his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
45678910 301 - 350 of 758
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Gillsjö, Catharina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. College of Nursing, University of Rhode Island, USA.
  Schwartz-Barcott, Donna
  College of Nursing, University of Rhode Island, USA.
  Bergh, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. College of Nursing, University of Rhode Island, USA.
  Learning to endure long-term musculoskeletal pain in daily life at home: The older adult's experienceManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 302.
  Glans, Elina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Schnitzler, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Alkoholen var helig. Den var viktigare än mig.": Om barns upplevelser av att växa upp i familjer med alkoholmissbruk - en självbiografistudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barn har laglig rätt att växa upp i en trygg miljö som främjar den personliga utvecklingen. Forskning visar ett samband mellan alkoholmissbruk och en bristande förmåga att skapa denna trygga miljö. Förståelse för barns upplevelse av att växa upp i hem med alkoholmissbruk är av värde för sjuksköterskan i mötet med dessa barn. Den sviktande föräldraförmågan påverkar barnets anknytning negativt. Barnen ligger i riskzonen för att i framtiden utveckla psykisk ohälsa och/eller substansmissbruk. Stöd från omgivningen och tidiga insatser är en essentiell del i arbetet med dessa barn. Tidiga insatser för att identifiera barn i riskzonen behövs. I detta arbete har skolsjuksköterskan genom sin unika inblick i barnens vardag en betydelsefull roll.

 • 303.
  Glass, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med Tourettes syndrom: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som karaktäriseras av tics. Tics är ofrivilliga, återkommande ljud, rörelser och handlingar. Syndromet förekommer ofta tillsammans med andra diagnoser och kan orsaka ett stort lidande. Syfte: Studiens syfte är att beskriva människors upplevelse av att leva med Tourettes syndrom. Metod: Studien är en litteraturöversikt baserad på elva empiriska, vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet delas in i fem teman. En del av identitetenbelyser att TS inverkar på identiteten och hur den utvecklas. Nedsatt livskvalitet tar upp att samsjukliga diagnoser och svårare tics ger ökad risk för ytterligare svårigheter och sänkt livskvalitet. Olika former av funktionsnedsättning framhäver att TS är en fysisk, psykisk och känslomässig nedsättning. Strategier för att hantera symtom beskriver strategier som att undertrycka, ignorera eller maskera tics i sociala sammanhang. Social interaktion visar att negativ respons från andra är vanligt samt att nära relationer är den viktigaste faktorn för att kunna må bra trots sin nedsättning. Slutsats: Upplevelsen av att leva med Tourettes syndrom är övervägande negativ. Syndromet inverkar på identitet, livskvalitet och relationer, vilket skapar lidande. Det påverkar även fysiska, psykiska och yrkesmässiga faktorer. Detta är viktig kunskap för sjuksköterskor inom olika vårdkontexter.

 • 304.
  Glimmerveen, Maj
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jansson, Markus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  En källa till nya möjligheter eller en källa till oro: Sjuksköterskors upplevelser av att närstående närvarar vid hjärt- och lungräddning på sjukhus - En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Etiska riktlinjer vid hjärtstopp rekommenderar att närstående ska få möjlighet att närvara vid hjärt- och lungräddning om de önskar och inte utgör ett hinder. Befintlig forskning visar att många närstående vill närvara och att närvaron gynnar både patient och närvarande närstående. Trots detta är sjuksköterskors upplevelser och åsikter kring ämnet fortfarande delade. Genom att sammanställa sjuksköterskors upplevelser i en övergripande litteraturöversikt kan sjuksköterskor utveckla sin professionella omsorg och därmed bidra till att stärka människors hälsoprocesser. Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att närstående närvarar vid hjärt- och lungräddning på sjukhus. Metod: En litteraturöversikt, baserad på 14 vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultatet har sammanställts genom en beskrivande syntes. Resultat: Resultatet presenteras i två huvudteman med tre underteman vardera. En källa till nya möjligheter belyser sjuksköterskors upplevelser av mellanmänsklig relation där nya perspektiv och erfarenheter för att göra skillnad råder. En källa till oro belyser sjuksköterskors upplevelser av oönskade minnen, försvårande omständigheter och en rädsla för påföljder. Konklusion: Sjuksköterskor upplever i linje med växande erfarenhet att oron dämpas och istället blev närståendes närvaro en källa till möjligheter.

 • 305.
  Green, Richard
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Zachau, Pernilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En kvalitativ litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är en vanlig orsak till sjukhusinläggning i Sverige. Patienter behöver stöd från vården, aktuell forskning visar på att detta stöd brister. Sjuksköterskan behöver mer förståelse för patientens livsvärld för att kunna lindra dennes lidande.

  Syfte: Syftet är att belysa patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt

  Metod: Uppsatsen är en kvalitativ litteraturöversikt där 15 kvalitativa artiklar med ett patientperspektiv analyserats.

  Resultat: Patienter upplever känslomässigt lidande härledande från deras symtom, deras möten med vården och deras sociala sammanhang. De finner hopp och mening hos sin tro, hos sina närstående och hos en god vård. Patienter upplever att en acceptans av deras begränsningar och en anpassning därefter leder till hälsa.

  Slutsats: Hela patientens livsvärld påverkas vid hjärtsvikt, detta behöver sjuksköterskan bemöta och ha i åtanke vid vårdande möten. Hjärtsviktspatienter behöver uppleva kontinuitet och förståelse från vården. Förståelsen ska inte enbart beröra patientens symtom utan även behovet av spiritualitet. Denna kan bemötas genom att sjuksköterskan är öppen för att ha existentiella samtal med patienten, eller genom hänvisning till sjukhuspräst eller liknande profession.

 • 306.
  Gripenbert, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gustavsson, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Det vårdande kommunikativa mötet i demensvården: En intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Demens är en sjukdom som karaktäriseras av intellektuella och känslomässiga förluster. I ett senare stadium av demenssjukdomen utvecklas både verbala och ickeverbala svårigheter som leder till problematik i det kommunikativa omvårdnadsmötet. Syftet med studien var att analysera och beskriva det kommunikativa mötet med en äldre demenssjuk person ur vårdpersonalens perspektiv. I studien användes en kvalitativ ansats för att besvara studiens syfte. Datamaterialet bestod av nio intervjuer med vårdpersonal som arbetar med demenssjuka. Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt Kvale’s (1997) analysmodell. De tre huvudteman som framkom var: (i) det kommunikativa mötets innehåll, (ii) det kommunikativa mötets problem och (iii) det kommunikativa mötets stöd för hälsa. Resultatet visar att kroppsspråket används mer än det verbala språket i vården av demenssjuka. Det kommunikativa mötet som uppstår mellan vårdpersonalen och den demenssjuke är en vårdande kommunikation som inger lugn, välbefinnande, glädje och trygghet. Det är viktigt att främja den demenssjukes hälsa och möta den demenssjuke i deras egen livsvärld.

 • 307.
  Guldbrand, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Dagobert, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: - En narrativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer uppgår till cirka 9000 per år. Av dessa är endast 4 % under 40 år. Flertalet tidigare studier fokuserar på kvinnor äldre än 40 år. Livet förändras på flera plan för kvinnorna i och med en bröstcancerdiagnos. Behovet av stöd upplevs som stort. Syfte: Studiens syfte är att beskriva unga kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer. Metod: Studien har utförts med en kvalitativ ansats med ett patientperspektiv. Analys av narrativer, i form av bloggar, har använts som analysmetod. Data består av sju bloggar publicerade på internet. Resultat: De huvudteman som framkom var; Ett liv i förändring, en kropp i förändring samt möten med sjukvården. Vidare har dessa uppdelats i underteman. Slutsats: Upplevelsen av att leva med bröstcancer är högst individuell. Dock kan vissa huvudområden urskiljas som är gemensamma för kvinnorna. Studien ger en inblick i vad unga kvinnor med bröstcancer upplever i det vardagliga livet. Genom fördjupad förståelse för individens upplevelse kan sjukvården utarbeta strategier för att möta och stödja de individuella behov som patienten ger uttryck för.

 • 308.
  Gullberg, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Rickardsson, Albert
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Barn och ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller fetma: En systematisk litteraturöversikt2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn och ungdomar är ett stort problem runt om i världen. Olika program för att hjälpa dessa individer finns både inom skolan och på vårdcentraler. Skolsköterskan har en naturlig ingång till dessa problem då den yrkeskategorin träffar alla elever som går på en skola för längd- och tillväxtkontroller. För att bli bättre rustad inför dessa möten är det viktigt att få inblick i hur barnen och ungdomarna själva upplever sin övervikt.

  Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att systematiskt analysera och sammanställa litteratur för att belysa barn och ungdomars upplevelser av att leva med övervikt eller fetma.

  Metod: Sju artiklar valdes ut genom sökningar i olika databaser. Samtliga artiklar byggde på intervjustudier med barn och ungdomar i åldrarna 8-20 år. Artiklarna analyserades utifrån metasyntes.

  Resultat: I resultatet framkom att barn och ungdomar med övervikt eller fetma upplevde sin situation negativt. Några negativa upplevelser var mobbning och känslan av utanförskap. Missnöje över sin kropp och en försämrad självkänsla var andra negativa upplevelser som framkom.

  Slutsats: Barn och ungdomar mår dåligt och känner sig utsatta på grund av sin övervikt eller fetma. De känner sig mobbade, utsatta och upplever en försämrad självkänsla.

 • 309.
  Gunnar, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lindman, Sahra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att leva med venösa bensår: en kvalitativ intervjustudie om patienters upplevelser2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige lider ca 50 000 personer av bensår vilket definieras som ”sår på ben och/eller fot nedom knät som ej läkt på 6 veckor”, ungefär hälften av dessa är venösa bensår. De flesta som drabbas av bensår är 65 år eller äldre. Syftet med denna studie var att beskriva patienters upplevelse av att leva med venösa bensår. Studien är baserad på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Data samlades in genom intervjuer från sex patienter och analyserades sedan med hjälp av innehållsanalys. Resultatet baseras på två kategorier; begränsat och bundet liv samt önskan att bli sedd. Dessa kategorier bildade temat; att vara hel men ändå inte. Utifrån denna studie kan personal som vårdar och behandlar bensårspatienter få ökad kunskap om hur patienter upplever att det är att leva med venösa bensår. Med hänsyn till detta vore det önskvärt att effektiva och välstrukturerade vårdrutiner utarbetas för att uppnå helhetssyn inom vården och behandlingen av bensårspatienter.

 • 310.
  Gustafson, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lyreborg, Anna-Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Det är som att åka berg och dalbana: Patientens erfarenheter av den palliativa vården2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 311.
  Gustafsson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Betydelsen av god munvård på äldre personer2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En god munhälsa spelar en viktig roll för de äldres livskvalitet ochvälbefinnande. Munhälsan påverkar hur individen talar och äter, men den är även viktig förindividens självkänsla. Det är därför viktigt att vårdpersonalen i det dagliga arbetetintegrerar munvård i omvårdnadsrutiner för de äldre. Syfte: Syftet med denna studie var attbeskriva konsekvenser av en dålig munhälsa hos äldre personer för att öka kunskapen hossjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Metod: Studien består av en litteraturöversikt, därnio vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats har analyserats. Resultat: Analysen avartiklarna resulterade i ett övergripande tema och tre kategorier. Det övergripande temat är:Munhälsans påverkan av hälsa. De tre kategorierna är: Risken att drabbas av undernäring,riskerna att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom och risken att drabbas av respiratorisksjukdom. Resultatet visar att en dålig munhälsa som leder till parodontit ökar riskerna för attutveckla följdsjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar eller lunginflammation.Konklusion: En bättre samt utökad information och utbildning till personal som vårdaräldre är nödvändig, så att kunskapen kring hur en god munvård förbättras. Det krävs ävenmer forskning inom området, då munhälsan är en viktig del av människans välbefinnande.

 • 312.
  Gustafsson, Emilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Engholm, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Personers erfarenheter av att leva med hiv: En kvalitativ innehållsanalys av självbiografier2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hiv är en utbredd infektion och flera miljoner blir smittade varje år. Stigmatisering kring infektionen finns fortfarande kvar. Hälsa definieras som mer än frånvaro av sjukdom och lidande behöver inte vara fysisk. Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med hiv. Metod: En kvalitativ innehållsanalys baserad på sex självbiografier. Resultat: Fyra huvudteman framkom då analysprocessen genomfördes: svårt att förlika sig, behov av stöd, fördomarna tog stor plats i livet och behov av kontroll. Diskussion: Det är viktigt att sprida korrekt kunskap om hiv för att stigmatisering och fördomar av infektionen ska minska. Det är stigmatiseringen som skapar känslor av skam och isolering hos hivpositiva. Slutsats: Stigmatiseringen kring infektionen och rädslan att utveckla aids skapar mest ångest hos personer som lever med hiv. Dessa personer känner även en rädsla för att bli lämnade ensamma på grund av sin infektion. De upplever ett starkt behov av att få stöd.

 • 313.
  Gustafsson, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Flickan94@hotmail.se.
  Karlsson, Karolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. karolina.k9006@gmail.com.
  Sjuksköterskors upplevelser av pediatrisk palliativ vård och vård vid livets slut: En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård för barn är ett speciellt omvårdnadsområde och sjuksköterskan har stark påverkan av hur barnet och familjen upplever den palliativa vården. Det som är speciellt med palliativ vård för barn är att barnets föräldrar ofta är mycket mer aktivt involverade i omvårdnadsåtgärder än anhöriga till en vuxen som får palliativ vård. För att sjuksköterskan ska kunna ge bästa möjliga vård för sörjande föräldrar behövs ypperliga färdigheter när det gäller kommunikation och kunskap om ett lämpligt ingripande vid vård vid livets slut.

  Syfte: Sjuksköterskors upplevelser av pediatrisk palliativ vård och vård vid livets slut.

  Metod: Den metod som valts ut för att besvara syftet i denna studie är en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar som har en kvalitativ utgångspunkt.

  Resultat: Sex teman framkom i resultatet; Vårdprocess som väcker känslor, Problematik med kommunikation och stöd i vården, Känslors påverkan i relationen till barnet och familjen, När konflikter stör vårdandet, Känslor av att inte räcka till och Att se de positiva i det svåra.

  Slutsats: Sjuksköterskor behöver stöd på många olika plan för att kunna bedriva en god palliativ vård för barn. Det är viktigt att de får stöd från kollegor och organisationen och att de har en god kunskap.

 • 314.
  Gustafsson, Margareta
  et al.
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Kullén Engström, Agneta
  School of Health, University of Borås, Sweden.
  Ohlsson, Ulla
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Sundler, Annelie Johansson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalens University, Västerås, Sweden.
  Bisholt, Birgitta
  Department of Nursing, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Nurse teacher models in clinical education from the perspective of student nurses: A mixed method study2015Inngår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 35, nr 12, s. 1289-1294Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVES:

  The aim was to describe and compare the clinical teacher's role in different models of clinical practice from the perspective of student nurses.

  DESIGN AND SETTINGS:

  The study took place in collaboration with two Swedish universities that applied different educational models in clinical practice. A mixed method approach was used. The quantitative part had a comparative design and the qualitative part had a descriptive design.

  PARTICIPANTS:

  The study group consisted of 114 student nurses (response rate 87%). Fifty-three of them had met clinical teachers employed at the university and not participating in the daily clinical work (University Nurse Teachers, UNTs), whilst 61 had met clinical teachers dividing their time between teaching and nursing (Clinical Nurse Teachers, CNTs). Eight students participated in the qualitative part of the study.

  METHODS:

  A questionnaire including the CLES+T scale was used to ascertain the students' perception of the clinical teacher's role, complemented by interviews directed towards an enrichment of this perception.

  RESULTS:

  Students meeting CNTs agreed more strongly than those meeting UNTs that the teacher had the ability to help them integrate theory and practice. Whilst spontaneous meetings between students and CNTs occurred, students mostly met UNTs in seminars. Students meeting UNTs felt alone but did appreciate having someone outside the clinical environment to provide support if they did not get along with their preceptor.

  CONCLUSIONS:

  In the case of UNTs, it is important that they keep their knowledge of clinical issues updated and visit the clinical placement not only for seminars but also to give students emotional support. In the case of CNTs, it is important that they are members of the faculty at the university, take part in the planning of the clinical courses and are able to explain the learning goals to the students.

 • 315.
  Gustavell, Tina
  et al.
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden / Karolinska University Hospital, Gastrocentrum, Stockholm, Sweden.
  Sundberg, Kay
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Frank, Catharina
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden / Karolinska University Hospital, Breast and Sarcoma Unit, Radiumhemmet, Stockholm, Sweden.
  Browall, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Segersvärd, Ralf
  Karolinska University Hospital, Gastrocentrum, Stockholm, Sweden / Karolinska Institutet, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Division of Surgery, Stockholm, Sweden.
  Langius-Eklöf, Ann
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Symptoms and self-care following pancreaticoduodenectomy: Perspectives from patients and healthcare professionals - Foundation for an interactive ICT application2017Inngår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 26, s. 36-41Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PurposePoor prognosis and a problematic recovery period after pancreaticoduodenectomy means that patients may benefit from early detection of symptoms and support for self-management. Interactive Information and Communication Technology tools can be used for this purpose, but the content needs to be relevant to patients as well as healthcare professionals. To facilitate development of the content of an application for this purpose, the aim of this study was to explore common symptoms and self-care in the first six months after pancreaticoduodenectomy, as identified by patients and healthcare professionals.

  MethodData were collected through individual interviews with patients (n = 14), along with two focus group interviews and one individual interview with healthcare professionals (n = 10). Data were analysed using qualitative content analysis.

  ResultsCommon symptoms after surgery were those related to eating, bowel function and emotional wellbeing, along with fatigue and pain. Some self-care activities and advice were mentioned in the interviews. The patients often experienced a lack of advice on self-care at discharge.

  ConclusionsThe results render knowledge of the symptoms it is important to be aware of and to assess regularly after pancreaticoduodenectomy. The results also contribute to knowledge about specific self-care related to these symptoms, even though it was not extensively described, and further research is needed to define evidence-based self-care advice.

 • 316.
  Gustavsson, Carina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hult, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jag ska klara mig när jag kommer hem också: Patientens delaktighet vid  vård och omsorgsplanering2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Då vårdtiderna är kortare ställs det krav på samordnad vård- och omsorgplanering (svpl) för att patient och närstående ska känna sig trygga och säkra vid utskrivning. En god planering där alla upplever sig vara delaktiga minskar patient och närståendes oro.  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur patient och närstående upplever sin delaktighet vid svpl. Metod: Studien är en litteraturöversikt som är baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Tre huvudtema framkom Dialog som främjar delaktighet, Förmedla hälsoproblem och delta i sin planering av fortsatt vård och Att uppleva delaktighet vid överlämnande till annan vårdgivare. Resultatet visade att kommunikation hade stor betydelse för att uppleva delaktighet, ett område där det finns utvecklingspotential och som ligger i linje med personcentrerad vård. Genom att använda andra arbetsmetoder än vad som görs idag gavs möjligheten till ökad delaktighet. Slutsats: Upplevelsen av delaktighet är starkt kopplat till att patienten upplevde sig informerad samt att hen uppfattades som expert på sitt eget tillstånd. Patient och närstående kände sig informerade och upplevde sig ha kunskap när det var ett gott samspel mellan patient och vårdpersonal.

 • 317.
  Gustavsson, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Rehmberg, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Anhörigas upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Antalet personer med demenssjukdomar ökar i takt med att befolkningen blir allt äldre och en stor del av vården av personer med demenssjukdom utförs av anhöriga. För att kunna stödja anhörigvårdare är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap om hur anhöriga upplever sin situation. Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelse av att vårda personer med demenssjukdom. För att besvara syftet har en litteraturstudie genomförts där 12 kvalitativa artiklar analyserats. Ur analysen framkom sju teman: Upplevelse av stress, svårigheter och otillräcklighet, Upplevelse av sorg och förlust, Upplevelse av förändrade relationer och roller, Upplevelse av förpliktelse, Upplevelse av välbefinnande, Upplevelse av stöd, samt Upplevelse av att bemästra och skapa mening i sin situation. Resultatet i denna studie kan bidra till en ökad förståelse för hur anhörigvårdare upplever sin situation, något som erfordras för att sjukvården skall kunna erbjuda anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom ett adekvat stöd.

 • 318.
  Gustavsson, Emmelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Persson, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att vårda palliativt: Sjuksköterskans upplevelse2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdandet handlar om att främja patientens hälsa trots sjukdom och inte minst blir det centralt i det palliativa vårdandet. Den palliativa vården innebär för sjuksköterskan att förebygga och lindra lidande samt att förbättra livskvaliteten. Detta kan leda till ett ökat välbefinnande och en upplevelse av hälsa trots att patienten befinner sig i livets slutskede. I det palliativa vårdandet kan sjuksköterskan använda sig av vårdmodellen ”de 6 S:n”. Syftet med vårdmodellen är att främja patientens delaktighet i livets slutskede med patientens perspektiv i fokus.

  Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativt i livets slutskede.

  Metod: Den valda metoden var en litteraturöversikt med en innehållsanalys av nio kvalitativa vetenskapliga artiklar.

  Resultat: I resultatet framkommer det att sjuksköterskan upplever ett behov av att vara närvarande och finnas där för patienten. För sjuksköterskan skapas det känslor och tankar i det palliativa vårdandet som kan upplevas både som positiva och negativa. För att utföra en så god palliativ vård som möjligt upplever sjuksköterskan inte ha tillräckligt med kunskap och klinisk erfarenhet.

  Konklusion: Sjuksköterskan upplevde sig ha bristande kunskap och lite klinisk erfarenhet av den palliativa vården som gjorde att sjuksköterskan kände sig otillräcklig och fick svårt att hantera sina känslor 

 • 319.
  Gustavsson, Jennie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nilsson, Stina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Upplevelsen av transition hos patienter med amyotrofisk lateralskleros: En kvalitativ studie av självbiografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros [ALS] är en progressiv motorneuronsjukdom där kroppens nervceller förtvinar och dör, vilket tillslut leder till en förlamning av alla viljestyrda muskler. Cirka 220-250 personer i Sverige insjuknar årligen och drabbar främst personer i åldern 45-75 år. Det finns ännu inget botemedel och levnadstiden efter diagnos är vanligtvis mellan 20-48 månader. Syfte: Syftet är att undersöka patienters upplevelse av transition vid sjukdomen amyotrofisk lateralskleros. Metod: En kvalitativ studie, med deduktiv ansats, inriktad på att studera självbiografier skrivna av personer med ALS. Resultat: Upplevelser av transition visade sig tydligt under sjukdomsprocessen. Tidigt kom insikten om att de skulle dö, vilket skapade mycket känslor samt funderingar över att saker och ting skulle upplevas för sista gången. Flera kämpade med att acceptera varför just dem drabbats, att behöva ta emot hjälp och hade tankar kring döden. Förluster var svåra att hantera, men genom ett positivt förhållningssätt blev situationen mer hanterbar. Konklusion: Varje person i studien hade likvärdiga upplevelser, men hanterade förändringar på olika sätt. För att uppfylla en god vård är det viktigt att som sjuksköterska arbeta personcentrerat och beakta att alla individer är olika och har olika behov av stöd.

 • 320.
  Gustavsson, Louise
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hellmér, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att få leva, inte bara överleva: En analys av bloggar om unga vuxnas upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är ett samlingsnamn för både Ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa sjukdomar är kroniska och kommer i skov, vilket innebär en tillfällig försämring i sjukdomsförloppet. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av kroniska sjukdomar är att lyssna, se patienten och inte sjukdomen samt att försöka uppnå och främja hälsa hos patienten. Syfte: Att belysa unga vuxnas upplevelser av att leva med en inflammatorisk tarmsjukdom. Metod:Uppsatsen är baserad på en kvalitativ metod där data har samlats in via bloggar. 14 bloggar har utgjort källan för den kvalitativa innehållsanalysen.  Resultat:Presenteras via kategorier och subkategorier.Redogör för ungas upplevelser av att drabbas av en kronisk tarmsjukdom. De beskrev svårigheter med att få rätt diagnos och att det bidrog till försämrad livskvalité. Sjukdomarna medförde sociala begränsningar på grund symtomen som uppstod. Konklusion:Med ökad kunskap hos sjuksköterskor och omgivning kan det bidra till en förbättrad livskvalité och kan leda till att dessa individer vågar öppna upp sig och känna sig mindre ensamma i deras sjukdom. Sjuksköterskor har ett stort ansvar att stödja patienter i deras hälsoprocess. I samförstånd med patient och närstående ska sjuksköterskor tillhandahålla vård utifrån dennes behov. Genom att individernas upplevelser uppmärksammas får sjuksköterskor en bättre inblick och förståelse för hur det är att leva med IBD. 

 • 321.
  Gustavsson, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Från avvikelse till förbättring: innehåll i registrerade patientavvikelser2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den svenska vården drabbas uppskattningsvis var tionde patient av en vårdskada, det vill säga en undvikbar skada direkt orsakad av vården (Socialstyrelsen, 2008; Ödegård, 2007). Vårdskador ska registreras som avvikelser som sedan ska analyseras för att finna orsak och ligga till grund för förbättringsarbete (Socialstyrelsen, 2008). Syftet med studien är att beskriva innehållet i de patientavvikelser som registrerats av personal på sjukhus. Innehållet beskrivs avseende vilka händelser som registrerats och vårdpersonalens beskrivningar av händelseförloppet. Studien innehåller både kvalitativa och kvantitativa delar. Den kvalitativa delen genomfördes med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Den kvantitativa delen redovisas med hjälp av deskriptiv statistik. Resultatet av studien visar att de flesta avvikelser berör Organisation/regler/resurser, Vård och behandling samt Halk/fall. Patienter i åldern 70-90 år drabbas i störst utsträckning. Händelseförloppet är ofta detaljerat beskrivet. Personal är däremot mindre benägen att skriva vad de anser vara orsak till det inträffade, samt bidra med förbättringsförslag. Teman som kom ur den kvalitativa analysen var: ”Det blir arbetsamt när andra gör fel”, ”Att vara nära men inte inpå” och ”Att lindra lidande”.

 • 322.
  Gustavsson, Susanne
  et al.
  Department of Education and Special Education, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  Andersén, Annelie
  Department of Educational Studies, Karlstad University, Karlstad, Sweden.
  Berglund, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  To challenge and to be challenged – teachers collective learning in higher education2019Inngår i: Reflective Practice, ISSN 1462-3943, E-ISSN 1470-1103, Vol. 20, nr 3, s. 339-354Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Critical analyzing and reflective competence are essential objectives in all higher education. In academic professional education, it is a challenge for the teacher to support and develop the student´s critical reflection of both academic and placement studies. The aim of this study is to identify the characteristics of the teacher role and the challenges of the reflective seminar within higher education. Data were gathered through group interviews and analyzed with a phenomenological hermeneutic approach. The result shows four themes; the experience of control and uncertainty, building trust and challenging ideas, the alternation between closeness and distance, and the parallel processes of supervising learning and being in a learning state. One conclusion is that the seminar teaching practice stimulates a collegial learning environment. This practice promotes the teachers pedagogical and didactical competence and an open attitude to each other´s teaching practice.

 • 323.
  Görander, Camilla
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nilsson, Ann-Catrin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Samtal med patienter som får palliativ vård i hemmet: En kvalitativ intervjustudie ur distriktssköterskeperspektiv2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flera studier fokuserar på kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter som får palliativ vård men inte på samtalen i sig. Det är vanligt att svårt sjuka patienter vårdas i hemmet vilket ställer krav på distriktssköterskors kompetens och deras sätt att samtala med dessa patienter. Syftet med denna studie var att utforska hur distriktssköterskor upplever samtalen med patienter som får palliativ vård inom kommunal hemsjukvård. Samtalen utforskas så att distriktssköterskor uppnår fördjupad kunskap kring fenomenet. Åtta distriktssköterskor i två kommuner i mellersta Sverige deltog i intervjustudien. En kvalitativ innehållsanalys med induktiv design valdes för att besvara syftet. Analysen resulterade i tre huvudkategorier och sju underkategorier. Huvudkategorierna benämndes; Lyhördhet i samtalen, Aspekter som påverkar samtalen, Aspekter som ger meningsfulla samtal. Efter bearbetning ledde analysen slutligen fram till det latenta, underliggande meningarna i intervjutexterna som blev ett tema; Intuition som färdighet. Det framkom att distriktssköterskor inte upplevde samtalen med patienter som får palliativ vård som svåra utan ofta tvärtom upplevdes samtalen meningsfulla och givande. Slutsatsen blev att distriktssköterskor som utvecklat medicinsk kunskap och hade längre arbetslivserfarenhet använde intuition som färdighet i större utsträckning. 

 • 324.
  Göransson, Carina
  et al.
  Halmstad University, Sweden / Örebro University, Sweden.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ziegert, Kristina
  Halmstad University, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden / Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Langius-Eklöf, Ann
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Brovall, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kihlgren, Annica
  Örebro University, Sweden.
  Blomberg, Karin
  Örebro University, Sweden.
  Testing an app for reporting health concerns-Experiences from older people and home care nurses2018Inngår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 13, nr 2, artikkel-id e12181Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIMS AND OBJECTIVES: To explore the experiences of using an app among older people with home-based health care and their nurses.

  BACKGROUND: Few information and communication technology innovations have been developed and tested for older people with chronic conditions living at home with home-based health care support. Innovative ways to support older people's health and self-care are needed.

  DESIGN: Explorative qualitative design.

  METHODS: For 3 months to report health concerns, older people receiving home-based health care used an interactive app, which included direct access to self-care advice, graphs and a risk assessment model that sends alerts to nurses for rapid management. Interviews with older people (n = 17) and focus group discussions with home care nurses (n = 12) were conducted and analysed using thematic analysis.

  RESULTS: The findings reveal that a process occurs. Using the app, the older people participated in their care, and the app enabled learning and a new way of communication. The interaction gave a sense of security and increased self-confidence among older people. The home care nurses viewed the alerts as appropriate for the management of health concerns. However, all participants experienced challenges in using new technology and had suggestions for improvement.

  CONCLUSIONS: The use of an app appears to increase the older people's participation in their health care and offers them an opportunity to be an active partner in their care. The app as a new way to interact with home care nurses increased the feeling of security. The older people were motivated to learn to use the app and described potential use for it in the future.

  IMPLICATIONS FOR PRACTICE: The use of an app should be considered as a useful information and communication technology innovation that can improve communication and accessibility for older people with home-based health care.

 • 325.
  Göransson, Carina
  et al.
  School of Health and Welfare, Halmstad University, Halmstad, Sweden / Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Science and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Ziegert, Kristina
  School of Health and Welfare, Halmstad University, Halmstad, Sweden.
  Langius-Eklöf, Ann
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Science and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kihlgren, Annica
  Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Blomberg, Karin
  Faculty of Medicine and Health, School of Health Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Perspectives of health and self-care among older persons-To be implemented in an interactive information and communication technology-platform2017Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, nr 23-24, s. 4745-4755Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM AND OBJECTIVES: To acquire knowledge regarding the contents to be implemented in an interactive information and communication technology-platform perceived to be relevant to health and self-care among older persons based on the literature, healthcare professionals and the older persons themselves.

  BACKGROUND: The growing ageing population places demands on the healthcare system to promote healthy ageing and to strengthen the older person's self-care ability. This requires innovative approaches to facilitate communication between the older person and healthcare professionals, and to increase the older person's participation in their care. An information and communication technology-platform could be used for this purpose, but the content needs to be relevant to both the older persons and the healthcare professionals.

  DESIGN: Descriptive qualitative design.

  METHODS: This study was based on three samplings: a scoping review of the literature (n = 20 articles), interviews with healthcare professionals (n = 5) and a secondary analysis of interviews with older persons (n = 8) and nursing assistants (n = 7). The data were analysed using qualitative content analysis.

  RESULTS: Four areas were identified to be of relevance to older persons' perceived health: frame of mind, having relationships and social activities, physical ability and concerns, and maintaining self-care. Self-care was described in the literature and by the healthcare professionals more than by the older persons.

  CONCLUSIONS: The results show a concordance in the data samplings that give a clear indication of the areas relevant to older persons' health and self-care that can be integrated in an interactive information and communication technology-platform for use in regular daily care assessments. Descriptions of self-care were limited indicating a possible gap in knowledge that requires further research.

  RELEVANCE TO CLINICAL PRACTICE: Areas relevant to older persons' health and self-care could be used for regular assessment to support and promote healthy ageing.

 • 326.
  Göransson, Helena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Källström, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Äldre patienters upplevelser av sjuksköterskans beröring2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vid åldrandet försämras den verbala kommunikationen och kroppslig beröring blir en viktig del i kommunikation med andra. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera vilka faktorer som påverkar den äldre patientens upplevelse av sjuksköterskans beröring. Beröring har två olika dimensioner, en instrumentell och en affektiv. Äldre patienter upplever instrumentell beröring som nödvändig, medan den affektiva beröringen upplevs som spontan. Resultatet visar att sjuksköterskans kön och ålder har en betydelse för hur äldre patienter upplever beröring. Både kvinnliga och manliga patienter föredrar kvinnliga sjuksköterskor. Det finns både säkra och osäkra zoner som kunde beröras. De säkra zonerna var händer, axlar och underben och de osäkra zonerna var intima delar. Mild massage har positiva effekter på äldre patienter som t.ex. förbättrad sömn, mindre smärta och oro. Äldre patienter upplevde både positiva och negativa känslor när de blev berörda av sjuksköterskan. När sjuksköterskan var kompetent och försiktig kände de välbefinnande i motsats till när sjuksköterskan var stressad eller hårdhänt då de upplevde smärta och oro

 • 327.
  Göransson, Minett
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nordstrand, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors upplevelser av hälsofrämjande och förebyggande arbete i relation till antal elever: En kvalitativ fokusgruppsstudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Riksföreningen för skolsköterskor släppte på 1990-talet en rekommendation om max 400 elever per heltidsarbetande skolsköterska. Sedan dess har en ny Skollag (2010:800) antagits vilken reglerar skolsköterskors uppdrag och innefattar ett basprogram med hälsobesök samt vaccinationer. Uppdraget innefattar även att skolsköterskor ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande utifrån elevers livsvärld.

  Syfte: Belysa skolsköterskors upplevelser av att arbeta hälsofrämjande och förebyggande med ett elevantal som överstiger rekommendationen om max 400 elever per heltidsarbetande skolsköterska.

  Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Tre fokusgruppsdiskussioner med sammanlagt 11 deltagande skolsköterskor genomfördes i södra Sverige. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera data.

  Resultat: Analysen av datamaterialet mynnade ut i fyra kategorier: Tidsbrist medför prioritering av arbetsuppgifter, Hög arbetsbelastning på grund av olika faktorer, Hälsofrämjande och förebyggande arbete på gruppnivå samt Rekommendationen i förhållande till skolsköterskors arbetsbelastning och elevers hälsa.

  Konklusion: Viljan och ambitionen att arbeta hälsofrämjande och förebyggande finns hos skolsköterskor men på grund av tidsbrist prioriteras detta arbete bort. För att ge skolsköterskor möjlighet att arbeta enligt Skollagen (2010:800) behöver elevantalet och även rekommendationen ses över.

 • 328.
  Götvall, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Högman, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva i ett helvete: Individers upplevelse av Bulimia Nervosa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 329.
  Hafskjold, Linda
  et al.
  Faculty of Health Sciences, Buskerud and Vestfold University College, Drammen, Norway.
  Sundler, Annelie Johansson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Västerås, Sweden.
  Holmström, Inger K.
  School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Västerås, Sweden / Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Sundling, Vibeke
  Faculty of Health Sciences, Buskerud and Vestfold University College, Drammen, Norway.
  van Dulmen, Sandra
  Faculty of Health Sciences, Buskerud and Vestfold University College, Drammen, Norway / NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research), Utrecht, The Netherlands / Department of Primary and Community Care, Radboud University Medical Center, Nijmegen, The Netherlands.
  Eide, Hilde
  Faculty of Health Sciences, Buskerud and Vestfold University College, Drammen, Norway.
  A cross-sectional study on person-centred communication in the care of older people: The COMHOME study protocol2015Inngår i: BMJ Open, ISSN 2044-6055, E-ISSN 2044-6055, Vol. 5, nr 4, artikkel-id e007864Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: This paper presents an international cross-sectional study on person-centred communication with older people receiving healthcare (COMHOME). Person-centred care relies on effective communication, but few studies have explored this with a specific focus on older people. The main aim of the COMHOME study is to generate knowledge on person-centred communication with older people (>65 years) in home healthcare services, radiographic and optometric practice. Methods and analysis: This study will explore the communication between care providers and older persons in home care services. Home healthcare visits will be audiorecorded (n=500) in Norway, the Netherlands and Sweden. Analyses will be performed with the Verona Coding Definitions for Emotional Sequences (VR-CoDES), the Roter Interaction Analysis System (RIAS) and qualitative methods. The content of the communication, communicative challenging situations as well as empathy, power distance, decision-making, preservation of dignity and respect will be explored. In Norway, an additional 100 encounters, 50 in optometric practice (video recorded) and 50 in radiographic practice (audiorecorded), will be analysed. Furthermore, healthcare providers' self-reported communication skills, empathy, mindfulness and emotional intelligence in relation to observed person-centred communication skills will be assessed using well-established standardised instruments. Ethics and dissemination: Depending on national legislation, approval of either the central ethical committees (eg, nation or university), the national data protection officials or the local ethical committees (eg, units of home healthcare) was obtained. Study findings will be disseminated widely through peer-reviewed publications and conference presentations. The research findings will add knowledge to improve services provided to this vulnerable group of patients. Additionally, the findings will underpin a training programme for healthcare students and care providers focusing on communication with older people. © 2015, BMJ Publishing Group. All rights reserved

 • 330.
  Hafström, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Halmearo, Carina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskans erfarenhet av att arbeta med elever som har sammanhängande frånvaro2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Allt fler elever är helt eller delvis frånvarande utan giltiga skäl från skolans undervisning trots att det är skolplikt. Det finns många faktorer som påverkar att en elev har frånvaro, dessa kan kategoriseras till psykologiska, sociala/familjerelaterade samt pedagogiska. Elevhälsan bör vara delaktiga i arbetet med att främja närvaro då elever i behov av stöd kan identifieras tidigt. Skolsköterskan innehar kunskap om hälsa, hälsoproblematik samt psykisk ohälsa och kan integrera detta i arbetet och fungera som en länk mellan elev, vårdnadshavare, skola och externa kontakter.

  Syfte: Undersöka skolsköterskans erfarenhet av att arbeta med elevers ogiltiga sammanhängande frånvaro på högstadiet.

  Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod. Tio skolsköterskor intervjuades via epost och analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Studien resulterade i tre huvudkategorier: Att skolsköterskan uppmärksammas på elevers frånvaro, att arbeta med elever som har frånvaro, att samverka.

  Slutsats: Skolsköterskans arbete med frånvarande elever sker i samverkan med andra professioner utefter de rutiner och handlingsplaner som finns. Skolsköterskorna är inte alltid direkt involverade i arbetet med dessa elever däremot är skolsköterskorna ofta den samverkande länken i kontakt med professioner inom och utanför skolan gällande dessa elever. 

 • 331.
  Hagelin, Carina Lundh
  et al.
  Sophiahemmet University, Stockholm, Sweden / Stockholms Sjukhem Foundation, Stockholm, Sweden / Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Melin-Johansson, Christina
  Department of Nursing, Mid Sweden University, Östersund, Sweden / Institute of Caring Sciences and Health, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Henoch, Ingela
  Institute of Caring Sciences and Health, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden / Angered's Local Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Bergh, Ingrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ek, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Hammarlund, Kina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Prahl, Charlotte
  Department of Health Care Sciences, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden.
  Strang, Susann
  Institute of Caring Sciences and Health, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Westin, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Österlind, Jane
  Department of Health Care Sciences, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden.
  Browall, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Factors influencing attitude toward care of dying patients in first-year nursing students2016Inngår i: International Journal of Palliative Nursing, ISSN 1357-6321, E-ISSN 2052-286X, Vol. 22, nr 1, s. 28-36Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIM: To describe Swedish first-year undergraduate nursing students' attitudes toward care of dying patients. Possible influences such as age, earlier care experiences, care education, experiences of meeting dying patients and place of birth were investigated.

  METHOD: The Frommelt Attitude Toward Care of the Dying Scale (FATCOD) was used in six universities. Descriptive statistics and regression analysis were used.

  RESULTS: Some 371 students (67.3%) reported overall positive attitude toward caring for dying patients (total mean FATCOD 119.5, SD 10.6) early in their first semester. Older students, students with both earlier care experience and earlier education, those with experience of meeting a dying person, and students born in Sweden reported the highest scores, a more positive attitude.

  CONCLUSION: Age, earlier care experience and education, experiences of meeting a dying person and place of birth seems to affect students' attitudes toward care of the dying and need to be considered among nursing educators.

 • 332.
  Haij, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Kvinnors upplevelse av perinatal psykisk ohälsa: en systematisk litteraturstudie2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Perinatal  psykisk  ohälsa  (psykisk  ohälsa  under  graviditet  eller  efter  förlossning)  drabbar kvinnor under en känslig period i livet. Forskning har tidigare fokuserat mer på psykisk ohälsa efter förlossning, men det är nu känt att psykisk ohälsa är vanligt även under graviditeten. För att kunna hjälpa kvinnor med perinatal psykisk ohälsa och stödja dem i föräldrarollen behöver barnmorskor  kunskap  om  hur  kvinnor  upplever  fenomenet.  Syftet  med  denna  studie  var  att belysa  kvinnors  upplevelse  av  perinatal  psykisk  ohälsa.  En  systematisk  litteraturstudie inspirerad av meta-syntes utfördes. Elva kvalitativa studier analyserades. Två huvudkategorier framkom, Att leva med perinatal psykisk ohälsa samt Att ta sig ur perinatal psykisk ohälsa. Varje huvudkategori innehöll i sin tur fyra underkategorier. Kvinnors upplevelser av perinatal psykisk ohälsa innebar att verkligheten inte motsvarade förväntningarna, livet och identiteten förändrades,  de  förlorade  kontrollen  över  känslor  och  tankar  och  tvivlade  på  sig  själva.  De hade svårt att berätta om sina känslor och önskade stöd och information från professionella. Processen  av  tillfrisknande  ledde  tillslut  till  att  kvinnorna  upplevde  ökad  självkännedom. Upplevelsen  av  perinatal  psykisk  ohälsa  genomsyrades  av  känslan  av  att  förlora  kontrollen över  sitt  liv.  Barnmorskor  kan  använda  studiens  resultat  kliniskt,  bland  annat  genom  att uppmuntra kvinnor till reflektion kring perinatal psykisk ohälsa.

 • 333.
  Halderot, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjöstrand, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  EDA - På gott och ont: Förstföderskors kunskaper och behov av information om EDA2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet förstföderskor som använder sig av EDA har ökat och idag använder dryga hälften EDA under förlossning. Det är den mest effektiva smärtlindringsmetoden som förlossningsvården har att tillgå. EDA vid förlossning är dock förknippat med biverkningar och risker. Barnmorskor har en viktig roll att ge information och undervisning om smärtlindring till gravida kvinnor. Syfte: Syftet med studien var att undersöka förstföderskors kunskaper och behov av information om EDA inför förlossning. Metod: Studien genomfördes och analyserades med metoden kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta förstföderskor. Resultat: De analyserade intervjuerna utmynnade i två huvudkategorier; EDA är en metod med fördelar och nackdelar och Förstföderskor har behov av olika information på olika sätt, med tre, respektive två, tillhörande underkategorier. Konklusion: Kvinnornas kunskaper varierade, och många var osäkra. De hade behov av olika information om EDA på flera olika sätt. De upplevde att det varken fanns tid eller möjlighet för diskussion om EDA med barnmorskor, vilket kunde bidra till en känsla av att inte ha fått tillräckligt med information. Barnmorskor behöver därför blir bättre på att erbjuda förstföderskor information om EDA, men även annan smärtlindring som används under förlossning, förslagsvis genom uttökad tid på MHV.

 • 334.
  Hallström, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelser av att leva med hepatit C: en litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:  Hälso- och sjukvårdens mål är att främja patientens hälsa. Upplevelsen av hälsa är individuell och omfattar individens livsvärld, livssituation och livskvalitet. Hepatit C är en inflammation i levern som orsakas av ett RNA-virus och kan leda till allvarliga leversjukdomar. Sjukdomen smittar via blod och ca 150 miljoner människor har idag kronisk hepatit C. Både äldre och nya behandlingar ger biverkningar. Patienter med hepatit C har sämre hälsa och kan leda till depression och isolering. Vårdpersonal bör ha förståelse för hur hepatit C-smittade upplever sin sjukdom och hälsa. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med hepatit C. Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt. 13 kvalitativa vetenskapliga artiklar granskades. Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman: Att hamna i utanförskap, Bristande stöd från närstående och vårdpersonal och Bli motiverad till ett bättre liv. Slutsats: Det framkommer att patienter med hepatit C behöver stöd från kunnig vårdpersonal. Bemötandet inom vården påverkar hepatit C patienters upplevelse av hälsa. Vårdpersonal bör ge korrekt och omfattande information till både patienter och närstående för att förutsättningarna för en framgångsrik vård och omvårdnad ska öka. Både vårdpersonal och allmänhet behöver ökad kunskap om hepatit C.

 • 335.
  Hammarlund, Kina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Riskfyllda möten: en studie om unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande2009Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overall aim of the present thesis is to contribute to the knowledge in young people´s experiences, thoughts and norms regarding sexually transmitted infections (STI) and sexual risk-taking. The specific aims are two-fold. The first aim is to explain and understand young Swedish men and women´s lived experience of an STI, in this case genital warts (I, II). The second is to explain and understand the values and attitudes of young men and women to sexual risk-taking (III) in relation to perceptions of gender (IV).

  The theoretical perspectives are a reflective lifeworld approach, hermeneutic and gender perspectives. The thesis is based on individual interviews (I, II) and focus groups (III, IV).

  The results show that a young person infected by an STI, will experience encounters at different levels. A person with an STI is forced to meet him/herself and their own prejudices. Loss of innocence is highly significant and symbolic for women, while other person´s attitudes are more important for men (I, II). Also, being a disease carrier is of great significance, which has an impact on their views of future meaningful relationships (II).

  Sexual risk-taking, such as it was expressed in the focus groups with young people, revealed a pattern that is described as a ‘game’. In that game, a dialogue might feel more intimate than intercourse. These teenagers often view their one night stand partners as objects, as opposed to love relationships where they are viewed as subjects, i.e. persons to be cared for. Engaging in sexual risk-taking often starts at a club where these teenagers pretend that they are spontaneous (III).

  This game is further illuminated in a secondary analysis with a gender perspective. There are frequent misunderstandings between young men and women that are based on gender constructions, which derive from lack of communication. Hence, they have to take part in a balancing act while shaping their sexual identity and trying to maintain their self-esteem. For these young women, this also concerns not getting a bad reputation. In this act of balance, it is difficult to discuss sexuality and how to protect one’s sexual health (IV).

  The discussion emphasizes that a professional caring dialogue with young people about STI: s and sexual-risk taking must have reference in the young person´s own reality. Thus, professional health care workers who meet a young person infected with an STI appear to face a challenging task. This involves helping reduce anxiety by defusing the situation, and at the same time to make the person understand the importance of using a condom in order to prevent STI: s.

 • 336.
  Hammarlund, Kina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Andersson, Emilie
  Home healthcare, Falköping Municipality, Falköping, Sweden.
  Tenenbaum, Hanna
  Primary healthcare, Vara, Sweden.
  Sundler, Annelie Johansson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Faculty of Caring Science, Work Life and Social Welfare, University of Borås, Borås, Sweden.
  We are also interested in how fathers feel: a qualitative exploration of child health center nurses' recognition of postnatal depression in fathers2015Inngår i: BMC Pregnancy and Childbirth, ISSN 1471-2393, E-ISSN 1471-2393, Vol. 15, artikkel-id 290Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: To become a parent is an emotionally life-changing experience. Paternal depression during the postnatal period has been associated with emotional and behavioral problems in children. The condition has predominantly been related to mothers, and the recognition of paternal postnatal depression (PND) has been paid less attention to. PND in fathers may be difficult to detect. However, nurses in pediatric services meet a lot of fathers and are in a position to detect a father who is suffering from PND. Therefore, the aim of this study was (a) to explore Child Health Center nurses' experiences of observing depression in fathers during the postnatal period; and (b) to explore hindrances of observing these fathers.

  METHODS: A qualitative descriptive study was conducted. Ten nurses were interviewed in 2014. A thematic data analysis was performed and data were analyzed for meaning.

  RESULTS: Paternal PND was experienced as being vague and difficult to detect. Experiences of fathers with such problems were limited, and it was hard to grasp the health status of the fathers, something which was further complicated when routines were lacking or when gender attitudes influenced the daily work of the nurses.

  CONCLUSION: This study contributes to an increased awareness of hindrances to the recognition of PND in fathers. The importance to detect all signals of paternal health status in fathers suffering from PND needs to be acknowledged. Overall, more attention needs to be paid to PND in fathers where a part of the solution for this is that they are screened just like the mothers.

 • 337.
  Hammarlund, Kina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Sjunnesson, Sara
  LBS kreativa gymnasiet, Lund, Sweden.
  Tettenborn, Nina
  Plusgymnasiet Malmö, Sweden.
  Jomeen, Julie
  Faculty of Health and Social Care, University of Hull, United Kingdom.
  Thorstensson, Stina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  ‘I had a lump in my stomach’: Swedish gay and lesbian students’ experiences of their time in school2017Inngår i: British Journal of School Nursing, ISSN 1752-2803, E-ISSN 2052-2827, Vol. 12, nr 6, s. 284-290Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Gay and lesbian youth can experience ignorance and a lack of acknowledgement surrounding their sexual orientation during their time in school. This qualitative interview study describes how Swedish gay and lesbian students experience their secondary school years on the basis that society has heteronormative values.

  The data is based on eight telephone interviews with gay and lesbian young adults, aged 18–25 and was analysed using a qualitative narrative approach.

  The findings presented four themes: not fitting into the norm of heterosexuality, lacking confirmation of their own homosexuality, finding courage, seeing the school as a supportive or a non-supportive environment.

  A way to normalise homosexuality can be to discuss sexual development and attraction from a health-promoting perspective. Professionals working in school need to feel comfortable with issues such as sexuality in order to create a situation of confidence for the student.

 • 338.
  Hammarstrand, Henrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Olsson, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Samordnad vårdplanering: Sjuksköterskans upplevelser2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Innan en patient som bedöms vara i behov av insatser från kommunens socialtjänst eller annan öppenvård med mera skrivs ut från slutenvården måste en vårdplanering utföras. Vårdplaneringen utförs av patientansvarig sjuksköterska tillsammans med ett antal representanter från öppenvården. Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskor inom landstinget upplever samordnad vårdplanering. Metoden som användes var en kvalitativ enkätundersökning. Resultatet baseras på tio enkäter ifyllda av sjuksköterskor på lungmedicin på KSS i Skövde. Dessa enkätsvar gick sedan igenom en kvalitativ innehållsanalys för att urskilja upplevelser hos sjuksköterskorna. I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde stress, frustration, dåligt samvete samt bristande samarbete men att sjuksköterskorna accepterade situationen och jobbade vidare.

 • 339.
  Handlin, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Muller, Jasmin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ekström, Anette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Promoting health of Swedish workers by complementary methods: example of a study design of a longitudinal randomized controlled intervention study2017Inngår i: Medical Research Archives, ISSN 2375-1916, Vol. 5, nr 8, s. 1-13Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: When designing, implementing, and evaluating a work site health promotion program, it is necessary to ensure that the program is evidence based. The present article aims to present in-depth information on the design of a longitudinal randomized controlled complementary intervention pilot study that follows the Consort recommendations to evaluate possible effects of a health promotive intervention in healthy workers.

  Methods: Employees from four different workplaces were randomly assigned to one of the following groups: i) Massage and mental training (sitting in the armchair and receiving mechanical massage while listening to mental training programs, n=19), ii) Massage (sitting in the armchair and receiving mechanical massage only, n=19), iii) Mental training (sitting in the armchair and listening to mental training programs only, n=19), iv) Pause (sitting in the armchair but not receiving mechanical massage or listening to mental training programs, n=19), v) Control (not sitting in the armchair at all, n=17). The study lasted for eight weeks. Immediately before the randomization, after four weeks and after eight weeks the participants responded to statements from the Swedish Scale of Personality and had their heart rate, blood pressure and fingertip temperature measured.

  Results: Receiving mechanical massage and listening to mental training programs, either separately or in combination, during working hours had some positive effects on the employees’ own evaluation of their health, as well as their heart rate, blood pressure and fingertip temperature. However, the intervention need to be evaluated further.

  Conclusion: The approach described makes it possible to design, implement and evaluate a work site health promotion program, also on pilot-study level and these results should be seen as a first step towards larger randomized studies. This types of studies need to focus on healthy participants and special care should be taken to guarantee adequately powered study groups and their homogeneity.

 • 340.
  Handlin, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Nilsson, Anne
  Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences, Skara, Sweden.
  Lidfors, Lena
  Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences, Skara, Sweden.
  Petersson, Maria
  Department of Molecular Medicine and Surgery, Endocrine and Diabetes Unit, Karolinska Institutet, Sweden.
  Uvnäs-Moberg, Kerstin
  Department of Animal Environment and Health, Swedish University of Agricultural Sciences, Skara, Sweden.
  The Effects of a Therapy Dog on the Blood Pressure and Heart Rate of Older Residents in a Nursing Home2018Inngår i: Anthrozoos, ISSN 0892-7936, E-ISSN 1753-0377, Vol. 31, nr 5, s. 567-576Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the present project was to investigate whether repeated visits by a therapy dog to nursing homes might affect the older residents’ systolic blood pressure and heart rate. A secondary aim was to investigate and compare effects (differences in responses) in older people with high and normal systolic blood pressure. The project consisted of two consecutive studies; the dog study (two researchers and a therapy dog with a handler visited the residents at three nursing homes, n = 13), and the controlstudy (the two researchers alone visited the residents at three different nursinghomes, n = 13). The studies were divided into three periods; period 1(weeks 1–2), period 2 (weeks 3–4), and period 3 (weeks 5–6) and included two visits per week. The dog and her handler visited during periods 2 and 3 in the dog study. Participants’ heart rate and blood pressure were measured at 0 and 20 minutes at each visit. The data were analyzed using Friedman’s twowayanalysis of Variance by Rank with post-hoc analysis using Wilcoxonsigned-rank tests with a Bonferroni correction, and also with the mann-Whitney U test for independent samples. In the dog study, participants’ heartrate decreased significantly (p = 0.006) from period 1 to period 3. Participants with an initial systolic blood pressure ≥ 130 mmhg had a significant decreasein both systolic blood pressure (p = 0.009) and heart rate (p = 0.009). In the control study, participants’ heart rate and systolic blood pressure did not change significantly. the participants in the dog study had a significantly lower systolic blood pressure during period 3 (p = 0.016) compared with those in the control study. In conclusion, repeated visits by a therapy dog–handler team decreased the older adults’ heart rate, and for those with high initial systolic blood pressure, blood pressure also decreased. In addition, systolic blood pressure decreased significantly in the dog group when compared with the control group.

 • 341.
  Harmsen, Eufemia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lundh, Thammy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Föräldrars upplevelser av den omvårdnad som ges deras barn med anorexia nervosa: En biografisk studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa är en psykisk sjukdom som främst drabbar unga kvinnor och är ett växande problem i samhället. Vid behandling av anorexia nervosa har det visat sig att familjebaserad omvårdnad är det bästa alternativet för en positiv utgång. Relationen mellan patient, föräldrar och vårdpersonal är därför mycket viktig. Det är viktigt att förstå hur föräldrarna upplever omvårdnaden och behandlingen när deras barn lider av anorexia nervosa för att kunna ge bästa möjliga vård.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av den omvårdnad som ges deras barn med anorexia nervosa.

  Metod: En kvalitativ innehållsanalys där åtta biografier analyserades.

  Resultat: Ur analysen framkom fem teman: Rädsla och oro för sjukdomen och framtiden, Att känna skuldkänslor och otillräcklighet, Isolering från omvärlden, Erfarenheten av ofullständig vård med kunskapsbrister och Närvaro av ångest och sorg.

  Konklusion: Upplevelserna som framkom var framförallt att vården brister i information och kommunikation till föräldrar med barn som drabbats av anorexia nervosa. Bristerna i kombination med upplevd okunskap orsakade lidande för familjerna. Upplevelserna kantades av känslor såsom ångest, sorg, oro och rädsla. Men även av fysiska faktorer som brist på ork och upprätthållande av socialt liv vilket i längden resulterade i isolering.

 • 342.
  Hassel, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Karlsson, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Jonasson, Lundberg
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att möta våldsutsatta kvinnor: En litteraturstudie.2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mäns hot och våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Syftet med studien var att utifrån aktuell forskning belysa faktorer som har betydelse i mötet mellan vårdpersonal och den våldsutsatta kvinnan. Metoden som har användts var en litteraturöversikt. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Medline, HighWire press, samt psyk INFO. Resultatet består av 12 vetenskapliga artiklar publicerade mellan 1996-2007 . Analysen av materialet resulterade i ett antal områden.  Dessa områden är attityder och fördomar i vårdmötet, bemötande, miljöfaktorer, utbildning och screeningprogrammens betydelse, ekonomins betydelse, samarbete mellan olika yrkesgrupper, kunskap och rädsla. Det framkom i resultatet att mer utbildning av personalen är önskvärt, för att alla parter ska känna sig trygga i mötet. Genom att belysa områdena kan arbetet inom vården påbörjas för att decimera de negativa och understödja de positiva faktorerna. Resultatet talar för att undervisning om bemötande av våldsutsatta kvinnor bör ingå i utbildning för all vårdpersonal.

 • 343.
  Hasselholm, Marie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jansson, Julia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors erfarenhet av mötet med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Våld mot kvinnor är idag ett globalt folkhälsoproblem. Det visar sig att 30 % av kvinnorna världen över har upplevt fysiskt eller sexuellt våld i en nära relation. Kvinnor som utsätts för våld söker sig i högre grad till hälso- och sjukvården än andra kvinnor. Där är risken relativt hög att sjuksköterskor kommer att möta våldsutsatta kvinnor i vården. Sjuksköterskor utgör därför en viktig roll i mötet och att våga ställa frågan om våld till kvinnorna som söker vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av mötet med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Metod: En litteraturöversikt där datamaterial bestod av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Resultat: Ur analysen av datamaterialet identifieras ett huvudområde Främja kvinnans självtillit och fem områden: Sjuksköterskan behöver använda screening på alla kvinnor, Sjuksköterskan reagerar på kvinnans partners aggressivitet, Sjuksköterskan möjliggör berättande, Sjuksköterskan behöver stödja kvinnan till ökad självständighet, Sjuksköterskan visar empatisk, ödmjuk attityd. Sjuksköterskor upplever mötet med våldsutsatta kvinnor som mycket känslosamt, vilket kan frambringas då kvinnorna berättar om sin livssituation. Avsaknad av utbildning kring problemområdet påverkar sjuksköterskornas beredskap och upplevelser av osäkerhet uppkommer om hur de skall agera i mötet med kvinnor som utsätts för våld. Slutsats: Sjuksköterskor upplever svårigheter att ställa frågan till kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer. Sjuksköterskor eftersträvar mer utbildning för att kunna möta dessa kvinnor som blir utsatta av sin partner.

 • 344.
  Hedin, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Upplevelse av stöd vid bipolär sjukdom: En självbiografistudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 345.
  Hedman, Linda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Adin Lundmark, Elisabeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans erfarenheter av stress i arbetet och vilka konsekvenser det får för omvårdnaden2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hälso- och sjukvården är utsatt för hög belastning vilket ökar kraven på personalen. Misstag som sker i vården beror många gånger på att sjuksköterskan upplever stress i arbetet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans erfarenheter av stress och vilka konsekvenser det får för omvårdnaden. Metod: För att uppnå studiens syfte valdes en litteraturöversikt som metod som är baserad på vetenskapliga och kritiskt granskade artiklar. Följande frågeställningar un¬dersöks: Sjuksköterskors erfarenheter av stress i arbetet och vilka konsekvenser får det för vårdandet. Resultat: Analysen av de valda artiklarna resulterade i att följande teman identifierades: arbetets värde, brist på tid skapar sämre vård, arbete utan delaktighet och arbete med otydligt mål. Studien visade att många sjuksköterskor upplevde sitt arbete som mer stressfullt än stimulerande. De upplevde det svårt att få tiden att räcka till för patienterna, vilket bl.a. orsakades av de ökade kraven, den höga arbetsbelastningen och tidsbristen.

 • 346.
  Heian, Ninna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Norio, Daniela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Närståendes upplevelser i den palliativa vården2009Oppgave
  Abstract [sv]

  När döden lurar runt hörnet ställs det särskilt stora krav pånärstående och omvårdnadspersonal. Omvårdnadspersonal skaarbeta i team för att bedöma närståendes behov som inkluderarstöd i deras sorgearbete. Närstående strävar efter att hantera,begripa och kunna se en mening i den palliativa vården. De har ettbehov av att känna delaktighet och få en känsla av sammanhang.Syftet med studien är att belysa närståendes upplevelser i palliativvård. Med hjälp av vetenskapliga artiklar gjordes enlitteraturöversikt. Utifrån resultatet har följande teman framkommit:delaktighet, stöd, närståendes upplevelser av känslor ochkulturella skillnader. När omvårdnadspersonalen inte hade tidkunde de närstående uppleva att de inte fick den information somde var i behov av, vilket kunde leda till missnöje hos denärstående. Individuellt stöd bör ges till närstående eftersom derasbehov skiljer sig från de döendes. Genom utbildning skaomvårdnadspersonalen bättre informera om närståendes behov ochpå så sätt tillgodose närståendes önskan.

 • 347.
  Helander, Susanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kjellsdotter, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Distriktssköterskors uppfattning om professionellt samarbete avseende vården av patienter med bensår2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen kommer att öka och som en konsekvens av detta ökar också antalet patienter med bensår. Inom vården av dessa patienter är specialistsjukvårdens roll att sätta in riktade behandlingar för en ökad sårläkning och minska lidandet för patienten. Inom den kommunala hemsjukvården är det distriktssköterskan som har huvudansvaret för patienter med bensår. Samarbete runt dessa patienter är nödvändigt. Syfte: Syftet med studien var att beskriva uppfattningar hos distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård om deras samarbete med specialistsjukvård avseende patienter med bensår. Metod: En kvalitativ ansats med fenomenografisk metod har använts i studien. Datamaterialet bygger på intervjuer som genomfördes med elva distriktssköterskor. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre beskrivningskategorier; möjligheter att konsultera ger trygghet, bristande förståelse för unika förutsättningar och utveckla ökad samsyn; med åtta uppfattningar. Konklusion: Det som framkommer i studien är hur viktig trygghet, förståelse och samsyn är för att ett samarbete ska uppfattas som positivt. Denna studie visar att det finns potential för förbättring av samarbetet och därmed en ökad förståelse för distriktssköterskornas perspektiv inom omvårdanden av patienter med bensår.

 • 348.
  Hellström, Alexandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors förhållningssätt till samtal om döden med äldre: En intervjustudie2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få ökad kunskap om sjuksköterskors förhållningssätt till samtal om döden med äldre och vilka kommunikationssätt de använder. Studien genomfördes genom intervjuer med fyra legitimerade sjuksköterskor. En intervjustudie och innehållsanalys användes, det resulterade i två huvudteman. Huvudtema ett: förhållningssätt, med subtema god lyssnare, tid och miljön och subtemat sjuksköterskors egen syn på döden. Huvudtema två: kommunikationssätten, med subtemat verbal och icke-verbal kommunikation. Tiden var en viktig faktor, att kunna ge av sin tid för samtal med den äldre, men oftast på vårdavdelningen var det ont om tid och detta gjorde att sjuksköterskorna kände av stress. En annan faktor var att lyssna, sjuksköterskorna behövde vara goda lyssnare, även om de inte alltid hade svaren och sjuksköterskornas egen syn på döden var öppen. Deras egna känslor om döden påverkade inte omvårdnad av den äldre. Kommunikationssättet som dominerade var det verbala och de icke-verbala, som beröring användes endast när de trodde att den äldre behövde det. Slutsatsen var att sjuksköterskorna inte använde undanflykter för att samtala om döden, istället var det dagens stressade sjukhusmiljö som gjorde att tiden till samtal med äldre om döden inte räckte till. Sjuksköterskorna verkade inte reflektera att de använder sig av den icke-verbala kommunikationen samtidigt som den verbala kommunikationen.

 • 349.
  Hellström Muhli, Ulla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att överbrygga perspektiv: En studie av behovsbedömningssamtal inom äldreinriktat socialt arbete2003Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe and analyse institutional ractice in need assessment dialogues. The questions were: How are the dialogues structured? How is the professional dialogue content combined with: the institutional, traditional and personal perspectives? How are communicative problems solved? Mapping, assessing and deciding on social welfare or other aid measures for elderly people is one part of the concretisation of the elderly care policy in the encounter with the individual citizen. This concretisation is not just a simple transfer of political goals but, rather, contains implications for elderly care institutions as a whole, for elderly oriented social work and for processing. Examples of such implications are demands on knowledge growth in elderly oriented social work and demands on professional practice. The institutional actors, the case officers, serve an important purpose for the elderly in the encounter with elderly care. The need assessment dialogue between case officers and elderly persons is thus seen as a communicative activity or practice through which they (re)produce elderly care. It is this that the study attempts to give shape to. The project has its theoretical underpinning in social constructionism and in dialogism, which explain people’s everyday actions and interaction and how people make their knowledge and

  assumptions comprehensible. The social constructionist theory also explains how social institutions are created and maintained in people’s interaction in institutional talk. Data have been collected in the form of video recordings of 16 need assessment meetings and consist of about 12 hours of recorded need assessment dialogues. Content analyses of interactive courses of events in need assessment dialogues have been performed. The results show that phases constitute the structure of the dialogues and make them comprehensible. The phases serve different functions in the need assessment dialogues. The phase structure can be seen as a sub activity, which has specific aims and solves different tasks that are central to the case officer’s work. The phase structure consists of: opening, framing, mapping of needs, information and counselling, the turning-point in the dialogue and conclusion. A prominent feature of the study is the relationship between institutional order and professional practice. This relationship is the basis of different dilemmas in the encounter with the client. The key task facing the case officer is to bridge these dilemmas by means of different strategies. The case officer’s professional task in need assessments s not only to assess care requirements but also to make the institutional prerequisites of the aid measures comprehensible to the client and to transform care requirements into institutional bstractions. The knowledge contribution consists of an understanding of the complexity of the dialogue and how meaning and perspectives in the dialogue are produced interactively in different ways. An important knowledge contribution is the importance of communication in elderly oriented social work. This is a key factor in establishing a working relationship between the client and the case officer. It is also a key factor in the case officer’s professional practice.

 • 350.
  Hellström Muhli, Ulla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Äldres framställningar om smärta2008Inngår i: Smärta, ISSN 1402-1048, Vol. 13, nr 2, s. 14-17Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Vad utmärker äldres framställningar om smärta? Kan det vara så att det sociala lidandet som smärtan orsakar kan vara värre än själva den fysiska smärtan? Hur gör människor när de ger och tar om mening om smärta i en samtalsinteraktion? I artikeln tecknas äldre människors språkliga arbete då de inom vård och omsorgssammanhang beskriver smärta och lidande.

45678910 301 - 350 of 758
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf