his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
78910111213 451 - 500 of 2285
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 451.
  Carlsson, Lenita
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Dovrén, Ulrica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Atmosfär och tillgänglighet: är det viktigt för en handelsplats?2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Shopping har idag blivit ett fritidsnöje bland konsumenterna och när konsumenterna går till olika shoppingcentrum är det lika viktigt med en bra upplevelse som med själva handlandet. Det läggs ned mycket tid på att få rätt butiksmix i stadskärnan och externa köpcentrum. Under de senaste årtionden har externa köpcentrum vuxit fram och blivit en konkurrens för stadskärnan. Det är därför viktigt att stärka upplevelsen för konsumenten och locka dem till sig. Viktigt är att känna till kundernas behov och önskemål för att lyckas överleva och konkurrera mot de olika köpcentrumen.

  Uppsatsen har som mål att ta reda på vad det är konsumenten vill uppleva vid shoppingen, och inte själva handlandet i sig. Vi vill få fram faktorer som kan beskriva hur en handelsplats blir attraktiv med avseende på atmosfär och tillgänglighet. Med andra ord hur ser konsumenten på atmosfären och tillgängligheten runt själva stadskärnan och det externa köpcentrumet. Valet föll på en kvalitativ undersökning som går på djupet, den undersökningsmetod som var bäst lämpad för ändamålet blev fokusgrupper. Med fokusgrupper ges uttömmande svar då det diskuteras både fördelar och nackdelar med olika centrum. Grupperna delade vi in i ungdomar, barnfamiljer och parförhållanden utan barn, grupperingarna gjorde vi med tanke på att de troligen har olika värderingar beroende på vilket stadie de är i livet.

  Det som kan utläsa av undersökningen är att atmosfär har en stor betydelse för både stadskärnan och externt köpcentra speciellt när konsumenterna vill kombinera handlandet och umgänget med vänner och familj. De viktigaste faktorerna som har kommit fram är att torget spelar en stor betydelse och de efterfrågar fler aktiviteter och gröna oaser med bänkar där man kan sitta i lugn och ro och koppla av. Det visade sig ha stor betydelse var någonstans i livet konsumenten befinner sig. De som lever utan barn tänker mer på det kvalitativa och njutningsperspektivet. Medan de som har barn tänker mer på att det ska vara enkelt att handla när barnen är med. Ungdomarnas syn var att ha någonstans att ”hänga på”. Tillgänglighet däremot är något som tas för givet och gav inte så stora diskussioner. Det som gavs mest uppmärksamhet var Öppettider, Utbud av butiker samt Restauranger, Caféer och toaletter. En bra kommentar som vi fick av en respondent var:

  ”I externa köpcentrum går jag om jag vill ha effektiv shopping och till en stadskärna går jag om jag vill ha ett socialt umgänge”

 • 452.
  Carlsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Consoli, Isabella
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bemanningspersonal - ett personaletiskt skyddsnät: En studie om kundföretags syn på bemanningspersonal2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte var att identifiera teoretiska begrepp för att kunna förstå kundföretags till synes konsumtionsinriktade hantering av bemanningspersonal. Vidare ämnar studien beskriva den förändrade personaletiken gällande bemanningspersonal, vilken verkar ligga till grund för hanteringen av personalgruppen.

  Teori: Inledande presenteras bemanningsbranschens premisser. För att förstå kundföretags ”syn på” bemanningspersonal anammade studien tre perspektiv för att försöka förstå problemformuleringen. Dessa var HRM, Flexibilitet och Ekonomi.

  Metod: Empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade informantintervjuer. Totalt deltog tre kundföretag och 9 informanter i studien. Dessa ombads inledande att tala fritt om några utvalda ämnen med hjälp av ledord. Senare ombads de associera fritt kring begrepp i relation till bemanningspersonal.

  Resultat: Studien fastställer att kundföretags ”syn på” bemanningspersonal är personaletiskt politisk god men att hanteringen av bemanningspersonal innehåller dimensioner av nyttjande i övergång till utnyttjande. Vilket bildligt liknar konsumtion.

 • 453.
  Carlsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Eriksson, Christoffer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Generation Y:s Upplevelse av Ett Attraktivt arbete: En fallstudie av det Attraktiva arbetet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka det Attraktiva arbetet enligt Generation Y. Genom att utgå från Åteg, Hedlund och Pontén (2004) modell för ett attraktivt arbete är syftet att skapa en djupare och ökad förståelse för de delar som bygger upp helheten vilka utgör upplevelsen av ett Attraktivt arbete för Generation Y. 

   

  Teori: Inledningsvis behandlar studiens teori definitionen av Generation Y och vad generationen som homogen grupp tenderar att värdesätta för upplevelsen av ett attraktivt arbete. Vidare presenterar studien teorier för vad ett attraktivt arbete innebär och hur detta kan förstås. Avslutningsvis behandlar teorin Åteg m.fl. (2004) modell över det Attraktiva arbetet vilken bygger på tre kategorier (Arbetsförhållanden, Arbetstillfredsställelse och Arbetsinnehåll) för ett attraktivt arbete. Dessa tre kategorier utgör tillsammans 22 attribut vilka alla definierar och skapar upplevelsen av ett attraktivt arbete (Åteg m.fl., 2004).

   

  Metod: Studien genomfördes på ett fallobjekt med 99 deltagande. Empirin samlades in via fysiskt utformade enkäter vilka besvarades under respondenternas arbetstid. Av de 99 tillfrågade respondenterna kom 30 att besvara enkäten. Detta resulterade i en svarsfrekvens på 30,3 %. Empirin behandlades sedan i analysprogrammet IBM SPSS statistics 24, för att fastställa det empiriska underlaget.

   

  Resultat: Utifrån studiens resultat går det utläsa ett mönster gällande kategoriernas betydelse för upplevelsen av ett attraktivt arbete. Detta mönster talar för att Arbetstillfredsställelse är av mindre betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete jämfört med Arbetsförhållanden och Arbetsinnehåll.  

 • 454.
  Carlsson, Lova
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Androgyna ansikten: En studie i hur teorier om genusstereotypa ansiktsdrag kan användas för att designa genusneutrala ansikten2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Målet med det här arbetet har varit att undersöka huruvida ett trovärdigt androgynt ansikte kan skapas genom att blanda genuskonventionella ansiktsdrag, samt hur kvinnliga respektive manliga ansiktsdragen måste vara för att ansiktet ska tolkas som androgynt.

  Fem bilder som föreställer ansikten i varierande grad av androgynitet har skapats som artefakt utifrån en förstudie av spelkaraktärer. Bilderna användes sedan i samband med semi-strukturerade kvalitativa intervjuer där tio informanter fick svara på hur kvinnliga och manliga de ansåg att karaktärernas ansikten var.

  Undersökningens resultat tyder på att ett trovärdigt androgynt ansikte kan skapas och att androgyna ansikten bör ha något starkare influenser av genuskonventionellt manliga ansiktsdrag än kvinnliga för att uppfattas som androgynt.

  En fortsättning av arbetet skulle kunna göras genom en större undersökning med fler informanter från olika kulturer och samhällen. Detta med hjälp av en artefakt i 3D-grafik informanterna kan interagera med, mer som i en riktig spelmiljö.

 • 455.
  Carlsson Ruiter, Elina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hilldén, Felizia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Unga vuxnas miljömässigt hållbara konsumtionsmönster: En studie i hur unga fattar hållbara köpbeslut vid köp av livsmedel & inredning2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar unga vuxnas miljömässigt hållbara konsumtion i relation till livsmedel och inredning. Miljömässig hållbarhet innebär att hänsyn tas till vilka effekter en vara eller tjänst har på ekologin och naturens framtida förmåga att frodas. samtidigt som efterfrågan på miljömässigt hållbara produkter växer och utbudet ökar förekommer en viss skepsis gentemot de certifieringar hållbara produkter får. Fler hinder för en hållbar konsumtion är bland annat att många köpbeslut sker på vana, att priset mellan ekologiska och icke-ekologiska livsmedel skiljer sig åt samt att det saknas information om vad som faktiskt är det mest miljömässigt hållbara alternativet. För att ta reda på uppsatsens syfte intervjuades sex unga vuxna i Västra Götalandsregionen och deras konsumtionsmönster. Resultatet visade att hållbara köpbeslut som tas  i många fall har andra grundläggande anledningar som ekonomiska eller är helt omedvetna. Det visade sig även att konsumenter i stor utsträckning använder sig av ett kompensatoriskt konsumtionsmönster. Slutsatser som dragits är att miljöengagemanget mellan deltagarna i intervjuerna var varierande och att ett större miljöengagemang leder till fler hållbara beslut hos konsumenter. Pris är också en bidragande faktor till ett hållbart konsumtionsmönster tillsammans med en bred kunskapsbas hos konsumenten. För att hållbarhetscertifieringar ska få önskvärd effekt krävs tydligare information riktad till konsumenterna, både från företagen och organisationerna samt i butikerna.

 • 456.
  Carlsson, Samuel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ett flippat klassrum: från ett yrkeslärarperspektiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur yrkeslärare som undervisar på industritekniska utbildningar reflekterar kring, flippade klassrum som undervisningsmetod. Metoden som använts i studien har varit kvalitativ och tre stycken yrkeslärare har intervjuats. Tidigare forskning om flippade klassrum och olika lärstilar ligger till grund för analysen.Resultatet visade att flippade klassrum har många positiva effekter för både lärare och elever. För många elever blir inlärningstiden många gånger mindre jämfört med traditionell undervisning. Många lärare blandar traditionell undervisning med flippade klassrum och variationen gör att eleverna lättare kan lära sig nya saker.Min slutsats blev att flippade klassrum är en omtyckt undervisningsmetod av både lärare och elever, men att det är tidkrävande för lärarna i början och att det blir en omställning för eleverna som förväntas vara mer förberedda innan en lektion startar. Läraren och eleverna som arbetar med flippade klassrum måste mer eller mindre vara teknikintresserade för att modellen ska fungera.

 • 457.
  Carlsson, Veronica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Emotional attention: A cognitive neuroscience perspective2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Attention is a cognitive mechanism that guides our perception in order to prioritize the limited resources to the most relevant information while ignoring distracting information. Attention can be voluntarily deployed to stimuli during tasks or goals, or the features of the stimulus can capture our attention either by being salient or being emotionally induced. Emotions affect multiple different cognitive processes such as attention because emotional stimuli can be relevant for defending or sustain life. This relationship between attention and emotion indicates that there should be interactive but distinct networks between these cognitive mechanisms as well as a modulative effect on perceptional and attentional systems. Emotions were in general demonstrating a facilitation affect on attentional and saccadic processes as well as broadening or narrowing the scope of attention. The reason behind emotions impact on attention was proposed to be for eliciting a change in the application of resources in order to solve the limited capacity problem and possibly to protect and sustain life. Inconsistent findings as well as limitations for emotional attention studies are discussed.

 • 458.
  Carlström, Frida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Holm, Mikaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Vilken betydelse har olika textinnehåll för elever?: En studie om sambandet mellan innehåll i olika texttyper och resultat betraktat ur ett genusperspektiv.2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi har genom vår lärarutbildning förstått att en av grundskolans viktigaste uppgifter är att lära alla barn läsa och skriva. Betydelsen av en god läsfärdighet får allt större betydelse i vårt samhälle. Förväntningarna på skolan och lärarna är att de ska utbilda elever till goda läsare. Kraven på en bred textkompetens har ökat under de senare åren, då eleverna ska kunna både läsa och skriva olika texttyper och genrer. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning mött elever som är intresserade av att läsa men vi har även mött de elever som är omotiverade och saknar intresse för läsning. Av den anledningen ställer vi oss frågande, vad kan det bero på? Har texterna som de läser inte varit tillräckligt utmanande, intressanta eller har det helt enkelt varit för komplexa? Läser flickor och pojkar samma texter? Syftet med studien är att identifiera sambandet mellan texttyper och resultat på läsförståelsetest hos flickor och pojkar i en årskurs 3.

  I de internationella undersökningarna framkommer det att svenska elever presterar sämre i läsförståelsetexter. Flickorna har ett starkare resultat än pojkarna. För att eleverna skall klara av de nationella proven i årskurs 3 krävs det att de behärskar olika texttyper. Vår undersökning skedde genom läsförståelsetexter i en årskurs 3 och vi använde oss av både kvalitativ och kvantitativ metod. Resultatet visade att flickor och pojkar tar till sig texttyper och innehåll på olika sätt. Pojkarna hade ett sämre resultat överlag i de olika texterna, än flickorna. Men däremot presterade pojkarna bättre på faktatexterna, än de berättande texterna.

 • 459.
  Carlén, Anne-Sofie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Alexandersson, Marina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Utveckling eller förveckling?: En interaktiv studie om en förändringsprocess på en gymnasieskola2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Intresset för studien väcktes ur gemensamma diskussioner kring lärares vardagsarbete i relation till skolans organisation och ledning. Vi fann därför ett förändringsarbete från traditionell till temabaserade undervisning på gymnasieskola intressant att studera. Studiens syfte var att undersöka och söka förståelse för hur förändringsprocessen upplevs och påverkar lärarna samt att vara en del i utvärderingen av lärarnas nybildade tematiska arbetslag.

  Vi valde att använda aktionsforskning som metod med en hermeneutisk ansats som innebär tolkning och reflektion. När vi studerade tidigare forskning uppmärksammade vi att Blossing (2000) i sin studie konstaterar att bland annat skolkulturen och skolledaren har betydelse för förändringarbetets utveckling. Vi använde oss av reflexiva intervjuer eftersom de erbjuder flexibilitet vid intervjutillfällena och vi relekterade över olika aspekter som framkom. Analysarbetet innebar att vi rörde oss mellan delar och helheter i en ständigt pågående process.

  Resultatet visar på flera olika aspekter som påverkar lärarna och vi valde att presentera dessa med innehållet i fokus framför individen av hänsyn till lärarnas integritet. Vi fann att personliga erfarenheter och egenskaper påverkade inställningen till förändringsarbetet och dess innehåll. Andra faktorer som synliggjordes var vikten av struktur för arbetet och möjligheter för reflektion. Planeringstidens betydelse och hur den organiseras och disponeras framkom och vi konstaterar att skolledningen har en viktigt roll i förändringsarbetet genom att leda och skapa struktur samt vara lyhörd för arbetslagets signaler.

 • 460.
  Carlén, Jesper
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lundberg, Hans
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Operativ transportplanering hos Gerdas Bröd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Med fokus på distribution behandlar denna rapport planerandet och utförandet av ruttplaneringen hos fallföretaget Gerdas Bröd i Grästorp AB. Utifrån antagandet att resurserna är begränsade hos Gerdas så presenteras ruttförslag utifrån målfunktionerna fyllnadsgrad och minsta möjliga körsträcka. Syftet har aldrig varit att presentera några optimala rutter utan snarare visa hur man på ett rimligt, logiskt och metodiskt sätt kan arbeta med dessa frågor utan att ta särskilt stora resurser i anspråk.

  Genom datainsamling bestående av intervjuer, observationer och samtal med flera rollinnehavare inom verksamheten har denna fallstudie tagit form. Företagets nuläge och önskan om åtgärder kunde tack vare denna datainsamling identifieras och lägga grunden för vidare analys och rekommendationer.

  De begränsade resurserna kan i vissa avseenden förklara avsaknaden av planering och styrning inom verksamheten. Det har lett till att chaufförerna i stor omfattning får sköta sig själva i utförandet av inlastning och leverans. Som ett ansikte utåt för verksamheten sköter förarna i praktiken all distribution samtidigt som de hanterar en stor andel av den kontinuerliga kundkontakten. Utförandet av ruttförslag är därför i stor utsträckning till för att stötta dem i deras dagliga arbete.

  Efter analys och jämförelse mellan teori och empiri mynnar detta ut i en rad olika rekommenderade åtgärder för fallföretaget. Med den kraftigt varierande efterfrågan behöver man vara flexibla internt för att kunna parera mot eventuell över- och underbemanning. Tillgång till fler bilar och förare är därför en av flera åtgärder som rekommenderas.

 • 461.
  Carlén, Urban
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Temapresentation: Att bilda lärare i digital kompetens2011Inngår i: Utbildning & Lärande, Vol. 5, nr 1, s. 8-15Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 462.
  Carlén, Urban
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lindström, Berner
  Department of Education, Communication and Learning, University of Gothenburg, Sweden.
  Design for co-moderation in online learning communities2012Inngår i: International Journal of Web Based Communities, ISSN 1477-8394, E-ISSN 1741-8216, Vol. 8, nr 4, s. 408-421Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to generate implications for organising co-moderation within online learning communities (OLCs) in higher education. Data have been collected from a larger empirical study of a professioinal OLC in general medicine. By using a social perspective on learning, undertaken as a transactional approach, co-moderation can be understood in shared actions, independently of roles. Results indicate how conditions for organising co-moderation emerge as a collaborative affair, by shifting the focus away from the moderator role towards continual discussions on how to participate online. The implications guide organisers and participants of OLCs to create co-moderation that maintains engagement. As students make progress in learning and online participation, they need to continually negotiate their involvement in such a way that further realises the contract created at the beginning of the course.

 • 463.
  Carlén, Urban
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lindström, Berner
  University of Gothenburg, Sweden.
  Informed Design of Educational Activities in Online Learning Communities2012Inngår i: Informed Design of Educational Technologies in Higher Education: Enhanced Learning and Teaching / [ed] Anders D. Olofsson & J. Ola Lindberg, IGI Global, 2012, s. 118-134Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this chapter is to sketch design implications for organizing online educational activities in higher education that will intentionally engage medical students and professionals in the field together. When using an online forum, which is already embedded in the work practice, participants can build an online learning community (OLC) to discuss specialist subjects. This chapter is based on findings derived from a larger case study about participation in a professional OLC in general medicine. The proposal of an educational activity will complement numerous online activities with a more structured form of learning. As long as participants are challenged in learning about the specialist subject, they will contribute to the collective account. Online participation can be one way to foster students in becoming doctors. Together with qualified professionals, medicine students can create and sustain relationships over their professional careers.

 • 464.
  Carter, John
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  The Lecture Environment and its Affordances: Student Teachers' Perspectives on the Meaningfulness of the Lecture Form2008Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Contemporary higher education seems to be moving away from the lecture form and being replaced by student-centered education. This study attempts to ascertain in what ways student teachers experience the lecture as a meaningful educational form. The essay attempts to establish a shared system of meaning which will help determine what types of lectures are meaningful. Finally, the study also attempts to find different aspects of the lecture which are experienced as democratic.

   

  The study is qualitative and began with a pilot study which was followed up by four interviews with student teachers who have recently completed the same AUO teachers’ program.

   

  Different theories on media by Marshal McLuhan, Neil Postman and Walter Ong were utilized together with J.J. Gibson’s theories on affordances as well as Orrin Klapp’s theories on meaning. Using these theories it was determined that meaning is derived from the activities that are afforded by: the utilization of different media, perceiving the value of an event or thing, and the different functions of language. It was also determined from the different theories that the lecture is a type of ecology that requires a balance of meaningful information if the affordances of the environment are to be perceived. These theories were woven together and a model was established which was named “The Didactic Pendulum”. This model was used as a tool for interpreting and categorizing responses and explaining results.

   

  The results indicate that meaningful lectures were to a large degree determined by the lecturer and their enthusiasm for the subject matter. It was also concluded that rhetoric and careful use of electronic media are also important. An important feature of the Teachers’ Education Program is that student teachers learn from observing the actions of the university teachers when they lecture. Concerning democratic aspects of the lecture, lectures are perceived democratic when they afford students with the opportunity to participate, but also when students get to challenge the ideas of the lecturers. One conclusion that was drawn was that a lecture is democratic when it has the potential to lead students to democratic action. A main critique of the lecture is that they are often experienced as isolated from other aspects of the course and students are not afforded the opportunity to question the content and the authority of the teachers. Moreover a balanced educational ecology is one where the lecturer is open to feedback signals of the students and is able to alter the flow of information accordingly.

 • 465.
  Cederbom, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Det digitala fotoalbumet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sättet som vi använder fotografier på har utvecklats genom åren och sedan de första fotografierna uppstod har det hänt mycket. Det har inte bara blivit mycket lättare att kopiera och massproducera motiv utan också billigare. Detta har medfört att privatpersoner kan fotografera och kopiera sina bilder enklare och med mindre begränsningar.

  Även möjligheten att publicera bilder har förändrats. Privata fotografier gick inte att sprida på samma sätt som det går idag, utan går nu att hitta utan någon som helst ansträngning på nätet. Bloggar och bilddagböcker har skapats där man lägger ut sina bilder utan att kanske tänka på att hela världen faktiskt kan se och ta del av dem. Det är viktigt att användare av internet är medvetna om hur de personliga bilderna sprids och arkiveras i de digitala bilddatabaserna.

  Jag kommer i denna uppsats att diskutera digitala fotoalbum med utgångspunkt från Bilddagboken.se. Detta är dock det enda digitala fotoalbum som jag kommer att diskutera i min uppsats, men jag är medveten om att det finns andra typer av digitala fotoalbum som skiljer sig en hel del från Bilddagboken.se. Anledningen till att jag valde just denna sajt som utgångspunk är för att den i första hand är baserad på fotografier och bilder. Bilddagboken.se är också en av de största i Sverige just nu.

  Bilddagboken.se går att använda på olika sätt beroende på medlemmens syfte och mål med publiceringen. Åldern på hemsidans besökare varierar, men uppskattningsvis ligger medelåldern på 14- 20 år. Det är en låg ålder och det är tydligt att ungdomarna inte är medvetna om riskerna de tar då de lägger ut sina bilder. Det är inte ovanligt att de visar upp sig både halvnakna och alkoholpåverkade, och de lägger inte bara ut bilder på sig själva utan också på sina vänner och bekanta.

  Jag har valt att göra min uppsats hypermedial eftersom jag anser att det blir mer spännande att läsa en uppsats på detta vis. Mitt mål var att forma den som en traditionell uppsats, till skillnad från att länkar och rubriker är klickbara. På så vis kan man välja vilka delar och i vilken ordning man vill läsa uppsatsen.

  Uppsatsen finns även som hypermedial version.

 • 466.
  Cehic, Belma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Rutersten, Christine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Zahirovic, Mirza
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Upplevelsen av HRM praxis i Skövde kommun: Medarbetares handlingsmönster utifrån ett psykologiskt kontrakt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den innevarande studien utforskar hur enhetschefer och avdelningschefer i Skövde kommun upplever sin arbetssituation utifrån personalchefens arbete med Human Resource Management (HRM) praxis. Fokus är att utifrån upplevelsen undersöka vilka indikatorer som föreligger för ett psykologiskt kontrakt och hur det kan inverka på medarbetarnas beteende. Teorin om mentala schemata applicerades slutligen på resultatet och illustrerades i en överskådlig modell av forskningsområdet. Utifrån en kvalitativ undersökningsmetod har HRM praxis i Guest modell av HRM (1997) format forskningsprocessen. Semi-strukturerade intervjuer genomfördes på ett urval av nio respondenter. Utifrån en hermeneutisk analys visade resultatet ett positivt psykologiskt kontrakt överlag vid utvecklings- och utbildningsmöjligheter, förtroende, trygghet och flexibilitet, medan studien lämnar förbättringspotential vid arbetsbelastning, lön, friskvård och riktlinjer.

 • 467.
  Chamoun, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  En identitet med rötter utan jord: En kvalitativ studie om hur svenskfödda assyriska ungdomar upplever och skapar sin identitet.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsens vill belysa assyriska ungdomars identitetsskapande och hur detta utförs med två olika kultursystem, och dessutom visas skillnader mellan könsrollerna. Urvalet avgränsas till svenskfödda assyriska ungdomar i 18 - 25 årsåldern. Dessa har oftast levt med en kollektivistisk kultur och en individualistisk kultur redan i primär socialisation. Tidigare forskning som har relevans för uppsatsen presenteras och handlar om assyriska ungdomars livssituation, assyriska genusroller och invandrarungdomar i Sverige. Teoretisk utgångspunkt för uppsatsen är symbolisk interaktionism, med teorier runt socialisationsprocessen, social identitet samt etnisk minoritet i kulturmöte. Metoden för undersökningen är kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Detta tillvägagångssättets för - och nackdelar diskuteras och genomförande, etiska principer och valet av fem respondenter förklaras. Intervjuresultat ges i ett eget avsnitt för att visa tendenser och mönster som respondenterna uppvisar i intervjumaterialet. Dessa resultat diskuteras vidare genom att de kopplas till teori och tidigare forskning i ett sista kapitel. Uppsatsen avrundas med egna reflektioner och förslag på framtida forskning.

   

  Keywords: Identity, culture belong, Assyrian youths, ethnical minority.

   

 • 468.
  Chaou, Yousra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Chamoun, Sebastian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  AstraZeneca och CSR: En studie om läkemedelsbranschens arbete med CSR2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Företagens sociala ansvar har blivit en global faktor i olika delar av organisationer och företag. Under de senaste åren har kravet på ett samhällsansvar ökat från allmänheten. Företagens sociala ansvar innehåller tre huvudämnen vilket består av sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstaganden. Den ökade efterfrågan från allmänheten gällande Corporate Social Responsibility-frågor, har således lett till en ökad publicering av hållbarhets- och etiska rapporter bland företag.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur det globala läkemedelsföretaget AstraZeneca inkluderar ett företagsansvar i sin dagliga verksamhet. Studiens mål är även att illustrera vilken påverkan AstraZenecas etiska CSR-arbete har på olika faktorer, däribland miljömässiga, ekonomiska samt sociala ansvarstaganden. Målet med studien är också att upplysa och ge kunskap gällande den etiska inriktningen inom CSR.

  Metod

  Den primära metoden som studien utgår från är en litteraturstudie och textanalys. men även en mejlintervju har genomförts med AstraZenecas svenska kommunikationsdirektör. Det medvetna valet gällande två olika metoder har tagits med hänseende av att studien skall kunna ge en så gedigen uppfattning som möjligt, utifrån olika perspektiv gällande AstraZenecas CSR-arbete.

  Slutsats

  Studien har påvisat att företaget anses vara djupt engagerade inom ett flertal olika hållbarhetsområden, däribland socialt, miljö samt ekonomiskt ansvarstagande. Kritik har riktats mot vissa etiska parametrar angående AstraZenecas arbete med företagens sociala ansvar. Trots den kritik som har varit riktad mot företaget, så finns ett positivt övervägande gällande arbetet med CSR.

 • 469.
  Chronholm, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Father's Experiences of Shared Parental Leave in Sweden2007Inngår i: Recherces sociologiques et antropologiques, Universite catholique de Lovain , 2007, s. 9-25Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Since the introduction of the Swedish parental leave reform in 1974, fathers have had the same rights to use parental leave as mothers. Between 2000 and 2003, a research project at the Department of Sociology, University of Gothenburg, focused on fathers who had taken more than four months of paid parental leave. The approach of the study was mainly qualitative, based upon a combination of a survey and interviews. A majority of the fathers who answered the questionnaire had been the main caregivers for their children during their parental leave. During the interviews many of the men described their mothers as role models for their fatherhood. The men also described their own partner as both anxious to get back to her work after her own parental leave period and convinced of the importance of a nurturing father. An early decision to take part of the parental leave probably made it easier for the men to reach workplace agreements. Most of the men described themselves as both nurturing fathers and as sharing housework equally. They stressed the importance of being alone with their child during a long period, to be able to develop a deep relationship with their child.

 • 470.
  Chronholm, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Leave policies and discussions in Sweden today2009Inngår i: International Review of Leave Policies and Related Research 2009 / [ed] Moss, Peter, London: Department of Trade and industry , 2009, s. 72-75Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 471.
  Chronholm, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Sweden: individualisation or free choice in parental leave?2009Inngår i: The politics of parental leave policies: Children, parenting, gender and the labour market / [ed] Sheila Kamerman and Peter Moss, Bristol: Policy Press, 2009, s. 227-242Kapittel i bok, del av antologi (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 472.
  Chronholm, Anders
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Haas, Linda
  Hwang, Philip
  Sweden2007Inngår i: International Review of Leave Policies and Related Research 2007 / [ed] Peter Moss & Karin Wall, Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform , 2007, , s. 13s. 260-272Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 473.
  Claeson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Mört, Mikaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). Eftersom goodwill skall värderas till verkligt värde följer viss problematik, särskilt under lågkonjunkturer då det är svårt att förutspå hur långvarig den ekonomiska nedgången förväntas bli. Cykliska branscher, såsom bankbranschen, är känsliga för förändringar i konjunkturen och således borde sådana förändringar avspeglas i bankernas goodwillpost.

  Syfte

  Studien har två övergripande syften, dels att kartlägga nedskrivningar av goodwill i nordiska storbanker och dels att testa samband mellan dessa och olika konjunkturlägen, Big Bath Accounting och Income Smoothing. Målet med studien är att komplettera det redan befintliga forskningsområdet gällande EM vid nedskrivning av goodwill. Detta genom att ta konjunkturens påverkan i beaktning samt inkludering av nordiska storbanker.  

  Metod

  Då tidigare studier inom området har exkluderat bankbranschen, var det just av denna anledning som banker valdes ut för studien. För att besvara studiens syfte och frågeställning föll sig en kvantitativ metod mest lämplig. Insamlad data från årsredovisningar perioden mellan 2006–2017 sammanställdes i statistiska modeller och tester och därmed kunde studiens resultat erhållas.

  Resultat & Slutsats

  Studiens resultat visar att varken konjunktur, utövande av Big Bath Accounting eller Income Smoothing signifikant påverkar nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker. Studien kan därmed inte påvisa förekomsten av någon av dessa två strategier för EM, vilket motsäger tidigare forskning. Gällande konjunkturens påverkan på nedskrivning av goodwill föreligger en negativ korrelation där nedskrivningar tenderar att vara som störst under en lågkonjunktur. Dock har inget tydligt mönster för när nedskrivningar har gjorts kunnat urskiljas.

 • 474.
  Claesson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Elf, Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  "Jag älskar att läsa!": En studie om elevers läsvanor och upplevelser kring läsning i tidiga skolår2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under vår utbildning till lärare i tidiga åldrar har vi fått kunskap om läsningens betydelse för språk-, läs- och skrivutveckling. I anslutning till vår verksamhetsförlagda utbildning har vi erfarit att individuell läsning och högläsning är ett vanligt inslag i undervisningen. Vi har sett att lärare oftast har som syfte och mål att generera kunskap när det gäller elevers individuella läsning och högläsning. Vår nyfikenhet på hur elevers läsvanor och upplevelser av litteratur i tidiga skolår uppkom då vi stött på flera studier som behandlar området ur ett lärarperspektiv. Vi fann det dock mer intressant att se ur ett elevperspektiv eftersom man behöver gå till primärkällan, eleven, för att kunna utveckla och utforma undervisningen på ett stimulerande sätt för eleven. Tidigare forskning har bland annat kommit fram till att det är betydelsefullt att elever får läsa individuellt dagligen om sådant som intresserar dem. Även högläsningen är en viktig del i undervisningen, både för äldre och yngre elever. Med utgångspunkt i detta är vårt syfte formulerat; Syftet med vår studie är att undersöka elevers läsvanor och upplevelser av litteratur i tidiga skolår.

   

  Vi har använt oss av en kvantitativ enkätstudie som lade grunden till utformningen av den efterföljande kvalitativa studien där intervju användes som metod. Vår avsikt var att jämföra elevers läsvanor och upplevelser av litteratur utifrån variablerna kön, ålder och läsförmåga. Av resultatet framkom att elever har en positiv inställning till läsning och de vill gärna läsa mer. Studien visar också att högläsning är ett vanligt förekommande i både årskurs 2 och årskurs 5 trots att litteratur visar att högläsning avtar med stigande ålder. Innan vi genomförde vår studie hade vi en föreställning om att individuell läsning (bänkboksläsning) ofta används som tidsutfyllnad. Detta styrks delvis i vår studie då respondenterna i årskurs 5 uppger att de ofta får läsa när de får en stund över. Andra slutsatser som framkom i vår studie är att eleverna läser individuellt flera gånger i veckan men uppföljning av denna läsning är sällsynt. Både i årskurs 2 och årskurs 5 läser läraren högt för eleverna flera gånger i veckan men det är dock vanligare att eleverna i årskurs 5 läser högt för varandra i jämförelse med årskurs 2. I diskussionen lyfter vi bland annat att läraren har en betydande roll för elevers läsvanor då han eller hon är deras läsande förebild i klassrummet.

 • 475.
  Claesson, Ebba
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bergstrand, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Upplärning av visstidsanställda - Butikschefers perspektiv: En kvalitativ studie inom detaljhandeln2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Idag eftersträvar företag kostnadsminskning genom flexibilitet, vilket har medfört att efterfrågan på visstidsanställda inom detaljhandeln har ökat markant. Trots den ökade efterfrågan är det inte ovanligt att visstidsanställda inte får någon upplärning alls och företag riskerar lägre produktivitet till följd av lägre kompetens. Utifrån den resursbaserade teorin är det viktigt att de visstidsanställda bidrar med värde genom acceptabel produktivitet, vilket innebär hur mycket företag förväntar sig av sina anställda. Det krävs inte minst eftersom yrket butiksbiträde anses vara komplext. På grund av komplexiteten och den ökade andelen visstidsanställda är det därför centralt att bevara och utveckla visstidsanställdas kompetens genom en god upplärning för att de ska uppnå acceptabel produktivitet.

  Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur företag inom detaljhandeln arbetar med upplärning av visstidsanställda. Studien avser att undersöka hur företag kan bemöta den föränderliga marknaden genom att förstå hur upplärning av visstidsanställda kan utformas för att de ska uppnå acceptabel produktivitet.

  Metod: Studien har antagit en kvalitativ metod för att uppnå studien syfte. Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts med olika butikschefer, vilket har bidragit med deras syn på visstidsanställdas upplärning i praktiken.

  Slutsats: Studiens resultat visar att visstidsanställdas upplärning varierar beroende på vilken butik det gäller, men att det finns vissa aspekter som är generella. På grund av att butiker är unika och att individuella skillnader påverkar finns inget konkret arbetssätt för hur upplärningen blir mest effektiv. Trots det har studien klargjort för att skriftliga, muntliga och digitala verktyg är av central betydelse för upplärningen och borde kombineras för att generera värde. Hur kombinationen ser ut beror däremot på hur företaget arbetar och vad som förväntas av de visstidsanställda, alltså den acceptabla produktiviteten. Det har även visat sig att företag vanligtvis inte förväntar sig lika mycket vad gäller produktivitet hos de visstidsanställda som de tillsvidareanställda och att upplärningen därför varierar. Av resultatet framgår även att en värdefull aspekt av upplärningsarbetet är att låta nyanställda implementera teoretiska kunskaper i praktiken. Därmed krävs både teoretisk och praktisk upplärning.

 • 476.
  Claesson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Holgersson, Marlén
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  En förändrad yrkesutövning: En kvalitativ studie om hur pedagoger anser sig ha förändrats av att starta upp en Reggio Emiliainspirerad förskola2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien är en kvalitativ intervjustudie som baseras på fyra intervjuer med pedagoger som arbetar på en nyöppnad Reggio Emiliainspirerad förskola. Studien har ett fenomenologiskt perspektiv där människors upplevelser sätts i centrum för att kunna urskilja gemensamma drag och mönster.  Efter andra världskriget växte Reggio Emiliafilosofin fram i norra Italien under ledning av Loris Malaguzzi. Denna filosofi introducerades i Sverige i början av 1980-talet av Anna Barsotti och Karin Wallin. Reggio Emiliafilosofin talar om de tre pedagogerna – de vuxna, barnen och miljön, som alla samspelar och påverkar varandra. Syftet med studien är att ta reda på hur pedagoger upplever sin förändring i sin yrkesutövning efter att ha börjat arbeta Reggio Emiliainspirerat. I litteraturgenomgången redogörs det för Reggio Emiliafilosofins ursprung, grundtankar och intåg i Sverige. Våra slutsatser är att pedagogerna är positiva till de förändringar filosofin har medfört inom fem områden: samarbetet i arbetslaget, den gemensamma synen på barns lärande, pedagogisk dokumentation, projektbaserat lärande samt synen på miljöns påverkan i lärandet.

 • 477.
  Claesson, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Tro i vardagen: En studie av en undervisningsmodells effekter gällande elevers förståelse och engagemang i religionskunskap2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Study: Degree project in teacher education, Advanced level, 15 hp

  University of Skövde

  Title: Religious belief in everyday life – a study of the effects of a teaching

  model focusing on religious belief in everyday life

  Number of pages:42

  Author: Johanna Claesson

  Tutor: Kennert Orlenius

  Date: Jan 2009

   

  Keywords: Religious study, students´ understanding, students´ commitment,

  Buddhism

   

   

  This paper presents the execution and the result of a project examining how a tutorial model (called the model of everyday religious practice) focusing on how Buddhism is expressed in the daily life of Buddhists believers, affects students understanding of and commitment in religious studies. In the project, Thai students have partaken by producing sex posters and a picture-show with the help of their own photographs and short texts. However, the picture-show was mainly produced by the author of this paper. These posters and the picture-show were brought to Sweden to figure as teaching material during a lesson in religious studies for students in year eight in a Swedish school. The Swedish students participated in focus-discussions about religion as well as religious studies before and after this lesson in order to make it possible to analyse the lesson´s affects, regarding understanding and commitment, on the students. In the result of this paper, this tutorial model appears, on one hand, to encourage students to commitment in religious studies by adding an emotive dimension to the lesson which helps the students to an authentic experience. On the other hand, it is not unequivocal whether the students did gain understanding or not for religious studies. The lesson enabled the students to see that they are likely to experience some usefulness of religious studies in their lives outside school and thereby the students gained some understanding for the subject. However, it is not clear whether this understanding is complete or not. It is likely that the teacher in planning the lessons also need to take two other tutorial models, presented in this paper, in consideration. Finally, this paper ends with a discussion about which impact the result of this study might have on how religious studies are thought in Swedish schools.

 • 478.
  Claesson, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Madsen, Granath, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Rambäck, Angelica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Manligt och kvinnligt ledarskap med inriktning mot konflikhantering2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Konflikter är vanligt förekommande på arbetsplatser. De kan lätt få negativa konsekvenser som sämre kvalité på arbetet och medarbetare som sjukskriver sig. Därför är det viktigt att ledaren klarar av att hantera dessa på ett bra sätt. Kan de lösa konflikten på ett bra sätt kan de också få ut positiva saker av den.

  Kvinnor och män anses arbeta olika som ledare och många anser att män leder bättre än kvinnor. Därför är det intressant att se hur könen leder sina medarbetare och ifall de hanterar konflikter på liknade sätt eller om det skiljer sig.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga och manliga butikschefer uppfattar sin egen och det motsatta könets roll som ledare och hur väl det stämmer överrens med teorin med avseende på konflikthantering, även se till likheter och skillnader mellan könens ledarskap. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer med tre butikschefer av vardera kön.

  Intervjuerna har visat att butikscheferna både manliga och kvinnliga utövar ledarskap som överensstämmer med teorin om ett gott ledarskap. Genom undersökningen har det även visat sig att kvinnliga ledare kan utöva ett teoretiskt manligt ledarskap samtidigt som manliga ledare i praktiken kan ses som kvinnliga ledare enligt teorin. Ytterligare har framkommit att varken de manliga eller kvinnliga respondenterna använder sig av någon form av konflikthanteringsprogram, trots alla olika metoder som finns att använda sig av inom den teoretiska världen. Däremot skildras det i rapporten en rad ageringar som används av de båda könen i deras konflikthantering.

 • 479.
  Claesson, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nyqvist, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ägare av mindre aktiebolags motiv att anlita en revisor eller ej2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problembakgrund och problemdiskussion: Mellan åren 2006 och 2010 genomförde länderna i den Europeiska Unionen ett omfattande förenklingsarbete gällande de mindre aktiebolagen. Detta medförde vissa regeländringar. Syftet med förenklingsarbetet var att företagen skulle bli mer konkurrenskraftiga och detta skulle leda till fler växande företag som i sin tur skulle anställa fler. Den 1 november 2010 tog riksdagen beslutet att avskaffa revisionsplikten för mindre aktiebolag i Sverige i enlighet med förenklingsarbetet. Beslutet medförde att de aktiebolag som inte överskrider fler än ett av de fastställda gränsvärdena inte längre omfattas av revisionsplikten. Gränsvärdena är individuella för medlemsländerna men får inte överstiga de värden som Europeiska Unionen fastställt.

  Revisionspliktens avskaffande påverkade, år 2010 mer än 70 % av alla aktiebolag i Sverige. Vi har hittat studier som är genomförda i Storbritannien, Danmark och Finland men inte Sverige angående vad ägarna har för åsikt om avskaffandet. Därför vill vi undersöka ägarnas inställning till revisorn. Utifrån resultatet kan ägarna få en överblick över hur andra ägare resonerar.

  Syfte: Uppsatsen syfte är att identifiera och förklara vilka motiv ägare av mindre aktiebolag har till att anlita en revisor eller ej. Detta för att skapa en förståelse för ägarnas inställning till revisorn.

  Metod: Undersökningen har baserats på en kvalitativ metod med en abduktiv ansats. Där intervjuer utgjorde insamlingsmetoden av empirin som sedan analyserades med hjälp av en egenframtagen analysmodell. Det genomfördes sex intervjuer med ägare av mindre aktiebolag i Skövde och närliggande orter. Dessa ägare är verksamma i tre olika branscher; jordbruk, klädbutiker samt hälsa och sjukvård.

  Slutsats: Ägarna har olika synsätt på revisorn. Det vill säga att det finns ägare som anser att det är värdefullt att anlita en revisor trots att lagkravet togs bort men det finns också ägare som tycker motsatsen. Dock är den generella meningen bland de intervjuade att vid valet skall ägaren ta hänsyn till sina egna behov, företagets ekonomi och kostnaden för revisorn. Samtliga ägare utgår också från sig själva när de genomför valet och funderar inte över hur likartade organisationer gör. Det stämmer inte överens med den nyinstitutionella teorin som menar att organisationer strävar efter att bli mer lika varandra.

 • 480.
  Classon, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Skoog, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Den interiöra och psykosociala säljmiljöns påverkan på konsumenters upplevelse i butik2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken påverkan konsumenter upplever att butiksmiljön har på deras upplevelse i klädesbutiker. Vilken del i butiksmiljön är det som skapar positiva respektive negativa upplevelser för konsumenterna?

  Metod: Kvalitativ metod med öppna gruppintervjuer, observationer samt frågeformulär via e-post.

  Teori: Teorin i denna uppsats tar upp tre stora delar; upplevelserummet, den interiöra säljmiljön och den psykosociala säljmiljön. Under dessa huvudrubriker återfinns även ytterligare relevanta teorier om till exempel kundens egen samt de fem sinnenas påverkan på upplevelsen i butik.

  Slutsatser: Undersökningens resultat visar tydligt på att kunders upplevelser i en klädesbutik påverkas positivt respektive negativt av olika faktorer i upplevelserummet. Till exempel är kundservice en av de viktigaste faktorerna för kunder i en klädesbutik. Det är viktigt för kunder att känna sig välkomnade i en butik och de vill att personalen ska erbjuda dem hjälp vid behov.

  En annan slutsats som vi kan dra efter arbetet med undersökningen är att butikerna vi använt som exempel inte använder sig av upplevelserummen på bästa sätt. Samtliga butiker riktar sig till ett och samma kundsegment men lyckas ändå inte förmedla sitt upplevelserum på ett sätt som tillfredsställer segmentet.

 • 481.
  Clavenstam, Isabell
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  The Effect of Methamphetamine Abuse on Brain Structure and Function2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The great amount of METH abuse all over the world causes enormous social and criminal justice problems. In the human brain the abuse of METH causes implications on both structures and functions given rise to acute as well as long term symptoms. In this essay the effects of METH abuse is described in the manner of the drug mechanism such as the impact on neurotransmitters, structural deficits with decreased and increased volumes and the implication on attention, memory, decision  making and emotions. Results from studies showing brain structural and cognitive impairments in METH abusers and in prenatal METH exposed children.

 • 482.
  Coelho, Rita
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Cross-cultural analysis of Death perception2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to gain a deeper understanding of the culturally-specific meanings of death, manifested in personal stories presented in social media. Content analysis is used to analyse 140 posts, in three languages and from authors from 12 national affiliations. Death descriptions often includes a profound sadness, sense of loss and gratitude for the time shared with the deceased, who is considered to be a hero. Traditional mourning rituals blend with new trends, such as celebrations of life and live-streams from the funeral. In the present study the national affiliation of the blogger seems to have only a small effect on the rituals, values and symbols. Individual needs of grieving the dead person must be taken into account when providing social and psychological support.

 • 483.
  Colhon, Eliza
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hedlund, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Varumärkens påverkan av konkurrensmedel: hur påverkar valet av konkurrensmedel butikens arbete med att förstärka varumärket?2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varumärken spelar en allt mer betydande roll för konsumenter i dagens läge, vilket gör att företag måste använda sig av olika konkurrensmedel för att på bästa sätt hålla kvar en stark position på marknaden. Det har blivit allt svårare att överleva på marknaden utan ett starkt varumärke, då konkurrenssituationen är hårdare. För att företag skall kunna differentiera sig från sina konkurrenter samt ge produkterna mervärden ska de på bästa sätt försöka stärka sitt varumärke kontinuerligt. Detta kan de olika företagen göra genom branding, det vill säga genom att skapa, upprätthålla, skydda samt förstärka varumärket. Ett starkt varumärke skall kunna kommunicera till konsumenterna om vilket kvalitetsnivå företaget erbjuder. För att företagen skall kunna bibehålla en stark position på marknaden krävs det att de lägger stor vikt vid att förstärka varumärkesidentiteten. I denna uppsats utgår vi ifrån Philip Kotler´s 4: P samt Mikael Hernants Sexhörning. Dessa två teorier tillämpar olika konkurrensmedel som företag kan använda sig utav vid utformningen av olika konkurrensstrategier.

  Vi har valt att undersöka hur företag påverkas av valda konkurrensmedel när de arbetar med att förstärka varumärket. De butiker vi har valt att studera är Indiska, Smultronsstället samt Grand Parfymeri. Detta val gjordes för att vi ville beskriva hur olika butiker med en befintligt stark position på marknaden samt hur butiker med olika mycket resurser hanterar arbetet med varumärket. Vi valde även att undersöka hur utvalda konsumenter influeras av företags varumärken. Vid genomförandet av vår kvalitativa undersökning utgick vi ifrån öppna individuella intervjuer med butikscheferna för att få insyn i hur de arbetar med att förstärka butikernas varumärke samt ett fokusgruppsintervju med de utvalda konsumenterna.

  Det som tydligt går att utläsa av våra slutsatser är att varumärken har blivit ett allt mer betydelsefullt konkurrensmedel men att företagen fortfarande underskattar värdet av att inneha en stark position på marknaden. Därför lägger de inte mer än nödvändiga resurser på att utveckla och förstärka sina varumärken trots att de är medvetna om att betydelsen av starka varumärken har ökat genom den mer konkurrensutsatta marknaden. Hur företagens varumärken förmedlas i kombination med hur de valt att konkurrera har även stor betydelse för hur konsumenterna upplever företagen som helhet. Detta konstaterande gör det tydligt att varumärket bör vara ett centralt objekt i varje marknadsföringsåtgärd samt att bli förmedlat på ett entydigt sätt oavsett genom vilken konkurrensmedelsmix ett företag än väljer att använda sig av.

 • 484.
  Colliander, Anna-Lena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Vuoluterä, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Högläsning i förskolan: ett sätt att vila eller ett pedagogiskt verktyg?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studies syfte är att ta reda på vad pedagoger i förskolan har för intentioner med regelbunden högläsning. Vi har undersökt hur förskollärarnas och barnens samspel tar sig uttryck vid denna företeelse, samt vilka faktorer som har betydelse då pedagogerna väljer litteratur till högläsningsstunden efter lunch i förskolan. I studien har två förskollärare observerats i samband med högläsningsstunden under vardera tre tillfällen. Därefter har de intervjuats om sina intentioner med denna företeelse. I vårt resultat har vi kommit fram till att avsikten med högläsningen i förskolan är främst vila och stimulering av barnens språkutveckling. Vi har sett att barngruppens storlek har betydelse för hur högläsningsstunden gestaltas. I vår diskussion har vi kommit fram till att högläsningsstunden i förskolan är en komplex företeelse där omsorg och lärande samspelar med varandra utifrån barngruppens storlek och pedagogernas syfte.

 • 485.
  Colliander Samuelsson, David
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ivarsson, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Privatpersoners finansiella risktolerans vid aktieinvestering: En studie om vilka aspekter som påverkar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The economic development in Sweden in recent years has led to increased financial savings in Swedish households. Financial savings have mostly increased on bank accounts with low interest rates, since private individuals generally have a more cautious position on stocks and stock trading. The reason for this passive position is believed to be due to the fact that decisions that benefit most economically often challenge the feeling of being in control. At the same time, cautious position that a particular individual possess is affected by the risk-tolerance. As a consequence, the risk tolerance of private individuals affects the investment decision and hence the development of the stock market.

  Savings and investment are two important factors that affect a nation's economic growth, which makes it important to study underlying factors to what affects an individual when making a financial decision. When talking about risk tolerance in everyday life, previous research has revealed that there are four different aspects that affect this complex concept, namely the economic aspect, physical aspect, social aspect and ethical aspect. As investment decisions are affected by financial risk tolerance and the four aspects in turn, affect risk tolerance, the issue becomes how these aspects affect a private investor's financial risk tolerance when investing in stocks.

  The purpose of this study has been to explain the four aspects of a person’s risk tolerance when investing in stocks. The study has been conducted using a quantitative method and deductive approach. The selection group that the study turned to is Swedish stock investors and the data collection has been done by a survey that was answered by 232 people. The underlying factors for the four aspects tested in the study are income, gender, age, education, marital status and ethical character.

  The study shows that all four aspects together have a combined impact on private individuals' financial risk tolerance. The study has also shown that all the four aspects, each one separately, are linked to financial risk tolerance, by the underlying factors, income level, gender, marital status and ethical character. 

 • 486.
  Collin, Mimmi
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  "Det är väll en bra grej, att inte alla ser likadana ut. Eller?" : En undersökning om åsikter kring fenomenet ”likadana ansikten” hos kvinnliga karaktärer i MOBA spel.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kvinnliga karaktärer porträtteras oftare som sexualiserade eller attraktiva än manliga karaktärer i spel. Texten undersöker vilka attraktivitetsideal i ansikten som existerar, och diskuterar ifall dessa attraktivitetsideal kan vara en anledning att många kvinnliga spelkaraktärer porträtteras med väldigt liknande ansikten. En bristande variation bland utseendet på kvinnliga karaktärer i MOBA spel presenteras, och det diskuteras ifall detta kan har en negativ effekt på framförallt kvinnliga spelare. Frågan ställs om åsikterna kring kvinnliga karaktärer med extrema ansiktsproportioner skiljer mot åsikter om manliga. Frågan undersöks med intervjuer av främst MOBA spelare. I intervjun jämförs olika karaktärskoncept med varierande ansikten. Unika karaktärer beskrivs i resultatet som positivt, men väldigt extrema proportioner upplevs negativt. Den manliga karaktären med överdrivna proportioner upplevdes lite mer positivt än den kvinnliga. Framtida arbete uppmanar att undersöka ifall unika ansikten faktiskt efterfrågas eller om unika kostymer och frisyrer är viktigare för spelare än ett annorlunda ansikte.

 • 487.
  Comé, Henning
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Fribergh, Melissa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Marknads Analys: Marketing Research2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 488.
  Cort, Leon
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hellström, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ålder och studier som bestämningsfaktorer till reflexivitet: En kvantitativ studie som undersöker huruvida ålder och antalet tagna högskolepoäng är avgörande för studenters utvecklande av reflexivt tänk2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 489.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Berntson, ErikStockholms universitet.Tengblad, StefanHögskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Att leda i en komplex organisation: Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet2018Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 490.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Berntson, Erik
  Stockholms universitet.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Andersson, Pia
  Göteborgs universitet.
  Lindgren, Hans
  Göteborgs universitet.
  En introduktion till ledarskap och organisatorisk komplexitet2018Inngår i: Att leda i en komplex organisation: Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet / [ed] Anna Cregård, Erik Berntson, Stefan Tengblad, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, s. 9-21Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 491.
  Cregård, Anna
  et al.
  Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  A critique on physicians as managers in the healthcare sector: coping with contradictions in managerial and medical logics2012Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the healthcare sector the physicians more and more often become managers, in Sweden as well as in many other countries. This is a global trend, which is motivated by better quality, higher efficiency and an increased possibility to control professional actors in the organization. Managing professions are perceived as difficult for many reasons and the appointment of physicians as managers is supposed to solve this problem.

   

  Our aim is to critically discuss the appointment of physicians on traditional management positions in healthcare sector and what it might result in. We recognize that there are positive effects, but they do not align with the rhetoric concerning these appointments. We also discuss an alternative way of organizing the management of professionals in healthcare organizations.

   

  We use two theoretical concepts to discuss this phenomenon: principles of control and shift in trust. The concepts are used to categorize and analyze our empirical data, which consist of deep interviews with 15 physicians and nurses, five focus groups consisting of physicians (managers) and five texts on the relationship between politics, administration and professions, written by physicians (managers) in management training. We also develop the concepts of medical and managerial logics.

   

  Our respondents recognize the principles of control as rational, and they perceive them as important. But there are contradictions between medical and managerial logics. The management discourse alter the care and raises questions they themselves cannot answer, for example “Is it right to treat people who themselves are responsible for their sickness”? They also discuss medical concepts as being altered, for example the course of treatment being completed. Nowadays the concepts concern strictly medical issues, which is not necessarily good in a health perspective. The shift in trust concerns four levels: the trust between individuals, between professional groups, between organizational levels and between the whole society and the healthcare system. For example the respondents mean that the staff sometimes are questioning if the physician as a manager have enough medical day-to-day practice, and there are examples where the staff try to steer away complicated surgery from their superior. The staff also question if he or she is competent enough in management. Another example is that there is a risk of a decrease in trust in the healthcare system as a whole. Gains and losses are described in monetary terms, and the business language is not recognised as appropriate in this kind of organization.

   

  In our conclusions we discuss that there are a chance that appointing physicians on administrative assignments might bring the ears of the colleagues, increased transparency in the everyday care and perhaps a better understanding of overall decisions. But there are also some negative effects and risks – which we discuss using the concepts of medical and managerial logics. Appointing physicians as managers result in two contradicting logics pressed into one individual, who are supposed to handle the contradictions on an individual basis. For example, this means that the principles of ethics will collide with a different rhetoric – from the rationality of medical logics (with equivalence principle and loyalty to the patient) to the rationality of business logics (with cost minimization, production maximization and loyalty to the organization). We summarize the risks below.

   

  —Risk 1: When the physician loses skill, or perceived as less competent than earlier, there will be consequences for both the physician and the patient.

  —Risk 2: When trust in the physician manager decreases, he/she will not gain support by other physicians.

  —Risk 3: When the trust between different levels, groups and individuals in the organization decreases, it will also decrease for care in general.

  —Risk 4: When important values in the service domain are pushed aside, this will favour the values in the administrative domain (efficiency over quality).

   

                   

  Finally we discuss other ways of handling uncontrollable professional organizations, for example by refining administrative and medical roles, by establishing medical management as a speciality within medical education, and by re-strengthen the medical logic. Most important is to alter and nuance the discourse around physicians as managers.

 • 492.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Chefskap i professionella organisationer: läkare som chefer2018Inngår i: Att leda i en komplex organisation: Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet / [ed] Anna Cregård, Erik Berntson, Stefan Tengblad, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, s. 71-82Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Komplexa organisationer är vanligen svåra att styra – och det gäller särskilt organisationer med starkt professionaliserade aktörer. Det beror på flera faktorer: att det är svårt att överblicka handlingars konsekvenser i sådana organisationer, att det inte är självklart att styrimpulser efterföljs eller att verksamhetens viktigaste procedurer ens går att följa upp. Dessutom kan det som sker på en hierarkisk nivå sakna koppling till det som händer på en annan – och det gäller särskilt for kärnverksamhet i relation till ledning.

 • 493.
  Cregård, Anna
  et al.
  School of Public Administration, University of Gothenburg.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Educating in field visits: Creating images of work2013Inngår i: NFF 2013, Reykjavik, Track 2: Engaged scholarship, 2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The private sector as well as the public sector seeks qualified personnel who are motivated to work in the areas of administration and management. For example, students who have been educated as controllers, purchasing agents and managers are much sought after. Thus, public and private sector organizations are interested in connecting to students who want to study business administration, management and public administration. One goal of such organizations is to encourage students to study particular business areas, especially financial and administrative areas. In this paper, we discuss the possibilities for bridging the gap between education’s theoretical knowledge and management’s practical knowing. As the locus for this discussion, we use the field visit in which students meet with managers at work and acquire images of work. Our empirical data were obtained from field visits that students from two Swedish university programs took. We present this data as two case studies. As part of the experience, the students’ classroom lecturer and several representatives from the visited organizations made presentations to the students. The students in the first case made a series of field visits to retail stores. The students in the second case visited the accounting department at local government offices. We found that students generally enjoy seeing and discussing actual work sites away from the university. They are interested in learning about organizations where they might work after graduation. The visited organizations also find these field visits of value. These visits, through the translation process of the student-manager interaction, attempt to bridge theory and practice. One consequence of such visits, not examined closely in the literature, is that this interaction significantly influences the students’ images of work. Students become familiar with image-creating words such as enthusiasm, personnel issues, responsibility and an opportunity to influence.

 • 494.
  Cregård, Anna
  et al.
  Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Medicinare som managers2011Inngår i: School of Business - NFF 2011 August 20-24, 2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Sjukvårdspersonalen har ett stort inflytande på sitt arbete. I en tid när NPM fått en stark inverkan på offentliga organisationer förskjuts det som tidigare varit den offentliga sektorns kännetecken som: demokrati, öppenhet, yttrandefrihet, samverkan, helhetssyn och rättssäkerhet, till mer ekonomistiska och managementlika sådana, som produktivitet, kostnadseffektivitet, kundorientering, resultatkrav och avtal.

  Syftet i denna artikel är att kritiskt diskutera tillsättningen av medicinare på traditionella managementtjänster i hälso- och sjukvården och vad det kan medföra. Dessa tillsättningar motiveras vanligen av förbättrad effektivitet, men också av kvalitet och säkerhet för verksamheten. Skälen är svåra att argumentera emot, och därför har de fått stark genomslagskraft. Vi vill just peka på riskerna, som ofta negligeras och förespråkarna har en slagkraftig retorik. Positiva effekter saknas inte men de måste vägas mot de negativa effekterna.

  Metoden är intervjuer med 15 sjuksköterskor och läkare som har chefsuppdrag. Därtill har vi 5 fokusgrupper som består av verksamhetsansvariga sjuksköterskor och läkare under managementutbildning.

  Resultaten visar på att det främst är fyra risker förknippat med tillsättning av medicinare på traditionella managementtjänster: läkarens professionella kompetens minskar, förtroendet för läkaren som medicinsk kunnig minskar, liksom för organisationen och vården i stort. Därtill trängs viktiga värden inom servicedomänen undan till förmån för administrativa värden.

 • 495.
  Cregård, Anna
  et al.
  Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet, School of Public Administration, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Perceptions of trust in physician-managers2015Inngår i: Leadership in Health Services, ISSN 1751-1879, E-ISSN 1751-1887, Vol. 28, nr 4, s. 281-297Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to explore the dual role of physician-managers through an examination of perceptions of trust and distrust in physician-managers. The healthcare sector needs physicians to lead. Physicians in part-time managerial positions who continue their medical practice are called part-time physician-managers. This paper explores this dual role through an examination of perceptions of trust and distrust in physician-managers. Design/methodology/approach – The study takes a qualitative research approach in which interviews and focus group discussions with physician-managers and nurse-managers provide the empirical data. An analytical model, with the three elements of ability, benevolence and integrity, was used in the analysis of trust and distrust in physician-managers. Findings – The respondents (physician-managers and nurse-managers) perceived both an increase and a decrease in physicians’ trust in the physician-managers. Because elements of distrust were more numerous and more severe than elements of trust, the physician-managers received negative perceptions of their role. Research limitations/implications – This paper’s findings are based on perceptions of perceptions. The physicians were not interviewed on their trust and distrust of physician-managers. Practical implications – The healthcare sector must pay attention to the diverse expectations of the physician-manager role that is based on both managerial and medical logics. Hospital management should provide proper support to physician-managers in their dual role to ensure their willingness to continue to assume managerial responsibilities. Originality/value – The paper takes an original approach in its research into the dual role of physician-managers who work under two conflicting logics: the medical logic and the managerial logic. The focus on perceived trust and distrust in physician-managers is a new perspective on this complicated role.

 • 496.
  Cunow, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Gustavsson, Erica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  En studie i hur kommuner arbetar med personalomsättning, sjukfrånvaro & jämställdhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Här presenteras en kort sammanfattning gällande rapportens innehåll.

  Bakgrund

  I kommunernas årsredovisning finns det ett kapitel om personalredovisning där olika nyckeltal presenteras. I denna rapport studeras hur kommuner valt att arbeta med tre utvalda personalnyckeltal. De utvalda nyckeltalen har en påverkan på effektiviteten och kostnaderna inom organisationen. Organisationer har möjlighet att påverka nyckeltal men hur organisationer väljer att arbeta med dem kan variera.

  Syfte

  Syftet med denna studie är dels att studera hur kommunerna i Skaraborg har valt att redovisa utvalda nyckeltal i sin årsredovisning. De nyckeltal som kommer undersökas är personalomsättning, sjukfrånvaro och jämställdhet. Vidare är syftet att undersöka hur kommuner arbetar med dessa nyckeltal.

  Frågeställning

  Hur arbetar kommuner i Skaraborg med personalomsättning, sjukfrånvaro och jämställdhet samt hur redovisar dem detta?

  Metod 

  Denna studie har genomförts genom en dokumentstudie samt kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Empirin samlades in utifrån åtta kommuners årsredovisningar och intervju hölls med respektive kommuns personalchef. Undersökningen begränsades till att omfatta tre personalnyckeltal: personalomsättning, sjukfrånvaro och jämställdhet.

  Slutsats

  Kommunerna arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron och den externa personalomsättningen. Sjukfrånvaro är lagstadgat att det skall redovisas, vilket följs av samtliga kommuner. Redovisningen av personalomsättning är inget som prioriteras på grund av att det påverkas av många olika variabler och kan ge missvisande information. Jämställdhet var inget som kommunerna prioriterade och inte många aktiva åtgärder fanns för att få det mer jämt mellan andelen kvinnor och män. Men alla kommuner har valt att redovisa fördelningen mellan könen.

 • 497.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Coordination in interorganizational relations: perspective of dominated suppliers2004Inngår i: Sixth International Management Control Systems Research Conference, Edinburgh, Scotland, 2004Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 498.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Customer focus: An accountability dilemma2007Inngår i: The European Accounting Review, ISSN 0963-8180, E-ISSN 1468-4497, Vol. 16, nr 1, s. 143-171Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Customer-related measures are today often included in management accounting systems. In this paper, two situations are displayed where these measures are problematic to the managing process. The main argument of the paper is that customer accountability may serve to question demands for hierarchical accountability, as put forward in management accounting systems. The paper is based on a case study, in which two groups show strong customer accountability which is disturbing to the managing process. In the first group, socializing accountability processes to the customers override hierarchical accountability concerning delivery performance. In the second group, aligned accountability to customers and managers for customer-related measures override hierarchical demands for accountability for financial performance. The argument of the paper may be taken as a basis to question the broadening of management accounting to incorporate customer-related aspects. An organization needs to be managed in a balanced way. However, it should not be taken for granted that all aspects need to be incorporated into management accounting. With strong customer accountability, management accounting may need to be devoted to classical tasks of emphasizing financial performance and formalized processes.

 • 499.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Customer influence on management accounting change2007Inngår i: European Accounting Association Annual Congress. Portugal: Lissabon, 2007Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 500.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Management Accounting as Constructing and Opposing Customer Focus: Three case studies on management accounting and customer relations2005Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is on the relation between management accounting and customer focus and relates to discussions about how internal managing processes in organizations are interrelated with interorganizational relations, specifically constructions of customers. Both a normative and a descriptive perspective on the relation are taken within the different parts of the thesis, which consists of a licentiate thesis, three articles and a synthesizing text. The purpose is to understand the interaction between management accounting and customer focus on operative levels in industrial organizations, where focus on customer has a central place. The results are also discussed with respect to its possible importance in the development of managing processes of organizations. The thesis is based on three cases, which have been studied with mainly a qualitative approach.

  In the licentiate thesis, traditional accounting models, originally developed to provide information for analyzing products, are revisited under the assumption that customers and products are equally interesting to analyze. The three articles explore the role of management accounting in interpreting customers and the interface to customers. In the first article, strong customer accountability is found to override the intentions from managers, as communicated through the accounting system. Arguments of how management accounting can be perceived as inaccurate then have a central place in motivating how customers are prioritized in a way not favored by managers. Furthermore, in the second article, customers are experienced as both catalysts and frustrators to change processes and changes in management accounting are found in co-development with the different customer relations and how different customers prefer to communicate. The third article explores how coordination mechanisms operate in relation to each other in coordination of customer-supplier relationships. A strong market mechanism creates space for bureaucratic control and use of management accounting. However, the use of bureaucratic control in turn relies on social coordination between actors in order to function.

  These four parts are revisited and related to each other in a synthesizing part of the thesis. The relation between management accounting and customer focus is approached in two ways. Management accounting may construct customer focus, making it impossible to distinguish between the two. However, another interpretation of the relation is management accounting and customer focus as opposing logics, where management accounting represents hierarchical influence, homogeneous control processes and cost efficient operations, and customer focus represents customer influence; control processes adapted to the customer and customized operations.

78910111213 451 - 500 of 2285
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf