his.sePublications
Change search
Refine search result
1011121314 601 - 650 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 601.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Merging Modelling Techniques: A Case Study and its Implications1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There are a countless number of methods in the field of Information Systems Development (ISD) today, where only a few have received much attention by practitioners. These ISD methods are described and developed using knowledge in the field of Method Engineering (ME). Most methods concern either what a system is to contain or how the system is to be realised, but as of now, there is no best method for all situations. Bridging the gap between the fuzzier "what"-methods and the more formal "how"-methods is difficult, if not impossible. Methods therefore need to be integrated to cover as much of the systems life cycle as possible. An integration of two methods, one from each side of the gap, can be performed in a number of different ways, each way having its own obstacles that need to be overcome.

  The case study we have performed concerns a method integration of the fuzzier Business Process Model (BPM) in the EKD method with the more formal description technique SDL (Specification and Description Language). One meta model per technique was created, which were then used to compare BPM and SDL. The integration process consisted of translating EKD business process diagrams into SDL correspondences, while carefully documenting and analysing encountered problems. The encountered problems mainly arose because of either transaction-independence differences or method focus deviations. The case study resulted in, for example, a number of implications for both EKD and SDL, as well as for ME, and include suggestions for future work.

 • 602.
  Söderström, Eva
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Andersson, Birger
  Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University/Royal Institute of Technology, Sweden.
  Johannesson, Paul
  Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University/Royal Institute of Technology, Sweden.
  Perjons, Erik
  Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University/Royal Institute of Technology, Sweden.
  Wangler, Benkt
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Towards a framework for comparing process modelling languages2002In: Advanced Information Systems Engineering: 14th International Conference, CAiSE 2002 Toronto, Canada, May 27–31, 2002 Proceedings / [ed] Anne Banks Pidduck, M. Tamer Ozsu, John Mylopoulos, Carson C. Woo, Springer Berlin/Heidelberg, 2002, p. 600-611Conference paper (Refereed)
 • 603.
  Söderström, Eva
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Pettersson, Anette H.
  Adoption of B2B standards2003In: Concurrent Engineering: Enhanced Interoperable Systems / [ed] Ricardo JardimGoncalves, Jianzhong Cha, Adolfo Steiger-Garção, Balkema, 2003, p. 343-350Conference paper (Refereed)
 • 604.
  Söderström, Eva
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Pettersson, Anette H.
  The use of B2B process standards: A case study2003In: 15th International Conference on Advanced Information Systems Engineering Forum (CAiSE Forum 2003): Short Paper Proceedings, Information Systems for a Connected Society / [ed] Johann Eder, Tatjana Welzer, 2003, p. 121-124Conference paper (Refereed)
 • 605.
  Takanen, Hedi
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Faktorer som inverkar på användandet av intranet2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet har undersökt användandet av intranet som informationsmedium. Huvudsyftet är att ur användarsynpunkt, ta fram vilka faktorer som inverkar på användandet av intranet. För att arbetet skall kunna ge en övergripande bild har arbetet tagit fram vilken/vilka faktor/er som inverkar till största del och således tagit fram en rangordning.

  Undersökningen har genomförts i samarbete med Volvo Lastvagnar Komponenter AB, Skövde. För undersökningens bredd har både enkäter samt intervjuer genomförts bland anställda på företaget. Resultatet som framkom är följande:

  1. Datorn. Detta rör kapaciteten hos tillgängliga datorer.

  2. Sökningar. Berör främst sökmotorn.

  3. Tid. Hör samman med första faktorn, datorn, men även med sökmotorn.

  4. IT-mognad. Hur väl personalen har anpassat sig till att använda datorn samt dess tekniker i arbetssituationer.

  5. Användarnas attityd. Hur användaren ser på nyttjandet av datorn i arbetslivet.

  6. Konsistens. Handböckernas uppbyggnad.

 • 606.
  Tambour, Kjell
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Barn och datorn-barns uppfattning om datorer och påverkan av dataspel i hemmet och i skolan1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete försöker belysa barns uppfattning om datorn och hur barns lekar påverkas av dataspel. Vidare avser rapporten att kartlägga vilken typ av dataspel som är barnens favoriter och om pojkar och flickor har olika uppfattning om datorer och dataspel. Rapporten skall också belysa kriterier för att skaffa dataspel/program till fritidshem och klass 0-1 samt vad berörd personal tycker om detta.

  Som metod har jag använt en intervjuundersökning med 12 barn i åldern sex till tio år. Jag har också intervjuat fyra av personalen vid fritidshem och klass 0-1.

  Resultatet visar att barn har en klar uppfattning om vad en dator är. Inget av barnen i undersökningen upplever datorn som konstig eller onaturlig. Alla barnen spelar dataspel om än i varierande omfattning. Jag har inte funnit att dataspelen direkt påverkar barns övriga lekande.

  Mest populära är spel av typen Platformers. Spel med övervägande våldsinslag är ovanliga bland de mest populära spelen. Jag har inte funnit något som pekar på att pojkar och flickor har olika uppfattning om datorn eller favoritspel.

  När man skaffar dataspel/program anser personalen det viktigast att det finns pedagogiska inslag utan realistiskt våld. Alla har en positiv inställning till datorn i skolan.

 • 607.
  Taube, Ulrika
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Sambandet mellan aktivering av olika minnessystem och datering av händelser2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur daterar människor händelser? Ett grundantagande gjordes att människor daterar på olika sätt beroende på vilket minnessystem de använder. Det antagandet gav upphov till två delantaganden. Det första är att vi med hjälp av det episodiska minnet daterar händelser som går att visualisera, det vill säga göra sig en bild av det inträffade. Visualiseringshypotesen ställdes om sambandet mellan visualisering och datering i närheten av nuet, med andra ord uppskattning av tiden som gått. Det andra antagandet som gjordes var att vi med hjälp av det semantiska minnet daterar händelser som innehåller faktakunskaper, det vill säga detaljer som går att uttrycka verbalt. Detaljhypotesen behandlar sambandet mellan detaljkunskap och det absoluta felet i tidsdateringen. Hypotesen om detaljkunskap fick stöd av korrelationsberäkningarna, men inte visualiseringshypotesen. Det visar att antagandet om att vi daterar händelser på olika sätt beroende på vilket minnessystem som används inte går att styrka. Fortsatta fördjupade studier behövs.

 • 608.
  Taylor, Mario
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Upplevelsen av ett ljud som inte finns: en jämförelse mellan vänster- och högerhäntas perception1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Högerhänta och vänsterhänta försökspersoner utsattes för, och fick bedöma skillnad i tonhöjd hos, ett antal tonpar i vilka den ena tonen saknade grundfrekvens. Undersökningens ändamål var att söka verifiera hypotesen: "Vid perception av komplexa toner med saknad grundfrekvens, uppvisar flertalet vänsterhänta människor asymmetri i mindre utsträckning än vad högerhänta människor gör". Emellertid kunde inte hypotesen vare sig verifieras eller falsifieras, eftersom för få försökspersoner kunde uppbringas.

 • 609.
  Tempe, Marcus
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Caveat Lector: Läsaren må se upp!2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Internet är ett globalt nätverk som förser en användare med ofantliga mängder information. Internet ger även användaren den unika möjligheten att själv publicera sin information utan någon form av kontroll. Den möjligheten har gjort att mycket missvisande och falsk information finns tillgänglig på Internet. Det är helt upp till användaren att försöka avgöra om informationen är sann, giltig och korrekt, det vill säga trovärdig, frågan är bara om användaren gör det?

  Följande examensarbete har undersökt om en erfaren Internetanvändare utför någon form av källkritisk granskning, eller överhuvudtaget funderar över trovärdigheten hos information från webben. För att besvara ovanstående fråga har en enkätundersökning genomförts på olika datastudenter som studerar vid Högskolan i Skövde.

  Slutsatserna från enkätundersökningen var att studenterna tänker ofta på om information från webben är trovärdig. De utför även stundtals någon form av källkritisk granskning på informationen. Dock ansåg många att de hade bristande kunskaper att utvärdera trovärdigheten hos informationen från webben.

 • 610.
  Teuber, Kristoffer
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Sensor Management in a Distributed Environment2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  In this work an investigation of the benefits and problems of implementing a tracker using sensor management is done. The tracker is implemented in a fusion node in a distributed radar simulator provided by Ericsson Microwave. To investigate this, a literature study of sensor fusion and sensor management is first done, after which a practical study is chosen as method. The fusion method presented in this work is then tested so that tests of sensor management, which depend upon implemented sensor fusion, can be trusted. Sensor management is tested by letting the system track a specific target in the simulated environment. The system is tested to see what impact the delay in the distributed environment has on the implemented system’s capability to track an object. Two different scenarios are chosen to test the system, where a scenario in this thesis is a fly-by of two aircrafts in the terrain covered by the radar sensors. To test the actual correctness of the system, three dimensional coordinates of the objects are used and Euclidian distance between the original value and the fused value is used as an error measurement. The results are then displayed in a series of graphs and tables.

  The results show that the chosen fusion algorithm works well with the unsynchronized data. The delay simulated in the system creates a great uncertainty where the object will be, but the presented prediction algorithm manages to find good estimates of the new positions of the object tracked. Loss of data however forces the system to use less information when estimating positions which leads to loss of track. Even though there is a long time delay the presented prediction algorithm can track the object for a period of time, until it looses track due to loss of data. It is also concluded that a system that manages to track an object using a narrow tracking beam is able to track more objects simultaneously using the same radar sensors.

 • 611.
  Tevell, Maria
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Effekten av subjektiv riskuppfattning på mental belastning1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människor har en viss mental kapacitet. Beroende på situation och uppgift belastas denna kapacitet olika mycket. Huvudhypotesen i detta examensarbete lyder "en persons mentala belastning ökar om hon/han upplever att risken ökar", oberoende av de krav uppgiften ställer, dvs uppgiftens svårighetsgrad.

  Undersökningen utfördes som ett experimentet med inomgruppsdesign och 24 försöksdeltagare. Två oberoende variabler med vardera två nivåer användes: Konsekvens, normal/ökad och Information om svårighetsgrad, normal/ökad. Dessa var avsedda att manipulera riskuppfattning. Analys av resultaten visar att hypotesen stämmer, den mentala belastningen påverkas av uppfattning av risk. Den påverkas på så sätt att prestationen höjs vid upplevelse av ökad risk.

  Denna kunskap kan användas för att öka säkerheten bland annat när det gäller bil-körning. Nästa steg är bland annat att undersöka på vilket sätt man ska upplysa om risk och när det är mest effektivt.

 • 612.
  Thell, Mats
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Utvärdering av kalenderöverföringsstandarden CAP2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett stressigt samhälle där allt skall fungera och tiden är emot oss för det mesta. Ifall det gick att schemalägga alla händelser som skall och borde göras i ett gemensamt kalendersystem så skulle det förenkla situationen för många personer, som skall träffas eller andra händelser som kan uppstå. I detta arbete undersöks det ifall en ny öppen standard för kalenderöverföringar skulle fungera, samt om den är tillräckligt bra för att användas, eller om den skall undvikas. Inom arbetet implementeras en prototyp som baseras på denna kalenderöverföringsstandard. Den prototyp som framtogs, tillhandahåller de grundläggande funktionerna i CAP, jämförs med Microsoft Exchange. Slutsatserna av arbetet är att CAP är bra, enkelt och smidigt men protokollet är dock ej klart för att användas som en färdigutvecklad produkt.

 • 613.
  Thieme, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Intelligence without hesitation2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to evaluate four artificial neural network architectures, each of which implements the sensory-motor mapping in an embodied, situated, and autonomous agent set up to reach a goal area in one out of six systematically varied T-maze environments. In order to reach the goal the agent has to turn either to the left or to the right in each junction in the environment, depending on the placement of previously encountered light sources. The evaluation is broken down into (i) measuring the reliability of the agents' capacity to repeatedly reach the goal area, (ii) analyzing how the agents work, and (iii) comparing the results to related work on the problem.

  Each T-maze constitutes an instance of a broad class of problems known as delayed response tasks, which are characterized by a significant (and typically varying) delay between a stimulus and the corresponding appropriate response. This thesis expands this notion to include, besides simple tasks, repeated and multiple delayed response tasks. In repeated tasks, the agent faces several stimulus-delay-response sequences after each other. In multiple tasks, the agent faces several stimuli before the delay and the corresponding appropriate responses. Even if simple at an abstract level, these tasks raise some of the fundamental issues within cognitive science and artificial intelligence such as whether or not an internal objective world model is necessary and/or suitable to achieve the appropriate behavior. For such reasons, these problems also constitute an interesting base for evaluating alternative ideas within these fields.

  The work leads to several interesting insights. Firstly, purely reactive controllers (as represented by a feed-forward network) may be sufficient, in interaction with the environment, to solve both simple and repeated delayed response tasks. Secondly, an extended sequential cascaded network that selectively replaces its own sensory-motor mapping achieves significantly better performance than the other networks. This indicates that selective replacement of the sensory-motor mapping may be more powerful than both modulation (as represented by a simple recurrent network) and replacement in each step (as represented by a standard sequential cascaded network). Thirdly, this thesis demonstrates that even reactive controllers may contribute to behavior, which, from an observer's point of view, may seem to require an internal rational capacity, i.e. the ability to represent and explore alternatives internally.

 • 614.
  Thorburn, Henrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Applying Bioinformatic Techniques to Identify Cold-associated Genes in Oat2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  As the interest in biological sequence analysis increases, more efficient techniques to sequence, map and analyse genome data are needed. One frequently used technique is EST sequencing, which has proven to be a fast and cheap method to extract genome data. An EST sequencing generates large numbers of low-quality sequences which have to be managed and analysed further.

  Performing complete searches and finding guaranteed results are very time consuming. This dissertation project presents a method that can be used to perform rapid gene prediction of function-specific genes in EST data, as well as the results and an estimation of the accuracy of the method.

  This dissertation project applies various methods and techniques on actual data, attempting to identify genes involved in cold-associative processes in plants. The presented method consists of three steps. First, a database with genes known to have cold-associated properties is assembled. These genes are extracted from other, already sequenced and analysed organisms. Secondly, this database is used to identify homologues in an unanalysed EST dataset, generating a candidate-list of cold-associated genes. Last, each of the identified candidate cold-associative genes are verified, both to estimate the accuracy of the rapid gene prediction and also to support the removal of candidates which are not cold-associative.

  The method was applied to a previously unanalysed Avena sativa EST dataset, and was able to identify 135 candidate genes from approximately 9500 EST's. Out of these, 103 were verified as cold-associated genes.

 • 615.
  Thorin, Johan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Generating a textual representation of a relational model2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  o aid the software and database developer in the development process, specialised software is needed, known as CASE-tools. To form a productive work environment, multiple CASE-tools should be able to cooperate with each other, as it is likely that a single tool cannot give full support for the whole development process. An aid in the integration of tools is that information is stored in a central repository, available for any tool that needs it. A problem which arises is that not all tools are capable of directly accesing the contents of the repository. Thus export procedures are needed that transforms the repository contents into a format that an external tool can read and understand. If these transformation procedures are specified directly in the implementation language, modification can be difficult or even impossible.

  This work proposes a general transformation model for storing rules in a repository. These rules operate on the information in a source model and transform it to a textual representation ready for export to external tools. An example ruleset is given that transforms an example relational model into SQL code.

 • 616.
  Thorstensson, Eleonor
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Important properties for requirements reuse tools2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Requirements reuse is based upon the idea that it is possible to reuse requirements from previous software development projects. Requirements reuse leads to efficiency and quality gains in the beginning of the development process. One of the obstacles for requirements reuse is that there is a lack of appropriate tools for it. This work approaches this hinder by identifying properties that are important, that is, that the properties represent something that has so much influence that it should be in a requirements reuse tool. These identified properties may then guide the development when building requirements reuse tools.

  In order to find the properties this work is conducted as a literature study where both tool-specific and non-tool specific articles were searched in order to elicitate the properties. The work focuses on properties present in both tool-specific and non-tool specific articles. This makes the result more reliable since two different sources have identified them. 18 verified properties were identified through this work.

 • 617.
  Thorstensson, Fredrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Specifikation för ett visualiseringsverktyg för consumption modes i aktiva databaser.1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att ta fram en specifikation för ett datorverktyg som visualiserar händelseupptäckt i aktiva databaser.

  Konventionella databashanteringssystem (DBHS) är passiva i den mening att data är skapad, hämtad, modifierad och raderad endast när en användare eller ett applikationsprogram explicit angivit detta. Många applikationer, såsom process control och power generation/distribution networks, kräver en snabb respons i kritiska situationer, och därför räcker inte ett passivt DBHS till. För dessa applikationer måste man kunna definiera villkor som övervakas av databasen. När dessa villkor sedan uppfylls utförs specificerade åtgärder/handlingar.

  Consumption modes är ett svårt och komplext område inom aktiva databaser. Som ett resultat av detta finns ett intresse i att använda visualisering för att lättare förstå de olika consumption modes som finns.

  En prototyp utformades för att fungera som underlag vid de intervjuer som senare genomfördes. Utifrån de krav och önskemål som kom fram vid dessa intervjuer utformades sedan den slutgiltiga prototypen. Prototypen är ingen prototyp i vanlig mening, utan består av sk. skärmdumpar med beskrivande text.

  Resultatet av detta arbete är en specifikation över ett grafiskt verktyg som visualiserar hur sammansatta händelser fungerar ihop med olika consumption modes.

 • 618.
  Thorstensson, Niklas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  A knowledge-based grapheme-to-phoneme conversion for Swedish2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  A text-to-speech system is a complex system consisting of several different modules such as grapheme-to-phoneme conversion, articulatory and prosodic modelling, voice modelling etc.

  This dissertation is aimed at the creation of the initial part of a text-to-speech system, i.e. the grapheme-to-phoneme conversion, designed for Swedish. The problem area at hand is the conversion of orthographic text into a phonetic representation that can be used as a basis for a future complete text-to speech system.

  The central issue of the dissertation is the grapheme-to-phoneme conversion and the elaboration of rules and algorithms required to achieve this task. The dissertation aims to prove that it is possible to make such a conversion by a rule-based algorithm with reasonable performance. Another goal is to find a way to represent phonotactic rules in a form suitable for parsing. It also aims to find and analyze problematic structures in written text compared to phonetic realization.

  This work proposes a knowledge-based grapheme-to-phoneme conversion system for Swedish. The system suggested here is implemented, tested, evaluated and compared to other existing systems. The results achieved are promising, and show that the system is fast, with a high degree of accuracy.

 • 619.
  Thunberg, Hans
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användarfall ur ett spårbarhetsperspektiv2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har en undersökning genomförts angående hur spårbarhet upprätthålls vid användning av användarfall. Rapporten behandlar spårbarhet och användarfall separat för att belysa viktiga fakta inom båda områdena. Syftet med arbetet var att ta reda på hur olika tillvägagångssätt för att representera användarfall upprätthöll spårbarhet mellan olika krav, och mellan krav och dess ursprung. Informationen inom problemområdet samlades in genom en litteraturstudie. I undersökningen identifierades flera olika typer av spårbarhet, vilka sedan låg till underlag för identifiering av spårbarhet i användarfall. Undersökningen visade också att det finns flera olika sätt att representera användarfall, i allt från naturligt språk till formella diagram. Resultatet av undersökningen visade även att användningen av ett modelleringsspråk som Unified Modeling Language (UML), med inbyggda relationer och namnkonventioner, gjorde att spårbarhet kunde upprätthållas mellan olika krav, och mellan krav och dess ursprung. En begränsad spåbarhet identifierades i samband med att mindre formella representationer av användarfall använts.

 • 620.
  Thuresson, Marcus
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Wrapping XML-Sources to Support Update Awareness2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Data warehousing is a generally accepted method of providing corporate decision support. Today, the majority of information in these warehouses originates from sources within a company, although changes often occur from the outside. Companies need to look outside their enterprises for valuable information, increasing their knowledge of customers, suppliers, competitors etc.

  The largest and most frequently accessed information source today is the Web, which holds more and more useful business information. Today, the Web primarily relies on HTML, making mechanical extraction of information a difficult task. In the near future, XML is expected to replace HTML as the language of the Web, bringing more structure and content focus.

  One problem when considering XML-sources in a data warehouse context is their lack of update awareness capabilities, which restricts eligible data warehouse maintenance policies. In this work, we wrap XML-sources in order to provide update awareness capabilities.

  We have implemented a wrapper prototype that provides update awareness capabilities for autonomous XML-sources, especially change awareness, change activeness, and delta awareness. The prototype wrapper complies with recommendations and working drafts proposed by W3C, thereby being compliant with most off-the-shelf XML tools. In particular, change information produced by the wrapper is based on methods defined by the DOM, implying that any DOM-compliant software, including most off-the-shelf XML processing tools, can be used to incorporate identified changes in a source into an older version of it.

  For the delta awareness capability we have investigated the possibility of using change detection algorithms proposed for semi-structured data. We have identified similarities and differences between XML and semi-structured data, which affect delta awareness for XML-sources. As a result of this effort, we propose an algorithm for change detection in XML-sources. We also propose matching criteria for XML-documents, to which the documents have to conform to be subject to change awareness extension.

 • 621.
  Tollstern, Christoffer
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Tillämpning av Component Object Model vid utveckling av webbapplikationer med Active Server Pages2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker om, och i så fall hur, utvecklingen av webbapplikationer med ASP kan förbättras genom tillämpning av COM-objekt. För att göra detta används fyra jämförelsekriterier som tagits fram utifrån fördelar och nackdelar med ASP respektive COM-objekt. Dessa kriterier avser att jämföra ASP och COM-objekt i exekveringstid av scriptkod, återanvändning av funktionalitet, inkapsling av databasrelaterad kod och prototyputveckling. Det resultat som erhållits av genomförandet visar att utvecklingen av webbapplikationer med ASP kan i olika situationer tillämpa COM-objekt för att: förbättra exekveringstiden av scriptkod, förenkla återanvändningen av funktionalitet och göra ASP-koden mer strukturerad genom att kapsla in databasrelaterad kod. Vad gäller prototyputveckling anses dock ASP vara bättre anpassat, då COM-objekt kräver noggrann planering av gränssnittet och dessutom är beroende av ett testprogram för att kunna testa prototypen.

 • 622.
  Toms, Anders
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Information Security when Integrating Actors in Health Care Processes2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  There is a growing interest within organisations today to focus on the core processes, i.e. the processes that create value for the intended customer, in order to stay compatible within the ever-fiercer competition. To have full control of the key processes may be a great step forward towards a more lean and effective organisation, not only for profit seeking companies but also for public welfare institutions like health care. Software aimed at supporting a process focus is continuously being developed and one such family of programs is commonly referred to as process managers.

  A process manager lets the people in an organisation who have complete knowledge of the processes model these without requiring them to have expert knowledge of computers and programming. Once a process has been defined graphically according to a predefined modelling language, it can be deployed and monitored. The process manager software takes care of the routing of messages between actors, both human as well as non-human (e.g. other applications), and it drives the individual errand forward according to how the process flow has been defined in the model. However, applying a process manager approach in health care processes requires a certain amount of caution. Messages sent between actors in health care organisations are often of a delicate nature since they may contain sensitive information, such as illness, mental state, family situation and similar, that is related to an identifiable individual. There are also other aspects of security that need to be addressed besides the confidentiality aspect. For example, it must be guaranteed that the information is correct and not altered during transfer, the information must be available when needed and it should be possible to trace a message to its sender, among other things.

  This work identifies a set of security requirements from the literature that need to be fulfilled in health care organisations when applying a process manager approach. With these requirements as a basis, a process manager system is evaluated with regards to security and the conclusion is that future versions need improvement on some points. Future work is also suggested that could help to explore the area further.

 • 623.
  Toms, Anders
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Utredning av integrationsaspekter vid Rule Based Engineering (RBE)2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vid produktutveckling inom industriföretag finns idag luckor vad gäller IT-stöd i arbetets olika faser. Införandet av s.k. RBE-system (Rule Based Engineering) är ett steg på vägen mot att försöka fylla dessa luckor. Meningen med ett RBE-system kan sägas vara att ersätta traditionella konstruktionshandböcker med motsvarande konstruktionsanvisningar i digital form. Detta ger möjligheter till automatisering av processer som är tidskrävande, monotona och ofta förekommande, t.ex. olika former av komponentval, dimensioneringsprocesser etc. En av utgångspunkterna vid utvecklingen av RBE-system är att utgå från existerande programvaror. Detta kan ställa stora krav på utvecklarna. En fördel är om det finns en solid grund i form av fakta om vilka attribut hos ett program som är viktiga att ta hänsyn till för att underlätta valet av programvaror som lämpar sig integrationstekniskt för att koppla ihop med andra. Detta arbete syftar till att utreda dessa integrationstekniska aspekter.

 • 624.
  Tornqvist, Cecilia
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Representation av färginformation hos färgblinda1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Var tionde person har en defekt som gör att de inte upplever färger som andra. Denna defekt kallas för färgblindhet. Forskningen om färgblindhet har främst fokuserats kring de fysiologiska aspekterna av färgblindheten samt vilka våglängder av ljus (färger) som färgblinda förväxlar. Hur färgblinda upplever färger har sällan, eller aldrig, studerats särskilt ingående.

  Denna studie fokuseras på hur färgblinda upplever färger, genom att b l a undersöka hur färgblinda kategoriserar färger och använder färgbegrepp. Studien har genomförts utifrån olika teorier om människans upplevelser, begreppsvärld och sätt att kategorisera olika typer av information (här färginformation). Studien belyser ett kognitionsvetenskapligt perspektiv av hur en färgdefekt påverkar individens sätt att uppleva färger.

  Metoden som använts för att studera de färgblindas upplevelser har varit en blandning av en kvalitativ intervju och kvantitativa färguppgifter. Materialet har sedan bearbetats kvalitativt.

  Resultaten visar att färgblinda inte upplever färger på det sätt som tidigare antagits och att andra faktorer än själva färgen påverkar vilken upplevelse den färgblinde får av ett färgstimuli. Resultaten belyser även hur en defekt som färgblindhet påverkar individens sätt att mentalt representera färg och bearbeta färginformation. Färgblindheten påverkar starkt färgblindas sätt att kategorisera färger. Undersökningen visar också att färgblindas mentala representationer av rött och grönt inte skiljer sig från normalseende man tidigare antagit. Färgblindas prototyper för färgerna rött, grönt, gult och blått skiljer sig inte från normalseendes. Vidare framkom att färgblinda är lika beroende av färger som ledtrådar i omgivningen som normalseende. Resultaten kan säga mycket om hur färger bör användas och inte användas.

 • 625.
  Torstensson, Eleonor
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Intressenters behov av en kravspecifikation från utgångspunkten kommunicerbarhet2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En kravspecifikation kan benämnas som en bro mellan analysfasen och design- och implementationsfasen, vilket innebär att kravspecifikationen är en viktigt kommunikationslänk för en bra slutprodukt. Detta arbete berör kravspecifikationen och de behov analytiker och implementatörer har på en kravspecifikation. Behoven gäller innehåll och presentation av innehåll för att uppnå egenskapen kommunicerbarhet. Kommunicerbarhet är att kravspecifikationen skall fungera som en kommunikationskanal kring produkten mellan intressenter och att den ska vara förståelig för samtliga intressenter.

  Frågeställningen i arbetet har undersökts genom att genomföra en survey med intervjuer. Målgrupp var analytiker och implementatörer på IT-företag som utvecklar administrativa system. Resultatet tyder på att innehållsmässiga krav skiljer sig mellan olika intressenter. Vid skapande av en kravspecifikation bör det bl.a. strävas efter att ha hög sökbarhet och tydlighet. Vidare ska det finnas en beskrivning av systemets funktionalitet, verksamhetsbeskrivning, gränssnittsbeskrivning, icke-funktionella krav. Analytiker har behov verksamhetsnära information och implementatörer har behov av systemets uppbyggnad.

 • 626.
  Tryggvason, Thorir
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Analysis of the PPTP and IPSec protocols in Virtual Private Networks2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Today increasing numbers of individuals are working away from the ordinary workplace while still requiring access to the server located at the workplace. New technology is meeting this demand allowing for safe and secure transmission of the data over the Internet. The aim of this project is to analyse two protocols that are used within the Virtual Private Network (VPN) structure today, with the focus on installation, transmission speed on both Local Area Networks (LAN) and via telephone line and security aspects of the protocols.

  The results show that it is quite complicated to setup a VPN network and to get operational. The results also show that there are security compromises within the VPN structure that indicate that if proper precaution is not taken it may give a false sense of security, where the user believes that it is a secure communication when in reality it is not.

 • 627.
  Tärning, Betty
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Simulatorträning som ett redskap för att förbättra procedurell kunskap2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Anestesören arbetar i en miljö som är dynamisk och komplex vilket gör att det krävs att de kan utföra sekvenser av moment på automatik eftersom det oftast inte finns tid till djupare beslutsöverläggningar. Vid Huddinge Unviersitetssjukhus finns METI som är en patientsimulator. Denna simulator används idag för att öva medicine kandidater i att ge anestesi. Detta arbete undersöker om simulatorträning kan förbättra medicine kandidaters procedurella färdigheter. Undersökningen är en enkätundersökning där frågor som sökte ta reda på deltagarnas procedurella ställdes. Enkäten delades ut till deltagare som fått undervisning i simulatorn och till en grupp deltagare som endast fått traditionell undervisning. Utifrån dessa enkätsvar gjordes en kvalitativ analys där simulatorgruppens enkätsvar jämfördes för att se om gruppen lärt sig något från sin simulatorträning. Det gjordes även en kvantitativ undersökning där ett t-test räknades ut för att se om simulatorgruppens och kontrollgruppens medelvärden var signifikanta. Detta t-test blev statistiskt signifikant

 • 628.
  Töpel, Marie
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Projektstyrning i datakommunikationsföretag2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att arbeta i projekt är i dag en vanligt förekommande arbetsform och det är därmed av vikt att denna arbetsform fungerar på ett bra sätt. Beroende på ett projekts syfte och storlek kan modellen för hur projektet ska bedrivas och genomföras variera. Dock har projekt alltid någon typ av organisation och en livscykel.

  I detta arbete har fem företagsintervjuer gjorts för att titta på hur teknikorienterade projekt bedrivs, projekt som utvecklar infrastrukturer/nätverkslösningar för datakommunikation. Frågeställningen i detta arbete är om dessa företag använder modeller för utvecklingsarbetet och hur de i så fall använder dem. Finns det specifikt framtagna modeller för denna typ av projekt som det exempelvis finns för systemutvecklingsprojekt?

  Resultatet av de gjorda företagsundersökningarna tyder på att det inte finns några namngivna och vedertagna modeller för hur projekt för just nätverksutveckling ska bedrivas. Företagen tar fram sina egna modeller vars utformning och omfattning starkt är kopplat till företagets storlek.

 • 629.
  Ulvstig, Kalle
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Systemutvecklares syn på användarcentrerad systemdesign2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det talas ofta om hur viktigt det är att involvera användarna vid systemutveckling. Genom att använda användarcentrerad systemdesign kan det bidra till bättre system både ur teknisk- och användarsynpunkt. Det är av stor betydelse att de användare som tas ut vid användarcentrerad systemdesign representerar användargruppen. Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och vidare genom hela livscykeln. Detta arbete syftar till att undersöka vilka kriterier som utvecklare använder sig av för att ta ut användare vid angreppssättet användarcentrerad systemdesign. Arbetet har genomförts genom en litteraturstudie och ett antal intervjuer.

 • 630.
  Unger, Liza
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  OMT och Objectory: vilka synpunkter har några svenska utvecklingsföretag på dessa metoder idag?1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Objektorientering har kommit att bli en väletablerad teknik inom systemutvecklingen. De fördelar som den objektorienterade tekniken anses medföra är bl a att den ger en mer användarnära systemutveckling och ökar produktiviteten genom återanvändning av komponenter. Men det har även riktats kritik mot den objektorienterade tekniken. Ett område som har kritiserats är de objektorienterade metoderna. De har uppfattats som instabila och ofullständiga i början av 90-talet då de var nya. Det medförde att jag blev intresserad av att undersöka hur några av de objektorienterade metoderna fungerar idag.

  Detta arbete tar upp en del av de synpunkter och erfarenheter som några svenska utvecklingsföretag har av de objektorienterade metoderna OMT och Objectory. Syftet med arbetet är bl a att få fram om OMT och Objectory har åtgärdat de brister som de i tidigare litteratur har kritiserats för.

  Den metod som använts för att hantera valt ämne är en kombination av en litteraturstudie och intervjuer/enkäter.

  Det har visat sig under arbetes gång att det är betydligt fler företag som jag har kommit i kontakt med som tillämpar Objectory än OMT. Något överraskande är att alla undersökta företag använder UML-notation och inte OMT och Objectorys ursprungsnotationer. Det anser jag tyda på att UML har fått en stor genomslagskraft. Vidare tyder resultatet av undersökningen på att en del av den kritik som riktats mot OMT och Objectory i litteratur, publicerad i början av 90-talet, har åtgärdats för att förbättra metoderna.

 • 631.
  Vallgren, Annika
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Svenska patientjournaler på Internet är det möjligt?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag går det att publicera och hämta information från databaser på Internet. Inom hälso- och sjukvården kan förbättringar av vården ske om patientjournaler fanns tillgängliga på Internet. Här undersöks om det under svenska förhållanden är genomförbart. Studien syftar till att belysa för och nackdelar med att publicera patientjournaler på Internet samt att belysa specifika egenskaper hos patientjournaler som måste tas hänsyn till vid en eventuell publicering.

  Informationen om en patient måste skyddas mot att obehöriga kommer åt eller ändrar den. Den måste även vara åtkomlig just då den erfordras av en auktoriserad användare. Vården är ett områden där bristande säkerhet kan bli livshotande.

  De svenska lagar som måste beaktas då patientjournaler görs åtkomliga på Internet är: Personuppgiftslagen, Lag om vårdregister, Sekretesslagen, Patientjournallagen samt Lag om hälsodataregister. Lagarna utgör inte något hinder mot åtkomst av patientjournaler på Internet under förutsättning att detta kan utföras på ett för patienten säkert sätt.

 • 632.
  Varpstuen, Johan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Heuristisk Utvärdering och Användartestning av ett Verktyg för Web-based Training: Korrespondensen mellan Predicerade och Observerade Användbarhetsproblem2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett verktyg för datorstödd interaktiv utbildning, Web-based Training, har utvecklats på Sigma Information Design. Två olika utvärderingsmetoder har använts för att öka dess användbarhet: heuristisk utvärdering och användartestning. Heuristisk utvärdering är en analytisk metod där expertutvärderare inspekterar gränssnittet för att predicera (förutse) användbarhetsproblem. Användartestning är en empirisk metod där tänkbara reella användare deltar och användbarhetsproblem observeras. Föreliggande studie fokuserar på användbarhets-

  problem som både prediceras med den analytiska metoden och observeras med den empiriska, så kallade ”träffar”.

  Analytiska metoder predicerar användbarhetsproblem genom att utpeka bristande ”intrinsic features”

  (gränssnittsegenskaper). Empiriska metoder observerar istället ”payoff features”, för att kunna identifiera användbarhetsproblem och sedan relatera dessa till bristande gränssnitts-egenskaper. Frågeställningen är om analytiska- respektive empiriska metoder utpekar samma bristande ”intrinsic feature” vid identifiering av en ”träff”. Utvärdering av verktyget med respektive utvärderingsmetod har genomförts. Under användartesterna påträffades endast ett fåtal användbarhetsproblem, vilket har medfört att ett litet antal ”träffar” identifierats för att kunna ge svar på frågeställningen. Det finns dock indikationer på en oklar korrespondens mellan metoderna.

 • 633.
  Vielfort, Andreas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Text och tal vid inlärning1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att använda samplat tal i datorprogram blir allt vanligare vilket leder in på frågan om detta är av godo. Kan tal och text kombineras i en datorapplikation för att skapa effektivare inlärning eller bör en sådan kombination undvikas? För att utreda detta studerades teorier rörande inlärning, cues, kognitiva flaskhalsar samt automatisk informationsbehandling. Utifrån dessa teorier drogs slutsatsen att en kombination av text och tal inte ger en effektivare inlärning. För att undersöka detta empiriskt genomfördes ett kvantitativt experiment med 60 experimentdeltagare i åldrarna 11-13 år. Experimentdeltagarna studerade ett inlärningsmaterial vilket utgjordes av fakta om ett imaginärt land. Deltagarna testades sedan och deras resultat jämfördes utifrån om de läst, lyssnat eller både läst och lyssnat på inlärningsmaterialet.

 • 634.
  Vizlin, Albina
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Produktdesign: om kundernas inflytande och produktionskraven1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbetets syfte är att klargöra om ett företag kan få sin lönsamhet ökad genom att låta kunderna påverka produktdesign eller genom att anpassa produktdesign till produktionskrav. För att kunna dra slutsatser utifrån problemformuleringen har intervjuer genomförts i fyra företag som agerar i olika branscher och tillverkar produkter där designen spelar relativt stor roll.

  Slutsatserna är i stort sett att företagen idag inte har användarorienterad design, men allting tyder på att detta kommer att ändras i framtiden. Konkurrensen har blivit allt hårdare och nya krav på tilltalande design tillkommer hela tiden. Tack vare användarorienterad design skulle ett företag kunna öka sin lönsamhet på lång sikt, men det skulle troligtvis ta några år innan dess, och företaget skulle tvingas arbeta irrationellt under denna period.

  Genom att helt anpassa produktdesign till produktionskrav skulle ett företag kunna öka sin lönsamhet och därmed tillverka fler kvalitetsprodukter och ha nöjda kunder.

 • 635.
  Waern, Jimmy
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Säkerhetens betydelse för elektronisk handel1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet elektronisk handel på Internet och fokuserar på uppfattningar kring säkerheten inom detta område.

  Elektronisk handel på Internet är fortfarande en relativt ny företeelse som snabbt sprider ut sig. Trots detta finns det vissa faktorer som hämmar utvecklingen inom området. En av dessa faktorer är att säkerheten i samband med Internethandeln inte uppfattas som tillräckligt hög av potentiella kunder. Detta examensarbete undersöker hur uppfattningarna om säkerheten i samband med Internethandel ser ut i dagsläget.

  För att erhålla svar på min problemställning har jag dels intervjuat ett antal företag och dels ett antal privatpersoner.

  Jag har kommit fram till att företag som idkar Internethandel anser att deras tjänster är tillräckligt säkra i dagsläget. Privatpersonerna däremot, anser att det inte går att lita på säkerheten hos alla företag på Internet. För att lösa detta krävs att allmänheten på något sätt blir medveten om att säkerheten är tillräckligt hög, som den också är enligt företagen själva.

 • 636.
  Wahlström, Therese
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  EDI: en studie i grossistmiljö2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet EDI (Electronic Data Interchange) och fokuserar på relationen mellan en grossist och dess leverantörer. EDI är ett sätt att elektroniskt överföra standardiserade dokument på, från ett datasystem till ett annat, utan eller med begränsad mänsklig inblandning.

  Arbetets syfte är att belysa viktiga aspekter angående EDI-förfarandet hos en stor grossist. Aspekter som behandlas avser det maktförhållande och krav som råder mellan en grossist och dess leverantörer, såsom att införa EDI eller inte, utnyttjandet av EDI, hur makten är fördelad samt hur framtiden påverkar. Undersökningen baseras på intervjuer från sex leverantörer till en grossist och en intervju med grossisten.

  EDI används i första hand till att hjälpa företagen att rationalisera sin verksamhet. Främst är det administrativ tid som sparas, felfrekvensen som minskas och möjligheter att göra en strategisk satsning som är huvudvinsterna. Problem kan vara att det blir ett överflöd av personal efter ett EDI-införande.

 • 637.
  Wall, Birgitta
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Från ett användarperspektiv: underlättar use case kommunikationen angående krav och behov i kravhanteringsprocessen?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetets frågeställning berör användarnas medverkan i Requirements Engineering (RE). Under RE-fasen skall samtliga krav på det kommande systemet tas fram från intressenterna. En viktig intressentgrupp i kravutvinningsarbetet är de kommande användarna av systemet. Resultatet av RE-fasen är en viktig faktor som påverkar hela den fortsatta utvecklingsprocessen samt hur lyckat det slutliga systemet blir.

  Detta examensarbete innebär en undersökning av vad användarrepresentanterna anser om use case-modelleringen i RE-processen. Undersökningen har påvisat att användarrepresentanterna är positiva till use case-modellering som arbetsmetod för att kartlägga kraven. För att besvara examensarbetets frågeställning har intervjuer med användarrepresentanter genomförts och de har givet vid handen att use case till viss del underlättar kommunikationen, men att det finns ett antal faktorer som försvårar och minskar användarens möjlighet att medverka i arbetet med use case-modelleringen.

  Undersökningen utförs genom en fallstudie inom Volvo Information Technology och de medverkande respondenterna kommer från tre olika projekt av varierande storlek.

 • 638.
  Wallberg, Martin
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  IT-stöd för distansutbildning2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Distansutbildningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Det finns flera aspekter som har möjliggjort denna ökning, och en av huvudfaktorerna är utveckling av olika kommunikationstekniker. Om inte denna tekniska infrastruktur hade utvecklats och gjort det möjligt att enkelt skicka information, hade expansionen för distansutbildningar varit betydligt mindre.

  För att få en välfungerande distansutbildning måste det finnas något slags IT-stöd som är länken mellan studenter och lärare. Dessa IT-stöd ligger till grund för kommunikation och informationsutbyte i en distansutbildning. Rapporten kommer behandla vilken betydelse IT-stödet har i en distansutbildning när det gäller kommunikation och informationsutbyte.

  För att komma fram till ett tänkbart resultat har intervjuundersökningen gjorts på lärare och experter på Högskolan i Skövde (His). Resultatet visar att stödet har betydelse men kanske inte är lika viktig i alla avseenden.

 • 639.
  Walldén, Josefin
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Förändringar efter införandet av kvalitetssystemet ISO 9000 i IT-företag2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Då konkurrensen blir allt hårdare bland företag, har kvalitet blivit ett allt viktigare konkurrensmedel. För att kunna ge hög kvalitet till sina kunder, måste företaget ha hög kvalitet internt. Allt fler företag inför därför ett kvalitetssystem som hjälpmedel för att styra kvaliteten åt rätt håll. Ett av de vanligaste kvalitetssystemen är ISO 9000. Detta examensarbete behandlar de förändringar som sker efter införandet av ISO 9000 i IT-företag.

  I undersökningen har fyra kvalitetsansvariga på fyra olika IT-företag intervjuats om vilka förändringar som har skett i deras företag. Förändringarna har varit ganska likartade mellan de olika företagen. Resultatet visar att de förändringar som sker är att företaget får ett bättre kvalitetsmedvetande, mer fokus på kvalitet till kund, bättre ordning och reda i företaget och fler revisioner.

 • 640.
  Wallerman, Helen
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Styrning och utvärdering av affärsenheter för bästa möjliga internprissättning2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnesområdet internprissättning med hänsyn till strategi, ekonomistyrning och utvärderingsstruktur som påverkande faktorer. Mitt arbete belyser hur ovanstående områden påverkar varandra. Det vill säga hur strategin påverkar ekonomistyrningen som i sin tur påverkar val av utvärdering som i sin tur är av betydelse vad det gäller internprissättningsprincip.

  För att utreda vad företag bör beakta vid val av internprissättningsmodell har arbetet baserats på följande problemställning: Hur bör företag styra och utvärdera sina affärsenheter för bästa möjliga internprissättning inom koncernen?

  Arbetets syfte är att lyfta fram aspekter gällande företags styrning och utvärdering. För att kunna besvara min frågeställning har en fallstudie genomförts på ett företag som arbetar med internprissättningsproblematiken. Dessutom har en litteraturstudie gjorts gällande vilka internprissättningsmodeller som finns att tillgå.

  Jag har kommit fram till att företag kan finna en gemensam modell för internprissättning, om modellen anpassas för respektive affärsenhet med avseende på dess strategier, ekonomiska styrning och utvärderingsstrukturer.

 • 641.
  Wallgren, Erik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Säkra och juridiskt bindande elektroniska betalningstransaktioner över Internet1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar elektroniska transaktioner, i huvudsak betalningar över Internet med tonvikt på säkerhet. Vidare behandlas också frågor kring vilka kriterier en betalningstransaktion bör uppfylla för att anses juridiskt bindande. Examensarbetet riktar sig till en publik som redan tillgodosett sig baskunskaper i ekonomi och data.

  Resultatet av undersökningen vilar på en kombination av telefonintervjuer och litteraturstudier. Personer som intervjuats är: Christian Wettergren –forskare på KTH, Hans Öjemark -verksjurist på Post och telestyrelsen, Lars Lindgren –jurist på Handelsbanken och Mats Thunander –projektledare för Handelsbankens SET-pilot.

  Kriterierna som bör uppfyllas för att en betalningstransaktion vid handel över Internet skall anses säker är enligt vad som framkom i min undersökning att transaktionen skall vara atomär, konsekvent, isolerad, bestående, skyddad mot insyn, inte kunna ändras utan upptäckt, klara autenticitetskontroll och inte vara reproducerbar.

  Kriterierna för att en betalningstransaktion vid handel över Internet skall anses juridiskt bindande är enligt vad som framkom i min undersökning att inblandade parter är väl identifierade t.ex. med en digital signatur. Det finns i dagsläget ingen lagstiftning kring formkrav för digitala dokument och digitala signaturer. Därför kan en översättning av formkraven för traditionella dokument och namnunderskrifter till deras digitala motsvarighet ge en vägledning till hur juridisk bundenhet bör kopplas till en betalningstransaktion över Internet

  För att underlätta elektronisk handel över Internet anser jag att lagar inom området bör stiftas där t.ex. rättsläget för digitala signaturer fastställs. Någon form av precisering i fördragsform, till avtalsparternas stöd, skulle enligt min mening också vara fördelaktig för utvecklingen och spridningen av programvaror för elektroniska betalningstransaktioner över Internet.

 • 642.
  Wallgren, Patrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Undersökning om XHTML:s framtid2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Sedan år 2000 har XHTML tagit över från HTML som standard på webben. Detta examensarbete inriktar sig på att undersöka om den nya standarden har börjat användas på webben. Den frågeställning som gäller för arbetet är tredelad varav den första delen tar upp om det är XHTML eller HTML som används. Den andra frågeställningen ämnar kartlägga de anledningar som finns till varför XHTML inte används. Den tredje frågeställningen syftar till att ta reda på om XHTML är ett lika bra markeringsspråk som litteraturen säger. Undersökningen gjordes med intervjuer av företag som arbetar professionellt med att skapa webbapplikationer. Vid resultatet av undersökningen visade det sig att det fortfarande är HTML som används, delvis beroende på att dokument fortfarande kan visas på webben även om de är kodade i HTML. Det saknas dessutiom kunskap om XHTML och kunderna ställer inga krav på att XHTML ska användas.

 • 643.
  Wallin, Maria
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användarmedverkan och systemframgång: en studie om användarmedverkans påverkan på systemframgångar2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det talas ofta om hur viktigt det är att involvera användarna i en systemutvecklingsprocess. Användarnas medverkan ska bidra till bättre system både i teknisk synpunkt och i användarsynpunkt. Men empiriska resultat har dock visat på olika resultat om huruvida användarmedverkan bidrar till systemframgång eller inte.

  Detta arbete syftar till att undersöka ett antal empiriska studier och ta reda på varför en del studier visar på att användarmedverkan ökar systemframgångarna medan andra inte visar på detta. Arbetet har genomförts genom en litteraturstudie där olika empiriska undersökningar har jämförts.

 • 644.
  Weidensten, Anna
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Människors förväntningar på arbetsbelysningen i hemmiljö: En studie för IKEA of Sweden2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det artificiella ljuset är något som idag ses som en självklarhet. Det är först när ett strömavbrott uppstår som betydelsen av ljuset blir riktigt påtaglig och visar hur hjälplösa människor blir utan det. En bra belysningsanordning, på exempelvis arbetsplatsen, är en förutsättning för att korrekt information från kontexten återges. Det här examensarbetet har undersökt vilka förväntningar och krav människor har på sin arbetsbelysning i hemmet. I samband med examensarbetet utfördes intervjuer för att få en bättre förståelse för hur individer tänker kring arbetsbelysning i hemmiljö.

  Det erhållna resultatet värderades sedan i relation till en konceptuell modell över hur ljuset kan påverka arbetsprestationen. Studien förväntades besvara vilken betydelse och funktion komponenterna förväntningar, kontext och humör har för arbetsbelysning i hemmiljösammanhang. Utifrån resultatet kan en slutsats dras om att Boyces arbetsprestationsmodell (2003) kan vara lämplig för att beskriva arbetsbelysningskontexten men att vissa modifieringar i modellen bör göras. Människor har olika förväntningar på arbetsbelysningen och det gäller främst designen, ljusstyrkan och ljusspridningen.

 • 645.
  Wendelius, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Korrelationen mellan användares effektivitet och subjektiva uppfattning på world wide web2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Inom Human- Computer Interaction är användbarhet ett mycket centralt

  begrepp. Användbarhet kan i sin tur delas upp i effektivitetsmått och

  subjektiv uppfattning. Det råder idag delade meningar i forskarvärlden huruvida det existerar en korrelation mellan dessa två mått. Om denna korrelation existerar kanske vidare forskning visar att någon av de två inte utgör en nödvändig del av användbarhetsbegreppet. Om så är fallet skulle detta kunna leda till enklare och billigare design och utvärderingsprocesser. Den här undersökningen syftar till att undersöka om det existerar en korrelation mellan effektivitet och subjektiv uppfattning på world wide web samt att undersöka om det råder skillnader i denna korrelation mellan experter och noviser. För att undersöka detta har en användbarhetsutvärdering med 31 försöksdeltagare genomförts på en webbsida publicerad på www. Resultatet av undersökningen visar inte på några samband eller korrelationer och resultaten är endast marginellt signifikanta. Inga klara slutsatser kan därför dras utifrån resultaten.

 • 646.
  Wendt, Stefan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Beskrivning av objektorienterade system med hjälp av designmönster2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Designmönster har under senare år blivit ett allt mer vanligt förekommande begrepp inom objektorienterad systemutveckling. Designmönster har nämligen visat sig kunna höja abstraktionsnivån vid designbeslut, vilket dels leder till en effektivisering av denna process, men även minskar risken att fel begås då de döljer viss komplexitet. Designmönster har främst setts som ett sätt att återanvända gamla designlösningar, som har visat sig vara bra i vissa återkommande problemsituationer. En positiv effekt av att dessa används har också varit att ett gemensamt språk i termer av designmönster har skapats. I detta projekt har dock designmönster studerats utifrån aspekten att använda dessa för att förbättra dokumentationen av objektorienterade programvarusystem. Enligt teorier i litteraturen kan designmönster nämligen användas som hjälp vid dokumentering av programvarusystem. Syftet är då att öka förståelsen av systemets arkitektur, vilket skulle underlätta framtida förändringar av detta system. Genom resultatet av ett experiment som har genomförts på ett existerande objektorienterat programvarusystem, har projektet visat sig stödja dessa teorier. Dessutom har det visats att processen med att härleda designmönster ur ett existerande system även kan leda till förbättringsförslag i arkitekturen.

 • 647.
  Westholm, Marianne
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  RESAN TILL E-HANDEL: en inventering av hinder i arrangörsdrivna e-handelsprojekt2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att definiera hinder i arrangörsdrivna e-handelsprojekt, dvs projekt som initieras och drivs av annan än den egentlige kunden.. Ett av de primära målen i många av de arrangörsdrivna e-handelsprojekten är att öka kunskapen om Internet och e-handel i det privata näringslivet.

  Inom ramen för denna rapport har två arrangörsdrivna e-handelsprojekt studerats med hjälp av intervjuer. Sammanlagt 14 stycken intervjuer har genomförts och respondenterna har representerat de tre aktörsroller (arrangör, leverantör, och medlemsföretag), som definierats i rapporten. Den efterföljande analysen har utförts med hjälp av en kvalitativ metod, och har tagit sin utgångspunkt i fyra definierade huvudkategorier av hinder:

  · tekniska

  · resursbetingade

  · organisatoriska

  · individrelaterade

  Dessa huvudkategorier har var och en förgrenats i ett antal underliggande nivåer tills en nivå nåtts där vidare förgreningar inte haft något ytterligare förklaringsvärde. Sammanlagt har ett drygt fyrtiotal specifika hinder kunnat definieras. Det största antalet faller under kategorierna organisatoriska och individrelaterade hinder.

 • 648.
  Wiberg, Tommy
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Effektivisering av lagringsstrukturer i RDB21997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  RDB2 är en relationsdatabashanterare som har utvecklats på Högskolan i Skövde för att användas i undervisningssyfte. Åtkomsten av data i den nuvarande versionen av RDB2, version 0.93, anses vara ineffektiv. Lagringsstrukturen är uppbyggd med hjälp av en lagringsteknik som kallas hashing. Hashingen påverkar hur datan lagras fysiskt. När hashing inte kan användas måste åtkomsten ske sekvensiellt vilket leder till att åtkomsttiden blir dålig. Genom att införa ytterligare lagringsstrukturer kan åtkomsten av data även ske med hjälp av dessa strukturer.

  Syftet med examensarbetet är att visa att ett införande av en logisk lagringsstruktur kommer att leda till att åtkomsten av data kommer att bli effektivare med avseende på snabbheten jämfört med den nuvarande versionen av RDB2.

  Tre olika metoder på hur tuppelstrukturen kan se ut för ett index över attribut som innehåller icke-unika värden har behandlats. Dessa tre metoder är täta index, index med variabelt stora indextuppler och index som använder indirekta indexblock. För strukturen på indexet har en-nivå index, fler-nivå index och balanserade träd granskats.

  Den metod som har valts att införa i RDB2 är ett logiskt en-nivå index med indirekta indexblock. Ett logiskt index för att underlätta rehashing och ett en-nivå index för att det är den enklaste av metoderna och kan relativt enkelt byggas ut till ett fler-nivå index. Anledningen till valet av att använda indirekta indexblock var att denna metod leder till enkel lagring och radering av tuppler samt lider varken av redundans eller ett behov av att införa nya läsfunktioner.

  Hypotesen att åtkomsten skulle förbättras om en logisk lagringsstruktur infördes i RDB2 har genom teoretiska tester visat sig vara sann. Att det finns specialfall där den sekvensiella sökningen är snabbare än en sökning via index ändrar inte det faktum att det nästan undantagslöst äreffektivare att söka via index än sekvensiellt.

 • 649.
  Wiborg, Per
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Jämförelse av olika presentationsteknikers inverkan på precisionsbedömningar gällande avstånd i virtuella och verkliga miljöer2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar skillnader i bland annat visuell information (som olika djupledtrådar) vilka kan ha betydelse för den visuella upplevelsen och inverkan på till exempel precisionsbedömningar gällande avstånd i både virtuella och verkliga miljöer.

  Rapporten lyfter fram tre olika presentationstekniker som presenterar visuell information i olika utsträckning. Två av presentationsteknikerna, Desktop och CUBE, presenterar två virtuella miljöer. Den tredje presentationstekniken, Verklig, presenterar en verklig miljö. De tre presentationsteknikerna ställs mot varandra i en undersökning gällande eventuella skillnader i precisionsbedömningar (avståndsbedömningar mellan och på olika objekt). Resultatet visar att det föreligger signifikanta skillnader vad gäller precisionsbedömningar mellan den virtuella presentationstekniken Desktop och Verklig samt mellan den virtuella presentationstekniken CUBE och Verklig. Däremot föreligger ingen signifikant skillnad vad gäller precisionsbedömningar mellan de båda virtuella presentationsteknikerna Desktop och CUBE.

 • 650.
  Widhja, Anders
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Svenska företag och Internet1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöker jag frågan om hur svenska företags Internetanvändning ser ut samt hur de upplever att de påverkas av Internet. Jag har även gjort en jämförelse i denna fråga mellan företag inom IT-området och företag inom andra områden.

  Rapporten inleds med en genomgång av de användningsområden för Internet som litteraturen anger vara de vanligaste för företag. Vidare presenteras vilka vinster och kostnader som kan härledas från en Internetsatsning, hur det dagliga arbetet kan förändras vid införandet av Internet samt hur företagen sköter arbetet med deras Internetsatsning.

  För att kunna besvara frågan har jag använt mig av telefonintervjuer som metod för att samla in material. 24 svenska företag fick frågor om deras Internetsatsning, 12 företag från IT-området och 12 företag från andra områden.

  Resultatet visar på en relativt stor kunskap om Internet inom svenska företag samt att IT-företagen ligger en bit före företagen med verksamhet inom andra områden än IT vad gäller användandet av Internet.

1011121314 601 - 650 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf