Högskolan i Skövde

his.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 2 of 2
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Vikenstrand, Cecilia
  et al.
  University of Skövde, Academic Affairs and Student Support Office.
  Berglund Kristiansson, Elisabeth
  University of Skövde, School of Health Sciences. University of Skövde, Digital Health Research (DHEAR).
  PIS –Projekt Integrerat Stöd i Folkhälsovetenskapligt program2022Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Bakgrund/syfte

  Högskolan i Skövde genomförde 2018 Studentbarometer som påvisade studenters behov av stöd. Med utgångspunkt från Studentbarometern startade Högskolan i Skövde PIS-projektet (Projekt Integrerat Stöd) som innebär systematiskt och strukturerat stöd i samarbete med fem pilotprogram. 

  Folkhälsovetenskapligt program, FHVPG, är ett treårigt kandidatprogram som deltar i PIS-projektet för att stödja studenter till hållbara studier. Programmet har särskilda utmaningar relaterat till genomströmning då det är ett nätbaserat distansprogram som ges på grundnivå. Statistik visar att studenter på distansutbildningar i mindre grad slutför sin utbildning jämfört med campusstudenter (UKÄ, 2017). ”Klassrummet” för studenter som läser på distans är Canvas lärplattform och Zoomvideorum vilket ger särskilda utmaningar för att skapa en miljö som ger möjlighet till att känna tillhörighet. Enligt ”Model for Student Engagement” utvecklad av Korhonen et al. (2019) tenderar studenter som känner engagemang och tillhörighet för sin utbildning och dess sammanhang att i högre grad slutföra i sin utbildning. 

  Därför är syftet med Folkhälsovetenskapligt programs delaktighet i PIS-projektet att att ge studenterna möjlighet till hållbara studier, akademiskt skickliga studenter och ökad genomströmning.

  Metod

  Metoden för projektet utgår från ”Model for Student Engagement”, Korhonen et al. (2019), där tillhörighet, engagemang och delaktighet är centralt. Det första året inom högre utbildning har identifierats som avgörande för kvarvaron och att studenter ska bli engagerade i sina studier. Projektets insatser är systematiskt och strukturerat integrerade i programmet.

  Genomförande 

  Planeringsmöten där programansvarig för FHVPG, Elisabeth Berglund Kristiansson och studie-och karriärvägledare Cecilia Vikenstrand har använt idéskiss som struktur och kommunikationsplan. 

  Information har getts till lärare via möten med styrgrupps- och projektansvariga samt projektdeltagare. Samarbete har skett med kursansvariga lärare för att integrera PIS-projektets stödresurser i kurserna. 

  Under första terminen har studenterna kort presenterat sig själva via Canvas lärplattform och genomfört en lära-känna-övning, Fyra F. 

  Föreläsning har genomförts av studie- och karriärvägledare kring akademiska ramar. Biblioteket och Studieverkstan har haft workshops med referenshantering, litteratursökning och artikelförståelse. 

  Workshops i grupputveckling, utifrån Susan Wheelans teori ”IMGD-Integration Model of Group Development” (2019), har genomförts både för lärare och studenter inom programmet.

  Aktiviteter som är kopplade till karriär- och arbetsliv planeras starta under senare delen av första terminen.

  Resultat

  Förväntat resultat är att PIS-projektet övergår till permanent integrerat stöd i programmets kurser, för att möjliggöra ökad känsla av tillhörighet och engagemang hos studenterna. Detta förväntas leda till mer akademiskt skickliga studenter och fler som slutför sin utbildning.

  Referenser

  Korhonen V, Mattsson M, Inkinen M, Toom A (2019). Understanding the Multidimensional Nature of Student Engagement During the First Year of Higher Education. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01056 

  UKÄ: Distansutbildning i svenska högskola – Redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2017:18 https://www.uka.se/download/18.7dd85270160df71eab213c7/1516027105807/rapport-2017-12-20-distansutbildning-svensk%20hogskola.pdf

  Wheelan, S. A. (2017). Att skapa effektiva team: en handledning för ledning och medlemmar. Lund: Studentlitteratur.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Westlund, Malin
  et al.
  University of Skövde, Academic Affairs and Student Support Office.
  Berglund Kristiansson, Elisabeth
  University of Skövde, School of Health Sciences. University of Skövde, Digital Health Research (DHEAR).
  Persson, Birgit
  University of Skövde, University library.
  Rambusch, Jana
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, Informatics Research Environment.
  Sedenka, Jan
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future Research Environment.
  Wickenberg, Maria
  University of Skövde, University library.
  Projekt Integrerat Stöd (PIS) - samlade erfarenheter2021In: DAL-21 Det akademiska lärarskapet: Konferensbidrag / [ed] Jessica Lindblom; Christina Lönnheden; Peter Fogel, Skövde: Högskolan i Skövde , 2021, p. 19-20Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Studentbarometern 2018 visade att studenter önskar mer stöd kring introduktion till högskolestudier, studieteknik, akademiskt skrivande, stresshantering, hantera gruppkonflikter och uppskjutandebeteende. Stöd finns redan vid Högskolan men studenterna nyttjar inte det som finns och stödet är åtskilt från ordinarie studier. Projekt integrerat stöd (PIS; 2019-2023) utarbetar former för att integrera stödinsatser till studenter i fem pilotprogram och drivs av programansvariga lärare (PA) tillsammans med funktioner inom verksamhetsstödet, främst Studentstöd, Bibliotek och högskolepedagogisk koordinator. PIS siktar på att bidra till studenternas karriär och identitetsutveckling, ge förutsättningar för hållbara studier och få akademiskt skickliga studenter. Korhonen, Mattson, Inkinen och Toom (2019) föreslår att arbeta parallellt med en individuell process för att utveckla studentens akademiska skicklighet, och en kollegial process där institutionerna bjuder in till delaktighet och tillhörighet. Båda processerna anses vara avgörande för ökat studentengagemang och minskad risk för avhopp. Denna presentation hålls utifrån olika perspektiv såsom PA och olika verksamheter inom verksamhetsstödet: Studentstöd, Bibliotek och Studieverkstan. I kommande avsnitt ges fyra exempel på genomförda aktiviteter och insatser.

  Inventering av program PIS startades med en kartläggning av befintliga insatser inom berörda områden på respektive program. Med befintliga insatser, idéskissen och programmens kursplaner som utgångspunkt togs därefter ett reviderat förslag på nya samordnande och mer integrerade insatser fram. Det faktum att PA och kursansvariga arbetade tillsammans gav en tydligare helhetsbild och en större pedagogisk förståelse för hur en insats i en kurs påverkar insatser på andra kurser och på programmet som helhet.

  Bibliotek och Studieverkstan PIS har inneburit möjligheten att arbeta ”extra” med lärarna i projektet. Initialt, tillsammans med PA, identifierades kurser lämpliga för undervisningsinsatser. Därefter kontaktade PA kursansvariga för att tillsammans med biblioteket/Studieverkstan planera undervisningen. I vissa fall utvecklades nya undervisningsmoment och examinationsformer. I andra fall anpassades och  ̊återanvändes upplägg och material från ett program till andra program. Resultatet har blivit en bättre progression i studenternas informationskompetens och ett förbättrat samarbete med lärarna. Studieverkstan har skapat nya kontaktytor med lärare och nått ut till nya studentgrupper.

  Akademiska ramar ”Vi blev ett vi”, ett spontant uttalande från studenterna själva. Över 100 studenter startade hösten 2020 det nätbaserade kandidatprogrammet inom folkhälsovetenskap. PIS gav kullen en kickstart att lära känna varandra genom att studenterna redan före utbildningens start fick möjlighet att skriva en presentation om sig själva som kunde läsas på programsajten. Det gav en trygghet som förstärktes när studenterna, av studie- och karriärvägledare, introducerades i det akademiska ansvaret för att kunna gå från att vara elev till att bli student. Att få informationen frånstudentstödet var framgångsrikt då ramarna för högskolestudier blev tydligare än om de hade blandats med ämnesinformation från läraren.

  Metareflektioner Inom kandidatprogrammet User Experience Design fokuserar vi på metareflektioner för att hjälpa studenterna utveckla akademiskt ansvar samt skicklighet. Meta-reflektionerna genomförs i form av programträffar där varje träff utgår från ett relevant tema (t.ex., grupparbete och studieteknik) och som ger studenterna reflektionsmöjlighet kring sina studier utifrån egna erfarenheter. En student reflekterade exempelvis kring hur mycket studier och studieteknik skiljer sig mellan gymnasium och högre utbildning, vilket kom som en chock. I många av programkurserna ingår också grupparbete, här får studenterna reflektera kring vad som gynnar ett bra samarbete, exempelvis vad som fungerat bra och mindre bra i föregående kurs samt den egna rollen i ett lyckat grupp(sam)arbete.

  Referenser

  Korhonen V., Mattsson M., Inkinen M., & Toom A. (2019) Understanding the Multidimensional Nature of Student Engagement during the First Year of Higher Education. Frontiers in Psychology, 10:1056. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.01056

   

1 - 2 of 2
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • apa-cv
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf