his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
567891011 351 - 400 av 2271
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Birgersson, Niklas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ekman, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Rättvist ledarskap inom kriminalvården2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att attribuera effekten av rättvist ledarskap på arbetstillfredsställelse då det saknats specifik forskning inom området. Studien genomfördes i ett verksamhetsområde inom kriminalvården. Studien syftade även till att undersöka effekten av rättvist ledarskap på turnover intention och förekomsten av psykosomatiska besvär hos de anställda. Totalt 103 kriminalvårdare besvarade enkäten som mätte ovan nämnda variabler. Resultaten visade ett signifikant positivt samband mellan samtliga former av rättvisa och arbetstillfredsställelse. Resultaten visade vidare ett samband att rättvist ledarskap leder till en minskning av psykosomatiska besvär och minskad grad av turnover intention.

 • 352.
  Bissioni, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Vårhall, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Aurén, Marielle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Visuell exponering i butik: Hur kan butikschefer öka kundernas uppmärksamhet genom butikslayouten?2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 353.
  Bixby, Honor
  et al.
  Imperial College London, United Kingdom.
  Eiben, Gabriele
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ezzati, Majid
  Imperial College London, United Kingdom.
  Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults2019Ingår i: Nature, ISSN 0028-0836, E-ISSN 1476-4687, Vol. 569, nr 7755, s. 260-264Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Body-mass index (BMI) has increased steadily in most countries in parallel with a rise in the proportion of the population who live in cities1,2. This has led to a widely reported view that urbanization is one of the most important drivers of the global rise in obesity3-6. Here we use 2,009 population-based studies, with measurements of height and weight in more than 112 million adults, to report national, regional and global trends in mean BMI segregated by place of residence (a rural or urban area) from 1985 to 2017. We show that, contrary to the dominant paradigm, more than 55% of the global rise in mean BMI from 1985 to 2017-and more than 80% in some low- and middle-income regions-was due to increases in BMI in rural areas. This large contribution stems from the fact that, with the exception of women in sub-Saharan Africa, BMI is increasing at the same rate or faster in rural areas than in cities in low- and middle-income regions. These trends have in turn resulted in a closing-and in some countries reversal-of the gap in BMI between urban and rural areas in low- and middle-income countries, especially for women. In high-income and industrialized countries, we noted a persistently higher rural BMI, especially for women. There is an urgent need for an integrated approach to rural nutrition that enhances financial and physical access to healthy foods, to avoid replacing the rural undernutrition disadvantage in poor countries with a more general malnutrition disadvantage that entails excessive consumption of low-quality calories.

 • 354.
  Bjurén, Annie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hallner, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hållbar utveckling i ämnet biologi: En kvalitativ studie om hur grundskolelärare i årskurs 4-6 arbetar med hållbar utveckling.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie grundar sig på hur lärare tolkar hållbar utveckling i ämnet biologi. Syftet är att undersöka på vilka grunder lärarna väljer arbetssätt och ämnesinnehåll. Lärarna som intervjuas är verksamma i årskurs 4-6. Intervjuerna är semi-strukturerade vilket betyder att teman behandlas utifrån en given intervjuguide, frågorna ställs därför inte med någon förutbestämd ordning. De lärare som ingår i studien är behöriga i ämnet biologi och urvalsprocessen grundar sig i ett bekvämlighetsurval. Lärarna fick som förhandsinformation veta syftet med studien. Resultatet i studien visar på tre olika typer av lärare med olika synsätt på hållbar utveckling. De tre olika synsätten är: Hållbar utveckling i det vardagliga livet, Hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv samt Attityder och värderingar för en hållbar utveckling. Yterliggare en kategori skapades efter vidare arbete med resultatet och det är det som är gemensamt för innehållet när lärarna talar om hållbar utveckling. I den gemensamma delen framkommer det att diskutera med eleverna, att medvetandegöra eleverna och den aktuella debatten inom hållbar utveckling, är centrala delar. I avsnittet diskussion belyses bland annat hur hållbar utveckling involverar samhället och att lärarna i studien antar en fostrande inställning till området. Diskussionen synliggör även de förmågor som visat sig vara viktiga i arbetet med hållbar utveckling. Studien visar på att lärarna erbjuder och möjliggör kunskaper som verktyg för eleverna, för att eleverna ska ha de färdigheter som krävs för att verka i samhället för en hållbar utveckling. Det är kunskaper för elevernas individuella förmåga att verka i samhället inom våra gemensamma referensramar. Eleverna övas i och utvecklar sin förmåga att inse konsekvenserna av olika alternativ och livsstilar.

 • 355.
  Björegren, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Karlsson, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Förskollärares syn på små barnsspråkutveckling: Återupprepa tills barnet erövrar det!2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi är två lärarstudenter som har funnit det mycket intressant att studera barn i åldrarnaett till tre år och deras språkutveckling i förskolan, vi har valt att fokusera vår studiekring samlingen som forum för språkutveckling. Under vår verksamhetsförlagda del avutbildningen har vi sett att förskollärare ser på samlingen på olika sätt och att den intealltid ses som ett pedagogiskt verktyg att stimulera barnens språkliga utveckling. Dåbarngrupperna blir större och det kan vara svårt att ge varje enskilt barn denuppmärksamhet som krävs för att stimulera barnets språkliga utveckling vill vi peka påsamlingen som arbetsmetod. Vi har valt att observera tre förskollärare samt genomföraintervjuer med dessa tre, vi valde tre utbildade förskollärare med olika långarbetslivserfarenhet. Vi ville se hur de agerade i samlingen samt ta reda på vad de görför att främja barnens språkutveckling i samlingen. Det vi såg under våra observationervar att det förekom både sång och lek, men att man inte såg samlingen som ett verktygutan mer som ett sätt att underhålla eller informera barnen. Vi har studerat vad somfinns skrivet om samlingen som pedagogiskt verktyg vid barns språkliga utveckling ochfunnit att man med fördel kan nyttja samlingen genom att leka ordlekar, läsa och låtabarnen prata inför sina kompisar på det sätt som förskolläraren vill. Här har manmöjlighet att gå in och styra det som man vill att barnen ska ta del av och öva på mengöra det på ett sätt som blir roligt för barnen. Vi har diskuterat och jämfört vårt resultatmed det som tidigare pedagoger och filosofer har skrivit. Vi vill med den här studienuppmuntra till att se samlingen som ett verktyg som har stor potential i dagensförskolearbete, samt att det är viktigt att inte glömma de allra minsta barnen genom attbara ha samlingar som fokuserar på de äldre barnen utan arbeta med samlingar för allaåldrar.

 • 356.
  Björk, Dennis
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Skoglund, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kundlojalitet: påverkas lojaliteten hos en person med synskador av en dagligvarubutiks butiksmiljö i val av butik?2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Att behålla lojala kunder är viktigt för många företag och butiker då de lojala kunderna anses vara mer lönsamma än att rekrytera nya. Det har under senare år ägnats mycket tid att förstå vad som påverkar kunders lojalitet. Uppsatsens undersökning bygger på att beskriva hur lojaliteten hos en person med synskador påverkas av dagligvarubutikernas butiksmiljö i val av butik. Personer med funktionsnedsättning fråntas ofta möjligheter som för andra kunder är självklara genom brister i butiksmiljön. Konsumenterna går till de butiker som inte försvårar deras sätt att utföra sin handel. I och med att kunden också registrerar ett helhetsintryck över företagets värderingar, beteenden och synliga faktorer påverkar detta i valet av butik.

  Uppsatsen har till syfte att genom kvalitativa undersökningsmetoder, öppna individuella intervjuer och butiksobservationer undersöka om lojaliteten hos en person med synskada påverkas av en dagligvarubutiks butiksmiljö i val av butik. Syftet är vidare att beskriva hur personerna påverkas och analysera detta med utgångspunkt från Dick & Basus lojalitetsindelning (Dick AS & Basu, K 1994). I ett större perspektiv syftar uppsatsen till att fungera som underlag och/eller inspiration till butiker som har intresse av att arbeta med butiker som är tillgängliga och anpassade för alla samhällets individer, framförallt synskadade personer.

  Utifrån de resultat studien producerat har vi kommit fram till att svaret på vår undersökning visar sig vara att butikernas miljö spelar roll, i form av att förenkla urvalet av butik vid konsumtion av dagligvaror. Efter att ha analyserat svaren från intervjuerna kan vi konstatera att service från besök i butikerna är det primära i butiksmiljön som påverkar beteendet hos en person med synskada. En god, hjälpsam och kunnig personal tycks vara det som spelar störst roll i beteendet av lojalitet för de synskadade utifrån vår studie. Butiksmiljön spelar också en stor roll, då det är en avgörande faktor i val av butik.

 • 357.
  Björk, Sanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Klang Schönborg, Rebecka
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Miljöanpassade inköp: Tre familjeägda företags drivkrafter, hinder och arbetssätt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med att klimatet förändras och att extremväder blir allt vanligare har miljön blivit en viktig faktor att ta hänsyn till. Det är omtalat i media nästa dagligen och vi påminns om att värna om miljön. Mest viktigt är det för företag att ta hänsyn till miljön, de är en av de stora påverkarna av miljöförstörelse. Det främsta problemet hos företag är att de vill ha en ekonomisk tillväxt men samtidigt inte skada miljön. Här kan inköpsfunktionen ha stor påverkan genom att köpa in material som är framtaget på ett sätt som är mindre miljöbelastande. 

  Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur företag arbetar med miljöanpassade inköp, vad det finns för drivkrafter som driver miljöarbete framåt, vilka hinder som finns som bromsar utvecklingstakten och vilka möjliga arbetssätt som finns för inköpsfunktionen att miljöanpassa sig. Dessa aspekter är också våra problemfrågor. Vi har valt att göra en intervjustudie för att besvara våra problemfrågor. Tre familjeägda företag av olika storlek är intervjuade och de alla är verksamma inom stålindustrin. Detta för att kunna göra en så rättvis jämförelse som möjligt mot den teoretiska referensramen samt företagen sinsemellan. Rapportens resultat är att vi hittade gemensamma nämnare i både drivkrafter och hinder hos våra tillfrågade företag. Vi hittade även olikheter såsom att ytterligare drivkrafter hos företagen var att miljöprofilera sig, en marknadsföringsfördel mot kund – en extern drivkraft eller att arbetet med de interna miljömålen – en intern drivkraft. Vidare vilket arbetssätt de använder sig av för att möliggöra miljöanpassade inköp är individuellt och mycket beroende av företagsstorlek.

 • 358.
  Björk Stiernström, Gabriel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Video tutorials for artists in the entertainment industry: A comparative study of what makes a video tutorial effective2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research explores video tutorials for concept artists in the entertainment industry. Through websites such as Gumroad tutorials are today being sold and the problem is that there is no guarantee of the quality of the tutorials and people simply have to rely on the description of the product. The research question is: What is an effective video tutorial for concept artists in the entertainment and game industry and what elements contribute to what makes it effective? Five video tutorials were created based on a comparative study, and discussed during qualitative interviews with novice and proficient artists. The results say that parallels can be drawn between a person's proficiency, the content and the structure of the tutorial. If you understand these parallels you are able to create effective tutorials for specific audience groups.

 • 359.
  Björkgren, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Johansson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Läxan som ett medierande redskap: En kvalitativ studie om samarbetet mellan skola och hem ur ett lärarperspektiv2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att ta del och göra en analys av lärares erfarenheter av samarbete med vårdnadshavare avgränsat till stöd i elevernas läxor. Vi ville identifiera betydande faktorer för ett samarbete mellan skola och hem och ta del av lärares eventuella visioner om ett utvecklat samarbete. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med sex verksamma lärare i årskurs 1-3. Vi har utgått från begrepp ur ett sociokulturellt och socialekologiskt perspektiv i vår tolkning av det empiriska materialet. Resultatet visar att lärarna anser att det är viktigt med ett samarbete mellan skola och hem kring läxorna. Läxan framställs som ett medierande redskap för samarbetet där elevens omvärld, skola och hem, sammanförs. Läxan som ett medierande redskap betyder att det är ett redskap som är färgat av vår kultur och ett verktyg för kommunikation. Viktiga faktorer för samarbetet mellan skola och hem är begreppen

  tydlighet och förhållningssätt. Konkret betyder det: att ge information, att ge läxan i tid, att praktisera en öppen kommunikation och att vara tydlig.

 • 360.
  Björkholm, Viktor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Jakt på gamifcation: En stuide om påverkan av gamification2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Jägare rapporterar avskjutningar på vilt i Viltdata.se. Viltdata.se ägs av jägarförbundet. Under de senaste jakt säsongerna har rapporteringgraden i landet minskat. Gamification betyder att man introducerar monteringstekniker som vanligtvis finns i videospel för att motivera sina användare till att använda systemet.

  Frågeställning: Vilken påverkan kan ett gamifierat Viltdata ha på jägare till att rapportera i Viltdata?

  Syfte: Gamification kan tänkas vara ett lämpligt sätt att öka rapportering i systemet, men undersökning av hur gamification påverkar användarna behövs göras. Syftet med studien är att identifiera och analysera hur gamification påverkar jägare som använder sig av Viltdata. Kan gamification vara ett lämpligt sätt att öka rapporteringen till Viltdata.

  Metod: I studien görs en kvalitativ studie i form av ett experiment och kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Deltagarna är jägare som tidigare använt Viltdata. Insamlat material under undersökningen jämförs med tidigare forskning som gjorts på gamification.

  Slutsats: Efter analys av material från experiment, intervjuer och tidigare forskning finns det nog bevis för att kunna påstå att gamification fungerar och kan tas emot med en god attityd av användaren.

 • 361.
  Björklund, Carina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jonsson, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ett arbete som präglas av ständig oro och stor försiktighet: en kvalitativ socialpsykologisk studie om lärarnas erfarenheter av ekonomisk utsatthet i skolan2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett samhällsproblem i dagens Sverige är att allt fler familjer lever i ekonomisk utsatthet. Denna studie har sin utgångspunkt i termen relativ fattigdom som innebär att fattigdom ställs i relation till individens sociala kontext. Studien utgår från en lärares perspektiv där syftet är att få en djupare förståelse för hur läraren bemöter elever som lever i ekonomisk utsatthet, samt hur läraren arbetar för att stärka dessa elevers självkänsla. Det teoretiska ramverket utgörs av symbolisk interaktionism och med hjälp av begreppen spegeljaget samt den generaliserade andre förklaras hur elevens självkänsla, beroende på lärarens bemötande, eventuellt kan stärkas. Studien är av kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som redskap. Urvalet består av 11 lärare på låg- och mellanstadiet i sju olika kommuner inom Västra Götalands län. Resultatet visar att lärarens bemötande kan påvisas utifrån två huvudteman; hur läraren handlar inför enskild elev samt hur läraren handlar gentemot omgivningen. Förstnämnda tema präglas av lärarens övergripande oro för elever som lever i ekonomisk utsatthet samt att lärarens arbete kräver stor försiktighet. Andra temat innefattar ett dagligt normaliserande och inkluderande arbete för att skapa en inkluderande och stödjande miljö.

 • 362.
  Björlin, Nadia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Maliqaj, Denis
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Emotionella och identitetsskapande fördelar: Innebörden av fördelarna enligt varumärkeskonsulterna2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare år har de emotionella och identitetsskapande fördelarna blivit starkt eftertraktade i varumärken. Att som företag inneha ett varumärke, vars produkter enbart innehar funktionella fördelar, är inte längre konkurrenskraftigt. Därför är det extra viktigt att betona de emotionella och identitetsskapande fördelarna i varumärkets värdeerbjudande. Genom denna utveckling, har varumärkeskonsulternas kunskaper blivit allt mer eftertraktade, då dessa förstår hur konsumenten tänker och hur arbetet skall utformas för att attrahera konsumenterna med fördelarna som hjälp.

  Syftet med studien har varit att redogöra för vad innebörden av de emotionella och identitetsskapande fördelarna är för konsumenter. Detta har gjorts med hjälp av att intervjua sex stycken ledande varumärkeskonsulter med mångårig erfarenhet inom detta verksamhetsfält. Kvalitativa undersökningar i form av telefonintervjuer har gjorts med varumärkeskonsulterna, som klargjort hur innebörden av fördelarna påverkar konsumenten genom andra varumärkesbegrepp. Resultatet har pekat på att de emotionella och identitetsskapande fördelarna definieras olika och har olika användningsområden för den enskilde konsumenten. De emotionella fördelarna ämnar att framkalla känslor inom konsumenten gentemot det valda varumärket. Att fördelarna är introverta och icke-verbala, exemplifieras av att en konsument köper ett par Calvin Klein-kalsonger för att få en känsla av fräschör, trots att plagget inte kan beskådas av omgivningen.

  De identitetsskapande fördelarna betonar istället de sociala aspekterna av varumärkesnyttjandet. Fördelarna är självexpressiva och extroverta, alltså skall de nyttjas av konsumenten för att uttrycka dennes identitet mot omgivningen. Att dessa skall nyttjas i en social kontext för att visa vad konsumenten vill stå för och identifiera sig med, är innebörden av fördelarna för konsumenten. En konsument som exempelvis köper en Porsche för att uppvisa sig själv i en eftertraktad bil med syftet att upplevas mer fysiskt attraktiv, är signifikativt för detta. 

  Slutsatsen som kan dras är att de emotionella och identitetsskapande fördelarna är svårdefinierade men viktiga enligt varumärkeskonsulter för att nå ut till dagens konsument. Konsumenter vill numera ha en emotionell koppling till sina köp och därför är det extremt viktigt att betona båda fördelarna i ett varumärkes värdeerbjudande. Det har aldrig varit så aktuellt och avgörande att som företag arbeta med de emotionella och identitetsskapande fördelarna, som det är idag. 

 • 363.
  Björn, Jenny-Ann
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Thörnqvist, Angelica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vilken enskild faktor har störst påverkan vid val av dagligvaruhandel?2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många dagliga köpbeslut berör saker som måste inhandlas till hemmet för vårt dagliga leverne. Matvaror, toalettpapper och övriga nödvändiga varor inhandlas ofta på samma butik om och om igen. Av vilken anledning återvänder vi till samma butik för att utföra inköp av det som kan räknas som de mest återkommande produkter vi använder oss av?Denna uppsats lägger fokus på att hitta skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors köpbeteende och av vilka anledningar de väljer att handla på de dagligvarubutiker som de har valt som sina primära.För att svara på frågan om män och kvinnor anger samma faktor som störst påverkansfaktor vid val av dagligvarubutik utfördes två enkätundersökningar på vardera 72 respondenter. En undersökning utfördes i kommuner med invånarantal mellan 1000- 30 000. Den andra undersökningen utfördes i större kommuner med invånarantal över 30 000.Med utgångspunkt i dessa undersökningar har vi kommit fram till att det finns en del likheter mellan manligt och kvinnligt köpbeteende, som att både män och kvinnor anser att läget är den enskilt viktigaste påverkansfaktorn och att butiken bör ligga nära hemmet, men även skillnader som att män inte är lika priskänsliga som kvinnor eller att de föredrar att spendera kortare tid i dagligvarubutiker.

 • 364.
  Björserud, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lärares uppfattningar av individanpassad undervisning2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanen (Lgr11) och skollagen (SFS 2010:800) är det lärarens uppdrag att individanpassa sin undervisning. Dessa styrdokument är tydligare kring den individanpassade undervisningen än vad tidigare styrdokument har varit. Min erfarenhet var att detta inte gjordes fullt ut som det förväntades. Med detta som bakgrund ville jag undersöka lärares förståelse av individanpassad undervisning. Därmed blev mitt syfte att undersöka och studera lärares skilda uppfattningar av individanpassad undervisning. Detta valde jag att göra genom en kvalitativ metod med intervju som datainsamlingsteknik. Studien har sin utgångspunkt i fenomenografin. I studien har fyra verksamma lärare intervjuats. Resultatet visade två skilda uppfattningar av individanpassad undervisning: Individanpassad undervisning som generell princip för undervisning och Individanpassad undervisning som utopi. Det som blev tydligt i resultatet är att kategorin Individanpassad undervisning som generell princip för undervisning är den kategori som var mest frekvent förekommande i det empiriska materialet, det vill säga lärarna uppehöll sig i intervjuerna kring resonemang som kan hänföras till innehållet i den beskrivningskategorin. Lärarna ger alltså uttryck för att de använder sig mycket av individanpassad undervisning. Innan studien antog jag att lärarna i större utsträckning skulle se den individanpassade undervisningen som något som de ville jobba med, men inte ansåg sig ha tid, resurser eller möjligheter till. Vid en analys av relationen mellan de skilda uppfattningarna kunde det konstateras att kategorin Individanpassad undervisning som generell princip för undervisning kan betraktas i ett elevperspektiv som mer utvecklande än kategorin Individanpassad undervisning som utopi.

 • 365.
  Bladelius, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Dubbla yrken: En intervjustudie om vilka kompetenser som är betydelsefulla för yrkeslärare2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Yrkeslärare har som uppgift att arbeta med att förmedla sin kunskap om branschen så att elever ges möjlighet att utföra hantverket. De har också en pedagogisk roll för att kunna lära ut och undervisa i hantverket. Programmålen betonar aspekter som handlar om förmåga att kunna utföra yrket. Hur hanterar yrkeslärarna sina dubbla yrkesroller, upplever de att de har dubbla yrkesroller? Studiens syfte är att undersöka vilka kompetenser yrkeslärare i Hotell – och restaurangprogrammet upplever betydelsefulla för att bli en professionell yrkeslärare. Detta är en intervjustudie där jag valt att intervjua tre yrkeslärare inom Hotell – och restaurangprogrammet. Resultatet pekar på att vara yrkeslärare innebär att ha kompetens inom två yrkesområden, dels branschkompetens, dels den pedagogiska yrkeskompetensen. De tre första aspekterna som lärarna betonar har koppling till branschen, och handlar om vikten av grundkunskaper och yrkeslivserfarenhet, att vara stresstålig problemlösare samt nyfikenhet och intresse för egen utveckling inom yrket. De två övriga är mer relaterade till den pedagogiska uppgiften och handlar om att vara flexibel och väl förberedd samt betydelsen av god elev- och föräldrakontakt. Samtidigt kan konstateras att dessa kompetenser också överlappar varandra, enligt analysen av deras utsagor. De upplever inte att de har dubbla roller, de upplever att det är en roll att vara yrkeslärare med dubbla och breda kompetensområden.

 • 366.
  Blagrove, Mark
  et al.
  Department of Psychology, Swansea University, Swansea, United Kingdom.
  Hale, Sioned
  Department of Psychology, Swansea University, Swansea, United Kingdom.
  Lockheart, Julia
  Swansea College of Art, University of Wales Trinity Saint David, Swansea, United Kingdom / Goldsmiths, University of London, London, United Kingdom.
  Carr, Michelle
  Department of Psychology, Swansea University, Swansea, United Kingdom.
  Jones, Alex
  Department of Psychology, Swansea University, Swansea, United Kingdom.
  Valli, Katja
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi. Department of Psychology, University of Turku, Turku, Finland.
  Testing the Empathy Theory of Dreaming: The Relationships Between Dream Sharing and Trait and State Empathy2019Ingår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 10, artikel-id 1351Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In general, dreams are a novel but realistic simulation of waking social life, with a mixture of characters, motivations, scenarios, and positive and negative emotions. We propose that the sharing of dreams has an empathic effect on the dreamer and on significant others who hear and engage with the telling of the dream. Study 1 tests three correlations that are predicted by the theory of dream sharing and empathy: that trait empathy will be correlated with frequency of telling dreams to others, with frequency of listening to others’ dreams, and with trait attitude toward dreams (ATD) (for which higher scores indicate positive attitude). 160 participants completed online the Toronto Empathy Questionnaire and the Mannheim Dream Questionnaire. Pearson partial correlations were conducted, with age and sex partialled out. Trait empathy was found to be significantly associated with the frequency of listening to the dreams of others, frequency of telling one’s own dreams to others, and attitude toward dreams. Study 2 tests the effects of discussing dreams on state empathy, using an adapted version of the Shen (2010) state empathy scale, for 27 pairs of dream sharers and discussers. Dream discussion followed the stages of the Ullman (1996) dream appreciation technique. State empathy of the dream discusser toward the dream sharer was found to increase significantly as a result of the dream discussion, with a medium effect size, whereas the dream sharer had a small decrease in empathy toward the discusser. A proposed mechanism for these associations and effects is taken from the robust findings in the literature that engagement with literary fiction can induce empathy toward others. We suggest that the dream acts as a piece of fiction that can be explored by the dreamer together with other people, and can thus induce empathy about the life circumstances of the dreamer. We discuss the speculation that the story-like characteristics of adult human dreams may have been selected for in human evolution, including in sexual selection, as part of the selection for emotional intelligence, empathy, and social bonding.

 • 367.
  Blake, Christopher
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Östman, Britt-Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Relationer och projekt: En studie av det mellanmänskliga i det rationella2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Projekt pratas ofta om i form av ett logiskt och rationellt system, men det är i sig ologiskt eftersom projektet i sådana termer inte existerar. Exempelvis kan projektet själv inte ha mål. Vid flera undersökningar har en majoritet angett relationer som den största framgångsfaktorn för projekt. Med hjälp av en fallstudie och tidigare forskning i ämnet anser vi att människor är det som kausalt skapar projekt och har därför intervjuat personer med olika roller med erfarenheter av arbete i projekt.

  Vår sammanslagning av empiri och teori pekar på att relationer existerar bland annat genom kommunikation, ansvar, samarbete, gemenskap och tillit. Men i detta fall är relationerna ock-så hårt styrda av strukturer och otydlighet. Vi har argumenterat för att ledningen, i vårt fall både kan och bör arbeta aktivt för att skapa fungerande relationer i projekt där uppgiften kräver det.

 • 368.
  Blixt, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Johansson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  MAGISKT MED LÄSSTUND: En studie om pedagogers och barns uppfattningar om läsning i förskolan2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi är intresserade av vilken roll barnboken har i förskolan och om både pedagoger och barn hade någon uppfattning om varför läsning kan vara av betydelse. Därför ville vi ta reda på pedagogers och barns syn på läsandet av barnböcker i förskolan, samt att ta reda på vilka likheter och skillnader det finns mellan deras uppfattningar. Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi intervjuat sex pedagoger och 18 barn. Vår studie bygger på ett sociokulturellt perspektiv. Pedagogerna använde barnboken främst som ett verktyg i förskolan för att främja barnets kunskapsutveckling som exempelvis språket, fantasin och faktakunskaper. Barnen däremot var av den uppfattningen att de läser på förskolan för att det är lustfyllt. Något som pedagogerna och barnen var överens om var att det är pedagogerna som bestämmer vad de skall läsa under de organiserade lästillfällena under dagen, men att barnen får bestämma när de själva tar initiativet till det under den fria leken.

 • 369.
  Blomquist, Yohan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Savas, Emel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Spång, Michaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ledarskapsstilar: En jämförelse av ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport fokuserar på vilka skillnader och likheter det finns mellan ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor. Rapporten använder sig av ett statistiskt underlag som tagits fram med hjälp av beteendeprofileringsverktyget Interpersonal Dynamics Inventory (IDI). Dessutom har ett flertal intervjuer genomförts med utvalda ledare inom privat och offentlig sektor. Rapporten undersöker vilka ledarskapstilar som finns och vilka som är vanligast förekommande. Rapporten tar även upp viktiga faktorer som skiljer den privata sektorn från den offentliga.

  Syftet med denna rapport är att identifiera skillnader och likheter vad gäller ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor. Dessutom redogör rapporten för ett antal orsaker som bidrar att det finns skillnader och likheter mellan de båda sektorerna. Den teoretiska referensramen utgår från teorier som fokuserar på traditionella ledarskapsstilar och vad som omfattas av privat respektive offentlig sektor, dessa jämförs i sin tur med statistik och intervjuer.

  Undersökningen visade att skillnaderna mellan privat och offentlig sektor inte var stora vad gäller ledarskapsstilar. Samma typ av ledarstil var vanligast bland chefer oavsett vilken sektor som granskades.

 • 370.
  Blomstrand, Evelyn
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Eklund, Ellen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Rollen som pappa i fokus: En kvalitativ socialpsykologisk studie om mäns upplevelser av rollen som pappa2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället präglas av en jämställdhetsdebatt där regeringen genom sociopolitiska åtgärder aktivt arbetar med att jämställa kvinnor och män. Det har skett förändringar i hur faderskapet och pappans roll framställs i samhället vilket resulterar i nya attribut på rollen som pappa. Denna studie syftar till att beskriva och skapa förståelse för mäns upplevelser av rollen som pappa. Studien är av kvalitativ ansats och genomförd med hjälp av tio semistrukturerade intervjuer. Teoretiska utgångspunkter är rolltagande och socialisation, normer köns- och genusroller samt rollkonflikt. Urvalsgruppen består av män som blivit pappor efter senaste revideringen i föräldraförsäkringslagen 2016-01-01 och är sammanboende med barnets mamma. Datan analyserades med hjälp av fenomenologisk analys. Resultatet visade att männen upplevde rollen som pappa präglad av ansvar, delaktighet och jämställd med den andre föräldern. Männen upplevde att det tog tid att socialiseras in i rollen som pappa där den sociala omgivningen och normer samt den egna pappans antagande av rollen som pappa påverkade. Männen upplevde att traditionella könsroller allt mer suddas ut vilket resulterade i förändrade attityder från omgivningen där främst arbetsgivarens stödjande förhållningssätt beskrevs uppmuntrande till att ta ut föräldraledighet. 

 • 371.
  Bobar, Amela
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Caperman, Oskar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  The phenomenon of motivation within an employment & staffing company: A qualitative study at Proffice2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Denna studie berör motivation till arbete och syftar till att öka förståelsen för området. Motivation är dock ett svårbegripligt ämne att förstå sig på. Dess komplexitet kan åskådliggöras i att det än idag inte finns en enskild accepterad definition av motivation. Så länge som det betyder olika saker kommer det att vara ett svårstuderat område Även det faktum att individer har olika behov och därför motiveras av olika faktorer gör området än mer komplext.

  Då pengar gör det möjligt att förvärva olika saker och tillfredsställa en del av de mänskliga behoven så anses de också av somliga vara motiverande, varpå vi valde att inkludera även lön i vår studie. Studien har genomförts i ett bemanningsföretag för att öka förståelsen om motivation i ett sådant företag då arbetsförhållandet skiljer sig något från en traditionell anställning där individer arbetar direkt för sina arbetsgivare.

  Problemformulering: - Vad motiverar individer att arbeta för ett bemanningsföretag?

  - Vilken effekt har lönen på anställdas motivation i ett bemanningsföretag?

  Syfte: Syftet med arbetet är att få en ökad förståelse om motivation till arbete samt relationen mellan lön och motivation och hur det förhåller sig i ett bemanningsföretag.

  Metod: Vi valde att utföra en kvalitativ studie på Proffice där vi intervjuade fyra fastanställda konsulter. Slutsatser: Då individer har olika behov och är motiverade av olika saker är det svårt att dra generella slutsatser om vad som motiverar. Det som individerna i just detta fall var nöjda med var varierande uppdrag som tillät individerna att utvecklas och lära sig nya saker som i sin tur kan vara motiverande. Det som individerna var missnöjda med var osäkerheten kring anställningen och de sociala relationerna till kollegor och arbetsgivare, aspekter som i sin tur kan ha en negativ effekt på motivation när de inte är tillfredställda.

  Trots att majoriteten av individerna i undersökningen inte var nöjda med sin lön så tycktes den inte ha en negativ effekt på deras prestationer då de inte hade fått vara kvar på uppdraget så länge om de inte hade utfört sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Dock verkade missnöjdheten ha en negativ effekt på motivationen att stanna kvar i företaget på lång sikt.

  Rekommendationer till fortsatta studier: Vidare forskning inom området kan genomföras med andra metoder eftersom resultaten är i hög grad beroende av de metoder som används. En annan möjlighet är att inkludera respondenter från andra kontor. Då vi endast valde att inkludera fast anställda i vår studie så kan studien vidareutvecklas genom att inkludera även provanställda.

 • 372.
  Bodegård Gustafsson, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Big Data Arkitekturer: En studie om tekniska och organisatoriska för- och nackdelar vid val av Big Data arkitektur.2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Explosionen av sociala medier, användandet av smartphones och den ständiga uppkopplingen till internet gör att mängden tillgänglig data idag hela tiden ökar. Det rör sig dock inte bara om stora mängder data utan också om data som har en hög inflödeshastighet samt är av varierade datatyp. Kombinationen av dessa egenskaper gör att det blir svårt att hantera datan med konventionella metoder t ex relationsdatabaser (RDBMS) och denna data har fått namnet Big Data.

  Det finns flera verktyg (lösningar) för att hantera Big Data på marknaden idag. Ett av dessa är Apache Hadoop, ett Distribuerat Fil System (DFS) som använder sig av en programmeringsmodell som heter MapReduce. Sedan finns det även lösningar baserade på klassiska databassystem som den populära relationsmodellen t ex Postgres-XL som är en Big Data lösning baserad på PostgreSQL.

  Denna studie ämnar undersöka vilka för- och nackdelar det finns för företag som redan använder sig av relationsmodellen att hålla sig till liknande teknologi, t ex Postgres-XL eller om de ska byta till en nyare teknologi, t ex Apache Hadoop. För att undersöka detta har ett antal tekniska och organisatoriska aspekter identifierats och sedan har en främst teoretisk studie genomförts som består av en litteraturstudie samt en fallstudie.

  Resultatet från studien visar på att det ur ett organisatorisk perspektiv finns flera fördelar för ett företag eller en organisation att hålla sig till relationsmodellen (Postgres-XL) medan det ur ett tekniskt perspektiv finns flera fördelar med att byta till en nyare teknologi (Apache Hadoop). De tekniska och organisatoriska aspekterna tar i många fall ut varandra och frågan för ett företag blir då om de tekniska aspekterna har en högre prioritet än organisatoriska aspekter. 

 • 373.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  100 years and older: responsible ownership in long-lived family firms2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore the implications of responsible ownership in long-lived family firms. Theoretically, the paper draws on responsible ownership. Responsible ownership is suggested as an alternative conceptualization of social responsible behavior in family firms. Empirically, the study draws on in depth case studies from Germany and Sweden. The study focuses on responsible ownership behavior towards two key stakeholders, i.e. employees and the home community. Thereby the study contributes to further the understanding of responsible ownership of family firms.

 • 374.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Go East! How family businesses choose markets and entry modes when internationalising2016Ingår i: International Journal of Globalisation and Small Business, ISSN 1479-3059, E-ISSN 1479-3067, Vol. 8, nr 4, s. 333-354Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates the choices of foreign markets, international market selection (IMS), and the respective entry modes, entry mode selection (EMS), for family firms internationalisation by using in-depth case studies of two family-owned newspaper companies. These decisions are studied from the Uppsala-stage model perspective. The purpose is to understand how and why family firms choose IMS and EMS when internationalising from a risk perspective. This study shows that IMS and EMS can at times be the consequence of one decision which may be the result of opportunistic behaviour. The decision reflects the risk preferences of owning families when selecting markets and entry modes. The explored family firms use contrasting approaches as they choose IMS and EMS according to different logics. Psychic distance leads to certain international market selection, but there is not a given preference for low distance. Instead, the entry mode selection reflects the dominant risk perception of the owning families. A preference for direct entry modes corresponds to the owning families risk perception and need for control. Accordingly, IMS and EMS are two steps, but the order of these is not given, i.e. after an entry mode is chosen this may be applied irrespective of the market to be entered. Business model and acquisition are highlighted as alternative entry modes, giving control to family firms. Thereby, this study expands those prior and increases the understanding of the peculiarities of family firm internationalisation.

 • 375.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Heteronormativity and the family firm: Will we ever see a queer family business?2017Ingår i: Gender and Family Entrepreneurship / [ed] João J. Ferreira, Vanessa Ratten, Veland Ramadani, Robert D. Hisrich, Leo-Paul Dana, London and New York: Routledge, 2017, 1, s. 171-182Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 376.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Internationalization of regional newspaper companies: two examples2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Newspaper companies and other media companies are under pressure as their traditional business model is challenged. Some companies try to compensate by entering new markets, i.e. to internationalize. This strategy increases their presence in old and new media markets and segments. This paper problematizes how two family owned newspaper companies internationalize from two perspectives, i.e. an ownership perspective and an industry perspective. Empirically, the paper draws on two examples of family owned newspaper companies. Semi-structured interviews with owners, managers and editors have been conducted domestically and in the respective foreign market. Archival data has been used to complement the interviews. Both companies started as regional newspaper companies and have reached leading positions in their distribution area. Whereas one company entered the Eastern European market in the 1990s the other company focused on domestic expansion and small scale, international joint ventures in the later 2000s. From an ownership perspective it becomes visible that the family owners are initiating and supporting the internationalization process. In one company, an owner manager was in charge for the internationalization process which can be seen as a success factor. In the other company, the owners were not actively involved which is reflected in the relatively poorer results. From a newspaper industry perspective the study shows that synergies are possible by syndication of content across languages within the same industry as well as business models (printing).These perspectives contribute to the developing body of literature in the field of media management on internationalization and ownership.

 • 377.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Learning to professionalize: handling tensions in a family owned newspaper business2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims at understanding the professionalization process of a Swedish family owned newspaper from a generational perspective. Professionalization is a much debated topic within the family business field. Family ownership is still common in the Nordic countries.  But the consequences and implications are not well understood and despite its presence the issue of family ownership is rarely discussed in the academic field. Media studies discuss professionalization but mostly focusing on the journalistic profession. Ownership and ownership transition have only recently been discussed.

   Empirically, the paper draws on an in depth case study of a family owned newspaper company. Semi-structured interviews with owners, managers, board members, and editors have been conducted. The interviews were complemented with secondary material, e.g. annual reports and biographies. Four generations are discussed with regards to professionalization processes.  The study shows that competence and learning are factors influencing the professionalization process across generations.  Competence is divided into cultural and formal competence. Learning is categorized as experiential learning which increases over generations. Formal competence and structures become important, increasing the risk for alienation between the owners and the business.  Professionalization of ownership structures and roles has consequences for family, ownership and business. The paper contributes to the limited research on family ownership in media management research.

 • 378.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Jönköping International Business School.
  The codetermined family business: a paradox?2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This work in progress paper introduces codetermination as phenomenon to the family business field. The study aims at exploring the role of employee-representatives in boards of non-listed family businesses and thereby contributes to understanding ownership and governance processes in family businesses.

 • 379.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The codetermined family business: a paradox?: Comparing cases from Sweden and Germany2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this comparative case study is to understand codetermination in two family firms. Empirically, this study draws on an interpretive case study of two family businesses. Its findings extends earlier research, by exploring and introducing the phenomenon of codetermination in the family business literature. Theoretically, the study draws on the control-collaboration paradox which helps understanding the phenomenon of codetermination. Findings highlight the need for professional governance structures in order to facilitate cooperation between family owners, the management, and employee representatives.

 • 380.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Brozovic, Danilo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Work-family interface: coping strategies in growing family SMEs2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  SMEs may be more vulnerable because of their limited resources (Falkner & Hiebl, 2015). SMEs’ success is often dependent on their owner managers, e.g. their attitude towards growth may differ substantively (Achtenhagen, Naldi, & Melin, 2010; Jaouen & Lasch, 2015). For instance, Davidsson argued that not all small firm owners are willing to grow because they, e.g., fear that growth will endanger employee well-being and the owners will lose control (Davidsson, 1989, 1991). The ability of owner managers to follow a growth strategy may in part also be dependent on how the owner manager is able to handle its life outside the business (Jennings & McDougald, 2007), e.g. the family embeddedness (Aldrich & Cliff, 2003).

  More recent research has called for studies investigating, e.g. the work–family (WF) interactions in businesses run by male and female entrepreneurs (Adkins, Samaras, Gilfillan, & McWee, 2013; Ahl, 2006). Extant research has started looking at motives and constrains of female entrepreneurs in regards to the work family interface (Adkins, et al., 2013; Ahl, 2006).

  Research on work family interface is, in line with other areas, dominated by studies investigating the US-context, disregarding other contexts (Shaffer, Joplin, & Hsu, 2011). More and more researchers have called for further research on the interface between family and work life (Jaskiewicz, Combs, Shanine, & Kacmar, 2017; Nguyen & Sawang, 2016; Powell & Eddleston, 2017; Powell, Greenhaus, Allen, & Johnson, 2018). Therefore, we offer a new angle by investigating male entrepreneurs who can be considered successful in a Swedish context. Success in this context refers to a sustainable growth strategy in regards to growing the business considerably in both turnover and number of employees over a period of five years.

   Purpose/topic of research

  The purpose of this study is to understand the work-family interface in small, growing family firms by answering the following research questions:

  Which coping strategies are used to address conflicts in the work family interface?How do these strategies support work/life –balance and how to do they influence firm growth?

  Research method

  The authors of this study conducted a research project on SMEs which, after a period of stable performance in terms of turnover and number of employees, grew with 50% in bother turnover and number of employees over a consecutive period of five years. The study was conducted in the southwest of Sweden.

  For this paper and purpose we selected three companies where the respondents had expressed that work-life-conflicts played a role for being able to focus on and execute a growth strategy.

  The figures concerning turnover and number of employees were taken from the publicly available annual reports. The collection of this data was executed in 2017 and included annual reports from 2000 to 2016.

  As part of the general study, the selected companies were interviewed. Before the interviews were conducted, the interviewees were contacted by email and afterwards by telephone. In this first telephone conversation, the general purpose of the study was explained. In the following face-to-face interviews the respondents, usually owner-managers, were interviewed, using a structured interview guideline. The guideline entailed open questions and scaled questions concerning reasons for growth, performance, change in ownership and management, entrepreneurial orientation, employee concerns, justice and equality.

   Theories used Coping strategies

  The literature has come up with plenty of coping strategies that deal with how individual deal with issues that bothers them. In this study we draw on research with a connection to entrepreneurship and growth (Jennings & McDougald, 2007).

   Coping has been defined in psychological terms by Lazarus and Folkman (1984) as “constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing”. Coping is expending conscious effort to solve personal and interpersonal problems, and seeking to master and minimize stress (Weiten & Lloyd, 2008). Psychological coping mechanisms are usually termed coping strategies or coping skills. Unconscious strategies are commonly excluded. The term coping generally refers to adaptive or constructive coping strategies. However, some coping strategies can also be considered maladaptive. Maladaptive coping can be described as non-coping. Furthermore, the term coping commonly refers to reactive coping. This contrasts with proactive coping, in which a coping response aims to head off a future stressor. Coping responses are partly controlled by personality, but also by the social context, particularly the stressful environment (Carver & Connor-Smith, 2010).

  On growth

  “Most firms start small, live small and die small” (Davidsson 2010, p. 23[BB1] ). Growth is not the norm, and the main reason that most firms do not grow is that they operate in mature industries and serves local markets (Davidsson 2010). For those firms that do grow the entrepreneur often plays an important role. Factors such as motivation, education, management experience, number of founders have been proven to influence growth in a positive direction. However, there is a lack of research regarding how different factors related to work-life balance affects firm growth.

  Growth is usually defined as an increase in the amount of some measurable outcome, e.g. sales or employment (Cyron & Zoellick, 2018)(Cyron & Zoellick 2018, Davidsson 2010).

   Contribution of research

  The research contributes insights on which and how male entrepreneurs use coping strategies to address conflicts in the work family interface.

  Findings reveal the complex role of family which can both be an origin but also a solution to these conflicts.

  The study further contributes to the ongoing debate concerning growth intension and growth ambition in the entrepreneurship literature. Especially in small family firms, growth is not only hindered by limited resources. At the same time, resources and obstacles for growth are complex.

 • 381.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Henschel, Thomas
  Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
  Being Entrepreneurial in a Crisis?: The Role of Entrepreneurial Orientation in Crisis Management of Family Firms2019Ingår i: Embracing uncertainty: Entrepreneurship as a key capability for the 21st century / [ed] René Maurer, Sophia Braun, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 382.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  A founder's heritage: the development of organizational identity2019Ingår i: Journal of Small Business and Entrepreneurship, ISSN 0827-6331, E-ISSN 2169-2610, Vol. 31, nr 1, s. 73-95Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to understand how a former family firm strategically makes use of the founder's legacy to preserve its organizational identity. Following a single case study approach, it draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data. We show how central organizational activities are affected by a founder's heritage long after the formal exit has taken place, illustrating the central, enduring, and distinctive elements of organizational identity a founder has. Regardless of ownership forms, the family company founder's legacy is used to legitimize new owners and maintain the organization's identity. However, centripetal moves complicate the preservation of the organizational identity, whereas a high focus on value leveraging in another ownership form opens up for centrifugal approaches which strengthen the entrepreneurial dimension of organizational identity.

 • 383.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  A founder’s heritage: the development of psychological ownership2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  ObjectivesIs a founder “leaving” an organization by selling it, or are there aspects of the founder left even though, the founder does not have a formal occupation or ownership in the organization?Will there be a legacy of the founder and how will this affect the psychological ownership? What is the founder’s heritage from a psychological ownership perspective?The purpose is to understand the consequences of a business sale of the founder and from a psychological ownership perspective.

  Prior WorkDrawing on the work of psychological ownership and founder heritage, the work combines important literatures to shed light on an important empirical phenomenon, i.e. the exit of a founder/entrepreneur and its consequences for the organization.

  ApproachThis study follows a single case study approach and draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data.

  ResultsWe show how central activities are affected by a founder’s heritage over long time after the formal exit has taken place. We illustrate the development of a founder’s psychological ownership before and after he has formally sold the legal ownership.

  Implications and ValueThe paper aims at contributing to the entrepreneurial and founder exit-literature by adding a process perspective. Unlike it is sometimes assumed in the entrepreneurship literature is an exit not necessarily a clear-cut and once and for all decision. The paper contributes also psychological ownership literature by highlighting its continuity after the formal sale of the legal ownership and its consequences for the organization.

 • 384.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. CeFEO@JIBS.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Family business, resilience and regional culture: Examples from Sweden2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study examines two regions in the south west of Sweden. A number of factors which are of significant importance in creating resilient family businesses as well as regions are identified. The study is based on a literature investigation and on 60 interviews of leaders in business and communities. Thereby, the study contributes to the scarce literature on resilience in family businesses and the interdependence with regional culture. Resilience in this paper refers to a particular type of economic and structural crisis which has not been considered before. We highlight similarities and differences of two regions in Sweden which have distinct regional cultures. These cultures support the development of resiliency. However, owning families as facilitators for organizational resilience play the central role. Their closeness and involvement in the business allows them to act fast and take decisions quickly which makes them more resilient.

 • 385.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Family businesses as venture capitalists: the exception that proves the rules?2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 386.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Remembering the Founder in Times of Ownership and Leadership Changes2016Ingår i: RENT Proceedings 2016, Antwerp, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives

  Is a founder “leaving” an organization by selling it, or are there aspects of the founder left even though, the founder does not have a formal occupation or ownership in the organization?

  What are the motives of a founder to sell his organization? Will there be a legacy of the founder and how will this affect the organization’s identity? By questioning ‘who were we?’ or ‘who have we been?’ the relevance of organizational history becomes apparent. But how does this work in practice when a founder is not any longer part of the dominant coalition of the organization?

  The purpose is to understand the heritage of a founder, and the consequences for the organizational identity when the founder exits.

  Prior Work

  Drawing on the work of entrepreneurial exit and organizational identity, including imprinting, the work combines important literatures to shed light on an important empirical phenomenon, i.e. the exit of a founder/entrepreneur.

   

  Approach

  This study follows a single case study approach and draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data.

   

  Results

  We show how central activities are affected by a founder’s heritage over long time after the formal exit has taken place. We illustrate this by analyzing the consequences of changes in ownership and leadership after the founder’s exit. The founder becomes an artefact which allows to signal continuity and discontinuity depending on the different owners’ perspectives.

   

  Implications and Value

  The paper aims at contributing to the entrepreneurial and founder exit-literature by adding a process perspective. Unlike it is sometimes assumed in the entrepreneurship literature is an exit not necessarily a clear-cut and once and for all decision. The paper contributes also to the organizational identity literature by highlighting the central role a founder can have for an organization.

 • 387.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Brunninge, Olof
  University of Jönköping.
  Giving Up The Family Name While Staying A Family Business: The Family Business As Acquirer2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 388.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Brunninge, Olof
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Nordqvist, Mattias
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Going private: A socioemotional wealth perspective on why family controlled companies decide to leave the stock-exchange2017Ingår i: The Journal of Family Business Strategy, ISSN 1877-8585, E-ISSN 1877-8593, Vol. 8, nr 2, s. 74-86Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Our purpose is to understand the process of ‘going private’ decisions in family firms by applying a socioemotional wealth (SEW) perspective, specified in the following research questions: how do socioemotional wealth considerations influence owning families’ decisions to delist their publicly-listed companies? How do socioemotional wealth considerations change after the delisting of a firm? Based on case studies of two family firms, we elaborate upon the balancing of socioemotional and financial wealth considerations by the family owners, the assessment of which changes over time. Ultimately, we propose that the experiences from being listed can lead to the reevaluation of financial, as well as socioemotional, wealth considerations. By delisting, the companies reclaim independence and control, and the identity as a private family-owned firm becomes once again pronounced. We develop the SEW-perspective by viewing the decision to delist as a mixed gamble, in that owning families have to weigh personal and financial losses against SEW gains, thereby indicating how SEW-considerations change over time. We find that owning families are willing to sacrifice current SEW, accepting current financial losses for prospective increased SEW. Additionally, in this study we extend the argument that decisions to leave the stock market are tradeoffs between competing factors.

 • 389.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Brunninge, Olof
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Nordqvist, Mattias
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Going private: Why family controlled, publicly-listed companies decide to leave the stock-exchange2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 390.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Melin, Leif
  Jönköping International Business School.
  Family business: A duality perspective on organizational identity in family businesses2015Ingår i: Proceedings IFERA 2015, Hamburg: Hamburg Institute of Family Owned Business , 2015, s. 107-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Organizational identity has become a popular topic in family business research. Yet, there is little research accounting for the peculiarities of family businesses. Organizational identity research is dominated by the view of Albert and Whetten (1985) and the question of what organizational identity is. Little attention has been devoted to understand how organizational identity is constructed in family businesses. We draw on case studies and use a dualities perspective. This perspective builds on three dualities which are common to family businesses, i.e. formality-informality, independence-dependence, and historical paths-new paths.

 • 391.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande.
  Nordqvist, Mattias
  Jönköping University.
  Family businesses as hybrid organisations2020Ingår i: Handbook on Hybrid Organisations / [ed] David Billis, Colin Rochester, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2020, s. 507-521Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this chapter is to deepen our understanding of the nature of family businesses by analysing them as hybrid organisations. We define family businesses as businesses where one or several families own the controlling majority of the shares and are actively involved in the business (Chrisman et al., 2005; Chua et al., 1999). The focus of the chapter is on the theoretical notion of family businesses as hybrid organisations, and it draws on case research based on two publicly listed family firms. Publicly listed family firms are common around the world (La Porta et al., 1999) and they illustrate explicitly the hybrid character of family businesses by combining the logic of family ownership with the expectation of delivering shareholder value (Boers and Nordqvist, 2012). We argue that hybridity is especially apparent in publicly listed family businesses, where it arises from different underlying institutional logics related to the family and the market and the private and the public. The hybrid nature of this kind of business has an impact on their decision-making, their control and/or their governance more generally. To analyse the two cases, we draw on literature on hybrid organisations, governance and family firms. The study of hybrid organisations has gained momentum in recent years (see, e.g., Battilana and Dorado, 2010; Battilana and Lee, 2014; Billis, 2010; Pache and Santos, 2013; and also this Handbook). The current focus seems to be on social enterprises as typical examples of hybrid organisations (Battilana and Lee, 2014; Doherty et al., 2014). Yet this phenomenon is not exclusive to social enterprises or the third sector: it is equally relevant for some public sector and for-profit organisations. The most common type of business is the family business (Dyer, 2003), which also represents a hybrid organisation, with the two domains of family and business constituting the source of hybridity. Family businesses have been portrayed as hybrid organisations in previous literature (e.g., Arregle et al., 2007; Boers and Nordqvist, 2012; Ljungkvist and Boers, 2017), but the concept of hybridity has not gained as much research attention as it deserves. The purpose of this chapter is to address this limitation.

 • 392.
  Boers, Qiuhong
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The Construction of a Professional Identity of a Female Entrepreneur2018Ingår i: Knowledge, Learning and Innovation: Research Insights on Cross-Sector Collaborations / [ed] Vanessa Ratten, Vitor Braga, Carla Susana Marques, Cham: Springer, 2018, s. 113-122Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The construction of professional identity of an entrepreneur involves many factors. In this chapter, the case study of a Chinese female immigrant entrepreneur in Sweden illustrates the complexity of professional identity which intertwines with the gender identity and the cultural identity in all levels from personal, professional and socio-cultural. The methods of participant observation and discourse analysis are used. The results reflect the impacts of gender and culture factors in the construction and communication of professional identity, which can contribute to the integration process of Chinese immigrants in Sweden.

 • 393.
  Bofacher, Emilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Andreasson, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbart Inköp: En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. Författarna för denna studie har studerat hur hållbarhetsarbetet ser ut hos fyra svenska möbelföretag samt hur deras kortsiktiga- och långsiktiga mål ser ut. Arbetet med hållbart inköp gynnar flera parter i en försörjningskedja och i samhället. Litteraturen som har använts visar på att det hållbara arbetet oftast brister hos leverantörerna på fabrikerna. Många fabriker finns i länder som är klassificerade som högriskländer, vilket innebär att de inte förhåller sig till exempelvis rättvisa arbetsvillkor eller löner. I de fallen behöver företag interagera leverantörerna i sitt CSR-arbete, utöver sitt interna hållbarhetsarbete, vilket innefattar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Genom att arbeta med CSR-aspekterna kopplat till inköpsarbetet, kan företag uppnå ett hållbart inköp. Författarna för denna studie har analyserat vilka svårigheter som finns i hållbarhetsarbetet och har på så sätt kunnat redogöra för eventuella förbättringsåtgärder. Den teoretiska referensramen lyfter fram teorier som har kunnat användas som riktlinjer för utvecklingsarbetet för hållbart inköp. Det empiriska materialet sammanställer hur företagens inköpsstrategier ser ut för det ekonomiska, miljömässiga och det sociala arbetet idag. Många av de studerade företagen förhåller sig till teorin, även om de har potential att arbeta med teorierna i större utsträckning. Resultatet av denna studie är att det föreligger en gemensam svårighet för de studerade företagen, vilket är att integrera leverantörer och underleverantörer i CSR-arbetet för att uppnå ett hållbart inköp. Eftersom det exempelvis förekommer kulturella skillnader och lagstiftningar, kan det vara svårt att påverka leverantörerna. Därför ingår en del av företagen i samarbete med externa parter som granskar att leverantörerna förhåller sig till företagens krav och till de globala riktlinjerna. Genom att utöva inflytande på leverantörernas arbete och få dem att förstå hur kedjan tillsamman kan bidra till ett hållbart klimat, kan de skapa ett närmare samarbete för att företaget ska uppnå ett hållbart inköp.

 • 394.
  Bohm, Maria
  Högskolan i Skövde.
  Arbetsprocessen för musikvideon till Black Bride2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
 • 395.
  Bolin, Irina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Magnusson, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Den kreativa personligheten: En socialpsykologisk studie om femfaktormodellens personlighetsdrag och dess samverkan med konstnärlig kreativitet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka personlighet och dess eventuella kausala samband med konstnärlig kreativitet. Femfaktormodellen användes för att undersöka personlighetsdragen öppenhet, extroversion och neuroticism. Begreppet kreativitet beskrivs genom tidigare forskning och konstnärlig kreativitet utgör grunden för studien. En kortare pilotstudie genomfördes för att testa förståelsen av mätinstrumentet för kreativitet, som tidigare översatts från engelska till svenska. I undersökningen ingick 89 respondenter som besvarade en online-enkät utlagd i facebookgruppen “studenter vid högskolan i Skövde”. Resultatet visade att personlighetsdraget öppenhet predicerar konstnärlig kreativitet. Resultaten för personlighetsdragen extroversion och neuroticism visade inte på någon predicering av konstnärlig kreativitet. Dock visade resultatet att facetten sällskaplighet för personlighetsdraget extroversion predicerar den konstnärligt kreativa domänen dans, medan personlighetsdraget neuroticism och facetten depression predicerar den konstnärligt kreativa domänen kreativt skrivande. Därigenom kunde följande slutsats dras: ett flertal av studiens respondenter uttrycker sig på ett konstnärligt kreativt sätt och vilken typ av konstnärligt kreativt uttryckssätt som individen föredrar beror på individens personlighet.

 • 396.
  Bolin, Joakim
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ljung, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Målstyrning i skolan: En fallstudie i gymnasieskolan2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: År 1990 fastställdes beslut om den s.k. ansvarsprincipen för skolan. Syftet med denna ansvarsprincip var att tydliggöra ansvarsfördelningen inom skolan samt att målstyrning skall användas. Staten skall se till att utbildningen i landet är likvärdig och av hög kvalitet genom att sätta nationella riktlinjer och mål. Kommunerna har stor frihet att själva utveckla skolverksamheten inom de lagar och riktlinjer som fastställts av regering och riksdag. Skolenheterna i sin tur skall forma innehållet och strukturen för skolarbetet, utifrån de nationella målen och riktlinjer samt de förutsättningar som råder inom kommunen. Lärare och rektorer skall även bryta ner de övergripande målen och precisera de till sin egen verksamhet. Denna decentralisering av skolan har komplicerat styrningen av skolan ytterligare. Skolan formas idag av nationella politiker, kommunala politiker och professionella aktörer. Dessa mål, normer och styrsignaler från olika håll kan vara svåra att förena och det leder till skilda tolkningar. Utifrån detta har vi kommit fram till följande problemformulering.

  Hur tolkas och prioriteras komplexa mål som fastställs av stat och kommun på de olika nivåerna inom den kommunala skolan?

  Syfte: Syftet med detta arbete är att analysera hur man inom den kommunala skolans olika hierarkiska nivåer, från utbildningschef till lärare, tolkar, prioriterar och praktiserar de övergripande mål och riktlinjer som fastställs av stat och kommun.

  Metod: Syftet med vårt arbete var att analysera och öka förståelsen för det valda ämnet. En kvalitativ studie syftar till att erhålla en djupare förståelse. Vi har valt att göra en fallstudie då fallstudier används för att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna. Vi valde att intervjua personer från samtliga hierarkiska nivåer inom gymnasieskolan för att se hur de upplever målstyrning och tolkar mål.

  Slutsats: Tolkningen och prioriteringarna av mål styrs i stor utsträckning av den politiska, administrativa och professionella logik som finns i skolan. Dessa logiker har olika sätt att se på skolan och kommer att påverka på vilket sätt prioriteringar och tolkningar av målen görs. Dessa tolkningar mellan logikerna sker både på individnivå och på organisatorisk nivå. Vilket leder till att skolan är komplex. Utfallet av dessa tolkningar och prioriteringar kan ses som en förhandlad ordning och en socialt konstruerad praktik.

  Förslag till vidare forskning: Utifrån vårt arbete anser vi att följande vore intressanta ämnen att utreda ytterligare. Vad är det kommuner vill med skolan? Viljan borde vara att göra den attraktiv för att få in resurser, samtidigt som ska ge en utbildning som möter de statliga kvalitetskraven. Var går pengarna skolan får i form av elevpeng och liknande? Går alla pengar till skolan eller går det till andra former av kommunal verksamhet?

 • 397.
  Bolund, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Åhlfeldt, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Värdering till Verkligt Värde: Utlåning till allmänheten inom banksektorn2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: IFRS 13 behandlar värdering och upplysningskrav för värdering till verkligt värde som är en marknadsbaserad värdering. Banksektorn är en verksamhet som får tydliga konsekvenser med svårigheterna att värdera sina finansiella tillgångar till verkligt värde. En finansiell tillgång som bankerna har är utlåning till allmänheten. Mindre banker får fler förfrågningar om lån med hög risk och för att undvika en felbedömning av utlåningen bör en riskbedömning göras. Om en bank gör denna riskbedömning felaktigt kan bankerna få en förlust och förlora eget kapital.

  Syfte: Syftet med arbetet är att granska skillnaderna mellan några mindre bankers värdering till verkligt värde av posten utlåning till allmänheten. Syftet är dessutom att belysa både problem och möjligheter med bankernas riskhantering för både banksektorn och externa parter.

  Metod: Undersökningen har baserats på en kvalitativ metod med fyra stycken personliga intervjuer samt två telefonintervjuer med ekonomiansvarige på mindre banker. En telefonintervju genomfördes även med en revisor för att få mer förståelse över lagverket och få en revisors syn på värdering till verkligt värde.

  Slutsats: Bankerna hanterar värderingen med tanke på risken genom att försöka säkra lånen så mycket som möjligt. Bankerna hanterar risken mellan företagslån och konsumentlån på samma sätt. Bankerna ser dock en större risk med företagslån därför att dessa lån inte har någon säkerhet. Säkerhet och återbetalningsförmåga är A och O för bankerna när det gäller riskhantering av utlåningen.

  Bankerna värderar allmänhetens utlåning till verkligt värde på två olika sätt. Två av bankerna värderar posten utlåning till allmänheten korrekt enligt IAS 39 medan fyra banker inte gör denna värdering. Anledningen till dessa skillnader är att det finns en tydlig tolkningskonflikt på vad som är verkligt värde. Detta påvisar att det är problematiskt för mindre banker att tilllämpa regelverket och detta kan leda till att de mindre bankerna vänder sig till större banker för att få hjälp. På så vis kommer bankerna eventuellt bli institutionaliserade med tiden.

 • 398.
  Boman, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Elvin, Nora
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  VOLUNTARY DISCLOSURES AND TRUST IN CORPORATIONS: A study of listed corporations in Sweden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste årtionden har stora förändringar i årsredovisningen skett. Ett exempel är att de ökat i omfattning. Företag har idag delvis frihet att själva bestämma vad som ska ingå i deras årsredovisning. Denna del kallas för den frivilliga informationen. Vidare kan företag med hjälp av bland annat bilder, berättande text och annat grafiskt material måla upp en bild av sig själva. Detta är något som kan ha en påverkan på aktieägarnas upplevda tillit gentemot företagen. Därför är det av intresse att studera huruvida aktieägarnas tillit påverkas av den frivilliga informationen i årsredovisningar.

   

  Syftet med studien är således att undersöka hur aktieägares tillit påverkas av ökad frivillig information som företag väljer att publicera i sina årsredovisningar. Studien kommer även att undersöka om marknadsföringsaspekter i årsredovisningar ökar aktieägarnas tillit. Vidare kommer det även undersökas hur företag ser på den frivilliga informationen och marknadsföringsaspekterna i deras årsredovisningar som ett sätt att öka aktieägarnas tillit. 

   

  Denna studie genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. Därmed samlades studiens empiri in genom semistrukturerade intervjuer med både aktieägare och svenska börsnoterade företag. Under dessa intervjuer fick både aktieägarna och företagen svara på frågor gällande deras syn på årsredovisningen, dess frivilliga information och tillit.

   

  Efter genomförd studie har författarna identifierat delar i den frivilliga informationen som anses vara mer intressant i tillitssyfte. Ett exempel är att ökad information från VD:n skulle öka tilliten hos aktieägarna. Vidare pratade samtliga aktieägare om att transparens och ärlighet är två faktorer som påverkar tilliten positivt. Detta behöver inte innebära mer information utan det kan även betyda att det ska vara kvalité på den information som företagen publicerar i deras årsredovisningar. Detta är någonting som företagen även identifierat och satsar därför på att publicera kortfattad och informativ frivillig information i sina årsredovisningar.

 • 399.
  Boqvist, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Woo Hagebratt, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Men jag då?: En kvalitativ studie om informella vårdgivare till personer med psykisk ohälsa2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det är vida känt att psykisk ohälsa är ett aktuellt och ökande problem. Däremot finns det en grupp människor som är starkt knutna till detta fenomen, men som inte uppmärksammas - de anhöriga. Denna kvalitativa och fenomenologiska studie ämnar att skildra hur det är att vara anhörig/informell vårdgivare till någon med psykisk ohälsa, vilka förväntningar de har på sig, samt hur de upplever samhällets stöd. Utifrån teorin om roller och stigma intervjuades tio anhöriga runt om i Sverige för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Under analysen uppstod sju teman: upplevelse av vardag, att stötta den närstående, påverkan på den anhörige, roll, eget stöd, omgivningens bemötande och nöjdhet med stöd. Resultatet åskådliggjorde att deras vardag begränsas och att de kunde uppleva oro, skam/skuld, utmattning och bristande aptit. Vidare tar de mycket ansvar och stöttar sina närstående genom samtal och fysisk närvaro. Bemötandet från omgivningen var mestadels positivt, men även negativt. De anhöriga hade också flera självhjälpsstrategier, varav några fick stöd från vänner och/eller sökte hjälp av vården. Det samhälleliga stödet var både bra och dåligt. Slutsatsen är att det är mycket jobbigt att vara anhörig och vården behöver göra mer för dem än vad de gör nu.

 • 400.
  Borgklint, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Söderberg, Michael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bitcoin och banker: En studie om bankens syn på kryptovalutan Bitcoin2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Satoshi Nakamoto kallas gruppen eller individen bakom kryptovalutan Bitcoin. Syftet med valutan är att kunna genomföra transaktioner snabbt, anonymt och kunna hålla tredje part, centralbanker och banker utanför.

  Syfte: Syftet är att undersöka och analysera svenska bankers inställning till Bitcoin. Det författarna till denna studie vill undersöka är hur bankens inställning ser ut till valutan om den blir allt mer populär att företag och privatpersoner börjar genomföra transaktioner utan inblandning med banken.

  Metod: För att kunna svara på syftet har studien genomförts med en abduktiv metod. Datainsamling har skett genom att intervjua relevanta personer på banker genom semistrukturerade intervjuer. I analysen förklaras sedan den datainsamlingen utifrån studiens teoretiska referensram. I syfte att få kvalificerade bedömningar om framtiden har studien använt sig av delfi-metoden.

  Slutsats: Författarna till studien kom fram till att Bitcoin inte utgör något hot mot bankerna eftersom de kan kopiera tekniken och bankens kärnverksamhet handlar inte bara om att genomföra transaktioner. Den underliggande tekniken till Bitcoin tillsammans med en mer legitimerad valuta (exempelvis e-krona) har en möjlighet att användas av banker i framtiden.

567891011 351 - 400 av 2271
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf