his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
567891011 351 - 400 of 1243
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 351.
  Ek, Tova
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Alexandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Depression hos äldre är ett växande problem. Sjukdomen bedöms som underdiagnostiserad vilket medför att antalet äldre med depression beräknas ha ett mörkertal. Symtomen på depression förväxlas lätt med andra sjukdomar eller som tecken på ålderdom. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar att se till att de äldre får den hjälp de behöver för att undvika onödigt lidande. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre. Metoden som använts är litteraturöversikt över kvalitativ forskning. I resultatet framkom fem teman som beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre. “Vikten av att skapa en god relation”, “Tid med patienten kan vara avgörande”, “Samarbete med annan vårdpersonal krävs”, “Användning av screeningverktyg underlättar” och “Kunskap och utbildning”. Resultatet visar att sjuksköterskan kan uppmärksamma depression om relationen är god mellan sjuksköterskan och patient. Dock upplever många sjuksköterskor problem med att få tiden att räcka till att skapa goda relationer. Sjuksköterskorna upplever att kunskap om depression är otillräcklig och många önskar mer utbildning i ämnet. Slutsatsen är att sjuksköterskor behöver mer kunskap om depression och mer träning i att använda olika screeningverktyg för att upptäcka depression tidigt, vilket kan leda till att vården utvecklas och minskar lidandet för de äldre.

 • 352.
  Ekelund, Ulrika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters erfarenheter av information under sjukhusvistelsn vid hjärtinfarkt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 353.
  Eklind, Louise
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holgersson, Mette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  När brösten upplevs som ett hot: En studie baserad på självbiografier av kvinnor med bröstcancer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Diagnosen kan vara ett svårt besked som medför oro. Sjukdomen kan behandlas med kirurgi där bitar av eller hela bröstet tas bort eller med cytostatika. Sjuksköterskans omvårdnadsuppgift är att se personen med sjukdomen för att främja hälsa och välbefinnande samt att minska lidande. Hopp är viktigt för att uppleva livskvalité och sjukdomen kan präglas av såväl fysiska som emotionella faser, där upplevelsen av en förändrad identitet uppenbaras.

  Metod: En kvalitativ metod av narrativer ligger till grund för studien och analysprocessen.

  Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.

  Resultat: Tre teman och sex subteman speglar resultatet. (1) Behov i en tid av oro; innefattar upplevelser av stöd och trygghet samt hantering av känslor. (2) En förändrad självbild; innefattar upplevelser av kroppsliga förändringar, vård och behandling. (3) Osäkerhet relaterad till ovisshet; innefattar existentiella tankar samt kvinnornas oro och rädsla. De teman som framkommer stödjer varandra och tillsammans visar de upplevelser av hur det är att leva med bröstcancer.

  Konklusion: En inblick i upplevelserna kan ge sjuksköterskor möjlighet att identifiera och bemöta kvinnornas varierande behov.

 • 354.
  Eklöf, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Läkemedelsrelaterade problem inom hemsjukvården: Sjuksköterskors relation till polyfarmaci - en enkätstudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar och äldre personer använder allt fler läkemedel. Med stigande ålder sker kroppsliga förändringar vilket ökar risken för läkemedelsbiverkningar/-interaktioner. Dessa läkemedelsrelaterade problem kan minska livskvaliteten för äldre personer men sjuksköterskor/distriktssköterskor kan med rätt kunskaper och genom att arbeta tvärprofessionellt bidra till att minska problemen. Syfte: Syftet var att studera hur sjuksköterskor och distriktssköterskor inom hemsjukvård uppfattar kunskaper om läkemedel samt det tvärprofessionella arbetet kring läkemedel. Metod: Studien hade en kvantitativ design och genomfördes som en enkätstudie riktad till sjuksköterskor/distriktssköterskor inom hemsjukvård. Data bearbetades med statistikprogrammet SPSS 22. För korrelationer användes Mann-Whitneys U-test, Wilcoxon´s rangsummetest och Spearman´s rangkorrelation. Resultat: Deltagarna ansåg att läkemedelskunskaper var viktiga men att det var svårt att identifiera läkemedelsrelaterade problem. Distriktssköterskorna kände sig säkrare på läkemedelsrelaterade frågor efter sin utbildning. Deltagarna ansåg att det fanns otillräckligt med tid avsatt med läkare och omvårdnadspersonal för att diskutera läkemedelsrelaterade frågor. De kände sig trygga med att omvårdnadspersonal tog kontakt vid läkemedelsrelaterade problem men upplevde att det var svårt att få tag på läkare tillräckligt snabbt. Konklusion: För att minska läkemedelsrelaterade problem inom hemsjukvården finns behov av ökade läkemedelskunskaper hos sjuksköterskor/distriktssköterskor samt ökat samarbete med läkare och omvårdnadspersonal.

 • 355.
  Eklöf, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Edman, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att erbjuda kvinnor professionellt stöd vid amning: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amningen i dagens samhälle har minskat. Ett bra stöd från barnmorskor och distriktssköterskor kan främja amningen. Stöd behövs även till de mammor som inte kan eller som inte vill amma.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av att erbjuda professionellt stöd vid amning.

  Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats användes i studien. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Sex distriktssköterskor som arbetar på BVC deltog i studien.

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; Kontinuitet i stöd och information, Individanpassat stöd och Förutsättningar för att ge stöd. Dessa resulterade i sju underkategorier; Amning från BB till hemmet, Hembesök av distriktssköterska, Broschyrer och Amningshjälpen, Kulturella skillnader, Val och begränsningar vid amning, Att kunna ta sig tid och Fortbildning och egenansvar. I resultatet framkom att det finns behov av mer utbildning om amning för att kunna ge bra stöd.

  Konklusion: Det är viktigt att mammor får stöd om amning redan från personalen på BB. Distriktssköterskan på BVC träffar sedan familjen regelbundet och fortsätter ge stöd efter deras önskemål. Det är viktigt att distriktssköterskorna ger ett bra stöd även till kvinnor som inte kan eller som inte vill amma.

 • 356.
  Ekman, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kompetensutveckling inom äldreomsorgen: kvalitativ studie av undersköterskors upplevelser av kompetensutveckling2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kompetensutveckling är i dag ofta en naturlig del av arbetslivet. Kompetensbehoven förändras över tid. En persons yrkesliv spänner ofta över ett antal decennier. Den grundutbildning i form av formell utbildning som kvalificerat för en anställning inom organisationen kommer inte att täcka de nya behov av kompetens som uppstår i yrkeslivet. Studien utgår ifrån en grupp undersköterskor inom äldreomsorg i en mindre kommun. Deras upplevelser och uppfattningar om kompetensutveckling ligger till grund för studien. Kompetensutveckling blir för dem ett sätt att möta den utveckling de möter i yrket. Den kommunala vuxenutbildningen får då en funktion av att organisera utbildningar. Undersköterskornas upplevelser av kompetensutveckling belyses hur de påverkas på ett personligt plan och hur förståelsen för arbetet förändras, och när undersköterskorna upplever att de lär. Studien utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på situerat lärande enligt Lave &Wenger (1991). Det empiriska materialet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman & Granheim (2012). Ett hermeneutiskt perspektiv har tillämpats vid tolkningen av resultatet (Hartman 2004).

 • 357.
  Ekman, Robert
  et al.
  Örebro University, Sweden.
  Stark Ekman, Diana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Schyllander, Jan
  Swedish Civil Contingencies Agency, Sweden.
  Schelp, Lothar
  Karolinska Institutet, Sweden.
  Reducing visits to local health care by one third safety promotion efforts in Western Sweden2016Inngår i: Injury Prevention, ISSN 1353-8047, E-ISSN 1475-5785, Vol. 22, s. A85-A85Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 358.
  Ekström, Anette
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Abrahamsson, Hanna
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital, Skövde, Sweden.
  Eriksson, Rose-Marie
  Department of Obstetrics and Gynecology, Central Hospital, Skövde, Sweden.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Women’s use of nipple shields - their influence on breastfeeding duration after a process-oriented education for health professionals2014Inngår i: Breastfeeding Medicine, ISSN 1556-8253, E-ISSN 1556-8342, Vol. 9, nr 9, s. 458-466Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 359.
  Ekström, Anette C.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Nilsson, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Apell, Caroline
  The Municipality of Alingsås, Sweden.
  Palmius, David
  Skaraborg Hospital Skövde, Skövde, Sweden.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Nurses challenges to support hospitalized patients regarding sexual-health issues2016Inngår i: Journal of Nursing & Care, ISSN 2167-1168, Vol. 5, nr 3, artikkel-id 1000344Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The approach to nursing should be characterized by a holistic view of the human being which includes sexual health. From a nursing perspective, it is therefore of most importance to have a dialogue about factors associated with sexual health also among hospitalized patients. However, to our knowledge there is a lack of qualitative studies regarding nurses attitudes about dialogue with patients about sexual health.

  Objective: To investigate nurses attitudes towards dialogue with hospitalized patients about sexual health.

  Methods: A qualitative method was used and interviews were conducted which then were analyzed using a qualitative content analysis. Eleven registered nurses were included, the inclusion criteria was: at least one year of experience as a nurse and working on a medical or surgical ward in a hospital in the southwest of Sweden. The participants were in the ages 25-65 and had worked as nurses between 2 and 30 years. Nine of the participants were women. The data were collected during 2011.

  Results: The nurses experiences of and reflections on dialogue with patients about sexual health were presented as a single main theme: Nurses challenges to support hospitalized patients with sexual health issues. This theme had three categories: Feeling uncomfortable, Feeling inadequate and Task-oriented care with related subcategories respectively.

  Conclusions: Nurses attitudes towards their dialogues about sexual health with hospitalized patients were less challenging if they were initiated by the patients or if the patients were men with medical causes related to sexual health. Lack of knowledge and support from colleagues became reasons why nurses felt inadequate about discussing sexual health with their patients.

 • 360.
  Ekström, Anette
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Thorstensson, Stina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Nurses and midwives professional support increases with improved attitudes - design and effects of a longitudinal randomized controlled process-oriented intervention2015Inngår i: BMC Pregnancy and Childbirth, ISSN 1471-2393, E-ISSN 1471-2393, Vol. 15, nr 1, artikkel-id 275Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Becoming parents for the first time is challenging. Mothers need both social and professional support to handle these challenges. Professionals’ attitudes affect quality of care and support. So to improve professional support, an intervention consisting of a process-oriented training was performed. Due to the positive results of the intervention there is a need to illuminate the methodological approach further. The overall aim was therefore to describe a methodological approach to improve and evaluate health care professionals’ attitudes toward breastfeeding and parental support in order to improve quality of care in childbearing.

  Methods: This study was a longitudinal randomized control intervention study, in which groups of mothers received care in childbearing from midwives and child health nurses. These health professionals had gone through a process-oriented training, or not. In order to improve attitudes of health professionals the training was based on evidence, practical skills and reflective processes (both private and professional experiences) in relation to breastfeeding and parental support. Included in the longitudinal study were health professionals from five intervention municipalities n = 36 and health professionals from five control municipalities n = 45. All mothers who fulfilled the inclusion criteria were consecutively identified from the hospital register and asked to participate in the study. Mothers who accepted to participate were included in the interventions group (n = 206) or control groups (n = 162, n = 172 respectively) based on which municipality they belonged to.

  Results: The results of the process-oriented training improved the professionals’ attitudes toward breastfeeding and parental support. These improved attitudes in health professionals increased intervention-group mother’s satisfaction with professional and social support. Intervention-group mother’s relation to and feelings for their baby as well as breastfeeding was also improved.

  Conclusion: These results stress the importance of professionals’ attitude in quality of care during childbearing, as well as pointing to the possibility to improve professionals’ attitudes with a process-oriented training.

  Trial registration: Australian New Zealand Clinical Trials Registry (ANZCTR), trial registration:ACTRN12611000354987.

 • 361.
  Ekström, Anette
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Thorstensson, Stina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Validation of Measurement Scales in Health Care2015Inngår i: Journal of Nursing & Care, ISSN 2167-1168, Vol. 4, nr 2, artikkel-id 1000236Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 362.
  El Ansari, Walid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Surgery, Hamad General Hospital, Doha, Qatar / College of Medicine, Qatar University, Doha, Qatar / Faculty of Applied Sciences, University of Gloucestershire, Gloucester, United Kingdom.
  Berg-Beckhoff, Gabriele
  Unit for Health Promotion Research, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Esbjerg, Denmark.
  Association of health status and health behaviors with weight satisfaction vs. Body image concern: Analysis of 5888 undergraduates in Egypt, Palestine, and Finland2019Inngår i: Nutrients, ISSN 2072-6643, E-ISSN 2072-6643, Vol. 11, nr 12, artikkel-id 2860Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Little is known about the relationships between weight satisfaction, body image concern, healthy nutrition, health awareness, and physical activity among college students across culturally different countries. We assessed country and sex-specific associations between health status (self-rated health, depression, BMI), healthy behavior (healthy nutrition, physical activity, health awareness), weight satisfaction, and body image concern via a cross-sectional survey (5888 undergraduates) in Egypt, Palestine, and Finland. This health and wellbeing survey employed identical self-administered paper questionnaires administered at several Universities in two Eastern Mediterranean countries (Egypt, Palestine—Gaza Strip), and an online-survey comprising the same questions in Finland. Regression analyses were employed. Health status variables exhibited the strongest associations; high BMI and more depressive symptoms were more often among students satisfied with their weight (except in Palestine), but they were positively associated with body image concern irrespective of country or gender. Self-rated health was not associated with body image concern or weight satisfaction. Healthy behaviors were not associated with body image concern or weight satisfaction. Depressive symptoms and BMI were the most prominent predictors for body image concern. There were country-specific consistent results when using the body image concern score. Further research is necessary to compare body image across different cultures and countries. 

 • 363.
  El Ansari, Walid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Surgery, Hamad General Hospital, Doha, Qatar / College of Medicine, Qatar University, Doha, Qatar / Faculty of Applied Sciences, University of Gloucestershire, Gloucester, United Kingdom.
  Berg-Beckhoff, Gabriele
  Unit for Health Promotion Research, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Esbjerg, Denmark.
  Country and Gender-Specific Achievement of Healthy Nutrition and Physical Activity Guidelines: Latent Class Analysis of 6266 University Students in Egypt, Libya, and Palestine2017Inngår i: Nutrients, ISSN 2072-6643, E-ISSN 2072-6643, Vol. 9, nr 7, s. 1-12, artikkel-id 738Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research on healthy behaviour such as physical activity and healthy nutrition and their combination is lacking among university students in Arab countries. The current survey assessed healthy nutrition, and moderate/vigorous physical activity (PA) of 6266 students in Egypt, Libya, and Palestine. We computed a nutrition guideline achievement index using WHO recommendation, as well as the achievement of PA recommendations using guidelines for adults of the American Heart Association guidelines. Latent class regression analysis identified homogenous groups of male and female students, based on their achievements of both guidelines. We examined associations between group membership and achievement of guidelines. A three-class solution model best fitted the data, generating three student Groups: "Healthy Eaters" (7.7% of females, 10.8% of males), "Physically Active" (21.7% of females, 25.8% of males), and "Low Healthy Behaviour" (70.6% of females, 63.4% of males). We did not observe a latent class that exhibited combined healthy behaviours (physically active and healthy eaters), and there were no major differences between countries. We observed a very low rate of healthy nutrition (approximate to 10% of students achieved greater than four of the eight nutrition guidelines), with little gender differences across the countries. About 18-47% of students achieved the PA guidelines, depending on country and gender, more often among males. Few females achieved the PA guidelines, particularly in Libya and Palestine. Culturally adapted multi-behavioural interventions need to encourage healthy lifestyles, nutrition and PA behaviours. National policies need to promote active living while addressing cultural, geographic, and other barriers to young adults' engagement in PA.

 • 364.
  El Ansari, Walid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Surgery, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, State of Qatar / College of Medicine, Qatar University, Doha, State of Qatar / Faculty of Applied Sciences, University of Gloucestershire, Gloucester, United Kingdom.
  Khalil, Khalid A.
  Faculty of Medical Technology, Misrata, Libya.
  Ssewanyana, Derrick
  Utrecht Centre for Child and Adolescent Studies, Utrecht University, Netherlands.
  Stock, Christiane
  Unit for Health Promotion Research, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Esbjerg, Denmark.
  Behavioral risk factor clusters among university students at nine universities in Libya2018Inngår i: AIMS Public Health, ISSN 2327-8994, Vol. 5, nr 3, s. 296-311Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: This study identifies and describes the clustering of 5 behavioral risk factors (BRFs) among university students. We also investigated whether cluster membership is associated with the students' self-rated academic performance and self-rated health. Material and methods: A sample of 1300 undergraduates at 6 universities and 3 colleges in Libya completed a self-administered questionnaire that assessed BRFs (nutrition, physical activity, alcohol consumption, smoking, illicit drug use, inadequate sleep). A two-step cluster analysis generated student clusters with similar lifestyles. Results: Two contrasting clusters of almost even size emerged (after exclusion of alcohol and illicit drug use due to very low prevalence). Cluster 1 comprised students with higher engagement in all forms of physical activity, higher levels of health consciousness, greater daily fruit/vegetable intake and better sleep patterns than students in cluster 2. Only as regards the consumption of sweets, cluster 1 students had less favorable practices than cluster 2 students. The prevalence of smoking was equally low in both clusters. Students in cluster 2, depicting a less healthy lifestyle, were characterized by a higher proportion of women, of students with less income and of higher years of study. Belonging to cluster 2 was associated with lower self-rated health (OR: 0.46, p < 0.001) and with lower self-rated academic performance (OR: 0.66, p < 0.001). Conclusion: Preventive programs should not address BRFs in isolation and should particularly target students with clustering of BRFs using specifically tailored approaches.

 • 365.
  El Ansari, Walid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Surgery, Hamad General Hospital, Doha, Qatar / College of Medicine, Qatar University, Doha, Qatar / School of Sports and Exercise, Faculty of Applied Sciences, University of Gloucestershire, Gloucester, England, United Kingdom.
  Samara, Anastasia
  Unit for Health Promotion, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Odense, Denmark.
  Adherence to Recommended Dietary Guidelines and the Relationships with the Importance of Eating Healthy in Egyptian University Students2018Inngår i: International Journal of Preventive Medicine, ISSN 2008-7802, E-ISSN 2008-8213, Vol. 9, nr 1, artikkel-id 73Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Little is known on the food consumption habits and adherence to dietary guidelines among young adults. We examined students' adherence to recommended guidelines, and the associations between importance of eating healthy and guidelines adherence. Methods: A total of 3271 undergraduates at 11 faculties, Assiut University, Egypt (2009-2010), completed a questionnaire reporting their consumption of 12 food groups; number of servings of fruits/vegetables/day; and how important it is for them to eat healthy. We employed the WHO guidelines for the Eastern Mediterranean region (WHO 2012) to compute students' adherence to dietary guidelines for the different food groups. Chi-square tested the differences for adherence to guidelines by gender, and the associations between the importance of healthy eating and guidelines adherence for the whole sample and by gender. Results: Except for cereal products, no food group had an adherence level >45%. Gender differences were observed (men had better adherence for sweets, cake/cookies, snacks, and raw vegetables but not for fast food/canned food or cooked vegetables, P < 0.001 for each). There was a significant positive trend between the increase of subjective importance of eating healthy and adherence to guidelines (P = 0.012-<0.001). However, this association was only for some food groups and gender dependent. Conclusions: Across the majority of food groups we examined, this sample exhibited low adherence levels to International Nutrition Guidelines. Healthier eating educational/intervention efforts should target foods exhibiting low adherence (most food groups, particularly salad/raw vegetables, fresh fruits, dairy/dairy products, meat/sausage products); consider gender differences (females reported lower adherence across most food groups); and note the relation between adherence and subjective importance of eating healthy by food groups and gender.

 • 366.
  El Ansari, Walid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / University of Gloucestershire, Gloucester, United Kingdom / Qatar University, Doha, Qatar.
  Ssewanyana, Derrick
  Utrecht University, Netherlands.
  Stock, Christiane
  University of Southern Denmark, Esbjerg, Denmark.
  Behavioral Health Risk Profiles of Undergraduate University Students in England, Wales, and Northern Ireland: A Cluster Analysis2018Inngår i: Frontiers In Public Health, ISSN 2296-2565, Vol. 6, artikkel-id 120Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Limited research has explored clustering of lifestyle behavioral risk factors (BRFs) among university students. This study aimed to explore clustering of BRFs, composition of clusters, and the association of the clusters with self-rated health and perceived academic performance. Method: We assessed (BRFs), namely tobacco smoking, physical inactivity, alcohol consumption, illicit drug use, unhealthy nutrition, and inadequate sleep, using a self-administered general Student Health Survey among 3,706 undergraduates at seven UK universities. Results: A two-step cluster analysis generated: Cluster 1 (the high physically active and health conscious) with very high health awareness/consciousness, good nutrition, and physical activity (PA), and relatively low alcohol, tobacco, and other drug (ATOD) use. Cluster 2 (the abstinent) had very low ATOD use, high health awareness, good nutrition, and medium high PA. Cluster 3 (the moderately health conscious) included the highest regard for healthy eating, second highest fruit/vegetable consumption, and moderately high ATOD use. Cluster 4 (the risk taking) showed the highest ATOD use, were the least health conscious, least fruit consuming, and attached the least importance on eating healthy. Compared to the healthy cluster (Cluster 1), students in other clusters had lower self-rated health, and particularly, students in the risk taking cluster (Cluster 4) reported lower academic performance. These associations were stronger for men than for women. Of the four clusters, Cluster 4 had the youngest students. Conclusion: Our results suggested that prevention among university students should address multiple BRFs simultaneously, with particular focus on the younger students.

 • 367.
  El Ansari, Walid
  et al.
  Faculty of Applied Sciences, University of Gloucestershire, Gloucester, United Kingdom.
  Suominen, Sakari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Public Health, University of Turku, Turku, Finland / Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland.
  Berg-Beckhoff, Gabriele
  Unit for Health Promotion Research, Institute of Public Health, University of Southern Denmark, Esbjerg, Denmark.
  Is Healthier Nutrition Behaviour Associated with Better Self-Reported Health and Less Health Complaints?: Evidence from Turku, Finland2015Inngår i: Nutrients, ISSN 2072-6643, E-ISSN 2072-6643, Vol. 7, nr 10, s. 8478-8490Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We examined nutrition behaviour, self-reported health and 20 health complaints of undergraduates in Finland. Students at the University of Turku in Finland participated in a cross-sectional online survey (N = 1189). For nutrition behaviour, we computed two composite food intake pattern scores (sweets, cakes and snacks; and fruits and vegetables), a dietary guideline adherence index and the subjective importance of healthy eating. Multinomial logistic regression assessed the association of students' nutrition behaviour with three levels of self-reported health, controlling for many potential confounders (age, sex, living with partner, economic situation, moderate physical activity, Faculty and BMI). Factor analysis of the 20 health complaints revealed three components (psychological, pains/aches and circulatory/breathing symptoms). Multiple linear regression tested the association of students' eating habits with the three components of health complaints, controlling for the same confounders. Fruits and raw and cooked vegetable consumption, dietary guideline adherence index and subjective importance of healthy eating were highest among students with excellent/very good self-reported health, exhibiting a decreasing trend for those individuals with poor/fair self-reported health. High levels of psychological symptoms were associated with decreased consumption of fruits and vegetables, less dietary guideline adherence and less subjective importance of healthy eating. Pain/aches symptoms were associated with a higher consumption of sweets, cookies and snacks and a lower adherence to dietary guidelines. More healthy nutrition behaviour was consistently associated with better self-reported health and less health complaints. Of the four nutrition behaviour indicators we employed, the dietary guideline adherence index was the best indicator and exhibited the most consistent associations with self-reported health and health complaints.

 • 368.
  El Ansari, Walid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Surgery, Hamad General Hospital, Doha, Qatar / College of Medicine, Doha, Qatar / Faculty of Applied Sciences, University of Gloucestershire, Gloucester, United Kingdom.
  Suominen, Sakari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. University of Turku, Department of Public Health, Turku, Finland.
  Draper, Steve
  University Centre Hartpury, Gloucester, United Kingdom.
  Correlates of achieving the guidelines of four forms of physical activity, and the relationship between guidelines achievement and academic performance: Undergraduate students in Finland2017Inngår i: Central European Journal of Public Health, ISSN 1210-7778, E-ISSN 1803-1048, Vol. 25, nr 2, s. 87-95Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: We surveyed and compared, by gender, the levels and correlates of achieving the international guidelines of four forms of physical activity (PA): moderate PA (MPA), vigorous PA (VPA), moderate or vigorous PA (MVPA), and muscle strengthening PA (MSPA). The study assessed the associations between achieving the guidelines of the four PA forms and a range of socio-demographic, health and academic performance variables. Methods: Data was collected across the seven faculties of the University of Turku (2013-2014 from a representative sample of 1,189 undergraduates). An English language online self-administered questionnaire assessed frequency and duration of PA/week for each form of PA. We employed cut-offs for the guidelines in accordance with the American Heart Association. Chi-square statistic tested the differences in PA, socio-demographic variables and academic performance between males and females. Binary logistic regression examined the factors associated with achieving the four PA guidelines and linear regression examined the association between the frequency of PA and academic performance. Results: Achievement of PA guidelines was relatively low across the sample. Female students were less likely to achieve the VPA or MSPA guidelines, but were more health conscious and in generally exhibited better academic performace than males. High health awareness and excellent/very good self-rated health were the strongest predictors of achieving all forms of PA. Parents' education level was positively related to likelihood of achieving the VPA, MVPA and MSPA guidelines. Achieving the MPA guidelines (but not VPA or MSPA) was positively associated with subjective perceptions of better academic performance. Conclusions: Achievement of PA guidelines was generally low for this sample of Finnish students, and was associated with positive health status and high health awareness. Universities need a holistic approach to improve awareness of health and promote PA in students' lifestyles.

 • 369.
  Elbardisi, Haitham
  et al.
  Department of Urology, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / Department of Urology, Weill Cornell Medicine-Qatar, Doha, Qatar.
  El Ansari, Walid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Surgery, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / College of Medicine, Qatar University, Doha, Qatar.
  Majzoub, Ahmad
  Department of Urology, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / Department of Urology, Weill Cornell Medicine-Qatar, Doha, Qatar / American Center for Reproductive Medicine, Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA.
  Arafa, Mohamad
  Department of Urology, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / Department of Urology, Weill Cornell Medicine-Qatar, Doha, Qatar / American Center for Reproductive Medicine, Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA / Department of Andrology, Cairo University, Egypt.
  Does varicocelectomy improve semen in men with azoospermia and clinically palpable varicocele?2020Inngår i: Andrologia, ISSN 0303-4569, E-ISSN 1439-0272, Vol. 52, nr 2, artikkel-id e13486Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The effectiveness of varicocelectomy in nonobstructive azoospermia is controversial. The current study assessed the efficacy of microsurgical subinguinal varicocelectomy in nonobstructive azoospermic men with palpable varicocele and to evaluate predictive parameters of outcome. We reviewed the records of 723 patients who had microsurgical varicocelectomy and diagnostic testicular biopsy between 2012 and 2016 at a tertiary medical centre. Data pertaining to the physical, laboratory (semen analysis and hormonal profile) and histopathology features were examined, exploring the predictors of improvement in semen analysis post-varicocelectomy. In total, 42 patients with mean age 35.71 +/- 6.35 years were included. After a mean varicocelectomy follow-up of 6.7 months, motile spermatozoa in the ejaculate could be observed in 11 patients (26.2). Out of all the factors examined, only testicular histopathology significantly predicted post-varicocelectomy outcome, where 8/11 patients exhibited hypospermatogenesis, and 3/11 Sertoli cell-only regained spermatozoa in semen. Microsurgical varicocelectomy in nonobstructive azoospermic men with clinically palpable varicocele can result in sperm appearance in the ejaculate with the highest success expected in hypospermatogenesis.

 • 370.
  Elbardisi, Haitham
  et al.
  Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Majzoub, Ahmad
  Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Al Said, Sami
  Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Al Rumaihi, Khalid
  Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  El Ansari, Walid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Hamad General Hospital, Doha, Qatar / College of Medicine, Qatar University, Doha, Qatar.
  Alattar, Alia
  Hamad Medical Corporation, Qatar.
  Arafa, Mohamed
  Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / Cairo University, Cairo, Egypt.
  Geographical differences in semen characteristics of 13 892 infertile men2018Inngår i: Arab Journal of Urology, ISSN 2090-598X, Vol. 16, nr 1, s. 3-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: To assess the relationship between geographical differences and all semen parameters, across 13,892 infertile men of 84 diverse nationalities, recruited at a specialised tertiary hospital that represents the main healthcare provider in Qatar. Male infertility is an important and global public health problem. Despite this, there is a significant scarcity of epidemiological male infertility and semen analysis research in the Middle East and North Africa (MENA) region, as well as geographical comparisons with other parts of the world. Patients and methods: Retrospective study of semen findings of 13 892 infertile men assessed at the Male Infertility Unit at Hamad Medical Corporation, in Qatar between January 2012 and August 2015. Based on country of origin, patients were categorised into those from the MENA region (n = 8799) and non-MENA patients (n = 5093). The two groups were compared across demographic features and semen characteristics: age, sperm volume, sperm total motility, sperm progressive motility (PMot), abnormal sperm forms (ABF), and sperm DNA fragmentation (SDF). Results: The whole sample's mean (SD) age was 35.7 (0.7) years, sperm concentration was 32.3 (0.25) × 106 sperm/mL, total motility was 45.4 (0.2)%, sperm PMot was 25.1 (0.2)%, and ABF was 79.9 (0.2)%. Overall, 841 patients had azoospermia (6.05%), 3231 had oligospermia (23.3%), 4239 had asthenospermia (30.5%) and 6772 had teratospermia (48.7%). SDF (1050 patients) was abnormal in 333 patients (31.7%). MENA patients were significantly younger than their non-MENA counterparts and had a greater semen volume. Non-MENA patients had significantly higher sperm counts, total motility and PMot, and lower ABF. SDF showed no statistical difference between the two groups. MENA patients had significantly higher prevalence of oligospermia, asthenospermia, and teratospermia; and lower prevalence of normal sperm concentration, normal motility, and normal morphology. Throughout the 4 years of the study, MENA patients constantly had significantly lower sperm counts; generally lower sperm total motility percentage and generally lower quality sperm morphology. We compared patients by age (≤40 and &gt;40 years): in the patients aged ≤40 years, the same results as for the overall study were reproduced; in the &gt;40-years group, the same results were reproduced with the exception of morphology, which was not significantly different between the MENA and non-MENA patients. Conclusion: Semen quality is generally lower in male infertility patients from the MENA region compared to non-MENA regions. © 2018 Arab Association of Urology

 • 371.
  Elfstrand Corlin, Tinna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kajonius, Petri J.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  The impact of personality on person-centred care: a study of care staff in Swedish nursing homes2017Inngår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 12, nr 2, artikkel-id e12132Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim and objective: In this study, we explore how personal and situational factors relate to the provision of person-centred care (PCC) in nursing homes. Specifically, we focus on the relationship between the care staff's personality traits and provision of PCC and to what extent perceptions of the working environment influences this relationship.

  Background: The ultimate goal of elderly care is to meet the older person's needs and individual preferences (PCC). Interpersonal aspects of care and the quality of relationship between the care staff and the older person are therefore central in PCC.

  Design and methods: A cross-sectional Swedish sample of elderly care staff (= 322) completed an electronic survey including measures of personality (Mini-IPIP) and person-centred care (Individualized Care Inventory, ICI). A principal component analysis was conducted on the ICI-data to separate the user orientation (process quality) of PCC from the preconditions (structure quality) of PCC.

  Results: Among the five factors of personality, neuroticism was the strongest predictor of ICI user orientation. ICI preconditions significantly mediated this relationship, indicating the importance of a supportive working environment. In addition, stress was introduced as a potential explanation and was shown to mediate the impact of neuroticism on ICI preconditions.

  Conclusions: Personality traits have a significant impact on user orientation, and the perception of a supportive and stress free working environment is an important prerequisite for achieving high-quality person-centred elderly care.

  Implications for practice: Understanding how personality is linked to the way care staff interacts with the older person adds a new perspective on provision of person-centred elderly care.

 • 372.
  Elfstrand Corlin, Tinna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Accounting for job satisfaction: Examining the interplay of person and situation2017Inngår i: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 58, nr 5, s. 436-442Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the present study, we investigate the interplay of personality traits (i.e., person) in frontline care staff in nursing homes and the way they relate to the residents (i.e., situation) to account for their job satisfaction. Participants completed a survey including Mini-IPIP tapping the five-factor model of personality, Individualized Care Inventory tapping four aspects of person-centered care and job satisfaction. The results revealed that staff scoring high on neuroticism experienced less job satisfaction. This relationship was partly accounted for by resident autonomy, suggesting that part of the adverse influence of neuroticism on job satisfaction may be mitigated by organizations providing a supportive care environment. In contrast, staff scoring high on agreeableness experienced higher job satisfaction. This relationship was accounted for by another aspect of person-centered care, that is, knowing the person. This suggests that agreeableness in a sense facilitated adjustment of acts of care toward the unique needs and preferences of residents and this partly explained why the more agreeable the staff was the more they felt satisfied at work. In sum, effects of personality traits on job satisfaction in care staff are partially mediated by the perception of working conditions and care policy and to the extent that a certain personality trait affects whether the staff have a positive or negative perception of the way they relate to the residents, they will experience, respectively, higher or a lower job satisfaction. This finding has implications for how to combine a focus on delivering person-centered care with improving personal job satisfaction.

 • 373.
  Elhag, Wahiba
  et al.
  Department of Bariatric Surgery, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, State of Qatar.
  El Ansari, Walid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Surgery, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, State of Qatar / College of Medicine, Qatar University, Doha, State of Qatar.
  Abdulrazzaq, Sama
  Department of Bariatric Surgery, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, State of Qatar.
  Abdullah, Ali
  Department of Internal Medicine, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, State of Qatar.
  Elsherif, Mohamed
  Department of Bariatric Surgery, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, State of Qatar.
  Elgenaied, Israa
  Department of Bariatric Surgery, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, State of Qatar.
  Evolution of 29 Anthropometric, Nutritional, and Cardiometabolic Parameters Among Morbidly Obese Adolescents 2 Years Post Sleeve Gastrectomy2018Inngår i: Obesity Surgery, ISSN 0960-8923, E-ISSN 1708-0428, Vol. 28, nr 2, s. 474-482Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background Laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) is a popular treatment for adolescent morbid obesity. Research on LSG outcomes among adolescents assessed a narrow range of anthropometric, nutritional, or cardiometabolic parameters, leading to an incomplete picture of these changes. We examined a wide variety of anthropometric, nutritional, and cardiometabolic parameters among adolescents before and after LSG. Methods We retrospectively reviewed medical charts of all obese adolescents who underwent LSG at Hamad Medical Corporation, Qatar, between January 2011 and June 2015 (N = 102). We assessed preoperative levels and postoperative changes in 4 anthropometric, 15 nutritional, and 10 cardiometabolic parameters. Results The study sample comprised 79 patients with complete information (36 males, mean age 15.99 +/- 1.1 years). At a mean of 24.2 months post-LSG, we observed (1) significantly reduced mean weight and body mass index by 51.82 +/- 28.1 kg and 17 +/- 6.24 kg/m(2), respectively; (2) the highest prevalence of post-LSG deficiencies pertained to vitamin D, albumin, and ferritin (89.3, 38, and 33.3%, respectively); (3) low hemoglobin levels (29.3%) only in females; (4) trace elements were not deficient; (4) significant reductions in percentage of adolescents with elevated low-density lipoprotein (from 66.1 to 38.9%), alanine aminotransferase (from 45.3 to 10.9%), and aspartate aminotransferase (from 24.1 to 8.6%) levels; (5) 100% remission of prediabetes cases; and (6) 80% remission of type 2 diabetes cases. Conclusions LSG achieved significant weight loss and improvement of cardiometabolic risk factors among adolescents. However, the slight worsening of preexisting nutritional deficiencies warrants careful preoperative surveillance and appropriate postoperative nutritional supplementation.

 • 374.
  Elhag, Wahiba
  et al.
  Department of Bariatric Surgery/Bariatric Medicine, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  El Ansari, Walid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Surgery, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / College of Medicine, Qatar University, Doha, Qatar.
  Razaq, Sama
  Department of Bariatric Surgery/Bariatric Medicine, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Elsherif, Mohamed
  Department of Bariatric Surgery/Bariatric Medicine, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qata.
  Mustafa, Isra
  Department of Bariatric Surgery/Bariatric Medicine, Hamad General Hospital, Hamad Medical Corporation, Doha, Qata.
  Lorcaserin vs. Phentermine among non-surgical and surgical obese patients: Anthropometric, glycemic, lipid, safety and cost outcomes2019Inngår i: Annals of Medicine and Surgery, ISSN 2049-0801, Vol. 45, s. 75-81Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: To evaluate effectiveness, safety, and costs of Lorcaserin vs. phentermine among obese non–surgical and surgical patients (post bariatric surgery). Methods: This retrospective study retrieved charts of all patients (January 2013–June 2016) who received Lorcaserin or phentermine for 3 months. The study assessed anthropometric, glycemic, and lipid changes, as well as side effects and cost of medications among overweight and obese non-surgical (n = 83) and surgical patients (n = 46). These two patient groups were compared using Chi-square (χ2) and unpaired‘t’ test for qualitative and quantitative variables respectively. Results: At 3 months, among the non-surgical group, Phentermine patients had greater percentage of total weight loss (TWL%) (7.65 ± 8.26 vs. 2.99 ± 3.72%, P = 0.003), and greater BMI reduction (−3.16 ± 3.63 vs. −1.15 ± 1.53 kg/m2, P = 0.003) than Lorcaserin. Within the surgical group, Lorcaserin patients had significantly smaller TWL% (1.86 ± 5.06 vs. 7.62 ± 9.80%, P = 0.012), and smaller BMI reduction (−0.74 ± 1.80 vs. −3.06 ± 4.08 kg/m2, P = 0.012) than Phentermine. Lorcaserin exhibited significant total cholesterol and LDL improvements only among surgical patients with significant weight reduction (≥5% TW). Both medications were not associated with glycemic improvements among non-surgical and surgical groups. Phentermine had slightly more side effects but was less expensive. Conclusions: Among both patient groups, phentermine was more effective in achieving weight loss. Lorcaserin showed dyslipidemia improvements only among surgical patients who achieved significant weight reduction. Anti-obesity medications as part of weight management programs can result in weight loss among non-surgical and surgical patients, or halt weight regain among surgical patients. This is the first study to evaluate the effectiveness and safety of two anti-obesity medications (lorcaserin vs. phentermine) among two distinct obese patient groups, non-surgical and surgical patients. 

 • 375.
  Eliasson, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nordström, Jennifer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  En litteraturöversikt om kvinnors upplevelse av sexuell hälsa till följd av bröstcancerbehandling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige idag. Cancerbehandling består ofta av kombinerade behandlingsmetoder och kan ha omfattande biverkningar. Bröstcancerbehandling kan försätta kvinnan i menopaus, leda till fatigue, håravfall och innebära kroppsliga förändringar. Detta kan påverka kvinnans självbild och sexuella hälsa. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under- och efter bröstcancerbehandling. Metod: Den metod som valdes var en litteraturöversikt som baserats på kvalitativa studier. Data har sammanställts från tidigare, redan genomförda studier för att skapa en samlad bild kring området. Resultat: Det framkom fyra centrala teman kring hur kvinnors sexuella hälsa påverkades till följd av bröstcancerbehandling. Dessa var behandlingens påverkan på samlivet, kvinnans relation till sig och sin kropp, intimitet och nära relationers betydelse och kommunikation med hälso- och sjukvård. Slutsats: Majoriteten av kvinnorna upplevde försämrad sexuell hälsa och svårigheter att identifiera sig i sin förändrade kropp till följd av bröstcancerbehandling. De ställdes inför en fysisk och psykisk utmaning. Det är viktigt att sjuksköterskor bemöter patienter med ett personcentrerat förhållningssätt för att bemöta kvinnors individuella behov. Hälso- och sjukvården brister i sin kommunikation kring sexuell hälsa vilket bör förbättras för att minska patienters lidande.

 • 376.
  Eliasson, Ellen
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nilsson, Erika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sociala mediers positiva påverkan på fysisk aktivitet hos män och kvinnor över 18 år: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
 • 377.
  Eliasson, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mindfulness och effekter vid rökavvänjning2014Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I över ett halvt sekel har rökningens skadeverkningar varit kända, menfortfarande är det många i alla befintliga samhälls- och åldersgrupper som röker. En rökarebörjar ofta med detta tidigt i livet och rökningen vidmakthålls med påverkan från inre ochyttre faktorer. Rökning är det största förebyggbara folkhälsoproblemet och orsakar en storsjukdomsbörda trots en minskning av rökning nationellt i Sverige och globalt den senastetiden. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att beskriva mindfulness, medveten närvaro, ochdess inverkan vid rökavvänjning. Metod: En allmän litteraturstudie där vetenskapliga artiklaranalyserats och essensen av resultat sammanställts och ordnats i teman. En allmänlitteraturstudie är ungefär detsamma som en litteraturöversikt eller litteraturgenomgång därkunskapsläget inom ett visst område beskrivs. Resultat: Mindfulness som beståndsdel irökavvänjning är framgångsrikt. Mindfulness handlar om att vara medvetet närvarande. Attmedvetet vara uppmärksam på och beskriva händelser, känslor, önskningar, tankar ochhandlingar i nuet utan att döma eller agera på dem. Observerade effekter avmindfulnessträning är minskad känsla av stress, begär, beroende och ökad känsla av självtillitoch självkontroll. Mindfulnessträning kan även bidra till att mer effektivt förändra ettohälsosamt beteende. Slutsats: Mindfulness utövat under längre tid kan ge mindre upplevdstress, minskat rök- och nikotinbegär, färre återfall i rökning och större antal vidmakthållnarökstopp än enbart metoder med avslappning, telefonstöd (sluta-rökalinjer) och/ellerläkemedel. Mer forskning behövs dock för att ytterligare stärka evidens.

 • 378.
  Eliasson, Matilda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa: en självbiografisk studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) är en psykisk sjukdom med ätstörning och avmagring som följd av en matvägran och aptitlöshet. Den psykiska hälsan bland unga kvinnor blir allt sämre och under de senaste decennierna har förekomsten av AN ökat. Syfte: Att utifrån unga kvinnors perspektiv beskriva upplevelsen av att leva med AN. Metod: En kvalitativ studie där sex självbiografier har analyserats och sammanställts. Resultat: Fyra teman presenteras (1) att inte kunna identifiera sig med sin diagnos, (2) att finna andrum i aktiviteter och goda relationer, (3) att uppleva ett kaos av existentiella känslor och (4) att känna rädsla för det friska. Diskussion: Att leva med AN innebär ett stort lidande som tar sig uttryck i olika former. Trots sjukdom kan ett välbefinnande i vissa situationer upplevas vilket är betydande för hälsoprocessen. Konklusion: När sjuksköterskan ges kunskap om hur livet kan påverkas av AN kan patientens livsvärld bättre förstås. Därigenom kan vården och dess bemötande anpassas till patienten med AN. När upplevelsen av ett gott bemötande uppstår kan hälsoprocessen främjas.

 • 379.
  El-Mellouki, Asma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Fredriksson, Emilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Duktig flicka!: Prestationsrelaterade faktorer som kan leda till psykisk ohälsa hos unga arbetande kvinnor2017Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många kvinnor upplever höga förväntningar på sig själva och sin prestation, vilket kan leda till ett så kallat “duktig flicka” syndrom som orsakas av individuella, psykologiska och samhälleliga faktorer.

  Syfte: Syftet med arbetet är att belysa faktorer som kan orsaka psykisk ohälsa bland unga kvinnor vid prestation.

  Metod: En litteraturstudie har genomförts där 10 stycken vetenskapliga artiklar har analyserats och utgjort resultatet.

  Resultat: Studiens resultat har delats upp i sex olika teman, där alla påverkar konstruktionen av den “duktiga flickan”: självkänsla, prestation, genus, normer, socialt stöd och arbetsplatsen.

  Diskussion: Studiens resultat påvisade att det är flera riskfaktorer som påverkar utvecklandet av syndromet. Alla som utsätts för en av dessa riskfaktorer utvecklas inte till “duktiga flickor”, utan med största sannolikhet så är det en kombination av flera riskfaktorer som gör att en individ utvecklar ohälsa i relation till prestation.

  Slutsats: Psykisk ohälsa bland unga kvinnor vid prestation är ett folkhälsoproblem. För att komma tillrätta med det är det viktigt att belysa både yttre och inre faktorer hos individen samt sociala konstruktioner. 

  Nyckelord: Duktig flicka, normer, genus, prestation, självkänsla, krav, psykisk ohälsa, kvinnor

 • 380.
  Elmoghazy, Walid
  et al.
  Department of Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / Department of Surgery, Sohag University, Sohag, Egypt.
  Ahmed, Khalid
  Department of Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Vijay, Adarsh
  Department of Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Kamel, Yasser
  Department of Internal Medicine, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Elaffandi, Ahmed
  Department of Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar / Department of Surgical Oncology, National Cancer Institute, Cairo University, Egypt.
  El Ansari, Walid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar .
  Kakil, Rasul
  National Center for Cancer Care and Research, Doha, Qatar.
  Khalaf, Hatem
  Department of Surgery, Hamad Medical Corporation, Doha, Qatar.
  Hepatocellular carcinoma in a rapidly growing community: Epidemiology, clinico-pathology and predictors of extrahepatic metastasis2019Inngår i: Arab Journal of Gastroenterology, ISSN 1687-1979, Vol. 20, nr 1, s. 38-43Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background and study aims: Hepatocellular carcinoma (HCC) with extrahepatic metastasis has been studied, however, data from the Middle East remain scarce. In this study, we assess epidemiology of HCC in Qatar, and identify predictors of the metastatic behaviour. Patients and methods: All newly-diagnosed HCC patients on top of liver cirrhosis between 2011 and 2015 were included in the study. Results: A total of 180 patients met our inclusion criteria. The mean age was 58.8 ± 10.5 years with a mean follow-up of 1.0 ± 1.1 years. There were 150 male patients and HCV was the most common cause of liver cirrhosis 108 (60%), and 22 (12.2%) patients were classified as Child-Pugh class C. The overall survival of 51.1%, and 47 (26%) had at least one extrahepatic metastasis at the time of diagnosis. Single site metastasis was diagnosed in 10 patients, whereas 37 patients had multiple sites metastases. We compared patients who had metastases with patients who did not have metastasis at the time of diagnosis of HCC regarding several variables, and analysis revealed that tumour diameter larger than 5 cm (OR = 6.10, 95% CI = 1.85–20.12) (p = 0.003), and bilobar liver involvement (OR = 5.49, 95% CI = 1.10–27.30) (p = 0.037) were independent predictors of metastatic behaviour of HCC. Conclusion: The incidence of HCC is rising in our population, extrahepatic metastasis is no longer rare and tumours larger than 5 cm and bilobar involvement are determinants of the extrahepatic metastasis. © 2019 Pan-Arab Association of Gastroenterology

 • 381.
  Elmäng, Hanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Andersson, Linnea
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med obotlig cancer: en studie av självbiografier och bloggar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fler och fler människor i Sverige diagnostiseras med cancer. I cancervården blir den palliativa omvårdnaden viktig. Därför blir sjuksköterskan betydelsefull när patienten kämpar i slutet av livet. I den palliativa vården uppstår ofta existentiellt lidande så som hopplöshet, sorg och en önskan om att dö för att slippa lidandet. Syfte: Syftet med studien var att förstå patienters upplevelser av att leva med obotlig cancer. Metod: En kvalitativ metod har använts där fyra självbiografier och två bloggar analyserats med hjälp av innebördsanalys. Resultat: Studien kom fram till att människorna som drabbats av cancer fick en livsförändring efter att de fått diagnosen vilket innebar nya rutiner i vardagen och existentiella funderingar. Diskussion: För att vårdpersonalen skulle kunna stödja patientens existentiella behov var det viktigt att de var lyhörda för patientens funderingar. Familjens omsorg var viktig för att patienten skulle känna stöd och på detta sätt känna en mening av att leva vidare. För att patienten skulle få ett bra välbefinnande behövdes en god relation med vårdpersonalen som resulterade i en trygg och fridfull sista tid. Slutsats: Livet tog en ny vändning efter cancerbeskedet. Det var viktigt för de drabbade att de levde i nuet och accepterade sjukdomen för att få en bra sista tid i livet.

 • 382.
  Elofsson, Emilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Münsterkötter, Jana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vårdrelaterade infektioner och bristande handhygien: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Socialstyrelsens basala hygienrutiner och främst handhygien är en viktig och grundläggande del av sjuksköterskans arbete inom hälso- och sjukvården. Korrekt utförande av rutinerna skapar minskad smittspridning som ska minska VRI som idag är den främsta orsaken till skada inom hälso- och sjukvården. VRI leder till ett ökat lidande för patienten, förlängd vårdtid och stora kostnader. En av sjuksköterskans uppgifter är att förebygga sjukdom genom att exempelvis tillämpa handhygien. Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som orsakar bristande följsamhet av handhygien hos sjuksköterskor. Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt med kvantitativt och kvalitativt ansats. Tolv vetenskapliga artiklar har analyserats. Fokus på analysen av artiklarna ligger till grund i en analys på fem steg. Resultat: Resultatet visar olika faktorer som leder till bristande följsamhet av handhygien. Personliga faktorer kan sjuksköterskan påverka, som sin attityd, sin kunskap och sin roll som förebild. Organisatoriska faktorer däremot, som hinder i vårdmiljön, kontinuerlig utbildning och brist på tid är svårare för sjuksköterskan att förändra. Slutsats: Olika faktorer påverkar sjuksköterskans följsamhet av handhygienrutiner. Idag förekommer VRI i stor utsträckning och det krävs en förståelse från sjuksköterskan angående dessa faktorer för att förbättra det preventiva arbetet mot VRI.

 • 383.
  Elvås, Katarina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lagerquist, Maud
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hur skolsköterskor upplever sig kunna stödja elever med ADD2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolsköterskan och elevhälsan har ett grundläggande uppdrag i att främja och stödja elevers hälsa för att möjliggöra goda skolresultat. Elever med koncentrationssvårigheter utan hyperaktivitet kan vara svåra att upptäcka då eleven inte stör andra men har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Elever med detta funktionshinder upplever varierat stöd från skolan vilket kan få negativa konsekvenser på skolresultat och självkänsla. Syfte: Att beskriva hur skolsköterskor upplever sig stödja elever med ADD.  Metod: En empirisk intervjustudie genomfördes med semistrukturerade frågor som ställdes till nio skolsköterskor verksamma inom grund- och gymnasieskolor. En kvalitativ innehållsanalys användes för analys av insamlad data. Resultat: Tre kategorier framkom ur resultatet: ”Att finnas där för eleven”, ”Att samverka i EHT” samt ”Att fungera som en informerande länk”. Ett övergripande tema framkom som ”Stöd byggt på kunskap och förståelse”   Slutsats: Skolsköterskan stödjer elev med ADD genom att arbeta hälsofrämjande med att finnas tillgänglig och vara lyhörd för elev samt lyfta behov till elevhälsoteamet. Hen arbetar dessutom som en samverkande länk mellan alla inblandade aktörer. Dock krävs det viss kunskap om ADD för att kunna vara ett stöd.

 • 384.
  Elwing Kjellström, Ewelina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Karlsson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Anhörigas osjälviska strävan att stödja och vårda en familjemedlem vid livets slutskede i hemmet: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning kommer att utveckla cancer, varav ungefär 50 procent beräknas tillfriskna. Att drabbas av en cancerdiagnos med dödlig utgång vänder ofta upp och ner på tillvaron och ställer stora krav på omgivningen. Stöd och trygghet från anhöriga och vårdpersonal är därför centralt för den drabbade. Syfte: Beskriva anhörigas upplevelse av sen palliativ vård i hemmet vid cancerdiagnos. Metod: En litteraturöversikt har gjorts inom området för att få en fördjupad kunskap kring det valda ämnet. Resultat: Trots psykiska och fysiska påfrestningar valde många familjemedlemmar att bli anhörigvårdare. De ville ge tillbaka den kärlek och omtanke som de en gång fått från den döende. En önskan att få dö hemma fanns ofta vilket medförde stora krav på omgivningen. Vardagliga rutiner och andra sociala och ekonomiska aspekter föll samman. Stöd, information och kunskap blev därför betydelsefullt för att som familj kunna klara av att vara en del av vårdandet. Slutsats: Vård i livets slutskede i hemmet ställer stora krav på anhöriga. En välfungerande organisation underlättar för närstående och ökar chansen för välbefinnande hos familjen.

 • 385.
  Emilsson, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jansson, Rita
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Vi lever och dör och undrar varför, varför?": Att få ta del av existentiella tankar vid ett palliativt skede2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskors roll är att främja patienternas hälsa och välbefinnande fram till döden. Det är viktigt att visa förståelse för patientens livsvärld och även ta hänsyn till de existentiella, spirituella och kulturella behoven. Palliativ vård har som mål att lindra lidande, där innefattas de existentiella, spirituella och psykologiska delarna hos patienten. Människor har olika attityder inför döden, i samband med livets slutskede uppstår ofta tankar kring meningen med livet. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ta del av det existentiella hos patienter i livets slutskede. Metod: Metoden är en allmän litteraturöversikt baserat på 11 artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet redovisas i 3 kategorier; att möta patienter i livets slutskede, det kan vara utmanande för sjuksköterskan och professionsrelataterade möjligheter. Sjuksköterskor känner sig priviligerade att få ta del av patientens tankar. Det kan upplevas utmanande att tillgodose de existentiella och spirituella behoven. Sjuksköterskor upplever stöd från kollegor som viktigt. Konklusion: Det ingår i den palliativa omvårdnaden att tillgodose de spirituella och existentiella behoven och inte enbart lindra det fysiska lidandet. För detta krävs att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt och en nyfikenhet inför att förstå patientens livsvärld.

 • 386.
  Eneslätt, Monica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stenlund, Mari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Påverkar användandet av ett rondkort sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet i patienternas antibiotika- och urinkateterbehandling: En interventionsstudie i Västerbotten2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: Vårdrelaterade infektioner och antibiotikaresistens är ett folkhälsoproblem.

  Kvarliggande urinvägskateter är en riskfaktor för att drabbas av vårdrelaterad

  urinvägsinfektion. Det finns en tydlig koppling mellan vårdrelaterad infektion,

  antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens. På sjukhusronden har sjuksköterskan en

  nyckelroll i att förebygga vårdrelaterade infektioner. Syfte: Undersöka om införandet av ett

  rondkort har någon effekt på sjuksköterskornas upplevelse av sin delaktighet i patientens

  antibiotika- och urinvägskateterbehandling. Metod: En interventionsstudie utfördes på två

  vårdavdelningar på Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Västerbotten. Interventionen

  bestod av en checklista, RondkortVLL, som utvecklades för sjuksköterskor att använda vid

  ronden. Interventionen pågick under fyra veckor. För att mäta deras upplevelse av

  delaktighet i patienternas antibiotika- och KAD-behandling fick de svara på en enkät före

  och efter interventionen. Svaren före och efter interventionen jämfördes med Mann

  Whitney-U test. Resultat: En signifikant förbättring på 1) dagligt ställningstagande till

  KAD-behandling och 2) sjuksköterskorna upplevde det naturligt att föra en dialog med

  läkaren om alternativ till urinvägskateter med mindre infektionsrisk. En ökad upplevelse av

  delaktighet angående patienternas antibiotikabehandling kunde ses på svaren efter

  interventionen men denna ökning var inte signifikant. Slutsats: Eftersom urvalet var litet

  och endast två avdelningar undersöktes är det svårt att dra några generella slutsatser.

  Resultatet tyder på att RondkortVLL har ökat sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet i

  patienternas KAD-behandling och kan ha ökat sjuksköterskornas upplevelse av delaktighet

  i patienternas antibiotikabehandling. På grund av resultaten och betydelsen av att förebygga

  vårdrelaterade infektioner förordar vi en ökad klinisk användning av RondkortVLL. Vi

  hävdar att RondkortVLL kan vara effektivt som en daglig påminnelse, stärka

  sjuksköterskorna och medvetandegöra dem om deras betydelse i alla aspekter i patientens

  vård.

 • 387.
  Eng, Josefine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Videll, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förlossningsrädsla i relation till tidigare negativ förlossningsupplevelse: Det professionella stödets betydelse2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att föda barn är en unik händelse och upplevelsen kan följa kvinnan genom hela livet. En negativ förlossningsupplevelse kan leda till psykisk ohälsa och förlossningsrädsla. Barnmorskor har en viktig roll i att ge professionellt stöd vid bearbetning av en negativ förlossningsupplevelse.

  Syfte: Att belysa omföderskors upplevelse av professionellt stöd i relation till tidigare negativ förlossningsupplevelse som resulterat i sekundär förlossningsrädsla.

  Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes. Semistrukturerade intervjuer med sju omföderskor med sekundär förlossningsrädsla utfördes.

  Resultat: Kvinnorna beskrev vikten av att bli sedd och att barnmorskan tog deras rädsla på allvar. Att inte få gehör försvårade möjligheten till bearbetning av förlossningsupplevelsen och det upplevdes negativt att inte följas av samma barnmorska genom vårdkedjan. Att få stöd i rätt tid uttrycktes vara en viktig faktor för bearbetningen.

  Konklusion: Att som barnmorska visa intresse och se varje kvinnas unika behov av stöd främjar möjligheten till bearbetning. När i tiden stöd ges har stor betydelse och för att kunna ge mer individanpassad eftervård som utgår från varje enskild kvinnas behov av bearbetning, är det viktigt att barnmorskor är lyhörda. Kontinuitet i vårdkedjan bidrar till en trygg relation mellan kvinnan och barnmorskan och främjar en positiv förlossningsupplevelse.

 • 388.
  Engelin, Emelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lundgren, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vårdrelaterade faktorer som påverkar trycksårspreventionen: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En kombination av olika riskfaktorer och ett yttre tryck bidrar till att patienter drabbas av trycksår. Sjuksköterskor i samarbete med undersköterskor ansvarar för att förhindra risken för trycksår hos patienter. Tidigare studie påvisar att femton procent av inneliggande patienter på sjukhus drabbas av trycksår. Syfte: Syftet med studien är att belysa varför patienter får trycksår trots att sjuksköterskan i samarbete med undersköterskan bör ha kunskaper för att förebygga vårdrelaterade trycksår. Metod: Författarna använder sig av metoden allmän litteraturöversikt. Tolv artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats ligger till grund för resultatet. Resultat: Resultatet påvisar tre huvudteman som påverkar det förebyggande arbetet av vårdrelaterade trycksår. Dessa teman är kunskaper angående trycksårsprevention, hinder i trycksårspreventionen och personalrelaterade faktorer. Diskussion: De huvudteman och subteman som framkommer i resultatet är bidragande faktorer till att patienter i dag utvecklar vårdrelaterade trycksår. Faktorerna bidrar även till ett ökat vårdlidande för patienten. Ett lidande som kan undvikas om ett gott förebyggande arbete utförs.

 • 389.
  Englund, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Öbrell, Marie-Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med elevers övervikt: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Obesity is one of the most common causes of illness among children and adolescents. School nurses work includes health examination and health interviews including growth follow-up, prevention of illness and health framing. In health interviews the school nurse have possibility to support student to a more helthy lifestyle.

                       

  Purpose: To study school nurses experiences of how they can affect overweight students to more healthy lifestyle.

   

  Method: The study has been conducted with a qualitative method. School nurses have been interviewed by semi structured questions. The data from the interviews were analyzed by a qualitative content analysis with an inductive approach.

   

  Results: In health interviews, the school nurse needs to establish a relationship that is built with a respectful approach in which recurring health interviews, the school nurse needs to establish a relationship that is built up by a respectful approach where autonomy is well preserved. Through encouragement and confirmation, the student can be motivated to reduce overweight if the family is involved too.

   

  Conclusion: It is important to involve the whole family in health-framing nursing. School nurses experiences shows that it is important to focus on living habits instead of obesity.

 • 390.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospitals, Falköping, Sweden.
  Nilsson, Kerstin
  Institute of Health and Caring Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  The recovery process of postpartum psychosis from both the woman's and next of kin's perspective: An interview study in Sweden2014Inngår i: Open Nursing Journal, ISSN 1874-4346, E-ISSN 1874-4346, Vol. 8, nr 1, s. 8-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract: Objectives: The most serious type of psychiatric disorder in connection with childbirth is postpartum psychosis. With this disorder occasionally follows emotional rejection of the infant which has serious long term effect on mother and child. The aim of this study was to explore the experiences of the recovery process of postpartum psychosis from the women, from the partners of the women, and their next of kin.

  Methods: Interviews were conducted with seven women, who had previously suffered postpartum psychosis, and six of their next of kin. The interviews were transcribed verbatim and analysed using content analysis.

  Results: Two categories emerged: the recovery process and the circumstances of the support provided. The women and their next of kin spoke about the turning point in the illness, their own personal as well as their social recovery, the importance of support not only from relatives and friends, but also from professionals, and the use of medication. However, the key to recovery was an internal decision by the women themselves.

  Conclusion: Conclusion is that the recovery from this severe mental disorder requires hard work and the key to their recovery was the decision made by the women. This disorder causes a mental darkness to descend, but at the start of the recovery a dim light shines in the dark tunnel. The nursing staff must be made aware that good sleep is important for the psychiatric treatment and that recovery may take a long time. The nurse needs to provide hope and encouragement, as well as help the woman to recognise the strength that exists within her. To reduce the risk of a recurrence of the disorder, the staff needs to offer follow up visits.

 • 391.
  Enqvist, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Karlsson, Lovisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av hur livet förändras av en hjärntumör: En kvalitativ studie baserad på bloggar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas ungefär 1100 personer i Sverige av en hjärntumör. Symtomen som uppstod innan diagnosbesked upplevdes som mindre allvarliga, men under behandlingen blev symtomen svårare. Hjärntumören påverkade hela patientens livsvärld. Det var sjuksköterskans ansvar att stötta patienten och att hjälpa patienten att uppnå livskvalitet. Hoppet var ett existentiellt grundvillkor som hjälpte människor att skapa mening med livet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av hur livet förändrades av en hjärntumör. Metod: Studien var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Materialet var baserat på fem bloggar skrivna på internet. Resultat: Resultatet presenterades i fem teman; En förändrad kropp tvingade livet att ta en paus, Familjen blev viktigare, Sjukvården blev en känsloladdad del av vardagen, Hjärntumören blev en efterhängsen fiende och Existentiella tankar hanterades med olika strategier. Slutsats: Att drabbas av en hjärntumör medförde många förändringar i livet. Livsvärlden förändrades för kvinnorna och innebar inte bara en kamp mot sjukdomen utan även en kamp mot alla känslor. 

 • 392.
  Enskär, Karin
  et al.
  Jönköping Univ, Sch Hlth Sci, Jönköping, Sweden / Jönköping Univ, CHILD Res Grp, Jönköping, Sweden.
  Björk, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Jönköping Univ, CHILD Res Grp, Jönköping, Sweden.
  Knutsson, Susanne
  Jönköping Univ, Sch Hlth Sci, Jönköping, Sweden / Univ Coll Borås, Dept Hlth Sci, Borås, Sweden.
  Granlund, Mats
  Jönköping Univ, Sch Hlth Sci, Jönköping, Sweden / Jönköping Univ, CHILD Res Grp, Jönköping, Sweden..
  Darcy, Laura
  Jönköping Univ, CHILD Res Grp, Jönköping, Sweden / Univ Coll Borås, Dept Hlth Sci, Borås, Sweden.
  Huus, Karina
  Jönköping Univ, Sch Hlth Sci, Jönköping, Sweden / Jönköping Univ, CHILD Res Grp, Jönköping, Sweden.
  A Swedish perspective on nursing and psychosocial research in paediatric oncology: A literature review2015Inngår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 19, nr 3, s. 310-317Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: A dramatic improvement in outcomes of survival rates of childhood cancer has been seen. Caring science research is central in providing skills and knowledge to the health care sector, but few overviews of the content of published research have been carried out. The aim of this review was to investigate the content and methodology of published studies in paediatric oncology relevant to caring science, and also to compare possible differences in content and method of the published studies from the nursing and psychosocial perspectives. Method: A systematic literature review was performed of 137 published articles on paediatric oncology relevant to caring science in Sweden. Results: The results show that most of the studies were descriptive or comparative ones with a quantitative design. Most of them focused on parents (43%) or children (28%). Most of the studies investigated wellbeing (88%), using questionnaires (54%) or interviews (38%). Several different measurement instruments had been used. While the results were often clearly presented, the clinical implications were more diffuse. The most acknowledged research fund was the Swedish Childhood Foundation (75%). Conclusions: To reflect the children' perspectives in paediatric oncology require that future researchers take on the challenge of including children (even young ones) in research. The use of a limited number of agreed measurement instruments is desirable. The biggest challenge for the future is to make a shift from explorative to intervention studies. There is an urgent need to transform research results into clinical practice. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 393.
  Enskär, Karin
  et al.
  School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden / CHILD Research Group, Jönköping University, Sweden.
  Huus, Karina
  School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden / CHILD Research Group, Jönköping University, Sweden.
  Björk, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. CHILD Research Group, Jönköping University, Sweden.
  Granlund, Mats
  School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden / CHILD Research Group, Jönköping University, Sweden.
  Darcy, Laura
  CHILD Research Group, Jönköping University, Sweden / Institution of Health Science, University College of Borås, Sweden.
  Knutsson, Susanne
  School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden / Institution of Health Science, University College of Borås, Sweden.
  An Analytic Review of Clinical Implications From Nursing and Psychosocial Research Within Swedish Pediatric Oncology2015Inngår i: Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, ISSN 0882-5963, E-ISSN 1532-8449, Vol. 30, nr 4, s. 550-559Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The publisher regrets that this article has been temporarily removed. A replacement will appear as soon as possible in which the reason for the removal of the article will be specified, or the article will be reinstated. The full Elsevier Policy on Article Withdrawal can be found at http://www.elsevier.com/locate/withdrawalpolicy.

 • 394.
  Erichsen Andersson, Annette
  et al.
  The Sahlgrenska Academy, Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Department of Anesthesia, Surgery, and Intensive Care, Sahlgrenska University Hospital/Östra, Gothenburg, Sweden.
  Petzold, Max
  Akademistatistik - Centre for Applied Biostatistics, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Bergh, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Karlsson, Jón
  Department of Orthopedics, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden / The Sahlgrenska Academy, Institute of Clinical Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Eriksson, Bengt I.
  Department of Orthopedics, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden / The Sahlgrenska Academy, Institute of Clinical Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Nilsson, Kerstin
  The Sahlgrenska Academy, Institute of Health and Care Sciences, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Comparison between mixed and laminar airflow systems in operating rooms and the influence of human factors: Experiences from a Swedish orthopedic center2014Inngår i: American Journal of Infection Control, ISSN 0196-6553, E-ISSN 1527-3296, Vol. 42, nr 6, s. 665-669Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 395.
  Ericsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lindmark, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  BVC-sjuksköterskors erfarenheter och hantering av förlossningsdepression hos nyblivna föräldrar.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mer än en av tio nyblivna mammor visar tecken på depression efter en förlossning och detta kan ha negativ inverkan på barnets utveckling och föräldraparets relation. I Sverige screenas alla nyblivna mammor för förlossningsdepression då barnet är 6-8 veckor. Nyblivna pappor kan också drabbas av förlossningsdepression men det finns ingen rutin för att screena dem.

  Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka BVC-sjuksköterskors erfarenheter och hantering av förlossningsdepression hos nyblivna föräldrar på BVC.

  Metod: Studien är baserad på åtta semistrukturerade intervjuer med BVC-sjuksköterskor. Datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.

  Resultat: Av analysen framkom fem kategorier vilka är; svårigheter att identifiera förlossningsdepression, känsla av otillräcklighet, att stödja föräldrarna, användning av screeninginstrument och att observera samt med 13 underkategorier.

  Konklusion: BVC-sjuksköterskor upplevde att det inte var vanligt med förlossningsdepression hos nyblivna föräldrar. Det var ibland svårt att skilja på förlossningsdepression och depressiva symtom av andra orsaker. Det var viktigt att stötta föräldrarna och förmedla trygghet. BVC- sjuksköterskorna såg EPDS screeningen som positiv och önskade ett screeninginstrument för nyblivna pappor.

 • 396.
  Eriksson, Anita
  et al.
  Högskolan i Borås .
  Gustavsson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Krav, uppmaningar och frågor: en autoetnografisk reflektion över handledning av självständiga arbeten2016Inngår i: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 10, nr 1, s. 70-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 397.
  Eriksson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Karatas, Helene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig under skoldagen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tillgänglighet är en central del i skolsköterskors hälsofrämjande arbete, och ses som en förutsättning för att bidra till elevers hälsa och lärande. Skolsköterskors tillgänglighet och närvaro är viktig och utgör grunden i deras uppdrag. Tidigare forskning på skolsköterskors perspektiv av att vara tillgänglig under skoldagen är begränsad.

  Syfte: Syftet är att beskriva skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig under skoldagen.

  Metod: Studien har en kvalitativ design och utgår från ett fenomenologiskt perspektiv med livsvärldsteorin som grund. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta skolsköterskor. Datamaterialet analyserades med innebördsanalys.

  Resultat: Skolsköterskornas upplevelse av att vara tillgänglig har sammanställts i fem teman: Att vara synlig i skolmiljön, Förutsättningar som påverkar mötet, Att skapa trygghet, Stödets betydelse för att avgränsa sig och Att bemöta förväntningar.

  Slutsats: Skolsköterskorna upplever att faktorer som förväntningar, stöd och fysiska förutsättningar påverkar deras möjligheter att vara tillgängliga. Skolsköterskorna utvecklar strategier för att möta elevers, föräldrars och skolpersonals behov och förväntningar av tillgänglighet. Resultatet visar att det är av betydelse med ytterligare forskning för att tydliggöra skolsköterskans roll och uppdrag samt för att främja en likvärdig syn på hur skolsköterskor kan vara tillgängliga under skoldagen. Skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig påverkar deras egen hälsa och välbefinnande.

 • 398.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ek, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Jansson, Sofie
  Municipal Home Care, Jönköping, Sweden.
  Sjöström, Ulrika
  Psychiatric Clinic Ryhov, Jönköping, Sweden.
  Larsson, Margaretha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  To feel emotional concern: A qualitative interview study to explore telephone nurses’ experiences of difficult calls2019Inngår i: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 6, nr 3, s. 842-848Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: To describe telenurses’ experiences of difficult calls.

  Design: A qualitative approach with a descriptive design was used to gain a deeper understanding of the telenurses’ experiences.

  Methods: The data were collected in spring 2017 through semi-structured interviews with 19 telenurses at call centres and primary healthcare centres and were analysed with qualitative content analysis.

  Results: Becoming emotionally concerned is central to the telenurse’s experiences of difficult calls. Difficult calls are accompanied by feelings such as inadequacy, uncertainty and anxiety, which can be described as emotional tension. Emotional tension refers to situations when the caller’s expressed emotions were conveyed to the telenurses and altered their state of mind. The telenurses stated that difficult calls that cause them to become anxious remain in their thoughts and go through their minds repeatedly, making a deep impression.

 • 399.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Lindblad, Monica
  Faculty of Caring Science, Work Life, and Social Welfare, University of Borås, Borås, Sweden.
  Möller, Ulrika
  Bräcke diakoni, Skara, Sweden.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. affilierad College of Nursing, University of Rhode Island, USA.
  Holistic health care: Patients' experiences of health care provided by an Advanced Practice Nurse2018Inngår i: International Journal of Nursing Practice, ISSN 1322-7114, E-ISSN 1440-172X, Vol. 24, nr 1, artikkel-id e12603Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Advanced Practice Nurse (APN) is a fairly new role in the Swedish health care system.

  AIM: To describe patients' experiences of health care provided by an APN in primary health care.

  METHODS: An inductive, descriptive qualitative approach with qualitative open-ended interviews was chosen to obtain descriptions from 10 participants regarding their experiences of health care provided by an APN. The data were collected during the spring 2012, and a qualitative approach was used for analyze.

  RESULTS: The APNs had knowledge and skills to provide safe and secure individual and holistic health care with high quality, and a respectful and flexible approach. The APNs conveyed trust and safety and provided health care that satisfied the patients' needs of accessibility and appropriateness in level of care.

  CONCLUSION: The APNs way of providing health care and promoting health seems beneficial in many ways for the patients. The individual and holistic approach that characterizes the health care provided by the APNs is a key aspect in the prevailing change of health care practice. The transfer of care and the increasing number of older adults, often with a variety of complex health problems, call for development of the new role in this context.

 • 400.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Olofsson, Birgitta
  Department of Nursing Umeå University, Umeå, Sweden.
  Gustafson, Yngve
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Fagerström, Lisbeth
  Department of Health Sciences, University of Buskerud, Drammen, Norway.
  Older women's experiences of suffering from urinary tract infections2014Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 23, nr 9-10, s. 1385-1394Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To describe and explore older women's experiences of having had repeated urinary tract infections (UTIs). Background: UTIs are one of the most common bacterial infections among older women. Approximately one-third of very old women suffer from at least one UTI each year. Despite the high incidence of UTI, little is known about the impact of UTI on health and daily life in older women. Design: A qualitative descriptive design. Methods: A qualitative study using semi-structured interviews was conducted with 20 Swedish women aged 67-96 years who suffered from repeated UTIs the preceding year. The data were analysed using qualitative content analysis. Results: Two main themes were identified: being in a state of manageable suffering and depending on alleviation. Being in a state of manageable suffering was described in terms of experiencing physical and psychological health problems, struggling to deal with the illness and being restricted in daily life. Depending on alleviation was illustrated in terms of having access to relief but also receiving inadequate care. Conclusions: This study demonstrated that UTIs are a serious health problem among older women that not only affects both physical and mental health but also has serious social consequences. The women in this study described the physical and psychological health problems, struggling to deal with the illness, being restricted in daily life, depending on access to relief and receiving inadequate care. Relevance to clinical practice: It is important to improve the knowledge about how UTI affects the health of older women. This knowledge may help nurses develop strategies to support these women. One important part in the supportive strategies is that nurses can educate these women in self-care. © 2013 John Wiley & Sons Ltd.

567891011 351 - 400 of 1243
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf