his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 2254
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Berg, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Granath, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Härnqvist, Christine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Att vara ung och utan arbete: Arbetslösa unga vuxnas subjektiva upplevelser2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att beskriva och ge djupare förståelse för hur unga vuxna arbetslösa i Västra Götalands län upplever sitt identitetsskapande och sin levnadssituation. I denna studie utfördes tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med respondenter i åldrarna 18-29 år. Då vi anser att identiteten är social valde vi i vår studie att utgå från Symbolisk interaktionism, med underliggande teorier som definitionen av situationen (Charon, 2004; Svensson, 1992), den generaliserade andre (Mead, 1976), spegeljaget (Mortensen, 2003) och stämplingsteorin (Goffman, 1972; Becker, 1963). Att vara arbetslös påverkar många olika delar av livet och är av allra högsta grad avgörande för hur individen upplever sin levnadssituation och sitt identitetsskapande. Det som framkommit pekar främst på vikten av de sociala interaktionerna gällande arbetslöshet samt dess betydelse för individen. Slutsatsen är att vi inte kan förstå en individs upplevelser av sin levnadssituation och identitetsskapande utan att se till helheten. Vi har funnit att upplevelsen av sig själv och identitetsskapandet har förändrats i en situation av arbetslöshet.

 • 302.
  Bergdahl, Philip
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bodell, William
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Behålla personal genom utveckling2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BakgrundDen svenska arbetsmarknaden genomgår en förändring som pågått under en längre tid. Synen på en anställning har luckrats upp och guldklocksanställningen är och förblir allt mer ovanlig. I dagens Sverige är det vanligaste sättet att avancera inom yrkeslivet att byta arbetsgivare. Det är höga kostnader som är relaterade till att personal väljer att lämna organisationen och det är således viktigt att behålla befintlig personal. Ett preventivt arbete för att minimera risken att personal överväger att lämna företaget kan vara individanpassat utvecklingsarbete.

  SyfteSyftet med uppsatsen är att undersöka hur attraktiva, enligt Randstad och Universum, arbetsgivare inom en kunskapsintensiv miljö i Göteborgsregionen arbetar med kompetensutveckling, professionell utveckling och karriärmöjligheter för att behålla personal.

  MetodStudien genomförs ur ett ledningsperspektiv med hjälp av en kvalitativ forskningsansats då forskningsfrågan inte syftar till att mäta och jämföra olika resultat utan snarare handlar om att undersöka hur företag arbetar med frågan. Insamling av empiri sker genom sex stycken semistrukturerade intervjuer på olika företag. Valet av fallföretag har gjorts med hjälp av vinnarlistan i “Randstad Award 2016” och Universums lista “Sveriges bästa arbetsgivare 2016” vilket är sammanställningar av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare år 2016.

  SlutsatsStudien visar att samtliga företag arbetar med individanpassad utveckling för medarbetaren. Detta utvecklingsarbete sker genom justering av arbetsuppgifter, kompetensutveckling genom kurser, seminarier och “workshops” där de i första hand nyttjar intern kunskap samt mentorskap och tillgång till internt och externt nätverk.

 • 303.
  Bergenholtz, Sanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Wall, Fanny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Utomhuspedagogikens påverkan på barn med koncentrationssvårigheter: En intervjustudie ur förskollärarperspektiv2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Barn med koncentrationssvårigheter är ett framträdande problem i skolor och därav blir det intressant att se hur utvecklingsmöjligheter kring dessa barn kan ske i förskola. Studiens syfte är att utifrån ett förskollärarperspektiv undersöka hur utomhuspedagogik kan påverka barn med koncentrationssvårigheter. Den metod som ligger till grund är en kvalitativ forskningsansats med intervjuer vilka avser att beskriva förskollärares uppfattningar. Den kunskap vi sökt kräver erfarenhetsbaserade svar och därför valdes respondenter bland förskollärare med minst ett par års erfarenhet av daglig förskoleverksamhet. Resultatet visar bland annat att utomhuspedagogik uttrycks vara en väsentlig del av verksamheten. Specifikt för barn med koncentrationssvårigheter ger utomhuspedagogiken ökade möjligheter till rörelsebehov, frisk luft och återhämtning. Begreppet dessa barn. I samband med utomhuspedagogik bör det finnas variationsrika utemiljöer. En slutsats som kan dras från detta är att en, av förskollärare, reflekterad utomhusmiljö med både fri lek och planerade aktiviteter ger barn med koncentrationssvårighetermöjligheter att få ökad koncentrationsförmåga.

 • 304.
  Berger, Jesper B.
  et al.
  University of Siegen, Siegen, Germany.
  Rose, Jeremy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Aalborg University, Aalborg, Denmark / Judge Business School, University of Cambridge, Cambridge, UK.
  Nine Challenges for e-Government Action Researchers2015Ingår i: International Journal of Electronic Government Research, ISSN 1548-3886, E-ISSN 1548-3894, Vol. 11, nr 3, s. 57-75Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Action research is widespread in many of the background disciplines that underpin the e-Government field andis beginning to take root as a legitimate e-Government research method. Canonical Action Research (CAR)is the most widely used form of action research; however it relies on premises that can be problematic in thee-Government context. This article details some of those underlying assumptions, and shows the difficulties that result when applied to a relatively typical e-Government case study: the implementation of an advanced email system in Danish public administration. The empirical experience calls many of the standard premises into question, and these are categorised. The authors summarize the resulting experience as nine challenges for action researchers working in the e-Government field, and investigate some possible responses.

 • 305.
  Bergfeldt, Ellinor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. ellinor.bergfeldt@gmail.com.
  Bikinirustning för män?: En studie av normöverskridande klädsel för manliga och kvinnliga spelkaraktärer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete fokuserar på de normer som förekommer gällande mäns och kvinnors klädsel i spel. Hur upplevs normöverskridande klädsel, och hur styr normer upplevelsen av klädseln baserad på karaktärens könstillhörighet? Resultaten av undersökningen visade att könsöverskridande klädsel upplevdes olika beroende på om den bars av en manlig eller kvinnlig karaktär. När den kvinnliga karaktären bar könsöverskridande klädsel identifierade de allra flesta att den var just könsöverskridande. Trots detta var det ingen som upplevde att klädslarna inte passade på kvinnan. När det däremot gällde de könsöverskridande klädslarna för den manliga karaktären var det få som ansåg att klädseln passade på mannen, den kunde även ses som humoristisk.

 • 306.
  Berggren, Christoffer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Larsson, Staffan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kan man skapa en världsportfölj baserad på inhemska aktier2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vi har undersökt hur globaliseringen påverkar aktiemarknaden. Ett sätt att ta reda globaliseringens effekter kan vara att jämföra avkastning och risk för olika marknader. För att kunna göra en jämförelse har vi skapat aktieportföljer baserade på olika marknader och jämfört dessa med ett index som motsvarar världen.

  Genom några enkla urvalskriterier har vi skapat fyra portföljer med börsnoterade aktier från Norden, Europa, Japan och USA.

  Portföljerna har vi jämfört med ett världsindex för att se vilka samband som finns och hur de utvecklar sig över tiden. Sambanden vi fann var att korrelationen mellan några av portföljerna och världsindexet är relativt starka samt ökar med tiden. Att korrelationen ökar kan tyda på att företagen blir mer internationellt verksamma med tiden. Det verkar som ländernas ekonomier knyts samman och att deras konjunkturer blir mer och mer lika.

  Ur ett nordiskt perspektiv kan en investerare få en bra riskspridning internationellt genom att bara vända sig mot den nordiska marknaden. De företag som vi har använt i den nordiska portföljen är multinationella storföretag som har verksamhet i flera länder utanför Norden. Investerare i Europa och USA får också bra riskspridning internationellt, och även här ökar sambandet med tiden.

  Av de undersökta marknaderna är Japan den enda marknaden som avviker. I ett japanskt perspektiv har det varit fördelaktigt att investera internationellt under den undersökta perioden.

 • 307.
  Berggren, Hanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Eskilsson, Emeli
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Anställdas upplevelser av psykosocial arbetsmiljö med inriktning stress: En undersökning av undersköterskor inom sektor vård och omsorg i en mellanstor kommun i Västra Götaland2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie är ökningen av sjukskrivningar i Sverige på grund av psykisk ohälsa. Problemet härleds till arbetsmiljörelaterade orsaker där arbetsrelaterad stress är orsaken till över hälften av all sjukskrivning i Europeiska Unionen. Stress är inte bara en hälsorisk för individen utan medför även en ekonomisk börda för samhället. Inom sektor vård och omsorg har stress och ökad arbetsbelastning uppmärksammats som den största faktorn för sjukskrivning.

  Syftet med denna studie är att undersöka upplevelsen av faktorerna krav, kontroll och stöd i relation till psykosocial arbetsmiljö och stress hos anställda undersköterskor inom äldreomsorgen. För att precisera syftet ämnade studien att besvara frågeställningen i vilken arbetssituation undersköterskorna befinner sig i utefter Karasek och Theorells (1990) modell. Den metod som använts för studien är en kvantitativ metod där data samlats in från en mellanstor kommun i Västra Götaland.

  Det empiriska resultatet visar att undersköterskorna upplever höga krav, litet kontrollutrymme samt högt socialt stöd. Undersköterskorna befinner sig i arbetssituationen spänt arbete, vilket är psykisk påfrestande för individen då hen inte har handlingsutrymme nog till att möta de höga kraven som ställs.

  Upplevelsen av det sociala stödet skiljer sig från tidigare studier, vilket har bidragit till slutsatsen att det sociala stödet inte kan analyseras fristående för att förstå den fulla kontexten av en arbetssituation. Tidigare forskning påvisar att det sociala stödet kan fungera som en slags försäkring mot arbetsrelaterad stress, föreliggande studie visar att arbetsrelaterad stress kan uppstå oavsett hög upplevelse av socialt stöd. Således visar studien att en kombination av krav, kontroll och stöd är väsentlig för att förstå en organisations psykosociala arbetsmiljö.  

 • 308.
  Berggren, Josefin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Fröberg, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Butiksatmosfären och kundens uppfattning2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Konkurrensen om kunderna blir allt hårdare och numera konsumerar vi inte bara det som är nödvändigt utan även ur ett nöjesperspektiv, shopping har blivit en fritidsysselsättning och ett sätt att umgås för många. När det gäller nöjesshopping så blir själva upplevelsen och intrycken i butiken en avgörande faktor för om kunden väljer att handla i butiken, butikskommunikationen är där med ett viktigt konkurrensmedel vid kampen om kunderna.

  Uppsatsens undersökning grundar sig på att vi har besökt fyra stycken butiker som ingår i en specifik franchisekedja inom heminredningsbranschen. Vi ville med detta granska hur kedjan jobbar med att ge samma intryck till kunderna oavsett läge och placering samt hur kunderna uppfattar butiksatmosfären och därifrån komma fram till vad som kan förbättras. Vi intervjuade ett antal besökande kunder från vardera butik för att få fram hur de uppfattade butiksmiljön. Vi har även intervjuat butikernas respektive butikschefer samt kedjans butikskommunikations ansvarige, detta för att få fram hur de tänker och arbetar kring ämnet butikskommunikation.

  Vår uppsats bygger både på kvalitativ samt kvantitativ undersökningsmetod, detta anser vi har varit en fördel eftersom detta säkrade upp att vi fick med alla delar. De centrala slutsatser vi har dragit efter vår undersökning är att alla delar i butikens atmosfär är viktiga element att arbeta med. Kunderna påverkas av de intryck den får i butiken och svarar upp emot dem på ett eller annat sätt. Som butik är det viktigt att man förstår vilken betydelse dessa delar har. Vi kunde av vår undersökning se att de butikerna som upplevdes som störst var de som fick bäst genomsnittsvärden på många frågor som vi ställde till kunderna. De största skillnaderna kunde vi se när det gällde hur bekväma kunderna kände sig i butikerna samt hur inspirerande de ansåg att butikerna var. Av detta kunde vi dra slutsatserna att de butiker som hade störst butiksyta också hade mer rum att arbeta med utställningsmiljöer, specialexponeringar och andra inspirerande åtgärder som hjälper till att skapa den ultimata butiksatmosfären. De butikerna som kunderna upplevde som varmast och mest välkomnande var de butikerna som hade centrumläge med gamla gedigna butikslokaler. Något som stämmer väl in på det koncept som kedjan vill sända ut till kunden.

 • 309.
  Berggren, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  IT i skolan - på vilket sätt och varför i matematik och NO-ämnen: - Några lärares reflektioner -2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka hur några lärare inom matematik och naturorienterande ämnen (NO) använder sig av IT i sin undervisning i år 7 - 9, deras motiv till användandet av IT som undervisningsverktyg samt om det fanns något som de upplevde begränsade eller på annat sätt påverkade deras användning av IT.Intervjuer gjordes med fyra lärare från två olika skolor. Hur ofta lärarna använde sig av IT i sin undervisning skiftade beroende på ämne. Vanligast var användningen inom NO-ämnena. Lärarna använde IT för att introducera ett arbetsområde, att söka information på Internet, att illustrera något med hjälp av en film eller att själva filma ett händelseförlopp. De kunde också skapa minnesanteckningar under lektionen samt samtala och resonera med eleverna om den internetinformation som de funnit. Orsakerna till att lärarna använde IT var att genom en varierad undervisning underlätta elevernas inlärning, att hjälpa (läs)svaga elever och att spara minnesanteckningarna från lektionen för att kunna använda senare. Andra skäl var att informera via hemsidan, att visa eleverna på andra, pedagogiska, användningssätt för datorer samt att lära eleverna vara källkritiska. Det som enligt lärarna påverkade hur mycket de använde sig av IT var framförallt den tid de hade till förfogande, samt om de hade en fungerande IT-utrustning. Även deras intresse för och kunnighet i IT-teknik spelade in liksom hur "fångade" eleverna blev av IT-tekniken.

 • 310.
  Berggren, Melinda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Stensgaard, Simon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Goodwillnedskrivningarnas värderelevans: En studie på den svenska marknaden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studien har 97 företag på Stockholmsbörsens Large Cap undersökts för de finansiella åren 2016 och 2017. Syftet med studien har varit att förklara sambandet mellan nedskrivning av goodwill och börsvärde för företag på den svenska aktiemarknaden samt att analysera och jämföra studiens resultat med tidigare forskning som utförts på utländska marknader. Det innebär att goodwillnedskrivningens värderelevans har undersökts för att se om företagens börsvärde påverkas när nedskrivning av goodwill görs samt om informationen påverkar investerarens beslut. För att undersöka det har vi utgått från en modell som har tillämpats av andra forskare. Modellen innefattar variablerna börsvärde, eget kapital, resultat före skatt, redovisad goodwill och nedskrivning av goodwill; och information om dessa har inhämtats från företagens årsredovisningar. Undersökningen gjordes med hjälp av en multipel regressionsanalys. Det positiva sambandet mellan börsvärde och eget kapital och resultat före skatt som resultatet påvisade innebar att vi kunde anta att aktiemarknaden i stort är värderelevant. För att undersöka goodwillnedskrivningarnas värderelevans krävdes det att redovisad goodwill var en värderelevant variabel vilket resultatet visade. Ett positivt samband kunde påvisas mellan nedskrivning av goodwill och börsvärde, vilket indikerar att det inte är värderelevant. Detta tyder på att dessa nedskrivningar inte ger investerare någon tillförlitlig information i investeringsbeslut.

 • 311.
  Berggren, Peter
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Lundberg, Molly
  Linköping University, Sweden.
  van Laere, Joeri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Johansson, Björn J.E.
  Linköping University, Sweden.
  Community resilience towards disruptions in the payment system2019Ingår i: Proceedings of the 16th International Conference on Information Systems for Crisis Response And Management / [ed] Z Franco, J.J. González, J. H. Canós, Valencia, Spain: ISCRAM, 2019, Vol. 16, s. 1070-1076Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a study where nine Swedish citizens were interviewed about their concerns and expectations, from a customer perspective, in relation to a 10 day disruption in the payment system. The purpose of the study was to understand the customer’s perspective in order to provide input to the development of a simulation environment. This simulation environment aims at allowing different stakeholders to experience how a disruption in the payment system affects the local community and thereby create understanding of how resilience is built and affected. The research questions were: What do customers expect to get access to? When? What are customers prepared for? How does this differ among different customer groups? The results indicate some understanding of how such a crisis affects the local community and what the informants expects to happen. The respondents represented a diversity of socio-economic backgrounds from rural and urban parts of the municipality.

 • 312.
  Berggren, Peter
  et al.
  Linköping University.
  van Laere, Joeri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Johansson, Björn J. E.
  Linköping University.
  Using a mixed-methods assessment approach in a gaming-simulation environment to increase resilience2018Ingår i: Proceedings of the 36th European Conference on Cognitive Ergonomics (ECCE 2018), ACM Digital Library, 2018, s. 1-4, artikel-id 20Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Critical infrastructures for fuel, food, transport and the payment system become inceasingly entangled. Disruptions in the payment system can quickly lead to cascading effects and even the responses of actors in the various sectors are interrelated, which can cause escalation if the collaborative responses are not well-aligned. Our contribution to the track of Human Factors and simulation discusses how gaming-simulation can be used as a training environment where groups of practitioners can learn to develop in-depth understanding of system behaviour (i.e. cascading effects of disruptions) and learn how to develop collaborative resilience across many different critical infrastructures. More specifically, our paper focuses on the development and application of a mixed-methods assessment approach in the simulation-game. The assessment method captures qualitative as well as quantitative aspects of resilience and team-work. It can be used to assess the value of our simulation-game and to increase insight in what collective resilience actually implies.

 • 313.
  Berggren Quintana, Clara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Consoli, Isabella
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ledarskapets betydelse för medarbetarnas sjukfrånvaro: En komparativ fallstudie2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukfrånvaro har länge varit ett centralt och politiskt samhällsproblem i Sverige. En orsakande faktor för medarbetarnas ohälsa är stress och psykiska påfrestningar, vilket bland annat kan påverkas av ledarskap. Det finns olika ledarstilar som chefer kan tillämpa, vilka har olika påverkan på medarbetarnas hälsa. Dessa är transformativ och transaktionell ledarstil samt demokratisk eller relationsorienterad ledarstil och auktoritär eller uppgiftsorienterad ledarstil. Fördelaktigt för de anställdas hälsa är ledarskap som tillämpar Kaizen som arbetsmetod vilket förklaras som att verksamheten kontinuerligt ska förändras till det bättre. Således visar tidigare forskning att ledarskapet kan ha betydelse för medarbetarnas psykosociala hälsa på arbetsplatsen.

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera skillnaden mellan chefers ledarskap på avdelningar med hög respektive låg sjukfrånvaro. För att besvara syftet utgår studien från teorier om ledarstilar och arbetsmetoden Kaizen.

  Metod: För att besvara studiens syfte har både chefers och medarbetares perspektiv på problemet tagits tillvara på i undersökningen genom en kvalitativ och kvantitativ studie med en iterativ växelverkan mellan deduktiv och induktiv ansats. En komparativ metod har genomförts då två jämförbara avdelningar, med hög respektive låg sjukfrånvaro, har studerats.

  Slutsats: Studiens resultat är att chefers ledarskap skiljer sig utifrån vilka ledarstilar som tillämpas samt i vilken grad chefer arbetar enligt Kaizen. Chefer som har olika ledarskap har även medarbetare med olika sjukfrånvaro, således kan chefers ledarskap ha betydelse för medarbetarnas sjukfrånvaro.

 • 314.
  Berglund, Emmie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bergquist, Linnéa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  ATT MOTIVERA GENERATION Y: En fallstudie baserad på hur chefer inom friskvårdsbranschen kan behålla sina unga medarbetare2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En arbetsplats som inte ses tillräckligt motiverande för en individ kan leda till att en anställd frivilligt väljer att lämna ett företag, vilket ofta resulterar i höga oförutsägbara personalomsättningskostnader och olägenheter för en verksamhet. Därmed ses bibehållandet av personal, så kallat Employee retention, vara av stor betydelse. Då motivation i arbetet kan vara förknippad med upplevelsen av tillfredsställelse som skapar positiva arbetsattityder kan detta begrepp ses vara integrerad med arbetet av att behålla personal. För att kunna upprätthålla motivation är det dock viktigt att chefer förstår hur generationsskillnader kan påverka individers behov på arbetsplatsen. Då unga medarbetare, så kallade generation Y, är individer som ses mer benägna att lämna ett företag än tidigare generationer har denna studie valt att rikta ett enskilt fokus mot friskvårdsbranschen som påvisat inneha ett högt antal unga medarbetare. Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för hur chefer kan arbeta med att motivera sina medarbetare tillhörande generation Y för att kunna behålla dem i ett företag inom friskvårdsbranschen.

  Studien tar utgångspunkt i generationsteorin av Mannheim (1927) samt i motivationsteorierna av Maslow (1943) och Vroom (1964), vilka fungerar som ett vetenskapligt stöd i sökandet efter svaret på studiens problemformulering och frågeställning. För att finna svar på den uppsatta frågeställningen har en kvalitativ forskningsmetod använts med ett kompletterande deskriptivt inslag i form av en rangordningsmetod. Insamlingen av den empiriska datan genomfördes med hjälp av en fallstudie mot två olika friskvårdsföretag. Sammanlagt genomfördes 13 kvalitativa intervjuer med chefer och medarbetare samt en kvalitativ textanalys baserat på fallföretagens arbetsmaterial och policydokument, vilka tillsammans utgjorde en trianguleringsmetod.

  Resultatet i denna studie presenterar en distinktion mellan vad chefer tror motiverar generation Y och vad i praktiken som de faktiskt motiveras av. De motivationsfaktorer som visade sig utmärkande och viktiga för att medarbetare tillhörande generation Y skulle stanna i friskvårdsbranschen var Personlig utveckling, Samhörighet och gemenskap samt Trygga anställningsvillkor. Det ska dock observeras att detta resultat var en generalisering av den insamlade empirin och utgör således inte en presentation av vad dessa medarbetare individuellt motiveras av. Därmed ses det även vara av hög väsentlighet att chefer arbetar med att identifiera den enskilde individens behov av motivation på arbetsplatsen.

 • 315.
  Berglund, Eric
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Källström, Richard
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hur rättfärdigar multinationella oljeföretag sin oljeutvinning?: En studie om multinationella oljeföretags hållbarhetsrapportering i Afrika2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Oljeindustrin är idag en av de mest kontroversiella branscherna eftersom den förstör både närmiljöer och stora ekosystem. Samtidigt är det också en av de viktigaste branscherna för att världsekonomin ska fungera. Företagen använder sig av hållbarhetsrapporter för att visa intressenter vad de gör för att hjälpa miljö och samhälle. Världsdelen Afrika är väldigt rik på naturresursen olja. Flera av de oljeexporterande länderna har drabbats resursförbannelsen vilket betyder att länderna inte har lyckats använda denna resurs för att utveckla samhällen och få en bättre levnadsstandard. Under lång tid har multinationella oljeföretag gjort stora vinster i Afrika. Företagen måste kompensera befolkningen för den utvinning och de skador som sker på miljö och samhällen.

  Syftet med uppsatsen är att se vilka skillnader och likheter det finns i multinationella oljeföretags hållbarhetsrapportering i Afrika. För att kunna besvara detta syfte har följande forskningsfrågor ställts: Vilka frågor fokuserar multinationella oljeföretag i Afrika på? Vilka skillnader kan vi identifiera? och Vilka likheter kan vi identifiera?

  Med hjälp av kvalitativ dataanalys har vi kunnat besvara syftet. Denna metod har hjälpt oss att se vad multinationella oljeföretag fokuserar på i sin hållbarhetsrapportering. Detta ger oss en förståelse för vad som är viktigt för intressenter på kontinenten. I den teoretiska referensramen har teorier kring CSR använts. Intressentteori har lyfts in för att kunna se samspelet mellan företagen och dess intressenter. Legitimitetsteorin används för att visa på vilka indikatorer företagen lyfter in för att skapa legitimitet.

  I empiridelen redovisas studiens resultat med hjälp av diagram för att lättare kunna se de skillnader och likheter som förekommer bland de 9 företag i studien. Detta resultat analyserades sedan för att kunna komma fram till en slutsats. I vår studie har vi kommit fram till att företagen engagerar sig mycket i lokala samhällen. Likheter sågs i investeringar i infrastruktur och sysselsättning till lokalbefolkning som är högt prioriterade bland afrikanska samhällen. Skillnader sågs framförallt i kategorin mänskliga rättigheter, flera företag valde att inte informera kring detta. Indikatorn kommunikation med ursprungsbefolkning var sällsynt, detta gjorde endast 3 företag och det var kommunikation med den nigerianska ursprungsbefolkningen.

 • 316.
  Berglund, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  KOGNITIVA ARBETSMILJÖPROBLEM OCH TEKNIKSTRESS I EN KOMPLEX VÅRDMILJÖ2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En god arbetsmiljö kan anses vara nyckeln till en välfungerande verksamhet. Arbetsmiljö som begrepp är dock oerhört komplext där många olika problemaspekter samverkar och påverkar arbetsplatsens miljö. Vissa arbetsmiljörelaterade problem kan härröras till egenskaper som inte tillåter individen att utnyttja sina kognitiva förmågor och benämns därmed som kognitiva arbetsmiljöproblem. Andra faktorer som tekniska arbetsverktyg som skall vara de anställda behjälpliga, kan i de fall de brister, också påverka och störa tankeprocesserna hos individen. Den här rapportens syfte är att utveckla en förståelse om hur komplexa arbetsmiljöer samt interaktion med teknik kan skapa en stress som i förlängningen kan leda till kognitiva arbetsmiljöproblem och teknikstress. En kvalitativ fallstudie utfördes för att få en holistisk överblick över arbetsflödet. Studien genomfördes på en avdelning på ett äldreboende med hjälp av datainsamlingsteknikerna observation och intervju. Resultatet tyder på att kognitiva arbetsmiljöproblem och teknikstress är nära sammanlänkande och förutom tidigare identifierade kognitiva arbetsmiljöproblem, framträdde även en ny dimension.

 • 317.
  Bergman, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hammar, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tårpölar i ögonen: En socialpsykologisk studie om barn i årskurs fem och deras uppfattning om mobbning.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Alla barn har en rättighet att känna sig trygga i skolan och inte bli utsatta för kränkande behandling eller mobbning. Mobbning är ett problem som måste uppmärksammas alltmer eftersom det inte alltid tas på allvar trots att varje skola har någon form av antimobbningsplan. Mobbning kan uttryckas i form av fysisk, psykosocial och verbal mobbning. Vårt syfte med undersökningen är att lyfta fram barns uppfattning om mobbning. Då lyder vår problemformulering som följer: Hur uppfattas mobbning av barn i årskurs fem på sex olika skolor? Vårt intresse ligger i att utföra vår undersökning i årskurs fem på sex olika skolor som aktivt arbetar med olika program mot mobbning. Undersökningen är inte avsedd som en jämförande studie. Vår metod är kvalitativ i form av en helt anonym enkätundersökning med öppna frågor då vi anser att ämnet är alltför känsligt för att använda vid intervjuer. Svaren vi får är inte ämnade att föra statistik utan syftet är att analysera och tolka barnens svar för att skapa en förståelse av deras uppfattning. Vi har valt att i analysen av enkätsvaren använda oss av symbolisk interaktionism, social identitetsteori, rollteori och aggression som gruppfenomen.

 • 318.
  Bergman, Catharina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Eriksson, Lada
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Synen på engelskundervisning i årskurs 9 hos en lärare och fem elever: Med fokus på val, användning och utvärdering av läromedel2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Läraren står inför ett stort utbud och stora möjligheter till variation i användningen av läromedel idag. Vilka läromedel som väljs i undervisningen beror på olika ramfaktorer såsom elevgruppen, deras prestationsförmåga, intresse, motivation, tid och skolans ekonomiska resurser.

  I vår studie presenteras hur en lärare och hennes fem elever upplever engelskundervisning och vilka deras åsikter är kring läromedlen. Studiens utgångspunkt är en kvalitativ undersökning baserad på intervjuer med denna lärare och dessa elever.

  Vårt syfte är att belysa hur elever och lärare upplever undervisning i engelska i årskurs 9 med fokus på val, användning och utvärdering av läromedel.

  Resultatet visar att eleverna efterfrågar mer muntlig engelska under lektionstiden, vilket inte tycks tillgodoses med de läromedel som används. Eleverna har trots detta en positiv inställning till de läromedel som används samt till engelskundervisning och de ser fördelar med färdigheter i ämnet. Betydelsen av engelska språket för kommunikation med omvärlden anses viktig. Även betydelsen av IKT som läromedel i undervisningen visade sig vara stor för eleverna även om användningen av densamma var begränsad. Att knyta undervisningen till elevernas erfarenhetsvärld visade sig vara mycket väsentligt för elevernas motivation att lära. Läraren underströk betydelsen av diverse faktorer som har en betydelsefull roll i valet av läromedel samt i planering och utformning av engelskundervisning i form av elevernas olika behov, deras förmåga till ansvarstagande och mognadsgrad samt ekonomiska resurser och tid.

  Väl strukturerad undervisning visade sig vara uppskattad av både lärare och elever då detta tydliggör undervisningen i stora klasser med diverse problem. En strukturerad läroboksundervisning förenklar dessutom för läraren att följa kursplanen. Vad gäller elevers delaktighet i val, användning och utvärdering av läromedel visade sig denna delaktighet vara liten. Eleverna ansåg att läraren med sin kompetens var bättre rustad att bestämma om undervisningen och de sade sig ha fullt upp med alla andra krav som ställs på dem i skolan.

 • 319.
  Bergman, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Collberg, Pia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lärares val: En studie om undervisningsformer ur lärarperspektiv2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till studien är ett intresse för lärares resonemang kring val av undervisningsformer i skolans tidiga år och motiv för dessa val. En undran är vad yrkeserfarenhet har för betydelse vid val av undervisningsformer enligt lärarna. Syftet är att genom en kvalitativ studie undersöka och belysa lärares resonemang och utsagor om val av undervisningsformer för att synliggöra olika undervisningsformer i skolans tidiga år. Undervisningsformerna som belyses är individuellt arbete, grupparbete och helklassundervisning. Metoden i studien är kvalitativ och baseras på intervjuer. Resultatet som kan dras av studien är att lärarna menar att undervisningsformer väljs utifrån styrande faktorer såsom elevgrupp, innehåll i undervisningen och styrdokument. Ett motiv som framkom är att lärarna i studien sa sig använda undervisningsformer där struktur och tydliga ramar prioriteras vid utformning av undervisningen. Slutsatsen är att lärares yrkeserfarenhet kan anses ha betydelse för val av undervisningsformer då de lärare som varit yrkesverksamma under många år menar att de har erfarenheter och upplevelser att utgå ifrån i större utsträckning än övriga lärare. En diskussion som förs om effekten av det ökade individuella arbetet är att skolan fostrar individualister som ska ut i yrkesverksamhet där grupp- och temaarbete är framträdande. Studien påvisar att valet av undervisningsformer inte alltid kan väljas efter visioner. Valet måste utgå från sammansättningen av elevgrupp, gruppstorlek och innehållet i undervisningen.

 • 320.
  Bergmark, Allis
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Kvinnliga spelare och deras uppfattning och val av kvinnliga karaktärer med bred representation: Kroppsform, ras (hudfärg) och ålder2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har fokuserat på kvinnliga spelare och deras uppfattning och val av kvinnliga spelkaraktärer då representationen av kvinnliga karaktärer i spel är mindre varierad än den av manliga. Målet med undersökningen var att undersöka vilken av de fyra karaktärerna i undersökningen de valde baserat på utseende, och spelklass, samt ifall de kände sig representerade av någon av karaktärerna och hur de motiverade sina val. Detta för att undersöka vad av utseende och spelklass som väger tyngst hos kvinnliga spelare och, ifall utseende väger tyngre; vilka designval de anser mest viktiga hos karaktären. Resultaten av undersökningen tyder på att spelklass är viktigare vid val av karaktär men att det även finns en efterfrågan gällande en bredare representation av kvinnliga spelkaraktärer.

 • 321.
  Bergqvist, Johan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Falk, Marica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Linder, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Personalrekrytering: Rekryteringsprocessen inom detaljhandeln2007Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Problem: Det sägs att medarbetarna hör till företagets viktigaste tillgångar och i vår bakgrund kan man läs om problematiken kring att rekrytera nya medarbetare, detta ledde oss till vår problemformulering. Problemformulering: Hur fungerar rekryteringsprocessen inom detaljhandeln och vad tittar rekryterarna på, vid urval bland kandidater till en tjänst?

  Syfte: Syftet med denna rapport är att få en inblick i rekryteringsprocessen inom detaljhandeln för att vi som framtida butikschefer bör ha kunskapen kring detta ämne. Viss önskan finns också om att få kunskaper och information om rekryterarnas tankebanor i processen för vårt framtida sökande av arbete.

  Metod: Vår rapport undersöker hur rekryterare går till väga för att gallra bland kandidaterna till en aktuell tjänst inom detaljhandeln. För att genomföra undersökningen valde vi att göra fyra stycken halvöppna intervjuer i fyra olika detaljhandelskedjor. Vid genomförandet användes hjälpmaterial i form av inspelningsanordning samt gammal hederlig penna och papper.

  Slutsats: Svaren vi fick under våra intervjuer visade att rekryteringsprocessen i stort sett ser likadan ut i alla de företag som vi besökt. Det var bara detaljer i processen som skiljde sig mellan företagen. Det visade sig också att rekryteringsprocessen som helhet inte skiljer sig nämnvärt mellan teori och empiri. Våra huvudsakliga slutsatser är att rekryterarna tittar på CV, kandidatens arbetslivserfarenhet, utseende och familjesituation vid urval till en tjänst.

 • 322.
  Bergsten, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Föräldrainflytande i förskolan: Föräldrars uppfattningar om inflytande2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Det övergripande syftet med studien var att undersöka vad det innebär för föräldrar att formellt ha rättighet till inflytande i förskolans verksamhet. Studien hade tre frågeställningar: Vad vill föräldrarna ha inflytande över i förskolan? Hur mycket vill föräldrarna ha inflytande i förskoleverksamheten? samt På vilket sätt vill föräldrarna ha inflytande i förskoleverksamheten?Som datainsamlingsmetod användes både en kvantitativ metod och en kvalitativ metod, i form av enkäter och intervjuer. Enkäter skickades ut till 126 föräldrar varav 52 deltog, 9 intervjuer genomfördes varav en var skriftligt genomförd genom e-post. Studien är inspirerad av den fenomenografiska forskningsansatsen då jag ville ta reda på föräldrars uppfattningar om inflytande som fenomen.Resultatet visade att föräldrarnas kunskap om vad föräldrainflytande i förskolan innebär är bristfällig. Det visade även att förskollärarna inte har tillräckliga kunskaper om vad föräldrainflytande formellt innebär vilket försvårar arbetet med att förmedla till föräldrarna om deras rätt till inflytande. Slutsatsen av studien är att föräldrainflytande är ett gemensamt arbete som bör genomföras i samspel mellan föräldrar, förskollärare och skolmyndigheter.

 • 323.
  Bergsten, Helena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Edman Hellberg, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hel, ren och fräsch!: Betydelsen av en säljares framtoning inom hemelektronikbranschen2009Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare tid har estetiken blivit en allt viktigare faktor när butikskedjor ska förmedla sinaerbjudanden till konsumenten, kedjan måste representeras på ett bra sätt. Här har personalensroll fått allt större utrymme och betydelse för att kunden ska få en positiv helhetsupplevelseav butiken. Personalen ska representera kedjan och vad denna står för på ett, för kunden,fördelaktigt sätt. Personalens framtoning har därmed hamnat mer och mer i fokus undersenare tid. Kraven på sökandes framtoning från arbetsgivare vid anställningar ökar och harblivit mer utförliga och omfattande, och hemelektronikbranschen är inget undantag. Inombranschen finns krav på att säljaren ska framstå som professionell, kompetent och trovärdig,men samtidigt sympatisk.Undersökningen i uppsatsen bygger på att vi har genomfört intervjuer med tre olika kedjorshuvudkontor inom hemelektronikbranschen där vi ville få reda på deras synsätt på hur derassäljare genom sin framtoning kan framstå som professionella, kompetenta, trovärdiga ochsympatiska. Då det är kundens perspektiv på frågan som vi är ute efter genomfördes vidarefokusgruppsintervjuer med konsumenter av varierande ålder, kön och bakgrund på sammatema.Uppsatsens syfte är att beskriva hur personalens framtoning kan se ut och hur den kanpåverka kundens helhetsupplevelse av, och förtroende för, personalen i enhemelektronikkedja. Vi har utgått ifrån en kvalitativ undersökningsmetod då vi är intresseradeav att gå på djupet och få mer nyanserad och detaljerad data.Resultatet av vår undersökning visar på att personalens framtoning är viktig för att kunden skakänna förtroende för, och få en positiv helhetsupplevelse av, personalen i enhemelektronikkedja. Vidare spelar det inte så stor roll hur personalen ser ut så länge derasframtoning bildar en sammanhängande positiv helhet. Så länge alla delar stämmer överenskan de se ut i stort sett hur som helst. Ett annat resultat av vår undersökning visar på attkunden inte föredrar en proper och strikt klädsel hos personalen utan istället efterfrågar enprofilklädsel av mer ledig sort. Intressant att nämna är att de kedjor vi har varit i kontakt medinte är medvetna om vad deras kunder efterfrågar, i någon större utsträckning, rörandepersonalens profilklädsel, då de bara har gjort antaganden utan egna undersökningar att luta sig emot.

 • 324.
  Bergsten, Kevin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  CARL MICHAEL BELLMAN - En remediering2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete skapades illustrationer och modeller i digital 3D-grafik, föreställande den svenske skalden Carl Michael Bellman (1740 - 1795). Förebild för arbetet var en 2D-bild i detta fall Per Krafft d.ä:s (1724 - 1793) målning av Bellman från 1779. Arbetet utfördes med föresatsen att åstadkomma en så realistisk återgivning av en verklig karaktär som var rimligt tidsmässigt. Den modellerade karaktären poserades och renderades i flera bilder. Den praktiska delen av arbetet resulterade alltså i en remediering av en målning till digital 3D-grafik. Remedieringarna av karaktären Bellman utformades för att användas i en undersökning som syftade till att studera följande: Vilken typ av komplikationer skulle remediering av kulturarv kunna innebära? Om det finns komplikationer, är dessa i så fall olika beroende på syftet med den realistiska gestaltningen, exempelvis om den utförs i undervisnings- eller underhållningssammanhang? Studien utvärderades via en kvalitativ undersökning, med frågor till tre informanter vilka arbetar som museipedagog (konst- och kulturhistoriker), antikvarie (arkeolog) samt författare/journalist (medie- och kommunikationsvetenskap). Undersökningsresultatet redovisas i en diskuterande text där även en diskussion förs om framtida arbete.

 • 325.
  Bergström, Camilla
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hansson, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Läxor - en del av undervisningen?: En studie kring lärares förhållningssätt och intentioner rörande läxor2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår kvalitativa studie utgår från vad lärare säger sig ha för intentioner med läxor och vilket förhållningssätt de har till dem. Vi ville skapa oss en bild om hur vi kan förhålla oss till läxor i vår kommande yrkesroll som lärare. För att uppnå syftet med studien intervjuade vi fyra lärare i de tidiga skolåren. Utifrån materialet intervjuerna gav kom vi fram till fyra olika kategorier kring lärares förhållningssätt till läxor: Läxor som tradition och rutin, Lärares syn på läxor med hänsyn till eleven, Läxans tidsvinst och tidskostnad samt Föräldrar som läxhjälp och samarbetspartner. Resultatet visar att för lärare är läxor viktiga för att upprätthålla en bra och nära relation till föräldrar och för att föräldrarna ska bli delaktiga och kunna se vad deras barn presterar och arbetar med i skolan. Ett annat lärarsyfte, med att ge läxor är att eleverna behöver färdighetsträning för att ta till sig den kunskap som förmedlas i skolan. Läxor är en självklar del av skolan för de allra flesta lärare, men läxor är inget stort diskussionsämne vare sig i arbetslag eller på skolorna i allmänhet.

 • 326.
  Bergström, Clara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Disturbed Eating Patterns and Body Image Distortions: A review2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Women in general seem to have a complicated relationship with their bodies and their body image. A small percent of the female population develop a serious pathological eating pattern which is characterized by a disturbed image of body size and shape. This disturbance has been investigated by many researchers and the quest of finding the underlying neural correlates has progressed enormously during the last decade. The relationship between disturbed eating patterns and body image distortions is highly complicated. The purpose of this review article is to give an overview of current research literature and scientific results. The aim is to find a framework for the phenomenon of body image distortions among both healthy and non-healthy women. Differences between genders and how food intake affects body image will also be addressed. The focus lies on behavioral traits and the underlying neural correlates, with focus on both the perceptual and the cognitive-affective component.

 • 327.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Carlén, Urban
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lennerholt, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Certifications in Higher Education - Friend or Foe?2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the uncritical approach among teachers and students of how certifications are used and applied within higher education. This paper offers a clearer image of how to use certification in a learning environment that support student learning and further developing the academia as a learning organisation.  In the last decade universities worldwide has started to adopt certifications offered by multinational corporations, such as Cisco and Microsoft. For example, Cisco’s curriculum is taught in over 10.000 academies such as universities to more than 1.000.000 students currently, which reveals the huge influences those certifications have for the organisation of courses and examination of academic skills.  Academy and industry needs to collaborate to offer students relevant tools and knowledge, but the lack of uncritical views based on scientific values and proven experience challenges teachers to explicit what knowledge have to be taught within academia to reach further academic goals.  The methods used are initially a literature study to identify positive aspects and challenges with integrated certifications. Based on these results, we have performed interviews with students, teachers and certified instructors with different backgrounds.  Literature describing information and communications technology (ICT) certifications mainly refer to positive aspects such as meeting job market needs, standardisation of courses, and decreased time for course development. Challenges identified raise several questions and call for further investigation. Among challenges identified were companies practically deciding examination criteria, student’s recall learnt material rather than understanding concepts, and the usage of non-academic material.  Interviews reveal that students are aware of many challenges, but still the benefits of achieving a certification outweighs. For instance, students rather accept a course with out-dated material and company decided examination criteria that result in a certification than taking a course based on research and examinations that foster creativity through reflection, analysing skills with no certification.  From a teacher and instructor perspective, the interviews reveal that there is awareness about the challenges of using certifications in higher education. One of the pedagogical issues we would like to present is how to create a learning environment with embedded certification in a course rather than basing courses on certifications alone.  This paper also open up for a discussion on how these results affect other areas than the ICT domain, but also on how the challenges can be tackled from a higher education perspective that rethink the academia as a learning organisation. 

 • 328.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Carlén, Urban
  University West.
  Riveiro, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  How to Include Female Students in Technical Computer Science Study Programs2016Ingår i: NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan, 2016, artikel-id BT30Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines why female students do not register in computer sciencerelated programs after submitting their application. In design for inclusion in academic culture, pedagogical implications are based on empirical findings that intend to foster a more heterogeneous group, which can be introduced to promote student’s interest in technology.

 • 329.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Holgersson, Jesper
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Kävrestad, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Larsson, Sanna
  Högskolan i Skövde.
  Lindgren, Frida
  Högskolan i Skövde.
  Mandl, Paul
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Persson, Louise
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Svensson, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Erfarenheter, lärdomar och effekter med gränsöverskridande arbete för utbytesstudier2018Ingår i: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, artikel-id 685Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I Högskolan i Skövdes (HS) nuvarande utvecklingsplan beskrivs att samtliga utbildningsprogram som ges vid lärosätet skall erbjuda möjligheter till studier utomlands. Som en konsekvens har en strategisk satsning för att stimulera en ökad mobilitet vid HS initierats genom att Institutionen för informationsteknologi (IIT) tillsammans med verksamhetsstödet har deltagit i ett UHR-projekt med fokus på vägledningsprocessen i samband med mobilitet.

  Projektet har pågått under 18 månader och ett 10-tal deltagare som representerar de flesta roller som är involverade i internationaliseringsarbetet på IIT och verksamhetsstödet har ingått. Projektet har bedrivits främst som en serie av workshoppar där parallell datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och enkätstudier.

  I detta bidrag vill vi visa några av de mål som projektet fokuserat på samt syftet med dessa. Projektet har haft följande mål:

  Identifiera minst tre partnerlärosäten som passar varje utbildningsprogram - Målet syftar till att kartlägga både existerande och nya partnerlärosäte för att på så sätt sänka tröskeln för studenter som är intresserade av utbyte, men som har svårt att hitta lämpliga alternativ.

  Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning i mobilitetsprocessen - Detta mål syftar till att utforma processbeskrivningar för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning kring utresandeprocessen för programansvarig, ämnesföreträdare, internationell koordinator, studie- och karriärvägledaren, studenten och partnerlärosätet. Även kommunikationsaspekter och studentperspektiv beaktas i detta mål.

  Skapa adekvat vägledning och informationsinsatser gentemot studenterna - Syftet med målet är att utveckla, strukturera och systematisera informationsvägar och kommunikation mellan vägledning, programansvarig, partnerlärosäte och studenter.

  Identifiera och utvärdera nyckelfaktorerna för att förbättra stödet till studenterna, undanröja hinder i mobilitetsprocessen samt underlätta programansvarigas och studie- och karriärvägledarnas arbete med utresande studenter - Målet är att identifiera och utvärdera nyckelfaktorer som hindrar mobilitet som kan spridas internt på HS samt externt för att i förlängningen öka mobiliteten bland Sveriges studenter.

  Se till att samtliga kandidatprogram på IIT har en termin avsatt för utlandsstudier och undanröja de hinder som finns i befintliga programstrukturer - Syftet är att göra det enklare för studenter att under sin ordinarie studietid genomföra utbytesstudier utan att deras studier vid HS blir drabbade av förkunskapsstrukturer som hindrar fortsatta studier vid hemkomst.

  I studien inkludera de studenter som har varit intresserade eller sökt utbytesstudier men som inte kommit iväg på utbyte - Syftet är att skapa en god översikt över vilka skäl denna studentkategori har haft för att avstå utbytesstudier för att på så vis kunna förbättra existerande processer för utbytesstudier och därmed minimera risken att intresserade studenter väljer att avstå från utbytesstudier.

  Vid projektets avslut analyserades projektets direkta och indirekta interorganisatoriska effekter tillsammans med aktuell statistik för de studenter som under 2017 nominerats för utbytesstudier. En uppenbar effekt av projektets arbete är att antalet studenter som 2017 vid IIT nominerats för utbytesstudier ökat kraftigt. Likaså observeras ökade kunskaper om processen kring utbytesstudier och ett förbättrat studentperspektiv och bättre kunskaper om studenternas upplevelse av nomineringsprocessen.

  Under presentation vill vi visa upp fler detaljer från vår analys samt hur vi planerar att arbeta vidare med de resultat vi fått fram i projektet.

 • 330.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lundgren, Martin
  Department of Computer Science, Information Systems, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Ericson, Åsa M.
  Department of Computer Science, Information Systems, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Revisiting information security risk management challenges: a practice perspective2019Ingår i: Information and Computer Security, E-ISSN 2056-4961, Vol. 27, nr 3, s. 358-372Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The study aims to revisit six previously defined challenges in information security risk management to provide insights into new challenges based on current practices. Design/methodology/approach: The study is based on an empirical study consisting of in-depth interviews with representatives from public sector organisations. The data were analysed by applying a practice-based view, i.e. the lens of knowing (or knowings). The results were validated by an expert panel. Findings: Managerial and organisational concerns that go beyond a technical perspective have been found, which affect the ongoing social build-up of knowledge in everyday information security work. Research limitations/implications: The study has delimitation as it consists of data from four public sector organisations, i.e. statistical analyses have not been in focus, while implying a better understanding of what and why certain actions are practised in their security work. Practical implications: The new challenges that have been identified offer a refined set of actionable advice to practitioners, which, for example, can support cost-efficient decisions and avoid unnecessary security trade-offs. Originality/value: Information security is increasingly relevant for organisations, yet little is still known about how related risks are handled in practice. Recent studies have indicated a gap between the espoused and the actual actions. Insights from actual, situated enactment of practice can advise on process adaption and suggest more fit approaches. 

 • 331.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Pehrsson, Helen
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Performance Assessments in Computer Science - An example of student perceptions2014Ingår i: Next Generation Learning Conference: Conference Summary / [ed] Erik Brunnert Walfridsson, 2014, s. 4-16Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 332.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Information Classification Enablers2015Ingår i: Foundations and Practice of Security: 8th International Symposium, FPS 2015, Clermont-Ferrand, France, October 26-28, 2015, Revised Selected Papers / [ed] Garcia-Alfaro, Joaquin Kranakis, Evangelos Bonfante, Guillaume, Cham: Springer, 2015, Vol. 9482, s. 268-276Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a comprehensive systematic literature review of information classification (IC) enablers. We propose a classification based on the well-known levels of management: strategic, tactical and operational. The results reveal that a large number of enablers could be adopted to increase the applicability of IC in organizations. The results also indicate that there is not one single enabler solving the problem, but rather several enablers can influence the adoption.

 • 333.
  Bergström, Matilda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Gard, Pauline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Livs- och arbetssituationen: En enkätstudie om upplevd balans2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjukfrånvaron i Sverige har ökat de senaste åren. Något som också har uppmärksammats är hur individen klarar av att kombinera och balansera, sin livssituation och arbetssituation. De faktorer som berör livssituationen är exempelvis partner, hemmavarande barn, den privata ekonomin och individens övriga sociala sammanhang. Med arbetssituationen menas det som sker på arbetsplatsen, samt händelser som kan kopplas till arbetet. Sjukfrånvaro kan vara en konsekvens av att individen inte klarar av att balansera sin livs- och arbetssituation, vilket i sin tur kan få konsekvenser på organisationsnivå. Utifrån det utvecklades den här studiens problemområde ur ett perspektiv som kombinerar sjukfrånvaro och upplevelsen av balans, mellan de två huvudområdena som individen ständigt orienterar sig mellan.

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka vilka faktorer beträffande livssituationen som återkommer hos medarbetare, vilka uppvisar en liknande grad av upplevd balans mellan livs- och arbetssituationen.

  Metod: Den metod som använts i studien är en enkätundersökning, som sedan har analyserats med hjälp av en förståelsetolkning. Metoden har valts främst på grund av ämnets känsliga karaktär, samt för att kunna hålla respondenterna anonyma. Som nämnt ovan är sjukfrånvaro intressant att studera i relation till ämnesområdet balans. Därav gjordes urvalet av respondenter utifrån dess sjukfrånvarohistorik, och bildade två respondentgrupper: sjukfrånvarande och frisknärvarande. Detta för att undersöka eventuella skillnader och likheter mellan grupperna.

  Slutsats: Teorierna work-life balance och work-life conflict, vilka behandlar hur balans och konflikt uppstår mellan individers livs- och arbetssituation, användes för att göra en förståelsetolkning av respondenternas enkäter. Studien visade ingen utmärkande skillnad i upplevd grad av balans mellan respondentgrupperna. Dock visade sig faktorerna angående ålder, familjesituation, arbetstid och ekonomi vara av betydelse för upplevelsen av balans. 

 • 334.
  Bergvall, Kasper
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lindefors, Clara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  ”Det är många som tror att det bara finns två kön”: – en studie om genuskonstruktion utanför den traditionella genusdikotomin2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att genom ett symboliskt interaktionistiskt och ett social konstruktionistiskt perspektiv öka förståelsen för hur personer som anser att de överskrider de dikotomiska kategorierna man/kvinna konstruerar sitt genus. Samt problematisera om och hur individer kan frångå dessa kategorier i skapandet av genus. Studien grundades på sju djupintervjuer med personer som upplevde att de överskred eller inte identifierade sig med kategorierna man/kvinna. Som teoretisk grund gällande identitetskonstruktion och socialisation har vi främst använt oss av Berger och Luckmann (1991) samt tolkningar av Mead (Berg, 1992; 2007). För att få en djupare insikt kring genuskonstruktion har teorier av Butler (2007) samt Connell (2003; 1996) använts. Konstruktionen av könsidentiteten är en ständigt pågående process som är i ständigt behov av upprätthållelse. Upprätthållandet sker till stor del genom identifikation och bekräftelse samt uttryck, så som språk och yttre attribut. Då samhället har ett mycket dikotomiskt synsätt gällande kön/genus så krävs av respondenterna ett aktivt ställningstagande för att de ska kunna avvika från det normativa. Respondenterna kan dock inte helt frångå de dikotomiska kategorierna då de måste förhålla sig till dem i mötet med andra människor. Eftersom de avviker från det normativa får de också svårare att upprätthålla könsidentiteten då den inte uppmuntras av samhällsnormen och det därmed blir svårare att få bekräftelse och hitta identifikationsobjekt. Vi menar att denna uppsats ger den socialpsykologiska diskursen gällande genus, en bredare syn på identitets- och genuskonstruktion utanför normen, då vi uppfattar detta som underrepresenterat inom den socialpsykologiska forskningen.

 • 335.
  Bernhard, Alexander
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Simon, Gustavsson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nyckeltalsanalys mellan IFRS och US GAAP: En kvantitativ studie av dubbelnoterade läkemedelsföretag2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ekonomin blir allt mer global och redovisningsinformation analyseras av olika investerare över hela världen. Informationen som jämförs behöver vara jämförbar med varandra för att ge rättvisande vägledning i ett beslutsfattande. Börsnoterade företag inom Europeiska unionen ska upprätta sin redovisning enligt IFRS och företag som är noterade i USA ska upprätta sin redovisning enligt US GAAP. Det som skiljer regelverken åt är att US GAAP är mer regelbaserat och IFRS är principbaserat, vilket medför att företagsledningen har möjlighet att påverka redovisningen i viss utsträckning. Regelverken skiljer sig åt på en mängd olika punkter för att i vissa avseenden påminna om varandra. Men det är skillnaderna som skapar den informationsasymmetri som sedan kan vilseleda investerare som jämför bolag mellan de olika regelverken.Syftet med denna studie är att analysera om redovisning enligt IFRS eller US GAAP leder till signifikanta skillnader mellan olika nyckeltal. Genom att analysera detta vill vi belysa de eventuella skillnader som kan uppstå i de finansiella nyckeltalen vilket kan ändra investerares intresse för företaget.I studien har 21 stycken dubbelnoterade läkemedelsföretag ingått. Med dubbelnoterade innebär det i denna studie att företagen är noterade på börsen både i Europa och i USA. För dessa företag har två stycken mått för skuldsättning, två stycken mått för lönsamhet och två stycken mått för likviditet beräknats och analyserats. Komponenterna för att beräkna nyckeltalen har hämtats ur företagens egna årsredovisningar som upprättats enligt både IFRS och US GAAP. För att fastställa om regelverken har någon signifikant påverkan på nyckeltalen har vi analyserat våra nyckeltal genom en hypotesprövning. Genom denna studie har vi konstaterat att regelverken inte har någon signifikant påverkan på något av de undersökta företagens nyckeltal.

 • 336.
  Berntsson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Engdahl, Pauline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Machokrigare och jungfrur i nöd: Könsstereotypers påverkan på spelarpreferenser gällande romanser2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete fokuserar på de romanser som spelare kan inleda med icke-spelbara karaktärer samt vilken påverkan könsrelaterade stereotyper har på dessa. För att undersöka detta har det utvecklats ett textbaserat spel där deltagarna fick möjlighet att välja mellan karaktärer som porträtterar könsrelaterade stereotyper samt icke-stereotyper. Deltagarna intervjuades sedan skriftligt och en analys av den insamlade datan tyder på att spelare föredrar kvinnliga karaktärer som lever upp till stereotypiska ideal. För framtida arbeten skulle det vara intressant att även fråga deltagare efter deras sexuella läggning, då det i nuläget var en majoritet som inledde en romans med en kvinnlig karaktär och data således var något bristande för manliga karaktärer.

 • 337.
  Berntsson, Oscar
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Svensson, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vad kännetecknar det vardagsnära ledarskapet?: En observationstudie om butiker inom Svensk detaljhandel2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trots att den moderna ledarskapsforskningen började redan på 1950 – talet och är ett av de gångna årens mest studerade områden så finns det fortfarande aspekter inom detta område som inte är lika utforskade som andra. En av dessa ledarskapsaspekter är något som kallas ”det vardagsnära ledarskapet”. Ett tämligen nyetablerat och ”svenskt” fenomen som i korta drag, enligt de få tidigare, men väldigt erkända, studierna innebär att chefen bör delta så mycket som möjligt i de vardagliga arbetsuppgifterna istället för att sitta på kontoret.

  I dessa tidigare studier framkommer det även att det vardagsnära ledarskapet är högst lämpligt inom detaljhandeln och är speciellt lyckat inom mindre butiker. Denna vedertagna information leder rapporten mot sitt syfte, som är att undersöka det vardagsnära ledarskapet inom detaljhandeln och identifiera vilka eventuella kännetecken som kan finnas i dessa mindre butiker.

  För att kunna svara på studiens syfte har rapportens insamlingsmetod utgått från en kvalitativ semi-strukturerad observation kompletterat med kortare intervjuer. I studien har fyra mindre butiker granskats och iakttagits med hjälp av utformade observationstabeller, för att säkerställa att analysen och diskussionen kring studiens resultat blir så rättvisande som möjligt.

  Resultat från studien visar att det finns utmärkande kännetecken av det vardagsnära ledarskapet inom mindre butiker, och att dessa kännetecknande egenskaper i allra högsta grad påverkar butikscheferna i deras ledarskap.

 • 338.
  Berntsson, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Josefsson Brunbäck, Cathlin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Lojalitetsprogrammets betydelse: En undersökning kring ett företags lojalitetsarbete2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Då konsumenterna får allt högre inverkan på marknaden måste företagen kämpa hårdare för att hitta unika delar för att kunna få lojala kunder, då det kostar mer att skapa nya kundrelat-ioner än att behålla sina nuvarande. Eftersom konkurrensen hårdnar och det blir allt fler aktö-rer på marknaden måste företagen strida om kundernas lojalitet, här kommer lojalitetsprogram och dess betydelse in. Målet med uppsatsen är att se hur viktigt ett lojalitetsprogram kan vara för ett företag samt jämföra kundernas uppfattning med företagets egen uppfattning. Vi har valt att göra en kvali-tativ undersökning i form utav en intervju med kundklubbsansvarig på företaget, samt en kvantitativ undersökning i form utav en enkätundersökning till kundklubbsmedlemmar, detta för att få bästa resultat samt kunna jämföra men också sätta dessa två emot varandra. Då svarsfrekvensen på enkätundersökningen var väldigt låg ger detta undersökningen en låg till-förlitlighet och därmed bör man även ifrågasätta medlemmarnas engagemang till klubben. Resultatmässigt kan man tydligt se att det är ekonomiska förmåner så som rabatter som kun-derna efterfrågar, något som kundklubben redan är väl medvetna om. Dock stämde resultaten inte överens med teorin, som säger att de icke-ekonomiska förmånerna är viktigast. Man kan tydligt se att kundernas uppfattning i jämförelse med företagets stämmer överens i stora drag. För att kunna få en ökad lönsamhet bör företaget satsa lika mycket på alla segment, något dem idag inte gör.

 • 339.
  Beroun, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. 1988.
  Bortom "att göra pojkar till män": – En diskursiv studie om jämställdhetsarbetet i Försvarsmakten med fokus på kvinnor i det militära2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem:  Sedan lång tid tillbaka har det ansetts att lumpen är något av det manligaste som kan göras, för det är då ”pojkar blir till män”, och det har funnits en föreställning om att kvinnor inte hör hemma i den militära sfären. Detta med anledning att kvinnor setts som fysiskt svagare och i behov av skydd från män, vilket har medfört ett hinder för kvinnor att positionera sig i det militära. Försvarsmakten är ett av Sveriges sista manliga yrkesmonopol som avsattes först år 1989 och det har ställts många krav på kvinnor för att de skall kunna etablera sig i myndigheten. Historiskt upplevdes Försvarsmakten ha en ”grisig” jargong, kvinnor ansåg sig bli illa behandlade av befäl och sexism var något som tycktes ”sitta i väggarna”. Sverige är ett av de länder i världen som har högst andel kvinnor i arbetslivet. Trots detta har Sverige en av de mest könssegregerade arbetsmarknader i världen. Försvarsmakten arbetar idag med jämställdhet i form av handlingsplaner för jämställdhetsintegrering och mål för att uppnå en jämnare könsfördelning men det är endast 17 procent av de anställda som är kvinnor, vilket gör Försvarsmakten till en av Sveriges mest könssegregerade arbetsplatser.

  Syfte och metod: Syftet med föreliggande studie var att medvetandegöra samt öka förståelsen för hur socialt konstruerade könsnormer upplevs påverkar kvinnors möjligheter att arbeta i, utveckla sin karriär och stanna kvar i mansdominerade organisationer, i detta fall Försvarsmakten. Nio semistrukturerade djupintervjuer genomfördes på Trängregementet där respondenterna bestod av både kvinnor och män som är officerare. Utöver intervjuerna har även flertalet olika dokument granskats som primärt underlag för den diskursanalys som utfördes i studien samt att dokumentationen och empirin verkade som supplement till varandra. De diskursanalytiska metoderna som använts var delar av diskurspsykologi och Bacchias WPR-ansats. Intervjuerna och de granskade dokumenten utgör även studiens triangulering i syfte att erhålla ett bredare perspektiv och därmed gavs möjligheten till en djupare, mer träffsäker och fullständig bild av Försvarsmaktens jämställdhetsarbete.

  Resultat och slutsatser: Utifrån den diskursanalys som gjordes gick det att finna att Försvarsmakten ser på individen som problemet snarare än att det är organisationen som behöver åtgärdas samt att det även är individen som skall utgöra eller skapa lösningen. Kvinnor har formellt sett goda möjligheter till att göra karriär i Försvarsmakten. Karriärutveckling upplevs däremot som allt för snabb så att relevanta kunskaper och erfarenheter inte erhålls i den mån som upplevs behövas. Kvinnor har dessutom utmaningar med sin identitetsutveckling där de slits mellan att inte vara för ”kvinnliga” men inte heller för ”manliga”. Därmed upplever kvinnor att de inte når upp till de förväntningar som sätts på dem eller så väljer de att anta en mer ”maskulin” form för att försöka anpassa sig till normen. Stereotyper och jargong påverkar således kvinnor ur en negativ aspekt i deras arbete.

 • 340.
  Bertilsson, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ring, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Etiska konsumenter: Gapet mellan intentioner och handlingar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning bekräftar att ett gap mellan intention och handling finns. Denna studie belyser etiska konsumenter samt gapet mellan att vilja handla etiskt och hållbart men att inte alltid göra det. Fokus har legat på att ta reda på varför detta gap uppstår och att skapa en förståelse för de faktorer som påverkar konsumenters köpbeteenden. En avgränsning till klädbranschen har gjorts då det finns begränsat med forskning kring gapet inom detta område samt ett till synes begränsat utbud av etiska och hållbara kläder. Genom en kvalitativ metod har 37 semistrukturerade intervjuer gjorts. Intervjuerna har ägt rum i två olika köpcentrum i Sverige. Resultatet visar att det finns respondenter som känner igen sig i det så kallade gapet och de främsta faktorerna respondenterna menar påverkar deras handlingar är pris, hållbara kläder ansågs dyra, informationsbrist, svårt att veta vad som är hållbart och inte samt bekvämlighet, orken att söka information på egen hand är begränsad. Det framkom även att en bristande tillit till det media och företag kommunicerar finns från konsumenternas sida och att detta kan vara en bidragande faktor till att gapet uppstår. Respondenter uttryckte att det aldrig finns några garantier för att de produkter som sägs vara tillverkade under bra förhållanden faktiskt är det. En slutsats om att det inom klädbranschen finns mycket för företag att arbeta med för att öka sin trovärdighet gentemot konsumenterna har kunnat dras. Det ligger dock även ett ansvar hos konsumenter att våga göra sin röst hörd samt att vara öppna för förändring. Det är en ömsesidig relation mellan företag, individer och samhälle

 • 341.
  Beydon, Mimmi
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lilja, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Rekrytera utan fördomar: En kvalitativ studie om hur rekryterare kan hantera svårigheter med omedveten diskriminering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människan anses ofta vara organisationens viktigaste resurs. Av den anledningen är det ytterst viktigt att rätt kandidat anlitas till rätt företag. Det är inte helt lätt alla gånger att vara objektiv som rekryterare i sitt val av kandidater. Det föreligger en tendens hos människor att tycka om folk som delar liknande attityder, personlighetsdrag och ekonomisk status som sig själva. Detta kan i sin tur leda till att rekryterare på grund av förutfattade meningar drar förhastade slutsatser gentemot kandidater.

  Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för varför rekryterare har svårt att göra rättvisa bedömningar av kandidater och vad de kan göra för att hantera dessa svårigheter för att minska risken för omedveten diskriminering. Anledningen till val av detta område har sin förklaring i att, trots att det föreligger forskning om hur fördomar styr över bedömningen av andra människor så finns det inte särskilt många studier som lyfter fram detta ur ett rekryteringssammanhang.

  Metod: Studiens empiriska material har samlats in genom intervjuer med rekryterare från tio olika företag i olika branscher. Teorier och effekter har använts i studien i syfte av att analysera intervjusvaren och dessa är: likhetseffekten, balansteorin, kompetensblomman, haloeffekten, djävulseffekten och femfaktorteorin.

  Slutsats: Studiens resultat har visat att det förekommer omedvetna fördomar vid rekrytering i de olika företagen. Det har visat sig bland annat vad gäller respondenternas syn på kandidaterna att utseendet har en avgörande faktor i rekryteringsprocessen. Det har emellertid också visat sig att rekryterare kan arbeta mot fördomar genom att exempelvis ha tydligt strukturerade intervjufrågor för att inte riskera att ställa irrelevanta frågor för de berörda tjänsterna. Ett annat sätt att motverka omedveten diskriminering är genom att ha tydliga kravmål på vilka kandidater som efterfrågas. De kandidater som inte uppfyller kravmålen, får därav ingen chans till att bli kallad på intervjuer.

 • 342.
  Bialecki, Veronica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Olofsson, Markus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Skatteundandraganden i kontantbranschen: En studie om hur Skatteverket upptäcker skatteundandragande och vilka åtgärder de vidtar2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Skatteundandraganden inom kontantbranschen är ett stort problem. Restaurangbranschen är den bransch som är mest drabbad men det förekommer även i taxi- och frisörbranschen. Med kontantbranschen avses en verksamhet, där det mest förekommer kontanter och där köparna oftast inte har något intresse av kvitto. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur Skatteverket får kännedom om ett eventuellt skatteundandragande inom kontantbranschen. Utifrån den kännedomen har det varit intressant att även undersöka vilka åtgärder Skatteverket vidtar därefter.

  Skatteverket får reda på skatteundandraganden på en mängd olika sätt exempelvis genom att företaget inte fört personalliggare eller att skatterevisorerna fått in orena revisionsberättelser av de externa revisorerna eller genom anonyma tips från allmänheten. Skatteverket kan även genom kund- respektive kontanträkning hitta felaktigheter i företagens redovisning. Skatteverket kan genom en skatterevision avgöra om felaktigheterna har skett genom misstag och okunskap, eller om det har skett på ett avsiktligt sätt, för att företaget skall kunna stoppa undan kontanter som egentligen skall beskattas. Beror felen på avsiktlighet från företagets sida har de begått ett brott och skatterevisorn skall genast göra en anmälan till EBM.

  Genom att intervjua tre skatterevisorer samt två skatteinformatörer, har slutsatser kunnat dras att Skatteverkets arbete för att försöka bekämpa skatteundandraganden är mycket omfattande. Skatteverket har olika metoder de kan använda sig av för att försöka upptäcka skatteundandraganden. Det senaste är att det kommer en ny lag år 2010 som kräver att alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning skall ha certifierade kassaregister och då kommer Skatteverket ytterliggare ett steg närmare fusket inom framförallt restaurangbranschen som är den bransch där det förekommer mest skattefusk.

 • 343.
  Bidiwala, Nadya
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Att vistas ute på förskolans gård: Utegård som pedagogisk arena2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi lever i ett samhälle där det förekommer mycket stress. Barn upplever en ökad stress som kan vara relaterad till minskad fysisk aktivitet på grund av att allt mer av deras fritid ägnas åt tevetittande och dataspel. Detta gör att en dålig vana växer även bland de små barnen, som hellre vill sitta stilla än röra på sig. Utgångspunkten är vikten av att redan i förskolan skapa en önskan hos barnen att komma ut i utomhusmiljö och att de ska tycka att det är roligt och spännande att vara ute. Syftet med studien är att lyfta fram förskolepedagogers yrkesroll för sitt pedagogiska arbete på förskolegården. De tre forskningsfrågorna som besvaras är (1) Hur resonerar förskolepedagoger kring det pedagogiska arbetet med barns utelek på förskolegården? (2) Hur resonerar de kring utformningen av förskolegården i relation till det pedagogiska arbetet med barnens utelek? och (3) Hur resonerar de kring delaktighet vad gäller att utforma förskolans utegård? Studien har som utgångspunkt följande begrepp; utelek, förskolegårdens utformning och pedagogiskt arbete. Studien är kvalitativ och bygger på intervjuer med pedagoger. Resultatet visade att förskolegårdarna i studien uppfyller barns "naturliga" behov som att träna sin kropp genom att springa, hoppa, leka samt samarbeta både i självbestämda och styrda aktiviteter. Pedagogernas intresse för utemiljöns utformning spelar stor roll för barns lek och utveckling. Studien bidrar till en inblick i vad utemiljöns utmaningar består i och hur dess utformning påverkar barns utelek och utveckling.

 • 344.
  Bilgiç, Emrah
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Causal relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth in Turkey2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Although there is a considerable evidence on the link between Foreign Direct Investment (FDI) and economic growth in developing countries, the causal relationship of these two variables still remains an important question. This study attempts to examine the possible causal relationship between FDI and economic growth in Turkey, during the period 1992 (Quarter 2) – 2006 (Quarter 3). We employed the Johansen Cointegration and Granger Causality tests for detecting the long run or short run causality. Our results showed that there is no long run relationship between the variables, which led us to search the causality in the short run. However we couldn’t find any evidence for a causality running from FDI to economic growth or economic growth to FDI in Turkey.

 • 345.
  Binaku, Ramiz
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Turcinhodzic, Alen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  GRÖN MARKNADSFÖRING –KONKURRENSFÖRDELAR VID ARBETE MED GRÖNA PRODUKTER OCH GRÖN MARKNADSFÖRING: En studie ur företagets perspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka hur textilföretag använder ”gröna argument” i sin marknadsföring och hur dessa argument påverkar konkurrensfördelarna i dessa företag. Undersökningen genomfördes utifrån kvalitativa intervjuer med chefer som är ansvariga för miljöfrågor inom området marknadsföring. Undersökningens syfte är att klarlägga hur företag använder ”gröna argument” för att skapa konkurrensfördelar. Vi har valt att begränsa undersökningsområdet till textilbranschen där undersökningen utfördes på sex företag. De två teorierna Porters fem konkurrenskrafter och Marknadsföringsmixen utgör den största delen av den teoretiska referensramen.Undersökningen visade att företagen idag använder sig utav ”gröna argument” i sin marknadsföring för att uppnå konkurrensfördelar, men enbart till en viss gräns. Samtliga företag förstår vikten av att arbeta mer miljömedvetet och att reducera de negativa följder på miljön som ofta uppstår som ett resultat av ett företags aktiviteter. Det framgår dock att samtliga företag väljer att inte aktivt förmedla sitt miljöåtagande och de åtgärder som företagen vidtar till respektive konsumentsegment. Intrycket är att mycket av det miljöarbete som görs är ett resultat av att företagen inte vill hamna steget efter sina konkurrenter då det i framtiden kan komma att bli en konkurrensfördel.

 • 346.
  Birgersson, David
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  SKRÄCK OCH AVSKY: Att framkalla stötande känslor i skräck2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad olika fysiska avvikelser kring en humanoids ögon/syn kan framkalla stötande känslor, de fysiska avvikelser som undersöks är: sjukdom, stympning och mutation. Studien byggde bland annat kring teorier kopplade till attraktivitet och hälsa och undersökte hur man kan använda ohälsa för att väcka stötande känslor.Inför studien skapades totalt åtta porträtt, en för varje fysisk avvikelse samt kön. En enkät skickades sedan ut till män och kvinnor i åldrarna 18-29 där de fick ta ställning till porträtten genom att gradera dem utifrån en 7-siffrig skala.Resultatet i undersökningen visade att majoriteten av respondenterna upplevde den fysiska avvikelse mutation som mest stötande, detta på grund av dess omänskliga utseende. Det fanns dock en problematik kring användningen av 3D modeller i undersökningen, framtida arbete skulle gynnas av att använda ett annat medium, exempelvis fotografi.

 • 347.
  Birgersson, David
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Skräck och avsky: Att framkalla stötande känslor i skräck2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad olika fysiska avvikelser kring en humanoids ögon/syn kan framkalla stötande känslor, de fysiska avvikelser som undersöks är: sjukdom, stympning och mutation. Studien byggde bland annat kring teorier kopplade till attraktivitet och hälsa och undersökte hur man kan använda ohälsa för att väcka stötande känslor.

  Inför studien skapades totalt åtta porträtt, en för varje fysisk avvikelse samt kön. En enkät skickades sedan ut till män och kvinnor i åldrarna 18-29 där de fick ta ställning till porträtten genom att gradera dem utifrån en 7-siffrig skala.

  Resultatet i undersökningen visade att majoriteten av respondenterna upplevde den fysiska avvikelse mutation som mest stötande, detta på grund av dess omänskliga utseende. Det fanns dock en problematik kring användningen av 3D modeller i undersökningen, framtida arbete skulle gynnas av att använda ett annat medium, exempelvis fotografi.

 • 348.
  Birgersson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Nossler, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kommunikationens roll i matematikundervisningen: en studie ur ett lärarperspektiv2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det socialkonstruktivistiska synsättet på lärande och vikten av samspel och kommunikation som ett medel för lärande är idag mycket aktuellt. Det framhålls av både forskare inom pedagogik och i läroplaner. Följande studie har behandlat undervisningen i ämnet matematik, med utgångspunkt i hur kommunikation används som ett lärandeverktyg. Teorier om att kunskap är något som överförs till eleverna, traditionell förmedlingspedagogik, eller att det byggs upp främst genom enskild aktivitet, konstruktivism, får idag mindre intresse. Därför är det intressant att ta reda på i vilken grad dessa utgör en del av matematikundervisningen. Syftet med studien har varit att urskilja de lärandeteorier som synliggörs i matematikundervisningen, med utgångspunkt i hur de olika teorierna ser på kommunikation som ett lärandeverktyg. Fyra intervjuer med lärare i år två har utgjort underlag för den empiriska datainsamlingen. Resultatet visade att alla tre grundläggande lärandeteorier som studien utgått från utgör en del av lärarnas matematikundervisning. Det skiljer sig dock mellan lärarna i vilken grad dessa syns i deras utsagor om undervisningen och i vilken utsträckning kommunikation används som ett medvetet och problematiserat lärandeverktyg. Det är inte självklart att den lärandeteori som är mest omtalad för tillfället alltid är den bästa. En slutsats är också att ett kommunikativt klassrum inte uppstår automatiskt, det krävs exempelvis en inställning att alla kan bidra till varandras lärande och att eleverna får möjlighet att öva på sina kommunikationsfärdigheter.

 • 349.
  Birgersson, Jenny
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Nossler, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kommunikationens roll i matematikundervisningen: en studie ur ett lärarperspektiv2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det socialkonstruktivistiska synsättet på lärande och vikten av samspel och kommunikation som ett medel för lärande är idag mycket aktuellt. Det framhålls av både forskare inom pedagogik och i läroplaner. Följande studie har behandlat undervisningen i ämnet matematik, med utgångspunkt i hur kommunikation används som ett lärandeverktyg. Teorier om att kunskap är något som överförs till eleverna, traditionell förmedlingspedagogik, eller att det byggs upp främst genom enskild aktivitet, konstruktivism, får idag mindre intresse. Därför är det intressant att ta reda på i vilken grad dessa utgör en del av matematikundervisningen. Syftet med studien har varit att urskilja de lärandeteorier som synliggörs i matematikundervisningen, med utgångspunkt i hur de olika teorierna ser på kommunikation som ett lärandeverktyg. Fyra intervjuer med lärare i år två har utgjort underlag för den empiriska datainsamlingen. Resultatet visade att alla tre grundläggande lärandeteorier som studien utgått från utgör en del av lärarnas matematikundervisning. Det skiljer sig dock mellan lärarna i vilken grad dessa syns i deras utsagor om undervisningen och i vilken utsträckning kommunikation används som ett medvetet och problematiserat lärandeverktyg. Det är inte självklart att den lärandeteori som är mest omtalad för tillfället alltid är den bästa. En slutsats är också att ett kommunikativt klassrum inte uppstår automatiskt, det krävs exempelvis en inställning att alla kan bidra till varandras lärande och att eleverna får möjlighet att öva på sina kommunikationsfärdigheter.

 • 350.
  Birgersson, Niklas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ekman, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Rättvist ledarskap inom kriminalvården2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att attribuera effekten av rättvist ledarskap på arbetstillfredsställelse då det saknats specifik forskning inom området. Studien genomfördes i ett verksamhetsområde inom kriminalvården. Studien syftade även till att undersöka effekten av rättvist ledarskap på turnover intention och förekomsten av psykosomatiska besvär hos de anställda. Totalt 103 kriminalvårdare besvarade enkäten som mätte ovan nämnda variabler. Resultaten visade ett signifikant positivt samband mellan samtliga former av rättvisa och arbetstillfredsställelse. Resultaten visade vidare ett samband att rättvist ledarskap leder till en minskning av psykosomatiska besvär och minskad grad av turnover intention.

45678910 301 - 350 av 2254
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf