his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 868
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hansson, Jörgen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Eriksson, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Eftring, Bengt
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  DeeDS: Towards a Distributed and Active Real-Time Database Systems1996Ingår i: ACM Sigmod Record, Vol. 25, nr 1, s. 38-40Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  DeeDS combines active database functionality with critical timing constraints and integrated system monitoring. Since the reactive database mechanisms, or rule management system, must meet critical deadlines, we must employ methods that make triggering of rules and execution of actions predictable. We will focus on the scheduling issues associated with dynamic scheduling of workloads where the triggered transactions have hard, firm or soft deadlines, and how transient overloads may be resolved by substituting transactions by computationally cheaper ones. The rationale for a loosely coupled general purpose event monitoring facility, that works in tight connection with the scheduler, is presented. For performance and predictability, the scheduler and event monitor are executing on a separate CPU from the rest of the system. Real-time database accesses in DeeDS are made predictable and efficient by employing methods such as main memory resident data, full replication, eventual consistency, and prevention of global deadlocks.

 • 52.
  Andreasson, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Interruptions in manufacturing from a distributed cognition perspective2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims at portraying interruptions in the socio-technical domain of manufacturing industry, from a distributed cognition perspective. The research problem addressed is the lack of naturalistic inquiry in prior interruption research. Further, manufacturing is a complex socio-technical domain where interruptions have not previously been studied. In this thesis, a workplace study is applied with distributed cognition as its theoretical framework. The results of the study identify two new types of interruptions, as well as one new dimension of interruptions. This result shows that interruptions are a multifaceted phenomenon that frequently occurs within manufacturing. An integration of the theoretical background and the empirical work resulted in five recommendations concerning how to reduce the amount of interruptions and how to minimize their disruptive effects. This study complements prior interruption research, emphasises the importance of studying interruptions in natural settings, and provides several insights regarding future interruption research.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 53.
  Angi-Lazar, Robert
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Self-Service Business Intelligence: Hantering av utmaningarna inom SSBI i praktiken2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens affärsmiljöer är det kritiskt för organisationer att kunna ta del av sina affärsdata och använda denna för att fatta beslut och bli konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden. Idag behöver människor i organisationer tillgång till data snabbare än någonsin vilket sätter en oerhört stor press på IT-avdelningen. Denna press gör att dem inte hinner med alla förfrågningar vilket leder till att dessa människor behöver få tillgång till och analysera data på egen hand för att fatta tidskritiska beslut. Denna miljö benämns self-service business intelligence (SSBI). Implementationen av SSBI visar sig vara svårare i praktiken än vad många organisationer räknar med då det finns många utmaningar. För att lyckas med SSBI är det kritiskt att organisationer lyckas hantera dessa utmaningar i praktiken. Denna studie besvarar frågan: ❖ Hur kan utmaningarna inom self-service BI hanteras i praktiken? Studien baseras på en litteraturanalys och en fallstudie med intervjuer för att undersöka hur erfarna människor i organisationer anser att dessa utmaningar kan hanteras i praktiken. Resultatet är en framtagen faktormodell som består av olika riktlinjer för hur respektive identifierad utmaning kan hanteras i praktiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 54.
  Aronsson, Claes
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Evolution of Neural Controllers for Robot Teams2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  This dissertation evaluates evolutionary methods for evolving cooperative teams of robots. Cooperative robotics is a challenging research area in the field of artificial intelligence. Individual and autonomous robots may by cooperation enhance their performance compared to what they can achieve separately. The challenge of cooperative robotics is that performance relies on interactions between robots. The interactions are not always fully understood, which makes the designing process of hardware and software systems complex. Robotic soccer, such as the RoboCup competitions, offers an unpredictable dynamical environment for competing robot teams that encourages research of these complexities. Instead of trying to solve these problems by designing and implement the behavior, the robots can learn how to behave by evolutionary methods. For this reason, this dissertation evaluates evolution of neural controllers for a team of two robots in a competitive soccer environment. The idea is that evolutionary methods may be a solution to the complexities of creating cooperative robots. The methods used in the experiments are influenced by research of evolutionary algorithms with single autonomous robots and on robotic soccer. The results show that robot teams can evolve to a form of cooperative behavior with simple reactive behavior by relying on self-adaptation with little supervision and human interference.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
 • 55.
  Aronsson, Oscar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Identifiering av kritiska problem vid implementering av ERP-system ur ett leverantörsperspektiv: En identifiering av bidragande faktorer till misslyckade implementeringsprocesser av affärssystem2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ERP system har de senaste åren uppträtt som en central faktor vid framgångsrik informationshantering och agerat som en grundpelare i många företagsorganisationer. Implementering av ett nytt affärssystem är en komplex process vilket bidrar till att organisationer får svårigheter med att genomföra processen. Implementering av affärssystem handlar om att kombinera tidigare separerade system med fokus på att tillhandahålla en mer komplett informationsresurs för en organisation. ERP systemen tog fart under millenniumskiftet y2k och många företag hade vid det laget svårt att implementera systemen med ett positivt slutresultat. Arton år senare så kvarstår problematiken trots att ERP systemen har utvecklats och företagen blivit mer kunniga inom området. Detta visar en studie från Panorama Consulting (2017) där det framkom att 26 procent av företagen misslyckats med implementeringen 74 procent går över budget samt att 59 procent passerade den tänkta tidsplanen. För att finna en lösning på problematiken så har flertalet forskare genomfört studier där fokus ligger på att identifiera de negativt bidragande faktorerna vid ERP implementering. Dessa faktorer kallas för ”Critical failure factors”. Det finns idag lite empirisk forskning där information har samlats från ERP leverantörer. Forskningen som finns grundar sig i gamla teorier för vilka faktorer som bidrar positivt respektive negativt för en implementeringsprocess. Dessa teorier utgår de flesta forskare från i sina studier kring implementeringen av ERP system. Denna studie fokuserar därför på ERP leverantörernas perspektiv kring negativt bidragande faktorer vid implementering av ERP system. Stor vikt har legat på att samla in faktorer från ERP leverantörer för att vid ett senare skede i studien ställa dessa mot de faktorer som nämnts i tidigare studier för att finna samband och eventuella avvikelser. Studien använde sig av intervjuer som datainsamlingsmetod och fem intervjuer har genomförts med erfarna ERP leverantörer. Resultatet av det insamlade materialet från ERP leverantörerna identifierar ett antal kritiska faktorer som kan sammankopplas med faktorer från tidigare studier. Intressant är att studien även identifierat ett antal faktorer som avviker från tidigare studier. Slutsatserna som går att dra från studien är att implementeringsprocesserna kan förbättras och bli avsevärt mycket mer effektiva med hjälp av den nya insikten i problematiken som ERP leverantörerna framför. Medvetenhet om dessa negativt bidragande faktorer vid implementering av ett ERP system bidrar med kunskap inom området för implementeringsprocesser som i sin tur kan användas av företag och privatpersoner för att underlätta och förhindra de problem som kan uppstå i en sådan process.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Ask, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Informationssäkerhet i datorjournal: en studie med användaren i fokus2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Inom vårdområdet hanteras en stor mängd känslig information och den bör finnas tillgänglig utan organisatoriska hinder. Många vårdanställda får snabbare och enklare tillgång till information genom informationsteknik (IT), men IT ställer även nya krav på medvetandet om informationssäkerhet.

  Den i detta arbete studerade litteraturen menar att användarna är den största orsaken till att brister uppkommer i informationssäkerheten. Det kan bland annat förebyggas genom upprättande av informationssäkerhetspolicy samt genom att ge information till och utbilda användaren vid införande av informationssystem.

  Syftet med arbetet var att fastställa hur användare av datorjournaler påverkas av kraven på informationssäkerhet och hur användarna påverkar informationssäkerheten. Vidare var syftet att ta reda på om de rekommendationer som Datainspektionen gett ut efterföljs av användarna. Observationer och intervjuer med vårdpersonal har legat till grund för att uppnå arbetets resultat. Resultatet av observationerna och intervjuerna visar att användaren fortfarande bidrar till att det finns brister i informationssäkerheten genom att in- och utloggningsfunktionen inte stödjer personalens arbetssätt. Resultatet visar också en tydlig tendens till att information och utbildning om informationssäkerhet bör ges regelbundet till användarna för att en medvetenhet om informationssäkerhet ska uppnås. Personalen bör även få möjlighet att diskutera och repetera handhavande av datorjournalsystem samt hantering av känslig information.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 57.
  Aslam, Tehseen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Analysis of manufacturing supply chains using system dynamics and multi-objective optimization2013Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Supply chains are in general complex networks composed of autonomous entities whereby multiple performance measures in different levels, which in most cases are in conflict with each other, have to be taken into account. Hence, due to the multiple performance measures, supply chain decision making is much more complex than treating it as a single objective optimization problem. Thus, the aim of the doctoral thesis is to address the supply chain optimization problem within a truly Pareto-based multi-objective context and utilize knowledge extraction techniques to extract valuable and useful information from the Pareto optimal solutions. By knowledge extraction, it means to detect hidden interrelationships between the Pareto solutions, identify common properties and characteristics of the Pareto solutions as well as discover concealed structures in the Pareto optimal data set in order to support managers in their decision making. This aim is addressed through the SBO-framework where the simulation methodology is based on system dynamics (SD) and the optimization utilizes multi-objective optimization (MOO). In order to connect the SD and MOO software, this doctoral thesis introduced a novel SD and MOO interface application which allow the modeling and optimization applications to interact. Additionally, this thesis work also presents a novel SD-MOO methodology that addresses the issue of curse off dimensionality in MOO for higher dimensional problems and with the aim to execute supply chain SD-MOO in a computationally cost efficient way, in terms of convergence, solution intensification and accuracy of obtaining the Pareto-optimal front for complex supply chain problems. In order to detect evident and hidden structures, characteristics and properties of the Pareto-optimal solutions, this work utilizes Parallel Coordinates, Clustering and Innovization, which are three different types of tools for post-optimal analysis and facilitators of discovering and retrieving knowledge from the Pareto-optimal set. The developed SD-MOO interface and methodology are then verified and validated through two academic case studies and a real-world industrial application case study. While not all the insights generated in these application studies can be generalized for other supply-chain systems, the analysis results provide strong indications that the methodology and techniques introduced in this thesis are capable to generate knowledge to support academic SCM research and real-world SCM decision making, which to our knowledge cannot be performed by other methods.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Analysis of manufacturing supply chains using system dynamics and multi-objective optimization
 • 58.
  Aspehed, Anne-Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Ger användarnas delaktighet vid förändringsarbete ökad acceptans: vilken påverkan har användbarhet och lättanvändhet2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer som påverkat acceptansen hos användare, inom den kommunala verksamheten, vid införande av ett datoriserat system. Med acceptans menas att användarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och lätt sätt. Studien har gjorts utifrån användarnas perspektiv.

  Genom att genomföra en intervjuundersökning på ett flertal kommuner där användarna använder systemet Vabas/Duf, har undersökts hur användarnas upplevda acceptans påverkas av faktorerna delaktighet, användbarhet och lättanvändhet, vid införande av ett datoriserat system. Delaktigheten vid införandet av ett system innefattar även information och utbildning.

  Resultatet från undersökningen visade att delaktigheten ökade användarnas acceptans. Ingen avgörande slutsats kunde däremot dras mellan acceptans och faktorerna användbarhet och lättanvändhet, då resultatet från de båda grupperna inte visade någon märkbar skillnad.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 59.
  Asplund, Emil
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Integration av affärssystem och e-handelssystem2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar ett tämligen outforskat delområde inom elektroniskt handel, nämligen integration av affärssystem och e-handelssystem. Huvudfrågan i denna rapport går ut på att undersöka hur företag har integrerat sitt affärssystem med sitt e-handelssystem. För att besvara huvudfrågan delades den upp i tre delfrågor. Dessa sökte besvara dels på vilken nivå inom Enterprise Application Integration som företagen hade integrerat systemen, dels vilka integrationstekniker företagen använder för att integrera systemen samt dels vilka effekter integrationen medfört för företagen. För att besvara problemställningen utfördes telefonintervjuer med fyra företag. Resultatet av undersökningen var att samtliga företag hade integrerat på Enterprise Application Integrations datanivå, vilket även var den nivå de hade börjat med att integrera. De integrationstekniker som användes varierade. Det var dock inte särskilt vanligt att använda nyare integrationstekniker. Integrationen medförde genomgående positiva effekter för företagen, även om vissa problem kvarstod. Inga större nya problem uppkom dock.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 60.
  Asthorsson, Kjartan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Evaluation of view maintenance with complex joins in a data warehouse environment2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Data warehouse maintenance and maintenance cost has been well studied in the literature. Integrating data sources, in a data warehouse environment, may often need data cleaning, transformation, or any other function applied to the data in order to integrate it. The impact on view maintenance, when data is integrated with other comparison operators than defined in theta join, has, however, not been closely looked at in previous studies.

  In this study the impact of using a complex join in data warehouse environment is analyzed to measure how different maintenance strategies are affected when data needs to be integrated using other comparison operators than defined in a theta join. The analysis shows that maintenance cost is greatly increased when using complex joins since such joins often lack optimization techniques which are available when using a theta join. The study shows, among other things, that the join aware capability of sources is not of importance when performing complex joins, and incremental view maintenance is better approach than using recomputed view maintenance, when using complex joins. Strategies for maintaining data warehouses when data is integrated using a complex join are therefore different than when a theta join is used, and different maintenance strategies need to be applied.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 61.
  Atif, Yacine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Chou, Chien
  Institute of Education, National Chiao Tung University, Taiwan.
  Digital Citizenship: Innovations in Education, Practice, and Pedagogy2018Ingår i: Educational Technology & Society, ISSN 1176-3647, E-ISSN 1436-4522, Vol. 21, nr 1, s. 3s. 152-154Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There are still disparities in technology-access despite economic pressures and widespread promises to overcome them. The induced digital gap defines the degree of digital citizenship for which, unified policies have yet to be drawn at various educational levels to reduce that gap. The quest for a broad participation to develop digital citizenship competencies needs further investigations into innovative educational approaches, pedagogical methods, and routine practices that foster digital literacy, and narrows the digital divide. This special issue accumulates original theoretical and empirical research contributions across contemporary digital citizenship perspectives. The final selection of the papers explores digital citizenship concepts such as ethics, digital literacy and participation, in various contexts to develop opportunities for a wider engagement in social actions. The international perspectives of contributing authors shed lights on digital citizenship prospects across unique contexts among different nations. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 62.
  Augustsson, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Varför väljer företag/organisationer att använda en Application Service Provider (ASP)?2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Outsourcing är en företeelse som, trots att den egentligen är relativt gammal, fått sitt genombrott under 1990-talet. En Application Service Provider (ASP) är en ny typ av företag som bygger vidare på konceptet för outsourcing. Genom att anlita en ASP kan ett företag/organisation få tillgång till applikationer utan att behöva köpa licenser eller hårdvara.

  Det finns flera anledningar till att ett företag/organisation väljer att använda sig av ASP. Genom att intervjua företag/organisationer som använder ASP har en undersökning gjorts om vilka anledningar, så kallade faktorer, som varit avgörande då beslutet att anlita en ASP togs. Utgångspunkten för undersökningen har varit anledningar som ASP-marknaden och dess analytiker menar är orsaker till att ASP väljs. Resultatet av undersökningen visar att de faktorer företagen uppgett varit avgörande för beslutet att anlita en ASP i stor utsträckning överensstämmer med de kända anledningar ASP-marknaden och dess analytiker presenterat.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 63.
  Augustsson, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Argumentera för den agila metoden: Att stärka argumentationen till beställaren i förespråkandet av agil projektmetodik2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att identifiera svårigheter med att argumentera för den agila projektmetodiken till en beställare. Arbetet har även till syfte att ge rekommendationer på hur en organisation kan stärka sin argumentation för den agila metoden ut mot beställaren. För att uppnå arbetets syfte har den kvalitativ forskningsintervju och en litteraturgenomgång tillämpats. Resultatet visade att svårigheterna är att alla yrkesroller internt inom organisationen inte har en och samma definition över vad den agila metoden innebär. Den nuvarande agila modellen ansågs också av flertalet respondenter inte vara tillräckligt utarbetad. Det behövs utbildning, engagemang och en skräddarsydd prissättningsmodell som är anpassad efter den agila metoden för att stärka argumentationen om val av den agila projektmetodiken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Aulenius, Göran
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Användandet av IT-strategi, för- och nackdelar.2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Informationsteknik (IT) är en marknad som förändras snabbt. Att investera i IT kan därför vara kritiskt. Att ha en strategi för hur satsningar på IT ska göras kan minska risken för felinvesteringar på IT men strategin kan även ge andra fördelar. Att ha en IT-strategi innebär dock inte automatiskt att den ger fördelar. IT-strategin bör även användas. Det finns nämligen organisationer som har en IT-strategi men som inte använder den. Det viktiga är inte att ha en IT-strategi utan snarare hur den används.

  Syftet med studien är att berika kunskapen om hur en IT-strategi bör användas samt att ge en bild av vilka för- och nackdelar användandet av en IT-strategi kan ge. För att kunna erhålla kunskap om detta har intervjuer med organisationer som har en IT-strategi genomförts. Resultatet visar på att en IT-strategi bör användas som underlag vid diskussion för att bidra med hjälp till problemlösning. IT-strategin bör inte ses som en problemlösare i sig. Vidare visar resultatet att användandet av en IT-strategi kan ge nackdelar, men att det inte gör det för de intervjuade organisationerna. Däremot visar resultatet att användandet av en IT-strategi ger en del fördelar. Fördelar i form av att det blir ett stöd i arbetet, det ger en tydlighet, det underlättar beslutsprocessen samt att det skapar säkrare investeringar på IT.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 65.
  Axelsson, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hur kan XML underlätta e-handel?2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har inriktats mot XML och dess användning på Internet. Frågeställningen lyder: "Kan underhållet av presenterad information på WWW förbättras eller förenklas med hjälp av XML för ett e-handelsföretag?" Det som förväntades av detta arbete är att se om XML kan ersätta HTML och underlätta för personalen vid uppdateringar av e-handelsplatsen. Bakgrunden till arbetet är att underhållet av en webbhandelsplats i dagens läge kräver mycket manuellt arbete och kostar mycket pengar. Går det att minska det manuella arbetet kan pengar sparas. Till grund för arbetet ligger en litteraturstudie.

  Kortfattat var resultatet följande:

  ·Kraven på serverprestanda kan sänkas m.h.a. XML.

  ·Tiden som läggs på uppdateringar av innehåll och utseende av webbplatser kan minskas.

  ·Kopplingen mellan befintligt affärssystem och webbhandelplats kan förenklas.

  ·Svaret på problemformuleringen är ja. XML ger ovan nämnda förbättringar och detta motiverar till att byta från ett HTML-baserat system till ett XML-baserat.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 66.
  Backlund, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  CASE-verktyg och hypertext: att hantera anteckningar1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag försökt att besvara frågan om hur hypertext kan nyttjas för att förbättra hanteringen av anteckningar i UCASE-verktyg. Detta har inte minst varit motiverat av de goda erfarenheter andra forskare har haft av CASE-verktyg med hypertextfunktionalitet.

  För att kunna besvara frågan har jag först utarbetat ett ramverk med krav på hanteringen av anteckningar i CASE-verktyg utifrån bl. a. anteckningarnas och dokumentationens roll i systemutvecklingsprocessen.

  Detta ramverk har sedan använts för att utvärdera två UCASE-verktygs hantering av anteckningar. Utifrån denna utvärdering har sedan möjliga förbättringar föreslagits.

  Som ett resultat av detta har jag funnit att det sannolikt finns vissa brister i UCASE-verktygs hantering av anteckningar. Inte minst förefaller möjligheten att koppla anteckningar till andra anteckningar och objekt i modeller att vara begränsad. Jag har därför föreslagit att sådan funktionalitet ska införas med hjälp av hypertext.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 67.
  Backlund, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  The Application of Living Systems Theory to the Analysis of Organisations1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Living systems theory provides a conceptual model the use of which might help to improve the understanding of an organisation and its problems, thus helping analysts to find solutions to these problems. A method to guide the application of living systems theory to the analysis of organisations is needed. In this work, a number of methods based on living systems theory are analysed, and a method for analysing organisations that consists of nine steps based on fundamental living systems theory concepts and, to some extent, the aforementioned methods is proposed. The steps of the method range from the initial problem, i. e. the reason to undertake the analysis, to the evaluation of the final solution. The method is iterative - the analyst will have to go back and forth between the steps of the method - and is also supposed to be continually applied. Together with this method a number of description techniques are proposed. Several of these description techniques are graphical, which will hopefully enhance readability and maintainability.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 68.
  Backlund, Per
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Introducing New IT Project Management Practices: a Case Study2004Ingår i: AMCIS 2004 Proceedings, 2004, s. 784-792Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The increasing complexity of information systems development (ISD) projects calls for improved project management practices. This, together with an endeavor to improve the success rate of ISD projects, has served as drivers for various efforts in process improvement such as the introduction of new development methods. An ISD method may be perceived as a means for managing projects. Commercial development methods are typically combined with in-house methods for managing parts of the development process. In this paper we investigate in what way in-house methods and commercial methods are combined and used in an ISD project. In order to get a better understanding for how these issues are actually dealt with in the daily work, we have followed a project with a focus on how the group and the individuals implement the managerial decision to introduce a new development method.

 • 69.
  Backlund, Per
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  The Use of Patterns in Information System Engineering2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The aims of this dissertation are to investigate the use and usefulness of patterns in Information Systems Engineering and to identify future areas of research. In order to do this there is a need to survey different types of patterns and find a common concept of patterns. A pattern is based on experience found in the real world. A text or a model or a combination of the both can describe the pattern. A pattern is typically described in terms of context, forces, problem, and solution. These can be explicitly expressed or implicitly found in the description of the pattern.

  The types of patterns dealt with are: object-oriented patterns; design patterns, analysis patterns; data model patterns; domain patterns; business patterns; workflow patterns and the deontic pattern. The different types of patterns are presented using the authors' own terminology.

  The patterns described in the survey are classified with respect to different aspects. The intention of this analysis is to form a taxonomy for patterns and to bring order into the vast amount of patterns. This is an important step in order to find out how patterns are used and can be used in Information Systems Engineering. The aspects used in the classification are: level of abstraction; text or model emphasis; product or process emphasis; life cycle stage usage and combinations of these aspects.

  Finally an outline for future areas of research is presented. The areas that have been considered of interest are: patterns and Information Systems Engineering methods; patterns and tools (tool support for patterns); patterns as a pedagogical aid; the extraction and documentation of patterns and patterns and novel applications of information technology. Each future area of research is sketched out.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 70.
  Backlund, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Heldal, Ilona
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Engström, Henrik
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Johannesson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lebram, Mikael
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Collaboration Patterns in Mixed Reality Environments for a New Emergency Training Center2013Ingår i: Proceedings UKSim-AMSS Seventh European Modelling Symposium on Computer Modelling and Simulation EMS2013, IEEE Computer Society, 2013, s. 483-488Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Training actors from public safety agencies (PSA), e.g. emergency medical services, fire departments, police departments involves different technologies and communication and collaboration activities. New technologies promise better support, not only for training, but also for logging relevant information for future analysis and learning. However, choosing the right technologies, defining proper set-ups for the training activities, and identifying premises for long-term use of technical facilities is both difficult and time consuming. Applying earlier lessons from evaluating work in Virtual Environments (VEs) [1], our aim is to develop a better understanding of the impact of new technologies by identifying collaboration patterns influencing training. Collaboration is examined via social, technical, and task related interaction, distinguishable in the different phases of training, from starting an alarm to ending the emergency activities. Our main results illustrate the benefits of (1) building scenarios, and training whole activity chains for certain rescue or other emergency activities, (2) using simulations for better understanding physical places, the task, and (3) distinguishing technical, social and task focused characteristics for factors influencing emergency focused collaboration. Moreover, the results also contribute to understanding the benefits of considering specific simulation technologies when training for emergency and rescue activities.

 • 71.
  Backlund, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Jonasson, Ingi
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Patterns as a means for managing knowledge in the information systems engineering process2002Ingår i: Proceedings of the Baltic Conference, BalticDB&IS 2002, Institute of Cybernetics at Tallin Technical University , 2002, s. 15-26Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 72.
  Backlund, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Wangler, Benkt
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Söderström, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Toms, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Persson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Ontology driven business processes integration – a position paper2004Ingår i: Proceedings of the CAiSE*04 workshops: Enterprise Modelling and Ontologies for Interoperability, 2004, s. 280-283Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 73.
  Batofi, Sardar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Grafiska Designens verkan på högskolestudenter gällande tilliten till nyhets webbplatser: Denna rapport handlar om hur den grafiska designen på en nyhets webbplats påverkar Högskolestudenters tillit till webbplatsen, och hur det påverkar trovärdigheten på artiklar som återfinns på webbplatsen2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning handlar om hur den grafiska designen på en nyhets webbplats påverkar högskolestudenters tillit till webbplatsen och påverkar artiklarnas trovärdighet från studentens perspektiv. Undersökningen utfördes utifrån en triangulär forskningsmetod. En kvantitativ samt kvalitativ metod användes, insamlingsteknikerna som användes under undersökningen var en enkätundersökning samt intervjuer. Syftet med undersökningen var att förstå vilka faktorer påverkar användarnas tillit till en nyhets webbplats och artiklars trovärdighet. Motiven till denna undersökning är att sanningslösa nyheter sprids över sociala medier samt att många människor inte inser att nyheterna är sanningslösa och väljer att dela det vidare till sin krets på sociala medier. Detta är något som behöver bearbetas och redas ut. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 74.
  Beischer, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Kvalitet Konceptuella Modeller: ett ramverk1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om konceptuella modeller. En modell är en abstraktion av en vald del av verkligheten i vilken det är möjligt att fokusera på och lyfta fram det som anses viktigt och bortse från det som inte är viktigt. En konceptuell modell är en sådan abstraktion av ett informationssystem.

  De konceptuella modellerna är de modeller som ska ligga till grund för design och implementation av informationssystemet, men de ska också ligga till grund för diskussion med övriga intressenter till det kommande informationssystemet. Detta ställer stora krav på de konceptuella modellerna eftersom de både måste vara avancerade nog för att ligga till grund för designen och implementationen och enkla nog för att kunna ligga till grund för diskussion med intressenterna. Att denna tvådelade inriktning krävs beror oftast på att de flesta intressenter inte har lika stor kunskap inom detta område som de experter som har tagit fram och dessutom arbetar med de konceptuella modellerna.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
 • 75.
  Benaissa, Samir
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hitta en metod som stöd vid mätning av konsekvenser vid driftstopp i ett företags eller organisations kritiska IT-system.2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Dagens företag och organisationer blir alltmer beroende av informations- och kommunikationsteknologi. Att använda IT-stöd är ett måste för att klara av den hårda konkurrens som råder på marknaden. IT är för de allra flesta företag ett viktigt hjälpmedel. IT är av stor betydelse vid lagerstyrning, leverantörsanalyser, beställningssystem, produktionsstyrning, orderbehandling, datorstödd konstruktion, ruttplanering och projektplanering. I och med införsel av IT ökar sårbarheten på företaget och organisationer avsevärt. Därmed blir företag och organisationer alltmer sårbara vid driftstopp i dessa IT-stöd.

  Organisationer och företag vet oftast vad som händer och vilka avdelningar som påverkas vid ett driftstopp men inte hur de ska mäta konsekvenserna, exempelvis förluster i tid eller pengar.

  Detta arbete bygger på en undersökning som gjorts genom en fallstudie där intervjuer använts som teknik för att samla information. Totalt femton intervjuer har genomförts på två företag. Resultatet av undersökningen visar en framtagen metod som stöd vid mätning av konsekvenser vid driftstopp i ett företags eller organisations kritiska IT-system. Sammanfattningsvis innebär den framtagna metoden nya möjligheter inte bara för att mäta konsekvenser av driftstopp utan även möjligheten att kunna följa upp förändringar som görs i system, kunna jämföra olika system sinsemellan eller att kunna föra statistik på frekvensen kring antalet driftstopp samt kunna se hur allvarliga driftstoppen är grafiskt. Genom att göra schablonmässiga mallar för olika konsekvenser t.ex. olika typer av kostnader går dessa att integrera i metoden för att få fram olika typer av kostnader.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 76.
  Bengtsson, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Transaktionshantering i RDB2 V0.9711997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Rapporten belyser arbetet med att välja ut en transaktionsstrategi för RDB2 version 0.97. Arbetet med att välja ut denna transaktionsstrategi fokuseras på de två strategierna tvåfaslåsning samt tidsstämpelalgoritm.

  Ett flertal varianter av dessa transaktionsstrategier har identifierats, vilka sammanbinder olika för och nackdelar hos strategierna. De egenskaper som en transaktionsstrategi bör uppfylla för att väljas är:

  att lösa verifierings problemen: förlorade uppdateringar, temporära uppdateringar, felaktiga summeringar samt upprepade läsoperationer

  att vara fri från deadlocks

  att ha en acceptabel effektivitet nivå,

  att möjliggöra testning av problemen ovan, dvs användar initierade transaktioner skall vara möjligt att införa.

  Den strategi som valdes var en variant av tvåfaslåsning, nämligen multiversion. Denna variant löser inte problemet med förlorade uppdateringar men samtliga övriga verifieringsproblem. Varianten skulle, enligt [EN94], vara fri från deadlock, detta visades vara ett tvivelaktigt påstående. I avseende på effektivitet ansågs denna multiversion tvåfaslåsning vara en av de effektivaste av de tillgängliga varianterna, dessutom finns det möjlighet att implementera användar initierade transaktioner vilket möjliggör testning av verifierings problemen praktiskt.

  Då det inte lyckades att fullständigt integrera transaktionsstrategin i RDB2 V0.97 fanns det ingen möjlighet att testa dessa påståenden praktiskt. Denna testning skedde då endast på en teoretisk nivå, där resultaten visades vara goda.

  Slutsaten av detta projekt var att denna metod var den mest lämpade att integrera i RDB2 V0.97, då detta inte kunde verifieras praktiskt.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 77.
  Bengtsson, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Analoga representationer vid verksamhetsbeskrivningar1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Idag påpekas mer och mer att användaren skall vara delaktig vid utvecklandet av in-formationssystem. Ett systemutvecklingsprojekt kan generellt sägas ha ett antal faser: En förstudie, en genomförandedel och någon form av efterarbete. Fokus i denna rap-port riktas mot förstudien där det görs en analys av problemdomänen. Eftersom beslut som tas i senare delar av projektet är väldigt beroende av hur väl problemdomänen är beskriven är det viktigt att mycket tid läggs ned på att se till att denna beskrivning är korrekt. För att kunna beskriva problemdomänen har systemutvecklaren en mängd beskrivningstekniker till sin hjälp. En typiskt beskrivningsteknik är uppbyggd av ett antal rektanglar, cirklar, romboider etc som kan vara svåra för en lekman att lära sig och förstå. När problemdomänen är beskriven måste användaren verifiera att detta är korrekt gjort. Om användaren inte är väl insatt i hur beskrivningsteknikerna är upp-byggda får denne svårt att göra en korrekt verifiering. Denna rapport diskuterar huru-vida en beskrivningsteknik uppbyggd på analoga representationer kan vara mer för-delaktig än en traditionell (symbolisk) beskrivningsteknik. En minnestest har utförts, med målet att undersöka om analoga representationer underlättar förståelse i jämförel-se med symboliska representationer. Innan försöket genomfördes gjordes ett antagan-de att förståelse och minne har ett starkt samband. Testet misslyckades med att visa någon signifikant skillnad mellan symboliska och analoga representationer. Orsaken till försökets utfall diskuteras i de senare delarna av rapporten.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 78.
  Berg, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Distansarbete: räcker lagstiftningen/krävs avtal?1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar distansarbete som arbetsform. Inriktningen på rapporten är hur den svenska lagstiftningen och avtal kan används vid arbetsformen. Rapporten inleds med en genomgång av begreppet distansarbete och de olika former av distansarbete som finns. Vad rapporten avser med distansarbete är att en arbetstagare arbetar hemma hel- eller deltid med stöd av data- och telekommunikation. Arbetstagaren arbetar med en uppkoppling mot företaget, där han eller hon kan hämta och skicka information.

  Vidare går rapporten igenom fakta som berör frågeställningar som; vilka kan arbeta hemma?, vilka personliga förutsättningar underlättar för att arbeta på distans?, vilka är motiven för att företag inför distansarbete?.

  Argument som är för och emot distansarbete tas upp. Argumenten är uppdelade i fördelar och nackdelar för den enskilde individen och företaget. Det följer också en diskussion om hur samhället påverkas av att människor börjar att arbeta på distans.

  Den problemformulering och de frågeställningar som rapporten behandlar är:

  - Hur kan den befintliga lagstiftningen användas vid arbetsformen distansarbete?

  - Vad säger lagen om distansarbete?

  - Vilka lagar berörs av arbetsformen?

  - Vad säger fackföreningarna om distansarbete?

  - Vad kan behöva regleras genom avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare?

  Det följer en redovisning över vilka möjliga metoder det finns för att lösa frågeställningarna. Jag valde att söka information genom en litteraturstudie samt med intervjuer. Intervjuundersökningen genomfördes för att få fram fackföreningarnas uppfattning om distansarbete som arbetsform.

  Vidare följer en analysdel där jag analyserar de fakta jag fått fram genom litteraturstudien och intervjuerna. Analysdelen bearbetar en lag i taget och till sist fackföreningarnas åsikter om distansarbete.

  Mina slutsatser av examensarbetet är att den lagstiftning som nu reglerar distansarbete som arbetsform kan användas. Det finns luckor i lagstiftningen som behöver regleras med avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Anledningen till att luckorna finns är att lagstiftningen är skriven för en arbetstagare med fast arbetstid, fast arbetsplats och kan kontrolleras av arbetsgivaren.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 79.
  Bergfeldt, Niclas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hansson, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Evolutionary pressure on developing simple languages2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The interest for studying the origin and development of language has increased greatly in the last decades. For a language to be developed the production and understanding of it must co evolve, otherwise the users will not be able to understand each other. Here, we show that the co-evolution of language production and understanding promotes the development of an efficient language, where the efficiency is measured in terms of number of symbols needed to transmit a message and distinguish it from other possible messages. We also show how agents evolve a very simple language in order to solve the task at hand, even though the simplicity is never enforced in any way.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 80.
  Bergfeldt, Niklas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Cooperative Robotics: A Survey2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  This dissertation aims to present a structured overview of the state-of-the-art in cooperative robotics research. As we illustrate in this dissertation, there are several interesting aspects that draws attention to the field, among which 'Life Sciences' and 'Applied AI' are emphasized. We analyse the key concepts and main research issues within the field, and discuss its relations to other disciplines, including cognitive science, biology, artificial life and engineering. In particular it can be noted that the study of collective robot behaviour has drawn much inspiration from studies of animal behaviour. In this dissertation we also analyse one of the most attractive research areas within cooperative robotics today, namely RoboCup. Finally, we present a hierarchy of levels and mechanisms of cooperation in robots and animals, which we illustrate with examples and discussions.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 81.
  Bergfeldt, Niklas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Överföring av program från värddator till målmiljö1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta arbete tar upp olika överföringstekniker för att uppdatera ett program på en målmiljö. De tre överföringstekniker som analyseras är moduluppdelning, patchning och komprimering. En litteraturstudie har genomförts för att ta fram för- och nackdelar med de olika teknikerna och för att beskriva hur de fungerar. En praktisk applicering av överföringsteknikerna har även gjorts på ett specifikt PLC-system för att se vad dessa kan göra för uppdateringstiden i denna miljö. Resultatet av arbetet visade att moduluppdelning är att föredra i de fall där uppdelning av programmet är möjlig. Patchning är däremot mest lämpad då varje uppdatering av programmet är mycket liten och det således inte skiljer mycket mellan de olika versionerna av programmet. Komprimering är att föredra då det ofta är frågan om stora modifieringar i programmet eftersom komprimering ger en näst intill konstant vinst sett ur procentuell synvinkel, även om denna vinst endast är runt 50%.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 82.
  Berggren, Peter
  et al.
  Linköping University.
  Johansson, Björn J. E.
  Linköping University.
  Larsson, Aron
  Mid Sweden University.
  Olsson, Leif
  Mid Sweden University.
  Ibrahim, Osama
  Stockholm University.
  van Laere, Joeri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Informationsteknologi.
  Coping with large disruptions in the payment system: stakeholder experience from stakeholder workshops and computer based simulation gaming exercises2020Ingår i: Proceedings of the 2020 the 3rd International Conference on Computers in Management and Business (ICCMB 2020) Session - Computer and Mobile Technology, New York: Association for Computing Machinery (ACM), 2020, s. 141-145Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we describe a work in progress where a mixed methods approach is used to increase insight into what kind of consequences a temporal disruption or total breakdown of the payment system creates for a large variety of societal actors and to increase insight in how their collaborative behaviour can be guided to be more resilient. This approach includes data from different types of data collections; workshop with high-level decisionmakers from involved sectors, interviews with citizens, representatives from the fuel, foods, and finance sectors, as well as experiences from 15 simulation game exercises with stakeholders. The triangulated and aggregated outcomes of the different data collections resulted in a set of recommendations on how to cope with disruptions in the card payment system.

 • 83.
  Berggren, Peter
  et al.
  Linköping University.
  van Laere, Joeri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Johansson, Björn J. E.
  Linköping University.
  Using a mixed-methods assessment approach in a gaming-simulation environment to increase resilience2018Ingår i: Proceedings of the 36th European Conference on Cognitive Ergonomics (ECCE 2018), ACM Digital Library, 2018, s. 1-4, artikel-id 20Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Critical infrastructures for fuel, food, transport and the payment system become inceasingly entangled. Disruptions in the payment system can quickly lead to cascading effects and even the responses of actors in the various sectors are interrelated, which can cause escalation if the collaborative responses are not well-aligned. Our contribution to the track of Human Factors and simulation discusses how gaming-simulation can be used as a training environment where groups of practitioners can learn to develop in-depth understanding of system behaviour (i.e. cascading effects of disruptions) and learn how to develop collaborative resilience across many different critical infrastructures. More specifically, our paper focuses on the development and application of a mixed-methods assessment approach in the simulation-game. The assessment method captures qualitative as well as quantitative aspects of resilience and team-work. It can be used to assess the value of our simulation-game and to increase insight in what collective resilience actually implies.

 • 84.
  Bergman, Stig
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Användarmedverkan inom systemutveckling1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Användarmedverkan inom systemutveckling står för att användaren av olika artefakter antas medverka i utvecklingen av dessa artefakter och interaktionen mellan artefakten och människan. Begreppet systemutveckling syftar på utveckling av datorsystem.

  Vissa vetenskapsmän och forskare hävdar att användare och systemutvecklare inte förstår varandra och att det fokuseras enbart på artefakten (datorn) och inte på människan. Detta faktum skulle medföra att användare av olika artefakter inte medverkar på ett genuint sätt i utvecklingen av dessa system.

  Vilka orsakerna är till att det ser ut som det gör enligt källorna i ovanstående stycke är svårt att spekulera i. Men tre områden har studerats översiktligt och dessa områden är kommunikationsprocessen, attityder, syften och mål.

  Antagandet som gjorts är att kunna påvisa att det existerar en förhållandevis bättre förståelse, än vad källorna hävdar, mellan användare och systemutvecklare tack vare att de befinner sig i en och samma organisation och på så vis erhållit en bättre förståelse för varandras verksamhetsområde.

  Undersökningen har utförts på Volvo Östra Fabriken. Försökspersonerna består av hela avdelning M3 Lager Hög/Låd. Populationen är på så sätt begränsad och utgörs inte av hela Volvo Östra Fabriken. Därför går inte resultatet att generalisera över hela företaget utan enbart till avdelning M3 Lager Hög/låd.

  Svarsfrekvensen var oväntat låg. 12% av försökspersonerna svarade inom begärd svarstid. Efter påtryckningar och ytterligare svarstid slutade svarsfrekvensen på 36%. Varför svarsfrekvensen blev så låg är svårt att svara på. Flera olika orsaker kan ha påverkat viljan till att svara på enkäten vilket har nämnts i rapporten.

  Resultatet av undersökningen utföll så att någon förståelse och entydighet mellan användare och systemutvecklare kunde inte fastslås. Snarare visade undersökningen att åsikterna mellan användarna och systemutvecklarna om man lyckats att nå förståelse och samarbete uppvisade olika uppfattningar. Systemutvecklarna å sin sida menade att förklara och beskriva användarnas verksamhetsområde inte var några problem men var tveksamma om användarna förstod arbetssättet. Användarna å sin sida ansåg att det var svårt att förstå systemutvecklarnas språk och beskrivningstekniker och samtidigt ansåg användarna att de hade svårt att beskriva sitt eget verksamhetsområde. Systemutvecklarna fordrade ingen mer utbildning medan användarna ansåg att omfattande utbildning krävdes för egen del. Användarna ansåg även att de inte fick medverka i utvecklingsarbetet i tillräcklig grad.

  Användaren av olika artefakter är experten inom verksamhetsområdet och skall därför medverka i utvecklingen av systemen för att erhålla en bättre anpassning till användaren än vad som gäller idag. Graden och formen av medverkan är inte tillräcklig som det ser ut nu.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 85.
  Bergqvist, Emil
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Auditory displays: A study in effectiveness between binaural and stereo audio to support interface navigation2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis analyses if the change of auditory feedback can improve the effectiveness of performance in the interaction with a non-visual system, or with a system used by individuals with visual impairment. Two prototypes were developed, one with binaural audio and the other with stereo audio. The interaction was evaluated in an experiment where 22 participants, divided into two groups, performed a number of interaction tasks. A post-interview were conducted together with the experiment. The result of the experiment displayed that there were no great difference between binaural audio and stereo regarding the speed and accuracy of the interaction. The post-interviews displayed interesting differences in the way participants visualized the virtual environment that affected the interaction. This opened up interesting questions for future studies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bergqvist, E., Thesis
 • 86.
  Bergqvist, Emil
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Spatial orientation & imagery: What are the gender differences in spatial orientation and mental imaging when navigating a virtual environment with only auditory cues?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis analyses the gender differences in spatial orientation and mental imagery when navigating a virtual environment with only auditory cues. A prototype was developed for an iPod Touch device to evaluate possible gender difference in performance of orientation. A sketch map task was conducted to externalize the participants’ mental representation they achieved from the environment. Questionnaires were used to collect data on previous video game experience, spatial orientation self-assessment and spatial anxiety. A post-interview was conducted to gather qualitative information from the participants on how they experienced the experiment and to collect some background about them. In total, 30 participants (15 females, 15 males) with tertiary education participated in the experiment. The result indicates that there are gender differences in time to complete the tasks in the virtual environment. In the sketch map task, there were no gender differences in how well they sketch and externalize their mental representation of the environment. The post-interview showed tendencies that there are possible gender differences in vividness of mental imagery.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Bergqvist, E., Spatial orientation & imagery
 • 87.
  Bergsten, Linnea
  et al.
  Linköping University.
  Johansson, Björn J. E.
  Linköping University.
  Berggren, Peter
  Linköping University.
  van Laere, Joeri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Informationsteknologi.
  Ibrahim, Osama
  Stockholm University.
  Larsson, Aron
  Stockholm University.
  Olsson, Leif
  Mid Sweden University.
  Designing engaging computer based simulation games for increasing societal resilience to payment system2020Ingår i: Proceedings of the 2020 the 3rd International Conference on Computers in Management and Business (ICCMB 2020) Session - Computer and Mobile Technology, New York: Association for Computing Machinery (ACM), 2020, s. 166-172Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Large or lengthy disruptions to the card payment system are threats that can cause crisis in society, especially in countries where other payment options are scarce. This paper presents a study that provides suggestions on how to improve a simulation game used to increase societal resilience to payment system disruptions. Questionnaires and interviews have been used to investigate how 16 participant in crisis exercises experience realism, relevance and validity in such exercises. Suggestions on how to improve the simulation game are provided, such as improvements to the graphical interface and introducing supporting roles from the exercise management.

 • 88.
  Bergström, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Thesis Proposal: A Method for Information Classification2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the highly digitalized world in which we live today, information and information systems have become key assets to organizations.  These assets need to be managed properly because it is difficult to safeguard assets that an organization does not know exist and does not know the value they offer. In an Information Security Management System (ISMS), asset management is an important activity as it aims at identifying, assigning ownership and adding protection to information assets. Within asset management, one activity is information classification that has the objective to ensure that information receives an appropriate level of protection in accordance with its importance to the organization. In practice, this is usually done using a classification scheme, and the result is handled as input to the risk analysis. Information classification is a well-known practice for all kind of organizations, both in the private and public sector, and is included in different variants in standards such as ISO/IEC 27002, COBIT and NIST-SP800.

  However, information classification has received little attention from academia, and many organizations are struggling with the implementation. Little is known about the reasons behind why it is problematic, and how to address such issues. Furthermore, the existing methods, described in, e.g., standards do not provide a coherent and systematic approach to information classification. The short descriptions in standards, and literature alike, leave out important aspects needed for many to adopt any kind of information classification. For instance, there is a lack of detailed descriptions regarding (1) overview of procedures, and concepts, (2) which roles are involved in the classification, and how they interact, (3) how to tailor the method for different situations and (4) a framework that structures and guides the classification. If information classification is not implemented in an organization, the organization might not know what information they possess, what the value of the information is, but even if it is implemented, an unclear approach can lead to information being under or overvalued, which, in turn, lead to under or overprotected information.

  This thesis aims to increase the applicability of information classification by devising a method for information classification in ISMS that draws from established standards and practice. In order to address this aim, a Design Science Research (DSR) study has been performed in five cycles. The contributions so far include an identification of issues and enablers for information classification and propose a component-based method for information classification. Furthermore, eighth design principles underpinning an information classification method are presented. Additionally, an outline for further research is provided, where the objectives are to further develop the method by addressing the context around information classification (the risk analysis and security controls), and by adding usage views to the method. Finally, a security declaration as an addition to the information classification method is outlined as a complement for tying security controls to the information classification scheme. 

 • 89.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Söderström, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Reference Implementations - Usages And The Quest For A Definition2014Ingår i: EURAS Proceedings 2014: Cooperation among standardisation organisations and the scientific and academic community / [ed] Ivana Mijatovic, Kai Jakobs, Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz , 2014, s. 17-31Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a systematic literature review performed to investigate if there is a prevailing definition of reference implementation in the standards community, and how reference implementations are referenced to be used within the standards community. The literature review targets all electronically available core journals and conferences in the field, and the results are classified according to a framework introduced in the paper. We found that there is one definition that focuses on conformance testing, but the results from the literature review show more uses of reference implementations such as when developing standards, when implementing them, and when developing products.

 • 90.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Anteryd, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Informationsklassificering och säkerhetsåtgärder2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Bergström, Karl Viktor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Agil Regelefterlevnad: Agila tankesätt för Compliance & PCI DSS2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Regulatorisk efterlevnad är ett växande och viktigt ämne i den moderna affärsvärlden. Eftersom företag behöver anpassa sig efter regler och ramverk i sitt dagliga arbete. Alla organisationer som vill samverka på arbetsmarknaden måste följa och anpassa sig efter regler oberoende på företagsstorlek och kapital. Konsekvenserna av att inte följa de uppsatta ramverken är till stor del böter eller förhöjda kostnader.

  Denna studie fokuserar på användbarheten av agila tankesätt inom compliance och specifikt compliance inom regelverket PCI DSS. PCI DSS är ett ramverk som reglerar kortbetalning system som används av en organisation. All säkerhet som involverar kunders data under en kortbetalning inkluderas också under detta verk.

  För att utföra denna studie över hur agila metoder fungerar inom compliance har en kvalitativ forskningsstrategi genomförts. Empiriskt material har samlats in genom intervjuer med företaget CGI. Respondenterna i studien arbetar inom compliance sektorn och besitter stor kunskap om ämnet.

  Resultatet av studien visar att respondenterna ser ljust på agila metoder inom compliance projekt. Att de hinder som upplevs i dessa projekt kan lindras med hjälp av agila verktyg som morgonmöten och strukturerade ansvarsområden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete2019
 • 92.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Management of Rules in Object-Oriented Databases1994Ingår i: Proceedings of the Baltic Workshop on National Infrastructure Databases: Problems, Methods and Experiences, 1994, Vol. 1, s. 78-85Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper proposes a new approach to associating rules with events in object-oriented database systems. In it we propose a new run time mechanism, which associates rules with specific event definitions. This provide a basis for indexing rules by event definitions, which reduces rule checking to a minimum. The proposed subscription mechanism is general, in that it can be applied to both primitive events and composite events. Both rules and events are represented as first class objects. This architecture has been adopted in the ACOOD2 prototype on top of ONTOS.

 • 93.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Reactive Object-Oriented Databases and CIM1994Ingår i: Database and Expert Systems Applications: 5th International Conference, DEXA '94 Athens, Greece, September 7–9, 1994 Proceedings / [ed] Dimitris Karagiannis, Berlin: Springer, 1994, , s. 10s. 769-778Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper propose a simple and powerful approach to associating rules with events in reactive object-oriented database systems. In it we propose a new run time subscription mechanism, which associates rules with specific event definitions. This brings optimization considerations - when to fire a rule - to the language level. The proposed subscription mechanism reduces rule checking to a minimum. It can be applied to both primitive and composite events. Both rules and events are represented as first class objects. This architecture has been adopted in the ACOOD2 prototype on top of ONTOS.

 • 94.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Admyre, Marco
  RuleCore, Sweden.
  Strand, Mattias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  A Fleet Management System Based on Complex Event Processing2014Ingår i: DSS 2.0 – Supporting Decision Making with New Technologies / [ed] Gloria Phillips-Wren, Sven Carlsson, Ana Respício, Patrick Brézillon, IOS Press, 2014, s. 241-252Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 95.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Calestam, Bengt
  UNISYS AB, Solna, Sweden.
  Graphical notations for active rules in UML and UML-A2003Ingår i: Software Engineering Notes: an Informal Newsletter of The Specia, ISSN 0163-5948, E-ISSN 1943-5843, Vol. 28, nr 2, s. 1-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Active rules (i.e., event condition action rules, triggers) have been put forward as a technique for reacting to important events, and thereby avoiding polling or embedding rule processing in applications. Despite the promises of active rules technology, the usage of active rules is low in practice. It has often been claimed (by database researchers) that the reason why few active rules applications have been built is due to the lack of support in analysis and design phases. Hence, there are very few notations or guidelines available for software engineers who develop active rules applications.In this paper, we propose modelling templates for UML state-charts and UML-A statecharts for how software engineers can capture the fundamentals of active rules. By following the proposed modelling templates and notations for active rules, it will be easier for software engineers to develop applications that rely on active rules technology.

 • 96.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainsville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Extending Active Capability Mechanisms for Context Based Subscriptions1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Interest has increased recently in synthesizing solutions to CIS problems by using results from the database and distributed AI communities. Such synthesis is not without its difficulties; results do not always transfer seamlessly to a new, complex domain. In this paper we highlight the difficulties encountered in our attempts to use event detection and subscription mechanisms (proposed in current active databases) for the problem of efficient result sharing in CIS. A solution to such problems is described, in the form of a refined, context based subscription mechanism.

 • 97.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Chakravarty, Sharma
  University of Florida, Gainsville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Coordination Among Agents Using Reactive Rules1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Coordination and collaboration are naturally used by groups for carrying out activities and solving problems that require cooperation. However, getting a set of computer agents to do that same has been a problem -- primarily addressed by the AI community and recently by the database community as workflow and process management problems (e.g. in business processes, electronic commerce, logistics).

  Not surprisingly, the problem has been addressed at different levels of abstraction by the two communities. Coordination protocols (both static and dynamic) as well as task and result sharing have been investigated by the AI community; system level support as well as specification and execution of relaxed notions of transaction (sometimes termed an activity) have been addressed by the database community. It is evident that combining the two will provide an effective unified solution for a class of problems that require cooperation. This paper classifies problems addressed in the AI and database literature according to degree of coordination and collaboration. It reports on work done by the authors in utilising the reactive paradigm to synthesize, from the yechniques in these areas, a common framework for the support of multi-agent problem solving, workflow, and process management. In addition to resolving the terminology used by different groups, task sharing is used to demonstrate the approach described. It is accomplished by creating either static or dynamic plans that are coordinated by ECA rules -- both pre-defined and dynamically created. The paper details the applicability of ECA rules in this domain, their adequacy, and a prototype implementation.

 • 98.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Forsberg, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Stein, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Svahn, Thomas
  Advectas AB, Gothenburg, Sweden.
  Becoming a data-driven organisation2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Organisations seeking competitive advantage in the age of big data often adopt the strategy of becoming data-driven. The paper describes research in progress with an organisation pursuing this strategy. Initial results from literature study and preliminary interviews are outlined, including a two layer factor model and prototype maturity model. The next research steps are also explained.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 99.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hansson, Jörgen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Issues in Active Real-Time Databases1996Ingår i: Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95): Proceedings of the First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems, Skövde, Sweden, 9–11 June 1995 / [ed] Mikael Berndtsson, Jörgen Hansson, London: Springer, 1996, s. 142-157Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Active databases and real-time databases have gained increased interest in recent. Both active and real-time databases are considered as important technologies for supporting non-traditional applications such as computer integrated manufacturing (CIM), process control and air-traffic control. These applications are often event driven and need to react to events in a timely and efficient manner. In this paper we address the problem of merging active databases and real-time databases. Active real-time database is a fairly new area, in which very little research has been carried out so far. However, the use of active real-time database applications has a great potential. In this paper we address several issues and open questions such as semantics, assignment of time constraints and rule selection, which need to be considered when designing active real-time databases.

 • 100.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Logical Events and ECA Rules1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper presents an approach to support event-condition-action rules and logical events in an object-oriented environment. Previous approaches in active object-oriented databases support either traditional event-condition-action rules or logical events. We see the need to integrate these two concepts in order to efficiently support specialization of events.

1234567 51 - 100 av 868
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf