his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 1263
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Alvarado, Nathalie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Pontèn, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Upplevelsen av den första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska: - En intervjustudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 52.
  Alvvinter, Angelica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gustafsson, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ”Mitt KUB grumlade hela graviditeten”: Kvinnors upplevelser relaterat till genomfört KUB2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Efterfrågan på tidig fosterdiagnostik har ökat bland blivande föräldrar. KUB är den vanligast förekommande fosterdiagnostiska metoden men är inte diagnostiserande utan kalkylerar en sannolikhet för huruvida trisomi 13, 18 eller 21 föreligger. Detta är kvinnorna inte alltid medvetna om, varför förberedelse och noggrann information är viktigt. Denna studie utfördes därmed för att belysa kvinnors upplevelser relaterat till genomfört KUB. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser relaterat till genomfört KUB. Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes. 10 trådar från Internetforumet Familjeliv.se och 12 bloggar hittades under datainsamlingen och låg till grund för dataanalys. Resultat: Analysen mynnade ut ett sammanfattande tema: KUB ses som en möjlighet att bekräfta graviditeten men leder till varierande känslor som barnmorskor måste stödja på ett förtroendefullt sätt. De mest framträdande känslorna som beskrevs relaterat till KUB var oro och rädsla. Barnmorskor upplevdes inte ge det stöd som behövdes. Konklusion: KUB ses som ett sätt att bekräfta graviditeten. För att minska oron behöver barnmorskor ge individanpassad information till kvinnorna. Kvinnors oro relaterat till KUB tenderar att grumla graviditeten och kvarstå lång tid framöver.

 • 53.
  Amal, Al-Otaibi
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. amal.se@hotmail.com.
  Faktorer som kan påverka psykisk hälsa hos flyktingar: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Antalet flyktingar har ökat de senaste åren i Europa och främst i länder som Tyskland, Sverige, och Norge. Sverige tog emot 54605 flyktingar under åren 2016 och 2017. Det har även rapporterats om att flyktingar som flyr till europeiska länder har en ökad risk för psykisk sjuklighet. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att kartlägga faktorer som är betydelsefulla vid en migrationsprocess i västvärlden.Flyktingar som flyr till och lever i europeiska länder kan löpa en ökad risk för psykisk ohälsa. Metod: Att utifrån en litteraturöversikt kartlägga och få en samlad bild kring olika faktorer för psykisk ohälsa hos vuxna flyktingar som lever i västländer. Resultat: I resultatet identifieras fyra faktorer för psykisk ohälsa hos flyktingar som flytt till västländer. Det kan utläsas att faktorer så som traumaupplevelser, socialt kapital, tillgång till vård samt språk och kultur har en påverkan hos den enskildes psykiska mående.

 • 54.
  Andersen, Tanja
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sundesjö, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att främja sömn hos intensivvårdspatienter: En litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sömnen är ett grundläggande behov hos människan och är därför viktig att tillgodose inom sjukvården. Ändå är sömnstörningar ett vanligt problem bland patienter i sjukhusmiljö och särskilt inom intensivvården. Sömnstörningar på en intensivvårdsavdelning orsakas ofta av frekventa omvårdnadsinsatser, behandlingar, sjukdomstillstånd samt högljudd och ovan miljö. Detta kan leda till både psykiska och fysiska konsekvenser så som försämring av immunförsvar, minskad produktion av tillväxthormoner, förlängt sjukdomsförlopp, humörförändringar och upphov av IVA-syndrom. Därför är det viktigt att vårdpersonal får kunskap om hur de bäst arbetar för att främja dessa patienters sömn. Syfte: Syftet med studien är att sammanställa och belysa forskning som beskriver omvårdnadsåtgärder och strategier för att främja sömn hos patienter inom intensivvården. Metod: En litteraturöversikt där 15 kvalitativa och kvantitativa studier analyserades. Resultat: Resultatet redogör för de tre områden som framkom ur dataanalysen och beskriver hur omvårdnadspersonal kan hjälpa patienter inom intensivvård till en bättre sömn. Dessa tre områden var: förändring av personalens arbetssätt genom utbildning, miljöförbättringar samt omvårdnadsåtgärder. Diskussion: Flera effektiva åtgärder finns presenterade i dagens forskning men fortfarande lider intensivvårdspatienter av sömnstörningar vilket gör det angeläget att fortsätta forskningen kring sömnförbättrande åtgärder hos denna patientgrupp.

 • 55.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Aronsson, Aina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Upplevelser av att leva med bipolär sjukdom: En självbiografisk studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som medför lidande för individen. Sjukdomen kännetecknas av återkommande maniska och depressiva perioder. Den påverkar individens livsvärld och hens upplevelse av sin hälsa. Sjuksköterskan har en betydande roll i att stödja dessa patienter.

  Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med bipolär sjukdom.

  Metod: En kvalitativ metod användes och baserades på sex självbiografier som analyserades med innebördsanalys.

  Resultat: I resultatet framkom fem teman. Dessa är: upplevelsen av att leva i becksvart mörker och det klaraste ljus, att uppleva skam, upplevelsen av att förlora kontrollen över sitt liv, att uppleva rädsla samt betydelsen av trygghet och stöd för att minska ensamheten.

  Diskussion: Personer med bipolär sjukdom upplever både hälsa och ohälsa beroende på vart i sjukdomen de befinner sig. Familjen och samhället har en inverkan på hur individen upplever sin tillvaro. Med stöd från en sjuksköterska kan personerna delvis kontrollera sin sjukdom. Deras verklighet förändras ständigt och stöd från sjuksköterskan är betydelsefullt.

  Konklusion: Personer med bipolär sjukdom upplever starka känslor som påverkar deras liv. För att personerna ska känna sig sedda och bekräftade måste sjuksköterskan visa öppenhet inför individens unika livsvärld.

 • 56.
  Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gardvik, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Bröstcancer och kvinnlig sexualitet: En litteraturstudie om hur kvinnor upplever att bröstcancer förändrar deras sexualitet och sexuella relation.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anledningen till att författarna gjorde denna studie var att bröstcancer är en av de vanligaste cancertyperna som drabbar kvinnor. Diagnosen innebär för de flesta kvinnor att hela eller delar av bröstet opereras bort. För många kvinnor representerar bröstet sexualitet och kvinnlighet. Syftet var att beskriva hur kvinnors sexualitet och sexuella relation förändras efter genomgången kirurgisk bröstcanceroperation och efterföljande behandling. Metoden var en kvalitativ litteraturstudie. Studien resulterade i tre huvudkategorier: (1) en förändrad kropp – en förändrad sexualitet, (2) en förändrad sexualitet – en förändrad sexuell relation, (3) emotionella förändringar i sexualiteten, samt tretton underkategorier. Resultatet visar att kvinnors sexualitet förändras både fysiskt och psykiskt. De flesta upplever en förändrad kroppsbild, minskad sexuell lust och njutning. Samlagen blir ofta smärtsamma vilket gör att många kvinnor drar sig undan sin partner. Många kvinnor upplever svårigheter i att prata om sin förändrade sexualitet med sin partner. Resultatet visar också att sjukvården ibland ger bristfällig information till kvinnor om eventuella biverkningar till följd av en bröstcanceroperation och efterföljande behandling. Då många bröstcancerdrabbade kvinnor upplever sexuella problem bör sjuksköterskor ge bättre information om eventuella biverkningar av behandlingen samt uppmärksamma dessa problem mer. Sjuksköterskor bör även möjliggöra till samtal med kvinnan om hennes funderingar kring sin förändrade sexualitet.

 • 57.
  Andersson, Annica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjöberg, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att möta och upptäcka elever med suicidtankar- Skolsköterskors upplevelser2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Suicidförsök bland ungdomar ökar kraftigt. Skolsköterskor behöver använda sig av kommunikationsfärdigheter som återspeglar medkänsla genom att bygga förtroendefulla relationer, se och möta eleven i dennes livsvärld och inge hopp.

   

  Syfte: Att beskriva skolsköterskors upplevelser av att möta och upptäcka elever med suicidtankar.

   

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ innebördsanalys där åtta skolsköterskor genom mejlkontakt skrivit berättelser om sina upplevelser för att besvara syftet.  

   

  Resultat: Skolsköterskornas upplevelse av att upptäcka elever med suicidtankar är att ha kunskap om de olika symtom som kan uppvisas av eleven. Skolsköterskornas upplevelser av dessa symtom var: destruktiva beteenden, depressiva symtom, psykosomatiska symtom och problematiska hemsituationer. I mötet med elever som har suicidtankar påtalar skolsköterskorna vikten av att våga fråga om suicidtankar, finnas kvar, lyssna och inge hopp.

   

  Slutsats: Skolsköterskor upplever många riskfaktorer som leder till att de bättre kan upptäcka och möta elever med suicidtankar. Att identifiera de riskfaktorer är en stor del av skolsköterskors arbete. Studiens resultat ger en ökad kunskap och mer erfarenhet för professionella vårdgivare att möta elever med suicidtankar.

 • 58.
  Andersson, Ann-Sofi
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Åkesson, Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter avslutad bröstcancerbehandling: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Behandling mot bröstcancer medför olika biverkningar för kvinnor, bland annat torra slemhinnor, klåda och smärta vid samlag, samt deformation av ett eller båda brösten. Sammantaget kan dessa biverkningar inverka på kvinnors upplevelse av sin sexualitet. Mer kunskap krävs kring kvinnors upplevelser av sin sexualitet, för att utifrån det kunna ge god vård och stärka kvinnors sexuella hälsa. Syfte: Syftet med studien är att beskriva kvinnors upplevelser av sin sexualitet under och efter avslutad bröstcancerbehandling. Metod: En litteraturöversikt som är baserad på tre kvantitativa och sex kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Kvinnorna upplevde förändring av sin kroppsbild samt sin sexualitet under och efter bröstcancerbehandling. Ångest och depression var vanligt relaterat till viktuppgång. Det fanns dock kvinnor som upplevde förändring i en positiv riktning. Oro fanns över att inte vara tillräcklig i sin sexuella relation med sin partner. Brist på information gällande behandlingar och dess biverkningar, upplevdes av kvinnorna. Diskussion: Kvinnor upplever både fysiska och psykiska besvär vid bröstcancer. Kvinnor behöver mer information innan, under och efter behandling för bröstcancer. Det är viktigt att sjuksköterskor fångar upp varje kvinna för att kunna ge en individanpassad omvårdnad. Konklusion: Kommunikation mellan sjuksköterskor, kvinnor och deras partner kan stärka kvinnor i sin sexuella hälsa.

 • 59.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Haage, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hur patienter med stomi upplever sin förändrade kropp: En litteraturlöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 60.
  Andersson, Catarina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hermansson Cederin, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kunskap om och attityder till munhälsa och munvård bland personal inom kommunal vård och omsorg.: En enkätstudie.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 61.
  Andersson, Catarina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Linda, Thomée
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hem ljuva hem?: Upplevelsen av att vara närstående till en människa med demenssjukdom boende på särskilt boende2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Omvårdnaden av en människa med demenssjukdom på särskilt boende kräver resurser i form av personal, ändamålsenliga lokaler samt läkemedel. Det behövs adekvat utbildad personal med lämpliga personliga egenskaper för att skapa långvariga relationer med närstående och boende. Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka upplevelsen av att vara närstående till en människa med demenssjukdom boende på särskilt boende. Metod: En litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades efter en modell framtagen av Friberg (2006). Resultat: Fem teman framkom genom analysen; de närståendes upplevelser av omvårdnaden på särskilt boende, upplevelsen av att besöka sin familjemedlem, upplevelsen av aktiviteter, upplevelser av den fysiska miljön och integritet samt upplevelsen av att hantera sin situation. Slutsats: Personliga relationer är av största vikt för upplevelsen av att vara närstående till en människa med demenssjukdom boende på särskilt boende. Utbildning och handledning av personal och närstående kan förhindra missförstånd och hjälpa till att undvika konflikter.

 • 62.
  Andersson, Charlotte
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Svan, Olivia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Obesitaskirurgi - en väg till förändrat beteende?: En litteraturbaserad studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sedan år 1945 har obesitas tredubblats globalt och år 2016 hade mer än 650 miljoner människor obesitas. Tillståndet resulterar i minst 2,8 miljoner människors död årligen och överstiger antalet dödsfall relaterat till undernäring. Det förekommer stigmatisering kring obesitas vilket påverkar de utsattas fysiska och psykiska hälsa negativt. Individer med obesitas upplever generellt en sämre livskvalitet. Obesitaskirurgi har blivit ett frekvent verktyg för att stävja obesitasepidemin. En beteendeförändring krävs efter obesitaskirurgi för en bestående viktnedgången. KASAM är centralt vid hälsa och huruvida en individ är kapabel att röra sig mot hälsa vid närvaro av stressorer. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av livet efter obesitaskirurgi. Metod: En litteraturbaserad studie där datamaterialet bestod av tolv kvalitativa artiklar. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre huvudkategorier; från kaos till kontroll, ett förändrat tankesätt och ett förändrat liv och nio underkategorier. Konklusion: Livet efter obesitaskirurgi var komplext och det fanns skillnader i hur kapabla deltagare var att förändra sitt beteende. Sjuksköterskan behöver ha ett helhetsperspektiv och individanpassa stödet.

 • 63.
  Andersson, Christina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lindberg, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hälsorisker hos flickor vilka använde sociala medier: en litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Sociala medier har utvecklats och skapar en ny arena för integration. Den psykiska ohälsan ökar hos unga flickor tycks påverkas av sociala medier. Syftet med litteraturöversikten var att undersöka några hälsorisker flickor i åldern 11 till 17 år födda efter 1993 har utsatts för via sociala medier. Metod: Tio originalartiklar publicerade de senaste fem åren har sökts fram via PubMed. Relevanta artiklar har granskats och tematiserats utifrån hälsorisker vilka återfinns i litteraturöversikten. Resultat: Litteraturöversikten undersökte tidigare forskning kring hälsorisker hos unga flickor födda efter 1993 vid användning av sociala medier. Flickor tenderar att bli mer påverkade av kommentarer och påverkas under längre tid vilket kan leda till depression och ångest. Självskadebeteende och självmordsbenägenheter är direkt kopplade till depression. Självförtroendet påverkas av kommentarer på sociala medier. Flickor tenderar i högre grad att drabbas av psykosomatiska besvär till följd av användning av sociala medier. Sociala medier kan öka känslan av rädsla och otrygghet. Flickornas kroppsbild påverkas via sociala medier vilket i förlängningen kan leda till ätstörningar. Diskussion: Användandet av sociala medier kan ses som hälsorisk hos unga flickor. Likväl kan påverkan av sociala medier ses som enbart utlösande faktor för andra bakomliggande orsaker. Sociala medier kan även ge hälsovinster.

 • 64.
  Andersson, Helen
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hjertaker, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Upplevelser av att leva med juvenil idiopatisk artrit: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige drabbas varje år ca 200-250 barn och ungdomar av sjukdomen juvenil idiopatisk artrit (JIA). JIA är en av de vanligaste orsakerna till kortvarig och långvarig funktionsnedsättning och försämring av livskvalitet under barnaåren. Hela familjen påverkas när en familjemedlem blir sjuk. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa hur en långvarig sjukdom som JIA upplevs av barn, ungdomar och deras familjer. Metod: Metoden som användes var en allmän litteraturöversikt. Totalt inkluderades 7 kvantitativa och 5 kvalitativa artiklar. Resultat: Vid analysen identifierades ett huvudtema upplevelser av att vara annorlunda. Resultatet visar att upplevelserna av att leva med JIA är mycket individuella men gemensamt för många av familjerna är en känsla av att vara annorlunda. Konklusion: När ett barn eller ungdom drabbas av en långvarig sjukdom påverkas hela familjen. Livssituationen förändras, även föräldrarnas och syskonens livsvärld blir förändrad. Varje barn och ungdom som drabbas av sjukdomen JIA är unik och har sin egen livsvärld. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att se hela individen och involvera dess familj i omvårdnaden.

 • 65.
  Andersson, Helena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lövgren , Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Husdjur i vården på särskilt boende, personalens uppfattningar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare studier visar att människor som bor på särskilt boende ofta lider av depression och ensamhet. Personalen som jobbar på särskilt boende är ofta upptagna med de dagliga sysslorna och tiden för social interaktion med de boende är ofta begränsad. Detta kan resultera i en känsla av övergivenhet och ångest hos den boende. Genom århundradena, så har människan alltid använt sig av husdjur som ett sällskap och tröst. Studier visar att den generella hälsan förbättras och stärks genom umgänget med djur. Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonalens uppfattningar av vad ett husdjur på särskilt boende kan ha för inverkan eller betydelse för vården av de boende. En kvalitativ intervju studie genomfördes för att undersöka studiens syfte. Sju undersköterskor intervjuades. Resultatet visar att husdjur har en positiv påverkan på människan. Det stärker glädjen hos människor omkring och skapar en avslappnande atmosfär. Vårdtagarna på särskilt boende, där ett husdjur bor permanent på avdelningen har uppvisat en lugnande, positiv effekt. Hundar och katter är bland de mest populära sällskapsdjuren på grund av tillfredställelsen det ger att klappa och dess vänliga natur. Det finns dock även nackdelar med husdjur på särskilt boende. Allergier, rädsla för vissa djur och risken för att djuret kan orsaka skada eller att djuret själv kan ta skada förekommer. Författarna anser att det finns behov av fortsatt forskning om husdjur inom vården av äldre.

 • 66.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Leyton, Moa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Kan sjuksköterskan hjälpa överviktiga barn och deras familjer : En litteraturöversikt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn ökar dramatiskt framförallt i västvärlden. Barn som blivit överviktiga i tidig ålder har tecken på sjukdom i många organ och har större risk att förbli överviktiga och sjuka som äldre. Fetma hos barn påverkar livskvaliteten. Syfte: Utifrån aktuell forskning undersöka om sjuksköterskan kan hjälpa överviktiga barn och deras familjer. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt med både kvalitativa och kvantitativa artiklar som främst söktes i databaserna Cinahl och Medline. Data materialet analyserades enligt Fribergs analysförfarande. Fokus lades vid artiklarnas resultat, diskussioner och konklusioner. Resultat: Sjuksköterskans uppgift är att ta upp problem om barns övervikt med föräldrar. Det känsliga ämnet får inte hindra att vården erbjuder hjälp. Sjuksköterskan kan guida familjen med överviktsproblematik och föra en dialog med motiverande samtal för att familjen skall hitta sin egen väg. Sjuksköterskan kan också diskutera strategier och ge förslag på beteendeförändring. Föräldrar spelar en central roll i barns viktnedgång. Att utbilda och uppmuntra föräldrar påverkar indirekt barnet. Diskussion: Det kan vara svårt för sjuksköterskan att ta upp frågan om övervikt, men då hon gör det skall hon börja att prata med föräldrarna. För att familjen skall kunna göra en positiv beteendeförändring behövs det utbildning inom kost och motion.

 • 67.
  Andersson, Jan-Otto
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Prehospital smärtbedömning: En litteraturgenomgång2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Patienter med smärta är det vanligaste problemet sjukvårdspersonalen möter inom akutsjukvården.  Att bemöta patientens smärta är en grundläggande arbetsuppgift för sjuksköterskan inom den prehospitala vården. Vårdaren behöver utföra en professionell bedömning av patientens smärta för att utifrån smärtanalysen göra sitt bästa för att lindra eller förhindra lidande och möjliggöra en upplevelse av förändrad hälsa och välbefinnande.

   

  Syftet var att sammanställa tidigare forskning om prehospital smärtbedömning och beslut om smärtomhändertagande.

   

  Metoden som användes var litteraturöversikt. Ur resultatet framkom två teman och åtta undertema. Huvudteman var; att bedöma patientens smärta och att värdera patientens smärta inför beslut om smärtomhändertagande. Utifrån patientens beskrivning och smärtbedömningen som består av smärtskattning, fysiologiska och fysiska förändringar, värderas patientens smärta i relation till vårdarens egen erfarenhet, patientens beteende, kulturella skillnader och samspelet med patienten. Även hela situationen som tiden, risk för att skada och transporten till sjukhus värderas. Prehospital smärtanalys är en komplex bedömning där vårdaren möter patienter vid många olika situationer med varierande smärttillstånd och problematik. Ambulanspersonalen behöver behärska olika former av smärtskattning och sträva efter att ge bedömningen tid och vara nära patienten. Behovet av forskning inom prehospital smärtbedömning är fortfarande stort.

 • 68.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Andersson, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Patienters upplevelser av bemötande från sjuksköterskor på en akutmottagning: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En stor del av anmälningarna som kommer till patientnämnden handlar om dåligt bemötande. Patienter som söker vård ska inte känna sig underlägsna eller otrygga på grund av vårdpersonalens bemötande. Ett professionellt vårdande bemötande kan skänka kraft och öka välbefinnandet hos patienten. Ett ökat välbefinnande kan reducera känslan av ohälsa hos patienten. Den patientgrupp studien fokuserar på är de patienter som kommer till akutmottagningen med en icke-brådskande diagnos. De upplever ofta en lägre nivå på bemötandet än patienter med mer brådskande diagnoser. Syftet med studien var att belysa vad som är viktigt för patienten i bemötandet från sjuksköterskan på en akutmottagning. Litteratursökning gjordes i databaser. Med en litteraturstudie på vetenskapliga artiklar gjordes en analys där patienters likheter och skillnader i upplevelsen av bemötandet söktes. Författarna fick fram tolv teman presenterade som förutsättningar och svårigheter för att patienten ska uppleva att den får ett tillfredställande bemötande. Resultatet visar att de patienter som upplevde att sjuksköterskan tog sig tid, gav dem information, bemötte dem med respekt och som individer, får kraft att bemästra den situation de befinner sig i. Att som sjuksköterska förstå hur patienten upplever bemötande är av vikt. Ett bra bemötande från sjuksköterskan kan göra att patienten känner ett ökat välbefinnande och närvaro av hälsa. Detta är en förutsättning för ett snabbare tillfrisknade hos patienten.

 • 69.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Franzén, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta immigrerade familjer2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 70.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Söderlund, Tina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Wennerberg, Martina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Yrkesrelaterad stress inom kommunal hemsjukvård ur ett vårdarperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 71.
  Andersson, Johan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Runsten, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till patienter med hjärtstopp inom den prehospitala sjukvården2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mötet mellan sjuksköterskan och närstående har en betydande roll i omvårdnaden, inte minst i ett prehospitalt skede. Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården får i komplicerade situationer möta chockade närstående till patienter med hjärtstopp. Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till patienter med hjärtstopp inom den prehospitala sjukvården.

  Datainsamlingen har skett genom intervjuer med åtta sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Informanterna har berättat om möten de haft med närstående till patienter med hjärtstopp. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av texterna där tre huvudteman samt ett antal underteman framkom. Dessa tre huvudteman var ”Kommunicera med närstående”, ”Hantera närståendes reaktioner”, och ” Agera etiskt försvarbart gentemot närstående”.

  Resultatet visar att sjuksköterskans sätt att kommunicera har betydelse för mötet. Genom ett förtroendegivande och tydligt uppträdande försöker sjuksköterskan skapa kontakt med närstående. Detta skapar förutsättning att förmedla lugn och förståelse hos närstående för situationen. Dock kan ibland närstående projicera sin sorg och förtvivlan på sjuksköterskan som kan anklagas för att inte ha gjort tillräckligt. Det framkom att närstående kan komma i andra hand vid de hjärtstopp då endast en ambulansbesättning finns på plats. Genom erfarenhet ökar möjligheten att uppnå ett bra möte mellan sjuksköterskan och närstående.

 • 72.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Karlsson, Johnny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hiv-positivas erfarenheter av möten med vårdpersonal i allmänna vården: En intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hiv-positivas erfarenheter av möten med vårdpersonal i den allmänna sjukvården.

  Resultatet bygger på åtta respondenters upplevelser. De deltagande hade levt med hiv i allt ifrån tre till tjugotre år. Datainsamlingen skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer.

  Resultatet visar att hiv-bärare har lågt förtroende för hur sekretessen handhas i allmänna vården. De upplever svårigheter i form av långa väntetider och nekad vård och behandling. Personer med hiv menar att vårdpersonal blir rädda, avståndstagande och undviker fysisk kontakt efter att de berättat om sin hiv-diagnos. Hiv-positiva uppfattar att personal i vården slösar med resurser och ägnar sig åt onödiga skyddsåtgärder. De beskriver en rädsla inför kontakt med allmänna vården.

  Positiva erfarenheter har varit relaterade till att hiv-bärare inte blivit särbehandlade eller utpekade på grund av sin sjukdom. Att vårdpersonal är förstående, öppensinnade och inte ställer konstiga frågor inger en trygghet hos hiv-bäraren. De uppskattar möten där informationen om blodsmittan tas med jämnmod utan att trigga igång någon negativ reaktion.

 • 73.
  Andersson, Kerstin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Uggeldahl, Danijela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Distriktssköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i palliativ hemsjukvård: -en intervjustudie2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det dör ca 90 000 människor varje år i Sverige. En del av dem dör i hemmet. Distriktssköterskan har omvårdnadsansvar för palliativ omvårdnad i kommunen. Den här studien baseras på nio intervjuer med distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård i tre olika kommuner. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter i kommunikation med patienter i kommunal hemsjukvård. Ett övergripande tema urskiljdes vilket benämndes Den mångsidiga kommunikationen och kunde beskrivas utifrån två kategorier Den enkla och Den svåra kommunikationen och utifrån analysen kunde sju olika underkategorier urskiljas vilka namngavs: Att komma in på rätt sätt i kommunikationen, Att patienterna har accepterat sin situation, Att vara där patienterna är, Att kommunicera med patienterna när närstående är på samma nivå, Att inte komma in på rätt sätt i kommunikationen, Att patienterna inte accepterat sin situation och Att kommunicera med patienterna när närstående inte är på samma nivå. Den här studien utgår från en kvalitativ metod för att beskriva nyanser och erfarenheter i intervjutexterna. Som distriktssköterskestudenter och författare hoppas vi att denna studie, genom att uppmärksamma distriktssköterskors erfarenheter i kommunikation i palliativ omvårdnad, ökar kunskaper och förbättrar kommunikationen mellan distriktssköterskor och patienter i palliativ omvårdnad.

 • 74.
  Andersson, Kristin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lundblom Bäckström, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans möjligheter att hjälpa kvinnor med bröstcancer att hantera fatigue: En Litteraturbaserad studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fatigue är en biverkan hos kvinnor med bröstcancer som genomgår adjuvantbehandling. Sjuksköterskan kan genom sina omvårdnadsåtgärder hjälpa dessa kvinnor atthantera och minska biverkningar av fatigue. Begreppet empowerment och Orems teori omhjälp till självhjälp kan ses som en grund för sjuksköterskan i detta omvårdnadsarbete.Syfte: Att beskriva hur kvinnor med bröstcancer, under adjuvant behandling, kan hantera ochminska symptomet fatigue med hjälp av sjuksköterskans omvårdnadsinsatser, grundat i begreppet empowerment och hjälp till självhjälp.Metod: Litteraturbaserad studie med grund i tolv kvalitativa och kvantitativa artiklar.Resultat: Förekomsten av fatigue finns kvar men olika metoder kan ge minskade nivåer.Motion och rörelse kan lindra graden av fatigue. Muskelavslappningsövningar gav minskadenivåer och minskad upplevelse av fatigue. En balanserad sömn och minskad stress gavpositiva effekter på upplevd fatigue.Slutsats: Det finns olika omvårdnadsinsatser sjuksköterskan kan genomföra, dels själv menockså tillsammans med andra professioner. Tillsammans med patienten kan sjuksköterskankartlägga graden av fatigue och skräddarsy en individuell omvårdnadsplan. Motionsprogramoch gruppinterventioner med empowerment som grund kan stärka och hjälpa dessa kvinnorhantera fatigue.

 • 75.
  Andersson, Lina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Svensson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Det vårdande och icke vårdande mötet med personer som har ett alkoholmissbruk: en litteraturöversikt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Idag dricker allt fler svenskar alkohol allt oftare och i större mängder. Alkoholmissbruk innebär ett lidande för den drabbade och dennes anhöriga, samtidigt som det är ett omfattande och kostsamt problem för samhället. Sjukvårdspersonal har goda kunskaper om alkohol och dess påverkan och kan därför spela en mycket viktig roll i det hälsoförebyggande arbetet relaterat till alkohol och missbruk. SYFTE: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva vårdandet av patienter med ett alkoholmissbruk med speciellt fokus på bemötande och vårdrelationen. METOD: En litteraturöversikt där nio vetenskapliga artiklar analyserats. RESULTAT: Sjuksköterskor upplevde att frågor om alkoholkonsumtion var svåra att hantera i praktiken då frågorna kunde upplevas förolämpande och väcka starka känslor hos patienten. Samtidigt som patienten vill vara öppen med sitt missbruk och därför önskar att få frågor om sina alkoholvanor. KONKLUSION: Att bemöta och vårda personer med ett alkoholmissbruk kan medföra speciella svårigheter. Resultatet visar att balansgången mellan viljan att vårda och att inte alltid tro på patienten gör mötet svårare. Samtidigt som sjukvårdspersonalen måste ta steget att våga ställa frågor om alkoholkonsumtion.

 • 76.
  Andersson, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevda sexuella hälsa efter bröstcancer: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Över en miljon kvinnor världen över drabbas årligen av bröstcancer. I Sverige beräknas det till över sju tusen fall årligen. Behandlingen i form av kirurgi, hormonell behandling och cytostatika är påfrestande för kroppen och kan förändra kvinnans kroppsuppfattning och kan påverka sexuell hälsa. Syfte: Att beskriva hur kvinnor upplever sexuell hälsa av uppkomna symtom vid behandling av bröstcancer. Metod: Studien är en litteraturstudie där 15 artiklar sammanfattats till ett resultat. Resultat: Behandling av bröstcancer påverkar kvinnans upplevelse av sin kropp som mindre feminin och mindre attraktiv. Svårigheter så som torra slemhinnor i vagina och därmed smärta vid samlag och minskad sexuell lust är andra upplevda hälsofaktorer som påverkats. Att samtala om sina problem inom sexuell hälsa med vårdgivare är svårt och upplevs inte prioriterat av sjukvården. Diskussion: Kommunikation angående sexuell hälsa ingår i sjuksköterskans uppgift, men brister information mellan olika vårdgivare anser kvinnor att det är svårt att ta upp sina sexuella problem på nytt. Kvinnans upplevelse av att vara mindre attraktiv relaterat till mastektomi anses bero på det kroppsideal som finns i samhället. Vidare diskuteras det om smärta i vagina har med biverkning av cancerbehandling att göra eller om det beror på kvinnans känsla av att de måste tillfredsställa sin partners sexuella behov som skapar minskad lust och upphetsning. 

 • 77.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nilsson, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Svåra samtal - en del av sjuksköterskans vardag: En intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det dagliga arbetet och som en del av omvårdnaden måste sjuksköterskan samtala med patienterna. Samtal kan vara väldigt svåra, vissa samtal är svårare än andra. För att oerfarna sjuksköterskor lättare skall kunna relatera och hantera dessa samtal i yrkeslivet var syftet med studien att beskriva vad sjuksköterskor anser vara det svåraste i svåra samtal. Ett fåtal studier beskriver vad sjuksköterskor anser vara svåra samtal och ingen studie har funnits som beskriver vad de anser vara det svåraste i dessa samtal. En kvalitativ metod valdes och innehållsanalys användes som metodanalys. Studien innefattar intervjuer med sex sjuksköterskor från ett sjukhus i västra Sverige. Resultatet av analysen visar sex huvudkategorier som innehåller sex sjuksköterskors beskrivning av vad det svåraste är i svåra samtal. Kategorierna är: samtal när personkemin inte stämmer, hoppfulla samtal vid negativa besked, samtal med arga patienter, känsliga samtal, försonande samtal med anhöriga och närvara i samtal under tidsbrist. Alla sjuksköterskorna upplevde att det svåraste i alla samtalen var att vara närvarande i samtalet för att behålla patientens hopp och få patienten att försonas med sin situation.

 • 78.
  Andersson, Liselotte
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hillberg, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att leva med en livshotande sjukdom: en studie av självbiografier2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att få en livshotande sjukdom kan vara en stor kris och är ett lidande. Tidigare forskning är till stor del fokuserad på patienters upplevelser i ett terminalt skede och visar vikten av en öppen kommunikation, att leva ett aktivt normalt liv och att människors uppfattning om döden är olika. Syftet med denna studie var att beskriva hur det är att leva med en livshotande sjukdom i det vardagliga livet vilket har studerats med hjälp av självbiografier. Studien har en kvalitativ ansats, baserad på sex självbiografier. Resultatet beskrivs i form av fem teman, som illustreras och förtydligas med citat. Resultatet visar att upplevelsen av att leva med en livshotande sjukdom involverar ett behov av att leva ett så vardagligt liv som möjligt för att få ett större välbefinnande. Framtiden är oviss och personerna upplever en konstant oro och rädsla. Att ha någon att dela sina upplevelser med, ett bra stöd och förtroende från vårdpersonal är viktigt. I diskussionen diskuteras hur individens hela livssituation påverkas till följd av en livshotande sjukdom och hur viktigt det är att vårdpersonalen bekräftar patienternas känslor.

 • 79.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. a14malan@student.his.se.
  Velin, Veronica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. a13verve@student.his.se.
  Upplevelser av att leva med bipolär sjukdom: En självbiografistudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter med bipolär sjukdom har episoder med depression och manier. Vid dessa episoder försvåras patientens förmåga att hantera känslor, arbete samt ekonomi. Genom en ökad förståelse kring sjukdomen kan tabubeläggning om bipolär sjukdom minskas. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Metod: Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera fem självbiografiska böcker som är skrivna av patienter som lever med bipolär sjukdom. Resultat: I resultatet framkom olika teman som beskriver hur patienter upplever att leva med bipolär sjukdom. De teman som framkom var: Viljan att få hjälp, att acceptera bipolär sjukdom och betydelsen av anhörigas stöd samt känslan av att vara annorlunda. Slutsats: Patienter med bipolär sjukdom behöver stöd från anhöriga och bli mer uppmärksammad i sin sjukdom från sjukvårdspersonal. Vid tidig diagnostisering kan behandling sättas in som minskar risk för suicidförsök och självskadebeteende hos patienten. Ökad förståelse om bipolär sjukdom kan leda till att patienter mer accepterar sin sjukdom.

 • 80.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ytterberg, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  I väntan på ett barn: En litteraturöversikt som beskriver pars behov inom infertilitetsvård2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är ett vanligt problem hos par i fertil ålder och drabbar runt 15–20 % av alla par i västvärlden som önskar få barn. Infertilitet och infertilitetsvård kan bidra till sämre hälsa och kan vara påfrestande för båda parter i paret. Processen kan även leda till ett lidande där sjuksköterskan har en viktig roll. För att bemöta par och tillgodose deras önskemål är det angeläget att studera vilka behov de upplever. Syfte: Att beskriva behov par erfar i samband med infertilitetsvård. Metod: En litteraturöversikt där datamaterial bestod av sju vetenskapliga artiklar varav två kvantitativa, fyra kvalitativa och en av mixad metod. Resultat: I resultatet framkom tre teman, Stöd, Respekt och förståelse samt En utformad och anpassad miljö. Det framkom även sex subteman. Konklusion: Att möta par inom infertilitetsvård kan vara komplext och ytterligare kunskap kring vilka behov de upplever kan vara angeläget. Som sjuksköterska är det viktigt att bidra med stöd och information gällande processen. Det är även viktigt att individualisera vården och se till varje pars egna önskemål. Respekt och förståelse samt anpassning och utveckling av organisationen är angeläget där högre instanser bör bli engagerade.

 • 81.
  Andersson, Mari
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jarlemyr, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Se mig, hör mig, fråga mig...: Upplevd psykisk ohälsa under skoltiden hos personer med bipolär sjukdom2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Då det är känt att den psykiska ohälsan ökar är det betydelsefullt att undersöka hur elever med psykisk ohälsa upplever sin hälsa i skolan och hur de anser att skolsköterskor kunde eller borde agera. Bipolär sjukdom är en kronisk cyklisk stämningslägessjukdom, med depression, hypomani och mani, vilken kan bero på både ärftliga faktorer såväl som faktorer i miljön. Det är viktigt att det finns en hög medvetenhet om dessa tillstånd bland dem som möter barn med problem. Skolsköterskor är centrala för elevhälsans arbete och som barnens representanter är de skyldiga att våga se, lyssna och fråga dem om psykisk ohälsa.

   

  Syftet med studien var att beskriva hur personer med bipolär sjukdom upplevde sin psykiska hälsa under skoltiden. Studien genomfördes utifrån kvalitativ metod. Studien bygger på nio intervjuer med personer diagnostiserade med bipolär sjukdom, som analyserades med hjälp av narrativ metod. I resultatet framkommer hur informanternas psykiska hälsa tog sig uttryck i hemmet, tillsammans med familjen och i skolan. Informanterna beskriver svårigheter att leva med bland annat djupa depressioner, förhöjd sinnesstämning, dåligt självförtroende och stress. Det meningsbärande är att alla upplevt psykisk ohälsa på olika sätt under skoltiden. Upplevelsen var att det fanns okunskap om psykisk ohälsa hos dem som arbetar i skolan. Gemensamt var att informanterna inte bad om hjälp och inte ville be om hjälp, men samtidigt önskade att någon skulle se, lyssna och fråga dem. Konklusionen är att skolan behöver uppmärksamma barns psykiska hälsa

 • 82.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Larsson, Jörgen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En litteraturbaserad studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Majoriteten av de epidemiologiska studierna visar på en ökning av hjärtsvikt över hela västvärlden. I takt med att antalet patienter med hjärtsvikt ökar kommer också vårdpersonalens behov av att förstå hur hjärtsviktspatienter lever med sjukdomen att öka, vilket är en förutsättning i processen för patienten att anpassa sig till sjukdomen och dess påverkan på det dagliga livet.Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever att sjukdomen påverkar det dagliga livet.Metod: Litteraturbaserad studie med grund i kvalitativ forskning som följer Friberg (2006) metod för analys där 14 artiklar granskades.Resultat: Fem teman identifierades: (1) en ny och osäker situation, (2) förändringar i patientens psykiska och fysiska förmågor, (3) förändringar i det sociala livet, (4) anpassning och acceptans i situationen med ny mening och identitet, (5) ångest kring döden och sjukdomens oförutsägbara natur. Att leva med hjärtsvikt karakteriserades av påfrestande symtom, begränsningar av de dagliga aktiviteterna, förändringar i sin identitet och det sociala livet samt ångest kring döden och sjukdomens oförutsägbara natur.Slutsats: Upplevelse av hälsa och livskvalitet är individuellt. Tydlig information om sjukdomen och egenvård till patienten är nödvändigt för bättre kontroll, upplevelse av hälsa och livskvalitet.

 • 83.
  Andersson, Melinda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gustavsson, Clara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med ett dödshot: När bröstcancern tog över livet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje dag drabbas kvinnor i Sverige av bröstcancer som är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Att få ett bröstcancerbesked är omvälvande och sätter hela livssituationen på spel, särskilt när dessa kvinnor befinner sig mitt i arbetslivet med familj och barn. Det är viktigt för sjuksköterskor att veta hur dessa kvinnor upplever sin situation för att kunna bedriva bästa möjliga vård. Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelser av hur det är att leva med bröstcancer. Metod: En kvalitativ undersökningsmetod med ett induktivt förhållningssätt valdes där datamaterialet bestod av självbiografier. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom sju teman; en tid av ovisshet, en vilja att överleva, en påfrestande behandling, hoppfulla tecken, en stödjande omgivning, en förändrad livssyn samt en förändrad kropp. Slutsats: Kvinnor som lever med bröstcancer har ett turbulent liv som medför flera påfrestande behandlingar vilket påverkar deras livskvalitet. Upplevelsen är individuell och det krävs stöd från både närstående och vårdpersonal för att kvinnor ska orka ta sig igenom sjukdomsprocessen då de känner sig utlämnade i sjukdomen.

 • 84.
  Andersson, Millan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Grönberg, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Föräldrars upplevda behov av stöd när deras barn lever med diabetes typ 1: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Type 1 diabetes mainly affects children and the disease is shifting towards younger ages. To suffer from diabetes may involve lifestyle changes, which can be stressful for both the child and the parents. Parents must take great responsibility for the child’s treatment and are therefore in need of support from the surroundings and the nurse to deal with the situation. A good support can mean that parents can integrate diabetes in their daily life, as well as increase the feeling of hope. Aim: To describe parents’ perceived need of support when their child is living with type 1 diabetes. Method: Eleven qualitative articles formed the basis of the literature review and these were analyzed using a qualitative content analysis. The search was conducted in the databases CINAHL, MEDLINE and PubMed. Results: Four themes emerged during the analysis that responded to the parents’ perceived need of support. These were the desire to be understood, not to be judged and accused, the desire for confirmation and to feel security and trust. Conclusion: The need for support was great both from the social surroundings and the diabetes team. The nurse should work from a person-centered approach in order to meet the parents’ individual needs of support.

 • 85.
  Andersson, My
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom akutsjukvård2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: An indisputable right for nurses is to have a safe and secure work environment so they can deliver a high quality care. To bring a clear definition of what threat and violence are, is an important part in the work to prevent threat and violence. One part of the problem is that the experience and understanding of threat and violence can be different from one person to another. Aim: The aim of this quality study was to emphasize Nurses experience of threat and violence at workplace. Method: The method used in this study was qualitative interviews in the sense to bring out the nurses experience. Four nurses at four different emergency divisions were interviewed. Results; Two leading categories emerged with 12 subcategories. The leading categories are: nurse’s experience of threat and violence and nurse’s management of threat and violence. Conclusion; This study shows that nurses experience threat and violenc at their workplace and that the increased amount of violence in the society reflects on what happens at the hospitals.

 • 86.
  Andersson, My
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Pettersson, Annika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förutsättningar att vårda patient med trauma nivå-1: En kvalitativ intervjustudie av operationssjuksköterskans erfarenheter2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Traumavård är en del av den svenska hälso- och sjukvården. Patienter som råkat ut för ett trauma vårdas utifrån allvarlighetsgraden av skadebilden.  Enligt nationella riktlinjer indelas trauma i två olika nivåer, där trauma nivå-1 är det allvarligaste som ofta kräver livräddande vårdinsatser. Operationssjuksköterskan är en av medarbetarna i teamet och är delaktig i de operativa åtgärderna. Vårdandet ställer krav på yrkeskompetens och stresstålighet i det pre- och intraoperativa arbetet.   

  Syfte: Syftet med studien var att belysa operationssjuksköterskor erfarenheter av att vårda patienter med trauma nivå-1 på operationssal med fokus på förutsättningar.

  Metod: I studien användes kvalitativ metod där datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Datamaterialet insamlades genom tio intervjuer med operationssjuksköterskor från ett regionalt traumacentrum och ett traumamottagande sjukhus.

  Resultat: Analysen av datamaterialet gav ett övergripande tema som är operationssjuksköterskans delaktighet i vårdandet och trygghet i professionen. Temat framkom utifrån tre kategorier; personliga och professionella resurser, lärande resurser och organisatoriska resurser med tillhörande underkategorier.

  Konklusion: I resultatet framkommer att fungerade teamarbete, förtrogenhet i yrkesrollen och olika former av lärande är förutsättningar för vårdandet. Organisatoriska delar som struktur och chefskap är andra förutsättningar som har betydelse för ett fungerande samarbete och för att operationssjuksköterskan ska kunna utföra sitt arbete i samband med traumavård nivå-1.

 • 87.
  Andersson Ohlin, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Wängefors, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jag ska inte dö idag. Patienters upplevelser av att ha biverkningar vid cellgiftsbehandling: En självbiografisk studie2017Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer är en sjukdom med över 200 olika former och cellgiftsbehandling är en vanlig behandling där cancerceller angrips, men även kroppens friska celler påverkas. Detta resulterar i biverkningar hos patienter som kan påverka livskvaliteten negativt trots att många av biverkningarna är lindriga. Sjuksköterskans primära roll är att arbeta för att främja hälsa och välbefinnande hos patienter.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters upplevelser av ha biverkningar vid cellgiftsbehandling.

  Metod: Arbetet har genomförts genom en kvalitativ metod där självbiografier med en narrativ karaktär har studerats.

  Resultat:  I resultatet framkommer fyra teman. (1) Att orka fortsätta leva; innefattar upplevelser av att orka genomgå biverkningar. (2) Kroppens begränsningar; innefattar upplevelser av hur biverkningar begränsar patienternas liv. (3) Att pendla mellan olika känslor: innefattar upplevelser om hur känslor till biverkningarna är olika från dag till dag. (4) Behovet av stöd: innefattar vikten av stöd vid biverkningar. Resultatet visar upplevelsen av att ha biverkningar vid cellgiftsbehandling.

  Konklusion: Genom en inblick i upplevelserna kan sjuksköterskan möta och förstå patientens individuella behov av stöd och genom detta förebygga lidande av biverkningar vid cellgiftsbehandling.  

 • 88.
  Andersson, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Furubrink, Viktoria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskans upplevelse av processen att göra en orosanmälan till socialtjänsten2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag är det många barn som i hemmet inte får tillräckligt god omvårdnad. För att få rätt stöd och hjälp behöver dessa barn komma till socialtjänstens kännedom. Dock förekommer en underrapportering från hälso- och sjukvårdens sida av barn som far illa, trots att en anmälningsplikt föreligger.

  Syfte: Att beskriva skolsköterskans upplevelse av processen att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod med en fenomenologisk ansats, där 13 skolsköterskor via e-post fick skriva ner sina berättelser. Datamaterialet analyserades med innebördsanalys.

  Resultat: Skolsköterskornas upplevelser i samband med en orosanmälan sammanställdes i fem teman; att bli känslomässigt berörd av barnets situation, att uppleva obehag i samband med en anmälan, att uppleva trygghet i samband med en anmälan, Att samverka med socialtjänsten påverkar samt att det fanns upplevelser av att hantera egna känslor i olika forum.

  Slutsats: Skolsköterskorna upplever att det finns komplexa omständigheter i samband med en orosanmälan. Resultatet visar därmed angelägenheten om att få ökad kunskap om detta för att antingen kunna förändra eller ytterligare förbättra arbetet med att göra en orosanmälan när barn far illa.

 • 89.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Dahlfors, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Stillasittande som enskild riskfaktor: En litteraturöversikt om hur vuxna påverkas av ett stillasittande beteende2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: I dagens moderna, välutvecklade och allt mer digitaliserade samhälle ges människor en ökad möjlighet till att leva sina liv betydligt mer stillasittande än tidigare. Allt mer forskning pekar idag på att långvarigt stillasittande som enskild riskfaktor är en bidragande orsak till utvecklingen av ohälsa samt vällevnadssjukdomar såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt fetma. Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att undersöka hur ett stillasittande beteende som enskild riskfaktor påverkar vuxna människors hälsa samt belysa vilka faktorer som bidrar till ett stillasittande beteende. Metod: För att besvara syftet har en litteraturöversikt gjorts utifrån tio vetenskapliga originalartiklar. Sökningarna har gjorts via databaserna Pubmed, Cinahl och PsycARTICLES. Artiklarna granskades och analyserades sedan med hjälp av Whittemore och Knafl (2005) analysmetod. Resultat: Längre stunder av stillasittande hade en tydlig koppling mellan flera fysiologiska effekter i kroppen. När pauser togs genererade det i flera hälsofrämjande effekter så som ett ökat upptag av glukos i blodet, ökad kaloriförbrukning samt minskat BMI. Hos de personer som var mindre stillasittande sågs även en minskad risk av att dö i t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar. Riskfaktorer så som en dålig arbetsmiljö, vart en bor samt ett förhöjt BMI sågs ha negativa effekter som ledde till ett ökat stillasittande. Slutsats: Att så mycket som 60 % av den vakna tiden spenderas stillasittande kan ses som en riskfaktor för att i förlängningen kunna utveckla vällevnadssjukdomar. Viktiga aspekter som sågs för att motverka detta var att regelbundet ta kortare pauser för att avbryta längre stunder av stillasittande.Trots att en hälsosam nivå av fysisk aktivitet uppnås är det inte tillräckligt om resten av dagen spenderas stillasittande. Detta utgör ett behov av nya tydligare och uppnåeliga riktlinjer för hur personer bör begränsa sitt stillasittande.

 • 90.
  Andersson, Sandra Paolin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Berg, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hur unga flickor i åldrarna 12-19 årpåverkas psykiskt av media, i förhållande till sina kroppar: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 91.
  Andersson, Sophia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Effekterna av fysisk aktivitet vid depression: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  INLEDNING Depression är en vanligt förekommande folksjukdom som växer globalt och kan innebära stort lidande för den drabbade. SYFTE Ge en översikt av effekterna av fysisk aktivitet vid depression. METOD En litteraturöversikt genomfördes genom att tio vetenskapliga originalartiklar valdes ut som studerade effekterna av fysisk aktivitet på depression. Dessa sammanställdes och analyserades fram till fyra gemensamma teman. RESULTAT Majoriteten av studierna visade signifikant förbättring av depressionsnivå efter intervention jämfört med kontrollgrupp. Fysisk aktivitet som komplement till antidepressiv medicinering har positiv effekt på depressionens svårighetsgrad och kan även minska behovet av höga doser antidepressiv medicin. Placeboeffekt kunde uteslutas. Enbart en studie observerade ingen påverkan på depression, hos vilken resultatet bör tolkas med hänsyn till ett begränsat studiedeltagande. DISKUSSION Fysisk aktivitet kan vara mer effektivt än traditionell behandling av antidepressiv medicinering. Den praktiska tillämpningen av att rekommendera fysisk aktivitet inom vården kan däremot vara komplex. Vinstintressen, okunskap och gamla vanor kan eventuellt försvåra en praktisk tillämpning av fysisk aktivitet som behandling. SLUTSATS Slutsatsen är att effekten av fysisk aktivitet på depression är behandlande och lindrande. Fysisk aktivitet står stark som effektiv behandlingsmetod mot depression såväl i sig eller i kombination med traditionell behandling, beroende på svårighetsgrad. Mer studier behövs för att identifiera de mest effektiva kombinationerna av fysisk aktivitet med andra behandlingsmetoder i förhållande till depressionsnivå och målgrupp.

 • 92.
  Andersson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Med risk för diabetes: Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes2012Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: Individuals with impaired glucose tolerance (IGT) have a high risk of developing both type 2 diabetes mellitus (T2DM) and cardiovascular disease. T2DM is a common chronic disease in a global perspective, and it is estimated to continue to grow, which is a serious health problem. It is of significance to increase knowledge about persons with IGT to direct preventive activities more efficiently thus to limit its progression to T2DM.

  Aim: The overall aim was to describe experiences of living with the increased risk of type 2 diabetes, and to identify self-reported symptoms and bodily sensations associated to prediabetes by the persons themselves. Specific aim were to explore the associations between experiences of sleep, vitality and self-rated health, respectively, and IGT.

  Methods: The design was explorative and descriptive. Participants were randomly selected from a cross-sectional population-based survey in two municipalities in Southwestern of Sweden. Data were collected by means of interviews and a questionnaire about life-style and health.

  Results: Living with prediabetes means living in the borderline between health and type 2 diabetes. Living in the borderline and the balance between opportunities and obstacles were interpreted as a burdensome sense of living with increased risk of developing type 2 diabetes, although this feeling could be changed so you could see either opportunities or obstacles. Persons with IGT are experiencing symptoms, which they relate to their elevated plasma glucose level associated with IGT. The diagnosis in itself gave them something to relate to because they received confirmation and a possible explanation for their symptoms. In men a statistically significant age-adjusted association was found between self-reported lack of sleep and IGT: It did not weaken after further adjustment for BMI, smoking, education, and leisure time physical activity No such associations were found in females. Corresponding age-adjusted statistically significant associations between low vitality and IGT in both men and women were successively lost with multivariate adjustments. Both men and women with low self-rated health had a worse risk factor profile than those with high self-rated health and a statistically significant crude association between self-rated health and IGT. After controlling for major lifestyles factors and biomedical variables the association remained only in men.

  Conclusions: A special focus must be directed towards persons with prediabetes as they experience both opportunities and obstacles. Although prediabetes is often described as a condition without symptoms, persons with IGT experienced many symptoms, which they related to their IGT. Insufficient sleep and low self-rated health may be a risk factor for IGT in men. A generous sampling of plasma glucose, HbA1c and oral glucose tolerance tests is suggested, even in vague symptoms. There is a link between the measurable (signs) and the perceived in form of symptoms, interpreted as “the guiding feeling”. This should be considered in pedagogical encounters with patients to prevent the onset of type 2 diabetes.

 • 93.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Berglund, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Vestman, Caroline
  Primary Health Care Center, Gullspång, Sweden.
  Kjellsdotter, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Research and Development Centre, Skaraborg Hospital Skövde, Skövde, Sweden.
  Experiences of specially trained personnel of group education for patients with type 2 diabetes: A lifeworld approach2019Inngår i: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 6, nr 2, s. 635-641Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim:To describe how the group education process for people with type 2 diabetes is experienced by diabetes nurses and dietitians who support the patients’ learning, in a primary care setting.

  Design:The project took place at two primary care settings in the south of Sweden.

  Methods:Data collected from focus‐group interviews and reflection notes were subjected to phenomenological analysis.

  Results:The specially trained personnel experienced that group education made it possible for the patients to learn through reflection concerning their own and others’ experiences. Furthermore, group education entailed increased knowledge for the trained personnel. When the patients were challenged to make changes in their lives with the illness, the personnel experienced that both patients and personnel supported each other. The study concludes that the trained personnel person‐centred approach, with help of the didactic model, get tools to support patients learning.

 • 94.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Karlsson, Veronika
  Department of Health Sciences, University West, Trollhattan, Sweden.
  Bennet, Louise
  Center for Primary Health Care Research, Family Medicine, Department of Clinical Sciences, Lund University, Malmö, Sweden.
  Fellbrant, Klas
  Family Medicine, Department of Primary Health Care, Skövde, Sweden.
  Hellgren, Margareta
  Institute of Medicine, Department of Primary Health Care, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Attitudes Regarding Participation in a Diabetes Screening Test among an Assyrian Immigrant Population in Sweden2016Inngår i: Nursing Research and Practice, ISSN 2090-1429, E-ISSN 2090-1437, artikkel-id 1504530Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Immigrants from the Middle East have higher prevalence and incidence of type 2 diabetes (T2D) compared with native Swedes. The aim of the study was to describe and understand health beliefs in relation to T2D as well as attitudes regarding participation in a screening process in a local group of Assyrian immigrants living in Sweden. A qualitative and quantitative method was chosen in which 43 individuals participated in a health check-up and 13 agreed to be interviewed. Interviews were conducted, anthropometric measurements and blood tests were collected, and an oral glucose tolerance test was performed. In total, 13 of the 43 participants were diagnosed with impaired glucose metabolism, 4 of these 13 had TD2. The interviewed participants perceived that screening was an opportunity to discover more about their health and to care for themselves and their families. Nevertheless, they were not necessarily committed to taking action as a consequence of the screening. Instead, they professed that their health was not solely in their own hands and that they felt safe that God would provide for them. Assyrians' background and religion affect their health beliefs and willingness to participate in screening for TD2.

 • 95.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Svanström, Rune
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ek, Kristina
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Rosén, Helena
  Health Sciences, University of Lund, Lund.
  Berglund, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  'The challenge to take charge of life with long-term illness': Nurses' experiences of supporting patients' learning with the didactic model2015Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 24, nr 23-24, s. 3409-3416Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 96.
  Andrée, Linnea
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gillberg, Patrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Orsaker till övervikt och fetma hos barn i Sverige: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Övervikt och fetma hos barn blir allt vanligare i Sverige. Ämnet har en stark folkhälsopolitisk anknytning eftersom över 300 000 barn beräknas lida av övervikt och fetma, vilket kan bidra till stora kostnader för samhället och en sämre hälsa för barnen. Orsakerna till ökningen kan därför vara viktiga att belysa.

  Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att förstå och belysa orsaker till ökningen av övervikt och fetma bland barn under 18 års ålder i Sverige.

  Metod: En litteraturöversikt gjordes genom sökningar i databaserna PubMed och CINAHL där tio vetenskapliga artiklar valdes ut.

  Resultat: Sömn, socioekonomisk status, sjukdom, kost, fysisk aktivitet och psykisk ohälsa är orsaker som bidragit till ökningen av övervikt och fetma hos barn i Sverige.

  Diskussion: Orsaker när det gäller övervikt och fetma hos barn i Sverige är svårt att fastställa och litteraturöversikten visar på ett flertal sammanhängande faktorer. Genom att ämnet är komplext och utbrett kräver det omfattande åtgärder för att bearbetas.

 • 97.
  Andréen, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Socialt välbefinnade hos barnmorskor inom förlossnings-/ BB-vård: En tvärsnittsstudie baserad på Job Related Social Well-being Scale2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 98.
  Andrén, Emelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Svensson, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom: En studie av självbiografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som kännetecknas av kraftiga humörsvängningar i maniska och depressiva skov. Den har påverkan på personens livsvärld och upplevelse av hälsa. Sjukdomen är kronisk och för med sig lidande för personen. Sjuksköterskan har en väsentlig roll i att ge stöd och undervisning. Syfte: Är att beskriva personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Metod: Kvalitativ metod där fem självbiografier lästes. Analysmetoden är analys av narrativer. Resultat: I resultatet framkom det sex kategorier. Dessa är: den känslomässiga berg och dalbanan, den euforiska gränslösheten, som mörkast före gryning, den annorlunda verkligheten, påverkan på det vardagliga, i kontakt med vården. Diskussion: Personer med bipolär sjukdom upplever hälsa, ohälsa och lidande beroende på vilket skov i sjukdom de befinner sig i. Det är viktigt att ha personer i sin omgivning som är förstående och bryr sig för att kunna finna ro. Sjuksköterskan agerar som stöd i det dynamiska humöret hos personerna och kan bidra med information för att lättare hantera sjukdomen. Konklusion: Att leva med bipolär sjukdom innebär ett ständigt varierande humör. Vården ska vara öppen och bemöta personen i dennes livsvärld. Det är viktigt som sjuksköterska att skapa balans för att lindra lidande och uppmuntra till hälsa.

 • 99.
  Andrén, Martina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stenman, Isabelle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Anorexia nervosa - unga kvinnors upplevelser av mötet med vårdpersonalen: En självbiografistudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa drabbar vanligen unga kvinnor. Sjukdomen grundar sig i en skev kroppsuppfattning vilket leder till bantning för att nå en idealvikt. Personer diagnostiserade med anorexia nervosa kan ha en dålig självbild och bristande självförtroende vilket kan leda till självdestruktivitet och lidande. Sjuksköterskan behöver visa tillit och skapa trygghet i mötet. Professionellt stöd i form av kommunikation och interaktion kan skapa en god vårdrelation. Syfte: Att beskriva hur unga kvinnor diagnostiserade med anorexia nervosa upplever mötet med vårdpersonal. Metod: Datamaterialet består av fem självbiografier som har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Ur analysen framkom fyra kategorier; känna sig orättvist behandlad, hamnat i underläge, utsatt för maktmissbruk och tvång samt hopp och förtroende medåtta underkategorier. Konklusion:Mötet med vården upplevs både negativt och positivt. Det är viktigt att vårdpersonal respekterar de unga kvinnornas autonomi och engagerar dem i vården. Att vården präglas av ett etiskt perspektiv och att det avsätts tid till mötet är viktigt. Ett gott bemötande, adekvat kunskap och en icke-dömande attityd från vårdpersonalen är betydelsefullt. 

 • 100.
  Annerfalk, Alice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. a.annerfalk@gmail.com.
  Svensson, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sociala mediers effekt på ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: De senaste åren har användning av sociala medier ökat kraftigt hos ungdomar. 92 procent av alla 13 till 16 åringar använder idag sociala medier där de vanligaste medierna är Facebook, Instagram och Snapchat. Något annat som ökar i samma takt som sociala medier är psykisk ohälsa hos ungdomar. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka huruvida ungdomar och unga vuxnas (13-24 år) användande av sociala medier har några effekter på deras psykiska hälsa och välbefinnande. Metod: Metoden är en litteraturstudie där 21 vetenskapliga artiklar har analyserats för att besvara frågeställningarna. Resultat: Sociala medier visade sig både  ha en negativ och en positiv effekt på unga människor. Psykologiska konsekvenser kunde påvisas och förklaras genom såväl hur sociala medier används, hur ofta de används och olika medierande variabler. Den starkaste medieringen visades vara FoMO, rädslan över att råka missa något om man inte ständigt kollar igenom sina sociala medier. Social medier påvisades även vara ett hälsofrämjande verktyg om de används med måtta, individen utvecklar då dels sin kommunikationsförmåga och stärker sitt sociala umgänge och stöd. Slutsats: Sociala medier har såväl positiva som negativa effekter på den psykiska hälsan. Däremot blir slutsatsen i denna litteraturstudie att de negativa effekterna överväger och att sociala medier således bör användas med mer varsamhet och eftertanke.

1234567 51 - 100 of 1263
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf