his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 1214
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Elmgren, Ing-Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Skolsköterskans arbete utifrån ett salutogent förhållningssätt: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The objective of this literature study was to describe how the school nurse can adopt the salutogenic perspective in her health promoting work. The articles were examined in order to identify what was written about the school nurse’s work from the salutogenic perspective. In parallel, Eriksson’s, Orem’s, and Newman’s nursing theories were examined from the same perspective. Health promotion enables people to increase control over, and to improve, their health. Aaron Antonovsky coined the term salutogenesis to describe why certain people can stay healthy despite stressful situations, and even grow and develop. The concept “sense of coherence” (SOC) is an important factor in this context. The Salutogenic model was a new way to develop knowledge in nursing. As caregivers capable of structuring life experiences and providing health information and services, nurses can foster and strengthen SOC. Salutogenesis promoted the understanding and the identification of factors relevant to child protection. It was also found that many factors, e.g., gender, lifestyle, habits and school climate correlated with SOC. The study showed a strong support for adopting the Salutogenic model in school health work, and that nursing theories can be used as analytical tools in the application of this model in practice.

 • 302.
  Elovson, Anette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Patienters upplevelser av läkemedelshantering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läkemedels relaterade problem är en stor orsak till återinläggningar på sjukhus. Problemen orsakar både fysiska, psykiska och ekonomiska konsekvenser för patienten och samhället. Tidigare studier visar att många patienter har dålig kunskap om sin läkemedelsbehandling. Syftet med denna studie är att undersöka patienters upplevelser av läkemedelshantering såväl inneliggande som i den vana hemmiljön, samt att inhämta underlag för förbättringar i läkemedelshanteringen. Metoden är kvalitativ med fenomenologisk ansats och elva intervjuer har utförts. Analysen utfördes enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att patienter känner att de måste lita på det vårdpersonalen säger och gör och ser inget annat val. Bristande information leder till att patienten ifrågasätter om det verkligen är rätt medicin han eller hon får. Resultatet visar på vissa faktorer som är viktiga för att få en väl fungerande läkemedelshantering och det latenta innehållet i resultatet sammanfattas som att en väl fungerande läkemedelshantering bygger på goda kunskaper, kommunikation och delaktighet.

   

 • 303.
  Elovson, Anette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Patientinformationens betydelse för en säker läkemedelshantering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bristande information angående läkemedelshantering kan vara en orsak till att patienter läggs in på sjukhus med läkemedelsrelaterade problem. En välinformerad och kunnig patient minskar risken för fel i läkemedelshanteringen. Patientinformation bör ses som en viktig del i patientens omvårdnad. Syftet med studien är att belysa betydelsen av sjuksköterskans roll i informationen till patienten för att få en säker läkemedelshantering. Metoden utgörs av litteraturstudier och vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed och ELIN under perioden september och oktober 2007. Resultatet visar att sjuksköterskors förhållande till patientinformation angående läkemedelshantering är ganska begränsad. Brist på information är ett stort problem för många patienter, vilket leder till ett stort antal läkemedelsrelaterade problem. Utbildningsprogram i läkemedelshantering ökar kunskaperna och leder till en effektiv patientinformation. Sjuksköterskor, läkare och farmaceuter bör samarbeta för att minska andelen läkemedelsrelaterade problem.

  Sammanfattningsvis så har sjuksköterskan en viktig roll att identifiera läkemedelsrelaterade problem. Genom att förse patienten med relevant information angående läkemedelshanteringen så kan oro över de läkemedel som patienten tar reduceras.

 • 304.
  Elster, Annelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Wänegård, Madeleine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Omvårdnadsbehov hos kvinnor i samband med missfall2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är ungefär 10-15% av alla graviditeter som slutar i missfall. Många av kvinnorna som genomgått ett missfall lider av depression och/eller ångest. Syftet med den här studien är att beskriva vilka omvårdnadsbehov kvinnor som erfarit missfall har, för att de ska kunna få den vård de behöver när de kommer för att träffa en sjuksköterska. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie där tio artiklar var kvalitativa, en var kvantitvativ och en var både och. Resultat visas i två huvudkategorier: behov i det offentliga rummet samt behov i det privata rummet. Till varje huvudrubrik finns fyra underrubriker. Resultatet visar att sjuksköterskor och annan personal inom vården behöver bli mer empatiska och sympatiska. Kvinnorna har ett behov av att prata och alla kvinnor borde få ett erbjudande om att komma på ett återbesök på sjukhuset för att träffa adekvat personal som kan hjälpa dem i det sorgearbete som det innebär att ha erfarit ett missfall. Kvinnorna har även ett behov att få sörja på sitt eget sätt. Om de får rätt form av vård och stöd från professionella, familj och vänner har de störst chans att återhämta sig snabbt.

 • 305.
  Eng , Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Schön, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hur anhörigvårdare till personer med demens upplever sin situation.: En litteraturöversikt.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 306.
  Engelin, Magnus
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hokkinen, Lovisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Familjens upplevelser när ett barn får diagnosen astma: Och sjuksköterskans betydelse2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare studier har fokuserat på de fysiologiska aspekterna i bearbetningen av astma, både för patienterna och för deras närstående. Astma har under de senaste årtiondena ökat i prevalens och sjukdomen skapar emotionell och psykologisk stress som drabbar hela familjen runt den astmasjuke.

  Syfte: Syftet med denna litteratur studie var att uppmärksamma familjens upplevelser när ett barn har sjukdomen astma, samt belysa sjuksköterskans betydelse

  Metod: Till denna litteraturstudie samlades data in från databaserna Academic Search Elite och CINAHL. Under analysen skapades fyra teman. Dessa var: Första tiden efter diagnosen, anpassning, när astman blir en del av livet. Sista temat var sjuksköterskans betydelse.

  Resultat: Resultatet visar att föräldrar till barn med nydiagnostiserad astma känner osäkerhet, rädsla och betvivlar sin förmåga att vårda sitt barn. Föräldrarna uppgav också att de upplevde en tuffare ekonomisk situation relaterat till ökat frånvaro från arbetet, mediciner och förändringar i hemmiljön. Det visade sig också att sjuksköterskan och den information som gavs från sjukvårdspersonalen spelade en central roll i föräldrarnas förmåga att anpassa sig.

 • 307.
  Engqvist, Inger
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Experiences of postpartum psychosis from the perspectives of women with the diagnosis and psychiatric nurses2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Postpartum psychosis occurs in approximately two out of every 1000 women after childbirth. Although rare, it is a very serious illness with a potential for suicide and infanticide. The suffering associated with this illness and the effects on the entire family system are severe. Nurses need a comprehensive understanding of this disorder, how women present andexperience the illness and the nursing care required to keep women and their newborns safe. They also need to promote early detection to facilitate prompt treatment. To date, there is little research examining the women’s experiences and the nursing care provided to this population.Two descriptive qualitative studies were completed. One study analyzed internet narratives of ten women with the diagnosis of postpartum psychosis and the other study analyzed ten interviews with psychiatric nurses working on inpatient psychiatric units in Sweden. These two studies and subsequent secondary analyses addressed four research questions. How do women diagnosed with postpartum psychosis describe theirexperience?What are psychiatric nurses’ descriptions of women with postpartum psychosis and what are their responses to these women when caring for them on an inpatient psychiatric unit?What nursing care strategies are used by nurses in caring for women with postpartum psychosis?How do psychiatric nurses describe the use of presence when caring for women with PPP?The women described overwhelming fear, a detachment and inability to care for their babies, delusions and hallucinations, shame and guilt, sleep deprivation, a sense of being controlled, disorganized, confused and paranoia during hospitalization. A number also felt abandoned and discontented with the nursing staff and the nursing care they received. The nurses described a kaleidoscope of symptoms and a range of positive and negative emotionalresponses they had towards the women. Nursing strategies included satisfying basic needs, keeping the women and babies safe and secure, connecting the women with reality, creating a partnership, teaching the women and their family members, giving hope and facilitating recovery. The nurses described their use of physical presence in great detail and the learning that took place in the context of caring for this population.Future research studies need to examine the on-going interaction ofpatients and nurses on inpatient psychiatric units. Nurses and nursing studentsneed education about disease manifestations, women’s experiences, nursingcare strategies and ways to address nurses’ own emotional reactions.

 • 308.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ferszt, Ginete
  University of Rhode Island.
  Nilsson, Kerstin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Swedish registered psychiatric nurses' descriptions of presence when caring for women with post-partum psychosis: An interview study2010Inngår i: International Journal of Mental Health Nursing, ISSN 1445-8330, E-ISSN 1447-0349, Vol. 19, nr 5, s. 313-321Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The concept of nursing presence has been widely used in nursing and is a significant component of nursing practice. In order to increase our understanding of nursing presence, it needs to be studied in different contexts. In this study, a secondary analysis of interviews with 10 registered psychiatric nurses (RPN) in Sweden was conducted to explore nurses’ descriptions of presence when caring for women with post-partum psychosis (PPP). Based on the research question: ‘How do RPN describe nursing presence in the context of caring for women with PPP?’ content analysis was used to analyze the data. Three categories emerged: the use of presence to protect, the use of presence to facilitate recovery, and the use of presence for learning. The findings underscore the importance of recognizing nursing presence as a strategy to improve psychiatric nursing for the benefit of the woman and her child, and as an important part of psychiatric nursing when providing compassionate and effective nursing care to this population.

 • 309.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ferszt, Ginette
  College of Nursing, University of Rhode Island, Kingston, RI, United States.
  Åhlin, Arne
  Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden / Clinical Neuroscience, Section of Psychiatry, Karolinska Institute, Solna, Sweden.
  Nilsson, Kerstin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Psychiatric Nurses' Descriptions of Women with Postpartum Psychosis and Nurses' Responses: An Exploratory Study in Sweden2009Inngår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 30, nr 1, s. 23-30Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   Postpartum psychosis is the most serious type of psychiatric illness related to childbirth. This interview study with nine psychiatric nurses in Sweden explored psychiatric nurses’ descriptions of women with psychosis occurring in the postpartum period and nurses’ responses when providing care to these women. Content analysis was used to analyze the data. The nurses described delusions, disconnection, aggression, changed personality, self-absorption, insomnia, chaos, quietness, suicidal ideation, and ‘strange eyes.’ The description of strange eyes noted by the nurses has not been found in the literature, warranting further investigation. When providing care, the nurses responded with sadness, sympathy, empathy and compassion, discomfort, anger, anxiety, and happiness. These findings underscore the importance of nurses recognizing their negatively charged emotions which could interfere with providing compassionate and effective nursing care to this population.

   

 • 310.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ferszt, Ginette
  College of Nursing, University of Rhode Island, Kingston, United States.
  Åhlin, Arne
  Skaraborg Hospital.
  Nilsson, Kerstin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Women's Experience of Postpartum Psychotic Episodes: Analyses of Narratives From the Internet2011Inngår i: Archives of Psychiatric Nursing, ISSN 0883-9417, E-ISSN 1532-8228, Vol. 25, nr 5, s. 376-387Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to gain an insight into women's experiences of postpartum psychosis (PPP). Ten narratives taken from the Internet, which met the definition of PPP, were analyzed using cross-case and content analyses. The results revealed women's experience of having unfulfilled dreams, being enveloped by darkness, having disabling symptoms, and being abandoned. The women's experiences point to the importance of further education of nurses and doctors concerning PPP. It is vital not only for those working in psychiatric health care but also midwives and nurses who are working in maternity wards and child welfare centers. This would facilitate early recognition of signs and symptoms of the disorder, which, in turn, would make early treatment possible, thus supporting recovery. Furthermore, greater knowledge could contribute to providing more effective and compassionate care for these women.

 • 311.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nilsson, Agneta
  Academy of Sahlgrenska, University of Gothenburg, Institute of Nursing, Gothenburg, Sweden.
  Nilsson, Kerstin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjöström, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Strategies in caring for women with Postpartum Psychosis: an interview study with psychiatric nurses2007Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 16, nr 7, s. 1333-1342Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim and objective. The aim of this study was to explore strategies in caring for women with postpartum psychosis used by nurses.

  Background. The most serious type of psychiatric illness in connection with childbirth is postpartum psychosis. Nearly two in 1000 newly delivered women are stricken by postpartum psychosis. Most of these patients need psychiatric care to recover. While earlier studies point to the need for psychiatric care, knowledge of specific nursing strategies in caring for postpartum psychosis patients remains limited.

  Methods. Interviews with 10 experienced psychiatric nurses were carried out, transcribed verbatim and an inductive content analysis was made.

  Result. The main strategies for care found in this study were: (i) To create a patient–nurse relationship and (ii) To apply nursing therapeutic interventions. Presence, continuity and nurse-patient partnership contributed to create a relationship and incorporate the rest of the care team. To satisfy the patients’ basic needs and feeling of security was the foundation of the nursing therapeutic interventions. Confirmation and giving hope were also used as nursing therapeutics as well as information to the patient and her relatives about her illness.

  Conclusion. The conclusion of the study is that strategies used by nurses are a combination of general and psychiatric nursing approaches but the specificity in caring knowledge for caring patients with postpartum psychosis requires further development.

  Relevance to clinical practice. The result of the study indicates that it is important to organize patient care for postpartum psychosis with continuity and consistency and to support the nurse to create a relationship and therapeutic intervention with the patient. The present study shows the importance of further developing specific nursing theories that can be applied when caring for patients with postpartum psychosis. It also shows the need for further pedagogical education for mental health

 • 312.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nilsson, Kerstin
  Institute of Health and Caring Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg , Sweden.
  Experiences of the first days of postpartum psychosis: An interview study with women and next of Kin in Sweden2013Inngår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 34, nr 2, s. 82-89Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore accounts of the first days of postpartum psychosis from different perspectives, that is, that of the women and their next of kin. Interviews were conducted with seven women with postpartum psychosis and six interviews were done with the next of kin. The overall theme was Shades of Black with A Ray of Light, revealing a difficult experience of darkness, despair, and suffering. For the women, the experience cannot be shared fully other than with those who have lived through it themselves. For the next of kin, the illness is incomprehensible and it proved difficult to express in words what these relatives believe the women were going through. The women and their next of kin spoke about loss of sleep, being in an unreal world, thoughts that moved from having a wanted to an unwanted baby, being infanticidal, and having suicidal ideation. The women and their next of kin described the situations in different ways. The women gave an account of their illness in the strongest of terms, while the language used by the next of kin was much milder. The findings underscore the importance of recognizing the next of kin as key sources in early recognition of the disorder, which would make early treatment possible and support recovery. © 2013 Informa Healthcare USA, Inc.

 • 313.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Department of Psychiatry, Skaraborg Hospitals, Falköping, Sweden.
  Nilsson, Kerstin
  Institute of Health and Caring Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Involving the family in the care and treatment of women with postpartum psychosis: Swedish psychiatrists' experiences2013Inngår i: Psychiatry Journal, ISSN 2314-4327, E-ISSN 2314-4335, artikkel-id 897084Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe Swedish psychiatrists’ experiences of involving the family in the treatment of women with postpartum psychosis. A qualitative design was used, and semistructured qualitative research interviews were conducted with nine psychiatrists from the south of Sweden. Data were analysed using qualitative content analysis. Four categories were found: the family as a resource, the family as coworkers, preparing the family for the future, and the family as a burden. The result showed that the psychiatrists considered the family to be a resource to which they devoted a great deal of care and effort. It was particularly important to involve the partner, informing about the course of the illness and the steps that need to be taken in the event of a relapse and reducing any guilt feelings. The psychiatrists instilled confidence and hope for a future of health and further child bearing. The family members’ limited understanding of the treatment may impede the involvement of the family. Conclusion of the study was that the goal for family involvement was to facilitate the women’s care and treatment. Further studies are needed to provide suggestions on how to develop family involvement in the care of women suffering from postpartum psychosis.

 • 314.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nilsson, Kerstin
  Institute of Health and Caring Sciences, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Men's experience of their partners' postpartum psychiatric disorders: narratives from the internet2011Inngår i: Mental Health in Family Medicine, ISSN 1756-834X, Vol. 8, nr 3, s. 137-146Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: Postpartum psychiatric disorders (PPPD) can be serious and disabling, and may lead to long-term adverse consequences. Partners of women with PPPD are also affected by the illness, but their experiences are seldom described. The aim of this study was to explore men's experience of women with PPPD.

  Methods: Eleven written narratives from the internet were used to analyse men's perceived experience of their partner's PPPDs. Data were analysed using content analysis.

  Results: The men revealed a major disruption in their lives. They expressed fear, confusion and anger; they were also extremely concerned about their partners, and felt unable to help in overcoming the disorder. Most of the men described making sacrifices in order to hold the relationship and the family together. Although the disorder improved over time, they were left to face an uncertain future with a woman who seemed to be very different from the person they had known previously. Most of the men gained maturity and increased self-esteem, but for some the result was divorce, custody disputes and loneliness.

  Conclusions: The men in this study experienced the woman's PPPD as a difficult time, when everything familiar was turned upside down. Health professionals should pay more attention to men's mental health in the postpartum period. Furthermore, information regarding the possibility of these disorders should be given to expectant couples in prenatal classes. Further research is needed to ascertain how and to what extent this should be included in the education.

 • 315.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Åhlin, A.
  University of Rhode Island.
  Ferszt, G.
  Skaraborg Hospital, Skövde.
  Nilsson, Kerstin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nurses - psychiatrists' main collaborators when treating women with postpartum psychosis2010Inngår i: Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, ISSN 1351-0126, E-ISSN 1365-2850, Vol. 17, nr 6, s. 494-502Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The focus was to describe Swedish psychiatrists’ experiences of collaboration with healthcare professionals when treating women with postpartum psychosis (PPP). A qualitative design was used, and semi-structured interviews were performed with nine psychiatrists working in psychiatric hospitals in Sweden. Data were analysed using manifest and latent content analysis. The results of these experiences were categorized in this study as: collaboration related to admission, collaboration during inpatient care and collaboration related to discharge. Collaboration with midwives and obstetricians was important in diagnosing the illness, as this often occurred on postnatal wards; and decisions about the form of care for the woman with PPP and for her baby demanded collaboration with various healthcare professionals. Collaboration with nurses was based on expectations and confidence in nurses’ competence, and was exceedingly important during inpatient care. When the woman was to be discharged, collaboration with healthcare teams, e.g. outpatient clinic, child health clinic and community services, was required. The conclusions were that psychiatrists collaborate with different professionals in the various phases of the caring process. They rely extensively on nurses’ competence when caring for women with PPP, and consider nurses to be their most important collaborators. Collaboration with midwives and obstetricians was

 • 316.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Åhlin, Arne
  Skaraborg Hospitals, Skövde, Sweden.
  Ferszt, Ginette
  University of Rhode Island, Rhode Island, United States.
  Nilsson, Kerstin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Comprehensive Treatment of Women with Postpartum Psychosis across Health Care Systems from Swedish Psychiatrists' Perspectives2011Inngår i: Qualitative Report, ISSN 1052-0147, Vol. 16, nr 1, s. 66-83Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Studies concerning the psychiatrist’s experiences of treating women with postpartum psychosis (PPP) or how they react to these women are limited in the literature. In this study a qualitative design is used. Data collection includes semi-structured interviews with nine Swedish psychiatrists working in psychiatric hospitals. The audio-taped interviews are transcribed verbatim and analyzed using content analysis. The findings consist of the categories: Protection, Treatment, Care, and Reactions.The psychiatrists describe emotions such as compassion, empathy and distress. A conclusion is that the psychiatrists focus on protecting the women from suicide and/or infanticide. Given the degree of stress the psychiatrists can experience caring for high risk challenging patients, health care organizations need to provide support and/or opportunities for peer supervision.

 • 317.
  Engstad, Lina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Färnestav, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Distriktssköterskors erfarenheter av vad som påverkar arbetet med överviktiga barn inom barnhälsovården2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Övervikt bland yngre barn är ett nationellt och globalt ökande hälsoproblem. Distriktssköterskor som arbetar inom barnhälsovården har en viktig uppgift, både i att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med barns övervikt. Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av vad som påverkar deras arbete med överviktiga barn inom barnhälsovården. Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys, med en induktiv ansats, beskriven av Graneheim och Lundman. Åtta intervjuer med svenska distriktssköterskor, aktiva inom barnhälsovård, genomfördes. Ur resultatet framkom fem kategorier: arbetet förenklas med användbara verktyg, betydelsen av distriktssköterskornas interna och externa resurser, vikten av stöd från kollegor och andra professioner, samtalet som arbetsmetod, och föräldrars engagemang en förutsättning för ett bra arbete. Slutsatserna blev att ett tätare samarbete behövs mellan professioner, liksom ett större ansvarstagande från verksamheten. Distriktssköterskors erfarenhet underlättade möjligheterna till ett naturligt samtal med föräldrarna, och sågs som en viktig tillgång. Fortsatt forskning inom området behövs, möjligen baserad på föräldrars synvinkel, för att lättare förstå föräldrarna och kunna utveckla det viktiga arbetet med överviktiga barn.

 • 318.
  Enskär, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Being an Expert Nurse in Pediatric Oncology Care: Nurses' Descriptions in Narratives2012Inngår i: Journal of Pediatric Oncology Nursing, ISSN 1043-4542, E-ISSN 1532-8457, Vol. 29, nr 3, s. 151-160Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Pediatric oncology has become a highly specialized area, and the transition from novice nurse to expert can be complicated. The aim of this study was to describe the perceptions of nurses in pediatric oncology regarding the role of an expert nurse in pediatric oncology. Nurses (n = 66) working in pediatric oncology participated by writing their narratives. The data were analyzed by means of content analysis, and 3 categories were found: an expert has confidence in his or her knowledge, an expert provides high-quality care, and an expert is given possibilities for professional growth. It can be concluded that when nurses are given possibilities for continuous education and reflection, and have a feeling of satisfaction at being able to fulfill a child and his or her family's needs, this enhances their possibility to become experts and maintain expert competence.

 • 319.
  Enskär, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ankarcrona, Elisabeth
  Ryhov County Hospital.
  Jörgensen, Anna
  Ryhov County Hospital.
  Huus, Karina
  School of Health Sciences, Jönköping.
  Undocumented refugee children in Swedish healthcare: Nurses' knowledge concerning regulations and their attitudes about the care2012Inngår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 32, nr 1, s. 75-78Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate nurses’ attitudes about care for undocumented refugee children and also to investigate the knowledge among nurses concerning the regulations for this care. The study is quantitative and based on a questionnaire sent to all nurses working in pediatric healthcare and medical care in a medium-sized county in Sweden. The overall response was 91 questionnaires (55.9%). Most of the respondents felt insecure or lacked knowledge of what regulations are valid when undocumented refugee children seek medical care or healthcare. Almost all nurses had a positive attitude toward caring for these children, but they feel they lack knowledge about the regulations regarding their care. To optimize the care situation for these children the regulations should be reviewed and altered to allow the nurse, legally and securely, to care for them.

 • 320.
  Erichsen Andersson, Anette
  et al.
  University of Gothenburg, The Sahlgrenska Academy.
  Bergh, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Eriksson, Bengt
  Sahlgrenska University Hospital.
  Karlsson, Jon
  Sahlgrenska University Hospital.
  Nilsson, Kerstin
  University of Gothenburg, The Sahlgrenska Academy.
  The application of evidence-based measures to reduce surgical site infections during orthopedic surgery - report of a single-center experience in Sweden2012Inngår i: Patient Safety in Surgery, ISSN 1754-9493, E-ISSN 1754-9493, Vol. 6, nr 1, s. Article number 11-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Current knowledge suggests that, by applying evidence-based measures relating to the correct use of prophylactic antibiotics, perioperative normothermia, urinary tract catheterization and hand hygiene, important contributions can be made to reducing the risk of postoperative infections and device-related infections. The aim of this study was to explore and describe the application of intraoperative evidence-based measures, designed to reduce the risk of infection. In addition, we aimed to investigate whether the type of surgery, i.e. total joint arthroplasty compared with tibia and femur/hip fracture surgery, affected the use of protective measures.

  Method: Data on the clinical application of evidence-based measures were collected structurally on site during 69 consecutively included operations involving fracture surgery (n = 35) and total joint arthroplasties (n = 34) using a pre-tested observation form. For observations in relation to hand disinfection, a modified version of the World Health Organization hand hygiene observation method was used.

  Results: In all, only 29 patients (49%) of 59 received prophylaxis within the recommended time span. The differences in the timing of prophylactic antibiotics between total joint arthroplasty and fracture surgery were significant, i.e. a more accurate timing was implemented in patients undergoing total joint arthroplasty (p = 0.02). Eighteen (53%) of the patients undergoing total joint arthroplasty were actively treated with a forced-air warming system. The corresponding number for fracture surgery was 12 (34%) (p = 0.04).

  Observations of 254 opportunities for hand hygiene revealed an overall adherence rate of 10.3% to hand disinfection guidelines.

  Conclusions: The results showed that the utilization of evidence-based measures to reduce infections in clinical practice is not sufficient and there are unjustifiable differences in care depending on the type of surgery. The poor adherence to hand hygiene precautions in the operating room is a serious problem for patient safety and further studies should focus on resolving this problem. The WHO Safe Surgery checklist “time out” worked as an important reminder, but is not per se a guarantee of safety; it is the way we act in response to mistakes or lapses that finally matters.

 • 321.
  Erichsen Andersson, Annette
  et al.
  University of Gothenburg.
  Bergh, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Karlsson, Jon
  University of Gothenburg.
  Nilsson, Kerstin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Patients' experiences of acquiring a deep surgical site infection: An interview study2010Inngår i: American Journal of Infection Control, ISSN 0196-6553, E-ISSN 1527-3296, Vol. 38, nr 9, s. 711-717Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The negative impact of surgical site infection (SSI) in terms of morbidity, mortality, additional costs, and length of stay (LOS) in the hospital is well described in the literature, as are risk factors and preventive measures. Given the lack of knowledge regarding patients’ experiences of SSI, the aim of the present study was to describe patients’ experiences of acquiring a deep SSI. Methods: Content analysis was used to analyze data obtained from 14 open interviews with participants diagnosed with a deep SSI. Results: Patients acquiring a deep SSI suffer significantly from pain, isolation, and insecurity. The SSI changes physical, emotional, social, and economic aspects of life in extremely negative ways, and these changes are often persistent. Conclusion: Health care professionals should focus on strategies to enable early diagnosis and treatment of SSIs. The unacceptable suffering related to the infection, medical treatment, and an insufficient patient-professional relationship should be addressed when planning individual care, because every effort is needed to support this group of patients and minimize their distress. All possible measures should be taken to avoid bacterial contamination of the surgical wound during and after surgery to prevent the development of SSI.

 • 322.
  Erichsen Andersson, Annette
  et al.
  University of Gothenburg.
  Bergh, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Karlsson, Jón
  University of Gothenburg.
  Eriksson, Bengt I.
  University of Gothenburg.
  Nilsson, Kerstin
  University of Gothenburg.
  Traffic flow in the operating room: An explorative and descriptive study on air quality during orthopedic trauma implant surgery2012Inngår i: American Journal of Infection Control, ISSN 0196-6553, E-ISSN 1527-3296, Vol. 40, nr 8, s. 750-755Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background:Understanding the protective potential of operating room (OR) ventilation under different conditions is crucial to optimizing the surgical environment. This study investigated the air quality, expressed as colony-forming units (CFU)/m³, during orthopedic trauma surgery in a displacementventilated OR; explored how traffic flow and the number of persons present in the OR affects the air contamination rate in the vicinity of surgical wounds; and identified reasons for door openings in the OR.

  Methods:Data collection, consisting of active air sampling and observations, was performed during 30 orthopedic procedures.

  Results:In 52 of the 91 air samples collected (57%), the CFU/m³ values exceeded the recommended level of <10 CFU/m³. In addition, the data showed a strongly positive correlation between the total CFU/m³ per operation and total traffic flow per operation (r=0.74;P=.001; n=24), after controlling for duration of surgery. A weaker, yet still positive correlation between CFU/m³ and the number of persons present in the OR (r=0.22;P=.04; n=82) was also found. Traffic flow, number of persons present, and duration of surgery explained 68% of the variance in total CFU/m³ (P=.001).

  Conclusions:Traffic flow has a strong negative impact on the OR environment. The results of this study support interventions aimed at preventing surgical site infections by reducing traffic flow in the OR.

 • 323.
  Ericson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Grob, Jennie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans stöd till familjer där överviktsproblematik finns bland barn och tonåringar: En litteraturöversikt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Övervikt bland barn och tonåringar har ökat och är nu ett hälsoproblem i samhället. Den främsta orsaken till övervikt är en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. För att goda viktresultat ska uppnås måste sjuksköterskan involvera hela familjen i omvårdnaden runt det överviktiga barnet eller tonåringen. Långvarigt stöd från sjuksköterskan är nödvändigt för att förändra familjens livsstil. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans stöd till familjer med överviktiga barn och tonåringar utifrån aktuell forskning. Metoden som har använts var en litteraturöversikt baserad på 15 artiklar där resultatet visar att sjuksköterskan har en viktig roll i stödet till familjer med överviktiga barn och tonåringar. Det är viktigt att inte sjuksköterskan pekar ut det överviktiga barnet eller tonåringen utan involverar hela familjen eftersom det är svårt för en enskild individ att ändra sitt beteende på egen hand. Sjuksköterskor behöver mer utbildning och motivation för att kunna utveckla och förbättra stödet och omvårdnaden till hela familjen.

 • 324.
  Ericson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Fagerlind, Magnus
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Incorporating Sunflower for Science in teacher education to increase the pedagogical information technology competence of teachers and teacher students in natural science2010Inngår i: Society for Information Technology & Teacher Education, 21st International Conference, March 29 - April 2, 2010, Sand Diego, California, USA / [ed] Gibson, D. & Dodge, B., Association for the Advancement of Computing in Education, 2010, s. 463-468Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The use of information and communication technology in teaching is an excellent way to visualize processes as well as promote active learning in natural science, hence providing an additional dimension in teaching. KompLIT (Competence Enhancement of Teacher Education Information Technology) is a Swedish project that aims to increase the competence in pedagogical information technology for both teachers and teacher students. As part of this project the software Sunflower for Science has been tested and evaluated by both teachers and teacher students. Sunflower for Science consists of 26 programs in physics, chemistry and biology and uses an interactive approach that engages students with an activity-based learning. The outcome from the evaluation is that Sunflower for Science is very user-friendly, it promotes deeper learning as well as increases the students’ attitude towards chemistry.

 • 325.
  Erika, Aronsson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  PATIENTERS UPPLEVELSER AV VÅRDEN PÅ AKUTMOTTAGNINGEN: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdpersonalen på en akutmottagning vårdar ett stort antal patienter under en kort och ofta intensiv period. Arbetet på akutmottagningen ställer höga krav på vårdpersonalen, vilket kan leda till att kraven blir allt för höga i vissa situationer. Vårdandet av patienter kan därför bli lidande vilket resulterar i att patienter utsätt för vårdlidande. Syfte: Studiens syfte var att undersöka patienters erfarenheter av att ha vårdats på en akutmottagning. Metod: En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Studiens resultat mynnade ut i fyra teman som beskrev patienters erfarenheter av att ha vårdats på en akutmottagning. Dessa bestod av Vårdgivarens arbetsätt i vårdandet har betydelse, Att upprätthålla en god kommunikation med patienterna, Vårdmiljöns betydelse och Väntetiden påverkar välbefinnandet. Slutsats: Genom ökad kunskap om patienters uppfattningar om vården på akutmottagningen kan förståelsen för patienter och deras behov öka och därmed kan vårdandet på en akutmottagning förbättras.

 • 326.
  Eriksson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Olsson, Erika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans förebyggande åtgärder mot trycksår hos sängliggande patienter på sjukhus2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trycksår är ett vanligt förekommande problem som medför stort lidande för den som drabbas och bidrar till extra kostnader för samhället. Syftet med studien var att sammanställa vilka förebyggande omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor använder sig av och om de är tillräckliga för att motverka trycksår hos sängliggande patienter på sjukhus. Metoden som användes var en litteraturgranskning där artiklar samlats inom ämnet och där fokus lagts på trycksår, omvårdnadsåtgärder och riskfaktorer. Resultatet visade att det är viktigt att sätta in preventiva åtgärder i god tid för att förhindra uppkomsten av trycksår. De omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan använder sig av idag är riskbedömning, tryckavlastning, observation och vård av huden, nutritionsstatus och dokumentation. Slutsatsen av studien visar att det är viktigt att göra en riskbedömning och använda sig av olika hjälpmedel för att förhindra uppkomsten av trycksår. Sjuksköterskan bör bli bättre på att dokumentera i patientjournalen och införskaffa sig ny kunskap.

 • 327.
  Eriksson, Christer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nordgren, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors bemötande av patienter med psykisk dysfunktion: Påverkas omvårdnaden av sjuksköterskors attityder?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykiatrireformen kom 1995 och innebar att kommunerna tog över ansvaret för patienter som var placerade på psykiatriska boenden, med följden att patienterna slussades ut till hemkommunerna. Reformen innebar att sjuksköterskor inom den kommunala somatiska vården allt oftare träffar på dessa patienter. Detta leder till höga krav på denna yrkesgrupp, då det finns begränsat med kunskap inom psykiatri hos allmänsjuksköterskor. Syftet i denna litteraturstudie är att studera sjuksköterskors attityder och om dessa påverkar bemötandet och omvårdnaden av patienter med psykiska sjukdomstillstånd. En litteraturöversikt genomfördes för att belysa syftet, med en analysmetod av Friberg (2006). Vetenskapliga artiklar samlades in, genom sökning i databaserna Cinahl, PsycINFO och manuell sökning. Sjuksköterskors attityder gentemot psykisk sjuka patienter kan präglas av föreställningar att dessa patienter är aggressiva, opålitliga, introverta/apatiska och bisarra. Dessa attityder avspeglas i sjuksköterskornas omvårdnad och bemötande i negativ bemärkelse. Rädsla, fördömande, aggressivitet och avståndstagande är fyra olika förhållningssätt som sjuksköterskorna kan ha i omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter. Det är framförallt sjuksköterskor inom den somatiska vården som har mest negativa attityder gentemot psykisk sjuka. Attityderna har en negativ roll i bemötandet och omvårdnaden. Sjuksköterskors erfarenhet och utbildning visar sig ha en positiv betydelse för omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter.

 • 328.
  Eriksson, Eva
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Tranberg, Louisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors omvårdnad för att främja hälsa och välbefinnande hos patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom.: En litteraturöversikt.2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är idag den fjärde största dödsorsaken i Europa och USA och förväntas bli den tredje största. KOL är en långsam progressiv sjukdom som karakteriseras av kronisk luftvägsobstruktion och behandlingen är främst symtomatisk. Den minskade funktionsförmågan gör att patientens livsvärld krymper. I sjuksköterskans profession ingår att ha förmågan att tillvarata det friska hos patienten och genom ett holistiskt synsätt tillgodose patienters basala och specifika omvårdnadsbehov ur samtliga dimensioner. Syftet med studien var att belysa forskning som beskriver på vilket sätt sjuksköterskor med omvårdnad kan främja hälsa och välbefinnande hos patienter med KOL. Metoden som användes i denna studie var en kvalitativ litteraturöversikt. Litteraturen baserades på tio vetenskapliga, kvalitativa och kvantitativa artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. I analysen av det vetenskapliga materialet framkom två tydliga teman; sjuksköterskans förhållningssätt och sjuksköterskans omvårdnad. Båda beskriver hur omvårdnad kan formas på bästa sätt för att tillgodose hela patientens livssituation och därmed främja dennes upplevelse av välbefinnande. Studien pekar på vikten av att sjuksköterskan i omvårdnad ser den enskilde patienten ur dennes livsvärld för att därigenom främja en god vårdrelation som i sin tur skapar trygghet och en ökad förmåga till egenvård.

 • 329.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Urinary tract infection: a serious health problem in old women2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Urinary tract infection (UTI) is a common bacterial infection in women of all ages but the incidence and prevalence increase with age. Despite the high incidence of UTI, little is known about its impact on morale or subjective wellbeing and daily life in old women. UTI in older people can be a complex problem in terms of approach to diagnosis, treatment and prevention because in these patients it frequently presents with a range of atypical symptoms such as delirium, gastrointestinal signs and falls. Even if UTI has been shown to be associated with delirium it has frequently been questioned whether UTI can cause delirium or if it is only accidentally detected when people with delirium are assessed.

  The main purpose of this thesis was to describe the prevalence of UTI, to identify factors associated with UTI among very old women and to illuminate the impact of a UTI on old women’s health and wellbeing.

  This thesis is based on two main studies, the GErontological Regional DAtabase (GERDA) a cross-sectional, population-based study carried out in the northern parts of Sweden and Finland during 2005-2007 and a qualitative interview study in western Sweden 2008-2009. Data were collected from structured interviews and assessments made during home visits, from medical records, care givers and relatives. UTI was diagnosed if the person had a documented symptomatic UTI, with either short- or long-term ongoing treatment with antibiotics, or symptoms and laboratory tests judged to indicate the presence of UTI by the responsible physician or the assessor.

  One hundred and seventeen out of 395 women (29.6%) were diagnosed as having suffered from at least one UTI during the preceding year and 233 of these 395 (60%) had had at least one diagnosed UTI during the preceding 5 years. These old women with UTI were more dependent in their activities of daily living, and had poorer cognition and nutrition. In these women, UTI during the preceding year was associated with vertebral fractures, urinary incontinence, inflammatory rheumatic disease and multi-infarct dementia.

  Eighty-seven of 504 women (17.3%), were diagnosed as having a UTI with or without ongoing treatment when they were assessed, and almost half (44.8%) were diagnosed as delirious or having had episodes of delirium during the past month. In all, 137 of the 504 women (27.2%) were delirious or had had episodes of delirium during the past month and 39 (28.5%) of them were diagnosed as having a UTI. Delirium was associated with Alzheimer’s disease, multi-infarct dementia, depression, heart failure and UTI.

  Forty-six out of 319 women (14.4%) were diagnosed as having had a UTI with or without ongoing treatment and these had a significantly lower score on the Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (PGCMS), (10.4 vs 11.9, p=0.003) than those without UTI, indicating a significant impact on morale or subjective wellbeing among very old women. The medical diagnoses significantly and independently associated with low morale were depression, UTI and constipation.

  The experience of suffering from repeated UTI was described in interviews conducted with 20 old women. The interviews were analysed using qualitative content analysis. The participants described living with repeated UTI as being in a state of manageable suffering and being dependent on alleviation. Being in a state of manageable suffering was described in terms of experiencing physical and psychological inconveniences, struggling to deal with the illness and being restricted regarding daily life. Being dependent on alleviation was illustrated in terms of having access to relief but also experiencing receiving inadequate care.

  In conclusion, UTI is very common among old and very old women and is a serious health problem. UTI seems to be associated with delirium and to have a significant impact on the morale or subjective wellbeing of old women and those affected suffer both physically and psychologically and their social life is limited. UTI was also associated with vertebral fractures, urinary incontinence, inflammatory rheumatic disease and multi-infarct dementia which might raise the suspicion that UTI can have serious medical effects on health in old women.

 • 330.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Urinvägsinfektion: ett allvarligt hälsoproblem hos gamla kvinnor2012Inngår i: Ä : En tidning för Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård, ISSN 2001-1164, nr 4, s. 30-32Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 331.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Bergman, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Avancerad klinisk omvårdnad vid akuta infektioner inom primärvård2011Inngår i: Avancerad klinisk sjuksköterska: Avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis / [ed] Lisbeth Fagerström, Lund: Studentlitteratur, 2011, 1, s. 281-298Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I följande kapitel beskrivs hur en avancerad klinisk sjuksköterska (AKS) inom primärvården arbetar med patienter som söker vård för akuta infektioner. Akuta infektioner är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker primärvård. Det gäller såväl vuxna och äldre som barn och ungdomar.

 • 332.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gustafson, Yngve
  Umeå University.
  Fagerström, Lisbeth
  University of Buskerud.
  Olofsson, Birgitta
  Umeå University.
  Do urinary tract infections affect morale among very old women?2010Inngår i: Health and Quality of Life Outcomes, ISSN 1477-7525, E-ISSN 1477-7525, Vol. 8, s. 73-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Urinary tract infection (UTI) is among the most common bacterial infections in women of all ages but the incidence increases with older age. Despite the fact that UTI is a common problem it is still poorly investigated regarding its connection with experienced health and morale. The aim of this study was to explore the impact of a diagnosed, symptomatic urinary tract infection (UTI) with or without ongoing treatment on morale or subjective wellbeing among very old women.

  Methods:In a cross-sectional, population-based study, 504 women aged 85 years and older (range 84-104) were evaluated for ongoing UTI. Of these, 319 (63.3%), were able to answer the questions on the Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (PGCMS) which was used to assess morale or subjective wellbeing.

  Results: In the present study sample of 319 women, 46 (14.4%) were diagnosed as having had a UTI with or without ongoing treatment when they were assessed. Women with UTI with or without ongoing treatment had significantly lower PGCMS scores (10.4 vs 11.9, p = 0.003) than those without UTI, indicating a significant impact on morale or subjective wellbeing among very old women. Depression (p < 0.001), UTI (p = 0.014) and constipation (p = 0.018) were the medical diagnoses significantly and independently associated with low morale in a multivariate regression model.

  Conclusions: As UTI seems to be independently associated with low morale or poor subjective wellbeing, there needs to be more focus on prevention, diagnosis and treatment of UTI in old women.

 • 333.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gustafson, Yngve
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University.
  Fagerström, Lisbeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Olofsson, Birgitta
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University.
  Prevalence and factors associated with urinary tract infections (UTIs) in very old women2010Inngår i: Archives of gerontology and geriatrics (Print), ISSN 0167-4943, E-ISSN 1872-6976, Vol. 50, nr 2, s. 132-135Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe the prevalence of urinary tract infection (UTI) and associated factors among very old women. In a cross-sectional, population-based study in Sweden and Finland, 532 women were asked to participate and 395 (74.2%) were possible to evaluate for UTI. Data were collected from structured interviews and assessments made during home visits, from medical charts, caregivers and relatives. UTI diagnosis documented in medical records during the preceding 1 and 5 years was registered. About one-third (117/395, 29.6%) were diagnosed as having suffered from at least one UTI in the preceding year and 60% in the preceding 5 years. In a multivariate logistic regression model, UTI in the preceding year, was associated with vertebral fractures (odds ratio (OR) = 3.2; 95% confidence interval (95% CI) = 1.4–7.1), incontinence (OR = 2.8; 95% CI = 1.8–4.5), inflammatory rheumatic disease (OR = 2.8; 95% CI = 1.4–5.7) and multi-infarct dementia (OR = 2.4; 95% CI = 1.3–4.5). UTI is a major public health problem in very old women and were independently associated with vertebral fractures, urinary incontinence, inflammatory rheumatic disease and multi-infarct dementia which might indicate that UTI is not a harmless disease.

 • 334.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Gustafson, Yngve
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Fagerström, Lisbeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Department of Health and Life Sciences, University of Buskerud, Kongsberg, Norway.
  Olofsson, Birgitta
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden / Department of Nursing, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Urinary tract infection in very old women is associated with delirium2011Inngår i: International psychogeriatrics, ISSN 1041-6102, E-ISSN 1741-203X, Vol. 23, nr 3, s. 496-502Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The aim of the study was to investigate whether urinary tract infection (UTI) in a representative sample of 85-, 90- and ≥95-year-old women is associated with delirium.

  Methods: In 504 out of 643 women (78.4%) it was possible to evaluate UTI and delirium. Assessments such as the Organic Brain Syndrome (OBS) Scale, the Geriatric Depression Scale-15 (GDS-15) and the Mini-mental State Examination (MMSE) were performed during home visits. Delirium, dementia and depression were diagnosed according to the DSM-IV criteria. A diagnosed, symptomatic UTI with or without ongoing treatment, documented in medical records or detected in association with the assessments, was registered.

  Results: Eighty-seven of 504 women (17.2%), were diagnosed as having a UTI with or without ongoing treatment when they were assessed, and almost half of them (44.8%) were diagnosed to be delirious or having had episodes of delirium during the past month. One hundred and thirty-seven of the 504 women (27.2%) were delirious or had had episodes of delirium during the past month and 39 (28.5%) of them were diagnosed to have a UTI. In a multivariate logistic regression model, delirium was significantly associated with Alzheimer's disease (OR = 5.8), multi-infarct dementia (OR = 5.4), depression (OR = 3.1), heart failure (OR = 2.3) and urinary tract infection (OR = 1.9).

  Conclusions: A large proportion of very old women with UTI suffered from delirium which might indicate that UTI is a common cause of delirium. There should be more focus on detecting, preventing and treating UTI to avoid unnecessary suffering among old women.

 • 335.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nilsson, Kerstin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Preconditions needed for establishing a trusting relationship during health counselling - an interview study2008Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 17, nr 17, s. 2352-2359Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim. To examine the preconditions needed by district nurses to build a trusting relationship during health counselling of patients with hypertension. Background. Trust has been found to be an important aspect of the patient-nurse relationship. Little research has focused on how trust is formed in patient-nurse relationships or the conditions the development process requires when working with health counselling; in particular not in relation to hypertension. Design. Qualitative study. Method. Qualitative data were collected through open-ended interviews with all (10) district nurses from three primary health care districts of western Sweden. All interviewees work with the health counselling of patients with hypertension. A latent content analysis was performed with thematic coding of the content of the interviews. Results. The first theme that emerged from the analysis, the nurses' competence, describes the nurses' consciousness of their method of expression, both oral and non-verbal, as well as their pedagogical competence and their ability to be reliable in their profession. The second theme, the patient meeting, describes the continuity in the patient meeting and creating respectful communication. Conclusion. The results show an awareness of preconditions influencing building a trusting relationship. When creating a trusting relationship the communication and pedagogical competences of district nurses have considerable importance. Despite this awareness they state that it is easy to fall into a routinised way of working. Relevance to clinical practice. The implications of this study might be used as support and guidance for district nurses when developing their competence in health counselling in relations to patients with hypertension. This knowledge is also important when planning for nurse-led clinics for this patient group.

 • 336.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Olofsson, Birgitta
  Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.
  Urinvägsinfektion - ett allvarligt hälsoproblem hos gamla kvinnor2012Inngår i: Äldres värdighet, delaktighet och hälsa: Resultat från GERDA Botnia-projektet / [ed] Susanne Jungerstam, Mikael Nygård, Birgitta Olofsson, Tony Pellfolk & Maria Sund, Vasa: Yrkeshögskolan Novia , 2012, s. 177-186Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 337.
  Eriksson, Katarina
  et al.
  Department of Obstetrics and Gynecology, Ålands Centralsjukhus, Finland.
  Adolfsson, Annsofie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Department of Clinical and Experimental Medicine, Faculty of Health Science, Linköpings University.
  Forsum, Urban
  Department of Obstetrics and Gynecology, Kärnsjukhuset, Skövde.
  Larsson, Per Göran
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Prevalence of BV on the Åland Islands. Reply to Professor Donders2011Inngår i: Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), ISSN 0903-4641, E-ISSN 1600-0463, Vol. 119, nr 3, s. 226-226Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 338.
  Eriksson, Katarina
  et al.
  Linköping University.
  Adolfsson, Annsofie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Forsum, Urban
  Linköping University.
  Larsson, Per-Göran
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  The prevalence of BV in the population on the Åland Islands during a 15-year period2010Inngår i: Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), ISSN 0903-4641, E-ISSN 1600-0463, Vol. 118, nr 11, s. 903-908Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe the prevalence and age distribution of bacterial vaginosis (BV) during an observation period of 15 years in a population study with cross-sectional samples of adult women living on the Åland Islands. The Åland Islands form an archipelago in the Baltic Sea and are a province of Finland. Every fifth year, specific age groups in the adult female population are invited to participate in a screening program for early diagnosis of cervical cancer using a papanicolaou (PAP)-stained vaginal smear. Women in the age groups of 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and 60 years are called each year. BV diagnosis of the PAP-stained smears uses the classification according to Nugent. The PAP-stained smears from the screening program of cervical cancer 1993, 1998, 2003, and 2008 were used in this study. A total of 3456 slides were investigated and 271 women could be followed for the 15-year observation period. The prevalence of BV declined from 15.6% in 1993 to 8.6% in 2008. The highest prevalence occurred among the age groups of 35 and 50 years. Among the 271 women who could be followed for the 15-year observation period, two-third showed normal ⁄ intermediate flora and one-third were infected with BV at least once. As this is a cross-sectional population study spanning 15 years, the prevalence of BV in the female adult population of the Åland Islands can be estimated. The prevalence has declined between 1993 and 2008 from 15.6% to 8.6%.

 • 339.
  Eriksson, Katarina
  et al.
  Alands Cent Sjukhus, Dept Obstet & Gynecol, Mariehamn, Finland / Linkoping Univ, Dept Clin & Expt Med, Linkoping, Sweden .
  Larsson, Per-Göran
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nilsson, Maud
  Linkoping Univ, Dept Clin & Expt Med, Linkoping, Sweden .
  Forsum, Urban
  Linkoping Univ, Dept Clin & Expt Med, Linkoping, Sweden .
  Vaginal retention of locally administered clindamycin2011Inngår i: Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), ISSN 0903-4641, E-ISSN 1600-0463, Vol. 119, nr 6, s. 373-376Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Since bacterial vaginosis (BV) is characterized by a lack of, or very few, lactobacilli and high numbers of small, mostly anaerobic bacteria, an obvious treatment modality would be eradication of the BV-associated bacterial flora followed by reintroduction of lactobacilli vaginally. As probiotic treatment with lactobacilli is one tool for improving the cure rate when treating BV, it is necessary to know the length of time after treatment that clindamycin can be found in the vagina and if this could interfere with the growth of the probiotic lactobacilli. We evaluated the vaginal concentration of clindamycin in 12 women for 8 days to obtain data on the concentration of clindamycin in the vagina after intravaginal treatment with the drug. The participants were examined five times between two menstrual periods: before treatment, the day after treatment was finished, and 3, 5 and 8 days post-treatment. The first day post-treatment clindamycin 0.46 x 10-3 to 8.4 x 10-3 g/g vaginal fluid (median 2.87 x 10-3) was found. Thereafter, the concentration of clindamycin decreased rapidly. In 10 patients clindamycin was found after 3 days. A very low concentration was still present 5 days after treatment in four patients. After 8 days no clindamycin was found. Clindamycin is rapidly eliminated from the vagina, within 3-8 days, after local administration. Our results indicate that treatment with probiotic lactobacilli could be problematic if carried out within 5 days after cessation of clindamycin treatment.

 • 340.
  Eriksson, Marléne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Eskebrink, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Varför cellprovstagning? Kvinnors uppfattning om varför det är viktigt att gå på gynekologisk cellprovskontroll2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige blir samtliga kvinnor mellan 23 och 60 års ålder kallade till gynekologiskcellprovskontroll. Screeningen görs för att upptäcka cellförändringar på ett tidigt stadie.Vid vår verksamhetsförlagda utbildning på barnmorskemottagning såg vi att mångakvinnor uteblev från kallelsen till gynekologisk cellprovstagning. Tidigare forskning visarpå betydelsen av regelbunden kontroll. Studier visar på olika orsaker till att kvinnor avstårfrån kontroll av olika orsaker. Däremot saknas kunskap om kvinnors inställning till varfördet är viktig med gynekologisk cellprovskontroll. Syftet med detta arbete blev därför attundersöka varför det är viktigt för kvinnan att gå på gynekologisk cellprovstagning.Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Viddenna form av analys ligger fokus på att se skillnader och likheter i textinnehållet. Tolvkvinnor valde att delta i intervju i samband med gynekologiska cellprovskontroller hosbarnmorska. Resultatet av intervjuerna består av tre huvudkategorier. Det som framkomvar rädsla för cancer, att gå bara för att bli kallad samt för att bli friskförklarad. Resultatetvisade att kvinnorna även såg de gynekologiska cellprovskontrollerna som en hälsokontrolloch att de samtidigt fick möjlighet att prata med och få information av barnmorskan viddetta tillfälle.

 • 341.
  Eriksson, Mats O. G.
  et al.
  MK Natur- och miljökonsult, Lindome, Sweden.
  Paltto, Heidi
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi. Department of Ecology, Swedish Agricultural University, Uppsala, Sweden.
  Vattenkemi och fiskbeståndens sammansättning i storlommens Gavia arctica häckningssjöar, samt en jämförelse med smålommens Gavia stellata fiskesjöar2010Inngår i: Ornis Svecica, ISSN 1102-6812, Vol. 20, nr 1, s. 3-30Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Breeding  performance  of  Black-throated  Diver  Gavia arctica was compared to water chemistry, light penetration and density of fish in 122 breeding lakes in Sweden with a total of 184 pairs (1.5 pairs per lake, about 3% of the national population). The breeding lakes were on average nutrient-poor, and 12% of them had a low buffering capacity (alkalinity <0.10 meq/l). Perch Perca fluviatilis, roach Rutilus rutilus and pike Esox lucius, three species characteristic for nutrient-poor lakes, were found in more than 90% of the lakes. Salmonid fish occurred in half of the  lakes,  compared  to  >90%  of  the  fishing lakes  used by Red-throated Diver. Reproduction was related to high abundance of Perch, and the survival of chicks to light penetration. Poor nutrient status in combination with low pH or alkalinity in approximatively 10% of the breeding lakes  of  Black-throated  Diver  and  probably  more  than 30% of the fishing lakes of Red-throated Diver, indicate susceptibility  of  exposure  to  methylmercury. This  finding should be considered in relation to recent reports of increased contents of mercury in freshwater fish.

 • 342.
  Eriksson, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Persson, Melissa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Stöd och bemötande som föräldrar till barn diagnostiserade med cancer behöver från sjuksköterskor: en litteraturbaserad studie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Barncancer drabbar inte bara det sjuka barnet utan också dess föräldrar. Eftersom föräldrarna är barnets trygga bas i livet, är det viktigt att också stödja dem. För att som sjuksköterska kunna ge en god omvårdnad till dessa föräldrar är det av stor vikt att få tillgång till samlad kunskap om föräldrarnas uttryckta behov av det stöd och bemötande de behöver från sjuksköterskor. SYFTE: Syftet med denna studie är att beskriva vilket stöd och bemötande föräldrar till barn diagnostiserade med cancer behöver från sjuksköterskor. METOD: En kvalitativ litteraturbaserad studie av tidigare utförd forskning, där tretton vetenskapliga kvalitativa artiklar analyserades. RESULTAT: Föräldrarna uttrycker att de behöver följande stöd och bemötande från sjuksköterskan; anpassad och tillräcklig information, en mellanmänsklig relation mellan föräldrarna och sjuksköterskan, och att få känna sig delaktiga i deras barns vård. DISKUSSION: Det är en stor utmaning för sjuksköterskan att förse föräldrarna med anpassad och tillräcklig information och att upprätta en god mellanmänsklig relation till dem. Som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas behov, inte minst för att sjuksköterskan genom föräldrarna ökar barnets välbefinnande.

 • 343.
  Eriksson, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Olsson, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Föräldrars upplevelse av möten med vården då de söker vård för sitt barn med Downs syndrom: Parent´s experience of encounters with health care when they seek care for their child with Down´s syndrome2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Bakgrund: Att ha ett barn med Downs syndrom, betyder ofta en regelbunden kontakt med vården, på grund av hälsoproblem som kan bero på syndromet. Ett bra möte är viktigt för alla, men troligen är det viktigare för dessa familjer. Syftet var att belysa hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplevde möten då de sökte vård för sitt barn. Metod: Data insamlades genom intervjuer med sex föräldrar. Intervjuerna blev inspelade och därefter transkriberade. När data analyserades framträdde fyra teman: personalens osäkerhet, känslan av att inte bli trodd, att vara advokat för sitt barn och behovet av trygghet. Resultat: Resultatet visade att föräldrarna var mycket nöjda med de möten de haft på specialistnivå men då de sökt sig dit specialisterna inte finns kände de en viss otrygghet. Föräldrarna kände även ibland att de inte blev trodda, de kände sig ofta då ifrågasatta som föräldrar. Konklusion: föräldrarna sökte hjälp och vård där de kände sig tryggast. Vårdpersonalen behöver mer träning i hur de på bästa sätt bemöter barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Att bli bemött på ett felaktigt sätt kan orsaka ett onödigt vårdlidande.

 • 344.
  Erixon, Michaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hopp och Förtvivlan! Föräldrars upplevelser av att leva tillsammans med ett barn som har akut lymfatisk leukemi: en studie av självbiografier2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Föräldrarna ställs inför en ny och svår verklighet när deras barn drabbas av cancerformen, akut lymfatisk leukemi. Deras liv blir till ett kaos där många känslor och upplevelser kommer att prägla deras livssituation. Föräldrarna upplever under sin svåra tid av sorg och lidande att hela deras vardagliga liv förändras drastiskt. De tappar kontrollen över de olika situationer som de tvingas gå igenom där ovissheten samt maktlösheten möjligtvis är den värsta upplevelsen av dem alla. Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att leva tillsammans med ett barn som har akut lymfatisk leukemi. Metoden som valdes är en kvalitativ ansats ”att analysera berättelser” då studien är baserad utifrån självbiografier. I resultatet påvisades att föräldrarnas upplevelser av sin svåra situation präglades av tre huvudteman såsom, att hamna i ett kaos av känslor, att hantera barnets lidande under sjukhusvistelsen och att återgå till det normala. Slutsatsen medförde ett resultat som bidrog till en ökad förståelse, lärdom och insikt för föräldrarnas upplevelser. Detta möjliggör att sjuksköterskan kan hantera traumatiska upplevelser på ett mer förstående sätt. Då det medför att familjen kan få den bästa och individuella vården föratt kunna tillgodose föräldrarnas önskemål och behov.

 • 345.
  Ernholm, Isak
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  HUR SAMTAL OM SEXUALITET FRÄMJAS BLAND SJUKSKÖTERSKOR: En litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter som upplever sexuell ohälsa känner ofta ett behov av information och vill prata om sina problem med vårdpersonal. Sjuksköterskor är ansvariga att hantera sexuellt relaterade frågor och problem, men trots att det förväntas av dem att initiera dessa samtal, visar forskning att det sällan sker. Syfte: Att sammanställa och belysa forskning som beskriver hur samtal om sexualitet med patienter främjas bland sjuksköterskor. Metod: Litteraturöversikt. Resultat: I analysen framkom sju teman som beskriver hur samtal om sexualitet främjas bland sjuksköterskor, nämligen genom; Att ha kunskap, Att vara bekväm och ansvarstagande, Att ha en god patientrelation, Motiverande patientsituationer, Att ha en god arbetsmiljö, Hög jobbposition och utbildning samt Att ha erfarenhet. Diskussion: Resultatet visar ett antal olika faktorer som främjar samtal om sexualitet mellan sjuksköterska och patient, men endast ett fåtal med tillräcklig reliabilitet för att kunna utgöra en generaliserbar slutsats. Faktorer som ålder, erfarenhet, jobbposition och civilstånd visar osäkra resultat med låg kongruens. Kunskap, utbildning och att känna sig bekväm med ämnet är de huvudsakliga faktorer som främjar sjuksköterskans förmåga att samtala om sexualitet med patienter. 

 • 346.
  Etezadi Amoli, Mahmood Reza
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Evaluation of different modifications of TRIzol Reagent method for total RNA isolation from bull spermatozoa2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Transcriptional profile of spermatozoa can be used to assess male fertility; differences in spermatozoa attributes require adjustment of protocols for RNA isolation. Ten RNA precipitation modifications of heated TRIzol protocol were applied to total RNA extraction form bull spermatozoa. Motile spermatozoa were isolated from cryopreserved semen straws prepared from an ejaculate of a fertile bull. To evaluate total RNA purity and quantity, Ribogreen RNA detection system and Nanodrop 2000 were used. In RiboGreen assay, a consistent standard curve was not obtained, thus the measurements were ignored. Total RNA purity and concentrations also were assessed using Nanodrop. The A260/280 ratio obtained from Nanodrop showed a good range in the isolated total RNA samples (1.9±0.4). However, all RNA samples presented very low A260/230 ratios (≥1.26). It might be the effect of low concentration of the isolated total RNA. Statistical analysis of total RNA concentrations showed using manufacturer standard protocol had the highest concentration yield. Using either ethanol or Isopropanol as RNA precipitant and changing the incubation temperature had not significant effect on RNA concentration yields. However incubating samples in freezer overnight lowered the total RNA concentration. Using glycogen as a RNA carrier increased the total RNA precipitation yield. In other similar studies the highest total RNA concentration was obtained by using RNA carrier. Validating these findings by qRT-PCR and Bioanalyser might be helpful to enhance the total RNA extraction yield from bull sperm as well as for subsequent genomic studies of bull fertility.

 • 347.
  Evervall, Katarina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Finna nyckeln när orden går i baklås: Att möta och vägleda barn med selektiv mutism.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Selektiv mutism är en barndomsdiagnos som inte är allmänt känd. De här barnen förmår sig prata i vissa sociala situationer men kan tala problemfritt i andra. Om ett barn går helt tyst  i  förskolan/skolan  under  flera  år  kan  detta  orsaka  lidande  och  påverka  barnets utveckling.  Hälso-  och  sjukvården  har  en  skyldighet  att  diagnostisera  och  informera  om selektiv   mutism.   Efter   fastställd   diagnos   behövs   evidensbaserad   behandling.   En litteraturbaserad studie genomfördes med syfte att utifrån tidigare forskning sammanställa behandling som är gynnsam för barn med selektiv mutism. Resultatet presenteras genom två huvudteman med tre respektive fyra underteman. Huvudteman är ”Att skapa en allians ”och  ”Att  arbeta  målinriktat”.  Resultatet  visar  att  barn  med  selektiv  mutism  kräver, känslighet  och  ”timing”  av  insatser  för  att  skapa  en  trygg,  tillitsfull  relation  och  en arbetsallians  där  barnet  kan  finna  motivation  till  att  stegvis  övervinna  sin  rädsla  för  att prata.  Behandling  som  gav  resultat  vid  selektiv  mutism  används  även  inom  psykiatrisk omvårdnad  vid  andra  ångestdiagnoser.  Psykiatrisjuksköterskans  kunskap  är  användbar  i hälso- och sjukvården för att informera, samordna och erbjuda evidensbaserad behandling för barn med selektiv mutism.

 • 348.
  Evetun Irdell, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hedlund, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Saliba, Chantal
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans bedömning vid telefonrådgivning: En litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  BACKGROUND: A telephone nurse is a nurse that during most of its working time is engaged in healthcare advice via the telephone. The advent of the telephone healthcare advice has probably meant that individuals, who initially wouldn’t have sought help, if they needed to meet healthcare providers face to face, now actually have the confidence to turn to healthcare. For telephone healthcare advice is professional care to identify, assess and advise on individuals’ reactions to actual or potential health problems. AIM: The aim of this literature review was to illuminate how the nurses´ assessment was affected during giving telephone advice. METHOD: This literature review has a qualitative approach and was conducted through twelve analyzed articles which were from the nurses’ point of view. FINDINGS: Two categories emerged from analyzing the articles. These were ethical dilemmas and assessment tools. The first category deals with the ethical dilemmas the telenurses’ are facing while giving advice via the telephone. The second category present which tools the telephone nurses have available or needs for assessment. DISCUSSION: It seems like the telenurses’ are drawn between the limited accesses to healthcare, the care seekers’ agenda and the demands of how them as nurses’ are expected to act.  CONCLUSION:   Possessing coping strategies related to stress and responsibility are valuable factors for the telenurses’ assessment process. Future research is felt to be needed on the subject of how the nurse deals with stress and the feeling of responsibility.

   

 • 349.
  Fabricius, Jaqueline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gustafsson, Petra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Förändrad familjesituation hos premenopausala kvinnor som drabbats av bröstcancer och deras behov av stöd: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna idag. Det är bara fem procent av kvinnorna som insjuknar som är under 40år.  Pågrund av den låga siffran av unga kvinnor som insjuknar finns det anledning att tro att vården till dem inte är anpassat till situationen de lever i. Pågrund av att de unga kvinnorna är få kan kunskapen kring deras upplevelser vara bristfällig och därför blir vården till dem svårare att anpassa. SYFTE: Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor som drabbats av bröstcancer före menopaus påverkas i sin familjesituation och deras behov av stöd. METOD: Studien är en litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar. RESULTAT: Resultatet visar att unga kvinnor känner att de inte passar in i bröstcancervården. De upplever att vården till kvinnor i deras ålder är bristfällig. Det är en svår situation att vara mitt uppe i livet med barn, partner och karriär samtidigt som de lever med diagnos och behandling av bröstcancer vilket för många leder till ett livslidande. KONKLUSION: Det är viktigt att belysa de unga kvinnornas upplevelser för att göra vården mer anpassad till dem. Kunskapen underlättar sjuksköterskans arbete med att se varje patient som unik och behandla varje patient efter det.

 • 350.
  Fabricius, Jaqueline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gustafsson, Petra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Förändrad familjesituation hos premenopausala kvinnor som drabbats av bröstcancer och deras behov av stöd: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna idag. Det är bara fem procent av kvinnorna som insjuknar som är under 40år.  Pågrund av den låga siffran av unga kvinnor som insjuknar finns det anledning att tro att vården till dem inte är anpassat till situationen de lever i. Pågrund av att de unga kvinnorna är få kan kunskapen kring deras upplevelser vara bristfällig och därför blir vården till dem svårare att anpassa. SYFTE: Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor som drabbats av bröstcancer före menopaus påverkas i sin familjesituation och deras behov av stöd. METOD: Studien är en litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar. RESULTAT: Resultatet visar att unga kvinnor känner att de inte passar in i bröstcancervården. De upplever att vården till kvinnor i deras ålder är bristfällig. Det är en svår situation att vara mitt uppe i livet med barn, partner och karriär samtidigt som de lever med diagnos och behandling av bröstcancer vilket för många leder till ett livslidande. KONKLUSION: Det är viktigt att belysa de unga kvinnornas upplevelser för att göra vården mer anpassad till dem. Kunskapen underlättar sjuksköterskans arbete med att se varje patient som unik och behandla varje patient efter det.

45678910 301 - 350 of 1214
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf