his.sePublications
Change search
Refine search result
78910111213 451 - 500 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 451.
  Lutzhöft, Margareta
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  ACTA: Utvärdering av tabell över kognitiva krav (CDT)1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För att utvärdera en metod för tillämpad kognitiv uppgiftsanalys, ACTA (Applied Cognitive Task Analysis), har anställda på Saab AB genomfört ACTA genom att intervjua flygförare. ACTA består av tre intervjutekniker och skapades av Klein Associates Inc. ACTA är en metod som kan användas i tillämpade sammanhang för att ta fram aspekter av experters beslutsfattande. Denna rapport redovisar en utvärdering av CDT (Cognitive Demands Table), vilket är tabeller över kognitiva krav sammanställda av datamängden insamlad i intervjuerna. Utvärderingens syfte var att avgöra huruvida praktiker kan sammanställa en CDT med högt innehåll av kognitiva poster. Tabellerna har vidare presenterats för ett flertal personer engagerade i systemdesign eller forskning i beslutsfattande. Resultaten visar att praktiker kan sammanställa en CDT med hög andel kognitivt innehåll och att tabellen upplevs vara användbar både inom systemdesign och forskning. Dessutom presenteras förslag på hur ACTA kan anpassas för att stödja systemdesign.

 • 452.
  Lutzhöft, Margareta
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Self-organised communication in autonomous agents: A critical evaluation of artificial life models2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This dissertation aims to provide a critical evaluation of artificial life (A-Life) models of communication in autonomous agents. In particular the focus will be on the issue of self-organisation, which is often argued to be one of the characteristic features distinguishing A-life from other approaches. To ground the arguments, a background of the study of communication within artificial intelligence is provided. This is followed by a comprehensive review of A-Life research on communication between autonomous agents, which is evaluated by breaking down self-organisation into the following sub-questions. Is communication self-organised or hard-coded? What do signals mean to the agents, and how should an external examiner interpret them? Is there any spatial or temporal displacement, or do agents only communicate about their present situation? It is shown that there is very little self-organised communication, as yet, when examined on these grounds, and that most models only look at communication as relatively independent from other behaviours. As a conclusion, it is suggested to use integrated co-evolution of behaviours, including communication, in the spirit of the enactive cognitive science paradigm, and by using incremental evolution combined with learning.

 • 453.
  Löfnertz, Helen
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  ISO 14000: en miljöstandard för företag1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Samhället blir allt mer medvetna om miljöns framtida betydelse. Företag får krav från myndigheter och andra intressenter att minska sin miljöpåverkan. En möjlighet som företagen har för att bedriva ett bra miljöarbete är att miljöcertifiera sitt miljöledningssystem enligt en miljöstandard, där det finns fördefinierade miljökrav som måste uppfyllas. I Sverige finns två miljöstandarder, ISO 14000 och EMAS.

  Att miljöcertifiera företag kan liknas vid den kvalitetscertifiering som företag genomgått. Vid ISO 9000 certifieringen ställde kunderna krav på företagen och deras produkter samt innebär en kvalitetscertifiering att den ekonomiska vinsten ökade då kvalitetsbristkostnaderna reducerades. De orsaker som företag har till att miljöcertifiera sig har jag undersökt genom att intervjua några företag. Anledningarna som framkom var att det ligger i tiden att certifiera sig och att det beror på ekonomiska aspekter samt krav från intressenter. Även de fördelar respektive problem som en miljöcertifiering medför för företagen har jag undersökt under intervjuerna. Företagens försäljning kan öka som en följd av miljöcertifieringen, vilket anses vara positivt. De problem som företagen upplevde med att ISO 14000 certifiera sig varierade mellan företagen.

  Företag som är certifierade för både ISO 9000 och ISO 14000 har upptäckt vissa likheter och olikheter mellan standarderna. Dessa har också tagits fram vid intervjuerna. Systemstrukturen och certifieringsprocessen för de olika standarderna uppfattas som väldigt lika av företagen. De olikheter företagen upplevt är bland annat att skillnader i krav vad gäller lagar och ständig förbättring.

 • 454.
  Löfström, Anna
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  EDI, med fokusering på små och medelstora företag1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar EDI (Electronic Data Interchange). EDI är en teknik som innebär att standardiserade dokument skall kunna överföras elektroniskt från ett datorsystem till ett annat, med ingen eller begränsad mänsklig inblandning. Jag har försökt att inrikta min undersökning mot små och medelstora företag.

  De nyckelfrågställningar som jag valt att undersöka är följande: Vad talar för EDI och vilka skäl finns det till ett införande? Vilka förväntningar har företag på EDI vid ett införande? Vilka krav ställs det på organisationer som står inför ett införande av EDI? Vilka hinder finns för små och medelstora företag att införa EDI? Säkerhet i samband med EDI? Dessa frågeställningar har jag genom litteraturstudier, surveyundersökningar och en fallstudie samlat material till. Efter att materialet samlats in och analyserats så har jag dragit slutsatser utifrån mina frågeställningar. Det resultat som har slagit igenom är framför allt att fördelarna med att använda EDI i stället för traditionell pappershantering är så avgörande att nackdelarna blir blygsamma att diskutera. Några av fördelarna är att felfrekvensen vid inmatningarna minskar eftersom detta endast behöver göras en gång. Tidsbesparing kan göras eftersom hastigheten på dokumentöverföringen är mycket snabbare än postgången. Den främsta nackdelen är dock att det kan vara dyrt för små företag i början av ett projekt att införskaffa all utrustning. En annan nackdel är den brist på kunskap som kan finnas hos företag i den här kategorin.

  Eftersom EDI inte har använts så länge bland små och medelstora företag finns det stora möjligheter för fortsatt arbete. Exempel på sådant arbete kan vara en uppföljning av de olika frågeställningar som jag har för att se om det blivit som företagen förväntat sig.

 • 455.
  Lööv, Joakim
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Artificiell intelligens: filosofi och kommersiella transportsystem2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Artificiell intelligens (AI) har diskuterats filosofiskt under lång tid. I och med datorns uppkomst och utveckling har dock nya filosofiska grenar framkommit. Den filosofiska AI:n syftar ofta att modellera människans kognitiva förmågor. AI är inte bara ett filosofiskt ämne utan andra områden har även ett intresse av AI. Med hjälp av avancerade system som till exempel expertsystem, artificiella neurala nätverk (ANN) samt viss robotik kan datorn och dess mjukvara tillämpas i allt mer avancerade och kommersiella situationer. Syftet med dessa tillämpningar är dock inte att modellera mänskliga mentala förmågor utan att finna lösningar på praktiska problem. Avsikten med detta arbete är att undersöka kopplingsförhållandet mellan filosofisk och kommersiell AI samt att finna indikationer på huruvida det kan finnas information inom filosofisk AI som kan vara av betydelse vid skapande av kommersiella AI-system. Metoderna som används för att finna svar på dessa frågor är litteraturstudier och intervjuer, båda av kvalitativ natur

 • 456.
  Magnusson, Fridrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Asynchronous message passing on a dual processor parallel system running a RTOS1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Interprocessor communication is a vital part of any multiprocessor system. This work focuses on integration of an asynchronous message passing mechanism and a message notification support in the form of limited hardware queues. To fulfill requirements the interprocessor communication must be predictable, efficient, maintain memory integrity, and use the semantics of the available message passing mechanism. Various solution possibilities are identified, evaluated and compared, resulting in a design recommendation. The design uses memory restriction to build a firewall between the processors, using pointers to avoid message copying. The message queue is in the form of an array ring that can piggyback acknowledgement information. The design is general and applicable by a real-time operating systems using asynchronous message passing with explicit buffering, and has hardware support in the form of limited interrupt generating queues.

 • 457.
  Magnusson, Helena
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Från Traditionell handel till Elektronisk handel: med avseende på Internethandel mellan specialvaruföretag och konsument.2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människan har under lång tid bedrivit handel med varor och tjänster. Genom att nya hjälpmedel för handel utvecklas, förändras handeln och dess former. Elektronisk handel kan bedrivas via Internet. Elektronisk handel via Internet medför flera fördelar, men också nackdelar, problem, konsekvenser och risker för företag som inför/bedriver Internethandel.

  Det finns skilda meningar om huruvida specialvaror bör säljas via Internet, och om företag som tillverkar och/eller saluför denna typ av varor bör bedriva Internethandel mot konsument. En litteraturstudie och en intervjustudie har genomförts för att undersöka om det är lämpligt för specialvaruföretag att införa Internethandel mellan företag och konsument. Resultatet av undersökningen påvisar många fördelar med Internethandel, men att problem med exempelvis befintliga kunder i form av återförsäljare bör beaktas och lösas för att möjliggöra införande av Internethandel för specialvaruföretag.

 • 458.
  Malmsjö, Anders
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  A Study of Two Nordic Information Services: A Comparison between TRANSGUIDE and NYRIB1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Two evaluations of information services are analysed in this paper. The reasons for performing the evaluations were in both cases to clarify how the services were used, what kind of problems were associated with the services, and what were the users' attitudes to the services. The evaluations should form a backbone for a total estimation of the usefulness of the services today and for the near future. Another important purpose was to create a foundation for improving both services. The focus of this paper is to compare the two different services and based on an analysis specify implications for other services in general. The material for the evaluations has been collected by interviews, studies of documents, and observations. The evaluations which are presented in this paper are based on a systems theory approach or systems approach. It was concluded from the evaluations that there are important features of the development of information services that were not attended to. These important features are: the quality of the databases; the standardisation of the databases; the need for strategies and offensive goals for the services; involvement of users in the development processes (participation); knowledge of users' information seeking behaviour. Guidelines are formulated for designers of information services.

 • 459.
  Malmsjö, Anders
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Information Seeking Behaviour and Development of Information Systems: A Contextual View1996Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In this work is considered how knowledge from the area information seeking behaviour can be used when information systems are to be developed. This work emphasize a holistic view on how information systems are related to object systems. The conditions for developing an information system differ depending on what kind of information the system should provide. It is in this paper noticed that it is more challenging to develop information systems for what is here called supportive information compared with systems that will provide operative information. If an information system should be able to function in a changeable environment it must have a flexible design. Futhermore, to get an understanding of the mechanisms of change is more relevant than to accomplish minute specifications of users' needs. An effort in this paper is done to elucidate factors such as triggering of information behaviour, usability based on evaluations of information systems or sources, and selection of information sources or systems. It is proposed that an understanding of the mechanisms of change should form one basis for analysing changing conditions for information systems due to dynamics in the objectsystem.

 • 460.
  Malmsjö, Anders
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Systems development and information seeking behavior: A study of the relationship between information seeking behavior and the development of information systems1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper will discuss the relationship between the areas of informati on needs and uses, and development of information systems. Empirical studies made in three different government agencies (about 150 interviews), form a basis for the discussion. This work takes an inductive qualitatative approach. The first step has been to try to get an understanding of why users in particular situations seek information from certain kinds of information sources and neglect others. What are the factors that play a role in explaining a user's in formation seeking behaviour? Based on my reflections on results from ot her research, and my own work, I have identified factors in the user's environment (context) which can contribute to explain users' information seeking behaviour. One result of my work is a model showing components (factors)of the context that influence users' information seeking behaviour. In an effort to pave the way for a better usage of insights from the area information needs and uses, when information systems are to be develope or improved, it is shown that it is important to clarify what kind of information a system should handle. In this work I have therefore specified and defined types of information, in a holistic way, according to function in an organization . These types are: operative, directive, supporting, state-of-the art, feed-back and private information. The conditions for developing information systems differ according to the type of information considered. Another imported reason for specifying types of information here is that the different types often are interrelated. In this study it has been found that one reason why knowledge from the area of information needs and uses ought to be of great interest when systems improvement is considered, is that the context, i. e. where the information system is to be or has been developed, is changing and complex. The rate of change and complexity is apparently increasing. And how do we handle change and complexity? The only way is by understanding its nature. The contextual model that has already been mentioned can be seen as one contribution to a better undertanding of user's behaviour in seeking information. In an effort to bring about a better understanding of the consequences of change and complexity for an information system, this paper specifies relationships involving the following concepts: -factors of importance when the usability of an information source is valued by a user (usability) - factors of importance when an information source is to be selected or not by a user (selection) -factors that contribute to trigger a user to search for information (triggering).

 • 461.
  Martinsson, Catharina
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Metaforens påverkan på inlärning och minne1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  I följande rapport presenteras en empirisk undersökning om metaforens påverkan på inlärning och aktivt minne. Syftet med undersökningen är att utröna om metaforen underlättar och förenklar dessa processer. Avsikten är också att göra en jämförelse mellan metaforer och bokstavliga uttryck. Först presenteras teorier kring metaforens karaktär och betydelse i språket. Vad är en metafor? Vad har den för syfte? Vad innebär det att yttra en metafor? Är metaforen en fråga om språk eller tanke? Efter detta presenteras syfte, genomförande och resultat av undersökningen. Slutligen följer en sammanfattning av resultaten, utvärdering av undersökningen, diskussion om vidare studier och en avslutande diskussion.

  Studien behandlar metaforen i jämförelse med bokstavliga uttryck med hjälp av textbaserat material. Försökspersonerna får läsa två texter för att sedan få återge uttryck via formulär med uteblivna ord eller satser. Avsikten är att se om metaforen hjälper det aktiva minnet. En mindre intervju utförs också i undersökningen för att studera försökspersonernas upplevelse av metaforerna och om metaforen påverkar deras minnesteknik. Resultatet tolkas sedan enligt både en kvantitativ och kvalitativ metod. Resultatet besår av beräknade antal uttryck, tolkning av tydlig förekomst av uttryck och tolkning av personernas svar på frågorna. Resultaten efter genomförd undersökning visar att metaforen har ytterst liten påverkan på inlärning och minneshantering. Vissa typer av metaforer har haft genomslagskraft, som vedertagna metaforer, metaforer från samma familj och förklarande av abstrakta begrepp genom metaforer. I övrigt kan man förenklat säga att de bokstavliga uttrycken dominerar undersökningen. Det finns dock tendenser till att metaforen uppfattas av personerna på ett omedevetet plan på ett sätt som skiljer sig från de bokstavliga uttrycken.

 • 462.
  Masreliez, Olof
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  IT i verksamheten: Hur ska de omotiverade motiveras?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet har varit att försöka ta reda på hur de som är omotiverade till IT skall kunna motiveras och vilka faktorer i en verksamhet som bidrar till att motivationen till IT sjunker. Arbetet har även undersökt om det kunde röra sig om en generationsfråga, det vill säga om de äldre är mindre benägna att ägna sig åt IT än de yngre.

  Som metod användes fallstudie med intervjuer och dessa gjordes på två arbetsplatser inom Skövde kommun. De sex intervjuade visade sig alla vara motiverade till IT vilket var ett oväntat resultat. De resultat som kommit fram ur arbetet är att delaktighet är viktigt vid förändringar. Dessutom är uppmuntran och utbildning andra viktiga faktorer för att öka motivationen. Resultatet visar även att det som kan verka omotiverande med den nya IT tekniken är system som kraschar och en känsla av minskad kontroll över den snabba IT-utvecklingen.

 • 463.
  Mathiason, Gunnar
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Segmentation in a Distributed Real-Time Main-Memory Database2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  To achieve better scalability, a fully replicated, distributed, main-memory database is divided into subparts, called segments. Segments may have individual degrees of redundancy and other properties that can be used for replication control. Segmentation is examined for the opportunity of decreasing replication effort, lower memory requirements and decrease node recovery times. Typical usage scenarios are distributed databases with many nodes where only a small number of the nodes share information. We present a framework for virtual full replication that implements segments with scheduled replication of updates between sharing nodes.

  Selective replication control needs information about the application semantics that is specified using segment properties, which includes consistency classes and other properties. We define a syntax for specifying the application semantics and segment properties for the segmented database. In particular, properties of segments that are subject to hard real-time constraints must be specified. We also analyze the potential improvements for such an architecture.

 • 464.
  Mattson, Peter
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Realtids-strålföljning med geometriska primitiver på programmerbara grafikprocessorer2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  För att skapa trovärdig tredimensionell datorgrafik krävs det att det går att skapa illusionen av tre dimensioner på en tvådimensionell skärm. Enkelt beskrivet finns det två stora metoder för detta, rasterisering och strålföljning. Dessa är fundamentalt olika.

  Den senaste generationen grafikkort för konsumenter har grafikprocessorer som till viss grad blivit programmerbara. Grafikprocessorerna är främst konstruerade för att stödja rasterisering men den nya programmerbarheten ger möjligheten att använda dessa mer generellt.

  I detta arbete görs en undersökning om huruvida det är möjligt att använda den nya programmerbarheten för att realisera strålföljning istället för rasterisering. Matematiska primitiver används för att skapa objekt och med hjälp av strålföljning kan realistiska bilder av objekten skapas. Primitiverna ger bland annat fördelen att de kan zoomas in oändligt utan att ge någon precisionsförslust.

  Ett strålföljningssystem implementeras för att få prestandaresultat från en riktig miljö med alla ingående hårdvarudelar. Undersökningen visar att det är möjligt att realisera strålföljning i grafikhårdvaran men i en begränsad form. Framtidens hårdvara kommer dock med största sannolikhet att skapa bättre förutsättningar.

 • 465.
  Mehanna, Mohammed
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Utvärdering av säkerhet och effektivitet hos CGI och ASP2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Internet är det mest populära och kraftfulla nätverksbaserade informationssystem, som erbjuder stora mängder data liggande på servrar runt om på olika platser i världen. Det ständiga uppväxandet av Internet, som framför allt var märkvärdig under de senaste åren, har lett till en informationsrevolution som förmodligen kommer att fortsätta ett antal år framåt i tiden. Databaser som sedan flera år tillbaka varit en grund för lagrings- och sökningsfält är tydligen inte mindre efterfrågat, för dess användning på så väl små som stora företag. Sammanslagning av dessa två världar (Internet och databaser) kommer att ge nya möjligheter för skapandet av avancerade informationshanteringsapplikationer. Sammankopplingen av databaser på Internet utförs med hjälp av olika tillvägagångssätt som kallas för gateway, och två av dessa är CGI och ASP som studeras i denna rapport med avseende på deras säkerhet och effektivitet. Under genomförandet av arbetet behandlas varje teknologi enskilt. Teknologierna jämförs sedan och detta leder fram till det slutgiltiga resultatet som visar att ASP är bättre lämpat än CGI vad gäller säkerhet och effektivitet.

 • 466.
  Mejerhed, Susanne
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Effekter av automatreglerad hastighetsskylt på trafikbeteende2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Fokus i denna rapport ligger på att undersöka huruvida en hastighetsskylt som tänds upp har större effekt på hastighet än vad den vanliga typen av hastighetsskylt har. Det studeras även om orsaken till detta kan vara egenskaper hos människans uppmärksamhet. Detta undersöktes i ett kvasiexperiment där hastigheten hos de förbipasserande bilarna mättes upp. Resultaten i undersökningen visar att denna typ av hastighetsskylt har större effekt på hastighetshållning än vad som vanligtvis är fallet. Dock framkom inte om uppmärksamheten var den enda faktor som påverkade detta beteende.

 • 467.
  Mellin, Jonas
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, Jörgen
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Andler, Sten F.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Refining Design Constraints using a System Services Model of a Real-Time DBMS1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the DeeDS prototype, active database functionality and critical timing constraints are combined with integrated monitoring techniques. In the scope of DeeDS, this paper presents a mathematical model which is used to derive two important design constraints; worst-case minimum delay and maximum frequency of events. This model is based on a dual-processor hybrid-monitoring solution. Furthermore, different interaction styles between the scheduler and the event monitor are evaluated.

 • 468.
  Milton, Robert
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  CORBA in the aspect of replicated distributed real-time databases2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  A distributed real-time database (DRTDB) is a database distributed over a network on several nodes and where the transactions are associated with deadlines. The issues of concern in this kind of database are data consistency and the ability to meet deadlines. In addition, there is the possibility that the nodes, on which the database is distributed, are heterogeneous. This means that the nodes may be built on different platforms and written in different languages. This makes the integration of these nodes difficult, since data types may be represented differently on different nodes. The common object request broker architecture (CORBA), defined by the Object Management Group (OMG), is a distributed object computing (DOC) middleware created to overcome problems with heterogeneous sites.

  The project described in this paper aims to investigate the suitability of CORBA as a middleware in a DRTDB. Two extensions to CORBA, Fault-Tolerance CORBA (FT-CORBA) and Real-Time CORBA (RT-CORBA) is of particular interest since the combination of these extensions provides the features for object replication and end-to-end predictability, respectively. The project focuses on the ability of RT-CORBA meeting hard deadlines and FT-CORBA maintaining replica consistency by using replication with eventual consistency. The investigation of the combination of RT-CORBA and FT-CORBA results in two proposed architectures that meet real-time requirements and provides replica consistency with CORBA as the middleware in a DRTDB.

 • 469.
  Milton, Robert
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Time-series in distributed real-time databases2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In a distributed real-time environment where it is imperative to make correct decisions it is important to have all facts available to make the most accurate decision in a certain situation. An example of such an environment is an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) system where several UAVs cooperate to carry out a certain task and the data recorded is analyzed after the completion of the mission. This project aims to define and implement a time series architecture for use together with a distributed real-time database for the ability to store temporal data. The result from this project is a time series (TS) architecture that uses DeeDS, a distributed real-time database, for storage. The TS architecture is used by an application modelled from a UAV scenario for storing temporal data. The temporal data is produced by a simulator. The TS architecture solves the problem of storing temporal data for applications using DeeDS. The TS architecture is also useful as a foundation for integrating time series in DeeDS since it is designed for space efficiency and real-time requirements.

 • 470.
  Mojaiskaia, Marina
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Karaktäristika vid design av interorganisatoriska informationssystem för virtuell informationssystemutveckling2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Numera satsar allt fler systemutvecklingsorganisationer på virtuella utvecklingsteam för att därmed öka effektiviteten och konkurrensfördelarna i informationssystemut-vecklingen. Tillämpning av virtuella utvecklingsmetoder skapar stora utmaningar både när det gäller teknik och kommunikation. Virtuell samverkan ställer krav på en helt ny typ av utveckling och implementering då IT-baserade interorganisatoriska informationssystem som knyter samman olika deltagande parter och som ska stödja kommunikation och affärsprocesser i nyskapade virtuella organisationer ska designas. Denna rapport undersöker eventuella skillnader mellan designen av traditionella in-formationssystem och designen av ett webbaserat interorganisatoriskt informationssy-stem för virtuella informationssystemutvecklingsorganisationer. Undersökningen genomförs i form av litteraturstudier då såväl svenska som utländska vetenskapliga publikationer granskas och analyseras. Resultatet visar att det finns vissa skillnader och likheter mellan båda livscykelmodellerna och det gäller även vid identifieringen av intressenter och kompetenser i respektive utvecklingsprojekt. Resultatet innehåller även en kartläggning av informationskrav i virtuella organisationer, komponenter i modellen samt hjälptekniker för design och underhåll av virtuella interorganisatoriska informationssystem.

 • 471.
  Molin, Daniel
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Kryptering av dokument för överföring via telenätet1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler tjänster och arbeten sker med datorers hjälp, inte minst vad beträffar hantering av dokument av olika slag. Det är nuförtiden inte något ovanligt att exempelvis bokföringen i ett företag sker mha en dator. Med andra ord så skapas idag väldigt många olika typer av så kallade elektroniska dokument i vårt samhälle. Likväl som med den äldre typen av dokument är många av dessa väldigt viktiga och behöver således förvaras på ett säkert sätt.

  Ett sätt att kunna erbjuda en säker förvaring av elektroniska dokument är att lagra dessa i en arkivcentral som är speciellt designad för att kunna erbjuda en sådan säker förvaring. För att användaren av en sådan arkivcentral skall kunna skicka över respektive hämta sina dokument krävs ett system för dokumentöverföring som kan hantera denna process. Kravet på detta system är att överföringen av dokumenten skall ske på ett säkert och enkelt sätt, dvs informationen får inte gå förlorad samtidigt som ingen obehörig person skall kunna få tillgång till dokumenten. Exempelvis måste kryptering tillämpas på dokumenten innan de skickas över, till eller från arkivcentralen, för att förhindra att någon obehörig person kan läsa det.

  Detta examensarbete, på 20p, fokuserar på att finna en lämplig metod för kryptering av de elektroniska dokumenten innan de skickas över till arkivcentralen, vilket innefattar val av lämplig algoritm för kryptering samt precisering av lämpligt system för nyckeldistribution. Mediet för kommunikation mellan användaren och arkivcentral är begränsat till användning av telenätet.

  Som underlag till arbetet har studier genomförts mha böcker men även mha information som är hämtad från Internet. Området kryptering förnyas ständigt vilket leder till att de nyaste uppgifterna kan hämtas på antingen Internet eller i tidskrifter.

  Resultatet av arbetet är att använda en Triple-DES algoritm, som är en så kallad symmetrisk algoritm, för kryptering av dokument samt de nycklar som skall överföras. Valet är baserat på att metoden för kryptering anses vara väldigt säkert och pålitligt, samtidigt som det är väldigt lättillgänglig och fri för distribution utan att några licenser erfordras.

  En implementation har gjorts av en prototyp till det utvalda kryptosystemet för att påvisa att det är fullt möjligt med begränsade resurser, i form av tid och kunskap, att implementera kryptosystemet. Dessutom har systemets gränssnitt mot användaren exemplifierats och riktlinjer för dessa tagits fram.

  Arbetet skall ge insikt i vilken nivå av säkerhet som behövs för den miljö som beskrivs i detta arbete (se kap. 2.7). Om ett färdigt verföringssystem skall användas skall kan detta arbete även fungera som en guide till att välja ett lämpligt sådant system.

 • 472.
  Montebovi, Franco
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Representerande och analoga bilder: Två sätt att representera kraft1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Instruktionsmanualer är ett problem för många företag i samband med att de exporterar sina produkter. Att fylla anvisningarna med ett stort antal språk blir båda dyrt och opraktiskt. En fråga som är relevant för ett av dessa företag är vilken bild som skall användas som representant för begreppet kraft. Frågeställningen i denna rapport är således: Kommer försökspersonerna att uppleva att representerande konkreta bilder visar en bättre beskrivning av begreppet kraft än analoga abstrakta bilder. Resultatet visar att en överväldigande majoritet av försökspersonerna valde den representerande konkreta bilden som en tydlig och beskrivande representant för begreppet kraft.

 • 473.
  Muessig, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bounded Delay Replication in Distributed Databases with Eventual Consistency2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Distributed real-time database systems demand consistency and timeliness. One approach for this problem is eventual consistency which guarantees local consistency within predictable time. Global consistency can be reached by best effort mechanisms but for some scenarios, e.g. an alarm signal, this may not be suffcient. Bounded delay replication, which provides global consistency in bounded time, ensures that after the local commit of a transaction updates are propagated to and integrated at any remote node within bounded time. The DRTS group at the University of Skövde is working on a project called DeeDS, which is a distributed real-time database prototype. In this prototype, eventual consistency with as

  soon as possible (ASAP) replication is implemented. The goal of this dissertation is to further develop replication in this prototype in coexistence to the existing eventual consistency which implies the extension of both the theory and the implementation.

  The main issue with bounded time replication is to make all parts, which are involved in the replication process predictable and simultaneously support eventual consistency with as soon as possible replication.

 • 474.
  Narayanan, Ajit
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bodén, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  On changing one's mind: A connectionist account1995Report (Other academic)
 • 475.
  Nero, Eva
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Intelligenta agenter ur ett kognitionsvetenskapligt perspektiv1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Utifrån teorierna inom det naturalistiska beslutsfattandet beskrivs hur människor fattar beslut i dynamiska situationer under tidspress. Syftet med undersökning en är att ta reda på hur människor söker information för att kunna fatta ett beslut som är tillräckligt bra för att accepteras, och därigenom kunna formulera guidelines för programmerare av intelligenta agenter till olika informations- och beslutstödsystem.

  En kvalitativ undersökning har genomförts med hjälp av observation och tänka högt-protokoll. Resultatet ger inget entydigt svar på frågan hur människor söker information. Den tendens som kan noteras är att en objektivt värderad risk ger en inriktning mot bredden först-sökning. Människan vill ha reda på vilka alternativ som finns för att kunna fatta ett beslut som är tillräckligt bra för att accepteras med hänsyn till dynamiken och tidsbegränsningen i beslutssituationen.

 • 476.
  Nero, Eva
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  The Process of Metathinking in the Area of Information Systems Design2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In the area of information systems design it is important to select an appropriate methodology in order to get an information system that functions as expected. The perspective behind the methodology is seldom stated explicitly. The epistemology that a methodology is based on has impacts on the design of the system. Therefore, the process of selecting an appropriate methodology is important. The aim of this work is to study how the process of metamodelling or metathinking is considered in the area of information systems design.

  Interviews and a study of the literature have been performed in order to investigate the awareness of metamodelling thinking in the area of information systems design.In the literature we found that only a small part dealt with the process of metamodelling. The method engineering (ME) approach was found as a way of thinking that seems to consider metamodelling thinking. We have evaluated ME according to a synthesis of the works by van Gigch, Churchman, and Flood and Carson. The evaluation has shown that ME deals with metamodelling thinking. In order to improve the metamodelling thinking in ME, it is important to explicitly define how ME considers the aspect of participation of motivated actors and the iterative process. The interviews have shown that information systems designers use some kind of metamodelling thinking, but they do not seem to be aware of the process.

  In an information system design process, it is important to shift perspectives from reality to modelling, and to the metamodelling level, in order to apply metamodelling thinking. Further work should be performed with the purpose of making the information systems designers aware of the importance of applying metamodelling thinking.

 • 477.
  Ngaosuvan, Leonard
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Epistemisk motivation1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under skoltiden är det meningen att man ska lära sig saker även i hemmet. En viktig del i en inlärningsprocess är motivation, då ofta i de inledande faserna under processen. Den här studien undersöker hur man kan studera motivation i en läxläsningssituation, de olika perspektiv som finns att beskriva motivation och om det finns en skillnad i ansträngning och prestation mellan individer av positiv respektive negativ attityd. Resultatet visar att det inte finns en signifikant skillnad i varken prestation eller ansträngning mellan dessa grupper, men man kan se en tendens att positivt inställda anstränger sig mer.

 • 478.
  Nielsen, Per
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Aktiva kort som säkerhetshjälpmedel vid användning av datoriserade patientjournaler inom sjukvården1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om huruvida aktiva kort kan användas som säkerhetshjälpmedel vid hantering av datoriserade patientjournaler inom sjukvården.

  Rapporten börjar med en beskrivning av informationssystemen och informations-säkerheten inom sjukvården. Därefter ges en beskrivning av aktiva kort, deras för- och nackdelar samt vilka säkerhetsfunktioner som kortet tillhandahåller.

  Fokuseringen ligger på om är det tekniskt möjligt för behörig personal att med hjälp av aktiva kort logga in på olika informationssystem och ge dem tillgång till den information som de behöver i patientjournalen och ändå hindra obehörig åtkomst. Gällande lagar och föreskrifter tas i beaktning samt hur aktiva kort kan användas vid digital signering av patientjournaler.

  Undersökningen har genomförts med hjälp av litteraturstudie. Först undersöktes vilka krav som bör uppfyllas när patientjournaler skall datoriseras. Därefter studerades vad som är tekniskt möjligt att utföra med aktiva kort. Dessa undersökningar sammanfördes sedan för att utröna vilka krav som aktiva kort kan uppfylla.

  Resultatet visar att aktiva kort uppfyller de flesta krav som ställs i detta sammanhang. Aktiva kort tillsammans med ett behörighetskontrollsystem möjliggör för personal att få tillgång till den information som de söker i patientjournalen, utan att ge obehöriga åtkomst till journalerna. Aktiva kort ger också möjlighet till digital signering av patientjournalerna med minimal risk för förfalskning av signaturen.

 • 479.
  Niklasson, Lars
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bounds on Test Effort for Event-Triggered Real-Time Systems1999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The test effort required for full test coverage is much higher in an event-triggered than in a time-triggered real-timesystem. This makes it difficult to attain confidence in the correctness of event-triggered real-time applications by testing,which is a necessary complement to other verification methods. We present a more general upper bound on the test effort of constrained event-triggered real-time systems, assuming multiple resources (a refinement of previous results). The emphasis is on system level testing of application timeliness, assuming that sufficient confidence in its functional correctness has been attained. Covered fault types include incorrect assumptions about temporal attributes of application and execution environment, and synchronization faults. An analysis of the effects that our constraints have on predictability and efficiency shows that the use of designated preemption points is required. A key factor in this approach is the ability to reduce the number of required test cases while maintaining full test coverage.

 • 480.
  Niklasson, Lars
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bodén, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science. Department of CS and EE, University of Queensland, Australia.
  Content, Context and Connectionist Networks1999Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The question whether connectionism offers a new way of looking at the cognitive architecture, or if its main contribution is as an implementational account of the classical (symbol) view, has been extensively debated for the last decade. Of special interest in this debate has been to achieve tasks which easily can be explained within the symbolic framework, i.e., tasks which seemingly require the possession of a systematicity of representation and process, in a novel way in connectionist systems.

  In this paper we argue that connectionism can offer a new explanational framework for aspects of cognition. Specifically, we argue that connectionism can offer new notions of compositionality, content and context-dependence based on connectionist primitives, i.e., architectures, learning, weights and internal activations, which open up for new variations of systematicity.

 • 481.
  Niklasson, Lars
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bodén, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Representing Structure and Structured Representations in Connectionist Networks1997Report (Other academic)
 • 482.
  Niklasson, Lars
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Engström, Henrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Johansson, Ulf
  Department of Business and Informatics, University of Borås, Sweden.
  An Adaptive 'Rock, Scissors and Paper' Player Based on a Tapped Delay Neural Network2001In: Proceedings of the International Conference on Application and Development of Computer Games in the 21st Century (ADCOG), 2001, p. 130-136Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an adaptive 'rock, scissors and paper' artificial player. The artificial player is based on an adaptive neural network algorithm. The hypothesis is that human players do not adopt the optimal playing strategy, i.e. to use random moves, and that the artificial player could exploit this and adopt a winning strategy. To test this hypothesis a WAP-based and a web-based version of the artificial player was made available to the general public. A total of about 3000 human players have played against the artificial player, to date. Several different training strategies are evaluated, and the results show that efficient algorithms can be constructed. The best result being 72% won games for the artificial player and 28% won by human players. The paper also identifies future interesting issues for both game developers as well as researchers within Human Computer Interaction. 

 • 483.
  Niklasson, Lars
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  van Gelder, Tim
  Philosophy Program, Research School of Social Sciences, Australian National University, Canberra, Australia.
  Can Connectionist Models Exhibit Non-Classical Structure Sensitivity?1994Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Several connectionist models have been supplying non-classical explanations to the challenge of explaining systematicity, i.e., structure sensitive processes, without merely being implementations of classical architectures. However, lately the challenge has been extended to include learning related issues. It has been claimed that when these issues are taken into account, only a restricted form of systematicity could be claimed by the connectionist models put forward so far. In this paper we investigate this issue further, and supply a model and results that satisfies even the revised challenge.

 • 484.
  Niklasson, Lars
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Ziemke, Tom
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lärande Datorer: Utopi eller Verklighet?1996Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Denna populärvetenskapliga rapport ger en kort introduktion till självlärande artificiella neurala nätverk, samt sätter dem i relation till den science fiction-version som ges på TV och film.

 • 485.
  Niklasson, Markus
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Current and future application areas for external data in data warehouses2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  External data is data that a company could acquire outside their internal systems. This external data could bring another dimension for the companies, and allow them to further understand the environment. External data incorporated into a data warehouse makes it possible to exploit a number of application areas. The comprehensive aim of this dissertation is to outline what application areas that companies exploits today and what the future will bring. To achieve this, an interview study among people working with external data and DWs have been conducted.

  Based on the information gathered through the study, the most common application areas are address updates, credit information, and marketing. Some smaller application areas have also been identified. A discussion on what application areas that will come in the future, are also to be found.

 • 486.
  Nilsson, Camilla
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Förberedelse för elektronisk dokumenthantering av redovisande dokument i tillverkande företag: en fallstudie på Volvo Aero i Trollhättan.1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att göra en förberedelse för elektronisk dokumenthantering av redovisande dokument i tillverkande företag. Ämnet är idag aktuellt när tillverkande företag hela tiden måste ha produktansvarslagen i åtanke. Tillverkande företag har ökade krav på att tillverka produkter med hög säkerhet och att även kunna bevisa det. Kraven på spårbarhet ökar och i och med det ökar kraven på god dokumenthantering. Många företag står inför liknande problem; verksamheten stora mängder information, frågan är bara var dokumenten finns och hur snabbt dessa kan hittas då det blir aktuellt vid en återsökning.

  För att vara säker på att företaget har fullgod dokumentation på tillverkningen väljer många företag att certifiera sig enligt ISO 9001. En ceritifiering enligt ISO 9001 medför oftast en ökad alstring av dokument i en verksamhet. Detta i sin tur ställer ökade krav på spårbarhet och dokumenthantering. En elektronisk lösning på dokumenthantering har på senare tid blivit allt mer aktuellt som en följd av möjligheter med ny teknik.

  En fallstudie har genomförts på Volvo Aero Corporation i Trollhättan där kontrollrapporter i kritiska operationer har studerats närmare.

  De problemställningar som har undersökts i detta arbete är i korthet:

  · Hur återsöks kontrollrapporterna idag för en specifik artikel?

  · Vilka olika angreppsätt, vilka olika fokus är aktuella vid en återsökning?

  · Går det att standardisera ett dokumenthuvud för alla kontrollrapporter för att på så vis underlätta en elektronisk hantering och implementering av dokumenten?

  Uppgiften består av att hitta gemensamma strukturer på en viss typ av redovisande dokument som har ett gemensamt syfte. Anledningarna till att återsöka dokumenten kartläggs och gemensamma parametrar kan konstateras. Utifrån dessa parametrar arbetas ett standardiserat dokumenthuvud fram. Dokumenthuvudet ska innehålla ett visst antal informationsfält där varje fält ska tjäna ett syfte med avseende på spårbarhet av de tillverkade detaljerna och återsökning av dokumenten. Dokumenthuvudet ska ligga till grund för en elektronisk hantering och återsökning av dokumenten.

  Eftersom uppgiften omfattar förhållandevis "obruten mark" är den mesta informationsinsamlingen baserad på intervjuer inom verksamheten.

  Resultatet i denna rapport redogör för ett antal anledningar att återsöka dessa typer av dokument. Vidare konstateras ett antal önskvärda parametrar som kan användas för gemensam kontrollrapport och ett prototypförslag för layout arbetas även fram.

 • 487.
  Nilsson, Cindy
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Beslutsstöd för befattningshavare på skadeplats2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Beslutsfattandet är en av de viktigaste aktiviteterna för människan. Att fatta beslut i naturliga, komplexa, dynamiska och stressiga miljöer där målen är skiftande kan vara problematiskt. Ett forskningsparadigm som ligger nära till hands för sådana situationer är Naturalistic Decision Making (NDM). Inom NDM talas det om eventuella sätt att stödja beslutsfattaren. Ett sätt att göra det är genom att konstruera beslutsstödsystem. Ett försök har gjorts inom räddningsverket till att utveckla att system kallat MicroLUPP som är tänkt att användas i en handdator av befattningshavare på skadeplatsen och kan liknas vid ett beslutsstödsystem. Studiens syfte var att undersöka huruvida MicroLUPP kan underlätta beslutsfattande för befattningshavaren på skadeplatsen. För att undersöka detta fick försöksdeltagare, som ansågs vara experter inom sin yrkesdomän använda MicroLUPP under en insatsövning, medan de ombads tänka-högt. Studien spelades in genom en bandupptagning. Insatsövningarna observerades och försöksdeltagarna intervjuades i efterhand angående sina upplevelser av användningen, vilket också spelades in genom en bandupptagning. Det visade sig att MicroLUPP inte kan underlätta beslutsfattandet för befattningshavaren i dess nuvarande utformning. Samtliga försöksdeltagare hade en negativ inställning till användningen och därav drogs slutsatsen att programmet behöver vidareutvecklas om det eventuellt ska tas i bruk.

 • 488.
  Nilsson, Jennie
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar kvalitetssäkring inom IT-konsultbranschen och undersökningen är genomförd med hjälp av litteraturstudier och intervjuer. Kvalitetssäkring skall genomföras hos IT-konsultföretagen för att en god kvalitet skall kunna erhållas på de systemlösningar som levereras till kund. I arbetet med kvalitetssäkring ingår att upprätta en kvalitetsstrategi och en kvalitetspolicy. IT-konsultföretagen skall även följa ett kvalitetssystem och en kvalitetsorganisation skall tillsättas. Kunskap om kundernas krav och önskemål på systemen skall prioriteras och genom hela systemutvecklingsprocessen skall en återkoppling till uppställda projektplaner ske. Arbetet med kvalitetssäkringen avslutas med att en uppföljning av genomförd systemutvecklingsprocess görs. Erfarenheter och lärdomar som IT-konsultföretaget erhållit från uppföljningen skall ligga till grund för kvalitetssäkringen i framtida systemutvecklingsprocesser.

 • 489.
  Nilsson, Jenny
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Säkerhetspolicys och riktlinjer vid användning av behörighetskontrollsystem1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Verksamheter som är beroende av information är idag av ett stort behov att skydda denna på ett säkert sätt. Ett sätt att skydda verksamheter från att t.ex. informationen hamnar i orätta händer är att använda ett sk behörighetskontrollsystem (BKS). Syftet med BKS är att skydda information så att den endast är tillgänglig för den som har rätt att ta del utav den.

  För att säkerhetsarbetet skall fungera tillfredsställande med BKS, är det viktigt att personalen i verksamheten är medveten om syftet och de säkerhetspolicys och riktlinjer som finns i samband med BKS. Syftet med säkerhetspolicyn är att visa vilken betydelse säkerhetsarbetet har i verksamheten.

  Den centrala delen av detta arbetet är den intervjuundersökning som ligger till grund för mitt resultat. Utifrån denna materialinsamling har jag försökt besvara min frågeställning "Finns det någon medvetenhet hos personalen kring säkerhetspolicys och riklinjer vid användning av behörighetskontrollsystem?". Resultatet och de slutsatser jag kommit fram till finns redovisade i denna rapport.

 • 490.
  Nilsson, Maria
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Perspektivberoende vid identifiering av rörelser utförda av människor2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Vi människor har en speciell förmåga att känna igen rörelser från andra människor. Olika undersökningar försöker komma fram till om vi är perspektivberoende i vår igenkänning av dessa rörelser, med det menas att vi till exempel skulle ha lättare att kännna igen en rörelse om den sågs från ett visst håll (tex. framifrån). För att studera perspektivberoende kan en ljuspunktsfigur som utför en viss rörelse roteras på olika sätt. Olika undersökningar har roterat figuren antingen plant (figuren visar rättvänd eller upp-och-ner) eller på djupet (figuren visas från vänster eller höger sida). För att studera just perspektivberoende används olika typer av primingstudier.

  Denna rapport presenterar en långtidsprimingstudie som roterar en ljuspunktsfigur plant. Försöksdeltagarna i undersökningen fick till uppgift att försöka benämna den aktivitet som ljuspunktsfiguren utförde. Figurerna kan utföra olika aktiviteter som att gå, hoppa, klättra och så vidare. Vid identifiering av upp-och-nervänd figur som föregåtts av en rättvänd figur presterar försöksdeltagarna signifikant bättre än om figuren inte tidigare visats.

 • 491.
  Nilsson, Markus
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Kan integration av nätverksresurser förenklas med hjälp av Javabaserade Jini?1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport är att undersöka om modern teknik kan åtgärda de problem som idag finns vid integration av nätverksresurser. En av grundtankarna i detta arbete är att nätverken i framtiden kommer att behöva anpassas till en mer flexibel och heterogen miljö. Anledningen till detta är att det i framtiden kommer utvecklas en rad nya produkter som ska kopplas in i nätverken.

  Rapporten är uppdelad i tre delar. I första delen undersöks vilka problem som finns idag vid resurshantering i nätverk. Denna undersökning gjordes med hjälp av intervjuer med ett antal systemadministratörer som har praktisk erfarenhet av sådana typer av problem. Den andra delen undersöker en ny teknik vid namn Jini som utvecklats av Sun Microsystems. Jini undersöktes med utgångspunkt från de problem som togs fram i första delen. Tredje delen är praktisk och syftar till att undersöka hur Jini kan användas i praktiken.

  Resultatet från första delen var sex stycken problem som var vanligast i olika kategorier. Problem med drivrutiner, rättigheter och administration för nätverskresurserna vad det som var vanligast. Resultatet från andra delen blev att Jini klarade av flera av problemen på ett smidigt sätt men kräver separata administrationsprogram för vissa problem. Tredje delen resulterade i ett antal erfarenheter från en relativt begränsad fallstudie.

 • 492.
  Nilsson, Robert
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Automated Selective Test Case Generation Methods for Real-Time Systems2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This work aims to investigate the state of the art in test case generation for real-time systems, to analyze existing methods, and to propose future research directions in this area. We believe that a combination of design for testability, automation, and sensible test case selection is the key for verifying modern real-time systems. Existing methods for system-level test case generation for real-time systems are presented, classified, and evaluated against a real-time system model. Significant for real-time systems is that timeliness is crucial for their correctness. Our system model of the testing target adopts the event-triggered design paradigm for maximum flexibility. This paradigm results in target systems that are harder to test than its time-triggered counterpart, but the model improves testability by adopting previously proposed constraints on application behavior. This work investigates how time constraints can be tested using current methods and reveals problems relating to test-case generation for verifying such constraints. Further, approaches for automating the test-case generation process are investigated, paying special attention to methods aimed for real-time systems. We also note a need for special test-coverage criteria for concurrent and real-time systems to select test cases that increase confidence in such systems. We analyze some existing criteria from the perspective of our target model. The results of this dissertation are a classification of methods for generating test cases for real-time systems, an identification of contradictory terminology, and an increased body of knowledge about problems and open issues in this area. We conclude that the test-case generation process often neglects the internal behavior of the tested system and the properties of its execution environment as well as the effects of these on timeliness. Further, we note that most of the surveyed articles on testing methods incorporate automatic test-case generation in some form, but few consider the issues of automated execution of test cases. Four high-level future research directions are proposed that aim to remedy one or more of the identified problems.

 • 493.
  Nilsson, Susanne
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Att värdera kundnytta vid systembyte2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det är viktigt för kunder och leverantörer inom IT-branschen att påvisa att en IT-investering leder till kundnytta. Detta arbete syftar därför till att se vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till när kundnytta värderas vid ett systembyte.

  Resultatet visar att olika typer av nyttofaktorer uppkommer i olika situationer. Genom att utföra litteraturstudier, intervjuer och enkäter har det framkommit några viktiga aspekter som påverkar vilka nyttofaktorer som uppstår i en verksamhet vid ett systembyte. Dessa aspekter är vilken nivå i verksamheten som systemet är tänkt att stödja, vilken typ av system som ska anskaffas, hur långt organisationen kommit i sin IT-utveckling och vilken målsättning som finns med investeringen.

  Som ett resultat i detta arbete har också ett ramverk utformats, för att underlätta för organisationer att identifiera och värdera olika nyttofaktorer. Dessutom föreslås några lämpliga metoder som kan användas som hjälpmedel i processen att identifiera och värdera olika nyttofaktorer.

 • 494.
  Nilsson, Åsa
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Läsbarhet i elektroniska hjälptexter2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Nya produkter och system är i många fall mycket komplexa och ofta krävs det någon form av introduktion för användaren för att underlätta interaktionen mellan användare och system, kanske vanligast i form av en manual. Användandet av en manual är ett typexempel på en sådan situation där användaren ska söka igenom och ta till sig en stor mängd information. En av förutsättningarna för denna interaktion är att manualen är lätt att läsa, förstå och navigera i. Denna rapport beskriver arbetet med att utröna om en referensmanual som presenteras i elektronisk form är läsbar. Detta har undersökts genom en kombination av intervju och kooperativ utvärdering. Resultaten visar att det till följd av svårigheter att navigera och tolka informationen finns brister i läsbarheten i hjälptexten. Vidare uppfyller inte hjälptexten användarnas förväntningar.

 • 495.
  Niva, Tony
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  En vidareutveckling av förvaltningsmodellen vid systemförvaltningsprocessen2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar problemområdet systemförvaltning och är en vidareutveckling av förvaltningsmodellen vid systemförvaltningsprocessen. Vid systemförvaltningsarbetet finns det olika förvaltningsmodeller som kan vara ett stöd vid taktisk och operativ styrning samt administrativ kontroll.

  Systemförvaltningsmodellen består generellt av sju olika rekommenderade delmodeller där bland annat systemförvaltningsprocessen ingår. Modeller för systemförvaltningsprocessen bör förenkla, effektivisera och ge stöd när systemförfrågningar samt systemkrav inkommer från verksamhetsledningen eller systemanvändaren. Undersökningen i detta examensarbete fokuserar på en vidareutveckling av modellen Application Maintenace Cycle (AM/Cycle) som utvecklats av Peder Brandt.

  Vidareutvecklingen i detta arbete resulterar i en modell för systemförvaltningsprocessen, vilken benämns Application Maintenace Schedule Cycle (AMS/Cycle). Litteraturstudier och intervjuer har påvisat vissa svagheter med modellen AM/Cycle, vilket tagits i beaktande vid vidareutvecklingen av AMS/Cycle. Modellen AMS/Cycle är utvecklad i form av en konceptuell, schematiskt grupperad och strukturerad modell med tre olika faser där tio förvaltningssteg ingår. AMS/Cycle är avsedd att bidra till en förenklad/förbättrad styrning och kontroll vid förvaltningsprocessen samt att sänka förvaltningskostnaderna.

 • 496.
  Nohlberg, Marcus
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Attityden till de nya sätten att kommunicera: mobiltelefon och e-post1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om de nya sätten att kommunicera, främst e-post och mobiltelefon. Genom en enkätundersökning och fyra intervjuer på två verksamheter svarar jag på frågorna:

  · Vilken är attityden är till de nya sätten att kommunicera på arbetsplatsen?

  · I vilken utsträckning används e-post och mobiltelefon idag? Har de inneburit några förbättringar? Anser arbetstagarna att det behövs regler för att reglera användandet av e-post och mobiltelefon?

  Resultaten tyder på att e-post och mobiltelefon används i varierande utsträckning. E-post är mera uppskattat än mobiltelefon, men båda anses underlätta kommunikationen på arbetsplatsen vilket ses som en förbättring. Det finns en osäkerhet inför varför e-post och mobiltelefon införts i verksamheterna. De intervjuade tror att den nya tekniken kommer att kunna underlätta deras arbete samt ge det nya möjligheter, t.ex. arbete på distans.

  Jag föreslår ett antal rekommendationer som skulle underlätta och effektivisera användandet av de nya kommunikationsteknikerna för både arbetsgivare och arbetstagare.

 • 497.
  Norberg, Annelie
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Aspekter vid utveckling av rollbaserade gränssnitt för domänexperter2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I en militär domän arbetar underrättelseledarna med olika radaruppgifter. De är domänexperter, det vill säga de har en stor kunskap inom sitt yrkesområde. Inom området finns även andra personer som har andra roller och arbetsuppgifter. Idag arbetar alla vid samma generella gränssnitt oavsett roll. Avsikten med detta arbete är att undersöka huruvida ett rollbaserat gränssnitt är att föredra vid arbete i domänspecifika och tidskritiska miljöer. Ett rollbaserat gränssnitt är anpassat till den aktuella rollens arbetsuppgifter. Undersökningen består av två faser; domänanalys och utvärdering av en prototyp. I båda faserna står användarna i centrum.

  Slutsatserna är att användarna har en positiv inställning till rollbaserade gränssnitt. Däremot anser användarna att situationsanpassade gränssnitt inte är användbara i domänen. Vad gäller personliga inställningar bör ytterligare undersökningar göras. Användarmedverkan har visat sig vara en lämplig metod vid utveckling av domänspecifika gränssnitt. Förutom att använda denna metod bör designern även ha domänkunskap. Några domänspecifika aspekter har inte kunnat identifierats eftersom användarna inom domänen skiljer sig åt på ett markant sätt.

 • 498.
  Nordin, Annika
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Utvärdering om databassystem möter användarnas behov1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten innehåller en presentation av aspekter som medför att användarnas

  krav återfinns i systemen. Rapporten innehåller dessutom en empirisk utvärdering om databassystem möter användarnas behov.

  Det som framkommer av rapporten är att användarnas krav inte tillgodoses av systemen de arbetar vid. Det är främst de icke funktionella kraven som inte möter användarnas behov. Rapporten avslutas med en allmän diskussion om arbetet, och en sammanfattning av vad som framkommit i min undersökning

 • 499.
  Nordström, Rickard
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  3DPOPS: From carbohydrate sequence to 3D structure2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In this project a web-based system called 3DPOPS have been designed, developed and implemented. The system creates initial 3D structures of oligosaccharides according to user input data and is intended to be integrated with an automatized 3D prediction system for saccharides. The web interface uses a novel approach with a dynamically updated graphical representation of the input carbohydrate. The interface is embedded in a web page as a Java applet. Both expert and novice users needs are met by informative messages, a familiar concept and a dynamically updated graphical user interface in which only valid input can be created.

  A set of test sequences was collected from the CarbBank database. An initial structure to each sequence could be created. All contained the information necessary to serve as starting points in a conformation search carried out by a 3D prediction system for carbohydrates.

 • 500.
  Norrfeldt, Helen
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Nulägesanalys med utgångspunkt från införande och utveckling av en intranättillämpning1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  This report is about an investigation which has been done as an assignment in aninternational company. An Intranet has been implemented in parts of this company, andprimarily there is a local group of people in the company which is responsible for thelocal Intranet as an informationsystem. This local group of people is also responsiblefor further development of the use of Intranet as an informationssystem in the localorganisation. To create a starting-point for this development, I have done aninvestigation that deals with:· acceptance of Intranet as informationssystem among members of the industrialmanagement.- what factors affect acceptance of Intranet in a negative way- what factors affect acceptance of Intranet in a positive way· rules by which further development of Intranet is supposed to be based on· existing and needed Intranet-applications.

78910111213 451 - 500 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf