his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 2837
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Berglund, Mattias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Semiautomatisk spridning av vegetation i dataspel2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Dagens spel kräver hela tiden mer resurser i en konstant växande och mer detaljerad spelvärld. Det är därför intressant att titta på alternativ till att designers manuellt placerar ut innehåll i en värld. Problemet som tas upp är om det är möjligt att kombinera generering av procedurellt innehåll i form av en skog med att låta en användare kunna påverka denna generering. Problemet delas upp i två delar där en utveckling av en arkitektur sker genom att utvärdera existerande skogsmodeller och sedan implementera arkitekturen. Slutligen sker en utvärdering av modellen genom att analysera ett antal scenarier. Resultaten visar att det är möjligt att låta en användare kunna påverka en evolvering av en skog genom att ändra egenskaper på ett specifikt område, men påverkas i stor grad av hur pass komplex skogsmodellen är. Arbetet visar att det är möjligt att enkelt kunna styra och påverka generering av procedurellt innehåll.

 • 302.
  Bergman, Stig
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Användarmedverkan inom systemutveckling1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Användarmedverkan inom systemutveckling står för att användaren av olika artefakter antas medverka i utvecklingen av dessa artefakter och interaktionen mellan artefakten och människan. Begreppet systemutveckling syftar på utveckling av datorsystem.

  Vissa vetenskapsmän och forskare hävdar att användare och systemutvecklare inte förstår varandra och att det fokuseras enbart på artefakten (datorn) och inte på människan. Detta faktum skulle medföra att användare av olika artefakter inte medverkar på ett genuint sätt i utvecklingen av dessa system.

  Vilka orsakerna är till att det ser ut som det gör enligt källorna i ovanstående stycke är svårt att spekulera i. Men tre områden har studerats översiktligt och dessa områden är kommunikationsprocessen, attityder, syften och mål.

  Antagandet som gjorts är att kunna påvisa att det existerar en förhållandevis bättre förståelse, än vad källorna hävdar, mellan användare och systemutvecklare tack vare att de befinner sig i en och samma organisation och på så vis erhållit en bättre förståelse för varandras verksamhetsområde.

  Undersökningen har utförts på Volvo Östra Fabriken. Försökspersonerna består av hela avdelning M3 Lager Hög/Låd. Populationen är på så sätt begränsad och utgörs inte av hela Volvo Östra Fabriken. Därför går inte resultatet att generalisera över hela företaget utan enbart till avdelning M3 Lager Hög/låd.

  Svarsfrekvensen var oväntat låg. 12% av försökspersonerna svarade inom begärd svarstid. Efter påtryckningar och ytterligare svarstid slutade svarsfrekvensen på 36%. Varför svarsfrekvensen blev så låg är svårt att svara på. Flera olika orsaker kan ha påverkat viljan till att svara på enkäten vilket har nämnts i rapporten.

  Resultatet av undersökningen utföll så att någon förståelse och entydighet mellan användare och systemutvecklare kunde inte fastslås. Snarare visade undersökningen att åsikterna mellan användarna och systemutvecklarna om man lyckats att nå förståelse och samarbete uppvisade olika uppfattningar. Systemutvecklarna å sin sida menade att förklara och beskriva användarnas verksamhetsområde inte var några problem men var tveksamma om användarna förstod arbetssättet. Användarna å sin sida ansåg att det var svårt att förstå systemutvecklarnas språk och beskrivningstekniker och samtidigt ansåg användarna att de hade svårt att beskriva sitt eget verksamhetsområde. Systemutvecklarna fordrade ingen mer utbildning medan användarna ansåg att omfattande utbildning krävdes för egen del. Användarna ansåg även att de inte fick medverka i utvecklingsarbetet i tillräcklig grad.

  Användaren av olika artefakter är experten inom verksamhetsområdet och skall därför medverka i utvecklingen av systemen för att erhålla en bättre anpassning till användaren än vad som gäller idag. Graden och formen av medverkan är inte tillräcklig som det ser ut nu.

 • 303.
  Bergmark, Robin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Utvecklingsprocessens inverkan på testautomatisering: En fallstudie2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Testning av programvara utgör i många fall en stor del av den totala utvecklingstiden. Då testning drar mycket resurser finns det en önskan om att testningen ska kunna utföras så effektivt som möjligt. Ett steg mot en effektivare testning är automatisering, då detta, om korrekt utfört, medför att fler fel kan identifieras på kortare tid. Det finns däremot risker och fallgropar på vägen mot automatiserad testning.

  I det här arbetet ges en översikt av 21 krav som forskning och litteratur ställer på en utvecklingsprocess för att automatiserad testning ska kunna genomföras lyckat. Därefter presenteras en metodik som tagits fram för hur översikten kan användas i en organisation för att få en lägesbild av möjligheterna till automatisering. Denna metodik har validerats i en fallstudie, som påvisat att kraven tillsammans med metodiken kan användas för att diskutera en organisations möjligheter till automatiserad testning.

 • 304.
  Bergqvist, Emil
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Auditory displays: A study in effectiveness between binaural and stereo audio to support interface navigation2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis analyses if the change of auditory feedback can improve the effectiveness of performance in the interaction with a non-visual system, or with a system used by individuals with visual impairment. Two prototypes were developed, one with binaural audio and the other with stereo audio. The interaction was evaluated in an experiment where 22 participants, divided into two groups, performed a number of interaction tasks. A post-interview were conducted together with the experiment. The result of the experiment displayed that there were no great difference between binaural audio and stereo regarding the speed and accuracy of the interaction. The post-interviews displayed interesting differences in the way participants visualized the virtual environment that affected the interaction. This opened up interesting questions for future studies.

 • 305.
  Bergqvist, Emil
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Spatial orientation & imagery: What are the gender differences in spatial orientation and mental imaging when navigating a virtual environment with only auditory cues?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis analyses the gender differences in spatial orientation and mental imagery when navigating a virtual environment with only auditory cues. A prototype was developed for an iPod Touch device to evaluate possible gender difference in performance of orientation. A sketch map task was conducted to externalize the participants’ mental representation they achieved from the environment. Questionnaires were used to collect data on previous video game experience, spatial orientation self-assessment and spatial anxiety. A post-interview was conducted to gather qualitative information from the participants on how they experienced the experiment and to collect some background about them. In total, 30 participants (15 females, 15 males) with tertiary education participated in the experiment. The result indicates that there are gender differences in time to complete the tasks in the virtual environment. In the sketch map task, there were no gender differences in how well they sketch and externalize their mental representation of the environment. The post-interview showed tendencies that there are possible gender differences in vividness of mental imagery.

 • 306.
  Bergsten, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING: En jämförande studie av mjukvara2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta arbete har vanligt förekommande krav på IP-telefonilösningar identifierats via litteraturstudier. Därefter har en testmiljö skapats där ett urval av mjukvaror har utvärderats med avseende på funktionalitet och dokumentation.

  Kraven som ställts relaterar till säkerhet och kvalitet samt den funktionalitet som krävs för att motsvara den hos det vanliga telefonnätet. Mjukvarorna som presenteras är 3CX, Asterisk, sipXecs och Switchvox. Urvalet av mjukvaror är baserade på antingen öppen källkod eller proprietära motsvarigheter. Faktorer som möjlighet till support och användarvänlighet har också belysts. De mjukvaror som presterar bäst utifrån givna parametrar är 3CX och Asterisk. Arkitekturen mellan de två mjukvarorna olika och båda kan ha fördelar beroende på struktur och kompetens hos det specifika företaget.

 • 307.
  Bergström, Anton
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Novelty Search och krav inom evolutionära algoritmer: En jämförelse av FINS och PMOEA för att generera dungeon nivåer med krav2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Evolutionära algoritmer har visat sig vara effektiva för att utveckla spelnivåer. Dock finns fortfarande ett behov av nivåer som både uppfyller de krav som spelen har, samt att nivåerna som skapas ska vara så olika som möjligt för att uppmuntra upprepade spelomgångar. För att åstadkomma detta kan man använda Novelty Search. Dock saknar Novelty Search funktioner som gör att populationen vill uppfylla de krav som nivåerna ska ha. Arbetet fokuserar därför på att jämföra två Novelty Search baserade algoritmer som båda uppmuntrar kravuppfyllning: Feasible Infeasible Novelty Search (FINS) och Pareto based Multi-objective evolutionary algorithm (PMOEA) med två mål: krav och Novelty Search.

  Studien jämför algoritmerna utifrån tre värden: hur stor andel av populationen som följer de ställda kraven, hur bra dessa individer är på att lösa ett nivårelaterat problem samt diversiteten bland dessa individer. Utöver PMOEA och FINS implementeras även en Novelty Search algoritm och en traditionell evolutionär algoritm. Tre experiment genomförs där nivåernas storlek och antalet krav varierade.

  Resultatet visar att PMOEA var bättre på att skapa fler individer som följde alla kraven och att dessa individer överlag var bättre på att optimera lösningar än vanlig Novelty Search och FINS. Dock hade FINS högre diversitet bland individerna än alla algoritmerna som testades. Studiens svaghet är att resultatet är subjektivt till algoritmernas uppsättning i artefakten, som sådan borde framtida arbeten fokusera på att utforska nya uppsättningar för att generalisera resultatet.

 • 308.
  Bergström, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  A Research Proposal on Software Standards and their Implementation in OSS2012Ingår i: Proceedings of the OSS 2012 Doctoral Consortium, September 13,2012, Hammamet, Tunisia / [ed] Klaas-Jan Stol, Charles M. Schweik & Imed Hammouda, Tampere University of Technology, 2012, s. 73-85Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 309.
  Bergström, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Thesis Proposal: A Method for Information Classification2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In the highly digitalized world in which we live today, information and information systems have become key assets to organizations.  These assets need to be managed properly because it is difficult to safeguard assets that an organization does not know exist and does not know the value they offer. In an Information Security Management System (ISMS), asset management is an important activity as it aims at identifying, assigning ownership and adding protection to information assets. Within asset management, one activity is information classification that has the objective to ensure that information receives an appropriate level of protection in accordance with its importance to the organization. In practice, this is usually done using a classification scheme, and the result is handled as input to the risk analysis. Information classification is a well-known practice for all kind of organizations, both in the private and public sector, and is included in different variants in standards such as ISO/IEC 27002, COBIT and NIST-SP800.

  However, information classification has received little attention from academia, and many organizations are struggling with the implementation. Little is known about the reasons behind why it is problematic, and how to address such issues. Furthermore, the existing methods, described in, e.g., standards do not provide a coherent and systematic approach to information classification. The short descriptions in standards, and literature alike, leave out important aspects needed for many to adopt any kind of information classification. For instance, there is a lack of detailed descriptions regarding (1) overview of procedures, and concepts, (2) which roles are involved in the classification, and how they interact, (3) how to tailor the method for different situations and (4) a framework that structures and guides the classification. If information classification is not implemented in an organization, the organization might not know what information they possess, what the value of the information is, but even if it is implemented, an unclear approach can lead to information being under or overvalued, which, in turn, lead to under or overprotected information.

  This thesis aims to increase the applicability of information classification by devising a method for information classification in ISMS that draws from established standards and practice. In order to address this aim, a Design Science Research (DSR) study has been performed in five cycles. The contributions so far include an identification of issues and enablers for information classification and propose a component-based method for information classification. Furthermore, eighth design principles underpinning an information classification method are presented. Additionally, an outline for further research is provided, where the objectives are to further develop the method by addressing the context around information classification (the risk analysis and security controls), and by adding usage views to the method. Finally, a security declaration as an addition to the information classification method is outlined as a complement for tying security controls to the information classification scheme. 

 • 310.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Carlén, Urban
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lennerholt, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Certifications in Higher Education - Friend or Foe?2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the uncritical approach among teachers and students of how certifications are used and applied within higher education. This paper offers a clearer image of how to use certification in a learning environment that support student learning and further developing the academia as a learning organisation.  In the last decade universities worldwide has started to adopt certifications offered by multinational corporations, such as Cisco and Microsoft. For example, Cisco’s curriculum is taught in over 10.000 academies such as universities to more than 1.000.000 students currently, which reveals the huge influences those certifications have for the organisation of courses and examination of academic skills.  Academy and industry needs to collaborate to offer students relevant tools and knowledge, but the lack of uncritical views based on scientific values and proven experience challenges teachers to explicit what knowledge have to be taught within academia to reach further academic goals.  The methods used are initially a literature study to identify positive aspects and challenges with integrated certifications. Based on these results, we have performed interviews with students, teachers and certified instructors with different backgrounds.  Literature describing information and communications technology (ICT) certifications mainly refer to positive aspects such as meeting job market needs, standardisation of courses, and decreased time for course development. Challenges identified raise several questions and call for further investigation. Among challenges identified were companies practically deciding examination criteria, student’s recall learnt material rather than understanding concepts, and the usage of non-academic material.  Interviews reveal that students are aware of many challenges, but still the benefits of achieving a certification outweighs. For instance, students rather accept a course with out-dated material and company decided examination criteria that result in a certification than taking a course based on research and examinations that foster creativity through reflection, analysing skills with no certification.  From a teacher and instructor perspective, the interviews reveal that there is awareness about the challenges of using certifications in higher education. One of the pedagogical issues we would like to present is how to create a learning environment with embedded certification in a course rather than basing courses on certifications alone.  This paper also open up for a discussion on how these results affect other areas than the ICT domain, but also on how the challenges can be tackled from a higher education perspective that rethink the academia as a learning organisation. 

 • 311.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Söderström, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Reference Implementations - Usages And The Quest For A Definition2014Ingår i: EURAS Proceedings 2014: Cooperation among standardisation organisations and the scientific and academic community / [ed] Ivana Mijatovic, Kai Jakobs, Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz , 2014, s. 17-31Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a systematic literature review performed to investigate if there is a prevailing definition of reference implementation in the standards community, and how reference implementations are referenced to be used within the standards community. The literature review targets all electronically available core journals and conferences in the field, and the results are classified according to a framework introduced in the paper. We found that there is one definition that focuses on conformance testing, but the results from the literature review show more uses of reference implementations such as when developing standards, when implementing them, and when developing products.

 • 312.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Information Classification Issues2014Ingår i: Secure IT Systems: 19th Nordic Conference, NordSec 2014, Tromsø, Norway, October 15-17, 2014, Proceedings / [ed] Karin Bernsmed & Simone Fischer-Hübner, Springer, 2014, s. 27-41Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents an extensive systematic literature review with the aim of identifying and classifying issues in the information classification process. The classification selected uses human and organizational factors for grouping the identified issues. The results reveal that policy-related issues are most commonly described, but not necessarily the most crucial ones. Furthermore, gaps in the research field are identified in order to outline paths for further research.

 • 313.
  Bergström, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Anteryd, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Informationsklassificering och säkerhetsåtgärder2016Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 314.
  Bergström, Karl Viktor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Agil Regelefterlevnad: Agila tankesätt för Compliance & PCI DSS2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Regulatorisk efterlevnad är ett växande och viktigt ämne i den moderna affärsvärlden. Eftersom företag behöver anpassa sig efter regler och ramverk i sitt dagliga arbete. Alla organisationer som vill samverka på arbetsmarknaden måste följa och anpassa sig efter regler oberoende på företagsstorlek och kapital. Konsekvenserna av att inte följa de uppsatta ramverken är till stor del böter eller förhöjda kostnader.

  Denna studie fokuserar på användbarheten av agila tankesätt inom compliance och specifikt compliance inom regelverket PCI DSS. PCI DSS är ett ramverk som reglerar kortbetalning system som används av en organisation. All säkerhet som involverar kunders data under en kortbetalning inkluderas också under detta verk.

  För att utföra denna studie över hur agila metoder fungerar inom compliance har en kvalitativ forskningsstrategi genomförts. Empiriskt material har samlats in genom intervjuer med företaget CGI. Respondenterna i studien arbetar inom compliance sektorn och besitter stor kunskap om ämnet.

  Resultatet av studien visar att respondenterna ser ljust på agila metoder inom compliance projekt. Att de hinder som upplevs i dessa projekt kan lindras med hjälp av agila verktyg som morgonmöten och strukturerade ansvarsområden.

 • 315.
  Bergström, Tobias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Agency i Förgrenande Dialogsystem: En undersökning om agency i förgrenande dialogsystem i spel2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Frågeställningen till den här studien undersöker hur spelare upplever agency i ett förgrenande dialogsystem med tidsbegränsade valtillfällen i jämförelse med dialogsystem utan tidsbegränsningar. I bakgrunden observeras vad agency betyder och hur begreppet används samt vad tidigare studier har lett till. Kapitlet fortsätter med att diskutera vad meningsfulla val är för något och hur en berättelse kan upplevas som trovärdig.

  För att kunna besvara studiens frågeställning skapades två olika textbaserade spel, en med tidsbegränsningar i dialogerna och en utan. För övrigt har de inga andra skillnader. Dessa användes sedan till att mäta skillnader i hur spelarna upplevde agency genom att jämföra resultatet från två olika undersökningsgrupper, en för varje version av spelet.

  Resultatet bestod av ett antal åsikter från deltagarna angående sin spelupplevelse. Skillnaderna mellan grupperna var små och mängden insamlad data var för liten för att ge något säkert resultat och frågan fick inte något pålitligt svar.  

 • 316.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap. University of Exeter, UK.
  Active Capability Support for Cooperation Strategies in Cooperative Information Systems1998Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  One important feature for the current and next generation of information systemsis the ability to be able tocooperate. Information systems that are able to cooperateare referred to as cooperative information systems. The problem of moving the stateof the art from information systems designed asislands of automationto cooperativeinformation systems has primarly been addressed by the distributed artificial intelli-gence community and the database community. For example, the distributed artificialintelligence community has investigated cooperation strategies such as task sharingand result sharing, whereas the database community has developed techniques forinteroperability over heterogenous databases. One characteristic of cooperative infor-mation systems is that no individual solution can satisfactorily support all requiredcharacteristics of cooperative information systems. This thesis takes the position thata synthesis of results from the distributedartificial intelligence community and thedatabase community is a promising direction for developing cooperative informationsystems.In this thesis, active capability (as defined within active databases) is considered asan important core technology for cooperative information systems. Active capabilityis supported by event condition action (ECA) rules with the following semantics:when an event E occurs, evaluate condition C, and if the condition is satisfied, thenexecute action A. The applicability of using ECA rules has primarly been exploredwithin database systems and has recently initiated ECA related research within otherresearch communities such as real-time and workflow.This thesis focuses on what is required in an interface between information sys-tems when using an active capability approach to supporting the major cooperationstrategies as formulated in distributed artificial intelligence. The significance of the2work reported in this thesis concerns two major issues. First, advanced types ofcooperation strategies such as task sharing and result sharing can now span the do-mains of database and distributed artificial intelligence architectures. Second, as thiswork synthesizes and extends results from two different research communities, it pro-vides a good foundation for using active capability as one of the core technologies forcooperative information systems.

 • 317.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  How a Picture Postcard Can Help You Develop a Data-Driven Analytics Culture2019Ingår i: TDWI UpsideArtikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 318.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Management of Rules in Object-Oriented Databases1994Ingår i: Proceedings of the Baltic Workshop on National Infrastructure Databases: Problems, Methods and Experiences, 1994, Vol. 1, s. 78-85Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper proposes a new approach to associating rules with events in object-oriented database systems. In it we propose a new run time mechanism, which associates rules with specific event definitions. This provide a basis for indexing rules by event definitions, which reduces rule checking to a minimum. The proposed subscription mechanism is general, in that it can be applied to both primitive events and composite events. Both rules and events are represented as first class objects. This architecture has been adopted in the ACOOD2 prototype on top of ONTOS.

 • 319.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Reactive Object-Oriented Databases and CIM1994Ingår i: Database and Expert Systems Applications: 5th International Conference, DEXA '94 Athens, Greece, September 7–9, 1994 Proceedings / [ed] Dimitris Karagiannis, Berlin: Springer, 1994, , s. 10s. 769-778Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper propose a simple and powerful approach to associating rules with events in reactive object-oriented database systems. In it we propose a new run time subscription mechanism, which associates rules with specific event definitions. This brings optimization considerations - when to fire a rule - to the language level. The proposed subscription mechanism reduces rule checking to a minimum. It can be applied to both primitive and composite events. Both rules and events are represented as first class objects. This architecture has been adopted in the ACOOD2 prototype on top of ONTOS.

 • 320.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Admyre, Marco
  RuleCore, Sweden.
  Strand, Mattias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  A Fleet Management System Based on Complex Event Processing2014Ingår i: DSS 2.0 – Supporting Decision Making with New Technologies / [ed] Gloria Phillips-Wren, Sven Carlsson, Ana Respício, Patrick Brézillon, IOS Press, 2014, s. 241-252Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 321.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Calestam, Bengt
  UNISYS AB, Solna, Sweden.
  Graphical notations for active rules in UML and UML-A2003Ingår i: Software Engineering Notes: an Informal Newsletter of The Specia, ISSN 0163-5948, E-ISSN 1943-5843, Vol. 28, nr 2, s. 1-6Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Active rules (i.e., event condition action rules, triggers) have been put forward as a technique for reacting to important events, and thereby avoiding polling or embedding rule processing in applications. Despite the promises of active rules technology, the usage of active rules is low in practice. It has often been claimed (by database researchers) that the reason why few active rules applications have been built is due to the lack of support in analysis and design phases. Hence, there are very few notations or guidelines available for software engineers who develop active rules applications.In this paper, we propose modelling templates for UML state-charts and UML-A statecharts for how software engineers can capture the fundamentals of active rules. By following the proposed modelling templates and notations for active rules, it will be easier for software engineers to develop applications that rely on active rules technology.

 • 322.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Cooperative Problem Solving: A New Direction for Active Databases1996Ingår i: Proceedings of the International Symposium on Cooperative Database Systems for Advanced Applications, 1996, s. 398-401Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 323.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainsville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Extending Active Capability Mechanisms for Context Based Subscriptions1998Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Interest has increased recently in synthesizing solutions to CIS problems by using results from the database and distributed AI communities. Such synthesis is not without its difficulties; results do not always transfer seamlessly to a new, complex domain. In this paper we highlight the difficulties encountered in our attempts to use event detection and subscription mechanisms (proposed in current active databases) for the problem of efficient result sharing in CIS. A solution to such problems is described, in the form of a refined, context based subscription mechanism.

 • 324.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, United States.
  Lings, Brian
  University of Exeter, United Kingdom.
  Extending database support for coordination among agents1997Ingår i: International Journal of Cooperative Information Systems (IJCIS), E-ISSN 0218-8430, Vol. 6, nr 3-4, s. 315-339Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Coordination and collaboration are naturally used by groups for carrying out activities and solving problems that require cooperation. However, getting a set of computer agents to do the same has been a problem - primarily addressed by the AI community and recently by the database community as workflow and process management problems (for example, in business processes, electronic commerce, logistics). Not surprisingly, the problem has been addressed at different levels of abstraction by the two communities. Coordination protocols as well as task and result sharing have been investigated by the AI community; specification of alternative transaction models to meet the requirements of non-traditional applications, and their execution have been addressed by the database community. It is evident that there is a need for bringing the two approaches together to develop systems that support cooperative problem solving. This paper - argues for the use of active databases in general and active capability in particular as an enabling technology for cooperative problem solving and cooperative information systems - details a novel approach for supporting task sharing, a key aspect of CPS, using active capability - elaborates on a methodology for mapping task shared protocols expressed in high level speech acts to Event Condition-Action (ECA) rules.

 • 325.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Result Sharing Among Agents Using Reactive Rules1997Ingår i: Cooperative Information Agents: First International Workshop, CIA'97, Kiel, Germany, February 26-28, 1997, Proceedings / [ed] Peter Kandzia, Matthias Klusch, 1997, s. 126-137Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper critically analyse the use of active databases as an enabling technology for result sharing as defined in the DAI literature. In particular, we demostrate how ECA (Event-Condition-Action) rules can be used for supporting result shared cooperation. Further, we demonstrate how composite events as defined within active databases can help a problem solving agent to precisely specify when to take responsive action to multiple result notifications.

 • 326.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Chakravarthy, Sharma
  University of Florida, Gainesville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Task Sharing Among Agents Using Reactive Rules1997Ingår i: Proceedings of CoopIS 97: 2nd IFCIS Conference on Cooperative Information Systems / [ed] Arbee L.P. Chen, Wolfgang Klas, Munindar P. Singh, IEEE Computer Society, 1997, s. 56-65Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Coordination and collaboration are naturally used by groups for carrying out activities and solving problems that require cooperation. However, getting a set of computer agents to do the same has been a problem-primarily addressed by the AI community and recently by the database community as workflow and process management problems. Not surprisingly, the problem has been addressed at different levels of abstraction by the two communities. It is evident that there is a need for bringing the two approaches together to develop cooperative information systems. This paper argues for the use of active databases as an enabling technology for cooperative information systems, details a novel approach for supporting task sharing (a key cooperation strategy within cooperative information systems) using active capability, and elaborates on a methodology for mapping task-shared protocols expressed in high-level speech acts to event-condition-action rules.

 • 327.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Chakravarty, Sharma
  University of Florida, Gainsville, USA.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Coordination Among Agents Using Reactive Rules1996Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Coordination and collaboration are naturally used by groups for carrying out activities and solving problems that require cooperation. However, getting a set of computer agents to do that same has been a problem -- primarily addressed by the AI community and recently by the database community as workflow and process management problems (e.g. in business processes, electronic commerce, logistics).

  Not surprisingly, the problem has been addressed at different levels of abstraction by the two communities. Coordination protocols (both static and dynamic) as well as task and result sharing have been investigated by the AI community; system level support as well as specification and execution of relaxed notions of transaction (sometimes termed an activity) have been addressed by the database community. It is evident that combining the two will provide an effective unified solution for a class of problems that require cooperation. This paper classifies problems addressed in the AI and database literature according to degree of coordination and collaboration. It reports on work done by the authors in utilising the reactive paradigm to synthesize, from the yechniques in these areas, a common framework for the support of multi-agent problem solving, workflow, and process management. In addition to resolving the terminology used by different groups, task sharing is used to demonstrate the approach described. It is accomplished by creating either static or dynamic plans that are coordinated by ECA rules -- both pre-defined and dynamically created. The paper details the applicability of ECA rules in this domain, their adequacy, and a prototype implementation.

 • 328.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Forsberg, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Stein, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Svahn, Thomas
  Advectas AB, Gothenburg, Sweden.
  Becoming a data-driven organisation2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Organisations seeking competitive advantage in the age of big data often adopt the strategy of becoming data-driven. The paper describes research in progress with an organisation pursuing this strategy. Initial results from literature study and preliminary interviews are outlined, including a two layer factor model and prototype maturity model. The next research steps are also explained.

 • 329.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hansson, J
  Department of Computer and Information Science, Linköping University.
  Olsson, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Lundell, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Planning and implementing your final year project - with success!: a guide for students in computer science and information systems2002Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 330.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hansson, JörgenHögskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95): Proceedings of the First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems, Skövde, Sweden, 9–11 June 19951996Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 331.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hansson, Jörgen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Issues in Active Real-Time Databases1996Ingår i: Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95): Proceedings of the First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems, Skövde, Sweden, 9–11 June 1995 / [ed] Mikael Berndtsson, Jörgen Hansson, London: Springer, 1996, s. 142-157Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Active databases and real-time databases have gained increased interest in recent. Both active and real-time databases are considered as important technologies for supporting non-traditional applications such as computer integrated manufacturing (CIM), process control and air-traffic control. These applications are often event driven and need to react to events in a timely and efficient manner. In this paper we address the problem of merging active databases and real-time databases. Active real-time database is a fairly new area, in which very little research has been carried out so far. However, the use of active real-time database applications has a great potential. In this paper we address several issues and open questions such as semantics, assignment of time constraints and rule selection, which need to be considered when designing active real-time databases.

 • 332.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hansson, Jörgen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Time is the Shadow of Reactive Behaviour2000Ingår i: Proceedings 2000 International Database Engineering and Applications Symposium / [ed] Bipin C. Desai, Yasuhi Kiyoki, Motomichi Toyama, Piscataway, NJ: IEEE, 2000, s. 417-423Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Applications that rely on coordination of messages are frequently based on multi-agent systems or workflow systems. Both implementation platforms use a rule engine for the coordination of messages. Currently, classical production rules are used within multi-agent systems, and workflow systems tend to rely on active database solutions (i.e. triggers). It has been envisioned that subsequent application generations are likely to require support for hundreds or even thousands of triggers. This is in contrast to the current state-of-the-art of implementations, which only scale to a few triggers. The paper outlines a vision where a scalable trigger system is the unifying concept between workflow and multi-agent approaches for applications that require coordination facilities. In particular, the paper defines scalability and performance within an active database context. The paper explores factors and situations that influence active database performance. Finally, the paper explores promising directions for how to move the state-of-the-art to trigger systems that scale to many triggers.

 • 333.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hansson, Jörgen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Workshop Report: The First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95)1996Ingår i: SIGMOD record, ISSN 0163-5808, E-ISSN 1943-5835, Vol. 25, nr 1, s. 64-66Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This report is a summary of the First International Workshop on Active and Real-Time Database Systems (ARTDB-95) [1], held at the University of Skövde in June 1995. The workshop brought together researchers and practitioners from both the active database community and the real-time database community. The major aims of ARTDB-95 were to identify motivations, problems and requirements when combining active and real-time capabilities.

 • 334.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hansson, Jörgen
  Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh , PA, USA.
  Olsson, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lundell, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Thesis projects: A guide for students in computer science and information systems2008 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 335.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lennerholt, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Larsson, Peter
  Advectas AB, Sweden.
  Svahn, Thomas
  Advectas AB, Sweden.
  A Blueprint for Training Future Users of Self-Service Business Intelligence2019Ingår i: Business Intelligence Journal, ISSN 1547-2825, Vol. 24, nr 1, s. 30-38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 336.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lennerholt, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Svahn, Thomas
  Advectas AB, Malmö, Sweden.
  Larsson, Peter
  Advectas AB, Malmö, Sweden.
  13 Organizations' Attempts to Become Data-Driven2020Ingår i: International Journal of Business Intelligence Research, ISSN 1947-3591, E-ISSN 1947-3605, Vol. 11, nr 1, s. 1-21Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Becoming a data-driven organization is a vision for several organizations. It has been frequently mentioned in the literature that data-driven organizations are likely to be more successful than organizations that mostly make decisions on gut feeling. However, few organizations make a successful shift to become data-driven, due to a number of different types of barriers. This article investigates, the initial journey to become a data-driven organization for 13 organizations. Data has been collected via documents and interviews, and then analyzed with respect to: i) how they scaled up the usage of analytics to become data-driven; ii) strategies developed; iii) barriers encountered; and iv) usage of an overall change process. The findings are that most organizations start their journey via a pilot project, take shortcuts when developing strategies, encounter previously reported top barriers, and do not use an overall change management process.

 • 337.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Logical Events and ECA Rules1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This paper presents an approach to support event-condition-action rules and logical events in an object-oriented environment. Previous approaches in active object-oriented databases support either traditional event-condition-action rules or logical events. We see the need to integrate these two concepts in order to efficiently support specialization of events.

 • 338.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för data- och systemvetenskap.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  On Developing Reactive Object-Oriented Databases1992Ingår i: IEEE Data Engineering Bulletin, Vol. 15, nr 1-4, s. 31-34Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper outlines the ongoing work in Reactive Object-oriented Database Systems between the Departments of Computer Science in the University of Exeter(UK) and the University of Skovde(Sweden). The group is currently designing a monitoring system based on a reactive object oriented database with the objective of supporting efficient interaction between the active DBMS and applications (including intelligent systems). Initial work has centered on a prototype reactive object-oriented system built on top of ONTOS, a commercial OODBMS which has C++ as its base language. The prototype is referred to as ACOOD (ACtive Object Oriented Database system). We briefly discuss this prototype, showing how reactive behaviour has been incorporated into a full OODBMS albeit with some restrictions. We also outline our plans for its future extensions, and how these are motivated.

 • 339.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Lings, Brian
  University of Exeter, UK.
  Foster, Lou
  Valparaiso University, USA.
  Systematic Treatment of Events and Rules1995Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Current prototype Active Object-Oriented database systems introduce powerful event and rule specification languages. We contend that this is not in general done in a uniform and integral manner. We present a modified design for an ACtive Object-Oriented DBMS (ACOOD) currently under development at the University of Skovde. The design emphasises the key concepts being investigated, namely Events and Rules as 1st Class (ER1C). It is important because it addresses the key issue of inheritance, something not prominent in current prototype systems with a fully developed event specification system. Key features in the design are that it has a unifying concept of primitive event and of behaviour, and achieves uniformity and power with respect to inheritance. It further relates this to event specification languages for composite events, guaranteeing orthogonality of features. The paper emphasises modeling concepts, and the design is therefore of relevance to all active, object-oriented database systems. It seeks to explore the wider implications and underpinnings of current active O-O suggestions rather than enriching event and/or rule specification languages.

 • 340.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Active Database, Active Database (Management) System2009Ingår i: Encyclopedia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, s. 27-28Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 341.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Active Database Coupling Modes2009Ingår i: Encyclopedia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, s. 33-35Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 342.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Active Database Execution Model2009Ingår i: Encyclopediia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, s. 35-36Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 343.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Active Database Knowledge Model2009Ingår i: Encyclopedia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, s. 36-37Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 344.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Database Trigger2009Ingår i: Encyclopedia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, s. 738-738Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 345.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  ECA Rules2009Ingår i: Encyclopedia of Database Systems / [ed] Ling Liu, M. Tamer Özsu, Springer Science+Business Media B.V., 2009, s. 959-960Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 346.
  Berndtsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Högberg, Urban
  EDS Sweden AB, Trollhättan.
  Visualization of the Composite Event Detection Process1999Ingår i: Proceedings User Interfaces to Data Intensive Systems / [ed] Norman W. Paton, Tony Griffiths, 1999, s. 118-127Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Active database rules are problematic to explain, understand, debug, and design irrespective of knowledge about active rule semantics. In order to address this problem, various types of active database tools have been proposed in the literature such as browsers, debuggers, analyzers, and explanation tools.This paper focuses on visualization of event detection for an explanation tool and it presents the first study on what to visualize with respect to event detection at the lowest level (i.e. visualization of event detection for a specific event type).

 • 347.
  Bernedixen, Jacob
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Automated Bottleneck Analysis of Production Systems: Increasing the applicability of simulation-based multi-objective optimization for bottleneck analysis within industry2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Tillverkningsföretag behöver ständigt utforska nya ledningsstrategier och nya metoder för att påskynda effektiviteten i sina produktionssystem och behålla sin konkurrenskraft. Av yttersta vikt är att utveckla nya flaskhalsanalysmetoder som kan identifierade faktorer som hindrar produktiviteten i produktionssystemen så att optimala förbättringsåtgärderna kan utföras. Många av de flaskhalsrelaterade forskningsmetoder som utvecklats under de senaste två decennierna syftar främst till att upptäcka flaskhalsen. På grund av avsaknaden av förebyggande förmåga är de mindre användbara för att utvärdera effekten av flaskhalsförbättringar.

  En effektiv och korrekt metod för identifiering av korrekta förbättringsåtgärder, ordningen de ska utföras i samt dess effekt på produktionssystemets produktivitet är nödvändig. SCORE (simulation-based constraint removal) är en ny metod som möjliggör flaskhalsanalys genom användning av simuleringsbaserad flermålsoptimering. Genom att innovativt formulera flaskhalsanalys till ett flermålsoptimeringsproblem ochanvända simulering för att utvärdera effekterna av olika kombinationer av förbättringar, kan alla uppnåeliga maximala produktivitetsnivåer av produktionssystemet sökas i en enda optimering. Dessutom kan en frekvensanalys på Pareto-optimala lösningar från en sådan optimering generera en rangordning av de systemparameterar som behöver förbättras för att uppnå den önskade produktivitetsnivån. Dessa fördelar med SCORE kan dock endast uppnås med en mycket hög beräkningskostnad, speciellt när simuleringsmodellen är komplex och/eller består av ett stort antal beslutsvariabler. Dessutom innebär formuleringen av det simuleringsbaserade flermålsoptimeringsproblemet mycket manuellt och felbenäget arbete som kan begränsa användbarheten inom industrin, detta trots den enorma potential som metoden erbjuder. Dessutom har noggrannheten i SCORE, när det gäller konvergens i optimeringsteori och korrekthet att identifiera optimala förbättringsåtgärder, inte utvärderats vetenskapligt.

  Syftet med denna avhandling är därför att med avstamp i tidigare forskning kring SCORE utveckla en effektiv, automatiserad och korrekt metod för flaskhalsidentifiering och förbättringsanalys som kan tillämpas inom industrin.

  Bidrag från detta avhandlingsarbete inkluderar:

  (1) implementering av en mångsidig optimeringsvariabel (multiple-choice set variabel) och därtill en reparationsstrategi i evolutionära flermålsoptimeringsalgoritmer(EA);

  (2) introducera en ny teknik som baserat på information från en sekventiell screening initialiserar första populationen i en EA samt möjliggör skapandet av variabelvisa genetiska operatorer, båda med syftet att stödja en effektivare sökprocess;

  (3) en automatiserad formulering av flermålsoptimeringsproblemet i SCORE för att bespara användarna den stora mängd manuellt och felbenäget arbete med optimeringsvariabler och mål som krävs;

  (4) presentera hur upprepad användning av rankningsavstånd (mätetal som visar hur lika/olika två rankningar är varandra) kan användas för att kvantifiera och visualisera konvergens och korrekthet av flaskhalsrankningen genererad av SCORE.

  Alla dessa bidrag har demonstrerats och utvärderats genom omfattande experiment på skalbara, benchmark-simuleringsmodeller samt på flera stora simuleringsmodeller som använts i förbättringsprojekt inom fordonsindustrin.

  De framgångsrika resultaten har visat att förbättringarna av SCORE-metoden presenterade i detta arbete gör det möjligt för tillverkningsföretag att förvärva verkliga fördelar genom att optimera sina produktionssystem optimalt.

 • 348.
  Bernedixen, Jacob
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos H. C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Multiple Choice Sets and Manhattan Distance Based Equality Constraint Handling for Production Systems OptimizationIngår i: Computers & Operations Research, ISSN 0305-0548, E-ISSN 1873-765XArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many simulation-based optimization packages provide powerful algorithms to solve industrialproblems. But most of them fail to oer their users the techniques they needto eectively handle multiple-choice problems involving a large set of decision variableswith mixed types (continuous, discrete and combinatorial) and problems that are highlyconstrained (e.g., with many equality constraints). Yet such issues are found in manyreal-world production system design and improvement problems. Thus, this paper introducesa method to eectively embed multiple choice sets and Manhattan-distancebasedconstraint handling into multi-objective optimization algorithms like NSGA-II andNSGA-III. This paper illustrates and evaluates how these two techniques have been appliedtogether to solve optimal workload, buer and workforce allocation problems. Anexample follows, showing their application to a complex production system improvementproblem at an automotive manufacturer.

 • 349.
  Bernedixen, Jacob
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Ng, Amos H. C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Bandaru, Sunith
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  On the convergence of stochastic simulation-based multi-objective optimization for bottleneck identificationIngår i: International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, E-ISSN 1366-588XArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  By innovatively formulating a bottleneck identication problem into a bi-objective optimization,simulation-based multi-objective optimization (SMO) can be eectively used as a new method for gen-eral production systems improvement. In a single optimization run, all attainable, maximum throughputlevels of the system can be sought through various optimal combinations of improvement changes ofthe resources. Additionally, the post-optimality frequency analysis on the Pareto-optimal solutions cangenerate a rank order of the attributes of the resources required to achieve the target throughput levels.Observing that existing research mainly put emphasis on measuring the convergence of the optimizationin the objective space, leaving no information on when the solutions in the decision space have convergedand stabilized, this paper represents the rst eort in increasing the knowledge about the convergence ofSMO for the rank ordering in the context of bottleneck analysis. By customizing the Spearman's footruledistance and Kendall's tau, this paper presents how these metrics can be used eectively to provide thedesired visual aid in determining the convergence of bottleneck ranking, hence can assist the user todetermine correctly the terminating condition of the optimization process. It illustrates and evaluatesthe convergence of the SMO for bottleneck analysis on a set of scalable benchmark models as well as twoindustrial simulation models. The results have shed promising direction of applying these new metrics tocomplex, real-world applications.

 • 350.
  Bernedixen, Jacob
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos H. C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Bandaru, Sunith
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Variables Screening Enabled Multi-Objective Optimization for Bottleneck Analysis of Production SystemsManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Bottleneck analysis can be defined as the process that includes both bottleneck identification and improvement. In the literature most of the proposed bottleneck-related methods address mainly bottleneck detection. By innovatively formulating a bottleneck analysis into a bi-objective optimization method, recent research has shown that all attainable, maximized TH of a production system, through various combinations of improvement changes of the resources, can be sought in a single optimization run. Nevertheless, when applied to simulation-based evaluation, such a bi-objective optimization is computationally expensive especially when the simulation model is complex and/or with a large amount of decision variables representing the improvement actions. The aim of this paper is therefore to introduce a novel variables screening enabled bi-objective optimization that is customized for bottleneck analysis of production systems. By using the Sequential Bifurcation screening technique which is particularly suitable for large-scale simulation models, fewer simulation runs are required to find the most influenacing factors in a simulation model. With the knowledge of these input variables, the bi-objective optimization used in the bottleneck analysis can customize the genetic operators on these variables individually according to their rank of main effects with the target to speed up the entire optimization process. The screening-enabled algorithm is then applied to a set of experiments designed to evaluate how well it performs when the number of variables increases is a scalable, benchmark model, as well as two real-world industrial-scale simulation models found in the automotive industry. The results have illustrated the promising direction of incorporating the knowledge of influencing variables and variable-wise genetic operators into a multi-objective optimization algorithm for bottleneck analysis.

45678910 301 - 350 av 2837
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf