his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 904
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Madelene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kristensson, Katarina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Livsstilsbutiker: Väljer butiker att kalla sig för livsstilsbutiker för att de har en helhet i utbudet som representerar ett livsstilskoncept som konsumenter identifierar sig med, eller är det snarare ett sätt att skapa ett intresse hos konsumenterna och särskilja butiken på marknaden?2007Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  De senaste årtiondena har den privata konsumtionen per capita ökat påtagligt och konsumenters köpbeslut har alltmer kommit att handla om emotionella köpkriterier och shopping har kommit att bli mer än bara ett produktval. Användandet av livsstilar som bas för segmentering har blivit ett populärt inslag i dagens marknadsföring. Med detta menas att butiker segmenterar sin marknad efter konsumentens intressen, erfarenheter och uppfattningar, för att nå konsumenten så bra som möjligt samt få konkurrensfördelar mot konkurrenterna. Uppsatsens undersökning bygger på att vi har besökt butiker som utger sig för att vara livsstilsbutiker. Vi intervjuade representanter för butikerna för att få deras syn på livsstilskoncept. Syfte med detta är att få reda på om butiker väljer att kalla sig för livsstilsbutiker för att de har ett koncept som bildar en livsstil som konsumenten identifierar sig med, eller om det snarare är ett sätt att skapa ett intresse och särskilja butiken på marknaden? Mot bakgrund av detta har vi genomfört en undersökning bland kunder som besöker livsstilsbutiker. Uppsatsens syfte är att se till livsstil som differentierings- och segmenteringsstrategi, för att se hur kundströmmar svarar upp och identifierar sig med konceptet. Vårt arbete utgår ifrån en mix av en kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. Vi kan konstatera att det är en fördel att använda sig av båda två, eftersom det säkrar upp för och täcker upp så att vi fick med oss alla bitar. De centrala slutsatserna för uppsatsen är att livsstilsbutiker differentierar sig från traditionella butiker genom att sälja in en helhet, ett koncept. Dessa koncept kan skilja sig åt i olika avseende eller vara likartade. öjligheter som skapas utifrån detta sätt att särskilja sig är att butiken får en säregen position på marknaden som är svår för andra att kopiera. Samt att livsstilskonceptet är gångbart som differentieringsstrategi men ineffektiv för butiksägare som segmenteringsfokus. Detta eftersom livsstilsbutiker verkligen kan särskilja sig från konkurrenter och erbjuda fördelar och mervärden till konsumenterna som konkurrenterna inte har. Vi kan även konstatera att livsstilsbutiker är på väg in på marknaden och att det är ett koncept som är här för att stanna, samt ett bra sätt för butiker att verkligen kunna särskilja sig på marknaden. Den viktigaste fördelen med livsstilsbutikerna är att konsumenterna ser butiken som annorlunda men det är en stor nackdel att konsumenterna inte köper konceptet. De har ännu inte riktigt tagit till sig konceptet utan ser alltså livsstilsbutiker mer som annorlunda butiker i dagsläget. Resultaten från studien pekar på att livsstilsbutiker ger stora möjligheter, men det är fortfarande relativt nytt för konsumenterna. Undersökningen visar att det snarare handlar om en stark differentiering än om livsstil i de butiker vi har besökt.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 52.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Karlsson, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Konflikthantering2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns ett tydligt samband mellan konflikter och sjukskrivningar i organisationer. Det är oundvikligt med konflikter i organisationer dock upplevs de av flera som något jobbigt. Det är inte konflikter i sig som är det huvudsakliga problemet utan hur konflikten hanteras. Det ärdärför viktigt för chefer att ha kunskap i konflikthantering. Genom denna undersökning vill vita reda på hur butikschefer inom detaljhandeln arbetar med konflikter och konflikthantering medarbetare emellan. Ordet konflikt betyder oenighet och ses ofta som ett problem i organisationen. Människor har fyra olika basbehov som kommer leda till en konflikt ifall de kränks. De som arbetar med konflikhantering har kommit fram till att alla konflikter har en process som ser i stort sett likadan ut oavsett var den uppstår. Grunden för allt samspel mellan människor är kommunikation och innebär att man delar med sig av tankar, avsikter, känslor och värderingar. För att kunna lösa en konflikt måste den först tydliggöras, därefter analyseras och komma fram till vad den beror på för att sedan bearbetas. Hur chefen tar sig an detta beror på hur denne kombinerar egenintresse respektive samarbetsintresse. För att genomföra undersökningen valdes en kvalitativ undersökningsmetod som bestod av öppna individuella intervjuer med tre butikschefer. Intervjuerna genomfördes i tre olika butiker med olika storlekar samt olika företagsformer. Butikschefens erfarenhet är det mest avgörande för hur konflikthanteringen kommer att se ut, utbildning inom området är till synes betydelselös i konfliktsammanhang. Det kan vara svårt att följa en teoretisk modell då alla konflikter ser olika ut. Det mest avgörande för en konstruktiv konflikthantering är att uppmärksamma konflikten i tid samt att ha en god kommunikation vilket inte kan påpekas nog med gånger. Det finns olika konflikthanteringsstilar som beroende på hur man kombinerar samarbetsintresse och egenintresse väljs i konfliktsituationer. Det mest funktionella skulle kunna vara att kombinerade olika stilarna och anpassa stilen efter hur situationen ser ut. Det är av stor vikt att lösa konflikter så snabbt som möjligt i butiksmiljö för att undvika att kunder påverkas avkonflikten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Konflikthantering
 • 53.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ehrenborg, Sarah
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lojalitetsprogram: Hur kan ett gemensamt lojalitetsprogram hjälpa butiker i mindre orter med lönsamhetsproblem?2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det råder ett väldigt tufft klimat inom detaljhandeln, och detta gör att det krävs mycket ansträngning från butikernas sida för att få ett lönsamt företag. Det har uppmärksammats att det är svårt för enskilda butiker i mindre kommuner att kunna behålla sin verksamhet, på grund av den hårda konkurrensen från etablerade kedjor i större städer.

  Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på om ett samarbete mellan butiker i en mindre kommun via ett gemensamt lojalitetsprogram, leder till att butikerna får det lättare att överleva på marknaden. Detta genom teorier kring relationsinriktad konsumtion, som syftar till att behålla kunderna genom att utveckla bra relationer, men även tidigare studier kring lojalitetsprogram för att finna eventuella skillnader och likheter. Insamlingen av empiri gjordes med hjälp av fokusgruppsintervjuer, där grupperna bestod av människor i tre olika ålderskategorier. Genom detta erhölls information om hur respondenterna förhåller sig till ett gemensamt lojalitetsprogram, utifrån frågor om förtroende och kundtillfredsställelse.

  Slutsatsen i rapporten visar att kundvärdet, besöksfrekvensen, engagemanget och relationerna har utvecklats med hjälp av lojalitetsprogrammet. Det går inte att dra en fullständig slutsats om att detta leder till ökad lojalitet och lönsamhet, eftersom tidigare forskning inte är helt överens om att dessa faktorer bidrar till detta. Dock visar resultatet i rapporten, att de första stegen för att erhålla ökad lönsamhet och lojalitet är infriade, och att det enligt de flesta forskare borde leda till ökad lönsamhet på lång sikt. Det har även framgått av rapporten att det finns en skillnad mellan de traditionella lojalitetprogrammen och ett samarbetande lojalitetsprogram. Detta är att det inte spelar någon roll vilken lojalitet kunden har innan lojalitetsprogrammet, för att denne ska öka sina köp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Andersson Nell, Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Arbetshälsa genom medarbetarskap: En studie om påverkande faktorer för arbetshälsa2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För företag är alla ekonomiska aspekter viktiga, dit hör medarbetarnas hälsa som kan bli en stor kostnadspost. I dagens samhälle ökar stress och depression från arbetsplatsen trots gedigna kunskaper inom ämnet.

  Syfte: Studiens syfte är belysa kopplingen mellan medarbetarskap och arbetshälsa.

  Teori: Studien har sin utgångspunkt ur medarbetarskap och arbetshälsa. Tidigare forskning inom arbetshälsa har kopplats till medarbetarskapshjulet för att studera om något av medarbetarskapets fyra begreppspar kan förklara arbetshälsa i högre grad än något annat begreppspar.

  Metod: Det empiriska materialet har samlats in genom en kvantitativ undersökning i form av en enkät där antalet respondenter uppgick till 83 individer. Tidigare forskning har gjort det möjligt att koppla svaren från enkäten till möjliga påverkande faktorer för arbetshälsa inom medarbetarskap.

  Analys: I resultatet framkommer att det finns många faktorer som har samband med arbetsglädje. Det visade sig att kommunikation, samhörighet, relationer, uppskattning och utveckling har starka samband med den arbetsglädje som medarbetarna upplever. För faktorn stress visades samband med förtroende för chefen och kontroll.

  Slutsats: Medarbetarskap är ett bra redskap för att förhindra arbetsohälsa. Då arbetshälsa är komplext och många faktorer för arbetshälsa påverkar varandra bör inga av medarbetarskapets begreppspar bortses ifrån.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 55.
  Andersson, Rickard
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Stadin, Jonna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hållbarhetsredovisning i Kommunal Verksamhet: En kvalitativ studie av fem kommuner i Skaraborg2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har det blivit allt viktigare för organisationer att ta hänsyn till icke-finansiella värden. Att hållbarhetsredovisa innebär att redovisa de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna av en organisations verksamhet. Utvecklingen har gått mot ett granskningssamhälle med allt större krav på insyn, genomskinlighet och öppenhet. Ett större fokus på miljöfrågor har även bidragit till att hållbarhet är ett ämne som har fått allt större vikt. Därmed anses hållbarhetsredovisningen bli en förutsättning för en organisations överlevnad. Mycket uppmärksamhet har ägnats åt företag inom den privata sektorn, dock har mindre fokus legat på den offentliga sektorn. Kommuners verksamhet har emellertid en stark påverkan på miljön vid förbrukandet av resurser, energi och råvaror, dessutom har de flesta kommuner ett aktivt miljöarbete och en naturlig följd av detta arbete kan tänkas vara någon form av hållbarhetsredovisning. Dock fordrar en redovisning både resurser och kunskap, något som kan vara en begränsande faktor för kommuner att kunna arbeta med hållbarhetsredovisning. Samtidigt förväntas den offentliga sektorn att vara någon form av vägledare när det kommer till hållbarhets- och miljöfrågor.

  Denna studie syftar till att skapa en djupare förståelse för hållbarhetsredovisning i den kommunala sektorn samt att redogöra för vilka intressenter en kommun hållbarhetsredovisar och varför. För uppnå detta syfte har kvalitativa intervjuer genomförts med ansvariga inom området hos olika kommuner i Skaraborg. Den insamlade empirin har sedan analyserats med utgångspunkt i en kombination av den institutionella teorin, legitimitetsteorin samt intressentteorin.

  Studien visar på att det förekommer olika institutionella tryck i samhället på kommunen när det gäller att hållbarhetsredovisa och att denna påverkan skiljer sig åt mellan de olika intressenterna av den kommunala hållbarhetsredovisningen. Undersökningen förklarar också hur kommunerna svarar på dessa tryck för att försöka legitimera sin verksamhet. Samtidigt visar studiens resultat på att den kommunala hållbarhetsredovisningen även har som mål att engagera och motivera kommunens medborgare till att bidra till en hållbar utveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hållbarhetsredovisning i Kommunal Verksamhet
 • 56.
  Andersson, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Pettersson, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Sex timmars arbetsdag: En flerfallsstudie om hur chefer använder styrning för att uppnå högre effektivitet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sex timmars arbetsdag har under senare år skapat stor debatt och fler och fler arbetsgivare väljer att testa arbetstidsförkortningen. Till skillnad från tidigare studier i ämnet, som till stor del syftat till att behandla effekter gällande hälsa och välbefinnande, väljer den aktuella studien att fokusera på införandet av sex timmars arbetsdag. En arbetstidsförkortning ställer krav på ökad effektivitet för att en organisation ska kunna behålla sin lönsamhet, varför åtgärder gällande styrning är relevant vid införandet. Tidigare forskning visar att det har blivit allt vanligare att medarbetare ägnar tid åt icke arbetsrelaterade aktiviteter under arbetstid, vilket är relevant att undersöka i samband med en arbetstidsförkortning. Föreliggande studie undersöker hur två privata företag och två offentliga verksamheter arbetar med styrning för att skapa förutsättningar för en lyckad arbetstidsförkortning.

  Syfte: Studiens syfte är att ge ökad förståelse för hur organisationer arbetar med styrning för att uppnå ökad effektivitet vid införande av sex timmars arbetsdag. Vidare kommer studien att undersöka om det inom organisationerna funnits något tomt arbete som i samband med införandet kunnat minskas.

  Metod: För att uppfylla studiens syfte har en kvalitativ metod antagits. Undersökningen är en jämförande studie där semistrukturerade intervjuer genomförts med chefer och medarbetare på fyra organisationer. 

  Slutsatser: Föreliggande studie visar att cheferna inte upplever någon förändring gällande sitt sätt att styra vid införandet av sex timmars arbetsdag och stort ansvar för förändringar i arbetssätt har förlagts på medarbetarna. Vidare konstaterar studien att ett införande av sex timmars arbetsdag betraktas som en belöning och leder till ökad motivation hos medarbetarna. Slutligen har studien kunnat identifiera tomt arbete inom de undersökta organisationerna som till viss del har kunnat minskas i samband med införandet av sex timmars arbetsdag. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 57.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Att leda genom medarbetarskap2016Ingår i: Organisation & Samhälle, ISSN 2001-9114, nr 2, s. 44-47Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Genom att ge medarbetarna förtroende och uppmuntra ansvars- och initiativtagande är det möjligt att bryta den passivitet som detaljerade regler och standardisering ofta medför.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande.
  Att leda genom medarbetarskap i vården2018Ingår i: Cancervården, ISSN 1401-6583, nr 1, s. 16-17Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 59.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Att leda genom medarbetarskap i vården2018Ingår i: Cancervården, ISSN 1401-6583, nr 1, s. 16-17Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 60.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Followership: An important social resource for organizational resilience2018Ingår i: The Resilience Framework: Organizing for sustained viability / [ed] Stefan Tengblad, Margareta Oudhuis, Singapore: Springer, 2018, s. 147-162Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 61.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Förutsättningar för förbättringsarbete i vården2013Ingår i: Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete / [ed] Nomie Eriksson, Kajsa-Mia Holgers, Tomas Müllern, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 121-142Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 62.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Normative identity processes in managers' personal development training2012Ingår i: Personnel review, ISSN 0048-3486, E-ISSN 1758-6933, Vol. 41, nr 5, s. 572-589Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The article aims to analyze how personal development training influences managers’ identity processes.

  Design/methodology/approach – The article, taking an interpretive-critical approach, is based on a qualitative, longitudinal study of five participants (managers) in a personal development training program. During the two years of research, 62 interviews (with the managers and related personnel) were conducted and 13 observations were made.

  Findings – Personal development training provokes identity regulation by prescribing a normative identity process that claims managers should engage in a process of reflection in order to gain self-awareness. Such training constitutes a local management discourse that may influence different levels of identity work and identity regulation processes depending on the participants’ expectations, their organizations and professional situations, their level of insecurity, as well as their previous experience with management discourse.

  Practical implications – Since management training influences participants’ identity processes, program organizers, purchasers and participants should be wary of the expectation that management training will deliver content as “a package” of managerial skills.

  Originality/value – The study challenges the traditional view of management training as a provider of skills and solutions for managers by focusing instead on its influence on managers’ processes of identity work and identity regulation. Management training in general is claimed to regulate identities and direct identity work by providing inspirational identities. However, this study finds that personal development training regulates identities by prescribing the identity process in itself.

 • 63.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Personal growth and sensitivity training as fashions in management and management research2008Ingår i: International Studies of Management and Organization, ISSN 0020-8825, E-ISSN 1558-0911, Vol. 38, nr 2, s. 71-96Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – to compare the introduction of, and associated contemporary research into, two management fashions. Design/methodology/approach – names the two fashions as “personal growth” and “sensitivity training”, states that sensitivity training was popular in the 1960s-1970s, and that personal growth, incorporating aspects of sensitivity training, was widely used in 1990s-2000s, focuses on the relationship between management fashions and management research fashions, suggests that fashions follow wave patterns, and discusses the role of consultants in the development, diffusion and translation of a fashion. Draws on the author’s own doctoral thesis to illustrate how individuals can be influenced by a fashion, identifies similarities between sensitivity training and personal development, sees the former as a first-wave fashion and the latter as a second-wave, and profiles the techniques, methods and goals of the two fashions, pinpointing self-knowledge, and the belief that in order to understand others one must understand one’s self, as key concepts in both fashions. Analyses two doctoral theses, the first published in 1979 studying sensitivity training, the second published by the author in 2005 studying personal development, reports the author’s interviews with the first paper’s author, likens managers’ identity work in managing to researchers’ identity work in a dissertation, and concludes that both managers and researchers surf on the same or parallel, fashion waves. Originality/value – highlights the cyclic pattern of fashions, and shows how both researchers and practitioners are subject to fashions

 • 64.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Sociala resurser avgörande för organisatorisk resiliens - även i teknikorienterade organisationer!2014Ingår i: Organisatorisk resiliens: Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga? / [ed] Stefan Tengblad & Margareta Oudhuis, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, s. 93-112Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 65.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The medical leadership challenge in healthcare is an identity challenge2015Ingår i: Leadership in Health Services, ISSN 1751-1879, E-ISSN 1751-1887, Vol. 28, nr 2, s. 83-99Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose– The purpose of this article is to describe and analyse the identity challenges that physicians with medical leadership positions face.

  Design/methodology/approach– Four qualitative case studies were performed to address the fact that identity is processual, relational and situational. Physicians with managerial roles were interviewed, as well as their peers, supervisors and subordinates. Furthermore, observations were made to understand how different identities are displayed in action.

  Findings– This study illustrates that medical leadership implies identity struggles when physicians have manager positions, because of the different characteristics of the social identities of managers and physicians. Major differences are related between physicians as autonomous individuals in a system and managers as subordinates to the organizational system. There are psychological mechanisms that evoke the physician identity more often than the managerial identity among physicians who are managers, which explains why physicians who are managers tend to remain foremost physicians.

  Research limitations/implications– The implications of the findings, that there are major identity challenges by being both a physician and manager, suggest that managerial physicians might not be the best prerequisite for medical leadership, but instead, cooperative relationships between physicians and non-physician managers might be a less difficult way to support medical leadership.

  Practical implications– Acknowledging and addressing identity challenges can be important both in creating structures in organizations and designing the training for managers in healthcare (both physicians and non-physicians) to support medical leadership.

  Originality/value– Medical leadership is most often related to organizational structure and/or leadership skills, but this paper discusses identity requirements and challenges related to medical leadership.

 • 66.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Cäker, Mikael
  University of Gothenburg, Sweden / University of Trondheim, Norway.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Wickelgren, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Building traits for organizational resilience through balancing organizational structures2019Ingår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 35, nr 1, s. 36-45Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes and explains how balancing organizational structures can build traits for organizational resilience. Organizational resilience is a holistic and complex concept. In this paper, we move beyond focusing on sudden and disruptive events in favour of anticipating the unexpected in daily organizing. Organizational resilience is understood here as building traits of risk awareness, preference for cooperation, agility and improvisation and is analysed by means of a longitudinal qualitative case study. The paper contributes to the field by showing how balancing organizational structures can foster organizational resilience traits. We show that power distribution and normative control can create preparedness for unexpected events and foster action orientation at the same time as supporting organizational alignment. 

 • 67.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ujvari, Sandor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Easier to trust managers than management?: The case of improvement work in healthcare2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previously, improvement work in healthcare has mainly been medically related and driven by medical research, but NPM implies that management-initiated improvement work targeting organizing, productivity, efficiency, work flow etc. has become more and more common. Management-initiated improvement work has a high failure rate, and in general it seems difficult to motivate co-workers to actively participate. In all processes of organizational change, trust in the initiator of a change project is an important prerequisite to enable change take place. In this article, our purpose is to investigate how trust in management influences management-initiated improvement work. In a qualitative study we investigate improvement work at three Swedish hospitals. Our theoretical framework is based on a view of management as being both the people who manage and the system of management. This distinction is important since we can trust people and we can have confidence in a system, but these processes are different. Consequently, it is possible to trust individual managers, but as long as we do not trust management as a system, management-initiated improvement work will face considerable problems.  To analyze trust we use a model that identifies three important antecedents for one person (the trustor) to consider another person (the trustee) as trustworthy: ability, benevolence and integrity. Using social system theory, we extend this model to on the one hand describe trust in specific persons (specific managers), and on the other hand describe confidence in a system (management in general, which the system-specific managers are parts of). The results indicate that there in general is a lack of trust between healthcare personnel and healthcare management.

   

  We were able to find certain managers who were found trustworthy by the personnel, but despite these trust-relations the personnel did still not have confidence in management as a system. To the contrary, these managers were perceived as exceptions, and did not change the perception of management in general. The consequences for management-initiated improvement work were that most personnel at best were ignorant to it, and at worst resisted it openly. However, there were examples when trusted enthusiastic managers succeeded in initiating improvement work, but then the continuation and success was directly connected to this person, and if s/he left, the improvement work stopped. Furthermore, some work groups seemed to very clearly separate “real” improvement work, which they initiated themselves, from “phony” improvement work initiated by management, which only stole time from more important tasks.

 • 68.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ujvari, Sandor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Industriellt baserade modeller för kvalitetsutveckling2013Ingår i: Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete / [ed] Nomie Eriksson, Kajsa-Mia Holgers, Tomas Müllern, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 73-84Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 69.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ujvari, Sandor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Organisering av förbättringsarbete inom vården med inspiration från industrin2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I denna artikel fokuserar vi på användandet av industriellt baserade produktionssynsätt (IBP) inom vården i avsikt att arbeta systematiskt med förbättringsarbete. Tidigare forskning har visat att det är svårt att få nya arbetsmetoder att få genomslag i den dagliga praktiken. I denna artikel fokuserar vi på om det går att se indirekta effekter såsom hur förbättringsarbetet organiseras beroende på vilka IBP olika sjukhus väljer att arbeta med. Undersökning är genomförd genom fallstudier på tre sjukhus som har valt att arbeta med tre olika metoder: six sigma, processorientering och mikrosystem.

  Studien visar att de olika logikerna bakom de olika metoderna ger fundamentalt olika sätt att organisera förbättringsarbetet vid de tre sjukhusen. Six sigma-sjukhuset valde ett centraliserat förbättringsarbete i hög grad drivet av experter på förbättringsmetoder, processsjukhuset

  hade en expertavdelning som var mer av bollplank och utbildare för verksamhetens förbättringsarbete och mikrosystem-sjukhuset valde ett decentraliserat förbättringsarbete där förbättringsarbetet var både lokalt initierat och drivet.

 • 70.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Distributed Leadership in Healthcare: Post-NPM in Action2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 71.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Followership and Distributed Leadership in Healthcare2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 72.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Medarbetarskap är viktigt men fallgroparna är många2018Ingår i: Skaraborgs Allehanda, ISSN 1403-3739Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 73.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Relational Leadership: An Enabler of Institutional Work in Healthcare2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 74.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Relational Leadership and Institutional Work in Healthcare2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 75.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  The Call for Leadership in Healthcare - What Is It We Are Calling for?2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 76.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Chalmers University.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Hellström, Anders
  Chalmers University.
  Eriksson, Erik
  Chalmers University.
  Unintended Consequences of Management Concepts in Healthcare: The Mix of Value Configurations in Diabetes Care2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 77.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande.
  Stockhult, Helén
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande.
  Samverkan i komplexitet: Resultat från utvärdering av samverkansmodell social hållbarhet/folkhälsa2019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 78.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Wickelgren, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Career in Swedish Retail2016Rapport (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A career in retailing is to a large extent a boundaryless career. A career in retail does not limit the individual to a single organisation, to a single role/position, or to a hierarchical rung on the organisational ladder. Both co-workers and managers move quite easily among organisations within the same retail area, between different retail areas, and in and out of the retail sector.

  • In the past, the description of retailing as a transitory employment sector has had a negative connotation. Yet this description can also have quite a positive connotation. For example, experience acquired in the retail sector can be very useful in other work sectors. Moreover, people working in retail are generally motivated by job security, a job that is possible to combine to leisure/family, and a job close to home. They are typically much less motivated by traditional career advancement opportunities, the exercise of power over others, and by the desire to make decisions.

  • People working in retail have a rather limited interest in becoming managers in part because their major work motivators are not the motivators one usually associates with management career paths.

  • Gender is a relatively weak distinguishing variable in terms of retail careers, but there are some statistically significant – yet small – differences in the work characteristics of men and women in retail. For example, women in retail prioritize work-life balance, the proximity of workplace to home, and outside interests more than men in retail. These priorities have a limiting effect on their opportunities to accept managerial positions and to follow traditional, upward career paths.

  • There are more women than men working in the retail sector today, but a larger percentage of men in management positions. However, this cannot be explained by differences between the motivations of men and women to become managers or in their attitudes towards their own managerial capabilities. The explanation lies in other, more indirect factors such as the expectations of today’s managers.

  • Women generally earn less than men in the retail sector. This inequality is especially evident when differences in work responsibilities exist (e.g., specialized areas, subbranches, management tasks).

  • There is some general scepticism among employees in the retail sector as far as the extent to which their employers are willing to commit to their well-being and development. This finding has important practical implications when employees sense a lack of employer commitment to them.

  • People outside retail sector generally have a more negative picture of the retail sector than the people within the sector. People in the retail sector are relatively satisfied and think their work is varied and interesting.

  • The number of women at the lower management levels (at the store-level) is increasing. Because of this trend, which is expected to continue, in the relatively near future there may be as many female managers as male managers at this level. However, at the upper management levels in retail, there are more than ten men for every woman and no indications of change.

  • Job security is the most important career anchor for retail employees in Sweden. This finding has very important practical implications because job security is typically not associated with employment in the retail sector. It is a factor that can be an important consideration for retailers.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 79.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Wickelgren, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Karriärvägar i detaljhandeln2016Rapport (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 80.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Liff, Roy
  Borås University, Borås, Sweden.
  Co-optation as a response to competing institutional logics: Professionals and managers in healthcare2018Ingår i: Journal of Professions and Organization, ISSN 2051-8803, E-ISSN 2051-8811, Vol. 5, nr 2, s. 71-87Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Researchers working under the institutional logics perspective find the struggle between managerial logic and various professional logics one of the most intriguing issues in healthcare organizations. Previous research provided several explanations at both the organizational level (mediation, hybridization, and selective coupling) and the individual actor level (hierarchization, sense making, reinterpretation, and hijacking) for the coexistence of professional and managerial logics in healthcare. However, all of these explanations are based on the underlying institutional logics not changing. In this article, we show that co-optation can explain the coexistence of institutional logics, but that it also causes the underlying institutional logics to change. Co-optation means that an actor adopts a strategic element from another logic that retains the most important elements of its own logic. Empirically, this article illustrates co-optation processes through a qualitative study of outpatient units in child and adolescent psychiatric care in Sweden. Using an institutional logics framework, we describe and explain how managers co-opted elements of professional logics and professionals co-opted elements of managerial logic in their attempts to support their own interests. Even if co-optation is performed to protect the home logic, the co-opted elements ultimately change it. This study contributes to the institutional logics framework by describing and explaining how co-optation can be a dynamic response to competing logics at the individual actor level.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 81.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Liff, Roy
  Gothenburg Research Institute, Göteborg, Sweden.
  Does patient-centred care mean risk aversion and risk ignoring?: Unintended consequences of NPM reforms2012Ingår i: International Journal of Public Sector Management, ISSN 0951-3558, E-ISSN 1758-6666, Vol. 25, nr 4, s. 260-271Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – This article aims to describe and analyze the results of efforts to improve patient-centered care (PCC) in psychiatric healthcare.

  Design/methodology/approach – Using the methodology of a qualitative case study, the authors studied three Swedish child and adolescent psychiatric care (CAP) units in order to describe how patient-centered actions are performed. They conducted 62 interviews, made 11 half-day observations, and shadowed employees for two days.

  Findings – The article shows that the increased focus on accountability for unit performance and medical risks results in unintended consequences. The patient’s medical risk is transformed to a personal risk for the psychiatrist and the resource risk is transformed to a personal risk for the unit manager. Patients become risk objects for both psychiatrists and unit managers, which creates an alignment between them to try to send patients elsewhere. New public management (NPM) reforms may consequently lead to the institutionalization of unintended healthcare practices.

  Practical implications – The article shows that accountability pressure to reduce patient risk may create new risks for patients.

  Originality/value – The study uses theoretical concepts of risk tradeoffs (risk substitution and risk transformation), which were developed for the macro level, to explain the unintended consequences of NPM reforms at the micro level.

 • 82.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Liff, Roy
  Gothenburg Research Institute, Göteborg, Sweden.
  Multiprofessional Cooperation and Accountability Pressures: Consequences of a post-new public management concept in a new public management context2012Ingår i: Public Management Review, ISSN 1471-9037, E-ISSN 1471-9045, Vol. 14, nr 6, s. 835-855Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article examines how multiprofessional healthcare teams, working as a post-New Public Management (post-NPM) reform, respond to accountability pressure resulting from the implementation of NPM reforms. The team members use three strategies to respond to this pressure: responsibility avoiding that results in conflict; responsibility ignoring that results in parallel work and responsibility sharing that results in cooperation. Depending on how the professionals respond to different contextual factors, the choice of strategies can either foster or inhibit cooperation in multiprofessional teams. Achieving holistic patient care is threatened when accountability pressure increases for teams that have not yet developed their internal routines of cooperation.

 • 83.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Liff, Roy
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Medarbetarskap, professioner och samarbeten internt och externt2012Ingår i: Studiematerial: Hållbart chefskap i hälso- och sjukvården med vinjetter om engagemang, stress, tidsanvändning, medarbetarskap och vårdpraktik / [ed] Dellve, L., Västra Götalandsregionen , 2012, s. 30-43Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Medarbetarskap, professioner och samarbeten internt och externt
 • 84.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Liff, Roy
  GRI vid Handelshögskolan i Göteborg / Högskolan i Borås.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Multiprofessionella team – mellan ideal och verklighet2013Ingår i: Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete / [ed] Nomie Eriksson, Kajsa-Mia Holgers, Tomas Müllern, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 205-224Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 85.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Liff, Roy
  Borås University and Gothenburg Research Institute.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The cooptation of managerialism: Professionals' responses on accountability pressures2014Ingår i: International Labour Process Conference, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 86.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  An experience based view on leader development: leadership as an emergent and complex accomplishment2016Ingår i: Development and Learning in Organizations: An International Journal, ISSN 1477-7282, E-ISSN 1758-6097, Vol. 30, nr 6, s. 30-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The paper aims to identify and address matching problems in leader development and to propose how these problems can be dealt with.

  Design/methodology/approach

  Based on previous research, traditional leadership development (LD) is criticized and alternative approaches are suggested.

  Findings

  This research identifies two major matching problems in traditional LD – between participant and development effort and between development effort and realities of managerial work. A context-sensitive and emergent view of LD is suggested to address these matching problems.

  Practical implications

  The paper illustrates the need of leader development that is addressing the complex nature of managerial work in a more holistic way and to help participants to understand how such complexities can be dealt with.

  Originality/value

  An alternative view of leader development is identified. It matches managers’ diversities and the realities of managerial work better than traditional leader development does.

 • 87.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Medledarskap: Ledarskap som kollektiv initiativförmåga2015Ingår i: Ledarskapsboken / [ed] Sten Jönsson, Lars Strannegård, Stockholm: Liber, 2015, 2, s. 248-272Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 88.
  Andersson, William
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Gustafsson, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Styrningens påverkan på butikschefers motivation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sedan 1990-talet har de stora klädkedjorna tagit allt större marknadsandelar, vilket i sin tur har lett till att klädbranschen blivit mer centraliserad. På grund av detta blir butikschefen, som har huvudansvaret för butiken, mer styrd i sitt arbete. Butikschefen har mål att förhålla sig till samtidigt som han eller hon blir styrd i sina handlingar för att uppnå målet.

  Syfte: Syftet är att genom intervjuer ge en förståelse för hur butikschefers motivation påverkas av den utformade styrningen och redogöra för vilka motivationsfaktorer butikscheferna finner mest motiverande i sitt arbete.

  Genomförande: Studien har genomförts genom sex semistrukturerade intervjuer med butikschefer och är i och med det en kvalitativ metod. Detta metodval möjliggör att studera butikscheferna mer på djupet. Intervjuerna har transkriberats och sedan analyserats med hjälp av teoriramen i studien. De fyra klädkedjorna i studien har alla en omsättning på över en miljard kronor årligen och de använder sig av en centraliserad styrning.

  Resultat: Butikscheferna i studien anser att deras uppsatta mål måste uppfattas som rättvisa för att vara motiverande. Det är också viktigt att det långsiktiga budgetmålet kombineras med kortsiktiga mål, eftersom flera mål i arbetet uppfattas som positivt och det leder till att det långsiktiga målet inte upplevs lika avlägset. Ansvar är en viktig del i arbetet, dock leder inte mer ansvar alltid till högre motivation utan i butikschefernas fall ska det vara på en rimlig nivå. Feedback är något som butikscheferna behöver ha regelbundet. Det är viktigt att feedbacken inte endast innehåller information om resultatet, utan de vill även få direktiv på hur de kan förändra sina handlingar i arbetet till det bättre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Andersén, Jim
  Swedish Business School at Örebro University, Örebro, Sweden.
  A critical examination of the EO-performance relationship2010Ingår i: International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, ISSN 1355-2554, E-ISSN 1758-6534, Vol. 16, nr 4, s. 309-328Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose The purpose of this study is to critically analyze the assertion that there is a statistical significant relationship between EO and performance. Design In several publications it has been stated that there is a positive relationship between entrepreneurial orientation (EO) and the performance of a firm. These studies have generally used the same core references, and these seminal contributions are examined critically in this article. The EO-performance relationship is also analyzed in an empirical study, consisting of 172 Swedish SMEs in the manufacturing sector. Findings The result of the literature review is that the notion of a positive EO-performance relationship can be questioned. Earlier studies have neglected some important issues, mainly regarding the use of perceptual performance data, common method biases and survival biases. Some of the conclusions presented are supported by the empirical study. Originality/value The main point of this paper is to show that the relationship between EO and performance is more complicated than previous studies have implied. More care should be taken when generalizing the results of core references and scholars ought to have a more cautious approach when stating that there is a general correlation between EO and performance.

 • 90.
  Andersén, Jim
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  A resource-based taxonomy of manufacturing MSMEs2012Ingår i: International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, ISSN 1355-2554, E-ISSN 1758-6534, Vol. 18, nr 1, s. 98-122Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to develop a contemporary resource-based taxonomy of manufacturing micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) and to relate the findings to other small to medium-sized enterprise (SME) taxonomies and to resource-based theory.

  Design/methodology/approach – Cluster analysis of 186 Swedish manufacturing MSMEs. The cluster analysis is based on resources and capabilities. The cluster variables were identified through case studies and a literature review of contemporary studies in resource-based theory.

  Findings – The cluster analysis resulted in identification of six different clusters: Ikeas, conservatives, technocrats, marketeers, craftsmen, and nomads. The results are related to other SME taxonomies and the usefulness of going beyond the one-dimensional scale of entrepreneurs and non-entrepreneurs is discussed.

  Originality/value – Classifications of firms, for example the Miles and Snow typology, have been used successfully in numerous studies. Also, the resource-based view of the firm has had a great impact on business research and there has been increasing interest in MSMEs. However, there are very few contemporary resource-based taxonomies of MSMEs.

 • 91.
  Andersén, Jim
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Aggregated social representations, sensemaking and entrepreneurial strategies2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 92.
  Andersén, Jim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Protective capacity and absorptive capacity: Managing the balance between retention and creation of knowledge-based resources2012Ingår i: The Learning Organization, ISSN 0969-6474, Vol. 19, nr 5, s. 440-452Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – In order to understand the pros and cons of an open organization regarding the flow of knowledge between firms, this paper introduces the concept of “protective capacity”. The purpose of the paper is to elaborate the concept of “protective capacity” especially in relation to absorptive capacity, by presenting a number of propositions.

  Design/methodology/approach – Literature on mainly interfirm relationships, absorptive capacity and resources-based theory are reviewed and combined.

  Findings – Protective capacity is defined as the “capacity to sustain, or to reduce the speed of depreciation of knowledge-based resources by preventing knowledge from being identified, imitated, and/or acquired by direct or indirect competitors”. Owing to the strong moderating factor of organizational openness, it is argued that protective capacity is inversely related to absorptive capacity. A number of propositions that can explain and moderate the inverse relationship between protective capacity and absorptive capacity are elaborated and discussed. These propositions concern organizational openness, knowledge management practices, realized and potential absorptive capacity, and dyadic relationships.

  Originality/value – Acquiring external knowledge is a key feature of knowledge management. In order for a firm to absorb external knowledge, it is generally argued that it has to be open towards the environment. However, according to resource-based theory, firms have to safeguard their knowledge by, for example, having a secluded organization, thereby enhancing the uncertainty associated with tacit knowledge in order to sustain their competitive advantages. Whereas numerous studies have discussed the capacity to absorb knowledge, few studies have analyzed the capacity to protect knowledge.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Article_TLO_Andersen-1
 • 93.
  Andersén, Jim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Resource orchestration of firm-specific human capital and firm performance: the role of collaborative human resource management and entrepreneurial orientation2019Ingår i: International Journal of Human Resource Management, ISSN 0958-5192, E-ISSN 1466-4399Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Firm-specific human capital (HC) is widely recognised as the most important resource for superior firm performance. Contemporary literature on the resource-based view (RBV) and resource orchestration has stressed the importance of organising resources, such as firmspecific HC, in order to fully exploit them. However, companies with idiosyncratic resources cannot rely on established resource exploitation practices, making the exploitation of firmspecific HC a complex issue. Nevertheless, few studies have empirically examined how to orchestrate firm-specific HC. Therefore, the aim of this study is to examine how resource orchestration – operationalised as collaborative human resource management (CHRM) and entrepreneurial orientation (EO) both individually and combined – moderates the relationship between firm-specific HC and firm performance. Based on a sample of 151 Swedish manufacturing firms, the findings demonstrate that CHRM and EO do not independently influence the relationship between firm-specific HC and performance. However, firms with firm-specific HC benefit from either being highly entrepreneurial and relying on CHRM or being non-entrepreneurial and not focusing on CHRM; they perform worst if they are entrepreneurial without using CHRM. Whereas previous RBV-studies on resource exploitation have mainly stressed that HC has to be exploited, this study contributes to the RBV by examining how firm-specific HC should be exploited.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 94.
  Andersén, Jim
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  Resource-based competitiveness: managerial implications of the resource-based view2010Ingår i: Strategic Direction, ISSN 0258-0543, E-ISSN 1758-8588, Vol. 26, nr 5, s. 3-5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose:                           

  The purpose of this article is to identify and discuss the practical implications of the resource based-view of the firm.

  Methodology:                   

  Review of relevant literature.

  Findings:                           

  A number of recommendations are put forward and the practical implications constitute the main findings of this study.

  Practical implications:     

  The implications can be summarized by these recommendations: Diversify based on capabilities and not on the markets you are currently serving, focus on creating value together with your customers based on your resources instead of offering a set of products, integrate HRM practices with strategic management processes. The complexity of imitating resources is also discussed.

  Originality:                      

  Few publications have set out to develop implications of the resource-based view from a CEO’s point of view. This paper provides an easy-to-access review and summary of some of the main implications of the resource-based view.

 • 95.
  Andersén, Jim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  SHRM, employee wellbeing and firm performance: Some initial propositions on the relationships and identification of moderating variables2013Ingår i: Proceedings of the 23rd International Business Research Conference, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 96.
  Andersén, Jim
  Swedish Business School, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Strategic resources and firm performance2011Ingår i: Management Decision, ISSN 0025-1747, E-ISSN 1758-6070, Vol. 49, nr 1, s. 87-98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – Numerous studies have set out to examine the relationship between strategic resources and firm performance. The traditional VRIO attributes have been the point of departure in most resource-based studies. This paper sets out to argue that the relationship between resources and performance is more complex. Thus, the purpose of this paper is to illustrate the complex relationship between a strategic resource and firm performance by providing an overview of different factors that can influence this relationship.

  Design/methodology/approach – Relevant literature is reviewed and discussed.

  Findings – It was found that five criteria must be fulfilled for resources to generate superior performance. These are identified and discussed. These criteria fit with existing resources, management capability, marketing capability, firm appropriation of rent, and non-competitive disadvantages.

  Research limitations/implications – By using the criteria identified, resource-based theory can become less tautological. Also, the criteria highlight the importance of resource utilization and appropriation of resource-based rents.

  Practical implications – The paper could contribute to an increased awareness among practitioners of the importance of focusing on factors which are additional to the VRIO-attributes when analyzing potential strategic resources. The criteria provide an easy-to-access framework for strategic analysis.

  Originality/value – Whereas some specific aspects of the relationship between the possession of resources and firm performance have been reviewed in some RBT contributions, few studies have addressed the issue using a more holistic approach. Thus, this paper affords a broader approach on the relationship between strategic resources and firm performance.

 • 97.
  Andersén, Jim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The absorptive capacity of family firms - how familiness affects potential and realized absorptive capacity2015Ingår i: Journal of Family Business Management, ISSN 2043-6238, E-ISSN 2043-6246, Vol. 5, nr 1, s. 73-89Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  Absorptive capacity is a key competitive advantage and is defined as the capacity to absorb knowledge from the environment. Although some studies have examined how various antecedents to absorptive capacity differ between family firms and non-family firms, no studies have set out to specifically analyze absorptive capacity in the context of family firms. This paper discusses the ability of family firms to absorb external knowledge by analyzing the relationship between “familiness” and “absorptive capacity”.

  Design/methodology/approach

  By reviewing and combining studies on absorptive capacity and knowledge-management practices of family firms, new insights into the absorptive capacity of family firms are developed.

  Findings

  It is argued that due to higher levels of social capital, familiness is positively related to the ability to transform and use external knowledge (i.e. realized absorptive capacity). However, firms with high levels of familiness are likely to be inferior in acquiring and assimilating external knowledge (i.e. potential absorptive capacity).

  Originality/value

  Although previous studies have analyzed various knowledge-management practices of family firms, no studies have set out to specifically explore how familiness affects various dimensions of absorptive capacity.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 98.
  Andersén, Jim
  Örebro universitet, Handelshögskolan vid Örebro universitet.
  The Competitiveness of Chinese SMEs2010Ingår i: Business, Finance and Economics of China / [ed] Lian Guo, Fai Zong, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010, s. 129-141Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 99.
  Andersén, Jim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  What about the employees in entrepreneurial firms?: A multi-level analysis of the relationship between entrepreneurial orientation, role ambiguity, and social support2017Ingår i: International Small Business Journal, ISSN 0266-2426, E-ISSN 1741-2870, Vol. 35, nr 8, s. 969-990Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Research on entrepreneurial orientation (EO) has mainly addressed outcomes of EO at the level of the firm. However, few studies have examined how EO affects employees. Using a multi-level analysis of 343 employees nested in 25 SMEs, revealed that EO will increase the degree of role ambiguity among employees. Social support from management was not found to have any effect on the relationship between EO and role ambiguity. However, social support from co-workers weakens the EO-ambiguity relationship and can counteract the negative effects of EO to some degree. The study contributes to the EO literature by being one of very few that have considered possible negative consequences of EO, and it also highlights how to reduce role ambiguity in entrepreneurial SMEs.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 100.
  Andersén, Jim
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Andersén, Annelie
  Karlstad University.
  Are high-performance work systems (HPWS) appreciated by everyone?: The role of management position and gender on the relationship between HPWS and affective commitment2019Ingår i: Employee relations, ISSN 0142-5455, E-ISSN 1758-7069, Vol. 41, nr 5, s. 1046-1064Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose:  Although most studies on HPWS focus on various firm-level outcomes, there has been an increasing interest in how employees are affected by HPWS. However, most of these studies use social exchange theory and, based on an idea of reciprocal exchange, implicitly assume that all employees become more affectively committed to organizations using HPWS.  Based on social identity theory, we argue that management position and gender likely influence how individuals respond to HPWS. Thus, the aim of this study is to examine how HPWS affects affective commitment among managers, subordinates, men, and women.

  Design/methodology/approach: Hierarchical linear model analysis of 356 employees in 26 Swedish small and medium-sized manufacturing companies.

  Findings: In the sample examined, managers and women show increased affective commitment in organizations using HPWS. For men with non-managerial positions, the results indicate a reversed relationship, i.e. HPWS could actually reduce affective commitment.

  Originality/value: The findings indicate the need to consider individual differences when examining the effect of HPWS, and highlight the usefulness of relational-oriented theories when studying the employee outcomes of HRM systems.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
1234567 51 - 100 av 904
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf