his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 1244
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Bäck, Ronja
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mujkanovic, Andrea
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Unga vuxnas behov av stöd under behandling av cancersjukdom: Kvalitativ innehållsanalys av bloggar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att drabbas av cancer som ung vuxen innebär ett avbrott i livsprocessen och det kan upplevas som en katastrofal förändring. När en människa upplever att helheten hotas uppstår ett lidande, unga vuxna som drabbas av allvarlig sjukdom kan uppleva traumatisk kris. Det är viktigt att i ett tidigt stadium fånga upp och stötta unga vuxna med en cancerdiagnos eftersom lidandet kan lindras under sjukdomsprocessen. Individer som får social och professionellt stöd orkar engagera sig i återhämtningsprocessen och kan uppnå bättre livskvalité. Syfte: Studiens syfte var att belysa unga vuxnas behov av stöd under behandling av cancersjukdom. Metod: Studien har en kvalitativ ansats och kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera bloggarna. Datamaterialet bestod av fem svenska bloggar publicerade på ung cancers webbsida. Resultat: Unga vuxna med en cancersjukdom upplevde att socialt stöd var värdefullt under cancerbehandling. Individerna upplevde emotionellt, informativt, praktisk och bekräftande stöd från familj och närstående samt från individer i liknande situation. Det professionella stödet uppskattades när individerna betraktades som en helhet dock visades det vara negativt när det brast i kommunikationen mellan patient och vårdgivare. Slutsats: Unga vuxna som drabbades av en cancersjukdom hade behov av både socialt och professionellt stöd för att hantera sjukdomen. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Bäcke, Sanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Demokrati i förskolans vardag: En analys av förskollärares resonemang om barns delaktighet2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förskolan kan förstås som en institution för framtidens medborgare. I förskolan ska barnens demokratiska förståelse och kompetens grundläggas för att de i framtiden ska vara en god demokratisk medborgare. Barns delaktighet görs aktuell inom ramen för förskolans demokratiarbete. Forskning visar att det finns svårigheter med att arbeta med barns delaktighet och förskolans demokratiuppdrag är i många fall oreflekterat. Syftet med denna studie har varit att analysera ett antal förskollärares resonemang om barns delaktighet i förskolan och på så sätt nå kunskap om demokrati i förskolans vardag. För att uppnå syftet utformades forskningsfrågor om vilken demokratiförståelse förskollärarna ger uttryck för, vilken demokratisk roll barnen tillskrivs i förskollärarnas resonemang och vad barns delaktighet blir i förskollärarnas resonemang. För att besvara studiens forskningsfrågor skapades case som synliggör barns delaktighet i förskolan. Studiens respondenter fick föra anteckningar om casen utifrån angivna frågor och respondenterna intervjuades. Resultatet har analyserats med hjälp av studiens teoretiska ramverk med fokus på demokrati i relation till utbildning, demokratiska roller som subjekt eller objekt, samt olika förståelser av demokrati. Studiens resultat visar hur demokrati i förskolans vardag är individualistisk och barns delaktighet handlar om att skapa möjligheter och handlingsutrymme för den enskilda individen att göra val och utnyttja sina rättigheter att bestämma om sig själv. Förskollärarnas resonemang skildrar också en fördemokratisk dimension där barnen ska undervisas i demokrati och utveckla demokratiska värderingar. Utifrån studiens resultat kan demokrati i förskolans vardag också förstås som skendemokratisk eftersom barns delaktighet framträder som något som kan ges eller fråntas av pedagogerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Bäckström, Annelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Persson, Ylva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att tacka nej till erbjuden gruppundervisning: En fenomenografisk intervjustudie2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Då en patient drabbas av långvarig sjukdom som Diabetes typ 2 uppstår ett behov av kunskap för att hantera sin sjukdom. Tidigare forskning visar att gruppundervisning till patienter med diabetes typ 2 sänker HbA1c vilket i sin tur minskar risken för komplikationer. Problemet är att alla inte erbjuds grupputbildning och ett annat problem är att en betydande andel tackar nej till erbjuden utbildning. Syfte: Syftet var att beskriva uppfattningar om gruppundervisning hos patienter med diabetes typ 2 som valt att avstå erbjuden gruppundervisning. Metod: Nio semistruktuerade intervjuer analyserades med en fenomenografisk metod. Intervjuerna analyserades genom sju steg för att få fram uppfattningar om hur patienter med diabetes typ 2 som valt att avstå erbjuden gruppundervisning resonerar. Resultat: Analysen resulterade i två kvalitativt skilda beskrivningskategorier sett ur ett patientperspektiv: en möjlighet att dela erfarenheter med andra i samma situation men med risk att ”blotta” sig själv och sin sjukdom i en grupp med okända samt att formen för lärande och kunskap inte är anpassat till patientens specifika behov och prioriteras inte då sjukdomen inte uppfattas som allvarlig. Konklusion: En möjlig förståelse av resultatet är att gruppundervisning inte passar alla utan en variation av former för undervisning krävs så att patienter kan få den undervisning som de själva uppfattar som kunskapsgivande, i passande tid och form.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Bäckström, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Professional and social support for first-time mothers and partners during childbearing2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Background: Expecting a child and becoming a parent is one of life’s major events, during which the parents’ perspective on life and their couple relationship changes. For some parents, childbearing entails a decrease in parental couple relationship quality. The way in which parents are able to cope with childbearing may be connected with their Sense of Coherence; which is a person’s ability to perceive life as comprehensible, manageable and meaningful. For parents’ positive childbearing experiences, professional and social support have been proven to be valuable. However, far from all parents have access to social support; furthermore, professional support does not always meet the needs of expectant parents. Hence, more research is needed to increase knowledge about expectant parents’ experiences of professiona land social support. In addition, more research is needed to explore factors associated with quality of couple relationship among parents during childbearing.

  Aims: The overall aim of the thesis was to explore professional and social support for first-time mothers and partners during childbearing in relation toquality of couple relationship and Sense of Coherence.

  Methods: The study’s designs were explorative, prospective and longitudinal; both qualitative and quantitative methods were used. Specifically, explorative designs, qualitative methods and phenomenographic analysis were used to explore expectant first-time mothers’ (I) and partners’ perceptions of professional support (II). Furthermore, an explorative design, qualitative method and qualitative content analysis were used to explore expectant first-time mothers’ experiences of social support (III). Within Study IV, a prospective longitudinal design, descriptive statistics, non-parametric tests and multiple linear regression analysis were used to evaluate factors associated with quality of couple relationship among first-time mothers and partners, during pregnancy and the first six months of parenthood.

  Results: The overall results of the thesis revealed both similarities and differences between expectant first-time mothers’ and partners’ perceptions of professional support, effects from social support and associated factors with perceived quality of couple relationship. The similarities were; both mothers and partners perceived that professional support could facilitate partner involvement, influence their couple relationship and facilitate contacts with other expectant parents. According to first-time mothers’ experiences, their couple relationship with their partner was also strengthened by social support during pregnancy. Further, the results showed that both first-time mothers’ and partners’ higher perceived couple relationship quality six months after birth, was associated with their higher perceived social support. The results showed also that both mothers and partners perceived their quality of couple relationship to decrease and Sense of Coherence to increase six months after childbirth, compared to the pregnancy. Differences revealed were such as: higher Sense of Coherence was only associated with mothers’ higher perceived quality of couple relationship, and first-time mothers reported perceiving more social support compared to the partners both during pregnancy, first week and six months after childbirth.

  Conclusions: Professional and social support can strengthen first-time mothers and partners both individually and as a couple, in their abilities to cope with childbearing. On the individual basis, the expectant parents could be strengthened through professional and social support that contributed to their understanding and feeling of being prepared for childbirth and parenting, for instance. As a couple, the parents were strengthened by professional support that included the partner’s role, as well as higher perceived social support overall. In contrast, lack of support could have a negative influence on the expectant parents’ feeling of being prepared for childbirth and parenting. Besides this, the results indicates that childbearing has a positive effect on parents’ abilities to cope with life even though their quality of couple relationship decrease. Professionals can use these results in their further understanding about how to offer satisfactory support to first-time mothers and partners during childbearing.

 • 255.
  Bäckström, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Stöd till förstagångsföräldrar i samband med barnafödande2018Ingår i: Jordemodern, ISSN 0021-7468, Vol. 131, nr 1, s. 4-7Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 256.
  Bäckström, Caroline A.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospital Skövde, Woman, Child (K3), Skövde, Sweden / Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-Research Group, Jönköping, Sweden.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Golsäter, Marie H.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-Research Group, Jönköping, Sweden.
  Thorstensson, Stina A.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  "It's like a puzzle": Pregnant women's perceptions of professional support in midwifery care2016Ingår i: Women and Birth, ISSN 1871-5192, E-ISSN 1878-1799, Vol. 29, nr 6, s. e110-e118Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  ProblemPregnant women are not always satisfied with the professional support they receive during their midwifery care. More knowledge is needed to understand what professional support pregnant women need for childbirth and parenting.

  BackgroundChildbearing and the transition to becoming a parent is a sensitive period in one's life during which one should have the opportunity to receive professional support. Professional support does not always correspond to pregnant women's needs. To understand pregnant women's needs for professional support within midwifery care, it is crucial to further illuminate women's experiences of this support.

  AimTo explore pregnant women's perceptions of professional support in midwifery care.

  MethodsA qualitative study using semi-structured interviews. Fifteen women were interviewed during gestational weeks 36–38. Data was analysed using phenomenography.

  FindingsThe women perceived professional support in midwifery care to be reassuring and emotional, to consist of reliable information, and to be mediated with pedagogical creativity. The professional support facilitated new social contacts, partner involvement and contributed to mental preparedness. The findings of the study were presented in six categories and the category Professional support contributes to mental preparedness was influenced by the five other categories.

  ConclusionPregnant women prepare for childbirth and parenting by using several different types of professional support in midwifery care: a strategy that could be described as piecing together a puzzle. When the women put the puzzle together, each type of professional support works as a valuable piece in the whole puzzle. Through this, professional support could contribute to women's mental preparedness for childbirth and parenting.

 • 257.
  Bäckström, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospital Skövde, ‘ Woman, Child ’ (K3) Skövde, Sweden / Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-research Group, Jönköping, Sweden.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health and Welfare, Aging Research Network – Jönköping (ARN-J), Jönköping, Sweden / Karolinska Institutet and Stockholm University, Aging Research Center, Gävlegatan 16, Stockholm, Sweden.
  Thorstensson, Stina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Golsäter, Marie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-research Group, Jönköping, Sweden.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Quality of couple relationship among first-time mothers and partners during pregnancy and the first six months of parenthood2018Ingår i: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 17, s. 56-64Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Bäckström, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospital Skövde, Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-research Group, Jönköping, Sweden.
  Larsson, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Närhälsan Midwifery Unit, Skövde, Sweden.
  Wahlgren, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospital Skövde.
  Golsäter, Marie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-research Group, Jönköping, Sweden.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Thorstensson, Stina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  ‘It makes you feel like you are not alone’: Expectant first-time mothers’ experiences of social support within the social network, when preparing for childbirth and parenting2017Ingår i: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 12, s. 51-57Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 259.
  Bäckström, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospital Skövde, Woman, Child (K3), Skövde, Sweden / Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-research group, Jönköping, Sweden.
  Thorstensson, Stina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Grimming, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Närhälsan Skaraborg, Young Persons Clinic, Skövde, Sweden.
  Nyblin, Yrsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Danderyd Hospital AB, Women’s care, Gynecology ward, Stockholm, Sweden.
  Golsäter, Marie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-research group, Jönköping, Sweden.
  'To be able to support her, I must feel calm and safe': pregnant women's partners perceptions of professional support during pregnancy2017Ingår i: BMC Pregnancy and Childbirth, ISSN 1471-2393, E-ISSN 1471-2393, Vol. 17, s. 1-11, artikel-id 234Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Professional support does not always meet the needs of expectant fathers or co-mothers. The way in which professional support is offered during pregnancy varies internationally, depending on the country. In order to attain a greater understanding of partners' experiences of professional support, it is necessary to further illuminate their perceptions of it. The aim of this study was therefore to explore pregnant women's partners' perceptions of professional support during pregnancy. Methods: Qualitative research design. Partners of pregnant women were interviewed during gestational week 36-38. Individual semi-structured interviews were used to explore the partners' perceptions. The data was analysed using a phenomenographic approach. The study was performed in a county in south-western Sweden; the data collection was conducted from November 2014 to February 2015. Fourteen partners (expectant fathers and co-mothers) of women who were expectant first-time mothers with singleton pregnancies, were interviewed. Results: The findings of the study are presented through four descriptive categories: Ability to absorb adequate information; Possibility to meet and share with other expectant parents; Confirmation of the partner's importance; and Influence on the couple relationship. Using a theoretical assumption of the relationship between the categories showed that the fourth category was influenced by the other three categories. Conclusions: The partners perceived that professional support during pregnancy could influence the couple relationship. The partners' ability to communicate and to experience togetherness with the women increased when the expectant couple received professional support together. The support created also possibilities to meet and share experiences with other expectant parents. In contrast, a lack of support was found to contribute to partners' feelings of unimportance. It was essential that the midwives included the partners by confirming that they were individuals who had different needs for various types of professional support. The partners perceived it easier to absorb information when it was adequate and given with a pedagogic that made the partners become interested and emotionally engaged.

 • 260.
  Bäckström, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Liljeberg, Victoria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Livet efter döden: Patienters upplevelser av att överleva hjärtstopp2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år. Att överleva ett hjärtstopp medför en förändring av den drabbades livsvärld.

   Syfte:  Syftet  med  studien  var  att beskriva  personers  erfarenheter  av att  överleva ett hjärtstopp.

   Metod: Metoden som har använts är en litteraturstudie där 11 kvalitativa vetenskapliga artiklar utgjorde underlaget för resultatet.

   Resultat: I resultatet framkom fyra huvudteman: Att hantera emotionella utmaningar, att vara i behov av stöd från sjukvården, att möta det existentiella samt att leva med fysiska och kognitiva förändringar. Det framkom även åtta subteman: Emotionella påfrestningar, emotionellt stöd från omgivningen, behov av att bli sedd, behov av information, tankar om döden och framtiden, leva i en förändrad livssituation, förändringar och dess påverkan samt reflektion kring levnadsvanor.

   Konklusion: Det är viktigt att sjukvårdspersonal erhåller kunskap om personers erfarenheter av att överleva ett hjärtstopp för att på bästa sätt kunna möta de drabbades behov och skapa en god vård.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Bäckström, Lyupka
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Tvärkulturella möten inom hälso- och sjukvården: En litteraturöversikt ur patientperspektivet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Möten med olika människor inom hälso- och sjukvården innebär också möten mellan människor med olika kulturell bakgrund, kunskaper och som talar olika språk. Antalet patienter som söker vård och inte delar samma språk eller kultur med sin vårdgivare och omvänt ökar kontinuerligt. Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av mötet med västerländsk hälso- och sjukvård för patienter med annan kulturell bakgrunden för att öka förståelsen och ge kunskaper som kan minska, ändra eller lindra möjliga negativa effekter av dessa möten. Metod: För att besvara studiens syfte användes litteraturöversikt med induktiv ansats. Resultat: Tre kategorier: Kommunikation och kommunikationsrelaterade aspekter, Hälso- och sjukvårdsrelaterade aspekter och kultur och kulturrelaterade aspekter. Konklusion: Studien visar att även då en del av patienterna upplever att tvärkulturella möten inom hälso- och sjukvården anses vara bra så finns också luckor och möjligheter till förbättringar inom vårdande kommunikation och kulturell anpassad omvårdnad. Brister i kulturellt anpassad kommunikation och omvårdnad lämnar patienterna att känna frustration, rädsla, sårbarhet, hjälplöshet och skam. Detta i sin tur leder till att patienternas förtroende och delaktighet i hälso- och sjukvården minskar och därför är det viktigt att det uppmärksammas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Bäckström, Åsa
  et al.
  Swedish School of Sport and Health Sciences, Sweden.
  Quennerstedt, Mikael
  School of Health Sciences, Örebro University, Sweden.
  Maivorsdotter, Ninitha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Meckbach, Jane
  Swedish School of Sport and Health Sciences, Sweden.
  Routes and roots to knowing in Shaun White’s snowboarding road trip: A mycorrhizaic approach to multisensory emplaced learning in exergames2019Ingår i: Scandinavian Sport Studies Forum, ISSN 2000-088X, E-ISSN 2000-088X, Vol. 10, s. 251-278Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores learning during game-play of a snowboarding video game intrigued by questions raised in the wake of the increasing mediatisation and digitisation of learning. Correspondingly, we answer to calls for more suitable metaphors for learning to cater for the entangled learning processes that changes related to the increase of digital media may infer. Using a short term sensory ethnography approach, we elaborate on the idea of multisensory emplaced learning and propose an organic metaphor – mycorrhiza – to both methodology and learning. Mycorrhiza refers to a symbiotic relationship between fungi and roots of plants in its environment where fungi are the visible effects of the mycorrhiza. The metaphor provides a way to start to unpack sensory, visual and embodied aspects of learning in the complexities of the digital age. By elaborating on the mycorrhizaic concepts fungus, soil, growth, mycelia and symbiosis we show three interrelated ways of moving through this game: (i) a social and cultural route, (ii) a competitive route, and (iii) an experiential route. With help of the metaphor we discern the symbiotic relations between what appeared in our empirical material as visual and other human and non-human aspects of emplacement.

 • 263.
  Bååth, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hermansson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevda livskvalitet efter stroke: En litteraturbaserad studie2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt och hjärnblödning. Vid en stroke får inte hjärnan tillräckligt med syre och cellskador kan då uppstå. Varje år drabbas 100 000 personer i Europa av stroke och det är en av de vanligaste orsakerna till att vuxna får funktionsnedsättningar. Funktionsnedsättningarna kan ha stor inverkan på patienternas vardagliga liv vilket gör att de behöver mycket stöd. Sjuksköterskans ansvar är att ge patienten information och öka patientens förståelse för sjukdomen. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevda livskvalitet efter att ha drabbats av stroke. Metod: En litteraturbaserad studie som inkluderar 11 artiklar av både kvalitativa och kvantitativa ansatser. Resultat: I resultatet framkom tre kategorier; en förändrad kropp, psykiska och emotionella upplevelser och sociala relationers inverkan. Det framkom att den förändrade kroppen var svår att acceptera och många kände nedstämdhet. Aktiviteter som tidigare varit meningsfulla var svåra att utföra. Relationer förändrades då de upplevde att de inte blev förstådda. Informationen från vården upplevdes bristande. Konklusion: Studien visar att patienter upplever en försämrad livskvalitet efter stroke, vilket kan ge sjuksköterskor ökad förståelse och kunskap hur de kan möta en patient med stroke. Detta kan leda till att livskvaliteten ökar då patienternas behov tydliggörs. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Caesar Nilsson, Lina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hag Birkeland, Nicklas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med schizofreni: En narrativ studie baserad på självbiografier2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 265.
  Caldeborg, Annica
  et al.
  School of Health Science, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Maivorsdotter, Ninitha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Öhman, Marie
  School of Health Science, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Touching the didactic contract: a student perspective on intergenerational touch in PE2019Ingår i: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 24, nr 3, s. 256-268Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A growing anxiety around intergenerational touch in educational settings has both emerged and increased in recent years. Previous research reveals that Physical Education (PE) teachers have become more cautious in their approaches to students and they avoid physical contact or other behavior that could be regarded as suspicious [Fletcher, 2013. Touching practice and physical education: Deconstruction of a contemporary moral panic. Sport, Education and Society, 18(5), 694–709. doi:10.1080/ 13573322.2013.774272; Öhman, 2016. Losing touch—teachers’ selfregulation in physical education. European Physical Education Review, 1–14. doi:10.1177/1356336X15622159; Piper, Garratt, & Taylor, 2013. Child abuse, child protection and defensive ‘touch’ in PE teaching and sports coaching. Sport, Education and Society, 18(5), 583–598. doi:10.1080/13573322.2012.735653]. Some also feel anxious about how physical contact might be perceived by the students. The purpose of this article is to investigate physical contact between teachers and students in PE from a student perspective. This is understood through the didactic contract. For this purpose, focus group interviews using photo elicitation have been conducted with upper secondary school students in Sweden. One of the major findings is that intergenerational touch is purpose bound, that is, physical contact is considered relevant if the teacher has a good intention with using physical contact. The main agreements regarding physical contact as purpose bound are the practical learning and emotional aspects, such as learning new techniques, preventing injury, closeness and encouragement. The didactic contract is in these aspects stable and obvious. The main disagreements are when teachers interfere when the students want to feel capable or when teachers interfere when physical contact is not required in the activity. In these aspects the didactic contract is easily breached. It is also evident that personal preference has an impact on how physical contact is perceived. In conclusion, we can say that physical contact in PE is not a question of appropriate or inappropriate touch in general, but rather an agreement between the people involved about what is expected. Consequently, we should not ban intergenerational touch, but rather focus on teachers’ abilities to deal professionally with the didactic contract regarding physical contact.

 • 266.
  Cani, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjödin, Ingela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "JAG SKA LÄMNA MIN FAMILJ OCH MIN KROPP. SEN SKA JAG FLYTTA UT I EVIGHETEN, VAD NU DET ÄR?": Kvinnors upplevelser av vad som skapar ökat lidande respektive ökat välbefinnande i det sena palliativa skedet, vid recidiv av bröstcancer. - En litteraturstudie baserad på bloggar2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i Sverige och varje år drabbas närmare 8500 kvinnor. Antalet kvinnor som avlider är ca 1400 per år. Recidiv av cancer kan bero på att alla cancerceller inte lyckats elimineras vid första behandlingen och istället återkommer i förökat antal. Tidigare forskning visar att lidandet hos cancerpatienter i det sena palliativa skedet omfattar psykiskt, socialt, existentiellt/andligt och fysiskt lidande. Den visar också att välbefinnande uppnås när kropp och själ fylls med meningsfulla upplevelser. Här har det sociala och professionella stödet en betydelsefull uppgift att fylla. SYFTE: Syftet är att identifiera faktorer som ökar upplevelsen av lidande respektive välbefinnande i det sena palliativa skedet hos kvinnor med recidiv av bröstcancer. METOD: Metoden som används är narrativ med berättelser i form av bloggar RESULTAT: Presenteras i två domäner med tillhörande kategorier. Domänen ökat lidande resulterade i två kategorier; Känslan av maktlöshet av att vara i sjukdomens grepp och tankar på att livet går mot sitt slut. Domänen ökat välbefinnande resulterade i en kategori; Att få stöd- en källa till trygghet, återhämtning, fortsatt livslust och kämparglöd. SLUTSATS: Kvinnor med recidiv av bröstcancer som befinner sig i det sena palliativa skedet upplever ökat lidande när känslan av maktlöshet och tankar på att döden står för dörren infinner sig. Genom stöd från nära och kära samt professionell hälso-och sjukvårdspersonal, upplever kvinnorna bland annat ökad trygghet, fortsatt livslust och kämparglöd, vilket skapar en upplevelse av ökat välbefinnande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Cappelen, Ane
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stridh, Veronica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förlossningsställningens betydelse för perineala bristningar under utdrivningsskedet: Ett barnmorskeperspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Perineala bristningar är vanligt förekommande vid vaginal förlossning. Bristningar kan leda till bland annat smärta i underlivet som i sin tur kan påverka den sexuella hälsan negativt. Befintlig forskning visar att en förlossningsställning kan påverka både uppkomsten samt graden av bristning, dock framkommer inte förklaring om varför. Syfte: Undersöka barnmorskors uppfattning av förlossningsställningens betydelse för perineala bristningar under utdrivningsskedet. Metod: Studien baseras på en fenomenografisk forskningsmetod där tio intervjuer har genomförts med barnmorskor från sex olika förlossningsavdelningar i södra och mellersta Sverige. Resultat: Förlossningsställningen uppfattas av barnmorskor kunna avlasta trycket mot perineum, undvika ett utdraget utdrivningsskede, vara avgörande för kvinnors kroppskontroll samt bidra till ett långsamt framfödande, vilket uppfattas minska risken för uppkomst av perineala bristningar. Förlossningsställningen uppfattas även kunna öka belastningen mot perineum, minska kvinnors möjlighet att själv kontrollera sin kropp samt bidra till spänd muskulatur i bäckenbotten, vilket uppfattas öka risken för perineala bristningar. I denna studie belyser även barnmorskor värdet av kommunikation med de födande kvinnorna under utdrivningsskedet. Detta uppfattas vara en av de viktigaste faktorerna för att förebygga perineala bristningar. Konklusion: Barnmorskor uppfattar att förlossningsställningen har olika betydelser för perineala bristningar. De för också ett resonemang kring varför och hur bristningar kan uppkomma samt förebyggas relaterat till olika förlossningsställningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 268.
  Carli, Annelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hermansson, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  SJUKSKÖTERSKANS MÖTE MED EN PATIENT EFTER SUICIDFÖRSÖK: En litteraturöversikt2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste åren har antalet suicid och suicidförsök ökat. Livsvärlden i relation till hälsa och ohälsa var bärande begrepp i denna studie då detta ansågs vara av vikt för både hur sjuksköterskan och patienten kom att uppleva mötet efter ett suicidförsök. I bakgrunden beskrevs dessutom vikten av stöd för sjuksköterskan samt vilken roll hon eller han hade gentemot patienter som gjort ett suicidförsök. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser i mötet med patienter efter ett suicidförsök. Metod: Vald metod var en litteraturöversikt. Artiklar söktes via databaserna CINAHL och MEDLINE, vilket genererade i 153 träffar totalt. Av dessa användes fem artiklar till studiens resultat. Resterande sex artiklar framkom via frisökning. Resultat: Resultatet presenterades genom tre kategorier, vilka delades in i sju underkategorier. Kategorierna benämndes som Upplevelsen av negativa känslor i mötet, Upplevelsen av positiva känslor i mötet samt Faktorer som påverkar upplevelsen av mötet. Diskussion: För att sjuksköterskans upplevelser skulle bli så bra som möjligt i mötet med patienten var det viktigt att denne inte påverkade hur mötet kom att bli genom sin egen negativa inställning. Reflektion sågs som ett viktigt hjälpmedel för att sjuksköterskans upplevelser av mötet skulle bli goda.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Carlqvist Warnborg, Ylva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  KASAM och stress - här och nu: Perspektiv i samtida svensk forskning som använder SOC-skalan som verktyg: en litteraturöversikt2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund: Antonovskys sense of coherence (SOC)/känsla av sammanhang (KASAM) är ett globalt använt begrepp. Mätverktyget SOC-skalan som förekommer i minst 15 olika versioner används inom många olika vetenskapliga studier. Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva vilka perspektiv och huvudsakliga resultat som lyfts fram i samtida svensk vetenskaplig forskning kring stress som använder SOC-begreppet och SOC-skalan.

  Metod: Text- och innehållsanalys av forskningsfokus och perspektiv i de senaste fem årens vetenskapliga studier kring stress och sense of coherence i Sverige.

  Resultat: SOC-skalan används i studier med olika design inom många olika forskningsområden. Dominerande perspektiv i samtida svensk forskning med SOC-skalan som huvudsakligt eller kompletterande verktyg är det holistiska perspektivet, individperspektivet, genusperspektivet samt föräldraperspektivet.

  Diskussion: SOC-skalans vetenskapliga användning speglar dagens svenska samhälls- och diskussionsklimat. SOC-skalans validitet och reliabilitet förblir föremål för diskussion, då olika versioner av SOC-skalan ger olika resultat och olika möjligheter till analys.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Carlsson, Anai
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Roslund, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Samtal om blommor och bin – en het potatis eller helt naturligt?: En kvalitativ studie om hur föräldrar  i Sverige upplever och hanterar att samtal med sina barn om sex, samlevnad och sexualitet2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att som förälder prata med sitt barn om sex, samlevnad och sexualitet kan upplevas känsligt och ibland är det svårt att lyfta ämnet med sitt barn. Tidigare studier visar att en god kommunikation i hemmet minskar barnens sexuella riskbeteende. Vårdpersonal lyfts som viktiga aktörer i utbildning av sex och samlevnad hos barn och ungdomar och deras föräldrar.

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur föräldrar I Sverige upplever och hanterar att samtala med sina barn om sex, samlevnad och sexualitet.

  Metod: En kvalitativ ansats med Critical Insident Technique som metod användes. De 20 föräldrar som valde att delta i studien fick svara på två öppna frågor i ett frågeformulär.

  Resultat: Resultatet utmynnade i tre huvudområden; "Föräldrarnas erfarenhet och motivation till samtalen, "Det bekräftande samtalet" samt "Faktorer som påverkar att samtalet upplevs negativt". Föräldrarna beskriver att frågan lyfts i hemmet vid olika tillfällen. Föräldrarnas egna erfarenheter påverkar innehållet i samtalen samt hur dessa upplevs. En viktig faktor för att samtalen ska upplevas positiva är ett öppet klimat samt ömsesidig tillit. Föräldrar beskriver svårigheter i kommuniktion kring ämnet när barnen inte upplevs mottagliga och respons uteblir.

  Konklusion: Föräldrar beskriver att ett öppet samtalsklimat i hemmet samt ömsesidig respekt och tillit är grundläggande förutsättningar för att ett samtal i slutändan ska upplevas positivt. När föräldrarna saknade positiv respons och barnen inte upplevdes vara mottagliga beskrevs samtalen som negativa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 271.
  Carlsson, Ann-Catrine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Larsson, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Elevers tankar om skolsköterskans roll i skolan.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolsköterskan ingår i elevhälsoteamet vars uppdrag är att bevara och främja hälsa, förhindra ohälsa, tidigt upptäcka sjukdom och minska konsekvenser av skada eller sjukdom.

   

  Syfte: Studien syftar till att undersöka hur elever ser på skolsköterskans roll i skolan.

   

  Metod: En kvalitativ metod valdes för studien. Arton elever från högstadiet och gymnasiet svarade på mejlfrågor. Analysmetoden som valdes gav möjligheten att röra sig relativt fritt mellan olika analytiska begrepp. Resultatet presenteras i tre teman.

   

  Resultat: Eleverna beskriver att de har tilltro till skolsköterskor. Eleverna törs prata om det mesta. De litar på att tystnadsplikten fungerar. Hur tillgänglig skolsköterskan är varierar mycket. Placeringen av skolsköterskans expedition har betydelse. Uteblivna skolsköterskebesök kan bero på att lärarna hindrar dem under lektionstid. Informanterna i den här studien är nöjda med informationen de fått kring vaccinationen och hantering runt den. De har fått med sig värdefulla tips vid hälsosamtalet.

   

  Konklusion: Skolsköterskans roll är komplex. Arbetet innefattar allt från att vara trygghetsperson till rådgivare. Tillgängligheten har stor betydelse för hur en god relation kan byggas upp mellan skolsköterskan och eleverna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Carlsson, Ewa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sätherberg, Jennie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskans upplevelse av att samtala med föräldrar om elevens övervikt2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolsköterskans arbete inom elevhälsan är att erbjuda hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att värna om elevers välmående. Elever med övervikt i tidig ålder riskerar att få hälsoproblem och psykosociala problem senare i livet. Det är därför viktigt att kommunikationen mellan skolsköterska och föräldrar fungerar bra för att ett gemensamt mål kring eleven ska kunna uppnås.

  Syfte: Att studera skolsköterskans upplevelse av att samtala med föräldrar om elevens övervikt.

  Metod: En kvalitativ e-poststudie med induktiv ansats gjordes. Åtta skolsköterskor deltog i studien.

  Resultat: I resultatet framkom tre innebördsteman som beskrev skolsköterskans upplevelse av att samtala med föräldrar om elevens övervikt. Skolsköterskorna i studien uttryckte att det var svårt att nå målet med en livsstilsförändring för eleven om inte förtroendet och en bra kommunikation med föräldrarna fanns.

  Slutsats: Genom samtalen med föräldrarna hade skolsköterskan möjlighet att skapa en bra relation och bygga upp ett förtroendefullt samarbete med elev och föräldrar. Skolsköterskan hade även som uppgift att försöka nå de föräldrar som hade en negativ inställning. Några viktiga aspekter som skolsköterskan beaktade var att kunna förmedla trygghet, visa kunskap och låta elev och föräldrar vara delaktiga i elevens hälsoförbättring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 273.
  Carlsson, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förstagångsmammors upplevelse av genomgången föräldrautbildning2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Carlsson, Ingvor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Dockan i förskolans praktik skapar kommunikativa värden för barn igenom delaktighet och inflytande2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att undersöka kunskaper som medverkat till att utveckla förmågan att analysera dockspelets användning dels som redskap, dels som hjälpmedel i den sociala praktiken och vidareutveckla engagemang för barns lärande. Forskningsfrågorna var vägledande i studien och hade följande formuleringar: - Vilka kommunikativa värden medför användningen av dockor i förskolans pedagogiska verksamhet? - Vilka kommunikativa utmaningar och kulturella situationer synliggör användningen av dockan i förskolan när barnen erbjöds delaktighet och inflytande?

  Via användandet av dockan skapades en möjlighet att utveckla kommunikation och samspel med barnen, dockan och pedagoger i förskoleverksamheten. I denna etnografiska fältstudie bestod datainsamlingsmetoden av film, foton, intervjuer och berättelser av pedagoger. Datainsamlingsmaterialet analyserades och sammanställdes utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. Resultatet visade att kommunikationen med dockan i aktiviteter och samspelssituationer utvecklades i takt med att pedagogernas fokus förändrades. Då synliggjordes det att pedagogerna i sitt agerande tillsammans med dockan som medierande redskap bjöd in barnen till kommunikation som uppmuntrade till delaktighet. Därigenom utvecklade barnen förmågan att ta egna initiativ där de tillsammans med dockan tränade upp sin kommunikationsförmåga. Barnens språkliga medvetenhet och ordförråd synliggjordes i barnens identitetsutveckling då emotionella handlingar och tankar användes i vardagliga situationer, både tillsammans med pedagogernas och deras egna dockor vilket tydligt påverkade barn som tidigare inte kommunicerat i så stor utsträckning. Via analysen kunde pedagogerna se att barnen fått ett större talutrymme i samlingar och gemensamma aktiviteter. Dockan hade genom olika samspelssituationer förstärkt deras språkliga förmåga. Dockan på förskolan skapade ett lustfyllt lärande och fick därigenom ett kommunikativt värde.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 275.
  Carlsson, Rosemari
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Olsson, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förstagångspappors upplevelse av det professionella stödet under förlossningen: en kvalitativ validering av Father Percieved Professional Support- scale2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 276.
  Carlsson, Samuel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ett flippat klassrum: från ett yrkeslärarperspektiv2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur yrkeslärare som undervisar på industritekniska utbildningar reflekterar kring, flippade klassrum som undervisningsmetod. Metoden som använts i studien har varit kvalitativ och tre stycken yrkeslärare har intervjuats. Tidigare forskning om flippade klassrum och olika lärstilar ligger till grund för analysen.Resultatet visade att flippade klassrum har många positiva effekter för både lärare och elever. För många elever blir inlärningstiden många gånger mindre jämfört med traditionell undervisning. Många lärare blandar traditionell undervisning med flippade klassrum och variationen gör att eleverna lättare kan lära sig nya saker.Min slutsats blev att flippade klassrum är en omtyckt undervisningsmetod av både lärare och elever, men att det är tidkrävande för lärarna i början och att det blir en omställning för eleverna som förväntas vara mer förberedda innan en lektion startar. Läraren och eleverna som arbetar med flippade klassrum måste mer eller mindre vara teknikintresserade för att modellen ska fungera.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 277.
  Carlén, Urban
  et al.
  Department of Social and Behavioural Studies, University West, Trollhättan, Sweden.
  Maivorsdotter, Ninitha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Exploring the role of digital tools in running: The meaning-making of user-generated data in a social networking site2016Ingår i: Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, ISSN 2159-676X, E-ISSN 2159-6778, Vol. 9, nr 1, s. 18-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of the study is to examine how runners make meaning of digital tools in the dialogues published on a social networking site (SNS) created by and for runners who choose to run alone. The study explores the digital data generated by the runners using global positioning systems, such as how many kilometres have been covered, the average pace, the geographical location, the total climb, health information related to pulse rate and the number of calories burned. Some runners share this kind of data when publishing postings on the SNS. The empirical data consists of published postings of visual graphs and photographs with comments in threads retrieved from the online archives. A transactional approach and practical epistemology analysis are employed to focus on and analyse the meaning-making processes that are located in the social practices that the runners create when participating online. The participants make meaning of digital tools (such as sport watches and associated apps) by: (1) sharing details about their running performances, (2) signalling their presence in the social network of lone runners and (3) planning running events. Digital information is primarily used to reinforce the runners’ identity formation. The meaning-making of digital tools thus becomes a way of highlighting an individual’s social affinity to a runners’ collective. Surprisingly, lone runners do not use the performance-related feedback and health information offered by the digital tools to enhance their running progress when participating in the SNS.

 • 278.
  Carlén, Urban
  et al.
  University West, Trollhättan, Sweden.
  Maivorsdotter, Ninitha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Understanding athletes' online participation: A ticket to qualitative research on online arenas2018Ingår i: Digital qualitative research in sport and physical activity / [ed] Andrea Bundon, London: Routledge, 2018, s. 59-79Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 279.
  Cartemo, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Göransson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  DISTRIKTSSKÖTERSKORS UPPFATTNING OM ATT MOTIVERA PATIENTER TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR GENOM ATT FÖRSKRIVA FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Cederqvist, Axel
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sundberg, Viktor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt: En litteraturbaserad studie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtsvikt är ett vanligt förekommande tillstånd som ger symtom som andfåddhet, trötthet och hjärtklappningar. Hjärtsvikt kan orsakas av flera olika anledningar där ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni är vanligast förekommande. För att ange graden av hjärtsvikt används funktionsklassificering enligt New York Heart Associaton Functional Classification (NYHA I-IV). Lidande kan uppstå vid sjukdom där sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande är tre olika former. Egenvård är en viktig faktor för att vidhålla hälsa och välbefinnande. Patienter med hjärtsvikt har vanligen regelbunden kontakt med sjukvården. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med hjärtsvikt. Metod: Litteraturbaserad studie som är baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Resultat: Patienter upplevde fysiska och psykiska begränsningar i det dagliga livet. De var tvungna att hitta nya sätt att leva och deras sociala roll förminskades. Patienterna upplevde ibland vården negativ, de beskrev brist på information och stöd. Framtiden var osäker för patienterna. En del patienter upplevde att de hade framtidstro och andra var redo att dö. Konklusion: Hjärtsviktens nedbrytande effekter orsakar att patienternas sociala roller förminskas, de dagliga aktiviteterna blir svårare att genomföra och framtidstron minskas. Det är viktigt att stärka patientens tilltro till sig själv. Sjuksköterskor har ett ansvar i att lindra lidande och stärka patienternas förmåga till att bedriva egenvård.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 281.
  Cederqvist, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Karlsson, Julia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Erfarenheter av att leva med anorexia nervosa: En litteraturbaserad studie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  anorexia nervosa har under de senaste decennierna ökat i Sverige och liknande trend ses även i andra länder. Sjukdomens mångfacetterade och ibland svårförstådda natur baseras på dess upplevda för- och nackdelar. Behandling mot ätstörningar har förhållandevis hög andel som avslutar den i förtid och det påvisas att många uppvisar motvilja till att delta. Syfte: Syftet med studien var att belysa erfarenheter av att leva med anorexia nervosa. Metod: En litteraturbaserad studie baserad på nio kvalitativa forskningsartiklar. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier; Ambivalens mellan gott och ont, Ett pendlande känsloliv samt Att andra människor påverkas och påverkar med fyra underkategorier. Slutsats: Att få kunskap om erfarenheter från de som lever med sjukdomen kan öka förståelsen om dess komplexitet. Därmed kan sjuksköterskor förmedla det stöd som behövs för att ge patienten ökad motivation till att bli frisk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Cederqvist, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Torsson, Mattias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Propofols väg till patienten: Anestesisjuksköterskors följsamhet till och uppfattningar av aseptiska hygienrutiner vid iordningställande och administrering av propofol2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: tidigare forskning visar på flera risker vid läkemedelshantering inom anestesi som resulterar i smittspridning vilket orsakar vårdrelaterade infektioner. Detta leder till lidande för patienter samt förlängda vårdtider och därmed ökade vårdkostnader. Delvis beror detta på riskfaktorer som bedöms som tämligen enkla att förebygga då de i huvudsak handlar om följsamhet till basala hygienrutiner. Inom anestesin finns stor utbredning och ökad förekomst av användandet av intravenös anestesi baserad på propofol. Propofol är ett gynnsamt medium för bakterietillväxt och således känsligt för kontamination och ska handhas aseptiskt. Syfte: undersöka anestesisjuksköterskors följsamhet till och uppfattningar av aseptiska hygienrutiner vid iordningställande och administrering av propofol. Metod: prospektiv kvantitativ tvärsnittsstudie med deduktiv ansats. I studien observerades 22 anestesisjuksköterskor som även fick skatta sin egen uppfattning om aseptiskt handhavande i en enkät. Resultat: studien påvisar brister i följsamhet till både basala hygienrutiner och aseptiskt handhavande av propofol. Konklusion: brister i följsamhet till aseptik medför risk för vårdrelaterade infektioner och således lidande för patienter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Cederström, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kindström, Josefine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med autismspektrumtillstånd: En litteraturöversikt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för flertalet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Oförståelse, bristande helhetssyn samt behov av rutiner utmärker diagnosen. Kommunikation och kunskap om AST är något som brister i möte med dessa patienter. Därmed är kunskap om AST samt hur dessa patienter upplever mötet med vården betydande för att främja omvårdnaden och deras hälsa. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter som har diagnostiserats med autismspektrumtillstånd. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ och kvantitativ ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur analysen framkom två teman; anpassning och förberedelse för att möta patientens behov samt kunskapens och kompetensens betydelse i mötet, med fyra underteman. Slutsats: Sjuksköterskan ska i mötet vara engagerad i patienten och dess situation samt ha en god dialog med närstående och arbeta i team för att finna rätt tillvägagångssätt i mötet. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och utbildning kring AST och de olika kommunikationshjälpmedlen som anses vara en av de mötesfrämjande faktorer.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 284.
  Chang, Angela Y.
  et al.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, USA.
  Dalal, Koustuv
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Dieleman, Joseph L.
  Univ Washington, Inst Hlth Metr & Evaluat, Seattle, USA / Univ Washington, Dept Hlth Metr Sci, Seattle, USA.
  Past, present, and future of global health financing: a review of development assistance, government, out-of-pocket, and other private spending on health for 195 countries, 1995–20502019Ingår i: The Lancet, ISSN 0140-6736, E-ISSN 1474-547X, Vol. 393, nr 10187, s. 2233-2260Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background Comprehensive and comparable estimates of health spending in each country are a key input for health policy and planning, and are necessary to support the achievement of national and international health goals. Previous studies have tracked past and projected future health spending until 2040 and shown that, with economic development, countries tend to spend more on health per capita, with a decreasing share of spending from development assistance and out-of-pocket sources. We aimed to characterise the past, present, and predicted future of global health spending, with an emphasis on equity in spending across countries. Methods We estimated domestic health spending for 195 countries and territories from 1995 to 2016, split into three categories-government, out-of-pocket, and prepaid private health spending-and estimated development assistance for health (DAH) from 1990 to 2018. We estimated future scenarios of health spending using an ensemble of linear mixed-effects models with time series specifications to project domestic health spending from 2017 through 2050 and DAH from 2019 through 2050. Data were extracted from a broad set of sources tracking health spending and revenue, and were standardised and converted to inflation-adjusted 2018 US dollars. Incomplete or low-quality data were modelled and uncertainty was estimated, leading to a complete data series of total, government, prepaid private, and out-of-pocket health spending, and DAH. Estimates are reported in 2018 US dollars, 2018 purchasing-power parity-adjusted dollars, and as a percentage of gross domestic product. We used demographic decomposition methods to assess a set of factors associated with changes in government health spending between 1995 and 2016 and to examine evidence to support the theory of the health financing transition. We projected two alternative future scenarios based on higher government health spending to assess the potential ability of governments to generate more resources for health. Findings Between 1995 and 2016, health spending grew at a rate of 4.00% (95% uncertainty interval 3.89-4.12) annually, although it grew slower in per capita terms (2.72% [2.61-2.84]) and increased by less than $ 1 per capita over this period in 22 of 195 countries. The highest annual growth rates in per capita health spending were observed in upper-middle-income countries (5.55% [5.18-5.95]), mainly due to growth in government health spending, and in lower-middle-income countries (3.71% [3.10-4.34]), mainly from DAH. Health spending globally reached $ 8.0 trillion (7.8-8.1) in 2016 (comprising 8.6% [8.4-8.7] of the global economy and $ 10.3 trillion [10.1-10.6] in purchasing-power parity-adjusted dollars), with a per capita spending of US$ 5252 (5184-5319) in high-income countries, $ 491 (461-524) in upper-middle-income countries, $ 81 (74-89) in lower-middle-income countries, and $ 40 (38-43) in low-income countries. In 2016, 0.4% (0.3-0.4) of health spending globally was in low-income countries, despite these countries comprising 10.0% of the global population. In 2018, the largest proportion of DAH targeted HIV/AIDS ($ 9.5 billion, 24.3% of total DAH), although spending on other infectious diseases (excluding tuberculosis and malaria) grew fastest from 2010 to 2018 (6.27% per year). The leading sources of DAH were the USA and private philanthropy (excluding corporate donations and the Bill & Melinda Gates Foundation). For the first time, we included estimates of China's contribution to DAH ($ 644.7 million in 2018). Globally, health spending is projected to increase to $ 15.0 trillion (14.0-16.0) by 2050 (reaching 9.4% [7.6-11.3] of the global economy and $ 21.3 trillion [19.8-23.1] in purchasing-power parity-adjusted dollars), but at a lower growth rate of 1.84% (1.68-2.02) annually, and with continuing disparities in spending between countries. In 2050, we estimate that 0.6% (0.6-0.7) of health spending will occur in currently low-income countries, despite these countries comprising an estimated 15.7% of the global population by 2050. The ratio between per capita health spending in high-income and low-income countries was 130.2 (122.9-136.9) in 2016 and is projected to remain at similar levels in 2050 (125.9 [113.7-138.1]). The decomposition analysis identified governments' increased prioritisation of the health sector and economic development as the strongest factors associated with increases in government health spending globally. Future government health spending scenarios suggest that, with greater prioritisation of the health sector and increased government spending, health spending per capita could more than double, with greater impacts in countries that currently have the lowest levels of government health spending. Interpretation Financing for global health has increased steadily over the past two decades and is projected to continue increasing in the future, although at a slower pace of growth and with persistent disparities in per-capita health spending between countries. Out-of-pocket spending is projected to remain substantial outside of high-income countries. Many low-income countries are expected to remain dependent on development assistance, although with greater government spending, larger investments in health are feasible. In the absence of sustained new investments in health, increasing efficiency in health spending is essential to meet global health targets.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Chardi, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nilsson, My
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sociala mediers inverkan på ungdomars självbild: En litteraturöversikt2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion Majoriteten av alla ungdomar använder sociala medier för att kommunicera med sina vänner genom bilder, chatt och forum eller för informationsinhämtning. På dessa mötesplatser finns reklam och innehåll som är könsstereotypa. Många ungdomar känner press att leva upp till stereotyperna vilket gör att man lägger upp förskönande bilder för att efterlikna idealen. Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur självbilden hos ungdomar i åldrarna 13-25 kan påverkas av innehållet i sociala medier. Metod Vetenskapliga artiklar hittades i databaserna CINAHL och PubMed. Genom en litteraturöversikt tematiserades de använda artiklarna och utifrån dem framkom fem teman. Resultat De fem teman som hittades var Grupptryckets, Den sociala jämförelsens, Smalhetsidealets, Träningsbudskapets och Kostbudskapets inverkan på självbilden. Grupptryck kunde leda till missnöje kring den egna kroppen vilket var vanligare hos tjejer än killar. För tjejer var smalhetsidealet mest dominerande medan det för killar var styrketräning. Att inte leva upp till idealen kunde även leda till depressiva symptom och ätstörningar. Diskussion Att konsumera idealbilder av män och kvinnor kan ge upphov till en orealistisk press på sig själv men det kan också fungera som motivation.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Sociala Mediers Inverkan på Ungdomars Självbild
 • 286.
  Chaudhari, Aditi
  et al.
  University of Gothenburg.
  Ejeskär, Katarina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Wettergren, Yvonne
  University of Gothenburg, Sahlgrenska University Hospital/Östra.
  Kahn, Ronald
  Joslin Diabetes Center and Harvard Medical School, United States.
  Rotter Sopasakis, Victoria
  University of Gothenburg / Joslin Diabetes Center and Harvard Medical School, United states.
  Hepatic deletion of p110α and p85α results in insulin resistance despite sustained IRS1-associated phosphatidylinositol kinase activity2017Ingår i: F1000 Research, E-ISSN 2046-1402, Vol. 6, artikel-id 1600Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Class IA phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K) is an integral mediator of insulin signaling. The p110 catalytic and p85 regulatory subunits of PI3K are the products of separate genes, and while they come together to make the active heterodimer, they have opposing roles in insulin signaling and action. Deletion of hepatic p110α results in an impaired insulin signal and severe insulin resistance, whereas deletion of hepatic p85α results in improved insulin sensitivity due to sustained levels of phosphatidylinositol (3,4,5)-trisphosphate. Here, we created mice with combined hepatic deletion of p110α and p85α (L-DKO) to study the impact on insulin signaling and whole body glucose homeostasis.Methods: Six-week old male flox control and L-DKO mice were studied over a period of 18 weeks, during which weight and glucose levels were monitored, and glucose tolerance tests, insulin tolerance test and pyruvate tolerance test were performed. Fasting insulin, insulin signaling mediators, PI3K activity and insulin receptor substrate (IRS)1-associated phosphatidylinositol kinase activity were examined at 10 weeks. Liver, muscle and white adipose tissue weight was recorded at 10 weeks and 25 weeks.Results: The L-DKO mice showed a blunted insulin signal downstream of PI3K, developed markedly impaired glucose tolerance, hyperinsulinemia and had decreased liver and adipose tissue weights. Surprisingly, however, these mice displayed normal hepatic glucose production, normal insulin tolerance, and intact IRS1-associated phosphatidylinositol kinase activity without compensatory upregulated signaling of other classes of PI3K.Conclusions: The data demonstrate an unexpectedly overall mild metabolic phenotype of the L-DKO mice, suggesting that lipid kinases other than PI3Ks might partially compensate for the loss of p110α/p85α by signaling through other nodes than Akt/Protein Kinase B.

 • 287.
  Chaudhari, Aditi
  et al.
  Wallenberg Laboratory, Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg, Sweden.
  Krumlinde, Daniel
  Wallenberg Laboratory, Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg, Sweden / Scientific Solutions, Stockholm, Sweden.
  Lundqvist, Annika
  Wallenberg Laboratory, Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg, Sweden.
  Akyurek, Levent M
  Department of Medical Chemistry and Cell Biology, University of Gothenburg, Sweden.
  Bandaru, Sashidhar
  Department of Medical Chemistry and Cell Biology, University of Gothenburg, Sweden.
  Skalen, Kristina
  Wallenberg Laboratory, Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg, Sweden.
  Stahlman, Marcus
  Wallenberg Laboratory, Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg, Sweden.
  Boren, Jan
  Wallenberg Laboratory, Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg, Sweden.
  Wettergren, Yvonne
  Department of Surgery, University of Gothenburg, Sweden.
  Ejeskär, Katarina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Systembiologi. Department of Medical and Clinical Genetics, University of Gothenburg, Sweden.
  Sopasakis, Victoria Rotter
  Wallenberg Laboratory, Department of Molecular and Clinical Medicine, University of Gothenburg, Sweden.
  p110 alpha Hot Spot Mutations E545K and H1047R Exert Metabolic Reprogramming Independently of p110 alpha Kinase Activity2015Ingår i: Molecular and Cellular Biology, ISSN 0270-7306, Vol. 35, nr 19, s. 3258-3273Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase (PI3K) catalytic subunit p110α is the most frequently mutated kinase in human cancer, and the hot spot mutations E542K, E545K, and H1047R are the most common mutations in p110α. Very little is known about the metabolic consequences of the hot spot mutations of p110α in vivo. In this study, we used adenoviral gene transfer in mice to investigate the effects of the E545K and H1047R mutations on hepatic and whole-body glucose metabolism. We show that hepatic expression of these hot spot mutations results in rapid hepatic steatosis, paradoxically accompanied by increased glucose tolerance, and marked glycogen accumulation. In contrast, wild-type p110α expression does not lead to hepatic accumulation of lipids or glycogen despite similar degrees of upregulated glycolysis and expression of lipogenic genes. The reprogrammed metabolism of the E545K and H1047R p110α mutants was surprisingly not dependent on altered p110α lipid kinase activity.

 • 288.
  Cheng, Lan
  et al.
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany / Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Bremen, Germany.
  Pohlabeln, Hermann
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany.
  Ahrens, Wolfgang
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany / Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Bremen, Germany.
  Russo, Paola
  Institute of Food Sciences, National Research Council, Avellino, Italy.
  Veidebaum, Toomas
  Department of Chronic Diseases, National Institute for Health Development, Tallinn, Estonia.
  Chadjigeorgiou, Charalambos
  Research and Education Institute of Child Health, Strovolos, Cyprus.
  Molnár, Dénes
  Department of Pediatrics, Medical School, University of Pécs, Hungary.
  Eiben, Gabriele
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  De Henauw, Stefaan
  Department of Public Health, Ghent University, Belgium.
  Moreno, Luis
  GENUD (Growth, Exercise, Nutrition and Development) Research Group, Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2), Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón), Centro de Investigación Biomédica en Red Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBERObn), University of Zaragoza, Spain.
  Page, Angie
  Centre for Exercise, Nutrition & Health Sciences, University of Bristol, Bristol, United Kingdom.
  Hebestreit, Antje
  Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Bremen, Germany.
  Sex differences in the longitudinal associations between body composition and bone stiffness index in European children and adolescents2020Ingår i: Bone, ISSN 8756-3282, E-ISSN 1873-2763, Vol. 131, artikel-id 115162Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Fat mass (FM) and fat free mass (FFM) may influence bone health differentially. However, existing evidences on associations between FM, FFM and bone health are inconsistent and vary according to sex and maturity. The present study aims to evaluate longitudinal associations between FM, FFM and bone stiffness index (SI) among European children and adolescents with 6 years follow-up. A sample of 2468 children from the IDEFICS/I.Family was included, with repeated measurements of SI using calcaneal quantitative ultrasound, body composition using skinfold thickness, sedentary behaviors and physical activity using self-administrated questionnaires. Regression coefficients (β) and 99%-confidence intervals (99% CI) were calculated by sex-specified generalized linear mixed effects models to analyze the longitudinal associations between FM and FFM z-scores (zFM and zFFM) and SI percentiles, and to explore the possible interactions between zFM, zFFM and maturity. Baseline zFFM was observed to predict the change in SI percentiles in both boys (β = 4.57, 99% CI: 1.36, 7.78) and girls (β = 3.42, 99% CI: 0.05, 6.79) after 2 years. Moreover, baseline zFFM (β = 8.72, 99% CI: 3.18, 14.27 in boys and β = 5.89, 99% CI: 0.34, 11.44 in girls) and the change in zFFM (β = 6.58, 99% CI: 0.83, 12.34 in boys and β = 4.81, 99% CI: -0.41, 10.02 in girls) were positively associated with the change in SI percentiles after 6 years. In contrast, a negative association was observed between the change in zFM and SI percentiles in boys after 6 years (β = -3.70, 99% CI: -6.99, -0.42). Besides, an interaction was observed between the change in zFM and menarche on the change in SI percentiles in girls at 6 years follow-up (p = .009), suggesting a negative association before menarche while a positive association after menarche. Our findings support the existing evidences for a positive relationship between FFM and SI during growth. Furthermore, long-term FM gain was inversely associated with SI in boys, whereas opposing associations were observed across menarche in girls. 

 • 289.
  Choulagai, Bishnu P.
  et al.
  Department of Community Medicine and Public Health, Institute of Medicine, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal / Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Aryal, Umesh Raj
  Department of Community Medicine, Kathmandu Medical College, Kathmandu, Nepal.
  Shrestha, Binjwala
  Department of Community Medicine and Public Health, Institute of Medicine, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal / Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Vaidya, Abhinav
  Department of Community Medicine, Kathmandu Medical College, Kathmandu, Nepal.
  Onta, Sharad
  Department of Community Medicine and Public Health, Institute of Medicine, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal.
  Petzold, Max
  Health Metrics, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / School of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Krettek, Alexandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway.
  Jhaukhel-Duwakot Health Demographic Surveillance Site, Nepal: 2012 follow-up survey and use of skilled birth attendants2015Ingår i: Global Health Action, ISSN 1654-9716, E-ISSN 1654-9880, Vol. 8, artikel-id 29396Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Estimates of disease burden in Nepal are based on cross-sectional studies that provide inadequate epidemiological information to support public health decisions. This study compares the health and demographic indicators at the end of 2012 in the Jhaukhel-Duwakot Health Demographic Surveillance Site (JD-HDSS) with the baseline conducted at the end of 2010. We also report on the use of skilled birth attendants (SBAs) and associated factors in the JD-HDSS at the follow-up point.

  DESIGN: We used a structured questionnaire to survey 3,505 households in the JD-HDSS, Bhaktapur, Nepal. To investigate the use of SBAs, we interviewed 434 women who had delivered a baby within the prior 2 years. We compared demographic and health indicators at baseline and follow-up and assessed the association of SBA services with background variables.

  RESULTS: Due to rising in-migration, the total population and number of households in the JD-HDSS increased (13,669 and 2,712 in 2010 vs. 16,918 and 3,505 in 2012). Self-reported morbidity decreased (11.1% vs. 7.1%, respectively), whereas accidents and injuries increased (2.9% vs. 6.5% of overall morbidity, respectively). At follow-up, the proportion of institutional delivery (93.1%) exceeded the national average (36%). Women who accessed antenatal care and used transport (e.g. bus, taxi, motorcycle) to reach a health facility were more likely to access institutional delivery.

  CONCLUSIONS: High in-migration increased the total population and number of households in the JD-HDSS, a peri-urban area where most health indicators exceed the national average. Major morbidity conditions (respiratory diseases, fever, gastrointestinal problems, and bone and joint problems) remain unchanged. Further investigation of reasons for increased proportion of accidents and injuries are recommended for their timely prevention. More than 90% of our respondents received adequate antenatal care and used institutional delivery, but only 13.2% accessed adequate postnatal care. Availability of transport and use of antenatal care was associated positively with institutional delivery.

 • 290.
  Choulagai, Bishnu P.
  et al.
  Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Department of Community Medicine and Public Health, Institute of Medicine, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal / Nepal Public Health Foundation, Kathmandu, Nepal.
  Onta, Sharad
  Department of Community Medicine and Public Health, Institute of Medicine, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal / Nepal Public Health Foundation, Kathmandu, Nepal.
  Subedi, Narayan
  Department of Community Medicine and Public Health, Institute of Medicine, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal / Nepal Public Health Foundation, Kathmandu, Nepal.
  Bhatta, Dharma N.
  Epidemiology Unit, Faculty of Medicine, Prince of Songkla University, Songkla, Thailand.
  Shrestha, Binjwala
  Department of Community Medicine and Public Health, Institute of Medicine, Tribhuvan University, Kathmandu, Nepal.
  Petzold, Max
  Health Metrics, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden, / School of Public Health, Faculty of Health Sciences, University of the Witwatersrand, Johannesburg, South Africa.
  Krettek, Alexandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway.
  A cluster-randomized evaluation of an intervention to increase skilled birth attendant utilization in mid- and far-western Nepal2017Ingår i: Health Policy and Planning, ISSN 0268-1080, E-ISSN 1460-2237, Vol. 32, nr 8, s. 1092-1101Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Skilled birth attendant (SBA) utilization is low in remote and rural areas of Nepal. We designed and implemented an evaluation to assess the effectiveness of a five-component intervention that addressed previously identified barriers to SBA services in mid- and far-western Nepal. We randomly and equally allocated 36 village development committees with low SBA utilization among 1-year intervention and control groups. The eligible participants for the survey were women that had delivered a baby within the past 12 months preceding the survey. Implementation was administered by trained health volunteers, youth groups, mothers' groups and health facility management committee members. Post-intervention, we used difference-in-differences and mixed-effects regression models to assess and analyse any increase in the utilization of skilled birth care and antenatal care (ANC) services. All analyses were done by intention to treat. Our trial registration number was ISRCTN78892490 (http://www.isrctn.com/ISRCTN78892490). Interviewees included 1746 and 2098 eligible women in the intervention and control groups, respectively. The 1-year intervention was effective in increasing the use of skilled birth care services (OR = 1.57; CI 1.19-2.08); however, the intervention had no effect on the utilization of ANC services. Expanding the intervention with modifications, e.g. mobilizing more active and stable community groups, ensuring adequate human resources and improving quality of services as well as longer or repeated interventions will help achieve greater effect in increasing the utilization of SBA.

 • 291.
  Claeson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Arvidsson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  I väntan på att det nya livet ska börja: En kvalitativ studie om patienters upplevelser av att vänta på ett nytt hjärta2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Claesson, Ann-Charlotte
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ljung, Cecilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mother-Percieved-Professional-Support: Förstföderskors upplevelse av professionellt stöd under förlossning2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 293.
  Claesson, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gustafsson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av sin kroppsbild ochsin sexualitet då de till följd av bröstcancer genomgått mastektomi2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Dess behandlingar inverkar på kvinnors kroppsbild och sexualitet vilket påverkar välbefinnandet och samlivet med andra människor. För att som sjuksköterska kunna hjälpa och stödja dessa kvinnor är det viktigt att undersöka hur kvinnor upplever dessa omställningar. Syfte: Att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av sin kroppsbild och sexualitet efter en mastektomi och de bieffekter som medföljer. Metod: Litteraturbaserad studie med utgång i kvalitativa studier grundad på 17 vetenskapliga artiklar som analyserats. Resultat: I resultatet framkom tre teman, Upplevelser av förändrad kroppsbild, Upplevelser av förändrad sexualitet och Upplevelser av sjuksköterskors kommunikativa och stödjande förmåga avseende sexuella behov, med sju tillhörande subteman. Slutsats: En god relation till sin kroppsbild och sin sexualitet är en förutsättning för att uppleva välbefinnande och livskvalité. Sjuksköterskor bör ha detta i åtanke och arbeta mer informativt och stödja bröstcancerdrabbade kvinnor i deras kamp med att bibehålla sin identitet och främja deras hälsa.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kvinnors upplevelser av sin kroppsbild och sin sexualitet då de till följd av bröstcancer genomgått mastektomi
 • 294.
  Coelho, Rita
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Cross-cultural analysis of Death perception2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att få en djupare förståelse för de kulturellt specifika betydelserna av död, manifesterade i personliga berättelser i sociala medier. Innehållsanalys används för att analysera 140 inlägg på tre språk, författade av personer av 12 olika nationaliteter. Beskrivningarna innehåller ofta djup sorg, en känsla av förlust men också tacksamhet för den tid som delats med den avlidne, som anses vara en hjälte. Traditionella sorgeritualer blandas med nya trender, såsom firandet av liv och filmade sekvenser från begravningen. I föreliggande studie verkar bloggarens nationella tillhörighet endast ha en liten effekt på ritualer, värderingar och symboler. De individuella behoven hos den sörjande personen måste därför beaktas när socialt och psykologiskt stöd ska tillhandahållas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Coelho Serra, Carolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Western Blot protocol for expression pattern and activation status of foxo transcription factors evaluation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The unconventional Myosin-1c (MYO1C) is located in a region of recurrent losses distal to tumor protein 53 (TP53) and has been proposed as a prominent tumour suppressor gene. Lowered expression of MYO1C is reported in endometrial cancer (EC). Earlier studies suggested a negative correlation between MYO1C protein level and activation of P13K/AKT signalling and cell proliferation. PI3K/AKT signaling pathway is known to play a critical role in cell proliferation and survival by regulation of the Forkhead Box O (FOXO) transcription factors. FOXOs have a critical role in cellular events such as cell differentiation, proliferation, survival, apoptosis and angiogenesis. FOXO proteins may have tumour suppressor characteristics since the loss of FOXO activities through hyperphosphorylation and/or lowered expression disable the ability of the cell to arrest at key cell cycle checkpoints and induction of apoptosis. Hence, FOXO proteins are suggested to be involved in the control of tumour growth through engaging with pro-apoptotic pathways as well as by blocking cell cycle progression.

  This study was designed to analyze the expression levels of both active and inactive (phosphorylated forms) of FOXO proteins as correlated to MYO1C expression in a panel of clinical endometrial cancer samples. The overall objectives of the project were to set up Western blot protocols for the analysis of FOXO protein expression in EC samples, to investigate whether there is a correlation between levels of FOXO proteins and EC stages, and finally to examine for the potential correlation between inactive form of FOXO and MYO1C expression in these samples. Due to technical problems, in terms of protein expression correlation studies the results generated in this study were deemed inconclusive and no significant conclusions can be made. However, several troubleshooting approaches for Western blot analysis of FOXO proteins were practiced, which are presented in this paper that shall be useful for further research in the field.

 • 296.
  Coelho Serra, Carolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Western Blot protocol for expression pattern and activation status of foxo transcription factors evaluation2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The unconventional Myosin-1c (MYO1C) is located in a region of recurrent losses distal to tumor protein 53 (TP53) and has been proposed as a prominent tumour suppressor gene. Lowered expression of MYO1C is reported in endometrial cancer (EC). Earlier studies suggested a negative correlation between MYO1C protein level and activation of P13K/AKT signalling and cell proliferation. PI3K/AKT signaling pathway is known to play a critical role in cell proliferation and survival by regulation of the Forkhead Box O (FOXO) transcription factors. FOXOs have a critical role in cellular events such as cell differentiation, proliferation, survival, apoptosis and angiogenesis. FOXO proteins may have tumour suppressor characteristics since the loss of FOXO activities through hyperphosphorylation and/or lowered expression disable the ability of the cell to arrest at key cell cycle checkpoints and induction of apoptosis. Hence, FOXO proteins are suggested to be involved in the control of tumour growth through engaging with pro-apoptotic pathways as well as by blocking cell cycle progression.

  This study was designed to analyze the expression levels of both active and inactive (phosphorylated forms) of FOXO proteins as correlated to MYO1C expression in a panel of clinical endometrial cancer samples. The overall objectives of the project were to set up Western blot protocols for the analysis of FOXO protein expression in EC samples, to investigate whether there is a correlation between levels of FOXO proteins and EC stages, and finally to examine for the potential correlation between inactive form of FOXO and MYO1C expression in these samples. Due to technical problems, in terms of protein expression correlation studies the results generated in this study were deemed inconclusive and no significant conclusions can be made. However, several troubleshooting approaches for Western blot analysis of FOXO proteins were practiced, which are presented in this paper that shall be useful for further research in the field.

 • 297.
  Cort, Leon
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hellström, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ålder och studier som bestämningsfaktorer till reflexivitet: En kvantitativ studie som undersöker huruvida ålder och antalet tagna högskolepoäng är avgörande för studenters utvecklande av reflexivt tänk2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Curtin, Alicia
  et al.
  Department of Family Medicine, Memorial Hospital of Rhode Island, Pawtucket, RI, USA.
  Martins, Diane C.
  University of Rhode Island, College of Nursing, Kingston, RI, USA.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Schwartz-Barcott, Donna
  University of Rhode Island, College of Nursing, Kingston, RI, USA.
  Ageing out of place: The meaning of home among hispanic older persons living in the United States2017Ingår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 12, nr 3, artikel-id e12150Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Aim

  To explore the meaning of home among older Hispanic immigrants who are “aging out of place.”

  Background

  Emerging evidence supports the concept of older persons ageing in place. Nurse researchers have demonstrated that older person who age in place have better physical, psychological and cognitive outcomes. Less, however, is known about older persons who are “aging out of place,” meaning out of their country of origin. With the growth of home health care, there is a need to understand the older immigrants' meaning of home when ageing out of their country of origin.

  Design and Method

  An inductive, qualitative descriptive research design was used. Seventeen Hispanic participants, ranging in age from 65 to 83 years were interviewed using a semi-structured interview protocol.

  Findings

  Two major finding of the study focused on participants' descriptions of home in their country of origin and in the USA. The majority of participants described their home in their native country as the community, countryside or town (pueblo) and in the U.S.A. as family. The level of social isolation and loneliness among participants was evident.

  Conclusions

  Older Hispanic immigrants who are “aging out of place” integrate their past experiences of sense of place in their native country with their present experiences of home in the USA. The need to understand the role of the community and the family in the provision of nursing care in the home may be more important than the physical structure or setting in which it is delivered. Further intra- and cross-national studies are needed to provide a framework for understanding the issues of ageing and immigration globally.

  Implications for Practice

  Gerontological nurses need to recognise the complexity of family relationships for older Hispanic persons who are ageing out of place of origin and their risk of depression, social isolation, and loneliness.

 • 299.
  Dahl, Amanda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hundar i utbildningssyfte för främjande av elevers läslust eller läsutveckling samt för att underlätta inlärning för barn med särskilda behov2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Föreliggande litteraturstudie kommer att studera hur läs- och/eller terapihundar kan främja barns läslust och läsutveckling. I flera länder, främst i USA och Kanada är hund baserad pedagogik ett accepterat verktyg för skolan i utbildningssyfte. 

  Syfte: Att göra systematisk litteraturstudie om användningen av en läs- eller terapihund kan förbättra elevers läsförmåga och läslust och om de kan underlätta inlärningen av elever med särskilda behov. 

  Metod. Litteraturstudien redovisar resultatet från 15 artiklar. Resultaten indelades i olika teman och presenteras i tabell och löpande text. 

  Resultat. Enligt studierna kan man se en positiv utveckling gällande läsförmåga, uttal och ordförståelse hos de barn som får läsa högt för en hund. Barnen upplever mer glädje och motivation samt mer lust till att läsa om hunden är närvarande. Även barn med särskilda behov gynnas av hund baserad terapi. 

  Diskussion: Studien stödjer tidigare forskning och slutsatsen är att barn som får läsa för en hund kan utveckla sin läsförmåga och öka sin motivation för att läsa.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 300.
  Dahlberg, Erika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sandberg, Patrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kombinera två tjänster: En kvalitativ innehållsanalys om anestessjuksköterskors erfarenheter av kombinationstjänst mellen en operationsavdelning och ambulanssjukvård2020Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
3456789 251 - 300 av 1244
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf