his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 2337
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Bergström, Henrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hammar, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ANHÖRIGAS UPPLEVDA SITUATION NÄR EN NÄRSTÅENDE VÅRDAS PÅ EN INTENSIVVÅRDSAVDELNING: -En litteraturöversikt2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Intensivvårdsavdelningen är en avdelning där kritiskt- och akut sjuka patienter vårdas. Avdelningen har specialiserade rutiner och utrustning för omvårdnad samt övervakning. Sjuksköterskan på en intensivvårdsavdelning har ansvar över omvårdnaden av patienten tillsammans med ledandet av omvårdnadsarbetet i vårdlaget. Utöver har även sjuksköterskan ett ansvar att uppmärksamma den anhöriga. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att förstå anhörigas upplevelser i denna situation för att kunna ge en god omvårdnad även till dem. Syfte:  Att beskriva anhörigas upplevda situation när en närstående vårdas på en intensivvårdsavdelning. Metod: Litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats med ett anhörigperspektiv för att belysa upplevelser. Resultat: Anhöriga kunde uppleva flera faktorer som påverkade situationen negativt. Rutiner, teknisk utrustning och vårdinsatser upplevdes främmande och förvirrande. Situationen gjorde det svårt för den anhörige att uppleva sig nära patienten. Anhöriga upplevde att god kommunikation och information påverkade situationen positivt. Anhöriga upplevde det viktigt att kunna vara delaktig i vården och beslutsfattandet. Slutsats: Att som anhörigas hamna på en intensivvårdsavdelning är en främmande situation som skiljer sig från andra avdelningar. Det finns olika regler, utrustning och situationer som försvårar möjligheten för den anhörige att förstå och se sammanhanget. Det är av betydelse att vården uppmärksammar och skapar möjlighet för en ökad förståelse och ett sammanhang för de anhöriga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 302.
  Bergström, Marina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Wiklander, Shaghayegh
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Unga kvinnors användande av sexualitet som självskadebeteende: En kvalitativ studie2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Unga kvinnor som skadar sig med sin sexualitet har uppmärksammats på senare år. De som tidigare i livet varit utsatta sexuellt är överrepresenterade bland dessa kvinnor som skadar sig själva med sexualitet.Syfte: Syftet med studien var att beskriva unga kvinnors upplevelser av sexualitet som självskadebeteende.Metod: En kvalitativ studie med fenomenologisk ansats av egna skrivna berättelser. Datamaterialet analyserades med hjälp av innebördsanalys.Resultat: Unga kvinnor som skadar sig genom sexualitet söker bekräftelse bland annat genom att publicera bilder på internet för att få positiv feedback om det egna utseendet. Vidare använder de sin sexualitet till att uppnå en kick och få en känsla av att duga till och på sätt dämpa den ångest de bär på. Dessa unga kvinnor behöver mycket stöd från omgivningen för att kunna förstå och bearbeta sitt självskadebeteende.Slutsats: Skolsköterskor behöver uppmärksamma att sexualitet som självskadebeteende existerar och finns i alla samhällsklasser. Skolsköterskor kan genom kontinuitet och förtroendegivande bemötande skapa en god relation som bygger på ett genuint intresse att vilja förstå dessa unga kvinnor utifrån ett livsvärldsperspektiv. För att kunna erbjuda det stöd som dessa unga kvinnor behöver är det viktigt att hen vågar finnas där, lyssna och ställa frågan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 303.
  Bergström, Natalie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  The neural correlates of cognitive reappraisal stress resilience2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Resilience refers to the fact that some individuals cope well with stressful experiences. Many factors contribute to this sort of resilience, such as the early environment, the serotonin transporter gene (5-HTTPLR), the hypothalamic-pituitaryadrenal (HPA) axis, the sympathetic-adrenal medullary (SAM) axis, and emotion regulation techniques. The aim of this thesis is to investigate which factors contribute to resilience, with a particular focus on the emotion regulation technique of cognitive reappraisal. The results show that the prefrontal cortex (PFC) and amygdala each play a crucial role when it comes to stress regulation. Studies have found that the PFC inhibits the amygdala response, but that the PFC is vulnerable to exposure to chronic stress. As a result, the PFC might fail to inhibit the amygdala response. Individuals who use cognitive reappraisal techniques – which has been associated particularly with frontal and parietal brain activity – seem to be less prone to this sort of problem, and, as a result, more resilient to stress.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 304.
  Bernanker Lundaahl, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Klint Carlander, Anna-Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ungdomars syn på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sex och samlevnad är en av många faktorer som har betydelse för hälsa och välbefinnande hos såväl vuxna som ungdomar. Alla elever har rätt att få sex- och samlevnadsundervisning i skolan. I arbetet med att stärka ungdomars förmåga att göra medvetna och ansvarstagande val som rör sexualitet och relationer är sex- och samlevnadsundervisningen en viktig del.

  Syfte: Att beskriva hur förstaårselever på gymnasiet upplever den sex- och samlevnadsundervisning som de hade i högstadiet.

  Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats och data analyserades med innehållsanalys. Fyra fokusgrupper genomfördes med totalt 20 deltagare. 

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; Eleverna beskriver att sex- och samlevnadsundervisning är av stor betydelse, Att ha erfarenhet av en undervisning som upplevs bristfällig samt elevernas önskemål om förändring i undervisningen.

  Slutsats: Ungdomarna upplever att sex- och samlevnadsundervisning är viktig men att undervisningen i detta ämne också har brister. Det finns behov av att lyssna på och respektera unga människors åsikter gällande undervisningen i sex- och samlevnad. Detta för att anpassa undervisningen utifrån ungdomars livsvärld och deras behov och därmed bidra med betydelsefull kunskap i ämnet. Skolsköterskors omvårdnadsperspektiv kan tänkas bidra till den öppenhet och följsamhet för individens unika behov vilket efterfrågas av deltagarna. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 305.
  Bernhard, Pauline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Neurala korrelat till medkänsla med speciellt fokus på självmedkänsla2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 306.
  Bernvik, Erika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jakobsson van Stam, Ebba
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Blivande förstagångspappors förväntningar inför förlossningen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förlossning är en del av transitionen till föräldraskap. Transitionen underlättas genom professionellt stöd. I barnmorskors ansvarsområde ingår det att ge stöd. Det som påverkar pappors förlossningsupplevelser är bland annat professionellt stöd och förväntningar. Förlossningsupplevelser påverkar pappors välmående och föräldraskap.

  Syfte: Beskriva blivande förstagångspappors förväntningar inför förlossningen.

  Metod: Kvalitativa semistrukturerade enskilda intervjuer utfördes med sex blivande förstagångspappor, vars kvinnor var i graviditetsvecka 29 till 35. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Blivande pappor har svårt att föreställa sig vad som kommer ske under förlossningen. Förstagångspappor förväntar sig en lugn stund med sin familj efter födseln för att kunna bearbeta att två blivit tre. Blivande pappor förväntar sig att de kommer ha en stödjande roll under förlossningen. De förväntar sig att det kommer vara mycket känslor under förlossningen och barnets första timmar. Barnmorskor förväntas inneha en stödjande roll gentemot både blivande pappor och födande kvinnor.

  Konklusion: Barnmorskor bör ge stöd till blivande pappor utifrån individuella behov. Professionellt stöd till blivande pappor möjliggör för dem att vara ett stöd till de födande kvinnorna under förlossningen. Förstagångspappor förväntar sig att stöd kommer vara viktigt för att de ska känna sig trygga under förlossningen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Blivande förstagångspappors förväntningar inför förlossningen
 • 307.
  Bernvik, Erika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jakobsson van Stam, Ebba
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelse av lidande relaterat till cytostatikabehandlingen vid bröstcancer: En litteraturöversikt2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och en vanlig behandlingsmetod är cytostatika, vilken kommer med ett flertal biverkningar. Lidande kategoriseras i tre olika former. Etiska principer används vid ställningstagande av behandling. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av lidande relaterat till cytostatikabehandlingen vid bröstcancer. Metod: Studien är en litteraturöversikt som utgår från kvalitativ forskning. Elva artiklar granskades och sammanfattades genom att utgå från Friberg (2012). Resultat: Kvinnor med bröstcancer drabbas av ett lidande i relation till cytostatikabehandling. De upplever att de förlorar en del av sin identitet i samband med att de får ett förändrat utseende. Människor i deras omgivning behandlar dem annorlunda och de klarar inte av att göra samma saker som tidigare i rollen som mor, fru, väninna och kollega. Lidandet består även av fysiska symtom relaterade till själva behandlings- och sjukperioden, men även av symtom som inte går tillbaka efter avslutad behandling. Diskussion: Det är de fysiska biverkningarna som leder till psykiska biverkningar då kvinnorna upplever förlorad identitet, skuld och skam. Vårdpersonalen har en viktig roll i att informera och bemöta kvinnorna på ett bra sätt för att minska vårdlidande. Cytostatikabehandlingen ger upphov till lidande i form av både sjukdomslidande och vårdlidande, men även livslidande. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 308.
  Berthenet, Elvire
  et al.
  Swansea University, United Kingdom.
  Yahara, Koji
  National Institute of Infectious Diseases, Toyama, Japan.
  Thorell, Kaisa
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Pascoe, Ben
  University of Bath, United Kingdom.
  Meric, Guillaume
  University of Bath, United Kingdom.
  Mikhail, Jane M.
  Swansea University, United Kingdom / Cardiff University, United Kingdom.
  Engstrand, Lars
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Enroth, Helena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Burette, Alain
  Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell/Site de la Basilique, Brussels, Belgium.
  Megraud, Francis
  Centre National de Référence des Campylobacters et des Hélicobacters, Bordeaux, France / University Bordeaux, France.
  Varon, Christine
  University Bordeaux, France.
  Atherton, John C.
  Nottingham Digestive Diseases Centre and National Institute for Health Research (NIHR) Nottingham Biomedical Research Centre, Nottingham University Hospitals NHS Trust and University of Nottingham, Nottingham, United Kingdom.
  Smith, Sinead
  Trinity College Dublin, Ireland.
  Wilkinson, Thomas S.
  Swansea University Medical School, Swansea University, Microbiology and Infectious Disease Group, Swansea, United Kingdom.
  Hitchings, Matthew D.
  Swansea University, United Kingdom.
  Falush, Daniel
  University of Bath, United Kingdom.
  Sheppard, Samuel K.
  University of Bath, United Kingdom.
  A GWAS on Helicobacter pylori strains points to genetic variants associated with gastric cancer risk2018Ingår i: BMC Biology, ISSN 1741-7007, E-ISSN 1741-7007, Vol. 16, nr 1, artikel-id 84Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND:

  Helicobacter pylori are stomach-dwelling bacteria that are present in about 50% of the global population. Infection is asymptomatic in most cases, but it has been associated with gastritis, gastric ulcers and gastric cancer. Epidemiological evidence shows that progression to cancer depends upon the host and pathogen factors, but questions remain about why cancer phenotypes develop in a minority of infected people. Here, we use comparative genomics approaches to understand how genetic variation amongst bacterial strains influences disease progression.

  RESULTS:

  We performed a genome-wide association study (GWAS) on 173 H. pylori isolates from the European population (hpEurope) with known disease aetiology, including 49 from individuals with gastric cancer. We identified SNPs and genes that differed in frequency between isolates from patients with gastric cancer and those with gastritis. The gastric cancer phenotype was associated with the presence of babA and genes in the cag pathogenicity island, one of the major virulence determinants of H. pylori, as well as non-synonymous variations in several less well-studied genes. We devised a simple risk score based on the risk level of associated elements present, which has the potential to identify strains that are likely to cause cancer but will require refinement and validation.

  CONCLUSION:

  There are a number of challenges to applying GWAS to bacterial infections, including the difficulty of obtaining matched controls, multiple strain colonization and the possibility that causative strains may not be present when disease is detected. Our results demonstrate that bacterial factors have a sufficiently strong influence on disease progression that even a small-scale GWAS can identify them. Therefore, H. pylori GWAS can elucidate mechanistic pathways to disease and guide clinical treatment options, including for asymptomatic carriers.

 • 309.
  Bezrukova, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Karlsson Hellström, Julia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sjuksköterskors erfarenheter av vad i arbetssituationen som medverkar till stress, utbrändhet och utmattning: En litteraturöversikt2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stress är vanligt förekommande i sjuksköterskeyrket och kan även leda till utbrändhet och utmattning. Sjuksköterskor arbetar under högt tempo med stort ansvar. Även nära relation med patienter ingår i sjuksköterskeyrket. Ohälsosam arbetsmiljö kan både påverka sjuksköterskors hälsa och patientsäkerheten och kan därmed leda till allvarliga konsekvenser. Syfte: Är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av vad i arbetssituationen som medverkar till stress, utbrändhet och utmattning. Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingår. Resultat: Ur analysen framkom två huvudkategorier; Känslor av otillräcklighet och Brister i omgivande organisation med nio underkategorier. Konklusion: Sammanfattningsvis tenderar upplevelse av stress, utbrändhet och utmattning hos sjuksköterskor förekomma i flera länder. För att sjuksköterskor ska kunna må bra på sina arbeten krävs att verksamheten åtgärdar problemen som framkommit.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 310.
  Bharadwaj, Mausumi
  et al.
  Division of Molecular Genetics & Biochemistry, Institute of Cytology & Preventive Oncology (ICMR), NOIDA, India.
  Hussain, Showket
  Division of Molecular Genetics & Biochemistry, Institute of Cytology & Preventive Oncology (ICMR), NOIDA, India.
  Tripathi, Richa
  Division of Molecular Genetics & Biochemistry, Institute of Cytology & Preventive Oncology (ICMR), NOIDA, India.
  Singh, Neha
  Department of Biotechnology, Panjab University, Chandigarh, India.
  Mehrotra, Ravi
  Division of Cytopathology, Institute of Cytology & Preventive Oncology (ICMR), NOIDA, India.
  Human Papillomavirus (HPV): Diagnosis and Treatment2014Ingår i: Animal Biotechnology: Models in Discovery and Translation / [ed] Ashish Verma & Anchal Singh, Elsevier, 2014, s. 95-120Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 311.
  Binder, Pauline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Department of Women’s and Children’s Health (IMCH), Akademiska Hospital/Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Gustafsson, Annica
  Department of Woman and Child Health/Division of Reproductive and Perinatal Health Care, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Uvnäs-Moberg, Kerstin
  Swedish University of Agriculture, Skara, Sweden.
  Nissen, Eva
  Department of Woman and Child Health/Division of Reproductive and Perinatal Health Care, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Hi-TENS combined with PCA-morphine as post caesarean pain relief2011Ingår i: Midwifery, ISSN 0266-6138, E-ISSN 1532-3099, Vol. 27, nr 4, s. 547-552Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives:  to examine effectiveness and overall opiate consumption between high-sensory transcutaneous  electrical  nerve  stimulation  (Hi-TENS)  combined  with  patient-controlled  analgesia  with morphine and patient-controlled analgesia with morphine alone following elective (e.g. scheduled) caesarean birth. Design:  randomised, controlled study. Setting:  a county hospital in south-west Sweden. Participants:  42 multiparous women. Measurements and findings:  participants were randomly assigned and connected to patient-controlled analgesia  with  morphine  alone  or  in  combination  with  Hi-TENS  apparatus.  Levels  of  morphine consumed were calculated every third hour during the first 24 hours post partum. Pain and sedation were assessed by visual analogue scale at one, three, six, nine, 12 and 24 hours post partum. Total consumption  of  morphine  differed  significantly  between  the  groups:  morphine  with  TENS  was 16.2+/-12.6 mg and morphine alone was 33.1+/-20.9 mg (p = 0.007). Assessment of pain relief showed no  significant  difference.  Sedation  differed  significantly  between  the  groups  (p = 0.045),  especially between three and 12 hours post partum (p = 0.011). Key conclusions and implications for practice:  pain relief from a combination of Hi-TENS and patient-controlled analgesia with morphine was as effective as patient-controlled analgesia with morphine alone, produced less sedation and reduced morphine use by approximately 50%. Women undergoing a caesarean section should be given the opportunity to make an informed choice about post operative pain relief before surgery. A presumed benefit of this treatment combination is that the mother is more alert and better able to interact with her newborn during the first hours after birth without drowsiness due to large doses of opiates.

 • 312.
  Birgersson, Elsa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lundberg, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Unga svenska kvinnors erfarenheter av att leva med Anorexia Nervosa: En självbiografistudie2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) innebär en viljestyrd viktnedgång där en låg sjukdomsinsikt ofta förekommer. Bland de psykiska sjukdomarna har AN den högsta mortaliteten och antalet som vårdas för sjukdomen har sedan 1990-talet tredubblats. För att kunna förstå och på ett djupare plan kunna hjälpa unga kvinnor som lever med sjukdomen behövs kunskap och erfarenhet av deras upplevelser. Syfte: Att beskriva unga svenska kvinnors erfarenheter av att leva med Anorexia nervosa. Metod: Induktiv ansats där datamaterialet bestående av självbiografier analyseras med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Ur analysen framkom tre kategorier; påverkan på självkänslan, svårigheter i relationen med familj och vänner och sjukdomen reglerar vardagen med sex underkategorier. Konklusion: Unga kvinnor med AN har ett kontrollbehov som orsakar en social hämning och ångest. Dessa kvinnor behöver bekräftelse från sin omgivning och hälso- och sjukvården på att de är sjuka och har rätt till att må bättre.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Unga svenska kvinnors erfarenheter av att leva med Anorexia Nervosa: En självbiografistudie
 • 313.
  Birgersson, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ljunggren, Madelen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  ETT SÅRAT HJÄRTA: Upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen efter en hjärtinfarkt2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje dag drabbas cirka 100 personer av hjärtinfarkt i Sverige, vilket visar att hjärtinfarkt är ett stort samhällsproblem. Det är viktigt att skapa en samlad bild av dessa patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen för att vårdpersonal ska kunna genomföra en god omvårdnad. Syftet med studien är därför att med hjälp av Katie Erikssons hälsokors belysa patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande i vardagen efter en hjärtinfarkt. Metoden som har använts är en kvalitativ litteraturstudie som baserats på självbiografier. I resultatet togs sju kategorier fram som speglar patienternas upplevelser i vardagen. Kategorierna är Känsla av osäkerhet, En stressad livssituation, En livslång sjukdom, Längtan efter en normal vardagstillvaro, Behov av stöd och information, Livsstilsförändringar samt En andra chans. Varje kategori har kopplats till Katie Erikssons hälsokors för att få en bild av patienternas upplevelse av hälsa och välbefinnande. Resultatet visar att alla fyra hälsopositionerna i hälsokorset finns representerade i vardagstillvaron hos patienter som genomgått hjärtinfrakt. Upplevelsen av hälsa och välbefinnande är skiftande beroende på situation, omgivning, vårdpersonalens engagemang samt hjärtinfarktens svårighetsgrad. Resultatet visar att patienter har lättare att uppleva hälsa och välbefinnande ju längre tiden går efter insjuknandet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Ett sårat hjärta
 • 314.
  Birtic, Martin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Olsson, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskan och patienten med schizofreni: En vårdande relation2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Patienter som har diagnosen schizofreni är inte unikt samlade inom den psykiatriska vården utan finns inom alla vårdspecialiteter. En viktig del av omvårdnadsarbetet hos de sjuksköterskor vilka möter dessa patienter är etablerandet av en vårdande relation med dem. Det är i denna relation som omvårdnaden tillämpas. Syftet med studien var att sammanställa och belysa forskning som beskriver sjuksköterskans vårdrelation med en patient som har diagnosen schizofreni. I en systematisk litteraturstudie granskades och analyserades åtta vetenskapliga artiklar vilket resulterade i tre huvudteman relaterade till vårdrelationen: ´etablera en vårdande relation´, ´främjar utvecklingen av vårdrelationen´ samt ´hämmar utvecklingen av vårdrelationen´. Innehållet i dessa teman framhäver att vårdrelationen är ett komplex fenomen bestående av många aspekter. Genom en förståelse utav dessa aspekters proportioner samt påverkan kan de utav sjuksköterskor ägnas medvetna åtgärder i syfte att stärka relationen till patienten och öka kvaliteten på omvårdnaden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 315.
  Bisholt, Birgitta
  et al.
  Department of Health Sciences, Karlstad University, Sweden.
  Ohlsson, Ulla
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Kullén Engström, Agneta
  School of Health, University of Borås, Borås, Sweden.
  Johansson Sundler, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Gustafsson, Margareta
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Nursing students' assessment of the learning environment in different clinical settings2014Ingår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 14, nr 3, s. 304-310Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction: Nursing students perform their clinical practice in different types of clinical settings. The clinical learning environment is important for students to be able to achieve desired learning outcomes. Knowledge is lacking about the learning environment in different clinical settings. Aim: The aim was to compare the learning environment in different clinical settings from the perspective of the nursing students. Design: A cross-sectional study with comparative design was conducted. Method: Data was collected from 185 nursing students at three universities by means of a questionnaire involving the Clinical Learning Environment, Supervision and Nurse Teacher (CLES + T) evaluation scale. An open-ended question was added in order to ascertain reasons for dissatisfaction with the clinical placement. Results: The nursing students' satisfaction with the placement did not differ between clinical settings. However, those with clinical placement in hospital departments agreed more strongly that sufficient meaningful learning situations occurred and that learning situations were multi-dimensional. Some students reported that the character of the clinical setting made it difficult to achieve the learning objectives. Conclusion: In the planning of the clinical placement, attention must be paid to whether the setting offers the student a meaningful learning situation where the appropriate learning outcome may be achieved. © 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 316.
  Bixby, Honor
  et al.
  Imperial College London, United Kingdom.
  Eiben, Gabriele
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ezzati, Majid
  Imperial College London, United Kingdom.
  Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults2019Ingår i: Nature, ISSN 0028-0836, E-ISSN 1476-4687, Vol. 569, nr 7755, s. 260-264Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Body-mass index (BMI) has increased steadily in most countries in parallel with a rise in the proportion of the population who live in cities1,2. This has led to a widely reported view that urbanization is one of the most important drivers of the global rise in obesity3-6. Here we use 2,009 population-based studies, with measurements of height and weight in more than 112 million adults, to report national, regional and global trends in mean BMI segregated by place of residence (a rural or urban area) from 1985 to 2017. We show that, contrary to the dominant paradigm, more than 55% of the global rise in mean BMI from 1985 to 2017-and more than 80% in some low- and middle-income regions-was due to increases in BMI in rural areas. This large contribution stems from the fact that, with the exception of women in sub-Saharan Africa, BMI is increasing at the same rate or faster in rural areas than in cities in low- and middle-income regions. These trends have in turn resulted in a closing-and in some countries reversal-of the gap in BMI between urban and rural areas in low- and middle-income countries, especially for women. In high-income and industrialized countries, we noted a persistently higher rural BMI, especially for women. There is an urgent need for an integrated approach to rural nutrition that enhances financial and physical access to healthy foods, to avoid replacing the rural undernutrition disadvantage in poor countries with a more general malnutrition disadvantage that entails excessive consumption of low-quality calories.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 317.
  Biörck-Markusson, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mokhayer, Zohreh
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att vårdas i slutenvård för anorexia nervosa: Patienters upplevelser2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns olika sorters ätstörningar. Bland dessa är anorexia nervosa den allvarligaste. Sjukdomen drabbar mest unga kvinnor men även unga män kan insjukna. Anorexia nervosa påverkar patienternas kroppsuppfattning negativt vilket resulterar i att de svälter sig och/eller tränar frenetiskt. Syfte: Syftet var att beskriva patienter med anorexia nervosas upplevelser av omvårdnaden under slutenvård. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ ansats valdes som metod för att svara på studiens syfte. Resultat: Det framkom fem teman ur analysen, dessa är; ”Vikten av den goda relationen”, ”En objektifierad omvårdnad”, ”Vikten av stöd”, ”Känsla av att vara övervakad” samt ”Vikten av att uppleva delaktighet”. Dessa teman beskriver patienternas upplevelser av omvårdnaden inom slutenvård. Konklusion: Patienterna upplevde omvårdnaden som både positiv och negativ. Det hade stor betydelse för patienterna om de upplevde en god relation till sjuksköterskorna. För att kunna övervinna sjukdomen var det viktigt att patienterna kände sig delaktiga i omvårdnaden. Att patienterna fick känna sig som unika personer var också något som hjälpte dem att återhämta sig.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 318.
  Bjaaland, Helen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ambivalens inför rutinmässigt navelsträngs-pH: Hur barnmorskor inom förlossningsvård resonerar kring det nyfödda barnets nytta av navelsträngs-pH2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Navelsträngs-pH tas rutinmässigt på nästan alla nyfödda barn i Sverige, det finns nu olika uppfattningar om navelsträngs-pH:ts nytta. Forskning visar att navelsträngs-pH har klinisk nytta för barn som föds vid högriskförlossningar, barnets nytta ses inte vid lågriskförlossningar. Själva provtagningsförfarandet ses inte utgöra några direkta risker för barnet. Det är viktigt att barnmorskors resonemang kring navelsträngs-pH synliggörs eftersom pH-provtagningen igår i barnmorskans ansvarsområde.

  Syfte: Att synliggöra hur barnmorskor inom förlossningsvård resonerar kring det nyfödda barnets nytta av navelsträngs-pH.

  Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex barnmorskor verksamma vid förlossningsavdelning. För dataanalys användes kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet redovisas i tre kategorier: Navelsträngs-pH är till nytta för barn som föds medtagna; Navelsträngs-pH är inte till nytta för det friska barnet och Navelsträngs-pH tas (ändå) på alla barn. Ett Övergripande tema sammanlänkar kategorierna: Ambivalens inför rutinmässigt Navelsträngs-pH, vilket visar på den ambivalens barnmorskorna känner inför navelsträngs-pH på friska barn.

  Konklusion: Barnmorskorna följer rådande rutin och tar navelsträngs-pH på alla barn. Barnmorskorna lyfter att navelsträngs-pH har stor nytta för det medtagna barnet, då ger en inarbetad rutin trygghet. På det friska barnet önskar dock barnmorskorna få göra en individuell bedömning. För att kunna göra bedömningen på ett medicinskt säkert sätt behöver nya riktlinjer utarbetas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 319.
  Bjerkeli, Pernilla J.
  et al.
  Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden / Unit for Social Epidemiology, Clinical Research Centre, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Jönsson, Anna K.
  Department of Forensic Genetics and Forensic Toxicology, National Board Forensic Medicine, Linköping, Sweden.
  Lesén, Eva
  Nordic Health Economics AB, Gothenburg, Sweden.
  Mårdby, Ann-Charlotte
  Research and Development, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden / Section for Epidemiology and Social Medicine, Department of Public Health and Community Medicine at Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Sundell, Karolina Andersson
  Section for Epidemiology and Social Medicine, Department of Public Health and Community Medicine at Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Refill Adherence in Relation to Substitution and the Use of Multiple Medications: A Nationwide Population Based Study on New ACE-Inhibitor Users2016Ingår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, nr 5, artikel-id e0155465Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: Generic substitution has contributed to economic savings but switching products may affect patient adherence, particularly among those using multiple medications. The aim was to analyse if use of multiple medications influenced the association between switching products and refill adherence to angiotensin-converting-enzyme (ACE) inhibitors in Sweden.

  STUDY DESIGN AND SETTING: New users of ACE-inhibitors, starting between 1 July 2006 and 30 June 2007, were identified in the Swedish Prescribed Drug Register. Refill adherence was assessed using the continuous measure of medication acquisition (CMA) and analysed with linear regression and analysis of covariance.

  RESULTS: The study population included 42735 individuals whereof 51.2% were exposed to switching ACE-inhibitor and 39.6% used multiple medications. Refill adherence was higher among those exposed to switching products than those not, but did not vary depending on the use of multiple medications or among those not. Refill adherence varied with age, educational level, household income, country of birth, previous hospitalisation and previous cardiovascular diagnosis.

  CONCLUSION: The results indicate a positive association between refill adherence and switching products, mainly due to generic substitution, among new users of ACE-inhibitors in Sweden. This association was independent of use of multiple medications.

 • 320.
  Bjerkeli, Pernilla J.
  et al.
  Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Mulinari, Shai
  Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden / Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Merlo, Juan
  Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Testosterone prescribing in the population — a short social epidemiological analysis in Sweden2016Ingår i: Pharmacoepidemiology and Drug Safety, ISSN 1053-8569, E-ISSN 1099-1557, Vol. 25, nr 1, s. 11-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: In recent years, there has been an increased interest for use of pharmaceutical testosterone among elderly men. However, it is still scarcely studied if this use is conditioned by socioeconomic factors in the general population of elderly men.

  METHODS: Using individual-level data from a population-based cohort of men aged 65-84 years in the County Scania, Sweden, we analysed testosterone use in 2006 in relation to demographic and socioeconomic factors by means of multiple logistic regression. We also analysed national data at the ecological level to investigate trends in prescribing between 2006 and 2014.

  RESULTS: The prevalence of testosterone use in Sweden among 65- to 84-year-old men increased by 83%, from 3.3 per 1000 men in 2006 to 6.0 in 2014. Testosterone use was more than twice as common in men in the highest income quintile compared with those in the lowest (0.68% versus 0.25%, odds ratio 2.69 and 95% confidence interval 1.80-4.02). Besides in the high-income group, testosterone use was highest in 65- to 69-year-old men, divorced men and, specially, in men with a previous hospital diagnose of hypogonadism.

  CONCLUSIONS: Our findings show socioeconomic inequities in prescription of testosterone. This is a short analysis based on limited data, but because information on this topic is scarce, our analysis adds a relevant piece of evidence and highlights the need for further research.

 • 321.
  Bjerkeli, Pernilla J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, CRC, Lund University, Malmö, Sweden.
  Mulinari, Shai
  Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, CRC, Lund University, Malmö, Sweden / Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Zettermark, Sofia
  Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, CRC, Lund University, Malmö, Sweden.
  Merlo, Juan
  Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, CRC, Lund University, Malmö, Sweden.
  Sociodemographic patterns in pharmacy dispensing of medications for erectile dysfunction in Sweden2018Ingår i: European Journal of Clinical Pharmacology, ISSN 0031-6970, E-ISSN 1432-1041, Vol. 74, nr 2, s. 209-218Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The purpose of this study is to investigate the relationship between sociodemographic factors and pharmacy dispensing of medications for erectile dysfunction (ED) in the general population of middle-aged and elderly men. By considering a number of medical conditions that could promote or contraindicate use of ED medication, the analysis could help capture prescription patterns that might not be explained by medical needs.

  METHODS: Individual-level pharmacy dispensing data from 2006 for a population-based cohort of 216,148 men aged 45-79 years in the county Scania, Sweden, were analysed. Multiple logistic regression was applied, and area under the receiver operating characteristic curve (AUC) was calculated to quantify the discriminatory accuracy (DA) of the associations. National trends in pharmacy dispensing of ED medication between 2006 and 2016 were also analysed.

  RESULTS: Pharmacy dispensing of ED medication increased between 2006 and 2016, particularly among men aged 65-79 years (from 6.8 to 9.2%). Dispensing of ED medication was positively associated with higher socioeconomic position, and divorced and widowed men were more likely to fill a prescription with ED medication than married men. These associations remained after adjusting for medical conditions. The DA of the associations was, however, rather low (AUC = 0.69 among 45-64 year olds and AUC = 0.65 among 65-79 year olds).

  CONCLUSIONS: Pharmacy dispensing of ED medication seem linked to the individuals socioeconomic position, age and marital status suggesting sociodemographic disparities in the pharmacy dispensing targeting sexual function. However, the low DA of the associations shows the limited capacity of these factors to predict ED medication use at the individual level.

 • 322.
  Bjerkeli, Pernilla J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Skoglund, Ingmarie
  Department of Primary Health Care, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Research and Development Department, Region Västra Götaland, Borås, Sweden.
  Holmgren, Kristina
  Department of Health and Rehabilitation, Institute of Neuroscience and Physiology, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Does early identification of high work related stress affect pharmacological treatment of primary care patients?: Analysis of Swedish pharmacy dispensing data in a randomised control study2020Ingår i: BMC Family Practice, ISSN 1471-2296, E-ISSN 1471-2296, Vol. 21, nr 1, artikel-id 70Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The study is part of a randomised controlled trial with the overall aim to evaluate if use of the Work Stress Questionnaire (WSQ), combined with feedback at consultation, can be used by healthcare professionals in primary health care to prevent sickness absence. The specific aim of the present study was to investigate whether there were differences in pharmacy dispensing of prescription medications between the intervention group and the control group. METHODS: The study was a randomized controlled trial. Non-sick-listed employed women and men, aged 18 to 64 years, seeking care at primary health care centres (PHCCs) were eligible participants. The intervention included early identification of work-related stress by the WSQ, general practitioner (GP) training and GP feedback at consultation. Pharmacy dispensing data from the Swedish Prescription Drug Register for a period of 12 months following the intervention was used. Primary outcomes were the number of different medications used, type of medication and number of prescribing clinics. Data was analysed using Mann Whitney U tests and chi-square tests. RESULTS: The study population included 271 individuals (132 in the intervention group and 139 in the control group). The number of different medications used per individual did not differ significantly between the control group (median 4.0) and the intervention group (median 4.0, p-value 0.076). The proportion of individuals who collected more than 10 different medications was higher in the control group than in the intervention group (15.8% versus 4.5%, p = 0.002). In addition, the proportion of individuals filling prescriptions issued from more than three different clinics was higher in the control group than in the intervention group (17.3% versus 6.8%, p = 0.007). CONCLUSION: Systematic use of the WSQ combined with training of GPs and feedback at consultation may affect certain aspects of pharmacological treatment in primary health care patients. In this randomised control trial, analysis of pharmacy dispensing data show that patients in the intervention group had less polypharmacy and filled prescriptions issued from a smaller number of different clinics. TRIAL REGISTRATION: ClinicalTrials.gov. Identifier: NCT02480855. Registered 20 May 2015.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 323.
  Bjerkeli, Pernilla J.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Clinical Sciences, Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, Lund University, Malmö, Sweden.
  Vicente, Raquel Perez
  Department of Clinical Sciences, Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, Lund University, Malmö, Sweden.
  Mulinari, Shai
  Department of Sociology, Lund University, Lund, Sweden.
  Johnell, Kristina
  Aging Research Center, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet and Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Merlo, Juan
  Department of Clinical Sciences, Unit for Social Epidemiology, Faculty of Medicine, Lund University, Malmö, Sweden / Center for Primary Health Care Research, Region Skåne, Malmö, Sweden.
  Overuse of methylphenidate: an analysis of Swedish pharmacy dispensing data2018Ingår i: Clinical Epidemiology, ISSN 1179-1349, E-ISSN 1179-1349, Vol. 10, s. 1657-1665Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: To identify overuse of methylphenidate and to investigate patterns of overuse in relation to sociodemographic and clinical characteristics. Patients and methods: Swedish national, pharmacy dispensing data were analyzed for all 56,922 individuals aged 6-79 years, who filled a methylphenidate prescription between 2010 and 2011. Overuse was defined as having above 150% days covered by the dispensed amount during 365 days from the first prescription fill, assuming use at the maximum recommended daily dose. Results: In total, 4,304 individuals (7.6% of the methylphenidate users) were categorized as overusers. The risk of overuse increased with age (OR for 46-65 years vs 6-12 years 17.5, 95% CI 14.3-21.3), and was higher in men (OR 1.4, 95% CI 1.3-1.5) and individuals with low income (OR 1.1, 95% CI 1.0-1.2), as well as in individuals with an attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) diagnosis (OR 1.4, 95% CI 1.3-1.6), health care visits (OR 1.3, 95% CI 1.2-1.4), previous ADHD medication use (OR 2.6, 95% CI 2.4-2.8), and previous diagnosis of mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use (OR 2.1 95% CI 2.0-2.3). Conclusion: Among individuals using methylphenidate in Sweden, 7.6% receive amounts that are larger than what they should have a medical need for, assuming that they were using the maximum recommended daily dose 365 days per year. Notably, the prevalence of overuse was associated with previous diagnosis of alcohol and drug misuse. The prevalence was also positively associated with higher age and previous use of ADHD medication. These findings may point toward a link between exposure time and overuse. However, future studies with long-term data are needed to investigate this.

 • 324.
  Bjurberg, Helena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Academic achievement and personality traits: an empirical and neurobiological investigation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The present thesis explores how personality traits are connected to academic achievement. First, a theoretical discussion on the neurobiological basis of different personality traits is presented, where variance in brain- activity, volume and chemistry describes possible differences in personality. Traits previously linked to academic achievement is also described in terms of neurobiology. This is followed by an empirical investigation of the connection between personality traits and academic achievement. Previous research suggest the Big Five (Costa & McCrae, 1992a) personality traits of conscientiousness, order and self-discipline to be positively associated with academic achievement. Also, similar suggestions have been put forward concerning the Values in Action (VIA-IS; Peterson & Seligman, 2004) character strengths of love of learning, self-regulation and persistence and academic achievement. 90 students in a medium sized Swedish senior high school completed the two personality inventories and their grades were collected. Positive correlations were found for the personality traits conscientiousness, order, and self-discipline and for the character strengths persistence, love of learning, perspective and open-mindedness. The results partly supported the hypotheses as well as extended the knowledge about what factors contribute to academic achievement. Discussion of the results and suggestions for further research concludes the thesis.

  Keywords: personality trait, character strength, neurobiology, academic achievement, BFI, VIA-IS

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Academic Achievement and Personality Traits: An empirical and neurobioogical investigation
 • 325.
  Bjurkvist, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Tydén, Teija
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stressprevention hos skolbarn: Skolsköterskors förebyggande insatser2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

   

  Titel: Stressprevention hos skolbarn – Skolsköterskors förebyggande insatser

  Författare: Bjurkvist Sara; Tydén Teija

  Institution: Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde

  Program/kurs: Examensarbete i omvårdnad, OM854A, 15 hp

  Handledare: Larsson Margaretha

  Examinator: Thorstensson Stina

  Sidor: 21

  Nyckelord: skolsköterskor, stress, förebyggande, omvårdnad, barn

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Bakgrund: Stress är ett vanligt hälsoproblem i dagens samhälle. Barn är lika utsatta som vuxna men har inte lika fullt utvecklad förmåga att hantera den. Skolsköterskor möter barn i det dagliga livet och har möjlighet att förebygga stress.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur skolsköterskor arbetar med att förebygga stress hos barn.

  Metod: För studien användes en kvalitativ metod och resultatet analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 10 skolsköterskor intervjuades via e-post med öppna frågor.

  Resultat: Studien resulterade i fyra huvudkategorier och fyra underkategorier. Huvudkategorierna var: Att vara tillgänglig, Skapa hanterbarhet, Hjälp till återhämtning och Samverkan.

  Konklusion: Resultatet i denna studie visar att skolsköterskor arbetar med att förebygga stress hos barn men upplever tidsbrist som ett hinder för att kunna utföra detta omvårdnadsarbete fullt ut. Därmed finns en risk att värdefullt stöd för barn inte utnyttjas. Skolsköterskor behöver tydliggöra sitt arbete och sin profession för att möjliggöra preventivt arbete mot stress hos barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 326.
  Björk, Helén
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att kommunicera trygghet i omvårdnaden av barn: en litteraturstudie2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor har ansvar för att barn är behandlade i överensstämmelse med barnens rättigheter och att interagera med dem. I bakgrunden beskriver en studie att barn upplever att sjuksköterskor inte lyssnar på dem. Barn är sårbara eftersom de är underlägsna både sina föräldrar och sjuksköterskorna beroende på deras både åldersmässiga och kunskapsmässiga övertag. Det är därför viktigt för sjuksköterskor att ge barn möjligheten att delta i beslutsfattande processer, vilket kan få dem att känna sig inkluderade, respekterade och lyssnade på som individer. På så sätt kan sjuksköterskor kommunicera trygghet. Syftet med denna studie är att beskriva hur sjuksköterskor kommunicerar trygghet i omvårdnaden av barn. Studien är en litteraturstudie gjord i form av en metasyntes. Kvalitativa studier valdes för att få ta del av barns, föräldrars och sjuksköterskors upplevelser. Resultatet visar att genom att samtala, skapa individanpassad relation, vara lyhörd och använda symbolspråk skapas förutsättningar att kommunicera trygghet. Detta förutsätter att sjuksköterskor tar sig tid att göra detta. Huruvida detta ämne är intressant för allmänsjuksköterskor diskuteras och det upplevs enligt författaren som relevant eftersom även allmänsjuksköterskor kan möta barn i sitt arbete. Slutsats: Genom att ge barnet tid, att göra barnet delaktigt med hjälp av lyhördhet, att skapa relation till barnet, individanpassa informationen, att samtala med barnet och använda sig av symbolspråk kan sjuksköterskan kommunicera trygghet i omvårdnaden av barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 327.
  Björk, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nyström, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Livet med borderline en berg och dalbana: En kvalitativ studie av bloggar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att leva med en diagnos som borderline kan göra det dagliga livet problematiskt samt bidra till mindre välbefinnande för dessa personer. Borderline påverkar personens livsvärld och hens upplevelse av sin hälsa. Det finns en märkbara ökning av denna patientgrupp i olika vårdsammanhang. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med borderline. Metod: En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Data insamlades genom sex bloggar. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier; Vara annorlunda, ett inre kaos, Annorlunda samspel med andra, Känslor som svämmar över och Målinriktad vändning i livet med nio underkategorier. Konklusion: Denna studie har bidragit med mer kunskap om personers upplevelser av att leva med borderline. Personer med borderline upplever starka känslor som påverkar deras liv, samspelen med andra människor påverkas till det negativa. Dessa personer är behov av stöd, både från närstående och professionell vårdpersonal för att få den hjälp som behövs för att kunna få förhoppningar om en framtid.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 328.
  Björk, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Barn med tumörsjukdom2009Ingår i: Pediatrisk omvårdnad / [ed] Inger Hallström & Tor Lindberg, Stockholm: Liber, 2009, 1, s. 233-238Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 329.
  Björk, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Jenholt Nolbris, Margaretha
  Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet / Centrum för barns rätt till hälsa, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg.
  Hedman Ahlström, Britt
  Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur, Högskolan Väst, Trollhättan.
  Att vara barn och möta sjukdom2012Ingår i: Att möta familjer inom vård och omsorg / [ed] Benzein Eva, Hagberg Margaretha, Saveman, Britt-Inger, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1, s. 191-206Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 330.
  Björk, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Johansson Sundler, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hammarlund, Kina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hallström, Inger
  Lund University, Department of Health Sciences, Lund, Sweden.
  Living an everyday life shaded with traces from the cancer trajectory – families' lived experiences in a six year follow up2012Ingår i: Pediatric Blood & Cancer, ISSN 1545-5009, E-ISSN 1545-5017, Vol. 59, nr 6, s. 1130-1130Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 331.
  Björk, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nordström, B.
  Division of Nursing, Department of Health Sciences, Lund University, Lund.
  Wiebe, T.
  Department of Pediatrics, Lund University Hospital, Lund, S-22185 Lund, Sweden.
  Hallström, I.
  Division of Nursing, Department of Health Sciences/The Vårdal Institute, Lund University, Lund, Sweden.
  Returning to a changed ordinary life - families' lived experience after completing a child's cancer treatment2011Ingår i: European Journal of Cancer Care, ISSN 0961-5423, E-ISSN 1365-2354, Vol. 20, nr 2, s. 163-169Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to illuminate the families' lived experience after completing a child's cancer treatment. The study took place at a University Hospital in southern Sweden. Interviews were carried out with 10 mothers, eight fathers, four patients and two siblings from a total of 10 families. The interviews were analysed with a hermeneutical phenomenological approach. One essential theme emerged from their stories, ‘returning to a changed ordinary life – incorporating a trying and contradictory experience’. The families felt relieved that the treatment was over yet they experienced strains in their daily life. Family members felt changed and especially the parents needed to focus on themselves in order to recover. Closeness with other people, especially their own family, was important. The previously sick children felt a loss of concern from their parents when treatment had ended, in contrast to siblings who experienced increased attention from their parents. Parents experienced being in uncharted territory and sometimes missed the security of hospital. For professionals it is important to offer the family a structured follow-up to help them in their daily life after the child's treatment is completed.

 • 332.
  Björk, Maria
  et al.
  Division of Nursing, Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Nordström, Berit
  Division of Nursing, Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden.
  Hallström, Inger
  Division of Nursing, Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden / Vårdal Institute, Lund University.
  Needs of young children with cancer during their initial hospitalization: An observational study2006Ingår i: Journal of Pediatric Oncology Nursing, ISSN 1043-4542, E-ISSN 1532-8457, Vol. 23, nr 4, s. 210-219Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe young (under the age of 7) children's needs as expressed by their behavior, body language and verbal expression through observations during their initial hospitalization after being diagnosed with cancer. Twelve children under the age of seven were followed during 26 hours with non-participant unstructured observations. Field notes were written after each observation and transcribed into a narrative text, which was analyzed by content analysis at both manifest and latent level. Five themes were identified, of which "need to have the parent close by" was the most prominent. The other themes were "need to play and feel joy," "need for participation in care and treatment," "need for a good relationship with the staff," and "need for physical and emotional satisfaction." The results indicate that the children needed their parents and the parents' presence helped the children to express other needs. Professionals need to support the child and his or her parents so that the parents in their turn can support and alleviate their child's hospitalization and cancer treatment. © 2006 by Association of Pediatric Oncology Nurses.

 • 333.
  Björk, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. CHILD Research Group, Department of Nursing Science, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Sundler, Annelie J.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, University of Borås, Borås, Sweden.
  Hallström, Inger
  Department of Health Sciences, Faculty of Medicine, Lund University, Lund, Sweden.
  Hammarlund, Kina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Like being covered in a wet and dark blanket: Parents' lived experiences of losing a child to cancer2016Ingår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 25, s. 40-45Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this study was to illuminate parents' lived experiences of losing a child to cancer. Method: Interviews and a narrative about parents' experiences of losing a child to cancer were gathered from six parents of children whom had participated in a longitudinal study across the child's illness trajectory. The analysis of the data was inspired by van Manen's hermeneutic phenomenological approach. Results: One essential theme emerged: Like being covered in a wet and dark blanket, as well as six related themes: Feeling conflicting emotions, Preparing for the moment of death, Continuing parenting after death, Recollecting and sharing memories, Working through the sorrow and New perspectives in life. Conclusion: There is a need for good palliative care. If not, there is a risk that the parent will perseverate and blame themselves for not being a good parent during the suffering child's last time in life. Meetings with the parents six months and two years after the child's death might facilitate healing through the grief process. 

 • 334.
  Björk, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Thelin, Anna
  Ryhov Hospital, Jönköping.
  Peterson, Inger
  Ryhov Hospital, Jönköping.
  Hammarlund, Kina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  A journey filled with emotions - mothers' experiences of breastfeeding their preterm infant in a Swedish neonatal ward2012Ingår i: Breastfeeding Review, ISSN 0729-2759, Vol. 20, nr 1, s. 25-31Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study took place in a 10-bed neonatal ward in a hospital in the south of Sweden and includes mothers having given birth to a preterm infant born before the 37th week of gestation. The aim of the study was to illuminate mothers' experiences of breastfeeding a preterm infant in a neonatal ward. Data collection includes written protocols from twelve mothers. These protocols were analysed thematically. The results indicated that the mothers should be offered a private place where they can breastfeed or express breastmilk, and that the breastmilk should not be placed in a shared area. The mothers described that they did not want to be separated from their preterm infant during the night. Finally, they also pointed out the importance of support from the health professionals for establishing an exclusive breastfeeding regime.

 • 335.
  Björk, Maria
  et al.
  Division of Nursing, Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden / Department of Pediatrics, Lund University Hospital, Lund, Sweden / Division of Nursing, Department of Health Sciences/The Vårdal institute, Lund University, Lund, Sweden.
  Wiebe, Thomas
  Division of Nursing, Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden / Department of Pediatrics, Lund University Hospital, Lund, Sweden / Division of Nursing, Department of Health Sciences/The Vårdal institute, Lund University, Lund, Sweden.
  Hallström, Inger
  Division of Nursing, Department of Health Sciences, Lund University, Lund, Sweden / Department of Pediatrics, Lund University Hospital, Lund, Sweden / Division of Nursing, Department of Health Sciences/The Vårdal institute, Lund University, Lund, Sweden.
  An Everyday Struggle - Swedish Families' Lived Experiences During a Child's Cancer Treatment2009Ingår i: Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, ISSN 0882-5963, E-ISSN 1532-8449, Vol. 24, nr 5, s. 423-432Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim was to elucidate families' lived experience during a child's cancer treatment. Interviews were conducted with members of 11 affected families. A hermeneutical phenomenological approach was chosen. "Focus on the ill child-An everyday struggle" emerged as an essential theme. The families' lived experience of daily life was described as "feeling drained," "disrupting family life," "feeling locked up and isolated," "retaining normality," "becoming experts," and "changing perspectives." The result indicates that life during a child's cancer treatment is a taxing period and that the entire family is in need of support to ease their burdens. © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved.

 • 336.
  Björk, Maria
  et al.
  Department of Nursing, Lund University, Sweden.
  Wiebe, Thomas
  Department of Pediatrics, Lund University Hospital, Lund, Sweden.
  Hallström, Inger
  Department of Nursing/the Vårdal Institute, Lund University, Lund, Sweden.
  Striving to survive: Families' lived experiences when a child is diagnosed with cancer2005Ingår i: Journal of Pediatric Oncology Nursing, ISSN 1043-4542, E-ISSN 1532-8457, Vol. 22, nr 5, s. 265-275Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  When a child is ill with cancer, this affects the whole family for long periods. The aim of this study was to elucidate the family's lived experience when a child in the family was diagnosed with cancer. A descriptive inductive design with a hermeneutic phenomenological approach including interviews with 17 families (parents, children, and siblings) was chosen. The families' lived experience was described as a 2-fold essential theme comprising "a broken life world" and an immediate "striving to survive." The families' secure everyday life disappeared and was replaced by fear, chaos, and loneliness. When striving to make the child and the family survive, family members strove to feel hope and have a positive focus, to gain control, and to feel close to other people. Phenomenological human science research can deepen the understanding of the meaning of being a family with a child who is ill with cancer and can help pediatric oncology staff become increasingly thoughtful, and thus better prepared to take action to diminish the chaos occurring in the family. © 2005 by Association of Pediatric Oncology Nurses.

 • 337.
  Björkelund, Cecilia
  et al.
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Andersson-Hange, Dominique
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Andersson, Kate
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Bengtsson, Calle
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Blomstrand, Ann
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Bondyr-Carlsson, Dorota
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Eiben, Gabriele
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Rödström, Kerstin
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Sjöberg, Agneta
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Sundh, Valter
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Weman, Lilian
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Zylberstein, Dimitri
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Hakeberg, Magnus
  Univ Gothenburg, Inst Odontol, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.;Jonkoping Univ, Sch Hlth Sci, Jonkoping, Sweden.
  Lissner, Lauren
  Univ Gothenburg, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Sahlgrenska Acad, Gothenburg, Sweden.
  Secular trends in cardiovascular risk factors with a 36-year perspective: Observations from 38- and 50-year-olds in the Population Study of Women in Gothenburg2008Ingår i: Scandinavian Journal of Primary Health Care, ISSN 0281-3432, E-ISSN 1502-7724, Vol. 26, nr 3, s. 140-146Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives. To study secular trends in cardiovascular risk factors in four different cohorts of women examined in 1968-1969, 1980-1981, 1992-1993 and 2004-2005. Design. Comparison of four representative cohorts of 38- and 50-year-old women over a period of 36 years. Setting. Gothenburg, Sweden with similar to 450 000 inhabitants. Subjects. Four representative samples of 38- and 50-year-old women were invited to free health examinations (participation rate 59-90%, n =1901). Main outcome measures. Body mass index (BMI), systolic and diastolic blood pressure (SBP, DBP), leisure time exercise, use of antihypertensive medication, smoking, levels of haemoglobin, b-glucose, s-cholesterol, s-triglycerides and HDL-cholesterol. Results. There was no significant difference in mean BMI from 1968-1969 versus 2004-2005. Mean leisure time exercise was significantly higher in later born cohorts; in 1968, around 15% were physically active compared with 40% in 2004. SBP and DBP, mean s-cholesterol and s-triglyceride levels were significantly lower in both 38- and 50-year-old cohorts in 2004-2005 versus 1968-1969. HDL-cholesterol (not measured until 1992-1993), showed a significantly higher mean level in 2004-2005. Reduction of risk factors was apparent in women with a high as well as low level of physical activity. Smoking declined most in women with high levels of physical activity. Conclusions. Several cardiovascular risk factors related to lifestyle have improved in middle-aged women from the 1960s until today. Most of the positive trends are observed in women with both low and high physical activity.

 • 338.
  Björklund, Terese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Andersson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  attityder gentemot patienter med fetma ur patient- och sjuksköterskeperspektivet: en litteraturstudie2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Fetma är en växande folksjukdom. Den ökade förekomsten av fetma leder till attsjukvården i större utsträckning kommer att möta patienter med fetma. Syftet med studienvar att ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv belysa vilka attityder sjuksköterskan hargentemot vuxna patienter med fetma. En litteraturöversikt har använts för att sammanställatidigare forskning som berör sjuksköterskans attityder mot patienter med fetma. Studienomfattar sju vetenskapliga artiklar som resulterat i två huvudteman med tillhörandeunderteman som redovisar resultatet inom ämnet. Resultatet visar att negativa attityder motvuxna patienter med fetma förekommer bland sjuksköterskor. Förutfattade meningar finnsangående fetman och dess orsaker, patienterna ses som mindre socialt accepterade ochmindre attraktiva. Orsaken till fetma beror enligt sjuksköterskan på individens arv ochegna val. Studien pekar även på det känsliga ämnet och att sjuksköterskan känner obehag isin relation till patienten. Hennes egen kroppsuppfattning påverkar vilken inställning honhar inför mötet med patienten, detta skapar en frustration hos sjuksköterskan som försvårarrelationen mellan sjuksköterska och patient. En frustration uppstår även i förtroendet tillpatienten då sjuksköterskan är rädd att förolämpa patienten vid motivationen tillviktnedgång.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 339.
  Björkman, Berit
  et al.
  Jönköping University.
  Almqvist, Lena
  Mälardalen University.
  Sigstedt, Bo
  Jönköping University.
  Enskär, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Children's experience of going through an acute radiographic examination2012Ingår i: Radiography, ISSN 1078-8174, E-ISSN 1532-2831, Vol. 18, nr 2, s. 84-89Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Children’s experience of radiographic examinations remains largely unexplored, although most radiographers examine children on a daily basis. In order to provide the high quality care that meets the needs of patients it was considered important to undertake research focused upon the patients’ experience of radiographic practice.

  The aim of the study was to investigate children’s experiences undergoing a radiographic examination for a suspected fracture.

  Inclusion criteria were Swedish-speaking children between 3 and 15 years of age who were submitted for a radiographic examination with an acute condition of the upper or lower extremity. Patients were informed of the study and together with the escorting parent or relative asked for consent to participate.

  During the examination the child was videotaped and immediately after, the child was interviewed in a nearby facility. The interview contained open-ended questions and was conducted while watching the videotape together with the child and their parent or relative and the researcher.

  Qualitative content analysis was used in analyzing the collected data. The analysis resulted in two categories - “feeling uncomfortable” and “feeling confident”. The subcategories contained in these categories were “pain in relation to injury and examination”, “the waiting time is strenuous”, “worries for the future and consequences of the injury”, “confidence in parental presence”, “confidence in radiographic staff and examination procedure”, and finally “recognition entails familiarity”.

  The results revealed that for the younger children, the experience of undergoing an acute radiographic examination was associated with pain and anxiety, but for the older children, the anxiety was more connected to whether the injury had caused a fracture and any anticipated future consequences or complications.

 • 340.
  Björkner, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Cehic, Sanela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  När kroppen sviker: Patienters erfarenheter av dagligt liv med kronisk njursvikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett växande folkhälsoproblem. Sjukdomen är allvarlig och bidrar till ökat lidande då den medför omfattande symtom, begränsar livsvärlden och kräver livsstilsförändringar. Behandlingen är komplex. För att sjuksköterskan ska kunna ge god vård och stärka välbefinnande hos patienter behöver hen ha förståelse för patienters erfarenheter av livet med kronisk njursvikt. Syfte: Att beskriva patienters erfarenheter av dagligt liv med kronisk njursvikt. Metod: Litteraturbaserad metod som bygger på kvalitativa studier. Resultat: Ur analysen framkom tre huvudteman: Identifiera sig med sjukdomen, support från omgivningen och förändrad självbild med sex underteman. Konklusion: Kronisk njursvikt leder till både fysiska och psykiska förändringar, vilket resulterar i ett sjukdom- och livslidande för patienter och en annan livsvärld att förhålla sig till än innan sjukdomen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 341.
  Björkén, Anette
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Norman, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att belysa sjuksköterskors omhändertagande av patienter som drabbats av aneurysm2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
 • 342.
  Björling, Emanuel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Cagius, Sanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Varje sekund är ett liv: En studie om patienters upplevelse av att befinna sig i livets slutskede2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alla vet med säkerhet att vi en gång kommer att dö. När någon närmar sig livets slut uppstår problem av psykisk, fysisk, social och existentiell karaktär. Döden kan mötas på olika sätt och hur mötet blir är individuellt. Patienten går igenom olika faser på vägen vilket resulterar i lidande och ifrågasättande av livsvärld. Syfte: Att belysa patienters upplevelse av att befinna sig i livets slut. Metod: Studien är en kvalitativ narrativ litteraturstudie med grund i självbiografier, dessa speglar upplevelser av att befinna sig i livets slut. Resultat: Patienter i livets slutskede får ett behov av att söka meningen till varför sjukdomen drabbat dem. De för resonemang om existens och hur den kommande döden påverkar dem och deras anhöriga. Patienter beskriver känslan av bakslag när tillståndet försämras efter en period av bättring. De funderar över vad som faktiskt är viktigt i livet och hur sorg hanteras. Slutsats: Det är ett viktigt ämne att ta upp då relativt lite material finns. Mer forskning behövs för att ännu bättre kunna ge patienterna den vård de behöver.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 343.
  Björnberg, Jimmy
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Shatri, Adelina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Leva med depression: En studie av självbiografier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Depression är en allvarlig sjukdom och en av våra vanligaste folksjukdomar. Den är mångfasetterad och upplevs olika hos alla individer. Sjukdomen påverkar känslor, tankar och förmågan till vardagliga aktiviteter. Sjukdomen är stigmatiserad i samhället, där okunskap råder kring symtom och upplevelser. Okunskap medför ett stort lidande för den drabbade individen och risk för förlängd vårdtid eller fel diagnos finns. Syfte: Syftet är att belysa upplevelsen av att leva med depression. Metod: Kvalitativ metod med en analys av narrativer för analysering av fem självbiografier. Resultat: Upplevelser av depression delas in i olika kategorier som återspeglar upplevelser beroende på vart i depressionen individen befinner sig. ”Vägen ner i djupet” skildrar början på depressionen, där kognitiva processer och funktioner försämras. ”Att hamna på botten” skildrar det mörkaste av depressionen där ångest, panikattacker och tankar kring suicid infinner sig. Slutligen skildrar ”Vägen tillbaka till hälsa” återvändandet till hälsa och tillfrisknandet. Konklusion: Depression orsakar ett stort lidande hos den drabbade och tankar, känslor och handlingar är svåra att kontrollera. De starka känslor som depressionen bär med sig begränsar individen i vardagen och kan leda till social isolering. För att tillfriskna från depression krävs rätt behandling och acceptans för sjukdomen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 344.
  Björnehäll, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nilsson, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med ett transplanterat hjärta: Patienters perspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärttransplantation har utförts sedan 1967 och det är idag främst patienter med svår hjärtsvikt som kan bli aktuella för hjärttransplantation. Efter en hjärttransplantation följer en livslång medicinering och patienterna behöver gå på regelbundna kontroller för att minska risken för avstötning av det nya hjärtat. Sjuksköterskans ansvar är exempelvis att ge patienterna och dess närstående information kring hjärttransplantationen.

  Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att leva med ett transplanterat hjärta.

  Metod: En beskrivande innebördsanalys har använts för att analysera sju bloggar.

  Resultat: Resultatet visade att tiden efter hjärttransplantationen upplevdes besvärlig och patienterna satte upp nya relevanta mål med stöd av sjuksköterska, närstående och vänner för att kunna anpassa sig till de nya levnadsvillkoren och den livslånga medicineringen. I samband med hjärttransplantationen upplevde patienterna hur de fått ett nytt sätt att se på livet och tack vare tacksamheten över att få fortsätta leva valde vissa av patienterna att sprida kunskap om organdonation vidare.

  Konklusion: Hjärttransplantationen innebar en stor omställning för patienterna och de fick anpassa sig till de nya levnadsvillkoren. Känslor som oro, uppgivenhet och tacksamhet präglade deras vardag. Stöd av närstående, vänner och sjuksköterska uppskattades av patienterna för att återgå till en vardag utan ett ickefungerande hjärta.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Att leva med ett transplanterat hjärta, patienters perspektiv
 • 345.
  Blanck, Jonna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Johansson, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Wahlström, Sanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med suicidala tankar2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor har en viktig roll i omvårdnaden av patienter med suicidala tankar eftersom de ofta är de första som möter dessa människor. För att kunna utveckla sina kunskaper behöver sjuksköterskor förstå problemets komplexitet kring tankar på att vilja dö. Syftet med studien var att sammanställa och belysa forskning som beskriver hur sjuksköterskor kan ge omvårdnad till patienter med suicidala tankar. Metoden som användes var en litteraturstudie. Resultatet delades in i sju teman som kan vara vägledande för sjuksköterskan i arbetet; att vara där, ge tid och lyssna, att känna igen och bedöma riskfaktorer, att arbeta i team, att vara uppmärksam på egna attityder, att kunna inge hopp, att kunna bearbeta sina egna känslor, att öka sina kunskaper om orsaker till suicid. Studien är inte så djupgående men den kan ses som vägledande i både patientarbetet och hur sjuksköterskor själva kan bearbeta sina känslor och upplevelser, då detta anses viktigt i arbetet med en många gånger psykiskt krävande patientgrupp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 346.
  Blinzinger, Jonna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Åström, Jennie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelse av att leva med tarmstomi: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Magtarmkanalen är en viktig del för att en individ ska uppleva fysisk och psykisk hälsa. Inflammatoriska tarmsjukdomar och cancer i tarmen är faktorer som kan leda till att en tarmstomi blir aktuellt. En tarmstomi kan vara permanent och temporär samt involvera olika delar av tarmen. Med en tarmstomi tillkommer ett ansvar hos patienten där egenvård och skötsel blir centralt. Tarmstomin medför kroppsliga förändringar där stöd och undervisning ökar förståelsen för den nya kroppen. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med tarmstomi. Metod: Metoden som använts var litteraturöversikt som inkluderat kvantitativa och kvalitativa artiklar. Resultat: Studiens resultat presenteras i fyra områden: Social samvaro- på gott och ont, Begränsningar i vardagslivet, Acceptans av tarmstomi och Mötet med vården. Slutsats: Patienters upplevelser av att leva med tarmstomi kan både vara positiva och negativa. För att patienten ska acceptera sin nya livssituation har sjuksköterskan, vänner och familj en betydande roll. Patientens acceptans till tarmstomin är avgörande för hur kroppen uppfattas och påverkar därmed den psykiska hälsan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 347.
  Blixt, Ingrid
  et al.
  Mälarhospital, Eskilstuna, Sweden.
  Mårtensson, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ekström, Anette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Process-oriented training in breastfeeding for health professionals decreases women’s experiences of breastfeeding challenges2014Ingår i: International Breastfeeding Journal, ISSN 1746-4358, E-ISSN 1746-4358, Vol. 9, nr 15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: The World Health Organization recommends promoting exclusive breastfeeding for six months. Women much too often end breastfeeding earlier than they planned, but women who continue to breastfeed despite problems more often experience good support and counselling from health professionals. The aim in this study was to evaluate the effects of a process-oriented training in breastfeeding support counselling for midwives and child health nurses, in relation to women’s satisfaction with breastfeeding counselling, problems with insufficient breast milk, pain or nipple sores in relation to exclusive breastfeeding shorter or longer than 3 months.

  Methods: An intervention through process-oriented training for health professionals regarding support in childbearing and breastfeeding took part in the south west of Sweden. The present study was performed in Sweden, in 2000- 2003. Ten municipalities were paired, and within each pair, one was randomly assigned to the group of five intervention (IG) municipalities and one to the group of five control municipalities. Primiparas (n=540) were asked to participate in a longitudinal study to evaluate the care they received. A survey was distributed at 3 days, 3 months and 9 months postpartum. Data collection for control group A (n=162) started before the intervention was initiated. Data for control group B (n=172) were collected simultaneously with the intervention group (IG) (n=206).Women were also divided into two groups depending on whether they exclusive breastfed < 3 months or ≥ 3 months.

  Results: Women in IG were more satisfied with the breastfeeding counselling (p=0.008) and felt the breastfeeding counselling was more coherent (p=0.002) compared with control groups, when the exclusively breastfeeding was < 3 months. In addition fewer women in the IG, among the group exclusively breastfeeding < 3 months, had problems with insufficient breast milk compared to the control groups (p=0.01).

  Conclusion: A process-oriented training for health professionals in support influenced women's ability to solve breastfeeding problems such as the experience of insufficient breast milk production. Women with exclusive breastfeeding lasting ≥ 3 months more often had breastfeeding duration in conformity with their planned breastfeeding duration, compared with women who had breastfeeding duration < 3 months.

  Trial registration: ACTRN12611000354987

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 348.
  Blixt, Ingrid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Mälarsjukhuset Eskilstuna / Centrum för klinisk forskning i Sörmland, Uppsala universitet.
  Mårtensson, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ekström, Anette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Utbildning minskar amningsproblem2014Ingår i: Amningsnytt, ISSN 1102-7207, nr 4, s. 4-5Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Utbildning minskar amningsproblem
 • 349.
  Blom, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Söderqvist, Mercedes
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  VACCINATION IS MORE THAN JUST AN INJECTION – To vaccinate a student with fear of needles2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vaccinationer är en del av skolsköterskors förebyggande arbete. Stickrädsla är en vanlig åkomma, upp till 10 % av befolkningen i världen uppskattas ha det. Skolsköterskor möter någon gång under sin tid, stickrädda elever. God information innan vaccinationen har visat att stickrädsla minskar. Syftet: Att belysa skolsköterskors upplevelse av att vaccinera stickrädda elever. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta skolsköterskor i två mindre städer, i mellersta Sverige. Resultatet har analyserats med innebördsanalys. Resultat: Analysen resulterade i fyra rubriker till resultatet; Skolsköterskors förhållningssätt påverkar bemötandet av elever, En inbjudande miljö påverkar hur vaccinationen upplevs av skolsköterskor och elever, Föräldrars förhållningssätt kan hjälpa eller stjälpa skolsköterskor vid vaccination, Avledning vid vaccination underlättar arbetet för skolsköterskor. Konklusion: Skolsköterskor måsta ha en god kunskap om hur olika faktorer kan påverka den stickrädda elever. Skolsköterskor upplever ofta en tidspress vilket påverkar mötet med stickrädda elever som i sin tur påverkar skolsköterskors vaccinationer. Skolsköterskor upplever att belöning har en god effekt för att lugna elever och underlätta för skolsköterskor att utföra sitt arbete. Hur föräldern är delaktig är betydelsefullt för skolsköterskors upplevelse. Det finns tre olika förhållningssätt bland föräldrar, den tysta, den bestämda och den tveksamma som låter elever själv välja. Dessa påverkar vaccinationstillfället och upplevelsen av mötet för verksamma skolsköterskor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 350.
  Blom, Helen
  et al.
  Department of Intensive Care Unit, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Gustavsson, Christina
  Department of Intensive Care Unit, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Johansson Sundler, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Participation and support in intensive care as experienced by close relatives of patients: A phenomenological study2013Ingår i: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 29, nr 1, s. 1-8Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to explore participation and support as experienced by close relatives of patients at an intensive care unit (ICU).

  Method: This study used the phenomenological approach as developed by Dahlberg et al. (2008) as a method for reflective lifeworld research. Seven close relatives of critically ill patients cared for at an ICU were interviewed. The data were analysed with a focus on meanings.

  Results: Being allowed to participate in the care of critically ill patients at an ICU is impor-tant for close relatives to the patients. Their experiences can be described as having four constituents: participation in the care of and being close to the patient; confidence in the care the patient receives; support needed for involvement in caregiving; and vulnerability.

  Conclusion: Participation with and support from health-care professionals are important for the relatives’ well-being and their ability to contribute to the patients’ care. Health-care profes-sionals, especially critical care nurses, need to create an atmosphere that invites relatives to participate in the care provided at an ICU.

45678910 301 - 350 av 2337
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf