his.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 3525
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Beischer, Martin
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Kvalitet Konceptuella Modeller: ett ramverk1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det här examensarbetet handlar om konceptuella modeller. En modell är en abstraktion av en vald del av verkligheten i vilken det är möjligt att fokusera på och lyfta fram det som anses viktigt och bortse från det som inte är viktigt. En konceptuell modell är en sådan abstraktion av ett informationssystem.

  De konceptuella modellerna är de modeller som ska ligga till grund för design och implementation av informationssystemet, men de ska också ligga till grund för diskussion med övriga intressenter till det kommande informationssystemet. Detta ställer stora krav på de konceptuella modellerna eftersom de både måste vara avancerade nog för att ligga till grund för designen och implementationen och enkla nog för att kunna ligga till grund för diskussion med intressenterna. Att denna tvådelade inriktning krävs beror oftast på att de flesta intressenter inte har lika stor kunskap inom detta område som de experter som har tagit fram och dessutom arbetar med de konceptuella modellerna.

 • 302.
  Bellinder, Tobias
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Scrabble-AI: En Scrabble-AI med inriktning på ”Fun-AI”2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Scrabble är ett populärt korsordsliknande brädspel som funnits på svenska sedan 1950-talet. Datorprogram som spelar Scrabble har funnits sedan och 1980-talet. De flesta har haft som fokus att spela så optimalt som möjligt och utmana de bästa mänskliga spelarna. Det här arbetet undersöker hur man kan skapa en ”Fun-AI” för Scrabble som fokuserar på spelarens upplevelse och som lämpar sig för alla spelare oavsett nivå. Tre enkla AI-spelare skapas genom att använda grundläggande egenskaper som karakteriserar mänskligt spel. Utvärderingen visar att en relativt outvecklad AI tas för en människa av försökspersoner som spelat matcher mot AI-spelaren. Arbetet kan användas som grund för att gå vidare och utveckla AI:n genom att modellera fler och mer avancerade beteenden hos mänskliga spelare.

 • 303.
  Bellmyr, Simon
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  SPEL OCH DESS NARRATIV: Berättelser i digitala offline-rollspel2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det är uppenbart att narrativ används i spel, inte minst i offline-RPG:n (ORPG:n), där berättelserna är vad som står i centrum. Samtidigt som dessa är ett välkomnatfenomen har de också en tendens att passivisera spelaren och påverka känslan avfrihet. I hur hög grad de gör detta är till viss del subjektivt och därför är det av viktvad som motiverar ORPG-spelaren till spelandet. Denna studie har utvecklat tvåspelprototyper som baseras på motivationerna immersion respektive prestation föratt påvisa motivationsgruppernas preferenser. Studien har fokuserat på att ta reda påhur stor vikt de båda grupperna lägger på känslan av frihet, och haft som hypotes attkravet är högre hos prestationsmotiverade spelare. Av utvärderingen att döma gårdet inte att med säkerhet falsifiera eller bekräfta detta.

 • 304.
  Bellogín, Alejandro
  et al.
  Iniversidad Autńoma de Madrid, Madrid, Spain.
  Said, Alan
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Information Retrieval and Recommender Systems2019In: Data Science in Practice / [ed] Alan Said, Vicenç Torra, Springer, 2019, p. 79-96Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter gives a brief introduction to what artificial intelligence is. We begin discussing some of the alternative definitions for artificial intelligence and introduce the four major areas of the field. Then, in subsequent sections we present these areas. They are problem solving and search, knowledge representation and knowledge-based systems, machine learning, and distributed artificial intelligence. The chapter follows with a discussion on some ethical dilemma we find in relation to artificial intelligence. A summary closes this chapter.

 • 305.
  Bellogín, Alejandro
  et al.
  Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, Spain.
  Said, Alan
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Recommender Systems Evaluation2018In: Encyclopedia of Social Network Analysis and Mining / [ed] Reda Alhajj, Jon Rokne, Springer, 2018, 2Chapter in book (Refereed)
 • 306.
  Benaissa, Samir
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hitta en metod som stöd vid mätning av konsekvenser vid driftstopp i ett företags eller organisations kritiska IT-system.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens företag och organisationer blir alltmer beroende av informations- och kommunikationsteknologi. Att använda IT-stöd är ett måste för att klara av den hårda konkurrens som råder på marknaden. IT är för de allra flesta företag ett viktigt hjälpmedel. IT är av stor betydelse vid lagerstyrning, leverantörsanalyser, beställningssystem, produktionsstyrning, orderbehandling, datorstödd konstruktion, ruttplanering och projektplanering. I och med införsel av IT ökar sårbarheten på företaget och organisationer avsevärt. Därmed blir företag och organisationer alltmer sårbara vid driftstopp i dessa IT-stöd.

  Organisationer och företag vet oftast vad som händer och vilka avdelningar som påverkas vid ett driftstopp men inte hur de ska mäta konsekvenserna, exempelvis förluster i tid eller pengar.

  Detta arbete bygger på en undersökning som gjorts genom en fallstudie där intervjuer använts som teknik för att samla information. Totalt femton intervjuer har genomförts på två företag. Resultatet av undersökningen visar en framtagen metod som stöd vid mätning av konsekvenser vid driftstopp i ett företags eller organisations kritiska IT-system. Sammanfattningsvis innebär den framtagna metoden nya möjligheter inte bara för att mäta konsekvenser av driftstopp utan även möjligheten att kunna följa upp förändringar som görs i system, kunna jämföra olika system sinsemellan eller att kunna föra statistik på frekvensen kring antalet driftstopp samt kunna se hur allvarliga driftstoppen är grafiskt. Genom att göra schablonmässiga mallar för olika konsekvenser t.ex. olika typer av kostnader går dessa att integrera i metoden för att få fram olika typer av kostnader.

 • 307.
  Bendej, Aram
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Kartläggning av fysiska säkerhetsåtgärder, skiljer dessa sig mellan små och stora företag2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fysisk säkerhet är idag en av hörnpelarna när det gäller säkerhetsarbete. Denna säkerhet bör tillämpas hos alla företag som vill ha sina tillgångar och viktiga data skyddad. Organisatorisk säkerhet och logisk säkerhet är andra säkerhetsaspekter som bör

  kompletteras med den fysiska säkerheten. I detta arbete kommer fysiska säkerhetsåtgärder att tas upp och användas i undersökningen. Eftersom litteraturen ger en generell bild av dessa samt att företagens aspekter inte tas upp syftar arbetet till att kartlägga de fysiska säkerhetsåtgärderna hos företagen, samt att ta reda på om dessa säkerhetsåtgärder skiljer sig mellan stora och små företag. Angreppssättet till arbetet har varit användande av en intervjuundersökning. Arbetets resultat visar att skillnader

  förekom i olika avseenden men att det även fanns likheter. Största anledningarna till användning av en säkerhetsåtgärd berodde på kostnader, relevans och hot.

 • 308.
  Benediktsson, Elís Ingi
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Detection and analysis of megasatellites in the human genome using in silico methods2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Megasatellites are polymorphic tandem repetitive sequences with repeat-units longer than or equal to 1000 base pairs. The novel algorithm Megasatfinder predicts megasatellites in the human genome. A structured method of analysing the algorithm is developed and conducted. The analysis method consists of six test scenarios. Scripts are created, which execute the algorithm using various parameter settings. Three nucleotide sequences are applied; a real sequence extracted from the human genome and two random sequences, generated using different base probabilities. Usability and accuracy are investigated, providing the user with confidence in the algorithm and its output. The results indicate that Megasatfinder is an excellent tool for the detection of megasatellites and that the generated results are highly reliable. The results of the complete analysis suggest alterations in the default parameter settings, presented as user guidelines, and state that artificially generated sequences are not applicable as models for real DNA in computational simulations.

 • 309.
  Bengtegård, Alfons
  University of Skövde, School of Informatics.
  Push tjänster och plattformsoberoende ramverk2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 310.
  Bengtsson, Anders
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Transaktionshantering i RDB2 V0.9711997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten belyser arbetet med att välja ut en transaktionsstrategi för RDB2 version 0.97. Arbetet med att välja ut denna transaktionsstrategi fokuseras på de två strategierna tvåfaslåsning samt tidsstämpelalgoritm.

  Ett flertal varianter av dessa transaktionsstrategier har identifierats, vilka sammanbinder olika för och nackdelar hos strategierna. De egenskaper som en transaktionsstrategi bör uppfylla för att väljas är:

  att lösa verifierings problemen: förlorade uppdateringar, temporära uppdateringar, felaktiga summeringar samt upprepade läsoperationer

  att vara fri från deadlocks

  att ha en acceptabel effektivitet nivå,

  att möjliggöra testning av problemen ovan, dvs användar initierade transaktioner skall vara möjligt att införa.

  Den strategi som valdes var en variant av tvåfaslåsning, nämligen multiversion. Denna variant löser inte problemet med förlorade uppdateringar men samtliga övriga verifieringsproblem. Varianten skulle, enligt [EN94], vara fri från deadlock, detta visades vara ett tvivelaktigt påstående. I avseende på effektivitet ansågs denna multiversion tvåfaslåsning vara en av de effektivaste av de tillgängliga varianterna, dessutom finns det möjlighet att implementera användar initierade transaktioner vilket möjliggör testning av verifierings problemen praktiskt.

  Då det inte lyckades att fullständigt integrera transaktionsstrategin i RDB2 V0.97 fanns det ingen möjlighet att testa dessa påståenden praktiskt. Denna testning skedde då endast på en teoretisk nivå, där resultaten visades vara goda.

  Slutsaten av detta projekt var att denna metod var den mest lämpade att integrera i RDB2 V0.97, då detta inte kunde verifieras praktiskt.

 • 311.
  Bengtsson, Björn
  University of Skövde, School of Informatics.
  Dynamisk Kollisionsundvikande I Twin Stick shooter: Hastighetshinder och partikelseparation2019Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I examensarbetet jämförs undvikande av kollision och tidsefektivitet mellan det två metoderna hastighetshinder och partikelseparation i spelgenren Twin stick shooter. Arbetet försöker besvara frågan: Hur skiljer sig undvikandet av kollision och tidseffektiviteten mellan metoderna hastighetshinder och partikelseparation, i spelgenren twin stick shooter med flockbeteende? För att besvara frågan har en artefakt skapats. I artefakten jagar agenter en spelare medan agenterna undviker kollision med andra agenter, dock eftersträvar agenterna att kollidera med spelaren. I artefakten körs olika experiment baserat på parametrar som har ställts in. Varje experiment körs en bestämd tid och all data om kollisioner och exekveringstid för respektive metod sparas i en textfil.   Resultatet av experimenten pekar på att partikelseparation lämpar sig bättre för twin stick shooters.  Hastighetshinder kolliderar mindre men tidsberäkningen är för hög och skalar dåligt med antal agenter. Det passar inte twinstick shooter då det oftast är många agenter på skärmen.  Metoderna för undvikandet av kollision har användning till radiostyrda billar och robotar, samt simulation av folkmassa.

 • 312.
  Bengtsson, Erik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Analoga representationer vid verksamhetsbeskrivningar1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag påpekas mer och mer att användaren skall vara delaktig vid utvecklandet av in-formationssystem. Ett systemutvecklingsprojekt kan generellt sägas ha ett antal faser: En förstudie, en genomförandedel och någon form av efterarbete. Fokus i denna rap-port riktas mot förstudien där det görs en analys av problemdomänen. Eftersom beslut som tas i senare delar av projektet är väldigt beroende av hur väl problemdomänen är beskriven är det viktigt att mycket tid läggs ned på att se till att denna beskrivning är korrekt. För att kunna beskriva problemdomänen har systemutvecklaren en mängd beskrivningstekniker till sin hjälp. En typiskt beskrivningsteknik är uppbyggd av ett antal rektanglar, cirklar, romboider etc som kan vara svåra för en lekman att lära sig och förstå. När problemdomänen är beskriven måste användaren verifiera att detta är korrekt gjort. Om användaren inte är väl insatt i hur beskrivningsteknikerna är upp-byggda får denne svårt att göra en korrekt verifiering. Denna rapport diskuterar huru-vida en beskrivningsteknik uppbyggd på analoga representationer kan vara mer för-delaktig än en traditionell (symbolisk) beskrivningsteknik. En minnestest har utförts, med målet att undersöka om analoga representationer underlättar förståelse i jämförel-se med symboliska representationer. Innan försöket genomfördes gjordes ett antagan-de att förståelse och minne har ett starkt samband. Testet misslyckades med att visa någon signifikant skillnad mellan symboliska och analoga representationer. Orsaken till försökets utfall diskuteras i de senare delarna av rapporten.

 • 313.
  Bengtsson Fröberg, Anton
  University of Skövde, School of Informatics.
  Visuell identifikation av musik2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att kunna identifiera musik baserat på vad man hör är uppenbart, att identifiera musik på vad vi ser, en tolkning av ljudet, är noterbart svårare. Att kunna veta om musik spelas och vad för musik det då är som spelas är något som markeras som viktigt ifall man har nedsatt hörsel, att kunna visuellt se musik kan ge tillgång till just det. Ett experiment har genomförts för att försöka svara på frågan ifall det är möjligt att särsklija olika sorters musik med hjälp av visualiseringar av musiken, det visar sig att det är möjligt i en kontrollerad och skräddarsydd miljö men att det kan visa sig svårare i verkligenheten att implementera ett verktyg för detta.

 • 314.
  Bengtsson Jürisalu, Martin
  University of Skövde, School of Informatics.
  Webbgeografiska informationssystem och Javascript: Lokalrenderade vs servergenererade kartor i praktiken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Webbgeografiska informationssystem är populärt på internet. Många stora företag erbjuder karttjänster, exempelvis Google som erbjuder en tjänst som kallas maps. Maps är i dagsläget väldigt populär och hanterar massa olika tjänster. Bland dessa tjänster finns bland annat navigering och lokaliseringsverktyg. Detta arbete har i syfte att kunna undersöka olika strategier och metoder som skulle kunna användas för att kunna skapa en så tidseffektiv (exekverings- och renderingstidsmässigt) kartapplikation som möjligt.

  Två stycken huvudapplikationer har skapats i syfte att analyseras, utvärderas och jämföras. De två applikationer använder sig utav olika tekniker som heter servergenerering och lokalrendering. Utöver servergenerering och lokalrendering så används även olika filformat i de olika applikationer. Applikationen som bygger på servergenerering använder sig av rastergrafik i PNG format. Applikationen som bygger på lokalrendering använder sig av vektorgrafik i SVG format.

  Resultatet som presenteras i detta arbete visar att de olika teknikerna som används i de olika applikationer lämpar sig bra till olika saker. Det vill säga att rastergrafik har en viss fördel gentemot vektorgrafik och vice versa.

 • 315.
  Bengtsson, Per
  University of Skövde, School of Informatics.
  Intuitivt kontrollschema: En möjlighet till ökad lärbarhet för spelkontroller2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spelare behöver lära sig kontrollera ett spel innan de kan få en god upplevelse, men det kan ofta vara svårt att lära sig använda en handkontroll. Naturlig mappning, affordance och tutorials hjälper enbart i vissa fall. Det finns dock indikationer på att intuitiva kontroller skulle kunna fungera, men ingen forskning inom området existerar. Detta arbete syftar till att jämföra lärbarheten hos två olika kontrollscheman, där det ena utvecklats för att vara intuitivt för nyblivna spelare. Kvalitativa och semistrukturerade intervjuer användes för att undersöka vad som är ett intuitivt kontrollschema. En prototyp av ett spel skapades, och denna kunde spelas med båda kontrollschemana. Genom att observera hur nyblivna spelare använde kontrollschemana utvärderades och jämfördes deras respektive lärbarhet. Resultatet visade att det intuitiva kontrollschemat förefaller ha högre lärbarhet än det alternativa kontrollschemat. Problem att hitta lämpliga deltagare samt med utvecklingen av det icke intuitiva kontrollschemat gör dock att arbetets trovärdighet är diskutabelt.

 • 316.
  Bengtsson, Per
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Simulering av medeldistanslöpning med artificiella neuronnät och belöningsbaserad inlärning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet är att simulera tävlingar på medeldistans mellan löpare med en strategi att vinna och undvika muskeltrötthet. Löparna ses som agenter vars strategi realiseras med ett artificiellt neuronnät (ANN) som med sensorer, avstånd till mål och agentens trötthet beräknar bidragande kraft och styrriktning. Agentens ANN tränas med en belöningsbaserad inlärning baserad på genetiska algoritmer och trötthetsalgoritmen är en uppskattning av hur mjölksyra påverkar muskeltrötthet.

  Resultaten visar att av alla agenter som utvecklats för tävling mot klockan i s.k. time trial har alla haft samma strategi och hittat samma ideala kraft för att minimera tiden. Utvecklingen av agenter för simulation av flera agenter samtidigt har varit mer komplicerad eftersom agenterna påverkar varandra och agenternas strategi har varit olika. Multiagenterna blev också mindre robusta än singelagenterna men utvecklade beteenden som påminner om en realistisk tävling i medeldistanslöpning.

 • 317.
  Bengtsson, Simon
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Att uttrycka karaktär med rörelsekaraktäristika: En studie i att förenkla variation i karaktärsanimering med hjälp av Rudolf Laban2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Känslan och trovärdigheten en animerad karaktär i film eller spel förmedlar är viktig för ett bra resultat. Denna känsla och trovärdighet är dock något som är svårt att nå fram till. Med hjälp av teorier från en koreograf och dansteoretiker vid namn Rudolf Laban undersöker detta arbete om det går att lättare hitta fram till en bra karaktär. Åtta gångcykler har skapats utifrån Labans åtta rörelsekaraktäristika,  alla gestaltade med samma figur. Dessa gångcykler har sedan använts för att besvara frågeställningen om det med en neutral figur går att visa på karaktär, endast genom rörelser. Gångcyklerna har sedan visats upp för deltagare i en enkätundersökning där de har fått betygsätta hur väl de tycker att var och en av de åtta cyklerna passar in på tre förutbestämda stereotypa karaktärer, ”superhjälten”, ”skurken” och ”narren”. Med arbetets resultat som grund kan framtida arbete bana väg för karaktärer med trovärdiga rörelser.

 • 318.
  Benjaminsson, Richard
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Ljudlokalisering genom tidsmätning av inkommande amplitudhöjningar på en PC2004Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks möjligheterna till ljudlokalisering i två dimensioner då en standarddator används. En enkel algoritm föreslås för att beräkna tidsskillnadsvärden (TDOA-värden) mellan mikrofoner med hjälp av DirectSound och en vanlig PC med fyra mikrofoner inkopplade. Algoritmen bygger på tidsmätning av amplitudhöjningar i inkommande ljudsignaler. Då TDOA-värden beräknats av föreslagen algoritm används en lokaliseringsmetod för att beräkna en ljudkällas koordinater. En analytisk granskning görs av två sådana metoders känslighet för felberäknade TDOA-värden. Utifrån granskningen väljs sedan en av metoderna. Föreslagen algoritm och vald metod används vid implementering av en lokaliseringsapplikation med vilken två experiment genomförs. Vidare används den precision som erhålls i experimenten tillsammans med tidigare arbetens precisionsvärden för en utvärdering. Denna utvärdering fastställer om det går att få lika bra, eller bättre precision, med föreslagen algoritm som vid användningen av mer avancerad signalbehandling för att bestämma TDOA-värden. Resultatet av arbetet visar tydligt på att det inte går att få lika bra precision med föreslagen algoritm som i tidigare arbeten.

 • 319.
  Benlamri, Rachid
  et al.
  Lakehead University, Canada.
  Berri, Jawad
  Etisalat University College, United Arab Emirates.
  Atif, Yacine
  Massey University, New Zealand.
  Context-Aware Mobile Learning on the Semantic Web2008In: Advances in Ubiquitous Computing: Future Paradigms and Directions / [ed] S. Kouadri Mostefaoui, Z. Maamar and G. M. Giaglis, IGI Global, 2008, p. 23-44Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter focuses on the theoretical and technological aspects of designing mobile learning (m-learning) services that deliver context-aware learning resources from various locations and devices. Context-aware learning is an important requirement for next generation intelligent m-learning systems. The use of context in mobile devices is receiving increasing attention in mobile and ubiquitous computing research. In this research work, context reflects timeliness and mobility to nurture pervasive instruction throughout the learning ecosystem. In this context of ubiquity that is supported by a new generation of mobile wireless networks and smart mobile devices, it is clear that the notion of context plays a fundamental role since it influences the computational capabilities of the used technology. In particular, three types of context awareness are being considered in this work —platform-awareness, learner-awareness, and task-awareness. In this research work, these contextual elements are defined at the semantic level in order to facilitate discoverability of context-compliant learning resources, adaptability of content and services to devices of various capabilities, and adaptability of services to task at hand and interaction history. The work presented in this chapter contributes towards this direction, making use of the progress in Semantic Web theory and mobile computing to enable context-aware learning that satisfies learning timeliness and mobility requirements.

 • 320.
  Bennet, Christian
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Sjögren, Jörgen
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Philosophy and mathematics education2013In: Modus Tolland: En festskrift med anledning av Anders Tollands sextioårsdag / [ed] Filip Radovic & Susanna Radovic, Göteborg: Göteborgs universitet , 2013, p. 9-23Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 321.
  Bennet, Christian
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Sjögren, Jörgen
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, Health and Education.
  The Viability of Social Constructivism as a Philosophy of Mathematics2013In: Croatian Journal of Philosophy, ISSN 1333-1108, E-ISSN 1847-6139, Vol. XIII, no 39, p. 341-355Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Attempts have been made to analyse features in mathematics within a social constructivist context. In this paper we critically examine some of those attempts recently made with focus on problems of the objectivity, ontology, necessity, and atemporality of mathematics. Our conclusion is that these attempts fare no better than traditional alternatives, and that they, furthermore, create new problems of their own.

 • 322.
  Bennett, Jack
  University of Skövde, School of Informatics.
  A Scalable Recommender System for Automatic Playlist Continuation2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As major companies like Spotify, Deezer and Tidal look to improve their music streamingproducts, they repeatedly opt for features that engage with users and lead to a morepersonalised user experience. Automatic playlist continuation enables these platforms tosupport their users with a seamless and smooth interface to enjoy music, own their experience,and discover new songs and artists.This report details a recommender system that enables automatic playlist continuation;providing the recommendation of music tracks to users who are creating new playlists or curatingexisting ones. The recommendation framework given in this report is able to provide accurateand pertinent track recommendation, but also addresses issues of scalability, practicalimplementation and decision transparency, so that commercial enterprises can deploy such asystem more easily and develop a winning strategy for their user experience. Furthermore, therecommender system does not require any rich and varied supply of user data, instead requiringonly basic information as input such as the title of the playlist, the tracks currently in the playlist,and the artists associated with those tracks.To accomplish these goals, the system relies on user-based collaborative filtering; a simple, wellestablishedmethod of recommendation, supported by web-scraping and topic modellingalgorithms that creatively use the supplied data to paint a more holistic image of what kind ofplaylist the user would like. This system was developed using data from the Million PlaylistDataset, released by Spotify in 2018 as part of the Recommender Systems Challenge, evaluatedusing R-precision, normalised discounted cumulative gain, and a proprietary evaluation metriccalled Recommended Song Clicks, that reflects the number of times a user would have to refreshthe list of recommendations provided if the current Spotify user interface was used tocommunicate them. Over an 80:20 train-test split, the scores were: 0.343, 0.224, and 15.73.

 • 323.
  Bennysson Nord, Cecilia
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Creating and Maintaining Well Being: The Relaxation Response at Work2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Numerous studies have presented physical and psychological benefits of meditation. Many of these are due to the so called Relaxation Response. In our study, we compared a concentrative meditation practice and a relaxation practice to investigate potential differences in the elicitation of the Relaxation Response. The study was performed during 12 weeks on 15 subjects employed by the Police Authority. We measured the subjective well-being, according to the Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), and by reading blood pressures. The descriptive analysis of the results, supports that the Relaxation Response is elicited by meditation and, although weaker, by physical relaxation. An elicited Relaxation Response is, however, maintained by relaxation. We also looked at the possibilities of introducing these practices in the work environment. There are several issues to deal with if the methods are to be applied in the work environment, mainly creating the time and place for the employees.

 • 324.
  Berg, Fredrik
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Abnormala beteendestörningar och stereotyper hos djur i fångenskap.: Enrichment ett sätt att motverka?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 325.
  Berg, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Distansarbete: räcker lagstiftningen/krävs avtal?1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar distansarbete som arbetsform. Inriktningen på rapporten är hur den svenska lagstiftningen och avtal kan används vid arbetsformen. Rapporten inleds med en genomgång av begreppet distansarbete och de olika former av distansarbete som finns. Vad rapporten avser med distansarbete är att en arbetstagare arbetar hemma hel- eller deltid med stöd av data- och telekommunikation. Arbetstagaren arbetar med en uppkoppling mot företaget, där han eller hon kan hämta och skicka information.

  Vidare går rapporten igenom fakta som berör frågeställningar som; vilka kan arbeta hemma?, vilka personliga förutsättningar underlättar för att arbeta på distans?, vilka är motiven för att företag inför distansarbete?.

  Argument som är för och emot distansarbete tas upp. Argumenten är uppdelade i fördelar och nackdelar för den enskilde individen och företaget. Det följer också en diskussion om hur samhället påverkas av att människor börjar att arbeta på distans.

  Den problemformulering och de frågeställningar som rapporten behandlar är:

  - Hur kan den befintliga lagstiftningen användas vid arbetsformen distansarbete?

  - Vad säger lagen om distansarbete?

  - Vilka lagar berörs av arbetsformen?

  - Vad säger fackföreningarna om distansarbete?

  - Vad kan behöva regleras genom avtal mellan arbetstagare och arbetsgivare?

  Det följer en redovisning över vilka möjliga metoder det finns för att lösa frågeställningarna. Jag valde att söka information genom en litteraturstudie samt med intervjuer. Intervjuundersökningen genomfördes för att få fram fackföreningarnas uppfattning om distansarbete som arbetsform.

  Vidare följer en analysdel där jag analyserar de fakta jag fått fram genom litteraturstudien och intervjuerna. Analysdelen bearbetar en lag i taget och till sist fackföreningarnas åsikter om distansarbete.

  Mina slutsatser av examensarbetet är att den lagstiftning som nu reglerar distansarbete som arbetsform kan användas. Det finns luckor i lagstiftningen som behöver regleras med avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Anledningen till att luckorna finns är att lagstiftningen är skriven för en arbetstagare med fast arbetstid, fast arbetsplats och kan kontrolleras av arbetsgivaren.

 • 326.
  Berg Junker, Maria Constance
  University of Skövde, School of Bioscience.
  Neural correlates of romantic love and romantic attachment2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the field of neuroscience, being in love and feeling romantically attached to a partner is described as a dynamic process. Romantic love may be viewed as a motivational system, changing throughout time and place, fluctuating on the interest and motivation of the individual. Early memories and attachment towards a caregiver, lay the foundation for later attachment behavior, also known as attachment styles. In this thesis, an exploratory approach is present. The thesis aims to introduce and describe the neural correlates of romantic love and romantic attachment. Brain regions concerned with reward, emotion and thought processing, such as the reward circuitry network of the brain and the limbic system, are being investigated. So are other brain areas involved in romantic love and romantic attachment. Research findings suggest that brain areas responsible for affection, emotional control, learning, memory and social judgment are all involved in the complex processes of being in love and feeling romantically attached. These findings are represented by the involvement of the frontal lobe, cerebral cortex, limbic system, orbitofrontal cortex, and hippocampus, anterior cingulate cortex (ACC), ventral tegmental area (VTA), caudate tail, including the reward pathways of the brain. Distribution and regulation of neurotransmitters such as; vasopressin, oxytocin, dopamine, corticosterone and serotonin are all present in the state of romantic  attachment and romantic love. Overlapping evidence confirms the involvement of the reward circuitry network, together with the limbic system as crucial in the formation and maintenance of a romantic relationship.

 • 327.
  Berg Marklund, Björn
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Emergent Learning: Peer collaboration and learning in user driven environments2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this project is to examine how collaboration in groups of children change from a face-to-face emergent environment to a computer mediated emergent environment. To examine this, a methodology was devised in order to track individual group members‟ contributions to exercises performed by the group. Groups of five children built structures out of LEGOs and in the game Minecraft, and through the devised tracking method, data from the different exercises were juxtaposed with each other and compared in order to determine how the collaborative patterns within the groups varied depending on what exercise they were partaking in. The results of this research is that the computer based emergent system was experienced as more engaging and immersive, and that it fostered continuous discovery and problem solving throughout the game session, which wasn‟t the case in the LEGO exercise.

 • 328.
  Berg Marklund, Björn
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Flow i multiplayerspel2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att undersöka hur Csikszentmihalyis teorier kring optimala upplevelser, eller flow-upplevelser, kan appliceras på praktisk speldesign. I arbetet kombineras Csikszentmihalyis definition av begreppet flow med Jenova Chens riktlinjer för flow-uppmuntrande design i singleplayerspel för att ge underlag för framtagandet av ett brädspel i vilket applicerbarheten hos deras teorier och riktlinjer på multiplayerspel undersökts. För att teorierna och riktlinjerna effektivt skulle kunna undersökas utvecklades det tre olika versioner av brädspelet som alla innehåller olika element som, enligt Csikszentmihaly och Chen, bör alstra flow. Ett flertal spelgrupper fick spela dessa tre versioner och via enkätundersökningar och intervjuer förmedla hur de upplevde de olika versionerna, både som individuella produkter och i jämförelse med varandra. De data som erhålldes från dessa undersökningar indikerade på att nivån av kontroll spelaren har över sin spelsituation spelar en väldigt avgörande roll i hur han eller hon upplever spelaktiviteten i sin helhet.

 • 329.
  Berg, Markus
  University of Skövde, School of Informatics.
  Privat molnlagring i arbetet: En fallstudie om hur ett IT-företaghanterar att anställda använder privatmolnlagring för arbetsrelateradinformation2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this work, a case study was made on one company that is working with IT. The study was made to see how an IT company mitigates and handles the problem that employees use their private cloud storage to store work related information. A survey was sent to three different departments at the company to examine what employees think about private cloud storage and work related information and how and if it differs between different departments. One interview was also made with one informant from the same company to compare with the results from the survey. A second interview with another company was also made to validate the result from the first interview.The results from the survey showed that employees do store or have stored work related information in their private cloud storage, despite that the company policies forbid it. One of the departments that the survey was sent to was the information security team. It can be assumed that employees that work with information security have better understanding about security regarding information and how it should be stored. Despite that did the results show that the information security team was the department that used private cloud storage the most, compared to the other departments. The results from the interviews shows that the companies at least have policies on how and where the employees are allowed to store work related information. One company in particular works really hard and continuously to educate and enlighten its employees to take great care when dealing with work related information.

 • 330.
  Berg, Sofia
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. IFM Theory and Modelling, Div. of Theoretical Biology, Linköping Univ., Linköping, Sweden.
  Christianou, Maria
  IFM Theory and Modelling, Div. of Theoretical Biology, Linköping Univ., Linköping, Sweden.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Ebenman, Bo
  IFM Theory and Modelling, Div. of Theoretical Biology, Linköping Univ., Linköping, Sweden.
  Using sensitivity analysis to identify keystone species and keystone links in size-based food webs2011In: Oikos, ISSN 0030-1299, E-ISSN 1600-0706, Vol. 120, no 4, p. 510-519Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Human-induced alterations in the birth and mortality rates of species and in the strength of interactions within and between species can lead to changes in the structure and resilience of ecological communities. Recent research points to the importance of considering the distribution of body sizes of species when exploring the response of communities to such perturbations. Here, we present a new size-based approach for assessing the sensitivity and elasticity of community structure (species equilibrium abundances) and resilience (rate of return to equilibrium) to changes in the intrinsic growth rate of species and in the strengths of species interactions. We apply this approach on two natural systems, the pelagic communities of the Baltic Sea and Lake Vättern, to illustrate how it can be used to identify potential keystone species and keystone links. We find that the keystone status of a species is closely linked to its body size. The analysis also suggests that communities are structurally and dynamically more sensitive to changes in the effects of prey on their consumers than in the effects of consumers on their prey. Moreover, we discuss how community sensitivity analysis can be used to study and compare the fragility of communities with different body size distributions by measuring the mean sensitivity or elasticity over all species or all interaction links in a community. We believe that the community sensitivity analysis developed here holds some promise for identifying species and links that are critical for the structural and dynamic robustness of ecological communities.

 • 331.
  Berg, Sofia
  et al.
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Dept of Physics, Chemistry and Biology, Div. of Theoretical Biology, Linköping Univ., Linköping, Sweden.
  Pimenov, Aexander
  Weierstrass Inst., Berlin, Germany / Environmental Research Inst., Univ. College Cork, Cork, Ireland.
  Palmer, Catherine
  Weierstrass Inst., Berlin, Germany.
  Emmerson, Mark
  School of Biological Sciences, Queen's Univ. Belfast, Belfast, United Kingdom.
  Jonsson, Tomas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. Dept of Ecology, Swedish Univ. of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden.
  Ecological communities are vulnerable to realistic extinction sequences2015In: Oikos, ISSN 0030-1299, E-ISSN 1600-0706, Vol. 124, no 4, p. 486-496Article in journal (Refereed)
 • 332.
  Bergdahl, Jenny
  University of Skövde, School of Informatics.
  Användarens önskade upplevelse vid behandling av social fobi med virtual reality2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Social fobi är en ångeststörning som i stor utsträckning påverkar livet hos den som är diagnostiserad. Kärnan i social fobi ligger i rädslan att bli granskad och riskera att göra bort sig eller bli förlöjligad. Den behandlingsmetod som visats vara mest effektiv i behandling mot social fobi är kognitiv beteendeterapi (KBT). Det är en tidsbegränsad och nutidsorienterad psykoterapi där patienten lär sig både kognitiva och beteenderelaterade färdigheter som behövs för att denne adaptivt ska kunna fungera i både inter- och intrapersonella världar. I takt med att teknologin utvecklas blir det möjligt att flytta terapin till en virtuell miljö, där patienten kan exponeras för de stimuli som de anser vara ångestframkallande. Denna behandingsform kallas för Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) och tar terorier inom KBT och förflyttar dem till en miljö i virtual reality. User experience-mål beskriver den önskade upplevelsen hos användaren när denne interagerar med interaktiva system. UX-mål delas upp i pragmatiska och hedoniska aspekter. Resultatet av studien blev två pragmatiska och två hedoniska UX-mål som beskriver den önskade upplevelsen hos användaren när denne behandlas med VRET mot social fobi. De framtagna målen visar att känslor av kontroll, realism, belöningar och utmaningar är det som användarna anser vara de viktigaste aspekterna när en mjukvara för behandling av social fobi ska designas.

 • 333.
  Bergenius, Mikaela
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences.
  Cadigan, Noel
  Memorial University of Newfoundland, Canada.
  Gröhsler, Tomas
  Johann-Heinrich von Thünen-Institute, Germany .
  Holmgren, Noél
  University of Skövde, School of Life Sciences. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Morgado, Cristina
  International Council for the Exploration of the Sea, Denmark.
  Pönni, Jukka
  Finnish Game and Fisheries Research Institute, Finland.
  Raitaniemi, Jari
  Finnish Game and Fisheries Research Institute, Finland.
  Storr-Paulsen, Marie
  DTU Aqua - National Institute of Aquatic Resources, Denmark.
  Trenkel, Verena
  Ifremer Nantes Centre, France.
  Report of the Inter-Benchmark Protocol for Herring in Subdivision 30 (IBP Her30): 11–15 March 2013, By correspondence2013Report (Refereed)
  Abstract [en]

  The Inter-Benchmark Protocol for Herring in Subdivision 30 (IBP-Her30) worked by correspondence  between  February  28  and  March  28  2013. Verena Trenkel  (France) served as Chair with invited expert Noel Cadigan (Canada). There were six participants. The objectives of the groups were to review the work carried out in response to the benchmark working group WKPELA in 2012.

 • 334.
  Bergenius, Mikaela
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Institute of Coastal Research, Öregrund.
  Holmgren, Noél
  University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. University of Skövde, School of Life Sciences.
  Comparison of methods and results for the estimation of a sustainable harvest rate for the Bothnian Sea herring2012In: Report of the Benchmark Workshop on Pelagic Stocks (WKPELA 2012): 13–17 February 2012, Copenhagen, Denmark, International Council for the Exploration of the Sea (ICES) , 2012Chapter in book (Refereed)
 • 335.
  Bergfeldt André, Frans
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Från abstraktion till hyperrealism: En historisk exposé av stridsvagnsanimationer i elektroniska spel2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats presenterar en historisk exposé kring den visuella och tekniska utvecklingen av stridsvagnsanimationer. Detta med fokus på perception och kognition utifrån definitionerna abstraktion, realism och hyperrealism. Uppsatsen ämnar förklara i bild, text och rörlig media hur utvecklingen sett ut och hur långt den har nått. För att åstadkomma detta har en analysmatris tagits fram, ur vilken valda beståndsdelar i spelen Battlezone, Battle Tank och Battlefield 1942 dissekeras. För att ytterligare påvisa kontrasten i utvecklingskurvan, har jag haft Craft Animations och deras verktyg till min hjälp. Verktyget och resultaten detta genererar, analyseras med hjälp av samma analysmatris som för spelen.

  Resultatet visar en tydlig kontrast i utvecklingen, där Craft Animations verktyg representerar vad vi idag kan kalla för hyperrealism.

 • 336.
  Bergfeldt, Niclas
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hansson, Andreas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Evolutionary pressure on developing simple languages2004Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The interest for studying the origin and development of language has increased greatly in the last decades. For a language to be developed the production and understanding of it must co evolve, otherwise the users will not be able to understand each other. Here, we show that the co-evolution of language production and understanding promotes the development of an efficient language, where the efficiency is measured in terms of number of symbols needed to transmit a message and distinguish it from other possible messages. We also show how agents evolve a very simple language in order to solve the task at hand, even though the simplicity is never enforced in any way.

 • 337.
  Bergfeldt, Niklas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Cooperative Robotics: A Survey2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This dissertation aims to present a structured overview of the state-of-the-art in cooperative robotics research. As we illustrate in this dissertation, there are several interesting aspects that draws attention to the field, among which 'Life Sciences' and 'Applied AI' are emphasized. We analyse the key concepts and main research issues within the field, and discuss its relations to other disciplines, including cognitive science, biology, artificial life and engineering. In particular it can be noted that the study of collective robot behaviour has drawn much inspiration from studies of animal behaviour. In this dissertation we also analyse one of the most attractive research areas within cooperative robotics today, namely RoboCup. Finally, we present a hierarchy of levels and mechanisms of cooperation in robots and animals, which we illustrate with examples and discussions.

 • 338.
  Bergfeldt, Niklas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Överföring av program från värddator till målmiljö1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete tar upp olika överföringstekniker för att uppdatera ett program på en målmiljö. De tre överföringstekniker som analyseras är moduluppdelning, patchning och komprimering. En litteraturstudie har genomförts för att ta fram för- och nackdelar med de olika teknikerna och för att beskriva hur de fungerar. En praktisk applicering av överföringsteknikerna har även gjorts på ett specifikt PLC-system för att se vad dessa kan göra för uppdateringstiden i denna miljö. Resultatet av arbetet visade att moduluppdelning är att föredra i de fall där uppdelning av programmet är möjlig. Patchning är däremot mest lämpad då varje uppdatering av programmet är mycket liten och det således inte skiljer mycket mellan de olika versionerna av programmet. Komprimering är att föredra då det ofta är frågan om stora modifieringar i programmet eftersom komprimering ger en näst intill konstant vinst sett ur procentuell synvinkel, även om denna vinst endast är runt 50%.

 • 339.
  Berggren, Peter
  et al.
  Linköping University.
  van Laere, Joeri
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Johansson, Björn J. E.
  Linköping University.
  Using a mixed-methods assessment approach in a gaming-simulation environment to increase resilience2018In: Proceedings of the 36th European Conference on Cognitive Ergonomics (ECCE 2018), ACM Digital Library, 2018, p. 1-4, article id 20Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Critical infrastructures for fuel, food, transport and the payment system become inceasingly entangled. Disruptions in the payment system can quickly lead to cascading effects and even the responses of actors in the various sectors are interrelated, which can cause escalation if the collaborative responses are not well-aligned. Our contribution to the track of Human Factors and simulation discusses how gaming-simulation can be used as a training environment where groups of practitioners can learn to develop in-depth understanding of system behaviour (i.e. cascading effects of disruptions) and learn how to develop collaborative resilience across many different critical infrastructures. More specifically, our paper focuses on the development and application of a mixed-methods assessment approach in the simulation-game. The assessment method captures qualitative as well as quantitative aspects of resilience and team-work. It can be used to assess the value of our simulation-game and to increase insight in what collective resilience actually implies.

 • 340.
  Bergkvist, Anders
  et al.
  Biochemistry and Biophysics, Department of Chemistry, Göteborg University, Sweden / Department of Biological Chemistry and Molecular Pharmacology, Harvard Medical School, Boston, USA.
  Ejdebäck, Mikael
  University of Skövde, Department of Natural Sciences. Biochemistry and Biophysics, Department of Chemistry, Göteborg University, Sweden.
  Ubbink, Marcellus
  Leiden Institute of Chemistry, Leiden University, Gorlaeus Laboratories, The Netherlands.
  Karlsson, B. Göran
  Department of Molecular Biotechnology, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden.
  Surface interactions in the complex between cytochrome f and the E43Q/D44N and E59K/E60Q plastocyanin double mutants as determined by (1)H-NMR chemical shift analysis2001In: Protein Science, ISSN 0961-8368, E-ISSN 1469-896X, Vol. 10, no 12, p. 2623-2626Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A combination of site-directed mutagenesis and NMR chemical shift perturbation analysis of backbone and side-chain protons has been used to characterize the transient complex of the photosynthetic redox proteins plastocyanin and cytochrome f. To elucidate the importance of charged residues on complex formation, the complex of cytochrome f and E43Q/D44N or E59K/E60Q spinach plastocyanin double mutants was studied by full analysis of the (1)H chemical shifts by use of two-dimensional homonuclear NMR spectra. Both mutants show a significant overall decrease in chemical shift perturbations compared with wild-type plastocyanin, in agreement with a large decrease in binding affinity. Qualitatively, the E43Q/D44N mutant showed a similar interaction surface as wild-type plastocyanin. The interaction surface in the E59K/E60Q mutant was distinctly different from wild type. It is concluded that all four charged residues contribute to the affinity and that residues E59 and E60 have an additional role in fine tuning the orientation of the proteins in the complex.

 • 341.
  Berglind, Lotta
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användbarhetsexpertens roll som representant och medlare i systemutvecklingsprocesser2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna rapport talas det om användbarhetsexpertens roll som representant för användaren,medlare av termen användbarhet samt medlare mellan användaren och andra yrkesroller i en systemutvecklingsprocess. Denna roll har många gånger en tendens till att inte få tillräckligt med gehör av andra yrkesroller i utvecklingsprojekt. Det finns flera olika faktorer som kan bidra till detta. Vad som framkom i resultatet var en bekräftelse på att användbarhetsexpertens

  roll är viktig i fråga om representering och medling. Vad gäller faktorn samarbete anser respondenterna att samarbetet för det mesta fungerar bra mellan dem och andra yrkesroller. Samarbete ses därmed inte som en faktor som påverkar gehöret för en användbarhetsexperts roll i systemutvecklingsprocesser. Respondenterna tycker däremot att de inte alltid får gehör för sin roll som användbarhetsexpert fast att de tycker att samarbetet med andra yrkesroller fungerar bra. En faktor som bidrar till

  detta är den svårdefinierade termen användbarhet.

 • 342.
  Berglund, Eva
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Kritiska framgångsfaktorer vid e-handelsinförande2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den snabba utvecklingen de senaste åren inom informationstekniken har ändrat organisationers arbetssätt. Målet med e-handelsinförande för en organisation är ofta att bibehålla eller öka sin konkurrenskraft. För organisationer som bedriver e-handel är det viktigt att förstå hur kritiska framgångsfaktorer skall identifieras och hur dessa framgångsfaktorer i sin tur påverkar implementationsprocessen.

  Det finns ett behov av undersökningar som studerar hur organisationer hanterar problem med e-handelsinförande och vilka kritiska framgångsfaktorer som är förknippande med framgångsrikt e-handelsinförande. Syftet med denna undersökning är att utifrån företag verksamma i Sverige jämföra ett antal kritiska framgångsfaktorer vilka anses vara viktiga för företag vid e-handelsinförande. Enkätundersökning användes vid insamling av material kring de identifierade kritiska framgångsfaktorerna vilka framkom under den inledande litteraturstudien.

  Resultatet blev en sammanställning över kritiska framgångsfaktorer som visar att företag verksamma i Sverige anser att stabilitet i systemet är mest nödvändig och att utvärdering av e-handel är minst nödvändig vid e-handelsinförande.

 • 343.
  Berglund, Linus
  University of Skövde, School of Informatics.
  Optimeringsstrategier för en sökalgoritm i javascript2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt vanligare med att använda webbläsare som plattform för applikationer istället för de konventionella som måste installeras lokalt. Frågan är hur pass bra JavaScript står sig när det kommer till intensiva och tunga algoritmer såsom sökalgoritmer för spel. Finns det optimeringar som kan förbättra tidsåtgången för sökalgoritmer så att användaren i slutändan inte tröttnar på att det tar för lång tid? Med hjälp av ett antal tekniker såsom Typed Arrays försöker det här arbetet påvisa huruvida Typed Arrays kan användas som optimeringsstrategi för en applikation handskriven i JavaScript för att sänka tidsåtgången.

  Detta arbete syftar till att utvärdera hur användbart av optimeringsstrategier såsom Typed Arrays påverkar tidsåtgången för en förutbestämd sökväg. Flera versioner av en applikation implementeras för att se vilken optimering som är mest lämpad och utvärderas sedermera genom prestandamätning. Resultatet visar att ingen av de valda optimeringsstrategierna gav någon nämnvärd förbättring utan var till vissa delar en försämring jämfört med referensmätningen.

 • 344.
  Berglund, Mattias
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Semiautomatisk spridning av vegetation i dataspel2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Dagens spel kräver hela tiden mer resurser i en konstant växande och mer detaljerad spelvärld. Det är därför intressant att titta på alternativ till att designers manuellt placerar ut innehåll i en värld. Problemet som tas upp är om det är möjligt att kombinera generering av procedurellt innehåll i form av en skog med att låta en användare kunna påverka denna generering. Problemet delas upp i två delar där en utveckling av en arkitektur sker genom att utvärdera existerande skogsmodeller och sedan implementera arkitekturen. Slutligen sker en utvärdering av modellen genom att analysera ett antal scenarier. Resultaten visar att det är möjligt att låta en användare kunna påverka en evolvering av en skog genom att ändra egenskaper på ett specifikt område, men påverkas i stor grad av hur pass komplex skogsmodellen är. Arbetet visar att det är möjligt att enkelt kunna styra och påverka generering av procedurellt innehåll.

 • 345.
  Bergman, A.
  et al.
  Department of Clinical Microbiology, Capio Diagnostik AB, Kärnsjukhuset, Skövde.
  Fernandez, V.
  Department of Parasitology, Mycology and Environmental Microbiology, Swedish Institute for Infectious Disease Control, Solna.
  Holmström, Kjell-Ove
  University of Skövde, The Systems Biology Research Centre. University of Skövde, School of Life Sciences.
  Claesson, B. E. B.
  Department of Clinical Microbiology, Capio Diagnostik AB, Kärnsjukhuset, Skövde.
  Enroth, H.
  Department of Clinical Microbiology, Capio Diagnostik AB, Kärnsjukhuset, Skövde.
  Rapid identification of pathogenic yeast isolates bt real-time PCR and two-dimensional melting-point analysis2007In: European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, ISSN 0934-9723, E-ISSN 1435-4373, Vol. 26, no 11, p. 813-818Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a need in the clinical microbiological laboratory for rapid and reliable methods for the universal identification of fungal pathogens. Two different regions of the rDNA gene complex, the highly polymorphic ITS1 and ITS2, were amplified using primers targeting conserved regions of the 18S, 5.8S and 28S genes. After melting-point analysis of the amplified products, the Tm of the two PCR-products were plotted into a spot diagram where all the 14 tested, clinically relevant yeasts separated with good resolution. Real-time amplification of two separate genes, melting-point analysis and two-dimensional plotting of Tm data can be used as a broad-range method for the identification of clinical isolates of pathogenic yeast such as Candida and Cryptococcus spp.

 • 346.
  Bergman, Jimmy
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Cellulär automat simulerar utbredning av Taraxacum2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks vilken grad av inomartskonkurrens som ger upphov till ett observerat utbredningsmönster av maskrosor (Taraxacum sect. Ruderalia). Maskrosor har både fröspridning och vegetativ förökning. Studien hypotiserar att utbredningen kan beskrivas utifrån enkla regler för spridning och konkurrens. Dessa används i simuleringar med en binär cellulär automat där utveckling sker i deterministiska tidssteg. Modellen består av ett rutnät där en tom cell antingen kan förbli tom eller koloniseras, medan en upptagen cell antingen kan överleva eller dö ut. Reglerna efterliknar situationer med hög respektive låg känslighet för inomartskonkurrens. De mått på jämförelse mellan observation och simulering som används är mönstrets fraktala dimension, mönstrets tendens att aggregera och storleken på den enklaste algoritm som beskriver datan. Två olika initialvillkor används för att testa modellens robusthet. Den observerade utbredningen kontrolleras även mot slumpmässig fördelning. Resultaten visar att den observerade utbredningen är klusterartad. Simulering med en högre inomartskonkurrens beskriver utbredningen väl sett till aggregering och fraktal dimension. Lägre inomartskonkurrens beskriver dock maskrosornas verkliga utbredning sett till algoritmisk komplexitet, vilket tolkas som att individer kan leva närmare inpå varandra än vad regeln om högre inomartskonkurrens förutsätter. För vald klusterstorlek är simuleringarna ej känsliga för initialvillkoren, men då hela fördelningen av antal celler per klusterstorlek i stickprov på ett tidssteg analyseras har initialvillkoren fakstiskt betydelse. Sett till fördelningen av cell per klusterstorlek liknar ingen simulering den observerade utbredningen. Därmed kan modellen tänkas inrymma den vegetativa förökningen medan fröspridningen, som är stokastisk, ej inryms på samma vis.

 • 347.
  Bergman, Stig
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användarmedverkan inom systemutveckling1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Användarmedverkan inom systemutveckling står för att användaren av olika artefakter antas medverka i utvecklingen av dessa artefakter och interaktionen mellan artefakten och människan. Begreppet systemutveckling syftar på utveckling av datorsystem.

  Vissa vetenskapsmän och forskare hävdar att användare och systemutvecklare inte förstår varandra och att det fokuseras enbart på artefakten (datorn) och inte på människan. Detta faktum skulle medföra att användare av olika artefakter inte medverkar på ett genuint sätt i utvecklingen av dessa system.

  Vilka orsakerna är till att det ser ut som det gör enligt källorna i ovanstående stycke är svårt att spekulera i. Men tre områden har studerats översiktligt och dessa områden är kommunikationsprocessen, attityder, syften och mål.

  Antagandet som gjorts är att kunna påvisa att det existerar en förhållandevis bättre förståelse, än vad källorna hävdar, mellan användare och systemutvecklare tack vare att de befinner sig i en och samma organisation och på så vis erhållit en bättre förståelse för varandras verksamhetsområde.

  Undersökningen har utförts på Volvo Östra Fabriken. Försökspersonerna består av hela avdelning M3 Lager Hög/Låd. Populationen är på så sätt begränsad och utgörs inte av hela Volvo Östra Fabriken. Därför går inte resultatet att generalisera över hela företaget utan enbart till avdelning M3 Lager Hög/låd.

  Svarsfrekvensen var oväntat låg. 12% av försökspersonerna svarade inom begärd svarstid. Efter påtryckningar och ytterligare svarstid slutade svarsfrekvensen på 36%. Varför svarsfrekvensen blev så låg är svårt att svara på. Flera olika orsaker kan ha påverkat viljan till att svara på enkäten vilket har nämnts i rapporten.

  Resultatet av undersökningen utföll så att någon förståelse och entydighet mellan användare och systemutvecklare kunde inte fastslås. Snarare visade undersökningen att åsikterna mellan användarna och systemutvecklarna om man lyckats att nå förståelse och samarbete uppvisade olika uppfattningar. Systemutvecklarna å sin sida menade att förklara och beskriva användarnas verksamhetsområde inte var några problem men var tveksamma om användarna förstod arbetssättet. Användarna å sin sida ansåg att det var svårt att förstå systemutvecklarnas språk och beskrivningstekniker och samtidigt ansåg användarna att de hade svårt att beskriva sitt eget verksamhetsområde. Systemutvecklarna fordrade ingen mer utbildning medan användarna ansåg att omfattande utbildning krävdes för egen del. Användarna ansåg även att de inte fick medverka i utvecklingsarbetet i tillräcklig grad.

  Användaren av olika artefakter är experten inom verksamhetsområdet och skall därför medverka i utvecklingen av systemen för att erhålla en bättre anpassning till användaren än vad som gäller idag. Graden och formen av medverkan är inte tillräcklig som det ser ut nu.

 • 348.
  Bergmark, Robin
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Utvecklingsprocessens inverkan på testautomatisering: En fallstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Testning av programvara utgör i många fall en stor del av den totala utvecklingstiden. Då testning drar mycket resurser finns det en önskan om att testningen ska kunna utföras så effektivt som möjligt. Ett steg mot en effektivare testning är automatisering, då detta, om korrekt utfört, medför att fler fel kan identifieras på kortare tid. Det finns däremot risker och fallgropar på vägen mot automatiserad testning.

  I det här arbetet ges en översikt av 21 krav som forskning och litteratur ställer på en utvecklingsprocess för att automatiserad testning ska kunna genomföras lyckat. Därefter presenteras en metodik som tagits fram för hur översikten kan användas i en organisation för att få en lägesbild av möjligheterna till automatisering. Denna metodik har validerats i en fallstudie, som påvisat att kraven tillsammans med metodiken kan användas för att diskutera en organisations möjligheter till automatiserad testning.

 • 349.
  Bergqvist, Emil
  University of Skövde, School of Informatics.
  Auditory displays: A study in effectiveness between binaural and stereo audio to support interface navigation2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyses if the change of auditory feedback can improve the effectiveness of performance in the interaction with a non-visual system, or with a system used by individuals with visual impairment. Two prototypes were developed, one with binaural audio and the other with stereo audio. The interaction was evaluated in an experiment where 22 participants, divided into two groups, performed a number of interaction tasks. A post-interview were conducted together with the experiment. The result of the experiment displayed that there were no great difference between binaural audio and stereo regarding the speed and accuracy of the interaction. The post-interviews displayed interesting differences in the way participants visualized the virtual environment that affected the interaction. This opened up interesting questions for future studies.

 • 350.
  Bergqvist, Emil
  University of Skövde, School of Informatics.
  Spatial orientation & imagery: What are the gender differences in spatial orientation and mental imaging when navigating a virtual environment with only auditory cues?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyses the gender differences in spatial orientation and mental imagery when navigating a virtual environment with only auditory cues. A prototype was developed for an iPod Touch device to evaluate possible gender difference in performance of orientation. A sketch map task was conducted to externalize the participants’ mental representation they achieved from the environment. Questionnaires were used to collect data on previous video game experience, spatial orientation self-assessment and spatial anxiety. A post-interview was conducted to gather qualitative information from the participants on how they experienced the experiment and to collect some background about them. In total, 30 participants (15 females, 15 males) with tertiary education participated in the experiment. The result indicates that there are gender differences in time to complete the tasks in the virtual environment. In the sketch map task, there were no gender differences in how well they sketch and externalize their mental representation of the environment. The post-interview showed tendencies that there are possible gender differences in vividness of mental imagery.

45678910 301 - 350 of 3525
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf