his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 901
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Elinderson, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Basel II: Hanteringen av kapitalkraven för kreditrisk i tre svenska banker – en jämförande studie2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Basel II kommer att få positiva effekter inom banksektorn, bland annat för att bankerna genom mer riskkänsliga metoder att beräkna kreditrisk kan sänka sin kapitalbas utan att samtidigt sänka kapitaltäckningsgraden under den lagstadgade nivån. Det medför att bankerna får större möjligheter att differentiera villkoren för enskilda krediter än tidigare utan att detta påverkas av reglerna för kapitaltäckning. Det innebär i sin tur att konkurrensen inom banksektorn ökar.

  Den nya lagen innebär att kapitalkraven för kreditrisk minskar generellt, men mest för banker som utvecklar egna interna riskhanteringsmetoder (IRK) och banker med hög andel hushållslån (inklusive bostadslån) i sin kreditportfölj.

  I takt med att mer riskkänsliga metoder utvecklas och en ökad riskprövning sker på engagemangsnivå, får bankerna incitament att finna olika lösningar på kundens behov. Resultaten kommer att bli ökad konkurrens, större specialisering och ökad differentiering av krediter.

  Ökad konkurrens innebär att kundens ställning förbättras. Ett mer differentierat utbud av krediter kommer att medföra större valmöjligheter för bankernas kunder. Bankerna blir samtidigt mer selektiva och väljer bort kunder som inte är önskvärda ur risksynpunkt. Kunder med dålig återbetalningsförmåga och sämre säkerheter kommer att få svårare att få krediter eller sämre villkor.

  Även om mindre banker i någon mån missgynnas av att schablonmetoden är mindre riskkänslig än interna riskklassificeringsmetoder (IRK) är det inte en så stor nackdel att det påverkar deras konkurrenssituation. De två sparbanker som studerats har en mycket god soliditet, och en kapitaltäckningsgrad som väl överskrider lagens krav. De nya reglerna kommer att ytterligare höja kapitaltäckningsgraden för kreditrisk – allt annat oförändrat. Genom den årliga interna kapitalutvärdering kan dessutom även små banker utnyttja kvalificerade metoder för att beräkna sin samlade risk, och därigenom vid behov sänka sina kapitalkrav.

  Möjlighet för små banker att utnyttja de interna ratinguppgifter som stora banker förfogar över genom sina interna riskklassificeringsmetoder skulle dock förbättra de små bankernas konkurrenskraft.

 • 302.
  Elisson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Larsson, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Björkengren, Katarina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Konsumenternas attityder i förhållande till butikers organistaionsform2007Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Är kunders attityder till en butik beroende av dess organisationsform: finns det skillnader i kunders attityder till en butik baserat på om butiken är fristående eller om den är ansluten till någon form av kedja? Påverkar dessa attityder även kundernas köpbeteende?

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva konsumenters attityder till olika butiker med fokus på deras organisationsform. Vi vill veta om konsumenternas inställning till en butik påverkas av denna faktor, om de tänker på och bryr sig om att butiker är organiserade på olika sätt. Påverkar detta i så fall deras köpbeteende och därmed deras val av butik?

  Metod: Undersökningen utfördes genom 87 individuella intervjuer i muntlig eller skriftlig form. Undersökningen genomfördes i Falkenberg och Varberg ”på stan” där slumpvis utvalda respondenter intervjuades.

  Slutsats: Konsumenters attityder till olika butiker påverkas av butikernas organisationsform. Det är dock inte organisationsformerna i sig som formar människors attityder utan snarare konsekvenserna av dem som gör detta. Emellertid påverkas inte konsumenternas köpbeteende i samma utsträckning.

 • 303.
  Emadione, Coline Sume
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Foreign Exchange Exposure and Management: Case study of two large Multinationals2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  With instability in financial markets and currency values, particularly the U.S dollar following the global financial crises, this paper seeks to examine how two large multinational firms conduct their currency risk management policies. Attention is paid to observe any discrepancies between what the firms do and what academic literature recommends.

  Both firms actively manage all three forms of currency exposures with particularly higher involvements in economic exposure management in contrast to some academic literature. However one of the firms, Trelleborg AB does not manage its profit and lose translation exchange risk originating from translation of income statements of its subsidiaries. Even though most academics do not recommend management of translation exposure because it purportedly has no cash flow implications for the firm, findings here as shown in both case studies indicate that at least some  multinationals manage translation exposure possibly because doing so reduces their stakeholder's perceived risk.

 • 304.
  Emadione, Coline Sume
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Foreign Exchange Exposure and Management:Case study of two large Multinationals2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 305.
  Emanuelsson, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Päivinen, Jennikka
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Formella nätverk som verktyg vid jämställdhetsintegrering: En studie av nyttan med formellt nätverk som verktyg i arbetet med jämställdhetsintegrering i en svensk myndighet2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Genom flera studier har det framkommit att ovälkomna handlingar är en utbredd problematik inom den svenska Försvarsmakten. Kvinnorna har fortfarande inte en självklar plats på alla befattningar trots att Försvarsmaktens könsbundna yrkesmonopol slutade år 1989. Det formella nätverket Nätverk Officer/Anställd Kvinna (NOAK) infördes av Försvarsmakten för att hantera frågor kring ovälkomna handlingar, för att fungera som stöd och forum där kvinnor kan diskutera problem samt utbyta erfarenheter.

  Metod och syfte: Denna studie skall beskriva och undersöka hur ett formellt nätverk kan vara gynnsamt eller missgynnsamt som verktyg i arbetet med jämställdhetsintegrering inom en myndighet. Även medarbetarnas upplevelser av nätverket som verktyg kommer att studeras. Vidare ämnar studien till att identifiera eventuella bakomliggande faktorer till medarbetarnas upplevelser av verktyget formellt nätverk genom de sociala normer som påverkar varje individ. Detta för att beskriva och undersöka om formella nätverk är ett verktyg som fungerar vid jämställdhetsintegrering och hur detta då bör vidareutveckling och förbättras. Studiens resultat och slutsatser har baserats på semistrukturerade djupintervjuer med anställda på ett regemente, litteraturöversikt av tidigare forskning och interna dokument från Försvarsmakten.

  Resultat och slutsats: Under intervjuerna framkom att nätverk likt NOAK kan vara bra om det utformas på ett sätt som har ett förståeligt syfte för medarbetarna inom organisationen. I dagsläget saknas förståelse och kunskap om nätverket och dess syfte. Respondenterna uppgav nätverk som något positivt trots att de inte förstod varför de skulle delta på NOAK-mötena (Nätverk Officer/Anställd Kvinna). Bakomliggande faktorerna är främst okunskap kring jämställdhet, syfte och oviljan att delta i ett ”gnällforum”.

 • 306.
  Emme, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Palmqvist, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Digitaliseringens inverkan på redovisningskonsulters arbete2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund och inledning: Datorer och digitalisering har sedan 1980-talet utvecklats i snabb takt och inte minst i näringslivet. Inom redovisningsbranschen har digitaliseringen haft en stor genomslagskraft och verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har och kommer att behöva förändras i takt med utvecklingen. Bokföringen och att upprätta bokslut går från att ha varit helt i pappersform till elektronisk form. Digitaliseringen inom redovisningsbranschen har beskrivits i tidigare studier men det saknas en djupare beskrivning av verksamma redovisningskonsulters egen uppfattning om utvecklingen, där eventuella hot och möjligheter med det förändrade arbetssättet är obelysta.

  Företaget Kairo Future har på uppdrag av FAR påbörjat och tagit fram en studie för hur redovisningskonsulters yrkespraktik och yrkesroll kommer att behöva förändras i och med omvärldens effekt på branschen. Studien sträcker sig fram till år 2025 och avser att beskriva hur branschen har och kommer att behöva förändras i takt med digitaliseringens utveckling.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur redovisningskonsulternas arbete har förändrats i och med digitaliseringen samt beskriva om konsulterna uppfattar digitaliseringen som ett hot eller en möjlighet i deras yrkespraktik. Detta kan vara användbart dels för företag som är i övergångsfasen med att implementera ett digitalt arbetssätt men också för verksamma redovisningskonsulter som arbetar i större eller mindre utsträckning med digitala verktyg i deras yrkespraktik. Detta för att se på hur digitaliseringens inverkan har förändrat redovisningsbranschen och verksamma redovisningskonsulters praktik.

  Metod: Det empiriska material som har samlats in i studien är genomförd med en kvalitativ metod. 13 verksamma redovisningskonsulter har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer.

  Slutsats: Studien har beskrivit hur verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har förändrats i och med digitaliseringen samt fastslagit att både positiva och negativa effekter har uppkommit till följd av övergången från papper till elektronisk form. Exempelvis belyste flertalet konsulter att effektiviteten har haft stor inverkan på arbetssätten, tillgängligheten för kunderna har ökat, ett standardiserat arbetssätt har kunnat växa fram, förmågan att arbeta i realtid har ökat samt att en rådgivande roll för verksamma konsulter har vuxit fram på ett större plan i och med digitaliseringens snabba utveckling. 

  Använda nyckelord: digitalisering, redovisning, redovisningskonsult, förändring, praktik. 

 • 307.
  Englund, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Söderhielm, Jacob
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Grön marknadsföringsstrategi: påverkar den konsumenters miljöattityd gentemot fötetag?: En jämförande studie av företag med olika grad av grön marknadsföringsstrategi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att konsumenter i allmänhet har blivit mer medvetna om de miljöproblem som kan uppstå, i och med en ökad konsumtion. Allt fler företag har börjat ändra inriktning på sina marknadsföringstrategier för att skapa en grönare identitet. Detta är ett svar på konsumenters ökade efterfrågan på miljövänligare alternativ. Företagen investerar stora resurser på att implementera dessa strategier. Ett problem som därför behöver undersökas är om det verkligen gör någon nytta för företaget i slutändan att använda sig av gröna marknadsföringsstrategier.

  I studien undersöks, om konsumenter har grönare attityder gentemot ett företag (Max), som har en grönare marknadsföringsstrategi än huvudkonkurrenterna (Burger King och McDonalds).

  Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på om konsumenter i generation Y:s attityder skiljer sig åt, mellan företag med olika grad av gröna marknadsföringsstrategier.

  Metod: Studien utgår ifrån en deduktiv ansats med ett kvantitativt tillvägagångssätt. Datainsamlingen har skett i form av en enkätundersökning med 152 respondenter i åldrarna 21 till 39 år.

  Slutsats: Studien visar att ett företag med väletablerad grön marknadsföringsstrategi (Max) uppfattas som grönare hos konsumenterna, än huvudkonkurrenterna (Burger King och McDonalds).

 • 308.
  Engström, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbarhet och integrerad rapportering: i den Svenska gruvbranschen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Samhället blir mer medvetna om påverkan konsumtionssamhället har på miljön, människan och vår planet. Denna medvetenhet har resulterat i att högre krav ställs på att företag driver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till hållbarhet. Med utvecklad medvetenhet utvecklas nya sätt att hållbarhetsredovisa vilket har lett till att International Integrated Reporting Council år 2013 lanserade ett ramverk för integrerad rapportering. Ramverket ska vara ett helt nytt sätt att tänka. Driften av verksamheten och hållbarhetsarbetet ska vara integrerade med varandra för att kunna se samband mellan de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna. För att redovisa sitt integrerade arbetssätt ska en samlad integrerad rapport som belyser dessa tre aspekter sammanställas. Detta gör företagen genom att integrera hållbarhetsaspekterna i sin årsredovisning.

  Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för hur integrerade företag i gruvindustrins årsredovisningar är samt att få en djupare förståelse för varför företagen väljer att använda sig av integrerad rapportering. För att besvara frågan om varför företagen väljer att använda sig av rapporteringsformen appliceras ett teoretiskt synsätt utifrån legitimitetsteorin, intressentteorin, resursberoendeteorin samt isomorfism för att få en bredare förståelse för fenomenet.

  Resultatet visar att genom arbetet med integrerad rapportering skapas en möjlighet att kommunicera sitt hållbarhetsarbete på ett lättförståeligt och samlat sätt till alla intressentgrupper som företaget interagerar med. Att företaget visar engagemang till sina intressenter gör att de ses som legitima vilket i sin tur skapar förutsättningar att erhålla nödvändiga resurser för förtegets verksamhet. De två mest kritiska resurserna för just gruvindustrin är tillstånd för drift och kompetenta medarbetare. Resultatet visar att även isomorfa krafter påverkar fallföretagen att redovisa på liknande sätt.

 • 309.
  Enqvist, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Wäne, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Skyltfönstrets budskap och uppfattning: Hur uppfattar kunder klädbutikens val av exponering i skyltfönstret?2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det blir allt viktigare för butiker att differentiera sig från sina konkurrenter för att locka kunder. Genom marknadsföring kommunicerar butiken med kunderna och kan påverka vilken bild och uppfattning de får av butiken. En viktig marknadsföringskanal som ofta blir bortglömd är butikens egna skyltfönster. Skyltfönstret står för det första intrycket kunden får och kan vara avgörande för vilka associationer som förknippas med butiken.

  Syftet med den här rapporten är att undersöka hur en klädbutik utformar sina skyltfönster med hjälp av olika knep och metoder. Rapporten fokuserar på hur exponeringen och butikens syfte med skyltningen uppfattas av konsumenterna. I undersökningarna genomfördes en intervju med en dekoratör för att få kvalitativ fakta om dennes arbete och tankar kring utformningen av butikens skyltfönster. Fotografier togs på skyltfönstren för att senare användas vid en fokusgruppsintervju där objektiva respondenter fick diskutera sina intryck och uppfattningar om skyltfönstrets exponering och syfte. Detta för att senare kunna jämföra de båda resultaten och fastställa om butikens syfte med skyltningen nådde ut till kunden.

  Undersökningen visade att det var svårt för butiken att förmedla det budskap de hade avsett och att få kunden att uppfatta det på samma sätt. Dekoratören lade ner mycket tid på att exponera kläder på ett lockande sätt samt förmedla ett visst tema med hjälp av olika färger, perceptionsknep, belysning och rekvisita. Det visade sig att kunderna tolkade budskapet på andra sätt och fick därmed ett annat intryck och känsla än vad butiken önskade.

 • 310.
  Enström, Frida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hermanssson, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Utvärdering av hållbarhetsredovisning: En studie som visar viktiga faktorer vid aktieägarnas utvärdering och jämförelser av hållbarhetsredovisningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Idag inkluderas arbetet med CSR i företagens verksamheter och de upprättar också hållbarhetsredovisningar vilket är en följd av ökade påtryckningar från samhället och företagets intressenter, däribland aktieägare. Tidigare studier konstaterar att informationen i hållbarhetsredovisningar varierar väldigt mycket vilket försvårar möjligheten att som läsare kunna utvärdera olika hållbarhetsredovisningar och jämföra mellan olika företag. Till exempel måste aktieägarna tolka och värdera CSR-aktiviteterna på rätt sätt för att det ska skapa ett värde för dem. Företagets arbete med CSR kan skapa värde genom att det ökar förtroendet hos intressenterna och vid negativa händelser skyddar det företaget.

   

  Syfte

  Vårt syfte är att bidra med förståelse för hållbarhetsredovisningens användbarhet vid en jämförelse mellan olika företag samt vilken information som är viktig för aktieägare att utvärdera i hållbarhetsredovisningar.

   

  Genomförande

  Vi har genomfört vår studie i linje med den kvalitativa metoden. Vi har samlat in empiri via sex semistrukturerade intervjuer. Analysen av det empiriska resultatet i förhållande till de teorier och de tidigare studierna som presenterats i vår teoretiska referensram har lett till fram till vår slutsats.

   

  Resultat

  Studien visar att transparens, trovärdighet och väsentlighet är viktiga faktorer för aktieägare att utvärdera i hållbarhetsredovisningar. Aktieägare bör dessutom utvärdera risker, samt sannolikheten att dessa kommer inträffa och vad det kommer att få för konsekvenser. Vår studie visar att hållbarhetsredovisningarna är användbara vid en jämförelse mellan olika företag eftersom utvärderingen sker utifrån helhetsperspektiv, vilket gör att aktieägarna kan bortse att hållbarhetsrapporterna redovisar olika slags information.

 • 311.
  Ericson, Irina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Kaewyai, Doungkamol
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Användning av balanserat styrkort inom stödfunktioner i en offentlig organisation utifrån ett medarbetarperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Title: Using the Balanced Scorecard in support departments in a public organisation from the employees point of view

   

  Keywords: Organization, Leadership, Balanced Scorecard [BSC], Processes, Support Department

  Background: The society requires that organizations which are financed with taxes should use their resources efficiently. It requires that organizations should be driven under constant improvement. One way might be to use the Balance Scorecard [BSC] which is an instrument to lead an organization toward its goals.

  Problem: What is the experience of the staff of two support departments in a public organization of using of BSC in their departments? What advantages and disadvantages of using of BSC are experienced by the staff of two support departments in a public organization in their departments? How can leaders affect the staff’s experience so the job in these departments becomes more effective? Can we affect staffs motivation to use BSC with the help of the institutional theory?

  Purpose: The purpose of this work is to study the question if the BSC is a well-functioning control instrument in some departments of one public organization. We will increase the knowledge of how the staff of two support departments experiences the BSC in their departments. Our study can be used as a pilot study for a larger study of the practical use and development of control instruments in support departments in public organizations.

  Method: This study is descriptive because the purpose is to study the staff’s experience. The analysis has been done deductively. This is a case study with two cases. The method used in the study is qualitative. We take advantage of semi-structured interviews in this study.

  Conclusion: Our result shows that the staff from these two departments of the public organization does not engage themselves in this activity so much. It can be explained by the fact that their main work tasks which takes most of the time are to support producing departments. That is why the controlling with the help of BSC in these departments is not prioritized from the personals point of view. The staff’s experience coincide with the institutional theory which points out the difference between that what should be achieved and what really has been accomplished. The leaders can affect the staff’s motivation by communicating the BSC so these departments can work more effectively.  

 • 312.
  Ericsson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Wang, William
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Värdering av spelarkontrakt inom svensk fotboll: En kvalitativ studie om hur svenska fotbollsklubbar värderar sina spelarkontrakt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fotbollsspelare är en fotbollsklubbs viktigaste tillgång. Sporten skiljer sig mot många andra idrotter då det finns en marknad där spelarkontrakt kan köpas och säljas. För att spelarkontrakt ska kunna förvärvas behövs en värdering av kontraktet för att fastställa ett ekonomiskt värde. Under början av 1900-talet fick fotbollsklubbar möjligheten att förvärva spelarkontrakt vilket senare utvecklades till en global marknad. Köp och försäljning av spelarkontrakt har blivit en viktig del inom fotbollen vilket medfört att klubbarna behöver kunna värdera sina spelarkontrakt för att få rätt ersättning vid en eventuell spelarförsäljning.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva problematiken angående fotbollsklubbars värdering av egna spelarkontrakt och hur deras tillvägagångssätt vid värdering kan förklaras. Följande frågeställning har ställts: Hur värderar svenska fotbollsklubbar egna spelarkontrakt och hur kan deras tillvägagångssätt förklaras?

  Metod: Denna studie har utförts via en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. Totalt har sex intervjuer utförts med representanter inom de allsvenska klubbarna samt en intervju med en ekonomichef för Svenska Fotbollsförbundet.

  Slutsats: I studiens slutsats konstaterar vi att det inte finns någon specifik värderingsmodell som klubbarna använder sig av. Detta beror främst att det finns väldigt många faktorer som påverkar ett spelarkontrakts värde samt att fotbollsspelare är människor som besitter olika egenskaper och kvalifikationer. Däremot har vi sett tendenser att klubbarna använder sig av en form av relativ värdering men att det enbart används som ett hjälpmedel till att förenkla värderingen. Det krävs istället att klubben utför en individuell bedömning utifrån spelarens egenskaper och klubbens nuvarande situation. Klubben tar därför hänsyn till de faktorer som anses har störst påverkan för det specifika spelarkontraktet. Vi har kommit fram till att klubbarnas värderingsprocess består av tre olika steg, processen är till för att tydliggöra hur klubbarna värderar sina egna spelarkontrakt.

 • 313.
  Eriksson, Andreas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lagerlöf, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Planering i små familjeföretag: En studie kring hur planeringar förändras i små familjeföretag när de upplever tillväxt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Family firms the most common form of business in the world and the academic interest around them has grown significantly over the past decades. When a company is experiencing financial growth their information needs increases and they are encouraged to draw up plans to cover the information need. Previous studies on the subject have pointed out that the research on formal plans in family firms is incomplete in many areas. The research that has been done indicates that planning is not a priority in small family firms for various reasons and that the planning carried out is largely informal. Whether family firms implement more planning practices as they increase in size is haven’t been tested in qualitative research.

  The purpose of this study is to increase the understanding of how small family firms in Skaraborg change their use of formal plans when they are experiencing a period of financial growth and if the growth of the family firm is affected by it being planned or not. To answer this, we have selected 13 formal planning practices that we have studied the presence of in our case companies and if there was any change in the use of these practices over their most recent growth period. The study was conducted with a qualitative research method where data collection has been in the form of semi-structured interviews. This is to increase our ability to create a deeper understanding of our selected area of research.

  The results of the study have shown that small growing family firms perform few changes in their planning practices. We have not been able to demonstrate in the context of this study that financial growth increased the use of formal planning practices in family firms in Skaraborg. Our conclusion of this study is that if small growing family firms are going to change their use of formal planning and benefit from it, it is not enough to rely on external help for this. Instead these companies should focus their resources on educating current management staff in the use of formal planning practices and the difficulties that arises along financial growth to see the connection between the two. Just because financial growth increases the need for information that doesn’t mean that any planning to cover the information need will be implemented. A leader in the enterprise must discover the need and choose to use a planning practice to cover it.

 • 314.
  Eriksson, Erik
  et al.
  Department of Technology Management and Economics, Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Department of Technology Management and Economics, Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Hellström, Andreas
  Department of Technology Management and Economics, Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Department of Technology Management and Economics, Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Lifvergren, Svante
  Department of Technology Management and Economics, Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Collaborative Public Management: Coordinated Value Propositions among Public Service Organisations2019Inngår i: Public Management Review, ISSN 1471-9037, E-ISSN 1471-9045Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Drawing from collaborative public management, this article seeks to contribute topublic service logic by focusing on what precedes the public service user’s realizationof value: the value proposition. A new care model for elderly people with multiplechronic diseases shows that coordinators with an inter-organizational mission, ver-tical and horizontal supporting structures, trust established through relationships,and recognition of service systems’embeddedness in social systems are pivotal forthe ability of public service organizations to develop coordinated value propositions.The contribution to policy and practice is an increased understanding of a coherent,rather than fragmented, welfare system for users/citizens.

 • 315.
  Eriksson, Erik
  et al.
  Chalmers Tekniska Högskola.
  Gadolin, Christian
  Chalmers Tekniska Högskola.
  One-size fits-all-lösningar fungerar sällan i vården2019Inngår i: Dagens medicin, ISSN 1104-7488, nr 23, s. 31-Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 316.
  Eriksson, Erik
  et al.
  Chalmers University of Technology.
  Hellström, Andreas
  Chalmers University of Technology.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Chalmers University of Technology.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Beyond Sickcare: Collaborative Value Creation Emphasizing Health in Healthcare2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 317.
  Eriksson, Erik Masao
  et al.
  Department of Technology Management and Economics/Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Sweden.
  Hellström, Andreas
  Department of Technology Management and Economics/Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Sweden.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Department of Technology Management and Economics/Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Sweden.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Lifvergren, Svante
  Department of Technology Management and Economics/Centre for Healthcare Improvement, Chalmers University of Technology, Sweden / Skaraborg Hospital Group, Sweden.
  Conradi, Nils
  Regional Cancer Centre West, Sweden.
  Post-New Public Management in Public Healthcare: Recycled, Hybridized, Paradigmatic?2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  New Public Management (NPM) is increasingly used pejoratively and claimed unfit for the complex challenges in contemporary societies, for example aging population structures and, as a result, increased number of cancer patients. Consequently, post-NPM gains increased attention. Drawing from a longitudinal case in Swedish cancer care, the present article seeks to pinpoint post-NPM in public healthcare practice. It is revealed that some post-NPM aspects are recycled by combining traditional public administration (pre-NPM) and NPM aspects: the former’s re-professionalisation is combined with the latter’s foci on performance measures, decentralisation, and accountability. Other post-NPM aspects are hybridizing typical NPM aspects with new (post-NPM) aspects: for instance, customer-focus is taken further to include the patient’s active participation in co-designing services, and standardization is reinterpreted to concern meeting-places rather than efficiency. Yet other aspects are replacing NPM shortcomings: for instance, trust is replacing control, and a systems approach is replacing the intra-organisational focus.

 • 318.
  Eriksson, Frida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Sjökvist, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hur ser rekryteringsprocessen ut i familjeägda företag?: En kvalitativ studie av tre familjeädga företag i Jönköpingsregionen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Favorisering av familjemedlemmar vid tillsättandet av en tjänst är något som inom forskning definieras som “nepotism”. Vilket vidare innebär att oförtjänta belöningar erhålls och att orättvis diskriminering vid anställning kan förekomma. Det kan även vara så att familjemedlemmarna får fördelar som övriga anställda inte får ta del av. Syftet med vår studie är att öka förståelsen kring hur rekrytering sker i familjeföretag och om och hur nepotism påverkar rekryteringsprocessen.

  Studien har gjorts på tre familjeägda företag belägna i Jönköpingsregionen. En kvalitativ undersökningsmetod har använts då vi genomfört intervjuer med involverade familjemedlemmar i respektive familjeföretag. Sju intervjuer har genomförts med frågor relaterade till vår teoretiska referensram.

  Vi har i vår studie redogjort för hur rekryteringsprocesser vanligtvis sker i de undersökta familjeföretagen samt att nepotism är något som är ett vanligt förekommande fenomen och har i många fall kommit att påverka processen både negativt och positivt. Informell och formell rekrytering är något som visat sig blandas i alla tre företag, där informell rekrytering dock visar sig vara den form av rekryteringsprocess som ofta lett till att rätt person är på rätt plats och dessutom genererat ett gott arbetsklimat. Valet av rekryteringsprocess har i första hand berott på kostnad men även säkerställandet av att rätt person är på rätt plats har varit betydande. Vad som är intressant att ta reda på vid framtida forskning är om användandet av informell rekrytering generellt bidrar till ett bättre arbetsklimat och mer engagerade medarbetare. Då vår studie enbart har tagit tre familjeföretag i Jönköping i beaktning, hade en mer omfattande studie inom detta område varit intressant. Det som även hade varit spännande att se i framtida forskning är huruvida den längre upplärningstiden gällande förlorad kompetens kan komma att skada företaget på lång sikt.

 • 319.
  Eriksson, Gustav
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Dzafic, Jasmin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Entreprenörens delaktighet i bokslutsprocessen i nystartade företag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett stort antal nya företag startas varje år och bara under första kvartalet 2015 startades 18 618 stycken. Vid start av nya företag krävs, av entreprenörer som startar det, en idé och en plan för hur detta ska genomföras. Idag utgör nystartade företags entreprenörer en central del i samhällsekonomin, vilket gör dem intressanta att studera. För att entreprenörerna ska lyckas med sitt företag är det viktigt att redovisningen fungerar. Flera tidigare studier diskuterar att entreprenörer inte har den kunskap om redovisning som krävs i nystartade företag och anledningen till varför flertalet entreprenörer inte lyckas med sitt företag är just avsaknaden av kunskap om redovisning.

  Syftet med studien har varit att öka förståelsen för externredovisningens roll i nystartade företag, vilket har gjorts genom att beskriva entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen. Vi har valt att dela in bokslutsprocessen i fyra faser, avstämnings- och periodiseringsfas, värderingsfas, bokslutsdispositionsfas samt årsredovisningsfas. En kvalitativ undersökning har använts under studien för att besvara syftet, där vi intervjuade tio entreprenörer från nio olika nystartade företag avseende deras delaktighet i bokslutsprocessen.

  Studiens resultat visar att samtliga entreprenörer är delaktiga i bokslutsprocessen, där de deltar i avstämnings- och periodiseringsfasen, värderingsfasen samt årsredovisningsfasen. Ingen av entreprenörerna deltog i bokslutsdispositionsfasen. I studien påvisas även att entreprenörer i nystartade företag tar hjälp av externa aktörer för att få ihop alla delar i bokslutsprocessen.

  Vi har använt oss av sense-making teorin för att få en förståelse om varför och på vilket sätt entreprenörer deltar i bokslutsprocessen, genom vilken vi fick fram flera värdeskapande anledningar till deltagandet. Det är svårt att dra en generell slutsats av vad som är en värdeskapande handling till följd av deltagande i de olika faserna för samtliga entreprenörer. Däremot går det att urskilja olika anledningar för de olika entreprenörerna som kan ses som värdeskapande.

 • 320.
  Eriksson, Ida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Strid, Sissel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Konsumenters vilja eller ovilja till att lämna ut personlig information vid köp online: En undersökning om hur viljan att lämna ut personlig information upplevs ur ett konsumentperspektiv vid köp online2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samtidigt som e-handel som säljkanal växer ökar konsumenternas oro för att lämna ut sin egen personliga information online. Vilket är viktigt att ta hänsyn till då konsumenternas personliga information är viktig data för företagen, då de med hjälp av den kan effektivisera sin marknadskommunikation, genom att exempelvis rikta erbjudanden till konsumenter. Konsumenters personliga integritet är något som företag bör värna om för att på så vis respektera sina konsumenter samt få tillgång till deras personlig information. Gör inte företagen det skulle det kunna leda till negativa attityder samt att konsumenter faktiskt inte vill dela sin personliga information och att köp online inte genomförs. Vilket i vissa fall kan leda till att konsumenterna känner en brist på kontroll över hur deras personliga information används. 

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur personlig integritet, typ av personlig information, attityder samt konsumentkontroll kan ligga till grund för konsumenternas vilja eller ovilja att lämna ut sin personliga information vid köp online. 

  Metod: Denna undersökningen har utförts med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod. För att undersöka ämnet konsumentkontroll genomfördes 16 stycken semistrukturerade intervjuer med konsumenter. Dessa respondenter hade varierande demografiska uppgifter, således en heterogen grupp, för att på så vis komma åt bredden inom ämnet. 

  Slutsats: Från de genomförda intervjuerna framkom det att konsumentkontroll inte behöver ha en sådan stor påverkan för konsumenter vid utlämning av personlig information vid köp online. Då det föreligger oklarheter kring vad konsumentkontroll i samband med personlig information är, samt att vi lever i ett bekvämt samhälle med konsumenter som är vana vid snabba interaktioner. Det blev också tydligt att konsumentbeteende är komplext, då konsumenter är olika samt dynamiska.

 • 321.
  Eriksson, Matilda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Rolfsson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Enocson, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Liten butik i en mindre stad: Butiksmiljöns betydelse för enskilda klädesbutiker2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är välkänt att stora kedjor etablerar sig allt mer på marknaden. Det blir då viktigare för de små enskilda butikerna att sticka ut. I denna studie har tre enskilda klädbutiker studerats och hur de med hjälp av butiksmiljön arbetar för att konkurrera. Enskilda butiker var av intresse som underlag i studien då dessa har större möjligheter att påverka och skräddarsy sina miljöer för att på så sätt sticka ut ur mängden och locka till sig kunder. I butiksmiljön ingår exteriör-, interiör-, och psykosocial miljö, och det är dessa tre delar som är utgångspunkterna för rapportens innehåll. Butikmiljöns största uppgift är att generera funktionella förutsättningar samt ge en ökad kundupplevelse och få kunden att stanna längre i butiken (Hernant & Boström 2010).

  Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer med tre olika butikers butikschefer samt egna observationer. Frågorna vid intervjutillfället behandlade den exteriöra-, interiöra-, och psykosociala butiksmiljön, vilket gav oss en djupare inblick i hur de använde sig av dessa delar för att konkurrera mot de etablerade klädesbutikerna som fanns i samma stad. Det vi kom fram till genom studien var att alla delar i butiksmiljön var viktiga. De enskilda butikerna hade olika sätt att se på miljön och arbeta med den. Men det tydligaste vi kunde se var att den psykosociala butiksmiljön var mest betydelsefull i alla tre butikerna, då detta behandlar känslan och servicen kunderna får när de stiger in i en butik. Den exteriöra miljön var viktig för att få in kunderna i butiken, medan den interiöra och den psykosociala miljön var viktiga faktorer för att hålla kunderna kvar och ge dem en extraordinär upplevelse.

 • 322.
  Eriksson, Monica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Andersson, Kristin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Analys av kalkylavvikelser på ordernivå2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vår moderna värld präglas av internationalisering och ständig förändring och företag står idag inför svåra utmaningar för att kunna överleva på marknaden. Vad företag behöver är en god lönsamhet. För att klara av detta behövs en väl fungerande styrning inom företaget. Ett formellt styrmedel såsom produktkalkylering hjälper företag att bedöma om en produkt är lönsam eller inte. Man kan utifrån för- och efterkalkyler få fram eventuella avvikelser som uppstått under ordergången vilket ger företag en bild av produktens lönsamhet.  De flesta företag använder sig idag av den traditionella påläggskalkyleringen som baseras på att man använder sig av standardpriser och påläggssatser. Denna modell har länge fått kritik för att ge ett bristfälligt beslutsunderlag då den baseras på schablonmässiga kostnadsfördelningar. Det finns idag alternativa kalkylmodeller som framtagits utifrån påläggskalkyleringens brister och den vanligaste modellen är ABC-kalkylen som utvecklades för att ge en mer rättvisande kostnadsfördelning. Syftet med den här uppsatsen var att, ur ett företagsekonomiskt perspektiv, kartlägga och analysera de mest förekommande kalkylavvikelserna, för att utifrån det se hur företag aktivt kan arbeta med förbättringar kring sina avvikelser. Vi har under studiens gång använt oss av både information från vetenskapliga artiklar och läroböcker, som sedan sammanställts och jämförts med ett praktiskt fall. Vi anser efter denna studie att företag idag bör integrera fler kalkyleringsmetoder för att få en mer rättvisande bild över sina kostnader istället för att enbart förlita sig på gamla bekanta metoder.

 • 323.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Challenges in Hospitals Digitalization – Physicians’ and Nurses’ Outlook2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Digitalization is sweeping every organization. Also in hospitals patients’ records go through a digitization process to become electronic healthcare record, (EHR).

  Purpose – This study describe physicians and nurses perceptions towards digitization of their work practices. The overall questions is: What are the professionals’ perceptions on how to work with digitalized information systems?

  Design/methodology/approach –The sample consisted of physicians (n=64) and nurses (n=261) working in a Swedish regional hospital. A standardized questionnaire was coupled with free-text options as well. The professionals’ perceptions of EHR were compared with the traditional paper-based records.

  Findings – The professionals reacted with resistance and need more time and more well-developed systems to exercise their new skills. Competence to document in itself is not the problem. The problem is how to perform their new EHR work in daily practise. Communication problems between different systems become obvious. The study shows that performability is important when working with digitization in every day’s practises.

  Practical implications – There are still shortcomings in the quality of the documentation in EHR. Redundant documentations have to be minimized. The communication between systems and information to patient have to be developed. It also important to have more and better work places for professionals’ possibility to perform their skills. Additionally, to increase their knowledge of digitization in healthcare the professionals need continuous training and time to discuss pros and cons with the digitization.

 • 324.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  En hållbar balansakt över tiden2013Inngår i: Spår av Björn - Nio texter om Björn Brorström och hans forskargärning / [ed] Viveka Nilsson, Göteborg: KFi – Kommunforskning i Västsverige , 2013, , s. 28s. 15-16Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Med anledning av Björn Brorströms 60-årsdag bjöds alla hans gamla doktorander från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet in att skriva var sin text till denna festskrift. Björn var verksam som professor och senare även prefekt vid Förvaltningshögskolan mellan åren 1996 och 2006. Under denna tidsperiod handledde han tio doktorander mot sin examen. Sedan 2006 är Björn verksam vid högskolan i Borås, först som prorektor och nu som rektor. Detta har inte fått honom att släppa taget om forskningen då han fortfarande har uppdrag vid det forskningsinstitut han en gång grundade; Kommunforskning i Västsverige (KFi). Vi gamla doktorander har känt Björn olika länge och arbetat tillsammans med honom i olika utsträckning, men vi har en sak gemensamt och det är att Björn lämnat avtryck hos oss och i vår forskning. Dessa avtryck finns samlade i föreliggande skrift som innehåller nio texter som på olika sätt beskriver Björn och hans forskargärning. Några av texterna fokuserar på Björns avtryck i ett större sammanhang och därmed hans bidrag till forskarsamhället i stort. Andra texter fokuserar mer på Björns avtryck i det lilla hos den enskilde författaren. Texterna bjuder därmed på både personliga minnen från handledarmöten, seminarier och annat, men också på beskrivningar av spår som Björn lämnat i mer vetenskapliga sammanhang. Eller som man inom akademin brukar uttrycka det; hans bidrag till det vetenskapliga samtalet.

 • 325.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Followership for Organizational Resilience in Health care2018Inngår i: The Resilience Framework: Organizing for Sustained Viability / [ed] Stefan Tengblad, Margareta Oudhuis, Singapore: Springer, 2018, s. 163-179Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The resilient organization has the important capability of creating high reliability. In health care, professionals deal with major challenges in terms of new working methods. The chapter describes the introduction of a standardized working method in hospitals, utilizing Lean-oriented work processes. That is different from nurses’ and physicians’ traditional and flexible way of working. These differences in approaches are the subject of the study. The question is: How can followership create and maintain high reliability and resilience in health care? A comparative case study was performed using interviews and steering documents. To maintain and create high reliability, social resources such as followership are important. Followers’ ability to improve, cooperate, and learn turned out to be important characteristics. Organizational resilience depends on these professionals’ ability to manage change.

 • 326.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Förtroende för vårdens information2018Inngår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 95, nr 3, s. 311-320Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Nya teknologier i sjukvården skall ge effektivare informationsflöden och bidra till att behandla patienter snabbare och effektivare. Syftet är att beskriva och analysera professionernas tillit till informationen i den digitala patientjournalen. I en jämförande studie med den tidigare analoga patientjournalen besvarar en enkätundersökning till läkare (n=65) och sjuksköterskor(n=262) (svarsfrekvens 84,7%), tilliten till informationens stöd, möjligheter och utmaningar för professionernas kunskap och förmåga att tillämpa informationen. Den horisontella tilliten mellan professionerna stöder tillit till informationen i patientjournalen. Tilliten är dock låg till att informationen effektiviserar användning av informationen. Det är inte digitalisering i sig som utvecklar tillit till informationen utan tillit mellan dem som arbetar med patienterna. När tilliten mellan professionerna ökar finns möjlighet till ytterligare samarbete i sjukvården.

 • 327.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Hospital management from a high reliability organizational change perspective: A Swedish case on Lean and Six Sigma2017Inngår i: International Journal of Public Sector Management, ISSN 0951-3558, E-ISSN 1758-6666, Vol. 30, nr 1, s. 67-84Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to describe and analyze nurses’ perceptions and evaluations of healthcare developmental work after the introduction of Lean and Six Sigma and, how nurses aspire to maintain a high reliability organization (HRO).

  Design/methodology/approach – Nurses’ roles and the way they respond to new efficiency and quality working methods are crucial. Underlying themes were analyzed from in-depth, semi-structured interviews with (n 17) nurses at two Swedish hospitals.

  Findings – The nurses perceived that Lean worked better than Six Sigma, because of its bottom-up approach, and its similarities with nurses’ well-known work qualities. Nurses coordinate patients care, collaborate in teams and take leadership roles. To maintain high reliability and to become quality developers, nurses need stable resources. However, professional’s logic collides with management’s logic. Expert knowledge (top-down approach) without nurses’ local knowledge (bottom-up approach) can lead to problems. Healthcare quality methods are standardized but must be used with flexibility. However, HROs ensue not only from method quality but also from work attitudes, commitment and continuous work-improvement.

  Practical implications – Management can support personnel in developmental work with: continuous education, training, teamwork, knowledge sharing and cooperation. Authoritarian method structures that limit the healthcare professionals’ autonomy should be softened or abandoned.

  Originality/value – The study uses theoretical concepts from HROs, which were developed for unexpected events, to explain the consequences of implementing Lean and Six Sigma in healthcare.

 • 328.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Maintaining Healthcare Organizations’ Reliability in Times of Change2014Inngår i: British Academy of Management 2014: Track: Organizational Transformation, Change and Development / [ed] Catherine McCauley-Smith, London, 2014, s. 1-18Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Healthcare organizations should be reliable and resilient when unexpected events occur that create pressure for change. This paper discusses the importance of reliability and resilience when a decision is made to standardize the professionals’ work methods.

  The aim was to explain how healthcare organizations can maintain high reliability in the operations beyond an unexpected event.

  Two qualitative case studies at two hospitals are used to compare the work methods. Semi-structured interviews and follow-up questions were conducted with managers, nurses, and physicians in departments of cardiology and urology. Annual reports and operation plans also provide data.   

  High reliability healthcare organization is sufficiently resilient in times of change if providing quality care, encourages flexibility, individual responsibility, promotes good communication, develops learning processes and gives legitimacy.  

  Professionals need participate in decision-making processes and require time and opportunity to develop knowledge and skills.

 • 329.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Medarbetarskap för en resilient sjukvård2014Inngår i: Organisatorisk resiliens: Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga? / [ed] Stefan Tengblad & Margareta Oudhuis, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, 1, s. 181-198Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En viktig förmåga som skapar resiliens i många slags organisationer är att den har hög tillförlitlighet. Organisatorisk tillförlitlighet innebär att det som produceras utvecklas över tid på ett sådant sätt att produkten eller tjänstens tillförlitlighet garanteras och behåller en hög nivå. I det här kapitlet beskrivs medarbetarskapets betydelse för att skapa en tillförlitlig och resilient sjukvård. Frågan som ställs är hur medarbetarskap kan medverka till att upprätthålla en god, tillförlitlig och resilient vård.

   

  Utveckling i sjukvården sker främst med hjälp av de sociala resurser som i studien beskrivs som medarbetarskap. Hur medarbetare, såsom sjuksköterskor och läkare, upprätthåller en god vård har stor betydelse, eftersom utvecklingen sker i en miljö där det finns stora risker för fel och misslyckanden. Utifrån två styrmodeller, standardiserade processer och flexibelt arbetssätt, undersöks möjligheten för en sjukhusorganisation att ha en hög tillförlitlighet när den utsätts för förändringsförsök.

   

  Med utgångspunkt från två fallstudier där en har anammat ett processorienterat arbetssätt och den andra behållit det flexibla arbetssätt som varit sedan tidigare, visar studien i båda fallen på en god och resilient vård. Oavsett arbetssätt var framgångsfaktorerna för en resilient och god vård med hög tillförlitlighet ett medarbetarskap där sjuksköterskor, läkare och övrig vårdpersonal kännetecknades av en vilja att utveckla verksamheten genom att vara lyhörda för den och att själva utvecklas genom att följa och respektera experterna inom sjukvården; samarbeta genom sin ovilja att förenkla vården och i stället utveckla en helhet oavsett om vården skär genom organisatoriska barriärer; lära av varandra genom att vara engagerade för en resilient och god verksamhet.

   

  Vårdens behov och kontext måste därmed styra hur sjukvården ska utövas. Ibland förs diskussioner om att det ena arbetssättet är bättre eller sämre än det andra. I sjukvården är det dock inte ett antingen eller som gäller när nya arbetssätt ska bestämmas. Utveckling som inte anses hållbar och tillförlitlig av medarbetarna bör förekomma mycket sparsamt, om ens alls. Standardisering som trend i sjukvården behöver därför kontextualiseras. I vilka fall den ena eller andra modellen ska användas måste vara upp till respektive medicinsk expertis att avgöra.

   

  För en sjukhusledning är det därför viktigt att stödja engagerade experter. Det finns ett behov av en dialogorienterad ledarstil, som uppmuntrar medarbetarnas initiativ och som kan bidra till att utveckla vårdverksamhet där hög tillförlitlighet är minst lika viktigt som en effektiv hushållning av resurser.

 • 330.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Nurses’ perceptions of healthcare development work in a high reliability organisation: A study of Lean and Six Sigma in hospital management2015Inngår i: BAM2015. The Value of Pluralism in Advancing Management research, Education and Practice, London, 2015, Vol. 1, s. 1-17Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Most nurses are deeply involved in healthcare development work. Nurses are required to participate as they coordinate processes with other health professionals in the entire hospital care chain.

  To investigate how nurses perceive and evaluate healthcare development work when Lean and Six Sigma are introduced in clinical practises, in-depth, semi-structured interviews with seventeen nurses at two hospitals were used.

  The nurses mean that quality healthcare is more dependent on hospital personnel than on the use of Lean and Six Sigma. Lean can be used in some healthcare areas but not in all. Six Sigma can be used only if some precautions are taken and personnel participate in the decision-making. Furthermore nurses do stress the importance of education and training, teamwork, and cooperation as ways to improve healthcare.

 • 331.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Organizing for Development Work in Healthcare Organizations: A study of Quality Methods for Reliable Care2015Inngår i: 23rd Nordic Academy of Management Conference: 12-14 August 2015, 2015, s. 138-138Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Healthcare professionals are involved in development work that is always present in healthcare organisations. They are required to participate when quality methods such as Lean and Six Sigma are introduced in hospitals’ clinical practises.

   

  The purpose of this paper is to explore how development work in terms of providing reliable care are perceived by nurses and physicians when quality methods are implemented in clinical practises.

   

  The data consist from in-depth, semi-structured interviews with seventeen nurses and ten physicians at two hospitals in western Sweden. A qualitative research method was used. The interviews were analysed in the search for underlying themes that reflect their perception and evaluation of the quality methods and their possibility to increase the reliability in healthcare.

   

  The confidence between nurses and physicians was essential for creating and maintaining supportive relationships and reliable systems. Reliable care seemed to be more of the result of the dedication and professionalism than the result of the applied quality methods. Reliability in healthcare seemed to flow from work attitudes, commitment and continuous development work as much as from quality methods. In general, the professionals more emphasized the importance of teamwork and cooperation as ways to develop healthcare.

 • 332.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tilltro till kommunala förvaltningschefers betydelse2007Inngår i: Ekonomi i fokus : om sämre tider, ekonomistyrning och avgiftshöjningar / [ed] Donatella, Pierre & Johansson, Tobias, Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (KFi) , 2007, s. 37-40Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 333.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tillämpningen av ett processinriktat arbetssätt2007Inngår i: Demokratisk och effektiv styrning : En antologi om forskning i offentlig förvaltning / [ed] Sven Siverbo, Lena Andersson-Felé, David Karlsson, Viveka Nilsson, Studentlitteratur, 2007, 1, s. 551-570Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 334.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vad händer när läkare genomför verksamhetsutveckling och förbättringsarbete?2013Inngår i: Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete / [ed] Nomie Eriksson, Kajsa-Mia Holgers, Tomas Müllern, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 167-185Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 335.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Överallt finns Rolf!2013Inngår i: 800 ord till Rolf Solli / [ed] Anna Cregård och Ulla Eriksson-Zetterquist, Göteborg: Gothenburg Research Institute , 2013, , s. 61s. 42-43Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I samband med Rolf Sollis 60-årsdag har vi bjudit in våra kollegor till att delta i en mindre festskrift till vår vän och kollega. Rolf har som vi alla vet många strängar på sin lyra: undervisning, forskning, prefektskap, föreståndarskap med mera. Han är även verksam inom en rad olika organisationer: Förvaltningshögskolan, KFI, GRI, Högskolan i Borås för att nämna några. I denna skrift blandas därför personliga och forskningsmässiga texter och bilder. För att få någon riktning på texten har vi tagit utgångspunkt i en av Rolfs produktivitetsnormer, nämligen idén om de 800 orden. Bakgrunden till idén om skriften blir därmed hans idé om hur forskning kan genomföras i vardagen.

 • 336.
  Eriksson, Nomie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The professional logic in welfare organizations: implications for change2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 337.
  Eriksson, Nomie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Holgers, Kajsa-MiaHälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen / Centre for Healthcare Improvement, Chalmers.Müllern, TomasInternationella handelshögskolan, Jönköping.
  Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete2013Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 338.
  Eriksson, Nomie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Holgers, Kajsa-Mia
  Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen / Centre for Healthcare Improvement, Chalmers.
  Müllern, Tomas
  Internationella handelshögskolan, Jönköping.
  Avslutning2013Inngår i: Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete / [ed] Nomie Eriksson, Kajsa-Mia Holgers, Tomas Müllern, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 249-260Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 339.
  Eriksson, Nomie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Holgers, Kajsa-Mia
  Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, Västra Götalandsregionen / Centre for Healthcare Improvement, Chalmers.
  Müllern, Tomas
  Internationella handelshögskolan, Jönköping.
  Introduktion2013Inngår i: Att utveckla vården: Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete / [ed] Nomie Eriksson, Kajsa-Mia Holgers, Tomas Müllern, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, s. 17-40Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 340.
  Eriksson, Nomie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Müllern, Tomas
  Jönköping International Business School, Jönköping, Sweden.
  Interprofessional Barriers: A Study of Quality Improvement Work Among Nurses and Physicians2017Inngår i: Quality Management in Health Care, ISSN 1063-8628, E-ISSN 1550-5154, Vol. 26, nr 2, s. 63-69Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article studies interprofessional barriers between nurses and physicians in the context of quality improvementwork. A total of 17 nurses and 10 physicians were interviewed at 2 hospitals in Sweden. The study uncovered anumber of barriers relating to both the relative status of each group and their defined areas of responsibility.

 • 341.
  Eriksson, Nomie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Müllern, Tomas
  Jönköping International Business School.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Gadolin, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ujvari, Sandor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Involvement Drivers: A Study of Nurses and Physicians in Improvement Work2016Inngår i: Quality Management in Health Care, ISSN 1063-8628, E-ISSN 1550-5154, Vol. 25, nr 2, s. 85-91Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article reports on the involvement of nurses and physicians in improvement work, with a special focus on the drivers. The purpose was to describe how the nurse and physician groups understand involvement drivers for improvement work and to explain the differences in how they understand involvement. The study was conducted at 2 Swedish hospitals, and a total of 20 nurses and 10 physicians were interviewed. The theoretical framework, developed by an interpretative approach, identifies and describes a number of involvement drivers. On clustering the drivers into larger involvement factors, the study shows clear differences and profiles in terms of the 2 groups' perception and understanding of the involvement—drivers. Each group's profile was then analyzed on the basis of concept of professional culture.

 • 342.
  Eriksson, Nomie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Låt professionerna leda vårdens utveckling!2014Inngår i: Jordemodern, ISSN 0021-7468, Vol. 127, nr 1-2, s. 5s. 4-9Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 343.
  Eriksson, Nomie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ujvari, Sandor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Fiery Spirits in the context of institutional entrepreneurship in Swedish healthcare2015Inngår i: Journal of Health Organisation & Management, ISSN 1477-7266, E-ISSN 1758-7247, Vol. 29, nr 4, s. 515-531Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – Clinical governance and leadership concepts can lead to more or less successfulimplementations of new clinical practice. The purpose of this paper is to examine how Fiery Spirits, asinstitutional entrepreneurs can, working in a team, implement sustained change in hospital clinicalpractice.Design/methodology/approach – This paper describes two case studies, conducted at two Swedishhospitals over a period of two years, in which changes in clinical practice were implemented. In bothcases, key-actors, termed Fiery Spirits, played critical roles in these changes. The authors use aqualitative approach and take an intra-organizational perspective with semi-structured in-depthinterviews and document analysis.Findings – The new clinical practices were successfully implemented with a considerable influenceof the Fiery Spirits who played a pivotal role in the change efforts. The Fiery Spirits persuasively,based on their structural and normative legitimacy and the adoption of learning processes, advocated,and supported change.Practical implications – Fiery Spirits, given flexibility and opportunity, can be powerful forcesfor change outside the trajectory of management-inspired and management-directed change.Team members, when inspired and encouraged by Fiery Spirits, are less resistant to change and morewilling to test new clinical practices.Originality/value – The paper complements literature on how the Fiery Spirit concept aligns withconcepts of clinical governance and leadership and how change can be achieved. Additionally, thefindings show the effects of legitimacy and learning processes on change in clinical practice.

 • 344.
  Eriksson, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Almroth, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hur anpassas stimuli i butiksatmosfären i en stor och i en liten butik inom samma kedja?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom ett företag är det viktigt att ha en enhetlig kommunikation utåt mot kunder. Butiksatmosfären är en del av butikskedjans helhet, vilken påverkar hur kunderna upplever butikerna. Då butikskedjorna får anpassa sina butiker efter ytan, påverkas även den enhetliga kommunikationen som butikskedjan sänder ut. Detta leder till att kunderna får en osammanhängande image som inte stämmer överens med företagets profil och identitet. Rapporten jämför en butikskedjas profil och identitet med kundernas uppfattade image av butikskedjan. Denna rapport visar hur mycket imagen faktiskt påverkas av stimuli i butiksatmosfären, i form av butikernas inredning, kundbemötande och sortiment. Genom att ta del av det som beskrivs i denna rapport, så har butikskedjor möjlighet att få kunskap om hur imagen ska stämma överens med butikskedjans profil och identitet.

 • 345.
  Erlandsson, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hansson, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Högberg, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Medarbetarsamtal: Vad är viktigt beträffande medarbetarsamtal – utifrån chefens- och medarbetarens synsätt.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 346.
  Espling, Kim
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hagström, Oscar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Mångfaldsplanens påverkan på rekrytering: En kvalitativ studie om chefer inom bank- och finansbranschen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Invandringen till Sverige har ökat de senaste åren. Detta ställer organisationer inför nya utmaningar då det gäller att rekrytera och kunna tillgodogöra sig den kompetens som den nytillkomna befolkningen besitter. Sveriges riksdag vill främja mångfalden på svenska arbetsplatser och har lagstadgat att organisationer aktivt måste arbeta med mångfaldsarbete. Till följd av att direktiv saknats har rekryteringsförfarandet präglats av att chefer tenderar att rekrytera individer som liknar dem själva, vilket resulterar i homogena gruppkonstellationer. Denna företeelse benämns som homosocial reproduktion. Vikten av en mångfaldsplan är därav väsentlig för att organisationens mångfaldsarbete skall vara genomgående i hela organisationen.

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera chefers uppfattning om hur rekrytering sker utifrån organisationens mångfaldsplan

  Metod: Då syftet med studien är att beskriva och analysera enskilda individers upplevelser har en kvalitativ undersökningsmetod använts. Sju individuella semistrukturerade intervjuer har genomförts i relation till vår teoretiska referensram.

  Slutsatser: Studiens resultat visar tydligt på chefers bristande engagemang för att läsa mångfaldsplanen. Vidare har föreliggande studie visat att cheferna upplever att mångfaldsplanen inte går att applicera på de lokala kontoren, vilket resulterar i att HR:s informationsspridning fallerar. Studien har därav visat att mångfaldsplanen inte påverkat chefers rekryteringsförfarande. Föreliggande studie har visat att chefer rekryterar enligt personliga preferenser och har diversifierade gruppsammansättningar i form av varierande kön, ålder, arbetslivserfarenhet och akademisk bakgrund. Föreliggande studie har visat att etnicitet inte involveras i chefernas definition av mångfald vilket kan tyda på etnisk underordning.

 • 347.
  Evangelista, Pietro
  et al.
  Research Institute on Innovation and Services for Development (IRISS), National Research Council (CNR), Naples, Italy.
  Durst, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Knowledge management in environmental sustainability practices of third-party logistics service providers2015Inngår i: Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, ISSN 0305-5728, E-ISSN 1474-1032, Vol. 45, nr 4, s. 509-529Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to provide a structured literature review on knowledge management (KM) and KM strategy in environmental sustainability practices of logistics service providers. The paper highlights the nature and scope of existing research and identifies areas for future research. Design/methodology/approach – The study consists of a systematic review of existing research regarding KM in sustainable logistics. In all, 38 refereed research papers formed the basis of analysis. This methodology allows for the minimization of researcher bias and the maximization of reliability and replicability. Findings – The literature review made possible the identification of three basic elements through which building-up appropriate KM approaches and KM strategies in the area of environmental sustainability by third-party logistics service companies will be enhanced: customer relationship management, quality of human resources and the adoption of information and communication technology tools and systems. Research limitations/implications – This study may not have enabled a complete coverage of all articles in the field of KM in the context of environmental sustainability practices of logistics service companies. Yet, it seems reasonable to assume that the review process covered a large share of studies available. The main research implications deriving from the study concern research methods, analysis of factors hampering/supporting the implementation of KM in practices related to environmental sustainability, development of measures to demonstrate the impact of KM on sustainability practices and role of different stakeholders in the implementation of KM in environmental sustainability practices. Originality/value – To the best of the authors ' knowledge, no systematic literature review on this topic has previously been published in academic journals.

 • 348.
  Evansluong, Quang
  et al.
  Lund University School of Economics and Management.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ujvari, Sandor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The family influences of EO development in immigrant family businesses2018Inngår i: Sustainable entrepreneurship: A win-win strategy for the future, Toledo, 2018Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper explores how family influences the entrepreneurial orientation (EO) process in immigrant family business. To fulfill the purpose, we employ inductive multiple case studies with in-depth interviews.  We rely on seven cases of immigrant entrepreneurs of Chinese, Icelandic, Turkish, Cameroonian, Mexican and Lebanese who established firms in Sweden. Our results suggest that EO development trajectories vary in regard to first and second immigrant entrepreneurs, low and high-tech sectors and host and home countries. Thus, family dynamics facilitates the development of entrepreneurial orientation over time through transforming, translating and transferring across generations and contexts. Our study indicates that, through family dynamics, EO is developed as a (1) transferring process of the founders’ proactiveness between the family in the home and host country; (2) translating process of risk-taking between the family companies in the home country to immigrant family company in the host country and (3) transforming process of innovativeness between the home and the host country.

 • 349.
  Eveline, Andersson
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lina, Dahlén
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Organisationskulturens påverkan på tjänstemäns tillgänglighet efter arbetstid: En kvantitativ studie om relationen mellan organisationskultur och behovet av att ständigt vara uppkopplad efter arbetstid2016Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 350.
  Fagerström, Sixten
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Behavioural Finance: The psychological impact and overconfidence in financial markets2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Purpose

  The main purpose of this paper is to investigate overconfidence and over-optimism in the market. This leads the reader to the question, are the analysts “right” concerning their forecasts? The reader will also get to understand various and sometimes forgotten factors that affect we human beings in our decision making when it comes to investing and analysing which is also known as the behavioural finance theory.

  Conclusion

  According to the results from my tests it seems that analysts of the S&P500 are exaggerated by the problem of overconfidence and the over-optimistic biases. The analysis part of this study is confirming the discussed theory of anchoring and herding. Analysts tend to “follow the stream”, by evaluate the standard deviations between forecasts and the realized outcome, as well as the indexed analysts’ consensus estimations for twenty-four months of EPS.

45678910 301 - 350 of 901
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf