his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 51 - 100 av 209
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Carlsson, Ingvor
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Thorp, Helena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Pedagogers uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd och Marte Meo handledning2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka pedagogers skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd och deltagandet i Marte Meo handledning. Studien är en kvalitativ studie med en fenomenografisk ansats som bygger på intervjuer med ett antal pedagoger i förskola och skola. De frågeställningar som låg till grund för studien var:

   

  1. Vilka skilda uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd förekommer hos pedagoger efter deltagande i Marte Meo handledning?

   

  1. På vilka skilda sätt uppfattar nämnda pedagoger den erhållna handledningen i Marte Meo?

   

  Resultatet visar på kvalitativt skilda uppfattningar av studerade fenomen och företeelser. Det framgår att pedagogerna har erfarenheter av barn i behov av särskilt stöd och Marte Meo handledning. Innehållet i uppfattningarna berör synsätt på nämnda barn och erhållen handledning. Pedagogerna menar bland annat att barn med samspelssvårigheter och utåtagerande barn är en speciellt utsatt grupp. Pedagogerna beskriver hur de efter Marte Meo handledning konkret kan arbeta med att vara ett utvecklingsstöd för det enskilda barnet.

  Pedagogerna framhåller vidare att de genom Marte Meo handledningen erhållit en kunskapsmässig utveckling, inte bara till barn i behov av särskilt stöd utan till alla barn inom förskolan och grundskolans tidiga åldrar. De menar att de har fått redskap som utvecklar den utvecklingsstödjande dialogen och kunskaper om samspelets betydelse för barn och vuxna i verksamheterna.

 • 52.
  Carlström, Frida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Holm, Mikaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Vilken betydelse har olika textinnehåll för elever?: En studie om sambandet mellan innehåll i olika texttyper och resultat betraktat ur ett genusperspektiv.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har genom vår lärarutbildning förstått att en av grundskolans viktigaste uppgifter är att lära alla barn läsa och skriva. Betydelsen av en god läsfärdighet får allt större betydelse i vårt samhälle. Förväntningarna på skolan och lärarna är att de ska utbilda elever till goda läsare. Kraven på en bred textkompetens har ökat under de senare åren, då eleverna ska kunna både läsa och skriva olika texttyper och genrer. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning mött elever som är intresserade av att läsa men vi har även mött de elever som är omotiverade och saknar intresse för läsning. Av den anledningen ställer vi oss frågande, vad kan det bero på? Har texterna som de läser inte varit tillräckligt utmanande, intressanta eller har det helt enkelt varit för komplexa? Läser flickor och pojkar samma texter? Syftet med studien är att identifiera sambandet mellan texttyper och resultat på läsförståelsetest hos flickor och pojkar i en årskurs 3.

  I de internationella undersökningarna framkommer det att svenska elever presterar sämre i läsförståelsetexter. Flickorna har ett starkare resultat än pojkarna. För att eleverna skall klara av de nationella proven i årskurs 3 krävs det att de behärskar olika texttyper. Vår undersökning skedde genom läsförståelsetexter i en årskurs 3 och vi använde oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet visade att flickor och pojkar tar till sig texttyper och innehåll på olika sätt. Pojkarna hade ett sämre resultat överlag i de olika texterna, än flickorna. Men däremot presterade pojkarna bättre på faktatexterna, än de berättande texterna.

 • 53.
  Carter, John
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  The Lecture Environment and its Affordances: Student Teachers' Perspectives on the Meaningfulness of the Lecture Form2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Contemporary higher education seems to be moving away from the lecture form and being replaced by student-centered education. This study attempts to ascertain in what ways student teachers experience the lecture as a meaningful educational form. The essay attempts to establish a shared system of meaning which will help determine what types of lectures are meaningful. Finally, the study also attempts to find different aspects of the lecture which are experienced as democratic.

   

  The study is qualitative and began with a pilot study which was followed up by four interviews with student teachers who have recently completed the same AUO teachers’ program.

   

  Different theories on media by Marshal McLuhan, Neil Postman and Walter Ong were utilized together with J.J. Gibson’s theories on affordances as well as Orrin Klapp’s theories on meaning. Using these theories it was determined that meaning is derived from the activities that are afforded by: the utilization of different media, perceiving the value of an event or thing, and the different functions of language. It was also determined from the different theories that the lecture is a type of ecology that requires a balance of meaningful information if the affordances of the environment are to be perceived. These theories were woven together and a model was established which was named “The Didactic Pendulum”. This model was used as a tool for interpreting and categorizing responses and explaining results.

   

  The results indicate that meaningful lectures were to a large degree determined by the lecturer and their enthusiasm for the subject matter. It was also concluded that rhetoric and careful use of electronic media are also important. An important feature of the Teachers’ Education Program is that student teachers learn from observing the actions of the university teachers when they lecture. Concerning democratic aspects of the lecture, lectures are perceived democratic when they afford students with the opportunity to participate, but also when students get to challenge the ideas of the lecturers. One conclusion that was drawn was that a lecture is democratic when it has the potential to lead students to democratic action. A main critique of the lecture is that they are often experienced as isolated from other aspects of the course and students are not afforded the opportunity to question the content and the authority of the teachers. Moreover a balanced educational ecology is one where the lecturer is open to feedback signals of the students and is able to alter the flow of information accordingly.

 • 54.
  Claesson, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Tro i vardagen: En studie av en undervisningsmodells effekter gällande elevers förståelse och engagemang i religionskunskap2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Study: Degree project in teacher education, Advanced level, 15 hp

  University of Skövde

  Title: Religious belief in everyday life – a study of the effects of a teaching

  model focusing on religious belief in everyday life

  Number of pages:42

  Author: Johanna Claesson

  Tutor: Kennert Orlenius

  Date: Jan 2009

   

  Keywords: Religious study, students´ understanding, students´ commitment,

  Buddhism

   

   

  This paper presents the execution and the result of a project examining how a tutorial model (called the model of everyday religious practice) focusing on how Buddhism is expressed in the daily life of Buddhists believers, affects students understanding of and commitment in religious studies. In the project, Thai students have partaken by producing sex posters and a picture-show with the help of their own photographs and short texts. However, the picture-show was mainly produced by the author of this paper. These posters and the picture-show were brought to Sweden to figure as teaching material during a lesson in religious studies for students in year eight in a Swedish school. The Swedish students participated in focus-discussions about religion as well as religious studies before and after this lesson in order to make it possible to analyse the lesson´s affects, regarding understanding and commitment, on the students. In the result of this paper, this tutorial model appears, on one hand, to encourage students to commitment in religious studies by adding an emotive dimension to the lesson which helps the students to an authentic experience. On the other hand, it is not unequivocal whether the students did gain understanding or not for religious studies. The lesson enabled the students to see that they are likely to experience some usefulness of religious studies in their lives outside school and thereby the students gained some understanding for the subject. However, it is not clear whether this understanding is complete or not. It is likely that the teacher in planning the lessons also need to take two other tutorial models, presented in this paper, in consideration. Finally, this paper ends with a discussion about which impact the result of this study might have on how religious studies are thought in Swedish schools.

 • 55.
  Colliander, Anna-Lena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Vuoluterä, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Högläsning i förskolan: ett sätt att vila eller ett pedagogiskt verktyg?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte är att ta reda på vad pedagoger i förskolan har för intentioner med regelbunden högläsning. Vi har undersökt hur förskollärarnas och barnens samspel tar sig uttryck vid denna företeelse, samt vilka faktorer som har betydelse då pedagogerna väljer litteratur till högläsningsstunden efter lunch i förskolan. I studien har två förskollärare observerats i samband med högläsningsstunden under vardera tre tillfällen. Därefter har de intervjuats om sina intentioner med denna företeelse. I vårt resultat har vi kommit fram till att avsikten med högläsningen i förskolan är främst vila och stimulering av barnens språkutveckling. Vi har sett att barngruppens storlek har betydelse för hur högläsningsstunden gestaltas. I vår diskussion har vi kommit fram till att högläsningsstunden i förskolan är en komplex företeelse där omsorg och lärande samspelar med varandra utifrån barngruppens storlek och pedagogernas syfte.

 • 56.
  Dahlberg, Camilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lärandets sångsamling: En studie om vilket språkligt lärande som är möjligt i förskolans sångsamling2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att ta reda på vilket språkligt lärande som blir möjligt iförskolans sångsamling för att därigenom kunna problematisera kring hur musicerandet kan bli till redskap för språkutveckling. För att kunna undersöka detta fenomen, söktes i olika typer av litteratur svaret på frågan hur barn lär sig talspråket. Litteraturen visade bland annat att språket är ett mycket komplext system som kan delas upp i olika komponenter för att lättare förstås. De komponenter denna studie behandlar är språkets: innehåll, form och användning. Dessa tre komponenter innehåller olika delar: semantik, fonologi, fonetik syntax, morfologi och pragmatik som alla är viktiga för språkutvecklingens helhet. För att få svar på frågan vilket språkligt lärande som blir möjligt i förskolans sångsamling videofilmades en förskoleavdelnings barn och pedagoger då de hade olika sångsamlingar. Videoinspelningarna analyserades sedan genom att vissa intressanta händelser ordagrant skrevs ned och sattes i relation till vad litteraturen sa om hur barn lär sig talspråket. Studien visade att det finns möjlighet att på olika sätt lära alla de delar av språket som tillsammans bildar den helhet som gör oss till språkande människor. Utifrån detta resultat diskuterades sedan på vilket sätt vi vuxna kan använda musiken som redskap för språkinlärning.

 • 57.
  Dahlgren, Jenny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Johansson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Magnehed, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kontrastera mera!: - En learning study om hur lärare kan skapa förutsättningar för eleverna att lära sig bråk.2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har i en tidigare kurs genomfört en uppgift innehållande bråk, då vi upptäckte att elever hade svårt att lära sig framförallt sammansatta bråk. Vi blev intresserade av att ta reda på hur man skapar förutsättningar för att eleverna ska lära sig bråk, vilket är denna studies syfte. Studien syftar även till att upptäcka vilka aspekter som är kritiska för att lära sig bråk samt ta reda på hur dessa kan varieras i undervisningen vid elevernas lärande av bråk.

  I studien används en learning study som kan ses som en typ av aktionsforskning där lärare forskar i sitt eget klassrum. Inom learning study används variationsteorin som är en guidande princip för att förstå och skapa förutsättningar för lärande. Lektionerna som genomfördes av oss, blivande lärare, vid tre olika tillfällen videofilmades. Dessa filmer transkriberades och analyserades därefter. Ur analysen av det transkriberade materialet, videoupptagningarna och observationsanteckningar från lektionerna samt för- och eftertest formulerades resultatet. I resultatet framkom att elevernas förutsättningar för att lära sig bråk ökade när läraren synliggjorde täljaren och nämnarens betydelse i kontrast till varandra samt genom att skapa ett tydligt mönster av variation och invarians av de kritiska aspekterna i undervisningen.

 • 58.
  Dahlström, Angelica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Fallgren, Anna-Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Att bedriva matematik: Sju lärares berättelser2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Resumé

  Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, avancerad nivå, 15 hp

  Högskolan Skövde

  Titel: Att bedriva matematikundervisning – Sju lärares berättelser

  Sidantal: 38

  Författare: Angelica Dahlström & Anna-Karin Fallgren

  Handledare: Britt-Marie Olsson

  Datum: Januari 2008

  Nyckelord: Matematikundervisning – Tillvägagångssätt

  Syftet med studien var att ta reda på vilka tillvägagångssätt lärare säger att de använder för att få eleverna att förstå matematik. Vi ville veta hur verksamma lärare undervisar sina elever i matematik och vad de har för argument för sina respektive val.

  Under vår lärarutbildning har vi blivit mer och mer intresserade av hur matematikundervisningen kan bedrivas på ett bättre sätt. Utifrån egna erfarenheter har vi noterat att många elever upplever matematikämnet som svårt, tråkigt och enformigt. Metoden vi använt oss av är kvalitativ, vi har intervjuat lärare för att få deras tankar kring matematikundervisning. Vi utgick från några grundfrågor och ställde utifrån det passande följdfrågor. Studien omfattar intervjuer med sju lärare som har en varierande erfarenhet av yrket däremot arbetar samtliga med elever i åldrarna sju till tolv år. Utifrån lärarnas berättelser har vi funnit olika tillvägagångssätt vilka vi har fört samman till fyra olika teman; ”att göra”, ”att samtala”, ”att träna” samt ”att lösa problem”. Resultatet utgörs av personporträtt där vi sammanfattat lärarnas tankar och idéer kring matematikundervisning. Resultatet av studien visade att lärarna betonar vikten av variation samtidigt som de framhåller betydelsen av att arbeta praktiskt med matematik samt använda sig av konkret material.

  Studien ger också till förslag om vidare forskning i syfte att undersöka hur elever själva uppfattar matematik, hur de anser att de lär sig bäst.

 • 59.
  De Neergaard, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  ”Vi vet mer än vi kan tala om”: En studie om tyst kunskap i yrkesutbildning till målare2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ingången till ämnesvalet är att jag varit yrkesverksam som målare. Studiens syfte är att undersöka hur elever på gymnasieskolans målarprogram formulerar sig om och synliggör sin kunskap inom spacklingsarbete. Ett delsyfte är att undersöka hur bedömning av elevers kunskap inom spacklingsarbete kan förbättras samt att försöka ta reda på vilket sätt kan man förbättra möjligheten för bedömning inom tyst kunskap. I detta fall valde jag att fokusera på spackelkvallitet beroende på att det dels är en central brytpunkt men även att det är relevant för mitt kommande roll som yrkeslärare.Ett centralt begrep i studien är tyst kunskap. Schön skriver om tacit knowledge som kan översättas till tyst kunskap liksom Polanyi. Han använder begreppet ”tacit knowing”, alltså tyst kunnande. Polanyi menar att vi vet mer än vi kan säga, ”we know more than we can say”. Definitioner av orden ligger till grund för min tolkning av vad tyst kunskap är.Studien har en etnografisk inriktning baserad på kvalitativa intervjuer samt deltagande observationer för att samla in data till min studie. Intervjuerna var den huvudsakliga datainsamlingsmetoden och observationerna den sekundära. Jag genomförde min datainsamling genom att intervjua fyra elever på en målarutbildning samt genomföra observationer. Jag kom fram till att den erfarenhet som eleverna får både inne i skolans yrkeshall samt elevernas APU perioder är av stor vikt för deras utveckling både rent praktiskt men även för utvecklingen av deras så centrala fackspråk. Jag tycker mig också se att deras språk är helt adekvat men det som framkommer är att de har svårt att fördjupa sina uttalanden om sin kunskap, de använder sig bland annat av ord som ”lagom tjock” samt ”slät”. Ett annat tema är att kontexten är av största vikt för att respondenterna skall kunna beskriva spackelkvaliteten.Min slutsats stämmer överens Polanyis att respondenterna helt klart besitter kunskap om spackelkvaliteten men att de har tydliga svårigheter att förmedla den, särskilt när de är i en kontext som är ovan för dem och att de inte har direkt kontakt med de spacklade ytorna de försöker beskriva kvaliteten på.

 • 60.
  Densborn, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Sehlstedt, Erika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Vad gör vi med texter?: Textarbete i en årskurs 32010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  

  Enligt styrdokumenten skall elever rustas inför dagens samhällsliv, fortsatta studier och kommande arbetsliv vilket förutsätter att eleverna kan möta och förstå texter av olika slag. För att klara de nationella proven i åk 3 krävs att eleverna behärskar olika texttyper och vi vill med denna studie se hur arbetet med olika texter i en åk 3 ser ut samt vilka relationer mellan klassrummets textarbete och styrdokumentens intentioner vi kan utlä-sa. Vi är även intresserade av om undervisningen kring texter är inspirerad av literacy-forskning eller en mer traditionell syn på läs- och skrivinlärning. Vi tänker oss att denna studie kan leda till att verksamma lärare och lärarstudenter får upp ögonen för hur arbe-tet med olika texter kan se ut för att uppnå styrdokumentens intentioner. Vi har i studien använt oss av en empirisk kvalitativ observationsstudie för att få ett så trovärdigt resul-tat som möjligt. Resultatet visade att eleverna mestadels arbetade med texter av berät-tande karaktär och att undervisningen framför allt speglar en traditionell färdighetssyn där mycket fokus ligger på grammatik, form och struktur utan något större samman-hang.

 • 61.
  Dirfeldt, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Persson, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Att läsa för hunden: en metod för läsfärdighetsträning?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Efter att vi kommit i kontakt med en tidningsartikel som handlade om barn som läste för en specialtränad hund, väcktes vår nyfikenhet för möjligheten att använda sig av djur i undervisningssyften. Vår utgångspunkt är att studera hur barn kan träna upp sina läsfärdigheter. Avgränsningen i studien innebär att vi har för avsikt att studera yngre barns, i årskurs 2, upplevelser av att läsa högt för ett djur. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning i form av intervju, där 6 elever intervjuades, eftersom vi var intresserade av att studera elevers uppfattningar och tankar kring att läsa för ett djur. I resultatet har det framkommit att när eleverna talade om läsupplevelsen beskrev de att de fann det roligt att läsa för sin hund. Någon beskrev att det var samma som att läsa för föräldrar eller lärare och någon svarade att det var svårare att läsa för hunden då den inte kan hjälpa till vid uttal eller felläsning. Eleverna gav svar som pekade på att användandet av ett djur kan påverka lärmiljön positivt. Den litteratur vi tagit del av menar att barn ser djur som vänner och att de lätt kan skapa relationer till dem, samt att djur har en lugnande inverkan på barn vilket även bekräftas genom intervjuerna. I litteraturen framkommer det att djur är viktiga kommunikationspartner för barn. Inom det sociokulturella perspektivet betonas lärandet i ett socialt samspel. Vår slutsats är att närheten till djur, till vilket barn har en nära relation, kan utgöra en lustfylld metod för läsfärdighetsträning.

 • 62.
  Ek, Joanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Fredricsson, Elisabeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Karlsson, Patrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Nu har barnen fri lek: En kvalitativ studie om pedagogens ansvar vid den fria leken i förskolan ur ett pedagogperspektiv2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studier visar att leken i förskolan har en stor betydelse för barnens utveckling. Pedagogens ansvar för barnens sociala samspel betonas i förskolans läroplan. Därför valde vi att genomföra vår studie med syftet att ta reda på och belysa pedagogers syn på den fria leken i förskolans verksamhet i relation till pedagogens ansvar. Studien avgränsades till synen på den egna rollen i barnens fria lek samt hur pedagogerna påverkar barnens fria lek och därmed deras utvecklingsmöjligheter ur ett pedagogperspektiv. Vi har också haft som utgångspunkt att undersöka vilka konsekvenser verksamhetens organisation får för den fria leken och barnens utveckling enligt pedagogerna.

  Vi har använt oss utav en kvalitativ metod med strukturerade gruppintervjuer samt öppna kvalitativa enkäter för att få fram pedagogers syn på den fria leken i förskolan i relation till pedagogens ansvar. Sammanlagt intervjuades sex pedagoger och sju pedagoger svarade på enkäter. Urvalet är ifrån tre olika kommuner i Västra Götaland. I vår analys fick vi bland annat fram att pedagogerna anser att de har en viktig roll i barnens lek, dock påverkas leken av alla rutiner som existerar samt övriga arbetsuppgifter de har. I diskussionskapitlet reflekterar vi över ekonomins påverkan hos pedagogerna och deras val av utformningen av miljön i förskoleverksamheterna.

 • 63.
  Ekhede, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hur beskriver elever på ett yrkesförberedande program sitt lärande2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur tillägnar sig gymnasieelever sin kunskap och är de medvetna om hur de tillägnar sig praktisk och teoretisk kunskap? Dessa frågor har Comenius och Dewey långt före mig sökt svaret på. Denna studie avser att bidra med kunskap om denna process. De elever som ingått i denna studie berättar om hur de upplever skillnader och likheter mellan teoretisk och praktisk kunskap. Elevernas tolkningar om hur de uppfattar lärandet är en central del av arbetet där elevens syn är viktig. Studiens syfte är undersöka hur elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program upplever att de tillägnar sig kunskap och framför allt hur de uppfattar skillnaden mellan praktiskt och teoretiskt lärande. För att få reda på hur elever upplever målen med skolan och hur de ser på sitt lärande har jag genomfört intervjuer med fyra elever. Intervjusvaren har sedan analyserats för att få en bild av deras erfarenheter. Resultatet pekar på att eleverna inte är särskilt medvetna om vilka strategier de har för att lära sig kunskap. Strategierna för ett lärande är mer en omedveten handling som är svår att redogöra för hur den fungerar. Eleverna beskriver stora skillnader mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap men under intervjun visar de också en medvetenhet. När likheterna mellan teoretisk och praktisk kunskap efterfrågas har eleverna svårt att redogöra för vart gränsen mellan dessa egentligen går. Jag har förstått att ju större anknytning till elevens verklighetsvärld utbildningen har desto bättre förutsättningar har lärandet.

 • 64.
  Eklund, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Jarl, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Drivkrafter i ett projekt: En fallstudie ur ett pedagogperspektiv2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att ur pedagogers perspektiv undersöka vilka faktorer som lärarna anser är centrala för att arbetet med Grön Flagg ska leva vidare i skolverksamheten. Studien är en fallstudie av kvalitativ art, där intervjuer, observationer och dokumentanalys har kombinerats. Studien har utförts på två olika skolor. Resultatet av studien visade att det fanns fyra olika faktorer; pedagogernas miljöintresse, skolornas närmiljö, drivande person samt arbetssätt, som pedagogerna ansåg vara viktiga för att driva Grön Flaggprojektet vidare på skolorna. Våra slutsatser är att det är pedagogernas miljöintresse som legat till grund för starten av Grön Flagg och att skolans närmiljö påverkat pedagogernas syn på att förmedla miljömedvetenhet till eleverna. Likaså framkom det att det anses vara viktigt att det fanns en drivande person i projektet, som har det övergripande ansvaret liksom vikten av att ha ett fungerande arbetssättet. Av dessa fyra faktorer visade det sig att arbetssätt är den faktorn som är viktigast för att Grön Flagg ska kunna leva vidare i skolverksamheten.

 • 65.
  Elgåsen, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Fahlgren, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Pedagogers resonemang kring inomhusmiljön på en Reggio Emilia-inspirerad förskola2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

   

  Valet av denna studie gjordes utifrån vårt intresse för och nyfikenhet på förskolans inomhusmiljö och Reggio Emiliafilosofins sätt att se på barnet och människan. Syftet med studien var att beskriva och analysera fyra pedagogers utsagor och resonemang kring inomhusmiljöns utformning på en specifikt utvald Reggio Emilia - inspirerad förskola. Avsikten var att försöka fånga bakomliggande tankar av betydelse för utformningen av inomhusmiljön ur ett pedagogperspektiv. Undersökningen baseras på fyra kvalitativa intervjuer med stöd av observationer. I litteraturgenomgången beskrivs Reggio Emiliafilosofin och hur den ser på barnet och lärandet, miljön och organisationen av den, avdelningar indelade efter barnens ålder samt materialets roll. I vårt resultat framkom det att pedagogerna ser barnen som kompetenta och att materialet anpassas efter barnens ålder.  Däremot i ateljén som är en central del inom Reggio Emilia, där anpassas materialet efter barnens ålder och mognad. I diskussionen reflekterar vi över hur variationen av pedagogernas erfarenheter och utbildning inom Reggio Emilia påverkar deras förhållningssätt och arbete. Studiens slutsats är att pedagogerna utformar miljön efter barngruppens behov.

   

 • 66.
  Emanuelsson, Clary
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Frisk, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Fysisk klassrumsmiljö: Ur ett lärarperspektiv2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vårt mål med denna studie var att belysa den fysiska klassrumsmiljön och dess inverkan på elevernas lärande ur ett lärarperspektiv. Vi har gjort intervjuer med lärare på olika skolor, både moderna och äldre skolor som är i behov av renovering för att få en bredd och se om lärares tankar och uppfattningar varierar.

  Med fysisk klassrumsmiljö så har vi inriktat oss på möbleringen, design och funktion. Där det bästa utifrån aspekter på trivsel och inlärningsklimat finns för barnen. Vi har valt att göra intervjuer med lärare för barn i de tidiga åldrarna, skolår 1-3, för att lyssna och få ett värde till varje enskild lärares uppfattningar.

  Syftet med vår undersökning var att få reda på lärares olika uppfattningar hur de tänker kring den fysiska klassrumsmiljön. Om tanke och handling hänger ihop då lärare planerar så barnen får den bästa lärande miljön i klassrummet.

  Frågeställningar som vi har arbetat med är:

  • Vilken betydelse anser lärarna att den fysiska klassrumsmiljön har för elevernas lärande?

  • Hur anser lärarna att den fysiska klassrumsmiljön möter barns olika förutsättningar för att lära?

  • Vad i den fysiska klassrumsmiljön anser lärarna bidrar till en kreativ lärandemiljö?

 • 67.
  Eriksson, Anna-Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Barns lek och stress i förskolan: en intervjustudie med sju förskollärare2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barns lek ses som välgörande för barns utveckling och välmående. Idag framställs stress som ett problem för många barn, även inom förskolan. Barns stress och lek antas vara två sidor av barns vardag.

  Studien syftar till att belysa och analysera förskollärares resonemang kring den fria leken i förskolan och förskolebarns stress. Målet är att utröna huruvida den fria leken uppfattas som stressförebyggande, stressande och/eller stressförlösande för att fördjupa förståelsen av den fria lekens betydelse i förskolan.

  Studien är av kvalitativ empirisk art och grundar sig på enskilda intervjuer med sju förskollärare från fyra olika förskolor.

  Resultatet visar att den fria leken kan vara så väl positiv som negativ för barnen ur stressynpunkt. Den fria leken när den är välfungerande innehåller många aspekter som kan anses både stressförlösande och stressförebyggande. En välfungerande lek erbjuder bland annat tillfälle till bearbetning av känslor och upplevelser, avkoppling och utvecklande av social kompetens, vilket är positivt ur stressynpunkt. Den fria leken kan också leda till stress. Orsakerna till att den fria leken kan leda till stress kan vara att barngrupperna är stora med mindre lekyta för barnen, en högre ljudnivå samt att barnen löper större risk att bli störda av andra barn. Förskollärarna pekar även på den egna rollen i förhållande till barnens fria lek och stress och anser att den kan bidra till barnens stress liksom att förskolläraren genom organisation kan arbeta för att stävja den. Stora barngrupper och ökade administrativa uppgifter för förskollärarna gör dock att det krävs mer arbete av förskollärarna för att organisera verksamheten så att en välfungerande lek som kan ses positiv ur stressynpunkt främjas. Studiens slutsats är att den fria lekens förutsättningar är beroende av såväl förskollärares kunskaper om och inställning till leken, men också att ekonomiska aspekter är av betydelse.

 • 68.
  Eriksson, Helene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Persson, Ulrika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hon gör det punkt slut: En kvalitativ studie om elevers åsikter i ämnet hem- och konsumentkunskap ur ett genusperspektiv2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Hem- och konsumentkunskap är ett ämne som tidigare ansetts varit till fördel för flickorna. Enligt kursplanen skall ämnet verka för att skapa jämställdhet mellan könen vilket även är aktuellt i dagens samhälle. Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur elever uttrycker sig kring ämnet hem- och konsumentkunskap när det gäller ämnets relevans i deras vardagliga liv, nu och i framtiden. Detta sätts sedan i relation till ett genusperspektiv. För att synliggöra eventuella genusskillnader har vi intervjuat en grupp med enbart flickor, en grupp med enbart pojkar och en grupp med både pojkar och flickor. Metoden för denna studie är fokusgrupps-intervjuer med en strukturerad intervjuguide. Dessa fokusgrupps-intervjuer genomfördes på en högstadieskola i Västsverige med elever i år 8. I diskussionen sätts styrdokument samt tidigare forskning i relation till resultatet där det bland annat tydliggörs hur väl medvetna eleverna är om sina könsroller. Studien visar att både pojkar och flickor har tydliga föreställningar om vem det är som skall göra vad i hemmet.

  Det framkommer även att eleverna tycker att de lär sig mer om hushållets verksamheter såsom social gemenskap, mat och måltider, boende och konsumentekonomi i ämnet hem- och konsumentkunskap än vad de gör tillsammans med föräldrarna i hemmet. Kan det vara så att eleven tror sig ha en bättre inlärningsförmåga i ämnet hem- och konsumentkunskap när de läser en lärobok i en skolmiljö, istället för att lära sig mer om ämnet i deras vardagliga liv i hemmet.

 • 69.
  Eriksson, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Skolkören - mer än bara sång?: En kvalitativ intervjustudie om skolkörens funktion i årskurs 1-62011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolkören har länge funnits som en naturlig del av skolans verksamhet, men den har haft olika betydelse genom läroplanerna det senaste århundradet. Tidigare studier kring skolkörens funktion visar att den sociala aspekten är den som är mest framträdande. Studien har hämtat inspiration från Juvas Liljas (2001). Syftet med föreliggande studie var att undersöka skolkörens funktion och förutsättningar i årskurs 1-6 så som den uppfattas av rektorer och körledare. Följande frågeställningar har använts för att ta reda på detta:

  1. Hur uppfattar rektorer och körledare skolkörens funktion i årskurs 1-6?

  2. Framträder det ett socialt och/eller pedagogiskt perspektiv i rektorers och körledares syn på skolkörens funktion?

  3. Vad är förutsättningarna för en fungerande skolkör i årskurs 1-6, enligt rektorer och körledare?

  För att få svar på detta har en kvalitativ studie genomförts genom intervjuer på fyra skolor. Rektorerna och körledarna på dessa skolor har svarat på frågor som var strukturerade, och av låg standardiserad art. De förberedda frågorna var formulerade i olika frågeområden.

  Av resultatet framkommer att skolkörens funktion är att främja en social gemenskap som i sin tur leder till en ökad självkänsla. Skolkören ska även fungera som reklam för skolan. Den agerar som skolans identitet i samband med skolavslutningar, FN-dagen och vid lucia, för att nämna några exempel. Skolkören kan även agera som verktyg vid språkinlärning. En vilja till att bryta ner de sociala och identitetsutvecklande funktionerna och att kunna använda dessa i skolans övriga verksamhet är något som också framkommer i resultatet.

 • 70.
  Eriksson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Wigenstam, Janna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  ”Ibland rolig & Ibland tråkig”: En studie om elevers syn på matematikundervisning i grundskolans senare år2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose with this study is to gain understanding about student´s view of mathematical education, in the later years of nine-year compulsory school, and the motivation factors that can be identified when student´s gives opportunity to express their own thoughts due to the mathematical education.

   

  From experiences we have gained during the practical part of our teachers education we got the impression that student´s think that the mathematical education is boring and uninteresting. Through qualitative methods such as survey and discussions in focus group we have analyzed student´s views of mathematical education and pointed out witch motivation factors that are expressed when student´s gives opportunity to influence over their own education.

   

  The results are shown from the answers and comments that student´s gave, during the survey and focus group, and is divided into two main parts, both with focus on motivation “Mathematics and motivation” and “Student´s influence and motivation” and also a summery part “Motivated for mathematical education when the student is given influence over the education”. The study showed that student´s wants to have more difference in the work methods that are used in their mathematical education such as problem solving, games, more work in groups and pairs and more use of IT.

   

  In conclusion the study also gives suggestions to other studies that can be made in the same genre as this study in the way that IT can be used in mathematical education and how student´s interest can be used in the education to gain more motivated student´s.

 • 71.
  Eriksson, Josephine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Windscheffel, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Vem får arbete?: En kvalitativ studie om nätverkets betydelse för ett aktivt arbetsliv efter gymnasiesärskolan ur ett aktörperspektiv2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom kontakt med studie och yrkesvägledare inom gymnasiesärskolan blev vi uppmärksammade på att de uppfattade arbetsmarknaden för gymnasiesärskolans elever som problematisk. Detta ledde till att vi ville undersöka hur andra aktörer i nätverket kring eleverna uppfattade utslussningen av eleverna till arbetslivet.

   

  Syftet med studien var att undersöka nätverkets resurser kring utslussning av gymnasiesärskolans elever till/i arbetslivet. Vidare syftade studien till att undersöka hur nätverket kan bidra till ökad integration mellan elev/elever och arbetsmarknaden. Genom detta ville vi framhäva elevernas möjligheter till ett aktivt arbetsliv. Resultatet torde kunna användas som ett underlag i utvecklandet av samarbetet mellan involverade aktörer.

   

  Utifrån 5 kvalitativa intervjuer kunde respektive aktörrepresentanterna uppfattning utskiljas och ett resultat formades. Det samlade resultatet påvisade en positiv inställning till samarbete med andra aktörer då respondenterna såg utvecklingsfrågan kring funktionshinder som ett måste. Vidare påpekade aktörerna en brist gällande resurser. De menade att det är resurserna som styr elevens/elevernas chanser till att få ett arbete.

  Avslutningsvis förs en diskussion kring hur samarbete mellan aktörerna kan utvecklas och förslag på fortsatt forskning ges.

 • 72.
  Eriksson, Josephine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Winscheffel, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Att utveckla skoltradition och innovativa idéer: En metodtriangulering om interaktivt förändringsarbete2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Innan studiens start gav vi, två lärarstudenter, två skolor möjligheten att deltaga i ett interaktivt förändringsarbete. Efter betänketid tackade skolorna nej till erbjudandet. Detta fick oss att fundera över hur skolor ser på utvecklingsarbete som involverar externa aktörer.

  Syftet med studien var att framhäva möjligheter och hinder inom skolutveckling som är i interaktion med utomstående aktörer, i form av bland annat lärarstudenter och forskare. Vidare syftade studien till att studera vilka faktorer som påverkar en skolas personals inställning. Dessutom ämnade arbetet skapa vidare förutsättningar för ett framåtsträvande samarbete mellan skolan och övriga tänkbara aktörer.

  Utifrån kvantitativa enkäter, som genomfördes på den valda gymnasieskolan, kunde vi fastställa den allmänna inställningen till interaktivt utvecklingsarbete med utomstående aktörer. Utifrån enkätresultatet utformades och genomfördes kvalitativa intervjuer. Dessa intervjuer syftade till att komplettera och fördjupa några anställdas tankar kring en integrerad skolutveckling. Det samlade resultatet påvisade en positiv inställning till ett interaktivt samarbete med utomstående aktörer, men att det saknas erfarenhet samt kunskap inom området. De fyra stycken kvalitativa intervjuerna visade även på att respondenterna själva besatt kreativa idéer som de inte ansågs uppmärksammades av skolan.

  Uppsatsen avslutas med konkreta förslag på hur den valda skolan kan analysera den egna verksamheten och på ett bra sätt kunna skapa ett positivt förhållningssätt till ett utvecklingsarbete i interaktion med andra.

 • 73.
  Eriksson, Therese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hägg, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Caiman, Liselott
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Mer än att sjunga en sång?: En studie av förskollärares skilda uppfattningar av sångsamlingen som en pedagogisk situation2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I Läroplanen för förskolan -98 yttras det att förskollärarna ska hjälpa barn att skapa och kommunicera med hjälp av sång och musik. Med detta i åtanke är syftet med studien att undersöka förskollärarnas skilda uppfattningar av sångsamlingen som en pedagogisk situation. Tidigare forskning har visat att barnen sjunger språket innan de talar det. För det lilla barnet är språket i början endast klang och rytm, det vill säga ett musikaliskt fenomen.

  Studien utgår från en fenomenografisk ansats med en kvalitativ inriktning. En videoinspelad sångsamling har legat till grund för det insamlade intervjumaterialet.

  Följande kategorier har framkommit ur materialet: Sångsamlingen som en situation för lärande och Sångsamlingen som en situation för lust och glädje. Utifrån dessa huvudkategorier har forskarna funnit att sångsamlingen ger barnen möjlighet till att utveckla sitt språk, matematiska tänkande, sociala samspel, kulturella lärande samt att stärka motoriken. Sångsamlingen i förskolan har en betydande roll för barnens utveckling både språkligt och emotionellt. Barnens språkliga utveckling tränas med hjälp av rim och ramsor som också kan leda till ett matematiskt lärande. För att väcka lust hos barnen är det viktigt att sångsamlingen varieras. Med hjälp av instrument, sångpåsar och sångkort utvecklas sångsamlingen och ger barnen lust att lära.

 • 74.
  Falk, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Svensson, Anna-Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Erfarenheter av hörande klass och hörselklass: Två hörselskadade elevers berättelser om skolsituationen i två olika skolformer2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Hörselskadades riksförbund hävdar att en stor del av hörselskadade barn och ungdomar misslyckas i skolan idag. Det är vanligt förekommande att hörselskadade elever ska integreras i hörande klass. Trots detta finns det speciella hörselklasser för hörselskadade elever.

  Syftet med studien är att undersöka två hörselskadade elevers erfarenheter av att vara integrerade i hörande klass samt deras erfarenheter av skolsituationen i hörselklass. Fokus ligger på sociala- och lärandeaspekter. Studiens mål är att få fram positiva samt negativa konsekvenser för den hörselskadade eleven av att gå i de två skolformerna, så som de själva uttrycker det.

  Studien använder sig av livsberättelser som är en del av en narrativ metod. Två hörselskadade elever har fritt fått berätta om sina erfarenheter av två olika skolformer. Studiens resultat är att de två hörselskadade eleverna upplever ett utanförskap i den hörande klassen. De har även svårt att ta till sig undervisningsinnehållet i hörande klass. I hörselklassen är undervisningen anpassad efter de hörselskadade elevernas behov. De blir även en del av den sociala gemenskapen i hörselklassen eftersom hörselskadan inte ses som ett handikapp.

  Utifrån resultatet drar vi slutsatsen att hörselklass framstår som den optimala skolformen för hörselskadade elever. Denna slutsats kan dock endast grundas på de två elever som medverkat i studien.

 • 75.
  Feltborn, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Åberg, Sanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Som eleven ser det: Elevers tankar och reflektioner över en matematiklektion om beräkningar med decimaltal i skolår 62010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och syfte: Matematik är ett ämne som skapar lust och är stimulerande för vissa människor medan det för andra är ångestladdat, svårt och meningslöst (Skolverket, 2002). Decimaltal kan för vissa elever skapa problem (Mange, 1962). Syftet med studien är att ta reda på hur sex elever i skolår 6 utifrån en matematiklektion om beräkning av decimaltal, ser på sitt eget lärande och lektionsupplägget. Samt att ta reda på om eleverna själva ser sin egen förståelse utifrån lektionsinnehållet.

  Metod: Vi utgick från en kvalitativ tradition med en fenomenologisk ansats. För att få fram data till analysen utgick vi från tekniken stimulated recall. Det innebar att vi filmade en matematiklektion och där inspelningen sedan var utgångspunkten vid intervjuerna, som genomförs med sex utvalda elever. Vid intervjuerna fick eleverna se på filminspelningen och utifrån inspelningen fick eleverna kommentera vad de tänkte under den dokumenterade lektionen. När vi analyserade datan utgick vi från ett metakognitivt perspektiv.

  Resultat: Vi såg att eleverna kunde uttrycka vad de hade lärt sig och de berättade även vad som i lektionsupplägget underlättade eller hindrade deras lärande. Överlag tyckte eleverna att lärarens genomgång var för noggrann och för lätt. Eleverna menade att de redan innan lektionen kunde det som läraren skulle gå igenom, men vi kunde se brister i elevernas konceptuella kunskap av decimaltal.

  Diskussion: Elevernas konceptuella brister hindrade inte eleverna från att klara för- och eftertestet. Vi kunde inte urskilja om läraren var medveten om elevernas brister, dock tror vi oss veta att eleverna inte var medvetna om sina brister. Vi tror att läraren skulle kunna utmana sina elever genom att lägga störst vikt på den konceptuella kunskapen, istället för den procedurella kunskapen.

 • 76.
  Filipsson, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  SAMLINGEN I FÖRSKOLAN: En kvalitativ studie om normer och regler vid den planerade samlingen i förskolan2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka på vilket sätt förskollärare förmedlar normer och regler till barngruppen vid den planerade samlingen i förskolan. Studien har tagit utgångspunkt ifrån Lena Rubinstein Reichs (1993) avhandling om samlingen i förskolan. Utifrån videoobservationer av samlingssituationer och intervjuer i form av stimulated recall visar det sig att samlingen har förändrats i jämförelse med Rubinstein Reichs avhandling. Resultatet visar att förskollärarna använder sig av olika tillvägagångssätt när det kommer till struktur och innehåll. En av förskolorna har samlingar där barnen själva väljer om de vill delta eller ej. Den andra observerade förskolan har samlingar där barnen istället ska vara delaktiga och följa de instruktioner som ges. Resultatet visar även att antalet närvarande vuxna varierar mellan förskolorna. Analysen visar att normer och regler gällande turtagningssystem och att sitta på sina platser råder i olika grad vid samlingarna.

 • 77.
  Fjording, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Vester, Ronnie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  "Vaktmästaren är tokig på oss": Förskollärares syn på inomhusmiljön i Reggio Emiliainspirerad verksamhet2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka vad pedagoger inom Reggio Emiliainspirerad verksamhet i förskolan uttrycker som betydelsefullt, gällande den fysiska inomhusmiljön. Studien är genomförd med en kvalitativ metod och grundar sig på fyra intervjuer som gjordes med förskollärare med olika lång yrkeslivserfarenhet och samtliga med utbildning inom Reggio Emilia. Intervjuerna kompletterades med fyra observationer, på de avdelningar där förskollärarna var verksamma, då studiens syfte även var att se hur relationen mellan pedagogernas utsagor stämde överens med den miljö som fanns på deras arbetsplats. Det insamlade materialet sammanställdes och kategoriserades. Resultatet visar att pedagogerna ansåg att miljöns utformning är av central betydelse och att pedagogernas utsagor överensstämmer väl med den miljö som de utformat på sin förskoleavdelning. Resultatet visar även några väsentliga utgångspunkter i arbetet med förskolemiljön. Det som pedagogerna betonade var att miljön ska vara föränderlig, tydlig, kompletterande till hemmet samt inspirerande och lockande, för att barn ska ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling. Detta påpekas även som betydelsefullt i forskning och litteratur inom ett Reggio Emiliainspirerat förhållningssätt. Detta innebär att pedagogerna har en hög medvetenhet kring miljöns betydelse samt att de implementerar detta i sin verksamhet.

 • 78.
  Florén, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hellman, Patrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lek och lärande: En studie av vad lärare och elever associerar ett laborativt arbetssätt i matematik med2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Svenska elevers försämrade resultat i matematik har under de senaste åren diskuterats. Ett förändrat arbetssätt i matematik anses ibland vara det som behövs för att vända denna negativa trend. Detta fick oss att vilja titta närmare på ett alternativt arbetssätt. Syftet med studien var att ta reda på vad lärare och elever på högstadiet associerar ett laborativt arbetssätt i matematik med, samt göra jämförelser mellan dessa associationer. För att kunna uppnå syftet genomfördes en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Intervjumaterialet analyserades sedan och de associationer som framkom delades in i två grupper, Lärande och lek.

  Både elever och lärare förknippar ett laborativt arbetssätt i matematik med att det leder till variation och ökad motivation. Arbetssättet bidrar, enligt lärarna även till att eleverna kan hjälpa varandra samt att de får träning i att samarbeta och diskutera. Den tydligaste skillnaden är att lärarna associerar ett laborativt arbetssätt som gynnsamt för lärandet, medan eleverna här menar att de lär sig lika bra eller bättre med läroboken. Studien visade även att ett laborativt arbetssätt ofta likställs med lek från elevernas sida. Utifrån detta finner vi det viktigt att lärarna har ett tydligt syfte med laborationerna, klargör syftet för eleverna, samt även följer upp genomförda laborationer. Detta för att undervisningen ska vara meningsfull och utvecklande för eleverna. Risken tror vi annars är att görandet hamnar i fokus på bekostnad av lärandet.

 • 79.
  Friborg, Ingela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  IUP- Ett verktyg för elevens lärande: En kvaliatativ intervjustudie om lärares arbete med individuella utvecklingsplaner2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje elev i grundskolan ska enligt gällande styrdokument ha en individuell utvecklingsplan (IUP) från och med 1 januari 2006. Planen ska främst syfta till en högre måluppfyllelse men också till att eleven ska få en ökad förståelse för sin egen lärprocess och kunskapsutveckling. Min erfarenhet är att några elever trots arbetet med IUP har svårt att se sin egen lärprocess och det har varit utgångspunkten i min studie. Syftet med studien har varit att undersöka och analysera lärares arbete med individuella utvecklingsplaner i årskurs ett till sex ur ett lärarperspektiv. Målet var att identifiera strategier och metoder som skulle kunna bidra till att utveckla IUP som ett verktyg i elevens lärande och förståelse för den egna lärprocessen. För att ta reda på lärares arbetssätt med IUP användes kvalitativa intervjuer och den teoretiska bas som används i studien var Strandbergs (2006; 2009) tolkning av Lev Vygotskijs teori. För analysen av resultatet har ad hoc metoden använts. Resultatet visar på att lärare använder många metoder i arbetet med IUP som kan ge elever ökad förståelse för den egna lärprocessen. Elever bjuds in och uppmanas att vara delaktig och att i samspel med klasskamrater och med läraren ta ett aktivt ansvar för sin egen lärprocess. Resultatet tyder på att samtalet och dialogen utgör en stor del av arbetet med IUP och möjligen kan samtalet ses som ett verktyg för elevens lärande och förståelse för den egna lärprocessen. Många av de strategier och metoder som framkommit i studien kan användas på flera olika sätt och det får konsekvenser för vilken påverkan de har på elevens förståelse av sin lärprocess och sin kunskapsutveckling.

 • 80.
  Fritzon, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kaljur, Patric
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  En svala gör ingen sommar: en fenomografisk studie av elevers skilda uppfattningar av orsaker till att det finns årstider2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta reda på de skilda uppfattningar av varför vi har årstider som kan finnas i årskurs sju. Detta gjordes för att få en bild av de olika föreställningar en lärare kan möta i sitt yrke och för att öka förståelsen och kunskapen om hur ett fenomen kan uppfattas på olika sätt av elever i en och samma klass.

  Eleverna ombads att, enskilt, skriftligt förklara varför vi har årstider. Studien är fenomenografisk och svaren kategoriserades i kvalitativt skilda kategorier genom att jämföra och finna likheter och skillnader mellan de insamlade elevutsagorna. Resultatet visade att eleverna hade olika uppfattning av varför vi har årstider och det är som lärare viktigt att vara medveten om att elever uppfattar samma undervisning på olika sätt. De uppfattningar som framkom var solens instrålning, jordaxelns lutning, jordens lägesförändring och avståndsvariation som skäl till varför vi har årstider. Trots att eleverna hade undervisats av samma lärare, vid samma tillfälle, tidigare på terminen om orsakerna till årstider, hade eleverna skilda uppfattningar av dessa. Högstadieeleverna gav uttryck för att de uppfattade orsakerna till årstider på samma sätt om lärarstuderande, vars uppfattningar undersökts i tidigare forskning. Det är således mycket viktigt att som lärare vara medveten om att elever i en och samma klass har olika uppfattningar av samma fenomen för att kunna anpassa undervisningen därefter och på så sätt få eleverna att förstå att en svala gör ingen sommar – men solens varierande instrålning på grund av jordens lutning gör det.

 • 81.
  Grehn, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Karlsson, Jeanette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Mötet med barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet: En kvalitativ intervjustudie med pedagoger2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns en problematik kring anmälningsplikten för pedagoger i förskolan i mötet med barn som utsätts för våld i hemmet. Studier pekar på att pedagoger i förskolan i låg utsträckning anmäler till socialtjänsten där det borde ha skett.

  Syftet med denna studie var att undersöka och belysa pedagogers syn på mötet med barn som utsätts för fysiskt våld i hemmet samt att förstå vilket eventuellt stöd pedagogerna anser de behöver i mötet med barn som befinner sig i riskmiljön att fara illa på grund av fysiskt våld i hemmet.

  Studien är en kvalitativ undersökning med pedagoger. Metoden vi valde att använda oss av för insamlingen av data bestod av kvalitativa intervjuer. Vi genomförde intervjuer med sex pedagoger som har arbetat olika många år inom förskoleverksamheten.

  Resultatet av studien visar att pedagogerna har olika erfarenheter kring barn som misstänks fara illa av fysiskt våld i hemmet. Relationer framstår som en avgörande faktor i mötet med nämnda barn. En god föräldrakontakt anses vara av vikt och pedagogerna uttrycker även att stödet i arbetslagen är viktigt och detta resulterar i att sammanhållningen i arbetslaget blir bättre. Samarbetet och relationen med socialtjänsten framträder som ett grundläggande stödbehov för att pedagogerna ska känna att de ser till barnets bästa vid en anmälan.

 • 82.
  Gustafsson, Anna-Lena
  et al.
  Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Larsson, Sofia
  Högskolan i Skövde. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Vägen till ett lyckat resultat: hur kan vi minimera antalet elever som lämnar grundskolan utan betyg i matematik2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vi har under året fått larmrapporter om att Sveriges matematikundervisning är undermålig. Enligt Skolverkets statistik får vi också detta bekräftat. Undersökningen avser att ta reda på hur lärare uttrycker sig kring undervisning, elevens självbild och kunskapsbedömning när det gäller att minimera antalet elever som lämnar grundskolan utan betyg i matematik. I denna kvalitativa studie har vi valt att intervjua sex matematiklärare i grundskolans senare år. Med dessa intervjuer vill vi synliggöra tänkbara orsaker till att svenska elever tappar mark när det gäller matematikkunskaper. Vi har valt att fokusera på hur undervisning och kunskapsbedömning ser ut på skolor med högt respektive lågt antal elever som ej uppnått målen för matematik i grundskolan. Vi har dessutom valt att lägga fokus på hur elevens självbild påverkar förmågan att tillägna sig matematikkunskaper. I vårt resultat visar det sig att våra sex respondenter inte skiljer sig anmärkningsvärt i hur de undervisar och kunskapsbedömer sina elever utifrån högt eller lågt antal elever som ej uppnått målen för grundskolan i matematik. Vad vi däremot kan se är att matematiklärarna är kritiska till hur undervisningen fungerar i de tidigare åldrarna. Respondenterna ger också en tydlig bild av att vår samhällsstruktur har förändrats vilket ger dem elever med skiftande social och kulturell bakgrund. Vi har behandlat dessa iakttagelser i vår diskussionsdel där vi med stöd från olika litteratur och styrdokument ger tänkbara orsaker om hur vi kan åtgärda resultatet utifrån frågor som var ansvaret ligger men också påvisa olika faktorers samspel i den komplexa verklighet vår skola befinner sig.

 • 83.
  Gustafsson, Helena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  ”Jag hann ju inte säga någonting!” En observationsstudie av barns möjlighet till inflytande i förskolans samling.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förskolans läroplan (Lpfö 98) säger att barnet i förskolan ska få en grundläggande förståelse för demokratins innebörd. Den pedagogiska verksamhetens utformning ska möjliggöra att barnet kan ge uttryck för sina intressen och påverka sin situation. Den här studiens syfte är att undersöka hur barnets delaktighet framträder i förskolans verksamhet. Som avgränsat undersökningsområde har förskolans pedagogiska samling valts. Studien har genomförts med en kvalitativ metod. För insamlandet av det empiriska materialet gjordes observationer under samlingstillfällena på en förskoleavdelning med barn i åldrarna fyra till sex år. Det insamlade materialet analyserades med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Under analysen framkom att barnen uttryckte sina intressen genom verbalt språk, kroppsspråk och handlingar. Barnen gavs möjligheter till delaktighet och inflytande genom att förskollärarna tog hänsyn till deras intressen, värnade om deras aktiva deltagande och gav dem valmöjligheter. Det som barnen genom inflytandet påverkade var samlingens innehåll, dess tidslängd och hur engagemanget i barngruppen blev. Diskussionen behandlar studiens resultat och tidigare forskning. Den belyser vilka konsekvenser barnens uttrycksätt kan få för alla barn under samlingen. Även barnens inflytande på varandra och pedagogens betydelse diskuteras. Studiens slutsats är att barnen i viss mån har inflytande i förskolans samling. Graden av inflytande varierar beroende på barnets förmåga att uttrycka sina intressen och pedagogens uppmärksammande och tillvaratagande av det barnen ger uttryck för.

 • 84.
  Gustafsson, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Rushiti, Ardita
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Att leva med Aspergers syndrom: en kvalitativ studie om hur personer med Aspergers syndrom upplevt skolgången2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien är gjord i form av en kvalitativ studie där syftet är att genom berättelser från personer med Aspergers syndrom förstå vilken betydelse just detta funktionshinder kan ha för skolgången. Studien bygger på livsberättelser från en kille och en tjej som beskriver sin syn på sitt funktionshinder samt vilka svårigheter och möjligheter de har stött på under skolåren. I studien redovisas även relevant litteratur om Aspergers syndrom och olika metoder samt strategier läraren kan använda sig av i undervisningen. Dessa metoder och strategier kan bilda en grund för strukturering och planering av skoldagen och skolmiljön så att eleverna får det stöd deras funktionshinder kräver och sina behov mötta. Resultatet visar att tydlighet och struktur är viktiga delar för personer med Aspergers syndrom. Vidare visar resultatet att skolan har svårt att anpassa undervisningen, materialet och miljön efter respondenternas funktionshinder. Slutsatsen av studien är att det behövs mer kunskap om vilka svårigheter elever med Aspergers syndrom upplever i skolan och vardagen. Vi valde att skriva om detta ämne för att vi personligen vill få större kunskap om hur vi som pedagoger kan stötta elever i behov av särskilt stöd.

 • 85.
  Gustafsson, Liselotte
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Runnqvist, Elisabeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Nathansohn, Teresia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Yngre barns möte med matematik2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of the study is to find out what mathematical content primary school children encounter in their free options at school.

  Through observation, the study defines mathematical areas that primary school students encounter in their free options at school. We want the study to show the reader the mathematics that students continuously meet without associating it with regular mathematics as taught in school.

  A number of mathematical areas have been defined in the analysis of the observations. These areas have subsequently been discussed more thoroughly. Finally, the areas have been arranged in a grid system to clarify the results.

  In our study, we have discovered that mathematics exists in all the observed situations the students participated in.

  We believe that observation as a method can give teachers a tool for helping students associate practical actions during their free options with the more theoretical aspects of formal teaching of mathematics. We discuss this further in the study.

 • 86.
  Gustafsson, Marina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Wallgren, Lina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lärarstudenters möte med matematik: från grundskola till högskola2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla människor bär på erfarenheter och upplevelser av olika slag. Frågan är hur våra tidigare erfarenheter påverkar oss. Studien belyser några lärarstudenters berättelser om mötet med ämnet matematik från grundskola till högskola. Studien behandlar faktorer i erhållen undervisning av betydelse för utvecklingen inom ämnet, samt hur tidigare erfarenheter kan komma att påverka den egna undervisningen i matematik. Eftersom studien inriktar sig på lärarstudenters berättelser användes en narrativ ansats med kvalitativa intervjuer som metod. Resultatet visar att matematikundervisningen i skolan har präglat lärarstudenterna på olika sätt. Några delger sina negativa erfarenheter medan andra berättar om sina positiva upplevelser. En slutsats som går att dra utifrån studien är att lärarstudenterna kan komma att påverkas av sina tidigare erfarenheter när de i framtiden skall utforma en egen undervisning. När lärarstudenterna beskriver hur de vill planera en matematikundervisning redogör de för en undervisning som skulle ha tillgodosett deras behov som elever i grundskolan. I diskussionen förs ett resonemang om hur lärande kan ske och matematikbokens betydelse i undervisningen.

 • 87.
  Gustavsson , Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Vuoluterä, Virpi
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Elevinflytande: En undersökning utifrån ett lärarperspektiv2008Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This survey is a qualitative study about how teachers see on the concept student leverage and what they say about how they in practice work with it. We have chosen to examine the subject from a teacher’s perspective, because almost all investigations and literature, that we have found, discuss student influence from a student’s perspective. That’s why we are interested to examine what teachers think of the subject. We did three focus group interviews with teachers from preschool classes up to class 6. The teachers considered that student influence is when teachers listen to the students' interests and the lesson content then acts about that. Student influence is also that the students may influence the organization of social environment, evaluation and approaches. Evaluation was something the teachers regarded should be done, but they said that they didn’t have time to do it. All teachers expressed that when they work with student influence, it is through class - and pupil ' council. They considered that the students through this might have leverage in both classroom and school. We have come to a result that student effect means that the students should have leverage in both contents and approaches. Student effect is also that the student can have influence in his/hers situation in the school.

 • 88.
  Gustavsson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Nordqvist, Helen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Matematik är något som man har och gör i skolan: En studie om hur sex elever i årskurs fyra uppfattar matematik och sin matematikundervisning2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 hp Högskolan i Skövde

  Titel: Matematik är något som man har och gör i skolan

  En studie om hur sex elever i årskurs fyra uppfattar matematik och sin matematikundervisning

  Sidantal: 39

  Författare: Anna Gustavsson och Helen Nordqvist

  Handledare: Susanna Nilsson Jacobsson

  Datum: Januari 2008

  Nyckelord: matematik, matematikundervisning, uppfattningar, inställningar,lärande

  Syftet med studien var att undersöka hur elever uppfattar matematik och sin matematikundervisning samt vad som ligger till grund för deras uppfattningar. En nyfikenhet kring hur elever tänker om matematik och dess användningsområden har också genomsyrat studien. Tanken var att fördjupa kunskaperna och förståelsen kring hur elever kan uppfatta matematik och matematikundervisning för att sedan ha användning för detta i vårt kommande yrkesliv som pedagoger. Vi anser det viktigt att vi som lärare blir medvetna om elevernas uppfattningar, då flera undersökningar visar en nedåtgående trend i elevers intresse för matematik vilket också kan påverka deras prestationer. För att undersöka elevernas uppfattningar valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer, vilka genomfördes på en skola i Västra Götalands län med sex elever från årskurs fyra. Resultatet av intervjuerna visade bland annat att matematik för eleverna uteslutande är någonting skolrelaterat, att elevernas inställning till matematik är positiv och att de anser sig nöjda med den matematikundervisning de idag tillägnar sig. Om eleverna själva skulle få bestämma hur undervisningen skulle bedrivas skulle den, enligt de flesta eleverna, bedrivas som den gör idag, av enskilt arbete i matematikböcker och helklassgenomgångar. En av slutsatserna i diskussionen är att även om de elever som medverkat i studien känner sig nöjda med hur de idag arbetar med matematiken i skolan, så har de ännu inte insett nyttan med eller förståelsen för matematikens olika användningsområden. Detta gör att vi, trots elevernas positiva uttryck, tror att en mer verklighetsanknuten, undersökande och informell matematikundervisning kan bidra till en större förståelse för matematikens olika tillämpningsområden.

 • 89.
  Hagman, Claes
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Välkommen till Åtgärdsprogrammet!: Om gymnasieelevers syn på åtgärdsprogram2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The individual educational plan (IEP) is a document used in Swedish schools. The purpose of the document is to help and support students who have difficulties in their schoolwork in various ways. In my experience, the student does not always understand the importance of establishing an IEP as a support and help at school. In this study I try to understand the students’ experience of its relevance and purpose and the impact which can be achieved by an IEP. Four students took part in the study, and below you will find a few of the questions asked in the study:

   

  • What does it feel like as a student to obtain an IEP?
  • What experiences do students have of IEPs?
  • As a student what are your ideas when it comes to coping with the measures described? Are they opportunities or obstacles?

   

  In my review of surveys and literature IEPs are examined from different points of view by writers who especially bring up the situation of students and young people in the society they live in, which affects their situation in the daily schoolwork in different ways.

  The result of the study shows that the students expect their IEPs to help them, but they do not seem to find any strategy for the work. The students describe that it feels good that the problems are brought to light, but at the same time they realize that it will be hard work to reach the target, as they look upon their previous achievements in school as a problem. Finally the question is asked whether an IEP should really be made for students who are absolutely fed up with school and who feel that they do not have much choice when it comes to influencing their school situation on the whole?

 • 90.
  Hamberg, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Fredriksson, Helen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Christesen, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kamratkultur i förskolan.: En studie om förskollärares förhållningssätt och arbetssätt.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, avancerad nivå, 15hp. Högskolan

   

  Skövde.

   

  Titel: Kamratkultur i förskolan. En studie om förskollärares förhållningssätt och arbetssätt.

   

  Sidantal: 32

   

  Författare: Ida Christesen, Helen Fredriksson och Malin Hamberg

   

  Handledare: Mirella Forsberg Ahlcrona

   

  Datum: 7 januari 2013

   

  Nyckelord: Förskola, kamratkultur, gemenskap, samhörighet, uteslutning och etik

   

  Denna studie belyser kamratkulturer i förskolan mot bakgrund av förskollärares förhållningssätt och arbetssätt. Med kamratkultur, menar vi gemenskap, samhörighet och uteslutning. Studiens teoretiska perspektiv tar sin utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet. Vi har i denna studie genomfört tolv kvalitativa intervjuer.  Resultatet visar att förskollärare använder sig av snarlika metoder för att stödja barnen i deras gemenskap och samhörighet. Det visar sig också att förskollärare har olika strategier för att hjälpa barn komma in i leken, bland annat genom att göra barn ”attraktiva” för varandra, som ett sätt att motverka uteslutning bland barn i förskolan.

 • 91.
  Hammarström, Ola
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Jag finns här! Var är du?: Kommunikation via IKT2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka former och frekvens av IKT i ett kommunikativt syfte i skolan.

  I bakgrunden presenteras att kommunikation med datorerna sätter sin prägel på människors liv och Internet påverkar i hög grad den dagliga tillvaron. Hur tillgången till datorer är i svenska hem och skola samt vilken betydelse datorns placering i har arbetssituationen belyses.

  I den teoretiska bakgrunden beskrivs vad kommunikation och information är, att vi alltid kommunicerar men det är skillnad på de medel som används. Här belyses även datorns betydelse för kommunikation inom informations- och kommunikationstekniken (IKT). Här exemplifieras vidare datorn i ett pedagogiskt syfte och dess användning inom skolan samt att kringmiljön är viktig.

  Studien är huvudsakligen baserad på en kvantitativ metodinriktning i form av en enkätundersökning där lärare och elever vid tre skolor i sex olika klasser svarar på frågor kring datorns nyttjande både inom skolan och i hemmet.

  Resultatet visar att både elever och lärare är frekventa användare av datorer och kommunicerar via IKT i olika former. Båda grupperna är positiva till att i ökad grad kommunicera via IKT. Däremot tyder resultatet på att eleverna inte erbjuds eller tillåts att använda datorer och kommunicera via IKT i den utsträckning som kan uppfattas som rimlig både utifrån ett läroplansperspektiv och utifrån elevers förutsättningar och önskan.

  Generellt sett är dock elever nöjda med det arbetssätt läraren använder sig av i undervisningen, eftersom eleven inte vet av något annat. Datorn är fysiskt placerad centralt i lärares arbetsmiljö i skolan men det gäller dock inte för eleverna som inte kan utnyttja samma arbetsformer.

  En pedagogisk implikation av denna studie är att datorernas placering – det vill säga brist på central placering – leder till brister i möjligheter att utnyttja de moderna kommunikationsformer som är en del av elevernas vardag. Eleverna söker information och surfar på nätet hemma men sällan eller aldrig i skolan. En avgörande faktor är också lärarnas inställning till tillämpandet av IKT i undervisningen.

 • 92.
  Hansen, Victoria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Bergström, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  BARNLITTERATURENS STÄLLNING I ÅRSKURS F-32013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi blev inspirerade av barnlitteraturens roll i skolan efter att ha tagit del av svenska regeringens undersökning Läsandets kultur (SOU 2012:65). Den tar upp den negativa utvecklingen av läsförståelse, läsning och intresse för litteratur bland barn och unga. Studiens syfte var att få fördjupad kunskap om lärares förhållningssätt till barnlitteraturens roll i undervisningen. Studiens teoretiska utgångspunkt var ett kulturellt förhållningsätt till lärande där dialog och samspel har stor betydelse. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer, då vi ville få en djupare förståelse för lärares förhållningssätt och attityder till barnlitteraturen i undervisningen. Vi intervjuade sex lärare från två olika skolor där vi genomförde den verksamhetsförlagda delen i vår utbildning. Resultatet av vår studie visade att lärarna hade positiv attityd till att arbeta med barnlitteratur. I sitt arbete använde de sig av olika metoder men främst för att främja elevers läsutveckling. En lärare ansåg att det var särskilt viktigt att vara en god förebild vad det gäller elevers individuella läsning och menar att om eleverna ska sitta tysta och läsa så borde även läraren göra det.

 • 93.
  Hansson, Sanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Krantz, Alice
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Ett rikare lärande med variationsteorin som vägledande princip!?: En Learning study om det vita ljuset och dess färgspektrum.2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Utifrån arbetsmodellen Learning study, med variationsteorin som utgångspunkt har forskning genomförts i två klasser i Sverige med syftet att försöka identifiera kritiska aspekterna för elever i årskurs nio inom ämnesområdet det vita ljuset och dess färgspektrum. Studien är en vidareutveckling av en tidigare genomförd studie i Hong Kong och har därför även haft till syfte att undersöka om de identifierade kritiska aspekterna är generaliserbara från en skolkontext till en annan kontext.

  Den svenska skolan styrs nationellt utifrån styrdokument, skollag, läroplan och kursplan för skolämnet och läraren har även riktlinjer för att få en yrkesetisk förankring. Dessa delar är viktiga att läraren tar i beaktning inför planering av undervisningen. Elevernas bakgrund och förkunskaper i ämnet är av stor vikt för läraren att ta hänsyn till för att de ska kunna ta till sig undervisningen om det som läraren har tänkt att de ska lära sig.

  I denna studie kunde åtta kritiska aspekter identifieras i de två klasser som undersökningen genomfördes i. Fem av de kritiska aspekterna var redan identifierade i Hong Kong. Slutsatsen är att de kritiska aspekter som identifierats i en kontext också är giltiga i en annan. Som helhet fick forskarna insikten om att Learning study som arbetsmodell och variationsteorin som vägledande princip vid planering av undervisning, kan leda till ett rikare lärande både för eleverna, men även för lärarna som deltar i forskningen.

 • 94.
  Harling, Sophia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Björkman, Linnéa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Bilderboken som pedagogiskt verktyg i förskolan: En kvalitativ intervjustudie med förskollärare2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien har ett lärarperspektiv och den teoretiska utgångspunkten är Vygotskij’s sociokulturella teori. Vårt gemensamma intresse för böcker och högläsning lade grunden för den här kvalitativa studien. Studiens syfte har varit att undersöka och beskriva arbetet med bilderboken som pedagogiskt verktyg i förskolan samt prioriterade böcker vid högläsningen ur förskollärarnas perspektiv.Datainsamlingen har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer med sju respondenter vid fyra förskoleavdelningar. Vid intervjuerna hade förskollärarna med sig fem favoritböcker. Vid två av avdelningarna, en syskon- och en småbarnsavdelning, har det aktuella bokbeståndet undersökts och analyserats. Anledningen till att vi undersökte detta och att de fick ta med sina favoritböckervar för att vi ville se vilket utbud av barnlitteratur som barnen erbjuds i förskolan.Resultatet visade att förskollärarna anger olika syften med bilderbokens läsning.Språkutveckling, att stimulera fantasin, att lära barnen lyssna samt att väcka läsintresset hos barnen är några exempel på varför de läser för barnen. Resultatet visade även att pojkböckerna var överrepresenterade vid högläsningstillfällena.Därför har resultatdiskussionen ett genusperspektiv. Slutsatsen är att bilderboken har en central plats i förskolan men den används mest vid högläsning, enligt förskollärarnas utsagor.

 • 95.
  Hellberg, Petra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hallin, Lisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Brandin, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Matematik i förskolan: Men vad och hur?2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka pedagogers syn på matematik i förskolan medfokus på barns lärande. Studien innehåller intervjuer med pedagoger i förskolan samtobservationer av barn i förskolan. Dessa metodval har använts för att kunna svara påstudiens syfte samt frågeställningar. Barnen blev observerade för att undersöka hurderas matematiska kunskaper kom till uttryck. Intervjuerna syftade till att synliggöravad pedagogerna anser om matematiken i förskolan. Denna studie visar att det finns tvåskilda förhållningssätt bland pedagoger om hur barn tillägnar sig matematiskakunskaper i förskolan. Ett av förhållningssätten innebär att pedagogerna anser att barnenlär sig matematik i vardagliga situationer. Ingen undervisning behövs eftersom lärandetsker per automatik i naturliga sammanhang. Det andra förhållningssättet som framkom idenna studie innebär att pedagoger kan genom att observera och lyssna på barnenuppfatta vad deras matematiska förkunskaper är. Pedagogerna utgår sedan från dessa föratt få barnen att utveckla sin matematiska begreppsförståelse. Pedagogerna i förskolankan pendla mellan dessa förhållningssätt i olika situationer. Vi har även kommit framtill att pedagoger kan tydligt se i leken vilka matematiska kunskaper barnen har tillägnatsig. I studien diskuteras och betonar även att pedagogerna i förskolan bör tala om förbarnen när de ägnar sig åt matematik i olika former.

 • 96.
  Hellqvist, Britt
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kompetens – Självbild – Inkludering: En studie av några elever i behov av särskilt stöd och deras upplevelser av sin studietid i en särskild undervisningsgrupp.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Resumé

  Arbetets art: Examensarbete i lärarutbildningen, Avancerad nivå, 15 p

  Högskolan i Skövde

  Titel: Kompetens – Självbild – Inkludering

  En studie av några elever i behov av särskilt stöd och deras upplevelser

  av sin studietid i en särskild undervisningsgrupp.

  Sidantal: 43

  Författare: Britt Hellqvist

  Handledare: Gunvi Broberg

  Datum: 01-2008

  Nyckelord: särskild undervisningsgrupp, särskilt stöd, kompetens, självbild, inkludering

  Elever som har svårigheter i skolarbetet eller i den sociala kontakten är de som min studie handlar om. De elever jag intervjuat går på högstadiet i en särskild undervisningsgrupp avskiljd på den stora skolan. Syftet har varit att undersöka hur dessa elever upplever sin studietid med avseende på kompetens och känsla av inkludering. Syftet har även varit att undersöka hur deras självbild ser ut. Metoden har varit kvalitativ och jag har genomfört intervjuer med sju elever. Jag har använt mig av en hermeneutisk tolkning vid analysen av mina intervjuer. Resultatet visar att de flesta eleverna upplever att de lyckas bra i skolarbetet men att de har olika syn på begreppet kompetens. Övervägande delen av eleverna har en svag självbild. Känslan av inkludering visar att ungefär hälften av eleverna känner sig inkluderade i sin klass men att ingen känner sig inkluderad på den stora skolan som helhet. Min diskussion handlar om fördelar och nackdelar med att gå i en särskild undervisningsgrupp. Att vårt kunskapsrelaterade betygssystem kan ställa till problem för elever i behov av särskilt stöd diskuteras också och jag avslutar med att konstatera att det i dag inte är lätt att ha en inkluderad skola och för att den ska kunna bli verklighet krävs bland annat mer personal till skolan.

 • 97.
  Henriksson, Camilla
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Karlsson, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kan man räkna till 100, kan man mycket: Barns tankar, funderingar och förståelse kring matematik2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att beskriva och förstå hur barn uppfattar och beskriver matematiska situationer. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning mött flera elever som har varit osäkra inom matematik och där med tyckt att ämnet är svårt och tråkigt. Vi ställer oss då frågan varför det är så och hur detta tänkesätt uppstår. I förskolan runt om i landet arbetas det aktivt för att skapa möjligheter för barnen att få möta och upptäcka matematik. Frågan är om lärarna är medvetna om hur barn uppfattar matematik och hur barnen tänker kring matematiska situationer.

   Vi valde att göra en kvalitativ studie och med hjälp av olika datainsamlingsmetoder närma oss barnens värld. Vi har använt oss av intervjuer, observation, experimentella samlingar och teckningar. Studien utgår ifrån barns perspektiv, då vi vill få förståelse för deras uppfattningar och beskrivningar inom matematik. Utgångspunkten har varit de didaktiska frågeställningarna Vad, Hur och Varför.

   Resultatet i vår studie visar att barn i förskolan dagligen använder matematik i verksamheten, men de är omedvetna om att de faktiskt kan, använder och förstår matematiska situationer i den specifika kontexten som är förskola.

 • 98.
  Hessvall, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Svensson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Konflikter och konflikthantering i förskolan - förskollärares uppfattningar2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syfte var att undersöka och beskriva skilda uppfattningar av konflikter mellanbarn och dess hantering i förskolan hos förskollärare. Studien är en kvalitativ studiemed en fenomenografisk ansats som bygger på intervjuer av ett antal förskollärare.De frågeställningar som låg till grund för studien var: Hur ser förskollärare påkonflikter mellan barn i förskolan? På vilket sätt hanteras återkommande konflikter? Påvilket sätt kan förskolläraren få stöd i sitt sätt att hantera konflikter?Det framgår av resultatet att förskollärare i studien har erfarenheter av konfliktereftersom de möter dem dagligen på förskolan. Dessa erfarenheter ligger till grund förhur de agerar i sin yrkesroll. De ser gärna att barnen själva hanterar konflikter ochagerar när de anser att behovet finns. Förskollärarnas agerande grundar sig i personligakänslor och uppfattningar som de mer eller mindre reflekterat över. Förskollärarnaanvänder de strategier som de menar fungerar utifrån deras erfarenheter i barngruppen.Konflikter och konflikthantering visar sig vara ett komplext ämne som kräver reflektionhos förskolläraren och arbetslaget för att fullfölja uppdraget enligt läroplanen. Resultatetvisar att det förekommer sällan organiserad och formell kompetensutveckling angåendekonflikter i förskolan. Ämnet behöver upp på agendan för att barnen ska få bästamöjliga förutsättningar att hantera framtida konfliktsituationer.

 • 99.
  Hideborg, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Ketola, Katja
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Busfrön kan slå rot!: En studie om oro i klassrummet och pedagogers agerande i dessa situationer2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This study is qualitative and will show what’s causing anxiety in a class. Further it will describe how teacher’s act and how they handle when anxiety becomes a problem in the education. How can one as a teacher handle and act in to these disturbing situations? The children, who are anxious, take important time from those students who really need help in their learning. To reach our purpose participating observations were made and teachers were interviewed. The result shows what apprehends the most important aspects, namely to prevent anxiety through among other things a structural way of work and self-awareness to their own teacher’s part. The teacher’s show that they are preventing anxiety by staying calm, good planning, which means for example that teachers always have to be one step further, to be sharp and aware of their one’s own action. In the result many different approaches were discovered, some ways were foregone conclusions, but some times the teachers gave a rather surprising result. The teachers have a complex day, for that reason tools are needed to simplify and to prevent some disturbing moments so a good learning environment is encouraged.

 • 100.
  Holgersson, Jesper
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Bergström, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Kävrestad, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Svensson, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Analys av studenters upplevelse av hindrande faktorer för utbytesstudier2018Ingår i: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, artikel-id 684Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I Högskolan i Skövdes (HS) utvecklingsplan (Högskolan i Skövde, 2017) framhålls vikten av att samtliga utbildningsprogram skall erbjuda möjligheter till utbytesstudier. Historiskt sett har antalet utresande vid HS varit lågt samtidigt som fakta som belyser varför så är fallet främst har baserats på enskilda studenters upplevelser av nominerings- och antagningsprocesser. Dock saknas en mer enhetlig och generaliserbar vy av hur olika funktioner på HS rörande utbytesstudier upplevs, både av studenter som genomfört utbytesstudier samt av studenter som varit nominerade men valt att inte genomföra utbytesstudier.

  Den frågeställning som adresserats är: vilka hinder finns för studenter som vill genomföra utbytesstudier? Den metod som tillämpats är en enkät som skickats ut till samtliga studenter som varit nominerade för utbytesstudier under 2017. Enkäten har baserats på en Likert-skala (Bryman och Nilsson) som kombinerats med fritextsvar.

  Totalt har 20 studenter från olika utbildningsprogram besvarat enkäten. Studien visar att studenterna rent generellt är nöjda med HS administrativa funktioner vilket också är den kanal som oftast utnyttjas. Andra administrativa funktioner såsom programansvariga och ämnesföreträdare upplevs olika av studenterna beroende på vilket ämnesområde som berörs.

  Studenterna redovisar ett antal huvudsakliga skäl som hindrar eller försvårar utbytesstudier. 1) Det läggs ett alltför stort ansvar på studenten i att identifiera kurser som denne är behörig till och som inte överlappar med kurser som läses vid det egna lärosätet. Detta innefattar även val av kurser som skall motsvara obligatoriska kurser på hemmaplan som i sin tur ligger som förkunskapskrav för framtida kurser inom utbildning, såsom examensarbeten. 2) Avsaknad av utbytesavtal med specifika länder samt svårighet att identifiera avtal med lärosäten som matchar studentens utbildningsprofil vid det egna lärosätet upplevs likaså som ett hinder för flertalet studenter. 3) Vidare uppger studenterna att det i många fall är svårt att ta till sig information på olika lärosätens hemsidor för att identifiera passande kurser eftersom den information som finns att tillgå upplevs som mycket heterogen och därmed både svårtolkad och svårnavigerad. Detta kan jämföras mot hur svenska lärosäten publicerar information om kurser vilket av studenterna upplevs som mer enhetligt och standardiserat vilket i sin tur gör olika kurser enklare att jämföra.

  Något som efterfrågas av många studenter som varit nominerade för utbytesstudier men som i slutändan valt att inte resa är ”utbytesstudie-charter” där det finns färdiga kurspaket som är granskade och validerade av HS. Även önskemål om mer standardiserade paket för boende och andra praktiska frågor efterfrågas av studenterna.

  Den information som enkätstudien har lyft fram har i första hand visat på att HS administrativa funktioner för utbytesstudier fungerar tillfredställande. Likaså verifierar enkätstudien de hypoteser som funnits rörande hindrande faktorer för utbytesstudier i de flesta fall stämmer: osäkerhet kring val av kurser och en oro för hur utbytesstudier kommer att påverka framtida studier på hemmaplan är stora orosmoment som kan få studenter av avstå från utbytesstudier trots ett initialt intresse för sådana.

  Referenser

  Bryman, A., & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.

  Högskolan i Skövde. (2017). Utvecklingsplan. Skövde.

12345 51 - 100 av 209
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf