his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
78910111213 451 - 500 of 1243
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 451.
  Glass, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med Tourettes syndrom: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som karaktäriseras av tics. Tics är ofrivilliga, återkommande ljud, rörelser och handlingar. Syndromet förekommer ofta tillsammans med andra diagnoser och kan orsaka ett stort lidande. Syfte: Studiens syfte är att beskriva människors upplevelse av att leva med Tourettes syndrom. Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på elva empiriska, vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet delas in i fem teman. En del av identitetenbelyser att TS inverkar på identiteten och hur den utvecklas. Nedsatt livskvalitet tar upp att samsjukliga diagnoser och svårare tics ger ökad risk för ytterligare svårigheter och sänkt livskvalitet. Olika former av funktionsnedsättning framhäver att TS är en fysisk, psykisk och känslomässig nedsättning. Strategier för att hantera symtom beskriver strategier som att undertrycka, ignorera eller maskera tics i sociala sammanhang. Social interaktion visar att negativ respons från andra är vanligt samt att nära relationer är den viktigaste faktorn för att kunna må bra trots sin nedsättning. Slutsats: Upplevelsen av att leva med Tourettes syndrom är övervägande negativ. Syndromet inverkar på identitet, livskvalitet och relationer, vilket skapar lidande. Det påverkar även fysiska, psykiska och yrkesmässiga faktorer. Detta är viktig kunskap för sjuksköterskor inom olika vårdkontexter.

 • 452.
  Glimmerveen, Maj
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jansson, Markus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  En källa till nya möjligheter eller en källa till oro: Sjuksköterskors upplevelser av att närstående närvarar vid hjärt- och lungräddning på sjukhus - En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Etiska riktlinjer vid hjärtstopp rekommenderar att närstående ska få möjlighet att närvara vid hjärt- och lungräddning om de önskar och inte utgör ett hinder. Befintlig forskning visar att många närstående vill närvara och att närvaron gynnar både patient och närvarande närstående. Trots detta är sjuksköterskors upplevelser och åsikter kring ämnet fortfarande delade. Genom att sammanställa sjuksköterskors upplevelser i en övergripande litteraturöversikt kan sjuksköterskor utveckla sin professionella omsorg och därmed bidra till att stärka människors hälsoprocesser. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att närstående närvarar vid hjärt- och lungräddning på sjukhus. Metod: En litteraturöversikt, baserad på 14 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet har sammanställts genom en beskrivande syntes. Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman med tre underteman vardera. En källa till nya möjligheter belyser sjuksköterskors upplevelser av mellanmänsklig relation där nya perspektiv och erfarenheter för att göra skillnad råder. En källa till oro belyser sjuksköterskors upplevelser av oönskade minnen, försvårande omständigheter och en rädsla för påföljder. Konklusion: Sjuksköterskor upplever i linje med växande erfarenhet att oron dämpas och istället blev närståendes närvaro en källa till möjligheter.

 • 453.
  Gradéus, Stephanie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Max, Lisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vilken betydelse har ledarskapet för de anställda inom den svenska hälso- och sjukvården?: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Personal inom den svenska hälso- och sjukvården utgör den största yrkesgruppen på arbetsmarknaden och är den grupp som står för 20 procent av alla sjukfall. Ett bristande ledarskap är en bidragande orsak till att anställda inom den svenska hälso- och sjukvården får försämrad hälsa och minskad arbetsmotivation, vilket även kan leda till försämrad patientsäkerhet.


  Syfte: Syftet med litteraturöversikten är att beskriva vilka faktorer som är viktiga inom ledarskapet för att främja de anställdas välbefinnande och engagemang inom den svenska hälso- och sjukvården.

  Metod: Studien är en litteraturöversikt och innehåller tjugo vetenskapliga artiklar. Datainsamlingen skedde i relevanta databaser som finns tillgängliga vid Högskolan i Skövde. Samtliga artiklar är granskade och analyserade.

  Resultat: Ledarskapet inom den svenska hälso- och sjukvården utgör en viktig faktor för de anställda i hela organisationen. Ledaren är den viktigaste aktören för att skapa en bra arbetsmiljö där de anställda känner engagemang och välbefinnande på sin arbetsplats. Det är viktigt att medarbetarna upplever sig delaktiga inom organisationen då det är en central förutsättning för arbetsmotivationen. För att kunna säkerställa högkvalitativ vård är god kommunikation mellan de anställda och ledaren en grundläggande faktor. Då stressrelaterade sjukdomar utgör den största orsaken till sjukskrivningar inom den svenska hälso- och sjukvården är ledarskapet av stor betydelse för att skapa ett gott arbetsklimat och främja de anställdas välbefinnande.

  Slutsats: Ledarskapet påverkar den psykosociala arbetsmiljön, anställdas engagemang och delaktighet inom organisationen. För att uppnå gott ledarskap måste kommunikationen mellan anställda och ledare fungera. Bristande ledarskap kan leda till försämrad vårdkvalitet och bristande patientsäkerhet.

 • 454.
  Green, Richard
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Zachau, Pernilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En kvalitativ litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig orsak till sjukhusinläggning i Sverige. Patienter behöver stöd från vården, aktuell forskning visar på att detta stöd brister. Sjuksköterskan behöver mer förståelse för patientens livsvärld för att kunna lindra dennes lidande.

  Syfte: Syftet är att belysa patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Metod: Uppsatsen är en kvalitativ litteraturöversikt där 15 kvalitativa artiklar med ett patientperspektiv analyserats.

  Resultat: Patienter upplever känslomässigt lidande härledande från deras symtom, deras möten med vården och deras sociala sammanhang. De finner hopp och mening hos sin tro, hos sina närstående och hos en god vård. Patienter upplever att en acceptans av deras begränsningar och en anpassning därefter leder till hälsa.

  Slutsats: Hela patientens livsvärld påverkas vid hjärtsvikt, detta behöver sjuksköterskan bemöta och ha i åtanke vid vårdande möten. Hjärtsviktspatienter behöver uppleva kontinuitet och förståelse från vården. Förståelsen ska inte enbart beröra patientens symtom utan även behovet av spiritualitet. Denna kan bemötas genom att sjuksköterskan är öppen för att ha existentiella samtal med patienten, eller genom hänvisning till sjukhuspräst eller liknande profession.

 • 455.
  Grekelä, Harri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. harri.grekela@gmail.com.
  Barn och trafikrelaterade luftföroreningar: En översyn av riskfaktorer associerade till astma och pip ljud2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  INTRODUKTION: Trafikrelaterade utsläpp är ett globalt problem som orsakar dödlighet och sjuklighet i främst utvecklingsländer och större städer där problemet är störst. Astma är en av sjukdomarna som associeras med trafikrelaterade utsläpp och är globalt sett den vanligaste icke kommunicerbara sjukdomen bland barn, som är en särskild utsatt grupp eftersom de växer och deras organ utvecklas. En global uppskattning av World Health Organization visar att cirka två miljarder barn lever i områden där luftföroreningarna överskrider globala gränsvärden för utsläpp. SYFTE: Syftet med studien är att identifiera riskfaktorer associerade till trafikrelaterade utsläpp som kan leda till astma och pip ljud hos barn. METOD: En systematisk litteraturstudie där 15 artiklar ingår. RESULTAT: Resultatet från studien identifierade riskfaktorer som närhet till vägar, trafikutsläppen och om föräldrarna har allergier. Vidare identifierades påverkansfaktorer som årstider, trafikvolym och trafikdensitet. DISKUSSION: Trafikrelaterade luftföroreningar är ett stort problem som kan leda till flera sjukdomar på andningsorganen. Det är ett komplext problem med flera olika riskfaktorer och påverkansfaktorer som samspelar där vissa av riskfaktorerna inte kan påverkas av individen själv och därför behöver policyskapare och beslutsfattare agera redan nu.

 • 456.
  Guldbrand, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Dagobert, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: - En narrativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer uppgår till cirka 9000 per år. Av dessa är endast 4 % under 40 år. Flertalet tidigare studier fokuserar på kvinnor äldre än 40 år. Livet förändras på flera plan för kvinnorna i och med en bröstcancerdiagnos. Behovet av stöd upplevs som stort. Syfte: Studiens syfte är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: Studien har utförts med en kvalitativ ansats med ett patientperspektiv. Analys av narrativer, i form av bloggar, har använts som analysmetod. Data består av sju bloggar publicerade på internet. Resultat: De huvudteman som framkom var; Ett liv i förändring, en kropp i förändring samt möten med sjukvården. Vidare har dessa uppdelats i underteman. Slutsats: Upplevelsen av att leva med bröstcancer är högst individuell. Dock kan vissa huvudområden urskiljas som är gemensamma för kvinnorna. Studien ger en inblick i vad unga kvinnor med bröstcancer upplever i det vardagliga livet. Genom fördjupad förståelse för individens upplevelse kan sjukvården utarbeta strategier för att möta och stödja de individuella behov som patienten ger uttryck för.

 • 457.
  Gunnarsson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nilsson Lindh, Moa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  En andra chans i livet: patienters upplevelser efter ett hjärtstopp2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ett hjärtstopp var en dramatisk händelse där reflektionen om existensen påbörjades. Det väcktes tankar och känslor som hade påverkan på livskvalitén och hälsan. Sjuksköterskans uppgift var att ge information och finnas där för patientens individuella behov. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser efter ett hjärtstopp. Metod: Studien utfördes med en kvalitativ litteraturöversikt. Resultat: I resultatet framkom det att patienterna upplevde brist av information och att de ville bearbeta händelsen med andra. Efter hjärtstoppet fick patienterna ett nytt förhållningssätt till livet och vissa fysiska moment var svårare att utföra. Uppvaknandet efter hjärtstoppet var förvirrande och många känslor uppstod.  Konklusion: Resultatet visade att patienterna upplevde brist av information, kände önskan om att få bearbeta och dela erfarenheter med andra samt att stödet de fick uppskattades. Något som betraktades svårt var att leva en fungerande vardag och hitta den nya identiteten. Känslor såsom övergivenhet och osäkerhet uppkom men även tacksamhet och glädje att fått fortsätta livet. Om sjuksköterskan hade mer kunskap om patienters upplevelser, ökade chansen att vården efter händelsen blev mer patientcentrerad.

 • 458.
  Gustafson, Deborah R.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Neurology, State University of New York Downstate Medical Center, New York, USA.
  Adipose Tissue Complexities in Dyslipidemias2019Inngår i: Dyslipidemia / [ed] Samy I. McFarlane, London: IntechOpen , 2019, s. 1-22Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Adipose tissue is the largest organ in the human body and, in excess, contributes to dyslipidemias and the dysregulation of other vascular and metabolic processes. Adipose tissue is heterogeneous, comprised of several cell types based on morphology, cellular age, and endocrine and paracrine function. Adipose tissue depots are also regional, primarily due to sex differences and genetic variation. Adipose tissue is also characterized as subcutaneous vs. visceral. In addition, fatty deposits exist outside of adipose tissue, such as those surrounding the heart, or as infiltration of skeletal muscle. This review focuses on adipose tissue and its contribution to dyslipidemias. Dyslipidemias are defined as circulating blood lipid levels that are too high or altered. Lipids include both traditional and nontraditional species. Leaving aside traditional definitions, adipose tissue contributes to dyslipidemias in a myriad of ways. To address a small portion of this topic, we reviewed (a) adipose tissue location and cell types, (b) body composition, (c) endocrine adipose, (d) the fat-brain axis, and (e) genetic susceptibility. The influence of these complex aspects of adipose tissue on dyslipidemias and human health, illustrating that, once again, that adipose tissue is a quintessential, multifunctional tissue of the human body, will be summarized.

 • 459.
  Gustafson, Deborah R.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Neurology, State University of New York, Downstate Medical Center, New York, USA.
  Epidemiology Informs Randomized Clinical Trials of Cognitive Impairments and Late-Onset, Sporadic Dementias2018Inngår i: Journal of Neurology & Neuromedicine, ISSN 2572-942X, Vol. 3, nr 5, s. 13-18Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 460.
  Gustafson, Deborah R.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  McFarlane, S. I.
  Obesity, cardiovascular disease risk and frailty in aging women with HIV infectionInngår i: Geriatrics, ISSN 2308-3417Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 461.
  Gustafson, Deborah R.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. State University of New York, NY, United States / University of Gothenburg.
  McFarlane, Samy I
  State University of New York, NY, United States.
  Epidemiology of Type 2 Diabetes and Dementia2018Inngår i: Type 2 Diabetes and Dementia / [ed] Velandai Srikanth and Zoe Arvanitakis, Elsevier, 2018, s. 5-27Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Type 2 diabetes (T2D) has been associated with dementia in countless observational epidemiology studies. The expansion of epidemiologic research on T2D and dementia is due to scientific recognition of the roles of metabolic and vascular factors as etiologic players in dementia, as well as ominous global demographic shifts in aging, obesity, and dementia. This chapter addresses epidemiologic studies evaluating the association between T2D and late-onset dementias with foci on (1) T2D and dementia as syndromes; (2) T2D and mild cognitive impairment or cognition and cognitive decline; (3) vascular and metabolic risk factors and comorbidities; (4) genetic influences on the T2D-dementia association; (5) ethnoracial considerations; (6) T2D and brain outcomes and biological markers; and (7) clinical trials of T2D medications and cognition and dementia. © 2018 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 462.
  Gustafson, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lyreborg, Anna-Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Det är som att åka berg och dalbana: Patientens erfarenheter av den palliativa vården2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 463.
  Gustafsson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Betydelsen av god munvård på äldre personer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En god munhälsa spelar en viktig roll för de äldres livskvalitet ochvälbefinnande. Munhälsan påverkar hur individen talar och äter, men den är även viktig förindividens självkänsla. Det är därför viktigt att vårdpersonalen i det dagliga arbetetintegrerar munvård i omvårdnadsrutiner för de äldre. Syfte: Syftet med denna studie var attbeskriva konsekvenser av en dålig munhälsa hos äldre personer för att öka kunskapen hossjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Metod: Studien består av en litteraturöversikt, därnio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats har analyserats. Resultat: Analysen avartiklarna resulterade i ett övergripande tema och tre kategorier. Det övergripande temat är:Munhälsans påverkan av hälsa. De tre kategorierna är: Risken att drabbas av undernäring,riskerna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och risken att drabbas av respiratorisksjukdom. Resultatet visar att en dålig munhälsa som leder till parodontit ökar riskerna för attutveckla följdsjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar eller lunginflammation.Konklusion: En bättre samt utökad information och utbildning till personal som vårdaräldre är nödvändig, så att kunskapen kring hur en god munvård förbättras. Det krävs ävenmer forskning inom området, då munhälsan är en viktig del av människans välbefinnande.

 • 464.
  Gustafsson, Emilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Engholm, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Personers erfarenheter av att leva med hiv: En kvalitativ innehållsanalys av självbiografier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hiv är en utbredd infektion och flera miljoner blir smittade varje år. Stigmatisering kring infektionen finns fortfarande kvar. Hälsa definieras som mer än frånvaro av sjukdom och lidande behöver inte vara fysisk. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med hiv. Metod: En kvalitativ innehållsanalys baserad på sex självbiografier. Resultat: Fyra huvudteman framkom då analysprocessen genomfördes: svårt att förlika sig, behov av stöd, fördomarna tog stor plats i livet och behov av kontroll. Diskussion: Det är viktigt att sprida korrekt kunskap om hiv för att stigmatisering och fördomar av infektionen ska minska. Det är stigmatiseringen som skapar känslor av skam och isolering hos hivpositiva. Slutsats: Stigmatiseringen kring infektionen och rädslan att utveckla aids skapar mest ångest hos personer som lever med hiv. Dessa personer känner även en rädsla för att bli lämnade ensamma på grund av sin infektion. De upplever ett starkt behov av att få stöd.

 • 465.
  Gustafsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Flickan94@hotmail.se.
  Karlsson, Karolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. karolina.k9006@gmail.com.
  Sjuksköterskors upplevelser av pediatrisk palliativ vård och vård vid livets slut: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård för barn är ett speciellt omvårdnadsområde och sjuksköterskan har stark påverkan av hur barnet och familjen upplever den palliativa vården. Det som är speciellt med palliativ vård för barn är att barnets föräldrar ofta är mycket mer aktivt involverade i omvårdnadsåtgärder än anhöriga till en vuxen som får palliativ vård. För att sjuksköterskan ska kunna ge bästa möjliga vård för sörjande föräldrar behövs ypperliga färdigheter när det gäller kommunikation och kunskap om ett lämpligt ingripande vid vård vid livets slut.

  Syfte: Sjuksköterskors upplevelser av pediatrisk palliativ vård och vård vid livets slut.

  Metod: Den metod som valts ut för att besvara syftet i denna studie är en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som har en kvalitativ utgångspunkt.

  Resultat: Sex teman framkom i resultatet; Vårdprocess som väcker känslor, Problematik med kommunikation och stöd i vården, Känslors påverkan i relationen till barnet och familjen, När konflikter stör vårdandet, Känslor av att inte räcka till och Att se de positiva i det svåra.

  Slutsats: Sjuksköterskor behöver stöd på många olika plan för att kunna bedriva en god palliativ vård för barn. Det är viktigt att de får stöd från kollegor och organisationen och att de har en god kunskap.

 • 466.
  Gustafsson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Olofsson, Anine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Följsamhet av basala hygienrutiner på operationssal2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Verksamheter som innefattas av Hälso- och sjukvårdslagen ska följa föreskriften om basal hygien i vård och omsorg vilket är det mest grundläggande åtgärden för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Årligen drabbas 65 000 människor av vårdrelaterade infektioner som leder till stora kostnader för samhället och patienter utsätts för onödigt lidande. För att förhindra uppkomsten av vårdrelaterade infektioner har samtliga på en operationssal ett gemensamt ansvar att försöka förhindra det. Syfte: Syftet är att undersöka vårdpersonalens följsamhet av basala hygienrutiner på operationssal. Metod: En strukturerad deskriptiv observation med kvantitativ ansats. Studien omfattade 22 observationstillfällen på två sjukhus i Västra Götaland. Resultat: Resultatet visar att majoriteten av anestesisjuksköterskorna och pass använde engångsförkläde. Majoriteten av operationssjuksköterskorna förhöll sig till hygienrutinerna vid klädseln av den sterila delen av operationen. Följsamheten till hygienrutinerna uppnåddes vidare i varierande grad. Under observationerna öppnades dörrarna totalt 393 gånger och 149 människor har befunnit sig på operationen. Konklusion: Studien visar att det finns brister vad gäller följsamheten av hygienrutiner. Det är viktigt att uppmärksamma för att kunna planera förbättringsarbete på de avdelningar observationerna ägt rum. Konsekvenserna blir både ekonomiska märkbara och patienten blir utsatt för ett vårdlidande. Därför är det viktigt att på en operationsavdelning jobba på ett systematiskt sätt för att förbättra rutinerna kring hygien.

 • 467.
  Gustafsson, Margareta
  et al.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Kullén Engström, Agneta
  School of Health, University of Borås, Sweden.
  Ohlsson, Ulla
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Sundler, Annelie Johansson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalens University, Västerås, Sweden.
  Bisholt, Birgitta
  Department of Nursing, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Nurse teacher models in clinical education from the perspective of student nurses: A mixed method study2015Inngår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 35, nr 12, s. 1289-1294Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES:

  The aim was to describe and compare the clinical teacher's role in different models of clinical practice from the perspective of student nurses.

  DESIGN AND SETTINGS:

  The study took place in collaboration with two Swedish universities that applied different educational models in clinical practice. A mixed method approach was used. The quantitative part had a comparative design and the qualitative part had a descriptive design.

  PARTICIPANTS:

  The study group consisted of 114 student nurses (response rate 87%). Fifty-three of them had met clinical teachers employed at the university and not participating in the daily clinical work (University Nurse Teachers, UNTs), whilst 61 had met clinical teachers dividing their time between teaching and nursing (Clinical Nurse Teachers, CNTs). Eight students participated in the qualitative part of the study.

  METHODS:

  A questionnaire including the CLES+T scale was used to ascertain the students' perception of the clinical teacher's role, complemented by interviews directed towards an enrichment of this perception.

  RESULTS:

  Students meeting CNTs agreed more strongly than those meeting UNTs that the teacher had the ability to help them integrate theory and practice. Whilst spontaneous meetings between students and CNTs occurred, students mostly met UNTs in seminars. Students meeting UNTs felt alone but did appreciate having someone outside the clinical environment to provide support if they did not get along with their preceptor.

  CONCLUSIONS:

  In the case of UNTs, it is important that they keep their knowledge of clinical issues updated and visit the clinical placement not only for seminars but also to give students emotional support. In the case of CNTs, it is important that they are members of the faculty at the university, take part in the planning of the clinical courses and are able to explain the learning goals to the students.

 • 468.
  Gustafsson, Patrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  En-till-en datorers påverkan på gymnasieelevers hälsa ur ett arbetsmiljöperspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The One-to-One project is initiated in schools across the country but there is no research on how it affects the students' physical work environment and health from a holistic perspective. Both national, public and private schools face a need to develop the work environment, especially for the students, as the school implements the One-to-One PCs. The study aims to investigate the impact of One-to-One computers on students’ physical and mental health in a work environmental perspective in a secondary school. This study examines: How does the introduction of One-to-One PCs affect mental and physical work environment for pupils in an upper secondary school with vocational training?

  The study was conducted as a quantitative survey of students at a Swedish secondary school. The result includes that students feel the school work is not geared towards working with a computer as a tool, and that there is a lot that can be done regarding school environment. The study discusses aspects of pupils' health and changes that could improve the school environment.

 • 469.
  Gustavell, Tina
  et al.
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden / Karolinska University Hospital, Gastrocentrum, Stockholm, Sweden.
  Sundberg, Kay
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Frank, Catharina
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden / Karolinska University Hospital, Breast and Sarcoma Unit, Radiumhemmet, Stockholm, Sweden.
  Browall, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Segersvärd, Ralf
  Karolinska University Hospital, Gastrocentrum, Stockholm, Sweden / Karolinska Institutet, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Division of Surgery, Stockholm, Sweden.
  Langius-Eklöf, Ann
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Symptoms and self-care following pancreaticoduodenectomy: Perspectives from patients and healthcare professionals - Foundation for an interactive ICT application2017Inngår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 26, s. 36-41Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PurposePoor prognosis and a problematic recovery period after pancreaticoduodenectomy means that patients may benefit from early detection of symptoms and support for self-management. Interactive Information and Communication Technology tools can be used for this purpose, but the content needs to be relevant to patients as well as healthcare professionals. To facilitate development of the content of an application for this purpose, the aim of this study was to explore common symptoms and self-care in the first six months after pancreaticoduodenectomy, as identified by patients and healthcare professionals.

  MethodData were collected through individual interviews with patients (n = 14), along with two focus group interviews and one individual interview with healthcare professionals (n = 10). Data were analysed using qualitative content analysis.

  ResultsCommon symptoms after surgery were those related to eating, bowel function and emotional wellbeing, along with fatigue and pain. Some self-care activities and advice were mentioned in the interviews. The patients often experienced a lack of advice on self-care at discharge.

  ConclusionsThe results render knowledge of the symptoms it is important to be aware of and to assess regularly after pancreaticoduodenectomy. The results also contribute to knowledge about specific self-care related to these symptoms, even though it was not extensively described, and further research is needed to define evidence-based self-care advice.

 • 470.
  Gustavsson, Carina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hult, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jag ska klara mig när jag kommer hem också: Patientens delaktighet vid  vård och omsorgsplanering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Då vårdtiderna är kortare ställs det krav på samordnad vård- och omsorgplanering (svpl) för att patient och närstående ska känna sig trygga och säkra vid utskrivning. En god planering där alla upplever sig vara delaktiga minskar patient och närståendes oro.  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur patient och närstående upplever sin delaktighet vid svpl. Metod: Studien är en litteraturöversikt som är baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Tre huvudtema framkom Dialog som främjar delaktighet, Förmedla hälsoproblem och delta i sin planering av fortsatt vård och Att uppleva delaktighet vid överlämnande till annan vårdgivare. Resultatet visade att kommunikation hade stor betydelse för att uppleva delaktighet, ett område där det finns utvecklingspotential och som ligger i linje med personcentrerad vård. Genom att använda andra arbetsmetoder än vad som görs idag gavs möjligheten till ökad delaktighet. Slutsats: Upplevelsen av delaktighet är starkt kopplat till att patienten upplevde sig informerad samt att hen uppfattades som expert på sitt eget tillstånd. Patient och närstående kände sig informerade och upplevde sig ha kunskap när det var ett gott samspel mellan patient och vårdpersonal.

 • 471.
  Gustavsson, Emmelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Persson, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att vårda palliativt: Sjuksköterskans upplevelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdandet handlar om att främja patientens hälsa trots sjukdom och inte minst blir det centralt i det palliativa vårdandet. Den palliativa vården innebär för sjuksköterskan att förebygga och lindra lidande samt att förbättra livskvaliteten. Detta kan leda till ett ökat välbefinnande och en upplevelse av hälsa trots att patienten befinner sig i livets slutskede. I det palliativa vårdandet kan sjuksköterskan använda sig av vårdmodellen ”de 6 S:n”. Syftet med vårdmodellen är att främja patientens delaktighet i livets slutskede med patientens perspektiv i fokus.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativt i livets slutskede.

  Metod: Den valda metoden var en litteraturöversikt med en innehållsanalys av nio kvalitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: I resultatet framkommer det att sjuksköterskan upplever ett behov av att vara närvarande och finnas där för patienten. För sjuksköterskan skapas det känslor och tankar i det palliativa vårdandet som kan upplevas både som positiva och negativa. För att utföra en så god palliativ vård som möjligt upplever sjuksköterskan inte ha tillräckligt med kunskap och klinisk erfarenhet.

  Konklusion: Sjuksköterskan upplevde sig ha bristande kunskap och lite klinisk erfarenhet av den palliativa vården som gjorde att sjuksköterskan kände sig otillräcklig och fick svårt att hantera sina känslor 

 • 472.
  Gustavsson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nilsson, Stina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Upplevelsen av transition hos patienter med amyotrofisk lateralskleros: En kvalitativ studie av självbiografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en progressiv motorneuronsjukdom där kroppens nervceller förtvinar och dör, vilket tillslut leder till en förlamning av alla viljestyrda muskler. Cirka 220-250 personer i Sverige insjuknar årligen och drabbar främst personer i åldern 45-75 år. Det finns ännu inget botemedel och levnadstiden efter diagnos är vanligtvis mellan 20-48 månader. Syfte: Syftet är att undersöka patienters upplevelse av transition vid sjukdomen amyotrofisk lateralskleros. Metod: En kvalitativ studie, med deduktiv ansats, inriktad på att studera självbiografier skrivna av personer med ALS. Resultat: Upplevelser av transition visade sig tydligt under sjukdomsprocessen. Tidigt kom insikten om att de skulle dö, vilket skapade mycket känslor samt funderingar över att saker och ting skulle upplevas för sista gången. Flera kämpade med att acceptera varför just dem drabbats, att behöva ta emot hjälp och hade tankar kring döden. Förluster var svåra att hantera, men genom ett positivt förhållningssätt blev situationen mer hanterbar. Konklusion: Varje person i studien hade likvärdiga upplevelser, men hanterade förändringar på olika sätt. För att uppfylla en god vård är det viktigt att som sjuksköterska arbeta personcentrerat och beakta att alla individer är olika och har olika behov av stöd.

 • 473.
  Gustavsson, Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Styrketräning som medel för viktminskning: Som enskild faktor och i samband med konditionsträning och förändrade kostvanor – en litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem som sprider sig alltmer i samhället. Vida diskuterat och efterforskat så uppstår nya metoder konstant för att förhindra denna spridning. Den mängd med olika träningsformer och dieter som finns kan anses vara oändlig. I denna litteraturöversikt undersöks en träningsform, styrketräning, om denna kan vara en metod att hjälpa förhindra ytterligare spridning av övervikt och fetma. Syfte: Syftet med den här litteraturöversikten är att beskriva effekten av styrketräning som medel för viktminskning. Effekten av både styrketräning som enskild faktor och styrketräning i kombination med förbättrade kostvanor och konditionsträning kommer beskrivas. Metod: Metoden är en litteraturöversikt där tidigare forskning används för att uppnå syftet med studien. 10 artiklar har analyserats och sammanställts för att uppnå syftet.Resultat: I enstaka studier visade styrketräning ingen effekt alls i syftet att uppnå viktminskning, dock i majoriteten av artiklarna påvisades positiva resultat, ofta jämlika med andra populära träningsformer såsom konditionsträning. Bästa resultaten i syfte att uppnå viktminskning uppnåddes då styrketräning kombinerades med konditionsträning och ändrade kostvanor. Dessa resultat var dock oftast endast marginellt bättre än när de olika träningsmetoderna utfördes enskilt.Slutsats: Styrketräning som medel för viktminskning är ofta jämlikt med konditionsträning som är en av de vanligare träningsformerna för att uppnå viktminskning. Större effekt uppstår om dessa träningsmetoder kombineras med varandra och med ändrade kostvanor. Att kombinera konditionsträning med styrketräning kan vara ett starkt komplement för bryta ett monotont träningsmönster och öka motivationen.

 • 474.
  Gustavsson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Paulsson, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Distriktssköterskors upplevelser av att kunna främja hälsa hos patienter med venösa bensår - En kvalitativ intervjustudie2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige lider ca 50 000 människor av svårläkta bensår och av dessa är ca 50 procent or-sakade av venös insufficiens. Patienter med bensår upplever ofta att de påverkas negativt fysiskt, psykiskt och socialt. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upple-velser av att kunna främja hälsa hos patienter med venösa bensår. Metoden som valdes var kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Data samlades in genom intervjuer med nio distriktssköterskor. Ur analysen framkom fyra teman; Samtala och informera för att skapa ökad förståelse, Arbeta med livsstilsrådgivning, Kunna underlätta vardagen samt Kunna se hela människan i omvårdnaden. Slutsatsen är att distriktssköterskorna blir ett stöd för pati-enterna, både under den tid de har sina sår och även genom att ge patienterna kunskap för att förebygga uppkomst av nya sår. Distriktssköterskorna upplever att de kan främja hälsa genom att flytta fokus från bensåret och istället se till hela människan. Fortsatt forskning inom området behövs ur ett patientperspektiv; hur patienter med venösa bensår upplever att distriktssköterskor kan ge stöd och främja hälsa.

 • 475.
  Gustavsson, Louise
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hellmér, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att få leva, inte bara överleva: En analys av bloggar om unga vuxnas upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för både Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa sjukdomar är kroniska och kommer i skov, vilket innebär en tillfällig försämring i sjukdomsförloppet. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av kroniska sjukdomar är att lyssna, se patienten och inte sjukdomen samt att försöka uppnå och främja hälsa hos patienten. Syfte: Att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. Metod:Uppsatsen är baserad på en kvalitativ metod där data har samlats in via bloggar. 14 bloggar har utgjort källan för den kvalitativa innehållsanalysen.  Resultat:Presenteras via kategorier och subkategorier.Redogör för ungas upplevelser av att drabbas av en kronisk tarmsjukdom. De beskrev svårigheter med att få rätt diagnos och att det bidrog till försämrad livskvalité. Sjukdomarna medförde sociala begränsningar på grund symtomen som uppstod. Konklusion:Med ökad kunskap hos sjuksköterskor och omgivning kan det bidra till en förbättrad livskvalité och kan leda till att dessa individer vågar öppna upp sig och känna sig mindre ensamma i deras sjukdom. Sjuksköterskor har ett stort ansvar att stödja patienter i deras hälsoprocess. I samförstånd med patient och närstående ska sjuksköterskor tillhandahålla vård utifrån dennes behov. Genom att individernas upplevelser uppmärksammas får sjuksköterskor en bättre inblick och förståelse för hur det är att leva med IBD. 

 • 476.
  Gustavsson- Rydenvald, Veronica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Socialpsykologisk metakognition: En intervjustudie om gymnasieelevers syn på det egna lärandet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Som verksam gymnasielärare har jag ett stort intresse för elevers lärande och hur betydelsefull relationen mellan elev och lärare är för elevernas kunskapsutveckling. Jag ser en förändring i hur elever förhåller sig till sitt eget lärande och att de inte tror på sin förmåga att lyckas med sina studier. Elevernas inställning till att lära har bidragit till att jag ser ett behov av att utveckla en förståelse för hur värdefullt ett metakognitivt lärande är för elevernas kunskapsutveckling. Som begrepp handlar metakognition om att vara medveten om sitt eget tänkande och inom undervisningen fokuserar perspektivet på självreglering av kognitiva processer och metaminne. Studiens teoretiska utgångspunkt vilar på ett socialpsykologiskt perspektiv vilket redogörs i förhållande till elevens syn på metakognition. Forskning visar att interpersonella relationer är en förutsättning för elevers ämnesmässiga utveckling. Syftet med studien var att beskriva hur elever reflekterar över sitt eget lärande i förhållande till ett socialpsykologiskt perspektiv. Utgångspunkten var att undersöka om en utvecklad relation mellan elev och lärare stärker elevens metakognitiva lärande. Undersökningen vilar på en kvalitativ empirisk inriktad studie och utgår från en fenomenografisk ansats. Som metodologi är fenomenografin induktiv till sin karaktär och som forskningsansats ger den innebörd åt kunskapsbegreppet. I relation till studiens syfte och frågeställningar har halvstrukturerade intervjuer genomförts med nio elever på ett yrkesförberedande program. Resultatet visar att eleverna har olika uppfattningar om metakognition och flertalet av eleverna anser att de tar ansvar för sitt eget lärande. Metakognitiv medvetenhet är av betydelse för elevernas kunskapsutveckling och framtida yrkesval. Handlingskunskapen i den praktiska verksamheten hjälper eleverna att få förståelse för deras metakognition och läraren har ett ansvar att leda dem i kunskapsprocessen. Det finns behov av att utveckla kognitiva arbetsmetoder som stärker elevernas metakognitiva förmåga vilket utgår från elevernas egenansvar och lärarens ansvar. Relationen och det mellanmänskliga mötet mellan elever och lärare spelar en stor roll för elevernas metakognitiva utveckling och för deras inställning till att lära. Slutsatsen är att det finns en vilja hos eleverna att utveckla ett metakognitivt lärande men det är av betydelse att läraren tror på elevernas förmågor och stödjer dem i kunskapsprocessen. Elevernas uppfattningar om eget lärande kan med stor framgång förstås ur ett socialpsykologiskt perspektiv.

 • 477.
  Gustavsson, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Wirheim, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors erfarenheter av att leva med anorexia nervosa: en självbiografisk studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 478.
  Gustavsson, Susanne
  et al.
  Department of Education and Special Education, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  Andersén, Annelie
  Department of Educational Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Berglund, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  To challenge and to be challenged – teachers collective learning in higher education2019Inngår i: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 20, nr 3, s. 339-354Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Critical analyzing and reflective competence are essential objectives in all higher education. In academic professional education, it is a challenge for the teacher to support and develop the student´s critical reflection of both academic and placement studies. The aim of this study is to identify the characteristics of the teacher role and the challenges of the reflective seminar within higher education. Data were gathered through group interviews and analyzed with a phenomenological hermeneutic approach. The result shows four themes; the experience of control and uncertainty, building trust and challenging ideas, the alternation between closeness and distance, and the parallel processes of supervising learning and being in a learning state. One conclusion is that the seminar teaching practice stimulates a collegial learning environment. This practice promotes the teachers pedagogical and didactical competence and an open attitude to each other´s teaching practice.

 • 479.
  Gustavsson, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Eriksson, Anita
  Högskolan i Borås.
  Blivande lärares frågor vid handledning - Gör jag en kvalitativ studie med kvantitativa inslag?2015Inngår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 20, nr 1-2, s. 79-99Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 480.
  Gysell, Yennie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nilsson Grenabo, Karolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Övervikt och dess påverkan på ungdomars självkänsla: En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnfetma är på väg att bli ett stort folkhälsoproblem i samhället. 42 miljoner barn under fem år är överviktiga i världen. God självkänsla är viktigt för det psykiska välbefinnandet. Syfte: Vi vill undersöka om en överviktig ungdom löper större risk att drabbas av låg självkänsla jämfört med en normalviktig ungdom. Metod: Vi har gjort en litteraturstudie där vi har analyserat tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Övervikt och fetma är ett stort problem med negativ påverkan på ungdomars psykiska hälsa. Skillnader finns mellan kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Flickor rapporterar lägre självkänsla än pojkar och ungdomar med afroamerikansk etnicitet rapporterar högre självkänsla än ungdomar från andra etniciteter. Slutsats: Övervikt och fetma har ett tydligt samband med låg självkänsla hos ungdomar, speciellt tydligt hos flickor. Därför är det viktigt att börja med insatser i tidig ålder för att motverka övervikt.

 • 481.
  Gånedahl, Hanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Zsaludek Viklund, Pernilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Carlén, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kylberg, Elisabeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ekberg, Joakim
  Unit for Health Analysis, Centre for Healthcare Development, County Council of Östergötland, Linköping, Sweden / Unit of Community Medicine, Department of Medicine and Health, Linköping University, Sweden.
  Work-site wellness programmes in Sweden: a cross-sectional study of physical activity, self-efficacy, and health2015Inngår i: Public Health, ISSN 0033-3506, E-ISSN 1476-5616, Vol. 129, nr 5, s. 525-530Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In Sweden, a work-site wellness programme implies reimbursing some of the expenses for health-promoting activities. Although work-site wellness programmes are readily available in Sweden, a large number of employees elect not to participate.

  OBJECTIVES: The aim of this study was to investigate the association of physical activity, self-reported general health assessment and self-efficacy with participation in a work-site wellness programme.

  STUDY DESIGN: A cross-sectional study design was used.

  METHODS: An online questionnaire was distributed to employees of a manufacturing company with 2500 employees in southwest Sweden.

  RESULTS: Those who took advantage of the work-site wellness programme assessed their general health as better and had higher assessment of physical activity. The study showed that being enlisted also implies a higher level of physical activity and general health; however, the effect sizes of these correlations were small. Self-efficacy, i.e. perceived behavioural control, was not associated with participation in the work-site wellness programme. However, self-efficacy was correlated with both general health assessment and physical activity. A regression analysis to determine explanatory contributions to the general health assessment score showed no significant contribution from participation in a work-site wellness programme, but was instead explained by perceived behavioural control and physical activity.

  CONCLUSIONS: Given the small effect size of the difference in physical activity between participators and non-participators in the work-site wellness programme, it is probable that only a small proportion of participators changed their health-promoting activities as a result of the work-site wellness programme.

 • 482.
  Görander, Camilla
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nilsson, Ann-Catrin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Samtal med patienter som får palliativ vård i hemmet: En kvalitativ intervjustudie ur distriktssköterskeperspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flera studier fokuserar på kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter som får palliativ vård men inte på samtalen i sig. Det är vanligt att svårt sjuka patienter vårdas i hemmet vilket ställer krav på distriktssköterskors kompetens och deras sätt att samtala med dessa patienter. Syftet med denna studie var att utforska hur distriktssköterskor upplever samtalen med patienter som får palliativ vård inom kommunal hemsjukvård. Samtalen utforskas så att distriktssköterskor uppnår fördjupad kunskap kring fenomenet. Åtta distriktssköterskor i två kommuner i mellersta Sverige deltog i intervjustudien. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv design valdes för att besvara syftet. Analysen resulterade i tre huvudkategorier och sju underkategorier. Huvudkategorierna benämndes; Lyhördhet i samtalen, Aspekter som påverkar samtalen, Aspekter som ger meningsfulla samtal. Efter bearbetning ledde analysen slutligen fram till det latenta, underliggande meningarna i intervjutexterna som blev ett tema; Intuition som färdighet. Det framkom att distriktssköterskor inte upplevde samtalen med patienter som får palliativ vård som svåra utan ofta tvärtom upplevdes samtalen meningsfulla och givande. Slutsatsen blev att distriktssköterskor som utvecklat medicinsk kunskap och hade längre arbetslivserfarenhet använde intuition som färdighet i större utsträckning. 

 • 483.
  Göransson, Carina
  et al.
  Halmstad University, Sweden / Örebro University, Sweden.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden / Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Langius-Eklöf, Ann
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Brovall, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kihlgren, Annica
  Örebro University, Sweden.
  Blomberg, Karin
  Örebro University, Sweden.
  Testing an app for reporting health concerns-Experiences from older people and home care nurses2018Inngår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 13, nr 2, artikkel-id e12181Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To explore the experiences of using an app among older people with home-based health care and their nurses.

  BACKGROUND: Few information and communication technology innovations have been developed and tested for older people with chronic conditions living at home with home-based health care support. Innovative ways to support older people's health and self-care are needed.

  DESIGN: Explorative qualitative design.

  METHODS: For 3 months to report health concerns, older people receiving home-based health care used an interactive app, which included direct access to self-care advice, graphs and a risk assessment model that sends alerts to nurses for rapid management. Interviews with older people (n = 17) and focus group discussions with home care nurses (n = 12) were conducted and analysed using thematic analysis.

  RESULTS: The findings reveal that a process occurs. Using the app, the older people participated in their care, and the app enabled learning and a new way of communication. The interaction gave a sense of security and increased self-confidence among older people. The home care nurses viewed the alerts as appropriate for the management of health concerns. However, all participants experienced challenges in using new technology and had suggestions for improvement.

  CONCLUSIONS: The use of an app appears to increase the older people's participation in their health care and offers them an opportunity to be an active partner in their care. The app as a new way to interact with home care nurses increased the feeling of security. The older people were motivated to learn to use the app and described potential use for it in the future.

  IMPLICATIONS FOR PRACTICE: The use of an app should be considered as a useful information and communication technology innovation that can improve communication and accessibility for older people with home-based health care.

 • 484.
  Göransson, Carina
  et al.
  School of Health and Welfare, Halmstad University, Halmstad, Sweden / Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Science and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Ziegert, Kristina
  School of Health and Welfare, Halmstad University, Halmstad, Sweden.
  Langius-Eklöf, Ann
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Science and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kihlgren, Annica
  Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Blomberg, Karin
  Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Perspectives of health and self-care among older persons-To be implemented in an interactive information and communication technology-platform2017Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, nr 23-24, s. 4745-4755Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM AND OBJECTIVES: To acquire knowledge regarding the contents to be implemented in an interactive information and communication technology-platform perceived to be relevant to health and self-care among older persons based on the literature, healthcare professionals and the older persons themselves.

  BACKGROUND: The growing ageing population places demands on the healthcare system to promote healthy ageing and to strengthen the older person's self-care ability. This requires innovative approaches to facilitate communication between the older person and healthcare professionals, and to increase the older person's participation in their care. An information and communication technology-platform could be used for this purpose, but the content needs to be relevant to both the older persons and the healthcare professionals.

  DESIGN: Descriptive qualitative design.

  METHODS: This study was based on three samplings: a scoping review of the literature (n = 20 articles), interviews with healthcare professionals (n = 5) and a secondary analysis of interviews with older persons (n = 8) and nursing assistants (n = 7). The data were analysed using qualitative content analysis.

  RESULTS: Four areas were identified to be of relevance to older persons' perceived health: frame of mind, having relationships and social activities, physical ability and concerns, and maintaining self-care. Self-care was described in the literature and by the healthcare professionals more than by the older persons.

  CONCLUSIONS: The results show a concordance in the data samplings that give a clear indication of the areas relevant to older persons' health and self-care that can be integrated in an interactive information and communication technology-platform for use in regular daily care assessments. Descriptions of self-care were limited indicating a possible gap in knowledge that requires further research.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Areas relevant to older persons' health and self-care could be used for regular assessment to support and promote healthy ageing.

 • 485.
  Göransson, Minett
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nordstrand, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors upplevelser av hälsofrämjande och förebyggande arbete i relation till antal elever: En kvalitativ fokusgruppsstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Riksföreningen för skolsköterskor släppte på 1990-talet en rekommendation om max 400 elever per heltidsarbetande skolsköterska. Sedan dess har en ny Skollag (2010:800) antagits vilken reglerar skolsköterskors uppdrag och innefattar ett basprogram med hälsobesök samt vaccinationer. Uppdraget innefattar även att skolsköterskor ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån elevers livsvärld.

  Syfte: Belysa skolsköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med ett elevantal som överstiger rekommendationen om max 400 elever per heltidsarbetande skolsköterska.

  Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Tre fokusgruppsdiskussioner med sammanlagt 11 deltagande skolsköterskor genomfördes i södra Sverige. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data.

  Resultat: Analysen av datamaterialet mynnade ut i fyra kategorier: Tidsbrist medför prioritering av arbetsuppgifter, Hög arbetsbelastning på grund av olika faktorer, Hälsofrämjande och förebyggande arbete på gruppnivå samt Rekommendationen i förhållande till skolsköterskors arbetsbelastning och elevers hälsa.

  Konklusion: Viljan och ambitionen att arbeta hälsofrämjande och förebyggande finns hos skolsköterskor men på grund av tidsbrist prioriteras detta arbete bort. För att ge skolsköterskor möjlighet att arbeta enligt Skollagen (2010:800) behöver elevantalet och även rekommendationen ses över.

 • 486.
  Götesson, Idamari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. i.gotesson@gmail.com.
  Hälsa hos föräldrar till barn med särskilda behov: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Som förälder till ett barn med särskilda behov ställs föräldrarna inför många faktorer som påverkar deras hälsa negativt. De ställer höga krav på sig själva, vilket skapar stress och skuldkänslor i en redan försvårad livssituation.

  Syfte: Syftet med den här litteraturöversikten är att studera hälsa hos föräldrar till barn med någon form av särskilda behov, samt att kartlägga föräldrarnas inställning till sin situation.

  Metod: Litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa studier har använts.

  Resultat: Föräldrar till barn med särskilda behov ligger automatiskt i riskzonen för både fysisk såväl som psykisk problematik. Mödrar ligger generellt i större riskzon än fäderna. De delar dock samma riskfaktorer, och även hälsofaktorer.

  Slutsats: Tidig diagnos av barnets behov, god KASAM, väl fungerande copingstrategier, och socialt stöd bidrar till att främja helhetshälsan hos föräldrar till barn med särskilda behov. 

 • 487.
  Götvall, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Högman, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva i ett helvete: Individers upplevelse av Bulimia Nervosa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 488.
  Haage, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holmberg, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Konflikter på arbetsplatsen: En kvantitativ studie om relationen mellan upplevd känsla av sammanhang, stress och konflikter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Upphovet till syftet bakom denna undersökning är bristen på tidigare forskning kring känsla av sammanhang kopplat till konflikter. Studiens syfte är att undersöka relationen mellan en individs upplevda känsla av sammanhang och två perspektiv av konflikter med stress som en medierande variabel. Konflikter kan ses från många perspektiv. Fokus i denna studien är konfliktupplevelse och konflikthantering. Respondenterna (n = 201) består av personal inom vård och omsorg i den offentliga sektorn. Enkäter delades ut för att mäta personalens upplevda känsla av sammanhang, stressnivå, konfliktupplevelse samt konflikthantering. Resultatet av regressionsanalyserna visade på signifikanta (p <.05) positiva samband. En individ som upplever en hög grad av känsla av sammanhang har en positivare upplevelse av konflikter och en bättre konflikthantering. Relationen mellan variablerna analyserades med stiganalyser som visade signifikanta resultat (p  <.05) och att den medierande effekten av stress ligger från 11.4 procent till 25.0 procent. Detta indikerar att stress inte är det största problemet när det kommer till konflikter på arbetsplatser, utan att det är personalens känsla av sammanhang som behöver höjas för att få en bättre arbetsmiljö.

 • 489.
  Hafskjold, Linda
  et al.
  Faculty of Health Sciences, Buskerud and Vestfold University College, Drammen, Norway.
  Sundler, Annelie Johansson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Holmström, Inger K.
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Västerås, Sweden / Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Sundling, Vibeke
  Faculty of Health Sciences, Buskerud and Vestfold University College, Drammen, Norway.
  van Dulmen, Sandra
  Faculty of Health Sciences, Buskerud and Vestfold University College, Drammen, Norway / NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research), Utrecht, The Netherlands / Department of Primary and Community Care, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands.
  Eide, Hilde
  Faculty of Health Sciences, Buskerud and Vestfold University College, Drammen, Norway.
  A cross-sectional study on person-centred communication in the care of older people: The COMHOME study protocol2015Inngår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 5, nr 4, artikkel-id e007864Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: This paper presents an international cross-sectional study on person-centred communication with older people receiving healthcare (COMHOME). Person-centred care relies on effective communication, but few studies have explored this with a specific focus on older people. The main aim of the COMHOME study is to generate knowledge on person-centred communication with older people (>65 years) in home healthcare services, radiographic and optometric practice. Methods and analysis: This study will explore the communication between care providers and older persons in home care services. Home healthcare visits will be audiorecorded (n=500) in Norway, the Netherlands and Sweden. Analyses will be performed with the Verona Coding Definitions for Emotional Sequences (VR-CoDES), the Roter Interaction Analysis System (RIAS) and qualitative methods. The content of the communication, communicative challenging situations as well as empathy, power distance, decision-making, preservation of dignity and respect will be explored. In Norway, an additional 100 encounters, 50 in optometric practice (video recorded) and 50 in radiographic practice (audiorecorded), will be analysed. Furthermore, healthcare providers' self-reported communication skills, empathy, mindfulness and emotional intelligence in relation to observed person-centred communication skills will be assessed using well-established standardised instruments. Ethics and dissemination: Depending on national legislation, approval of either the central ethical committees (eg, nation or university), the national data protection officials or the local ethical committees (eg, units of home healthcare) was obtained. Study findings will be disseminated widely through peer-reviewed publications and conference presentations. The research findings will add knowledge to improve services provided to this vulnerable group of patients. Additionally, the findings will underpin a training programme for healthcare students and care providers focusing on communication with older people. © 2015, BMJ Publishing Group. All rights reserved

 • 490.
  Hafström, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Halmearo, Carina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskans erfarenhet av att arbeta med elever som har sammanhängande frånvaro2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler elever är helt eller delvis frånvarande utan giltiga skäl från skolans undervisning trots att det är skolplikt. Det finns många faktorer som påverkar att en elev har frånvaro, dessa kan kategoriseras till psykologiska, sociala/familjerelaterade samt pedagogiska. Elevhälsan bör vara delaktiga i arbetet med att främja närvaro då elever i behov av stöd kan identifieras tidigt. Skolsköterskan innehar kunskap om hälsa, hälsoproblematik samt psykisk ohälsa och kan integrera detta i arbetet och fungera som en länk mellan elev, vårdnadshavare, skola och externa kontakter.

  Syfte: Undersöka skolsköterskans erfarenhet av att arbeta med elevers ogiltiga sammanhängande frånvaro på högstadiet.

  Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Tio skolsköterskor intervjuades via epost och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Studien resulterade i tre huvudkategorier: Att skolsköterskan uppmärksammas på elevers frånvaro, att arbeta med elever som har frånvaro, att samverka.

  Slutsats: Skolsköterskans arbete med frånvarande elever sker i samverkan med andra professioner utefter de rutiner och handlingsplaner som finns. Skolsköterskorna är inte alltid direkt involverade i arbetet med dessa elever däremot är skolsköterskorna ofta den samverkande länken i kontakt med professioner inom och utanför skolan gällande dessa elever. 

 • 491.
  Hagelin, Carina Lundh
  et al.
  Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden / Stockholms Sjukhem Foundation, Stockholm, Sweden / Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Melin-Johansson, Christina
  Department of Nursing, Mid Sweden University, Östersund, Sweden / Institute of Caring Sciences and Health, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Henoch, Ingela
  Institute of Caring Sciences and Health, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden / Angered's Local Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Bergh, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ek, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Hammarlund, Kina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Prahl, Charlotte
  Department of Health Care Sciences, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden.
  Strang, Susann
  Institute of Caring Sciences and Health, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Westin, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Österlind, Jane
  Department of Health Care Sciences, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden.
  Browall, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Factors influencing attitude toward care of dying patients in first-year nursing students2016Inngår i: International Journal of Palliative Nursing, ISSN 1357-6321, E-ISSN 2052-286X, Vol. 22, nr 1, s. 28-36Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: To describe Swedish first-year undergraduate nursing students' attitudes toward care of dying patients. Possible influences such as age, earlier care experiences, care education, experiences of meeting dying patients and place of birth were investigated.

  METHOD: The Frommelt Attitude Toward Care of the Dying Scale (FATCOD) was used in six universities. Descriptive statistics and regression analysis were used.

  RESULTS: Some 371 students (67.3%) reported overall positive attitude toward caring for dying patients (total mean FATCOD 119.5, SD 10.6) early in their first semester. Older students, students with both earlier care experience and earlier education, those with experience of meeting a dying person, and students born in Sweden reported the highest scores, a more positive attitude.

  CONCLUSION: Age, earlier care experience and education, experiences of meeting a dying person and place of birth seems to affect students' attitudes toward care of the dying and need to be considered among nursing educators.

 • 492.
  Hagman Nielsen, Sabine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Larsson, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vara delaktig men samtidigt åsidosatt - Upplevelser hos närstående till personer med psykisk ohälsa - en studie baserad på självbiografier2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dag upplever många närstående till personer med psykisk ohälsa svårigheter i att bli delaktiga i den professionella vården. Närstående beskriver vårdpersonalen som ointresserade av att möta personer med psykisk ohälsa. Det beskrivs att vårdpersonal har negativt bemötande gentemot personer som söker vård samt till närstående. Syfte: Att beskriva upplevelser hos närstående till personer med psykisk ohälsa i kontakten med den professionella vården. Metod: Litteraturstudie baserad på självbiografier med analysförfarande utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Upplevelserna från närstående till personer med psykisk ohälsa har beskrivits utifrån följande tema: Vara delaktig men samtidigt åsidosatt - Maktlöshetens ansikte. Temat har identifierats utifrån följande kategorier; Tillit för den professionella vården, När känslor tar överhand och Vårdmiljöns betydelse. Resultatet påvisar vad som gör upplevelsen hos närstående positiv eller negativ. En positiv upplevelse beskrivs ofta av närstående när de upplevt ett gott och trevligt bemötande från vårdpersonal. Negativa upplevelser beskrivs när vårdpersonal uppvisar dålig kunskap i ämnet och en sämre attityd i bemötande gentemot närstående. Vårdmiljön är också betydelsefull. Slutsats: Det finns behov av att implementera och genomföra förbättringsarbeten i professionell vård som möter närstående till personer med psykisk ohälsa. Exempelvis utvecklingsstrategier vid anställning av personal i den psykiatriska vården

 • 493.
  Hagquist, Curt
  et al.
  Centre for Research on Child and Adolescent Mental Health, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Välimaa, Raili
  Department of Health Sciences, University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland.
  Simonsen, Nina
  Department of Public Health, University of Helsinki, Helsinki, Finland / Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland.
  Suominen, Sakari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. University of Turku, Turku, Finland.
  Differential Item Functioning in Trend Analyses of Adolescent Mental Health: Illustrative Examples Using HBSC-Data from Finland2017Inngår i: Child Indicators Research, ISSN 1874-897X, E-ISSN 1874-8988, Vol. 10, nr 3, s. 673-691Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Although there is an increasing focus on trend analyses of adolescent mental health, yet too little attention is paid to the methodological challenges and pitfalls inherent in this type of analyses. The purpose of the study is to analyse the psychometric properties of a Finnish instrument on psychosomatic problems, with a major focus on Differential Item Functioning (DIF) across time. Questionnaire data collected in 1994, 1998, 2006 and 2014 among Finnish schoolchildren in grade 9 (15-year-olds) as part of the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study were utilised. The polytomous Rasch model was used to examine the psychometric properties of a composite measure of psychosomatic problems. The results clearly indicate that the composite measure on psychosomatic problems consisting of nine items does not work invariantly over time. In particular, the item depressed shows DIF across years of investigations. This item works quite differently at the first year of investigation compared to the last year showing higher expected values 2014 (=less frequent problems) than 1994. This DIF affects the person measure of change in psychosomatic problems between 1994 and 2014. Resolving the item depressed for year of investigation DIF, or removing it, increases the difference in person mean values between the two years, implying increasing psychosomatic problems over time. Since the DIF affects the trend results, different options to address the problems need to be considered. Removing the item depressed would bring the Finnish measure of psychosomatic problems in better accordance with the content of the questions on psychosomatic problems in the international HBSC protocol in which the item depressed is not included.

 • 494.
  Hagstrand, Simon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Social Knowledge Exchange: How Individuals exchange and interpret information to recieve correct understanding2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 495.
  Hajismail, Tasnim
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Orrenvade, Alva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors upplevelser av aggressivitet, hot och våld på akutvårdsmottagningar: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (university diploma), 12 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Aggressivitet, hot och våld inom hälso- och sjukvården är ett problem som ökar i Sverige och världen över. Sjuksköterskor som arbetar patientnära står i riskzonen för att bli utsatta, särskilt inom akutsjukvården eftersom det är en av de mest utsatta verksamheterna inom vården. Att utsättas för aggressivitet, hot och våld är förenat med ett flertal konsekvenser för sjuksköterskan och för patientsäkerheten. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av aggressivitet, hot och våld på akutvårdsmottagningar. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ metod där elva vetenskapliga artiklar granskas. Resultat: Ur resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever en rädsla och otrygghet i arbetet som följd av tidigare upplevd aggressivitet, hot och våld. En känsla av ensamhet i mötandet av problemet upplevs även då arbetsledningen inte finns där som stöd. Sjuksköterskorna anser sig själva vara orsaken till att dessa beteenden uppstår och det medför en känsla av frustration och maktlöshet. Dessa upplevelser resulterar för en majoritet av sjuksköterskorna i en normalisering av problemet. Slutsats: Studien visar att sjuksköterskors upplevelser av aggressivitet, hot och våld påverkar deras arbetsutövning och resulterar i ett påverkat vårdande. Därmed bör det uppmärksammas i högre grad för att undkomma dess konsekvenser, både på individnivå men även på organisationsnivå.

 • 496.
  Halderot, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjöstrand, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  EDA - På gott och ont: Förstföderskors kunskaper och behov av information om EDA2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet förstföderskor som använder sig av EDA har ökat och idag använder dryga hälften EDA under förlossning. Det är den mest effektiva smärtlindringsmetoden som förlossningsvården har att tillgå. EDA vid förlossning är dock förknippat med biverkningar och risker. Barnmorskor har en viktig roll att ge information och undervisning om smärtlindring till gravida kvinnor. Syfte: Syftet med studien var att undersöka förstföderskors kunskaper och behov av information om EDA inför förlossning. Metod: Studien genomfördes och analyserades med metoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta förstföderskor. Resultat: De analyserade intervjuerna utmynnade i två huvudkategorier; EDA är en metod med fördelar och nackdelar och Förstföderskor har behov av olika information på olika sätt, med tre, respektive två, tillhörande underkategorier. Konklusion: Kvinnornas kunskaper varierade, och många var osäkra. De hade behov av olika information om EDA på flera olika sätt. De upplevde att det varken fanns tid eller möjlighet för diskussion om EDA med barnmorskor, vilket kunde bidra till en känsla av att inte ha fått tillräckligt med information. Barnmorskor behöver därför blir bättre på att erbjuda förstföderskor information om EDA, men även annan smärtlindring som används under förlossning, förslagsvis genom uttökad tid på MHV.

 • 497.
  Hall, Ingela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Prevalens och uppföljning av latent tuberkulos bland migranter i Region Jönköpings Län2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Tuberkulos är en av världens mest spridda infektionssjukdomar. En tredjedel av jordens befolkning beräknas bära på bakterien utan att vara sjuka (latent tuberkulos, LTBI). Närmare tio procent av bärarna utvecklar aktiv tuberkulos någon gång under livet. Europa har jämförelsevis låg incidens av tuberkulos och i Sverige har antalet tuberkulosfall minskat sedan mitten av 40-talet. I Sverige ses de senaste årens ökade antal migranter som en förklaring till en tillfälligt ökad prevalens av tuberkulos. Tidig diagnostik och behandling av tuberkulos är avgörande faktorer för att förhindra smittspridning och ger den enskilde individen möjlighet att hantera sin hälsa, vilket är angeläget ur ett folkhälsoperspektiv. Landstingen/regionerna har valt olika strategier för vilka som ska inkluderas i screening för tuberkulos vid hälsoundersökningar av migranter.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka prevalens och uppföljning av latent tuberkulos bland migranter som genomgått hälsoundersökning vid vårdcentraler i Region Jönköpings län.

  Metod: Studien var en retrospektiv observationsstudie utifrån kvantitativ ansats. Data samlades in genom journalgranskning och 361 journaler inkluderades i analyserna. Förekomst av latent och aktiv tuberkulos korrelerades med kön, ålder och ursprungsland.

  Resultat: Resultaten från studien visade att prevalensen av LTBI i studiepopulationen var 9.4 %. Resultaten visade att LTBI var vanligare hos män och individer > 35 år. Däremot sågs inga skillnader utifrån ursprungsland.

  Slutsats: Studien är av begränsad storlek och därmed generaliserbarhet. LTBI är relativt vanligt bland migranter. Ytterligare studier behövs för att identifiera optimala rutiner för screening och förebyggande insatser i migrantgruppen.

 • 498.
  Hallberg, Ann-Sofie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ivarsson, Annika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Matematikundervisningens karaktär i förskola och förskoleklass: En kvalitativ studie om matematikundervisning2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 499.
  Hallberg, Julia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hansson, Malena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Fetma - riskfaktor att utveckla graviditetsdiabetes: konsekvenser för mor och barn: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 500.
  Hallberg, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vårdrelaterade urinvägsinfektioner: Incidens före och efter validering av infektionsverktyget2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Vårdrelaterade infektioner (VRI) har negativ inverkan på folkhälsan med påverkan på mortalitet, morbiditet och livskvalitet. Inom hälso- och sjukvården är VRI en stor utmaning. Den vanligaste VRI i Sverige är vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI). För att förebygga VRI är regelbundna mätningar och återkopplingar viktigt. Mätinstrument som idag används på lokal och nationell nivå för att mäta incidens av VRI är bl.a. Markörbaserad journalgranskning och Infektionsverktyget.

  Syfte: Validera Infektionsverktyget och jämföra incidens av VUVI från Infektionsverktyget mot manuell journalgranskning och Markörbaserad journalgranskning samt studera förekomsten av urinkateter i samband med VUVI.

  Metod: Under 2017 samlades data in från 143 slumpmässigt utvalda journaler i slutenvården på Södra Älvsborgs sjukhus. Diagnostiserad VUVI och samhällsförvärvad urinvägsinfektion (SUVI) i Infektionsverktyget validerades mot manuell journalgranskning. Incidensen av VUVI i Infektionsverktyget jämfördes även mot VUVI i markörbaserad journalgranskning.

  Resultat: Incidens av VUVI innan validering var 1.5 % medan den uppskattade incidensen efter manuell journalgranskning och validering var 3.6 %. Markörbaserad journalgranskning visade en incidens på 1.1 %. I 65.6 % av fallen med VUVI fanns en koppling till urinkateter. Den mest förekommande orsaken till inkorrekt registreringen av VUVI var att patienter med urinkateter bedömdes som SUVI.

  Slutsats: Den rapporterade incidensen av VUVI skiljer sig mellan de mätinstrument som används idag och incidensen är troligtvis högre än vad som idag rapporteras. För att få bra kvalitet på övervakningsdata krävs kunskap och granskning av hög kvalitet. Dock begränsas resultatet från denna studie av att studiepopulationen var relativt liten och därmed begränsar generaliserbarheten.

78910111213 451 - 500 of 1243
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf