his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 621
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Johansson, Gustav
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Karlsson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Utveckling av fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver ett examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. Arbetet utfördes i samarbete med företaget The Best of Sweden AB där uppdraget var att utveckla ett fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar.

  Utvecklingsprocessen för produkten började med en förstudie där bland annat kundbehov undersöktes. Under förstudien undersöktes även olika faktorer som kan komma att påverka produkten i dess användningsmiljö, exempelvis bilars aerodynamik och kraften i bakrutetorkarens motor. En fältstudie genomfördes på existerande torkararmar som fästets och skyltarnas mått grundas på. Resultatet från förstudien var en kravspecifikation som det slutliga konceptet ska kunna ställas mot. Olika strukturerade designmetoder användes under konceptgenerering samt konceptutvärdering som följdes upp av detaljutveckling. Förslag på material och tillverkningsmetod samt ett kostnadsförslag togs fram.

  Resultatet blev en fästanordning och skyltar för bakrutetorkaren på personbilar vilket gör det möjligt för användaren att montera personifierade skyltar i olika format. Fästanordningen består av ett fäste och en rem, där remmen spänns åt runt torkararmen och håller fästet på plats. Produktens symmetri medför att den kan placeras på torkararmar oavsett om torkararmen går vänster- eller högervarv.

 • 302.
  Johansson, Marcus
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Nilsson, Jacob
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Virtuell driftsättning: Verifiering av PLC logik mot simuleringsprogram2015Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att korta ner den totala driftsättningstiden i projekt beslutade Volvo Cars Skövde om att undersöka möjligheterna för verifiering av PLC-logik mot simuleringsprogram. Det övergripande målet med examensarbetet var att undersöka möjligheterna för att upprätta kommunikation mellan flödesimuleringsprogrammet Siemens Plant Simulation och en PLC-enhet. En ingripande förståelse av området virtuell driftsättning skapades vid skrivandet av referensramen och en litteraturstudie vilket legat till grund för det fortsatta praktiska arbetet. Genom en datainsamling med intervjuer, diskussioner och en omfattande litteraturstudie kunde en bättre förståelse bildas kring hur kommunikation mellan de olika programmen fungerar, samt viktiga punkter som bör has i åtanke vid virtuell driftsättning överlag. Ett hypotetiskt system utvecklades i Plant Simulation av Volvo Cars Skövde för att användas som testsystem. I emuleringsmjukvaran Simumatik3D skapades en modell för att efterlikna Plant Simulation modellen samtidigt som PLC-logiken utvecklades i Siemens Step 7. Under utvecklingens gång verifierades delsystem i Simumatik3D mot den skapade PLC-logiken tills det att modellen var färdigutvecklad. För att säkerhetsställa att både Simumatik3D modellen och Plant Simulation modellen var valid undersöktes ett antal valideringspunkter. Experimentfasen tog vid efter valideringstestet där olika scenarier undersöktes och testades för att föra upp eventuella problem i modellerna till ytan. En omfattande utvärdering presenteras där hela uppbyggnadsfasen av modeller utvärderas med avseende på tidsåtgång, för- och nackdelar och kommunikation med PLC. De två programmen Simumatik3D och Plant Simulation utvärderades mot varandra för att få ut vilket program som mest lämpar sig för virtuell verifiering av PLC-logik. Ett översiktligt arbetssätt togs fram utifrån den utvärdering som gjorts samt erfarenheter från genomförandet av arbetet. Resultatet av det framtagna arbetssättet presenteras vilket beskriver uppdelningen mellan beställare och leverantör, kommunikationen mellan parterna samt en överskådlig visualisering av arbetssättets process. Resultatet från utvärderingen visade att Simumatik3D lämpar sig åt att verifiera PLC logik på detaljnivå. Utvärderingen visade även att PLC-logik kan verifieras med hjälp av Plant Simulation, dock inte på samma detaljnivå. Plant Simulation lämpar sig istället till att göra simuleringsmodeller mer verklighetstrogna. Virtuell driftsättning av PLC-logik är ett nytt koncept på Volvo Cars Skövde och därför kan resultatet från detta arbete ligga till grund för fortsatt arbete inom detta område. Virtuell verifiering av PLC-logik diskuteras där flera aspekter som är viktiga att tänka på presenteras. Projektens huvudmål att virtuellt verifiera PLC-logik mot simuleringsprogram uppnåddes och gav goda resultat, de uppsatta delmålen resulterade i en omfattande utvärdering och framtida rekommendationer.

 • 303.
  Johansson, Mattias
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. matte_j96@hotmail.com.
  Wirdelius, Oscar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. oscar.wirdelius@gmail.com.
  Utveckling av ett växthus för inom- och utomhusbruk2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Arbetets syfte är att på ett metodiskt vis utveckla en produkt i form av ett växthus för inom- och utomhusbruk, på uppdrag av ett utomstående företag. En förstudie utfördes för att bredda kunskapen kring växters krav och behov. Därefter undersöktes även vilka krav och önskemål odlarna ställer på en produkt av denna karaktär. Enkät- och intervjusvar blev grunden för många beslut kring funktion och utseende. Dessutom låg fokus på att utveckla en trendig och hållbar produkt. Utvecklingen följde en arbetsprocess utvecklad av Pahl och Beitz som består av 4 olika faser: planering/specifikation, konceptuell design, konceptutveckling och detaljdesign.

  Resultatet blev ett växthus med möjlighet för odling i jord och kruka. Locket till växthuset fungerar som avställningsbänk och inkapslar en syntetisk belysning som hjälper växterna frodas i karga nordiska miljöer. I locket finns även ett bevattningssystem som underlättar bevattning för användaren. Genom en modulär konstruktion erbjuds användaren 360 graders åtkomst till växterna från jordnivå.

 • 304.
  Johansson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Persson, Anton
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  HALVAUTOMATISERING OCH BEREDNING AV PARTITILLVERKNING2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett examensarbete har utförts på ett företag där trädetaljer tillverkas. Arbetet gick ut på att förbättra processen vid tillverkning av glaspartier. Företaget är ledande i Skandinavien beträffande sina träprodukter. Tillverkningen sker till stor grad av helautomatiserad produktion men har fortfarande några manuella stationer kvar. Företaget omsätter omkring 450 miljoner kronor per år och har cirka 70 anställda.

  Syftet med examensarbetet var att förbättra processen vid produktion av glaspartier för att reducera den totala operationstiden och minska interna kvalitetsförluster. Huvudmålen var att reducera interna kvalitetsförluster med 10 % samt att reducera operationstiderna med 15 %. För att uppnå målen valdes verktygen go to gemba, frekvensstudie, tidsstudie samt spagettidiagram för att hitta olika slöserier i produktionen och kartlägga operationstiderna. Metod valdes genom att läsa på om de olika verktygen och jämföra dem mot andra verktyg i den teoretiska referensramen.

  Det visade sig att det fanns en del slöserier i processen. Framför allt en hel del onödiga rörelser för både material och för operatörer. Det fanns också många olika lager som varierade i väntetid för det bearbetade materialet under flödet samt en hel del manuellt arbete som företaget helst ville bygga bort. Vid undersökning av nuläget sågs det också att företaget saknade ett standardiserat arbete samt ett 5S arbete i flödet av glaspartier.

  Genom en summering av nuläget kunde ett förbättringsförslag läggas fram. En del av förbättringsförslaget var att bygga bort det manuella arbetet genom att införskaffa en maskin som byggs in i den automatiserade karmlinan. Det leder till mindre kvalitetsförluster, men också färre lager eftersom glaspartitillverkningen kommer att ske i karmlinan. En annan del av förbättringsförslaget var att bygga in slutmonteringen i den befintliga karmlinan där andra liknande produkter redan tillverkades. Som nuläget såg ut var slutmonteringen en separat process vid sidan av karmlinan. Det gjorde att produkterna lades på vagnar och ställdes på ett lager för att sedan ha en lång väntetid innan de monterades. Genom att bygga in slutmonteringen i karmlinan kommer företaget att montera glaspartierna i karmlinan utan onödiga lager. Ett sista förbättringsförslag var att implementera 5s och standardiserat arbetssätt över hela tillverkningen av glaspartier. Det troliga utfallet av förbättringsförslagen beräknades på reducerad operationstid med 59 % och reducerade interna kvalitetsförluster med 80 %

 • 305.
  Jonsson, Martin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Jensen, Tobias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Utböjningsfenomen vid svarvning av vevaxel - En finita elementstudie2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid svarvning ställs processer mot höga toleranskrav som kan vara svåra att hålla på grund av vibrationer och utböjning. Företaget Volvo Cars vill därför undersöka stationen OP30, som svarvar vevaxlar, för att utreda varför detta sker. Företaget har även ambitionen att implementera virtuella metoder genom finita elementmetoden (FEM) i produktionen. Detta för att undvika traditionella tillvägagångsätt med fysiska undersökningar som kan belasta produktionen med tidskrävande fysiska tester. För att undersöka orken till att toleranskraven kan vara svåra att uppfylla, undersöks vevaxels utböjning med hjälp av FEM där inspänningsvillkor, centrifugalkrafter och skärkrafter tas i beaktning. Vevaxlarnas egenfrekvenser undersöks även för att verifiera att inga svarvningsmoment utförs i eller i närheten utav kritiska varvtal.

  För att verifiera de FE-analyser som görs utförs en analytisk beräkning med balkteori av en förenklad geometri med MATLAB. Beräkningen jämförs sedan med FE-analyser, vilket visar att solida modeller som används vid FE-analyser ger tillförlitliga resultat jämfört med balkteori. För att bekräfta den utböjning som fås av FE-analyserna tas en mätningsmetod med lasertriangulering fram som testas i en svarv på Högskolan i Skövde.

  Resultatet visar att FEM är ett bra tillvägagångssätt vid undersökning av en komplex geometris utböjning. Arbetet visar på att utböjning som uppstår på grund av centrifugalkrafter är liten relativt vevaxelns kasttoleranser och den utböjning som erhålls vid axiell intryckning av vevaxeln. Därav dras slutsatsen att utböjning på grund av centrifugalkrafter inte är den grundläggande orsaken till att kasttoleranser ej uppfylls. Arbetet visar att de viktigaste faktorerna är skärkrafterna och den axiella intryckningen av vevaxeln, samt att det inte föreligger någon risk för att resonans uppstår vid de arbetsförhållanden som gäller i OP30. Arbetet visar att mätningsmetoden med lasertriangulering kan användas vid rotation av vevaxel men att mätutrustningen som har använts inte kan avläsa utböjningen.

 • 306.
  Josefsson, Axel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Wedin, Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Convergence properties of a continuum damage mechanics model for fatigue of adhesive joints2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The effect of the element length is examined in modelling crack growth in fatigue loading of an adhesive joint. This is done for a cohesive element using an expression for the damage evolution developed at the University of Skövde which is implemented using the UMAT subroutine in the FE-solver Abaqus. These analyses are done for pure mode I loading by analysing a DCB-specimen loaded by a pure moment.

  An expression is developed in which the critical element length is dependent on the geometry of the specimen (in the form of the wave number of the adhesive joint), the element length, the material properties of the adhesive (in form of the material parameters , , ), the load applied (in form of the stress in the crack tip), the time step used in the analysis and the crack growth rate.

  It is shown that the results converge by decreasing the element length and the time step used. Therefore an expression for the crack growth rate as a function of the remaining parameters can be determined. Another expression is thereafter developed for the element length needed in order to get a crack growth rate within a certain range of the critical element length. The results show a regular pattern but are not monotone. Therefor two different definitions of the critical element length are tested, either by defining the critical element length as the point where the error is greater than an arbitrary boundary of 1 % of a converged result or where a least square approximation of the error is within 1 % of the converged results. The first method shows a highly irregular result which makes it difficult to develop an expression out of these results. The second method on the other hand gives results that are predictable enough to develop a function out of them. This is done using a regression analysis with all parameters of a third order expression in order to get an expression.

 • 307.
  Juárez Mejía, Gabriel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Soria de la Torre, Julián
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Design of a family of acoustic panels that follows Kinnarps guidelines2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Development of a conceptual proposal of acoustic panels for the Swedish company Kinnarps. The project uses as main methodology Design Thinking with an user centred approach. Secondarily is influenced by the product development process of Ulrich & Eppinger and some IDEO method cards. A literature review that mainly covers acoustics with an emphasis in absorption, a market research, and user studies were performed in order to have a based foundation to create feasible concepts. Along this report is possible to see how the development of the concepts has been done, how they were generated, evolved, and evaluated. As a final result it was proposed a family of 3 different types of structures with 4 variable absorbent panels that ease the way of mounting with a magnetic attachment, and gives several compositions to the customer. It is considered that the final concept fulfils all the demands, although there are some debatable requirements like the functionality, and sustainability that require further development. The methodology and the approach chosen were considered effective tools to work with product design projects that seek an innovative result because they give an appropriate mix of exploration and selection of ideas, and relevant input obtained by the involvement of the users.

 • 308.
  Jönsson, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Utveckling av hanteringslösning för processat avloppsslam på boendeplattformar i offshore industrin2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta produktutvecklingsarbete har utförts i samarbete med företaget, Pegil Innovations AB. Syftet med projektet var att utveckla en hanteringslösning för processat avloppsslam (damm) på boendeplattformar i offshore industrin. Processen för projektet kombinerade Front-End processen med detaljer från Set-Based Concurrent Engineering.

  Projektet inleddes med en förstudie och användarstudier för att få djupare kunskap inom ämnet. Detaljer som var viktigt för projektet samlades i en kravspecifikation som användes som stöd genom hela processen. Därefter följde en idégenerering för att utforska lösningar. Från denna framkom fem idélösningar som utforskades vidare genom en fördjupning och jämförelse mot en ny kravspecifikation. Denna var en uppdaterad version av den första för att bättre reflektera vilka krav och önskemål som kunde ställas på idélösningarna.

  När idélösningarna hade utforskats utfördes en ny idégenerering som ledde till att idélösningarna utvecklades till två koncept. Det fördjupades kring koncepten och dessa jämfördes mot kravspecifikationen. Sedan följde ytterligare en idégenerering för att undersöka hur koncepten kunde förbättras. Slutligen utfördes ett konceptval.

  Resultatet blev en påse, som fästs runt en stos, som fylldes med damm och sedan sögs luften ur (för att bilda ett undertryck) samt att påsen värmeförseglades. Personalen kan sedan enkelt bära iväg påsen för att kassera denna tillsammans med dammet.

 • 309.
  Kaartinen, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  A Checklist for Plastic Product Design: Preventing Pitfalls in a Design Process and Premature Failures of Plastic Products2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Designing an injection molded plastic part requires optimizing the part with respect to various stakeholders’ needs throughout its life cycle. The conditions in which a product is operating in service are often inadequately understood or specified, resulting in wrong material selection, which in turn leads to failure when the product is used. Many aspects interrelate with the initial part design and the essential rules of each should be taken into account to ensure a well-functioning plastic product. Regardless, a part design often passes sequentially from concept development to the manufacturing phase with features that unnecessarily complicate production, add costs and weaken the intended embodiment of the product. Therefore, a checklist was developed to ensure that oversights do not happen and verify that a design fulfills the requirements set for it.

  The commissioning company in the project was the design office Sytyte Oy. The aim of this thesis work was to investigate the effects of design decisions on the product’s feasibility and performance in service. The study focused on the underlying reasons for failures in plastic products, failure phenomena and ways of preventing them. The project started with literature research. To support the theoretical review, a small-scale survey was conducted among operators in plastic industry in Finland to strengthen the outcome of the project.

  The findings from the research were compiled into a checklist. The approach into the list was adopted from the FMEA method aiming to create a stripped-down version of it. The result offers a tool for anticipating and spotting possible failures by bringing up the influences that most frequently affect the part performance. It contributes to preventing delays in processing and premature failures in service. The checklist was verified by specialist consultation to receive suggestions and requirements for improvements and to ensure its reliability.

 • 310.
  Kanski, Janusz
  et al.
  Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Ilver, Lars
  Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Karlsson, Krister
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ulfat, Intikhab
  Department of Physics, University of Karachi, Pakistan.
  Leandersson, Mats
  MAX IV Laboratory, Lund University, Lund, Sweden.
  Sadowski, Janusz
  MAX-IV laboratory, Lund University, Lund, Sweden / Institute of Physics, Polish Academy of Sciences, Warszawa, Poland.
  Di Marco, Igor
  Department of Physics and Astronomy, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Electronic structure of (Ga,Mn)As revisited2017Ingår i: New Journal of Physics, ISSN 1367-2630, E-ISSN 1367-2630, Vol. 19, nr 2, s. 1-8, artikel-id 023006Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The detailed nature of electronic states mediating ferromagnetic coupling in dilute magnetic semiconductors, specifically (Ga,Mn)As, has been an issue of long debate. Two confronting models have been discussed emphasizing host band vs. impurity band carriers. Using angle resolved photoemission we show that the electronic structure of the (Ga,Mn)As system is significantly modified from that of GaAs throughout the valence band. Close to the Fermi energy, the presence of Mn induces a strong mixing of the bulk bands of GaAs, which results in the appearance of a highly dispersive band in the gap region of GaAs.

  For Mn concentrations above 1% the band reaches the Fermi level, and can thus host the delocalized holes needed for ferromagnetic coupling. Overall, our data provide a firm evidence of delocalized carriers belonging to the modified host valence band.

 • 311.
  Karlgren, Martin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Berglund, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Developing a furniture test machine according to national standards: Ensuring quality and credibility for the SMEEs in South Africa2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In South Africa, where the unemployment rate is immense, Small Micro and Medium Enterprises (SMMEs) provide most of the employment opportunities. But statistics show that a lot of these enterprises fail during their first years of operation. Furntech is an organisation that works within business incubation and skills development for SMMEs in the furniture manufacturing sector in South Africa. Furntech is working on getting an accredited testing laboratory that conforms to South African standards as another service for the SMMEs. The aim of this project is to develop a machine design to test innerspring mattresses that meets the local standards within the bedding industry in South Africa. A field study is conducted to gather information by observations, interviews, and by visiting local manufacturing companies. This is done to fully understand the layout of the actual laboratory and what is required of the machine from a user point of view and mechanical point of view. The design of the machine is developed according to product development methodology and evaluated against demands that are compiled in a requirement specification. 

  A design is produced by developing the existing table test machine in Furntech’s laboratory and is presented in a CAD-model. Existing and required additional parts to support the functionality for the test bedding machine has been evaluated by calculations and simulations by using for example ABAQUS and JACK. Instruction manuals combined with an interface design have been produced, where both of them are connected to a flowchart to understand what is required from the machine, the user, and the programmer.

 • 312.
  Karlsson, Ingemar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  An interactive decision support system using simulation-based optimization and knowledge extraction2018Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The use of simulation to improve existing manufacturing systems is not new, but simulation can also be used increase the understanding of production systems that have not yet been built. The power of simulation models can be further enhanced by using simulation-based optimization, in which an optimization algorithm tries to find optimal solutions, given certain objectives. However, extracting knowledge from the data resulting from simulation experiments and simulation-based optimization is a complex task. Therefore, tools are needed to assist users in this task. These tools can be visual, like diagrams, or can be generated by data mining. The process of running a study using simulation-based optimization to extract knowledge is a manual task that can in part be automated using existing tools, but to the author’s knowledge there is no software that implements the complete process. This work aims to develop a novel decision support system to support the generic decision process when using simulation and simulation-based optimization. The first step in setting up such a system is to understand how industry currently uses simulation and simulation-based optimization in manufacturing operations. Thus a questionnaire was distributed to manufacturing companies and organizations. The results showed that these techniques are being used, but that companies want more help with the analysis of the results as well as an automated guide in the decision process. This work proposes a system that supports a generic decision process by providing a tool with which a user can define a workflow in their organization, using simulation-based optimization as one component. The decision support system then provides tools for extracting knowledge in the form of diagrams and performs data mining for automated analysis. Data mining is part of the workflow as a tool for extracting knowledge after an optimization, as well as a tool for guiding optimization to suit the users’ preferences. The decision support system also provides for visualization of simulation models and optimization results using augmented reality. A head-mounted display helps users to see the results and model behaviors in 3D. This technology also makes it possible for users to collaborate, both in the same location and remotely. These visual and automatic analysis tools are shown to be effective in several application studies of real-world production scenarios in which data mining has been used to extract important knowledge that would be hard to obtain manually. Together with the automated workflow and efficient visualization of simulation and optimization results in augmented reality, the decision support system is believed to be an effective tool for extracting knowledge for general production systems design and analysis.

 • 313.
  Karlsson, Ingemar
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Bernedixen, Jacob
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos H. C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Pehrsson, Leif
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Combining augmented reality and simulation-based optimization for decision support in manufacturing2017Ingår i: Proceedings of the 2017 Winter Simulation Conference / [ed] W. K. V. Chan, A. D’Ambrogio, G. Zacharewicz, N. Mustafee, G. Wainer, and E. Page, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 2017, s. 3988-3999Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although the idea of using Augmented Reality and simulation within manufacturing is not a new one, the improvement of hardware enhances the emergence of new areas. For manufacturing organizations, simulation is an important tool used to analyze and understand their manufacturing systems; however, simulation models can be complex. Nonetheless, using Augmented Reality to display the simulation results and analysis can increase the understanding of the model and the modeled system. This paper introduces a decision support system, IDSS-AR, which uses simulation and Augmented Reality to show a simulation model in 3D. The decision support system uses Microsoft HoloLens, which is a head-worn hardware for Augmented Reality. A prototype of IDSS-AR has been evaluated with a simulation model depicting a real manufacturing system on which a bottleneck detection method has been applied. The bottleneck information is shown on the simulation model, increasing the possibility of realizing interactions between the bottlenecks. 

 • 314.
  Karlsson, Ingemar
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Ng, Amos H. C.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Aslam, Tehseen
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Dudas, Catarina
  Volvo Group Trucks Operations.
  An Interactive, Cloud-Based Simulation Optimization System for Knowledge Discovery and Decision Support In Manufacturing2014Ingår i: Proceedings of the sixth Swedish Production Symposium, 2014, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Designing or improving a manufacturing system involves a series of complex decisions over time to satisfy the strategic objectives of the company. To select the optimal parameters of the system entities so as to achieve the desired overall performance of the system is a very complex task that has been proven to be difficult, even for a seasoned decision maker. One of the major barriers for more efficient decision making in manufacturing is that whilst there is in principle abundant data from various levels of the factory, these data need to be organized and transferred into knowledge suitable for decision-making support. The integration of decision-making support and knowledge management has been identified to be more and more important in both scientific research and from industrial companies. The concept of deciphering knowledge from multi-objective optimization was first proposed by Deb with the term innovization (innovation via optimization). By integrating the concept of innovization with simulation, a new set of powerful tools for manufacturing systems analysis, in order to support optimal decision making in design and improvement activities, is emerged. This method is so-called Simulation-based Innovization (SBI), which has been proven to produce promising results in our previous application studies. Nevertheless, to promote the wider use of such a new method requires the development of an integrated software toolset. The goal of this paper is therefore to outline a Cloud-computing based system architecture for implementing such a SBI-based Interactive Decision Support System.

 • 315.
  Karlsson, Ingemar
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos H. C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Syberfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Bandaru, Sunith
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  An interactive decision support system using simulation-based optimization and data mining2015Ingår i: Proceedings of the 2015 Winter Simulation Conference / [ed] L. Yilmaz, W. K. V. Chan, I. Moon, T. M. K. Roeder, C. Macal, and M. D. Rossetti, IEEE Press, 2015, s. 2112-2123Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes a decision support system (DSS) built on knowledge extraction using simulation-based optimization and data mining. The paper starts with a requirements analysis based on a survey conducted with a number of industrial companies about their practices of using simulations for decision support.Based upon the analysis, a new, interactive DSS that can fulfill the industrial requirements, is proposed.The design of the cloud-based system architecture of the DSS is then described. To show the functionality and potential of the proposed DSS, an application study has been performed for the optimal design of a hypothetical but realistic flexible production cell. How important knowledge with respect to different preferences of the decision maker can be generated as rules, using the new Flexible Pattern Mining algorithm provided in the DSS, will be revealed by the results of this application study.

 • 316.
  Karlsson, Ingemar
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Syberfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Interactive and Intelligent Decision Support in Manufacturing using Simulation Based Innovization and Cloud Computing2014Ingår i: Industrial Simulation Conference, Skövde, June 11-13, 2014, 2014, s. 69-74Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Simulation-based innovization is a method for extracting knowledge from a simulation model and optimization. This method can help decision makers to make high-quality decisions for their manufacturing systems so as to enhance the competitiveness of companies. Nevertheless, the simulation-based innovization process can be computationally costly and having these resources in-house can be expensive. By running the process in a cloud environment instead, the company only pays for the resources they are using. This paper proposes the concept of a cloud-based computing platform that can run the simulation-based innovization process and discuss its possibilities and challenges.

 • 317.
  Karlsson, Louise
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Sjöberg, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Framtagning av snabbkoppling i polymera material för vätskekylda datacentraler2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetets mål är att ta fram ett konceptförslag på en snabbkoppling på uppdrag av CEJN. Rapporten redovisar de metoder som använts för att nå slutligt resultat.

  Utvecklad snabbkoppling syftar till en marknad för vätskekylning i datacenter. CEJN önskar ligga i framkant på den expansiva marknaden, vilket kräver att tillverkningskostnaderna för befintlig aluminiumkoppling reduceras, bland annat genom materialbyte till plast. Företaget har idag ingen plasttillverkning i huset.

  Genereringsarbetet baseras på förstudie i form av litteraturstudier, konkurrensanalyser delvis genom demontering av befintliga produkter på marknaden, samt användartester. Prototyper har använts för test och utvärdering i flera stadier i processen.

  Snabbkopplingens yttre komponenter, som även visades vara de största kostnadsbärarna, utvecklades som separata delproblem så som låsmekanism, utformning av inre o-ringsspår och sammanfogning för att tillåta montering och säkerställa spillsäkerhet. Beslutsunderlag för slutliga konceptval baserades på kostnader, användande utifrån tillverkade prototyper samt utlåtanden från externa experter inom plasttillverkning, varpå konceptval kunde utföras tillsammans med uppdragsgivande företag.

  Dellösningarna anpassades i ett slutligt koncept som reducerar kostnader och samtidigt uppfyller krav gällande prestanda, utseende och användbarhet. Projektet med slutligt konceptförslag föreslås ligga till grund för vidareutveckling och tester för att säkerställa den högkvalitativa produkt CEJN eftersträvar.

 • 318.
  Kashfi, S. Ruhollah
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Towards Evaluation of the Adaptive-Epsilon-R-NSGA-II algorithm (AE-R-NSGA-II) on industrial optimization problems2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 40 poäng / 60 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Simulation-based optimization methodologies are widely applied in real world optimization problems. In developing these methodologies, beside simulation models, algorithms play a critical role. One example is an evolutionary multi objective optimization algorithm known as Reference point-based Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-II (R-NSGA-II), which has shown to have some promising results in this regard. Its successor, R-NSGA-II-adaptive diversity control (hereafter Adaptive Epsilon-R-NSGA-II (AE-R-NSGA-II) algorithm) is one of the latest proposed extensions of the R-NSGA-II algorithm and in the early stages of its development. So far, little research exists on its applicability and usefulness, especially in real world optimization problems. This thesis evaluates behavior and performance of AE-R-NSGA-II, and to the best of our knowledge is one of its kind. To this aim, we have investigated the algorithm in two experiments, using two benchmark functions, 10 performance measures, and a behavioral characteristics analysis method.

  The experiments are designed to (i) assess behavior and performance of AE-R-NSGA-II, (ii) and facilitate efficient use of the algorithm in real world optimization problems. This is achieved through the algorithm parameter configuration (parametric study) according to the problem characteristics. The behavior and performance of the algorithm in terms of diversity of the solutions obtained, and their convergence to the optimal Pareto front is studied in the first experiment through manipulating a parameter of the algorithm referred to as Adaptive epsilon coefficient value (C), and in the second experiment through manipulating the Reference point (R) according to the distance between the reference point and the global Pareto front. Therefore, as one contribution of this study two new diversity performance measures (called Modified spread, and Population diversity), and the behavioral characteristics analysis method called R-NSGA-II adaptive epsilon value have been introduced and applied. They can be modified and applied for the evaluation of any reference point based algorithm such as the AE-R-NSGA-II. Additionally, this project contributed to improving the Benchmark software, for instance by identifying new features that can facilitate future research in this area.

  Some of the findings of the study are as follows: (i) systematic changes of C and R parameters influence the diversity and convergence of the obtained solutions (to the optimal Pareto front and to the reference point), (ii) there is a tradeoff between the diversity and convergence speed, according to the systematic changes in the settings, (iii) the proposed diversity measures and the method are applicable and useful in combination with other performance measures. Moreover, we realized that because of the unexpected abnormal behaviors of the algorithm, in some cases the results are conflicting, therefore, impossible to interpret. This shows that still further research is required to verify the applicability and usefulness of AE-R-NSGA-II in practice. The knowledge gained in this study helps improving the algorithm.

 • 319.
  Kedbäck, Miranda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Exploring Dynamic Complexity in the Symbiosis of Operations and Maintenance Functions: A Simulation-Based Optimisation Study2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Maintenance, the process of preserving the condition of the equipment and performance in a production facility, stands for a considerable large cost in the budget of manufacturing organisations and is strongly affected by short-term philosophy. Therefore, both the long-term and short-term consequences of maintenance strategies need to be examined and analysed. The aim with this research is to investigate the dynamic complexity between the requirements from operations on the performance of maintenance, to illustrate the challenge of trading long-term and short-term requirements and benefits. These aspects have been studied through system dynamics (SD) modelling, simulation-based optimisation (SBO) and multi-objective optimisation (MOO). In order to illustrate the analysed problems, a state-of-the-art literature review has been created and two different scenarios have been evaluated. The scenarios are to investigate both the effects of more or less planned maintenance and the implication of a stock-and-flow structure for hiring and retirements of maintenance resources. A conceptual base model, created in previous research, has been applied and developed in order to meet the objectives.

  From the performed experiments, it can be confirmed that with the use of SD simulation trends and consequences over longer periods of time are truly visualised. In the first scenario, the results indicate that a short-term maintenance management strategy is unprofitable over time. The simulation also reveals that improvement strategies and proactive work can revolutionise capability and profit over time, even if these strategies initially generate a higher cost. In the second scenario, where the effects of a major retirement are visualised, the results confirm that the company needs to act proactively in order to avoid great financial losses. Employee and average skill losses cause long-term negative effects on the capability and availability. The optimisation that has been performed, with the hiring rate as the main variable and the objectives of maximising availability, minimising the direct cost and minimising the indirect cost, has generated feasible solutions on the Pareto front.

  In conclusion, the results from the experiments identify the behaviours and causal relationships in a maintenance system in symbiosis with operations. With the long-term goal of generating less reactive workload on the maintenance function, there are many benefits to obtain. The charted delays and causal relationships in the system indicate multi-level consequences, where a management approach should benefit financially from emphasising the importance of acting proactively and directing resources to improvement strategy work.

 • 320.
  Kedbäck, Miranda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Ekdahl, Stellan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Arbetsstandard, tidsunderlag och förbättringsarbete vid manuella arbetsstationer2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Brodit AB i Karlsborg är ett företag som tillverkar hållare för teknisk kommunikationsutrustning för montage i framförallt fordon. Den manuella tillverkningen av apparatdelen där bockning och montering sker saknade standardiserat arbetssätt, tidsunderlag, bemanningsunderlag och metod för förbättringsarbete. Syftet med examensarbetet var att ta fram ett underlag för standardiserat arbetssätt, ta fram ett tids- och bemanningsunderlag samt ta fram en metod för fortsatt förbättringsarbete. För att uppnå dessa syften skulle ett antal delmål uppnås, vilka var att erhålla en nulägesanalys genom observationer och tidsstudier, erhålla standardtider för arbetsmoment, dela upp arbetsmoment i värdeskapande-, icke värdeskapande- och nödvändigt icke värdeskapande arbete, utarbeta ett förslag till en förbättrad standard samt utarbeta en metod för fortsatt förbättringsarbete.

  För att underbygga metodval och slutsatser har ett antal produktionstekniska områden studerats. Utifrån den teoretiska referensramen utformades ett antal metoder för den empiriska studien. Studien har bestått av observationer enligt genchi genbutsu, gruppering av arbetsmoment, tidsstudier i form av klockstudier och SAM-analys, beräkning av standardtider, uppdelning av värdeskapande-, icke värdeskapande- och nödvändigt icke värdeskapande arbete, SMED-analys och spaghettidiagram.

  Resultatet av den empiriska studien blev ett tidsunderlag med beräknade standardtider för respektive arbetsmoment, där varje arbetsmoment bedömdes vara värdeskapande, icke värdeskapande eller nödvändigt icke värdeskapande. Utifrån detta kan ett bemanningsunderlag sammanställas. Sammanslagna standardtider och SAM-analysen resulterade i en cykeltid som var betydligt kortare än den som uppmättes i aktuell produktion. Även omställningstiderna var långa och framförallt oregelbundna med flertalet onödiga arbetsmoment. Resultatet av spaghettidiagrammen visar också på onödiga förflyttningar. Slutsatsen av detta är att det förekommer icke värdeskapande arbetsmoment i processen, att arbetet utförs på olika sätt vilket medför slöserier i processen samt att arbetet vid inte utförs i 100 % arbetstakt. Med ett standardiserat arbetssätt och eliminerade icke värdeskapande arbetsmoment skulle produktionen vid monteringsstationerna kunna ökas med 60 %, alternativt reducera bemanningen med två årsanställda. Om de framtagna förbättringsförslagen införs kommer cykeltiden vid bockningsstationerna att kunna minskas med över 50 % och den totala omställningstiden kommer att kunna minskas med minst 57 %.

  En metod för fortsatt förbättringsarbete har tagits fram som bygger på en PDCA-cykel. Med förbättrade förutsättningar i produktionen och ett standardiserat arbetssätt reduceras omställningstider och cykeltider och en kultur för ständiga förbättringar möjliggörs.

 • 321.
  Kjellén, Linus
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Björnell, Jonna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Ställtids- och kassationsreducering, svarvning2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett examensarbete är utfört på ett tillverkande företag med cirka 140 stycken anställda och utför skärande bearbetning i stål, aluminium och gjutjärn till bland annat bil-, telekom och övrig verkstadsindustri. Produktsortimentet består till största delen av kopplingar till ramlager, medbringare, fyrhjulsdrifter och robotkomponenter. Företaget har en svarvgrupp med tre stycken CNC-svarvar som har problem med långa omställningstider och det upptar en stor del av produktionstiden. Det försvårar för svarvgruppen att leverera produkter i tid, i samband med omställningarna förekommer även en stor mängd kassationer som orsakar kostnader och som även är en bidragande orsak till de långa omställningstiderna.

  Syftet och huvudmålen var att reducera omställningstiden med 30 %, minska kassationer vid omställning med 30 % och att ta fram lämplig metod för ställtidsreducering. För att uppnå syftet och huvudmålen valdes metoden Single Minute Exchange of Die (SMED) som är en metod för att reducera omställningstid. Valet gjordes utifrån en litteraturstudie där metoden visat sig vara resultatrik i liknande fallstudier.

  Med användning av videodokumentation, spagettidiagram och kassationsdokument kunde nuläget fastställas i svarvgruppen. Orsakerna till den långa omställningstiden och kassationerna varierade, en stor anledning till deras långa omställningstider var att de genomförde alla aktiviteter under den inre omställningen. En annan anledning var att svarvgruppen saknade ett standardiserat arbetssätt samt struktur och framförhållning i arbetet.

  Utifrån nulägesanalysen utvecklades förbättringsförslag som implementerades inför en pilotstudie som kunde frambringa ett resultat. Omställningen kunde reduceras med 38 % och kassationer i samband med omställning reducerades med 50 %. Resultatet av studien visar även att metoden är lämplig för fortsatt arbete med ställtidsreducering för svarvgruppen. Genom implementering av SMED metoden har omställningstiden och kassationerna reducerats, vilket medför en ökad flexibilitet eftersom det finns en större förmåga att snabbt genomföra en omställning från en produkt till en annan och snabbare bemöta kundernas efterfrågan.

 • 322.
  Klarin, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Johansson, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Utveckling av en moduluppbyggd destinationsskylt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Produktframtagningen av en moduluppbyggd destinationsskylt för bussar utfördes på Högskolan i Skövde i samarbete med företaget Mobitec AB som bland annat säljer de skyltar som används i stadsbussarna i London. Den destinationsskylt som togs fram var tänkt att fungera som ersättare för de tryckta dukskyltar som var befintliga i Londons stadsbussar och var därför tvungen att leva upp till deras krav på upplösning och läsbarhet. Detta skulle åstadkommas genom att bygga upp skylten med ett modulärt system av Super Fine Pitch LED Matriskort.

   

  Modulsystemet behövde klara viss påfrestning från vibrationer från bussen och tillåta enskilda moduler att lätt monteras och demonteras. För att ta fram ett fungerande system användes riktlinjer för DFA och DFD och användarbehov från montörer och reparatörer undersöktes. Under idégenereringen användes Set-based concurrent engineering för att inte felaktigt vidareutveckla ej fungerande koncept på bekostnad av eliminering av fungerande koncept.

   

  Tre resterande, likvärdiga koncept modellerades och testades för vibrationssimulationer i Creo Parametric 2.0. Vibrationerna testades även på 3D-utskrivna modeller från CAD-filer. Resultaten visade på att alla lösningarna klarade av påfrestningarna. Det slutgiltiga konceptvalet gjordes med matriser och användartester.

 • 323.
  Kolbeinsson, Ari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Managing Interruptions in Manufacturing: Towards a Theoretical Framework for Interruptions in Manufacturing Assembly2016Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The effect of interruptions from ICT systems on assembly workers in manufacturing is examined in this thesis, as is how the risks of errors, increases in assembly time, increased cognitive load and resultant stress can be mitigated, as well as ensuring that important new information is acted upon. To these ends, a literature study was conducted, followed by two studies using an experimental approach in an environment that simulated a manufacturing assembly situation, and used tasks designed to be representative of manufacturing assembly tasks. The results of the literature study and the two studies are presented in four appended papers. The body of the thesis itself introduces similar material, and takes a step towards the creation of a theoretical framework that supports analysing the tasks and environments in question from a embodied and situated (DEEDS or 4E) viewpoint on cognition. This theoretical framework uses graphical representations similar to storyboards to support the analyst in maintaining an embodied and situated viewpoint during analyses of active tasks that require an examination of the interplay between brain, body, and environment. Supporting an embodied viewpoint during analysis has the purpose of facilitating the design of interruption coordination systems that take into account the embodied and situated nature of the tasks faced in manual tasks such as assembly in manufacturing.

 • 324.
  Kolbeinsson, Ari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Situating interruptions in manufacturing assembly2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling undersöker hur olika former av att bli avbruten från sin nuvarande uppgift av antingen andra personer eller av datorbaserade informationssystem påverkar monteringspersonal inom tillverkningsindustrin. Avhandlingen presenterar sedan olika strategier för att reducera de negativa effekterna av avbrotten. Datorbaserade informationssystem (IT-system) används i allt större omfattning inom industrin för att effektivisera produktionen och undvika arbetskrävande manuell uppdatering av information. Notifieringar behövs eftersom montören kan ha behov av ny information som har blivit tillgänglig och i vissa fall måste arbetsuppgifter ändras omedelbart baserat på den nya informationen. Detta kräver olika former av avbrott och existerande forskning visar att det att bli avbruten kan leda till ökat antal fel, längre tid för att utföra den huvudsakliga uppgiften och ökad stress.

  Avbrott har studerats tidigare för att testa när det är lämpligt att avbryta någon och hur. Dock har den tidigare forskningen främst genomförts i situationer som inte liknar vanliga arbetsuppgifter. Forskning finns där avbrott har observerats inom sjukvården, men det kan inte fastställas att samma teorier fungerar för att stödja montörer inom industrin.

  En existerande och etablerad taxonomi för avbrott identifierades att vara av stor relevans för detta arbete, men eftersom taxonomin enbart hade använts på uppgifter av mer artificiell karaktär behövde den testas under mer verklighetsliknande förhållanden inom tillverkningsindustrin. Denna avhandling innehåller resultat från två experiment som utfördes för att undersöka om taxonomin även fungerar vid manuellt monteringsarbete inom tillverkningsindustrin. Eftersom att experimenten innebar en stor risk för ett ökat antal fel under monteringsarbetet valdes istället simulera en monteringslina, som innebär att en hyfsat verklighetstrogen monteringslina byggdes enbart för att bedriva experiment.

  Resultaten visar att det finns skillnader mellan att använda uppgifter av artificiell karaktär i en labbmiljö och att använda mer autentiska uppgifter som efterliknar faktiskt monteringsarbete. En viktig skillnad som identifierades fick benämningen negotiation element, och visar hur det nästan alltid går att välja (till någon grad) när avbrott åtgärdas. Identifieringen av lämpliga avbrottstillfällen visade sig också vara svårare än vad som antogs på förhand, som ledde till det andra experimentet där detta studerades i mer detalj. Andra experimentet visade att en utav de förvalda avbrottstillfällena inte alls fungerade lika bra som förväntat. En observationsstudie utfördes också i en fullt naturlig tillverkningsmiljö för att kategorisera hur störningar hanteras av montörer i denna miljön. Denna studie visade att klassiska avbrott där montören byter ifrån sin uppgift till en annan uppgift var väldigt sällsynta, och detta sågs vara på grund av att uppgifterna är designade för att undvika avbrott, samt att montörerna är erfarna och har träning för att undvika avbrott. Resultaten från dessa tre studier användes för att bygga ihop olika teorier för att skapa ett teoretiskt ramverk som introduceras i avhandlingen. Detta ramverk använder grafiska metoder för att analysera och mer intuitivt kunna förstå hur avbrott inverkar på manuella monteringsuppgifter.

 • 325.
  Kolbeinsson, Ari
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Lagerstedt, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Classification of Collaboration Levels for Human-Robot Cooperation in Manufacturing2018Ingår i: Advances in Manufacturing Technology XXXII: Proceedings of the 16th International Conference on Manufacturing Research, incorporating the 33rd National Conference on Manufacturing Research, September 11–13, 2018,  University of Skövde, Sweden / [ed] Peter Thorvald, Keith Case, Amsterdam: IOS Press, 2018, s. 151-156Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Industry 4.0 aims to support the factory of the future, which involves increased amounts of information systems and new ways of using automation. One new usage is collaboration between human and industrial robot in manufacturing, with both partners sharing work on a single task. Supporting human-robot collaboration (HRC) requires understanding the requirements of HRC as well as the differences to existing approaches where the goal is more automation, such as in the case of self-driving cars. We propose a framework that we call levels of collaboration to support this, and posit that this framework supports a mental model conducive to the design of lines incorporating HRC.

 • 326.
  Kolbeinsson, Ari
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Lagerstedt, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Foundation for a classification of collaboration levels for human-robot cooperation in manufacturing2019Ingår i: Production & Manufacturing Research, ISSN 2169-3277, Vol. 7, nr 1, s. 448-471Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Industry 4.0 aims to support the factory of the future, involving increased use of information systems and new ways of using automation, such as collaboration where a robot and a human share work on a single task. We propose a classification of collaboration levels for Human-Robot collaboration (HRC) in manufacturing that we call levels of collaboration (LoC), formed to provide a conceptual model conducive to the design of assembly lines incorporating HRC. This paper aims to provide a more theoretical foundation for such a tool based on relevant theories from cognitive science and other perspectives of human-technology interaction, strengthening the validity and scientific rigour of the envisioned LoC tool. The main contributions consist of a theoretical grounding to motivate the transition from automation to collaboration, which are intended to facilitate expanding the LoC classification to support HRC, as well as an initial visualization of the LoC approach. Future work includes fully defining the LoC classification as well as operationalizing functionally different cooperation types. We conclude that collaboration is a means to an end, so collaboration is not entered for its own sake, and that collaboration differs fundamentally from more commonly used views where automation is the focus.

 • 327.
  Kolbeinsson, Ari
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Mind the body: How embodied cognition matters in manufacturing2015Ingår i: Procedia Manufacturing, ISSN 2351-9789, Vol. 3, s. 5184-5191Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Embodied cognition can provide human factors and applied ergonomics practitioners with better embodied cognition design principles. This paper investigates and analyzes observational video-recorded data from an experiment that simulated a manufacturing environment. The operator was interrupted during a primary assembly task via a handheld computing device which delivered different classes of notifications. The focus is on the embodied aspect of notifications in an active environment, and why one class of notifications called mediated notifications failed at a specific point previously thought to be suitable. Guidelines for analyzing tasks from an embodied cognition perspective that complements and expands traditional human factors and applied ergonomics approaches were developed and are included.

 • 328.
  Kolbeinsson, Ari
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Thorvald, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Missing mediated interruptions in manual assembly: Critical aspects of breakpoint selection2017Ingår i: Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870, E-ISSN 1872-9126, Vol. 61, s. 90-101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The factory of the future aims to make manufacturing more effective and easily customisable, using advanced sensors and communications to support information management. In this paper, we examine how breakpoint selection during interruption management can fail, even when using recommendations for interruption management from existing research. We present an experiment based on prior work where mediated interruptions (i.e. smart interruptions that should interrupt at opportune moments) were missed by participants when sent at one of two pre-defined breakpoints. These breakpoints were selected based on existing research to minimise the cost of interruption, which can involve longer times to complete tasks as well as making errors on tasks. Missing mediated interruptions in this way was unexpected, and the prior study was not configured to measure this effect, which has led to the experiment detailed here. We strive to explore whether there is a risk of missing notifications when mediated interruptions are used, and how this is affected by breakpoint selection. This was investigated through an experiment that uses tasks and environments that simulate a manufacturing assembly facility.

  The results indicate that the effect exists, i.e. that participants miss significantly more notifications when interrupted at fine breakpoints than when interrupted at coarse breakpoints. An embodied cognition perspective was used for analysis of the tasks to understand the cause of the effect. This analysis shows that an overlap between “action” and “anticipation of action” can account for why participants miss notifications at fine breakpoints. Based on these findings, recommendations were developed for designing interruption systems that minimise the costs (errors and time) imposed by interruptions during assembly tasks in manufacturing.

 • 329.
  Kolbeinsson, Ari
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Thorvald, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Context aware interruptions: Existing research and required research2014Ingår i: Advances in Cognitive Engineering and Neuroergonomics / [ed] Kay Stanney & Kelly S. Hale, AHFE , 2014, s. 260-272Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Companies in various fields are developing information systems that are supposed to show information in a context sensitive manner. This involves modifying user interfaces based on the current activity and location of the user. The research that exists for context aware, task aware, and location aware systems come mostly from research in the office environment and using stationary work computers using standard mouse and keyboard-operated systems. Other environments, such as manufacturing environments, have not received the same research attention, and therefore research is required to see whether existing theories and frameworks apply to the manufacturing domain. Adding to this, context aware systems are now being created for new classes of devices such as mobile and wearable devices, to be used in multiple domains. All this requires an investigation and validation of older research, and shows how the research of the basic human factors surrounding new devices and domains has fallen behind the development of the devices themselves. This paper examines shortly how recent changes advances in technology affect what is required from the field of interruption research, as well as what is needed to support other domains than the office environment. 

 • 330.
  Kolbeinsson, Ari
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Thorvald, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Coordinating the interruption of assembly workers in manufacturing2017Ingår i: Applied Ergonomics, ISSN 0003-6870, E-ISSN 1872-9126, Vol. 58, s. 361-371Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper examines how interruptions from information and communications technology systems affect errors and the time to complete tasks for assembly workers. Interruptions have previously been examined in laboratory experiments and office environments, but not much work has been performed in other authentic environments. This paper contains the results of an experiment that was performed in a simulated manufacturing assembly environment, which tested the effects of interruptions on a manual assembly task. The experiment used existing interruption coordination methods as a basis, and the results showed a difference in the effect of interruptions and interruption coordination between cognitively complex laboratory tasks and manual assembly tasks in an authentic environment. Most notably, the negative effects of interruptions delivered without consideration were smaller in this experiment. Based on these findings, recommendations were developed for designing interruption systems for minimizing the costs (errors and time) imposed by interruptions during assembly tasks in manufacturing.

 • 331.
  Koskenranta, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Optimisation of ceiling attachment for AVPOS using FEA2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In product manufacture and assembly it is important to lower materials usage and assembly timewhile retaining a safety margin against structural failure. In this project the ceiling attachment of theAVPOS offloading arm is redesigned based on objectives identified by Löfs Specialmaskiner. Theoriginal ceiling attachment is analysed using finite element analysis to identify any structuralweaknesses to be addressed during redesign. Based on information gained during the FEA threeconcepts are generated and rated based on their estimated assembly times, material usage, partscount and the cutting length for machining.One concept is selected for further topology optimisation and iterative FEA, where material isremoved from the selected concept design while maintaining safety objectives. The optimised designdeveloped during this project is shown to have a lower number of parts, lower usage of material andassembly time while retaining an overall FOS value of 4.In addition to redesigning the ceiling attachment, alternative bearings are also investigated whichchanges the existing ball bearings to a self-aligning sliding bearing with self-lubricating properties,lowering the machining tolerances as well as lowering the needs for service.This project contributes to lowering material usage and ease of assembly in the product AVPOS thatis manufactured by Löfs Specialmaskiner. The redesigned ceiling attachment along with thesuggested bearings will likely simplify future manufacturing as well as lower any concerns for damageto people and property as a result of structural failure.

 • 332.
  Krantz, Johan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Krantz, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Förslag på utformning av Kitt- och Sekvensering inför nästa generations motor: På Volvo Cars i Skövde2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Volvo Cars Skövde ska år 2018 implementera en ny motormodell i Skövdefabriken, vilket kommer leda till en kraftigt ökad variantflora av artiklar i produktionslinjens materialfasad i takt med att motorvarianterna ökar. Det kommer innebära att den nuvarande materialfasaden inte kommer att kunna klara av den kommande ökningen av artiklar. Därför kommer detta arbete utforma förslag för hantering av materialet genom kitt- och sekvensplockning utanför produktionslinjen, dels för att få ett effektivt materialflöde men också för att företaget på sikt ska kunna ta emot ännu fler artiklar.

  De huvudsakliga målen med projektet var att ta fram förslag på hur arbetsplatsutformningen för en kitt- respektive sekvensplockstation kan se ut, samt hur materialflödet ska hanteras till och från dessa stationer. För att genomföra detta har en form av PDCA-metod använts för att strukturera upp arbetet. Relevant litteratur om teorin och studier inom liknande områden har granskats för att samla in kunskap inom området. De metoder som genom tidigare arbeten visat sig vara framgångsrika var intervjuer, observationer och benchmarking som även detta projekt använt sig av för att samla in data.

  Resultatet är baserat på insamlad data som tagits fram och presenterar olika layoutförslag på hur en kitt- respektive sekvensplockstation kan se ut med hänsyn till kvalitetssäkring och effektivitet av plockmönster, ergonomi, leveranssäkerhet och vilket ytbehov som krävs för dessa plockstationer. Men även hur materialflödet till och från dessa stationer ska hanteras på ett effektivt sätt. Prototypskisser på framtagna transportmedel och hjälpmedel för detta materialhanteringssätt har tagits fram till företaget för att fortsätta utveckla och arbeta vidare med, inför implementeringen av nästa generations motor år 2018. 

 • 333.
  Kurbanov, David
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Gómez, Cristóbal
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Input Data Analysis for Detailed Flow Simulation of Manual Assembly Lines2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis work was carried out at a manufacturing plant in Sweden and they are producing a different kind of components for the company. This thesis work was about an assembly line in the factory where they needed a simulation model in Plant Simulation. The main goal of the thesis work was to break down different losses, building a simulation model and compare it if the results are the same as the real assembly line with similar characteristics. The assembly line consists of several workers and AGVs with three u-shaped lines.

  Frame of reference describes topics that are related to the project. It consists of theories about simulation, collection of data, the bottleneck of the production line, integrated manufacturing systems and flexible workers. The chapter of literature review presents researches on similar studies, in this case, simulation, bottleneck, and workers in the assembly line.

  In the chapter Simulation model, there will be an explanation of how data got collected, the transformation of raw data and building a simulation model of it. Also the way the model was programmed and built. Result and analysis, the focus is to analyze the throughput, lead time and work in process parameters to get a steady state graph and confidence interval. This chapter also shows how long time does the model need for warm up and how many replications it needs to be more accurate.

  Discussion part reviews the whole project and its progress. It covers problems that authors got through, at the same time learning and getting a new experience of tools and methods that were used in this project.

 • 334.
  Kälström, Matilda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  UTVECKLING AV EXKLUSIV KLÄDKAMMARE OCH FÖRVARINGSLÖSNING FÖR PRIVATHEM2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Designingenjörsstudenten Matilda Kälström har på Tibroköks uppdrag utvecklat ett sortiment för walk-in-closets där målgruppen för projektet är företagets befintliga kundkrets. Under projektets gång har en grundläggande förstudie gjorts för att bland annat ta reda på projektets förutsättningar, kartlägga konkurrenter och ta reda på vad kunder har för krav och önskemål. Exempel på krav och önskemål från kundernas sida var att produkten skall ge en överblick över innehållet och samla all klädvård på ett gemensamt ställe.  En litteraturstudie gjordes där det lästes om förvaring, människans relation till hemmet och om arkitektur. Information som framkom var bland annat att det är väldigt viktigt för människan att kunna utforma sitt hem efter egna behov och en bra riktlinje att strukturera förvaring på är efter var på kroppen kläderna används.

  En central del i projektet är Kansei Engineering, vilket är ett koncept för att koppla människor uppfattningar till produkters utformning. Det har använts i enkäter för att ta reda på vad kunder vill uppleva, det har använts till idégenerering och för att sedan ta reda på om resultatet gav de uppfattningar som eftersträvades. I enkäterna framkom det att det bland annat är önskvärt att en walk-in-closet är lyxig, klassisk, stilren och bekväm. Dessa ords betydelser togs fram från Nationalencyklopedin och användes för att göra mood boards som sedan användes till idégenerering.

  Idégenereringen skedde i tre olika idéstadier som byggde både på olika metoder och på varandra. Efter varje idéstadie utvärderades koncepten och resultaten följde med till nästa idéstadie. Metoder som användes var bland annat personas, scenarion, funktionsträd och morfologisk tabell. Utvärderingarna gjordes tillsammans med företaget och till hjälp användes metoden PNI och en viktningmatris.

  Resultatet blev ett sortiment bestående av tolv moduler som kunderna kan kombinera ihop till sina egna walk-in-closets. Fyra olika skåpsmoduler, två olika förvaringsöar, två sittplatser, ett sminkbord, en smyckesbyrå, en skohylla och en spegelhylla. För att till sist ta reda på om resultatet ger de uppfattningar och upplevelser som det strävats efter under projektets gång så gjordes en utvärdering med tolv personer, främst studenter på Högskolan i Skövde. Två olika montage av modulerna i form av en ”kvinnlig” och en ”manlig” walk-in-closets visades för deltagarna och de fick med egna ord beskriva vad de fick för intryck av bilderna och berätta vad de tyckte att dessa walk-in-closets har för egenskaper. Deltagarnas svar stärkte projektets resultat och bekräftade att det gav de uppfattningar och upplevelser som var önskvärda.

 • 335.
  Kärmander, Adam
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Nori, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Produktionstekniskt förbättringsarbete hos Dava Foods: Förbättrande av en maskin2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete har utförts på Dava Foods i Skara. Det är ett företag där hönsägg i olika kvaliteter bearbetas. Där finns en äggknäckningsprocess som består av två maskiner. Organisationen har problem med maskinen som har till uppgift att separera brickor och ägg. Den stannar alltför ofta och därför har företaget bett om hjälp.

  Syftet med arbetet var att ta reda på vilka orsaker som ligger bakom stoppen och att ge förbättringsförslag för att förhindra framtida oönskade stopp. Observationer och intervjuer genomfördes för att få en bättre förståelse för hur maskinen fungerar. Därefter utfördes fyra stopptidsanalyser för att dokumentera stilleståndstider och för att det skulle vara möjligt att se vad som får maskinen att stanna. Metoden 5 x varför användes för att hitta rotorsakerna till problemen. Förbättringsförslag gavs utifrån de rotorsaker som identifierades och även utifrån egna tankar och idéer. Dessa förslag placerades även in i två PICK-charts så att organisationen eventuellt kan välja att implementera några av dessa i framtiden.

  Arbetet resulterade i 12 unika förbättringsförslag. 2 av dessa hade med brickornas material att göra. Det ena förslaget innebar att endast använda plastbrickor och det andra var en blandning av plast- och pappersbrickor. Ytterligare ett förslag var brickor med 5x5 ägg, vilket innebär att brickan ska ha plats för 5 ägg på bredden och 5 på längden. Tre förbättringsförslag hade med människor att göra. Dessa handlade om att operatören ska försöka vara mer noggrann med avståndet mellan brickor på första rullbandet, att människor ska vara försiktiga vid transport och hantering av äggen samt att det ska vara tre personer som arbetar vid maskinen. Några mer omfattande förbättringsförslag var ett längre första rullband, en robot vid första rullbandet, en bättre funktion som separerar brickor, en ny maskin och en annan layout. Det föreslogs även att minska hastigheten på den så kallade cylindern.

  Slutsatsen är att det finns tre förbättringsförslag som verkligen bör övervägas. Dessa är användning av plastbrickor istället för pappersbrickor, införskaffande av en ny maskin samt tre personer som arbetar vid maskinen. Om plastbrickor används istället för pappersbrickor så hade det blivit mycket mindre stopp. Detta gäller även för en ny maskin som kan hantera både plast- och pappersbrickor. Om tre personer arbetar vid maskinen så kan den tredje personen ha som arbetsuppgift att upptäcka och åtgärda fel innan dessa får maskinen att stanna.

 • 336.
  Kärrlander, Daniel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Nordström, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Utveckling av fiberoptisk ljusgenomföring för lägenhetsdörr2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en rapport som behandlar examensarbetet i integreradproduktutveckling vid Högskolan i Skövde. Projektet sker i samarbete med ett företag som tillverkar dörrar och vill utöka sitt tillbehörssortiment med enprodukt i marknadssegmentet mellan fönster och LED-ljus för att belysataburentrén och underlätta för användaren att vistas i tamburen.Utvecklingsprocessen för denna produkt började med en omfattande förstudieföljt av identifiering av aktuella miljöer, insamling av mätdata via mätningar avbelysningsstyrka samt teoretiska beräkningar på produktens geometrier såsomljusinsamlingsarea. Den samlade kunskapen ledde fram till ettkonceptgenereringsstadie, konceptutvärdering samt prototypframställning.Detaljutvecklingen av det slutgiltiga konceptet baserades i stort på tekniska ochfysiska egenskaper. Resultatet blev undermåligt och nådde ej upp till eftersträvadbelysningseffekt med de identifierade randvillkoren, på grund av oförutseddaeffektförluster. Tas produkten ur ramarna för randvillkoren och istället användasi mer gynnsamma förhållanden blir resultatet betydligt bättre.Slutsatsen blir att passiv insamling av diffust ljus är möjligt men inte effektivt ochframförallt inte kompatibelt med, i detta fall, krav på hög säkerhet och lågt pris.

 • 337.
  Ladrón de Guevara Muñoz, M. Carmen
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Martín Márquez, Javier
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Mini-grid system study applied to a stand-alone house located in Málaga, Spain2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A study of an off-grid photovoltaic system for the electrification of a stand-alone single residential house in a rural area located in the city of Málaga, Spain, is presented. The load of an average family house is analysed keeping in mind the available solar energy at this location. A preliminary sizing of the system is carried out considering predefined values for the efficiency of the different technologies employed in the system: photovoltaic (PV) array, batteries as energy storages, inverters to convert the energy obtained from the sun, and diesel gensets to ensure supply under any circumstances. Later, precise brands of the available technologies in the market are selected, and the system is re-sized using the new parameters. The life cycle cost of the mini-grid (MG) system shows that the amortization of the system in 20 years for a stand-alone house is not possible. Although it is not confirmed that 20 years will be sufficient to make the system profitable, other aspects are considered and discussed in terms of their feasibility in Málaga.

 • 338.
  Lageholm, Joel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Dia, Mohammed
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Hållfasthetsanalys och vidareutveckling av skopa för traktorer med frontlastare2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En skopa, designad och konstruerad av företaget Kellfri AB för allroundbruk med traktorer utrustade med frontlastare, har undersökts genom finit element-analys i Creo Parametric. Möjlig materialbesparing, lämpligheten för tillsats och placering av en konstruktionsdetalj i skopans överdel samt potentiella hållfasthetsproblem har undersökts. Arbetet inleddes i prototypstadiet av produktutvecklingen med anledning av att skopan, av företaget, ansågs överdimensionerad med avseende på tidigare prototyptest. Analys genomfördes med tre separata modeller; Den av företaget levererade CAD-modellen, för uppskattning av hållfastheten i grundutförandet. Därefter genom upprepade konstruktionsändringar och analyser av en andra modell för att pröva fram lösningar som tillät materialbesparing, utan att försaka hållfastheten, samt framtagandet av åtgärdsförslag till de hållfasthetsproblem som upptäcktes hos ursprungsmodellen. En tredje modell, bestående av en förenklad sektion av skopans främre parti, användes för att vidare undersöka och åtgärda det allvarligaste hållfasthetsproblemet som hittats. Skopan ansågs vid slutförande vara underdimensionerad i förhållande till en av egenskaperna hos den föreslagna frontlastarmodellen. Förslag gavs därför, med hänsyn till troliga osäkerhetsfaktorer, gällande ett område lämpligt för materialbesparing, konstruktionsändringar avsedda att minska kostnaden hos tillverknings- och monteringsprocessen samt åtgärder för att säkerställa skopans hållfasthet. Placering av konstruktionsdetaljen ansågs vara säker och förslag på dess utformning gavs.

 • 339.
  Land, Niklas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Towards implementing collaborative robots within the automotive industry2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Collaborative robots have many advantages and have proven to be useful, although there are still currently very few actual implementations of collaborative robots on the industrial shop-floors. One major reason for this is the high safety requirements within the industry and the difficulties to fulfil current safety regulations when using collaborative robots. The purpose of this thesis is to identify the most important safety aspects in collaborative robot applications and to discuss how different solutions can aid in fulfilling current safety regulations. In order to fulfil the purpose, a physical demonstrator will be developed in collaboration with Volvo Cars Engine that can be used for evaluation and testing. To investigate what the general opinion of the automotive industries thoughts are on collaborative robots, a questionnaire based survey was conducted with 143 participants. The survey result show that the majority thinks that collaborative robots can benefit them in their own work, and that assembly- and material handling tasks is well suited applications for collaborative robots. The literature review of the thesis project is focused on collaborative robot safety peripherals for minimizing injury by collisions, but also to investigate other related work with collaborative robots. Input from the survey and the literature review clarifies the problem at hand and tentative idea of a physical demonstrator is suggested. The demonstrator which resembles an industrial assembly station with bolt tightening, has been created using a light weight structure UR10 robot from Universal Robots. Together with the operator, a work sequences was proposed for both the human and the robot, and once implemented, three optional scenarios where recorded for evaluation. By observing the recordings it is identified that a seamless workflow can be achieved even though the robot and human works in the same area and on the same work piece. Other benefits include improved ergonomics and reduction of operator physical fatigue. To evaluate the demonstrator further, experiments with test- and control groups were proposed as future work.

 • 340.
  Land, Niklas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Syberfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Torgny, Almgren
  GKN Aerospace Sweden AB, Trollhättan, Sweden.
  Vallhagen, Johan
  Volvo Group Trucks Operations, AB Volvo, Gothenburg, Sweden.
  Virtual Human-Robot Collaboration: The Industry's Perspective on Potential Applications and Benefits2019Ingår i: Advances in Manufacturing Technology XXXIII: Proceedings of the 17th International Conference on Manufacturing Research, incorporating the 34th National Conference on Manufacturing Research, September 10–12, 2019, Queen’s University Belfast, UK / [ed] Yan Jin, Mark Price, Amsterdam: IOS Press, 2019, Vol. 9, s. 161-166Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Two keystones of Industry 4.0 are the increased use of autonomous robots and advanced simulation software. Human-Robot Collaboration (HRC) combines the strengths of humans and robots, opening up application areas that previously could not be automated. However, the realization of HRC on industrial shop floors is held back by several challenges: safety, trust, the need for intuitive interfaces, and design methods. This study investigates the automotive industry’s perspective on relevant application areas and potential benefits of HRC. The data were collected through a survey of 185 participants from a variety of working roles in the automotive industry. The results of the study indicate that participants from the automotive industry consider that the areas best suited to the implementation of collaborative robots are material handling, assembly, and quality control, with potential benefits in ergonomics, efficiency, and quality. The results can be used for the development of a future virtual HRC simulation model.

 • 341.
  Larsson, Carina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Communicating performance measures: Supporting continuous improvement in manufacturing companies2017Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Manufacturing enterprises are a key driver of economic growth (Eurostat, 2016). Implementing continuous improvement (CI) is commonly used to increase competitiveness (Hyland et al., 2007), but despite the well-known theory of CI, many manufacturing companies fail in implementing it (Bhasin, 2012; Nordin et al., 2012; Tiwari et al., 2007).

  An identified critical success factor in CI implementation is the evaluation of performance, including the performance evaluation system itself, the linkage between targets at different company levels, and continual evaluation of performance (Bakås et al., 2011; Scherrer-Rathje et al., 2009; Ukko et al., 2009). Another critical success factor in CI implementation is the communication of performance measures (Bakås et al., 2011; Ukko et al., 2009).

  This research explores the communication of performance measures. The aim is to support CI by improving the communication of performance measures, and to this end, this thesis concentrates on identifying the main challenges in the communication of performance measures supporting CI. The research scope is manufacturing companies in general, and manufacturing SMEs in particular. The relevant literature concerning the communication of performance measures in manufacturing companies is identified and summarized. Also, current practice is explored, focusing on how performance measures are communicated in manufacturing companies, and whether and how the communication supports CI. This has been done to identify divergences between current practice and theory. Finally, theory and empirical findings are synthesized to identify some of the main challenges to be addressed in order to succeed in CI.

  The main task is to support CI efforts in manufacturing SMEs, eliminating the identified divergences in the communication of performance measures by adapting these measures to these manufacturing SMEs. These challenges can be summarized as follows: 

  - using both financial performance measures as well as objective and subjective, non-financial performance measures  - aligning performance measures with strategy and targets  - integrating all performance measure communication, as related to both daily performance and CI, in the same communication loop.  - forming two-way communication channels between managers and operators  - aligning oral and written communication channels  - exploring how information systems can facilitate the communication of performance measures  - using and optimizing the visual communication of performance measures

 • 342.
  Larsson, Carina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Strand, Mattias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Persson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Syberfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Communicating continuous improvement in manufacturing companies: Divergencies between current practice and theory2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Succeeding with continuous improvement is important for manufacturing companies to increase the competitive edge. In order to succeed with continuous improvement, literature shows that communication of improvement indicators need to be integrated with communication of control indicators. This paper identifies divergencies between current practice and theory in the communication of CI, which can be a reason for why manufacturing companies fail in their CI implementation. An integration of control indicators and improvement indicators could improve continuous improvement results, increasing business performance.

 • 343.
  Larsson, Carina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Syberfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Säfsten, Kristina
  Jönkoping University, Jönkoping, Sweden.
  How to visualize performance measures in a manufacturing SME2017Ingår i: Measuring Business Excellence, ISSN 1368-3047, E-ISSN 1758-8057, Vol. 21, nr 4, s. 337-350Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to identify strengths and weaknesses in the communication of performance measures and propose guidelines for the visualization of performance measures supporting continuous improvement (CI) in manufacturing small and medium-sized enterprises (SMEs). The goal is to help manufacturing SMEs improve their communication of performance measures, thereby improving performance, and strengthening the company. Design/methodology/approach - This paper draws on both theoretical and empirical research. It begins with a literature review of theoretical guidelines for the visualization of performance measures. This theoretical information is then supplemented with a case study and a survey, both carried out at the Vara plant, a manufacturing SME with well-developed communication of performance measures. The case study involved all organizational levels in the company and focused on identifying strengths and weaknesses in visual communication of performance measures supporting CI. The information acquired from the literature survey and the case study was then used as the basis for a survey of the employees in one department as regards their perception, understanding and opinion of visual communication of performance measures. The analysis of the results led to the development of guidelines and a substantive proposal improving visualization of performance measures in this specific company, and in manufacturing SMEs in general. Findings - A model for the visualization of performance measures supporting CI in the company was carried out. The guidelines proposed for all such visualizations are as follows: keep the visualization as simple as possible without compromising understanding, use symbols and colors consistently, use simple words and do not include too much information in the visualization. The study also shows that it is important to support a written visualization with an oral presentation to explain the results. Originality/value - The originality of this paper lies in its focus on the visualization of performance measures in manufacturing SMEs and the guidelines and proposals developed.

 • 344.
  Larsson, Carina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. University of Jönköping.
  Säfsten, Kristina
  University of Jönköping.
  Visual communication of performance meaures supporting continuous improvement: Challenges and opportunities for manufacturing SMEs2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper provides a holistic view of visual communication of performance measures supporting continuous improvement in manufacturing SMEs. This is done by a theoretical part with a literature review, and an empirical part with case studies, including both the managers’ and the operators’ perspectives, and by focusing on manufacturing SMEs. The paper identifies five challenges and one opportunity in visual communication that SMEs perceive when using visual communication of performance measures, supporting continuous improvement.

 • 345.
  Larsson, Carina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. School of Engineering, Jönköping University.
  Säfsten, Kristina
  School of Engineering, Jönköping University.
  Syberfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Performance measurement communication supporting lean production in SMEs2014Ingår i: Performance management: Designing the high-performing organization, 2014, s. 714-725Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose

  The aim of this paper is to provide an overview of the current status of performance measurement communication to support lean production in SMEs.

  Design/methodology/approach

  The paper is based on theoretical and empirical studies. A literature review of existing research in performance measurement communication, focusing on lean production in SMEs, was carried out. The empirical part is based on interviews with both managers and operators in SMEs in the south of Sweden working with lean production. Twenty-four interviews in eight companies / plants were carried out.

  Findings

  The paper provides a structured overview of current research in performance measurement communication. Performance measurement communication was categorised into three parts, which taken together could support lean production implementation in SMEs. It can be concluded that, although all existing research in performance measurement and communication, there is no operational guideline of how to communicate performance measurement. From the interviews it can be seen that the companies have improved their performance measurement communication during the lean production implementation, but that there is no common way of communicating performance measurements in SMEs.

 • 346.
  Larsson, Carina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Säfsten, Kristina
  Högskolan i Jönköping.
  Syberfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Performance measurement follow-up supporting continuous improvements in manufacturing companies: a systematic review2015Ingår i: 22nd EurOMA conference: Operations management for sustainable competitiveness / [ed] Gerald Reiner, 2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Performance measurement has been paid a lot of attention. This paper provides a systematic review of existing research in performance measurement follow-up, which so far has been less treated. The paper suggests a categorization of the follow-up phase into the performance measurement system, input to and output from the system, and operational activities. It is concluded that there is a lack of research concerning the operational activities in the follow-up phase. It is also concluded that most of the research concerning follow-up of performance measurement does not support continuous improvement explicitly, but concerns performance measurement follow-up in general.

 • 347.
  Laurell, Isak
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Sjöholm, Linus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  System för insamling av väderdata2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På försvarets materielverk (FMV) i Karlsborg utförs prover av militära vapensystem. Ofta när prov genomförs samlas också väderdata in för att veta om yttre faktorer kan påverka en träffbild. Insamling av väderdata är en manuell process som FMV önskar att automatisera. Målet är att skapa ett system med hjälp av en befintlig vädersensor som kan visa väderparametrar i realtid på en skärm samt spara dem vid rätt tillfälle på ett flyttbart media. Vid utveckling av system för insamling av väderdata ska det väljas ut lämplig hårdvara där även mjukvaran ska formas. Den teoretiska referensramen och litteraturstudierna utgjorde en bra grund för hela projektet genom att få en förståelse om alla de delar som måste tas hänsyn till. FMV har som krav att hårdvaran ska vara baserad på en integrerad krets. Det innebär kortfattat att det inte finns något operativsystem utan att det består endast av en källkod. Den befintliga vädersensorn som ska användas kommunicerar via seriell kommunikation. Det gjordes också ett val mellan två utvecklingsmodeller där en av dem senare ska användas som ett hjälpmedel för utvecklingsprocessen av hela systemet. Den utvecklingsmodell som var mest lämplig för projektet var V-modellen. Genom att använda V-modellen togs det fram en bra struktur för hur arbetet skulle läggas upp gällande planering, verkställande och testning. Med en detaljerad planering underlättade det verkställandet genom att det fanns en tydlig bild av vad som skulle göras. Den noga planeringen gjorde att fel och brister i systemet vid testerna var få. En nyckelfaktor för utvecklingsprocessen var också att ha ett bra samarbete med FMV:s personal vilket gjorde att utvecklingen följde deras vision om systemet. När utvecklingsprocessen och arbetet med V-modellen var genomfört var också ett system för insamling av väderdata framtaget och godkänt av FMV. Systemet generar en minskad hantering av data eftersom det utför det arbete som tidigare har varit manuellt. Det generar också stabilare mätvärden eftersom tidpunkten för loggningen blir mer exakt än tidigare.

 • 348.
  Leidenkrantz, Axel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Westbrandt, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Implementation of machine vision on a collaborative robot2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This project is developed with the University of Skövde and Volvo GTO. Purpose of the project is to complement and facilitate the quality insurance when gluing the engine frame. Quality defects in today’s industry is a major concern due to how costly it is to fix them. With competition rising and quality demands increasing, companies are looking for new and more efficient ways to ensure quality. Collaborative robots is a rising and unexplored technology in most industries. It is an upcoming field with great flexibility that could solve many issues and can assist its processes that are difficult to automate. The project aims to investigate if it is possible and beneficial to implement a vision system on a collaborative robot which ensures quality. Also, investigate if the collaborative robot could work with other tasks as well. This project also includes training and learning an artificial network with CAD generated models and real-life prototypes. The project had a lot of challenges with both training the AI and how the robot would communicate with it.

  The final results stated that a collaborative robot more specific UR10e could work with machine vision. This solution was based on using a camera which was compatible with the built-in robot software. However, this does not mean that other type of cameras cannot be used for this type of functions as well. Using machine vision based on artificial intelligence is a valid solution but requires further development and training to get a software function working in industry.

  Working with collaborative robots could change the industry for the better in many ways. Implementing collaborative robots could ease the work for the operators to aid in heavy lifting and repetitive work. Being able to combine a collaborative robot with a vision system could increase productivity and economic benefits. 

 • 349.
  Lexe, Lisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Nilsson, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Identifiering av möjliga människa-robot samarbeten i monteringsindustrin2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skapat av Högskolan i Skövde och på uppdrag av Elektroautomatik i Skövde har detta projekt genomförts för att identifiera möjliga människa-robot samarbeten i monteringsmiljö. Robotarna som funnits i åtanke för denna form av samarbete är kollaborativa robotar. I dagens industri existerar redan kollaborativa robotar men utför ofta uppgifter på en mer samexisterande nivå avskild från människan. Den form av människa-robot samarbete som undersökts i detta arbete är där båda parter assisterar varandra i en arbetsuppgift på gemensam yta. Detta koncept har blivit allt viktigare för dagens företag som efterfrågar ett mer flexibelt och anpassningsbart system i framtiden. Under projektet undersöktes även förbättringsförslag på nuvarande lösningar för kollaborativa robotar samt processen kring robotlösningen.

  Genom studerad litteratur utformades tre intervjuprotokoll avsedda för en intervjustudie med tre olika yrkesgrupper – montörer, produktionstekniker och ingenjörer. Intervjustudien utfördes i samarbete med företag i Skövde där kunskap extraherats från personer inom monteringsmiljö. Kärnfrågan i samtliga intervjuprotokoll var i vilka uppgifter i monteringsmiljö som intervjupersonen såg möjlighet till ett människa-robot samarbete. Insamlad data har transkriberats, strukturerats och sorterats för att kunna sammanställa ett resultat. Förslag på möjliga arbetsmoment som framkom under intervjustudien delades in i sex kategorier: Svåråtkomligt, tidskrävande, ergonomisk avlastning, logistik, kvalitet och produktvariation.

  Ett resultat presenteras där samarbetsuppgifter mellan människa och robot sammanställts från intervjustudien. Dessa har sorterats efter de sex kategorierna inom möjliga arbetsmoment. Övergripande förslag angavs under intervjustudien på vilken typ av uppgifter och områden en kollaborativ robot hade kunnat samarbeta med en människa. Dessa förslag föll under flera kategorier – exempelvis äntring av stort antal skruvar vilket kan kategoriseras enligt både ergonomisk avlastning och tidskrävande. Den kategori som genererat flest förslag är arbetsuppgifter där en kollaborativ robot kan erbjuda ergonomisk avlastning för människan.

  För att identifiera mer specifika arbetsuppgifter behöver ytterligare undersökning utföras baserat på de områden som identifierats i detta arbete. Den kollaborativa robotlösningen behöver kunna arbeta inom flera olika kategorier för att uppnå den framtida flexibla produktion som efterfrågas.

 • 350.
  Li, Cai
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Bredies, Katharina
  Department of Design, Faculty of Textiles, Engineering and Business, University of Borås, Sweden.
  Lund, Anja
  Department of Textile Technology, Faculty of Textiles, Engineering and Business, University of Borås, Sweden.
  Nierstrasz, Vincent
  Department of Textile Technology, Faculty of Textiles, Engineering and Business, University of Borås, Sweden.
  Hemeren, Paul
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Högberg, Dan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  k-Nearest-Neighbour based Numerical Hand Posture Recognition using a Smart Textile Glove2015Ingår i: AMBIENT 2015: The Fifth International Conference on Ambient Computing, Applications, Services and Technologies / [ed] MaartenWeyn, International Academy, Research and Industry Association (IARIA), 2015, s. 36-41Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this article, the authors present an interdisciplinary project that illustrates the potential and challenges in dealing with electronic textiles as sensing devices. An interactive system consisting of a knitted sensor glove and electronic circuit and a numeric hand posture recognition algorithm based on k-nearestneighbour (kNN) is introduced. The design of the sensor glove itself is described, considering two sensitive fiber materials – piezoresistive and piezoelectric fibers – and the construction using an industrial knitting machine as well as the electronic setup is sketched out. Based on the characteristics of the textile sensors, a kNN technique based on a condensed dataset has been chosen to recognize hand postures indicating numbers from one to five from the sensor data. The authors describe two types of data condensation techniques (Reduced Nearest Neighbours and Fast Condensed Nearest Neighbours) in order to improve the data quality used by kNN, which are compared in terms of run time, condensation rate and recognition accuracy. Finally, the article gives an outlook on potential application scenarios for sensor gloves in pervasive computing.

45678910 301 - 350 av 621
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf