his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 10838
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Allert, Anna-Lena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Säfsten, Kristina
  School of Engineering, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Business Support Agencies introducing Lean Production in SMEs - Does it make any difference?2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many SMEs are implementing lean production in collaboration with a business support agency in order to improve their competitiveness. This research investigated whether improvement initiatives had the intended effect in some companies. A questionnaire was answered by employees in 26 SMEs. The result indicated experienced effect concerning leadership, communication and employee commitment, areas considered important for success in improvement initiatives,   and also progress in areas that characterise development towards lean. The result also indicated differences in experienced effect between managerial and non-managerial functions and between companies. 

 • 302.
  Allert, Jonas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Berg, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tillgodoses bankernas informationsbehov genom redovisningsinformation upprättad enligt K2 i kreditbedömningen?2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: Det är ett problem för mindre-och medelstora företag då redovisningsstandards som redovisningen upprättas enligt har varit onödigt komplicerad utifrån de behov användarna har av redovisningen. Sveriges förenklingsarbete har bland annat kännetecknats av förenklingar för de små-och medelstora företagen. Förenklingsarbetet benämndes K-projektet vilket delvis har till syfte att tillgodose användarnas behov av finansiella rapporter. K2 är det förenklade regelpaket som riktar sig till mindre företag såsom mindre aktiebolag där banker är en av de primära användarna av deras finansiella rapporter. Då K2 medför förenklingar, schabloniseringar och en mindre rapporteringsskyldighet får detta konsekvenser för bankerna eftersom de efterfrågar mycket information vid en kreditbedömning av ett företag för att fatta välgrundat beslut. Utifrån detta blev problemformuleringen följande:

   

  • I vilken omfattning använder banker företags redovisningsinformation vid kreditgivning?
  • Hur anser bankerna att årsredovisningar upprättade enligt K2-regelverket täcker informationsbehovet vid kreditgivning?

   

  Syfte: Vi vill undersöka hur bankernas informationsbehov tillgodoses vid kreditbedömningen utifrån finansiella rapporter upprättade enligt K2-regelverket. Studien syftar till att öka förståelse och uppfattning för vad bankerna efterfrågar i den finansiella information som företagen lämnar.

   

  Metod: Syftet med studien var att öka förståelsen och uppfattningen om det valda ämnet. En kvalitativ metod syftar till just att erhålla en djupare förståelse. En fallstudie innefattas av komplexitet i det som undersöks, vilket vår studie kännetecknas av eftersom det är relativt få företag som idag tillämpar K2 vid upprättande av redovisningsinformation, därav valdes en fallstudie. Valet att intervjua banker skedde utifrån att de är en primär användare av finansiella rapporter enligt K2. 

   

  Slutsats: Redovisningen är den primära källan som banker utgår ifrån i en kreditbedömning. Redovisningen utgör dock aldrig ett tillräckligt beslutsunderlag för banken utan ytterligare information inhämtas för att fatta ett välgrundat beslut. Bankens egen bedömning av företaget som helhet innebär inhämtning av både hård- och mjuk data. Detta medför att oberoende av vilket regelverk ett företag använder sig av gör banken alltid egna interna kreditbedömningar av företagen. Att redovisningen skall kunna återspegla det verkliga värdet är en viktig egenskap för banken. Då K2 kännetecknas av förenklingar, schablonlösningar och begränsade valmöjligheter skapas sämre förutsättningar för detta.

   

  Förslag till vidare forskning: Ett intressant regelverk att göra en liknande studie om är K3-regelverket då detta är en valmöjlighet för mindre aktiebolag. Idag är det frivilligt att tillämpa K2 vilket medför att få upprättar sin redovisning efter K2. En ny undersökning då regelverket blivit obligatoriskt för mindre aktiebolag vore ett sätt att belysa bankens direkta uppfattning om regelverket.

  Nyckelord: Informationsasymmetri, K2, banker, kreditgivningsprocessen och redovisningsinformation.

 • 303.
  Alm, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Förmågan att spegla känslor, avslöja lögner och gradera säkerhet: finns det ett samband dem emellan?2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Underlättar kongruens mellan sinnestillstånd och påstående (vad gäller dess värdeladdning) vid bedömning av ett påståendes sanningshalt? Denna fråga uppkom via studier av embodiment och lögner, forskning från de båda områdena påvisar nämligen att olika ”kroppsliga signaler” kan hjälpa oss att avslöja om andra människor ljuger. Frågan har undersökts via en faktoriell design med repeterade mätningar där deltagarna försattes i olika sinnestillstånd varpå de utsattes för olika stimuli och fick göra olika bedömningar. Resultatet visade att kongruenta betingelser varken underlättar eller påskyndar vid bedömning av ett påståendes sanningshalt, däremot erhölls ett signifikant resultat som indikerade att kongruenta betingelser ökar människans konfidensnivå (högre grad av säkerhet vad gäller att en korrekt bedömning gjorts) vid bedömning av falska påståenden.

 • 304.
  Alm, Elenore
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Motivationens påverkan på inlärningen1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en studie av hur motivation påverkar individens inlärning. Lär vi oss bättre om vi är motiverade? Kan man motiveras under en utbildning och nå lika goda resultat som om man hade varit motiverad vid utbildningens början? Detta är några av de frågor som jag ställt mig inför min undersökning om motivationens påverkan på inlärningen.

  Undersökningen av problemet har skett med en kvalitativ intervju med bestämda frågor. I denna undersökning har jag utgått från de faktorer som påverkar motivation - vilja, delaktighet, tilltro, självförtroende, information och kunskap samt trygghet. Med dessa faktorer som utgångspunkt har jag ställt frågor för att reda ut hur stor betydelse individens motivation har för det han/hon lär sig.

  Resultatet av min undersökning visar att motivationen har betydelse för vår inlärning. Framförallt är viljan att lära sig mycket viktig. Mitt undersökningsresultat visar också att man kan motiveras under pågående utbildning. En individ som är motiverad i det initiala skedet av utbildningen lär sig bättre, men en individ som motiveras under utbildningen kan uppnå nästan lika goda slutresultat.

 • 305.
  Alm, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Wireless Protected Setup (WPS): Prestandajämförelse mellan Reaver och Bully2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Wireless Protected Setup (WPS) är ett säkerhetsprotokoll för trådlösa nätverk. Dess design medför en allvarlig säkerhetsbrist som kan möjliggöra att obehöriga kan få åtkomst till ett lösenordskyddat trådlöst nätverk. Vid attack finns det olika verktyg tillgängliga att använda.

  I denna rapport jämförs mjukvaruverktygen Reaver och Bully i attack mot WiFi’s WPS-protokoll, där Bullys prestanda tidigare har påvisats vara mer effektiv och förutsätts snabbare utföra brute-forceattack jämfört med Reaver. Ett praktiskt laborationsexperiment har utförts för att undersöka vilken skillnad i hastighet som kan ses mellan verktygen Reaver och Bully i en brute-forceattack. Experimentet utfördes genom att mäta tiden det tog för de två verktygen att testa 100 PIN-nycklar mot en router utan skyddsmekanismer hos WPS.

  Resultatet visar att Bully utför en brute-forceattack i högre hastighet jämfört med Reaver. Dock, med den högre attackhastigheten som Bully innehar, kan stabilitetsproblem vid attack medföras, vilket öppnar upp för framtida diskussion om högre hastighet bör prioriteras över stabilitet för lyckade attacker.

 • 306.
  Almarsoomi, Farah
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Svensk kod för bolagsstyrning: En studie av bolagen avvikelser från koden2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Redovisnings- och företagsskandaler som ägde rum på 2000-talet i USA och flera europeiska länder satte fart på bolagsstyrningsdebatten. Många länder började införa regler med syfte att förbättra bolagsstyrningen och öka förtroendet för näringslivet. Sverige drabbades liksom andra länder av redovisningsskandaler, och som följd till detta infördes den svenska koden för bolagsstyrning för att återuppbygga marknadens förtroende för de svenska bolagen. Första juli 2005 tillämpades koden i Stockholmsbörsen för alla bolag på A-listan och O-listan med börsvärde över 3 miljarder kronor det vill säga de bolag som ingick i kategorin Large Cap.Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka och analysera hur bolag på OMX Stockholmsbörsen, Large Cap, avviker från koden och om de avviker från samma punkter i koden samt hur utförligt förklarar dessa bolag avvikelserna. Med hjälp av vetenskapliga artiklar som teoretiskt perspektiv vill jag få förståelse för varför koden finns och varför bolag avviker från den samt undersöka om koden fungerar som det var tänkt.Metod: För att undersöka i vilken omfattning bolag avviker från koden och vilka punkter det som bolagen avviker från har jag läst igenom och granskat bolagens årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter.Teoretisk referensram: I detta kapitel har jag tagit upp tidigare forskning som handlar om andra länders bolagskoder och principen följa eller förklara, samt orsaker till varför bolag väljer att följa eller avvika från koden. Dessa studier är gjorda i Tyskland och Storbritannien.5Empiri: Det empiriska materialet består av årsredovisningar och bolagsstyrningsrapporter för de undersökta 28 bolagen inom kategorin Large Cap. Jag har undersökt de senaste åren när jag gjorde undersökningen, dvs. 2010 och 2011.Slutsatser: Det jag kom fram till i min studie är att ägarstrukturen är en bidragande faktor till varför bolag väljer att avvika från koden. Bolag med ett koncentrerat ägande tenderar att avvika från koden. Dessutom har jag märkt att dessa bolag ägs av Industrivärden, Investor. De bolagen kännetecknas även av att de har starka familjeägare som äger mer än 30 % av aktierna, dessa ägare vill oftast ha kontroll över bolaget och därför avviker de från den svenska koden.

 • 307.
  Almer, Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Att bli själsligt alfabetiserad: Ingmar Bergmans Scener ur ett äktenskap som en väg till självkännedom (Bergmans berättelser)2018Ingår i: TijdSchrift voor Skandinavistiek, ISSN 0168-2148, E-ISSN 1875-9505, Vol. 36, nr 2, s. 92-98Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Scenes from a Marriage (1973) marked a breakthrough for Ingmar Bergman (1918-2007), reaching awide audience both nationally and internationally. Scenes from a Marriage is also Bergman's first television series and today his most performed play in theatre around the world. Productions of Scenes from a Marriage in different media, such as television series, feature films, a book and in the theatre,has made it Bergman's most widespread work. Scenes from a Marriage was also of great importance to many individuals, influencing them to make crucial changes in their lives and relationships. Bergman's story of the marriage of two people, a marriage in crisis, divorce and reconciliation has obviously something to say to many of us who have watched, listened to, or read the story. What then does it tell us, and in what way is the story told? This question is addressed in an analysis of the work's composition,with particular emphasis on narrative techniques, motifs and the underlying theme, based on the Swedish book version. The six scenes in the book all take a dramatic form and present the same basic literary motif in different ways: a relationship based on love between two people in a very difficult situation.This motif, in turn, unfolds within the overall theme of the work: the human search for truth. This transforms the scenes into something more than just a story about a marriage crisis, becoming a story about two people's search for meaning in life. This aspect of the story is perhaps the main reason why Bergman's Scenes from a Marriage has reached out and touched so many people and still does. There is also a critical dimension to the search for truth, questioning the conventions and traditions of marriage and society. This analysis is the first in a series of analyses of Ingmar Bergman's written works.

 • 308.
  Almer, Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Att sätta döden ur spel: En analys av Tomas Tranströmers dikt "Medeltida motiv"2018Ingår i: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 139, nr -, s. 162-177, artikel-id -Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  To knock Death out of the Game. An analysis of Tomas Tranströmer’s poem “Medieval motif ”

  The Swedish poet Tomas Tranströmer’s (1931–2015) poem “Medieval Motif ”, from For Living and Dead (1989), takes its visual point of departure in the motif “Man who plays chess with Death about his life”. A motif also found in medieval visual arts (Albertus Pictor, 1440–1509) and in modern film art (Ingmar Bergman, 1918–2007). In both Pictors painting, ”The Game of Chess with Death” (around 1480), and Bergman’s film The Seventh Seal (1957), Death knocks man out of the game by checkmate. In Tranströmer’s poem, however, things turn out somewhat differently. In “Medieval Motif ” there is unique word in Swedish poetry, “frisörsaxklippande” (“barber-scissor-like clipping”), as a determination for a sound. The analysis of the poem tries to answer a number of questions: What is this sound exactly? Why does the sound occur in a poem about a motif from the Middle Ages? What function does the sound have for the poem as an artistic whole? The “Medieval motif ”, which besides the title consists of two Sapphic stanzas, is the subject of an in-depth motif analysis and of a composition analysis. In summary, the analysis shows that the “Medieval motif ” forms an epiphany where the motif of Vanitas contributes to the understanding of the moment of togetherness as time and space cease to exist, and a previously hidden truth is revealed. As a part of that truth, Death is knocked out of the game.

 • 309.
  Almer, Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  I egen sak: Retoriska anteckningar om ett öppet brev av C. J. L. Almqvist2007Ingår i: Den litterära textens förändringar: Studier tillägnade Stina Hansson / [ed] Stefan Ekman, Mats Malm, Lisbeth Stenberg, Eslöv: Symposion Brutus Östlings bokförlag, 2007, s. 200-207Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  -

 • 310.
  Almersved, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Bergmanson, Helena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra smärta hos äldre i hemsjukvården: Litteraturöversikt2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vår medellivslängd ökar, vi blir allt äldre. I hemsjukvården möter sjuksköterskan äldre personer som lever med smärta. Smärta som utgår från muskler, skelett och leder och som hindrar den äldre från att leva ett bra liv. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan i hemsjukvården kan göra för att lindra smärta. Metod: Som metod användes en litteraturöversikt som baseras på fem kvalitativa och tre kvantitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre huvudkategorier framkom: Fysisk aktivitet, Farmakologisk behandling och Kognitiv metod. Ur dessa urskildes nio underkategorier: rörelse/vila, hjälpmedel, värme/kyla, massage, läkemedel, kunskap, kommunikation, kontinuitet, avledning. Slutsats: I omvårdnad vid smärta ingår flera olika delar. En kombination av åtgärder krävs för att lindra smärta. Sjuksköterskan har en viktig roll i valet av åtgärder.

 • 311.
  Almgren, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. studingrid@gmail.com.
  Challenging the dual coding theory: Does Affective Information Play a Greater Role in Abstract Compared to Concrete Word Processing?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  It has long been held that concrete material has a processing advantage over abstract material, as predicted by Dual Coding Theory (Paivio,1991), although this has been challenged. For example, based on evidence for behavioural and neuroscientific studies, Kousta,, Vigliocco, Vinson, & Del Campo, (2011) proposed that emotional valance had a greater influence in the processing of abstract words, and that under some circumstances there may be no concreteness effect and might even be an abstractness effect. This would not be predicted by DCT. In addition, Isen and Daubman (1984) have claimed that emotional valence, and particularly positive emotion can influence cognitive processing. Specifically, they demonstrated that positive emotion was associated with more inclusive categorization of ambiguous category members. This current study was a 2 x 2 between group design to investigate the effect of positive and negative valence on recognition memory for concrete and abstract words and on categorization. Contrary to what was predicted by Dual Coding Theory, abstract words were generally better recognized than concrete, with there being an additional interaction with valence. A significant interaction between word type and valence on categorization was also found. Results partially support Kousta et al. (2011).

 • 312.
  Almlöf Hallberg, Robin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Sadiki, Kosovare
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Den moderna pensionären: Äldre konsumenters användning av modern teknologi i köpprocessen2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur konsumenter agerar i köpprocessen kan ändras med åldern. Hur äldre konsumenter sedan använder teknologin i köpprocessen är dock något som forskningen inte lyckats ge en fullständig bild kring. Därmed är syftet med denna studie att undersöka hur äldre konsumenter använder modern teknologi i köpprocessen för att skapa en mer nyanserad bild av äldre konsumenters användning av teknologi. Genom att använda oss av en kvalitativ metod i form av en små-N-studie och semi-strukturerade intervjuer har vi kunnat besvara våra frågor. Enligt våra respondenter så används mobilen främst under informationssökningsfasen och utvärderingsfasen av köpprocessen. Detta har lett till at vi kunnat ta fram två användartyper: Sökar-Stig och Utvärderar-Ulla, som skall beskriva äldre konsumenters användning av teknologi i köpprocessen.

 • 313.
  Almlöf, Linnea
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Jalonen, Matilda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  En episk kombo av teater och spel: Underhållning och immersion i spel utformade efter episka teaterprinciper2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vissa forskare påstår att det finns ett samband mellan underhållning och immersion. Den episka teatern ville att publiken skulle uppleva reflektion och underhållning men samtidigt vara distanserade från pjäsen. Studien ämnar utifrån detta undersöka hur underhållande och immersivt ett spel utformat efter episka teaterprinciper upplevs. Respondenterna fick efter att de spelat ett sådant spel antingen besvara en enkät eller delta i en intervju gällande sin upplevelse. De upplevde i genomsnitt hög eller medelhög immersion och underhållning. Stora variationer mellan individerna fanns dock. Intresset för temat eller liknande spel verkar ha påverkat respondenternas upplevelse. Immersion och underhållning delar flertalet komponenter vilket verkar göra dem svåra att avgränsa i praktiken. I framtiden finns ett värde att forska vidare inom området för att förstå immersion, underhållning och reflektion och hur dessa påverkar varandra bättre eftersom det kan bidra både till mer samhällskritiskt tänkande samt kunskap bland befolkningen.

 • 314.
  Almquist, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Svensson, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Långvarig ogiltig frånvaro i gymnasieskolan: Hur upplever gymnasieelever med långvarig ogiltig frånvaro sin skolsituation2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förekomsten av skolfrånvaro i Sverige är hög bland gymnasieelever. Skolfrånvaro är ett komplext fenomen med flera olika orsaker och kan leda till icke godkända betyg, arbetslöshet, utanförskap och psykisk ohälsa.

  Syfte: Syftet är att beskriva hur gymnasielever med långvarig ogiltig frånvaro upplever sin skolsituation.

  Metod: I studien användes en kvalitativ metod och resultatet analyserades genom beskrivande innebördsanalys. Fem informanter deltog i studien.

  Resultat: I resultatet presenterades fyra innebördsteman som beskrev informanternas upplevelser: Att uppleva kränkning och orättvisa, att uppleva problem i familjära och vardagliga relationer, att uppleva en bristfällig anpassning från skolans sida samt att uppleva behov av att skolan förbättras/förändras.

  Konklusion: Studien visade hur viktigt det är att skolan anpassas efter varje unik elev, både pedagogiskt och när det gäller insatser som gör eleven delaktig och respekterad. Skolan behöver arbeta med att inte någon elev ska behöva utsättas för mobbning, kränkningar eller trakasserier. Orsaken till frånvaron är i de flesta fall på något sätt relaterad till skolan och dess verksamhet. Elever i föreliggande studie upplever att skolan har många delar som kan förbättras för att undvika situationer som leder till långvarig, ogiltig frånvaro. Skolan är för eleverna i studien inte förknippat med något positivt och motivationshöjande, utan något som har en negativ inverkan på deras hälsa.

 • 315.
  Almqvist, Gustaf
  et al.
  University of Stockholm, Stockholm Sweden.
  Andersen, Michael
  Danish Fishermen’s Association, Fredericia, Denmark.
  Willestofte Berg, Casper
  DTU Aqua – National Institute of Aquatic Resources Section for Fisheries Advice, Charlottenlund, Denmark.
  Broadgate, Wendy
  The Fisheries Secretariat (FISH), Stockholm, Sweden.
  Bryan, Meaghan
  National Oceanic and Atmospheric Administration Southeast Fisheries Science Center, Miami, United States.
  Campana, Steven
  Fisheries and Oceans Canada Bedford Institute of Oceanography, Dartmouth, Canada.
  Cardinale, Max
  Swedish University of Agricultural Sciences Institute of Marine Research, Lysekil, Sweden.
  Casini, Michele
  Swedish University of Agricultural Sciences Institute of Marine Research, Lysekil, Sweden.
  Dierking, Jan
  Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, Kiel, Germany.
  von Dorrien, Christian
  Thünen Institute Baltic Sea Fisheries, Rostock, Germany.
  Eero, Margit
  DTU Aqua – National Institute of Aquatic Resources, Charlottenlund, Denmark.
  Efimov, Yuri
  Russian Federal Research Institute of Fisheries & Oceanography (VNIRO), Moscow, Russian Federation.
  Gasyukov, Pavel
  AtlantNIRO, Kaliningrad, Russian Federation.
  Hemmer-Hansen, Jakob
  DTU Aqua – National Institute of Aquatic Resources Department of Inland Fisheries, Silkeborg, Denmark.
  Hjelm, Joakim
  Swedish University of Agricultural Sciences Institute of Marine Research, Lysekil, Sweden.
  Holmgren, Noél
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Horbowy, Jan
  National Marine Fisheries Research Institute, Gdynia, Poland.
  Hüssy, Karin
  DTU Aqua – National Institute of Aquatic Resources, Charlottenlund, Denmark.
  Johansson, Reine
  Baltic Sea Advisory Council, Dyrön, Sweden.
  Jonusas, Stanislovas
  DGMare, Brussels, Belgium.
  Kornelius, George
  Institute of Food Safety, Animal Health and Environment (BIOR) 8 Daugavgrivas Str. Fish Resources Research Department, Riga, Latvia.
  Köster, Fritz
  DTU Aqua – National Institute of Aquatic Resources Section for Fisheries Advice, Charlottenlund, Denmark.
  Kraak, Sarah
  Thünen Institute, Braunschweig, Germany.
  Krumme, Uwe
  Thünen Institute Baltic Sea Fisheries, Rostock, Germany.
  Large, Scott
  International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen, Denmark.
  Larsson, Staffan
  Swedish Cod Fishermen’s Producer Organisation, Lycke, Sweden.
  Luzenczyk, Anna
  National Marine Fisheries Research Institute, Gdynia, Poland.
  Lövgren, Johan
  Swedish University of Agricultural Sciences Institute of Marine Research, Lysekil, Sweden.
  Maguire, Jean-Jacques
  Godefroy, Quebec, Canada.
  Mosegaard, Henrik
  DTU Aqua – National Institute of Aquatic Resources, Charlottenlund, Denmark.
  Nielsen, Anders
  DTU Aqua – National Institute of Aquatic Resources, Charlottenlund, Denmark.
  Norrström, Niclas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi.
  Oeberst, Rainer
  Thünen Institute Baltic Sea Fisheries, Rostock, Germany.
  Stepputtis, Daniel
  Thünen Institute Baltic Sea Fisheries, Rostock, Germany.
  Stern, Edward
  The Fisheries Secretariat (FISH), Stockholm, Sweden.
  Storr-Paulsen, Marie
  DTU Aqua – National Institute of Aquatic Resources Section for Fisheries Advice, Charlottenlund, Denmark.
  Strehlow, Harry Vincent
  Thünen Institute Baltic Sea Fisheries, Rostock, Germany.
  Svedäng, Henrik
  Swedish University of Agricultural Sciences Institute of Marine Research, Lysekil, Sweden.
  Trenkel, Verena
  Ifremer Nantes Centre, Nantes, France.
  Wæver Pedersen, Martin
  DTU Aqua – National Institute of Aquatic Resources Section for Fisheries Advice, Charlottenlund, Denmark.
  Zimmermann, Christopher
  Thünen Institute Baltic Sea Fisheries, Rostock, Germany.
  Report of the Benchmark Workshop on Baltic Cod Stocks (WKBALTCOD)2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The ICES Benchmark Workshop on Baltic Cod Stocks (WKBALTCOD), chaired by External Chair Jean-Jacques Maguire, Canada and ICES Chair Marie Storr-Paulsen, Denmark, and attended by two invited external experts Verena Trenkel, France and Meaghan Bryan, USA met in Rostock, Germany, 2–6 March 2015 with 39 participants and six countries represented. The objective of WKBALTCOD was to evaluate the appropriateness of data and methods to determine stock status and investigate meth-ods appropriate to use in the single-stock assessment for the cod stock in SD 22–24 and cod in SD 25–32 in the Baltic. Participants in the workshop were a large group with diverse backgrounds representing the industry, fisheries, NGOs, managers and scientists.The single-stock analytic assessment of the eastern Baltic stock was not accepted by the assessment working group (WGBFAS) in 2014 due to severe problems with the input data. The advice for the eastern Baltic cod was, therefore, based on the ICES approach for data-limited stocks. As an outcome ICES decided to establish a bench-mark for both cod stocks and to scope an integrated assessment for the Baltic cod stocks. The first meeting (WKSIBCA) was therefore meant to introduce the interces-sional work conducted since the assessment working group in April 2014, and to reach some conclusions on how to proceed both in the short term (Benchmark in March 2015) and longer term (2–3 years) and was seen as a data compilation work-shop, there is produced a separate report from this workshop. The WKBALTCOD was the 2nd meeting in the benchmark process and was intended to come up with a final stock assessment method, stock annex and input data for both stocks. As it was not possible to reach conclusive decision on the final model to be used for the east Baltic cod stock during the benchmark meeting and as more work on the preferable models was needed, it was decided by the ACOM leadership to prolong the bench-mark process until the assessment working group meeting in April 2015. This deci-sion has led to a relatively long process partly mixed with the assessment working group WGBFAS.It became clear during the benchmark process that although large effort has been put into explaining the underlying processes leading to the changes in the Baltic ecosys-tem, there is still some lack of understanding of the present situation in the eastern Baltic cod stock. Therefore, it was not possible to reach firm conclusions on the final model to be used and therefore not possible to set reference points. It was decided to continue to explore the most promising models and to continue to improve the input data until the assessment working group started in April.The main challenges still to be solved for the Eastern Baltic cod stock is the quantifi-cation of increased natural mortality and decrease in growth. Through several presentations during the workshop (both WKSIBCA and WKBALTCOD) it became clear that natural mortality very likely has increased in later years, due to decreased condition and increased parasite infection. A decrease in growth also seems plausible duo to a decrease in condition and/or selectivity-induced mortality of the largest in-dividuals. However, as none of these parameters are easily estimated, especially with the severe ageing problems, different model assumptions made the output very shaky.For the western Baltic cod, stock identification issues were examined in area SD 24, the intermediate area: based on otolith characteristics and genetics. Due to the results showing a large proportion of east cod in this area, it was decided to split the catch2 | ICES WKBALTCOD REPORT 2015and survey from SD 24 into either the western or eastern Baltic cod stock. It was pos-sible to derive proportions of eastern and western cod in SD 24 back to the mid-1990s.For the western Baltic cod stock a modelled survey indices was included in the as-sessment covering the western part of SD 24 and Area 22+23 and based on a smoothed ALK.Both cod stocks have in the past used commercial tuning fleet to have a better cov-ered of older age groups. It was decided to abound this time-series duo quality issues such as a limited coverage and problems with technical creeping.WKBALTCOD was not able to explore and define reference points for the Western Baltic cod stock during the meeting due to time constraints, but these were calculated and decided by correspondence after the meeting. The recent protocols on estimation procedures developed by WKMSYREF3 for stocks with a full analytical assessment and for data-limited stocks served as objective guidelines to obtain reference point estimates.

 • 316.
  Almqvist, Josefin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Sundelius, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Modular Locking System to RBS Cabinet2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Radio base stations contain equipment which enables the use of cell phones all around the world. ERICSSON is developing these stations and everything connected to the area, such as electronics, software and hardware. In a new project ERICSSON plans to make their hardware modular, to satisfy all their customers around the world even if their preferences differ. The task that was given to us was to develop a modular locking system to the radio base station cabinets.The concept was developed in an integrated working process that focused on a user centered final product. The process included the definition of the problem, preliminary studies of areas which are connected to the problem and a summary of the demands that the customers mediated in a list of requirements. The idea generation generated lots of ideas that later on were developed into different concepts. The concepts were evaluated before the final decision was made together with ERICSSON.The final product is a lifting handle connected to a rod and latch system, which already existed. A new mechanical function was created to make the new handle function with the old system. The locking system is modular and it is possible to choose which way to lock the handle, with a cylinder lock or a padlock. Only one module, the cylinder in the middle, needs to be switched to get the other solution. The other parts are the same; this makes the product modular. The lift handle is an entire new design, developed in the project.

 • 317.
  Almqvist, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Castillo, Joselyne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans sätt att bedöma postoperativ smärta: En litteraturöversikt2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Postoperativ smärta fortsätter att vara ett stort och svåridentifierat problem. Omfattningen av okontrollerad smärta hos patienterna har inte förändrats märkbart de senaste decennierna. Sjuksköterskor tenderar att underskatta patientens smärta. Syftet med denna studie är att undersöka olika faktorer som påverkar sjuksköterskans sätt att bedöma postoperativ smärta. För att uppnå vårt syfte valdes litteraturstudie som metod. Sökning av litteraturen gjordes utifrån syfte och problemformulering i databaserna Academic Search Elite, CINAHL och SweMed +. Sex artiklar valdes ut och analyserades i fem steg. I resultatet framkommer sju faktorer som påverkar sjuksköterskans sätt att bedöma postoperativ smärta: kommunikation, erfarenheter och attityder, sjuksköterskans kunskap, information och förberedelser, att tolka smärta, hinder i smärtbedömningen och uppföljning av smärtbedömningen. Trots att omfattande forskning finns inom detta område, bör forskning bedrivas även i framtiden. En utökad smärtutbildning för sjuksköterskor kan vara gynnsamt.

 • 318.
  Almqvist, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Danielsson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Förebyggande arbete mot mobbning: Lärares erfarenhet av styrkor och svagheter i arbetet med metoderna Friends och Mombus2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att ta del av lärares resonemang kring arbetet med att motverka mobbning på två grundskolor för att analysera och beskriva det upplevda stödet som metoderna Friends respektive Mombus ger i det förebyggande arbetet mot mobbning. I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) lyfts att det är personal på skolan som bär ansvar för att förebygga kränkande behandlingar eller mobbning bland eleverna. I den kvalitativa studiens resultat påvisas det att lärarna som arbetar med Friends respektive Mombus behöver arbeta med flera andra arbetssätt för att förebygga mobbning. Andra arbetssätt som lärarna använder sig av i den dagliga verksamheten är till exempel EQ och kompismassage. I resultatet framhålls därtill det stöd lärarna erhålls från Mobbningsteamen på sina respektive skolor för att motverka alla former av kränkande behandling. Det finns inga utvärderingar gjorda kring vilket resultat metoderna Friends och Mombus ger i det preventiva arbetet mot mobbning vilket kan tyckas anmärkningsvärt eftersom båda metoderna praktiseras på många skolor i Sverige. Studiens avslutande diskussion belyser att arbetet med att förebygga mobbning är komplext och att det krävs mer forskning samt utvärderingar kring olika antimobbningsmetoder och deras resultat när det gäller att förebygga kränkande behandling samt mobbning.

 • 319.
  Almqvist, Olof
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  A comparative study between algorithms for time series forecasting on customer prediction: An investigation into the performance of ARIMA, RNN, LSTM, TCN and HMM2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Time series prediction is one of the main areas of statistics and machine learning. In 2018 the two new algorithms higher order hidden Markov model and temporal convolutional network were proposed and emerged as challengers to the more traditional recurrent neural network and long-short term memory network as well as the autoregressive integrated moving average (ARIMA).

  In this study most major algorithms together with recent innovations for time series forecasting is trained and evaluated on two datasets from the theme park industry with the aim of predicting future number of visitors. To develop models, Python libraries Keras and Statsmodels were used.

  Results from this thesis show that the neural network models are slightly better than ARIMA and the hidden Markov model, and that the temporal convolutional network do not perform significantly better than the recurrent or long-short term memory networks although having the lowest prediction error on one of the datasets. Interestingly, the Markov model performed worse than all neural network models even when using no independent variables.

 • 320.
  Almsand, Jessica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Duell, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ”Hinner jag få ett nytt hjärta i tid?”: - Unga kvinnors bloggar kring upplevelser av att vänta på en hjärttransplantation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet utförda hjärttransplantationer i Sverige ökar och uppgår nu till omkring femtio transplantationer per år. Främsta orsaken till en hjärttransplantation är grav hjärtsvikt. Att drabbas av hjärtsvikt som ung är ovanligt och mycket påfrestande. Om hjärttransplantation blir aktuellt sätts patienten upp på väntelista där medianväntetiden är tre månader. Tidigare forskning visar att sjuksköterskan har en viktig roll i patientens upplevelse under denna tid. Syfte: Studiens syfte är att analysera och beskriva unga kvinnors upplevelser inför en hjärttransplantation. Metod: Kvalitativ innehållsanalys används som analysmetod. Data består av fem bloggar publicerade på internet. Resultat: Unga kvinnor som väntar på en hjärttransplantation upplever fysiska begränsningar i vardagen. Närstående, sjukvårdspersonal och omgivningen är viktiga för att ge stöd och fungera som drivkraft i situationen. Den ovissa väntan präglas av oro och rädsla för den egna döden. Väntan innebär att unga kvinnor får en ny syn på livet. Slutsats: Unga kvinnors livsvärld förändras drastiskt i väntan på hjärttransplantation och det är av stor vikt att sjuksköterskan uppmärksammar denna förändring och utformar omvårdnaden därefter.

 • 321.
  Almstedt, Ando
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Pettersson, Karolin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  HIV/AIDS-Patienters upplevelser av stigmatisering och diskriminering från vårdpersonal: - En litteraturöversikt2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: HIV/AIDS (Humant Immunbrist Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome) är en epidemi där världens utvecklingsländer är hårdast drabbade. I studier har det framkommit att sjukvårdspersonal har en negativ attityd gentemot denna patientgrupp. Orsaken till detta tros bero på okunskap och rädsla. SYFTE: Syftet med denna studie var att beskriva hur patienter med HIV/AIDS upplever stigmatisering och diskriminering från vårdpersonal. METOD: En litteraturöversikt, med tio stycken vetenskapliga artiklar som analyserats för att besvara studiens syfte. RESULTAT: Två huvudteman framkom; fördomar och förakt och stöd och relation. Resultatet visar att patienter upplevt att vårdpersonal visat förakt gentemot dem både verbalt och icke-verbalt. Patienter anser det betydelsefullt att bygga upp ett förtroende för sjuksköterskan, detta är viktigt för att få en god relation mellan dessa. Denna relation ska byggas på respekt, förståelse, samarbete och ärlighet. KONKLUSION: Författarnas konklusion är att vårdpersonal känner en rädsla gentemot denna patientgrupp på grund av okunskap om sjukdomen och dess smittvägar. Detta kan elimineras med hjälp av ökad kunskap och information. Om inga åtgärder vidtas för att förhindra stigmatisering och diskriminering ökar risken för ett vårdlidande avsevärt.

 • 322.
  Almåsen, Patrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Elektronisk handel: med fokusering på värdekedjan1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  På bara ett par år har elektronisk handel potential att radikalt förändra de ekonomiska och sociala förhållanden i samhället. Internets snabba tillväxt kopplar samman individer och organisationer till ett stort globalt nätverk som representerar enorma möjligheter. Det talas om ett nätverkssamhälle och en nätverksekonomi.

  Elektronisk handel driver företag mot att bedriva affärer på ett fundamentalt nytt sätt. Behovet av att dela information i realtid ökar tillsammans med förändringarna i värdekedjan.

  Syftet med studien är att kartlägga elektronisk handel i allmänhet. Studien fokuseras på hur elektronisk handel används för att länka samman företag, stora som små, från råmaterial till konsumenten. Arbetet belyser hinder och krav i samband med elektronisk handel och det sätt de hanteras på.

  Företagen i undersökningen visar ingen tydlig strävan mot att uppnå en totalt integrerad värdekedja. Grundliga affärsprocesser flyttas mot Internet för att utnyttja nätverkets fördelar. Främst används EDI och online-tjänster som Internetbutiker för elektronisk handel.

 • 323.
  Almér, Alexander
  et al.
  Göteborgs Universitet, Institutionen för tillämpad informationsteknologi.
  Lowe, RobertHögskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Göteborgs universitet.Billing, ErikHögskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Proceedings of the 2016 Swecog conference2016Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 324.
  Alnelind, Gunilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Handledarens roll i arbetsplatsförlagt lärande2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 325.
  Alonso García, María
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Serrano Gallego, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Push toy: Development of a toy with movement devices associated to the wheels2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This is s Bachelor Degree Project report based on the design of a push toy in collaboration with Playsam. The new design consists of a wooden spacecraft.

  The toy can be described as a safe toy appropriated for kids within a range of ages between 1 and 3 years old.  The attractive design of the toy will help the children to increase their imagination. It is a dynamic product that, firstly, seems not to be more than a spacecraft with two wheels that needs another foothold to keep staying up. On the other hand, when the kids take it, they will observe that the product can be displaced by the wheels, and they will find an attractive rotational motion that combines two complementary colours.

  The requirements stated by the company were achieved:

  -       Firstly, the toy must move one of its parts being it connected to the wheels. The product has two main parts. One of them will rotate regarding to the other one when the child drags it thanks to a designed gear system.

  -       Secondly, the toy would be made of wood as well as all the company products. The elected wood was beech wood, getting a similar appearance to the Playsam products aesthetic.

  -       The last requisite of the company was to make the toy easy to handle and manipulate. The anthropometric study organized by the design team guarantees it.  The mediums of the data were considered to build the toy.  It was considered that children less than 18 months will take it by the holes and not the surface.

  The design team bore the European directive 88/378/EEC for Safety of Toys in mind. It was essential to guarantee the safety of the child.

 • 326.
  Alonso Lavén, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sandberg, Kristin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ungdomars upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning i skolan2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sex- och samlevnadsundervisning i Sverige når ut till alla ungdomar och önskvärt är att den skulle påverka ungas sexuella hälsa positivt. Att ha goda kunskaper i sex- och samlevnadsfrågor stärker ungdomars självkänsla och främjar den sexuella hälsan.

  Syfte: Att beskriva ungdomars upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

  Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ metod. Studien bygger på individuella intervjuer med ungdomar i åldrarna 16-19 år, som analyserades med hjälp av en kvalitativ innebördsanalys.

  Resultat: Under analysen framkom tre innebördsteman som beskriver ungdomarnas upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning: Att uppleva en bekväm eller obekväm undervisning, upplevelsen av att få behov och förväntningar tillfredsställda, att uppleva ämnet utifrån sin egen mognadsnivå.

  Slutsats: Ungdomarnas upplevelse av sex- och samlevnadsundervisning i skolan varierade beroende på vem som höll i undervisningen och dess förhållningssätt till ämnet. Undervisarens egna känslor inför ämnet speglade av sig på eleverna och kunde leda till känsla av pinsamhet och osäkerhet eller öka intresset och känna sig bekväm inför ämnet. Ungdomarna saknade diskussionerna om känslor, en mer detaljerad information/diskussion om olika sexuella aktiviteter och mer ingående om det motsatta könet. De sökte sig hellre till yrkeskategorier med tystnadsplikt än att diskutera privata frågor och problem med klasskompisar.

 • 327.
  Alonso, Nieves
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Fernandez, Endika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Car Door Opening Geometry for Enhance Entry/Exit2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 328.
  Alowersson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Betydelsen av fysisk aktivitet i egenvården vid diabetes mellitus: En intervjustudie2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att drabbas av diabetes medför en omställning i livet och kräver att individen vet vilka åtgärder som är nödvändiga eftersom egenvården är en stor del av behandlingen. Fysisk aktivitet är en typ av egenvård och det är viktigt att individen finner motivationen. Syftet med studien är att beskriva hur människor med sjukdomen diabetes upplever fysisk aktivitet i vardagen.

   

  En kvalitativ metod användes och data samlades in via intervjuer med personer, vilka haft diabetes mellan 3-48 år. De berättade om sina upplevelser kring fysisk aktivitet. Intervjuerna spelades in via en mobiltelefon, transkriberades och därefter genomfördes en manifest innehållsanalys där huvudkategorier med tillhörande underkategorier skapades.

   

  Resultatet visade att fysisk aktivitet ökade välbefinnandet, vilket ledde till ett ökat behov av att röra på sig. Att finna sina rutiner var en förutsättning för att respondenterna skulle må bra och ökade förmågan att kunna styra sitt blodsockervärde. Svårigheter med motivationen kunde infinna sig när respondenterna inte märkte de positiva effekterna med träningen. Den fysiska aktiviteten kunde även medföra ett lågt blodsockervärde nattetid, vilket upplevdes som väldigt obehagligt. Vikten av förberedelse framkom som den viktigaste faktorn i samband med den fysiska aktiviteten.

 • 329.
  Alpsten, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Säkerhetsrevision av informationssystem: Vilka aspekter bör beaktas?2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Information och data har i en allt större utsträckning blivit en resurs som organisationer är beroende av och grundar sin verksamhet på. Precis som andra värdefulla resurser så måste också denna skyddas mot obehörigas åtkomst. Detta examensarbete handlar om systemförvaltning och arbetet med att revidera säkerheten i ett datorsystem. Eftersom denna typ av revision är en väsentlig del av arbetet med att upprätthålla säkerheten i ett system, är det följaktligen viktigt att känna till hur en säkerhetsrevision genomförs. I resultatet presenteras ett antal olika aspekter och delområden som bör granskas vid en revision av säkerheten hos datorer i ett datorsystem. Resultatet visar även att det är svårt att finna någon enskild modell eller standard som täcker samtliga aspekter som bör undersökas vid en säkerhetsrevision

 • 330.
  Alpsten, Elisabet
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ljungberg, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förskollärares uppfattningar av musiksamlingens roll i förskolan: En fenomenografisk studie2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 331.
  Alsen, Felicia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Rening med UV-ljus: Utvärdering av Aquatron drickvatten2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 332.
  Altaf, Saadia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Cospormac, Ghenadie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Demutualization of stock exchanges: A case study : London Stock Exchange and Hong Kong Stock Exchange2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The focus of this study is to evaluate the impact of corporate ownership structure on the overall performance of stock exchanges. This study distinguishes in particular mutual versus demutualized ownership. London Stock Exchange and Hong Kong Stock Exchange are chosen as study cases, because London Stock Exchange is one of the world leading stock exchanges and Hong Kong Stock Exchange is definitely one of the most important emerging market stock exchanges. That is why the results obtained by comparing these two stock exchanges could serve as good indicator in understanding the effects of demutualization process on the whole stock exchange sector and retain the subtle differences in micro-behavior of the stock exchanges undergone the same transformation.

  In this paper the simple descriptive statistics is used as the method of analysis, in association to a profound review of the literature in this area. The data illuminate the fact that demutualized stock exchanges hold a stronger operating performance and a better performance in term of shareholder’s return than mutual exchanges. The result is generally in line with the basic theories in the area of corporate governance and empirical studies in this specific area like Aggarwal (2006), Mendiola and O’Hara (2003) and Hart and Moore (1996).

 • 333.
  Altersved, Ewa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Zetterlund, Lone
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lindblad, Ulf
  Univ Gothenburg, Sahlgrenska Acad, Dept Publ Hlth & Community Med Primary Hlth Care, Gothenburg, Sweden / Skaraborg Inst, Skovde, Sweden.
  Fagerstrom, Lisbeth
  Buskerud Univ Coll, Dept Hlth Sci, N-3045 Drammen, Norway.
  Advanced practice nurses: A new resource for Swedish primary health-care teams2011Ingår i: International Journal of Nursing Practice, ISSN 1322-7114, E-ISSN 1440-172X, Vol. 17, nr 2, s. 174-180Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Advanced practice nurses: A new resource for Swedish primary health-care teams This study is associated with the first evaluation of the four first advanced practice nurses (APNs), part of a primary health-care team in Sweden. The aim is to describe health-care teams' experiences of the new APN role and investigate what opportunities and barriers to the role exist. Eighty-one respondents answered a 14-question questionnaire with a Likert scale and one open-ended question. The Kruskal-Wallis test was used to investigate differences between professional groups' answers. The qualitative material was analysed using deductive content analysis. Though mostly positive experiences of the role were found, differences did exist between the professional groups. APNs are considered a resource in that access to care, cooperation and patient flow increased. Barriers include APNs' limited autonomy and inability to prescribe medication. To further develop the role, the right to prescribe medication and strategic leadership within the Swedish health-care system, policy and legislation are needed.

 • 334.
  Alteryd, Olivia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Think your pain away: The neurochemistry of placebo analgesia2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Placebo treatments are inert but are known to alleviate symptoms across numerous clinical conditions. One of the most studied placebo effects is placebo analgesia, which is a placebo effect limited to pain relief. This thesis aims to introduce the current state of research regarding the neuroscience of placebo analgesia and specifically to present research findings regarding the neurotransmission. Studies have demonstrated that placebo analgesia can be elicited through two separate processes interacting with each other; manipulation of expectations and through conditioning. These processes seem to affect neurotransmission in different ways. Many brain areas have been found to be correlated to placebo analgesia. Besides the pain-processing brain areas, studies point to that the prefrontal cortex can have a vital role in the placebo analgesic effect. Known neurotransmitters that have shown to be involved in placebo analgesia are endogenous opioids, cholecystokinin (CCK), and endocannabinoids. Studies point to that endogenous opioids are involved in the placebo analgesic effect when elicited by expectation or conditioned by an opioid drug. CCK act on placebo analgesia by affecting the release of endogenous opioids and endocannabinoids seem to be involved in placebo analgesia while it occurs due to conditioning with non-opioid drugs. Getting a better understanding of placebo analgesia and find ways to apply this knowledge in the clinical context could powerfully develop the whole medical society.

 • 335.
  Alvarado, Nathalie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Pontèn, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Upplevelsen av den första tiden som nyutexaminerad sjuksköterska: - En intervjustudie2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 336.
  Alvarez Diaz, Maria Guadalupe
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Experiencing Play with Digital Heritage through Mobile AR Technology2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The present work is based on the research and design of a mobile AR experiment performed in the context of the emerging interdisciplinary fields of digital heritage and experience design. In an attempt to find a method to support the justification and discovery of elements that can influence the user towards the fulfilment of an objective in a heritage experience, my experimental research reveals that a combination of play moments including elements of embodiment and sensuousness in mobile AR are most suitable to convey a story. Determining suitable gameplay and game mechanics requires an appropriate setting and context for a user’s encounter with digital heritage. My research outlines a design methodology to reveal how the aesthetics of mobile AR technology can be designed to support critical user experiences through play and discovery.

 • 337.
  Alvarez Díaz, María Guadalupe
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Toftedahl, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Svensson, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  The Mystery of Elin: Incorporating a City Cultural Program on History and Heritage into a Pervasive Game2014Ingår i: IE2014 Proceedings of the 2014 Conference on Interactive Entertainment / [ed] Karen Blackmore, Keith Nesbitt, Shamus P. Smith, ACM Digital Library, 2014, s. 1-10Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper reports on the use of mobile terminals in historical spaces to play an adventure game, using a location-based platform to awaken the fantasy and curiosity of children about cultural heritage; the design of a mystery game as the medium to convey content along with features shared by pervasive games, such as mobile exploration, team work, and the combination of virtual and real worlds. It includes the process of adapting history to storytelling and the results of using a method to evaluate the experience.

 • 338.
  Alvarez Díaz, María Guadalupe
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Wilhelmsson, Ulf
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lebram, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Toftedahl, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Your Answer Will Make an Impression: Using Quiz Game Mechanics for the Collection of Visitor Data in a Museum2015Ingår i: VS-Games 2015: 7th International Conference on Games and Virtual Worlds for Serious Applications / [ed] Per Backlund, Skövde: IEEE Computer Society, 2015, s. 1-4Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents the initial results from a project that aimed to collect visitor data at a traveling exhibition starting at the Regional Museum in Kristianstad, Sweden during 2014-2016. The project was intended also to contribute to the creation of an atmosphere “About time”, which was the subject of the exhibit. We built a system that was integrated as an interactable part of the exhibition by using elements of quiz game mechanics in combination with elements of data based tracking applications and elements of visual art installations. The data provides statistics which are used to visualize the current status of the visitors’ attitude toward specific questions about time, imprinting the visitors themselves an integral part of the exhibition. Visitors build a visual Game Ego when answering questions and at the same time provided statistical data that can be monitored and extracted from the system. The results show that we succeeded to some degree but more can be done towards incorporating game design elements to engage the user, such as feedback and challenge.

 • 339.
  Alvarez Svahn, Rodrigo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  The hippocampal dependence of long-term declarative memory2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Investigations into the neural correlates of memory have found the hippocampus to be a crucial structure for long-term declarative memories, but the exact nature of this contribution remains under debate. This paper covers three theories concerned with how the hippocampus is involved in long-term memory, namely the Standard Consolidation Model, the Multiple-Trace Theory, and the Distributed Reinstatement Theory. According to the Standard Consolidation Model, long-term declarative memories (both episodic and semantic) are dependent on the hippocampus for a limited time during which the memories undergo a process of consolidation, after which they become dependent on the neocortex. In contrast, the Multiple-Trace Theory argues that detailed and context-specific episodic (but not semantic) memories remain dependent on the hippocampus indefinitely. While both the aforementioned theories posit that memories are initially dependent on the hippocampus, the Distributed Reinstatement Theory does not. Advocates of this theory propose that several memory systems compete for the encoding of a memory, and that the hippocampus usually is the dominant system. However, it is also suggested that the other (unspecified) memory systems can overcome the hippocampal dominance through extensive and distributed learning sessions. In this paper, findings from both human and rodent studies focusing on the hippocampus are reviewed and used to evaluate the claims made by each theory on a systems level.

 • 340.
  Alvarsson, Oskar
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lindbäck, Joacim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Kampanjers effekter på köpprocessen2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Vilka effekter har kampanjer på de fem olika stegen i konsumenters köpprocess? Hur skiljer sig kampanjers effekter på de fem olika stegen i konsumenters köpprocess beroende på konsumenters ålder, kön, inkomst och grad av köpengagemang?

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva vilka effekter kampanjer har på de fem olika stegen i konsumenters köpprocess. Vidare vill vi beskriva vilka effekter kampanjer har på de fem olika stegen i konsumenters köpprocess beroende på konsumenters kön, ålder, inkomst och köpengagemang då olika demografiska faktorer och grad av köpengagemang kan ha betydelse för vilka effekter kampanjer har. Studien ämnar bidra med insikter till detaljhandlare om vilka effekter som kampanjer har på de olika typerna av konsumenterna vilket gör att de kan få en djupare förståelse för hur de kan jobba med kampanjer mot deras respektive målgrupp. Vidare ämnar studien att ge ett bidrag till marknadsföringsämnet genom att skapa en ökad förståelse för hur konsumentbeteende kan förändras till följd av kampanjer.

  Metod: I studien användes en kvalitativ metod i form av fyra stycken fokusgrupper där grupperna var indelade efter kön, ålder och inkomst. Vi antog en deduktiv ansats där vi utifrån den teoretiska referensramen formulerade förväntade resultat för att sedan testa de mot verkligheten i fokusgrupperna.

  Slutsats: Vår studie visar att kampanjer har olika grad av påverkan på de fem stegen i köpprocessen där konsumenternas upptäckande av behov och efterköpskänslor inte påverkades i hög utsträckning av kampanjer. I köpprocessen är det främst i stegen informationssökning, utvärdering av alternativ och köp som kampanjer har de mest framträdande effekterna. Demografiska faktorer och grad av köpengagemang har en påverkan på kampanjers effekter i de allra flesta fall.

 • 341.
  Alvehus, Johan
  et al.
  Lund University, Department of Service Management and Service Studies, Sweden.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  A New Professional Landscape: Entangled Institutional Logics in Two Swedish Welfare Professions2018Ingår i: Nordic Journal of Working Life Studies, ISSN 2245-0157, E-ISSN 2245-0157, Vol. 8, nr 3, s. 91-109Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Previous research has made three parallel but incompatible observations on the contemporary development of welfare professions: loss of professional autonomy, hybridization, and maintained autonomy.  Yet,  research  providing  contextual  understanding  of  the  simultaneous  occurrence  of  these three observations is lacking. The aim of this theoretical paper is to identify and explain seemingly  contradictory  coexisting  features  of  modern  welfare  professions  through  a  compre-hensive reading of current literature on the health care and teaching professions in Sweden. The literature  has  demonstrated  entangled  institutional  logics,  in  which  simultaneous  but  differing  effects occur, thereby developing a new professional landscape.

 • 342.
  Alvehus, Johan
  et al.
  Lunds universitet.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  STYRNING OCH PROFESSIONELLT INFLYTANDE I OFFENTLIGA ORGANISATIONER2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 343.
  Alvenfors, Adam
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  INTRODUKTION – INTEGRATION?: Om introduktionsprogrammets betydelse för integration av nyanställda2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att ge en bild av hur en introduktionsutbildning kunde integrera nyanställda inom en organisation. Jag ville svara på hur en organisation med hjälp av mål, innehåll och utförande kunde bära sig åt för att i en introduktionsutbildning underlätta integreringen för nyanställda i den kommande arbetssituationen. Samt beskriva vilken syn de nyanställda inom organisationen hade på introduktionsutbildningen och vad den givit dem när det gällde integrationen i organisationen. Detta resulterade i en kvalitativ metod som bestod av fem intervjuer. Respondenterna såg introduktionsutbildningen som en viktig del för att kunna ta sig in och bli integrerad i organisationen, vilket skedde genom att tillgodogöra sig de färdigheter som verksamheten krävde. Introduktionsutbildningen sågs därför även som en yrkesrollsutvecklande verksamhet.

  Analysen visade bland annat på att introduktionsutbildningen skulle ta hänsyn till utveckling av (1) teoretiska, (2) praktiska och (3) samspelsbehov som förelåg hos den nyanställda.

 • 344.
  Alverbratt, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Wiezell, Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Reflektionen i skyltfönstret: En kvalitativ studie om hur unga vuxna påverkas av ett konsumistiskt samhälle2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie utfördes med syftet att skapa en socialpsykologisk förståelse utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv för hur ett konsumistiskt samhälle påverkar åtta unga vuxnas identitet. Studien vilar på en socialkonstruktionistisk grund och vänder sig till läsare inom den symboliskt interaktionistiska diskursen. Den metod som användes var kvalitativa intervjuer. Respondenterna var emellan 19 – 25 år. För att skapa förståelse i respondenternas utsagor användes främst George Herbert Meads (1976) symboliskt interaktionistiska teori om jaget och Zygmunt Baumans (2007) teorier om konsumtionssamhället. Respondenterna i studien upplever att konsumtionssamhället påverkar deras attityder, emotioner, livsstil och identitet. Studiens huvudsakliga slutsats är den att ett konsumistiskt samhälle utför en repressiv påverkan gentemot de unga vuxnas identitetsutveckling. De unga vuxna erbjuds att ge uttryck för sina jag i ett konsumistiskt samhälle som inte uppmuntrar dess medlemmar att reflektera över utförda konsumtionshandlingar.

 • 345.
  Alves Fernandes, Carina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Single-page applikation vs Multi-page applikation: En jämförelse av svarstider2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur presterar Single-page applikation och Multi-page applikation beroende på datamängden webbsidan består av?  Hur påverkas svarstiderna beroende om det är en MPA- eller en SPA-baserad webbsida. Dessa frågor är de som ligger i fokus för detta arbete. Empiriska mätningar tillämpades för att besvara de frågor. En webbsida skapades för skönhetssalongen Red Carpet i Skövde. Två olika versioner av webbsidan utvecklades, en SPA-baserad och en MPA-baserad. Skillnaden mellan de båda versionerna är enbart att ena är utvecklad som en SPA och den ena är utvecklad som en MPA.Därefter lades en varierande datamängd i form av bilder till på sidorna för att se hur datamängden påverkar webbapplikationernas svarstider. 

 • 346.
  Alves, Thiago
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Exploring Underrepresented Narratives: Social Anxiety in Games2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research focuses on pushing forward the understanding of mental disorders portrayals in games, more specifically social anxiety, which still lies as a marginalized topic in this medium. In order to understand honest manifestations of social anxiety in games, the first step is to conduct a close reading of games made by people who suffer from this mental disorder. A collection of five indie games, all of autobiographical nature and featuring social anxiety as an important part of their text, was put together for this analysis. This was done embracing the need to address the representational complexity, in order to tap into such a nuanced and elusive topic as social anxiety, not to identify rights or wrongs, but to engage in a discussion of how experiences are represented in games by people directly affected by this mental disorder. Individual experiences also contribute to expand interpretations and to identify additional keys of social anxiety representation. This is done by reaching informants, people living with a comorbid mental illnesses or disorders, that face or had faced social anxiety, and assess their perspectives through an experiential workshop. This work intends to further explore the practice of game design as mediator of experiences, contributing to both deepen the knowledge of game design and explore nuances of individual experiences present in autobiographical games and how this relates to perspectives of other people living with social anxiety. By combining the games and informants perspectives it is possible to structure a debate about game design patterns based on the findings of the game analysis and further elaborated with the nuanced perceptions gathered from informants. The knowledge acquired through this work is a step towards understanding of how games can represent, in an honest and non-stereotypical way, mental disorders, starting with social anxiety and, hopefully, contribute to spark other studies to broaden the spectrum of how the complexity of adverse mental conditions can be more respectfully addressed in games.

 • 347.
  Alvin, Pleil
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Evaluation and assessment of a generic computerized patient record system utilized by physical therapists in a primary care setting2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Within the field of medical informatics, patient medical records are the sole source of information for dealing with clinical activities concerning the documentation, care, progression, and ongoing interactions between the patient and clinicians. Electronic or computer-based patient records (CPRs) have had a presence within health care in some form and magnitude for the past thirty years yet only recently have been incorporated in health care to a larger extent. Due to the wide variation of professions in health care, there is a problem of CPRs not being able to fulfill all the possibilities and demands the individual professionals need, since many CPRs are designed as a generic system, to be used across multiple professions.

  The focus of this report is on the utilization of a generic CPR in a specialist clinical setting, i.e., a physical therapy clinic, and to analyze how the therapists utilize the different components and features in a generic CPR. The purpose of the evaluation was to investigate how viable the CPR was as a documentation tool and to which extent it supported the therapists in their clinical, documentation and delivery of care activities. In this study, a total of seven physical therapists participated in a post-usage evaluation of an existing CPR. The evaluation was achieved by interpretative research with open-ended interviews and observations. The results of the study showed that despite some shortcomings, the generic CPR was an effective tool for the clinicians, not only as a documenting aid, but also enabling them to quickly research the patients' prior diagnosis and treatment history, plan for future care, support decision-making and to communicate with other professionals so as to coordinate treatment and planning.

 • 348.
  Alvvinter, Angelica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gustafsson, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ”Mitt KUB grumlade hela graviditeten”: Kvinnors upplevelser relaterat till genomfört KUB2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Efterfrågan på tidig fosterdiagnostik har ökat bland blivande föräldrar. KUB är den vanligast förekommande fosterdiagnostiska metoden men är inte diagnostiserande utan kalkylerar en sannolikhet för huruvida trisomi 13, 18 eller 21 föreligger. Detta är kvinnorna inte alltid medvetna om, varför förberedelse och noggrann information är viktigt. Denna studie utfördes därmed för att belysa kvinnors upplevelser relaterat till genomfört KUB. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser relaterat till genomfört KUB. Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes. 10 trådar från Internetforumet Familjeliv.se och 12 bloggar hittades under datainsamlingen och låg till grund för dataanalys. Resultat: Analysen mynnade ut ett sammanfattande tema: KUB ses som en möjlighet att bekräfta graviditeten men leder till varierande känslor som barnmorskor måste stödja på ett förtroendefullt sätt. De mest framträdande känslorna som beskrevs relaterat till KUB var oro och rädsla. Barnmorskor upplevdes inte ge det stöd som behövdes. Konklusion: KUB ses som ett sätt att bekräfta graviditeten. För att minska oron behöver barnmorskor ge individanpassad information till kvinnorna. Kvinnors oro relaterat till KUB tenderar att grumla graviditeten och kvarstå lång tid framöver.

 • 349.
  Amal, Al-Otaibi
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. amal.se@hotmail.com.
  Faktorer som kan påverka psykisk hälsa hos flyktingar: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Antalet flyktingar har ökat de senaste åren i Europa och främst i länder som Tyskland, Sverige, och Norge. Sverige tog emot 54605 flyktingar under åren 2016 och 2017. Det har även rapporterats om att flyktingar som flyr till europeiska länder har en ökad risk för psykisk sjuklighet. Syfte: Syftet med litteraturstudien är att kartlägga faktorer som är betydelsefulla vid en migrationsprocess i västvärlden.Flyktingar som flyr till och lever i europeiska länder kan löpa en ökad risk för psykisk ohälsa. Metod: Att utifrån en litteraturöversikt kartlägga och få en samlad bild kring olika faktorer för psykisk ohälsa hos vuxna flyktingar som lever i västländer. Resultat: I resultatet identifieras fyra faktorer för psykisk ohälsa hos flyktingar som flytt till västländer. Det kan utläsas att faktorer så som traumaupplevelser, socialt kapital, tillgång till vård samt språk och kultur har en påverkan hos den enskildes psykiska mående.

 • 350.
  Amandusson, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Perceptionen av ljud i en stadsmiljö: Kan det påverka uppfattningen av instruktioner?2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om ifall perceptionen av ljud i stadsmiljöer kan påverka uppfattningen av instruktioner och minne. I den litterära bakgrunden presenteras vad ett ljud är, vad skillnaden är mellan Hi-fi och Lo-fi ljudlandskap samt en generell överblick om vad noise är och hur människans minne fungerar. Frågeställningen som undersöktes var om perceptionen av olika ljud i en stadsmiljö kan påverka uppfattningen av instruktioner. För att kunna svara på frågeställningen skapades tre olika ljudsekvenser, där två av sekvenserna innehåller ljuden som kan påverka instruktionerna och en är kontrollsekvensen för att se om instruktionerna är lätta att följa. Den urvalsgrupp som deltog fick lyssna och utföra olika instruktioner samt svara på kvalitativa frågor. Detta användes sedan för nå en slutsats. Vid ett framtida arbete och fördjupning av undersökningen kan det leda till att information och ljud i spel inte går förlorade i mängden av andra ljud, perspektivet av dem finns kvar.

45678910 301 - 350 av 10838
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf