his.sePublications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 3585
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Berglund, Linus
  University of Skövde, School of Informatics.
  Optimeringsstrategier för en sökalgoritm i javascript2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt vanligare med att använda webbläsare som plattform för applikationer istället för de konventionella som måste installeras lokalt. Frågan är hur pass bra JavaScript står sig när det kommer till intensiva och tunga algoritmer såsom sökalgoritmer för spel. Finns det optimeringar som kan förbättra tidsåtgången för sökalgoritmer så att användaren i slutändan inte tröttnar på att det tar för lång tid? Med hjälp av ett antal tekniker såsom Typed Arrays försöker det här arbetet påvisa huruvida Typed Arrays kan användas som optimeringsstrategi för en applikation handskriven i JavaScript för att sänka tidsåtgången.

  Detta arbete syftar till att utvärdera hur användbart av optimeringsstrategier såsom Typed Arrays påverkar tidsåtgången för en förutbestämd sökväg. Flera versioner av en applikation implementeras för att se vilken optimering som är mest lämpad och utvärderas sedermera genom prestandamätning. Resultatet visar att ingen av de valda optimeringsstrategierna gav någon nämnvärd förbättring utan var till vissa delar en försämring jämfört med referensmätningen.

 • 352.
  Berglund, Mattias
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Semiautomatisk spridning av vegetation i dataspel2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Dagens spel kräver hela tiden mer resurser i en konstant växande och mer detaljerad spelvärld. Det är därför intressant att titta på alternativ till att designers manuellt placerar ut innehåll i en värld. Problemet som tas upp är om det är möjligt att kombinera generering av procedurellt innehåll i form av en skog med att låta en användare kunna påverka denna generering. Problemet delas upp i två delar där en utveckling av en arkitektur sker genom att utvärdera existerande skogsmodeller och sedan implementera arkitekturen. Slutligen sker en utvärdering av modellen genom att analysera ett antal scenarier. Resultaten visar att det är möjligt att låta en användare kunna påverka en evolvering av en skog genom att ändra egenskaper på ett specifikt område, men påverkas i stor grad av hur pass komplex skogsmodellen är. Arbetet visar att det är möjligt att enkelt kunna styra och påverka generering av procedurellt innehåll.

 • 353.
  Bergman, A.
  et al.
  Department of Clinical Microbiology, Capio Diagnostik AB, Kärnsjukhuset, Skövde.
  Fernandez, V.
  Department of Parasitology, Mycology and Environmental Microbiology, Swedish Institute for Infectious Disease Control, Solna.
  Holmström, Kjell-Ove
  University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. University of Skövde, School of Life Sciences.
  Claesson, B. E. B.
  Department of Clinical Microbiology, Capio Diagnostik AB, Kärnsjukhuset, Skövde.
  Enroth, H.
  Department of Clinical Microbiology, Capio Diagnostik AB, Kärnsjukhuset, Skövde.
  Rapid identification of pathogenic yeast isolates bt real-time PCR and two-dimensional melting-point analysis2007In: European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ISSN 0934-9723, E-ISSN 1435-4373, Vol. 26, no 11, p. 813-818Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a need in the clinical microbiological laboratory for rapid and reliable methods for the universal identification of fungal pathogens. Two different regions of the rDNA gene complex, the highly polymorphic ITS1 and ITS2, were amplified using primers targeting conserved regions of the 18S, 5.8S and 28S genes. After melting-point analysis of the amplified products, the Tm of the two PCR-products were plotted into a spot diagram where all the 14 tested, clinically relevant yeasts separated with good resolution. Real-time amplification of two separate genes, melting-point analysis and two-dimensional plotting of Tm data can be used as a broad-range method for the identification of clinical isolates of pathogenic yeast such as Candida and Cryptococcus spp.

 • 354.
  Bergman, Jimmy
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Cellulär automat simulerar utbredning av Taraxacum2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks vilken grad av inomartskonkurrens som ger upphov till ett observerat utbredningsmönster av maskrosor (Taraxacum sect. Ruderalia). Maskrosor har både fröspridning och vegetativ förökning. Studien hypotiserar att utbredningen kan beskrivas utifrån enkla regler för spridning och konkurrens. Dessa används i simuleringar med en binär cellulär automat där utveckling sker i deterministiska tidssteg. Modellen består av ett rutnät där en tom cell antingen kan förbli tom eller koloniseras, medan en upptagen cell antingen kan överleva eller dö ut. Reglerna efterliknar situationer med hög respektive låg känslighet för inomartskonkurrens. De mått på jämförelse mellan observation och simulering som används är mönstrets fraktala dimension, mönstrets tendens att aggregera och storleken på den enklaste algoritm som beskriver datan. Två olika initialvillkor används för att testa modellens robusthet. Den observerade utbredningen kontrolleras även mot slumpmässig fördelning. Resultaten visar att den observerade utbredningen är klusterartad. Simulering med en högre inomartskonkurrens beskriver utbredningen väl sett till aggregering och fraktal dimension. Lägre inomartskonkurrens beskriver dock maskrosornas verkliga utbredning sett till algoritmisk komplexitet, vilket tolkas som att individer kan leva närmare inpå varandra än vad regeln om högre inomartskonkurrens förutsätter. För vald klusterstorlek är simuleringarna ej känsliga för initialvillkoren, men då hela fördelningen av antal celler per klusterstorlek i stickprov på ett tidssteg analyseras har initialvillkoren fakstiskt betydelse. Sett till fördelningen av cell per klusterstorlek liknar ingen simulering den observerade utbredningen. Därmed kan modellen tänkas inrymma den vegetativa förökningen medan fröspridningen, som är stokastisk, ej inryms på samma vis.

 • 355.
  Bergman, Stig
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användarmedverkan inom systemutveckling1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Användarmedverkan inom systemutveckling står för att användaren av olika artefakter antas medverka i utvecklingen av dessa artefakter och interaktionen mellan artefakten och människan. Begreppet systemutveckling syftar på utveckling av datorsystem.

  Vissa vetenskapsmän och forskare hävdar att användare och systemutvecklare inte förstår varandra och att det fokuseras enbart på artefakten (datorn) och inte på människan. Detta faktum skulle medföra att användare av olika artefakter inte medverkar på ett genuint sätt i utvecklingen av dessa system.

  Vilka orsakerna är till att det ser ut som det gör enligt källorna i ovanstående stycke är svårt att spekulera i. Men tre områden har studerats översiktligt och dessa områden är kommunikationsprocessen, attityder, syften och mål.

  Antagandet som gjorts är att kunna påvisa att det existerar en förhållandevis bättre förståelse, än vad källorna hävdar, mellan användare och systemutvecklare tack vare att de befinner sig i en och samma organisation och på så vis erhållit en bättre förståelse för varandras verksamhetsområde.

  Undersökningen har utförts på Volvo Östra Fabriken. Försökspersonerna består av hela avdelning M3 Lager Hög/Låd. Populationen är på så sätt begränsad och utgörs inte av hela Volvo Östra Fabriken. Därför går inte resultatet att generalisera över hela företaget utan enbart till avdelning M3 Lager Hög/låd.

  Svarsfrekvensen var oväntat låg. 12% av försökspersonerna svarade inom begärd svarstid. Efter påtryckningar och ytterligare svarstid slutade svarsfrekvensen på 36%. Varför svarsfrekvensen blev så låg är svårt att svara på. Flera olika orsaker kan ha påverkat viljan till att svara på enkäten vilket har nämnts i rapporten.

  Resultatet av undersökningen utföll så att någon förståelse och entydighet mellan användare och systemutvecklare kunde inte fastslås. Snarare visade undersökningen att åsikterna mellan användarna och systemutvecklarna om man lyckats att nå förståelse och samarbete uppvisade olika uppfattningar. Systemutvecklarna å sin sida menade att förklara och beskriva användarnas verksamhetsområde inte var några problem men var tveksamma om användarna förstod arbetssättet. Användarna å sin sida ansåg att det var svårt att förstå systemutvecklarnas språk och beskrivningstekniker och samtidigt ansåg användarna att de hade svårt att beskriva sitt eget verksamhetsområde. Systemutvecklarna fordrade ingen mer utbildning medan användarna ansåg att omfattande utbildning krävdes för egen del. Användarna ansåg även att de inte fick medverka i utvecklingsarbetet i tillräcklig grad.

  Användaren av olika artefakter är experten inom verksamhetsområdet och skall därför medverka i utvecklingen av systemen för att erhålla en bättre anpassning till användaren än vad som gäller idag. Graden och formen av medverkan är inte tillräcklig som det ser ut nu.

 • 356.
  Bergmark, Robin
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Utvecklingsprocessens inverkan på testautomatisering: En fallstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Testning av programvara utgör i många fall en stor del av den totala utvecklingstiden. Då testning drar mycket resurser finns det en önskan om att testningen ska kunna utföras så effektivt som möjligt. Ett steg mot en effektivare testning är automatisering, då detta, om korrekt utfört, medför att fler fel kan identifieras på kortare tid. Det finns däremot risker och fallgropar på vägen mot automatiserad testning.

  I det här arbetet ges en översikt av 21 krav som forskning och litteratur ställer på en utvecklingsprocess för att automatiserad testning ska kunna genomföras lyckat. Därefter presenteras en metodik som tagits fram för hur översikten kan användas i en organisation för att få en lägesbild av möjligheterna till automatisering. Denna metodik har validerats i en fallstudie, som påvisat att kraven tillsammans med metodiken kan användas för att diskutera en organisations möjligheter till automatiserad testning.

 • 357.
  Bergqvist, Emil
  University of Skövde, School of Informatics.
  Auditory displays: A study in effectiveness between binaural and stereo audio to support interface navigation2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyses if the change of auditory feedback can improve the effectiveness of performance in the interaction with a non-visual system, or with a system used by individuals with visual impairment. Two prototypes were developed, one with binaural audio and the other with stereo audio. The interaction was evaluated in an experiment where 22 participants, divided into two groups, performed a number of interaction tasks. A post-interview were conducted together with the experiment. The result of the experiment displayed that there were no great difference between binaural audio and stereo regarding the speed and accuracy of the interaction. The post-interviews displayed interesting differences in the way participants visualized the virtual environment that affected the interaction. This opened up interesting questions for future studies.

 • 358.
  Bergqvist, Emil
  University of Skövde, School of Informatics.
  Spatial orientation & imagery: What are the gender differences in spatial orientation and mental imaging when navigating a virtual environment with only auditory cues?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyses the gender differences in spatial orientation and mental imagery when navigating a virtual environment with only auditory cues. A prototype was developed for an iPod Touch device to evaluate possible gender difference in performance of orientation. A sketch map task was conducted to externalize the participants’ mental representation they achieved from the environment. Questionnaires were used to collect data on previous video game experience, spatial orientation self-assessment and spatial anxiety. A post-interview was conducted to gather qualitative information from the participants on how they experienced the experiment and to collect some background about them. In total, 30 participants (15 females, 15 males) with tertiary education participated in the experiment. The result indicates that there are gender differences in time to complete the tasks in the virtual environment. In the sketch map task, there were no gender differences in how well they sketch and externalize their mental representation of the environment. The post-interview showed tendencies that there are possible gender differences in vividness of mental imagery.

 • 359.
  Bergsten, Jonas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING: En jämförande studie av mjukvara2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har vanligt förekommande krav på IP-telefonilösningar identifierats via litteraturstudier. Därefter har en testmiljö skapats där ett urval av mjukvaror har utvärderats med avseende på funktionalitet och dokumentation.

  Kraven som ställts relaterar till säkerhet och kvalitet samt den funktionalitet som krävs för att motsvara den hos det vanliga telefonnätet. Mjukvarorna som presenteras är 3CX, Asterisk, sipXecs och Switchvox. Urvalet av mjukvaror är baserade på antingen öppen källkod eller proprietära motsvarigheter. Faktorer som möjlighet till support och användarvänlighet har också belysts. De mjukvaror som presterar bäst utifrån givna parametrar är 3CX och Asterisk. Arkitekturen mellan de två mjukvarorna olika och båda kan ha fördelar beroende på struktur och kompetens hos det specifika företaget.

 • 360.
  Bergström, Anton
  University of Skövde, School of Informatics.
  Novelty Search och krav inom evolutionära algoritmer: En jämförelse av FINS och PMOEA för att generera dungeon nivåer med krav2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Evolutionära algoritmer har visat sig vara effektiva för att utveckla spelnivåer. Dock finns fortfarande ett behov av nivåer som både uppfyller de krav som spelen har, samt att nivåerna som skapas ska vara så olika som möjligt för att uppmuntra upprepade spelomgångar. För att åstadkomma detta kan man använda Novelty Search. Dock saknar Novelty Search funktioner som gör att populationen vill uppfylla de krav som nivåerna ska ha. Arbetet fokuserar därför på att jämföra två Novelty Search baserade algoritmer som båda uppmuntrar kravuppfyllning: Feasible Infeasible Novelty Search (FINS) och Pareto based Multi-objective evolutionary algorithm (PMOEA) med två mål: krav och Novelty Search.

  Studien jämför algoritmerna utifrån tre värden: hur stor andel av populationen som följer de ställda kraven, hur bra dessa individer är på att lösa ett nivårelaterat problem samt diversiteten bland dessa individer. Utöver PMOEA och FINS implementeras även en Novelty Search algoritm och en traditionell evolutionär algoritm. Tre experiment genomförs där nivåernas storlek och antalet krav varierade.

  Resultatet visar att PMOEA var bättre på att skapa fler individer som följde alla kraven och att dessa individer överlag var bättre på att optimera lösningar än vanlig Novelty Search och FINS. Dock hade FINS högre diversitet bland individerna än alla algoritmerna som testades. Studiens svaghet är att resultatet är subjektivt till algoritmernas uppsättning i artefakten, som sådan borde framtida arbeten fokusera på att utforska nya uppsättningar för att generalisera resultatet.

 • 361.
  Bergström, Erik
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  A Research Proposal on Software Standards and their Implementation in OSS2012In: Proceedings of the OSS 2012 Doctoral Consortium, September 13,2012, Hammamet, Tunisia / [ed] Klaas-Jan Stol, Charles M. Schweik & Imed Hammouda, Tampere University of Technology, 2012, p. 73-85Conference paper (Refereed)
 • 362.
  Bergström, Erik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Thesis Proposal: A Method for Information Classification2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the highly digitalized world in which we live today, information and information systems have become key assets to organizations.  These assets need to be managed properly because it is difficult to safeguard assets that an organization does not know exist and does not know the value they offer. In an Information Security Management System (ISMS), asset management is an important activity as it aims at identifying, assigning ownership and adding protection to information assets. Within asset management, one activity is information classification that has the objective to ensure that information receives an appropriate level of protection in accordance with its importance to the organization. In practice, this is usually done using a classification scheme, and the result is handled as input to the risk analysis. Information classification is a well-known practice for all kind of organizations, both in the private and public sector, and is included in different variants in standards such as ISO/IEC 27002, COBIT and NIST-SP800.

  However, information classification has received little attention from academia, and many organizations are struggling with the implementation. Little is known about the reasons behind why it is problematic, and how to address such issues. Furthermore, the existing methods, described in, e.g., standards do not provide a coherent and systematic approach to information classification. The short descriptions in standards, and literature alike, leave out important aspects needed for many to adopt any kind of information classification. For instance, there is a lack of detailed descriptions regarding (1) overview of procedures, and concepts, (2) which roles are involved in the classification, and how they interact, (3) how to tailor the method for different situations and (4) a framework that structures and guides the classification. If information classification is not implemented in an organization, the organization might not know what information they possess, what the value of the information is, but even if it is implemented, an unclear approach can lead to information being under or overvalued, which, in turn, lead to under or overprotected information.

  This thesis aims to increase the applicability of information classification by devising a method for information classification in ISMS that draws from established standards and practice. In order to address this aim, a Design Science Research (DSR) study has been performed in five cycles. The contributions so far include an identification of issues and enablers for information classification and propose a component-based method for information classification. Furthermore, eighth design principles underpinning an information classification method are presented. Additionally, an outline for further research is provided, where the objectives are to further develop the method by addressing the context around information classification (the risk analysis and security controls), and by adding usage views to the method. Finally, a security declaration as an addition to the information classification method is outlined as a complement for tying security controls to the information classification scheme. 

 • 363.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Carlén, Urban
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lennerholt, Christian
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Certifications in Higher Education - Friend or Foe?2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the uncritical approach among teachers and students of how certifications are used and applied within higher education. This paper offers a clearer image of how to use certification in a learning environment that support student learning and further developing the academia as a learning organisation.  In the last decade universities worldwide has started to adopt certifications offered by multinational corporations, such as Cisco and Microsoft. For example, Cisco’s curriculum is taught in over 10.000 academies such as universities to more than 1.000.000 students currently, which reveals the huge influences those certifications have for the organisation of courses and examination of academic skills.  Academy and industry needs to collaborate to offer students relevant tools and knowledge, but the lack of uncritical views based on scientific values and proven experience challenges teachers to explicit what knowledge have to be taught within academia to reach further academic goals.  The methods used are initially a literature study to identify positive aspects and challenges with integrated certifications. Based on these results, we have performed interviews with students, teachers and certified instructors with different backgrounds.  Literature describing information and communications technology (ICT) certifications mainly refer to positive aspects such as meeting job market needs, standardisation of courses, and decreased time for course development. Challenges identified raise several questions and call for further investigation. Among challenges identified were companies practically deciding examination criteria, student’s recall learnt material rather than understanding concepts, and the usage of non-academic material.  Interviews reveal that students are aware of many challenges, but still the benefits of achieving a certification outweighs. For instance, students rather accept a course with out-dated material and company decided examination criteria that result in a certification than taking a course based on research and examinations that foster creativity through reflection, analysing skills with no certification.  From a teacher and instructor perspective, the interviews reveal that there is awareness about the challenges of using certifications in higher education. One of the pedagogical issues we would like to present is how to create a learning environment with embedded certification in a course rather than basing courses on certifications alone.  This paper also open up for a discussion on how these results affect other areas than the ICT domain, but also on how the challenges can be tackled from a higher education perspective that rethink the academia as a learning organisation. 

 • 364.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Reference Implementations - Usages And The Quest For A Definition2014In: EURAS Proceedings 2014: Cooperation among standardisation organisations and the scientific and academic community / [ed] Ivana Mijatovic, Kai Jakobs, Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz , 2014, p. 17-31Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a systematic literature review performed to investigate if there is a prevailing definition of reference implementation in the standards community, and how reference implementations are referenced to be used within the standards community. The literature review targets all electronically available core journals and conferences in the field, and the results are classified according to a framework introduced in the paper. We found that there is one definition that focuses on conformance testing, but the results from the literature review show more uses of reference implementations such as when developing standards, when implementing them, and when developing products.

 • 365.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Information Classification Issues2014In: Secure IT Systems: 19th Nordic Conference, NordSec 2014, Tromsø, Norway, October 15-17, 2014, Proceedings / [ed] Karin Bernsmed & Simone Fischer-Hübner, Springer, 2014, p. 27-41Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an extensive systematic literature review with the aim of identifying and classifying issues in the information classification process. The classification selected uses human and organizational factors for grouping the identified issues. The results reveal that policy-related issues are most commonly described, but not necessarily the most crucial ones. Furthermore, gaps in the research field are identified in order to outline paths for further research.

 • 366.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Anteryd, Fredrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Informationsklassificering och säkerhetsåtgärder2016Report (Other academic)
 • 367.
  Bergström, Karl Viktor
  University of Skövde, School of Informatics.
  Agil Regelefterlevnad: Agila tankesätt för Compliance & PCI DSS2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Regulatory compliance is an important and growing topic that requires companies to adapt to rules and regulations. All organizations that want to be active in the business market must follow and adapt to these rules regardless of company size and capital. The consequences of not following the regulations are to a large extent fines or increased transaction costs.

  This study focuses on the usefulness of agile approaches in compliance and specifically PCI DSS regulations. PCI DSS is a framework that regulates the credit card payment system used by an organization. All security involving customer data during a card payment is also included in this ruleset.

  To execute the research on how agile methods function within compliance, a qualitative research strategy has been implemented. Empirical material has been collected through interviews with the company CGI. The respondents in this inquiry work in the compliance sector and have great knowledge of the subject.

  The result of the study show that respondents view agile methods within compliance projects in a positive light. That the obstacles experienced in these projects can be alleviated with the help of agile tools such as morning meetings and structured responsibilities.

 • 368.
  Bergström, Lena
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Blenckner, Thorsten
  Stockholm Recilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Frelat, Romain
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Grimvall, Anders
  Swedish Institute for the Marine Environment, Gothenburg, Sweden.
  Haapasaari, Päivi
  University of Helsinki, Department of Environmental Sciences, Helsinki, Finland.
  Haas, Bianca
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg Germany.
  Heikinheimo, Outi
  Natural Resources Institute Finland, Helsinki, Finland.
  Jernberg, Susanna
  Finnish Environment Institute, Marine Research Centre, Helsinki, Finland.
  Large, Scott
  ICES, Copenhagen, Denmark.
  Lindegren, Martin
  Centre for Ocean Life, DTU-Aqua, Charlottenlund, Denmark.
  Levin, Phil
  Northwest Fisheries Science Center, Seattle, USA.
  Lehikoinen, Annukka
  Helsinki University, Kotka Maritime Research Centre, Kotka, Finland.
  Möllmann, Christian
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Nordström, Marie
  Åbo Akademi University, Environmental and Marine Biology, Åbo, Finland.
  Norrström, Niclas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Otto, Saskia
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Peltonen, Heikki
  Marine Research Centre, Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland.
  Précuchét, Laurence
  Centre for Ocean Life, DTU-Aqua, Charlottenlund, Denmark.
  Putnis, Ivars
  Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR, Fish Resources Research Department, Riga, Latvia.
  Romakkaniemi, Atso
  Natural Resources Institute Finland, Oulun yliopisto, Finland.
  Suikkanen, Sanna
  Finnish Environment Institute, Marine Research Centre, Helsinki, Finland.
  Torres, Marian
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Uusitalo, Laura
  Finnish Environment Institute, Marine Research Centre, Helsinki, Finland.
  Weigel, Benjamin
  Åbo Akademi University, Environmental and Marine Biology, Åbo, Finland.
  Wesslander, Karin
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Marine Environment, Västra Frölunda, Sweden.
  Zagrodzka, Zuzanna
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Interim Report of the ICES/HELCOM Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea (WGIAB): 18-22 April 2016 Helsinki, Finland2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The ICES/HELCOM Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea (WGIAB) meeting was held in Helsinki (Finland), 18-22 April 2016. The meeting was attended by 26 participants from five countries and chaired by Laura Uusitalo, Fin-land, Saskia Otto, Germany, Martin Lindegren, Denmark, and Lena Bergström, Swe-den. This was the first year of the new three-year Terms of Reference (ToR) for WGIAB. The main working activities in 2016 were to A) develop the trait-based ap-proach of understanding the ecosystem function, and B) explore the social-ecological system, including indicator development, revising the conceptual model, and devel-oping case studies. As a primary outcome of the ToR A, we built on our previous work on integrated ecosystem assessments (IEAs) in the Baltic Sea, but extended it beyond considering changes in abundances of a few dominant species, to accounting for community-wide changes in a number of key traits across multiple trophic levels. These traits represent various ecosystem functions upon which we derive important ecosystem services. By investigating temporal changes in the community weighted mean traits of phyto-plankton, zooplankton, zoobenthos, and fish, we demonstrated whether trait reor-ganizations at the level of entire communities occurred in the Central Baltic Sea as a result of the 1980s regime shift. Using in total 29 traits combined for all groups we found indications of two breakpoints across all four taxonomic groups over the last decades, i.e. one around 1990 and one around 2000. Further work will focus on ex-ploring the nature of the changes in trait composition and on standardizing the num-ber of traits and data types (i.e. binary, continuous or categorical) across taxonomic group.In addition, we collected data on key functional groups and abiotic variables in all main sub-basins of the Baltic Sea, setting the stage for a cross-regional comparison of temporal patterns and trends in lower trophic level in the face of recent develop-ments in climate-related drivers.With reference to Tor B, to explore how social indicators could be used in parallel with biological indicators in an integrated assessment framework, we developed a conceptual model of interrelationships between ecosystem and society. We used the model as a basis for mapping factors to be accounted for in the ecosystem-based management using the Baltic salmon and clupeid species as case studies. The models depict 1) the structure of the foodweb relevant to the target species, 2) the key com-munity level and population traits that contribute to the state of the species, 3) main pressures affecting the foodweb and their effects on the species, 4) key management measures, and 5) benefits that the species can produce for society.To support the development of Ecosystem Overview the group members evaluated the probability of occurrence and the magnitude of the effect of 15 pressures occur-ring in the Baltic Sea. The top five pressures identified were input of nutrients, in-creased temperature, decreased salinity, input of hazardous substances, and input or spread of non-indigenous species.The work will continue intersessionally and the next meeting of WGIAB is planned to be held in Lisbon, Portugal, back-to-back with WGCOMEDA and WGEAWESS.

 • 369.
  Bergström, Tobias
  University of Skövde, School of Informatics.
  Agency i Förgrenande Dialogsystem: En undersökning om agency i förgrenande dialogsystem i spel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Frågeställningen till den här studien undersöker hur spelare upplever agency i ett förgrenande dialogsystem med tidsbegränsade valtillfällen i jämförelse med dialogsystem utan tidsbegränsningar. I bakgrunden observeras vad agency betyder och hur begreppet används samt vad tidigare studier har lett till. Kapitlet fortsätter med att diskutera vad meningsfulla val är för något och hur en berättelse kan upplevas som trovärdig.

  För att kunna besvara studiens frågeställning skapades två olika textbaserade spel, en med tidsbegränsningar i dialogerna och en utan. För övrigt har de inga andra skillnader. Dessa användes sedan till att mäta skillnader i hur spelarna upplevde agency genom att jämföra resultatet från två olika undersökningsgrupper, en för varje version av spelet.

  Resultatet bestod av ett antal åsikter från deltagarna angående sin spelupplevelse. Skillnaderna mellan grupperna var små och mängden insamlad data var för liten för att ge något säkert resultat och frågan fick inte något pålitligt svar.  

 • 370.
  Berndtsson, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science. University of Exeter, UK.
  Active Capability Support for Cooperation Strategies in Cooperative Information Systems1998Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  One important feature for the current and next generation of information systemsis the ability to be able tocooperate. Information systems that are able to cooperateare referred to as cooperative information systems. The problem of moving the stateof the art from information systems designed asislands of automationto cooperativeinformation systems has primarly been addressed by the distributed artificial intelli-gence community and the database community. For example, the distributed artificialintelligence community has investigated cooperation strategies such as task sharingand result sharing, whereas the database community has developed techniques forinteroperability over heterogenous databases. One characteristic of cooperative infor-mation systems is that no individual solution can satisfactorily support all requiredcharacteristics of cooperative information systems. This thesis takes the position thata synthesis of results from the distributedartificial intelligence community and thedatabase community is a promising direction for developing cooperative informationsystems.In this thesis, active capability (as defined within active databases) is considered asan important core technology for cooperative information systems. Active capabilityis supported by event condition action (ECA) rules with the following semantics:when an event E occurs, evaluate condition C, and if the condition is satisfied, thenexecute action A. The applicability of using ECA rules has primarly been exploredwithin database systems and has recently initiated ECA related research within otherresearch communities such as real-time and workflow.This thesis focuses on what is required in an interface between information sys-tems when using an active capability approach to supporting the major cooperationstrategies as formulated in distributed artificial intelligence. The significance of the2work reported in this thesis concerns two major issues. First, advanced types ofcooperation strategies such as task sharing and result sharing can now span the do-mains of database and distributed artificial intelligence architectures. Second, as thiswork synthesizes and extends results from two different research communities, it pro-vides a good foundation for using active capability as one of the core technologies forcooperative information systems.

 • 371.
  Berndtsson, Mikael
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  How a Picture Postcard Can Help You Develop a Data-Driven Analytics Culture2019In: TDWI UpsideArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 372.
  Berndtsson, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Management of Rules in Object-Oriented Databases1994In: Proceedings of the Baltic Workshop on National Infrastructure Databases: Problems, Methods and Experiences, 1994, Vol. 1, p. 78-85Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper proposes a new approach to associating rules with events in object-oriented database systems. In it we propose a new run time mechanism, which associates rules with specific event definitions. This provide a basis for indexing rules by event definitions, which reduces rule checking to a minimum. The proposed subscription mechanism is general, in that it can be applied to both primitive events and composite events. Both rules and events are represented as first class objects. This architecture has been adopted in the ACOOD2 prototype on top of ONTOS.

 • 373.
  Berndtsson, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Reactive Object-Oriented Databases and CIM1994In: Database and Expert Systems Applications: 5th International Conference, DEXA '94 Athens, Greece, September 7–9, 1994 Proceedings / [ed] Dimitris Karagiannis, Berlin: Springer, 1994, , p. 10p. 769-778Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper propose a simple and powerful approach to associating rules with events in reactive object-oriented database systems. In it we propose a new run time subscription mechanism, which associates rules with specific event definitions. This brings optimization considerations - when to fire a rule - to the language level. The proposed subscription mechanism reduces rule checking to a minimum. It can be applied to both primitive and composite events. Both rules and events are represented as first class objects. This architecture has been adopted in the ACOOD2 prototype on top of ONTOS.

 • 374.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Admyre, Marco
  RuleCore, Sweden.
  Strand, Mattias
  University of Skövde, School of Engineering Science. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  A Fleet Management System Based on Complex Event Processing2014In: DSS 2.0 – Supporting Decision Making with New Technologies / [ed] Gloria Phillips-Wren, Sven Carlsson, Ana Respício, Patrick Brézillon, IOS Press, 2014, p. 241-252Conference paper (Refereed)
 • 375.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Calestam, Bengt
  UNISYS AB, Solna, Sweden.
  Graphical notations for active rules in UML and UML-A2003In: Software Engineering Notes: an Informal Newsletter of The Specia, ISSN 0163-5948, E-ISSN 1943-5843, Vol. 28, no 2, p. 1-6Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Active rules (i.e., event condition action rules, triggers) have been put forward as a technique for reacting to important events, and thereby avoiding polling or embedding rule processing in applications. Despite the promises of active rules technology, the usage of active rules is low in practice. It has often been claimed (by database researchers) that the reason why few active rules applications have been built is due to the lack of support in analysis and design phases. Hence, there are very few notations or guidelines available for software engineers who develop active rules applications.In this paper, we propose modelling templates for UML state-charts and UML-A statecharts for how software engineers can capture the fundamentals of active rules. By following the proposed modelling templates and notations for active rules, it will be easier for software engineers to develop applications that rely on active rules technology.

 • 376.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Cooperative Problem Solving: A New Direction for Active Databases1996In: Proceedings of the International Symposium on Cooperative Database Systems for Advanced Applications, 1996, p. 398-401Conference paper (Refereed)
 • 377.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainsville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Extending Active Capability Mechanisms for Context Based Subscriptions1998Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Interest has increased recently in synthesizing solutions to CIS problems by using results from the database and distributed AI communities. Such synthesis is not without its difficulties; results do not always transfer seamlessly to a new, complex domain. In this paper we highlight the difficulties encountered in our attempts to use event detection and subscription mechanisms (proposed in current active databases) for the problem of efficient result sharing in CIS. A solution to such problems is described, in the form of a refined, context based subscription mechanism.

 • 378.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, United States.
  Lings, Brian
  University of Exeter, United Kingdom.
  Extending database support for coordination among agents1997In: International Journal of Cooperative Information Systems (IJCIS), E-ISSN 0218-8430, Vol. 6, no 3-4, p. 315-339Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Coordination and collaboration are naturally used by groups for carrying out activities and solving problems that require cooperation. However, getting a set of computer agents to do the same has been a problem - primarily addressed by the AI community and recently by the database community as workflow and process management problems (for example, in business processes, electronic commerce, logistics). Not surprisingly, the problem has been addressed at different levels of abstraction by the two communities. Coordination protocols as well as task and result sharing have been investigated by the AI community; specification of alternative transaction models to meet the requirements of non-traditional applications, and their execution have been addressed by the database community. It is evident that there is a need for bringing the two approaches together to develop systems that support cooperative problem solving. This paper - argues for the use of active databases in general and active capability in particular as an enabling technology for cooperative problem solving and cooperative information systems - details a novel approach for supporting task sharing, a key aspect of CPS, using active capability - elaborates on a methodology for mapping task shared protocols expressed in high level speech acts to Event Condition-Action (ECA) rules.

 • 379.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Result Sharing Among Agents Using Reactive Rules1997In: Cooperative Information Agents: First International Workshop, CIA'97, Kiel, Germany, February 26-28, 1997, Proceedings / [ed] Peter Kandzia, Matthias Klusch, 1997, p. 126-137Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper critically analyse the use of active databases as an enabling technology for result sharing as defined in the DAI literature. In particular, we demostrate how ECA (Event-Condition-Action) rules can be used for supporting result shared cooperation. Further, we demonstrate how composite events as defined within active databases can help a problem solving agent to precisely specify when to take responsive action to multiple result notifications.

 • 380.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Task Sharing Among Agents Using Reactive Rules1997In: Proceedings of CoopIS 97: 2nd IFCIS Conference on Cooperative Information Systems / [ed] Arbee L.P. Chen, Wolfgang Klas, Munindar P. Singh, IEEE Computer Society, 1997, p. 56-65Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Coordination and collaboration are naturally used by groups for carrying out activities and solving problems that require cooperation. However, getting a set of computer agents to do the same has been a problem-primarily addressed by the AI community and recently by the database community as workflow and process management problems. Not surprisingly, the problem has been addressed at different levels of abstraction by the two communities. It is evident that there is a need for bringing the two approaches together to develop cooperative information systems. This paper argues for the use of active databases as an enabling technology for cooperative information systems, details a novel approach for supporting task sharing (a key cooperation strategy within cooperative information systems) using active capability, and elaborates on a methodology for mapping task-shared protocols expressed in high-level speech acts to event-condition-action rules.

 • 381.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Chakravarty, Sharma
  University of Florida, Gainsville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Coordination Among Agents Using Reactive Rules1996Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Coordination and collaboration are naturally used by groups for carrying out activities and solving problems that require cooperation. However, getting a set of computer agents to do that same has been a problem -- primarily addressed by the AI community and recently by the database community as workflow and process management problems (e.g. in business processes, electronic commerce, logistics).

  Not surprisingly, the problem has been addressed at different levels of abstraction by the two communities. Coordination protocols (both static and dynamic) as well as task and result sharing have been investigated by the AI community; system level support as well as specification and execution of relaxed notions of transaction (sometimes termed an activity) have been addressed by the database community. It is evident that combining the two will provide an effective unified solution for a class of problems that require cooperation. This paper classifies problems addressed in the AI and database literature according to degree of coordination and collaboration. It reports on work done by the authors in utilising the reactive paradigm to synthesize, from the yechniques in these areas, a common framework for the support of multi-agent problem solving, workflow, and process management. In addition to resolving the terminology used by different groups, task sharing is used to demonstrate the approach described. It is accomplished by creating either static or dynamic plans that are coordinated by ECA rules -- both pre-defined and dynamically created. The paper details the applicability of ECA rules in this domain, their adequacy, and a prototype implementation.

 • 382.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Forsberg, Daniel
  University of Skövde, School of Informatics.
  Stein, Daniel
  University of Skövde, School of Informatics.
  Svahn, Thomas
  Advectas AB, Gothenburg, Sweden.
  Becoming a data-driven organisation2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Organisations seeking competitive advantage in the age of big data often adopt the strategy of becoming data-driven. The paper describes research in progress with an organisation pursuing this strategy. Initial results from literature study and preliminary interviews are outlined, including a two layer factor model and prototype maturity model. The next research steps are also explained.

 • 383.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, J
  Department of Computer and Information Science, Linköping University.
  Olsson, Björn
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lundell, Björn
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Planning and implementing your final year project - with success!: a guide for students in computer science and information systems2002Book (Other academic)
 • 384.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, JörgenUniversity of Skövde, Department of Computer Science.
  Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95): Proceedings of the First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems, Skövde, Sweden, 9–11 June 19951996Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 385.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, Jörgen
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Issues in Active Real-Time Databases1996In: Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95): Proceedings of the First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems, Skövde, Sweden, 9–11 June 1995 / [ed] Mikael Berndtsson, Jörgen Hansson, London: Springer, 1996, p. 142-157Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Active databases and real-time databases have gained increased interest in recent. Both active and real-time databases are considered as important technologies for supporting non-traditional applications such as computer integrated manufacturing (CIM), process control and air-traffic control. These applications are often event driven and need to react to events in a timely and efficient manner. In this paper we address the problem of merging active databases and real-time databases. Active real-time database is a fairly new area, in which very little research has been carried out so far. However, the use of active real-time database applications has a great potential. In this paper we address several issues and open questions such as semantics, assignment of time constraints and rule selection, which need to be considered when designing active real-time databases.

 • 386.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, Jörgen
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Time is the Shadow of Reactive Behaviour2000In: Proceedings 2000 International Database Engineering and Applications Symposium / [ed] Bipin C. Desai, Yasuhi Kiyoki, Motomichi Toyama, Piscataway, NJ: IEEE, 2000, p. 417-423Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Applications that rely on coordination of messages are frequently based on multi-agent systems or workflow systems. Both implementation platforms use a rule engine for the coordination of messages. Currently, classical production rules are used within multi-agent systems, and workflow systems tend to rely on active database solutions (i.e. triggers). It has been envisioned that subsequent application generations are likely to require support for hundreds or even thousands of triggers. This is in contrast to the current state-of-the-art of implementations, which only scale to a few triggers. The paper outlines a vision where a scalable trigger system is the unifying concept between workflow and multi-agent approaches for applications that require coordination facilities. In particular, the paper defines scalability and performance within an active database context. The paper explores factors and situations that influence active database performance. Finally, the paper explores promising directions for how to move the state-of-the-art to trigger systems that scale to many triggers.

 • 387.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hansson, Jörgen
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Workshop Report: The First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95)1996In: SIGMOD record, ISSN 0163-5808, E-ISSN 1943-5835, Vol. 25, no 1, p. 64-66Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This report is a summary of the First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95) [1], held at the University of Skövde in June 1995. The workshop brought together researchers and practitioners from both the active database community and the real-time database community. The major aims of ARTDB-95 were to identify motivations, problems and requirements when combining active and real-time capabilities.

 • 388.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hansson, Jörgen
  Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh , PA, USA.
  Olsson, Björn
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Lundell, Björn
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Thesis projects: A guide for students in computer science and information systems2008 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 389.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lennerholt, Christian
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Larsson, Peter
  Advectas AB, Sweden.
  Svahn, Thomas
  Advectas AB, Sweden.
  A Blueprint for Training Future Users of Self-Service Business Intelligence2019In: Business Intelligence Journal, ISSN 1547-2825, Vol. 24, no 1, p. 30-38Article in journal (Refereed)
 • 390.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lennerholt, Christian
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Svahn, Thomas
  Advectas AB, Malmö, Sweden.
  Larsson, Peter
  Advectas AB, Malmö, Sweden.
  13 Organizations' Attempts to Become Data-Driven2020In: International Journal of Business Intelligence Research, ISSN 1947-3591, E-ISSN 1947-3605, Vol. 11, no 1, p. 1-21Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Becoming a data-driven organization is a vision for several organizations. It has been frequently mentioned in the literature that data-driven organizations are likely to be more successful than organizations that mostly make decisions on gut feeling. However, few organizations make a successful shift to become data-driven, due to a number of different types of barriers. This article investigates, the initial journey to become a data-driven organization for 13 organizations. Data has been collected via documents and interviews, and then analyzed with respect to: i) how they scaled up the usage of analytics to become data-driven; ii) strategies developed; iii) barriers encountered; and iv) usage of an overall change process. The findings are that most organizations start their journey via a pilot project, take shortcuts when developing strategies, encounter previously reported top barriers, and do not use an overall change management process.

 • 391.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Logical Events and ECA Rules1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper presents an approach to support event-condition-action rules and logical events in an object-oriented environment. Previous approaches in active object-oriented databases support either traditional event-condition-action rules or logical events. We see the need to integrate these two concepts in order to efficiently support specialization of events.

 • 392.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  On Developing Reactive Object-Oriented Databases1992In: IEEE Data Engineering Bulletin, Vol. 15, no 1-4, p. 31-34Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper outlines the ongoing work in Reactive Object-oriented Database Systems between the Departments of Computer Science in the University of Exeter(UK) and the University of Skovde(Sweden). The group is currently designing a monitoring system based on a reactive object oriented database with the objective of supporting efficient interaction between the active DBMS and applications (including intelligent systems). Initial work has centered on a prototype reactive object-oriented system built on top of ONTOS, a commercial OODBMS which has C++ as its base language. The prototype is referred to as ACOOD (ACtive Object Oriented Database system). We briefly discuss this prototype, showing how reactive behaviour has been incorporated into a full OODBMS albeit with some restrictions. We also outline our plans for its future extensions, and how these are motivated.

 • 393.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Foster, Lou
  Valparaiso University, USA.
  Systematic Treatment of Events and Rules1995Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Current prototype Active Object-Oriented database systems introduce powerful event and rule specification languages. We contend that this is not in general done in a uniform and integral manner. We present a modified design for an ACtive Object-Oriented DBMS (ACOOD) currently under development at the University of Skovde. The design emphasises the key concepts being investigated, namely Events and Rules as 1st Class (ER1C). It is important because it addresses the key issue of inheritance, something not prominent in current prototype systems with a fully developed event specification system. Key features in the design are that it has a unifying concept of primitive event and of behaviour, and achieves uniformity and power with respect to inheritance. It further relates this to event specification languages for composite events, guaranteeing orthogonality of features. The paper emphasises modeling concepts, and the design is therefore of relevance to all active, object-oriented database systems. It seeks to explore the wider implications and underpinnings of current active O-O suggestions rather than enriching event and/or rule specification languages.

 • 394.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Mellin, Jonas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Active Database, Active Database (Management) System2009In: Encyclopedia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, p. 27-28Chapter in book (Other academic)
 • 395.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Mellin, Jonas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Active Database Coupling Modes2009In: Encyclopedia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, p. 33-35Chapter in book (Other academic)
 • 396.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Mellin, Jonas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Active Database Execution Model2009In: Encyclopediia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, p. 35-36Chapter in book (Other academic)
 • 397.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Mellin, Jonas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Active Database Knowledge Model2009In: Encyclopedia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, p. 36-37Chapter in book (Other academic)
 • 398.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Mellin, Jonas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Database Trigger2009In: Encyclopedia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, p. 738-738Chapter in book (Other academic)
 • 399.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Mellin, Jonas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  ECA Rules2009In: Encyclopedia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, p. 959-960Chapter in book (Other academic)
 • 400.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Mellin, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Högberg, Urban
  EDS Sweden AB, Trollhättan.
  Visualization of the Composite Event Detection Process1999In: Proceedings User Interfaces to Data Intensive Systems / [ed] Norman W. Paton, Tony Griffiths, 1999, p. 118-127Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Active database rules are problematic to explain, understand, debug, and design irrespective of knowledge about active rule semantics. In order to address this problem, various types of active database tools have been proposed in the literature such as browsers, debuggers, analyzers, and explanation tools.This paper focuses on visualization of event detection for an explanation tool and it presents the first study on what to visualize with respect to event detection at the lowest level (i.e. visualization of event detection for a specific event type).

567891011 351 - 400 of 3585
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf