his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 868
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Fredin, AnnaLena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Vad driver utvecklingen av system för elektroniska affärer mellan företag idag2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete har som fokusering att studera vad som driver utvecklingen av system för elektroniska affärer mellan företag. Syftet är dels att belysa vilka krav som företag som har infört system för elektroniska affärer ställer på systemet och dels att ta reda på de faktorer som driver utvecklingen framåt. Undersökningen har genomförts genom intervjuer med företag som utvecklar system för elektroniska affärer mellan företag. Sammanlagt har sex intervjuer gjorts genom besöks- och telefonintervjuer. Området har delats in i två olika typer av system för elektroniska affärer beroende på mot vilken del i förädlingskedjan de riktar sig. De två typerna är inköpssystem och försäljningssystem och de sex företagen representerar båda dessa typer av system. Två av de intervjuade företagen representerar inköpssystem, två representerar försäljningssystem och de sista två täcker hela förädlingskedjan.

  Det resultat som har framkommit efter undersökningen visar på olika faktorer som svarar på problemformuleringen i arbetet. Det handlar bland annat om spridningen av elektroniska affärer, beslutsfattarnas roll, tillgängligheten av information, små företags alltmer framträdande roll och köparnas inflytande.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 252.
  Fredin, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Beskrivning och exemplifiering av krypteringsalgoritmer1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns ett stort behov av att skydda information från obehöriga eftersom inte all information är offentlig. För institutionen för datavetenskap på högskolan i Skövde gäller det att skydda information som tentor, inlämningsuppgifter och lösningsförslag med mera. Detta är information som gör datorsystemet attraktivt för inkräktare. För att höja säkerheten till en nivå som gör det svårare för inkräktare att läsa informationen bör denna krypteras. Olika krypteringsalgoritmer från de symmetriska och asymmetriska systemen beskrivs, studeras och exemplifieras i rapporten.

  Resultatet av rapporten ger en rekommendation till vilka algoritmer som kan vara lämpliga att införa som krypteringsalgoritmer hos institutionen för datavetenskap på högskolan i Skövde.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 253.
  Fredsberg, Pär
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Organisatorisk utvärdering för omorganisering av nätverket i Högskolan i Skövde1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att välja rätt nätverksoperativsystem för verksamheten vid en omorganisation av nätverket är en svår uppgift. Rätt nätverksoperativsystem är avgörande för hur nätverket i organisationen eller företaget skall fungera. När en omorganisation planeras kan andra nätverksoperativsystem, som kan passa verksamheten bättre, än det existerande systemet väljas. Valet av system beror till exempel på vilken nivå av säkerhet, åtkomlighet, utbyggbarhet, ekonomisk kostnad och driftsäkerhet nätverket skall ha.

  Denna rapport fokuserar på val av nätverksoperativsystem. Detta görs med avseende på hur det är möjligt att implementera säkerhet, åtkomlighet och driftsäkerhet. Målet är att förse Högskolan i Skövde med ett förslag på nätverksoperativsystem. Förslaget baseras på de problem, krav och önskemål på ett framtida nätverk, som har framkommit under de intervjuer som har gjorts. Rapporten resulterar i ett förslag på det nätverksoperativsystem som borde passa skolan bäst. Förslaget grundas alltså på de aspekter som utrönades i litteraturstudien för systemen jämfört med de aspekter som gavs i de intervjuer som gjorts. Valet stod mellan de tre olika nätverksoperativsystemen: Novell NetWare, Microsoft Windows NT och Sun Solaris.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 254.
  Frenger-Franzén, Nina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Undersökning av informationstavlor: ur ett kognitivt perspektiv1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöks hur informationstavlor vid Volvo PV AB, motor, Östra fabriken, Skövde påverkar montörerna som arbetar där i deras arbete. Uppdraget som undersökaren fick av Volvo var att undersöka vilken betydelse de informationstavlor som sitter vid varje modul/arbetsstation spelar i det dagliga arbetet. De här informationstavlorna visar hur många motorer som ska produceras per vecka. Metoden som användes i undersökningen var en kvalitativ intervjubaserad undersökning, med 24 deltagande montörer.

  Resultatet visar att den information som fås via tavlorna är av stor vikt och behövs i någon form. Det finns dock vissa betydande brister som påverkar montörerna negativt på olika sätt. Framförallt upplevs de som stressande och det är lätt att tappa motivationen när tavlorna visar för stort minus (när produktionstakten inte hålls).

  En övervägande del av montörerna anser vidare att de får för lite information via tavlorna. Därför har ett förslag på ett alternativt gränssnitt tagits fram där dessa synpunkter och andra kognitiva aspekter har tagits i beaktande. Hänsyn har tagits till människans olika sätt att uppfatta/varsebli information och vikten av att snabbt kunna tolka informationen. Viss information har också lagts till så att bl.a. både veckoackordet och dagsackordet kan utläsas.

  Avslutningsvis i rapporten diskuteras de resultat som undersökaren har kommit fram till. Detta sker till stor del med hjälp av den litteraturstudie som genomfördes inledningsvis. Här kritiseras också den egna undersökning och förslag på framtida forskning ges.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 255.
  Fridriksson, Arnar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Design and Evaluation of a Real-Time Task Scheduler using Tabu Search1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Real-time task scheduling problems are generally considered to be NP-hard problems. Therefore it is necessary to apply a heuristic search strategy on these problems. This project focuses on the development of a real-time scheduling algorithm using tabu search.

  A dynamic real-time task scheduling problem is defined for a single processor. The tasks in the system are sporadic, mutually independent, non-preemptable with firm, arbitrary deadlines. This problem is represented with tabu search. For performance measurements a simulator has been designed and implemented. Simulations have been conducted comparing scheduler based on tabu search to two well known scheduling algorithms, namely: earliest deadline first and highest value first. It was expected that the scheduler based on tabu search would outperform highest-value first and it would miss fewer deadlines than earliest deadline, as soon as earliest deadline starts to miss deadlines. The results of the simulations conducted did not show this results. Nevertheless did the simulation results indicate that tabu search could be a suitable heuristic search strategy for real-time task scheduling problems. This project provides a starting point on which it is possible to continue work on enhancing the tabu search scheduler.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 256.
  Frisk, Tobias
  Högskolan i Skövde.
  Metoder för reducerad träning vid Neuro-Evolution1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid designande av artificiella nätverk (ANN) är en viktig fas att identifiera en bra topologi. Topologin har betydelse för hur väl ett ANN klara att klassificera tidigare osedd data och även hur väl ett ANN klarar av att klassificera generellt. Ett sätt att automatisera detta designarbete är att använda genetiska algoritmer. Att använda GA för att evolvera ANN kallas neuroevolution.

  Vid användande av neuroevolution sker en automatisering av nätverksdesignen. Men eftersom GA använder en population, d.v.s. en mängd av nätverk i detta fall, och alla dessa nätverk behöver tränas ett antal träningsepoker så blir denna automatisering tids och resurskrävande. Just träningen av ANN har en stor betydelse för hur lång tid evolutionsprocessen tar.

  I detta arbete har fyra olika metoder för reducering av träning vid neuroevolution identifierats. Av dessa identifierade metoder har tre metoder ansetts tillräckligt lovande att utföra tester med. Dessa tre kvarvarande har implementerats och testats på två olika problemtyper. Använda testproblem är åtta bitars paritetsproblem och ett klassificeringsproblem rörande klassificering av bilder på träd (tall och gran).

  Metoderna har utvärderats teoretiskt och även baserat på resultat från experiment. Som bedömningskriteria har resulterande nätverks klassificeringsförmåga, storlek hos resulterande nätverk och hur stor minskningen av antal använda träningsepoker är.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 257.
  Fryer, Daniel
  Högskolan i Skövde.
  Initiering av statistiska modeller för sekvensmodellering1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  I detta arbete studeras möjligheten att förbättra en metod för analys av biologiska sekvenser. En på senare tid populär metod för sekvensanalys är baserad på Hidden Markov models (HMM). HMM har haft stora framgångar i att modellera biologisk data, såsom proteinfamiljer, men används även inom bland annat taligenkänning. Existerande problem med HMM är bland annat långa träningstider och oförmåga att finna globala lösningsoptima.

  En metod för att försöka effektivisera träningsfasen hos en HMM presenteras och utvärderas. Denna är avsedd för att undersöka om modeller som på förhand kan initieras med hjälp av förkunskap i problemdomänen får lika bra klassificeringsförmåga som modeller som tränas på konventionellt sätt.

  Metoden tillämpas på två proteinfamiljer av relativt olika karaktär. Resultaten utvisar att prestandan hos de olika modellerna inte direkt kan kopplas till effekten av metoden utan är mycket beroende av proteinets karaktär.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 258.
  Frykmer, Ulrika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Den elektroniska handelns förutsättningar via digital-TV kontra Internet1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad den elektroniska handeln via digital-TV har för förutsättningar att slå sig in på den redan befintliga marknaden där bland annat Internet finns. Elektronisk handel via digital-TV är en tjänst som inte finns idag, men som skall introduceras under hösten 1999.

  Eftersom handel via digital-TV inte finns i dagsläget, har en jämförelse gjorts mellan digital-TV och Internet för att på så sätt få ett mer konkret resultat vad det gäller digital-TV. Den elektroniska handeln via Internet är på frammarsch och om tekniken fungerar bra på Internet, kan erfarenheterna även utnyttjas och användas på digital-TV.

  Rapportens resultat visar att den elektroniska handeln via digital-TV kommer att fungera och även att handel via digital-TV kommer att bli ett komplement till Internet. Rapporten visar också vilka produkter och tjänster som kommer att finnas tillgängligt via digital-TV.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 259.
  Furåker, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Förändringsarbete: faktorer som påverkar en anställds förändringsbenägenhet vid införandet av en ny systemutvecklingsmetod2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle förändras i en alltmer ökande takt. För att företag och organisationer skall hänga med i denna utveckling, krävs förändringar och omorganisationer även här. För att en förändring skall få ett önskat resultat finns dock vissa faktorer som bör beaktas. Det kan vara faktorer som ledningen i viss mån kan påverka, exempelvis information, delaktighet och trygghet, men det kan också vara så att en individs personlighet kan vara avgörande för om en förändring lyckas eller inte.

  En av de viktigaste faktorerna vid ett förändringsarbete är att de anställda får veta varför förändringen skall genomföras. Det är viktigt att de som berörs av en förändring kan se nyttan av densamma.

  Arbetet bygger på en fallstudie, som har utförts på Volvo IT, och den förändring som genomförts har resulterat i en ny systemutvecklingsmetod.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 260.
  Gamalielson, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Developing Semantic Pathway Alignment Algorithms for Systems Biology2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Systems biology is an emerging multi-disciplinary field in which the behaviour of complex biological systems is studied by considering the interaction of all cellular and molecular constituents rather than using a "traditional" reductionist approach where constituents are studied individually. Systems are often studied over time with the ultimate goal of developing models which can be used to predict and understand complex biological processes, such as human diseases. To support systems biology, a large number of biological pathways are being derived for many different organisms, and these are stored in various databases. There is a lack of and need for algorithms for analysis of biological pathways. Here, a thesis is proposed where three related methods are developed for semantic analysis of biological pathways utilising the Gene Ontology. It is believed that the methods will be useful to biologists in order to assess the biological plausibility of derived pathways, compare different pathways for semantic similarities, and to derive hypothetical pathways that are semantically similar to documented biological pathways. To our knowledge, all methods are novel, and will therefore extend the bioinformatics toolbox that biologists can use to make new biological discoveries.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 261.
  Gamalielson, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Methods for Assessing the Interestingness of Rules Induced from Microarray Gene Expression Data2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Microarray technology makes it possible to simultaneously measure the expression of thousands of genes. Gene expression data can be analysed in many different ways to produce putative knowledge on for example co-regulated genes, differentially expressed genes and how genes interact with each other. One way to derive gene interactions is to use rule induction algorithms such as association rule discovery algorithms or decision trees. The application of such algorithms to gene expression data sets typically generates a large set of rules serving as hypotheses of how genes interact. It is necessary to apply different measures to assess the interestingness of the rule hypotheses. There are well known domain independent objective measures, but there is a lack of domain specific interestingness measures tailored for microarray gene expression data. Without domain specific interestingness measures it is impossible to know if the hypotheses are interesting from a biological perspective, without resorting to time consuming manual evaluation of every single rule. The aim and contribution of this work is to develop a method for assessing the interestingness of rules induced from microarray gene expression data using a combination of objective and domain specific measures.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 262.
  Gamalielson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Olsson, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  On the Robustness of Algorithms for Clustering of Gene Expression Data2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The progress in microarray technology is evident and huge amounts of gene expression data are currently being produced. A complicating matter is that there are various sources of uncertainty in microarray experiments, as well as in the analysis of expression data. This problem has generated an increased interest in the validation of methods for analysis of expression data. Clustering algorithms have been found particularly useful for the study of coexpressed genes, and this paper therefore concerns the robustness of partitional clustering algorithms. These algorithms use a predefined number of clusters and assign each gene to exactly one cluster. The effect of repeated clustering using identical algorithm parameters and input data is investigated for the self-organizing map (SOM) and the $k$-means algorithm. The susceptibility to measurement noise is also studied. A reproducibility measure is proposed and used to assess the results from the performed clustering experiments. Well-known publicly available datasets are used. Results show that clusterings are not necessarily reproducible even when identical algorithm parameters are used, and that the problems are aggravated when measurement noise is introduced.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 263.
  Gamalielsson, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Models for Protein Structure Prediction by Evolutionary Algorithms2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Evolutionary algorithms (EAs) have been shown to be competent at solving complex, multimodal optimisation problems in applications where the search space is large and badly understood. EAs are therefore among the most promising classes of algorithms for solving the Protein Structure Prediction Problem (PSPP). The PSPP is how to derive the 3D-structure of a protein given only its sequence of amino acids. This dissertation defines, evaluates and shows limitations of simplified models for solving the PSPP. These simplified models are off-lattice extensions to the lattice HP model which has been proposed and is claimed to possess some of the properties of real protein folding such as the formation of a hydrophobic core. Lattice models usually model a protein at the amino acid level of detail, use simple energy calculations and are used mainly for search algorithm development. Off-lattice models usually model the protein at the atomic level of detail, use more complex energy calculations and may be used for comparison with real proteins. The idea is to combine the fast energy calculations of lattice models with the increased spatial possibilities of an off-lattice environment allowing for comparison with real protein structures. A hypothesis is presented which claims that a simplified off-lattice model which considers other amino acid properties apart from hydrophobicity will yield simulated structures with lower Root Mean Square Deviation (RMSD) to the native fold than a model only considering hydrophobicity. The hypothesis holds for four of five tested short proteins with a maximum of 46 residues. Best average RMSD for any model tested is above 6Å, i.e. too high for useful structure prediction and excludes significant resemblance between native and simulated structure. Hence, the tested models do not contain the necessary biological information to capture the complex interactions of real protein folding. It is also shown that the EA itself is competent and can produce near-native structures if given a suitable evaluation function. Hence, EAs are useful for eventually solving the PSPP.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 264.
  Gamalielsson, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Thesis Methods: Assessing the Biological Plausibility of Regulatory Hypotheses2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Many algorithms that derive gene regulatory networks from microarray gene expression data have been proposed in the literature. The performance of such an algorithm is often measured by how well a genetic network can recreate the gene expression data that the network was derived from. However, this kind of performance does not necessarily mean that the regulatory hypotheses in the network are biologically plausible. We have therefore proposed a Gene Ontology based method for assessing the biological plausibility of regulatory hypotheses at the gene product level using prior biological knowledge in the form of Gene Ontology (GO) annotation of gene products and regulatory pathway databases (Gamalielsson et al. 2005). Templates were designed to encode general knowledge, derived by generalizing from known interactions to typical properties of interacting gene product pairs. By matching regulatory hypotheses to templates, the plausible hypotheses can be separated from inplausible ones. This document elaborates on how the present method can be improved and extended.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 265.
  Gamalielsson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Olsson, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  GOSAP: Gene Ontology Based Semantic Alignment of Biological Pathways2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A large number of biological pathways have been assembled in later years, and are being stored in databases. Hence, the need for methods to analyse these pathways has emerged. One class of methods compares pathways, in order to discover parts that are evolutionary conserved between species or to discover intra-species similarites. Most previous work has been focused on methods targeted at metabolic pathways utilising the EC enzyme hierarchy. Here, we propose a Gene Ontology (GO) based approach for finding semantic local alignments when comparing paths in biological pathways where the nodes are gene products. The method takes advantage of all three sub-ontologies, and uses a measure of semantic similarity to calculate a match score between gene products. Our proposed method is applicable to all types of biological pathways, where nodes are gene products, e.g. regulatory pathways, signalling pathways and metabolic enzyme-to-enzyme pathways. It would also be possible to extend the method to work with other types of nodes, as long as there is an ontology or abstraction hierarchy available for categorising the nodes. We demonstrate that the method is useful for studying protein regulatory pathways in S. cerevisiae, as well as metabolic pathways for the same organism.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 266.
  Gamalielsson, Jonas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Olsson, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Nilsson, Patric
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  A Gene Ontology based Method for Assessing the Biological Plausibility of Regulatory Hypotheses2005Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Many algorithms that derive gene regulatory networks from microarray gene expression data have been proposed in the literature. The performance of such an algorithm is often measured by how well a genetic network can recreate the gene expression data that the network was derived from. However, this kind of performance does not necessarily mean that the regulatory hypotheses in the network are biologically plausible. We therefore propose a Gene Ontology based method for assessing the biological plausibility of regulatory hypotheses at the gene product level using prior biological knowledge in the form of Gene Ontology annotation of gene products and regulatory pathway databases. Templates are designed to encode general knowledge, derived by generalizing from known interactions to typical properties of interacting gene product pairs. By matching regulatory hypotheses to templates, the plausible hypotheses can be separated from inplausible ones. In a cross-validation test we verify that the templates reliably identify interactions which have not been used in the template creation process, thereby confirming the generality of the approach. The method also proves useful when applied to an example network reconstruction problem, where a Bayesian approach is used to create hypothetical relations which are evaluated for biological plausibility. The cell cycle pathway and the MAPK signaling pathway for S. cerevisiae and H. sapiens are used in the experiments.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 267.
  Gandhi, Kanika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos H. C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Machine maintenance decision support system: A systematic literature review2018Ingår i: Advances in Manufacturing Technology XXXII: Proceedings of the 16th International Conference on Manufacturing Research, incorporating the 33rd National Conference on Manufacturing Research, September 11 – 13, 2018, Skövde, Sweden / [ed] Peter Thorvald, Keith Case, Amsterdam: IOS Press, 2018, s. 349-354Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Growing competition market situations have emerged the requirement of the real-time data, understanding data behaviour, and maintenance actions in the manufacturing system. The future decision-making process in manufacturing needs to be more flexible to adapt to various methods for maintenance decision support systems (MDSS). This paper classifies various application areas of MDSS through a systemic literature review. Specifically, it identifies the relationship between the machine maintenance areas and the processes in which it integrates different tools and techniques to develop MDSS. The accumulated information helps in analyzing trends and shortcomings to concentrate the efforts for future research work. The reviewed papers are selected based on the contents, application tool assessments and clustered by their application areas. Furthermore, it proposes a structure outlined based on the functional knowledge as well as the information flow design during the development of MDSS, along with the relationship among application areas.

 • 268.
  Gandhi, Kanika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Schmidt, Bernard
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Ng, Amos H. C.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Towards data mining based decision support in manufacturing maintenance2018Ingår i: Procedia CIRP, ISSN 2212-8271, E-ISSN 2212-8271, Vol. 72, s. 261-265Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The current work presents a decision support system architecture for evaluating the features representing the health status to predict maintenance actions and remaning useful life of component. The evaluation is possible through pattern analysis of past and current measurements of the focused research components. Data mining visualization tools help in creating the most suitable patterns and learning insights from them. Estimations like features split values or measurement frequency of the component is achieved through classification methods in data mining. This paper presents how the quantitative results generated from data mining can be used to support decision making of domain experts.

 • 269.
  Gardarsson, Bjarki
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Informationsflöden i e-logistik: En studie av elektroniskt informationsutbyte i den nya logistiken2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Elektroniska affärer mellan företag har skapat en ny generation av logistik, e-logistiken. I e-logistiken är kraven på informations- och kunskapstillgänglighet större än på fysiska resurser. E-logistik bygger på att ha tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. Det är därför viktigt att ha en så klar bild som möjligt av informationsutbyten i logistikprocesserna. Detta arbete syftar på att belysa vilka informationsflödena är i dagens e-logistik, samt vilka aspekter är viktiga att beakta med avseende på elektroniska informationsflöden i e-logistiken?

  En tänkbar uppdelning av informationsflödena i e-logistik är före, under och efter transport. Det är huvudsakligen fraktdokumentation som fortfarande sker manuellt, annars är flödena fullt elektroniska. Det är viktigt att definiera ansvar för loggning och lagring av de elektroniska informationsflödena.

  Huvudvinsterna med elektroniskt informationsutbyte är tidsbesparingar, ökad översyn, bättre informationskvalitet, effektivare arbetsprocesser, bättre relationer och mindre kapitalbindning. Problemen är behovet för dubbla system, brist på standarder för fraktdokumentation och ostrukturerade arbetsprocesser.

  Elektroniskt informationsutbyte kommer att anses vara en självklarhet och kritisk överlevnadsfaktor i framtiden. Företagen öppnar sina informationssystem för sina partners i större grad. Tredjepartslogistik fortsätter utvecklas och eventuellt kommer logistikföretagen att ta hand om alla logistikfrågor. Detta kommer att påverka informationsflödena på olika sätt och nya informationstjänster skapas.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 270.
  Gerner, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Lyckat projektledarskap i praktiken inom systemutvecklingsprojekt.1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Projektledarskap är en företeelse som är relativt ny bland olika verksamheter i samhället, vilket medfört att mycket lite forskning finns inom detta område. Projektarbetsformen blir vanligare och vanligare bland olika verksamheter, speciellt bland IT-företagen. Detta beror främst på att projektarbetsformen medför kortare ledtider från analys till resultat. Att agera som projektledare för ett projekt är en uppgift som inte alltid är helt lätt. Det är oftast projektledaren som får ta konsekvenserna av att projektet inte gav ett tillfredsställande resultat. Få av dagens systemutvecklingsprojekt uppfyller de kriterier som avgör om ett projekt är lyckat eller ej. Dessa kriterier är att projektet skall vara färdigt i rätt tid, hållit sig inom kostnadsramarna och gett den funktionalitet som önskades.

  I rapporten tas olika kriterier fram för hur projektledaren skall agera för att ett projektledarskap skall kunna anses som lyckat. Utefter dessa kriterier skapas en mall som visar vilka egenskaper och förhållningssätt litteraturen anser en projektledare skall inneha. Denna mall används sedan för att jämföra verkligheten med teorin.

  I min studie kommer jag att undersöka hur olika projektledare agerar gentemot projektgruppen och projektets intressenter för att åstadkomma ett lyckat projektledarskap. Studien innefattar även projektledarens agerande gentemot sig själv, dvs granskning av sitt eget arbete för att förbättra projektledarskapet. Min undersökning har skett på sex olika företag: IT-strategiska Förvaltningen i Västra Götalandslän, GTS (vilka driver sina egna systemutvecklingsprojekt), Cap Gemini, Mandator, WM-data och Enator (vilka är datatjänsteföretag).

  Utifrån min undersökning har jag kommit fram till att projektledarna agerar på olika sätt i sitt projektledarskap. De sociala delarna, dvs mänskliga relationer är projektledarna mycket framgångsrika på. De mer strukturella delarna, dvs uppföljning och återkoppling av projekten är oftast mer bristfälliga. Ofta är dock projektledarna styrda av företagets metoder vilket inte sällan medför att projektledarna inte kan genomföra vissa delar som de anser viktiga.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 271.
  Ghasem, Lollo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  GDPR - The General Data Protection Regulation: Hur medvetna är människor i Skövde kommun i ålder 18-65 om GDPR och de rättigheter som medför?2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  GDPR (The General Data Protection Regulation) är ett nytt EU-direktiv som träde i kraft 25 maj 2018. EU-direktivet gäller i hela Europa och har i syfte att styra hur och vem som får hantera personuppgifter. All form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person styrs av GDPR. För alla myndigheter, företag och organisationer innebär detta en stor förändring. GDPR stärker privatpersoners rättigheter och hjälper de att ha kontroll över hur deras personuppgifter behandlas och används. Som privatperson delar vi med oss av våra personuppgifter mer än vad vi tror. Några av de sätt på vilka personlig information samlas in är via användning av bilar, smarta telefoner, program, bärbara datorer och webbplatser.

  Enligt en undersökning som har genomförts av Europakommissionen angående ”Data Protection”, det vill säga dataskydd visar resultatet att det är endast 13% av svenska befolkningen som upplever att de har full kontroll över all data som de lämnar ut online (Commission, 2015). De här 13 % av svenska befolkningen är även medvetna om att de har tillgång till att rätta, ändra och radera data som finns lagrad om dem.

  Denna studie fokuserar på att undersöka hur medvetna människor i Skövde kommun i ålder 18–65 är om GDPR och de rättigheter som medförs. För att genomföra studien har en enkätundersökning tillämpats som datainsamlingsmetod.

  Resultatet av studien visar att majoriteten av människorna är medvetna om GDPR och vad det innebär i generella drag och de känner även till de tre rättigheterna rätt till information, rätt till rättelse och rätt till radering. Människorna i Skövde kommun anser att det är viktigt att veta hur personuppgifterna hanteras och behandlas för att obehöriga personer inte ska få tillgång till de.

  Slutsatser som går att dra från studien är att människorna är måna om sina personuppgifter. De vill gärna ha kontroll över personuppgifterna och veta hur de hanteras, behandlas samt om en olycka inträffar som leder till att personuppgifterna blir stulna eller förstörda vill de gärna bli informerade om det.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 272.
  Gill, Anjandeep Singh
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kunskapsnivå vid informationssystemsutveckling: med hjälp av RAD-verktyg2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har genom åren förts en diskussion om RAD och andra snabba utvecklingsmetoder. Det här arbetet handlar det om att utveckla IS med hjälp av RAD-verktyg. Utveckling kommer att göras av olika personer med varierande IT-erfarenheter. Genom att låta personerna vara med i observationen finns det en möjlighet att se vilka som klarar av att utveckla ett IS liknande scenariot som används i studien.

  Ett scenario har utvecklats och verifierats med hjälp av en IT-forskare på Högskolan i Skövde, att det är ett rimligt scenario. Vidare har det i sin tur används som underlag till intervjuer för att verifiera ifall det är ett troligt och rimligt scenario som har en verklighetsanknytning. Ett antal deltagare med olika IT-erfarenheter har fått möjligheten att lösa problemet i scenariot med hjälp av ett RAD-verktyg.

  Deltagarna har blivit indelade i tre grupper utifrån deras IT-erfarenheter, de tre grupperna är: inga databaskunskaper, grundläggande databaskunskaper och avancerad databaskunskaper. Deltagarna har en begränsad tid på sig, under den tiden ska de försöka lösa problemet genom att bygga ett IS. I resultatet framgår det vilken typ av IT-kunskapsnivå som är rimlig att ha om användaren ska utveckla ett IS likt scenariot.

  Syfte med arbetet har varit att ta reda på vilken kategori av deltagare som kommer att klara av utvecklingen av ett informationssystem genom att använda sig av ett RAD-verktyg. Utifrån de observationen som genomfördes så var det bara användare på avancerad databaskunskaper som klarade av att lösa uppgiften. Övriga användare avbröt observationen på grund av olika anledningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  a08anjgiExjobb_2012
 • 273.
  Gipestam, Morgan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Kvalitet på införande av MPS-system1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Företag och organisationer har sedan industrialismens första år arbetat med att försöka effektivisera produktionen. Effektiv produktion leder till billigare produkter, som i sin tur leder till ökad försäljning. Ett bra hjälpmedel för att uppnå denna effektivisering är införande av ett MPS-system. Systemet hjälper till att planera, organisera, samordna, styra och kontrollera materialflödet i företaget.

  Införandet av detta system är dock inte alldeles trivialt. Många experter säger att implementering av MPS-system är svårare än att introducera en ny produkt eller att etablera sig på en helt ny marknad. Det finns många kritiska faktorer för att införandet skall bli lyckat. Några av de viktigaste är att det måste finnas klart uttalade mål med implementationen, engagemanget hos företagsledningen och de anställda, noggrann analys av företagets behov, tillvägagångssättet vid val av system, samarbetet med leverantören samt utbildning av personalen.

  Denna uppsats har gjorts i syfte att undersöka hur företag har behandlat dessa olika faktorer vid införandet av deras MPS-system. Hur man går tillväga vid införandet påverkar i mycket hög grad hur nöjd man skall bli med systemet. Med nöjd menas här att systemet skall leva upp till de förväntningar som fanns på det före införandet. För att undersöka hur nöjda företag är med sina system har jag gjort en enkätundersökning. Utifrån den kan konstateras att många har slarvat med de faktorer som nämndes ovan och då framför allt analysen av företagets behov. Som en följd av detta har de blivit mer eller mindre missnöjda med sina system.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 274.
  Grahn, Pernilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Reverse Engineering: En jämförelse mellan företag och forskare2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Användning av mjukvaruverktyg när reverse engineering utförs är ett måste för att få ett användbart resultat enligt Hainaut (2002). Kudrass m fl (1997) visar på brister som kan uppstå när mjukvaruverktyg används. Gemensamt för de forskare som har studerats i detta arbete är att de hävdar att företag saknar kunskap för att utföra reverse engineering med mjukvaruverktyg. Har forskarna rätt i att det saknas kunskap eller har företagen mer kunskap än vad forskarna tror? Då dessa forskare har en klar koppling till tillverkning av mjukvaruverktyg så är eventuellt inte deras påstående opartiska och därför är det intressant att se om deras påstående stämmer med verkligheten. För att undersöka hur mycket kunskap olika företag har om utförande av reverse engineering har intervjuer utförts för att få fram information som sedan jämfördes med forskarnas påstående. Av de företag som deltog i denna undersökning blev resultatet att forskarnas påstående inte kunde styrkas, det finns ingen kunskapsbrist på svenska företag idag inom reverse engineering. Och den naturliga kopplingen mellan mjukvaruverktyg och reverse engineering är mer framtvingad av leverantörer än naturlig för företagen, enligt några av de företag som deltog. Eftersom detta arbete är begränsat i tid så kan inte resultatet som har framkommit ses som att forskarna har rätt eller fel utan bara visa en liten del av vad företagen har för kunskap inom reverse engineering.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 275.
  Grehag, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Versionstransparens i evolutionära relationsdatabaser2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Många databassystem utsätts ideligen för förändring. Dessa förändringar påverkar databasens schema. Detta har lett till att stöd för dessa förändringar har utvecklas. Schema versioning är det stödet för förändringar av databasscheman som ger det mest omfattande stödet. Med schema versioning menas att DBMS:et kan hantera flera versioner av databasschemat. Ett problem med schema versioning är att användaren måste veta vilken version en viss fråga ska ställas emot för att svaret ska bli korrekt. I detta arbete har det undersökts för vilka typer av förändringar mot en relationsdatabas som detta problem kan undvikas genom att uppnå versionstransparens, vilket innebär att versionshanteringen är osynlig för användaren. Undersökningen gjordes mot en modell som bara använder information ifrån de frågor som ställs mot databasen för att hitta rätt version att ställa frågan emot. Resultatet av undersökningen visar att versionstransparens kan uppnås för alla typer av förändringar utom för ändringar av datatypen för kolumner.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 276.
  Grimm, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Distributed database support for networked real-time multiplayer games2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The focus of this dissertation is on large-scale and long-running networked real-time multiplayer games. In this type of games, each player controls one or many entities, which interact in a shared virtual environment. Three attributes - scalability, security, and fault tolerance - are considered essential for this type of games. The normal approaches for building this type of games, using a client/server or peer-to-peer architecture, fail in achieving all three attributes. We propose a server-network architecture that supports these attributes. In this architecture, a cluster of servers collectively manage the game state and each server manages a separate region of the virtual environment. We discuss how the architecture can be extended using proxies, and we compare it to other similar architectures. Further, we investigate how a distributed database management system can support the proposed architecture. Since efficiency is very important in this type of games, some properties of traditional database systems must be relaxed. We also show how methods for increasing scalability, such as interest management and dead reckoning, can be implemented in a database system. Finally, we suggest how the proposed architecture can be validated using a simulation of a large-scale game.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 277.
  Grindal, Mats
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Thesis Proposal: Evaluation of Combination Strategies for Practical Testing2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  A number of combination strategies have been proposed during the last fifteen years. Combination strategies are test case selection methods where test cases are identified by combining interesting values of the test object's input parameters. Although some results, achieved from small isolated experiments and investigations, point in the direction that these methods are useful in practical testing. Few attempts have been made to investigate these methods under realistic testing conditions. We outline a thesis proposal that is an attempt to determine if combination strategies are feasible alternatives to the currently used test case selection methods in practical testing.

  For combination strategies to be feasible alternatives to use in practical testing we require two things. Firstly, the combination strategies need to be effective in finding faults, at least as effective as currently used methods. Secondly, the cost per fault found when using combination strategies should not exceed the corresponding cost for the currently used methods.

  To investigate the effectiveness and efficiency of combination strategies we need to establish a benchmark from practical testing and then compare that with how combination strategies perform in the same or similar situations.

  Further, we need a testing process targeted for the use of combination strategies to be able to assess the complete cost of using combination strategies. Thus, an important part of this research project is to develop a combination strategies testing process. In particular, the activities of selecting combination strategies to use and transforming the requirements on the test object into a format suitable for combination strategies are focused on. These activities are specific to combination strategies and not very well understood.

  The methods used for achieving our research goal include literature surveys, investigation of the state-of-practice, with respect to used test case selection methods and cost of testing, experiments, tool implementations, and proof-of-concept, in the form of a case study. In addition to the direct results of our investigations we expect this research to result in detailed information about how to use the suggested test process. This information will include work instructions covering the manual parts. The process information will also include functional descriptions of the tools as well as interface descriptions of the input and output formats of each tool. These tool descriptions will make the test process generic in the sense that alternative tool implementations can be evaluated keeping everything else constant.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 278.
  Grindal, Mats
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lindström, Birgitta
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Offutt, Jeff
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Andler, Sten F
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  An Evaluation of Combination Strategies for Test Case Selection2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this report we present the results from a comparative evaluation of five combination strategies. Combination strategies are test case selection methods that combine interesting values of the input parameters of a test object to form test cases. One of the investigated combination strategies, namely the Each Choice strategy, satisfies 1-wise coverage, i.e., each interesting value of each parameter is represented at least once in the test suite. Two of the strategies, the Orthogonal Arrays and Heuristic Pair-Wise strategies both satisfy pair-wise coverage, i.e., every possible pair of interesting values of any two parameters are included in the test suite. The fourth combination strategy, the All Values strategy, generates all possible combinations of the interesting values of the input parameters. The fifth and last combination strategy, the Base Choice combination strategy, satisfies 1-wise coverage but in addition makes use of some semantic information to construct the test cases.

  Except for the All Values strategy, which is only used as a reference point with respect to the number of test cases, the combination strategies are evaluated and compared with respect to number of test cases, number of faults found, test suite failure density, and achieved decision coverage in an experiment comprising five programs, similar to Unix commands, seeded with 131 faults. As expected, the Each Choice strategy finds the smallest number of faults among the evaluated combination strategies. Surprisingly, the Base Choice strategy performs as well, in terms of detecting faults, as the pair-wise combination strategies, despite fewer test cases. Since the programs and faults in our experiment may not be representative of actual testing problems in an industrial setting, we cannot draw any general conclusions regarding the number of faults detected by the evaluated combination strategies. However, our analysis shows some properties of the combination strategies that appear significant in spite of the programs and faults not being representative. The two most important results are that the Each Choice strategy is unpredictable in terms of which faults will be detected, i.e., most faults found are found by chance, and that the Base Choice and the pair-wise combination strategies to some extent target different types of faults.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 279.
  Grindal, Mats
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Offutt, Jeff
  Information and Software Engineering, George Mason University, Fairfax, VA, USA.
  Mellin, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Handling Constraints in the Input Space when Using Combination Strategies for Software Testing2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study compares seven different methods for handling constraints in input parameter models when using combination strategies to select test cases. Combination strategies are used to select test cases based on input parameter models. An input parameter model is a representation of the input space of the system under test via a set of parameters and values for these parameters. A test case is one specific combination of values for all the parameters. Sometimes the input parameter model may contain parameters that are not independent. Some sub-combinations of values of the dependent parameters may not be valid, i.e., these sub-combinations do not make sense. Combination strategies, in their basic forms, do not take into account any semantic information. Thus, invalid sub-combinations may be included in test cases in the test suite. This paper proposes four new constraint handling methods and compares these with three existing methods in an experiment in which the seven constraint handling methods are used to handle a number of different constraints in different sized input parameter models under three different coverage criteria. All in all, 2568 test suites with a total of 634,263 test cases have been generated within the scope of this experiment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 280.
  Grunditz, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Aktivt beteende i datalager2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Marknaden för datalager har sedan mitten på 1990 talet expanderat kraftigt. Det finns emellertid forskare och utvecklare vid företag som menar att dessa datalager är allt för passiva. Med det menar de att alla uppgifter som är relaterade till analys av data måste göras manuellt. Det finns dock hjälp att få när det gäller detta. Lösningen heter aktiva datalager, dessa datalager har ett så kallat aktivt beteende. Det innebär att de automatiskt kan reagera och handla utifrån olika förutbestämda händelser.

  Syftet med denna undersökning är att kartlägga om det finns aktivt beteende i dagens datalager som utvecklats av svenska företag, samt vilka förväntningar och erfarenheter som finns kring aktivt beteende i datalager. För att undersöka detta har ett antal intervjuer på olika företag som utvecklar datalager genomförts.

  Undersökningen bygger på de svar som inkommit under intervjueran, där olika områden har belysts. Dessa områden är, används aktivt beteende, orsaker, förväntningar, erfarenheter, kostnader och framtid. Undersökningens resultat visar att det finns svenska företag som utvecklar datalager med aktivt beteende. Undersökningen visar också att åsikterna kring aktivt beteende skiljer sig mellan olika företag som utvecklar datalager.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 281.
  Grünloh, Christiane
  et al.
  School of Computer Science and Communication, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden / Institute of Informatics, Technische Hochschule Köln, University of Applied Sciences, Gummersbach, Germany.
  Myreteg, Gunilla
  Department of Business Studies, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Cajander, Åsa
  Department of Information Technology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Rexhepi, Hanife
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  "why do they need to check me?" patient participation through ehealth and the doctor-patient relationship: Qualitative study2018Ingår i: Journal of Medical Internet Research, ISSN 1438-8871, E-ISSN 1438-8871, Vol. 20, nr 1, artikel-id e11Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: Roles in the doctor-patient relationship are changing and patient participation in health care is increasingly emphasized. Electronic health (eHealth) services such as patient accessible electronic health records (PAEHRs) have been implemented to support patient participation. Little is known about practical use of PAEHR and its effect on roles of doctors and patients. Objective: This qualitative study aimed to investigate how physicians view the idea of patient participation, in particular in relation to the PAEHR system. Hereby, the paper aims to contribute to a deeper understanding of physicians' constructions of PAEHR, roles in the doctor-patient relationship, and levels and limits of involvement. Methods: A total of 12 semistructured interviews were conducted with physicians in different fields. Interviews were transcribed, translated, and a theoretically informed thematic analysis was performed. Results: Two important aspects were identified that are related to the doctor-patient relationship: roles and involvement. The physicians viewed their role as being the ones to take on the responsibility, determining treatment options, and to be someone who should be trusted. In relation to the patient's role, lack of skills (technical or regarding medical jargon), motives to read, and patients' characteristics were aspects identified in the interviews. Patients were often referred to as static entities disregarding their potential to develop skills and knowledge over time. Involvement captures aspects that support or hinder patients to take an active role in their care. Conclusions: Literature of at least two decades suggests an overall agreement that the paternalistic approach in health care is inappropriate, and a collaborative process with patients should be adopted. Although the physicians in this study stated that they, in principle, were in favor of patient participation, the analysis found little support in their descriptions of their daily practice that participation is actualized. As seen from the results, paternalistic practices are still present, even if professionals might not be aware of this. This can create a conflict between patients who strive to become more informed and their questions being interpreted as signs of critique and mistrust toward the physician. We thus believe that the full potential of PAEHRs is not reached yet and argue that the concept of patient empowerment is problematic as it triggers an interpretation of "power" in health care as a zero-sum, which is not helpful for the maintenance of the relationship between the actors. Patient involvement is often discussed merely in relation to decision making; however, this study emphasizes the need to include also sensemaking and learning activities. This would provide an alternative understanding of patients asking questions, not in terms of "monitoring the doctor" but to make sense of the situation.

 • 282.
  Gudfinnsson, Kristens
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Towards facilitating BI adoption in small and medium sized manufacturing companies2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This work concerns how to support Small and Medium sized Manufacturing Enterprises(SMMEs) with their Business Intelligence (BI) adoption, with the long term aim of supporting them in making better use of their BI investments and becoming (more)data-driven in their decision-making processes. Current BI research focuses primarily on larger enterprises, despite the fact that the majority of businesses are small or mediumsized. Therefore, this research focuses on the body of knowledge concerning how SMMEs can be more intelligent about their business, and better adopt BI to improve decision-making. Accordingly, the overall research aim is to create an artefact that can support SMMEs to facilitate BI adoption. An understanding of the current situation of BI adoption within SMMEs needs to be attained to achieve this, which is the focus for the first research question: What is the current state-of-practice in relation to BI adoption in SMMEs? The research question adds to current knowledge on how SMMEs are taking advantage of BI and highlights which functions within companies are currently supported by BI. Research question two identifies the main challenges that SMMEs are facing in this context: What are the main challenges for BI adoption in SMMEs? This question adds to knowledge regarding some of the barriers and hindrances SMMEs face in BI adoption. Finally, the third research question addresses how SMMEs can address the challenges in successfully adopting BI: How can the main challenges be addressed? The research question is answered by providing descriptions of work in four participating companies addressing different types of problems. Many of the challenges from literature (and from empirical data from the participating companies) regarding BI adoption are met. The outcome adds to the literature a hands-on approach for companies to address chosen problems in their settings, and addressing many of the factors previously found in the BI adoption literature. An action design research (ADR) method is used to fulfill the overall research aim. The ADR method is used to guide the development of a framework artefact based on previousliterature, and on empirical findings from working with participating companies. Theoretical background was obtained through a literature review of BI adoption and usage. Empirical material was gathered both through interviews and by reviewing documents from the companies. The work that was done in participating companies was supported by previous literature in several ways: through the use of an elicitation activity, through the core concepts of BI, and by focusing on categories presented in a BI maturity model. The principal contribution of the research is in the form of a framework: the Business Intelligence Facilitation Framework (BIFF), which includes four phases. All phases contain activities that support companies in addressing BI adoption challenges from the literature and empirical data, in order to achieve the overall research aim. This research contributes both to research and practice. From a research point of view, the framework provides a way to address many of the factors previously identified in literature that need to be in place to increase the likelihood of successful BI adoption. From a practice perspective, the framework supports practitioners offering guidance in how to improve their BI adoption, providing activities for them to take, and guidance in how to carry out the activities.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Gudfinnsson, Kristens
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Strand, Mattias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Taking Advantage of Business Intelligence in a Complex-Systems Environment2014Ingår i: DSS 2.0 – Supporting Decision Making with New Technologies / [ed] Gloria Phillips-Wren, Sven Carlsson, Ana Respício & Patrick Brézillon, IOS Press, 2014, s. 265-276Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Business intelligence (BI) has fundamentally changed how many companies conduct their business. In literature, focus has been on volume-operation companies that provide services to millions of customers. In contrast, complex-systems companies have fewer customers and pursue customer needs by providing more customized products and services. This paper presents the results at a case of a complex-systems company with the overall aim to see how a complex-systems company has taken advantage of BI. In addition, a framework was used to measure the BI maturity of the company. Literature also emphasis that complex-system companies may benefit from adopting BI applications from volume-operations companies, but the results indicate that there may be a difference in the importance of BI tools, which in turn may negatively influence such cross-category adoptions.

 • 284.
  Gudfinnsson, Kristens
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Karlsen, Anniken
  NTNU, Norway.
  Persson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Towards a digital tool for managing goals and keep track of goal achievements in change practice2017Ingår i: Norsk konferanse for organisasjoners bruk at IT (NOKOBIT) / [ed] Knut Helge Rolland, Grete Netteland, Jens Kaasbøll, Anniken Karlsen, Tom Roar Eikebrokk, Bibsys Open Journal Systems , 2017, s. 1-9Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims at providing insights into the complex world of managing goals as part of change. The paper describes a digital prototype tool to support goal oriented improvement efforts towards company survival and growth. The prototype was developed based on the needs of practitioners in a SME construction company. Initial results indicates that a tool like the prototype can be helpful. This stimulates further research and development, and might inspire others to make and take advantage of IT solutions that go beyond traditional project scheduling to support change.

 • 285.
  Gudfinnsson, Kristens
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Rose, Jeremy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Aggestam, Lena
  Department of Economics and Informatics, University West, Trollhättan, Sweden.
  Tackling Lack of Motivation in Aspirational Analytics Companies: SME Examples from the Manufacturing Industry2019Ingår i: International Journal of Business Intelligence Research, ISSN 1947-3591, E-ISSN 1947-3605, Vol. 10, nr 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Establishing business intelligence analytics (BIA) in small- and medium-sized manufacturing enterprises is a pervasive problem. SME’s - the majority of businesses - play an important role in creating jobs, but research is primarily focused on large corporations. The authors worked with small manufacturing companies at the aspirational capability level but found that their motivation to introduce BIA was low. They had many business challenges but perceived the obstacles (primarily cost and effort) as too great, and their priorities were with operational issues. A two-phase approach based on a well-known analytics maturity model was devised to help raise company motivation. The article describes three studies in different companies using variations of the approach. Comparative analysis of the cases shows that demonstrating a clear path to improved functional efficiency is key to improving motivation, and that simple, easy to learn tools can provide these insights at little cost.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 286.
  Gudfinnsson, Kristens
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Strand, Mattias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Challenges with BI adoption in SMEs2017Ingår i: Proceedings of the 8th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), IEEE, 2017, , s. 6s. 172-177Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Business intelligence (BI) has become a well-known umbrella term both amongst academics and practitioners. Researchers have studied how companies can take advantage of BI and what challenges companies are facing when working with BI. However, research is mostly focused on large companies, despite the importance of small- and medium sized companies (SMEs) in both society and economically. This paper presents results of an in-depth qualitative case study on challenges faced by SMEs when adopting BI. The challenges are categorized according to a BI maturity model adopted as unit of assessment. The contribution of the results presented is two-folded; 1) It increases current literature regarding challenges when adopting BI in SMEs, and 2) It serves as guidance for SMEs on common pitfalls that ought to be avoided.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Challenges with BI adoption in SMEs
 • 287.
  Gudfinnsson, Kristens
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Strand, Mattias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Berndtsson, Mikael
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Analyzing Business Intelligence Maturity2015Ingår i: Journal of Decision Systems, ISSN 1246-0125, E-ISSN 2116-7052, Vol. 24, nr 1, s. 37-54Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Business intelligence has fundamentally changed how companiesconduct their business. In literature, the focus has been on volume-operationcompanies that provide services to millions of customers. In contrast, complexsystemscompanies have fewer customers and pursue customer needs byproviding more customized products and services. This paper presents the resultsof a case study conducted at a complex-systems company, with the overall aim toidentify how complex-systems companies may take advantage of businessintelligence. A framework was used to measure business intelligence maturity ofthe company. In addition, we also explain the current maturity level of the casecompany,based on critical factors for success adopted from the literature. Indoing so, we also contribute on important details regarding factors that must beconsidered by organizations, in order to leverage their analytical capability.Finally, we also propose topics that need to be further investigated, in order toincrease current knowledge regarding BI usage and maturity in complex-systemscompanies.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Gudjonsen, Ludvik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Combining Probabilistic and Discrete Methods for Sequence Modelling1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Sequence modelling is used for analysing newly sequenced proteins, giving indication of the 3-D structure and functionality. Current approaches to the modelling of protein families are either based on discrete or probabilistic methods. Here we present an approach for combining these two approaches in a hybrid model, where discrete patterns are used to model conserved regions and probabilistic models are used for variable regions. When hidden Markov models are used to model the variable regions, the hybrid method gives increased classification accuracy, compared to pure discrete or probabilistic models.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 289.
  Gudjonsson, Ludvik
  Högskolan i Skövde.
  Comparison of two methods for evolving recurrent artificial neural networks for1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  n this dissertation a comparison of two evolutionary methods for evolving ANNs for robot control is made. The methods compared are SANE with enforced sub-population and delta-coding, and marker-based encoding. In an attempt to speed up evolution, marker-based encoding is extended with delta-coding. The task selected for comparison is the hunter-prey task. This task requires the robot controller to posess some form of memory as the prey can move out of sensor range. Incremental evolution is used to evolve the complex behaviour that is required to successfully handle this task. The comparison is based on computational power needed for evolution, and complexity, robustness, and generalisation of the resulting ANNs. The results show that marker-based encoding is the most efficient method tested and does not need delta-coding to increase the speed of evolution process. Additionally the results indicate that delta-coding does not increase the speed of evolution with marker-based encoding.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 290.
  Gudlaugsson, Rúnar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Using security protocols to extend the FiLDB architecture2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  With the escalating growth of e-commerce in today’s society, many e-commerce sites have emerged that offer products on the Internet. To be able to verify orders from customers, some sites require sensitive information from their customers such as credit card details that is stored in their databases. The security of these sites has become the concern of many and it is a common opinion among the public that such sites cannot be trusted.

  The FiLDB architecture presents an interesting approach for increasing the security of Internet connected databases. This approach is, in short, based on firewall protection; one external firewall protecting an external network, which in turn is connected to an internal network, which was protected by a internal firewall. A database is kept on each network. There are however few issues that are unsolved in the FiLDB architecture. One of them and the problem that is covered in this report is how a user could securely insert, modify and fetch sensitive data into the internal database which stores the sensitive data.

  In this work a few selected cryptographic protocols are studied by evaluating them with respect to five security criteria: confidentiality, authentication, integrity, key management and nonrepudiation. The initial selection of cryptographic protocols is mainly based on applicability in e-commerce systems. Based on the evaluation, one of the protocols is chosen to be implemented with the FiLDB architecture and then the extended architecture was evaluated.

  This project shows that, by integrating a security protocol into architectures such as the FiLDB, the security of the system can be increased substantially.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
 • 291.
  Gunnarsson, Gunnar Freyr
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Outsourcing: en fallstudie av processen runt transitering av personal2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar överföring av personal från ett företag till ett annat. Vikten av att hantera personalen rätt vid en outsourcingaffär är stor. Därför är det viktigt att ledningen hela tiden håller personalen informerad om vad som kommer att hända i och med outsourcingaffären.

  Personalen spelar en central roll i företaget då den besitter kunskap om kundföretaget. Denna kunskap kan avgöra hur bra leverantören kan sköta kundens system. Därför är det viktigt att sköta överföringen av personalen rätt, för att få nöjd personal och framförallt inte förlora personal.

  I mitt arbete har jag undersökt hur personalen upplever övergången till det nya företaget. Arbetet har bedrivits i form av en fallstudie, där de överförda personerna intervjuats.

  Resultatet av undersökningen kan sammanfattas i tre ord; tid, information och arbetssituation. Tid och information är viktigt för att personerna skall vara nöjda med överföringen. Arbetssituationen är viktig så att personerna kan känna sig nöjda efter överföringen.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 292.
  Gustafsson, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Business Intelligence, Analytics and Human Capital: Current State of Workforce Analytics in Sweden2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The way organizations make decisions today is very often purely based on intuition or gut-feeling. It does not matter whether decisions are of high risk for the company’s future or not, managers golden-gut is the only thing that determines whether invest- ments should be made or not. Analytics is the opposite of this intuition-based decision making. If taken seriously, almost all decisions in organizations are made on facts that are analytically derived from massive amount of data from internal and external sources such as customer relationship systems to social networks. Business leaders are becoming more aware of analytically based decisions, and some use it more than others. Analytics is usually practiced in finance, customer relationships or marketing. There is, however, one area where analytics is practiced by a small number of companies, and that is on the organization’s workforce. The workforce is usually seen as one of the most complicated areas to practice analytics. An employee is, of course, more com- plicated than a product. Despite this fact, companies usually forget that conducting analytics on employees is very similar to conducting analytics on customers, which has been practiced for many decades. Some organizations are showing great success with applications of Workforce Analytics (WA). Most of these organizations are located in the US or outside of Sweden. This thesis has conducted research on to what extent Workforce Analytics is practiced in Sweden. Empirical findings show that some com- panies use WA in Sweden. The practice is not of highest sophistication of WA. Also, they show aspiration towards the idea of WA and some are locally conducting various of applications. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Gustafsson, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Bör införandet av ”application service provider”- modellen medföra förändrat fokus för företags IT-avdelningar?2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport syftar till att besvara frågan om det är nödvändigt att göra omfördelningar av befintliga IT-resurser för att erhålla största möjliga nytta med application service provider-modellen (ASP-modellen). Rapporten besvarar även frågan om hur IT-avdelningens fokus hos en ASP-kund påverkats av det nya arbetssättet. De svar som presenteras i rapporten visar på att en omfördelning av IT-resurserna kan vara en bidragande orsak till att införandet av ASP anses lyckat. Vidare påvisar rapporten att efter att ASP införts försvinner vanligtvis en del av de tekniska arbetsuppgifterna och undersökningen som gjorts pekar mot att IT-avdelningen får ansvar för att ta fram krav för vidare samarbete med ASPn. Ansvaret yttrar sig genom att någon på företaget får ansvaret för att kontrollera om leverantören håller de servicenivåer som kontraktet fastställer. Slutligen pekar denna undersökning på att införandet av ASP-modellen inte medför att IT-avdelningen får ökat ansvar för att upprätta visioner och strategier för användandet av ASP-tjänster.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
 • 294.
  Gustafsson, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Design, Development, and Adoption of Ontology-Driven Clinical Software2006Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis addresses how ontology-driven applications can be designed and developed to support distributed clinical knowledge management in oral medicine, where geographically dispersed practitioners need to share practical clinical knowledge. A step in developing tools for knowledge management is representing knowledge in a machine-processable and sharable manner. We investigate the use of the World Wide Web Consortium's recommendations of the Web Ontology Language (OWL) and Resource Description Framework (RDF) to describe clinical knowledge in oral medicine. The MedView project, a cooperation between clinicians in oral medicine and computer scientists, provides a basis for this work. Limitations of MedView's original knowledge model are identified, together with a list of requirements for a new model.

  In this new model, OWL and RDF are used for representing examination templates, value lists, aggregates of values, and individual examination records. Further, we give a description of how the ISO/IEC 15288 system life cycle processes can be used to structure the ontology development process. To support distributed knowledge management in oral medicine, an online community for sharing and discussing difficult and interesting cases was built, which uses OWL and RDF for representing examinations, users, meetings, news, and case meta-data. OWL and RDF were found to support the requirements of making ontology reuse possible, and different language versions and meta-data are more easily represented than in the original model. One of the requirements not readily provided for is capturing interactions between different parts of templates, for which the Semantic Web Rule Language could be used. In practice, we found it hard to find ontologies to reuse. Further, there are differing opinions on the appropriate use of constructs, and OWL doesn't directly provide the expected validation facilities. Also, we found a lack of guidance for developing OWL ontologies at different levels of sophistication.

 • 295.
  Gustafsson, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Chalmers University of Technology.
  Representing Knowledge in Oral Medicine: Remodeling Clinical Examinations Using OWL2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This report describes the remodeling of the representation of clinical examinations in oral medicine, from the previous proprietary format used by the MedView project, to using the World Wide Web Consortium's recommendations Web Ontology Language (OWL) and Resource Description Framework (RDF). This includes the representation of (1) examination templates, (2) lists of values that can be included in individual examination records, and (3) aggregates of such values used for e.g., analyzing and visualizing data. It also includes the representation of (4) individual examination records. We describe how OWL and RDF are used to represent these different knowledge components of MedView, along with the design decisions made in the remodeling process. These design decisions are related to, among other things, whether or not to use the constructs of domain and range, appropriate naming in URIs, the level of detail to initially aim for, and appropriate use of classes and individuals. A description of how these new representations are used in the previous applications and code base is also given, as well as their use in the Swedish Oral Medicine Web (SOMWeb) online community. We found that OWL and RDF can be used to address most, but not all, of the requirements we compiled based on the limitations of the MedView knowledge model. Our experience in using OWL and RDF is that, while there is much useful support material available, there is some lack of support for important design decisions and best practice guidelines are still under development. At the same time, using OWL gives us access to a potentially beneficial array of externally developed tools and the ability to come back and refine the knowledge model after initial deployment.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 296.
  Gustafsson, Petra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Transaktioner via Internet: vilka faktorer ligger till grund för osäkerheten hos användaren2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har 31 enkäter delats ut till privatpersoner. Syftet med detta arbete är att belysa några faktorer vilka kan tänkas påverka en person att känna osäkerhet vid hantering av transaktioner via Internet som vid e-handel och bankärenden. De faktorer som tagits upp är kön, ålder, utbildning och yrkesområde.

  De slutsatser som framkommit är endast baserade på respondenternas egna erfarenheter och åsikter och de respondenter som besvarat enkäterna anses inte som representanter för exempelvis alla personer inom ett yrkesområde. Enligt de slutsatser som framkommit känner personer en osäkerhet i att handla varor och tjänster via Internet när ingen fysisk person finns närvarande.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 297.
  Gustafsson, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Miljöledningssystem enligt ISO 14001 i mindre företag2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Allt fler företag väljer att föra ett aktivt miljöarbete och marknadsföra sig som miljöanpassade. Många företag väljer att följa olika miljöstandarder som är ett verktyg för att miljöarbetet utförs på strukturerat och effektivt sätt. Enligt miljöstandarden ISO 14001 kan företag införa och certifiera ett miljöledningssystem, som är en arbetsmodell som företaget skall följa i sitt miljöarbete. Rapporten syftar till att genom intervjuer kartlägga de förändringar införandet av ett miljöledningssystem innebär för mindre företag. Rapporten kartlägger både fördelar och nackdelar systemet medfört. Rapporten tar även upp följande frågor: Vilka förväntningar hade företagen innan implementationen av miljöledningssystemet och har dessa förväntningar uppfyllts? Har den kostnad miljöledningssystemet skapat uppvägts av de ekonomiska fördelar miljöledningssystemet skapat. Hur har företagens miljöpåverkan förändrats efter införandet av miljöledningssystemet? Undersökningen visar att miljöledningssystemet medfört ett förändringar för företagen till exempel bättre miljötänkande och rutiner för miljöarbete, kostnadsbesparingar, konkurrensfördelar och positivt inställda medarbetare.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 298.
  Gustavii, Christer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  MODELLING WITH COMPETENCE REQUIREMENTS IN ENTERPRISING AND ORGANISATIONS1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  The purpose for this report is to give some suggestions for how to carry out competence analysis in enterprising and organisations by using principles and technics from requirements engineering. The basic idea of this report is that competence development has very much in common with information systems development and I have been trying to give some good examples of such similarities. The Enterprise Modelling methodology, developed in the ESPRIT project 6612 From Fuzzy to Formal (F3) constitutes the base on which my discussion stands. The model is based on a method for business modelling developed by the Swedish Institute for Systems Development (SISU), see further (Persson, 1997). The focus of the report is on modelling with the components of IT-competence and the elicitation of education goals. I’m giving the experiences from the practical project I did within the frames of the examination paper big importance. The project was pursued by order of the "Chalmers tekniska högskola". It’s purpose was to stipulate the IT-competence requirements for the employees at the department for administration at the university.

  The conclusions from the project is that "Enterprise Modelling" can be used to carry on competence analysis. The way of using "Enterprise Modelling" and the necessary changes needed is discussed in the report. Furthermore is the concept of competence discussed both in a general perspective and a IT-perspective.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 299.
  Gustavsson, Anneli
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Urvalskriterier för användare i systemutvecklingsprojekt?2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Projekt som arbetsform har använts under lång tid och har under senare år fått en stor spridning inom olika områden. Vid framtagningen av ett informationssystem är det vanligt att arbetet bedrivs i projektform. Idag har de tänkta användarna av systemet fått ett större inflytande i systemutvecklingsarbetet och det är vanligt förekommande med användarmedverkan. Den studerade litteraturen i samband med detta arbete menar att det finns ett behov av att skapa framgångsrika projekt. Detta kan åstadkommas genom korrekta bedömningsgrunder vid urvalet av medarbetarna i projektet. Syftet med detta arbete var att fastställa om det används några urvalskriterier vid urvalet av användare vid systemutvecklingsprojekt samt vem eller vilka som ansvarar för urvalet. Dessutom förväntades rapporten kartlägga utseendet för eventuella urvalskriterier. Vidare var syftet att ta reda på om det finns några metoder, hjälpmedel eller tester vid urvalsprocessen. Besöksintervjuer har legat till grund för att uppnå detta arbetes resultat. Resultatet av besöksintervjuerna visar att det inte används några dokumenterade eller allmänt vedertagna urvalskriterier vid urvalet av användare i ett systemutvecklingsprojekt. Resultatet visar en tydlig tendens till att metoder, hjälpmedel eller tester inte används vid urvalsprocessen.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
 • 300.
  Gustavsson, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Representation and extraction of CASE information using a repository1997Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [en]

  Many contemporary development environments rely on CASE tools to store and manipulate development information. To be able to integrate different tools a central place of storage called a repository is used. The content of the repository is defined by a metamodel. CDIF is a standard proposal which supports transfer between many different types of CASE tools. CDIF contains an extensive and extensible metamodel which could be used as a transfer format or as a repository metamodel. In this dissertation a set of requirements for a repository metamodel are then developed and a repository metamodel based on CDIF is defined. The representation of a contemporary CASE tool is mapped into this repository metamodel. The full semantics of the CASE information stored in the repository is then extracted using an external validation system which transfers the CASE data into natural language. An evaluation of the results against the developed requirements conclude that a repository metamodel which is very close to the CDIF metamodel will not fully meet all of these requirements without changes to the metamodel structure.

  Ladda ner fulltext (ps)
  FULLTEXT01
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT02
3456789 251 - 300 av 868
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf