his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
14151617 801 - 840 of 840
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 801.
  Wahlgren, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Larsson, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förstföderskors upplevelser av socialt stöd under graviditet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Graviditet och transitionen till föräldraskap är en av människans största livshändelser. Det är en omvälvande tid då kvinnor är extra sårbara och möjligheten till utökat stöd bör finnas för att skapa förutsättningar till hälsa och välbefinnande. Enligt tidigare forskning ses ett tydligt samband mellan upplevt socialt stöd och flertalet hälsovinster. Problem: Däremot finns det sparsamt forskat kring gravida kvinnors upplevelser av socialt stöd under graviditeten. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva gravida kvinnors upplevelser av socialt stöd inför barnafödande och föräldraskap. Metod: En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats användes som metod. Semi-strukturerade telefonintervjuer genomfördes och totalt inkluderades 15 förstföderskor kvinnor till studien. Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier med ett övergripande tema. I resultatet framkom att socialt stöd under graviditet hade en central betydelse för kvinnornas upplevelser av mental förberedelse och trygghet inför barnafödande och föräldraskap. Konklusion: Kvinnorna beskrev det sociala stödet likt ett stort pussel, där varje enskild pusselbit av socialt stöd bidrog till ett komplett pussel av mental förberedelse. Professionellt stöd, via till exempel barnmorskor, kunde främja socialt stöd. För att tillgodose gravida kvinnors behov är det därför viktigt att professionella som kommer i kontakt med dessa är medvetna om hur de kan erbjuda stöd för att på så sätt främja det sociala stödet.

 • 802.
  Wall, Barbro
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nattfastans påverkan på äldres vikt: Ett pilotprojekt på särskilt boende2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Nutritionsproblem är vanligt hos äldre på särskilt boende. Trots att problemet varit känt sedan länge, fortsätter de äldre att minska ofrivilligt i vikt. Nattfastan på särskilt boende är längre än riktlinjerna från Livsmedelsverket och Socialstyrelsen, vilket är 11 timmar.

  Syftet med studien var att belysa betydelsen av nattfastans längd i relation till de äldres viktdifferens före och efter intervention som genomfördes i två steg. Interventionen utmynnade i en ökad tillgänglighet av dryck/mat för de äldre under kväll och natt.

  Den långa nattfastan minskade efter intervention 1, de äldre blev mer viktstabila. Intervention 2 medförde ytterligare förkortning av nattfastans längd, fler äldre ökade i vikt. Intervention 2 hade effekt över tid.

  Urvalet är selektivt och litet i förhållande till kvantitativ ansats, studien ska därför ses som en förberedande pilotstudie som i liten skala prövade en arbetsrutin. Konklusion: Studien har genererat hypotesen att en förkortad nattfasta kan minimera ofrivillig viktförlust hos äldre på särskilt boende.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 803.
  Wallberg, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Junker, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors triagearbete på akutmottagningen: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På akutmottagningen använder sjuksköterskor triageriktlinjer för att bedöma hur akut patienters sjukdomstillstånd är. Triage är en komplex uppgift som kräver kritiskt tänkande och medicinsk kunskap. Sjuksköterskor har en viktig roll i patienters upplevelse av att söka vård på akutmottagningen.

  Syfte: Syftet var att sammanställa och belysa forskning som beskriver sjuksköterskors triagearbete på akutmottagningen.

  Metod: Vald metod var litteraturöversikt med både kvalitativa- och kvantitativa artiklar. Datamaterialet bestod av nio kvalitativa och tre kvantitativa artiklar

  Resultat: Vid analysen identifierades fyra teman. Dessa var Sjuksköterskors sätt att arbeta med triage, Sjuksköterskors kollegor i triagearbetet, Sjuksköterskors arbetsmiljö i triagearbetet samt Sjuksköterskors förhållningssätt till patienter i triagearbetet.

  Konklusioner: Tillsammans kan sjuksköterskor stärka professionen och blir säkrare i sina triagebeslut. Sjuksköterskor behöver ha en god självkännedom. Sjuksköterskor har behov av att organisationen ger rätt förutsättningar för att god vård ska kunna bedrivas. Resultatet tyder på att mer forskning inom ämnet behövs för att utveckla sjuksköterskors roll i triagearbetet på akutmottagningen.

  Fulltekst (pdf)
  Nurses triage work
 • 804.
  Wallin, Sofie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Skymberg, Magdalena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Intrauterin fosterdöd: Hur barnmorskor upplever sitt stöd vid intrauterin fosterdöd i samband med förlossning.2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt Statistiska Centralbyrån [SCB] föddes det år 2008 109 301 barn i Sverige. Utöver dessa föddes det cirka 600 barn som dött i livmodern innan förlossning. Intrauterin fosterdöd innebär att barn föds döda efter graviditetsvecka 22. Tidigare forskning belyser vikten av att barnmorskor har ett individuellt synsätt vid mötet med par vid intrauterin fosterdöd. Forskningen åskådliggör även hur föräldrar upplevt det stöd som givits under förlossningen. Det finns dock relativt lite forskning kring hur barnmorskor stödjer vid intrauterin fosterdöd. Syftet med detta arbete var därför att undersöka hur barnmorskor upplever sitt stöd i samband med förlossning vid intrauterin fosterdöd. Metoden som användes var kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Fem barnmorskor intervjuades på två förlossningsavdelningar i Västra Götaland och Örebro län. I analysprocessen framkom tre huvudkategorier;individanpassa, ge tid och vara ett verktyg. Resultatet visar att barnmorskors stöd under förlossning inriktar sig på att låta paren styra informationsflödet och genom närvaro lyssna in behoven. Det var av vikt att ge paren tid i förlossningsarbetet men även tid i mötet med barnet. För att stödja bör barnmorskan känna sig trygg både i sig själv och i sin profession. En trygghet kring sin egen syn på döden var också av betydelse i stödet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 805.
  Wallén, Michael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lindahl, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelser av att drabbas och leva med kolorektalcancer: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att få en cancerdiagnos innebär ofta en kris för den som drabbas. Kolorektalcancer är den tredje vanligast cancersjukdomen i Sverige och den tredje vanligaste dödsorsaken där män och kvinnor drabbas likvärdigt. Eftersom allt fler blir sjuka i cancer ökar också behovet av kunskap och stöd i form av vård och omvårdnad. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att drabbas och leva med kolorektalcancer. Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt. Resultatet bygger på 10 stycken kvalitativa artiklar som sökts fram i databaserna Cinahl och PubMed. Resultat: Patienterna som drabbades av kolorektalcancer upplevde att känslorna pendlade mellan hopp och förtvivlan. Detta ledde till en känsla av förlorad kontroll över sitt liv. Information hade stor betydelse. Patienterna uttryckte ett behov av stöd från omgivningen i kampen mot sjukdomen. De upplevde också att det fanns olika strategier för hantering som var helt individuella och unika. Konklusion: Patienter som drabbas av kolorektalcancer ställs inför förändringar och starka känslor uppstår. De saknar kontroll över sina liv och är i behov av stöd. För att kunna hantera livet med kolorektalcancer behöver de använda sig av olika strategier. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om sjukdomen kolorektalcancer för att kunna möta patienters individuella behov. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 806.
  Walman, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Abrahamsson, Pia-Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Upplevelsen av att stå i transplantationskö ur ett patient- och anhörigperspektiv: en studie av självbiografier2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Väntan på transplantation kan vara en komplex situation för patient och anhörig. Studiens syfte var att belysa vad patienter och deras anhöriga upplever när de står i kö för en organtransplantation. Metoden som användes var en kvalitativ ansats där fyra självbiografier lästes och analyserades.

  I resultatet framkom att upplevelserna startade med beskedet om att transplantation var nödvändig för den fortsatta överlevnaden, tills beskedet om transplantation kom och patienterna lades in för operation.

  Analysen av den insamlade datan resulterade i fem kategorier: Insikten om sjukdomens allvar, Mellan hopp och förtvivlan, Tankar kring döden, Samvetskval och Ett efterlängtat besked. Resultatet kan användas till att öka förståelsen hos vårdpersonal för vad patienterna och deras anhöriga genomgår känslomässigt under deras väntan på organtransplantation.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 807.
  Warnskog, Louise
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Brännlund, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av att leva med Endometrios: En litteraturbaserad studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Endometrios är en kronisk kvinnosjukdom där livmoderslemhinnan växer utanför livmodern. Detta resulterar i inre blödningar och bäckensmärta. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av att leva med Endometrios. Metod: En litteraturbaserad studie baserad på analys av 12 vetenskapliga artiklar. Resultat: Det framkom två huvudteman, Endometrios den avfärdade sjukdomen samt Faktorer som påverkar livet för kvinnor som lever med Endometrios. Resultatet från detta examensarbete påvisar att Endometrios har stor inverkan på kvinnors liv och resulterar i lidande då diagnosen fördröjs. Sjuksköterskan har en viktig roll när det gäller att ge kvinnorna rätt vård. Diskussion: Det finns ett flertal olika miljö- och stressfaktorer som inverkar på kvinnors upplevelser av Endometrios. Flertalet av dessa skulle kunna förebyggas genom utbildning av vårdpersonal och information om Endometrios till allmänheten. Publiciteten skulle i stor utsträckning minska de drabbade kvinnornas lidande. Kliniska implikationer: Endometrios klassas i nuläget inte som en folkhälsosjukdom och har inget vårdprogram. Socialstyrelsen behöver utarbeta ett specifikt vårdprogram för sjukdomen. Vårdpersonalen kan då känna minskad osäkerhet kring Endometrios.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 808.
  Warrén-Stomberg, Margareta
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Postoperative pain management: Nurse perspectives on acute pain services2004Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Postoperative pain management (POPM) has remained an area of concern despite major efforts to improve pain assessment and management by the introduction of specified guidelines, advanced techniques for pain alleviation, and education of staff members. Different nurse specialists are involved in the perioperative care of surgical patients. It is still not known to what extent the specific information noted by the nurses about the individual surgical patient at the different steps of the perioperative management is taken into consideration so that a potentially more optimal, individualised POPM as part of acute pain services (APS) can be provided.

  The aims of the present study were to assess if information of potential value for the POPM is noted by nurse anaesthetists involved in the perioperative management of surgical patients and to what extent such information could be of value for an individualised POPM of surgical patients and if nurse involvement is of importance for the adequacy and efficacy of POPM routines in a nurse-based, anaesthesiologist-supervised acute pain service (APS) model on surgical wards.

  Semistructured interviews of nurse anaesthetists (n=40), questionnaire responses of staff members (n=375)/surgical patients (n=110) and assessment of medical records (n=135)/database data (n=222) were included for evaluation of factors of importance in the perioperative care and POPM of surgical patients. Descriptive statistics, non-parametric and parametric tests were used for the analysis of the data.

  It was found that nurse anaesthetists continuously monitor different stress evoked physiological signs induced by surgical interventions during general anaesthesia. Nurses considered the signs indicative of pain evoked stimuli and/or insufficient depth of anaesthesia. The intraoperative information of the response pattern and anaesthetic drug requirements of the individual patient noted by the nurse anaesthetist was considered at present not to be routinely taken into consideration but could be a successful strategy in an optimal multi-professional approach to postoperative pain management. The introduction of APS, using a nurse-based anaesthesiologist-supervised model, resulted in more adequate pain management routines, better patient satisfaction with information about POPM, and increased confidence in pain management among nurses on the surgical wards than was noted for the outcome data for the hospital not having introduced such an APS model. Database documentation of outcome measures of POPM for patients receiving postoperative epidural analgesia was found to provide valuable information about the adequacy of the POPM. The feedback of information from the anaesthesia services to the surgical ward nurses was found not to be efficient enough to make ward nurses properly aware of the importance of their own direct involvement in the documentation process of POPM and that such involvement could further optimise POPM outcome

 • 809.
  Warrén-Stomberg, Margareta
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Postoperative pain management: Nurse perspectives on acute pain services2005Inngår i: Smärta, ISSN 1402-1048, Vol. 10, nr 1, s. 5-6Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 810.
  Wendel, Carina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Bodén, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Endometrios hos unga kvinnor: - upplevelser av skolhälsovården2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Endometrios,  en  sjukdom  med  symtom  som  smärtor  eller  blödningar  i  samband  med menstruation, börjar ofta i tonåren men diagnostiseras inte förrän flera år senare. Kvinnorna med denna diagnos beskriver ofta att de inte  fått förståelse för sina problem under tonåren. Sjukdomen kan innebära stora besvär  för den drabbade och följder på det fysiska, psykiska och sociala planet kan ses. Syftet var att studera hur unga kvinnor med endometriossymtom upplevde  skolsköterskans  stöd  under  högstadie-  och  gymnasietiden,  för  att  kunna  påverka deras livskvalitet. Via Svenska endometriosföreningens ungdomssektion i Sverige gjordes en kvantitativ   undersökning   med   kvalitativt   inslag.   Ett   frågeformulär   skickades   ut   till föreningens  59  medlemmar,  24  kvinnor  svarade.  Resultatet  visade  att  några  få  kvinnor  var nöjda med den hjälp de fått under skoltiden men de flesta kvinnorna uttryckte att de saknade kunskap,  stöd  och  förståelse  från  skolsköterskan  vilket  ibland  gav  ett  icke  tillfredsställande bemötande. Det framkom även i studien att förståelse och kunskaper saknades i vissa fall även hos  ungdomsmottagningar  och  läkare.  Tillgängligheten  av  skolsköterskan  på  de  olika skolorna  varierade.  Mer  resurser  bör  läggas  på  kunskaper  både  hos  skolsköterskor  och  de unga kvinnorna själva för att förbättra livskvaliteten hos de unga kvinnorna. 

  Fulltekst (pdf)
  Endometrios hos unga kvinnor - upplevelser av skolhälsovården
 • 811.
  Wennerberg, Josefin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av att vårdas för sjukdomen Anorexia Nervosa- En studie av självbiografier2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ätstörningar är den tredje vanligaste sjukdomen i västvärlden bland unga kvinnor efter astma och fetma. Av de personer som drabbas utav Anorexia Nervosa avlider drygt 10 % till följd av sjukdomen. Syfte: Studiens syfte var att beskriva kvinnors upplevelser av att vårdas för sjukdomen Anorexia Nervosa. Metod: Denna studie genomfördes med en kvalitativ metod och en narrativ analys. Datainsamlingen grundades på fyra självbiografier, skrivna av kvinnor som hade drabbats av och vårdats för Anorexia Nervosa. Resultat: I resultatet kunde olika upplevelser av att vårdas för Anorexia Nervosa plockas ut. Upplevelserna delades upp i olika teman och förtydligades med citat. De teman som uppkom var Att tävla, Att släppa kontrollen, Att bli kränkt, Att förlora sin integritet, Att bli sedd, Att få insikt och Att känna en rädsla för att bli frisk. Dessa teman avspeglade kvinnors upplevelser av att vårdas för anorexia nervosa. Slutsats: Denna studie kan bidra till att vårdpersonal kan erhålla en ökad förståelse om kvinnors upplevelser av att vårdas för anorexia nervosa. Det kan innebära att vårdpersonalen kan främja kvinnornas behov av omvårdnad, för ett ökad hälsa och välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 812.
  Wennström, Berith
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. Department of Anaesthesia, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden / Department of Surgery, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden / Research and Development Center, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Johansson, Anna
  Department of Surgery, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Kalabic, Sabina
  Department of Surgery, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  E-son Loft, Anna-Lena
  Research and Development Center, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden..
  Skullman, Stefan
  Department of Surgery, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Bergh, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Patient experience of health and care when undergoing colorectal surgery within the ERAS program2020Inngår i: Perioperative Medicine, ISSN 0908-6919, E-ISSN 2047-0525, Vol. 9, artikkel-id 15Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background

  Several studies show that the enhanced recovery after surgery (ERAS) program reduces complications postoperatively and leads to faster recovery and shorter hospital stays. However, little is known about patients’ self-reported health in an enhanced recovery context. The aim of this study was firstly to describe patient experiences of health within the concept of ERAS after colorectal (CR) surgery during a hospital stay and within 2 weeks of discharge. Secondly, to explore whether the ASA classification/co-morbidity, sex, and surgical method affect the patient’s experience of health.

  Methods

  Data were collected through the ERAS-HEALTH questionnaire, including two open-ended questions, and through telephone interviews postoperatively. Qualitative and quantitative analysis was used. Patients undergoing CR surgery (n = 80) were included from October 2016 to June 2018.

  Results

  The patients had mainly positive experiences of their hospital stay as well as most of them felt comfortable coming home. However, experienced state of health is affected by factors like surgical method and co-morbidity. Improvements were desired concerning information, food/food intake, pain management, and environment. At home, the patients experienced a lack of information about food/food intake and ostomy care. Decreased appetite and difficulties with micturition were also described. The most troublesome symptom was postoperative fatigue (POF). Analysis of the ERAS-HEALTH questionnaire showed that patients with higher co-morbidity and those who underwent open surgery have a significantly worse experience of their health compared with patients who underwent laparoscopy. However, it seems that the surgical method affects postoperative health to a greater extent than co-morbidity.

  Conclusions

  The patients reported many positive aspects and challenges when being cared for within the ERAS program. However, several improvements are needed to satisfy patient wishes regarding their care both in hospital and at home. Laparoscopic surgery affects patient state of health positively in several respects compared with open surgery.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 813.
  Westerlund, Dennis
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holmberg, Carl Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gastric Bypass: Den postoperativa vägen mot hälsa2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt blir allt vanligare vilket även resulterat i ett ökat antal Gastric Bypass (GBP) operationer. Dessa individer påverkades inte bara fysiskt negativt, det var även en påfrestning för välbefinnandet. För vissa individer sågs GBP som deras sista möjlighet till ett hälsosamt liv

  Syfte: Syftet med studien är att belysa vad patienter upplever ökar hälsan i sin vardag efter en Gastric Bypass.

  Metod: Fem självbiografier analyserades med hjälp av en kvalitativ analys beskriven av Dahlborg-Lyckhage.

  Resultat: Analysen visade på vikten av ett adekvat stöd för en känsla av ökat välbefinnande. Det fanns tre typer av stöd: närstående, stödgrupper och religion. Operationen ses som en möjlighet att börja om med ett nytt ”jag” och en ny hälsosammare livsstil. Dessvärre försvann inte alltid matbegäret. För att tillfredställa begäret vände sig vissa till alkohol och droger. För att undvika detta beteende behövde patienten realistiska mål för att säkerställa en hälsosam återhämtning.

  Diskussion: För att försäkra sig om patientens välbefinnande var ett adekvat stöd viktigt. Sjuksköterskan bör informera patienten om stödgrupper samt beteenden som kunde orsaka beroende.

  Slutsats: Resultatet gav en bra grund för förståelse av vad GBP patienter var i behov av efter operationen för att uppnå en god känsla av hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  Gastric Bypass - Den postoperativa vägen mot hälsa
 • 814.
  Westerlund, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Magnusson, Ulrika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvårdsförmågan hos äldre patienter med diabetes typ 2: En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i samhället och bland de äldre. Många av dessa har ett behov av omvårdnadsinsatser i form av hemsjukvård. Hemsjukvården är en vårdform som ökar i takt med att sjukhusen får ett minskat antal vårdplatser. Detta innebär ett ökat krav på hemsjukvården och dess resurser. Egenvård är en central del inom diabetesvården och när den fungerar väl kan den minska risken för diabetesrelaterade komplikationer. Dock har äldre svårare att upprätthålla en god egenvårdsförmåga relaterat till det naturliga åldrandet och andra eventuella sjukdomar.Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskornas erfarenheter av att främja egenvårdsförmågan hos äldre patienter med diabetes typ 2 i hemsjukvården.Metod: Data analyserades med en induktiv ansats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Datainsamlingen gjordes genom intervjuer med tio distriktssköterskor verksamma inom hemsjukvård.Resultat: Ur analysen framträdde temat Betydelsen av att möjliggöra för små diabetesrelaterade livsstilsförändringar, samt tre kategorier; Den äldres begränsningar för egenvård, Individanpassad egenvårdsrådgivning och Samverkan mellan olika yrkesgrupper med sju underkategorier.Konklusion: Studien påvisar att distriktssköterskorna har en stödjande roll i att främja patienternas egenvårdsförmåga. De tar hjälp av andra professioner för att förse patienterna med de verktyg och insatser som behövs för att på bästa sätt främja deras självständighet och möjlighet att utföra egenvård.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 815.
  Westerlund, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Söderlind, David
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Anhörigvårdares upplevelser vid palliativ hemsjukvård2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 816.
  Westher, Elina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Wester, Victoria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Personers erfarenheter av dagligt liv efter en Gastric ByPass-operation: En narrativ analys av bloggar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fetma är ett hot mot folkhälsan och har ökat snabbt de senaste årtiondena. I Sverige utförs många operationer mot fetma vilket kan minska sjukdomsföljder samt ge en förbättrad livskvalitet. Det finns olika typer av överviktskirurgi där gastric bypassoperationen är den vanligaste. Hälsa är sammankopplat med självuppfattning vilket är av betydelse för de personer som väljer att genomgå en operation. Egenvård används för att bibehålla hälsa i det dagliga livet.

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva personers erfarenheter av dagligt liv efter en gastric bypassoperation.

  Metod: Den metod som användes var narrativ analys av sex bloggar skrivna av kvinnor.

  Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier; anpassa till en ny vardag, svårigheter att leva ett normalt liv och medaktör i den fortsatta planeringen med sju underkategorier.

  Slutsats: Studiens resultat har genererat information som med fördel kan användas för att förstå hur personer som genomgått en gastric bypassoperation erfar det dagliga livet. Denna kunskap kan hjälpa sjuksköterskor till att få en djupare förståelse för dessa personer, kunna tillämpa patientcentrerad vård och därmed bedriva en god omvårdnad.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 817.
  Westin, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Encounters in nursing homes: Experiences from nurses, residents and relatives2008Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The care of residents in nursing homes (special housing) is a major challenge for the nursing profession, especially as the population of older people has increased in recent decades. One important aim of this care is to promote the wellbeing and security of the residents. Encounters between residents, nurses and relatives are one important and frequent activity in the daily care of the residents. Available knowledge shows that the outcome of these encounters can affect the quality of care both in positive and negative ways. The meaning of these encounters is still a fairly unknown topic. The reason for conducting research on the meaning of encounters in nursing homes is mainly due to the lack of research with this focus and a need to improve understanding and knowledge about nursing home care with an emphasis on the meaning of encounters.

  The aim of this thesis was to investigate the experiences of encounters between nurses, residents, their relatives and other significant persons in order to reach a deeper understanding of the meaning of these encounters in nursing homes. A hermeneutic method was used for all four studies in this thesis (I–IV). The hermeneutic method was inspired by Hans George Gadamer and his philosophical hermeneutics. The hermeneutic method provides opportunities to interpret the meaning of human language. All data from participants in this thesis were collected through open-ended interviews with nurses, residents and relatives in four nursing homes in a municipality in Western Sweden in 2004-2005. The interviews were tape-recorded and transcribed verbatim.

  The main results of the original papers showed that the meaning of was interpreted and illuminated as the good encounter (I–IV) and the bad encounter (I–IV). In this thesis, encounters between people in nursing homes have been shown to be important for residents’ everyday life in terms of being visible and confirmed but also for nurses’ and relatives’ need to be visible and confirmed as significant persons in the care for the resident. Nurses play an important role in encounters with residents and their relatives in order to make the residents visible and to maintain his/her respect and dignity as a human being in the nursing home. It is therefore important for nurses to establish intentions for being able to contribute to the good encounter. Being present, attentive and open in the encounter with residents and their relatives and listening to their thoughts is the start of a caring action that will result in making the residents visible and confirmed.

   

  It is of great importance to realize that there are both good and bad encounters in a nursing home context, which makes certain demands on the nurses’ competence to be able to meet the resident with an open mind as an effort to achieve the good encounter, which means to see the resident as someone belonging somewhere. Accordingly, it is an urgent matter to implement knowledge about the meaning of encounters in this caring context, knowledge that can probably be transferred to nurses working in other forms of long-term care. This thesis can be seen as a contribution to generating knowledge and providing new understanding that can facilitate the development of such nursing competence; knowledge in the art of caring that gives a deeper understanding of how fundamental each encounter can be for making residents and relatives visible and confirmed as an effort to maintain good quality in the care of residents in nursing homes.

 • 818.
  Westin, Lars
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Sundler, Annelie Johansson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalens University, Västerås, Sweden.
  Berglund, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Students' experiences of learning in relation to didactic strategies during the first year of a nursing programme: a qualitative study2015Inngår i: BMC Medical Education, ISSN 1472-6920, E-ISSN 1472-6920, Vol. 15, artikkel-id 49Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In university undergraduate nursing programmes, didactic strategies that enable students to learn nursing skills, solve problems and develop reflective and critical thinking and practice are needed. The aim of this study was to explore how different didactic strategies support nursing students’ experiences of learning during the first year of a reconstructed nursing curriculum.

  Methods

  This study employed a qualitative approach. The data were gathered through written narratives that were analysed using qualitative content analysis.

  Results

  Nursing students’ experiences of learning through different didactic strategies, were evident in the text. These perspectives were organised into the following themes: To focus on the patient perspective and paying more attention to others, Learning from discussions and reflections on one’s own learning, Training for the professional role and becoming more courage, and Gaining insights into nursing and increasing one’s self-awareness. The education increased the students’ self-awareness, which helped them to pay greater attention to patients and their relative. During the learning process, the students became more courageous, reflected and discovered their shortcomings.

  Conclusion

  Stated didactic strategies supported a broad base of knowledge on nursing and the professional role of nurses. Educators are challenged to strengthen meaningful learning in nursing and to facilitate the progression of nursing programmes.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 819.
  Wigholm, Anne-Marie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Österlund, Felicia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av övervikt och fetmas påverkan på deras vardag: - en analys av bloggar skrivna av kvinnor.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Titel:                                   Kvinnors upplevelse av övervikt och fetmas påverkan på deras                               vardag - en analys av bloggar skrivna av kvinnor.

  Författare:                         Wigholm, Ann-Marie; Österlund, Felicia

  Institution:                         Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde

  Program/Kurs:                 Examensarbete i omvårdnad, 15 hp

  Handledare:                      Lund, Annelise, Tilly

  Examinator:                      Brovall, Maria

  Sidor:                                 23

  Datum:                               150422

  Nyckelord:                         Fetma, hälsa, lidande, ohälsa, övervikt

   

  Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat och blivit ett folkhälsoproblem i samhället. Problemet kan leda till lidande hos individen, både fysiskt och psykiskt. För att bibehålla en god hälsa och undvika övervikt eller fetma har sunda levnadsvanor stor betydelse. Sjuksköterskan har en viktig roll i att stödja och motivera patienten, för att uppnå fysiskt och psykiskt välbefinnande. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av övervikt och fetmas påverkan på deras vardag. Metod: En kvalitativ metod enligt Lundman och Hällgren- Graneheim  av bloggtexter skrivna av kvinnor har använts. Resultat: I resultatet kunde tre kategorier urskiljas, som beskrev hur kvinnorna blev påverkade i sin vardag. Dessa var "Belastningar i vardagen av den egna kroppen", "Intryck från omgivningen" och "Den ständigt varierande självkänslan". Temat som framkom var "Fysisk och psykisk påverkan i vardagen", då samtliga av kvinnorna visade olika grad av psykisk ohälsa. Diskussion: Kvinnor med övervikt och fetma kände sig annorlunda och tyckte sig inte bli bemötta på samma sätt som andra i samhället, deras vardag påverkades på så vis att deras fysiska och psykiska välmående försämrades. Slutsats: Kvinnorna hade ofta ett nedsatt fysiskt och psykiskt välbefinnande, därför bör resurser läggas på ökad kunskap för sjuksköterskor kring kommunikation och psykisk ohälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 820.
  Wilhelmsson, Emilie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Wååg, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors bedömning och hantering av undernutrition hos äldre patienter som vårdas på sjukhus: Enkätstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mer än 25 % av äldre patienter lider av undernäring under sin sjukhusvistelse. Detta problem har varit känt i ett flertal år. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors bedömning och hantering av undernutrition hos äldre patienter som vårdas på sjukhus. Metoden som valdes till studien var en kvalitativ enkätstudie och dess svar bearbetades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultaten presenterades i sju olika teman: Den kliniska blicken, Samlad bedömning, Bedömningshjälpmedel, Registrering av kostintag, Psykisk hälsa, Undersköterskans roll och Tidsbrist. Konklusionen är att sjuksköterskor har tillräcklig kunskap och hjälpmedel för att kunna bedöma ett adekvat nutritionsstatus på sina patienter. Det som dock hindrar dem är den ständiga tidsbristen som gör att nutritionsfrågor prioriteras lägre. Undersköterskorna tar ofta på sig ansvaret för nutritionsbedömningen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 821.
  Wilhsson, Marie
  Högskolan i Halmstad.
  Ungdomars strävan mot att lyckas och nå framgång i livet: skolan som hälsofrämjande arena2017Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syfte: Avhandlingens övergripande syfte var att öka kunskapen om perspektiv på ungdomars hälsa som utgångspunkt för att utveckla hälsofrämjande insatser i skolan. Metod: Studie I hade en kvantitativ beskrivande tvärsnittsdesign. Datamaterialet inhämtades från 948 ungdomar (11-15 år) som analyserades med multivariat logistik regressionsanalys. Studie II hade en kvalitativ utforskande design. Datamaterialet inhämtades från 117 ungdomar (14-17 år) och analyserades med grundad teori. Studie III hade en kvalitativ beskrivande design. Datamatmaterialet inhämtades från 42 ungdomar (14-15 år) och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Studie IV hade en kvalitativ beskrivande design. Datamaterialet inhämtades från 27 intressenter och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Ungdomarna strävar mot att lyckas och att bli framgångsrika i nuet och i framtiden. En strävan som för ungdomarna upplevs som en kamp om sin tid, en kamp som de hanterar genom att använda sig av olika strategier för att balansera skolarbete och fritid. Flickors strävan handlar om att nå framgång i skolan för att bli självständig i framtiden. För pojkarna innebär framgång att bli framgångsrika inom någon av sina fritidsaktiviteter så som sport, som visar deras fysiska styrka. Framgång i nuet är av betydelse för pojkarna till skillnad från flickorna som ser på sin framgång i ett längre perspektiv. Det hälsofrämjande arbetet bör inrikta sig på att stödja ungdomars känsla av sammanhang och stärka optimism redan tidigt i tonåren samt synliggöra organisatoriska och kontextuella strukturer och normer som påverkar flickors och pojkars hälsa och livsstil. Konklusion:Sammanfattningsvis visar avhandlingen att perspektiv på ungdomars hälsa bör förstås på olika nivåer i samhället och också inkluderar perspektiv på kön. Vidare bör faktorer som är av betydelse för ungdomars livsstil diskuteras utifrån ett salutogent perspektiv och det hälsofrämjande arbetet i skolan bör utveckla insatser med kontextuella och könsspecifika utgångspunkter för att främja flickors och pojkars hälsa och livsstil.

 • 822.
  Wilhsson, Marie
  et al.
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Svedberg, Petra
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Carlsson, Ing-Marie
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Högdin, Sara
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Nygren, Jens M.
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Handling Demands of Success Among Girls and Boys in Primarly School: A Conceptual Model2017Inngår i: Journal of School Nursing, ISSN 1059-8405, E-ISSN 1546-8364, Vol. 33, nr 4, s. 316-325Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stress among adolescents in Western societies is becoming an issue of increasing concern, and the global trend of adolescents’ health shows a gradual deterioration that is independent of national differences and increases with age. The aim of this study was to explore the main concern of adolescents and about how they cope with demands in everyday life. Participants were 14–16 years old, and data were collected from three sources. A constructivist grounded theory was used as a method for generating a model of the adolescents’ description of how they cope with demands in their everyday lives. The main concern described by participants in this study was to strive to be successful and to succeed in the present and throughout their lives. We conclude that differences between girls and boys, in terms of coping with demands in their everyday lives, are important to consider in the development of health promotion initiatives targeted at adolescents. 

 • 823.
  Wilhsson, Marie
  et al.
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Högdin, Sara
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Nygren, Jens
  Halmstad University, School of Social and Health Sciences (HOS), Centre of Research on Welfare, Health and Sport (CVHI).
  Halmstad project: a participatory intervention to promote children’s mental health2013Inngår i: 21st International Conference on Health Promoting Hospitals and Health Services: Abstract book / [ed] Jürgen M. Pelikan, Christina Dietscher, WHO-CC , 2013, s. 123-123Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 824.
  Wilhsson, Marie
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Svedberg, Petra
  Högskolan i Halmstad.
  Högdin, Sara
  Högskolan i Halmstad.
  Nygren, Jens
  Högskolan i Halmstad.
  Halmstadprojektet – en deltagarstyrd intervention för att främja barns psykiska hälsa2013Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet är att utveckla och utvärdera en deltagarbaserad intervention som främjar barns psykiska hälsa i Halmstad kommun. Projektet  genomförs utifrån modellen Precede – Proceed. Barnen  har flera olika roller i forsknings‐ och designprocessen såsom informanter, designers samt testare. De företräder inte främst sig själva, utan bidrar med målgruppens perspektiv på insatsutvecklingen.

 • 825.
  Wilhsson, Marie
  et al.
  Halmstad University, Sweden.
  Svedberg, Petra
  Halmstad University, Sweden.
  Högdin, Sara
  Halmstad University, Sweden.
  Nygren, Jens
  Halmstad University, Sweden.
  Handling demands on success among girls and boys in primarly school – a conceptual model2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Stress among adolescents in Western societies is becoming an issue of increasing concern and the global trend of adolescents’ health shows a gradual deterioration that is independent of national differences and increases with age. Research shows that many adolescents report high levels of stress, associated with a change in expectations about performance and an increased focus on school results. Purpose/methods: The aim of this study was to explore the main concern of adolescents to get a deeper knowledge on how they cope with demands in everyday life. Grounded theory was used as a method to generate a model. Results: The core category “striving to be successful and to succeed” explains participants’ main concern in their everyday lives as a continuous process aiming for success in the present and to succeed throughout their lives. The category is what the participants describe as a race against time and can be divided into the two conceptual categories “struggling with time” and “separating life into different worlds”, pronouncing how they struggle and cope with their main concern in order to obtain wellbeing. Our results show a difference between how girls and boys cope with their demands. Conclusions: We show that girls and boys used different strategies to cope with stress in their everyday life. The results are based on adolescent’s experiences and are therefore an important contribution for initiating interventions aimed at promoting adolescents mental health from a gender perspective.

 • 826.
  Wilhsson, Marie
  et al.
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Svedberg, Petra
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Högdin, Sara
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Nygren, Jens M.
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Girls and boys strategies to handle and cope with school-related stress2016Inngår i: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 26, nr Suppl. 1, s. 221-221Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background A trend of increased stress and deteriorating mental health of adolescents is a global challenge (Currier et al, 2012). Research shows that many adolescents report high levels of stress associated with an increased focus on school performance (Moknes et al, 2014). These demands generally have a stronger impact on girl’s health (Låftman & Modig, 2013) due to context and social construction of norms, values and beliefs about femininity and masculinity (Connell, 2002; Butler, 1999). The aim was to get a deeper understanding of girls and boys perceptions of how they handle demands and school-related stress. Methods This study has an explorative design and was analyzed by qualitative content analysis described by Graneheim and Lundman (2004). The participants were 42 adolescents 15 years old, interviewed in five focus groups, dived by gender from five randomly selected schools. Two additional gender mixed focus groups with 14 adolescents 15 years old, were recruited from two of the randomly selected schools. Results The results show that girls and boys handle school-related stress by using similar strategies, but in different ways. Girls express that they have to prioritize to deselect activities they use to do to handle demands from school, and boys prioritize their own activities to obtain strength to cope with demands. Girls often think about their future while boys more often live in present time, and don’t worry so much about the future. Girls receive social support and recovery from friends and family, while boys do various activities with their friends and family to get energy. Conclusions This study shows that girls and boys used different strategies to handle demand and school-related stress. The results are based on adolescent’s experiences and could therefore be an important foundation for interventions that promote adolescents capabilities to cope with increasing demands and to handle school-related stress. Key messages: This study shows that girls and boys perceived and used different strategies to handle demand and school-related stress The result is an important foundation for interventions that promote adolescents capabilities to cope with increasing demands and to handle school-related stress © The Author 2016.

 • 827.
  Wilhsson, Marie
  et al.
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Svedberg, Petra
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Högdin, Sara
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Nygren, Jens M.
  School of Social and Health Sciences, Halmstad University, Sweden.
  Strategies of Adolescent Girls and Boys for Coping With School-Related Stress2017Inngår i: Journal of School Nursing, ISSN 1059-8405, Vol. 33, nr 5, s. 374-382Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stress among adolescents in Western societies is becoming an issue of increasing concern of adolescent’s health. The aim of this study was to gain greater knowledge about how girls and boys perceive and cope with school-related stress. Participants were 14- to 15-year-old adolescents from a medium-sized municipality in southern Sweden. The data were collected from focus group interviews. The data were subjected to qualitative content analysis. The findings show that adolescents ‘‘prioritizing the future or the present by making choices, finding their own private sphere to relax, and recovering with family and friends.’’ There were gender differences in how these strategies were used. The findings could be used for initiating and planning health promotion interventions in school with focus on supporting girls’ and boys’ equal terms to cope with school-related stress in present and for the future and to give equal condition for future studies and opportunities in life. 

 • 828.
  Wilhsson, Marie
  et al.
  School of health and welfare, Halmstad University, Sweden.
  Svedberg, Petra
  School of health and welfare, Halmstad University, Sweden.
  Nygren, Jens M.
  School of health and welfare, Halmstad University, Sweden.
  A stakeholder perspective on adolescents’ needs for support to cope with school-related stressManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background; Adolescents’ experiences of stress have increased in recent decades and is associated with an increase of psychosomatic symptoms and poorer academic achievement. Identification of ways to support adolescents’ handling of school related stress is a major challenge to promote their health and academic achievement. The purpose of this study was to describe the stakeholder’s perspectives on services that are needed for supporting adolescents in secondary school when coping with school-related stress. Methods; Representatives from the school health service and school management organization (n=23) from five secondary schools and parents (n=4) were recruited by snowball sampling. Interviews were analyzed by qualitative content analysis with an inductive approach.   Results; The study highlight different aspects of stakeholders’ perceptions of what is needed to support adolescents who experience school-related stress. Described are actions such as highlighting and changing organizational and contextual structures and developing the dialogue between the school and the home. Other described actions are to support adolescents’ abilities to plan and visualizing how time is used and to strengthen their adolescents’ belief in their own abilities. Conclusions; Our findings could be used in schools for developing interventions from a salutogenic approach to promote adolescents’ health in the present and for the future.

 • 829.
  Wingbro-Carlsson, Gunilla
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Matsson, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors hälsofrämjande arbete för barn med ADHD2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) är en uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet som drabbar cirka 3-5 procent av barn i skolåldern. Skolan har inflytande på barns liv och det finns ett samband mellan elevers psykiska hälsa och skolresultat. Skolsköterskor har en viktig roll som hälsofrämjare, särskilt då barn med ADHD har ökad risk för ohälsa och riskbeteende.

   

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med åtgärder för barn med ADHD.

  Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod. Studien är baserad på åtta telefonintervjuer med skolsköterskor, vilka har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Fem kategorier framkom ur analysen, vilka beskriver skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med åtgärder för barn med ADHD; Att samverka genom dialog, Att anpassa skolmiljö, Att vägleda och ge råd till föräldrar och barn, Att observera och genomföra kontroller samt Att arbeta specifikt hälsofrämjande.

  Slutsats: Skolsköterskor har erfarenheter av olika typer av åtgärder för barn med ADHD. De betonar särskilt betydelsen av att uppmärksamma barn med ADHD tidigt samt hälsosamtalet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 830.
  Winter, Kristoffer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Millton, Ludvig
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med hjärtsvikt: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig förekommande sjukdom, framförallt bland äldre. Sjukdomen klassificeras utifrån New York Heart Associaton Functional Classification (NYHA) och kan behandlas via ett flertal olika behandlingsregimer. Personcentrerad vård är av vikt för att skapa en förutsättning för en god vård och framhäva individens värde. Sjuksköterskor och anhöriga utgör en viktig del i vården av personer med hjärtsvikt. Syfte: Att beskriva hur personer över 18 år erfar att leva med sjukdomen hjärtsvikt. Metod: En litteraturöversikt som är baserad på 15 vetenskapliga kvalitativa artiklar. Resultat: Personer upplever att hjärtsvikt leder till svåra symptom som dyspné och fatigue. Dyspné är i många fall svårt att härleda till hjärtsvikt och är en källa till oro och ångest. Fatigue upplevs som fysisk trötthet som leder till en känsla av hopplöshet. Fatigue erfars leda till att omgivningen missförstår personers fysiska kapacitet. Hjärtsvikt upplevs också leda till fysiska begräsningar som påverkar dagliga aktiviteter och livsstilsaktiviteter. Vilket leder till en känsla av begränsning, dålig självbild, nedsatt livskvalité och ensamhet. Konklusion: Hjärtsvikt påverkar personer på flertalet olika plan. Personer upplever att hjärtsvikt leder till svåra symptom i form av dyspné och fatigue. Sjukdomen begränsar även deras liv i förhållande till dagliga aktiviteter samt livsstilsaktiviteter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 831.
  Wixtröm, Marie-Christin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Svensson, Magnus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  "Anhörigas behov när en närstående vårdas på hospice": en litteraturstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hospiceverksamheten startade i slutet av 1960-talet. Denna vårdform går ut på att försöka skapa en så god livskvalitet som möjligt i livets slutskede. En av grundpelarna i denna vårdform är att låta familjen vara med i omvårdnaden runt den sjuke. Studiens syfte är att belysa de anhörigas behov när en närstående vårdas på hospice. Studien som gjorts är en litteraturöversikt som grundar sig på texter från forskningsartiklar. Analysen resulterade i fyra teman, vilka är information och kommunikation, de anhörigas delaktighet i omvårdnaden, anhörigas upplevelser i omvårdnaden och sjuksköterskans stöd till anhöriga. I resultatet så kom det fram att information och kommunikation är av stor vikt. Både patienterna och deras anhöriga önskade lite kortare information och många informationstillfällen. De anhörigas delaktighet i omvårdnaden kan ge de anhöriga en chans att påbörja det sorgearbetet. Anhöriga kan känna trygghet med att ha sjuksköterskan som ett stöd i den uppkomna situationen. Det är allmänt vedertaget att patienter som vårdas på hospice blir väl omhändertagna, men hur är upplevelsen för de anhöriga som deltar i omvårdnaden av sina nära och kära? Är det bara positivt att vara nära den sjukes hela tiden, eller finns det även negativa sidor?

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 832.
  Wong, Tsz San
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Ett långsamt farväl tillsammans med ALS: En analys av självbiografier.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuronsjukdom orsakad avnedbrytning och död av motorneuron, vilket leder till förlorad funktion i tillhörande muskler då nervsignaler uteblir. Personer med ALS är en sårbar grupp med begränsad möjlighet att uttrycka sig för omvärlden. Syfte: Syftet med studien var att genom ALS-drabbades narrativ identifiera beskrivningar av upplevelser och hur dessa företer sig under sjukdomsförloppet. Metod: Studien bygger på en kvalitativ ansats som analyserat självbiografier skrivna avpersoner med ALS, utifrån en innebördsanalys. Resultat: Sjukdomen medför mångdimensionella dilemman av existentiella slag som bidrar till lidande och att familjen har en betydelsefull roll i den ALS-drabbades mående. De främsta anledningarna till lidande är rädslan för påverkad värdighet och utanförskap. Konklusion: Sjuksköterskan har en central funktion i vårdandet av ALS-drabbade. God förståelse i de drabbades tankar och upplevelser är en förutsättning för att ge god vård och etablera trygghet. Sjuksköterskan ska sträva efter att skapa en god relation med den ALS-drabbade och anhörig för att kunna bidra till stöttning ur ett helhetsperspektiv och därifrån utöka möjligheten till välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 833.
  Wäring, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Evertsson, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Inspirationsföreläsning: ett barnmorskelett föräldraförberedande stöd, påverkan på kvinnan och partnerns förlossningsupplevelse2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 834.
  Yngman-Uhlin, Pia
  et al.
  Department of Research and Development Unit, Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Sweden.
  Kjellsdotter, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Uhlin, F.
  Department of Nephrology and Medical and Health Sciences, Linköping University, Sweden / Region Östergötland, Linköping, Sweden / Department of Health Technologies, Tallinn University of Technology, Estonia.
  Edéll-Gustafsson, U.
  Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Sweden.
  Sleep Quality, Fatigue, and Health-Related Quality of Life in Patients on Initial Peritoneal Dialysis and Multiple Modalities after Two Years: A Prospective Study2019Inngår i: Nephrology Nursing Journal : Journal of The American Nephrology Nurses Association, ISSN 1526-744X, E-ISSN 2163-5390, Vol. 46, nr 6, s. 615-649Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate changes in sleep quality, fatigue, mental health, and health-related quality of life (HRQoL) over a two-year period among patients undergoing peritoneal dialysis treatment at home. We further explored the extent to which sleep quality, fatigue, and mental health predicted health-related quality of life outcomes. This prospective study included 55 patients. Sleep parameters changed over two years, independently of treatment. Sleep variables at baseline, to some extent, predicted sleep quality after two years. Daytime sleepiness can be a long-term problem. Findings indicate improvements in nocturnal sleep over a two-year time period, independently of dialysis treatment. In contrast, fatigue remained unchanged over the same time period. Transplantation seems to generally benefit the outcome of HRQoL. Strategies to improve sleep and HRQoL may include systematic risk factor modification and efforts to optimise symptomatic treatment. 

 • 835.
  Zaytoun, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. mariazaytoun@hotmail.com.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda och bemöta äldre med demenssjukdom: En litteraturbaserad studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Demens är en vanligt förekommande sjukdom och är den främsta orsaken till funktionsnedsättning bland äldre. Sjukdomen som bland annat kan orsaka personlighetsförändringar, minnesstörningar, förvirring och kommunikationssvårigheter kräver att sjuksköterskor anpassar sitt sätt att vårda och bemöta för att kunna erbjuda bästa möjliga vård. Syfte: Syftet med denna litteraturbaserade studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda och bemöta äldre med demenssjukdom.Metod: I följande studie har totalt har 10 artiklar av kvalitativ karaktär granskats och analyserats på ett strukturerat sätt. Resultat: Följande fyra teman har identifierats utifrån de granskade artiklarna; Vårdandet skapar en variation av känslor, vikten av att få förutsättningar, kunskap om personen bakom sjukdomen samt vikten av att kunna kommunicera och interagera. Konklusion och kliniska implikationer: Sjuksköterskors bemötande är en avgörande aspekt av hur vården upplevs av äldre med demenssjukdom. För att kunna bemöta äldre med demenssjukdom krävs förutsättningar som tid, ett personcentrerat förhållningssätt, kunskap om sjukdomen samt god kommunikationsförmåga. Studiens resultat är relevant för det kontinuerliga arbetet med att utveckla god praxis gällande vård av äldre med demenssjukdom. Resultatet kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskor genom att beskriva andra sjuksköterskors faktiska erfarenheter av hur vårdandet och bemötandet av äldre med demenssjukdom kan se ut i praktiken. 

 • 836.
  Åberg, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Att lära i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen2015Inngår i: Reflektion i lärande och vård - en utmaning för sjuksköterskan / [ed] Mia Berglund, Margaretha Ekebergh, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1, s. 145-162Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 837.
  Åberg, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. School of Health and Welfare, Jönköping University, Sweden.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. College of Nursing, University of Rhode Island, Kingston, USA.
  Hallgren, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. School of Health and Welfare, Jönköping University, Sweden.
  Berglund, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  "It is like living in a diminishing world": older persons' experiences of living with long-term health problems - prior to the STRENGTH intervention2020Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 15, nr 1, s. 1-12, artikkel-id 1747251Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Ageing is often associated with multiple long-term health problems influencing older persons' well-being in daily living. It is not unusual that the point of interest in research is often on the management of the actual health problem instead of being holistic and person-centred.Purpose: To describe the phenomenon of living with long-term health problems that influence daily living, from the older persons' perspective.Methods: Qualitative individual interviews were conducted with 34 older persons living with long-term health problems. The data were analysed using a Reflected Lifeworld Research (RLR) approach, grounded in phenomenology. Results: Life with long-term health problems entails living in a diminishing world. It entails living in uncertainty, not being able to trust one's own ability. The freedom to make decisions of your own is deprived by relatives and health-care providers. Living with long-term health problems entails being dependent on support in daily life and a strive to maintain meaningfulness in daily living.Conclusions: The results address a need for extended individual and holistic guidance and support in living with long-term health problems to increase the older person's sense of well-being and meaning in life.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 838.
  Öberg, Isabella
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Copingstrategier för sjuksköterskor i mötet med döden inom vården: En kvalitativ litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 839.
  Öhlin, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kjellén, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ”DET HÄR ÄR JAG FÖR ALLTID”: En kvalitativ studie baserad på bloggar skrivna av människor som lever med hiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är en kronisk sjukdom som upptäcktes i USA på 1980-talet. Människor som lever med hiv har sedan sjukdomen upptäcktes utsatts för diskriminering, stigmatisering och utanförskap. Det finns idag effektiv behandling som gör att människor med hiv kan leva ett normallångt liv. Syfte: Att beskriva människors upplevelse av att leva med hiv i Sverige. Metod: Narrativ metod byggd på kvalitativ data i form av bloggar skrivna av personer som lever med hiv. Googles databas från google LLC var den databas som låg till grund för sökandet av relevant material till studien. Resultat: Hiv-beskedet orsakar känslor av chock, rädsla och dödsångest. I samband med ett besked som orsakar känslostorm och kaos uppstår ett stort behov av att samtala. Många upplever dock en rädsla för avvisande i samband med berättandet. Denna rädsla påverkar också sexuallivet negativt eftersom många hellre avstår från sexuella relationer än berättar om sjukdomen. Trots dessa svårigheter skapar människor som lever med hiv strategier som gör att livet blir hanterbart och en tacksamhet uttrycks för de lärdomar de erhållit tack vare sjukdomen. Slutsats: Den största utmaningen för människor som lever med hiv är att bemöta de fördomar och den stigmatisering de utsätts för av omgivningen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 840.
  Österlind, Jane
  et al.
  Ersta Sköndal University College and Ersta Hospital, Palliative Research Centre, Stockholm, Sweden / Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences, Stockholm, Sweden.
  Prahl, Charlotte
  Ersta Sköndal University College and Ersta Hospital, Palliative Research Centre, Stockholm, Sweden / Ersta Sköndal University College, Department of Health Care Sciences, Stockholm, Sweden.
  Westin, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Strang, Susann
  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Institute of Health and Care Sciences, Sweden / Angered Hospital, Sweden.
  Bergh, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Henoch, Ingela
  Ersta Sköndal University College and Ersta Hospital, Palliative Research Centre, Stockholm, Sweden / Angered Hospital, Sweden / University of Gothenburg Centre for Person-Centred Care (GPCC), Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Hammarlund, Kina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ek, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Nursing students' perceptions of caring for dying people, after one year in nursing school2016Inngår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 41, s. 12-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: To describe Swedish nursing students' perceptions of caring for dying people after the first year of a three year in a nursing programme at three university nursing schools in Sweden. Methods: Interviews (n = 17) were undertaken with nursing students at the end of their first year. A phenomenographic approach was used to design and structure the analysis of the nursing students' perceptions. Results: The analysis resulted in five categories: 1) from abstract to reality, 2) from scary to natural, 3) increased knowledge can give bad conscience, 4) time limits versus fear of end-of-life conversations, and 5) meeting with relatives. Conclusion: Nursing students need to be prepared both theoretically and within practice to encounter death and dying and to care for dying persons. By combining their theoretical knowledge of dying and death with their own encounters of death and dying people in practice, the students can be supported to develop an understanding of dying and death as a natural part of life rather than something frightening. 

14151617 801 - 840 of 840
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf