his.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2036
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Pehrsson, Helen
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Performance Assessments in Computer Science - An example of student perceptions2014In: Next Generation Learning Conference: Conference Summary / [ed] Erik Brunnert Walfridsson, 2014, p. 4-16Conference paper (Refereed)
 • 302.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Information Classification Enablers2015In: Foundations and Practice of Security: 8th International Symposium, FPS 2015, Clermont-Ferrand, France, October 26-28, 2015, Revised Selected Papers / [ed] Garcia-Alfaro, Joaquin Kranakis, Evangelos Bonfante, Guillaume, Cham: Springer, 2015, Vol. 9482, p. 268-276Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a comprehensive systematic literature review of information classification (IC) enablers. We propose a classification based on the well-known levels of management: strategic, tactical and operational. The results reveal that a large number of enablers could be adopted to increase the applicability of IC in organizations. The results also indicate that there is not one single enabler solving the problem, but rather several enablers can influence the adoption.

 • 303.
  Bergström, Matilda
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Gard, Pauline
  University of Skövde, School of Business.
  Livs- och arbetssituationen: En enkätstudie om upplevd balans2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In recent years, sickness absence has increased in Sweden. Something that also has become noted is how the individual manages to combine their living and working conditions. Living conditions includes everthing that happens outside paid work. Partner, children and the private economy are factors that also are included in the individuals living conditions. With working conditions means everthing that happens at work, but also events related to work. Sickness absence can be seen as a consequence of the fact that the individual is not able to balance their living and working conditions, which in turn may have an impact on the organisation. On this basis this study’s problem area was developed from a perspective that combines sickness absence and the experience of balance, between the two main areas that the individual constantly orients between.

  Purpose: The aim of this study is to examine which factors in the lifesituation that is recurring among employees who are experiencing similar degrees of balance between living and working conditons.

  Method: The methodology used in this study was a questionnaire, which was analyzed with help of an understanding interpretation. The method was choosen because of the sensitive nature of this subject, but also to keep the respondents anonymous. As mentioned, the subject of sickness absence is interesting to examine in relation to the subject of balance. Therefore the selection of respondents was based on their history of sickness absence, and formed two respondents groups: sickness absence and healthy attendence. This to investigate differences and similarities between the two groups.

  Findings: The theories of work-life balance and work-life conflict, which is about how balance and conflicts occurs between individuals living and working conditions, were used to make an understanding interpretation of respondents’ surveys. The study showed no distinctive differences regarding the experience of balance, between the respondents groups. 

 • 304.
  Bergvall, Kasper
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Lindefors, Clara
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  ”Det är många som tror att det bara finns två kön”: – en studie om genuskonstruktion utanför den traditionella genusdikotomin2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att genom ett symboliskt interaktionistiskt och ett social konstruktionistiskt perspektiv öka förståelsen för hur personer som anser att de överskrider de dikotomiska kategorierna man/kvinna konstruerar sitt genus. Samt problematisera om och hur individer kan frångå dessa kategorier i skapandet av genus. Studien grundades på sju djupintervjuer med personer som upplevde att de överskred eller inte identifierade sig med kategorierna man/kvinna. Som teoretisk grund gällande identitetskonstruktion och socialisation har vi främst använt oss av Berger och Luckmann (1991) samt tolkningar av Mead (Berg, 1992; 2007). För att få en djupare insikt kring genuskonstruktion har teorier av Butler (2007) samt Connell (2003; 1996) använts. Konstruktionen av könsidentiteten är en ständigt pågående process som är i ständigt behov av upprätthållelse. Upprätthållandet sker till stor del genom identifikation och bekräftelse samt uttryck, så som språk och yttre attribut. Då samhället har ett mycket dikotomiskt synsätt gällande kön/genus så krävs av respondenterna ett aktivt ställningstagande för att de ska kunna avvika från det normativa. Respondenterna kan dock inte helt frångå de dikotomiska kategorierna då de måste förhålla sig till dem i mötet med andra människor. Eftersom de avviker från det normativa får de också svårare att upprätthålla könsidentiteten då den inte uppmuntras av samhällsnormen och det därmed blir svårare att få bekräftelse och hitta identifikationsobjekt. Vi menar att denna uppsats ger den socialpsykologiska diskursen gällande genus, en bredare syn på identitets- och genuskonstruktion utanför normen, då vi uppfattar detta som underrepresenterat inom den socialpsykologiska forskningen.

 • 305.
  Berntsson, Oscar
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Svensson, Sandra
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Vad kännetecknar det vardagsnära ledarskapet?: En observationstudie om butiker inom Svensk detaljhandel2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att den moderna ledarskapsforskningen började redan på 1950 – talet och är ett av de gångna årens mest studerade områden så finns det fortfarande aspekter inom detta område som inte är lika utforskade som andra. En av dessa ledarskapsaspekter är något som kallas ”det vardagsnära ledarskapet”. Ett tämligen nyetablerat och ”svenskt” fenomen som i korta drag, enligt de få tidigare, men väldigt erkända, studierna innebär att chefen bör delta så mycket som möjligt i de vardagliga arbetsuppgifterna istället för att sitta på kontoret.

  I dessa tidigare studier framkommer det även att det vardagsnära ledarskapet är högst lämpligt inom detaljhandeln och är speciellt lyckat inom mindre butiker. Denna vedertagna information leder rapporten mot sitt syfte, som är att undersöka det vardagsnära ledarskapet inom detaljhandeln och identifiera vilka eventuella kännetecken som kan finnas i dessa mindre butiker.

  För att kunna svara på studiens syfte har rapportens insamlingsmetod utgått från en kvalitativ semi-strukturerad observation kompletterat med kortare intervjuer. I studien har fyra mindre butiker granskats och iakttagits med hjälp av utformade observationstabeller, för att säkerställa att analysen och diskussionen kring studiens resultat blir så rättvisande som möjligt.

  Resultat från studien visar att det finns utmärkande kännetecken av det vardagsnära ledarskapet inom mindre butiker, och att dessa kännetecknande egenskaper i allra högsta grad påverkar butikscheferna i deras ledarskap.

 • 306.
  Berntsson, Rebecca
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Josefsson Brunbäck, Cathlin
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Lojalitetsprogrammets betydelse: En undersökning kring ett företags lojalitetsarbete2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As consumers get increasingly impact on the market, companies must fight harder to find unique pieces to gain loyal customers, then it costs more to create new customer relationships than to maintain their current. As competition intensifies and it becomes more and more play-ers in the market, companies must fight for customer loyalty, here comes loyalty program and its importance in. The goal of this paper is to see how important a loyalty program can be for a company and compare customer perceptions to the company's own opinion. We have chosen to do a quali-tative study in the shape of an interview with the customer club manager at the company, as well as a quantitative survey in the shape of a survey to loyalty club members, in order to get the best results and to compare but also put these two against each other. When the response rate to the survey was very low, this gives the investigation a low reliability and thus should also be questioning member’s commitment to the club. In terms of results, you can clearly see that there are economic benefits such as discounts that customers demand, something that customer club is already well aware of. However, the re-sults are not consistent with the theory, which says that the non-economic benefits are most important. You can clearly see that the customer perception in comparison with the company match in broad terms. In order to get a higher profitability, the company should focus equally on all segments, something they currently don’t.

 • 307.
  Bertilsson, Linda
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Ring, Emma
  University of Skövde, School of Business.
  Etiska konsumenter: Gapet mellan intentioner och handlingar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Consumers’ intentions don’t always result in actions. This study focuses on ethical consumers in order to investigate why a gap between intention and action occur. Based on this an improved understanding for the underlying factors that impact buying behaviour is created. A delimitation has been made to focus this study on retail apparel and ethical and sustainable clothes. Some factors have been seen to be of bigger importance to the gap than others, such as price, lack of information and convenience. The results also imply that there is a missing trust from the consumers’ point of view when it comes to trusting what is communicated about ethical and sustainable work within the clothing industry.

 • 308.
  Beydon, Mimmi
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Lilja, Malin
  University of Skövde, School of Business.
  Rekrytera utan fördomar: En kvalitativ studie om hur rekryterare kan hantera svårigheter med omedveten diskriminering2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: People is often considered to be the organization's most important resource. For this reason, it is exceedingly important that the right candidate is being hired to the right company. It is not always quite easy to be objective as a recruiter in the choice of candidates. This is based on the fact that we humans may have a difficulty in distinguishing our personal opinions about the candidate from what is actually considered relevant in a recruitment context. People tend to like other people who share similar attitudes, personality traits and economic status as themselves. This in turn may lead recruiters to making hasty conclusions due to preconceptions and unconsciously create prejudices against candidates.

  Purpose: The purpose of this qualitative study is therefore to create an understanding of why recruiters have difficulties in making fair assessments of candidates and what they can do to deal with these difficulties in reducing the risk of unconscious discrimination. The reason for choosing this area is that despite the fact that there are research on how prejudices affect the assessment of other people, there are not many studies that highlight this from a recruitment context.

  Method: The empirical material of the study has been collected through interviews with recruiters from ten different companies in different industries. Theories and effects have been used in this study for the purpose of analysing interview answers and these are the following: the liking-similarity effect, balance theory, kompetensblomman (the competence flower), the halo effect, the devil effect and the five-factor model of personality.

  Conclusion: The results of the study have shown that the different companies make use of prejudices in recruitment unknowingly. It has been shown, among other things, that respondents views on candidates' appearance are a decisive factor in the recruitment process. However, it has also been shown that recruiters can work against prejudice by having clearly structured interview questions, so as not to risk asking irrelevant questions for the work positions concerned. A recruiter can also work against prejudices by having clear demands on the candidates they request. Those candidates who do not meet the requirements will therefore not be able to be called on interview.

 • 309.
  Bialecki, Veronica
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Olofsson, Markus
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Skatteundandraganden i kontantbranschen: En studie om hur Skatteverket upptäcker skatteundandragande och vilka åtgärder de vidtar2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skatteundandraganden inom kontantbranschen är ett stort problem. Restaurangbranschen är den bransch som är mest drabbad men det förekommer även i taxi- och frisörbranschen. Med kontantbranschen avses en verksamhet, där det mest förekommer kontanter och där köparna oftast inte har något intresse av kvitto. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur Skatteverket får kännedom om ett eventuellt skatteundandragande inom kontantbranschen. Utifrån den kännedomen har det varit intressant att även undersöka vilka åtgärder Skatteverket vidtar därefter.

  Skatteverket får reda på skatteundandraganden på en mängd olika sätt exempelvis genom att företaget inte fört personalliggare eller att skatterevisorerna fått in orena revisionsberättelser av de externa revisorerna eller genom anonyma tips från allmänheten. Skatteverket kan även genom kund- respektive kontanträkning hitta felaktigheter i företagens redovisning. Skatteverket kan genom en skatterevision avgöra om felaktigheterna har skett genom misstag och okunskap, eller om det har skett på ett avsiktligt sätt, för att företaget skall kunna stoppa undan kontanter som egentligen skall beskattas. Beror felen på avsiktlighet från företagets sida har de begått ett brott och skatterevisorn skall genast göra en anmälan till EBM.

  Genom att intervjua tre skatterevisorer samt två skatteinformatörer, har slutsatser kunnat dras att Skatteverkets arbete för att försöka bekämpa skatteundandraganden är mycket omfattande. Skatteverket har olika metoder de kan använda sig av för att försöka upptäcka skatteundandraganden. Det senaste är att det kommer en ny lag år 2010 som kräver att alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning skall ha certifierade kassaregister och då kommer Skatteverket ytterliggare ett steg närmare fusket inom framförallt restaurangbranschen som är den bransch där det förekommer mest skattefusk.

 • 310.
  Bidiwala, Nadya
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Att vistas ute på förskolans gård: Utegård som pedagogisk arena2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We live in a society where there is a lot of stress. Children experience on increasing level of stress that can be related to decreasing physical activity and to the fact that they spend more and more of their free time playing computer games or watching the television. This creates a bad habit among the young children, who rather sit down than move around. I assume it is important that the pre-school create such a habit for the children that they want to get outdoors and that outdoor play it is fun and exciting. The purpose of this study is to emphasize the pre-school teachers’ professional role for their pedagogical work in the pre-school playground. The three research questions answered are: (1) How do pre-school teachers’ reason about the educational work regarding children’s outdoor play in the pre-school playground? (2) How are pre-school teachers involved in the design of the pre-school playground in relation to the educational work with the children? And (3) what do they express related to their own participation in the design of the outdoor pre-school playground? The study sets out from the following concepts, children’s play, pre-school playground, outdoor activity and pedagogical work. The study is qualitative and based on interviews with pre-school teachers. The result showed that the pre-school playgrounds in this study, meet the children´s "natural" needs, where they can use their bodies in a natural way as, by running, jumping, playing and to cooperate, both in self-determined or controlled activities. Pre-school teachers’ interest in the outdoor environment design has contributed a great deal to children’s play and development. The study contributes to an insight into what the outdoor environment is about and how its design affects children's outdoor play and development.

 • 311.
  Bilgiç, Emrah
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Causal relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth in Turkey2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Although there is a considerable evidence on the link between Foreign Direct Investment (FDI) and economic growth in developing countries, the causal relationship of these two variables still remains an important question. This study attempts to examine the possible causal relationship between FDI and economic growth in Turkey, during the period 1992 (Quarter 2) – 2006 (Quarter 3). We employed the Johansen Cointegration and Granger Causality tests for detecting the long run or short run causality. Our results showed that there is no long run relationship between the variables, which led us to search the causality in the short run. However we couldn’t find any evidence for a causality running from FDI to economic growth or economic growth to FDI in Turkey.

 • 312.
  Binaku, Ramiz
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Turcinhodzic, Alen
  University of Skövde, School of Business.
  GRÖN MARKNADSFÖRING –KONKURRENSFÖRDELAR VID ARBETE MED GRÖNA PRODUKTER OCH GRÖN MARKNADSFÖRING: En studie ur företagets perspektiv2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine how textile companies are using "green arguments" in their marketing strategy and how these arguments affect the competitiveness on the market for each of the six companies.The survey that was conducted is based on qualitative interviews with managers responsible for environmental issues in the field of marketing. The purpose of the survey was to examine how companies are using “green arguments" in order to create competitive advantages. We have chosen to limit the study to the textile industry with the study being carried out in six different companies. The two main theories that make up most of the theoretical framework are Porters five forces and the marketing mix.The survey showed that companies today are using green arguments in their marketing strategy to gain competitive advantages, but only to a certain extent. All companies understood the importance of working proactively with environmental issues and with reducing the impact company activities have on the environment. However, the study also shows that the companies do not actively communicate their environmental work and the measures taken by the companies to their respective customer segments. The impression is that a lot of the environmental work is done mainly because companies do not want to fall behind their competitors and because it might turn out to be a competitive advantage in the future.

 • 313.
  Birgersson, David
  University of Skövde, School of Informatics.
  SKRÄCK OCH AVSKY: Att framkalla stötande känslor i skräck2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad olika fysiska avvikelser kring en humanoids ögon/syn kan framkalla stötande känslor, de fysiska avvikelser som undersöks är: sjukdom, stympning och mutation. Studien byggde bland annat kring teorier kopplade till attraktivitet och hälsa och undersökte hur man kan använda ohälsa för att väcka stötande känslor.Inför studien skapades totalt åtta porträtt, en för varje fysisk avvikelse samt kön. En enkät skickades sedan ut till män och kvinnor i åldrarna 18-29 där de fick ta ställning till porträtten genom att gradera dem utifrån en 7-siffrig skala.Resultatet i undersökningen visade att majoriteten av respondenterna upplevde den fysiska avvikelse mutation som mest stötande, detta på grund av dess omänskliga utseende. Det fanns dock en problematik kring användningen av 3D modeller i undersökningen, framtida arbete skulle gynnas av att använda ett annat medium, exempelvis fotografi.

 • 314.
  Birgersson, David
  University of Skövde, School of Informatics.
  Skräck och avsky: Att framkalla stötande känslor i skräck2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad olika fysiska avvikelser kring en humanoids ögon/syn kan framkalla stötande känslor, de fysiska avvikelser som undersöks är: sjukdom, stympning och mutation. Studien byggde bland annat kring teorier kopplade till attraktivitet och hälsa och undersökte hur man kan använda ohälsa för att väcka stötande känslor.

  Inför studien skapades totalt åtta porträtt, en för varje fysisk avvikelse samt kön. En enkät skickades sedan ut till män och kvinnor i åldrarna 18-29 där de fick ta ställning till porträtten genom att gradera dem utifrån en 7-siffrig skala.

  Resultatet i undersökningen visade att majoriteten av respondenterna upplevde den fysiska avvikelse mutation som mest stötande, detta på grund av dess omänskliga utseende. Det fanns dock en problematik kring användningen av 3D modeller i undersökningen, framtida arbete skulle gynnas av att använda ett annat medium, exempelvis fotografi.

 • 315.
  Birgersson, Jenny
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Nossler, Jenny
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Kommunikationens roll i matematikundervisningen: en studie ur ett lärarperspektiv2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det socialkonstruktivistiska synsättet på lärande och vikten av samspel och kommunikation som ett medel för lärande är idag mycket aktuellt. Det framhålls av både forskare inom pedagogik och i läroplaner. Följande studie har behandlat undervisningen i ämnet matematik, med utgångspunkt i hur kommunikation används som ett lärandeverktyg. Teorier om att kunskap är något som överförs till eleverna, traditionell förmedlingspedagogik, eller att det byggs upp främst genom enskild aktivitet, konstruktivism, får idag mindre intresse. Därför är det intressant att ta reda på i vilken grad dessa utgör en del av matematikundervisningen. Syftet med studien har varit att urskilja de lärandeteorier som synliggörs i matematikundervisningen, med utgångspunkt i hur de olika teorierna ser på kommunikation som ett lärandeverktyg. Fyra intervjuer med lärare i år två har utgjort underlag för den empiriska datainsamlingen. Resultatet visade att alla tre grundläggande lärandeteorier som studien utgått från utgör en del av lärarnas matematikundervisning. Det skiljer sig dock mellan lärarna i vilken grad dessa syns i deras utsagor om undervisningen och i vilken utsträckning kommunikation används som ett medvetet och problematiserat lärandeverktyg. Det är inte självklart att den lärandeteori som är mest omtalad för tillfället alltid är den bästa. En slutsats är också att ett kommunikativt klassrum inte uppstår automatiskt, det krävs exempelvis en inställning att alla kan bidra till varandras lärande och att eleverna får möjlighet att öva på sina kommunikationsfärdigheter.

 • 316.
  Birgersson, Jenny
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Nossler, Jenny
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Kommunikationens roll i matematikundervisningen: en studie ur ett lärarperspektiv2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A current theory of learning is the socio-cultural theory, which emphasizes the importance of social interaction and communication in children’s learning. This is highlighted from pedagogical researchers and also the national curriculum. The following study has dealt with the teaching in mathematics and emphasises the use of communication as a learning tool. Theories which claim that knowledge is something which can be easily transferred to students or constructed mainly through individual activity, constructivism, is today of minor interest. Therefore it is interesting to find out in which degree these theories are reflected in the mathematics education of today. The aim of this study is to identify different theories of learning which can be recognized from four teachers’ statements of their own teaching in mathematics. Our point of departure was the different theories view of communication as a learning tool. The empirical data collection has been performed by four interviews. The result is pointing out that the four teachers’ classroom work reflects all three of the fundamental learning theories, which has been the base of the study. Although there is a difference between the teachers, in what degree these theories “appear” in their lessons and how they consciously use communication as a learning tool. It is not clear that the most current learning theory always is preferable. A main conclusion is also that a classroom which is characterised of communication and dialogues does not occur by itself. An attitude that assumes that everyone can contribute to each other’s learning is required and that the students get opportunities to practise their communication skills is of great importance.

 • 317.
  Birgersson, Niklas
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Ekman, Marie
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Rättvist ledarskap inom kriminalvården2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att attribuera effekten av rättvist ledarskap på arbetstillfredsställelse då det saknats specifik forskning inom området. Studien genomfördes i ett verksamhetsområde inom kriminalvården. Studien syftade även till att undersöka effekten av rättvist ledarskap på turnover intention och förekomsten av psykosomatiska besvär hos de anställda. Totalt 103 kriminalvårdare besvarade enkäten som mätte ovan nämnda variabler. Resultaten visade ett signifikant positivt samband mellan samtliga former av rättvisa och arbetstillfredsställelse. Resultaten visade vidare ett samband att rättvist ledarskap leder till en minskning av psykosomatiska besvär och minskad grad av turnover intention.

 • 318.
  Bissioni, Madeleine
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Vårhall, Sara
  University of Skövde, School of Business.
  Aurén, Marielle
  University of Skövde, School of Business.
  Visuell exponering i butik: Hur kan butikschefer öka kundernas uppmärksamhet genom butikslayouten?2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 319.
  Bjurén, Annie
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hallner, Björn
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hållbar utveckling i ämnet biologi: En kvalitativ studie om hur grundskolelärare i årskurs 4-6 arbetar med hållbar utveckling.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is based on teacher’s interpretation of sustainable development in biology. The aim is to examine the grounds on which teachers choose methods and subject content. The teachers who were interviewed operate in grades 4-6. The interviews are semi-structured, which means that the themes were ordinated on a given interview guide, the questions are not posed by any predetermined order. The teachers who are included in the study are competent in biology, and the selection process is based on a convenience sample. The teachers got as advance information the purpose of the study. The results of the study show three different types of teachers with different approaches to sustainable development. The three approaches are: Sustainable development in everyday life, sustainable development from a global perspective as well as attitudes and values of sustainable development. Another category was added after further work with the results and that is the common part, it appears that discussion, awareness and the current debate on sustainable development are key components. The discussion highlights including how sustainable development involves the community and the teachers in the study adopts an educational approach to the area. The discussion also reveals the abilities that are important in the process of sustainable development. The study shows that the teachers provide and enable knowledge as a tool for students to have necessary skills to function in society for sustainable development. It is knowledge of pupils' individual ability to function in society in our common reference framework. Students practice and develop their ability to understand the consequences of different choices and lifestyles.

 • 320.
  Björegren, Johanna
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Karlsson, Malin
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Förskollärares syn på små barnsspråkutveckling: Återupprepa tills barnet erövrar det!2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We are two teacher students that have found it to be very interesting to study children inthe ages between one and three and their language development in preschool. We havechosen two put our focus on the gathering as a forum for linguistic development.During our trainee work of our education we have seen that preschool teachers look atthe gathering in different ways, and that they don´t always see it as a pedagogical tool tohelp children in with their linguistic development. When the amount of childrenincreases in the ward it can be difficult teach child the attention needed to stimulate thechild`s language development, we want to draw attention to the gathering. We chose toobserve three pre-school teachers and conduct interviews with these three, we selectedthree trained preschool teachers with varying lengths of work experience. We wanted tosee how they acted in the gatherings and find out what they did to promote children'slanguage development in the gathering. What we saw during our observations was thatthere were both singing and playing, but the pre-school teachers did not see thecollection as a tool but more as a way to entertain and inform children. We have studiedwhat is written about the gathering as an educational tool for children's languagedevelopment and found that it can advantageously utilize the gathering by playing wordgames, reading, and let the children talk to their friends in a way that the pre-schoolteacher would. Here they have the opportunity to step in and control what they wanttheir children to take part and practice but do so in a way that is fun for the kids. Wehave discussed and compared our results with what previously researchers andphilosophers have written. We want to encourage this study to see the collection as atool that has great potential in today's pre-school work, and that it is important not toforget the very youngest children just by having gathering that focus on the olderchildren, but working with collections of all ages.

 • 321.
  Björk, Dennis
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Skoglund, Malin
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Kundlojalitet: påverkas lojaliteten hos en person med synskador av en dagligvarubutiks butiksmiljö i val av butik?2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att behålla lojala kunder är viktigt för många företag och butiker då de lojala kunderna anses vara mer lönsamma än att rekrytera nya. Det har under senare år ägnats mycket tid att förstå vad som påverkar kunders lojalitet. Uppsatsens undersökning bygger på att beskriva hur lojaliteten hos en person med synskador påverkas av dagligvarubutikernas butiksmiljö i val av butik. Personer med funktionsnedsättning fråntas ofta möjligheter som för andra kunder är självklara genom brister i butiksmiljön. Konsumenterna går till de butiker som inte försvårar deras sätt att utföra sin handel. I och med att kunden också registrerar ett helhetsintryck över företagets värderingar, beteenden och synliga faktorer påverkar detta i valet av butik.

  Uppsatsen har till syfte att genom kvalitativa undersökningsmetoder, öppna individuella intervjuer och butiksobservationer undersöka om lojaliteten hos en person med synskada påverkas av en dagligvarubutiks butiksmiljö i val av butik. Syftet är vidare att beskriva hur personerna påverkas och analysera detta med utgångspunkt från Dick & Basus lojalitetsindelning (Dick AS & Basu, K 1994). I ett större perspektiv syftar uppsatsen till att fungera som underlag och/eller inspiration till butiker som har intresse av att arbeta med butiker som är tillgängliga och anpassade för alla samhällets individer, framförallt synskadade personer.

  Utifrån de resultat studien producerat har vi kommit fram till att svaret på vår undersökning visar sig vara att butikernas miljö spelar roll, i form av att förenkla urvalet av butik vid konsumtion av dagligvaror. Efter att ha analyserat svaren från intervjuerna kan vi konstatera att service från besök i butikerna är det primära i butiksmiljön som påverkar beteendet hos en person med synskada. En god, hjälpsam och kunnig personal tycks vara det som spelar störst roll i beteendet av lojalitet för de synskadade utifrån vår studie. Butiksmiljön spelar också en stor roll, då det är en avgörande faktor i val av butik.

 • 322.
  Björk, Sanna
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Klang Schönborg, Rebecka
  University of Skövde, School of Business.
  Miljöanpassade inköp: Tre familjeägda företags drivkrafter, hinder och arbetssätt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The climate is changing and extreme weather are more common now than before, and as a reaction of that the environment has become more important to take in to consideration then before. The environment is spoken about on media every day and we are reminded to take care of it just as often. Companies have the most impact on the environment and therefore it is important that they care for it as well. The hardest struggle for companies is that they always search for economic growth but simultaneously should not harm the environment more than necessary, and in this matter the purchase function has a possibility to influence by purchase products that has been made in a more environmentally friendly way. 

  The aim of this study is to examine how companies works with environmental purchasing, which forces drives the environmental purchasing forward, what obstacles are there to slow down the development rate and what possible methods are there for the purchasing function to become more environmentally friendly. These questions are also our problem questions which will be answered in the end of this study. We chose to interview three family owned businesses in different sizes that all seemed in the steel industry so we could make a fair comparison between the companies and our theoretical framework and between themselves. We found some common denominator in forces and obstacles among the companies. We also found differences, one company wanted to become more environmentally friendly to show it up for customers – it’s an external force. Another force was to work with the company’s environmental goals – an internal force and which approach the companies used to purchase more environmentally friendly was highly dependent on company size.

 • 323.
  Björk Stiernström, Gabriel
  University of Skövde, School of Informatics.
  Video tutorials for artists in the entertainment industry: A comparative study of what makes a video tutorial effective2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research explores video tutorials for concept artists in the entertainment industry. Through websites such as Gumroad tutorials are today being sold and the problem is that there is no guarantee of the quality of the tutorials and people simply have to rely on the description of the product. The research question is: What is an effective video tutorial for concept artists in the entertainment and game industry and what elements contribute to what makes it effective? Five video tutorials were created based on a comparative study, and discussed during qualitative interviews with novice and proficient artists. The results say that parallels can be drawn between a person's proficiency, the content and the structure of the tutorial. If you understand these parallels you are able to create effective tutorials for specific audience groups.

 • 324.
  Björkgren, Caroline
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Johansson, Anna
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Läxan som ett medierande redskap: En kvalitativ studie om samarbetet mellan skola och hem ur ett lärarperspektiv2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to take part of and analyze teachers´ experiences of cooperation with legal guardians concerning the support to students in their process of doing homework. We aimed to identify factors of importance for cooperation between schools and homes and look into teachers´ visions to develop this. The study is based on qualitative interviews with six active primary teachers. We have utilized a socio-cultural and social-ecological perspective in our interpretation on the empirical material. The result shows that the teachers believe that there is a significant importance to have this cooperation between schools and home regarding homework. Homework is presented as a mediating tool for cooperation where the students´ surrounding world, school and home are brought together. Homework as a mediating tool is a tool colored by our culture and is used for communication. Important factors for the cooperation between schools and homes are

  clearness and approach, which means providing information, giving homework on time, having open communications and transparency.

 • 325.
  Björkholm, Viktor
  University of Skövde, School of Informatics.
  Jakt på gamifcation: En stuide om påverkan av gamification2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Context: Hunters report in vildata.se. Viltdata.se is owned by the Jägareförbundet. In recent hunting seasons, report rates in the country have decreased. Gamification means to introduc motivationtechniques usually found in videogames to futher motivate users to use the system.

  Research Question: What impact can a gamified Viltdata.se have on hunters to report in Viltdata?

  Purpose: Gamification may be an appropriate way to increase reporting in Viltdata, but investigating how gamification affects users is required. The purpose of the study is to identify and analyze how gamification affects hunters who uses Viltdata. Can gamification be a convenient way to increase reporting to wild data.

  Method: In the study, a qualitative study is conducted in the form of an experiment and qualitative study in the form of interviews. Participants are hunters who previously used wildlife data. The collected material during the studys is compared with previous research done on gamification.

  Conclusion: After analysis of materials from experiments, interviews and previous research there is enough evidence to claim that gamification works and can be received with a good attitude of the user.

 • 326.
  Björklund, Carina
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Jonsson, Malin
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Ett arbete som präglas av ständig oro och stor försiktighet: en kvalitativ socialpsykologisk studie om lärarnas erfarenheter av ekonomisk utsatthet i skolan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A societal problem in Sweden is that more and more families are living in poverty. This study has its startingpoint in the term relativepoverty which implies that poverty is related to the social context of the individual. The study is based on a teacher's perspective, with the aim of gaining a deeper understanding of how teachersrespond topupils living in financial vulnerability, and how the pupil´s self-esteem might be strengthen by the teachers’ treatment. Symbolic interactionism constitutes the theoretical framework. With help of the concepts loocking-glass-self and the generalized other, it explains how the student's self-esteemmight be strengthened. The study is of a qualitative approach with semi-structured interviews as a tool. The studies sample consists of 11 teachers’working at the lower and middle schoolsseven different municipalities in Sweden. The result shows that the teachers´ responses can be demonstrated on the basis of two head themes; how the teacher perceive and respond an individual pupil and how they respond towards the social environment. The first theme is characterized by an overall teachers ‘concern over the pupils who lived in poverty, and a work that requires great caution toward these pupils. The second theme includesa normalizing and inclusive daily work to create an inclusive and supporting milieu.

   

 • 327.
  Björlin, Nadia
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Maliqaj, Denis
  University of Skövde, School of Business.
  Emotionella och identitetsskapande fördelar: Innebörden av fördelarna enligt varumärkeskonsulterna2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare år har de emotionella och identitetsskapande fördelarna blivit starkt eftertraktade i varumärken. Att som företag inneha ett varumärke, vars produkter enbart innehar funktionella fördelar, är inte längre konkurrenskraftigt. Därför är det extra viktigt att betona de emotionella och identitetsskapande fördelarna i varumärkets värdeerbjudande. Genom denna utveckling, har varumärkeskonsulternas kunskaper blivit allt mer eftertraktade, då dessa förstår hur konsumenten tänker och hur arbetet skall utformas för att attrahera konsumenterna med fördelarna som hjälp.

  Syftet med studien har varit att redogöra för vad innebörden av de emotionella och identitetsskapande fördelarna är för konsumenter. Detta har gjorts med hjälp av att intervjua sex stycken ledande varumärkeskonsulter med mångårig erfarenhet inom detta verksamhetsfält. Kvalitativa undersökningar i form av telefonintervjuer har gjorts med varumärkeskonsulterna, som klargjort hur innebörden av fördelarna påverkar konsumenten genom andra varumärkesbegrepp. Resultatet har pekat på att de emotionella och identitetsskapande fördelarna definieras olika och har olika användningsområden för den enskilde konsumenten. De emotionella fördelarna ämnar att framkalla känslor inom konsumenten gentemot det valda varumärket. Att fördelarna är introverta och icke-verbala, exemplifieras av att en konsument köper ett par Calvin Klein-kalsonger för att få en känsla av fräschör, trots att plagget inte kan beskådas av omgivningen.

  De identitetsskapande fördelarna betonar istället de sociala aspekterna av varumärkesnyttjandet. Fördelarna är självexpressiva och extroverta, alltså skall de nyttjas av konsumenten för att uttrycka dennes identitet mot omgivningen. Att dessa skall nyttjas i en social kontext för att visa vad konsumenten vill stå för och identifiera sig med, är innebörden av fördelarna för konsumenten. En konsument som exempelvis köper en Porsche för att uppvisa sig själv i en eftertraktad bil med syftet att upplevas mer fysiskt attraktiv, är signifikativt för detta. 

  Slutsatsen som kan dras är att de emotionella och identitetsskapande fördelarna är svårdefinierade men viktiga enligt varumärkeskonsulter för att nå ut till dagens konsument. Konsumenter vill numera ha en emotionell koppling till sina köp och därför är det extremt viktigt att betona båda fördelarna i ett varumärkes värdeerbjudande. Det har aldrig varit så aktuellt och avgörande att som företag arbeta med de emotionella och identitetsskapande fördelarna, som det är idag. 

 • 328.
  Björn, Jenny-Ann
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Thörnqvist, Angelica
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Vilken enskild faktor har störst påverkan vid val av dagligvaruhandel?2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Many daily purchasing decisions involve purchases for the home and for our daily living. Food, toilet paper and other necessary goods are often purchased at the same store over and over again. For what reason do we return to the store to perform the purchase of what can count as the most regular products we use?This paper focuses on finding differences and similarities between men's and women's shopping behavior and for which reasons they choose to shop at the grocery stores that they have chosen as their primary.To answer the question if men and women indicate the same factor as the most influential factor in the choice of grocery store we conducted two surveys on each 72 respondents. A study was conducted in municipalities with populations between 1,000 - 30 000. Another study was conducted in large cities with populations over 30 000.Based on these studies we have concluded that there are some similarities between male and female shopping behavior, as both men and women believes that the location is the single most influential factor and that the store should be close to home, but also the differences that men are not as price sensitive as women or that they prefer to spend less time in the grocery stores.

 • 329.
  Björserud, Elin
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Lärares uppfattningar av individanpassad undervisning2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  According to the curriculum (Lgr11) and Education Act (SFS 2010:800) is the teacher's assignment to individualize their education. These policy documents are clearer about the individualized education than previous policy documents have been. My experience was that this wasn´t done fully as it should. With this as background, I wanted to investigate teachers' understanding of individualized education. This made my purpose to examine and study the teachers' different conceptions of individualized education. This, I chose to do through a qualitative approach to interview data collection techniques. The study was based on phenomenography. The study has four active teachers interviewed. The results showed two different conceptions of individualized education: Individually tailored teaching as a general principles of teaching and individualized education as a utopia. What became clear in the results is that the category Individually tailored teaching as a general principle of teaching is the category most frequently occurring in the empirical material. The teachers expressed that they use a lot of individualized education as a general principle of teaching. Before the study, I assumed that teachers in the greater would see the personalized education as a utopia, as something they wanted to work with, but felt they had time, resources or opportunities. When analyzing the relationship between the different positions, was it clear that the category Individually tailored teaching as a general principle of teaching can be seen in a student perspective as more developed than the category Individually tailored teaching as a utopia.

 • 330.
  Bladelius, Anna
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Dubbla yrken: En intervjustudie om vilka kompetenser som är betydelsefulla för yrkeslärare2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Instructors who have to deal with sharing her knowledge of the industry so that students are enabled to perform the craft. They also have an educational role to teach and instruct in the craft. Program goals emphasize aspects is the ability to carry out the profession. How to deal with professional teachers of their dual roles, they feel that they have dual roles? Purpose of this study is to examine what skills trainers in the hotel - and restaurant program is experiencing significant to become a professional instructors. This is an interview where I chose to interview three instructors in the hotel - and restaurant program. The results indicate that as instructors is to have expertise in two professions, and industry expertise, and teaching vocational skills. The first three aspects of teacher stress has been linked to the industry, and about the importance of basic skills and work experience, to be stress problem solver as well as curiosity and interest in own professional development. The other two are more related to the educational challenge and about being flexible and well-prepared and the importance of good student and parental contact. At the same time be noted that these competencies also overlap, according to the analysis of their evidence. They do not feel that they have dual roles, they feel that there is a role to be instructors of dual and wide areas of expertise.

 • 331.
  Blake, Christopher
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Östman, Britt-Marie
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Relationer och projekt: En studie av det mellanmänskliga i det rationella2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Projects are often spoken of in the terms of rational systems. However, some researchers point out the relevance of viewing projects as sets of relationships. Little is published about what aspects of relationships that are important for the managing of projects. We have argued for the necessity of such research. With previous research, our case study and interviews we indentified communication, responsibility, cooperation, togetherness and trust as important relational aspects in projects.

  The overall perceived success for projects in this case, was increased with the adoption of new agile methods. These new methods clearly favored communication and togetherness. We wish to present a perspective that will view projects as people and their relationships.

 • 332.
  Blixt, Sofia
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Johansson, Maria
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  MAGISKT MED LÄSSTUND: En studie om pedagogers och barns uppfattningar om läsning i förskolan2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  We are intrested in what role the children’s book has in preschool and if the teachers and the children had some thoughts on why reading matters. Because of this, we attempted to find out the teachers’ and the childrens’ opinions on reading in preschool and if, and how, they differ. We did a qualitative study and we interviewed six teachers and 18 children. Our study is based on the social cultural perspective. The teachers used the children’s book as a tool to further various facets of the childrens’ knowledge, for example language development, fantasy and factual knowledges. The children, on the other hand, thought that they read in preschool just for fun. Something that the teachers and the children agreed on was that it’s the teachers that choose the books at the organized reading times. But the children were allowed to choose books when they were the initiators of the reading during the free times.

 • 333.
  Blomquist, Yohan
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Savas, Emel
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Spång, Michaela
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Ledarskapsstilar: En jämförelse av ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor2011Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport fokuserar på vilka skillnader och likheter det finns mellan ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor. Rapporten använder sig av ett statistiskt underlag som tagits fram med hjälp av beteendeprofileringsverktyget Interpersonal Dynamics Inventory (IDI). Dessutom har ett flertal intervjuer genomförts med utvalda ledare inom privat och offentlig sektor. Rapporten undersöker vilka ledarskapstilar som finns och vilka som är vanligast förekommande. Rapporten tar även upp viktiga faktorer som skiljer den privata sektorn från den offentliga.

  Syftet med denna rapport är att identifiera skillnader och likheter vad gäller ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor. Dessutom redogör rapporten för ett antal orsaker som bidrar att det finns skillnader och likheter mellan de båda sektorerna. Den teoretiska referensramen utgår från teorier som fokuserar på traditionella ledarskapsstilar och vad som omfattas av privat respektive offentlig sektor, dessa jämförs i sin tur med statistik och intervjuer.

  Undersökningen visade att skillnaderna mellan privat och offentlig sektor inte var stora vad gäller ledarskapsstilar. Samma typ av ledarstil var vanligast bland chefer oavsett vilken sektor som granskades.

 • 334.
  Blomstrand, Evelyn
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Eklund, Ellen
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Rollen som pappa i fokus: En kvalitativ socialpsykologisk studie om mäns upplevelser av rollen som pappa2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Swedish society is characterized of an ongoing gender equal debate where the government through social policy measures is actively working on equating men and women. There have been many changes about how fatherhood and the father's role is portrayed in the society which results in new attribute to the father’s role. This qualitative study aims to describe how men experience their role as a father in contemporary time. The study uses ten semi-structured interviews as an instrument. Role-takingand socialization, norms and gender roles and role-conflict, social normsand gender roleis constituted as theoretical framework. The sample consists of men who have children born after the latest revision of parental leave insurance 2016-01-01 and are cohabiting with the child’s mother. The data were analyzed by using a phenomenological analysis. The result showed that the men perceived their role as a father as being characterized by responsibility, participation and equal to the other parent. The men perceived that it took time to socialize in to the role as a father were the social environment, norms and also their own fathers role affected them when taking on the role as a father. The traditional gender roles are changing which results in transformed attitudes from the social environment where mainly the employers supporting approach was described to encourage the respondents to take out parental leave. 

 • 335.
  Bobar, Amela
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Caperman, Oskar
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  The phenomenon of motivation within an employment & staffing company: A qualitative study at Proffice2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: This study concerns motivation to work and aims to contribute to a better understanding about the area. Motivation is however complex to understand. The complexity can be illustrated by, still to date there exists no single accepted definition about the meaning of motivation. As long as motivation means different things it will be a difficult area to study.

  Since individuals have different needs and are motivated by different factors, makes the area even more complex to study. Since money makes it possible to acquire different things and satisfy some of the human needs, it is also considered by some to be motivating, why we chose to include wage in our study as well.

  The study has been applied to an employment & staffing companym, to contribute with a better understanding about motivation in this kind of company in practice since the working conditions differ somewhat from a traditional employment where individuals work directly for their employer.

  Problem area: -What motivates individuals to work for an employment & staffing company?

  - What effect does the wage have on employee motivation in an employment & staffing company?

  Purpose: The purpose with the study is to gain a better understanding about motivation to work and the relationship between wage and motivation in an employment and staffing company.

  Method: We chose to conduct a qualitative study at Proffice where we interviewed four permanently employed consultants.

  Conclusions: Individuals have different needs and are motivated by different things which makes it difficult to draw general conclusion about motivation. The individuals in this particular study were pleased with the variation of jobs since it allowed them to develop and learn new things which in turn can be motivating. The factors that the individuals were unsatisfied with were the lack of security with the employment and the social relations to colleagues and employer, aspects that in turn can have a negative effect on motivation when not satisfied.

  Despite that the majority of the individuals in the study were dissatisfied with the wage it did not seem to have a negative effect on their performance since they would not been able to remain for such a long time at their current mission if they had not performed well at the job. Although the dissatisfaction seemed to have a negative effect on motivation to stay within the employment & staffing company in the long run.

  Recommendations for further studies: Further studies on the subject could be performed using other methods to conduct the research since the results are very much dependent on the methods used. Another approach could be to include respondents from other offices. Since we only included permanently employed respondents the study could also be further developed by involving probationary employed.

 • 336.
  Bodegård Gustafsson, Rebecca
  University of Skövde, School of Informatics.
  Big Data Arkitekturer: En studie om tekniska och organisatoriska för- och nackdelar vid val av Big Data arkitektur.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The explosion of social media, the use of smartphones and the fact that people are always online today leads to a constant increase in data-production. This data is not just large but it also has a high velocity and variety, which makes it hard for conventional systems, like relational databases, to handle. This data, that cannot be handle with conventional methods, is called Big Data and the study in this report is looking into different ways to handle Big Data and more specific:

  What pros and cons are there, concerning technological and organizational aspects, for a company or organization to change from a relational database to a Big Data solution based on the same technology (the relational model) or to change to an implementation of MapReduce?

  There are several technologies that can handle Big Data on the market today. One of these are Apache Hadoop, which is a distributed files system (DFS) that uses a programming model called MapReduce. There are also other systems based on classic database systems, like relational database systems (RDBMS), for example Postgres-XL, a Big Data solution based on PostgreSQL.

  The study in this report will explore pros and cons for a company which is already using relational database systems to make the change to a similar technology like Postgres-XL or if they should make the change to a newer technology like an implementation of MapReduce, for example Apache Hadoop. To look into this a number of organizational and technological aspects have been identified and then used to evaluate an implementation of Mapreduce and a parallell database based on the relational model in a case study and a literature-study.

  From an organizational point-of-view this study shows that it in many ways is better för a company or organization to keep using the relational model and therefore make the change to for example Postgres-XL, while it from a technological perspektiv is better to make the change to an implementation of MapReduce like Apache Hadoop. However the technological and organizational pros and cons do often cancel each other out and therefore the question of which technology is preferable depends on whether the company or organization think that the organizational or technological aspect are more important. 

 • 337.
  Boers, Börje
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Go East! How family businesses choose markets and entry modes when internationalising2016In: International Journal of Globalisation and Small Business, ISSN 1479-3059, E-ISSN 1479-3067, Vol. 8, no 4, p. 333-354Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates the choices of foreign markets, international market selection (IMS), and the respective entry modes, entry mode selection (EMS), for family firms internationalisation by using in-depth case studies of two family-owned newspaper companies. These decisions are studied from the Uppsala-stage model perspective. The purpose is to understand how and why family firms choose IMS and EMS when internationalising from a risk perspective. This study shows that IMS and EMS can at times be the consequence of one decision which may be the result of opportunistic behaviour. The decision reflects the risk preferences of owning families when selecting markets and entry modes. The explored family firms use contrasting approaches as they choose IMS and EMS according to different logics. Psychic distance leads to certain international market selection, but there is not a given preference for low distance. Instead, the entry mode selection reflects the dominant risk perception of the owning families. A preference for direct entry modes corresponds to the owning families risk perception and need for control. Accordingly, IMS and EMS are two steps, but the order of these is not given, i.e. after an entry mode is chosen this may be applied irrespective of the market to be entered. Business model and acquisition are highlighted as alternative entry modes, giving control to family firms. Thereby, this study expands those prior and increases the understanding of the peculiarities of family firm internationalisation.

 • 338.
  Boers, Börje
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Heteronormativity and the family firm: Will we ever see a queer family business?2017In: Gender and Family Entrepreneurship / [ed] João J. Ferreira, Vanessa Ratten, Veland Ramadani, Robert D. Hisrich, Leo-Paul Dana, London and New York: Routledge, 2017, 1, p. 171-182Chapter in book (Refereed)
 • 339.
  Boers, Börje
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Internationalization of regional newspaper companies: two examples2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Newspaper companies and other media companies are under pressure as their traditional business model is challenged. Some companies try to compensate by entering new markets, i.e. to internationalize. This strategy increases their presence in old and new media markets and segments. This paper problematizes how two family owned newspaper companies internationalize from two perspectives, i.e. an ownership perspective and an industry perspective. Empirically, the paper draws on two examples of family owned newspaper companies. Semi-structured interviews with owners, managers and editors have been conducted domestically and in the respective foreign market. Archival data has been used to complement the interviews. Both companies started as regional newspaper companies and have reached leading positions in their distribution area. Whereas one company entered the Eastern European market in the 1990s the other company focused on domestic expansion and small scale, international joint ventures in the later 2000s. From an ownership perspective it becomes visible that the family owners are initiating and supporting the internationalization process. In one company, an owner manager was in charge for the internationalization process which can be seen as a success factor. In the other company, the owners were not actively involved which is reflected in the relatively poorer results. From a newspaper industry perspective the study shows that synergies are possible by syndication of content across languages within the same industry as well as business models (printing).These perspectives contribute to the developing body of literature in the field of media management on internationalization and ownership.

 • 340.
  Boers, Börje
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Learning to professionalize: handling tensions in a family owned newspaper business2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims at understanding the professionalization process of a Swedish family owned newspaper from a generational perspective. Professionalization is a much debated topic within the family business field. Family ownership is still common in the Nordic countries.  But the consequences and implications are not well understood and despite its presence the issue of family ownership is rarely discussed in the academic field. Media studies discuss professionalization but mostly focusing on the journalistic profession. Ownership and ownership transition have only recently been discussed.

   Empirically, the paper draws on an in depth case study of a family owned newspaper company. Semi-structured interviews with owners, managers, board members, and editors have been conducted. The interviews were complemented with secondary material, e.g. annual reports and biographies. Four generations are discussed with regards to professionalization processes.  The study shows that competence and learning are factors influencing the professionalization process across generations.  Competence is divided into cultural and formal competence. Learning is categorized as experiential learning which increases over generations. Formal competence and structures become important, increasing the risk for alienation between the owners and the business.  Professionalization of ownership structures and roles has consequences for family, ownership and business. The paper contributes to the limited research on family ownership in media management research.

 • 341.
  Boers, Börje
  University of Skövde, School of Technology and Society. Jönköping International Business School.
  The codetermined family business: a paradox?2013Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  This work in progress paper introduces codetermination as phenomenon to the family business field. The study aims at exploring the role of employee-representatives in boards of non-listed family businesses and thereby contributes to understanding ownership and governance processes in family businesses.

 • 342.
  Boers, Börje
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  A founder's heritage: the development of organizational identity2019In: Journal of Small Business and Entrepreneurship, ISSN 0827-6331, E-ISSN 2169-2610, Vol. 31, no 1, p. 73-95Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to understand how a former family firm strategically makes use of the founder's legacy to preserve its organizational identity. Following a single case study approach, it draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data. We show how central organizational activities are affected by a founder's heritage long after the formal exit has taken place, illustrating the central, enduring, and distinctive elements of organizational identity a founder has. Regardless of ownership forms, the family company founder's legacy is used to legitimize new owners and maintain the organization's identity. However, centripetal moves complicate the preservation of the organizational identity, whereas a high focus on value leveraging in another ownership form opens up for centrifugal approaches which strengthen the entrepreneurial dimension of organizational identity.

 • 343.
  Boers, Börje
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  A founder’s heritage: the development of psychological ownership2017Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  ObjectivesIs a founder “leaving” an organization by selling it, or are there aspects of the founder left even though, the founder does not have a formal occupation or ownership in the organization?Will there be a legacy of the founder and how will this affect the psychological ownership? What is the founder’s heritage from a psychological ownership perspective?The purpose is to understand the consequences of a business sale of the founder and from a psychological ownership perspective.

  Prior WorkDrawing on the work of psychological ownership and founder heritage, the work combines important literatures to shed light on an important empirical phenomenon, i.e. the exit of a founder/entrepreneur and its consequences for the organization.

  ApproachThis study follows a single case study approach and draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data.

  ResultsWe show how central activities are affected by a founder’s heritage over long time after the formal exit has taken place. We illustrate the development of a founder’s psychological ownership before and after he has formally sold the legal ownership.

  Implications and ValueThe paper aims at contributing to the entrepreneurial and founder exit-literature by adding a process perspective. Unlike it is sometimes assumed in the entrepreneurship literature is an exit not necessarily a clear-cut and once and for all decision. The paper contributes also psychological ownership literature by highlighting its continuity after the formal sale of the legal ownership and its consequences for the organization.

 • 344.
  Boers, Börje
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future. CeFEO@JIBS.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Family business, resilience and regional culture: Examples from Sweden2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The present study examines two regions in the south west of Sweden. A number of factors which are of significant importance in creating resilient family businesses as well as regions are identified. The study is based on a literature investigation and on 60 interviews of leaders in business and communities. Thereby, the study contributes to the scarce literature on resilience in family businesses and the interdependence with regional culture. Resilience in this paper refers to a particular type of economic and structural crisis which has not been considered before. We highlight similarities and differences of two regions in Sweden which have distinct regional cultures. These cultures support the development of resiliency. However, owning families as facilitators for organizational resilience play the central role. Their closeness and involvement in the business allows them to act fast and take decisions quickly which makes them more resilient.

 • 345.
  Boers, Börje
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Family businesses as venture capitalists: the exception that proves the rules?2016Conference paper (Refereed)
 • 346.
  Boers, Börje
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Remembering the Founder in Times of Ownership and Leadership Changes2016In: RENT Proceedings 2016, Antwerp, 2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives

  Is a founder “leaving” an organization by selling it, or are there aspects of the founder left even though, the founder does not have a formal occupation or ownership in the organization?

  What are the motives of a founder to sell his organization? Will there be a legacy of the founder and how will this affect the organization’s identity? By questioning ‘who were we?’ or ‘who have we been?’ the relevance of organizational history becomes apparent. But how does this work in practice when a founder is not any longer part of the dominant coalition of the organization?

  The purpose is to understand the heritage of a founder, and the consequences for the organizational identity when the founder exits.

  Prior Work

  Drawing on the work of entrepreneurial exit and organizational identity, including imprinting, the work combines important literatures to shed light on an important empirical phenomenon, i.e. the exit of a founder/entrepreneur.

   

  Approach

  This study follows a single case study approach and draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data.

   

  Results

  We show how central activities are affected by a founder’s heritage over long time after the formal exit has taken place. We illustrate this by analyzing the consequences of changes in ownership and leadership after the founder’s exit. The founder becomes an artefact which allows to signal continuity and discontinuity depending on the different owners’ perspectives.

   

  Implications and Value

  The paper aims at contributing to the entrepreneurial and founder exit-literature by adding a process perspective. Unlike it is sometimes assumed in the entrepreneurship literature is an exit not necessarily a clear-cut and once and for all decision. The paper contributes also to the organizational identity literature by highlighting the central role a founder can have for an organization.

 • 347.
  Boers, Börje
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Brunninge, Olof
  University of Jönköping.
  Giving Up The Family Name While Staying A Family Business: The Family Business As Acquirer2018Conference paper (Other academic)
 • 348.
  Boers, Börje
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Brunninge, Olof
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Nordqvist, Mattias
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Going private: A socioemotional wealth perspective on why family controlled companies decide to leave the stock-exchange2017In: The Journal of Family Business Strategy, ISSN 1877-8585, E-ISSN 1877-8593, Vol. 8, no 2, p. 74-86Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Our purpose is to understand the process of ‘going private’ decisions in family firms by applying a socioemotional wealth (SEW) perspective, specified in the following research questions: how do socioemotional wealth considerations influence owning families’ decisions to delist their publicly-listed companies? How do socioemotional wealth considerations change after the delisting of a firm? Based on case studies of two family firms, we elaborate upon the balancing of socioemotional and financial wealth considerations by the family owners, the assessment of which changes over time. Ultimately, we propose that the experiences from being listed can lead to the reevaluation of financial, as well as socioemotional, wealth considerations. By delisting, the companies reclaim independence and control, and the identity as a private family-owned firm becomes once again pronounced. We develop the SEW-perspective by viewing the decision to delist as a mixed gamble, in that owning families have to weigh personal and financial losses against SEW gains, thereby indicating how SEW-considerations change over time. We find that owning families are willing to sacrifice current SEW, accepting current financial losses for prospective increased SEW. Additionally, in this study we extend the argument that decisions to leave the stock market are tradeoffs between competing factors.

 • 349.
  Boers, Börje
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Brunninge, Olof
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Nordqvist, Mattias
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Going private: Why family controlled, publicly-listed companies decide to leave the stock-exchange2015Conference paper (Refereed)
 • 350.
  Boers, Börje
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Melin, Leif
  Jönköping International Business School.
  Family business: A duality perspective on organizational identity in family businesses2015In: Proceedings IFERA 2015, Hamburg: Hamburg Institute of Family Owned Business , 2015, p. 107-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Organizational identity has become a popular topic in family business research. Yet, there is little research accounting for the peculiarities of family businesses. Organizational identity research is dominated by the view of Albert and Whetten (1985) and the question of what organizational identity is. Little attention has been devoted to understand how organizational identity is constructed in family businesses. We draw on case studies and use a dualities perspective. This perspective builds on three dualities which are common to family businesses, i.e. formality-informality, independence-dependence, and historical paths-new paths.

45678910 301 - 350 of 2036
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf