his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 1462
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Claesson, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Madsen, Granath, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Rambäck, Angelica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Manligt och kvinnligt ledarskap med inriktning mot konflikhantering2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konflikter är vanligt förekommande på arbetsplatser. De kan lätt få negativa konsekvenser som sämre kvalité på arbetet och medarbetare som sjukskriver sig. Därför är det viktigt att ledaren klarar av att hantera dessa på ett bra sätt. Kan de lösa konflikten på ett bra sätt kan de också få ut positiva saker av den.

  Kvinnor och män anses arbeta olika som ledare och många anser att män leder bättre än kvinnor. Därför är det intressant att se hur könen leder sina medarbetare och ifall de hanterar konflikter på liknade sätt eller om det skiljer sig.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga och manliga butikschefer uppfattar sin egen och det motsatta könets roll som ledare och hur väl det stämmer överrens med teorin med avseende på konflikthantering, även se till likheter och skillnader mellan könens ledarskap. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer med tre butikschefer av vardera kön.

  Intervjuerna har visat att butikscheferna både manliga och kvinnliga utövar ledarskap som överensstämmer med teorin om ett gott ledarskap. Genom undersökningen har det även visat sig att kvinnliga ledare kan utöva ett teoretiskt manligt ledarskap samtidigt som manliga ledare i praktiken kan ses som kvinnliga ledare enligt teorin. Ytterligare har framkommit att varken de manliga eller kvinnliga respondenterna använder sig av någon form av konflikthanteringsprogram, trots alla olika metoder som finns att använda sig av inom den teoretiska världen. Däremot skildras det i rapporten en rad ageringar som används av de båda könen i deras konflikthantering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Manligt och kvinnligt ledarskap med inriktning mot konflikthanetering
 • 302.
  Classon, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Skoog, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Den interiöra och psykosociala säljmiljöns påverkan på konsumenters upplevelse i butik2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken påverkan konsumenter upplever att butiksmiljön har på deras upplevelse i klädesbutiker. Vilken del i butiksmiljön är det som skapar positiva respektive negativa upplevelser för konsumenterna?

  Metod: Kvalitativ metod med öppna gruppintervjuer, observationer samt frågeformulär via e-post.

  Teori: Teorin i denna uppsats tar upp tre stora delar; upplevelserummet, den interiöra säljmiljön och den psykosociala säljmiljön. Under dessa huvudrubriker återfinns även ytterligare relevanta teorier om till exempel kundens egen samt de fem sinnenas påverkan på upplevelsen i butik.

  Slutsatser: Undersökningens resultat visar tydligt på att kunders upplevelser i en klädesbutik påverkas positivt respektive negativt av olika faktorer i upplevelserummet. Till exempel är kundservice en av de viktigaste faktorerna för kunder i en klädesbutik. Det är viktigt för kunder att känna sig välkomnade i en butik och de vill att personalen ska erbjuda dem hjälp vid behov.

  En annan slutsats som vi kan dra efter arbetet med undersökningen är att butikerna vi använt som exempel inte använder sig av upplevelserummen på bästa sätt. Samtliga butiker riktar sig till ett och samma kundsegment men lyckas ändå inte förmedla sitt upplevelserum på ett sätt som tillfredsställer segmentet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 303.
  Cleve Nilsson, Philip
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Krantz, Dennis
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hedin, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Används butiksmiljön i syfte att differentiera sig?: En studie av fyra herrklädesbutiker2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle är det flera faktorer som utgör en butiks överlevnad på den i många fall hårt konkurrensutsatta marknaden. En av dessa faktorer är butikens miljö, vilken kan delas in i tre stycken olika byggstenar. Dessa är den interiöra, externa och psykosociala butiksmiljön. Det är dessa faktorer som vi i den här rapporten valt att studera. Arbetar butikschefer i herrklädesbranschen aktivt med butiksmiljöerna? Vi har studerat fyra stycken butiker där vi genomfört intervjuer samt observationer. Använder sig butikscheferna medvetet av butiksmiljöerna för att differentiera sig, det vill säga sticka ut på marknaden och erbjuda något som kunderna är villiga att betala extra för? Detta var den främsta fråga som vi ville ha svar på och som drev oss ut i butikerna för att undersöka.

  Butiksmiljö är alltså något som butikerna kan arbeta med för att till exempel differentiera sig, men vad menas egentligen med butiksmiljö? För det första kan man som nämnts ovan dela in miljön i tre stycken byggstenar, och dessa byggstenar kan i sin tur delas in i olika underdelar. De delar som den här undersökningen behandlar är butikens skyltfönster, entré, lokal, exponeringar, skyltar, kassa, övergångszon, samt hur butikerna arbetar för att stimulera kunders fem sinnen i termer av exempelvis olika dofter, smaker, och synintryck. Dessa parametrar utgör den teoribas som ligger till grund för undersökningen och som även analyseras genom en jämförelse med de empiriska resultat vi fick fram genom intervjuer och observationer. För att konkretisera innehållet i rapporten finns ett antal foton tagna i och utanför butikerna bifogade i bilaga, med löpande refereringar i empiri-, samt analyskapitlen.

  De slutsatser vi kunnat dra av vår undersökning är att butikerna inte medvetet använder sig av butiksmiljön för att differentiera sig utan de anpassar miljön dels till deras respektive kundsegment men framförallt för att profilera sig. Vi kan därmed komma med slutsatsen att differentiering snarare sker per automatik än en medveten strategi. Men detta är endast det korta svaret, och för att verkligen få en inblick i hur de fyra herrklädesbutikerna faktiskt arbetar med sina respektive butiksmiljöer, samt hur de är utformade hoppas vi att rapporten ger svar på och lyckas förmedla detta.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 304.
  Colhon, Eliza
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hedlund, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Varumärkens påverkan av konkurrensmedel: hur påverkar valet av konkurrensmedel butikens arbete med att förstärka varumärket?2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Varumärken spelar en allt mer betydande roll för konsumenter i dagens läge, vilket gör att företag måste använda sig av olika konkurrensmedel för att på bästa sätt hålla kvar en stark position på marknaden. Det har blivit allt svårare att överleva på marknaden utan ett starkt varumärke, då konkurrenssituationen är hårdare. För att företag skall kunna differentiera sig från sina konkurrenter samt ge produkterna mervärden ska de på bästa sätt försöka stärka sitt varumärke kontinuerligt. Detta kan de olika företagen göra genom branding, det vill säga genom att skapa, upprätthålla, skydda samt förstärka varumärket. Ett starkt varumärke skall kunna kommunicera till konsumenterna om vilket kvalitetsnivå företaget erbjuder. För att företagen skall kunna bibehålla en stark position på marknaden krävs det att de lägger stor vikt vid att förstärka varumärkesidentiteten. I denna uppsats utgår vi ifrån Philip Kotler´s 4: P samt Mikael Hernants Sexhörning. Dessa två teorier tillämpar olika konkurrensmedel som företag kan använda sig utav vid utformningen av olika konkurrensstrategier.

  Vi har valt att undersöka hur företag påverkas av valda konkurrensmedel när de arbetar med att förstärka varumärket. De butiker vi har valt att studera är Indiska, Smultronsstället samt Grand Parfymeri. Detta val gjordes för att vi ville beskriva hur olika butiker med en befintligt stark position på marknaden samt hur butiker med olika mycket resurser hanterar arbetet med varumärket. Vi valde även att undersöka hur utvalda konsumenter influeras av företags varumärken. Vid genomförandet av vår kvalitativa undersökning utgick vi ifrån öppna individuella intervjuer med butikscheferna för att få insyn i hur de arbetar med att förstärka butikernas varumärke samt ett fokusgruppsintervju med de utvalda konsumenterna.

  Det som tydligt går att utläsa av våra slutsatser är att varumärken har blivit ett allt mer betydelsefullt konkurrensmedel men att företagen fortfarande underskattar värdet av att inneha en stark position på marknaden. Därför lägger de inte mer än nödvändiga resurser på att utveckla och förstärka sina varumärken trots att de är medvetna om att betydelsen av starka varumärken har ökat genom den mer konkurrensutsatta marknaden. Hur företagens varumärken förmedlas i kombination med hur de valt att konkurrera har även stor betydelse för hur konsumenterna upplever företagen som helhet. Detta konstaterande gör det tydligt att varumärket bör vara ett centralt objekt i varje marknadsföringsåtgärd samt att bli förmedlat på ett entydigt sätt oavsett genom vilken konkurrensmedelsmix ett företag än väljer att använda sig av.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 305.
  Comé, Henning
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Fribergh, Melissa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Marknads Analys: Marketing Research2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Marknads Analys
 • 306.
  Cregård, Anna
  et al.
  Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  A critique on physicians as managers in the healthcare sector: coping with contradictions in managerial and medical logics2012Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the healthcare sector the physicians more and more often become managers, in Sweden as well as in many other countries. This is a global trend, which is motivated by better quality, higher efficiency and an increased possibility to control professional actors in the organization. Managing professions are perceived as difficult for many reasons and the appointment of physicians as managers is supposed to solve this problem.

   

  Our aim is to critically discuss the appointment of physicians on traditional management positions in healthcare sector and what it might result in. We recognize that there are positive effects, but they do not align with the rhetoric concerning these appointments. We also discuss an alternative way of organizing the management of professionals in healthcare organizations.

   

  We use two theoretical concepts to discuss this phenomenon: principles of control and shift in trust. The concepts are used to categorize and analyze our empirical data, which consist of deep interviews with 15 physicians and nurses, five focus groups consisting of physicians (managers) and five texts on the relationship between politics, administration and professions, written by physicians (managers) in management training. We also develop the concepts of medical and managerial logics.

   

  Our respondents recognize the principles of control as rational, and they perceive them as important. But there are contradictions between medical and managerial logics. The management discourse alter the care and raises questions they themselves cannot answer, for example “Is it right to treat people who themselves are responsible for their sickness”? They also discuss medical concepts as being altered, for example the course of treatment being completed. Nowadays the concepts concern strictly medical issues, which is not necessarily good in a health perspective. The shift in trust concerns four levels: the trust between individuals, between professional groups, between organizational levels and between the whole society and the healthcare system. For example the respondents mean that the staff sometimes are questioning if the physician as a manager have enough medical day-to-day practice, and there are examples where the staff try to steer away complicated surgery from their superior. The staff also question if he or she is competent enough in management. Another example is that there is a risk of a decrease in trust in the healthcare system as a whole. Gains and losses are described in monetary terms, and the business language is not recognised as appropriate in this kind of organization.

   

  In our conclusions we discuss that there are a chance that appointing physicians on administrative assignments might bring the ears of the colleagues, increased transparency in the everyday care and perhaps a better understanding of overall decisions. But there are also some negative effects and risks – which we discuss using the concepts of medical and managerial logics. Appointing physicians as managers result in two contradicting logics pressed into one individual, who are supposed to handle the contradictions on an individual basis. For example, this means that the principles of ethics will collide with a different rhetoric – from the rationality of medical logics (with equivalence principle and loyalty to the patient) to the rationality of business logics (with cost minimization, production maximization and loyalty to the organization). We summarize the risks below.

   

  —Risk 1: When the physician loses skill, or perceived as less competent than earlier, there will be consequences for both the physician and the patient.

  —Risk 2: When trust in the physician manager decreases, he/she will not gain support by other physicians.

  —Risk 3: When the trust between different levels, groups and individuals in the organization decreases, it will also decrease for care in general.

  —Risk 4: When important values in the service domain are pushed aside, this will favour the values in the administrative domain (efficiency over quality).

   

                   

  Finally we discuss other ways of handling uncontrollable professional organizations, for example by refining administrative and medical roles, by establishing medical management as a speciality within medical education, and by re-strengthen the medical logic. Most important is to alter and nuance the discourse around physicians as managers.

 • 307.
  Cregård, Anna
  et al.
  School of Public Administration, University of Gothenburg.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Educating in field visits: Creating images of work2013Ingår i: NFF 2013, Reykjavik, Track 2: Engaged scholarship, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The private sector as well as the public sector seeks qualified personnel who are motivated to work in the areas of administration and management. For example, students who have been educated as controllers, purchasing agents and managers are much sought after. Thus, public and private sector organizations are interested in connecting to students who want to study business administration, management and public administration. One goal of such organizations is to encourage students to study particular business areas, especially financial and administrative areas. In this paper, we discuss the possibilities for bridging the gap between education’s theoretical knowledge and management’s practical knowing. As the locus for this discussion, we use the field visit in which students meet with managers at work and acquire images of work. Our empirical data were obtained from field visits that students from two Swedish university programs took. We present this data as two case studies. As part of the experience, the students’ classroom lecturer and several representatives from the visited organizations made presentations to the students. The students in the first case made a series of field visits to retail stores. The students in the second case visited the accounting department at local government offices. We found that students generally enjoy seeing and discussing actual work sites away from the university. They are interested in learning about organizations where they might work after graduation. The visited organizations also find these field visits of value. These visits, through the translation process of the student-manager interaction, attempt to bridge theory and practice. One consequence of such visits, not examined closely in the literature, is that this interaction significantly influences the students’ images of work. Students become familiar with image-creating words such as enthusiasm, personnel issues, responsibility and an opportunity to influence.

 • 308.
  Cregård, Anna
  et al.
  Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Medicinare som managers2011Ingår i: School of Business - NFF 2011 August 20-24, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Sjukvårdspersonalen har ett stort inflytande på sitt arbete. I en tid när NPM fått en stark inverkan på offentliga organisationer förskjuts det som tidigare varit den offentliga sektorns kännetecken som: demokrati, öppenhet, yttrandefrihet, samverkan, helhetssyn och rättssäkerhet, till mer ekonomistiska och managementlika sådana, som produktivitet, kostnadseffektivitet, kundorientering, resultatkrav och avtal.

  Syftet i denna artikel är att kritiskt diskutera tillsättningen av medicinare på traditionella managementtjänster i hälso- och sjukvården och vad det kan medföra. Dessa tillsättningar motiveras vanligen av förbättrad effektivitet, men också av kvalitet och säkerhet för verksamheten. Skälen är svåra att argumentera emot, och därför har de fått stark genomslagskraft. Vi vill just peka på riskerna, som ofta negligeras och förespråkarna har en slagkraftig retorik. Positiva effekter saknas inte men de måste vägas mot de negativa effekterna.

  Metoden är intervjuer med 15 sjuksköterskor och läkare som har chefsuppdrag. Därtill har vi 5 fokusgrupper som består av verksamhetsansvariga sjuksköterskor och läkare under managementutbildning.

  Resultaten visar på att det främst är fyra risker förknippat med tillsättning av medicinare på traditionella managementtjänster: läkarens professionella kompetens minskar, förtroendet för läkaren som medicinsk kunnig minskar, liksom för organisationen och vården i stort. Därtill trängs viktiga värden inom servicedomänen undan till förmån för administrativa värden.

 • 309.
  Cronholm, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Delad föräldraledighet redan verklighet för flera pappor2005Ingår i: Jordemodern, ISSN 0021-7468, Vol. 118, nr 4, s. 34-37Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 310.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Coordination in interorganizational relations: perspective of dominated suppliers2004Ingår i: Sixth International Management Control Systems Research Conference, Edinburgh, Scotland, 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 311.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Customer focus: An accountability dilemma2007Ingår i: The European Accounting Review, ISSN 0963-8180, E-ISSN 1468-4497, Vol. 16, nr 1, s. 143-171Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Customer-related measures are today often included in management accounting systems. In this paper, two situations are displayed where these measures are problematic to the managing process. The main argument of the paper is that customer accountability may serve to question demands for hierarchical accountability, as put forward in management accounting systems. The paper is based on a case study, in which two groups show strong customer accountability which is disturbing to the managing process. In the first group, socializing accountability processes to the customers override hierarchical accountability concerning delivery performance. In the second group, aligned accountability to customers and managers for customer-related measures override hierarchical demands for accountability for financial performance. The argument of the paper may be taken as a basis to question the broadening of management accounting to incorporate customer-related aspects. An organization needs to be managed in a balanced way. However, it should not be taken for granted that all aspects need to be incorporated into management accounting. With strong customer accountability, management accounting may need to be devoted to classical tasks of emphasizing financial performance and formalized processes.

 • 312.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Customer influence on management accounting change2007Ingår i: European Accounting Association Annual Congress. Portugal: Lissabon, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 313.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Management Accounting and Customer Focus: Opposing logics in the managing process of the firm?2004Ingår i: Computer Information Systems and Applications, 2004, s. 197-212Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 314.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Management Accounting as Constructing and Opposing Customer Focus: Three case studies on management accounting and customer relations2005Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis is on the relation between management accounting and customer focus and relates to discussions about how internal managing processes in organizations are interrelated with interorganizational relations, specifically constructions of customers. Both a normative and a descriptive perspective on the relation are taken within the different parts of the thesis, which consists of a licentiate thesis, three articles and a synthesizing text. The purpose is to understand the interaction between management accounting and customer focus on operative levels in industrial organizations, where focus on customer has a central place. The results are also discussed with respect to its possible importance in the development of managing processes of organizations. The thesis is based on three cases, which have been studied with mainly a qualitative approach.

  In the licentiate thesis, traditional accounting models, originally developed to provide information for analyzing products, are revisited under the assumption that customers and products are equally interesting to analyze. The three articles explore the role of management accounting in interpreting customers and the interface to customers. In the first article, strong customer accountability is found to override the intentions from managers, as communicated through the accounting system. Arguments of how management accounting can be perceived as inaccurate then have a central place in motivating how customers are prioritized in a way not favored by managers. Furthermore, in the second article, customers are experienced as both catalysts and frustrators to change processes and changes in management accounting are found in co-development with the different customer relations and how different customers prefer to communicate. The third article explores how coordination mechanisms operate in relation to each other in coordination of customer-supplier relationships. A strong market mechanism creates space for bureaucratic control and use of management accounting. However, the use of bureaucratic control in turn relies on social coordination between actors in order to function.

  These four parts are revisited and related to each other in a synthesizing part of the thesis. The relation between management accounting and customer focus is approached in two ways. Management accounting may construct customer focus, making it impossible to distinguish between the two. However, another interpretation of the relation is management accounting and customer focus as opposing logics, where management accounting represents hierarchical influence, homogeneous control processes and cost efficient operations, and customer focus represents customer influence; control processes adapted to the customer and customized operations.

 • 315.
  Dabbagh, Armanj
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Garza, Carlos
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Finite Element Analysis of the Vasa’s Bottom Structure2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The royal warship Vasa sank on its maiden voyage outside Stockholm and was salvaged more than 300 years later in 1961. Nowadays the vessel lies in its eponymous museum in Stockholm on a dry dock. However, it was determined that the ship cannot handle its own weight in a satisfactory manner with the current support system. Measurements during the past ten years have ascertained that the upper structure components of the hull are slowly deforming, mostly due to creep behavior.

   

  A new support system for the ship needs to be designed in the near future and therefore, the mechanical behavior of its structural members and the stresses they are subjected to have to be determined. Factors that complicate a stress analysis include both inhomogeneity of the oak’s mechanical properties and limited opportunities for experimental testing. Furthermore, contamination, microbial degradation and preservation agents have significantly changed the integrity of the oak.

   

  In this project a section of the Vasa’s bottom structure is studied through Finite Element Analysis in order to determine the stresses and deformations originated by the support system and to have a better understanding of these effects on the ship’s structure. Due to the considerable deterioration of the oak, especially on the external structural members, several assumptions are considered in order to perform analytical calculations to determine appropriate material properties for the FE-Models. 

   

  After performing the computational simulations, the obtained results indicate that the bottom structure exhibits sufficient mechanical integrity to endure the stresses generated by the support system. Even by assuming the possibility of several damaged structural connections, only a minor difference of the effects of the reaction forces on the structure members was determined.

   

  The thesis work ends with further conclusions from the performed analysis and suggested future work.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 316.
  Dahlberg, Karolina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Olsen, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Samarbete - lek med mening: multiprofessionell interaktion och meningsskapande2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The intention of this study was to create an understanding of how multi-professional interaction could convert into inter-professional collaboration, which takes advantage of and acknowledges the individual professional identity. The intention was to understand the meaning of collaboration through the study of meetings between professionals who use different symbol systems. In particular, we wanted to study inter-professional interaction from a symbolic interactional perspective with a focus on Self, Identity, Symbols, Meaning and Professional community. The employed method was semi-structured interviews with ten questions. A convenience sample was used to identify working groups composed of different professions, such as teachers, social workers and therapy assistants. The results suggest that the working group believed that personality precedes the profession one is impending, and that participants preferred stability before communication and reflection. Our study also revealed that inter-professional collaboration cannot be pursued without cultivating awareness, active reflection and communication between the professionals involved.

  Keywords: Self ∙ Multi-professional ∙ Inter-professional ∙ Identity ∙ Collaboration ∙ Symbols ∙ Qualitative rapport.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Dahlberg, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Franzén, Laila
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Genus en social konstruktion?: En socialpsykologisk studie om och hur interaktioner påverkas av genusordningen i den icke-verbala kommunikationen under anställningsintervjuer.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this qualitative study is to create an understanding for if and how nonverbal communication and the learned gender structure influence interactions during employment interviews for executive posts. The study is conducted from a social constructivist perspective where it is argued that the individual is created through social interactions. In order to obtain understanding for social gender structure and nonverbal communication in social interactions observation has been utilized as a method. In addition an observation matrix based on nonverbal behavior and masculine and feminine hexis has been established. The results include both the specific individual’s and the general interactions that took place during the employment interviews. The focus in the analysis, however, concentrates on the interactions between individuals. By focusing on interactions between individuals we are able to capture the nonverbal communication and in addition, how learned gender structures influence the interactions. In the analysis we arrived at the conclusion that both nonverbal communication and gender, to a certain degree, affect the interactions on the employment interview.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 318.
  Dahlberg, Niklas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Gundén, Ann-Christin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Utveckling av förpackningssystem för torra insatsvaror i livsmedel2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Projektet innefattar utveckling av en ny förpackning för torra kryddor samt en utredning om automatisering av produktionslinjen. Förundersökningen visade behov av en miljövänlig återförslutbar förpackning. Efter en utredning om lämpliga material utvecklades tre konceptlösningar, en påse, en burk i plast och en metallburk. Vid ett konceptval uteslöts påsen helt och det beslutades att metallburken var det koncept som skulle vidareutvecklas. Detta medförde utveckling av ett integrerat plastlock till en metallburk i standardutförande som är det slutliga lösningskonceptet.

  För automatiseringsdelen av projektet genomfördes tidsstudier samt en kartläggning av det logistiska flödet. Dessa visar att det finns stor potential att spara kostnader genom att automatisera delar av produktionen. Volymerna behöver dock öka innan en helautomatisk produktionslinje är lönsam. Bedömningen är också att tidsvinster kan göras genom att göra flödet rakare och att arbeta med ständiga förbättringar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 319.
  Dahlin, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Robinson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Att synas i mängden på en fackmässa: hur ska företag marknadsföringsmässigt agera för att inspirera och attrahera sin specifika målgrupp, före och under en blomster- och inredningsmässa?2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Förr i tiden fanns det marknadsplatser där människor utbytte varor så som mat och kläder - dagens marknadsplatser kallas idag mässor och fyller en viktig funktion i att utveckla det globala samhället. Mässor är idag en viktig del i företags- och konsumenters utveckling. Det är viktigt att företag vet hur de på bästa sätt ska agera före, under och efter mässan för att lyckas så bra som möjligt. Vi har använt oss utav en teoretisk modell vid namn Trade Fair Intelligence, för att få med alla delar som berör ett mässdeltagande.

  Uppsatsens undersökning bygger på att vi har utfört en dold observation på en verklig blomster- och inredningsmässa, för att se hur kunder och personal beter sig under en mässa. Vilka problem som kan uppstå och vilka metoder som är bäst för att lösa dem. Vi har även genomfört en enkätundersökning där mässbesökare själva har fått svara på vilka delar i deras mässbesök som de tycker har haft störst betydelse.

  Syftet med uppsatsen är att få reda på hur företag ska marknadsföra sig för att synas i mängden och fånga sina potentiella kunders uppmärksamhet? Vi vill också få reda på hur viktigt det är med inbjudan, monterns layout, monteraktivitet och monteragerandet för att få nya kunder. Vi har valt att använda oss utav en blandning av kvalitativ och kvantitativ undersökning, detta för att vara säkra på att vi skulle få med oss alla bitar och få en tillräcklig bredd på undersökningen.

  De slutsatser vi drar genom att analysera resultatet är att alla delar i Trade Fair Intelligence spelar lika stor roll för mässdeltagandets betydelse. Det är viktigt för företaget att lägga lika stort fokus på alla delar och inte tappa någon del på vägen, för om alla delar hänger ihop och fungerar lika bra kommer företaget nå fler kunder och få en nöjdare och stabilare kundkrets.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 320.
  Darrell, Catarina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Arthursson, Niklas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Modernisering av bio-/spelsoffa: Utveckling av soffa för modernt vardagsrum2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar utvecklingen av en bio- och spelsoffa med målet att ge soffan ett skandinaviskt utseende samt att soffan skall kunna anpassas efter användaren. Examensarbetet har utförts i samarbete med företaget EM Home och behandlar arbetsgången från förstudie till ett slutgiltigt koncept under lanseringsnamnet Vegas. Under  förstudien  gjordes  studier  av  marknaden  och  intervjuer  med  potentiella  användare. Detta gav en inblick i nuvarande sofftrender och en uppfattning kring vad användaren har för krav och önskemål på en soffa. En intervju gjordes även med forskare som studerar hur an-vändare av tv-spel agerar och genom dessa studier lagt märke till saker som användarna själva inte tänker på vilket gav en ökad förståelse för den verkliga situationen. Informationen låg till grund för en kravspecifikation som sammanställdes tillsammans med EM Home. När kravspecifikationen var sammanställd påbörjades en konceptgenerering där idéer kring formspråk och funktioner bildades. Idéerna utvecklades sedan tillsammans med EM Home vilket fungerande som bas i tre slutkoncept. Koncepten diskuterades sedan med EM Home, med målgruppen samt jämfördes i tabeller mot kravspecifikationen vilket innebar att positiva och negativa faktorer hos de olika koncepten framkom. De delar hos koncepten som bäst uppfyllde kraven från kravspecifikationen samt utifrån responsen från den tänkta målgruppen kombinerades samman för vidareutveckling till ett slutkoncept. Under vidareutvecklingen studerades faktorer såsom materialval, ergonomi och funktioner närmare. Vidareutvecklingen av Vegas har resulterat i en moduluppbyggd soffa med ett skandinaviskt formspråk. Vegas har gjorts i två standardutformningar som kan kombineras samt byggas på med tillval efter kundens önskemål. För att få en verklighetsuppfattning av Vegas modellerades soffan upp i CAD-programmet Pro/ENGINEER™ för att sedan renderas upp i Bunkspeed™ vilket resulterade i bilder på Vegas i en verklig miljö.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 321.
  Davidsson, Brita
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Malm Georgson, Jennie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ottosson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Social exkludering utifrån resursteoretiskt perspektiv2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan resurspreferens och social exkludering. Effekten av kön och resurspreferens på upplevelse av social exkludering och livstillfredsställelse studerades också. Data samlades in genom enkäter och totalt ingick 250 personer i studien från både offentlig och privat sektor i Västra Götalands Län. Resultaten visade att vad människor önskar utbyta för resurser med andra i vardagen är individuellt och påverkar upplevelse av social exkludering samt livstillfredställelse. Människor som eftersträvar kärlek, status och tjänster i relationer är de som upplever sig minst exkluderade och känner också hög livstillfredställelse. De som däremot eftersträvar information, pengar och varor i relationer är de som upplever sig exkluderade och också känner lägre livstillfredställelse. Analysen visade vidare att kvinnor i högre grad än män upplever sig socialt exkluderade i samhället men inte i nära relationer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 322.
  Davidsson, Lorraine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Dahl, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Demografisk mångfald i butiker: Kan och vill butiker ha en heterogen personalstyrka, utifrån demografiska egenskaper?   2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I princip strävar alla arbetsplatser efter att skapa en mångfald med olika demografiska egenskaper bland sin personal. Tittar man bland platsannonser är det ofta arbetsgivaren skriver att de välkomnar sökande med olika demografiska egenskaper, detta för att skapa en blandning av olikheter bland sin personal. Anledningen till att man vill ha mångfald bland sin personal skiljer sig säkert åt mellan företagen, men vi tror att de flesta är överrens om att olikheter gör att företaget får fler infallsvinklar på hur saker kan utföras, vilket också kan skapa mer kreativitet. Men hur ser det då ut i butiker? Kan och vill man även i butiker skapa en heterogen arbetsstyrka utifrån demografiska egenskaper?

  I vår uppsats har vi intervjuat fyra butikschefer för att försöka ta reda på vad dessa butikschefer har för uppfattning angående heterogena personalstyrkor. Vi har genom våra intervjuer försökt ta reda på vilka fördelar respektive nackdelar butikscheferna tror att det medför att ha en heterogen arbetsstyrka, hur deras egen roll påverkas av mångfald i personalstyrkan och om de medvetet strävar efter att skapa en personalstyrka med många olika demografiska egenskaper. Utöver intervjuerna har vi även samlat in uppgifter om den befintliga personalen i respektive butik för att ta reda på hur spridningen för demografiska egenskaper ser ut i dagsläget.

  De slutsatser vi har kommit fram till är att ingen av de butiker vi besökte hade en stor mångfald bland sin personal, två av butikerna hade ingen blandning alls. Samtliga butikschefer såg få eller inga nackdelar med att ha en heterogen arbetsstyrka och alla butikscheferna ansåg att det fanns flera fördelar med en heterogen arbetsstyrka. Så vår huvudsakliga slutsats blir att av de butiker som var med i vår undersökning kan samtliga butiker skapa en heterogen arbetsstyrka men frågan är om de verkligen vill?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 323.
  Davidsson, Therese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ryberg, Karolin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hur kan den interna kontrollen kostnadsberäknas?: En fallstudie hos GÖSAB Sotnings AB2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intern kontroll är ett stort ledningsverktyg som kommit i diskussion den senaste tiden. Verktyget syftar till att strukturera upp och kvalitetssäkra verksamheten och kräver stort engagemang och kunskap. Men vad kostar det att använda sig av det? Syftet med denna uppsats är att utifrån COSO-modellens kontrollkomponenter skapa en modell för kostnadsberäkning av intern kontroll för mindre tjänsteföretag. Uppsatsen baseras på en fallstudie gjord på ett mindre tjänsteföretag samt sammanställning av intervjuer med fyra utvalda mindre tjänsteföretag, vilket sedan kopplas samman med teori om intern kontroll, COSO-modellen och tidigare forskning om kostnadsanalys.

  Efter genomförd studie framgår det att den största kostnadsposten för intern kontroll är tid och innefattar många aktiviteter utförda av många medarbetare i ett företag. Dessa aktiviteter överlappar många gånger med varandra och integrerar ofta med de ordinarie arbetsuppgifterna, vilket kan försvåra uppdelningen av den interna kontrollens kostnadsbärare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 324.
  De Vin, Leo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Air Bending of Sheet Metal2005Ingår i: FAIM 2005: Volume I: Proceedings of the 15th International conference on flexible automation and intelligent manufacturing, July 18th-20th, 2005 / [ed] Esther Alvarez, Jalal Ashayeri, William G. Sullivan, Munir Ahmad, Bilbao: University of Deusto , 2005, s. 465-473Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 325.
  De Vin, Leo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Air Bending of Sheet Metal: An overview2006Ingår i: SME Technical Paper, ISSN 0081-1653, s. TP06PUB25-Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  This paper presents an overview of important aspects of air bending of sheet metal parts. Air bending is potentially a very flexible process when it comes to processing small batch sizes with a high variety. However, to exploit these benefits requires that both the processing of individual bends and the overall processing of a part be executed adequately. Important aspects are the bending process itself, in particular modeling and the calculation of punch penetration and bend allowance, the determination of bending sequences and tolerance reasoning. Some problems related to springback in air bending may be solved by combining it with, for instance, laser forming, while problems related to bend sequencing or accuracy may be solved in the design stage

 • 326.
  De Vin, Leo
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  On the Suitability of the Information Fusion JDL-U Model as a Reference Model for Virtual Product and Production Development2009Ingår i: Proceedings of the 19th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing: FAIM 2009 / [ed] Farhad Nabhani, Teesside University , 2009, s. 1317-1324Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a description of Modelling & Simulation as used in the Virtual Systems Research Centre and issues discussed in previous FAIM and other papers, such as phases in a simulation project, Verification, Validation & Accreditation, and the use of simulation as a tool to reduce uncertainty. The role of the human in various phases/activities in simulation projects is highlighted. Two models for Information Fusion, the JDL and JDL-U model, are discussed. Subsequently, the activities and phases in a Modelling & Simulation project are placed in the context of the JDL-U model. This comparison shows that there are very strong similarities between the six (0-5) levels in the JDL-U model and activities/phases in Modelling & Simulation projects. These similarities lead to the conclusion that the JDL-U model with its associated science base can serve as a novel reference model for Modelling & Simulation.

 • 327.
  De Vin, Leo
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Process Planning Issues in Air Bending of Sheet Metal2009Ingår i: The International 3rd Swedish Production Symposium / [ed] B. G. Rosén, The Swedish Production Academy , 2009, s. 334-341Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents an overview of important aspects of air bending of sheet metal parts. Air bending is potentially a very flexible process when it comes to processing small batch sizes with high variety. However, to exploit these benefits requires that both the processing of individual bends and the overall processing of a part be executed adequately. Important aspects are the bending process itself, in particular modeling and the calculation of punch penetration and bend allowance, the determination of bending sequences, and tolerance reasoning. Some problems related to spring back in the air bending may be solved by combining it with for instance laser forming. Some problems related to bend sequencing or accuracy may be solved in the design stage.

 • 328.
  De Vin, Leo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  The Role of Simulation in Engineering Design and Production Development Processes2007Ingår i: the 17th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, FAIM 2007, 2007, s. 83-90Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 329.
  De Vin, Leo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Virtual Manufacturing Practice and Advanced Applications2010Ingår i: Proceedings of the 14th International Conference on Machine Design and Production / [ed] M. Akkök et al., Middle East Technical University , 2010, s. 19-38Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This keynote gives a general description of simulation and its associated system of interest. In the context of virtual manufacturing, three domains can be distinguished; product domain, process  domain  and  resource  domain.  Examples  of  simulation  in  these there  domains  are given, as well as some examples of simulation across these domains. Typical steps/phases in  a  simulation  project  are  described,  as  well  as  common  pitfalls.  In  industrial  simulation projects, usually a number of stakeholders are involved with different maturity/experience in the  field  of  simulation.  It  is  described  how  such  industrial  simulation  projects  can  be supported by a handbook, developed in close collaboration with a group of companies. As one example of advanced applications, simulation-based remote monitoring and diagnostics is  described.  The  other  example  of  advanced  applications  given  in  the  paper  is  that  of simulation-based optimisation. 

 • 330.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Andler, Sten F.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ng, Amos
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Moore, P. R.
  Pu, J.
  Wong, B. C.-B.
  Information Fusion: What can the manufacturing sector learn from the defence industry?2005Ingår i: IMC 22: Challenges Facing Manufacturing: Proceedings of the 22nd International Manufacturing Conference, 31st August to 2nd September 2005 / [ed] John Vickery, Dublin: Institute of Technology, Tallaght , 2005, s. 363-371Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper discusses information fusion including its nature as well as some models for information fusion. Research on information fusion is dominated by defence applications and therefore, most models to a certain extent are defence specific; it is explained how these can be made more generic by adapting them. It is explained how the manufacturing sector can benefit from information fusion research; some analogies between issues in manufacturing and issues in military applications are given. A specific area in which the manufacturing sector can benefit from research on information fusion is the area of virtual manufacturing. Many issues related to decision support through modelling, simulation and synthetic environments are identical for manufacturing and defence applications. A particular area of interest for the future will be verification, validation and accreditation of modelling and simulation components for synthetic environments with various involved parties.

 • 331.
  De Vin, Leo J.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Credibility of Simulation Results - A Philosophical Perspective on Virtual Manufacturing2012Ingår i: The 13th Mechatronics Forum International Conference Proceedings: Vol. 3/3 / [ed] Rudolf Scheidl & Bernhard Jakoby, Linz: TRAUNER Verlag, 2012, s. 784-791Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes the factors that play a role in credibility of simulation results. It focuses on virtual manufacturing and in particular resource simulation as an example. However, a simulation model can be used in a number of different ways. Verification and validation of models is amongst other factors important for credibility. In this area, much work has been carried out in defense research. There are also some striking similarities between virtual manufacturing and information fusion, in particular in the field of human competence development related to credibility of simulations.

 • 332.
  De Vin, Leo J.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Virtual Manufacturing Theory and Practice2011Ingår i: Manufacturing Engineering / [ed] Anthony B. Savarese, Nova Science Publishers, Inc., 2011, s. 1-36Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter gives a general description of simulation and its associated system of interest. In the context of virtual manufacturing, three domains can be distinguished; product domain, process domain and resource domain. Examples of simulation in these three domains are given, as well as some examples of simulation across these domains. Typical steps/phases in a simulation project are described, as well as common pitfalls. In industrial simulation projects, usually a number of stakeholders are involved with different maturity/experience in the field of simulation. It is described how such industrial simulation projects can be supported by a handbook, developed in close collaboration with a group of companies. As one example of advanced applications, simulation-based remote monitoring and diagnostics is described. The other example of advanced applications given in the paper is that of simulation-based optimisation. Many simulation tools and projects aim at providing decision support to a human decision maker. High level information fusion, a development originating from defence research, also aims at providing decisions support. A comparison between virtual manufacturing and information fusion reveals that a popular reference model for information fusion called JDL-model is very apt to serve as a reference model for virtual manufacturing.

 • 333.
  De Vin, Leo J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Holm, Magnus
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ng, Amos H.C.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  The Information Fusion JDL-U model as a reference model for Virtual Manufacturing2010Ingår i: Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, ISSN 0736-5845, E-ISSN 1879-2537, Vol. 26, nr 6, s. 629-638Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a description of Modelling and Simulation as used in the Virtual Systems Research Centre at the University of Skövde. It also gives a summarized account of issues discussed in previous work such as phases in a simulation project, Verification, Validation and Accreditation, and the use of simulation as a tool to reduce uncertainty. The role of the human in various phases/activities in simulation projects is highlighted. Examples of both traditional and advanced applications of Virtual Manufacturing are given. Examples of the latter are simulation-based monitoring and diagnostics, and simulation-based optimization. Two models for Information Fusion, the OODA loop and JDL-U model, are discussed, the latter being an extension of the JDL model that describes various levels of information fusion (JDL=“joint directors of laboratories”). Subsequently, the activities and phases in a Modelling and Simulation project are placed in the context of the JDL-U model. This comparison shows that there are very strong similarities between the six (0–5) levels in the JDL-U model and activities/phases in Modelling and Simulation projects. These similarities lead to the conclusion that the JDL-U model with its associated science base can serve as a novel reference model for Modelling and Simulation. In particular, the associated science base on the “user refinement” level could benefit the Virtual Manufacturing community.

 • 334.
  De Vin, Leo J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos H. C.Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  International Journal of Sustainable Engineering: Selected Papers from FAIM 2008, the 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 335.
  De Vin, Leo J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos H. C.Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Robotics and Computer-Integrated Manufacturing - An International Journal of Manufacturing, Product and Process Development: 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 336.
  De Vin, Leo J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ng, Amos H. C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Oscarsson, Jan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Andler, Sten F.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Information Fusion for Simulation Based Decision Support in manufacturing2005Ingår i: FAIM 2005: Volume I: Proceedings of the 15th International conference on flexible automation and intelligent manufacturing, July 18th-20th, 2005 / [ed] Esther Alvarez, Jalal Ashayeri, William G. Sullivan, Munir Ahmad, Bilbao: University of Deusto , 2005, s. 136-144Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 337.
  De Vin, Leo J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ng, Amos H. C.Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.Thorvald, PeterHögskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.Sullivan, W. G.Ahmad, M. M.
  18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing: FAIM 20082009Proceedings (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 338.
  de Vin, Leo J
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos H CHögskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.Thorvald, PeterHögskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.Sullivan, William GVirginia Tech, USA.Ahmad, MunirUniversity of Teesside, UK.
  Proceedings of the 18 th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing FAIM 2008: June 30th  – July 2nd, 2008 University of Skövde, Sweden2008Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Proceedings Volume 1
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Proceedings Volume 2
 • 339.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Johansson, Daniel
  MSE Weibull AB, Älmhult.
  A Low Cost Video See-Through Head Mounted Display for Increased Situation Awareness in an Augmented Environment2008Ingår i: Proceedings of 5th INTUITION International Conference: Virtual Reality in Industry and Society: From Research to Application, 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

   In this paper we present a visual odometry system for agricultural field robots that is not sensitive to uneven terrain. A stereo camera system is mounted perpendicular to the ground and height and traveled distance are calculated using normalized cross correlation. A method for evaluating the system is developed, where flower boxes containing representative surfaces are placed in a metal-working lathe. The cameras are mounted on the carriage which can be positioned manually with 0.1 mm accuracy. Images are captured every 10 mm over 700 mm. The tests are performed on eight different surfaces representing real world situations. The resulting error is less than 0.6% of traveled distance on surfaces where the maximum height variation is measured to 96 mm. The variance is measured for eight test runs, total 5.6 m, to 0.040 mm. This accuracy is sufficient for crop-scale agricultural operations.

   

   

 • 340.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lagerström, H
  Brade, D
  Verification, Validation and Accreditation for Manufacturing Simulation2006Ingår i: FAIM 2006: The Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, 2006, s. 327-334Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 341.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ng, Amos H. C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Sundberg, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Moore, Philip R.
  De Montfort Univ, Mechatron Res Ctr, Leicester LE1 9BH, Leics, England.
  Pu, Junsheng
  De Montfort Univ, Mechatron Res Ctr, Leicester LE1 9BH, Leics, England.
  Wong, Bill C.-B.
  De Montfort Univ, Mechatron Res Ctr, Leicester LE1 9BH, Leics, England.
  Information fusion for decision support in manufacturing: studies from the defense sector2008Ingår i: The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ISSN 0268-3768, E-ISSN 1433-3015, Vol. 35, nr 9-10, s. 908-915Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Information fusion, the synergistic combination of information from multiple sources, is an established research area within the defense sector. In manufacturing however, it is less well-established, with the exception of sensor/data fusion for automatic decision making. The paper briefly discusses some military specific models and methods for information fusion; analogies with manufacturing as well as a more generalized terminology are presented. “Manufacturing” is an application scenario within a Swedish information fusion research program that studies information fusion from databases, sensors and simulations with (currently) a focus on support for human decision making. An area of particular interest is that of advanced applications of virtual manufacturing such as synthetic environments, a form of hardware in the loop simulation that can deliver services such as service and maintenance at remote locations. In this area, the manufacturing industry can benefit from ongoing work in the defense sector related to verification, validation and accreditation of simulation models.

 • 342.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ng, Amos
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Jägstam, Mats
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Karlsson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Virtual Manufacturing: Good Practice, Pitfalls and Advanced Applications2006Ingår i: SME Technical Paper, ISSN 0081-1653, s. TP06PUB41-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes manufacturing (resource) simulation with a focus on discrete event simulation and computer-aided robotics. Some generic good practices, problems and pitfalls in the use of simulation are described. Various advanced applications of manufacturing simulation are described and elucidated on the hand of a system for simulation-based service and maintenance. The paper also describes briefly how simulation-based decision support and information fusion are related, and how this can result in synergistic research across these areas

 • 343.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ng, Amos
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Oscarsson, Jan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Andler, Sten F.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Information Fusion for Simulation Based Decision Support in Manufacturing2006Ingår i: Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, ISSN 0736-5845, E-ISSN 1879-2537, Vol. 22, nr 5-6, s. 429-436Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Robust and informed decisions are important for the efficient and effective operation of installed production facilities. The paper discusses Information fusion (IF) including a generic model for IF, and situations for decision-making. The paper also discusses current and future use of manufacturing resource simulation for design/configuration, operational planning and scheduling, and service and maintenance of manufacturing systems. Many of these applications use IF in some way, as is explained in more detail for simulation based service and maintenance. An extension of the generic model for IF is presented which incorporates modeling and simulation, and active databases as used in a simulation based service and maintenance system at the authors’ laboratory

 • 344.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ng, Amos
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Oskarsson, Jan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Simulation-based decision support for manufacturing system life cycle management2004Ingår i: Journal of Advanced Manufacturing Systems, ISSN 0219-6867, Vol. 3, nr 2, s. 115-128Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previous research has highlighted the role of virtual engineering tools in the development of manufacturing machinery systems. Simulation models created for this purpose can potentially be used to provide support for other tasks, such as operational planning and service and maintenance. This requires that the simulation models can be fed with historic data as well as with snapshot data. Furthermore, the models must be able to communicate with other business software. The paper describes how simulation models can be used for operational production planning and for service and maintenance support. Benefits include a better possibility to verify production plans and the possibility to monitor and service manufacturing machinery from remote locations. Furthermore, the expanded and continuously updated models provide a good tool to study the effect of, for instance, planned new product introduction in existing manufacturing systems. The paper also presents directions for future research. One ambition is to add AI tools to the system so as to develop a semi-autonomous system for decision support

 • 345.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ng, Amos
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Urenda Moris, Matias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Jägstam, Mats
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  King, P. D.
  Ballester, E.
  Fuentes, P.
  MMII: Engineering studies with a truly European dimension2006Ingår i: Innovative teaching and learning in engineering education: Valencia Global Conference, 2006, s. 99-106Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper describes a new engineering Master's program called MMII (manufacturing management and industrial informatics) that is co-located at universities in Sweden, Spain and the United Kingdom. One reason for developing the program was that the changing manufacturing landscape due to globalisation, increasing complexity of manufacturing systems itself and an increased need to integrate manufacturing systems with corporate information systems forces educators to find solutions that provide industry with engineers who have the right skills. Apart from “hard” skills related to the above-mentioned issues, industry increasingly also requires engineers to have well-developed “soft” skills such as an ability to work in an international environment and willingness to work abroad. A program given at only one location would not provide a truly European dimension and besides, it would draw heavily upon the teaching resources; hence the decision to seek international partners with complementing competences and resources; these were found at universities in Skövde, Valencia and Loughborough. In Loughborough, students read capita selecta from CAE (computer aided engineering) during one semester. In Valencia, they spend a project-based semester on international industrial management. In Skövde, they read virtual manufacturing during one semester and carry out their degree project during the final semester.

 • 346.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Oscarsson, Jan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ng, Amos
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Jägstam, Mats
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Karlsson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Manufacturing simulation: Good practice, pitfalls, and advanced applications2004Ingår i: The 21st International Manufacturing Conference: IMC / [ed] Phelan, P., 2004, s. 156-163Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper describes manufacturing simulation with a focus on discrete event simulation and computer aided robotics. Some generic good practices, problems, and pitfalls in the use of simulation are described. Some advanced applications of manufacturing simulation are described and elucidated on the hand of a system for simulation-based service & maintenance. Simulation-based decision support and information fusion are closely related, and plans for novel synergistic research in these area are presented

 • 347.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Sohlenius, G
  The Role of Simulation in Innovative Industrial Processes2006Ingår i: IMC23, 2006, s. 527-534Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 348.
  De Vin, Leo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Solding, P.
  Swerea SWECAST AB.
  Ng, Amos
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Approaches to Energy Efficiency Assessment and Management: A State of the Art Study2009Ingår i: Proceedings of the 26th International Manufacturing Conference / [ed] Garret E O'Donnell; Kevin Kelly; Irish Manufacturing Committee., Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Trinity College Dublin , 2009, s. 9-16Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Electricity prices have gone up significantly during the last decade, and in some countries, the electricity price is very volatile. There exist a number of policies and regulations to control the electricity market and to stimulate energy efficiency, but these are often not very transparent. Furthermore, indicators for energy efficiency can be misleading or difficult to measure. Although there are a number of approaches to modelling and simulation of energy consumption and energy optimisation, these approaches have some drawbacks such as prohibitive computing times, difficulties to address dynamic situations, and the lack of a holistic view on the manufacturing system. Other problems include the limited availability of data at the appropriate level of aggregation; sometimes the level is too low, in other cases too high. However, recently promising attempts have been made to use Discrete Event Simulation for energy modelling and production planning. It is believed that this, in combination with other ICT tools such as multi-objective optimisation, offers a promising way forward beyond current state of the art.

 • 349.
  De Vries, Michael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Sobis, Iwona
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Beyond Blame: Debunking the myths underlying the foreign aid debate2006Ingår i: 2nd International Conference on Public Management:: 21st Century Oppurtunities and Challenges, 2006, s. 15 s.-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  During the transition process in Central and Eastern Europe (CEE), the post-socialist countries received much support from Western high developed countries in order to improve the effectiveness of their public administrationand to adapt it to the demands given by the EU. Similar as it was with foreign aid for Latin American, African and Asian countries before, this support was, to say the least, not always effective. The question this paper addresses is how to understand such failures. To answer that question we reviewed the literature on the subject of foreign aid. In that literature an increasing radicalism about foreign aid, based on dubious assumptions, is observed. These assumptions are that the quantity of aid as such makes a difference, that nobody in the aid business cares, that optimizing the input, process and output in organizational and managerial terms will almost automatically improve effectiveness, and that there exists a coherent aid industry.

  This paper explicates the assumptions, and treats them as hypotheses. The conclusion, based on research into the aid given to CEE-countries during their transition process, is that the hypotheses have to be refuted. The assumptions underlying the debate about foreign aid are one-sided and false

 • 350. de Vries, Michiel. S.
  et al.
  Sobis, Iwona
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  The Role of Experts in Local Government2005Ingår i: Institutional requirements and problem solving in the public administrations of the enlarged European Union and its neighbours: selected papers from the 12th NISPAcee Annual Conference, Vilnius, 2004 / [ed] György Jenei, Alexei Barabashev, Frits van den Berg, Bratislava: Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe: NISPAcee , 2005, s. 119-141Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
45678910 301 - 350 av 1462
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf