his.sePublications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 622
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Hagborg Oltmans, Isabel
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Kylmämaa, Helena
  University of Skövde, School of Business.
  Småföretagares användning av redovisningsinformation i beslutsfattandet: En kvalitativ studie av fem svenska småföretag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Samtliga aktiebolag i Sverige har bokföringsskyldighet. Det har dock visat sig den information som redovisningen ger inte har utnyttjats i den utsträckning som det finns möjlighet till. Många småföretagare har inte sett vilken användning de kan ha av den till vid beslutfattande. De använder den endast för att se hur mycket likvida medel det finns i företaget. En anledning till att den inte används kan vara bristen på utbildning eller annan ekonomisk kompetens.

  Syfte: Syftet med studien är att undersöka om småföretagare använder sig av redovisningsinformationen i beslutsfattandet och omekonomisk utbildning eller annan liknande kunskap har någon betydelse för användandet. Detta för att ge rekommendationer till småföretagare hur de ska göra för att förstå redovisningsinformationen för att kunna använda den i sitt beslutsfattande.

  Forskningsfrågor:

  -          Vilken ekonomisk utbildning eller annan liknande kunskap har företagaren och spelar detta någon roll vid användandet av redovisningen?

  -          Vilken är orsakerna till att företagare gör sin redovisning med interna eller externa resurser och hade de redovisat även om skyldigheten inte fanns?

  Metod: Denna studie har genomförts genom en fallstudie. Grunden till empirin har varit fem aktiebolag inom olika branscher då redovisningsskyldigheten är densamma oavsett vilken gren man arbetar inom. Empirin har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och har sedan analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen.

  Resultat och slutsats: Resultatet av vår studie visar att redovisningsinformationen används i större utsträckning än tidigare. Företagen har insett att redovisningsinformationen innehåller mycket information som är användbart både för beslutsfattande och andra aktiviteter, som t ex månadsbokslut. Dock kvarstår de stora skillnaderna i användandet beroende på om företagaren hade ekonomisk utbildning eller annan ekonomisk kompetens. Brist på utbildning kan leda till sämre beslut men detta kan avhjälpas genom att ägarna går en kurs i till exempel affärsredovisning, för att på så sätt få grundläggande kunskaper. Detta behövs för att förstå vad ekonomiska begrepp och siffror betyder.

 • 302.
  Hagejärd, Henrik
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Karlsson, Rikard
  University of Skövde, School of Business.
  Nedskrivningsprövning av goodwill: En studie om svenska företag och investerares uppfattningar av redovisad information om goodwill2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I samband med att IFRS infördes för svenska börsbolag 2005 förändrades reglerna för hantering av goodwill. Istället för årlig avskrivning innebar förändringen att posten skulle testas för en eventuell värdeförändring genom nedskrivningsprövning. Forskning visar att företagsledningar tenderar att agera opportunistiskt i syfte att inte behöva göra nedskrivningar. Ett sådant agerande är möjligt då redovisning och beräkning av goodwill samt bestämmande av antaganden helt och hållet ligger i företagens händer. Forskningen är väldigt sparsam när det kommer till hur användare uppfattar den information som företagen redovisar om nedskrivningsprövning i sina finansiella rapporter.

  Syftet med denna studie är att skapa en bild av hur investerare och företag uppfattar den information som företag enligt IFRS standarder ska lämna i sin årsredovisning om företagets nedskrivningsprövning av goodwill. Samt att förklara varför investerare och företag uppfattar informationen på detta sätt.

  För att kunna besvara forskningsfrågan och uppnå syftet med studien har en kvalitativ metod med abduktiv ansats använts. Med väl motiverade avgränsningar har studien undersökt uppfattningar hos sex informanter (tre företag och tre investerare). Genom semistrukturerade besöks- och telefonintervjuer har ingående diskussioner med informanterna resulterat i ett omfattande empiriskt material. Med hjälp av operationaliserade teoretiska begrepp och väl definierade uppfattningsbegrepp har det empiriska materialet analyserats.

  Studien har resulterat i identifiering av problem som bottnar i lagändringen 2005 och som drabbar användaren av informationen (om goodwill i finansiella rapporter) hårdast. Viktiga slutsatser som studien har resulterat i är att användbarheten, relevansen och trovärdigheten i den information som redovisas om nedskrivningsprövningen är bristfällig. Även fullständigheten och noggrannheten i informationen upplevs som bristfällig i det hänseendet för att förstå nedskrivningsprövningen men det råder inget tvivel att redogörelserna innehåller den information som den förväntas innehålla utifrån lagkrav. Ekonomiska händelser som påverkar företag i allmänna termer, finner studien inte påverkar företags nedskrivningsprövning av goodwill. Det framkommer också tydliga bevis på att företagsledningar tenderar att justera bakomliggande variabler i värderingsmodellen i syfte att inte behöva göra nedskrivningar, vilket är i linje med tidigare forskning. 

 • 303.
  Haglund, Elin
  University of Skövde, School of Business.
  Fordringsägare vid konkurs: Revisionens betydelse i värderingen av ett litet bolags betalningsförmåga2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Major fraud and scandals in corporations such as Kreuger, Enron and Worldcom where creditors suffered significant losses, are often followed with debate around the purpose and scope of corporate audits. After pressure from the EU in order to reduce the administrative burden, increase competitive capacity, and stimulate the European economy the mandatory auditing was abolished for small enterprises in Sweden in 2010. Creditors of which some are banks and investors are parties that who can be affected by a bankruptcy and are therefore dependent on a working relationship with the enterprise. Together with additional information from an auditor credit ratings will aid a creditor in the assessment of exposed risk. This study aims to increase the understanding of audit significance in the aspect of credit rating of small companies and their ability to fulfil payments to prioritised creditors in case of bankruptcy as the legislated audit no longer is a requirement. It will also provide a possibility to assess the influence of auditing on the credit risk creditor is subject to in the event of bankruptcy.

  The study is using a triangulating method where data is collected using both qualitative interviews and quantitative data from 57 bankruptcies of small enterprises from 2009 and 61 bankruptcies from 2012. The interviews were conducted with 10 respondents representing auditing, loans, and Insolvency practise. The results have been analysed from the perspective of Agent- and Stakeholder theories.

  The study has derived to the conclusion that the use of auditors does carry a significant value. They have an important role to play when it comes to assisting entrepreneurs to live up to the expectation and skills their counterparts have on them. Even the assessment made by auditors on the company’s ability to continue operation, going concern, is knowledge which can contribute to the prevention of a future situation of insolvency. The study has not been able to prove any relationship between the company's level of debt in bankruptcy and if the company has chosen to have an auditor. Neither respondents in the qualitative data collection nor the search for correlation in the quantitative data has been able to support findings of difference on the impact on the prioritised creditors between the companies using auditors and the ones not using auditors from the time after the abolishment of mandatory audits. From both 2009 and 2012 most bankruptcies have low deficits and a small number have high, which indicate creditors have been able to make reasonable credit assessments.

 • 304.
  Haraldsson, Elisabeth
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Sandgren, Johan
  University of Skövde, School of Business.
  Legitimacy: Sources in the high-risk industries2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Riksrevisionen submitted its reports in 2017, regarding the deregulation of statutory audit for smaller companies in Sweden that came into force in 2010. Riksrevisionen explained that the amendment created disturbances in the Swedish economy. The reason, mentioned in its report, is because the deregulation of statutory audit led to a greater number of errors within companies’ financial reports, particularly in the high-risk industries. Riksrevisionen suggested that statutory audit should be reinstated amongst the smaller companies in Sweden, in order to raise legitimacy among these companies.  

  Purpose: This thesis aims to create a discussion about how companies within the high-risk industries, in this case, the restaurant industry, creates legitimacy towards its stakeholders if they are no longer demanded by law to be reviewed by an auditor. This discussion will be between companies, banks, Skatteverket and auditors. The result of the dialogue will answer the author’s secondary questions, which in turn will answer the main research question of the report.    

  Method: The empirical material included in this report has been collected with a qualitative methodology, using triangulation with an abductive approach. The empirical data was collected through semi-structured interviews with companies, banks, Skatteverket, auditors and accountants. The answers given were later categorized by subject. The results were compared and analysed with the conceptual framework created by the authors.  

  Conclusion and discussion: The dialogue between companies and their stakeholders shows that companies may receive legitimacy through other means then letting itself be reviewed by an auditor, which remains the outermost legitimising measure. Our conclusion describes that companies can receive or maintain legitimacy depending on their past, present or future actions. These actions include abiding laws and principles which is shared among the industry and its stakeholders but also those creating a better image of the company and its management. The stakeholders also view hiring accounting- and auditing services as legitimising as the financial reports have been created indirectly through advisement or indirect interplay with an accounting consultant or auditor. This report is meant to create understanding between companies and their stakeholders whereas this conclusion will contribute to the creation of consensus between concerned parties.  

 • 305.
  Hasic, Sanna
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Petio, Daniel
  University of Skövde, School of Business.
  Den offentliga sektorns Employer brand med målgruppen generation y: En undersökning om hur den offentliga sektorn kan utveckla sitt employer brand för att attrahera och kunna kommunicera med generation Y. 2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A large generation shift is coming, where the precious generation, so called “Baby Boomers” which are born between 1946 and 1964 will be replaced in the labor market by the new generation, also known as “Generation Y” which refers to individuals born between 1980 and 1999. This generation shift has brought about that the public sector as an employer faces a challenging recruitment need, where new potential employees need to be recruited to replace the previous generation (Baby Boomers). One problem with this fact is that the previous generation (Baby Boomers), and the “Generation Y” may differ considerably in terms of conditions, expectations, needs and goals that may be associated with a potential workplace. This has brought about that the potential employers in the public sector must appear as attractive employers in order to fulfill the recruitment needs of potential future employees that will arise and be attracted to the public sectors activities. There are different ways for an employer to achieve this, for instance by potential employers appropriately utilizing their (employer brand) which can work to attract potential employees in the future. In this report, that is based on a qualitative study in which 10 individuals (belonging to Generation Y) with ongoing/completed university education were interviewed regarding their perspective of the public sector as a potential employer. The respondents have an educational background with the main areas HR and logistics, where these are distributed among 5 within HR and 5 in logistics. The purpose has been to capture individuals (within Generation Y) views of the public sector and to understand their experiences/aspects on the public sector as a future employer.

 • 306.
  Hasic, Sanna
  et al.
  University of Skövde, School of Business. sannahas@outlook.com.
  Petio, Daniel
  University of Skövde, School of Business. daniel_petio@hotmail.com.
  Drönar-redo eller drönar-framtid?: En undersökning av möjligheten att inventera med drönare i lager2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this report has been to investigate the possibilities of automating the inventory process with the help of drones as well as investigating how this can make the inventory process more efficient. Furthermore, the report will highlight the specifications that a drone would have to meet in order for this to be possible at all, as well as investigate how this could lead to a more effective inventory process and minimizing the risk of accidents that occurs during the inventory process. The structure of the report consists of different specifications that are presented where the authors selected requirement specifications which are considered most suitable based on the chosen theory and empirical studies. In order to answer the purpose of this assignment, there were a few questions that needed some research in order to find relevant answers where four companies were interviewed. With these questions, we would be able to get an idea of ​​how the inventory process looked at different companies and what difficulties they experienced in the processes. All the interviewed companies often experienced common problems in their inventory processes and told the authors that an automated solution was something to be expected in the near future. Furthermore, they considered that the inventory process was time-consuming and a non-value-creating activity where one could put the resources elsewhere if there was a drone able to perform the expected work because of, despite the fact that the inventory was considered to be non-value-creating, it is still an activity that must be performed since it is a legal requirement, but also to maintain a high level of service and good delivery ability. Furthermore, a plan for how the drone should work is presented and how it possibly would make the inventory process more effective and minimize the risk of accidents that can occur on goods and staff. The authors believe that the technology for achieving this is available, but it is more about using the technology and designing the warehouse to make this as optimal as possible. Furthermore, the authors believe that it will take time until it can be fully automated and will initially, have to be supplemented with support from the human factor.

 • 307.
  Havlik, Sandra
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Persson, Richard
  University of Skövde, School of Business.
  Arbetares upplevelse av psykologiskt ägarskap i tillverkningsindustri: En kvantitativ studie om arbetares syn på sjukfrånvaro.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: An increase in absenteeism has been observed in Sweden since 2010 and derives partly from changes in the attitudes of workers. Organizations are well aware of the risks, causes and problems which occur within a physical working environment. Although organizations have obtained knowledge regarding the prevention and minimization of these factors, there are still experienced difficulties when trying to change the trend for sickness absence, since other factors are also crucial.

  In a larger engineering plant, tendencies of differences between two departments regarding absenteeism have been observed. Workers in some cases choose sick leave, which is defined as the choice not to go to their workplace in spite of the workers' perceived health status. Other factors which also affects the absenteeism of workers will be further discussed in the thesis, and well as how to manage these obstacles.

  Purpose: The study's purpose is based on job satisfaction, commitment and attitudes to determine whether there are similarities and differences between the two departments absence at a major engineering plant. Therefore, workers' perception of job satisfaction, commitment and attitudes of their work will be examined.

  Method: A survey of has been conducted by asking 175 workers in a major engineering plant, which is the basis for this study's collected data.

  Results: The study shows that psychological ownership has proven to be able to explain workers sick leave in engineering industries. This provides an explanation for workers’ job satisfaction, commitment and attitudes. Workers with a high degree of psychological ownership tend to show more pride on what they produce, have a higher loyalty to the organization as well as a higher organization identification, which is linked to lower absenteeism. The study’s contribution also demonstrates the factors of job satisfaction, commitment, and of attitudes impact on worker absenteeism at major engineering industries. The results of this study can be used by managers and leaders within larger engineering industries, as psychological ownership has been shown to provide some explanation for worker absenteeism when the feeling of ownership affect workers’ job satisfaction, commitment and attitudes. 

 • 308.
  Hedman, Jessica
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Abrahamsson, Emma
  University of Skövde, School of Business.
  VD ROLLEN IDAG: En jämförande studie med utgångspunkt i Henry Mintzbergs roller.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Definitionerna kring ledarskap är många och forskare har i årtionden ägnat sig åt att studera ledarskapet som sådan. Inom ledarskapet finns det därtill olika chefsnivåer, där den kanske mest framträdande är den verkställande direktören. Forskare har därför även under lång tid ägnat sig åt att studera VD rollen, då dess relevans gör den intressant att undersöka. Henry Mintzberg presenterade år 1973 chefsroller som beskrivs vara applicerbara på samtliga chefer oavsett bransch. Den stora frågan som återstår är om denna väletablerade teori är av samma relevans idag, 45 år senare. Denna studie syftar till att jämföra Henry Mintzbergs forskning om chefsrollen med empiriskt material för att skapa en ökad förståelse för chefsrollen idag. Studien baseras på en kvalitativ metod via semistrukturerade intervjuer med sex respondenter i VD position. Respondenterna är indelade in i två grupper utefter antal anställda för möjligheten att utläsa samband kopplat till organisatorisk storlek. Det empiriska materialet delas in i synen på ledarskap och utefter de tre kategorier som Henry Mintzberg presenterade i teorin. Det resultat som analysen bidrog med var att de interpersonella rollerna som berör mellanmänskliga kontakter hade störst relevans i chefsarbetet, där de andra kategorierna var mer oense. Slutligen rekommenderas en kompletterande roll om kunskap för att öka teorins trovärdighet 45 år efter genomförd studie.

 • 309.
  Hedén, Moa
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Rosén, Sofia
  University of Skövde, School of Business.
  EWOM På SOCIALA MEDIER: En studie om hur eWOM påverkar livsmedelsbutiker och hur de kan hantera konsekvenserna och påverkan2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In connection with the development of the information communication technology in general and social media in particular, a new concept electronic Word-ofMouth (eWOM) is introduced. eWOM deals with how consumers spread their opinions and responses about companies on social media and the internet. Previous research has confirmed that companies do work hard to manage consumers’ response. However, research does not show how companies deal with the consequences and the impact that consumers spread on social media through eWOM. Earlier research also claims that companies do not realize the benefits that eWOM can contribute. Based on this bakground our problems are investigated. Purpose: The aim of this study is to provide a deeper knowledge and understanding if grocery stores are affected by eWOM and how they can handle the consequences and the impact of the eWOM as consumers spread on social media.  Method: The empirical material of the study was collected through interviews. Ten semistructured interviews were conducted with representatives from grocery stores around Västra Götaland. Conclusion: The study has shown that grocery stores are affected by the eWOM that consumers spread on social media. They are affected in ways such as working with this type of communication it is providing benefits such as better customer communication and efficiency. The study shows that grocery stores mainly need to deal with the consequences and the impacts of eWOM are to constantly monitor the social media consumers are on. This should be done by grocery stores to correct and to provide immediate answers to recover any mistakes they made. Keywords: Social media, Word-of-Mouth (WOM), electronic Word-of-Mouth (eWOM), motivations theory, impact and consequences of eWOM. 

 • 310.
  Helgesson, Evelina
  University of Skövde, School of Business.
  Effektivisering av material- och lagerhantering: En fallstudie på CG Lindhs AB2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett tillverkande företag behöver ständigt arbeta med att eliminera de aktiviteter som inte skapar värde för verksamheten, det vill säga de aktiviteter som kund inte är beredd att betala för. Det är således viktigt för tillverkande företag att eliminera dessa aktiviteter för att ha möjlighet att konkurrera på marknaden. Materialhantering är en aktivitet som är extra resurskrävande men som inte skapar något extra värde för kund, detta då de flesta aktiviteter som sker på verkstadsgolvet, det vill säga även materialhantering, mestadels går åt till att leta, hämta, vänta samt lossa och lasta material. Med andra ord är materialhantering en av företagets mest omfattande flaskhalsar. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vad slöserier har för påverkan på material- samt lagerhanteringen i en producerande verksamhet, för att sedan ge förbättringsförslag på hur denna process kan effektiviseras. Studien är utförd på företaget CG Lindhs AB som utför producering av gardinstänger, gardinskenor och invändigt solskydd och företaget är beläget i Alingsås kommun. För att uppnå syftet med studien utfördes en processkartläggning som granskade flödena i fabriken. Dessutom gjordes en granskning över Lindhs produktionsupplägg som sedan tillsammans med processkartläggning användes som grund för en analys. Med hjälp av analysen kunde ett par slöserier identifieras. De identifierade slöserierna går, i största mån, att koppla till den bristande strategi som råder gällande produktionsupplägget samt saknaden av ett system som styr vart nytt inlevererat material ska placeras. Efter det att analysen var genomförd startade arbetet med att ta fram förbättringsförslag som skulle möjliggöra en reducering av de identifierade slöserierna. Avslutningsvis presenteras de förbättringsförslag som tagits fram samt en diskussion kring förslagen och framtida forskning inom området.

 • 311.
  Helgesson, Jacob
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Arifi, Raymond
  University of Skövde, School of Business.
  Impulsköp: Vilka faktorer i en klädbutik påverkar konsumenten till impulsköp?2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To be a clothing store today can cause difficulties, considering competing stores and the constantly growing E-commerce. It’s therefore important for clothing stores to both know how and have the ability to affect their potential customers to make impulse purchases of their products in order to increase their sales and compete on the market. The purpose of this study is to find out how the consumers can be affected to implement an impulse purchase by a clothing store.A quantitative study was performed in the shape of a survey. The survey consisted of a smaller quantity of questions and claims concerning impulse buying and was shared on Facebook.The conclusion in this study shows that customers can be affected by the store environment. However, we couldn’t state that the store environment affects the customer to directly make impulse purchases. A factor that can affect the customer to impulse buying is the customers feelings which is in a way related to the store environment. If the clothing store establishes a pleasant and inspiring store environment, the consumer stays in the store for a longer period than usual. This leads in turn to positive emotions and can finally lead to impulse purchases.

 • 312.
  Hellman, Eric
  University of Skövde, School of Business.
  KAPITALSTRUKTUR I SVENSKA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG: Variablers påverkan under finansiell lågkonjunktur2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 313.
  Hellman, Sandra
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Perkiö, Katja
  University of Skövde, School of Business.
  Vi är vad vi äter: En studie om marknadsföring av exklusiva matprodukter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to contribute to an understanding and hopefully new insights about the consumption of luxury goods within the food industry by integrating existing theory with empirical material. The purpose is that from a business perspective describe how an understanding of consumer behavior can be linked to the consumption of exclusive food products and how this can be used in a marketing perspective of these goods.The study is aimed to benefit people, researchers and organizations that are interested in marketing of luxury goods, but also to people interested in today’s consumption. From an ethical perspective, the study is motivated by illustrating the phenomenon of today’s consumption and making consumers aware about the forces behind their own behaviour. Research question: How can companies that offer exclusive food products use the understanding of consumer behavior in their marketing?What can be the underlying reasons for consumers choosing to consume high quality and exclusive food products? How can companies categorize these consumers in different customer groups? Where and in what occasions do these consumers consume exclusive food products?Methodology: The study is executed through a qualitative approach where a combined case and cross-sectional study is conducted. The material that has been gathered as the fundament of the papers results and conclusion is made through literature studies, interviews and a questionnaire survey. The respondents of both interviews and the questionnaire survey are people active in the business and have recognized experience from the food industry.Results and conclusions: There are various reasons why people choose to consume exclusive food products, what we have come to is that all consumers do this of emotional and self-expression values that are based on different internal and external ambitions. Based on the results we have gathered in this study we chose to divide the consumers in five different groups based on consumer behaviour: the traditionalists, food lovers, prestige seekers, trend-setters and the outward consumers. These different groups of consumers choose to consume exclusive food products at different times and by different emotional or self-expressing reasons. With an understanding of the consumers the marketing of these products can be adapted and designed for different consumer groups, be targeted to a broader audience and thus hopefully make the marketing more effective from a business perspective.

 • 314.
  Hellsten, Elin
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Gunnarsson, Erika
  University of Skövde, School of Business.
  Digitaliseringens risker: Vilken kompetens behöver revisorer för att möta dessa?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Digitalization is a trend that affects the whole community and all industries, including the auditing industry. Earlier research has uppermost focused on the advantages and positive effects that digitalization brings to auditors, and outermost research focus on which negative effects and risks that also exists. It does not exist any research on what competence an auditor must have to be able to face those risks.

  Purpose: The purpose with this study is to describe auditor's opinion on what risks the digitalization brings to them and what kind of competences auditors need to be able to meet these risks. The auditing industry is well aware that the auditors competences need to change due to the digital existence, and we want to further explain what specific risks that arises and what competence that is necessary to meet them. This study can be used by academies in Sweden while designing future educations for auditors.

  Method: In this study, a qualitative method was used. The empirical data was gathered through semi structured interviews with eight working and certified auditors from Västra Götaland County. Four of the interviewed auditors worked on a larger audit firm and four worked on a smaller firm.

  Conclusions: The study shows that the most experienced risks due to digitalization are that the safety is not high enough so that an unauthorized person can get access to stored material and that robots replace human work in so many tasks that junior auditors loses a great part of the elementary knowledge needed in the profession. It also shows that the auditors everyday work can be affected negatively when used systems does not work properly and by the possibility of always being available. The most important competencies of future auditors considered are knowledge within IT and analytical ability.

 • 315.
  Henschel, Thomas
  et al.
  Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Berlin, Germany.
  Boers, Börje
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  A necessary evil or useful tool?: Crisis management in family firms2019Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to explore and understand how family firms manage a crisis by applying a processual perspective.  Our objective is to find out how crisis management is approached by family firms in Sweden, Scotland, and Germany. Further, we aim to examine the role of the owning family in creating and solving a crisis in family firms. Finally, we will provide recommendations on how family firms can improve their crisis management practices.

 • 316.
  Henschel, Thomas
  et al.
  Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Business School, Fakultät Wirtschafts- und Rechtswissenschaften, Berlin, Germany.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Risk management in Scottish, Chinese and German small and medium-sized enterprises: a country comparison2016In: International Journal of Entrepreneurship and Small Business, ISSN 1476-1297, E-ISSN 1741-8054, Vol. 29, no 1, p. 112-132Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Even though the study of risk management (RM) in small and medium-sized enterprises (SMEs) has increased recently, there have been few cross-country studies. Therefore, the present research project can be considered as one of the first of its kind drawing upon an extensive empirical study into the status of RM in SMEs. More precisely, the cross-country study, involving SMEs from China, Germany and Scotland, investigates differences in their RM practices. The findings, which were based on a web-based survey, provide a clearer understanding of the personal and organisational factors that have influenced the RM practices of SMEs in these countries. This study also sheds light on the influence that the perception of environmental uncertainty has on the RM efforts in SMEs.

 • 317.
  Henschel, Thomas
  et al.
  Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin, Deutschland.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Busch, Stefanie
  Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin, Deutschland / PPI AG, Frankfurt/Main, Deutschland.
  Praxis des Risikomanagements: Deutsche, chinesische und schottische kleine und mittlere Unternehmen2015In: Risk, Fraud & Compliance (ZRFC), ISSN 1867-8386, Vol. 10, no 6, p. 246-255Article in journal (Refereed)
  Abstract [de]

  Die Umsetzung des Risikomanagements in kleinen und mittleren Unternehmen steht in der Literatur kaum im Fokus. Auf Basis einer umfangreichen Literaturanalyse wurden die vorhandenen Studien für kleine und mittlere Unternehmen ausgewertet. Dabei hat sich gezeigt, dass nur Teilbereiche des Risikomanagements untersucht wurden und Aussagen zum Thema in kleinen Unternehmen bisher nicht vorliegen. Vor diesem Hintergrund ist das Ziel der vorliegenden Studie, in kleinen und mittleren Unternehmen den aktuellen Stand des Risikomanagements zu beleuchten und Handlungsvorschläge für deren Umsetzung aufzuzeigen. Die Untersuchung erfolgt in Deutschland, China und Schottland.

 • 318.
  Henström, Emelie
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Lindberg, Jessica
  University of Skövde, School of Business.
  HÅLLBARHETSREDOVISNING: En studie om vilken legitimitet konsumenterna finner i och med konfektionsindustrins arbete och hantering av mänskliga rättigheter.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bachelor Thesis in Business Administration in the context of Economics with Accounting spe- cialization at the University of Skövde.

  Author: Emelie Henström and Jessica Lindberg

  Title: A study about the legitimacy of the consumer finds in the clothing industry work and handling of human rights.

  Purpose: The survey aims to increase the understanding of what legitimacy consumers find in the clothing industry sustainability reports within the social dimension of human rights. It examined because the authors want to describe to the reader what a consumer who is unfamil- iar with the annual and sustainability reports, has pre-understanding before and after an exam- ination of sustainability reports and what consumers thus consider creating legitimacy. 

  Method: This study was based in a qualitative method selection with an inductive approach. Data collection was conducted through interviews designed in three focus groups, one of which is called the control group. The control group possesses a larger pre-understanding, in the subject of sustainability reporting, than the other two focus groups in everyday life do not come in contact with either annual or sustainability reports.

  Results and conclusions: The study provides a useful contribution to society by showing what legitimacy garment enterprises consumers find in the sustainability reports of human rights. Respondents in the study show that they find legitimacy in the apparel companies' be- havior even though it is found that the companies handled the human rights abusive. It is the basis for respondents see that clothing companies want to develop in a sustainable work which respondents find is an essential part of good future growth in the driving of a sustaina- bility report.

  Suggestions for further research: Because the study is based on a qualitative methodology, the result is not pronounced to be general. Therefore, a quantitative methodology in a future studies an interesting starting point. It is because it would have been interesting to see how this study relates to a case study example, in a survey to a larger sample of consumers see if the results that emerge in this study are generally consistent with the consumers of legitimacy. 

 • 319.
  Heredia Pérez, Jorge A.
  et al.
  Universidad del Pacífico, Lima, Peru.
  Kunc, Martin H.
  USM, Chile.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Flores, Alejandro
  Universidad del Pacífico, Lima, Peru.
  Geldes, Cristian
  Universidad Alberto Hurtado, Santiago, Chile.
  Impact of competition from unregistered firms on R&D investment by industrial sectors in emerging economies2018In: Technological forecasting & social change, ISSN 0040-1625, E-ISSN 1873-5509, Vol. 133, p. 179-189Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This research evaluates the impact of competition from unregistered firms on R&D investment by formal firms in emerging economies by considering their industrial sector and institutional factors, such as intellectual property rights. We performed a study using the propensity score matching approach and the World Bank Enterprise Survey of 16 Latin American emerging economies. We observed that the R&D investment response of formal firms varies according to the typology of industrial sectors. Supplier-dominated industries reduce investments in R&D when confronted with the informal sector. However, science-based, specialized suppliers and scale-intensive industries do not alter their investments. In addition, the level of intellectual property (e.g., IPRI) modifies the effect of the informal sector on R&D investment. Formal firms reduce their investments in R&D when the IPRI environment is underdeveloped. This reduction does not occur in highly developed IPRI environments. We also discuss the finding's theoretical and practical implications and suggest avenues for future research.

 • 320.
  Hernant, Mikael
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future. Handelshögskolan, Stockholm, Sweden.
  Butiken, sortimentet och kampanjerna: en bok om ekonomisk uppföljning2016 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 321.
  Hernant, Mikael
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future. Center for Retailing, Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden.
  Rosengren, Sara
  Center for Retailing, Stockholm School of Economics, Stockholm, Sweden.
  Now what?: Evaluating the sales effects of introducing an online store2017In: Journal of Retailing and Consumer Services, ISSN 0969-6989, E-ISSN 1873-1384, Vol. 39, p. 305-313Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study creates a framework for evaluating the sales impact of adding an online channel to an existing network of physical stores. Using a unique database consisting of pooled customer data from a Swedish retailer's online and offline stores, it investigates the purchase behavior of customers before and after the introduction of an online channel. The data overcome a crucial obstacle present in previous studies in that they permit matching of individual-level customer data for both online and offline behavior. The results show significant and substantial effects of online channel introduction on customer acquisition as well as on cannibalization of physical stores.

 • 322.
  Hidic, Maida
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Rundqvist, Anton
  University of Skövde, School of Business.
  Hur organisationer använder sociala medier för intern kommunikation2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Communication is a competitive advantage for an organization's survival in an increasingly competitive market. Due to new developed technology to communicate, organizations can evolve their communication and consequently streamline communication processes. A relatively new communication channel that is expanding, and is a common way to communicate on a daily basis, is social media. Therefore this study aims to look into how and why organizations use social media for internal communication. The essay has a delimitation to only include the social media channels Facebook and Workplace by Facebook.

  An organization perspective has been applied and in total six semistructured qualitative interviews with communication managers at different organizations have been conducted in order to answer the research question above.

  The result shows that social media can be used for internal communication to make groups, chats and send messages directly etcetera, in order to establish a forum where co-workers can communicate and contact each other. As a result social media can achieve a greater commitment among co-workers. Due to social media layouts and that it is a common way to communicate on a daily basis, the users are already used to the system. Hence, social media is an easy and fast, but yet a personal, way for organizations to post and share information. Which can make the internal communication more effective.

  Social media can help to involve co-workers and to help them get in touch with each other, on the other hand, all forms of communication is not appropriate on social media. Therefore it is important to have an understanding of the message’s nature and how it should affect the choice of channel. For that reason, there are both positive and negative affects of the use of social media for internal communication.

 • 323.
  Hinteregger, Christoph
  et al.
  School of Management, University of Innsbruck, Austria.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  A typology of culture-oriented human resource management systems2018In: International Journal of Sustainable Strategic Management (IJSSM), ISSN 1753-3600, E-ISSN 1753-3619, Vol. 6, no 2, p. 167-187Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Organisational culture has repeatedly been reported as the vehiclefor organisational change, but there is still a lack of research that investigatesthe impact of HRM on organisational culture which is attributed tothe absence of comprehensive HRM frameworks. Based on a sample of161 German-speaking enterprises in Austria, Liechtenstein and Switzerland,this study responds to this gap by developing, operationalising and evaluating atypology of culture-oriented HRM systems and their effects on organisationalculture. The results demonstrate that HRM plays a crucial role in developingand shaping an organisational culture in general and that each of the developedHRM system, namely employee-, innovation-, profession and task-orientedfosters the development and/or change of a specific organisational culture inparticular.

 • 324.
  Hinteregger, Christoph
  et al.
  School of Management, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Temel, Serdal
  Department of Innovation and Entrepreneurship, Ege University, Izmir, Turkey.
  Yesilay, Rustem Baris
  Aviation Higher Vocational School, Ege University, Izmir, Turkey.
  The impact of openness on innovation in SMEs2019In: International Journal of Innovation Management, ISSN 1363-9196, E-ISSN 1757-5877, Vol. 23, no 1, article id 1950003Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The study of modes of open innovation in smaller companies is still in the development phase. This study responds to this situation and, drawing upon a data set from 4,679 Turkish small and medium-sized enterprises (SMEs), explores the influence of inbound open innovation and coupled open innovation on marketing innovation as well as process and organisational innovation in SMEs. Results reveal major differences between small and medium-sized Turkish enterprises with regard to both marketing innovation as well as process and organisational innovation. While inbound open innovation positively influences both, marketing as well as process and organisational innovation, the effects for small-sized enterprises are even higher than for medium-sized ones. Coupled open innovation positively influences both innovation outcomes as well, although the effects for medium-sized enterprises are significantly higher than for smaller ones.

 • 325.
  Hjertqvist, Louise
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Nying, Jessica
  University of Skövde, School of Business.
  Hur genus påverkar till att nå en ledarposition: En kvalitativ fallstudie inom offentliga organisationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 326.
  Hjorth, Amanda
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Pantzar Rundström, Julia
  University of Skövde, School of Business.
  Transparens i skatteredovisning: Vad anser koncernskattechefer?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: A decision made by OECD, together with G20-countries says that Corporate Groups shall report report tax according to new guideline, called Country-By-Country-reporting. This means that corporate groups for example will report tax paid per jurisdiction and therefore will the tax transparency be increased. According to  authorities, the new implementation is positive but the question is whether the corporate groups and their corporate group tax managers will be positive or not.

  Purpose: The purpose of this study is to identify and explain attitudes of tax managers when a new legislation changes today´s tax reporting in the form of a CbC-report which will increase transparency in the tax reporting, and what elements are behind these identified attitudes.This study will contribute by giving an empirical material thats opens to further research about corporate group tax managers attitudes with increased tax transparency. The study also gives better knowledge for public authorities, particularly the tax authority and to concerned corporate groups.

  Method: Through a qualitative method with interviews with corporate group tax managers with 8 large corporate groups and tax authorities, empirical material has been gathered, which leads to further analysis and a conclusion.

  Conclusion: The most prominent results in this essay has been the fact that some corporate group tax managers sees the connection between tax and social responsibility and therefor are positive to the implementation because it will strengthen the social contract.Other corporate group tax managers sees the hazards with CbCr and appurtenant costs and therefor decreased incentive compensation. These corporate group tax managers have a negative attitudes towards an increased tax transparency.

 • 327.
  hjärn, marcus
  University of Skövde, School of Business.
  Revisorn, etiken och skadeståndsrisken: En fråga om fortlevnad2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 328.
  Hjärn, Marcus
  University of Skövde, School of Business.
  Revisorn, etiken och skadeståndsrisken: En fråga om fortlevnad2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: To be an auditor isn´t all about auditing a company´s financial reports, it´s also about being the auditee. The international financial crash in the beginning of this century has created a new and tougher reality for the profession, with an increased litigation risk. To issue or not to issue a going concern opinion is considered to be one of the hardest decisions an auditor has to face. In these situations there are two types of error that can occur: either the auditor doesn´t issue a going concern warning but the company goes bankrupt within a year (type II error), or the auditor issues a going concern warning but the company lives on (type I error). In both cases criticism will come, and the auditor may face huge claims from unsatisfied clients or its stakeholders. From an outsider view this seems problematic, which leads to the following research question: What are the auditor´s ethical thoughts on going concern opinions and the ever-present litigation risk?

  Purpose: The purpose of this paper is that from an ethical perspective describe, analyze and give a deeper understanding of the auditor´s attitude toward going concern opinions and the ever-present litigation risk.

  Method: To be able to fulfill the purpose of the paper and to achieve this deeper understanding, a qualitative method with an abductive approach has been adopted. Interviews have been made with four qualified auditors, on different firms, in different towns in Västra Götalands län (Sweden). Two of these are members of the Big 7 (the seven largest firms in the country) and two belongs to smaller firms.

  Conclusion: The auditor´s attitude toward the litigation risk in the going concern process seems to be relaxed. Although the risk of litigation is an ever-present concern in the back of the auditor´s mind during the auditing process, the majority of the respondents do not see this as a major problem. The reason for this can be related to a generally low litigation risk in Sweden and the fact that none of the auditors in this study has been a victim of a lawsuit. Therefore, in a borderline case and in a true utilitaristic spirit, the auditor tends to see the litigation risk as minimal compared to the damage that a going concern warning can cause the client. The self-fulfilling prophecy, where a warning from the auditor has the potential to provoke a negative market reaction and thereby damage the client, is also a contributing factor. All the respondents consider and respect this effect, which could explain their rather low rate of going concern warnings. The clients characteristics (good or bad) is another important factor that can be crucial when it comes to issuing a warning or not. This indicates a virtue ethics behavior and guides the auditor in the utilitaristic thinking process. Besides this, rigorous risk analysis of a potential client and the people behind it are being made before it will be accepted, and for the auditor there are also internal and external guidelines to follow in a potential lawsuit situation. In the former, this study shows that the characteristics of the client can play an essential part. If these are considered to be negative or “abnormal”, the client will be denied, which is an indication of a virtue ethics behavior.

 • 329.
  Holgersson, Anna-Karin
  University of Skövde, School of Business.
  Barriärer mot strategiskt arbete: En studie av SMEs2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Holmgren, Linn
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Nilsson Jonsson, Beatrice
  University of Skövde, School of Business.
  Work-life balance hos enhetschefer inom vård och omsorg2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 331.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Reflective Ethical Pedagogical Concerns: Characteristics, Values and Strategies2019In: The International Journal of Tarrah (The Designer), ISSN 2008-9538, Vol. 5, no 1, p. 30-35Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Moral and ethical concerns seem to emerge in the western societies current development regeneration; among the most visible recent changes of education, it is now inconceivable that the reduction of the educational activities to technical endeavor without ethical consideration is totally absurd. The theorists of the crisis of values , the illustrations of ethical questions, the traditions and to their modern aspirations, the multi-cultural society necessities, etc are issues which must be reconsidered in the sense of pedagogical concerns. Ethical issues, in general, are experiencing a revival in advanced modernized societies characterized by multi-cultural complexities. Education is one the main platforms of the mentioned regenerated interest of the discussion and it has been considered by all the involving actors in the pedagogic world that the process of education is a complex endeavor requiring several communicative competences. The eventual argument about professional ethics would cover the pedagogical relationship, the human qualities requirements in the teaching profession, justice and equity, etc. The mentioned communicative/relational dimensions have been being influenced by a wide range of various actors with whom the instructor/teacher interacts; the interactions which could lead to value-oriented dilemmas and conflicts and challenge the ability of the teachers’ ethical judgment.

 • 332.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  The Core of Design Thinking and its Architectural Application2016In: DESIGNER, ISSN 2008-9538, no 12, p. 40-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The term design thinking is used to refer to the study of the practices of working designers (Melles et al., 2006), the methods and processes for investigating challenges, acquiring information, analyzing knowledge, and positioning solutions in the design and planning fields (Meinel & Leifer, 2011) by combining “empathy, creativity, and rationality”. Architectural theory has evolved over time, to reflect the development of new materials, new construction, new structures, new philosophies, new socio-cultural contexts, new scientific findings, and, of course, new technology. As Dorst (2011) emphasises ‘Design Thinking’ has been part of “the collective consciousness of design researchers since Rowe used it as the title of his 1987 book and different models have emerged since then. Nowadays, “Design Thinking” is identified as an exciting new paradigm for adopting designerly practices dealing with complex problems to build up a “conceptual framework”. Architectural logic provides us with a various of approaches toward the reasoning in design exploring potential value of the design process. In this paper the author will move from the architectural process definitions to a broad descriptions of design thinking and its application in the architectural design process. Since the process of design and its logical principles look quite complex, an integral attitude has been introduced in order to elaborate multi-step process avoiding the natural paradox of the sense of a complex statement of Design Process and Design Thinking. It is on this particular aspect of the creative design that we position our work: how to design a software tool support, and even improve, creativity in the early stages of the design? We will restrict ourselves to this in a specific area, that architectural design that we describe in the next section.

  • Dorst, K. (2011). The core of ‘design thinking’ and its application. Design Studies, 32(6), 521‐532.
  • Meinel, C., & Leifer, L. (2011). Design Thinking Research. Design thinking understand ‐ improve ‐ apply (pp. 1‐12). Berlin: Springer.
  • Melles, G., Howard, Z., & Thompson‐Whiteside, S. (2012). Teaching Design Thinking: Expanding Horizons in Design Education. Procedia ‐ Social and Behavioral Sciences, 31, 162‐166.

 • 333.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  آسیب شناسی روند معماری امروز ایران2016In: Honarmand Newspaper روزنامه هنرمندArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [fa]

  بناها نوعا یکی از ماندگارترین و از نظر اقتصادی گران قیمت‌ترین محصولات تمدن ها به شمار می آیند؛ در گذشته، حداکثر توان انسانی و سرمایه اقتصادی، صرف ساخت بناهایی عظیم برای رقابت و ماندگاری شده، درطی تمدن‌هایی نظیر ایران و مصر قدیم و امپراتوری روم، ابرسازه‌هایی منجر به شهرت رسیدن و در معنایی فناناپذیری شده است. حاکمان گذشته به صرف هزینه‌هایی هنگفت دست زده‌اند و حتی سیاق زندگی خود و جامعه را در سازه های انسان ساخت منعکس ساخته اند. به نظر می رسد معماران قرون و ادوار گذشته، همواره بناها را آن‌طور که از آن‌ها انتظار می‌رفت، به خوبی به مرحله ظهور رسانده‌اند و یا با توجه به آثار باقی مانده، اینطور به نظر می رسد. در رابطه با جنبه‌های مفهومی و عملکردی معماری نیز با توجه به غایت فناوری های در دسترس، بناهای گذشته، انسان‌ها را از شرایط طبیعی در امان نگاه ‌‌داشته‌، به سیاقی هوشمندانه گرمایش و سرمایش مناسب در فصول مختلف را تامین کرده اند (در مورد معماری ایران، بسیاری در تایید این موارد پژوهیده اند). از لحاظ دیگر ابعاد فرهنگی و هنری نیز ما میراثدار و وامدار بستری از معماری هستیم که سوالات نظیر را بی پاسخ رها نکرده است؛ پاسخ هایی محیط بر احساسات انسانی و نمایانگر و ارتقادهنده فرهنگ و هنر رایج در هر دوره… . نکته جالب توجه اما این است که در حالی که ساخت و ساز بناها در یک دوره درگیر بسیاری از جنبه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بوده، نوعا قادر است تا با نوعی سازماندهی و راهبرد با مردم آن زمان و دوره‌های بعد از آن ارتباط برقرار کند و پاسخی درخور و قابل ثنا را ارئه دهد. این موضوع غیرقابل انکار است که اگرچه بناهای فاخر گذشته زیبا و الهام بخشند، اماهمواره جنبه‌های سیاسی و اقتصادی در ساخت آن‌ها مداخله داشته‌اند. در این مقال طبیعتا نگارنده قصد ورود به جنبه‌های دیگری نظیر فن ساخت و استحکام را ندارد، هرچند به اعتبار نتیجه قابل رصد، در این عرصه نیز سنگی تمام گزارده شده است. در نهایت زیبایی بنا برآیند از تمامیت جنبه‌های مورد مطالعه در مورد بنا است؛ این نوع نگرش حتی در مورد بیشتر بناهای معمولی و با مصالح بومی و در بستر فرهنگی موجود در هر دوره و برای تامین نیازهای عمومی آن دوره نیز در بسیاری موارد مصداق داشته است. تاریخ معماری در اصل داستانی است پیرامون سبک‌های مختلف در قالب  تسری اشکالی و احجامی که به تدریج در طول زمان به تغییر کرده، امکاناتی را فراهم آورده‌اند در تلاش برای بهبود. این رویکرد به اشتغال ذهنی برای تجزیه و تحلیل سبک‌ها و اشکال و فضا (و در دوران معاصر نقادی آنها) منجر شده و طبیعتا شاهدی است بر اینکه روابط و ضوابطی منطقی در پیدایش یک بنا همواره اهمیت داشته است.

 • 334.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  برای زها، سنت «اکنون» بود...: ِ داستان همانستی سرخوشی و هراس، در معماری بانویی که هیچ گاه دلسردکننده نبود2016In: SorkhabArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Haj Hussein was smart enough to protect his properties during World War I and the collapse of the Ottoman Empire. He had become rich through trade with Damascus, and had bought or otherwise acquired some ten acres. Haj Hussein Hadid was the cleverest man in Mosul in the early twentieth century, eventually became the governor of Mosul. It was the beginning of the story of Zaha. Mohamed, Haj Hussein's son Mohammad was the first Iraqi graduate of the University of London, School of Economics. He was Zaha's father. Muhammad returned to Mosul to check the progress of the newly formed country and finally became the Finance Minister of Iraq. Since Zaha was born his father was a lawmaker and influential figure. Zaha Mohamed Hadid didn't know if she was going to go the same way, so she was thinking whether she should go the same way or not. She started mathematics at the American University of Beirut, and after graduation, while she was just 21 -year-old, attended Architecture Association School in London and later became a student of Metropolitan. The article tries to develop a better understanding of the role of the family roots of the architect to counter a purely perception of her architectural ideas. The story of Zaha Mohamed Hadid, from the efforts of Haji Hussein during World War I in Mosul to the legend of a lonely girl in the unfamiliar tracks of western architecture, has a lot to teach us about the life and eternity of a legend. Without such a powerful family, Zaha would not have become such a famous architect. In 2013, for the first time in the history of Iranian architecture, it has been announced that one the biggest projects of the capital, Tehran, would be designed by a British architectural firm, Zaha Hadid Architects. In a realistic point of view and according to the scope of this discussion, hiring such a famous architect could create significant value for a capital in Middle East.

 • 335.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Form follows knowledge: A Thematic Synthesis Toward the KMS-based semantic approach in Architecture SMEs2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  There is a traceable current methodic shift in the field of “Architectural Design” which could be explained as the systematic interconnection of “scientific method” and “design methods” based on the objectives of the “structural logic” of Design; the prospect “systematic” approach would provide the designers/architects/Architecture-SMEs with a possible wide range of technological practical potentials to be deciphered to the operational facilitation in the associated enterprises. The mentioned structural logic could be characterized as a “design support” facilitation based on the “information processing and evaluation” for dealing with all aspects of the knowledge in the process as a Knowledge Management System (KMS) in the sense of improving the collaboration and enhancing the Knowledge Management (KM) process. Since the visual aspects of the design process, such as diagrams, contain a structure of natural cognitive “networks of relationships”, the “meaning” is situated between the linkages of the network which would be visually presented and actualized by the architectural artifact. The semantic associations would be a strategy-based approach of textual relationship between concepts and knowledge for the textual determination and source-target mapping as an effective tool in term of developing the knowledge mining computational analogy tools. In this paper, the main focus is the dynamicity- and creativity-oriented as a flow of knowledge exchange between the design actors in the knowledge-based architectural decisions. The required knowledge and information analysis in the conceptual phase and the related creative notions, beside the fact that concepts are verbal/textual/visually representable, emphasizes the need of a knowledge mapping as a reliable context for Conceptualization in architecture SMEs. The formalization/formulization of the design knowledge/information and the associated interaction/dynamicity based on the designers’ cognitive/creative attitude are still a field to be developed; in this paper, besides the emphasizing the importance of knowledge and its cognitive approaches, the integration of “systematic design approaches” and “knowledge-based systems”, in a semantic sense, have been illustrated. Eventually, the current paper indicates the foundation of a model of such a knowledge-based semantic manner using a review and thematic analysis method.

 • 336.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Toward a Supporting KM Model of Concept Generation in Small Architectural Firms2016In: Revista Eletrônica Gestão & Sociedade, ISSN 1980-5756, Vol. 10, no 27, p. 1477-1500Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Design is an activity that formulates, physically and mentally, the “environment” of human (designer and user) and the “artifact” interaction. To develop the mentioned “interaction” it is vital to understand the mechanism of the design and designers’ behavior and approaches as a manageable knowledge-based outlook. According to our literature review, there is not any specific integrated model based on Knowledge Management (KM) and sharing information explaining the “Architectural Creation and Conceptualization”. In this paper, it has been emphasized that architectural design is a creative process of converting knowledge and information into products and/or services (Durst et al., 2014), based on requirements into an upper level of awareness as the product concept and capturing the new knowledge as the solutions which are complete, clear, and consistent. Regardless the normative considerations, an organizational framework based on knowledge for architecture SMEs, can improve the overall performance of the architecture design enterprises. The objective of this article is to propose the need of a new approach toward “Architectural Design Process Syntax” (Yousefi, 2014) based on the developing a KM visual system/model illuminating the managerial approach in the process. The final Visual KM model could be used as a conceptual reference for architectural design process in architectural small and medium offices (SMEs). The authors have mainly followed the literature study, task analysis based on interviews and questionnaires and also visual models, as the assessment and result methodology. This article also reflects the lack of application of the key knowledge management initiatives in architecture SMEs and highlights the essential of a managerial approach toward the question by presenting some potential line of research.

 • 337.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Toward a Supporting KM Model of Concept Generation in Small Architectural Firms2016In: Proceedings of the International Conference Theory and Applications in the Knowledge Economy: TAKE 2016 – Aveiro, Portugal, 6 to 8 July 2016 / [ed] Eduardo Tomé, 2016, p. 78-92Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Design could be considered as an activity that formulates, physically and mentally, the “environment” of human (designer and user) and the “artifact” interaction. To develop the mentioned “interaction” it is vital to understand the mechanism of the design and designers’ behavior and approaches as a manageable knowledge-based outlook. According to our literature review, there is not any specific integrated model based on Knowledge Management (KM) and sharing information explaining the “Architectural Creation and Conceptualization”. In this paper, it has been emphasized that architectural design is a creative process of converting knowledge and information into products and/or services (Durst et al., 2014), based on requirements into an upper level of awareness as the product concept and capturing the new knowledge as the solutions which are complete, clear, and consistent. Regardless the normative considerations, an organizational framework based on knowledge for architecture SMEs, can improve the overall performance of the architecture design enterprises. The objective of this article is to propose the need of a new approach toward “Architectural Design Process Syntax” (Yousefi, 2014) based on the developing a KM visual system/model illuminating the managerial approach in the process. The final Visual KM model could be used as a conceptual reference for architectural design process in architectural small and medium offices (SMEs). The authors have mainly followed the literature study, task analysis based on interviews and questionnaires and also visual models, as the assessment and result methodology. This article also reflects the lack of application of the key knowledge management initiatives in architecture SMEs and highlights the essential of a managerial approach toward the question by presenting some potential line of research.

 • 338.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Hana, Mirkhezri
  Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
  از پایبست علوم شناختی تا یک پلتفرم بازی بنیان: = From Cognitive Science Basics to the Game-based Platforms: مقدمهای بر استخراج پتانسیل بازیوارسازی در آموزش طراحی معماری = An Introduction to the Gamifying Potential in Architecture Design Training2019In: City & Landscape, Vol. 7, no 39, p. 98-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The importance of the Games has already been perceived for more than three decades by the use of computers in education as an aid in the process of knowledge construction. In Gamification, the game is dislocated from the distraction function, since it has influence in the sensory and cognitive development of the individual. The elements of the Gamification do not follow a specific rule or a standard, and can be applied in whole or in part of an educational process, remodeling of existing procedures in both theoretical tasks or practical procedures. Developing a gamification platform will depend on the purpose, available resources and cognitive pedagogical bases, since the concept tends to redefine the learning process, rescuing the interest and participation with a view to intellectual growth. The current architectural education methods in Iranian universities suffer from lack of coverage of methods both artistically and technologically; the mentioned methods are mostly following the traditional teacher-focused trainings.. Nowadays, considering the advancement of new educational technologies, one of the most fundamental issues facing the current educational systems would be the contextual innovation which seems to change the learning methods both in content and method. The new processes and methods have formed a new playground which makes it possible to take the next step and make a decision on the set of new tools, educational goals and quality of the courses in the discipline architecture. The method of teaching based on the gamification approaches is more effective than other educational methods but there must be a comprehensive platform accordingly. The current study extends the authors' prior work examining the possibility of the formulating a model-based integration of architectural design education with a gamified platform based on the associated literature and resulting in a comprehensive understanding of role games and serious games in the overall educational field. Finally, we have tried to shape the conceptual model of the platform as a framework for creating a followable pattern for regenerating a game-based architecture design education.

 • 339.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Najjar Azali, Negin
  Tabriz Azad University, Iran.
  Dimensions of Knowledge Management in the Enhancement of Sociability in Urban Spaces/Places2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Architects and urban researchers have long held the view that the semantical analysis of “space syntax” and understanding physical and social dynamics of public spaces, play a vital role in the social and economic life of the social units and also the formation of public culture, the identity and the notion that could be called “sense of place”. Public spaces/places allow the citizens to have interaction with each other while meeting on the ostensibly ground in a planned and unplanned means. By definition, if we consider a "social urban place" as an integrated object, it will have a tendency to support the emotional expressions of the mentioned sense, including the human-oriented social common achievements, which in a way would eventually make our memories and life courses. In this sense, the crucial importance of the designing of public place/space as an integrated issue, related to the social identity and also the cultural intangible and tangible attitudes, would shape a confrontation strategy which could cause a dramatic change in the mentioned social units. In a broader approach, as many commentator also argue, the the underlying support of the sociability improvement is fundamentally developed by obtaining a comprehensive perception of “knowledge” associated with the city and its public spaces/places. While urban analysts and practitioners’ ideas differentiate in the sense of the approach toward the place/space, as a contextual phenomenon, they have generally accepted that without managing the mentioned “knowledge”, the corresponding data and information would be overloaded increasingly. Consequently the decision-making, the acceleration of the urban progress, stimulating cultural changes and the innovative attitudes etc. will encounter a significant failure risk; so that, abnormal resonance and chaos will occur over and over in the urban place/space. considering that there is no traceable regulating ground base/strategy in Iran to provide and improve urban-generated knowledge, based on social identity, particularly the practical management of the mentioned knowledge remain a major issue for the sociability improvement in urban public places/spaces. In order to respond to this gap, the current paper discusses the integrated identity factors in the management structure of urban public places. In order to achieve the mentioned purpose, in an analytic mode of understanding, we observe relationships between “space syntax” semantically; then, based on theoretical investigations and literature review we distinguish fundamental issues enhancing the identity and quality of place. As the result, we have presented a managerial method of the gained place identical knowledge in order to promote the sociability of public spaces. We have also examined the relationship between this public space and the associated social aspects and developed a perceptual semantic platform to manage the related knowledge of the place identity which is associated with the physical built environment. The conclusion contains a conceptual model representing a sociability-oriented knowledge management visualization of the public urban place/space  considering architectural identity factors.

 • 340.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Najjar Azali, Negin
  Master of Architecture, Independent Researcher.
  Integration of BIM and IoT in the Building Heritage: A KM Conceptual Framework2018In: Landscape in Transition: Middle East Landscape Architecture Conference (MELAC 2018) / [ed] Parastoo Eshrati, Tehran: IFLA, Middle East , 2018, p. 11-23Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The current progress in the field of Building Informa on Modeling (BIM) and the new possibili es facilitated by IoT (Internet of Things) pla orms could contribute to the stream of the integra ng improvement of the knowledge-based built heritage management. In this paper, ُthe concept of integra on of BIM and IoT would appear as a process of coordina on of all phases under a proper knowledge-based strategic approach. The op mal provided model would eventually be essen al to integrate common sub-processes grounded on the developed BIM-IoT principles/model. The eventual model has been conceptualized through the correspondence of BIM with WSN (Wireless Sensors Network) as the central management brain of the opera on and maintenance of the buildings referring to the sustainability concept and conducts as a Knowledge Management System (KMS).

 • 341.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Najjar Azali, Negin
  Tabriz Azad University.
  Mashrabiya Structural Element as a Pattern in Contemporary Architecture: نگاهی به عنصر کالبدی «مشربیه» در معماری و استفاده از آن در معماری امروز2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [fa]

  چکیده: تجلی فرهنگ در معنای زندگی روزمره معمولا در ضرب المثل ها، سبک زندگی، اعتقادات و باورها و نهایتا ماهیت های مادی مردمان [همچون معماری] نمود می یابد. در این وادی مردمان شرق و در موضوع ما مردمان خاورمیانه و خاور نزدیک به اندازه ای دارای نمود مشترک فرهنگی هستند که بعضا میتوان از الگوهای مشترک توسعه ای برای ملت های مختلف بهره گرفت. در وادی معماری نیز الگوبرداری از عنصرهای هم سو با فرهنگ و هویت خود می تواند راه گشای خلاقیت و بهینه سازی رویکردهای توسعه ای بعدی و به اعتبار نتیجه به وجود آمدن معماری پایدار و هویت گرا باشد. در این بین شاید بتوان نور و مناسک و منازل آن را از جمله موضوعاتی دانست که در اکثر فرهنگ های تعالی گرا بدان توجه ویژه ای شده است. چرا که؛ نور جزو تاثیر گدارترین مولفه های محیطی شناخته میشود. ولی امروزه شاهد این مساله هستیم که گاهی با بالا رفتن آگاهی های علمی و رشد تکنولوژی همچنین در تنگنای معماری از پیش تعریف شده دوران مدرنیته، گاهی توجه به نور و ارزش های والای آن فراموش میشود. چنان چه به نظر میرسد گاهی حتی این عامل کارامد درک محیط و فضا دیگر کلیدی ترین عامل طراحی یک اثر نیست. در حالی که گذشتگان با بهره گیری از کمترین امکانات در حالی که از نور به بهترین نحو ممکن در ساخت فضای مصنوع خود یاری میجستند، بدون اینکه دانش آکادمیکی داشته باشند، در واقع معماری پایدار و هویت گرا و معنامند را به منصه اجرا میگزاردند. نمونه این استفاده را در مشربیه میتوانیم ببینیم. در این پژوهش با مطالعه عنصر کالبدی مشربیه و چیستی آن، نقش این عنصر در معماری عربی/اسلامی بررسی شده است. سپس ضمن ارائه الگوهایی نحوه استفاده و الهام گیری از این عنصر را در معماری هویت گرای امروزی بیان کرده و در پایان نتیجه میگیرد که مشربیه میتواند امروزه نیز الگوی مناسبی باشد برای طراحی معمارانه. چرا که؛ این الگو برخواسته از فرهنگ و هویت میباشد.

 • 342.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Najjar Azali, Negin
  Tabriz Azad University, Iran.
  When AI, VR & AR Help Architects to Compose Solutions: The story of a Futuristic Creative Exploration of Design2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the fundamental issues in the Architecture and urban studies, is creativity and adapting to the new trends of innovation, which in a set is the solution to the design wicked problems. Meanwhile, in a general point of view, there is a significant increase in accordance with the use of Information Technology (IT) as a tool of the perception of the sensing of place/space. Territories of Artificial Intelligence (AI) covers the self-ruling arranging robotic frameworks to explore through the surrendering data/information; the data which could be provided by the computerized visual system. Consequently, the mentioned line of technology would metamorphose the complex multi-layers of the architectural spaces, even more complex. In this paper we discuss about the current state-of-art in Virtual Reality, (VR), Augmented Reality (AR) and also Artificial Intelligence (AI) through the possible intermediate-level of processing as the object/feature/pattern path and the recognition and tracking which could be carried out by the associated scenarios. The manuscript describes VR, AR and AI as helpful tools to achieve better comprehension of semantic layers of place/space. Our methodology is testing and also literature review of case studies. This study identifies the main factors in the mentioned state-of-art influencing the architectural creativity and innovation in the sense of architecture as a branch of the discipline of design and management through the process of observing and visualization. At the end of the article, we conclude that the paradigm of visualization is a key factor to present appropriate answers for the architectural wicked-problems.

 • 343.
  Hooshyar Yousefi, Bahram
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Razavi, Nastaran
  Architectural Design Process: An Introduction to Managerial Approaches2014Book (Other academic)
 • 344.
  Hult, Johan
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Strand, Henrik
  University of Skövde, School of Business.
  Hållbart syn- och arbetssätt inom offentlig sektor: Ett medarbetarperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The public sector has during the last decades been transformed by reorganizations and reforms which purpose has been to make the public welfare more efficient. According to earlier research these reforms has not been sufficiently adopted for the public sector. Influences derived from the private sector have had consequences for both the working methods, the social interests and, in particular, the employees' work situation. With that as a starting point, this study will attempt to answer:

  • What does employees within the public sector consider to be a sustainable approach and working methods and can the traditional public sector uniting with influences from the private sector?

  Purpose: The purpose of this study is to discuss the meaning of a sustainable approach and working methods within the public sector with an employee point of view and where this is based.

  Method: The study is based on a qualitative method for collecting empirical material. This included 10 semi-structured interviews with employees working in municipalities and regions, geographically bound to Västra Götalands län.

  Results and analysis: The result of the study will be presented in five headings based on reoccurring themes identified by the authors during the interviews. These are: efficiency, control, trust, value of employees and the shift of assigned working tasks. The analysis both confirms and denies previous research and submits suggestions for improvements from an employee point of view.

  Conclusions: The study shows that a sustainable approach and working methods include trust in the employee, equal treatment and justice with a high degree of autonomy and professional logic in the working methods. Public sector employees are open to working practices influenced by their outside world.

 • 345.
  Hultberg, Victor
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Rehn, Patrik
  University of Skövde, School of Business.
  Goodwill och dess påverkan på lönsamhet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 346.
  Hultman, Viktoria
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Schagerlind, Daniela
  University of Skövde, School of Business.
  Butikslojalitet möter reciprocitet: Hur lättpåverkad är konsumenten?2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Store loyalty is important for the stores as they can benefit from the loyal customers when it comes to marketing and profitability. Sales techniques are also important to the store as they are a way of influencing consumers in their buying process by providing services or giving the consumer gifts to create a feeling of guilt. The purpose of the report is to investigate how reciprocity can affect the consumer to switch their loyalty to a different store or enhance the loyalty to the store. To fulfill this purpose, we have answered our question. The question is how the sales technique reciprocity affect the consumers store loyalty when it comes to buying clothes. A qualitative method was used, where the survey consisted in interviews with six different representatives in the age group 20-30 years. The interview was designed to find out how respondents store loyalty was affected by reciprocity and if loyalty could be enhanced by reciprocity. From our empirical and theory, we could conclude that reciprocity affects customer loyalty and especially the principles of perceptual contrast and door in the face.

 • 347.
  Hyder, Akmal
  et al.
  Högskolan i Gävle.
  Abraha Gebrekidan, Desalegn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Mukhtar, Syeda-Masooda
  King AbdulAziz University, Saudi Arabia.
  Cross-Cultural Strategic Alliances: Lessons from Swedish Firms in Eastern and Central Europe2014In: Journal of Euromarketing, ISSN 1049-6483, E-ISSN 1528-6967, Vol. 23, no 4, p. 29-44Article in journal (Refereed)
 • 348.
  Hyder, Akmal S.
  et al.
  University of Gävle, Sweden.
  Abraha, Desalegn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Cross-cultural strategic alliances: Lessons from Swedish firms in Eastern and Central Europe2014In: Shifts in and global competitiveness, markets and consumers: Is management prepared for a new business paradigm?, International Management Development Association , 2014, p. 48-54Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims to explore factors affecting the formation and operation of strategic alliances, and the impact of these factors on performance. The underlying premise being that different cultures affect strategic alliances differently. The study is based on the analysis of 20 alliances between firms in Eastern and Central Europe and their Swedish partners. Significant differences were found across countries. The paper concludes with implications for managers responsible for managing international alliances in terms of effectiveness of their role, as well as their cultural awareness and ability to deal with cultural differences.

 • 349.
  Hyder, Akmal S.
  et al.
  Högskolan i Gävle.
  Abraha, Desalegn
  University of Skövde, Enterprises for the Future. University of Skövde, School of Business.
  Marketing strategy in emerging market alliance: A longitudinal study2014In: Journal of international business and entrepreneurship development, ISSN 1747-6763, Vol. 7, no 4, p. 309-325Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Abstract: By applying a longitudinal perspective, this study examines how an alliance formulates and implements its marketing strategy based on motives, resources, learning, network and performance, in Central and Eastern Europe(CEE). An in-depth study on a Hungarian alliance between a Swedish medical engineering company and a local partner has been conducted. The data is collected in two periods: 1999 and 2009, and for the convenience of the analysis, the result has been presented in two phases. By comparing the phases, it is shown how the environment in which the alliance operates changes and how the alliance responses by improving its marketing strategy. Major variation of the strategy includes focus on small and dental clinics, development of intensive contacts with big hospitals to gain huge contracts after the reformation of the healthcare sector and finding a balance between lowering price and maintaining high quality of the products and services.

 • 350.
  Häll, Jennifer
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Renhorn Pohl, Anna
  University of Skövde, School of Business.
  Trovärdighet vid digitala klädköp: En kvalitativ studie som utreder hur trovärdighet förmedlas genom klädrecensioner.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Consumer reviews is a phenomenon here to stay. A consumer review is a type of product information generated by users with personal experience of the product. As the Internet grows, consumer reviews become unavoidable for consumers, businesses and marketers. Product reviews influence and affect both the initial information search and the final purchase decision. Therefore, it is relevant to examine consumer reviews importance of the buying process and its development in the future. The thesis has been limited to examining reviews in context of online clothing purchases. The aim is to contribute to a better understanding of reviews as a phenomenon.             The research questions examines what information about the clothing reviewer is considered reliable to the consumer in a digital buying process and what type of information in the opinion of a digital clothing review is considered reliable by consumers in a buying process. A focus group interview was applied to get an understanding of consumer’s views on clothing reviews and consumer behavior theory has been studied to understand the phenomenon. The thesis has resulted in concrete recommendations for marketers in practice. The result was that anonymous clothing reviews in contrast to previous studies, demonstrated the highest credibility perceived by the consumer. If excessive, and non relevant, information is included in the review the consumer will face difficulties relating to the reviewer. This might lead to a decline of the credibility of the review itself. Throughout this thesis paper a number of factors have been presented that suggestively should be included in the reviews, as well as which factors should be avoided. We have also concluded that reviews in themselves are of vital importance for the credibility of the business, and that even a poorly structured review is better than no review at all.             The thesis ends with a proposal for a modified version of the buying process for a digital context. The purchase process is complemented by a new, sixth block that constitute reviews role in the purchasing process. The thesis shows that consumer reviews role in consumers buying process were greater than initially attributed to the original model of the buying process. Therefore a development of the buying process seems legitimate.

45678910 301 - 350 of 622
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf