his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 51 - 100 av 196
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Eriksson, Kimmo
  et al.
  School of Education, Culture and Communication, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Törnblom, Kjell
  ETH Zürich, Zürich, Switzerland.
  A New Look at Individual Differences in Perceptions of Unfairness: The Theory of Maximally Unfair Allocations in Multiparty Situations2015Ingår i: Social Justice Research, ISSN 0885-7466, E-ISSN 1573-6725, Vol. 28, nr 4, s. 401-414Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previous research has demonstrated that unfairness judgments of resource allocations become more complex when there are more than two recipients. In order to explain some of this complexity, we propose a set of psychological mechanisms that may underlie four different choices of maximally unfair resource allocations (MUA): Self-Single-Loser, Self-One-Loser-of-Many, Self-Single-Winner, and Self-One-Winner-of-Many. From this psychological theory, several predictions are derived and tested in vignette studies involving a total of 708 participants recruited online using MTurk. As predicted by our theory, (1) choices of MUA where there is a single loser were much more common when the allocated resource was of negative rather than positive valence, and (2) the amount of egoistic bias individuals exhibited when judging the unfairness in receiving a small rather than a large share in a non-extreme multi-party allocation was predicted by their choices of MUA. These findings suggest that an individual’s choice of MUA reveals some generally relevant principles of how unfairness is perceived in multi-party allocations. This opens up new lines of inquiry, especially regarding research on social dilemmas and social value orientation.

 • 52. Fogelström Karpuz, Åsa
  et al.
  Karpuz, Ömer
  Trygg, Cecilia
  Vilka faktorer påverkar skolungdomarsintentioner till studier?: En applikation av Theory of planned behavior2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande undersökning är en kvantitativ attitydstudie vilken bygger på Izec Ajzens Theory of planned behavior. Teorins utgångspunkt är att individens beteende föregås av en intention att utföra beteendet. Intentionen grundar sig i tre faktorer: individens attityd gentemot beteendet, subjektiva normer och individens upplevda beteendekontroll. Studien syfte är att i första hand studera ungdomars attityder gentemot läxläsning och delaktighet på lektioner. Syftet är även att kartlägga vilka faktorer som i störst grad påverkar intentionen att studera och hur intentionen skiljer sig mellan könen. 307 respondenter besvarade en enkät bestående av 28 frågor. Resultaten visar att den upplevda beteendekontrollen är den starkaste prediktorn till intentionen till att studera. Resultatet motsäger hypotesen om att subjektiva normer skulle vara den starkaste prediktorn till intentionen att studera. Resultaten visade vidare att flickor har en större intention till attstudera än pojkar vilket är förenligt med ställd hypotes. Resultaten skulle kunna användas för arbete med att stärka ungdomars studiebeteende och studiemotivation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 53.
  Fredriksson, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  ”Utan den feministiska kampen, då finns inte jag”: en socialpsykologisk studie av komma ut processen och ett feministiskt engagemang.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsens syfte är att genom ett symboliskt interaktionistiskt och ett social konstruktionistiskt perspektiv öka förståelsen och beskriva komma ut processens samband med feministiskt engagerade lesbiska kvinnor. Den undersöker hur komma ut processen, dvs. den homosexuella identitetsutvecklingen, relaterar till et feministiskt engagemang hos respondenterna. Som teoretisk grund gällande identitetskonstruktion och socialisation har jag främst använt mig av Berger och Luckmann (1991) men även tolkningar av Mead (Berg, 1992; 2007) samt Giddens. För att få en djupare insikt kring kön/genus och sexualitet använder jag mig av Rubin (1984), Rich (1980) och Butler (2007). Jag undersöker i uppsatsen hur komma ut processen upplevs av kvinnorna både inför sig själva och inför deras omgivning. Hur kan det feministiska engagemanget och komma ut processen kopplas samman samt vilka uttryck tar sig detta samspel är också två relevanta frågeställningar i uppsatsen. Resultatet visar att det finn minst två olika sätt där ett politiskt engagemang kan generera en homosexuell identitetsutveckling medan det i det andra fallet förhåller sig tvärtom - komma ut processen blir vägen in i ett feministiskt engagemang för att stärka den homosexuella identiteten samt att hitta likasinnade som bekräftar det lesbiska Självet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 54.
  Galic, Sanja
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lundgren Eriksson, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ungdomsarbetslös: En studie om ungdomars attityder gentemot handläggaren som representant för Arbetsförmedlingen som organisation2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien har genomförts för att undersöka hur attityder kan påverkas av den sociala interaktionen som uppstår i mötet, mellan den arbetssökande ungdomen och handläggaren på Arbetsförmedlingen. Studien har genomförts kvantitativt med hjälp av elektroniska enkäter som vi har publicerat på Facebook, och länkat i ett mail till samtliga studenter på högskolan i Skövde. Målgruppen på våra respondenter var mellan 19-23 år och med kravet om att de skall eller har varit inskrivna på Arbetsförmedlingen. Syftet med studien är att undersöka bland annat hur handläggarens engagemang påverkade den arbetssökande individen till att aktivt söka arbete efter det första besöket på Arbetsförmedlingen. Exempel på andra variabler vi har valt att studera är om handläggarens ålder och tillgänglighet påverkar den arbetssökandes inställning till denne, respektive engagemang till att aktivt fortsätta söka arbete. Teorierna vi valt att utgå ifrån har varit attributionsteorin, kognitiv teori och social identitet. Resultatet visade på ett signifikant samband, som innebar att handläggarens engagemang påverkar den arbetssökandes fortsatte engagemang till att söka arbete. Även handläggarens ålder och tillgänglighet hade signifikanta samband och påverkade därför den arbetssökande ungdomens inställning gentemot denne, samt engagemang till att aktivt fortsätta söka arbete. Tidigare forskning har bland annat visat att interaktionen mellan handläggaren och den arbetssökande ungdomen är av vikt. Vi har kommit fram till att det bemötandet ungdomen får av handläggaren är av betydande art i fråga om attityder gentemot hur de betraktar Arbetsförmedlingen som organisation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Grehn, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Bard, Carolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Relationen: en väg till motivation2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka sambandet mellan rättvisa och motivation bland skolelever, då det tidigare saknats specifik forskning inom området. Enkäter delades ut till högstadieelever för att mäta deras upplevelse av distributiv, procedural, informativ respektive interpersonell rättvisa i relationen till läraren samt deras motivation i skolarbetet. Totalt ingick 227 respondenter i studien. Resultatet visade på ett signifikant positivt samband mellan samtliga former av rättvisa och motivation i skolarbetet. Graden av informativ respektive interpersonell rättvisa visade sig även förutsäga graden av motivation i skolarbetet. Vi fann könsskillnader i graden av motivation i skolarbetet, där tjejer uppvisade en högre grad av motivation än killar. Däremot fann vi inga signifikanta könsskillnader i upplevelsen av rättvisa. Studien visar på betydelsen av en rättvist upplevd relation och ett nytt sätt att närma sig motivation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT03
 • 56.
  Gustavsson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tamimi, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Relationen och samspelet människa-hund: Hur en hund kan vara ett stöd i svåra situationer.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är psykisk och social ohälsa vanligt. Att ta reda på hur en hund kan vara till hjälp för personer och de som befinner sig i en svår situation ser vi därför som värdefullt att undersöka. Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka vilken positiv betydelse en hund kan ha för en människa, titta på hur relationen ser ut mellan dem och ta reda på hur en hund kan vara ett stöd för individer som befinner sig i svåra situationer. För att få fram resultatet har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Dessa har vi genomfört med 15 hundägare. Resultatet har vi valt att presentera utifrån olika teman som framkommit genom intervjuerna. Vår ansats har sedan varit att utifrån perspektiven symbolisk interaktionism och det salutogena perspektivet och teorierna social utbytesteori, in- och ut-grupp samt Maslows behovstrappa, analysera resultatet. Det har visat sig att en hund kan ha en betydelsefull plats i människans liv och kan bidra till att människan mår bättre både psykiskt, fysiskt, och socialt. Vår studie har visat att en människa kan komma ur svåra situationer med hjälp av en hund. Detta sker exempelvis genom att ägaren får komma ut på promenader med hunden, träffa folk och få struktur i vardagen. Att människan alltid har hunden hos sig och får klappa den ger en lugnande effekt och piggar upp ägaren.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 57.
  Gällman, Phia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lundholm, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Att vara mellanchef – ett komplext uppdrag: En socialpsykologisk studie om mellanchefers upplevelser av sitt ledarskap inom kommunalsektor.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En generell uppfattning om mellanchefspositionen är att den är svår att hantera i och med de krav som ställs både från överordnade chefer och underordnade medarbetare. Vårt syfte med uppsatsen har därför varit att öka kunskap och förståelse för den situation en chef i mellanposition befinner sig i. Vi har valt att intervjua mellanchefer inom kommunal sektor för att ta del av hur de upplever sin roll, position och uppgift, relationer till medarbetare samt vilka situationer som upplevs som svåra och problematiska.

  Vi ville ta del av mellanchefers subjektiva upplevelser och valde därför en kvalitativ metod i form av en intervjuundersökning. Resultatet visade att många av deras upplevelser var likartade men vissa mindre skillnader kunde vi på visa. Mellancheferna upplevde att de har en bekväm position, men att det ibland kan uppstå situationer då motstridiga förväntningar ställs från överordnade chefer och underställda chefer eller underställda medarbetare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 58.
  Haage, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holmberg, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Konflikter på arbetsplatsen: En kvantitativ studie om relationen mellan upplevd känsla av sammanhang, stress och konflikter2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Upphovet till syftet bakom denna undersökning är bristen på tidigare forskning kring känsla av sammanhang kopplat till konflikter. Studiens syfte är att undersöka relationen mellan en individs upplevda känsla av sammanhang och två perspektiv av konflikter med stress som en medierande variabel. Konflikter kan ses från många perspektiv. Fokus i denna studien är konfliktupplevelse och konflikthantering. Respondenterna (n = 201) består av personal inom vård och omsorg i den offentliga sektorn. Enkäter delades ut för att mäta personalens upplevda känsla av sammanhang, stressnivå, konfliktupplevelse samt konflikthantering. Resultatet av regressionsanalyserna visade på signifikanta (p <.05) positiva samband. En individ som upplever en hög grad av känsla av sammanhang har en positivare upplevelse av konflikter och en bättre konflikthantering. Relationen mellan variablerna analyserades med stiganalyser som visade signifikanta resultat (p  <.05) och att den medierande effekten av stress ligger från 11.4 procent till 25.0 procent. Detta indikerar att stress inte är det största problemet när det kommer till konflikter på arbetsplatser, utan att det är personalens känsla av sammanhang som behöver höjas för att få en bättre arbetsmiljö.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Hagstrand, Simon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Social Knowledge Exchange: How Individuals exchange and interpret information to recieve correct understanding2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Social Knowledge Exchange
 • 60.
  Hamad, Mona
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Unga kvinnors kulturella möten i Sverige: En kvalitativ studie om hur unga kvinnor påverkas av en multikulturell tillhörighet i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en bredare och djupare förståelse för hur kulturella möten mellan en familjs ursprungskultur kontra den svenska kulturen påverkar unga kvinnor i Sverige. De teoretiska utgångspunkter som denna studie utgår från är symbolisk interaktionism, samt teorierna om spegeljaget, etnisk identitet och kulturell identitet. Artiklarna som valts för studiens genomförande berör områden som migration och identitet, samt kultur och kulturkrock. För att uppnå studiens syfte har en kvalitativ och fenomenologisk forskningsansats valts. Metoden för studiens genomförande är semistrukturerade intervjuer. Studien påvisar bland annat att majoriteten av respondenterna upplevde en viss påverkan av yttre kontroll från sin familj i yngre ålder som gradvis reducerats i samband med tid, ålder, samt föräldrarnas integration och sociala anpassning. Genom studiens resultat har det även konstaterats att majoriteten av respondenterna upplever att de tillhör både den svenska kulturen men även föräldrarnas ursprungskultur(er). Det har ävenledes framkommit genom studiens resultat och analysarbete att den multikulturella tillhörigheten kan orsaka generationskonflikter samt värde- och normkrock.

 • 61.
  Hamad, Raber
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Socialpsykologisk vy på självet: En kvantitativ analys av personlighet och identitetsutveckling2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka de individuella skillnaderna i hur personlighet påverkar identitetsutvecklingen. ”Honesty-humility (H), Emotionality (E), Extraversion (X), Agreeableness versus Anger (A), Conscientiousness (C) och Openess to Experience (O)” förkortas till HEXACO och används för att definiera personlighet. ”Dimensions of Identity Development Scale” förkortas till DIDS och används för att definiera identitetsutveckling. Studien har samlat data genom fysiska enkäter från 261 svenska högskolestudenter i åldrarna 19-45. Enkäten bestod av färdigställda empiriska instrument för personlighet och identitetsutveckling. Personlighetsdomänerna som testades var ärlighet-ödmjukhet, extraversion, känslosamhet, målmedvetenhet, välvillighet och öppenhet. Identitetsfacetterna som testades var åtagande, identifiering med ställningstagande, utforskande på bredden, utforskande på djupet och grubblande utforskande. Studiens frågeställningar var hur HEXACO påverkar DIDS och hur denna studies resultat kommer att skilja sig från den tidigare forskningens resultat. Resultatet visade exempelvis att hög grad av ärlighet-ödmjukhet påverkar utforskandet negativt, vilket indikerar att personer som tenderar att undvika att manipulera andra och är ointresserade av lyx i mindre grad är utforskande i sin identitetsutveckling. I jämförelsen med den tidigare forskningen har denna studies resultat funnit alternativa personlighets påverkan på identitetsutvecklingen som tidigare forskning inte uppvisar. Exempelvis att hög grad av målmedvetenhet påverkar grubblande utforskande negativt, vilket indikerar att målmedvetna personer har en bra grund för en reflekterade självuppmärksamhet i sitt utforskande av identitetsutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Hammarlund, Kina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Växjö University, Sweden.
  Lundgren, Ingela
  Borås University College, Sweden / Växjö University, Sweden.
  Nyström, Maria
  Borås University College, Sweden / Växjö University, Sweden.
  In the heat of the night, it is difficult to get it right: teenagers' attitudes and values towards sexual risk-taking2008Ingår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 3, nr 2, s. 103-112Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study, using a hermeneutic approach, is based on data from four focus group interviews with 25 Swedish teenagers participating, ranging from 18-19 years of age. The aim is to gain a deeper understanding of teenagers' values and attitudes towards sexually transmitted infections (STIs) and sexual risk-taking. The teenagers seem to seek an excuse to fend off responsibility and deny their sexual risk-taking, an excuse provided by drunkenness. Under the influence of alcohol, teenagers are not too shy to have sex but remain embarrassed to talk about condom use. It seems as though the dialogue feels more intimate than the intercourse when it comes to protecting ones sexual health. To be able to act out in this sexual risk-taking the teenager often views the partner in a one-night-stand as an object, as opposed to a love relationship where they view their partner as subject, a person they care for. Engaging in sexual risk-taking often starts at a club where the teenagers go out to socialize and drink alcohol. They then play a game and a part of the game is to pretend that they do not play a game. In this game, certain rules are to be followed and the rules are set up by the girl, mainly to protect the romantic image of being carefully selected and thereby protected from being stigmatized as “sluts” or “whores”.

 • 63.
  Hansen, Daniel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lindström Svanholm, Felicia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mobbning och frihet: En kvantitativ studie om inre Locus of controls påverkan på högstadieelevers behov av att mobba2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobbning har varit ett problem i skolor under en lång tid och det är något som är ett problem runt om i svenska skolor än idag. Kommunala skolor bygger mycket på planering och struktur, och efter ett uttalande från en amerikansk journalist som menade att man genom att öka elevers frihet och självstyre, skulle kunna påverka deras behov av att ta sig mer frihet genom att mobba andra. Idén om att frihet och mobbning kan gå hand i hand är vad som sådde det frö som senare resulterade i att denna studie växte fram.

  Denna studien, med kvantitativ ansats syftade till att undersöka hur en elevs behov av att mobba andra påverkades av den mängd frihet elever gavs i skolan, där frihet mättes i form av inre Locus of control. En enkätundersökning genomfördes med 370 elever (efter rensning av bortfall) i nionde klass på högstadieskolor runtom i Västra Götaland och Småland. Efter att datan samlats in gjordes regressionstester för att se om det fanns ett samband för att låg grad inre Locus of control påverkar en elev till att mobba i större utsträckning än elever med hög grad av inre Locus of control. På grund av att tidigare forskning visat att det finns könsskillnader för mobbning gjordes även samma test för pojkar och flickor som separata grupper. Testerna visade enbart ett väldigt svagt samband i gruppen flickor medan övriga analyser inte visade på något signifikant samband varken för pojkar, eller pojkar och flickor gemensamt. Sammanfattningsvis betyder det att Locus of control inte är rätt verktyg för att kunna förutspå mobbning, även om det fanns en signifikans för flickor så förklarade den bara 6% av variansen

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Freedom and Locus of control
 • 64.
  Haxhimehmedi, Bukurie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Poursamad, Yasmine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Att vara hemlös i dagens samhälle2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att belysa hur hemlösas livssituationer ser ut i dagens samhälle. Vi vill även kartlägga samhällets insatser för de hemlösa och samtidigt skapa en förståelse för hur de hemlösa blir bemötta av andra. Denna studie har begränsats till att handla om de människor som har varit eller befinner sig i hemlöshet och deras perspektiv. Vi utförde den empiriska undersökningen med hjälp av personliga intervjuer. I resultatet framkommer det att hjälp finns om man är villig att ta emot den. Det finns de som väljer att klara sig själva och inte vill ha någon hjälp från samhället för att de inte vill ingå i systemet. Samtliga respondenter menar att, eftersom de har övergett samhällets normer och därmed tagit avstånd från systemet, har dem blivit stämplade. För att bredda förståelsen av de hemlösas upplevelser samt deras uppfattningar om bemötandet från samhället och dess insatser har vi bland annat utgått från Howard Beckers stämplingsteori. En slutsats som vi drar är att hemlösheten måste kunna ses i sin helhet för att man ska kunna ge förslag på lösningar. Som vi ser på det kan inte hemlösheten lösas med dagens insatser och metoder. Det nuvarande systemet faller med sina omfattande problem och hemlösheten är ett av dem.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 65.
  Hedelin, Jennie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Inga-lill, Larsson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Observatörens roll vid arbetsplatsmobbning2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta är en socialpsykologisk vinjettstudie med syfte att ta reda på observatörens inställning till att ingripa i en mobbningssituation, där vi tittar på frågeställningarna: Påverkar maktrelationerna mellan mobbaren och mobbningsoffret observatörens vilja att ingripa? Påverkar maktrelationen mellan observatören och mobbaren observatörens vilja att ingripa? Påverkar könet på mobbaren och mobbningsoffret observatörens vilja att ingripa? Forskningen kring arbetsplatsmobbning är inte lika omfattande som den forskning som finns kring mobbning i skolmiljö. I denna studie använder vi oss av Björks definition av mobbning som är kontinuerliga inkompetensförklaringar. Studien utfördes på 144 personer som arbetar inom vården, eftersom den offentliga sektorn är ett yrkesområde som statistiskt sett drabbas mycket av mobbning. Mobbarens och den mobbades kön och status var de oberoende variablerna och ingripande, acceptans, oro, motivation och allvarlighetsgrad var de beroende variablerna. Resultatet visade på att mobbningsbeteendet anses som mer oacceptabelt om det är en chef som mobbar än en kollega (p=.049). Det visade sig också att status i kombination med kön (p=.042) var mest oacceptabelt om det var en kvinnlig chef som mobbade.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT03
 • 66.
  Hedström, Annika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  ”Varför ska man skämmas förnått man är född med?”: AD/HD-diagnostiserade ungdomars identitetsskapande2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Ämnet för den här uppsatsen är AD/HD-diagnostiserade ungdomars subjektiva syn på sin identitet och självbild. Vi ville ur ett socialpsykologiskt perspektiv få en ökad förståelse för dessa ungdomars situation. Enligt Socialstyrelsen (2002) har 2–5 procen av barnen i skolåldern hyperaktivitetssyndrom med samtidig uppmärksamhetsstörning, en relativt hög siffra, vilket ger relevans till vårt valda ämnesområde. Vår målgrupp för uppsatsen är för alla som har intresse för ämnet. Vi valde att använda oss av perspektiven symbolisk interaktionism med teorierna spegeljaget och stämplingsteorin samt socialkognitivistiskt perspektiv med social identitetsteori. Vi utförde en kvalitativstudie med åtta semistrukturerade intervjuer där respondenterna var ungdomar i åldern16-19 år diagnostiserade med AD/HD. Våra respondenter uttryckte att omvärldens bemötande är av skiftande karaktär då vissa uttryckte skillnader så som särbehandling från omgivningen. Framträdande är dock att vi kom fram till att våra respondenter har en genomgående positiv självbild.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 67.
  Hillström, Victor
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Asplund, Kristian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Resursutbyten inom äldreomsorg: Interaktionen vårdgivare-vårdtagare utifrån social resursteori2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allteftersom livslängden ökar i Sveriges demografiska struktur höjs andelen äldre i befolkningen vilket skapar en ökad efterfrågan av äldreomsorg. För att möta denna efterfrågan krävs ny kunskap, förändringar och förbättringar om hur vi i framtiden kan garantera våra äldre god vårdkvalitet. Genom att använda en mixed-methods design bestående utav datainsamling från kvalitativa och kvantitativa observationer är denna studies syfte att undersöka och beskriva interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på social resursteori och en modell för interpersonellt resursutbyte. Studiens primära forskningsfråga är att undersöka vilka interpersonella resurser som utbyts mellan vårdgivare och vårdtagare. Studiens resultat rapporterar att ett brett spektrum av resurser utbyts mellan aktörerna och analysen presenterar två komplimenterande teoretiska dimensioner i vilka olika typer av resursutbyten sker, en socialt orienterad dimension och en uppgiftsorienterad dimension. Denna begreppsbildning möjliggör för en bättre förståelse av de befintliga resursutbyten som utgör interaktionen mellan vårdgivare och vårdtagare då olika resursutbyten kräver olika förutsättningar eller förkunskaper. De kvantitativa resultaten gav stöd till denna teoretiska utveckling som visar att utbyte av socialt orienterade och uppgiftsorienterade resurser inte skedde samtidigt. Slutaktligen kan analysen i denna studie ge vårdgivare, institutioner och organisationer en bättre förståelse för villkoren de olika resursutbytena kräver. Att säkerställa kontinuiteten mellan vårdtagare och vårdgivare möjliggör för långsiktiga och kultiverade relationer, vilket gör socio-dimensionella utbyten mer sannolikare. Social resursteori är potentiellt användbar för att förstå interaktionen mellan vårdgivare och vårtagare i vårdsammanhang.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Resource exchange in residential care homes FULLTEXT
 • 68.
  Hjalmarson Vertovec, Isabella
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Den postmoderna identiteten: en kvalitativ studie om episodiskhet2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens huvudsyfte är att förstå hur sex studenter i mellansverige som lever i ettsamhälle av postmodern karaktär upplever sina identiteter samt på vilket sättsamhällstillståndet påverkar dem. Studien syftar även till att avgöra huruvida det gåratt finna empiriska belägg för Zygmunt Baumans (2002) teori kring att individen i detpostmoderna bryter upp livet i episoder för att lättare hantera skeenden i sitt liv.Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med totalt sexrespondenter. Samtliga är studenter vid en högskola eller ett universitet imellansverige. Respondenterna är mellan 20 och 25 år gamla. Studiens huvudsakligaslutsats är att identiteten i det postmoderna uppfattas som en social symbol somanvänds för att kommunicera individens Själv (Mead, 1977). Respondenterna istudien påverkas av samhällstillståndet, vilket kan komma att uppfattas som ennegativ konsekvens för dem om de inte klarar av att balansera sitt Själv medidentiteten gentemot samhällets krav på den enskilde individen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 69.
  Hjällström, Sarah
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Stanna eller gå?: en fråga om kärlek2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varför går hon inte? är en av de vanligaste frågorna som ställs i samband med att en kvinna blir misshandlad av sin man. Frågan har en underton av skuldbeläggande, då man indirekt kan tolka den som att kvinnan bär en viss del av ansvaret för det våld hon utsätts för – hon stannar trots allt kvar. Frågan är om det kan finnas positiva sidor av en relation, där det också förekommer våld. Kan det vara så att kvinnan får ut något annat av relationen? Syftet med studien är att se om det finns något samband mellan kvinnans upplevelse av ett positivt utbyte av relationen och hennes val att stanna kvar hos mannen och frågan jag ställer mig är: Kan man se någon skillnad mellan de kvinnor som stannar kvar hos och de som lämnar sina män, beträffande i hur hög grad de upplever att de får respektive berövas kärlek? Utgångspunktenär att kvinnan gör ett val och överväger vilka vinster relationen ger, för att sedan besluta om hon har ett positivt utbyte av den eller inte.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 70.
  Hollanti Ohlsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sandberg, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Att sitta i samma båt": En fenomenologisk studie om socialt stöd i en självhjälpsgrupp för ångest2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och individer med ångestsyndrom står för en stor del av den ökningen. Det finns en stor risk att människor med ångest upplever stigmatisering. Svenska ÅngestSyndromSällskapet (ÅSS) är en förening som riktar sig till individer med ångest och de erbjuder bland annat självhjälpsgrupper till sina medlemmar. Denna kvalitativa, fenomenologiska studie syftade till att undersöka hur det sociala stöd som ges i en sådan självhjälpsgrupp upplevs av de som medverkar. Med socialt stöd och social identitet som teoretiska utgångspunkter intervjuades elva respondenter, som alla var med i självhjälpsgrupper runt om i Sverige, angående tillhörighet till gruppen och det stöd de upplevde sig få av den. I analysen av insamlad data utkristalliserades följande fyra teman: Att sitta i samma båt, Att få vara en del av, Att få bli sedd och Att hjälpa andra. Resultatet visade tydligt att samtliga respondenter upplevde att de identifierade sig med självhjälpsgruppen och att de fick stöd av den. Slutsatsen blir att självhjälpsgrupper har en positiv inverkan på individer med ångest och att det stöd de upplever hjälper dem att hantera sin ångest.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Horoz, Nil
  et al.
  Department of Clinical, Neuro and Developmental Psychology, VU University Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Huizink, Anja
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Clinical, Neuro and Developmental Psychology, VU University Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands.
  Delforterie, Monique J.
  Department of Clinical, Neuro and Developmental Psychology, VU University Amsterdam, Amsterdam, Netherlands / Trajectum, Zwolle, The Netherlands.
  Creemers, Hanneke E.
  Forensic Child and Youth Care Sciences, University of Amsterdam, The Netherlands.
  Well-Being of Turkish and Moroccan Youth in the Netherlands: Parental Control, Parental Solicitation, and Acculturation to the Dutch Culture2019Ingår i: Zeitschrift fur Psychologie mit Zeitschrift fur angewandte Psychologie, ISSN 2190-8370, E-ISSN 2151-2604, Vol. 227, nr 2, s. 144-148Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examined whether parental control, parental solicitation, and acculturation to the Dutch culture were related to the well-being of Dutch adolescents with Turkish and Moroccan backgrounds. Additionally, moderation by gender and ethnic background was tested. Cross-sectional data from 76 adolescents were used (Mage = 16.7 years, female = 50%, Turkish background = 35.5%). Hierarchical regression analyses showed that parental solicitation was positively associated with well-being, whereas parental control and acculturation were not associated with well-being. Associations were similar between genders and ethnic backgrounds. Positive links between parental solicitation and well-being should not be overlooked, as well-being is critical for positive youth development, integration, and social cohesion. 

 • 72.
  Hult Belfrage, Jessica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Olsson, Emilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Maskulinitet och självkänsla: En kvantitativ studie om mediers påverkan på unga män2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvantitativa studie var att undersöka kausala samband mellan internalisering av maskulinitetsideologi, självkänsla och konsumtion av medier. Studiens teoretiska fokus var rollteori, som har använts för att diskutera resultatets innebörd. Undersökningen utfördes i form av en enkät i pappersform med forskarna närvarande. Två förstudier genomfördes för att tydliggöra frågorna om mediekonsumtion, samt ta del av kommentarer om enkäten. Tre slutgiltliga insamlingar utfördes med totalt 120 unga män, från tre olika gymnasier i Västra Götaland. Det signifikanta resultatet visade att graden av internaliserad maskulinitetsideologi hade en negativ påverkan på individens självkänsla. Dock visade sig inte mediekonsumtion ha en signifikant positiv påverkan på graden av internaliserad maskulinitetsideologi. Studien fann också att mediekonsumtion inte hade en signifikant negativ påverkan på graden av självkänsla. Utifrån resultatet kunde slutsatsen dras att mer forskning krävs för att undersöka medias påverkan. Framtida forskning behöver öka förståelsen för hur internaliserad maskulinitetsideologi påverkar unga män. Mer omfattande studier behöver genomföras där internaliserad maskulinitetsideologi, självkänsla och kroppskänsla undersöks ytterligare med hjälp av en kvalitativ metod, i form av intervjuer. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 73.
  Hultman, Jesper
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Karlsson, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Inre kontrollfokus – påverkar det upplevelserna av möjlighet till återhämtning och delaktighet?: En kvantitativ socialpsykologisk studie, av psykosocial arbetsmiljö för kommunalanställda2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i det moderna arbetslivet och de krav som detta medför på dagens medarbetare har den aktuella studien valt att inrikta sig på den psykosociala arbetsmiljön. Studien utgår ifrån Julian Rotters teori om locus of control. Syftet med studien är att undersöka hur inre och yttre kontrollfokus påverkar upplevelserna av möjligheten till återhämtning och delaktighet. Studien är kvantitativ, och har genomförts på uppdrag av en medelstor kommun i Västsverige. Webbaserad enkät har använts. Resultatet visar att inre kontrollfokus har en signifikant positiv påverkan på både den upplevda möjligheten till återhämtning och den upplevda delaktigheten. Inre kontrollfokus är dessutom av större betydelse för den upplevda möjligheten till återhämtning och den upplevda delaktigheten hos medarbetarna i kommunen, jämfört med de som är chefer med budget- och/eller personalansvar. Således anses inre kontrollfokus kunna påverka den psykosociala arbetsmiljön i positiv riktning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  C-uppsats Jesper Hultman och Joakim Karlsson
 • 74.
  Hägglund, Simon
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Haavisto, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Brutna outtalade löften - orsak till lägre känsla av sammanhang?: En socialpsykologisk studie om hur brutna outtalade löften påverkar medarbetares upplevda välmående2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Idag definieras samhället av stark individualism där medarbetare förväntas ansvara för planering och genomförande av arbetsuppgifter. När arbetsgivare bryter mot outtalade löften och åtaganden begås ett så kallat brott mot psykologiska kontrakt (kontraktsbrott) och kan resultera i att medarbetare upplever vantrivsel och ilska. Gränsen mellan privat- och arbetsliv har i allt större utsträckning suddats ut och bidrar också bland annat till ökad psykisk ohälsa. Samhällsförändringen ställer således krav på relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare. Det kan därför bli nödvändigt att, genom det salutogena begreppet känsla av sammanhang, kartlägga individers hälsofrämjande resurser i en arbetsrelaterad kontext. Syftet med studien var att utifrån ett medarbetarperspektiv undersöka huruvida kontraktsbrott påverkar medarbetares upplevda känsla av sammanhang. Data erhölls genom tillämpning av elektroniska enkäter som tilldelades medarbetare inom handikappomsorgen i Falköpings kommun. Studiens resultat påvisade inga samband (p > 0,05), dock visade dataanalysen förväntad negativ riktning mellan majoriteten av studiens variabler och innebar att högre upplevelse av kontraktsbrott genererade lägre upplevelse av känsla av sammanhang. Studien presenterar även en diskussion kring begränsningar beträffande genomförande och eventuella orsaker till ouppnådda resultat.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hägglund.Haavisto.Kandidatuppsats
 • 75.
  Håkansson, Ellen
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Evertsson, Louice
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Det pyr under ytan: En kvalitativ studie om konflikter bland undersköterskor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En stor andel av alla sjukskrivningar i Sverige beror på psykisk ohälsa. Kvinnor inom kontaktyrken löper störst risk att drabbas. Konflikter på arbetsplatsen är en anledning till psykisk ohälsa. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur kvinnliga undersköterskor upplever konflikter i arbetsgrupp utifrån fyra perspektiv: arbetsgrupp, genus, makt och socialt utbyte. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer har vi intervjuat tio undersköterskor i en mindre ort i Västra Götaland. Resultatet visar att informanterna upplever att konflikter har en negativ inverkan på undersköterskornas arbetssituation. Informanterna upplever även att konflikter uppstår på grund av olika personlighetstyper som inte harmoniserar med varandra, olika arbetssätt samt undvikande från arbetsuppgifter. Majoriteten av informanterna upplever att de agerar på ett medlande eller undvikande sätt i konflikter. De upplever även att konflikternas uttryckssätt beror på genusstrukturer. Exempelvis upplever informanterna att de hellre väljer att prata bakom ryggen på varandra än att reda ut konflikterna. De upplever att det är ett genusrelaterat beteende att prata bakom ryggen på varandra. Informanterna vittnar även om upplevelsen att det lätt uppstår en maktobalans bland nyanställd personal och mer etablerad personal. Slutligen visar studien resultat att informanterna upplever att chefens beteende är av stor vikt för personalens välmående. Sammanfattningsvis tyder resultaten på att undersköterskornas konflikter på arbetsplatsen är komplexa och kan te sig på olika sätt. Att konflikterna är varierande i sin uttrycksform kan bero på att det är en kvinnodominerad arbetsplats med en hög arbetsbelastning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 76.
  Höglund, Annelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Larsson, Evelina
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Socialt Spelande: Etik och moral i onlinespel utifrån spelarnas egna upplevelser2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I ett samhälle där datorspelare anses vistas i en högst amoralisk miljö, vill vi med den här studien granska hur etik och moral ter sig i den virtuella världen via ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Genom kvalitativa intervjuer har elva spelare av onlinespel fått redogöra för sin egen upplevelse av den interaktion de genomgår dagligen. Med hjälp av utförliga teorier kring etik och moral, symbolisk interaktionism och spelkultur har studien ett brett teoretiskt underlag som appliceras i en hermeneutisk analys. Resultatet visar att etik och moral existerar i onlinespel, samtidigt som amoraliteten. Det verkar röra sig om två olika kulturer. Studien lägger sin fokus på den förstnämnda och beskriver både vad fenomenet består i, och hur det ter sig. Essensen handlar om den sociala aspekten, det vi kan kalla för socialitet. Vi fann essensen utifrån fem teman, som alla rör grupp, socialitet och samspel. Slutsatsen visar att det finns en moralisk spelkultur och en amoralisk, baserat på graden av socialitet och inlevelse. Den moraliska spelkulturen skapas och återskapas utifrån spelarnas meningsskapande, sociala behov och den virtuella världens flexibilitet.

   

  Nyckelbegrepp: Etik, Moral, Onlinespel, Spelkultur, Symbolisk interaktionism.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Socialt spelande
 • 77.
  Högsved, Hans
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  An inquiry into divergentprinciples of distributive justice2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis reports the results of a study that had the following purpose;is there divergence in attitudes towards legally and criminally distributed resources among men versus women and adolescent sversus senior citizens due to different principles of distributive justice; equity, equality and need. The different groups of people were as follows; men (89), women (87), adolescents (91) and senior citizens(85). A total of 176 questionnaires were answered by the respondents in their natural habitat. T-tests were conducted to scrutinise hypotheses. The foremost result of the study is that men are more negative than women concerning both criminally and legally distributed resources.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 78.
  Jafarneiad, Laleh
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Genus, en social konstruktion?: En socialpsykologisk studie som behandlar om och hur interaktioner påverkas av genusordningen iden icke-verbala kommunikationen under anställningsintervjuer.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie har som syfte att skapa en förståelse för om och i så fall hur den icke-verbala kommunikationen (Dimbleby & Burton) och den insocialiserade genusordningen (Connell, 2003) påverkar interaktioner vid anställningsintervjuer till chefsposition. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Gergen,2007) som anser att individer skapas och insocialiseras i mötet med andra. Studien har observationer som metod för att försöka få förståelse för genusordningen och denicke-verbala kommunikationen i interaktionerna under anställningsintervjuer. Vidare upprättades en observationsmatris utifrån icke-verbalt beteende, samt manligt ochkvinnligt hexis. Resultatet från observationerna inbegriper både de enskilda individernas icke-verbala kommunikation och den gemensamma interaktionen som uppstår under anställningsintervjun. Fokus i analysen ligger i interaktionerna mellan individerna, eftersom det är mellan individerna som den icke-verbala kommunikationen kan fångas och utifrån detta tolkar, förstår och förklarar jag om och hur den insocialiserade genusordningen påverkar den icke-verbala kommunikationen i interaktionerna. Genom analysen har jag kommit fram till att både den icke-verbalakommunikationen och genus har en viss påverkan för hur interaktionerna skapas under anställningsintervjuer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 79.
  Jafarneiad, Laleh
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Genus, en social konstruktion?: En socialpsykologisk studie som behandlar om och hur interaktioner påverkas av genusordningen iden icke-verbala kommunikationen underanställningsintervjuer.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie har som syfte att skapa en förståelse för om och i så fall hurden icke-verbala kommunikationen (Dimbleby & Burton) och den insocialiseradegenusordningen (Connell, 2003) påverkar interaktioner vid anställningsintervjuer tillchefsposition. Studien utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv (Gergen,2007) som anser att individer skapas och insocialiseras i mötet med andra. Studien harobservationer som metod för att försöka få förståelse för genusordningen och denicke-verbala kommunikationen i interaktionerna under anställningsintervjuer. Vidareupprättades en observationsmatris utifrån icke-verbalt beteende, samt manligt ochkvinnligt hexis. Resultatet från observationerna inbegriper både de enskildaindividernas icke-verbala kommunikation och den gemensamma interaktionen somuppstår under anställningsintervjun. Fokus i analysen ligger i interaktionerna mellanindividerna, eftersom det är mellan individerna som den icke-verbalakommunikationen kan fångas och utifrån detta tolkar, förstår och förklarar jag om ochhur den insocialiserade genusordningen påverkar den icke-verbala kommunikationen iinteraktionerna. Genom analysen har jag kommit fram till att både den icke-verbalakommunikationen och genus har en viss påverkan för hur interaktionerna skapas underanställningsintervjuer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 80.
  Jagudina, Zaira
  University of Gothenburg, Sweden.
  Church Social Services in Selected Former Communist Countries in Europe2014Ingår i: Weltatlas Soziale Arbeit: Jenseits aller Vermessungen / [ed] Christiane Bähr, Hans Günther Homfeldt, Christian Schröder, Wolfgang Schröer, Cornelia Schweppe, Weinheim: Beltz Juventa Verlag , 2014, s. 388-399Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 81.
  Jagudina, Zaira
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.
  Kulturtolkens erfarenheter av tvärkulturella interaktioner: De utrikesfödda muslimska kvinnornas identiteter och handlingsstrategier i projektet Doula & kulturtolk i Sverige2013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 82.
  Jagudina, Zaira
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Synchronization of Forms of Vitality Dynamics in Music Therapy2013Ingår i: Body and Time: Bodily Rhythms and Social Synchronism in the Digital Media Society / [ed] Bianca Maria Pirani, Thomas S. Smith, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013, s. 186-206Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 83.
  Jansson, Madelene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Gustavsson, Erika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Sociala representationer av ett attraktivt Employer Brand: En kvantitativ studie kring vilka Image-attribut potentiella medarbetare finner attraktiva i ett Employer Brand2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kommunikation är en grundläggande källa till spridning av kunskap med en påverkan på både individ och samhälle varpå ett intresse föreligger i att undersöka fenomenet närmare. Syftet med studien var att undersöka vilka sociala representationer potentiella medarbetare har av ett attraktivt Employer Brand. Vidare syftar studien till att kartlägga sociala representationer av Länsförsäkringar Skaraborgs Employer Brand. Empirin samlades in genom enkäter och i studien ingick 207 högskolestudenter. Resultatet visade att Symboliska Image-attribut värderas högre än Funktionella Image-attribut men att båda dimensionerna är betydande gällande ett attraktivt Employer Brand. Resultatet påvisade att respondenternas sociala representationer av Länsförsäkringar Skaraborg främst är kopplade till deras kundvarumärke och inte till dem som arbetsgivare. Vid jämförelsen av värderingen mellan Attraktiv Arbetsgivare och Länsförsäkringar Skaraborg och erhöll Länsförsäkringar Skaraborg ett generellt lägre medelvärde. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sociala representationer av ett attraktivt Employer Brand
 • 84.
  Johansson, Lisbeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Dansens mysterium: En analys av sex individers upplevelse av dans ur ett socialpsykologiskt perspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är se om upplevelsen av dans är en individuellt upplevd erfarenhet inom tre perspektiv – fysisk, psykisk och social. För att få svar på dessa frågor har jag använt mig av två metoder. Dels av semistrukturerade intervjuer med sex respondenter från tre olika danskontexter, motionsdans, mogendans och FUB-dans.Samt av deltagande observationer. Att använda sig av två metoder gör att jag får en bredare bild av hur dansen kan påverka den enskilda individen ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Den teoretiska genomgången av de tre perspektiven - fysiskt, psykiskt och socialt - har genererat strukturen för uppsatsen, frågeställningen och längre fram intervjuguiden. De intervjuer och observationer som gjorts presenteras i analys och slutsatsdelen i uppsatsen. Analysen av intervjuerna ger en bild av likheter och skillnader som finns inom de tre perspektiven mellan de olika danskontexterna. Vidare så analyseras respondenternas uppfattning om dansens påverkan utifrån tidigare teorigenomgång. Några av de slutsatser jag som forskare kommit fram till är att de fysiska, psykiska och sociala perspektiven som jag utgått från överensstämmer med det som respondenterna uppger. Samt att det bland de respondenter och danskontexter jag studerat även finns en samstämmighet rörande de fysiska, psykiska och sociala perspektiven av dans.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 85.
  Johansson, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Stjern, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Medarbetares upplevelse av förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  I vår uppsats efterfrågar vi en ökad förståelse för hur individer upplever arbetsplatsens förebyggande insatser och åtgärder mot mobbning. Utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv har vi genom kvalitativ metod intervjuat sex respondenter från en offentlig organisation om förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning. Med en dokumentanalys av arbetsplatsens handlingsplan har vi analyserat de riktlinjer som finns som förebyggande arbete och åtgärder mot mobbning. Vi vill se om respondenternas subjektiva uppfattningar om vad som bör ske för att förebygga och åtgärda mobbning stämmer överens med organisationens handlingsplan mot kränkande särbehandling och trakasserier. Utifrån dokumentanalysen fann vi att handlingsplanen till stor del satte upp mål utan att mer ingående beskriva vägen dit samt att både chefer och medarbetare bär ansvar för att förebygga och åtgärda mobbning på arbetsplatsen. Respondenterna angav istället mer konkreta tillvägagångssätt för att nå en mobbningsfri arbetsplats. Resultatet från våra intervjuer visar också att respondenterna ger en stor del av ansvaret till chefen vad avser det förebyggande arbetet och åtgärder mot mobbning. Förutom ansvarsfördelningen i arbetet mot mobbning stämmer handlingsplanen och respondenternas uppslag överens i den mån handlingsplanen anger mål och respondenterna vad som skulle kunna vara vägen dit.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 86.
  Johansson, Ulrika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Identitetsskapande mammor: på gott och ont2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is a qualitative social psychology study, which aims to describe how mothers with 1-2 year old children develop their identities, seen from Symbolic Interactionistic perspective. Five young mothers have been interviewed, through qualitative interviews and self reports. Through this data I have attempted to establish how these women develop their identities when they have been mothers for 1 or 2 years. The conclusions I have drawn is that the identities change radically with becoming a mother and all respondents take different decisions outfrom their identities as mother. There seems to exist a need of more knowledge about how to bring the identity of a woman and a mother together and create a new entity. Roles, anxiety and guilt influence the mother’s identity development, and Cooley and Meads ideas about the self are still going strong today.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 87.
  Jämtvall, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  ETT SÄTT ATT TA HAND OM SJÄLVET I MYCKENHETENS TID: En socialpsykologisk studie om bildskapande och autonomi2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att skapa en socialkonstruktionistisk och symbolisk interaktionistisk förståelse för samt beskriva den bildkommunikativa metoden MSP. Studiens syfte är också att föra på tal möjligheten att använda bildskapande som instrument inom socialpsykologin. Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är Socialkonstruktionism och synen på varandet och människan är existentialistisk och det analyspraktiska teoretiska perspektivet är Symbolisk interaktionism. Teorier som används rör Självets socialisation och uppbyggnad, samt språket och bildskapande. Studien bygger på kvalitativa semistrukturerade djupintervjuer med fyra respondenter. Slutsatser som kunnat dras av studien är att respondenternas upplevda reflexiviteten förändras under genomförandet av MSP och respondenternas medvetenhet om Självet har ökat i och med arbetet med MSP.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 88.
  Järlström, Magnus
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Llukaj, Armend
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  BETYDELSEN AV DET FÖRSTA INTRYCKET OCH DEN ICKE VERBALA KOMMUNIKATIONENS PÅVERKAN UNDER EN ANSTÄLLNINGSINTERVJU2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en kvalitativ studie med den hermeneutiska fenomenologin som

  vetenskapligt perspektiv. Syftet är att beskriva hur rekryterare själva upplever

  fenomenet första intrycket samt hur den icke verbala kommunikationen påverkar detta.

  Vi vill genom en situation som en anställningsintervju beskriva hur rekryterare upplever

  det första intrycket utifrån egna erfarenheter, samt hur handslag, kroppshållning,

  utseende, gester och ögonkontakt påverkar detta. Våra forskningsfrågor lyder enligt

  följande; Hur upplever rekryterare det första intrycket vid en anställningsintervju? Hur,

  fem icke verbala signaler påverkar det första intrycket under anställningsintervjun? För

  att besvara forskningsfrågorna har sex semistrukturerade intervjuer genomförts med

  rekryterare som har stor erfarenhet av anställningsintervjuer. Våra teoretiska

  utgångspunkter har varit attributionsteorin samt det fundamentala attributionsfelet där

  båda är grenar inom den kognitiva teorin. Även Fiskes teorier om kommunikation har

  legat till grund. Slutsatserna blev utifrån respondenternas upplevelser att det första

  intrycket har en betydelse under en anställningsintervju men är inte på något sätt

  avgörande. Respondenterna är således beredda på att omvärdera om ett första intryck

  skulle bli negativt, men det skapar bättre förutsättningar och underlättar för rekryteraren

  om det är ett bra sådant. De icke verbala signalerna har en påverkan genom att de är en

  del av en helhet som alla hjälper till för att förstärka ett helhetsintryck. Utifrån

  uppsatsen slutsatser har vi skapat en djupare förståelse kring första intrycket och dess

  betydelse under en anställningsintervju samt fått ta del av våra respondenters upplevda

  erfarenheter.

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Första intrycket
 • 89.
  Kajonius, Petri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet.
  Förunderlighet och radikalitet: En samhällspsykologisk analys2011 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
  Ladda ner (pdf)
  omslag
 • 90.
  Kajonius, Petri
  Department of Psychology, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  The effect of information overload on charity donations2014Ingår i: International Journal of Psychology and Behavioral Sciences, ISSN 2163-1948, E-ISSN 2163-1956, Vol. 4, nr 1, s. 41-50Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines the effect of information overload, due to information about people in increasing extent and number of needs, on altruism, such as charity giving. Information overload has previously been conceived in terms of quality as well as quantity of information. The former is conceptualised as extent of need and the latter as number of needs in the present research design. Two studies were conducted to test the prediction that information overload and charity donation size are inversely related. Study 1 was designed according to a 2 x 2 factorial design: Number of needs (high vs. low) x Extent of needs (long term and large scope vs. short term and small scope). Study 2 used a modified similar approach manipulating only number of needs. A sample of 60 and 44 undergraduate students filled out a charity donation form in the two studies. The results show a significant relationship between the factors of extent of need and number of needs with amount of money pledged for charity. People gave less the greater the extent of the need and the greater the number of needs. Both studies suggest information increase about extent and number of needs has inhibiting effects on charity giving. This effect, attributed to information overload, is labelled moral exhaustion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Kajonius, Petri J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Advancing the Big Five of User-Oriented Elderly Care and Accounting for its Variations2016Ingår i: International Journal of Health Care Quality Assurance, ISSN 0952-6862, E-ISSN 1758-6542, Vol. 29, nr 2, s. 162-176Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – Care process quality (i.e., how care is enacted by a care worker toward a client at the interpersonal level) is a strong predictor of satisfaction in a wide range of health care services. The present research aims at describing the basic elements of care process quality as user-oriented care. Specifically, the questions of how and why quality in user-oriented care varies were investigated in the context of elderly care.

  Design – Two municipalities were selected for in-depth field studies. First, in each municipality, we interviewed and observed care workers’ interactions with the older persons in both home care and nursing homes during two weeks (Study 1). Second, in an attempt to gain a deeper understanding of why process quality in terms of user-oriented care varies, we conducted interviews with care workers and care unit managers (Study 2).

  Findings – A new taxonomy for categorising process quality variation, the Big Five of user-oriented care (Task-focus, Person-focus, Affect, Cooperation, and Time-use), is proposed. In addition, the perceived reasons for process quality variation are reported in our own developed Quality Agents Model, suggesting that variations in care process evaluations may be explained from different perspectives at multiple levels (i.e., older person, care worker-, unit-, department-, and municipality-level).

  Value – The proposed taxonomy and model are useful for describing user-oriented care quality and the reasons for its variations. These findings are of relevance for future quality developments of elderly care services, but also may be adapted to applications in any other enterprise employing a user-oriented approach.

  Keywords elderly care, quality, satisfaction, person-centered care, individualised care, user-oriented care

 • 92.
  Kajonius, Petri J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Psychology, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Structure and Process Quality as Predictors of Satisfaction with Elderly Care2016Ingår i: Health & Social Care in the Community, ISSN 0966-0410, E-ISSN 1365-2524, Vol. 24, nr 6, s. 699-707Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The structure versus process approach to quality of care presented by Donabedian is one of the most cited ever. However, there has been a paucity of research into the empirical validity of this framework, specifically concerning the relative effects of structure and process on satisfaction with elderly care as perceived by the older persons themselves. The current research presents findings from a national survey, including a wide range of quality indicators for elderly care services, conducted in 2012 at the request of the Swedish National Board of Health and Welfare in which responses from 95,000 elderly people living in 324 municipalities and districts were obtained. The results revealed that the only structural variable which significantly predicted quality of care was staffing, measured in terms of the number of caregivers per older resident. More interestingly, process variables (e.g. respect and access to information) explained 40% and 48% of the variance in satisfaction with care, over and above the structural variables, in home care and nursing homes respectively. The findings from this large nationwide sample examining Donabedian's model suggest that quality in elderly care is primarily determined by factors pertaining to process, that is, how caregivers behave towards the older persons. This encourages a continued quality improvement in elderly care with a particular focus on process variables.

 • 93.
  Kajonius, Petri J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. University West, Sweden.
  Roos, Magnus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  The American Dream in a Swedish Representative Sample: Personality Traits Predict Life Outcomes Better than Childhood Background2016Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The American Dream is that any individual, not regarding family background, can achieve what they desire, in terms of life, economic liberty, and happiness. An indication of the American dream would be if individual adult personality traits predicted life outcomes better than childhood background.

  A sample of the Swedish population, representative in age, sex, and occupation (N = 5,280) was 2012 measured on adult personality traits, childhood socioeconomic status (SES), and 3 life outcomes – education, income, and life outcome satisfaction.

  Childhood SES accounted for almost twice the disattenuated variance (22%) compared to personality (12%) in educational attainment, while personality accounted for almost twice the variance (12%) compared to childhood SES (7%) in annual income. Life outcome satisfaction was only predicted by personality (37%) and not by childhood SES (0%). Moreover, particularly the traits extraversion and neuroticism showed a full compensating catch-up effect on high childhood SES in annual income.

  Expressions of personality may be growing in predictive importance and constitute a societal trademark of the American dream being present. Sweden is a renowned progressive, individualistic, and egalitarian country, which could make the results of wide-reaching interest. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Karlsson, Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Stress: From a biological, social, and psychological perspective2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Over the years stress has been a term lacking one clear and specific definition. In general, the term stress has been used mostly as an explanation of a response or reaction to a stressor. A stressor can be of both physiological and behavioral character. The experience of stress can occur both due to a real or a perceived stressor. In this literature review, the concept of stress is viewed with insights from biological, psychological, and social perspectives. The stress response is described biologically with the central nervous system (CNS), the brain, and the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis. Social and psychological stress are concepts related to how stress is perceived by the mind and due to social surroundings which is described in relation to social support, self-efficacy, the locus of control and cognitive appraisal. Dealing with stress can be done through coping which refers to the individual capacity to handle a stressor and has generally been divided into two categories, active/passive coping and problem-focused/emotion-focused coping. Depending on the individual resources to cope with a stressor and the ability to decrease the stress response when needed, the long-term effects of stress can therefore vary between individuals. It has been found that positive coping (known as reducing stress) can increase the anterior cingulate cortex (ACC) volume and decrease anxiety and depression. The prefrontal cortex (PFC), the hippocampus, and the amygdala are closely linked to the ACC and affect emotions, learning, and memory related to the stress response.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 95.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Avslutande reflektioner kring socialpsykologiska aspekter på välbefinnande2009Ingår i: Välbefinnande i arbetslivet: socialpsykologiska perspektiv / [ed] Ali Kazemi, Lund: Studentlitteratur, 2009, 1, s. 195-200Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 96.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Conceptualizing and measuring occupational social well-being: a validation study2017Ingår i: International Journal of Organizational Analysis, ISSN 1934-8835, E-ISSN 1758-8561, Vol. 25, nr 1, s. 45-61Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The current conceptualizations and measurements of well-being are inadequate in the context of work. Specifically, well-being research has neglected the social aspects of well-being. Therefore, the present study aims to investigate the validity of a multi-dimensional view of occupational social well-being. Design/methodology/approach: Data were collected in an educational setting, i.e. six different schools in a Swedish municipality. A total of 314 teachers and other categories of school staff (239 females and 75 males) participated in a survey study. Findings: Results provided empirical support for a multi-dimensional view of occupational social well-being. The dimensions were integration, acceptance, contribution, actualization and coherence, and they were differentially correlated with previous measures of well-being. Furthermore, occupational social well-being accounted for additional variance in work tension, overall job satisfaction and organizational commitment over and above the variance accounted for by positive and negative affect and satisfaction with life, indicating the value of taking domain-specific social indicators of well-being into account in explaining various employee outcomes. Practical implications: Occupational social well-being is an umbrella term for describing the well-lived social life in the context of work. As such, this is a crucial part of a holistic view of well-being at work. Thus, effective employee well-being enhancement programs should not only focus on physical and mental health promotion or competence development but must also include measures of relational experience and functioning as discussed in the present study. Originality/value: This is the first study to measure and validate occupational social well-being as an attempt to complement existing measures of subjective and psychological well-being. Measures of social aspects of well-being are crucial to assess as it has been argued in previous research that context-free measures of well-being might render misleading results.

 • 97.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Examining the Interplay of Justice Perceptions, Motivation, and School Achievement among Secondary School Students2016Ingår i: Social Justice Research, ISSN 0885-7466, E-ISSN 1573-6725, Vol. 29, nr 1, s. 103-118Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a paucity of empirical research on the social psychology of justice in educational settings. A few previous studies have predominantly focused on distributive and procedural justice concerns, and knowledge about the role of what have been called informational and interpersonal justice for school outcomes is very scarce. In the present study, data from 227 eighth- and ninth-grade students who participated in a survey study were analyzed to examine the interplay between relational justice concerns (decomposed into procedural, interpersonal, and informational justice), motivation to study, and school achievement. A comprehensive theoretically grounded multi-item measure of informational justice was developed and validated. The results showed that informational justice significantly predicts school grades, and that motivation to study fully mediates this effect. Neither procedural nor interpersonal justice was associated with school grades. The implications of these results for research and practice are discussed in detail.

 • 98.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Overtime2015Ingår i: The SAGE Encyclopedia of Economics and Society / [ed] Frederick F. Wherry & Juliet B. Schor, Thousand Oaks: Sage Publications, 2015, s. 1235-1236Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 99.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Promotion2015Ingår i: The SAGE Encyclopedia of Economics and Society / [ed] Frederick F. Wherry & Juliet B. Schor, Thousand Oaks: Sage Publications, 2015, s. 1336-1337Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 100.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Socializing the notion of well-being in psychology: Some preliminary results from a validation study2011Ingår i: The individual and the group - Future challenges: proceedings from the 7th GRASP conference, University of Gothenburg, May 2010 / [ed] Jacobsson, C. & Rapp Ricciardi, M., University of Gothenburg , 2011, s. 32-43Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Well-being is mostly defined and measured in terms of life satisfaction, positive affect, and negative affect in psychology. As human well-being depends on need satisfaction, and many of our needs as humans are satisfied with and by other people, it is argued in this chapter that the current conceptualization and measurement of well-being is inadequate. Specifically, although there are some expectations, psychological research on well-being has largely neglected the social aspects or the context of well-being. It is thus argued that in order to understand the social nature of well-being several dimensions have to be considered. The proposed dimensions are social integration, social acceptance, social contribution, social actualization, and social coherence. Results from a validation study provide tentative empirical support for the proposed conceptual structure.

1234 51 - 100 av 196
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf