his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 51 - 100 of 1214
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gardvik, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Bröstcancer och kvinnlig sexualitet: En litteraturstudie om hur kvinnor upplever att bröstcancer förändrar deras sexualitet och sexuella relation.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Anledningen till att författarna gjorde denna studie var att bröstcancer är en av de vanligaste cancertyperna som drabbar kvinnor. Diagnosen innebär för de flesta kvinnor att hela eller delar av bröstet opereras bort. För många kvinnor representerar bröstet sexualitet och kvinnlighet. Syftet var att beskriva hur kvinnors sexualitet och sexuella relation förändras efter genomgången kirurgisk bröstcanceroperation och efterföljande behandling. Metoden var en kvalitativ litteraturstudie. Studien resulterade i tre huvudkategorier: (1) en förändrad kropp – en förändrad sexualitet, (2) en förändrad sexualitet – en förändrad sexuell relation, (3) emotionella förändringar i sexualiteten, samt tretton underkategorier. Resultatet visar att kvinnors sexualitet förändras både fysiskt och psykiskt. De flesta upplever en förändrad kroppsbild, minskad sexuell lust och njutning. Samlagen blir ofta smärtsamma vilket gör att många kvinnor drar sig undan sin partner. Många kvinnor upplever svårigheter i att prata om sin förändrade sexualitet med sin partner. Resultatet visar också att sjukvården ibland ger bristfällig information till kvinnor om eventuella biverkningar till följd av en bröstcanceroperation och efterföljande behandling. Då många bröstcancerdrabbade kvinnor upplever sexuella problem bör sjuksköterskor ge bättre information om eventuella biverkningar av behandlingen samt uppmärksamma dessa problem mer. Sjuksköterskor bör även möjliggöra till samtal med kvinnan om hennes funderingar kring sin förändrade sexualitet.

 • 52.
  Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sandberg, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Kvinnors upplevelser av förändrad kroppsuppfatting och sexualitet efter mastektomi: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Breast cancer is the most common form of cancer affecting women. The treatment of breast cancer may lead to forcing the woman to remove her breast. The breast is a symbol of femininity and sexuality for many women. The purpose of this literature-based study is to describe women's experiences of altered body image and sexuality after mastectomy. This may provide a better understanding of the nurse in responding to these breast cancer patients. The method used is a qualitative literature-based method, based on qualitative analysis of 13 articles. The results show that women undergoing mastectomy feel loss of part of the body, loss of sexuality and womanhood and that their bodies and sexuality are changing. Many women feel that their bodies have been mutilated and disfigured which leads to decreased sexual desire. The desire to feel normal again is great and to meet that many women undergoing breast reconstruction or prosthesis wear. Given that many women suffer as a result out of their changing body image and sexuality following a mastectomy, it is important that the nurse has knowledge of women’s experience of altered body and sexuality. The knowledge leads to better response from the nurse to patients' experiences of illness and suffering and to mitigate this as far as possible.

 • 53.
  Andersson, Catarina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Linda, Thomée
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hem ljuva hem?: Upplevelsen av att vara närstående till en människa med demenssjukdom boende på särskilt boende2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Omvårdnaden av en människa med demenssjukdom på särskilt boende kräver resurser i form av personal, ändamålsenliga lokaler samt läkemedel. Det behövs adekvat utbildad personal med lämpliga personliga egenskaper för att skapa långvariga relationer med närstående och boende. Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka upplevelsen av att vara närstående till en människa med demenssjukdom boende på särskilt boende. Metod: En litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar granskades och analyserades efter en modell framtagen av Friberg (2006). Resultat: Fem teman framkom genom analysen; de närståendes upplevelser av omvårdnaden på särskilt boende, upplevelsen av att besöka sin familjemedlem, upplevelsen av aktiviteter, upplevelser av den fysiska miljön och integritet samt upplevelsen av att hantera sin situation. Slutsats: Personliga relationer är av största vikt för upplevelsen av att vara närstående till en människa med demenssjukdom boende på särskilt boende. Utbildning och handledning av personal och närstående kan förhindra missförstånd och hjälpa till att undvika konflikter.

 • 54.
  Andersson, Christian
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Pesonen, John
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Anhörigas upplevelser av omvårdnaden av närstående i särskilt boende i Västra Götaland år 20102010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: När en äldre människa har ett stort omvårdnadsbehov finns möjligheten att flytta till ett särskilt boende. Då äldres vardag ser olika ut är det av yttersta vikt att omvårdnadspersonalen kan ge stöd och hjälp så att den äldre skall kunna anpassa sig till den nya situationen. Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur anhöriga upplever att deras närstående i särskilt boende får en god omvårdnad. Metod: En kvalitativ ansats med empiriskt inslag användes där anhörigas upplevelser av omvårdnad, delaktighet och bemötande insamlades med hjälp av intervjuer. Resultat: Tre olika kategorier Omvårdnad, Delaktighet och Bemötande med nio underkategorier. En betydelsefull del i omvårdnaden är att det skapas en god kontakt mellan anhöriga och omvårdnadspersonalen för att finna ett bra sätt att kommunicera på. Det framkom hur viktigt det är att som vårdtagare känna att de blir sedda för den de är och att de får vara delaktiga i de omvårdnadsåtgärder som beslutas av omvårdnadspersonalen. Diskussion: Resultatet kan bidra till en ökad förståelse för anhörigas upplevelser av hur omvårdnaden bedrivs i särskilt boende. När anhöriga göras mer delaktiga i omvårdnaden, kan det leda till en bättre omvårdnad för vårdtagaren i särskilt boende. Slutsats: Resultatet som författarna kom fram till skulle kunna användas i utbildningssyfte då omsorgen av äldre människor kräver att omvårdnadspersonalen ständigt förnyar sina kunskaper. Detta kan vara till gagn för sjuksköterskan, de anhöriga och de äldre som bor i särskilt boende.

 • 55.
  Andersson, Helena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lövgren , Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Husdjur i vården på särskilt boende, personalens uppfattningar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tidigare studier visar att människor som bor på särskilt boende ofta lider av depression och ensamhet. Personalen som jobbar på särskilt boende är ofta upptagna med de dagliga sysslorna och tiden för social interaktion med de boende är ofta begränsad. Detta kan resultera i en känsla av övergivenhet och ångest hos den boende. Genom århundradena, så har människan alltid använt sig av husdjur som ett sällskap och tröst. Studier visar att den generella hälsan förbättras och stärks genom umgänget med djur. Syftet med denna studie var att beskriva vårdpersonalens uppfattningar av vad ett husdjur på särskilt boende kan ha för inverkan eller betydelse för vården av de boende. En kvalitativ intervju studie genomfördes för att undersöka studiens syfte. Sju undersköterskor intervjuades. Resultatet visar att husdjur har en positiv påverkan på människan. Det stärker glädjen hos människor omkring och skapar en avslappnande atmosfär. Vårdtagarna på särskilt boende, där ett husdjur bor permanent på avdelningen har uppvisat en lugnande, positiv effekt. Hundar och katter är bland de mest populära sällskapsdjuren på grund av tillfredställelsen det ger att klappa och dess vänliga natur. Det finns dock även nackdelar med husdjur på särskilt boende. Allergier, rädsla för vissa djur och risken för att djuret kan orsaka skada eller att djuret själv kan ta skada förekommer. Författarna anser att det finns behov av fortsatt forskning om husdjur inom vården av äldre.

 • 56.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Leyton, Moa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Kan sjuksköterskan hjälpa överviktiga barn och deras familjer : En litteraturöversikt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma hos barn ökar dramatiskt framförallt i västvärlden. Barn som blivit överviktiga i tidig ålder har tecken på sjukdom i många organ och har större risk att förbli överviktiga och sjuka som äldre. Fetma hos barn påverkar livskvaliteten. Syfte: Utifrån aktuell forskning undersöka om sjuksköterskan kan hjälpa överviktiga barn och deras familjer. Metod: Uppsatsen är en litteraturöversikt med både kvalitativa och kvantitativa artiklar som främst söktes i databaserna Cinahl och Medline. Data materialet analyserades enligt Fribergs analysförfarande. Fokus lades vid artiklarnas resultat, diskussioner och konklusioner. Resultat: Sjuksköterskans uppgift är att ta upp problem om barns övervikt med föräldrar. Det känsliga ämnet får inte hindra att vården erbjuder hjälp. Sjuksköterskan kan guida familjen med överviktsproblematik och föra en dialog med motiverande samtal för att familjen skall hitta sin egen väg. Sjuksköterskan kan också diskutera strategier och ge förslag på beteendeförändring. Föräldrar spelar en central roll i barns viktnedgång. Att utbilda och uppmuntra föräldrar påverkar indirekt barnet. Diskussion: Det kan vara svårt för sjuksköterskan att ta upp frågan om övervikt, men då hon gör det skall hon börja att prata med föräldrarna. För att familjen skall kunna göra en positiv beteendeförändring behövs det utbildning inom kost och motion.

 • 57.
  Andersson, Ida-Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde.
  Nilsson, Sandra
  Högskolan i Skövde.
  Adolfsson, Annsofie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  How women who have experienced one or more miscarriages manage their feelings and emotions when they become pregnant again: a qualitative interview study2012Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 26, nr 2, s. 262-270Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to investigate how women who have experienced one or more miscarriages manage their feelings when they become pregnant again.

  Method:  Individual qualitative interviews were conducted with 16 women who were pregnant again after experiencing one or more miscarriages. The interviews were analysed using qualitative content analysis with an inductive approach.

  Results: The analysis of the material ended up in five categories: distancing herself from her pregnancy, focusing on her pregnancy symptoms, searching for confirming information, asking for ultrasound examination and asking for professional and social support. Because of their past experience with miscarriage, it could be painful to have another pregnancy terminate in disappointment. Therefore, the women manage their feelings by distancing themselves from their pregnancies. Simultaneously, they are managing their emotions by seeking affirmation that their current pregnancy is normal.

  Conclusion: Generally speaking, women manage their emotions by themselves. They feel isolated with their worries and concerns, and they are in need of the support provided from their intimate circle of friends and family as well as from the staff of the maternity health care ward. Unfortunately, the women do not feel that they get the support they need from the staff, instead they have to rely on their friends, family and partners to help them manage their emotions.

 • 58.
  Andersson, Ingalill
  et al.
  Department of Internal Medicine, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Grönberg, AnneMarie
  Department of Internal Medicine, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Slinde, Frode
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Bosaeus, Ingvar
  Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Dept Clin Nutr, Gothenburg, Sweden.
  Larsson, Sven
  Department of Internal Medicine, Sahlgrenska Academy at Göteborg University, Göteborg, Sweden.
  Vitamin and mineral status in elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease2007Inngår i: Clinical Respiratory Journal, ISSN 1752-6981, E-ISSN 1752-699X, Vol. 1, nr 1, s. 23-29Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Eating problems are common in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD), and intake of micronutrients might be lower than recommended. Objective: To study dietary intake, serum and urinary concentration of trace elements and vitamins in elderly underweight patients with established severe COPD. Methods: Outpatients at a university clinic for lung medicine, with COPD, 70-85 years old, with no other serious disease, and with a body mass index (BMI) of similar to 20 kg/m(2) and an FEV(1) of < 50 % predicted were recruited. Body composition and bone density were evaluated with dual energy X-ray absorptiometry. Dietary intake was studied by a trained dietitian using diet-history interview. Blood and urine samples were analysed for various vitamins and trace elements. Results: Seventeen of 30 recruited patients took part. Osteoporosis or osteopaenia was found in 16 patients. Dietary intake of energy and macronutrients was in line with recommendations for healthy individuals. Intake of protein did not meet recommendations for COPD patients. Intake of polyunsaturated fatty acids was lower than recommended and intake of saturated fatty acids was higher than recommended. Mean intake of vitamin D and folic acid was far below recommendations. Serum concentrations for folic acid and methylmalonate and plasma concentrations for homocysteine were below normal in several patients. Conclusion: Intake of vitamin D and calcium is often low in older COPD patients, which might contribute to osteoporosis. Low intake of folic acid might also be a problem. The results support prophylaxis with calcium, vitamin D and folic acid.

 • 59.
  Andersson, Jan-Otto
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Prehospital smärtbedömning: En litteraturgenomgång2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Patienter med smärta är det vanligaste problemet sjukvårdspersonalen möter inom akutsjukvården.  Att bemöta patientens smärta är en grundläggande arbetsuppgift för sjuksköterskan inom den prehospitala vården. Vårdaren behöver utföra en professionell bedömning av patientens smärta för att utifrån smärtanalysen göra sitt bästa för att lindra eller förhindra lidande och möjliggöra en upplevelse av förändrad hälsa och välbefinnande.

   

  Syftet var att sammanställa tidigare forskning om prehospital smärtbedömning och beslut om smärtomhändertagande.

   

  Metoden som användes var litteraturöversikt. Ur resultatet framkom två teman och åtta undertema. Huvudteman var; att bedöma patientens smärta och att värdera patientens smärta inför beslut om smärtomhändertagande. Utifrån patientens beskrivning och smärtbedömningen som består av smärtskattning, fysiologiska och fysiska förändringar, värderas patientens smärta i relation till vårdarens egen erfarenhet, patientens beteende, kulturella skillnader och samspelet med patienten. Även hela situationen som tiden, risk för att skada och transporten till sjukhus värderas. Prehospital smärtanalys är en komplex bedömning där vårdaren möter patienter vid många olika situationer med varierande smärttillstånd och problematik. Ambulanspersonalen behöver behärska olika former av smärtskattning och sträva efter att ge bedömningen tid och vara nära patienten. Behovet av forskning inom prehospital smärtbedömning är fortfarande stort.

 • 60.
  Andersson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Andersson, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Patienters upplevelser av bemötande från sjuksköterskor på en akutmottagning: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En stor del av anmälningarna som kommer till patientnämnden handlar om dåligt bemötande. Patienter som söker vård ska inte känna sig underlägsna eller otrygga på grund av vårdpersonalens bemötande. Ett professionellt vårdande bemötande kan skänka kraft och öka välbefinnandet hos patienten. Ett ökat välbefinnande kan reducera känslan av ohälsa hos patienten. Den patientgrupp studien fokuserar på är de patienter som kommer till akutmottagningen med en icke-brådskande diagnos. De upplever ofta en lägre nivå på bemötandet än patienter med mer brådskande diagnoser. Syftet med studien var att belysa vad som är viktigt för patienten i bemötandet från sjuksköterskan på en akutmottagning. Litteratursökning gjordes i databaser. Med en litteraturstudie på vetenskapliga artiklar gjordes en analys där patienters likheter och skillnader i upplevelsen av bemötandet söktes. Författarna fick fram tolv teman presenterade som förutsättningar och svårigheter för att patienten ska uppleva att den får ett tillfredställande bemötande. Resultatet visar att de patienter som upplevde att sjuksköterskan tog sig tid, gav dem information, bemötte dem med respekt och som individer, får kraft att bemästra den situation de befinner sig i. Att som sjuksköterska förstå hur patienten upplever bemötande är av vikt. Ett bra bemötande från sjuksköterskan kan göra att patienten känner ett ökat välbefinnande och närvaro av hälsa. Detta är en förutsättning för ett snabbare tillfrisknade hos patienten.

 • 61.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Franzén, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta immigrerade familjer2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 62.
  Andersson, Jimmy
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Söderlund, Tina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Wennerberg, Martina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Yrkesrelaterad stress inom kommunal hemsjukvård ur ett vårdarperspektiv2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 63.
  Andersson, Johan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Runsten, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till patienter med hjärtstopp inom den prehospitala sjukvården2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mötet mellan sjuksköterskan och närstående har en betydande roll i omvårdnaden, inte minst i ett prehospitalt skede. Sjuksköterskan inom ambulanssjukvården får i komplicerade situationer möta chockade närstående till patienter med hjärtstopp. Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till patienter med hjärtstopp inom den prehospitala sjukvården.

  Datainsamlingen har skett genom intervjuer med åtta sjuksköterskor inom ambulanssjukvården. Informanterna har berättat om möten de haft med närstående till patienter med hjärtstopp. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter genomfördes en kvalitativ innehållsanalys av texterna där tre huvudteman samt ett antal underteman framkom. Dessa tre huvudteman var ”Kommunicera med närstående”, ”Hantera närståendes reaktioner”, och ” Agera etiskt försvarbart gentemot närstående”.

  Resultatet visar att sjuksköterskans sätt att kommunicera har betydelse för mötet. Genom ett förtroendegivande och tydligt uppträdande försöker sjuksköterskan skapa kontakt med närstående. Detta skapar förutsättning att förmedla lugn och förståelse hos närstående för situationen. Dock kan ibland närstående projicera sin sorg och förtvivlan på sjuksköterskan som kan anklagas för att inte ha gjort tillräckligt. Det framkom att närstående kan komma i andra hand vid de hjärtstopp då endast en ambulansbesättning finns på plats. Genom erfarenhet ökar möjligheten att uppnå ett bra möte mellan sjuksköterskan och närstående.

 • 64.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Karlsson, Johnny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hiv-positivas erfarenheter av möten med vårdpersonal i allmänna vården: En intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att beskriva hiv-positivas erfarenheter av möten med vårdpersonal i den allmänna sjukvården.

  Resultatet bygger på åtta respondenters upplevelser. De deltagande hade levt med hiv i allt ifrån tre till tjugotre år. Datainsamlingen skedde med hjälp av kvalitativa intervjuer.

  Resultatet visar att hiv-bärare har lågt förtroende för hur sekretessen handhas i allmänna vården. De upplever svårigheter i form av långa väntetider och nekad vård och behandling. Personer med hiv menar att vårdpersonal blir rädda, avståndstagande och undviker fysisk kontakt efter att de berättat om sin hiv-diagnos. Hiv-positiva uppfattar att personal i vården slösar med resurser och ägnar sig åt onödiga skyddsåtgärder. De beskriver en rädsla inför kontakt med allmänna vården.

  Positiva erfarenheter har varit relaterade till att hiv-bärare inte blivit särbehandlade eller utpekade på grund av sin sjukdom. Att vårdpersonal är förstående, öppensinnade och inte ställer konstiga frågor inger en trygghet hos hiv-bäraren. De uppskattar möten där informationen om blodsmittan tas med jämnmod utan att trigga igång någon negativ reaktion.

 • 65.
  Andersson, Kerstin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Uggeldahl, Danijela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Distriktssköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i palliativ hemsjukvård: -en intervjustudie2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det dör ca 90 000 människor varje år i Sverige. En del av dem dör i hemmet. Distriktssköterskan har omvårdnadsansvar för palliativ omvårdnad i kommunen. Den här studien baseras på nio intervjuer med distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård i tre olika kommuner. Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter i kommunikation med patienter i kommunal hemsjukvård. Ett övergripande tema urskiljdes vilket benämndes Den mångsidiga kommunikationen och kunde beskrivas utifrån två kategorier Den enkla och Den svåra kommunikationen och utifrån analysen kunde sju olika underkategorier urskiljas vilka namngavs: Att komma in på rätt sätt i kommunikationen, Att patienterna har accepterat sin situation, Att vara där patienterna är, Att kommunicera med patienterna när närstående är på samma nivå, Att inte komma in på rätt sätt i kommunikationen, Att patienterna inte accepterat sin situation och Att kommunicera med patienterna när närstående inte är på samma nivå. Den här studien utgår från en kvalitativ metod för att beskriva nyanser och erfarenheter i intervjutexterna. Som distriktssköterskestudenter och författare hoppas vi att denna studie, genom att uppmärksamma distriktssköterskors erfarenheter i kommunikation i palliativ omvårdnad, ökar kunskaper och förbättrar kommunikationen mellan distriktssköterskor och patienter i palliativ omvårdnad.

 • 66.
  Andersson, Kristin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lundblom Bäckström, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans möjligheter att hjälpa kvinnor med bröstcancer att hantera fatigue: En Litteraturbaserad studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fatigue är en biverkan hos kvinnor med bröstcancer som genomgår adjuvantbehandling. Sjuksköterskan kan genom sina omvårdnadsåtgärder hjälpa dessa kvinnor atthantera och minska biverkningar av fatigue. Begreppet empowerment och Orems teori omhjälp till självhjälp kan ses som en grund för sjuksköterskan i detta omvårdnadsarbete.Syfte: Att beskriva hur kvinnor med bröstcancer, under adjuvant behandling, kan hantera ochminska symptomet fatigue med hjälp av sjuksköterskans omvårdnadsinsatser, grundat i begreppet empowerment och hjälp till självhjälp.Metod: Litteraturbaserad studie med grund i tolv kvalitativa och kvantitativa artiklar.Resultat: Förekomsten av fatigue finns kvar men olika metoder kan ge minskade nivåer.Motion och rörelse kan lindra graden av fatigue. Muskelavslappningsövningar gav minskadenivåer och minskad upplevelse av fatigue. En balanserad sömn och minskad stress gavpositiva effekter på upplevd fatigue.Slutsats: Det finns olika omvårdnadsinsatser sjuksköterskan kan genomföra, dels själv menockså tillsammans med andra professioner. Tillsammans med patienten kan sjuksköterskankartlägga graden av fatigue och skräddarsy en individuell omvårdnadsplan. Motionsprogramoch gruppinterventioner med empowerment som grund kan stärka och hjälpa dessa kvinnorhantera fatigue.

 • 67.
  Andersson, Lena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ekstedt, Lillemor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors erfarenheter av nutritionsåtgärder i palliativt slutskede: en litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den palliativa vården ska vila på etiska utgångspunkter och en helhetssyn av patienten samt utgå från patientens behov. Centralt för den palliativa sjuksköterskan är att vara relationsskapande, stödjande, kommunikativ och koordinerande. God omvårdnad i livets palliativa slutskede och vilka nutritionsåtgärder som ska vidtas när inte längre föda via munnen är möjligt, är svåra beslut att ta för att ge patienten en fridfull död. Syfte: Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge, avsluta eller avstå enteral eller parenteral nutrition till patienter i palliativt slutskede. Metod: En litteraturöversikt genomfördes där totalt 10 kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar granskades och analyserades enligt Fribergs (2006) modell. Resultat: Ur resultatet identifierades fyra kategorier, vilka var livskvalitet, etiska aspekter, kommunikation och utbildning med tio tillhörande subkategorier. Resultatet visar att om sjuksköterskor har en tidig dialog med patient, anhörig och läkare angående nutritionsåtgärder i palliativt slutskede skapas bättre förutsättningar för en individuell vårdplan och bevarande av patientens autonomi. Samtidigt framkommer det att sjuksköterskor känner sig otrygga i dialogen angående nutritionsåtgärder på grund av bristande kunskap om den fysiologiska processen i döendefasen. Konklusion: Mer utbildning behövs för att sjuksköterskor ska känna sig tryggare i sin roll avseende nutritionsåtgärder i palliativt slutskede.

   

 • 68.
  Andersson, Lena
  et al.
  Centre for Clinical Research, Uppsala University, Sweden.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nordgren, Lena
  Centre for Clinical Research, Sörmland, Uppsala University, Sweden.
  Living with heart failure without realising: A qualitative patient study2012Inngår i: British Journal of Community Nursing, ISSN 1462-4753, E-ISSN 2052-2215, Vol. 17, nr 12, s. 630-637Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Heart failure is an important problem in Swedish primary healthcare as in the UK. In spite of that little is known about how people with heart failure experience support from primary healthcare. This paper investigates how people with heart failure experience support in primary healthcare. Semi structured interviews were conducted with five men and five women, born 1922-1951. The interviews were analyzed with qualitative content analysis in accordance with Graneheim and Lundman (2004). The participants experienced they had not received information about their diagnosis or about the cause of their condition. They had not been informed they had heart failure. Instead the participants believed their symptoms were caused by age, thus being part of normal ageing. They did not experience they needed care or support to cope with illness or disease. Instead their main needs for support in daily life concerned help with practical matters.There is a risk primary healthcare abandons people with heart failure meaning the patients are forced to develop strategies on their own in order to manage symptoms. When inadequately informed there is also a risk they make up their own explanations signifying possible difficulties to handle their health situation.

 • 69.
  Andersson, Lina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Svensson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Det vårdande och icke vårdande mötet med personer som har ett alkoholmissbruk: en litteraturöversikt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Idag dricker allt fler svenskar alkohol allt oftare och i större mängder. Alkoholmissbruk innebär ett lidande för den drabbade och dennes anhöriga, samtidigt som det är ett omfattande och kostsamt problem för samhället. Sjukvårdspersonal har goda kunskaper om alkohol och dess påverkan och kan därför spela en mycket viktig roll i det hälsoförebyggande arbetet relaterat till alkohol och missbruk. SYFTE: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva vårdandet av patienter med ett alkoholmissbruk med speciellt fokus på bemötande och vårdrelationen. METOD: En litteraturöversikt där nio vetenskapliga artiklar analyserats. RESULTAT: Sjuksköterskor upplevde att frågor om alkoholkonsumtion var svåra att hantera i praktiken då frågorna kunde upplevas förolämpande och väcka starka känslor hos patienten. Samtidigt som patienten vill vara öppen med sitt missbruk och därför önskar att få frågor om sina alkoholvanor. KONKLUSION: Att bemöta och vårda personer med ett alkoholmissbruk kan medföra speciella svårigheter. Resultatet visar att balansgången mellan viljan att vårda och att inte alltid tro på patienten gör mötet svårare. Samtidigt som sjukvårdspersonalen måste ta steget att våga ställa frågor om alkoholkonsumtion.

 • 70.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nilsson, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Svåra samtal - en del av sjuksköterskans vardag: En intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I det dagliga arbetet och som en del av omvårdnaden måste sjuksköterskan samtala med patienterna. Samtal kan vara väldigt svåra, vissa samtal är svårare än andra. För att oerfarna sjuksköterskor lättare skall kunna relatera och hantera dessa samtal i yrkeslivet var syftet med studien att beskriva vad sjuksköterskor anser vara det svåraste i svåra samtal. Ett fåtal studier beskriver vad sjuksköterskor anser vara svåra samtal och ingen studie har funnits som beskriver vad de anser vara det svåraste i dessa samtal. En kvalitativ metod valdes och innehållsanalys användes som metodanalys. Studien innefattar intervjuer med sex sjuksköterskor från ett sjukhus i västra Sverige. Resultatet av analysen visar sex huvudkategorier som innehåller sex sjuksköterskors beskrivning av vad det svåraste är i svåra samtal. Kategorierna är: samtal när personkemin inte stämmer, hoppfulla samtal vid negativa besked, samtal med arga patienter, känsliga samtal, försonande samtal med anhöriga och närvara i samtal under tidsbrist. Alla sjuksköterskorna upplevde att det svåraste i alla samtalen var att vara närvarande i samtalet för att behålla patientens hopp och få patienten att försonas med sin situation.

 • 71.
  Andersson, Liselotte
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hillberg, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att leva med en livshotande sjukdom: en studie av självbiografier2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att få en livshotande sjukdom kan vara en stor kris och är ett lidande. Tidigare forskning är till stor del fokuserad på patienters upplevelser i ett terminalt skede och visar vikten av en öppen kommunikation, att leva ett aktivt normalt liv och att människors uppfattning om döden är olika. Syftet med denna studie var att beskriva hur det är att leva med en livshotande sjukdom i det vardagliga livet vilket har studerats med hjälp av självbiografier. Studien har en kvalitativ ansats, baserad på sex självbiografier. Resultatet beskrivs i form av fem teman, som illustreras och förtydligas med citat. Resultatet visar att upplevelsen av att leva med en livshotande sjukdom involverar ett behov av att leva ett så vardagligt liv som möjligt för att få ett större välbefinnande. Framtiden är oviss och personerna upplever en konstant oro och rädsla. Att ha någon att dela sina upplevelser med, ett bra stöd och förtroende från vårdpersonal är viktigt. I diskussionen diskuteras hur individens hela livssituation påverkas till följd av en livshotande sjukdom och hur viktigt det är att vårdpersonalen bekräftar patienternas känslor.

 • 72.
  Andersson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Barns upplevelse av rädsla vid vård på sjukhus, samt hur sjuksköterskan kan minska densamma2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  When children are hospitalized they will face a new and unknown environment. Many children experience this situation as stressful and with fear. It is important that the nurse is aware of this fact in order to facilitate the hospitalization for the child. The purpose of this study is to investigate the fear that children feel when they are hospitalized, and to investigate the meaning of being well prepared for clinical examinations and procedures. The method used was a literature review. The result is based on fourteen empirical articles published in scientific journals the year 1998 to 2007, and one dissertation from 2002. The articles were screened and read critically. The result indicates that most of the children who are hospitalized feel fear and that this could be reduced by proper behaviour from the nurse. The findings also show the importance for the parents and children to be well prepared, prior to the examination and treatment. The results show that the nurse needs to adapt the behaviour towards the child and the parents due to age and maturity of the child

 • 73.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Eriksson, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Omvårdnadsdokumentation - Vad dokumenterar den svenska sjuksköterskan? : En litteraturöversikt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Omvårdnadsdokumentationen har varit lagstadgad sedan 1986. Tidigare studier visar på brister i omvårdnadsdokumentationens omfattning och att omvårdnadsprocessen inte följs. VIPS-modellen används i stor utsträckning i Sverige för att dokumentera omvårdnaden. VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet. SYFTE: Syftet med denna litteraturöversikt var att få en överblick över vad och i vilken utsträckning svenska sjuksköterskor dokumenterar i omvårdnadsjournalen. METOD: En litteraturöversikt har gjorts med åtta vetenskapliga artiklar. RESULTAT: Resultatet visar att sjuksköterskor i Sverige främst dokumenterar status och åtgärder. Diagnoser, mål, resultat och epikriser förekommer betydligt mer sporadiskt. Omfattningen av dokumentationen är undermålig och fullständig dokumentation enligt omvårdnadsprocessen förekommer sällan. DISKUSSION: Sjuksköterskor behöver kontinuerlig utbildning för att förstå vikten av en väldokumenterad patientjournal som följer omvårdnadsprocessen. Nya system som NANDA och NIC skulle i framtiden kunna underlätta dokumentationen genom att ett standardiserat språk tillämpas.

 • 74.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Larsson, Jörgen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En litteraturbaserad studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Majoriteten av de epidemiologiska studierna visar på en ökning av hjärtsvikt över hela västvärlden. I takt med att antalet patienter med hjärtsvikt ökar kommer också vårdpersonalens behov av att förstå hur hjärtsviktspatienter lever med sjukdomen att öka, vilket är en förutsättning i processen för patienten att anpassa sig till sjukdomen och dess påverkan på det dagliga livet.Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur patienter med hjärtsvikt upplever att sjukdomen påverkar det dagliga livet.Metod: Litteraturbaserad studie med grund i kvalitativ forskning som följer Friberg (2006) metod för analys där 14 artiklar granskades.Resultat: Fem teman identifierades: (1) en ny och osäker situation, (2) förändringar i patientens psykiska och fysiska förmågor, (3) förändringar i det sociala livet, (4) anpassning och acceptans i situationen med ny mening och identitet, (5) ångest kring döden och sjukdomens oförutsägbara natur. Att leva med hjärtsvikt karakteriserades av påfrestande symtom, begränsningar av de dagliga aktiviteterna, förändringar i sin identitet och det sociala livet samt ångest kring döden och sjukdomens oförutsägbara natur.Slutsats: Upplevelse av hälsa och livskvalitet är individuellt. Tydlig information om sjukdomen och egenvård till patienten är nödvändigt för bättre kontroll, upplevelse av hälsa och livskvalitet.

 • 75.
  Andersson, My
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors upplevelser av hot och våld inom akutsjukvård2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: An indisputable right for nurses is to have a safe and secure work environment so they can deliver a high quality care. To bring a clear definition of what threat and violence are, is an important part in the work to prevent threat and violence. One part of the problem is that the experience and understanding of threat and violence can be different from one person to another. Aim: The aim of this quality study was to emphasize Nurses experience of threat and violence at workplace. Method: The method used in this study was qualitative interviews in the sense to bring out the nurses experience. Four nurses at four different emergency divisions were interviewed. Results; Two leading categories emerged with 12 subcategories. The leading categories are: nurse’s experience of threat and violence and nurse’s management of threat and violence. Conclusion; This study shows that nurses experience threat and violenc at their workplace and that the increased amount of violence in the society reflects on what happens at the hospitals.

 • 76.
  Andersson, Sten-Ove
  et al.
  Swedish Armed Forces, Centre for Defence Medicine, Box 5155, S-426 05 V Frölunda, Göteborg, Sweden.
  Dahlgren, Lars Owe
  Department of Behavioural Science, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Lundberg, Lars
  Swedish Armed Forces, Centre for Defence Medicine, Box 5155, S-426 05 V Frölunda, Göteborg, Sweden.
  Sjöström, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  The criteria nurses use in assessing acute trauma in military emergency care2007Inngår i: Accident and Emergency Nursing, ISSN 0965-2302, E-ISSN 1532-9267, Vol. 15, nr 3, s. 148-156Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Emergency medical care for seriously injured patients in war or warlike situations is highly important when it comes to soldiers’ survival and morale. The Swedish Armed Forces sends nurses, who have limited experience of caring for injured personnel in the field, on a variety of international missions. The aim of this investigation was to identify the kind of criteria nurses rely on when assessing acute trauma and what factors are affecting the emergency care of injured soldiers. A phenomenographic research approach based on interviews was used. The database for the study consists of twelve nurses who served in Bosnia in 1994–1996. The criteria nurses rely on, when assessing acute trauma in emergency care, could be described in terms of domain-specific criteria such as a physiological, an anatomical, a causal and a holistic approach as well as contextual criteria such as being able to communicate, having a sense of belonging, the military environment, the conscript medical orderly and familiarity with health-caring activity. The present study shows that the specific contextual factors affecting emergency care in the field must also be practised before the nurse faces military emergency care situations. This calls for realistic exercises and training programs, where experience from civilian emergency care is interwoven with the knowledge specific to military medical care.

 • 77.
  Andersson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Med risk för diabetes: Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetes2012Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: Individuals with impaired glucose tolerance (IGT) have a high risk of developing both type 2 diabetes mellitus (T2DM) and cardiovascular disease. T2DM is a common chronic disease in a global perspective, and it is estimated to continue to grow, which is a serious health problem. It is of significance to increase knowledge about persons with IGT to direct preventive activities more efficiently thus to limit its progression to T2DM.

  Aim: The overall aim was to describe experiences of living with the increased risk of type 2 diabetes, and to identify self-reported symptoms and bodily sensations associated to prediabetes by the persons themselves. Specific aim were to explore the associations between experiences of sleep, vitality and self-rated health, respectively, and IGT.

  Methods: The design was explorative and descriptive. Participants were randomly selected from a cross-sectional population-based survey in two municipalities in Southwestern of Sweden. Data were collected by means of interviews and a questionnaire about life-style and health.

  Results: Living with prediabetes means living in the borderline between health and type 2 diabetes. Living in the borderline and the balance between opportunities and obstacles were interpreted as a burdensome sense of living with increased risk of developing type 2 diabetes, although this feeling could be changed so you could see either opportunities or obstacles. Persons with IGT are experiencing symptoms, which they relate to their elevated plasma glucose level associated with IGT. The diagnosis in itself gave them something to relate to because they received confirmation and a possible explanation for their symptoms. In men a statistically significant age-adjusted association was found between self-reported lack of sleep and IGT: It did not weaken after further adjustment for BMI, smoking, education, and leisure time physical activity No such associations were found in females. Corresponding age-adjusted statistically significant associations between low vitality and IGT in both men and women were successively lost with multivariate adjustments. Both men and women with low self-rated health had a worse risk factor profile than those with high self-rated health and a statistically significant crude association between self-rated health and IGT. After controlling for major lifestyles factors and biomedical variables the association remained only in men.

  Conclusions: A special focus must be directed towards persons with prediabetes as they experience both opportunities and obstacles. Although prediabetes is often described as a condition without symptoms, persons with IGT experienced many symptoms, which they related to their IGT. Insufficient sleep and low self-rated health may be a risk factor for IGT in men. A generous sampling of plasma glucose, HbA1c and oral glucose tolerance tests is suggested, even in vague symptoms. There is a link between the measurable (signs) and the perceived in form of symptoms, interpreted as “the guiding feeling”. This should be considered in pedagogical encounters with patients to prevent the onset of type 2 diabetes.

 • 78.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Institute of Health and Care Sciences, The Sahlgrenska Academy of the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Ekman, Inger
  Institute of Health and Care Sciences, The Sahlgrenska Academy of the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Centre for Person-Centred Care (GPCC), University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Friberg, Febe
  Institute of Health and Care Sciences, The Sahlgrenska Academy of the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Faculty of Social Sciences, Department of Health, University of Stavanger, Stavanger, Norway.
  Bøg-Hansen, Erik
  Institute of Medicine, Department of Primary Health Care, The Sahlgrenska Academy of the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Lindblad, Ulf
  Institute of Medicine, Department of Primary Health Care, The Sahlgrenska Academy of the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / The Department of primary health care, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  The association between self-reported lack of sleep, low vitality and impaired glucose tolerance: A Swedish cross-sectional study2013Inngår i: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 13, nr 1, artikkel-id 700Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The increased incidence of impaired glucose tolerance (IGT), are serious public health issues, and several studies link sleeping disorders with increased risk of developing type 2 diabetes, impaired glucose tolerance and insulin resistance (IR). This study explore how self-reported lack of sleep and low vitality, are associated with IGT in a representative Swedish population. Methods. A cross-sectional survey conducted in two municipalities in South-western Sweden. Participants aged 30-75 were randomly selected from the population in strata by sex and age. Altogether, 2,816 participants were surveyed with a participation rates at 76%. Participants with normal glucose tolerance (n=2,314), and those with IGT (n=213) were retained for analyses. The participants answered a questionnaire before the oral glucose tolerance test (OGTT). Associations for questions concerning sleeping disorders, vitality and IGT were analysed using logistic regression and were expressed as odds ratios (OR) with 95% CI. Results: In men a statistically significant age-adjusted association was found between self-reported lack of sleep and IGT: OR 2.4 (95% CI: 1.1-5.4). It did not weaken after further adjustment for body mass index (BMI), smoking, education, and leisure time physical activity 2.3 (1.0-5.5, p=0.044). No such associations were found in females. Corresponding age-adjusted associations between low vitality and IGT in both men 2.8 (1.3-5.8), and women 2.0 (1.2-3.4) were successively lost with increasing adjustment. Conclusions: Insufficient sleep seems independently associated with IGT in men, while low vitality was not independently associated with IGT neither in men nor women, when multiple confounders are considered. IGT should be considered in patients presenting these symptoms, and underlying mechanisms further explored. © 2013 Andersson et al.; licensee BioMed Central Ltd.

 • 79.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Institute of Health and Care Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Ekman, Inger
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / University of Gothenburg, Centre for Person-Centred Care (GPCC), Sweden.
  Friberg, Febe
  Institute of Health and Care Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Faculty of Social Sciences, Department of Health, University of Stavanger, Norway.
  Daka, Bledar
  Insitute of Medicine, Department of Primary Health Care, University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden.
  Lindblad, Ulf
  Insitute of Medicine, Department of Primary Health Care, University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden.
  Larsson, Charlotte A.
  Insitute of Medicine, Department of Primary Health Care, University of Gothenburg, Sahlgrenska Academy, Gothenburg, Sweden / University of Lund, Department of Clinical Sciences, Malmö, Social Medicine and Global Health, Malmö, Sweden.
  The association between self-rated health and impaired glucose tolerance in Swedish adults: A cross-sectional study2013Inngår i: Scandinavian Journal of Primary Health Care, ISSN 0281-3432, E-ISSN 1502-7724, Vol. 31, nr 2, s. 111-118Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective. To investigate gender differences in the association between self-rated health (SRH) and impaired glucose tolerance (IGT) in subjects unaware of their glucose tolerance. Design. A cross-sectional population-based study. Setting. The two municipalities of Vara and Skovde in south-western Sweden. Subjects. A total of 2502 participants (1301 women and 1201 men), aged 30-75, were randomly selected from the population. Main outcome measures. IGT was regarded as the outcome measure and SRH as the main risk factor. Results. The prevalence of IGT was significantly higher in women (11.9%) than in men (10.1%), (p = 0.029), as was the prevalence of low SRH (women: 35.4%; men: 22.1%, p = 0.006). Both men and women with low SRH had a poorer risk factor profile than those with high SRH, and a statistically significant crude association between SRH and IGT was found in both men (OR = 2.8, 95% CI 1.8-4.4) and women (OR = 1.5, 95% CI 1.0-2.2, p = 0.033). However, after controlling for several lifestyle factors and biomedical variables, the association was attenuated and remained statistically significant solely in men (OR = 2.3, 95% CI 1.2-4.3). Conclusion. The gender-specific associations found between SRH and IGT suggest that SRH may be a better indicator of IGT in men than in women. Future studies should evaluate the utility of SRH in comparison with objective health measures as a potential aid to health practitioners when deciding whether to screen for IGT and T2DM.

 • 80.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ekman, Inger
  The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.
  Lindblad, Ulf
  The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.
  Friberg, Febe
  The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.
  Perceived symptoms in people living with Impaired Glucose Tolerance2011Inngår i: Nursing Research and Practice, ISSN 2090-1429, E-ISSN 2090-1437, s. Article ID 937038, 9 s.-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to identify symptoms in people with impaired glucose tolerance (IGT) and describe their experiences of living with the symptoms which they related to their condition. Twenty-one participants, from a cross-sectional population-based study, diagnosed as having IGT, were invited for an interview. The interviews were analyzed in two phases by means of a manifest and latent content analysis. The narratives included seven categories of symptoms (and more than 25 different symptoms) presented by the respondents. This study shows that symptoms such as the patient's own interpretation of different perceptions in the body must be considered, as well as signs and/or objective observations. Symptoms ought to be seen as complementary components in the health encounter and health conversation. The results of this study indicate that health professionals should increase their awareness of the balance between the implicit and the explicit bodily sensations that individuals communicate. Further studies are needed.

 • 81.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Personal development (re-) entering management training: The trend and its consequences in Sweden2005Inngår i: Workshop on Trends and Fashions in Management Studies, 2005Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 82.
  Anderstedt, Tomas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Johansson, Herman
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Kvinnors upplevelser under det första året efter en hjärtinfarkt.: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta dödsorsakerna i Sverige. Tiden från symtom tillbehandling av kvinnor kan bli fördröjd på grund av tvetydiga symtom, kvinnan väntar längremed att söka vård jämfört med mannen. Detta kan bero på att kvinnan förnekar sina symtomdå hon inte tror att det är något allvarligt, såsom en hjärtinfarkt. Studiens syfte är att belysakvinnors upplevelser under det första året efter en hjärtinfarkt. Metoden som valdes är enlitteraturöversikt av kvantitativa och kvalitativa forskningsresultat vilka analyserades ochresulterade i fyra teman. Resultatet visar att kvinnan behöver stöd och support från människori omgivningen. Stödet som ges av familj och närstående upplevs vara viktigt, likaså stödet frånden övriga omgivningen såsom exempelvis arbetskamrater, grannar eller liknande. Kvinnornautrycker även ett stort behov av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, vilka de upplever somalltför medicinskt fokuserade. Resultatet visar även att kvinnor använder sig av en relativtförnekande copingstrategi i hopp om ett snabbare återhämtande, denna förnekelse kan dockutgöra en risk för kvinnans relationer samt för kvinnans självkänsla, vilket i sin tur kan bidratill oro och depressioner i efterförloppet.

 • 83.
  Andrada Hamar, Maria
  et al.
  Skane Univ Hosp, Dept Obstet & Gynecol, Lund, Sweden / Lund University.
  Larsson, Per-Göran
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Kärnsjukhuset, Skaraborgs Hospital, Skövde, Sweden.
  Teleman, Pia
  Skane Univ Hosp, Dept Obstet & Gynecol, Lund, Sweden / Lund University.
  Etén-Bergqvist, Christina
  Skane Univ Hosp, Dept Obstet & Gynecol, Lund, Sweden / Lund University.
  Persson, Jan
  Skane Univ Hosp, Dept Obstet & Gynecol, Lund, Sweden / Lund University.
  Short-term results of a prospective randomized evaluator blinded multicenter study comparing TVT and TVT-Secur2011Inngår i: International Urogynecology Journal, ISSN 0937-3462, E-ISSN 1433-3023, Vol. 22, nr 7, s. 781-787Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction and hypothesis: The aim of this prospective randomized multicenter study was to compare TVT (tension-free vaginal tape) with TVT-Secur in terms of efficacy and safety.

  Methods:  We set out to enrol 280 stress incontinent women with a half time interim analysis of short-term cure and a continuous registration of adverse events. Of 133 randomized women, 126 were operated and 123 (TVT n = 62, TVT-Secur n = 61) available for 2 months follow-up.

  Results: No significant differences were found between groups regarding demographics or grade of incontinence. At 2 months follow-up, subjective cure rate following TVT-Secur was significantly lower than for TVT (72% and 92%, respectively, p = 0.01). Three major complications occurred in the TVT-Secur group: tape erosion into the urethra, a tape inadvertently placed inside the bladder, and an immediate postoperative bleeding from the corona mortis. No major complications occurred in the TVT group. No significant differences were found between groups regarding perioperative bleeding, hospital stay, urge symptoms, or postoperative urinary tract infections. Median time for surgery was 13 and 22 min for TVT-Secur and TVT, respectively (p < 0.0001).

  Conclusions:  In a prospective randomized controlled study, the TVT-Secur procedure had a significantly lower subjective cure rate than the retropubic TVT procedure. Due to this, in addition to three serious complications in the TVT-Secur group, we decided to stop further enrolment after the interim analysis. We discourage from further use of the TVT-Secur.

 • 84.
  Andrén Andersson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Flodén, Helena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Kvinnors upplevelser i samband med BB vård på sjukhus: En litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: BB vården i de västerländska länderna har genomgått stora förändringar desenaste decennierna. Trots detta visar studier på att ett stort antal kvinnors inte är nöjda medden vård de fått efter barnets födelse. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskrivanyförlösta kvinnors upplevelser i samband med BB vård på sjukhus. Metod: Enlitteraturöversikt baserad på tio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativmetod. Resultat: Fyra huvudteman framkom vid analysen av artiklarna; information,vårdorganisation och vårdmiljö, bemötande och attityder samt stöd. Det visade sig finnasväldigt många olika faktorer som påverkade kvinnors upplevelser av BB vården. Dessa kundevara mer eller mindre betydelsefulla för olika kvinnor. Kunskapen om detta kan bidra till attvårdpersonalen får en ökad förståelse för att varje nyförlöst kvinna är en unik individ medegna specifika önskemål och behov och att BB vården inte får generaliseras. Diskussion: Densjukhusförlagda BB vården måste bedrivas så att den uppfyller kravet på god vård. Detta föratt förhindra att nyförlösta kvinnor upplever onödigt vårdlidande.

 • 85.
  Aps, R.
  et al.
  University of Tartu.
  Fetissov, M.
  University of Tartu.
  Holmgren, Noel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Norrström, Niclas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Kuikka, S.
  University of Helsinki.
  Central Baltic Sea herring: effect of environmental trends and fishery management2011Inngår i: Ecosystems and Sustainable Development VIII / [ed] Y. Villacampa & C. A. Brebbia, Southampton: BioMed Central Ltd. , 2011, s. 69-80Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Uncertainty is an endemic condition of the Baltic Sea herring (Clupea harengus membras, L) fishery management. It is a condition exacerbated by the fishing fleet overcapacity and consequent exploitation of the herring stock at a level believed to be unsustainable. Some sources of uncertainty are mainly related to biology and fishing technique: the unsolved problem of herring assessment and management units, the recruitment–environment relationship and the reduction in mean weights-at-age, uncertain ageing of fish, the problem of unaccounted fishing mortality caused by the fish selection through the trawl net. Fishing fleet overcapacity is believed to be behind of the regulatory overfishing when setting the Total Allowable Catches (TACs) higher than the scientific advice (decision overfishing) and tolerating the extensive underreporting of catches (implementation overfishing). Two scenarios for the Central Baltic Sea herring fishery management options are constructed and the Bayesian networks are used to represent and update uncertainties encountered in the process of the management related situation assessment. First scenario represents the current status of the fishery management resulting in fishing mortality (F) higher than FMSY – the fishing mortality that corresponds to the Maximum Sustainable Yield (MSY). The second scenario demonstrates the assumed potential impact of economic incentives (e.g.zoning, individual transferable quotas (ITQs), territorial use rights etc.) on the reduction of excessive fishing capacity and bringing actual fishing mortality closer to FMSY.

 • 86.
  Aps, R.
  et al.
  Estonian Marine Institute, University of Tartu, Tallinn, Estonia.
  Fetissov, M.
  Estonian Marine Institute, University of Tartu, Tallinn, Estonia.
  Holmgren, Noel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Norrström, Niclas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Kuikka, S.
  University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Fisheries management: from linear to collaborative science-policy interface2011Inngår i: Management of Natural Resources, Sustainable Development and Ecological Hazards III / [ed] C. A. Brebbia, S. S. Zubir, WIT Press, 2011, s. 3-14Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The context of fisheries management, according to recent studies, tends to be complex, uncertain and controversial and it cannot be adequately addressed based on work done within the “linear” science-policy interface (SPI). It is believed that moving towards a more participatory and “collaborative” SPI model would favour implementation of more efficient economic incentives to reduce the fishing fleet capacity and bring the actual fishing mortality closer to the levels considered to be sustainable. Focusing the participatory research basically on fish biology and fish stock assessment seems to be too narrow while, on the other hand, it does not embrace many other important issues of contemporary fisheries management. It is suggested that further involvement of stakeholders into the full-scale bio-economic modelling based participatory research would contribute to better understanding of the dynamics of human natural interface concerned and, consequently, would improve the consensus between different interests.

 • 87.
  Arvidsson, D.
  et al.
  Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Dept Clin Nutr, SE-40530 Gothenburg, Sweden.
  Slinde, Frode
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Larsson, S.
  Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Dept Internal Med Respirat Med & Allergology, Gothenburg, Sweden.
  Hulthén, L.
  Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Dept Clin Nutr, SE-40530 Gothenburg, Sweden.
  Energy cost of physical activities in children: Validation of SenseWear Armband2007Inngår i: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 39, nr 11, s. 2076-2084Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To examine the validity of SenseWear Pro2 Armband in assessing energy cost of physical activities in children, and to contribute with values of energy costs in an overview of physical activities in children. METHODS: Energy cost was assessed by SenseWear Pro2 Armband in 20 healthy children, 11-13 yr, while lying down resting, sitting playing games on mobile phone, stepping up and down on a step board, bicycling on a stationary bike, jumping on a trampoline, playing basketball, and walking/running on a treadmill at the speeds 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 10 km x h(-1). During these activities, energy cost was also assessed from VO2 and VCO2 measured by Oxycon Mobile portable metabolic system, which was used as criterion method. RESULTS: The difference in energy cost between SenseWear Pro2 Armband and Oxycon Mobile was -0.7 (0.5) (P < 0.001) for resting, -2.0 (0.9) (P < 0.001) for playing games on mobile phone, -6.6 (2.3) (P < 0.001) for stepping on the step board, -12.0 (3.7) (P < 0.001) for bicycling, -2.7 (11.9) (P = 0.34) for jumping on the trampoline, and -14.8 (6.4) kJ x min(-1) (P < 0.001) for playing basketball. The difference in energy cost between SenseWear Pro2 Armband and Oxycon Mobile for increasing treadmill speed was 1.3 (3.1) (P = 0.048), 0.1 (2.9) (P = 0.82), -1.2 (2.6) (P = 0.049), -1.6 (3.2) (P = 0.044), -3.1 (3.7) (P = 0.0013), -4.9 (3.7) (P < 0.001), -5.3 (3.7) (P < 0.001), and -11.1 (3.5) kJ x min(-1) (P < 0.001). CONCLUSIONS: SenseWear Pro2 Armband underestimated energy cost of most activities in this study, an underestimation that increased with increased physical activity intensity. A table of energy costs (MET values) of physical activities in children measured by indirect calorimetry is presented as an initiation of the creation of a compendium of physical activities in children

 • 88.
  Arvidsson, Daniel
  et al.
  Department of Clinical Nutrition, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Slinde, Frode
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Department of Clinical Nutrition, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Larsson, Sven
  Department of Internal Medicine/Respiratory Medicine and Allergology, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Hulthén, Lena
  Department of Clinical Nutrition, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Energy Cost in Children Assessed by Multisensor Activity Monitors2009Inngår i: Medicine & Science in Sports & Exercise, ISSN 0195-9131, E-ISSN 1530-0315, Vol. 41, nr 3, s. 603-611Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   Purpose: The SenseWear Pro2 Armband (SWA; BodyMedia, Inc., Pittsburg, PA), the Intelligent Device for Energy Expenditure and Activity (IDEEA; Minisun LLC, Fresno, CA), and the ActiReg (AR; PreMed AS, Oslo, Norway) were compared with indirect calorimetry to determine the ability of these devices to assess energy cost in children during resting and different physical activities. Methods: Fourteen children, 11–13 yr old, wore the SWA, the IDEEA, and the AR during resting, sitting, stationary bicycling, jumping on a trampoline, playing basketball, stair walking, and walking/running along a 50-m track. The Oxycon Mobile portable metabolic system (VIASYS Healthcare, Conshohocken, PA) was used as the criterion method for energy cost. Results: For resting and sitting, the three activity monitors showed comparable results, but none of them accurately assessed energy cost for stationary bicycling, jumping on a trampoline, or playing basketball. The IDEEA was the only activity monitor that accurately assessed energy cost for stair walking. Also, the IDEEA showed a close estimate of energy cost across the walking and the running intensities, whereas the SWA accurately assessed energy cost for slow to normal walking but showed increased underestimation of energy cost with increasing speed. The AR overestimated energy cost during walking and during slow running but did not respond to increasing running speed. Conclusions: To be able to capture children’s physical activity, all three activity monitors need to be further developed. Overall, the IDEEA showed the highest ability to assess energy cost in this study, but SWA may be more feasible for use in children under free-living conditions.

   

 • 89.
  Arvidsson, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Fallgren, Charlotta
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hur familjen till en patient med diagnosen schizofreni kan uppleva sjukdomen och dess inverkan på vardagen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hela familjen påverkas när en familjemedlem har sjukdomen schizofreni. Det är en komplex sjukdom med många symtom som vanligtvis debuterar i 15-35 års ålder. Sjuksköterskans ansvarsområde är stort, bland annat ingår att kunna stödja och undervisa både patienten och dennes anhöriga. För att kunna uppfylla sitt ansvarsområde krävs att sjuksköterskan har förståelse för de anhörigas situation och upplevelser. Syftet med studien är att beskriva hur anhöriga till en patient med diagnosen schizofreni kan uppleva sjukdomen och dess inverkan på vardagen utifrån tidigare forskning. Studien är en litteraturöversikt av 12 vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att familjen upplever en stor börda, oro och stress. De upplever också känslor som sorg och skuld men trots allt även känslor som hopp. Det beskrivs att det är långa väntetider till att få psykiatrisk vård samt att de anhöriga önskar få mer information och stöd från vårdpersonal. Resultatet kan bidra till en ökad förståelse hos sjuksköterskan för familjens upplevelser, känslor och behov.

 • 90.
  Arvidsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gustafsson, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Kvinnors upplevelser i samband med hjärtinfarkt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt har tidigare ansetts vara en sjukdom som främst drabbar män. Forskning har på senare år indikerat att även kvinnor i stor utsträckning drabbas av akut hjärtinfarkt med symtom som ofta skiljer sig från de ”klassiska” symtom som många män uppvisar. Detta har fört med sig att kvinnor fått en felaktig diagnos eller inte tagits på allvar när de sökt sjukvård. Detta för även med sig att många kvinnor negligerar sina symtom. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser i samband med hjärtinfarkt. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes. Vetenskapliga artiklar söktes och fyra teman identifierades. Resultat: De identifierade teman bidrog till att skapa en bild över kvinnors behov av stöd och information. Det framkom även att kvinnor har svårigheter att hantera psykologiska problem samt att de upplever ett själsligt och kroppsligt lidande. Vissa drabbade kvinnor tenderade att dölja eller minimera sina symtom. Brist på adekvat information var framträdande och kunde bero på felaktiga föreställningar om att endast män drabbas av akut hjärtinfarkt.

  Sammanfattning: Resultatet visar att drabbade kvinnor har ett stort behov av stöd och information för att kunna bemästra sin livssituation.

 • 91.
  Aryasetiawan, F.
  et al.
  Research Institute for Computational Sciences, AIST, Tsukuba Central 2, Umezono 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki 305-8568, Japan / CREST, Japan Science and Technology Agency, Japan.
  Karlsson, Krister
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Jepsen, O.
  Max Planck Institut für Festkörperforschung, D-705 06 Stuttgart, Germany.
  Schönberger, U.
  Max Planck Institut für Festkörperforschung, D-705 06 Stuttgart, Germany.
  Calculations of Hubbard U from first-principles2006Inngår i: Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, ISSN 1098-0121, E-ISSN 1550-235X, Vol. 74, nr 12, s. Article number 125106-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Hubbard U of the 3d transition metal series as well as SrVO3, YTiO3, Ce, and Gd has been estimated using a recently proposed scheme based on the random-phase approximation. The values obtained are generally in good accord with the values often used in model calculations but for some cases the estimated values are somewhat smaller than those used in the literature. We have also calculated the frequency-dependent U for some of the materials. The strong frequency dependence of U in some of the cases considered in this paper suggests that the static value of U may not be the most appropriate one to use in model calculations. We have also made comparison with the constrained local density approximation (LDA) method and found some discrepancies in a number of cases. We emphasize that our scheme and the constrained local density approximation LDA method theoretically ought to give similar results and the discrepancies may be attributed to technical difficulties in performing calculations based on currently implemented constrained LDA schemes.

 • 92.
  Aryasetiawan, F.
  et al.
  Chiba University, Japan.
  Sakuma, R.
  Chiba University, Japan.
  Karlsson, Krister
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  GW approximation with self-screening correction2012Inngår i: Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, ISSN 1098-0121, E-ISSN 1550-235X, Vol. 85, nr 3, s. 035106-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The GW approximation takes into account electrostatic self-interaction contained in the Hartree potential through the exchange potential. However, it has been known for a long time that the approximation contains self-screening error, as is evident in the case of the hydrogen atom. When applied to the hydrogen atom, the GW approximation does not yield the exact result for the electron removal spectra because of the presence of self-screening: the hole left behind is erroneously screened by the only electron in the system that is no longer present. We present a scheme to take into account self-screening and show that the removal of self-screening is equivalent to including exchange diagrams, as far as self-screening is concerned. The scheme is tested on a model hydrogen dimer and it is shown that the scheme yields the exact result to second order in (Uο-Uι)/2t, where Uο andare, respectively, the on-site and off-site Hubbard interaction parameters and t is the hopping parameter.

 • 93.
  Asp, Julia
  et al.
  Univ Gothenburg, Dept Clin Chem & Transfus Med, Inst Biomed, Sahlgrenska Acad, S-41345 Gothenburg, Sweden .
  Synnergren, Jane
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Jonsson, Marianne
  Univ Gothenburg, Dept Clin Chem & Transfus Med, Inst Biomed, Sahlgrenska Acad, S-41345 Gothenburg, Sweden .
  Dellgren, Goran
  Univ Gothenburg, Dept Mol & Clin Med, Sahlgrenska Acad, S-41345 Gothenburg, Sweden / Sahlgrens Univ Hosp, Dept Cardiothorac Surg, Gothenburg, Sweden.
  Jeppsson, Anders
  Univ Gothenburg, Dept Mol & Clin Med, Sahlgrenska Acad, S-41345 Gothenburg, Sweden / Sahlgrens Univ Hosp, Dept Cardiothorac Surg, Gothenburg, Sweden.
  Comparison of human cardiac gene expression profiles in paired samples of right atrium and left ventricle collected in vivo2012Inngår i: Physiological Genomics, ISSN 1094-8341, E-ISSN 1531-2267, Vol. 44, nr 1, s. 89-98Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Asp J, Synnergren J, Jonsson M, Dellgren G, Jeppsson A. Comparison of human cardiac gene expression profiles in paired samples of right atrium and left ventricle collected in vivo. Physiol Genomics 44: 89-98, 2012. First published November 15, 2011; doi: 10.1152/physiolgenomics.00137.2011.-Studies of expressed genes in human heart provide insight into both physiological and pathophysiological mechanisms. This is of importance for extended understanding of cardiac function as well as development of new therapeutic drugs. Heart tissue for gene expression studies is generally hard to obtain, particularly from the ventricles. Since different parts of the heart have different functions, expression profiles should likely differ between these parts. The aim of the study was therefore to compare the global gene expression in cardiac tissue from the more accessible auricula of the right atrium to expression in tissue from the left ventricle. Tissue samples were collected from five men undergoing aortic valve replacement or coronary artery bypass grafting. Global gene expression analysis identified 542 genes as differentially expressed between the samples extracted from these two locations, corresponding to similar to 2% of the genes covered by the microarray; 416 genes were identified as abundantly expressed in right atrium, and 126 genes were abundantly expressed in left ventricle. Further analysis of the differentially expressed genes according to available annotations, information from curated pathways and known protein interactions, showed that genes with higher expression in the ventricle were mainly associated with contractile work of the heart. Transcription in biopsies from the auricula of the right atrium on the other hand indicated a wider area of functions, including immunity and defense. In conclusion, our results suggest that biopsies from the auricula of the right atrium may be suitable for various genetic studies, but not studies directly related to muscle work.

 • 94.
  Audhav, EvA
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Norenius, Csilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  SVENSKA TJÄNSTEMÄNS UPPFATTNING OM ORGANISATORISKA STRESSFÖREBYGGANDE STRATEGIER: EN KVALITATIV STUDIE2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykosocial ohälsa är en av de största orsakerna till sjukfrånvaro bland tjänstemän. Få studier syftar till att undersöka förebyggande aktiviteter för stress på organisationsnivå. Europeiska arbetsmiljöbyrån, EU-OSHA, erbjuder råd för att på företag förebygga stress. Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur tjänstemän upplevde EU-OSHA:s råd för organisatoriska stressförebyggande insatser. Undersökningen sökte svar på om råden upplevdes genomförbara, om det fanns hinder som försvårade genomförandet och vilka förutsättningar som krävdes. Metoden som användes var en induktiv kvalitativ ansats, där 16 intervjuer genomfördes på sex stora Svenska företag. Resultatet visade att EU-OSHA:s råd upplevdes som genomförbara men de upplevdes ibland för övergripande och otydliga. De olika förutsättningarna och hindren som beskrevs formade följande teman: Kulturen på företaget, Krav, Kontroll & Stöd samt Kunskap & Kompetens. Diskussion: EU-OSHAs råd kan tyckas vara enkla men de ger inte praktiskt stöd till företagen. Alla informanter fann råden bra men de var tvetydiga och tolkades därför olika. Råden hade ingen inbördes prioritetsordning. Informanterna angav ett antal hinder och visade på förutsättningar som krävdes för att genomförande av råden skulle få effekt. Förutsättningarna tycktes ligga i att skapa bra kultur på företaget, ha möjlighet att påverka och kontrollera arbetsmiljön samt att kunskap fick chansen att förädlas till kompetens.

 • 95.
  Awe, Julius Adebayo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi. University of Manitoba, CancerCare Manitoba, Canada / Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden .
  Xu, Mark Chu
  University of Manitoba, CancerCare Manitoba, Canada .
  Wechsler, Janine
  ScreenCell, Paris, France / Hôpital Henri Mondor, Créteil, France .
  Benali-Furet, Naoual
  ScreenCell, Paris, France.
  Cayre, Yvon E
  ScreenCell, Paris, France / Hôpital Robert Debré and Pierre, Marie Curie University, Paris, France .
  Saranchuk, Jeff
  University of Manitoba, Canada .
  Drachenberg, Darrel
  University of Manitoba, Canada .
  Mai, Sabine
  University of Manitoba, CancerCare Manitoba, Canada .
  Three-Dimensional Telomeric Analysis of Isolated Circulating Tumor Cells (CTCs) Defines CTC Subpopulations2013Inngår i: Translational Oncology, ISSN 1944-7124, E-ISSN 1936-5233, Vol. 6, nr 1, s. 51-65Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Circulating tumor cells (CTCs) have been identified with the potential to serve as suitable biomarkers for tumor stage and progression, but the availability of effective isolation technique(s) coupled with detailed molecular characterization have been the challenges encountered in making CTCs clinically relevant. For the first time, we combined isolation of CTCs using the ScreenCell filtration technique with quantitative analysis of CTC telomeres by TeloView. This resulted in the identification and molecular characterization of different subpopulations of CTCs in the same patient. Three-dimensional (3D) telomeric analysis was carried out on isolated CTCs of 19 patients that consisted of four different tumor types, namely, prostate, colon, breast, melanoma, and one lung cancer cell line. With telomeric analysis of the filter-isolated CTCs, the level of chromosomal instability (CIN) of the CTCs can be determined. Our study shows that subpopulations of CTCs can be identified on the basis of their 3D telomeric properties.

 • 96.
  Axelsson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Styrud, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors upplevelse av teamarbete i hemvård2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor har idag en arbetsledande roll framförallt inom den kommunala hälso- och sjukvården. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelse av teamarbete kring patienten i hemvården. Bakgrund: Sedan Ädelreformen 1992 har sjuksköterskor blivit mer framträdande medarbetare i den kommunala sjukvården. Att arbeta inom kommunal hemvård är en utmaning då det krävs en stor kunskapsbredd för sjuksköterskor. Sjuksköterskors arbete regleras av lagar och författningar som betonar att hon bör ha en arbetsledande förmåga och att hon bör arbeta för teamsamverkan. Tidigare forskning tyder på att teamarbete främjar både arbetskamraters trivsel med varandra och kvalitén på vården. Metod: Kvalitativ ansats. 10 berättelser från sjuksköterskor verksamma i kommunal hemvård analyserades. Analysen gjordes med inspiration av Dahlbergs tre analysfaser.Resultat: Sex kategorier framkom under analysen: Samarbete, Kommunikation, Relation, Ansvar, Tidsbrist, Patient. Kommunikation framstår som en viktig del som både hindrar och möjliggör gott samarbete. Att se varandras kompetens och att lita på den framgick också som viktigt. Att brister i samarbetet kunde leda till att patienten ej fick den vård han/hon bör få framkom också i studien. Studien antyder att det kan vara av vikt att i framtiden belysa teamarbete inom hemvården då det tycks finnas brister i samarbetet mellan sjuksköterskor och undersköterskor, vilket kan påverka omvårdnaden.

 • 97.
  Azarm, Asieh
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Effect of oxaliplatin on HCT116 P53+/- colon cancer cells2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Oxaliplatin as an effective chemotherapeutic agent in FOLFOX regimens is using to treat colorectal cancer. In this study we investigate cytotoxicity of Oxaliplatin as single chemotherapeutic agent toHCT116P53+/- to identify molecular mechanism of Oxaliplatin action in induction of apoptosis pathway. Oxaliplatin exposure to HCT116P53+/- colorectal cell lines with deficiency of mismatch repair characteristic resulted to decrease the number of viable cells through apoptosis. Effective Oxaliplatin concentrations (IC50) which inhibit 50% of cell viability were determined using XTT method. Standard curve and time-dependent assay performed to confirm IC50 concentration. Western blot analysis demonstrated relocalization of Bax to mitochondria and induction of intrinsic apoptosis pathway resulted Oxaliplatin exposure. Inactivation of Bax in HCT116P53+/- will result significant reduction in number of viable cells following treatment with Oxaliplatin

 • 98.
  Backhaus, Erik
  et al.
  Department of Infectious Diseases, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Berg, Stefan
  Queen Silvia Children's Hospital, Göteborg, Sweden.
  Trollfors, Birger
  Queen Silvia Children's Hospital, Göteborg, Sweden.
  Andersson, Rune
  Department of Infectious Diseases, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Persson, Elisabet
  Queen Silvia Children's Hospital, Göteborg, Sweden.
  Claesson, Bernt E. B.
  Department of Clinical Bacteriology, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Larsson, Peter
  Department of Clinical Bacteriology, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden.
  Ek, Elisabeth
  Department of Clinical Bacteriology, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden.
  Jonsson, Lars
  Department of Clinical Bacteriology, Borås Hospital, Borås, Sweden.
  Rådberg, Gunilla
  Uddevalla Hospital, Uddevalla, Sweden.
  Johansson, Siv
  Halmstad Hospital, Halmstad, Sweden.
  Ripa, Torvald
  Halmstad Hospital, Halmstad, Sweden.
  Karlsson, Diana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Andersson, Kerstin
  Department of Clinical Bacteriology, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Antimicrobial susceptibility of invasive pneumococcal isolates from a region in south-west Sweden 1998-20012007Inngår i: Scandinavian Journal of Infectious Diseases, ISSN 0036-5548, E-ISSN 1651-1980, Vol. 39, nr 1, s. 19-27Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Invasive disease caused by antibiotic resistant pneumococci is a worldwide problem. All invasive pneumococcal strains in an area of south-west Sweden with 1.7 million inhabitants were collected prospectively during 1998-2001. Minimum inhibitory concentrations (MICs) were determined by E-test and correlated to serotypes and clinical characteristics. Of 827 strains, 744 (90%) were susceptible (S) to all agents tested and 83 (10%) were indeterminate (I) or resistant (R) to at least 1 agent. 22 isolates (2.7%) were I to penicillin (MIC gt0.06 to ≤1.0 mg/l), but none were R (MIC gt1.0 mg/l). Numbers and proportions of decreased susceptibility against other agents tested were as follows: erythromycin R: 30 (3.6%), clindamycin R: 6 (0.7%), tetracycline R: 16 (1.9%), moxifloxacin R: 1 (0.1%), cotrimoxazole I: 17 (2%) and R: 31(4%). Non-susceptibility to at least 1 agent was not correlated with age, clinical manifestation, underlying diseases and outcome. The serotype distribution differed between non-susceptible and susceptible strains. The serotypes in the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine covered 42% of all infections and 73% of those caused by non-susceptible strains. In conclusion, the impact of antibiotic resistance in invasive pneumococcal disease remains limited in south-west Sweden.

 • 99.
  Backlöf, Kalle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  GROWTH CONDITIONS AND EXPERIMENTAL SETUP FOR BACTERIAL GROWTH AND THE FADING OF PHENOLPHTHALEIN IN ALKALINE SOLUTION2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The whole project consisted of two different parts. The first subproject were running optical density measurements to assist in finding optimal growth conditions and experimental setup for use of E.coli BL21 (DE3) bacteria with the PYCARD gene transformed into them. The transformed bacteria will be used for generating data for modeling. Previous laboratory attempts had problems with timing of the exponential phase when several tests were performed simultaneously. The optimizations of a method for displaying growth include trying out using different medium but also different inoculation ratios between culture and medium to see the effects on growth rate. Results have shown that lysogeny broth together with an inoculation ratio of 1:25 results in rapid absorbance increase in the bacterial growth curves.The second part of the thesis project was to study the kinetics of fading of phenolphthalein in sodium hydroxide solution in order to provide a basis for experiments illustrating this in laboratory environment. Phenolphthalein is used in many different applications such as an active ingredient in some laxatives but the perhaps most common use is as an acid-base indicator of pH. The experiments were performed by mixing alkaline solutions of varying sodium hydroxide concentration together with sodium chloride, then after addition of phenolphthalein to study absorbance variations over time to illustrate the rate law which correlates the rate of color fade to sodium hydroxide concentration. The results have proven that they correspond directly so that increasing the concentration of sodium hydroxide raised the color fading rate just as much in percent.

 • 100.
  Backstrom, Tobias
  et al.
  Uppsala Univ, Dept Neurosci, Physiol Unit, Biomed Ctr BMC, SE-75123 Uppsala, Sweden / Uppsala Univ, Evolutionary Biol Ctr, SE-75236 Uppsala, Sweden .
  Pettersson, Andreas
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Food Sci, SE-75007 Uppsala, Sweden.
  Johansson, Viktoria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Winberg, Svante
  Uppsala Univ, Dept Neurosci, Physiol Unit, Biomed Ctr BMC, SE-75123 Uppsala, Sweden .
  CRF and urotensin I effects on aggression and anxiety-like behavior in rainbow trout2011Inngår i: Journal of Experimental Biology, ISSN 0022-0949, E-ISSN 1477-9145, Vol. 214, nr 6, s. 907-914Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Corticotropin-releasing factor (CRF) is central in the stress response but also modulates several behaviors including anxiety-related behaviors and aggression. In this study, juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) were tested for competitive ability, determined during dyadic fights for dominance, after intracerebroventricular (i.c.v.) administration of CRF, urotensin I (UI), the non-specific CRF antagonist alpha-helical RF(9-41) (ahCRF) or the CRF receptor subtype 1-specific antagonist antalarmin, when paired with a mass-matched con-specific injected with saline. In addition, isolated fish received the same substances. Plasma cortisol and brain monoamines were monitored in all fish. Most fish receiving CRF showed a conspicuous behavior consisting of flaring the opercula, opening the mouth and violent shaking of the head from side to side. When this occurred, the fish immediately forfeited the fight. Similar behavior was observed in most fish receiving UI but no effect on outcome of dyadic fights was noted. This behavior seems similar to non-ambulatory motor activity seen in rats and could be anxiety related. Furthermore, fish receiving CRF at a dose of 1000. ng became subordinate, whereas all other treatments had no effects on the outcome of dyadic fights. In addition, isolated fish receiving ahCRF had lower brain stem concentrations of 5-hydroxyindoleacetic acid, serotonin, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid and dopamine. In conclusion, CRF seems to attenuate competitive ability, and both CRF and UI seem to induce anxiety-like behavior.

1234567 51 - 100 of 1214
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf