his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456 251 - 257 of 257
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Vernon, David
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lowe, Robert
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Division of Cognition and Communication, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Thill, Serge
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Ziemke, Tom
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden.
  Embodied cognition and circular causality: On the role of constitutive autonomy in the reciprocal coupling of perception and action2015Inngår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 6, artikkel-id 1660Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 252.
  Vidlund, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  Moral cognition and its neural correlates: Possibilites for enhancement of moral cognition and behavior2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aims to provide an overview of some key theories and frameworks regarding moral cognition and its neural correlates, in order to examine the possibilities of enhancement of moral cognition. Moral cognition arises from the functional integration of several distinct brain regions and networks. These neural systems correspond to different socioaffective abilities, such as empathy and compassion, as well as sociocognitive abilities, such as theory of mind. Due to this neural distinction, these moral abilities, behaviors, and emotions can be targeted and trained separately. Recent research suggests that training sociocognitive and socioaffective abilities increases cortical thickness in corresponding brain regions and networks, hence providing support for adult neural plasticity in relation to moral cognition. Increased cortical thickness also corresponds to enhanced performance in socioaffective and sociocognitive abilities. Training compassion and empathy induce enhanced abilities to pick up emotional cues, as well as strengthen the motivation to alleviate others’ distress. Practicing theory of mind allows for a better understanding of the perspective of others, which has been indicated to reduce biases between individuals or societal groups. Thus, enhanced moral cognition can contribute to an increase in consideration for those affected by our choices and behavior, which may yield more compassionate, just, and safe societies.

 • 253.
  Vingéus, Kevin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  AN INVESTIGATION ON MIMICKING WITH BREATH FOR IMMERSION: A case study on immersion comparing the differences between input-feedback and queued guidance during a breathing exercisein a VR experience using common hardware2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Practicing breathing exercises isn’t very engaging thou it is seen as great for well-being. Applications can utilize breath as a controller mechanism for interactions. With virtual reality (VR) being an effective tool for inducing the sense of immersion and presence, a breathing exercise was paired up with three alternative sessions in an application that was developed to examine the differences between mimicking and controlling input during an experience in VR, with the baseline of interaction being that of no other controllers but head-orientation-tracking of the VR device. Two pilot tests were performed to evaluate functionality and procedure. The main tests investigated the case of research. It was possible to identify mimicking as an immersive experience that promoted the breathing exercise, while input was more immersive but less beneficial towards performing the breathing exercise. The study was also conducted with- and addresses some design limitations of commonly accessible hardware.

 • 254.
  Warell, Annelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Wising, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Skapandet av narcissistiska karaktärer: En symbolisk interaktionistisk- samt kulturanalytisk tolkning av uppkomsten av narcissism2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ge förståelse för de förklaringsmodeller som ges av informanter gällande sexualförbrytares tolknings- och beteendemönster analyserat utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv och ett socialpsykologiskt samt kulturanalytiskt perspektiv på narcissism. Det som behandlas i studien är hur personal inom psykiatrin uppfattar att självet hos sexualförbrytare utvecklats samt hur detta beskrivs i de två dokument studien använder sig av och hur dessa utsagor kan tolkas utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv på identitetsskapande. Vidare belyses hur sexualförbrytares tolknings- och beteendemönster kopplas till narcissism utifrån ett socialpsykologiskt och kulturanalytiskt perspektiv. Genomförandet av studien har skett med hjälp av triangulering i form av kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med personal vid Skogomeanstalten samt analys utifrån två dokument (Hedin, Kuosmanen,Lindholm & Månsson, 2002; Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999) som behandlar sexualbrottsdömda vid Skogomeanstalten. Framkommit i studien har att primär- samt sekundärsocialisation är av stor vikt vid utvecklingen av narcissistiska karaktärsdrag samt att kulturella och sociala förhållanden påverkar formandet av just dessa karaktärsdrag. Studien har påvisat dessa narcissistiska karaktärsdrag hos vissa av de sexualförbrytare som undersökts.

 • 255.
  Zafran, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Mohlin Z, Emmelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tillbaka till samhället: En undersökning av unga vuxna deltagare i verksamheten Catch Up2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fokuset i denna uppsats ligger på att undersöka hur vilken roll Catch Up spelar för de unga vuxnas återintegrering i samhället via studier och arbete. Studien vill vidare undersöka om större förmåga att integrera sig i samhället stärker deltagarens egen roll i samhället, ändrar dennes attityder mot sig själv och andra samt ökar kommunikationsförmågan. Genom denna studie hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse av de socialpsykologiska problem som de unga vuxna deltagarna i Catch Up upplever samt kunna förklara de problem mekanismer som försvårar unga vuxnas integrering i samhället. Verksamheten Catch Up ligger i Skövde kommun och är en del av socialtjänsten. Verksamhetens mål är myndighetssamverkan kring unga vuxna i åldrarna 18-29. För att delta i verksamheten ska individen vara beroende av försörjningsstöd samt ha ett hinder av någon form, t ex. psykisk ohälsa. Uppsatsen utgår från den symbolisk interaktionistiska traditionen med inslag av teorin om symboliskt kapital. Tillvägagångssättet har en kvalitativ grund med semistrukturerad intervju, där åtta deltagare på Catch Up intervjuades. Resultatet visade att uppmärksamheten individerna får från Catch Ups personal gör att de kan ändra sin attityd gentemot sig själv och samhället till mer positivt. Dessutom ökar och effektivera de sin kommunikationsförmåga samt skapar en större tillit till sin sociala kontext.

 • 256.
  Ziemke, Tom
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Arvola, MattiasLinköpings Universitet, Sweden.Dahlbäck, NilsLinköpings Universitet, Sweden.Billing, ErikHögskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Proceedings of the 14th SweCog Conference2018Konferanseproceedings (Fagfellevurdert)
 • 257.
  Ågren, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Stämplad för livet?: En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av sluten ungdomsvård2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en förståelse för hur ungdomar dömda till sluten ungdomsvård uppfattar sig själva och hur institutionstiden påverkar deras självuppfattning. Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är Socialkonstruktionism och det teoretiska perspektivet är Symbolisk interaktionism. Teorier som används rör Självets socialisation (Mead, 1977 & Berger & Luckmann, 1979), Stämpling och avvikelse (Becker, 1991) samt Totalainstitutioner (Goffman, 1961). Studien bygger på kvalitativa semistruktureradeintervjuer med fem ungdomar dömda till sluten ungdomsvård och som vid intervjutillfället avtjänade sina straff på ett av Statens institutionsstyrelses ungdomshem. Slutsatser som kunde dras av studien var att ungdomarna upplevde sig som avvikande och var rädda för att stämplas som avvikare efter sin tid på institutionen. Vidare upplevde ungdomarna att de förändrats under tiden på institutionen och att de övriga intagna var viktiga för ungdomarnas välbefinnande.

3456 251 - 257 of 257
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf