Högskolan i Skövde

his.sePublikationer
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   • -
   • Högskolan i Skövde
   • Avdelningen för utbildnings- och studentstöd
   • Externa relationer och kommunikation
   • Forskningscentrum för Informationsteknologi (Upphörd 2017-05-08)
   • Forskningscentrum för Systembiologi (Upphörd 2017-05-08)
   • Forskningscentrum för Virtuella system (Upphörd 2017-05-08)
   • Forskningsmiljön Framtidens företagande (Upphörd 2023-01-01)
   • Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering
   • Forskningsmiljön Informationsteknologi
   • Forskningsmiljön Organisering för hållbar utveckling
   • Forskningsmiljön Systembiologi
   • Forskningsmiljön Virtuell produkt- och produktionsutveckling
   • Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande (Upphörd 2017-05-08)
   • Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande (Upphörd 2017-05-08)
   • HR-avdelningen
   • Högskolebiblioteket
   • Incitament nivå 1
   • Incitament nivå 2
   • Incitament nivå 3
   • Incitament nivå 4
   • Incitament nivå 5
   • Institutionen för beteendevetenskap (Upphörd 2004-01-02)
   • Institutionen för biovetenskap
   • Institutionen för data- och systemvetenskap (Upphörd 1994-01-01)
   • Institutionen för datavetenskap (Upphörd 2004-01-02)
   • Institutionen för handel och företagande
   • Institutionen för hälsa och lärande (Upphörd 2019-06-30)
   • Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (Upphörd 2004-01-02)
   • Institutionen för hälsovetenskaper
   • Institutionen för industriell ekonomi (Upphörd 2004-01-02)
   • Institutionen för informationsteknologi
   • Institutionen för ingenjörsvetenskap
   • Institutionen för ingenjörsvetenskap (Upphörd 2004-01-02)
   • Institutionen för kommunikation och information (Upphörd 2013-12-31)
   • Institutionen för naturvetenskap (Upphörd 2004-01-02)
   • Institutionen för samhällsvetenskap (Upphörd 2004-01-02)
   • Institutionen för språk (Upphörd 2004-01-02)
   • Institutionen för teknik och samhälle (Upphörd 2013-12-31)
   • Institutionen för vård och natur (Upphörd 2013-12-31)
   • Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL) (Upphörd 2018-11-20)
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Dissertation Series
   • IDA Technical Reports
   • IIT Technical Reports
   • IKI Technical Reports
   • KLUB – Kiras och Luppes bestiarium
   • Rapport : utbildning & lärande
   • Skövde University Studies in Informatics: SUSI
   • Utbildning och lärande
  • Och
   Ämne / kurs
   • -
   • Administrativ databehandling/ADB
   • Automatiseringsteknik
   • Bioinformatik
   • Biologi
   • Biomedicin/medicinsk vetenskap
   • Biovetenskap
   • Datalingvistik
   • Datalogi
   • Datalogi/Numerisk analys
   • Datapedagogik
   • Datavetenskap
   • Datorteknik
   • Ekologi
   • Elektroteknik
   • Engelska
   • Filmvetenskap
   • Filosofi
   • Finansiell ekonomi
   • Folkhälsovetenskap
   • Franska
   • Fysik
   • Företagsekonomi
   • Hypermedievetenskap
   • Industriell ekonomi
   • Industriell ledning och organisation
   • Informationssystemutveckling
   • Informationsteknologi
   • Integrerad produktutveckling
   • Juridik
   • Kemi
   • Kognitionsvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Konstvetenskap
   • Litteraturvetenskap
   • Logistik
   • Maskinteknik
   • Matematik
   • Medier
   • Medier, estetik och berättande
   • Molekylärbiologi
   • Musik
   • Nationalekonomi
   • Naturgeografi
   • Omvårdnad/Omvårdnadsvetenskap
   • Pedagogik
   • Produktionsteknik
   • Programvaruteknik
   • Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa
   • Socialpsykologi
   • Sociologi
   • Spanska
   • Statistik
   • Svenska språket
   • Systembiologi
   • Teknik
   • Teoretisk filosofi
   • Tyska
   • Virtuell produktframtagning
  • Och
   Utbildningsprogram
   • -
   • Automatiseringsingenjör
   • Automatiseringstekniker, 120 hp
   • Avancerad specialistsjuksköterska
   • Barnmorskeprogrammet
   • Barn och ungdomar - specialistsjuksköterskeprogram
   • Bearbetningstekniker
   • Beslutsfattandets verktyg, teorier och tillämpningar - magisterprogram
   • Beslutsfattandets verktyg, teorier och tillämpningar - masterprogram
   • Beslutsstödssystem - magisterprogram
   • Bioinformatik - magisterprogram, 60 hp
   • Biomarkörer inom molekylär medicin - masterprogram, 120 hp
   • Biomedicin - magisterprogram
   • Biomedicinprogrammet, 180 hp
   • Biovetenskap - biodesign och innovation
   • Biovetenskap - biologiska resurser och hållbar utveckling
   • Biovetenskap - Molekylär biodesign
   • Biståndsingenjör
   • Butikschefsprogrammet
   • Byggingenjör
   • Byggproduktionsingenjör
   • Cell- och molekylärbiologiprogrammet
   • Civilekonomprogrammet
   • Collegeår - Naturvetenskaplig inriktning
   • Cybersäkerhet och nätverksadministration, 180 hp (endast internationell antagningsomgång - dnr HS 2023/2)
   • Dataanalys och informationsfusion - masterprogram
   • Dataekonomiskt program
   • Datalingvistik - Magisterprogram med ämnesbredd
   • Data Science - magisterprogram, 60 hp
   • Data Science - masterprogram, 120 hp
   • Dataspelsutveckling - 2D-grafik, 180 hp
   • Dataspelsutveckling - 3D-grafik, 180 hp
   • Dataspelsutveckling - animation, 180 hp
   • Dataspelsutveckling - design, 180 hp
   • Dataspelsutveckling - Game Writing, 180 hp
   • Dataspelsutveckling - grafik
   • Dataspelsutveckling - grafik/ljud
   • Dataspelsutveckling - ljud, 180 hp
   • Dataspelsutveckling - ljud/musik
   • Dataspelsutveckling - musik, 180 hp
   • Dataspelsutveckling - programmering, 180 hp
   • Datavetenskap - inriktning systemutveckling, 180 hp
   • Datavetenskapligt program
   • Datavetenskap - magisterprogram
   • Datavetenskap - masterprogram
   • Design av interaktiva system
   • Designingenjör, 180 hp
   • Digitalt berättande: spel och kulturarv - magisterprogram, 60 hp
   • Distriktssköterska-specialistsjuksköterskeprogram
   • Dokumentär medieproduktion
   • Ekologi och hållbar utveckling, 180 hp
   • Ekologiprogrammet
   • Ekonomi och finans - magisterprogram
   • Ekonomprogrammet, 180 hp
   • Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet, 180 hp
   • Ekonomprogrammet - inriktning affärsjuridik
   • Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling, 180 hp
   • Ekonomprogrammet - redovisning och revision
   • E-logistik och IT
   • Endokrinologi - masterprogram
   • Entreprenörsutbildning
   • Export- och importprogrammet
   • Finansiell ekonomi
   • Folkhälsovetenskap: Digital hälsa och kommunikation - magisterprogram, 60 hp
   • Folkhälsovetenskap: Smittskydd och vårdhygien - magisterprogram, 60 hp
   • Folkhälsovetenskapligt program, 180 hp
   • Games user experience - magisterprogram, 60 hp
   • Handelsekonomiprogrammet, 180 hp
   • Hållbar skötsel och nyttjande av biologiska resurser - magisterprogram
   • Hälsocoach
   • Högskoleingenjör - bred ingång, 180 hp
   • Högskoleingenjör - industriell digitalisering, 180 hp
   • Högskoleingenjörsexamen, 180hp
   • Högskoletekniker
   • Industriell beräkningsteknik - magisterprogram (60 hp)
   • Industriell beräkningsteknik - masterprogram, 120 hp
   • Industriell ekonomi och logistik
   • Industriell informatik - magisterprogram
   • Industriell ledning för hållbar utveckling - masterprogram
   • Industriell produktionsutveclling - magisterprogram
   • Industriell systemteknik - magisterprogram
   • Industriellt ledarskap
   • Infektionsbiologi - magisterprogram, 60 hp
   • Infektionsbiologi - masterprogram, 120 hp
   • Informationsfusion - magisterprogram
   • Informationssystem i vård och omsorg - magisterprogram
   • Informationssäkerhetsprogrammet
   • Informationsteknologi - Business Intelligence, 180 hp
   • Informationsteknologi - forskningsinriktat masterprogram
   • Informationsteknologi med inriktning mot Web Computing - magisterprogram 60 hp
   • Informationsteknologi med inriktning mot Web Computing - masterprogram 120 hp
   • Informationsteknologi - User Experience Design
   • Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - magisterprogram
   • Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet - masterprogram, 120 hp
   • Intelligent automation - magisterprogram
   • Intelligent automation - masterprogram, 120 hp
   • Internationell affärsingenjör med språk
   • Internationell ekonomi med språk
   • Internationell projektledning och språk
   • Kognitionsvetenskapligt program
   • Kognitiva system - magisterprogram
   • Kognitiva system - masterprogram
   • Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet, hjärnan och välbefinnande - magisterprogram
   • Kognitiv neurovetenskap: Medvetandet och hjärnan - magisterprogram, 60 hp
   • Kognitiv neurovetenskap - neuropsykologi och medvetandestudier, 180 hp
   • Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi, 180 hp
   • Kompletterande lärarutbildning för undervisning i yrkesämnen
   • Laborantprogrammet
   • Ledarskap och verksamhetsutveckling - magisterprogram, 60 hp
   • Lärarprogrammet
   • Management och IT
   • Marknadsföring - magisterprogram
   • Maskiningenjör, 180 hp
   • Medier, estetik och berättande - magisterprogram
   • Mediestudier med teori och produktion
   • Medvetandestudier - filosofi och neuropsykologi
   • Medvetandet, hjärnan och välbefinnande - magisterprogram
   • Molekylär biodesign, 180 hp
   • Molekylär bioinformatik, 180 hp
   • Molekylärbiologi - magisterprogram
   • Molekylär bioteknik - magisterprogram, 60 hp
   • Molekylär bioteknik - masterprogram, 120 hp
   • Molekylär ekologi - magisterprogram, 60 hp (även internationell antagningsomgång - dnr HS 2023/2)
   • Molekylär ekologi - masterprogram, 120 hp (även internationell antagningsomgång - dnr HS 2023/2)
   • Musik- och ljudproduktion
   • Människa robotinteraktion - magisterprogram
   • Människa robotinteraktion - masterprogram
   • Naturvetenskapligt och tekniskt basår, 60 fup
   • Nätverks- och systemadministration, 180 hp
   • Open Source - systemutvecklare
   • Pedagogik - magisterprogram
   • Personal, organisation och ledarskap, 180 hp
   • Produktionsingenjör, 180 hp
   • Produktionstekniker
   • Produktionsteknikerprogrammet
   • Psykologisk coach
   • Robotik User Experience - magisterprogram 60 hp
   • Robotik User Experience - masterprogram 120 hp
   • Serious Games - magisterprogram, 60 hp
   • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
   • Skolsköterskeprogrammet
   • Socialpsykologiskt program, 180 hp
   • Spanien-Latinamerikaprogrammet
   • Specialistsjuksköterskeprogram - Anestesisjuksköterska 60 hp
   • Specialistsjuksköterskeprogram - Barnsjuksköterska
   • Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska
   • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska, 75 hp
   • Specialistsjuksköterskeprogram – Intensivvårdssjuksköterska, 60 hp
   • Specialistsjuksköterskeprogram - Operationssjuksköterska 60 hp
   • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska, 60 hp
   • Specialistsjuksköterskeprogram - vård av äldre, 60 hp
   • Specialistsjuksköterskeprogram - Äldresjuksköterska
   • Spelutveckling - masterprogram, 120 hp
   • Språk och multimedier
   • Systembiologi - masterprogram
   • Systembiologi med inriktning mot bioinformatik - masterprogram, 120 hp
   • Systemprogrammering
   • Systemvetare
   • Systemvetenskap
   • Systemvetenskap - inriktning Business Intelligence
   • Systemvetenskap - inriktning Enterprise Information Management
   • Teknisk bastermin 37,5 fup
   • Teknisk basutbildning
   • Tillämpad mekanik - magisterprogram
   • Tumörbiologi - masterprogram
   • User Experience Design, 180 hp
   • Webbutvecklare - programmering, 180 hp
   • Web Computing - masterprogram
   • Virtuell ergonomi och design - magisterprogram
   • Virtuell ergonomi och design - masterprogram, 120 hp
   • Visuell kultur och mediedesign
   • Yrkeslärarprogrammet
   • Äldres hälsa och omvårdnad - magisterprogram
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Uppsatsnivå
   • -
   • Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen)
   • Studentarbete första termin
   • Studentarbete andra termin
   • Studentarbete övrigt
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig högskoleexamen)
   • Självständigt arbete på grundnivå (konstnärlig kandidatexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig magisterexamen)
   • Självständigt arbete på avancerad nivå (konstnärlig masterexamen)
  • Och
   Forskning på konstnärlig grund
   • -
   • Visa endast forskning på konstnärlig grund
   • Visa inte forskning på konstnärlig grund
  • Och
   Externt samarbete
   • -
   • Visa endast externa samarbeten
   • Visa inte externa samarbeten
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram