his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
3456789 251 - 300 of 840
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Ekeberg, Helena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Larsson, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Distriktssköterskors erfarenhet av hälsofrämjande arbete: En kvalitativ intervjustudie2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Distriktssköterskan har en viktig funktion i motivationsarbete i samband med patientens livsstilsförändringar. Ohälsa medför risk att utveckla långvariga sjukdomar och olika komplikationer. Levnadsförhållanden och levnadsvanor har stor betydelse för människans hälsa. Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter till hälsofrämjande livsstilsförändringar. Studien är baserad på en kvalitativ metod med en induktiv ansats. Genom intervjuer samlades data in från sex distriktssköterskor och analyserades med hjälp av en innehållsanalys. Resultatet baseras på två kategorier: Kvalitén på det professionella stödet och Evidens och erfarenhet betydelsefulla för förändringsarbetet. Dessa kategorier bildade temat, Distriktssköterskors lyhördhet och kunskap är ledstjärnor för att motivera patienter till en hälsosammare livsstil. Resultatet av vår studie visar att det är viktigt att lyssna och bekräfta patienten för att stödja dem emotionellt. Vid livsstilsförändringar måste förklaring och information ges. Det behövs verktyg i förändringsarbetet och för att arbeta evidensbaserat måste distriktssköterskor ha ett reflekterande förhållningssätt. Att förändra sin livsstil innebär att patienten inser vikten av att göra en livsstilsförändring och att de är beredda att ta förlusterna för de ser att vinsterna är så stora.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 252.
  Ekeroth, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i palliativ vård: en litteraturbaserad studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Palliativ vård innebär ett förhållningssätt som bekräftar livet och ser döden som en normal process och som en viktig slutpunkt av livet. Den palliativa vården bör omfatta symtomkontroll, samarbete av mångprofessionellt arbetslag, god kommunikation samt stöd till närstående. Palliativ omvårdnad ställer höga krav på sjuksköterskan, inte minst vad gäller kommunikativa färdigheter. Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter i palliativ vård. Metoden som valdes var en litteraturbaserad studie. Datamaterialet bestod av 12 kvalitativa, vetenskapliga artiklar. Tre kategorier och nio underkategorier identifierades. Kategorierna var: förutsättningar på arbetsplatsen, sjuksköterskans handlingsberedskap samt patientens och närståendes medverkan. Förhållanden på arbetsplatsen såsom samarbete, vårdideologi och emotionellt stöd är betydelsefulla förutsättningar för kommunikation. Sjuksköterskans erfarenhet, förmåga att hantera tankar och känslor kring döden samt förmåga att se och förstå patienten påverkar också, liksom patientens och de närståendes förhållningssätt. Möjlighet till reflektion och handledning, en tydlig vårdideologi på vårdavdelningen samt utbildning i kommunikation och/eller palliativ vård skulle enligt resultaten kunna bidra till ökade förutsättningar för en god kommunikation mellan sjuksköterskan och patienter i palliativ vård.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 253.
  Eklind, Louise
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holgersson, Mette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  När brösten upplevs som ett hot: En studie baserad på självbiografier av kvinnor med bröstcancer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Diagnosen kan vara ett svårt besked som medför oro. Sjukdomen kan behandlas med kirurgi där bitar av eller hela bröstet tas bort eller med cytostatika. Sjuksköterskans omvårdnadsuppgift är att se personen med sjukdomen för att främja hälsa och välbefinnande samt att minska lidande. Hopp är viktigt för att uppleva livskvalité och sjukdomen kan präglas av såväl fysiska som emotionella faser, där upplevelsen av en förändrad identitet uppenbaras.

  Metod: En kvalitativ metod av narrativer ligger till grund för studien och analysprocessen.

  Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.

  Resultat: Tre teman och sex subteman speglar resultatet. (1) Behov i en tid av oro; innefattar upplevelser av stöd och trygghet samt hantering av känslor. (2) En förändrad självbild; innefattar upplevelser av kroppsliga förändringar, vård och behandling. (3) Osäkerhet relaterad till ovisshet; innefattar existentiella tankar samt kvinnornas oro och rädsla. De teman som framkommer stödjer varandra och tillsammans visar de upplevelser av hur det är att leva med bröstcancer.

  Konklusion: En inblick i upplevelserna kan ge sjuksköterskor möjlighet att identifiera och bemöta kvinnornas varierande behov.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 254.
  Eklund, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Furubrink, Viktoria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Upplevelser av krav på ändrade levnadsvanor vid diabetes typ 22011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar världen över. Genom att ändra kost och motionsvanor kan sjukdomen fördröjas eller förebyggas. Att förändra levnadsvanorna kan upplevas som ett krav, det kan då vara svårt för personen att finna motivation till förändringarna. SYFTE: Syftet med studien var att skapa en överblick över studier som berör kravet om att ändra på levnadsvanor som en del av behandlingen hos personer som diagnostiserats med diabetes typ 2. METOD: En litteraturöversikt, baserad på analysen av 14 vetenskapliga artiklar. RESULTAT: Resultatet visade att stöd var viktigt för personer med diabetes typ 2. Stödet motiverade personerna till förändrade levnadsvanor. Det visade sig även att kunskap om sjukdomen är en viktig del för att personer med diabetes typ 2 ska förstå vikten av förändrade levnadsvanor i behandlingen. KONKLUSION: Stöd i form av kunskap i form av information från sjuksköterska leder till att skapa förutsättningar för ökad motivation till att förändra levnadsvanor. Det är viktigt att möta personen med diabetes typ 2 utifrån individuella förutsättningar.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 255.
  Eklund, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Kaveh, Mona
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Vem är jag nu ?: Identitetsförändringar hos kvinnor som har en bröstcancerdiagnos2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje år ställs ca 7000 bröstcancer diagnoser i Sverige. 70 till 80 % överlever tio år efter sjukdomsdebuten. Behandlingar och biverkningar leder till förändringar i livet för de cancerdrabbade kvinnorna. Dessa förändringar kan vara både yttre och inre och kan leda till upplevelser av förändrad identitet. Studiens syfte är att beskriva identitetsförändringar hos kvinnor med en bröstcancerdiagnos. Datamaterial har samlats in från 8 biografier och självbiografier. Metoden som använts för att analysera litteraturen är ”att analysera berättelser”. Tre kategorier har använts i resultatet, dessa kategorier är: En ny opåverkbar identitet, Att bli en annan kvinna, En förvirrad identitet. Hos många kvinnor väcks rädslor för hur deras utseende kommer att förändras efter behandlingarna. De upplever att sjukdomen blir ett hot mot deras kvinnlighet. Detta leder till att de ifrågasätter sin identitet och vilka de har blivit efter sjukdomen. Det är därför viktigt att man som sjuksköterska förstår kvinnornas känslor och upplevelser av sin förändrade identitet. På så sätt kan en större förståelse för dessa kvinnors livsvärld fås och där av kan en bättre omvårdnad uppnås.

  Fulltekst (pdf)
  Vem är jag nu?
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 256.
  Eklöf, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Läkemedelsrelaterade problem inom hemsjukvården: Sjuksköterskors relation till polyfarmaci - en enkätstudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Medellivslängden i Sverige ökar och äldre personer använder allt fler läkemedel. Med stigande ålder sker kroppsliga förändringar vilket ökar risken för läkemedelsbiverkningar/-interaktioner. Dessa läkemedelsrelaterade problem kan minska livskvaliteten för äldre personer men sjuksköterskor/distriktssköterskor kan med rätt kunskaper och genom att arbeta tvärprofessionellt bidra till att minska problemen. Syfte: Syftet var att studera hur sjuksköterskor och distriktssköterskor inom hemsjukvård uppfattar kunskaper om läkemedel samt det tvärprofessionella arbetet kring läkemedel. Metod: Studien hade en kvantitativ design och genomfördes som en enkätstudie riktad till sjuksköterskor/distriktssköterskor inom hemsjukvård. Data bearbetades med statistikprogrammet SPSS 22. För korrelationer användes Mann-Whitneys U-test, Wilcoxon´s rangsummetest och Spearman´s rangkorrelation. Resultat: Deltagarna ansåg att läkemedelskunskaper var viktiga men att det var svårt att identifiera läkemedelsrelaterade problem. Distriktssköterskorna kände sig säkrare på läkemedelsrelaterade frågor efter sin utbildning. Deltagarna ansåg att det fanns otillräckligt med tid avsatt med läkare och omvårdnadspersonal för att diskutera läkemedelsrelaterade frågor. De kände sig trygga med att omvårdnadspersonal tog kontakt vid läkemedelsrelaterade problem men upplevde att det var svårt att få tag på läkare tillräckligt snabbt. Konklusion: För att minska läkemedelsrelaterade problem inom hemsjukvården finns behov av ökade läkemedelskunskaper hos sjuksköterskor/distriktssköterskor samt ökat samarbete med läkare och omvårdnadspersonal.

  Fulltekst (pdf)
  Läkemedelsrelateradeprobleminomhemsjukvården
 • 257.
  Eklöf, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Edman, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att erbjuda kvinnor professionellt stöd vid amning: En kvalitativ intervjustudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Amningen i dagens samhälle har minskat. Ett bra stöd från barnmorskor och distriktssköterskor kan främja amningen. Stöd behövs även till de mammor som inte kan eller som inte vill amma.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av att erbjuda professionellt stöd vid amning.

  Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats användes i studien. Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. Sex distriktssköterskor som arbetar på BVC deltog i studien.

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; Kontinuitet i stöd och information, Individanpassat stöd och Förutsättningar för att ge stöd. Dessa resulterade i sju underkategorier; Amning från BB till hemmet, Hembesök av distriktssköterska, Broschyrer och Amningshjälpen, Kulturella skillnader, Val och begränsningar vid amning, Att kunna ta sig tid och Fortbildning och egenansvar. I resultatet framkom att det finns behov av mer utbildning om amning för att kunna ge bra stöd.

  Konklusion: Det är viktigt att mammor får stöd om amning redan från personalen på BB. Distriktssköterskan på BVC träffar sedan familjen regelbundet och fortsätter ge stöd efter deras önskemål. Det är viktigt att distriktssköterskorna ger ett bra stöd även till kvinnor som inte kan eller som inte vill amma.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Ekström, Anette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Amning och vårdkvalitet2005Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The over all objectives of this thesis was to map factors of importance for breastfeeding such as maternal background factors, maternal perception of breastfeeding support, confidence, caring routines, breastfeeding attitudes of health care professionals, and to investigate whether a training intervention within the care team of

  the antenatal (ANC) and child health centres (CHC) would improve maternal perception of support and strengthen maternal feelings for the baby.

  Material and method: A questionnaire was sent to mothers when their babies were 9-12 months old (n=540). The questionnaire embraced questions regarding maternal background, caring routines, perception of support and duration of breastfeeding (I-II). Thereafter an attitudinal instrument was developed to measure breastfeeding attitudes in health care professionals (n=168). Four attitude dimensions were identified by factor analysis (III). Ten municipalities in a county of south west Sweden was paired and randomized to intervention or control (IV). Thus, all midwives and postnatal nurses working at the ANC or CHC in a randomised municipality were asked to participate in the study (n=81). Health professionals in the intervention group had a process-oriented training in breastfeeding counselling including planned continuity in family education and development of a common breastfeeding policy within the caring team. Changes in attitude were measured by the instrument developed in study III. For study V, mothers were recruited from the maternity and were allocated to intervention- or control group according to the randomization of municipalities in study IV (n=565). Questionnaires were sent out at three days, 3 and 9 months post partum to investigate how the care and counselling skills acquired by the health care professionals would be reflected in maternal perception of breastfeeding support and maternal feelings for and relation to the baby.

  Results: Early initiation of suckling, late discharge from hospital (more than 72 hours) and perceived good support contributed positively to the duration of exclusive breastfeeding. Supplementation the first days after birth for other than medical reasons shortened the duration of breastfeeding. For primiparas, the partner’s presence after childbirth contributed positively to the duration of exclusive breastfeeding. Multiparas who were aware of their mothers breastfeeding history had a longer breastfeeding period than those who did not know of their mother’s breastfeeding history. Mothers were more satisfied with the breastfeeding information they had received at maternity than the breastfeeding information they got from the ANC and CHC (I-II). This induced the idea to develop an attitude instrument and start a training intervention for the care team at ANC and CHC. The attitudinal dimensions identified by the factor analysis were: The regulating factor comprising statements scheduling breastfeeding; the facilitating factor comprising statements showing confidence in the ability of the mother-infant dyad to breastfeed on their own; the disempowering factor comprising statements that objectified the woman and ascribed her no ability to breastfeed without guidance of the health care professional and the breastfeeding antipathy factor comprising statements that showed unwillingness and failing knowledge about breastfeeding (III). After training the health care professionals became less regulating and more facilitating (IV). Family classes provided the intervention mothers with better breastfeeding information, more knowledge about their social rights, the needs of the baby and a stronger social network than the control mothers (V). The postnatal nurse gave a better over all support, was a better listener, showed more understanding and provided the mother with better information about breastfeeding and the needs of the baby. Mothers in the intervention group reported that they interacted more with their baby. They had also more positive views on their baby and felt more confident and close with the baby than mothers in the control groups (V).

  Conclusion: This study showed that it is important to adopt caring routines, which will facilitate breastfeeding. The health care professional needs to find out the background of the mother to be able to provide her with adequate breastfeeding counselling. Caring routines should include early suckling. Supplementation of the baby the first week after birth should only be given on medical grounds. This study showed that a processoriented training in breastfeeding counselling alters attitudes of health care professionals in a positive way. The trained health care professionals organized continuity of family classes and developed a common breastfeeding policy and were more supportive in their encounters with the mothers. These behaviors strengthen the mother’s feelings for her baby and brought about a richer interaction with her baby. A model to provide continuity of family classes, conducted by trained antenatal midwives and postnatal nurses should thus be practiced within the caring team around first time parents.

 • 259.
  Ekström, Anette C.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Nilsson, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Apell, Caroline
  The Municipality of Alingsås, Sweden.
  Palmius, David
  Skaraborg Hospital Skövde, Skövde, Sweden.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Nurses challenges to support hospitalized patients regarding sexual-health issues2016Inngår i: Journal of Nursing & Care, ISSN 2167-1168, Vol. 5, nr 3, artikkel-id 1000344Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The approach to nursing should be characterized by a holistic view of the human being which includes sexual health. From a nursing perspective, it is therefore of most importance to have a dialogue about factors associated with sexual health also among hospitalized patients. However, to our knowledge there is a lack of qualitative studies regarding nurses attitudes about dialogue with patients about sexual health.

  Objective: To investigate nurses attitudes towards dialogue with hospitalized patients about sexual health.

  Methods: A qualitative method was used and interviews were conducted which then were analyzed using a qualitative content analysis. Eleven registered nurses were included, the inclusion criteria was: at least one year of experience as a nurse and working on a medical or surgical ward in a hospital in the southwest of Sweden. The participants were in the ages 25-65 and had worked as nurses between 2 and 30 years. Nine of the participants were women. The data were collected during 2011.

  Results: The nurses experiences of and reflections on dialogue with patients about sexual health were presented as a single main theme: Nurses challenges to support hospitalized patients with sexual health issues. This theme had three categories: Feeling uncomfortable, Feeling inadequate and Task-oriented care with related subcategories respectively.

  Conclusions: Nurses attitudes towards their dialogues about sexual health with hospitalized patients were less challenging if they were initiated by the patients or if the patients were men with medical causes related to sexual health. Lack of knowledge and support from colleagues became reasons why nurses felt inadequate about discussing sexual health with their patients.

 • 260.
  Eliasson, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nordström, Jennifer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  En litteraturöversikt om kvinnors upplevelse av sexuell hälsa till följd av bröstcancerbehandling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige idag. Cancerbehandling består ofta av kombinerade behandlingsmetoder och kan ha omfattande biverkningar. Bröstcancerbehandling kan försätta kvinnan i menopaus, leda till fatigue, håravfall och innebära kroppsliga förändringar. Detta kan påverka kvinnans självbild och sexuella hälsa. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under- och efter bröstcancerbehandling. Metod: Den metod som valdes var en litteraturöversikt som baserats på kvalitativa studier. Data har sammanställts från tidigare, redan genomförda studier för att skapa en samlad bild kring området. Resultat: Det framkom fyra centrala teman kring hur kvinnors sexuella hälsa påverkades till följd av bröstcancerbehandling. Dessa var behandlingens påverkan på samlivet, kvinnans relation till sig och sin kropp, intimitet och nära relationers betydelse och kommunikation med hälso- och sjukvård. Slutsats: Majoriteten av kvinnorna upplevde försämrad sexuell hälsa och svårigheter att identifiera sig i sin förändrade kropp till följd av bröstcancerbehandling. De ställdes inför en fysisk och psykisk utmaning. Det är viktigt att sjuksköterskor bemöter patienter med ett personcentrerat förhållningssätt för att bemöta kvinnors individuella behov. Hälso- och sjukvården brister i sin kommunikation kring sexuell hälsa vilket bör förbättras för att minska patienters lidande.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete Jennifer & Elin
 • 261.
  Eliasson, Matilda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Unga kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa: en självbiografisk studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa (AN) är en psykisk sjukdom med ätstörning och avmagring som följd av en matvägran och aptitlöshet. Den psykiska hälsan bland unga kvinnor blir allt sämre och under de senaste decennierna har förekomsten av AN ökat. Syfte: Att utifrån unga kvinnors perspektiv beskriva upplevelsen av att leva med AN. Metod: En kvalitativ studie där sex självbiografier har analyserats och sammanställts. Resultat: Fyra teman presenteras (1) att inte kunna identifiera sig med sin diagnos, (2) att finna andrum i aktiviteter och goda relationer, (3) att uppleva ett kaos av existentiella känslor och (4) att känna rädsla för det friska. Diskussion: Att leva med AN innebär ett stort lidande som tar sig uttryck i olika former. Trots sjukdom kan ett välbefinnande i vissa situationer upplevas vilket är betydande för hälsoprocessen. Konklusion: När sjuksköterskan ges kunskap om hur livet kan påverkas av AN kan patientens livsvärld bättre förstås. Därigenom kan vården och dess bemötande anpassas till patienten med AN. När upplevelsen av ett gott bemötande uppstår kan hälsoprocessen främjas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 262.
  Elmgren, Ing-Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Skolsköterskans arbete utifrån ett salutogent förhållningssätt: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The objective of this literature study was to describe how the school nurse can adopt the salutogenic perspective in her health promoting work. The articles were examined in order to identify what was written about the school nurse’s work from the salutogenic perspective. In parallel, Eriksson’s, Orem’s, and Newman’s nursing theories were examined from the same perspective. Health promotion enables people to increase control over, and to improve, their health. Aaron Antonovsky coined the term salutogenesis to describe why certain people can stay healthy despite stressful situations, and even grow and develop. The concept “sense of coherence” (SOC) is an important factor in this context. The Salutogenic model was a new way to develop knowledge in nursing. As caregivers capable of structuring life experiences and providing health information and services, nurses can foster and strengthen SOC. Salutogenesis promoted the understanding and the identification of factors relevant to child protection. It was also found that many factors, e.g., gender, lifestyle, habits and school climate correlated with SOC. The study showed a strong support for adopting the Salutogenic model in school health work, and that nursing theories can be used as analytical tools in the application of this model in practice.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 263.
  Elofsson, Emilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Münsterkötter, Jana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vårdrelaterade infektioner och bristande handhygien: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Socialstyrelsens basala hygienrutiner och främst handhygien är en viktig och grundläggande del av sjuksköterskans arbete inom hälso- och sjukvården. Korrekt utförande av rutinerna skapar minskad smittspridning som ska minska VRI som idag är den främsta orsaken till skada inom hälso- och sjukvården. VRI leder till ett ökat lidande för patienten, förlängd vårdtid och stora kostnader. En av sjuksköterskans uppgifter är att förebygga sjukdom genom att exempelvis tillämpa handhygien. Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som orsakar bristande följsamhet av handhygien hos sjuksköterskor. Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt med kvantitativt och kvalitativt ansats. Tolv vetenskapliga artiklar har analyserats. Fokus på analysen av artiklarna ligger till grund i en analys på fem steg. Resultat: Resultatet visar olika faktorer som leder till bristande följsamhet av handhygien. Personliga faktorer kan sjuksköterskan påverka, som sin attityd, sin kunskap och sin roll som förebild. Organisatoriska faktorer däremot, som hinder i vårdmiljön, kontinuerlig utbildning och brist på tid är svårare för sjuksköterskan att förändra. Slutsats: Olika faktorer påverkar sjuksköterskans följsamhet av handhygienrutiner. Idag förekommer VRI i stor utsträckning och det krävs en förståelse från sjuksköterskan angående dessa faktorer för att förbättra det preventiva arbetet mot VRI.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Elovson, Anette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Patienters upplevelser av läkemedelshantering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Läkemedels relaterade problem är en stor orsak till återinläggningar på sjukhus. Problemen orsakar både fysiska, psykiska och ekonomiska konsekvenser för patienten och samhället. Tidigare studier visar att många patienter har dålig kunskap om sin läkemedelsbehandling. Syftet med denna studie är att undersöka patienters upplevelser av läkemedelshantering såväl inneliggande som i den vana hemmiljön, samt att inhämta underlag för förbättringar i läkemedelshanteringen. Metoden är kvalitativ med fenomenologisk ansats och elva intervjuer har utförts. Analysen utfördes enligt kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att patienter känner att de måste lita på det vårdpersonalen säger och gör och ser inget annat val. Bristande information leder till att patienten ifrågasätter om det verkligen är rätt medicin han eller hon får. Resultatet visar på vissa faktorer som är viktiga för att få en väl fungerande läkemedelshantering och det latenta innehållet i resultatet sammanfattas som att en väl fungerande läkemedelshantering bygger på goda kunskaper, kommunikation och delaktighet.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 265.
  Elovson, Anette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Patientinformationens betydelse för en säker läkemedelshantering2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bristande information angående läkemedelshantering kan vara en orsak till att patienter läggs in på sjukhus med läkemedelsrelaterade problem. En välinformerad och kunnig patient minskar risken för fel i läkemedelshanteringen. Patientinformation bör ses som en viktig del i patientens omvårdnad. Syftet med studien är att belysa betydelsen av sjuksköterskans roll i informationen till patienten för att få en säker läkemedelshantering. Metoden utgörs av litteraturstudier och vetenskapliga artiklar söktes i databaserna CINAHL, PubMed och ELIN under perioden september och oktober 2007. Resultatet visar att sjuksköterskors förhållande till patientinformation angående läkemedelshantering är ganska begränsad. Brist på information är ett stort problem för många patienter, vilket leder till ett stort antal läkemedelsrelaterade problem. Utbildningsprogram i läkemedelshantering ökar kunskaperna och leder till en effektiv patientinformation. Sjuksköterskor, läkare och farmaceuter bör samarbeta för att minska andelen läkemedelsrelaterade problem.

  Sammanfattningsvis så har sjuksköterskan en viktig roll att identifiera läkemedelsrelaterade problem. Genom att förse patienten med relevant information angående läkemedelshanteringen så kan oro över de läkemedel som patienten tar reduceras.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 266.
  Elster, Annelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Wänegård, Madeleine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Omvårdnadsbehov hos kvinnor i samband med missfall2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är ungefär 10-15% av alla graviditeter som slutar i missfall. Många av kvinnorna som genomgått ett missfall lider av depression och/eller ångest. Syftet med den här studien är att beskriva vilka omvårdnadsbehov kvinnor som erfarit missfall har, för att de ska kunna få den vård de behöver när de kommer för att träffa en sjuksköterska. Metoden som användes var en kvalitativ litteraturstudie där tio artiklar var kvalitativa, en var kvantitvativ och en var både och. Resultat visas i två huvudkategorier: behov i det offentliga rummet samt behov i det privata rummet. Till varje huvudrubrik finns fyra underrubriker. Resultatet visar att sjuksköterskor och annan personal inom vården behöver bli mer empatiska och sympatiska. Kvinnorna har ett behov av att prata och alla kvinnor borde få ett erbjudande om att komma på ett återbesök på sjukhuset för att träffa adekvat personal som kan hjälpa dem i det sorgearbete som det innebär att ha erfarit ett missfall. Kvinnorna har även ett behov att få sörja på sitt eget sätt. Om de får rätt form av vård och stöd från professionella, familj och vänner har de störst chans att återhämta sig snabbt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 267.
  Elwing Kjellström, Ewelina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Karlsson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Anhörigas osjälviska strävan att stödja och vårda en familjemedlem vid livets slutskede i hemmet: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning kommer att utveckla cancer, varav ungefär 50 procent beräknas tillfriskna. Att drabbas av en cancerdiagnos med dödlig utgång vänder ofta upp och ner på tillvaron och ställer stora krav på omgivningen. Stöd och trygghet från anhöriga och vårdpersonal är därför centralt för den drabbade. Syfte: Beskriva anhörigas upplevelse av sen palliativ vård i hemmet vid cancerdiagnos. Metod: En litteraturöversikt har gjorts inom området för att få en fördjupad kunskap kring det valda ämnet. Resultat: Trots psykiska och fysiska påfrestningar valde många familjemedlemmar att bli anhörigvårdare. De ville ge tillbaka den kärlek och omtanke som de en gång fått från den döende. En önskan att få dö hemma fanns ofta vilket medförde stora krav på omgivningen. Vardagliga rutiner och andra sociala och ekonomiska aspekter föll samman. Stöd, information och kunskap blev därför betydelsefullt för att som familj kunna klara av att vara en del av vårdandet. Slutsats: Vård i livets slutskede i hemmet ställer stora krav på anhöriga. En välfungerande organisation underlättar för närstående och ökar chansen för välbefinnande hos familjen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 268.
  Emilsson, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jansson, Rita
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Vi lever och dör och undrar varför, varför?": Att få ta del av existentiella tankar vid ett palliativt skede2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskors roll är att främja patienternas hälsa och välbefinnande fram till döden. Det är viktigt att visa förståelse för patientens livsvärld och även ta hänsyn till de existentiella, spirituella och kulturella behoven. Palliativ vård har som mål att lindra lidande, där innefattas de existentiella, spirituella och psykologiska delarna hos patienten. Människor har olika attityder inför döden, i samband med livets slutskede uppstår ofta tankar kring meningen med livet. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ta del av det existentiella hos patienter i livets slutskede. Metod: Metoden är en allmän litteraturöversikt baserat på 11 artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Resultatet redovisas i 3 kategorier; att möta patienter i livets slutskede, det kan vara utmanande för sjuksköterskan och professionsrelataterade möjligheter. Sjuksköterskor känner sig priviligerade att få ta del av patientens tankar. Det kan upplevas utmanande att tillgodose de existentiella och spirituella behoven. Sjuksköterskor upplever stöd från kollegor som viktigt. Konklusion: Det ingår i den palliativa omvårdnaden att tillgodose de spirituella och existentiella behoven och inte enbart lindra det fysiska lidandet. För detta krävs att sjuksköterskan har ett öppet förhållningssätt och en nyfikenhet inför att förstå patientens livsvärld.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 269.
  Emilsson, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Hur sjukvårdspersonalens följsamhet av hygienrutiner kan förbättras: En allmän litteraturöversikt av kvantitativ forskning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Basala hygienrutiner är en avgörande åtgärd för att förbygga vårdrelaterade infektioner och förhindra att patienten utsätts för smitta och vårdlidande vid kontakt med sjukvården. Sjukvårdspersonalens följsamhet till befintliga hygienrutiner är globalt låg och behöver förbättras för att förhindra smittspridning.Syfte: Syftet med studien är att identifiera strategier som förbättrar sjukvårdpersonalens följsamhet av hygienrutiner.Metod: En allmän litteraturöversikt med analys av kvantitativ forskning har genomförts för att sammanställa vilka insatser som resulterar i förbättrad hygienföljsamhet.Resultat: Tre teman visar vilka insatser som har en positiv effekt på hygienföljsamheten: Utbildning, delaktighet i förbättringsarbetet och ökad tillgång till hygienfaciliteter.Konklusion: Smittspridning förebyggs med förbättrade hygienrutiner. Examensarbetet visar att det går att förbättra sjukvårdspersonalens följsamhet av hygienrutiner och bidrar med kunskap om hur det kan verkställas i verksamheten för en hållbar lösning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Engelin, Emelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lundgren, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vårdrelaterade faktorer som påverkar trycksårspreventionen: En litteraturöversikt2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En kombination av olika riskfaktorer och ett yttre tryck bidrar till att patienter drabbas av trycksår. Sjuksköterskor i samarbete med undersköterskor ansvarar för att förhindra risken för trycksår hos patienter. Tidigare studie påvisar att femton procent av inneliggande patienter på sjukhus drabbas av trycksår. Syfte: Syftet med studien är att belysa varför patienter får trycksår trots att sjuksköterskan i samarbete med undersköterskan bör ha kunskaper för att förebygga vårdrelaterade trycksår. Metod: Författarna använder sig av metoden allmän litteraturöversikt. Tolv artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats ligger till grund för resultatet. Resultat: Resultatet påvisar tre huvudteman som påverkar det förebyggande arbetet av vårdrelaterade trycksår. Dessa teman är kunskaper angående trycksårsprevention, hinder i trycksårspreventionen och personalrelaterade faktorer. Diskussion: De huvudteman och subteman som framkommer i resultatet är bidragande faktorer till att patienter i dag utvecklar vårdrelaterade trycksår. Faktorerna bidrar även till ett ökat vårdlidande för patienten. Ett lidande som kan undvikas om ett gott förebyggande arbete utförs.

  Fulltekst (pdf)
  C-uppsats
 • 271.
  Engelin, Magnus
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hokkinen, Lovisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Familjens upplevelser när ett barn får diagnosen astma: Och sjuksköterskans betydelse2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare studier har fokuserat på de fysiologiska aspekterna i bearbetningen av astma, både för patienterna och för deras närstående. Astma har under de senaste årtiondena ökat i prevalens och sjukdomen skapar emotionell och psykologisk stress som drabbar hela familjen runt den astmasjuke.

  Syfte: Syftet med denna litteratur studie var att uppmärksamma familjens upplevelser när ett barn har sjukdomen astma, samt belysa sjuksköterskans betydelse

  Metod: Till denna litteraturstudie samlades data in från databaserna Academic Search Elite och CINAHL. Under analysen skapades fyra teman. Dessa var: Första tiden efter diagnosen, anpassning, när astman blir en del av livet. Sista temat var sjuksköterskans betydelse.

  Resultat: Resultatet visar att föräldrar till barn med nydiagnostiserad astma känner osäkerhet, rädsla och betvivlar sin förmåga att vårda sitt barn. Föräldrarna uppgav också att de upplevde en tuffare ekonomisk situation relaterat till ökat frånvaro från arbetet, mediciner och förändringar i hemmiljön. Det visade sig också att sjuksköterskan och den information som gavs från sjukvårdspersonalen spelade en central roll i föräldrarnas förmåga att anpassa sig.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 272.
  Engqvist, Inger
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Experiences of postpartum psychosis from the perspectives of women with the diagnosis and psychiatric nurses2011Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Postpartum psychosis occurs in approximately two out of every 1000 women after childbirth. Although rare, it is a very serious illness with a potential for suicide and infanticide. The suffering associated with this illness and the effects on the entire family system are severe. Nurses need a comprehensive understanding of this disorder, how women present andexperience the illness and the nursing care required to keep women and their newborns safe. They also need to promote early detection to facilitate prompt treatment. To date, there is little research examining the women’s experiences and the nursing care provided to this population.Two descriptive qualitative studies were completed. One study analyzed internet narratives of ten women with the diagnosis of postpartum psychosis and the other study analyzed ten interviews with psychiatric nurses working on inpatient psychiatric units in Sweden. These two studies and subsequent secondary analyses addressed four research questions. How do women diagnosed with postpartum psychosis describe theirexperience?What are psychiatric nurses’ descriptions of women with postpartum psychosis and what are their responses to these women when caring for them on an inpatient psychiatric unit?What nursing care strategies are used by nurses in caring for women with postpartum psychosis?How do psychiatric nurses describe the use of presence when caring for women with PPP?The women described overwhelming fear, a detachment and inability to care for their babies, delusions and hallucinations, shame and guilt, sleep deprivation, a sense of being controlled, disorganized, confused and paranoia during hospitalization. A number also felt abandoned and discontented with the nursing staff and the nursing care they received. The nurses described a kaleidoscope of symptoms and a range of positive and negative emotionalresponses they had towards the women. Nursing strategies included satisfying basic needs, keeping the women and babies safe and secure, connecting the women with reality, creating a partnership, teaching the women and their family members, giving hope and facilitating recovery. The nurses described their use of physical presence in great detail and the learning that took place in the context of caring for this population.Future research studies need to examine the on-going interaction ofpatients and nurses on inpatient psychiatric units. Nurses and nursing studentsneed education about disease manifestations, women’s experiences, nursingcare strategies and ways to address nurses’ own emotional reactions.

 • 273.
  Engqvist, Inger
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospitals, Falköping, Sweden.
  Nilsson, Kerstin
  Institute of Health and Caring Sciences, The Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  The recovery process of postpartum psychosis from both the woman's and next of kin's perspective: An interview study in Sweden2014Inngår i: Open Nursing Journal, ISSN 1874-4346, E-ISSN 1874-4346, Vol. 8, nr 1, s. 8-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Abstract: Objectives: The most serious type of psychiatric disorder in connection with childbirth is postpartum psychosis. With this disorder occasionally follows emotional rejection of the infant which has serious long term effect on mother and child. The aim of this study was to explore the experiences of the recovery process of postpartum psychosis from the women, from the partners of the women, and their next of kin.

  Methods: Interviews were conducted with seven women, who had previously suffered postpartum psychosis, and six of their next of kin. The interviews were transcribed verbatim and analysed using content analysis.

  Results: Two categories emerged: the recovery process and the circumstances of the support provided. The women and their next of kin spoke about the turning point in the illness, their own personal as well as their social recovery, the importance of support not only from relatives and friends, but also from professionals, and the use of medication. However, the key to recovery was an internal decision by the women themselves.

  Conclusion: Conclusion is that the recovery from this severe mental disorder requires hard work and the key to their recovery was the decision made by the women. This disorder causes a mental darkness to descend, but at the start of the recovery a dim light shines in the dark tunnel. The nursing staff must be made aware that good sleep is important for the psychiatric treatment and that recovery may take a long time. The nurse needs to provide hope and encouragement, as well as help the woman to recognise the strength that exists within her. To reduce the risk of a recurrence of the disorder, the staff needs to offer follow up visits.

 • 274.
  Enqvist, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Karlsson, Lovisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av hur livet förändras av en hjärntumör: En kvalitativ studie baserad på bloggar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas ungefär 1100 personer i Sverige av en hjärntumör. Symtomen som uppstod innan diagnosbesked upplevdes som mindre allvarliga, men under behandlingen blev symtomen svårare. Hjärntumören påverkade hela patientens livsvärld. Det var sjuksköterskans ansvar att stötta patienten och att hjälpa patienten att uppnå livskvalitet. Hoppet var ett existentiellt grundvillkor som hjälpte människor att skapa mening med livet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelser av hur livet förändrades av en hjärntumör. Metod: Studien var en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Materialet var baserat på fem bloggar skrivna på internet. Resultat: Resultatet presenterades i fem teman; En förändrad kropp tvingade livet att ta en paus, Familjen blev viktigare, Sjukvården blev en känsloladdad del av vardagen, Hjärntumören blev en efterhängsen fiende och Existentiella tankar hanterades med olika strategier. Slutsats: Att drabbas av en hjärntumör medförde många förändringar i livet. Livsvärlden förändrades för kvinnorna och innebar inte bara en kamp mot sjukdomen utan även en kamp mot alla känslor. 

  Fulltekst (pdf)
  Kvinnors upplevelser av hur livet förändras av en hjärntumör
 • 275.
  Enskär, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ankarcrona, Elisabeth
  Ryhov County Hospital.
  Jörgensen, Anna
  Ryhov County Hospital.
  Huus, Karina
  School of Health Sciences, Jönköping.
  Undocumented refugee children in Swedish healthcare: Nurses' knowledge concerning regulations and their attitudes about the care2012Inngår i: Vård i Norden, ISSN 0107-4083, E-ISSN 1890-4238, Vol. 32, nr 1, s. 75-78Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate nurses’ attitudes about care for undocumented refugee children and also to investigate the knowledge among nurses concerning the regulations for this care. The study is quantitative and based on a questionnaire sent to all nurses working in pediatric healthcare and medical care in a medium-sized county in Sweden. The overall response was 91 questionnaires (55.9%). Most of the respondents felt insecure or lacked knowledge of what regulations are valid when undocumented refugee children seek medical care or healthcare. Almost all nurses had a positive attitude toward caring for these children, but they feel they lack knowledge about the regulations regarding their care. To optimize the care situation for these children the regulations should be reviewed and altered to allow the nurse, legally and securely, to care for them.

 • 276.
  Enskär, Karin
  et al.
  Jönköping Univ, Sch Hlth Sci, Jönköping, Sweden / Jönköping Univ, CHILD Res Grp, Jönköping, Sweden.
  Björk, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Jönköping Univ, CHILD Res Grp, Jönköping, Sweden.
  Knutsson, Susanne
  Jönköping Univ, Sch Hlth Sci, Jönköping, Sweden / Univ Coll Borås, Dept Hlth Sci, Borås, Sweden.
  Granlund, Mats
  Jönköping Univ, Sch Hlth Sci, Jönköping, Sweden / Jönköping Univ, CHILD Res Grp, Jönköping, Sweden..
  Darcy, Laura
  Jönköping Univ, CHILD Res Grp, Jönköping, Sweden / Univ Coll Borås, Dept Hlth Sci, Borås, Sweden.
  Huus, Karina
  Jönköping Univ, Sch Hlth Sci, Jönköping, Sweden / Jönköping Univ, CHILD Res Grp, Jönköping, Sweden.
  A Swedish perspective on nursing and psychosocial research in paediatric oncology: A literature review2015Inngår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 19, nr 3, s. 310-317Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: A dramatic improvement in outcomes of survival rates of childhood cancer has been seen. Caring science research is central in providing skills and knowledge to the health care sector, but few overviews of the content of published research have been carried out. The aim of this review was to investigate the content and methodology of published studies in paediatric oncology relevant to caring science, and also to compare possible differences in content and method of the published studies from the nursing and psychosocial perspectives. Method: A systematic literature review was performed of 137 published articles on paediatric oncology relevant to caring science in Sweden. Results: The results show that most of the studies were descriptive or comparative ones with a quantitative design. Most of them focused on parents (43%) or children (28%). Most of the studies investigated wellbeing (88%), using questionnaires (54%) or interviews (38%). Several different measurement instruments had been used. While the results were often clearly presented, the clinical implications were more diffuse. The most acknowledged research fund was the Swedish Childhood Foundation (75%). Conclusions: To reflect the children' perspectives in paediatric oncology require that future researchers take on the challenge of including children (even young ones) in research. The use of a limited number of agreed measurement instruments is desirable. The biggest challenge for the future is to make a shift from explorative to intervention studies. There is an urgent need to transform research results into clinical practice. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 277.
  Enskär, Karin
  et al.
  School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden / CHILD Research Group, Jönköping University, Sweden.
  Huus, Karina
  School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden / CHILD Research Group, Jönköping University, Sweden.
  Björk, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. CHILD Research Group, Jönköping University, Sweden.
  Granlund, Mats
  School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden / CHILD Research Group, Jönköping University, Sweden.
  Darcy, Laura
  CHILD Research Group, Jönköping University, Sweden / Institution of Health Science, University College of Borås, Sweden.
  Knutsson, Susanne
  School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden / Institution of Health Science, University College of Borås, Sweden.
  An Analytic Review of Clinical Implications From Nursing and Psychosocial Research Within Swedish Pediatric Oncology2015Inngår i: Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, ISSN 0882-5963, E-ISSN 1532-8449, Vol. 30, nr 4, s. 550-559Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The publisher regrets that this article has been temporarily removed. A replacement will appear as soon as possible in which the reason for the removal of the article will be specified, or the article will be reinstated. The full Elsevier Policy on Article Withdrawal can be found at http://www.elsevier.com/locate/withdrawalpolicy.

 • 278.
  Ericson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Grob, Jennie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans stöd till familjer där överviktsproblematik finns bland barn och tonåringar: En litteraturöversikt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Övervikt bland barn och tonåringar har ökat och är nu ett hälsoproblem i samhället. Den främsta orsaken till övervikt är en obalans mellan energiintag och energiförbrukning. För att goda viktresultat ska uppnås måste sjuksköterskan involvera hela familjen i omvårdnaden runt det överviktiga barnet eller tonåringen. Långvarigt stöd från sjuksköterskan är nödvändigt för att förändra familjens livsstil. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans stöd till familjer med överviktiga barn och tonåringar utifrån aktuell forskning. Metoden som har använts var en litteraturöversikt baserad på 15 artiklar där resultatet visar att sjuksköterskan har en viktig roll i stödet till familjer med överviktiga barn och tonåringar. Det är viktigt att inte sjuksköterskan pekar ut det överviktiga barnet eller tonåringen utan involverar hela familjen eftersom det är svårt för en enskild individ att ändra sitt beteende på egen hand. Sjuksköterskor behöver mer utbildning och motivation för att kunna utveckla och förbättra stödet och omvårdnaden till hela familjen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 279.
  Ericsson, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lindmark, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  BVC-sjuksköterskors erfarenheter och hantering av förlossningsdepression hos nyblivna föräldrar.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Mer än en av tio nyblivna mammor visar tecken på depression efter en förlossning och detta kan ha negativ inverkan på barnets utveckling och föräldraparets relation. I Sverige screenas alla nyblivna mammor för förlossningsdepression då barnet är 6-8 veckor. Nyblivna pappor kan också drabbas av förlossningsdepression men det finns ingen rutin för att screena dem.

  Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka BVC-sjuksköterskors erfarenheter och hantering av förlossningsdepression hos nyblivna föräldrar på BVC.

  Metod: Studien är baserad på åtta semistrukturerade intervjuer med BVC-sjuksköterskor. Datan analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.

  Resultat: Av analysen framkom fem kategorier vilka är; svårigheter att identifiera förlossningsdepression, känsla av otillräcklighet, att stödja föräldrarna, användning av screeninginstrument och att observera samt med 13 underkategorier.

  Konklusion: BVC-sjuksköterskor upplevde att det inte var vanligt med förlossningsdepression hos nyblivna föräldrar. Det var ibland svårt att skilja på förlossningsdepression och depressiva symtom av andra orsaker. Det var viktigt att stötta föräldrarna och förmedla trygghet. BVC- sjuksköterskorna såg EPDS screeningen som positiv och önskade ett screeninginstrument för nyblivna pappor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 280.
  Erika, Aronsson
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  PATIENTERS UPPLEVELSER AV VÅRDEN PÅ AKUTMOTTAGNINGEN: En litteraturstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdpersonalen på en akutmottagning vårdar ett stort antal patienter under en kort och ofta intensiv period. Arbetet på akutmottagningen ställer höga krav på vårdpersonalen, vilket kan leda till att kraven blir allt för höga i vissa situationer. Vårdandet av patienter kan därför bli lidande vilket resulterar i att patienter utsätt för vårdlidande. Syfte: Studiens syfte var att undersöka patienters erfarenheter av att ha vårdats på en akutmottagning. Metod: En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Studiens resultat mynnade ut i fyra teman som beskrev patienters erfarenheter av att ha vårdats på en akutmottagning. Dessa bestod av Vårdgivarens arbetsätt i vårdandet har betydelse, Att upprätthålla en god kommunikation med patienterna, Vårdmiljöns betydelse och Väntetiden påverkar välbefinnandet. Slutsats: Genom ökad kunskap om patienters uppfattningar om vården på akutmottagningen kan förståelsen för patienter och deras behov öka och därmed kan vårdandet på en akutmottagning förbättras.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 281.
  Eriksson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Karatas, Helene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig under skoldagen2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tillgänglighet är en central del i skolsköterskors hälsofrämjande arbete, och ses som en förutsättning för att bidra till elevers hälsa och lärande. Skolsköterskors tillgänglighet och närvaro är viktig och utgör grunden i deras uppdrag. Tidigare forskning på skolsköterskors perspektiv av att vara tillgänglig under skoldagen är begränsad.

  Syfte: Syftet är att beskriva skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig under skoldagen.

  Metod: Studien har en kvalitativ design och utgår från ett fenomenologiskt perspektiv med livsvärldsteorin som grund. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta skolsköterskor. Datamaterialet analyserades med innebördsanalys.

  Resultat: Skolsköterskornas upplevelse av att vara tillgänglig har sammanställts i fem teman: Att vara synlig i skolmiljön, Förutsättningar som påverkar mötet, Att skapa trygghet, Stödets betydelse för att avgränsa sig och Att bemöta förväntningar.

  Slutsats: Skolsköterskorna upplever att faktorer som förväntningar, stöd och fysiska förutsättningar påverkar deras möjligheter att vara tillgängliga. Skolsköterskorna utvecklar strategier för att möta elevers, föräldrars och skolpersonals behov och förväntningar av tillgänglighet. Resultatet visar att det är av betydelse med ytterligare forskning för att tydliggöra skolsköterskans roll och uppdrag samt för att främja en likvärdig syn på hur skolsköterskor kan vara tillgängliga under skoldagen. Skolsköterskors upplevelse av att vara tillgänglig påverkar deras egen hälsa och välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Eriksson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Olsson, Erika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans förebyggande åtgärder mot trycksår hos sängliggande patienter på sjukhus2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trycksår är ett vanligt förekommande problem som medför stort lidande för den som drabbas och bidrar till extra kostnader för samhället. Syftet med studien var att sammanställa vilka förebyggande omvårdnadsåtgärder sjuksköterskor använder sig av och om de är tillräckliga för att motverka trycksår hos sängliggande patienter på sjukhus. Metoden som användes var en litteraturgranskning där artiklar samlats inom ämnet och där fokus lagts på trycksår, omvårdnadsåtgärder och riskfaktorer. Resultatet visade att det är viktigt att sätta in preventiva åtgärder i god tid för att förhindra uppkomsten av trycksår. De omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan använder sig av idag är riskbedömning, tryckavlastning, observation och vård av huden, nutritionsstatus och dokumentation. Slutsatsen av studien visar att det är viktigt att göra en riskbedömning och använda sig av olika hjälpmedel för att förhindra uppkomsten av trycksår. Sjuksköterskan bör bli bättre på att dokumentera i patientjournalen och införskaffa sig ny kunskap.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 283.
  Eriksson, Christer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nordgren, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors bemötande av patienter med psykisk dysfunktion: Påverkas omvårdnaden av sjuksköterskors attityder?2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykiatrireformen kom 1995 och innebar att kommunerna tog över ansvaret för patienter som var placerade på psykiatriska boenden, med följden att patienterna slussades ut till hemkommunerna. Reformen innebar att sjuksköterskor inom den kommunala somatiska vården allt oftare träffar på dessa patienter. Detta leder till höga krav på denna yrkesgrupp, då det finns begränsat med kunskap inom psykiatri hos allmänsjuksköterskor. Syftet i denna litteraturstudie är att studera sjuksköterskors attityder och om dessa påverkar bemötandet och omvårdnaden av patienter med psykiska sjukdomstillstånd. En litteraturöversikt genomfördes för att belysa syftet, med en analysmetod av Friberg (2006). Vetenskapliga artiklar samlades in, genom sökning i databaserna Cinahl, PsycINFO och manuell sökning. Sjuksköterskors attityder gentemot psykisk sjuka patienter kan präglas av föreställningar att dessa patienter är aggressiva, opålitliga, introverta/apatiska och bisarra. Dessa attityder avspeglas i sjuksköterskornas omvårdnad och bemötande i negativ bemärkelse. Rädsla, fördömande, aggressivitet och avståndstagande är fyra olika förhållningssätt som sjuksköterskorna kan ha i omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter. Det är framförallt sjuksköterskor inom den somatiska vården som har mest negativa attityder gentemot psykisk sjuka. Attityderna har en negativ roll i bemötandet och omvårdnaden. Sjuksköterskors erfarenhet och utbildning visar sig ha en positiv betydelse för omvårdnaden av psykiskt sjuka patienter.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 284.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Ek, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Jansson, Sofie
  Municipal Home Care, Jönköping, Sweden.
  Sjöström, Ulrika
  Psychiatric Clinic Ryhov, Jönköping, Sweden.
  Larsson, Margaretha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  To feel emotional concern: A qualitative interview study to explore telephone nurses’ experiences of difficult calls2019Inngår i: Nursing Open, E-ISSN 2054-1058, Vol. 6, nr 3, s. 842-848Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim: To describe telenurses’ experiences of difficult calls.

  Design: A qualitative approach with a descriptive design was used to gain a deeper understanding of the telenurses’ experiences.

  Methods: The data were collected in spring 2017 through semi-structured interviews with 19 telenurses at call centres and primary healthcare centres and were analysed with qualitative content analysis.

  Results: Becoming emotionally concerned is central to the telenurse’s experiences of difficult calls. Difficult calls are accompanied by feelings such as inadequacy, uncertainty and anxiety, which can be described as emotional tension. Emotional tension refers to situations when the caller’s expressed emotions were conveyed to the telenurses and altered their state of mind. The telenurses stated that difficult calls that cause them to become anxious remain in their thoughts and go through their minds repeatedly, making a deep impression.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 285.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Lindblad, Monica
  Faculty of Caring Science, Work Life, and Social Welfare, University of Borås, Borås, Sweden.
  Möller, Ulrika
  Bräcke diakoni, Skara, Sweden.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. affilierad College of Nursing, University of Rhode Island, USA.
  Holistic health care: Patients' experiences of health care provided by an Advanced Practice Nurse2018Inngår i: International Journal of Nursing Practice, ISSN 1322-7114, E-ISSN 1440-172X, Vol. 24, nr 1, artikkel-id e12603Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Advanced Practice Nurse (APN) is a fairly new role in the Swedish health care system.

  AIM: To describe patients' experiences of health care provided by an APN in primary health care.

  METHODS: An inductive, descriptive qualitative approach with qualitative open-ended interviews was chosen to obtain descriptions from 10 participants regarding their experiences of health care provided by an APN. The data were collected during the spring 2012, and a qualitative approach was used for analyze.

  RESULTS: The APNs had knowledge and skills to provide safe and secure individual and holistic health care with high quality, and a respectful and flexible approach. The APNs conveyed trust and safety and provided health care that satisfied the patients' needs of accessibility and appropriateness in level of care.

  CONCLUSION: The APNs way of providing health care and promoting health seems beneficial in many ways for the patients. The individual and holistic approach that characterizes the health care provided by the APNs is a key aspect in the prevailing change of health care practice. The transfer of care and the increasing number of older adults, often with a variety of complex health problems, call for development of the new role in this context.

 • 286.
  Eriksson, Irene
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Olofsson, Birgitta
  Department of Nursing Umeå University, Umeå, Sweden.
  Gustafson, Yngve
  Department of Community Medicine and Rehabilitation, Geriatric Medicine, Umeå University, Umeå, Sweden.
  Fagerström, Lisbeth
  Department of Health Sciences, University of Buskerud, Drammen, Norway.
  Older women's experiences of suffering from urinary tract infections2014Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 23, nr 9-10, s. 1385-1394Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and objectives: To describe and explore older women's experiences of having had repeated urinary tract infections (UTIs). Background: UTIs are one of the most common bacterial infections among older women. Approximately one-third of very old women suffer from at least one UTI each year. Despite the high incidence of UTI, little is known about the impact of UTI on health and daily life in older women. Design: A qualitative descriptive design. Methods: A qualitative study using semi-structured interviews was conducted with 20 Swedish women aged 67-96 years who suffered from repeated UTIs the preceding year. The data were analysed using qualitative content analysis. Results: Two main themes were identified: being in a state of manageable suffering and depending on alleviation. Being in a state of manageable suffering was described in terms of experiencing physical and psychological health problems, struggling to deal with the illness and being restricted in daily life. Depending on alleviation was illustrated in terms of having access to relief but also receiving inadequate care. Conclusions: This study demonstrated that UTIs are a serious health problem among older women that not only affects both physical and mental health but also has serious social consequences. The women in this study described the physical and psychological health problems, struggling to deal with the illness, being restricted in daily life, depending on access to relief and receiving inadequate care. Relevance to clinical practice: It is important to improve the knowledge about how UTI affects the health of older women. This knowledge may help nurses develop strategies to support these women. One important part in the supportive strategies is that nurses can educate these women in self-care. © 2013 John Wiley & Sons Ltd.

 • 287.
  Eriksson, Marléne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Eskebrink, Eva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Varför cellprovstagning? Kvinnors uppfattning om varför det är viktigt att gå på gynekologisk cellprovskontroll2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige blir samtliga kvinnor mellan 23 och 60 års ålder kallade till gynekologiskcellprovskontroll. Screeningen görs för att upptäcka cellförändringar på ett tidigt stadie.Vid vår verksamhetsförlagda utbildning på barnmorskemottagning såg vi att mångakvinnor uteblev från kallelsen till gynekologisk cellprovstagning. Tidigare forskning visarpå betydelsen av regelbunden kontroll. Studier visar på olika orsaker till att kvinnor avstårfrån kontroll av olika orsaker. Däremot saknas kunskap om kvinnors inställning till varfördet är viktig med gynekologisk cellprovskontroll. Syftet med detta arbete blev därför attundersöka varför det är viktigt för kvinnan att gå på gynekologisk cellprovstagning.Metoden som används är en kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats. Viddenna form av analys ligger fokus på att se skillnader och likheter i textinnehållet. Tolvkvinnor valde att delta i intervju i samband med gynekologiska cellprovskontroller hosbarnmorska. Resultatet av intervjuerna består av tre huvudkategorier. Det som framkomvar rädsla för cancer, att gå bara för att bli kallad samt för att bli friskförklarad. Resultatetvisade att kvinnorna även såg de gynekologiska cellprovskontrollerna som en hälsokontrolloch att de samtidigt fick möjlighet att prata med och få information av barnmorskan viddetta tillfälle.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 288.
  Eriksson, Roberta
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Prokopiw, David
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ska anhöriga närvara vid HLR? Ett dilemma för sjuksköterskor: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärt- och lungräddning (HLR) är den första hjälpen för att behandla ett hjärtstopp. Etiska riktlinjer för HLR i Sverige rekommenderar anhörigas närvaro om det finns bra förutsättningar. Sjuksköterskor har olika roller vid en återupplivningsinsats som bland annat deltagande i HLR och stöd till anhöriga. Anhöriga ska inkluderas i ett patientperspektiv och deras delaktighet är viktig att beakta av sjuksköterskorna genom interpersonella relationer och ömsesidighet i förhandling med anhöriga.  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar om anhörigas närvaro vid hjärt- och lungräddning på vuxna patienter i sjukhusmiljö. Metod: En litteraturöversikt där 13 vetenskapliga artiklar har analyserats, varav 7 kvalitativa, 4 kvantitativa och 2 kvalitativa/kvantitativa. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier: Ett svårt beslut, En utmaning att hantera anhörigas närvaro och Tillfälle som medför möjligheter med 7 underkategorier. Konklusion: Anhörigas närvaro uppfattas som ett svårt beslut när det gäller att tillfråga eller inte anhöriga. Strukturella hinder i organisationen och emotionella reaktioner hos anhöriga är faktorer som sjuksköterskor anser försvåra beslutet. Sjuksköterskor uppfattar att det är en utmaning att behandla med anhöriga närvarande eftersom det skapar osäkerhet och kräver en extra sjuksköterskeresurs. Anhörigas närvaro uppfattas som ett tillfälle som har flera potentialer, vilket innebär att anhörigas engagemang och sjuksköterskors professions utveckling möjliggörs.

  Fulltekst (pdf)
  RE och DP Thesis
 • 289.
  Eriksson, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Persson, Melissa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Stöd och bemötande som föräldrar till barn diagnostiserade med cancer behöver från sjuksköterskor: en litteraturbaserad studie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Barncancer drabbar inte bara det sjuka barnet utan också dess föräldrar. Eftersom föräldrarna är barnets trygga bas i livet, är det viktigt att också stödja dem. För att som sjuksköterska kunna ge en god omvårdnad till dessa föräldrar är det av stor vikt att få tillgång till samlad kunskap om föräldrarnas uttryckta behov av det stöd och bemötande de behöver från sjuksköterskor. SYFTE: Syftet med denna studie är att beskriva vilket stöd och bemötande föräldrar till barn diagnostiserade med cancer behöver från sjuksköterskor. METOD: En kvalitativ litteraturbaserad studie av tidigare utförd forskning, där tretton vetenskapliga kvalitativa artiklar analyserades. RESULTAT: Föräldrarna uttrycker att de behöver följande stöd och bemötande från sjuksköterskan; anpassad och tillräcklig information, en mellanmänsklig relation mellan föräldrarna och sjuksköterskan, och att få känna sig delaktiga i deras barns vård. DISKUSSION: Det är en stor utmaning för sjuksköterskan att förse föräldrarna med anpassad och tillräcklig information och att upprätta en god mellanmänsklig relation till dem. Som sjuksköterska är det viktigt att vara lyhörd för föräldrarnas behov, inte minst för att sjuksköterskan genom föräldrarna ökar barnets välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete Sara & Melissa
 • 290.
  Eriksson, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Olsson, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Föräldrars upplevelse av möten med vården då de söker vård för sitt barn med Downs syndrom: Parent´s experience of encounters with health care when they seek care for their child with Down´s syndrome2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Bakgrund: Att ha ett barn med Downs syndrom, betyder ofta en regelbunden kontakt med vården, på grund av hälsoproblem som kan bero på syndromet. Ett bra möte är viktigt för alla, men troligen är det viktigare för dessa familjer. Syftet var att belysa hur föräldrar till barn med Downs syndrom upplevde möten då de sökte vård för sitt barn. Metod: Data insamlades genom intervjuer med sex föräldrar. Intervjuerna blev inspelade och därefter transkriberade. När data analyserades framträdde fyra teman: personalens osäkerhet, känslan av att inte bli trodd, att vara advokat för sitt barn och behovet av trygghet. Resultat: Resultatet visade att föräldrarna var mycket nöjda med de möten de haft på specialistnivå men då de sökt sig dit specialisterna inte finns kände de en viss otrygghet. Föräldrarna kände även ibland att de inte blev trodda, de kände sig ofta då ifrågasatta som föräldrar. Konklusion: föräldrarna sökte hjälp och vård där de kände sig tryggast. Vårdpersonalen behöver mer träning i hur de på bästa sätt bemöter barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar. Att bli bemött på ett felaktigt sätt kan orsaka ett onödigt vårdlidande.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 291.
  Erixon, Michaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hopp och Förtvivlan! Föräldrars upplevelser av att leva tillsammans med ett barn som har akut lymfatisk leukemi: en studie av självbiografier2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Föräldrarna ställs inför en ny och svår verklighet när deras barn drabbas av cancerformen, akut lymfatisk leukemi. Deras liv blir till ett kaos där många känslor och upplevelser kommer att prägla deras livssituation. Föräldrarna upplever under sin svåra tid av sorg och lidande att hela deras vardagliga liv förändras drastiskt. De tappar kontrollen över de olika situationer som de tvingas gå igenom där ovissheten samt maktlösheten möjligtvis är den värsta upplevelsen av dem alla. Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att leva tillsammans med ett barn som har akut lymfatisk leukemi. Metoden som valdes är en kvalitativ ansats ”att analysera berättelser” då studien är baserad utifrån självbiografier. I resultatet påvisades att föräldrarnas upplevelser av sin svåra situation präglades av tre huvudteman såsom, att hamna i ett kaos av känslor, att hantera barnets lidande under sjukhusvistelsen och att återgå till det normala. Slutsatsen medförde ett resultat som bidrog till en ökad förståelse, lärdom och insikt för föräldrarnas upplevelser. Detta möjliggör att sjuksköterskan kan hantera traumatiska upplevelser på ett mer förstående sätt. Då det medför att familjen kan få den bästa och individuella vården föratt kunna tillgodose föräldrarnas önskemål och behov.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 292.
  Ernholm, Isak
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  HUR SAMTAL OM SEXUALITET FRÄMJAS BLAND SJUKSKÖTERSKOR: En litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patienter som upplever sexuell ohälsa känner ofta ett behov av information och vill prata om sina problem med vårdpersonal. Sjuksköterskor är ansvariga att hantera sexuellt relaterade frågor och problem, men trots att det förväntas av dem att initiera dessa samtal, visar forskning att det sällan sker. Syfte: Att sammanställa och belysa forskning som beskriver hur samtal om sexualitet med patienter främjas bland sjuksköterskor. Metod: Litteraturöversikt. Resultat: I analysen framkom sju teman som beskriver hur samtal om sexualitet främjas bland sjuksköterskor, nämligen genom; Att ha kunskap, Att vara bekväm och ansvarstagande, Att ha en god patientrelation, Motiverande patientsituationer, Att ha en god arbetsmiljö, Hög jobbposition och utbildning samt Att ha erfarenhet. Diskussion: Resultatet visar ett antal olika faktorer som främjar samtal om sexualitet mellan sjuksköterska och patient, men endast ett fåtal med tillräcklig reliabilitet för att kunna utgöra en generaliserbar slutsats. Faktorer som ålder, erfarenhet, jobbposition och civilstånd visar osäkra resultat med låg kongruens. Kunskap, utbildning och att känna sig bekväm med ämnet är de huvudsakliga faktorer som främjar sjuksköterskans förmåga att samtala om sexualitet med patienter. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Esplund, Helena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jernetz, Ann-Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors erfarenheter av föräldrars reaktioner vid samtal om barns övervikt eller fetma i lågstadiet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma bland barn är en av de största folkhälosutmaningarna på 2000-talet och sprider sig som en epidemi i värlfärdsländer. Preventivt hälsoarbete ger en möjlighet att identifiera tidig övervikt och kunna sätta in åtgärder som hälsosamtal och rådgivande samtal i tid. Skolsköterskan har en viktig roll i att upptäcka övervikt och fetma hos barn i lågstadiet. Tidigare forskning har visat att föräldrarnas inställning och familjens livsstil har en stor inverkan på barnets övervikt. Syfte: Styftet med studien var att belysa skolsköterskors erfarenheter av föräldrars reaktioner vid samtal om barnets övervikt eller fetma i lågstadiet. Metod: Data analyserades genom innehållsanalys med en induktiv ansats. Nio intervjuer med skolsköterskor genomfördes. Resultat: Ur analysen framkom tre kategorier; förnekar situationen, förolämpad förälder, öppenhet för vägledninga med sex underkategorier. Konklusion: Skolsköterskor möter ständigt olika reaktioner från föräldrar till barn med övervikt eller fetma. Då ämnet upplevs som svårt och känsligt att samtala om finns ett stort behov av professionell handledning för att i framtiden känna sig säker och trygg i sin proffession.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Essemo Lorenzen, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jarl, Hanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att återgå till vardagen: En kvalitativ litteraturöversikt om strokedrabbade patienters upplevelser2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stroke är en av Sveriges folksjukdomar och den främsta anledningen till att vuxna personer drabbas av funktionsnedsättningar. Sjukdomen innebär en stor omställning för patienten då den medför en förändrad vardag. Det är en av många faktorer som påverkar patientens livskvalitet. Rehabilitering och stöd från interdisciplinärt team och närstående är viktiga delar för snabbare återhämtning. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av vardagslivet efter stroke. Metod: Metoden var en litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier; förändrad tillvaro, förändrad identitet och behov av hjälp framåt. Patienterna upplevde en förändrad vardag på grund av de omständigheter stroke gav. Hemmet och anhöriga var två viktiga faktorer för att patienterna skulle känna trygghet. Fysiska och psykiska förändringar till följd av stroke gjorde att patienterna upplevde sin kropp som främmande. De fick lära sig att tolka sin nya kropp vilket upplevdes påfrestande. De behövde verktyg för att kunna hantera sin nya vardag och den förändrade kroppen vilket de erhöll från det interdisciplinära teamet. Konklusion: Patienternas upplevda livskvalitet påverkades negativt på grund av livsomställningarna efter stroke. Vad som gav mening och sammanhang blev tydligare för patienterna och att återgå till sitt ”gamla jag” var något som patienterna prioriterade högt. Viktigt för återhämtningen var det sociala och professionella stödet. De bildade tillsammans ett säkerhetsnät för patienten och möjliggjorde en meningsfull framtid.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 295.
  Evertsson, Cecilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mehner, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sexualitet vid bröstcancer- kvinnors upplevelser- en litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sexualiteten är en central del av att vara människa och följer människan genom hela livet. En fungerande sexualitet är är en viktigdel i livskvaliteten. Att drabbas av bröstcacner innebär ofta stor förändring och livet kan upplevas vara i kaos. Eftersom bröst kopplas samman med kvinnlighet, skönhet, och sexualitet påverkar bröstcancer inte sällan kvinnornas sexuella hälsa. Syfte: Syftet med denna litteraturbaserade studie var att beskriva hur kvinnor upplever sin sexualitet efter att ha drabbats av bröstcancer. Metod: En litteraturbaserad studie, där elva kvalitativa artiklar har analyserats. Resultat: Analysen resulterade i tre huvudteman: Den förändrade kroppen, En sexualitet i förändring samt Påverkan på den heterosexuella relationen. Diskussion: Förändringar i sexualiteten hos kvinnor som drabbats av bröstcancervar för dem oväntadeoch påverkade deras livskvalitet. De hade önskat få mer information och stödom hur sexualiteten skulle kunna komma att påverkas. Studien visar tydligt att sjuksköterskor inte kan tillgodosekvinnornas önskemål efter som de känner sig osäkra i att samtala om sexualitet. Det är dock sjuksköterskans ansvar att ge kvinnorna det stöd de behöver för att lindra deras lidande. Konklusion: Sjuksköterskor behöver få en ökad förståelse för kvinnornas upplevelser av deras sexualitet efter att ha drabbats av bröstcancer. Detta för att kunna tillgodose det personanpassade stöd kvinnorna behöver.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Evertsson, Elvira
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Dunder, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Organmottagares upplevelse av att ha genomgått en hjärttransplantation: En litteraturbaserad studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige utfördes den första hjärttransplantationen år 1984 i Göteborg. En ökande trend har identifierats genom åren och Sverige är det land som utför flest hjärttransplantationer i Skandinavien. Det är vid svår hjärtsvikt som den drabbade kan bli kandidat för eventuell hjärttransplantation och sjuksköterskan har en nyckelroll i omvårdnaden av dessa patienter. Omvårdnadens syfte är att förbättra patientens chans för överlevnad och livskvalitet. Syfte: Beskriva organmottagares upplevelser av att ha genomgått en hjärttransplantation. Metod: En litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. Resultat: Fyra kategorier identifierades; En ny livssituation, förändrad syn på livet, ta del av andra erfarenheter och nya tankar inför framtiden, med tio underkategorier. Konklusion: Resultatet visar att patienter som genomgått en hjärttransplantation upplever en förändrad vardag och livssyn. Nya insikter om livet och upplevelse av att fått en ny chans skapas. Detta väcker känsla av tacksamhet och skyldighet gentemot sin donator. Majoriteten av patienterna upplevde att stödet från sjukvården var bristfälligt, både inför och efter operationen och att det är bristen på information som upplevs som central.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Evervall, Katarina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Finna nyckeln när orden går i baklås: Att möta och vägleda barn med selektiv mutism.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Selektiv mutism är en barndomsdiagnos som inte är allmänt känd. De här barnen förmår sig prata i vissa sociala situationer men kan tala problemfritt i andra. Om ett barn går helt tyst  i  förskolan/skolan  under  flera  år  kan  detta  orsaka  lidande  och  påverka  barnets utveckling.  Hälso-  och  sjukvården  har  en  skyldighet  att  diagnostisera  och  informera  om selektiv   mutism.   Efter   fastställd   diagnos   behövs   evidensbaserad   behandling.   En litteraturbaserad studie genomfördes med syfte att utifrån tidigare forskning sammanställa behandling som är gynnsam för barn med selektiv mutism. Resultatet presenteras genom två huvudteman med tre respektive fyra underteman. Huvudteman är ”Att skapa en allians ”och  ”Att  arbeta  målinriktat”.  Resultatet  visar  att  barn  med  selektiv  mutism  kräver, känslighet  och  ”timing”  av  insatser  för  att  skapa  en  trygg,  tillitsfull  relation  och  en arbetsallians  där  barnet  kan  finna  motivation  till  att  stegvis  övervinna  sin  rädsla  för  att prata.  Behandling  som  gav  resultat  vid  selektiv  mutism  används  även  inom  psykiatrisk omvårdnad  vid  andra  ångestdiagnoser.  Psykiatrisjuksköterskans  kunskap  är  användbar  i hälso- och sjukvården för att informera, samordna och erbjuda evidensbaserad behandling för barn med selektiv mutism.

  Fulltekst (pdf)
  Katarina Evervall Examensarbete
 • 298.
  Evetun Irdell, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hedlund, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Saliba, Chantal
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans bedömning vid telefonrådgivning: En litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  BACKGROUND: A telephone nurse is a nurse that during most of its working time is engaged in healthcare advice via the telephone. The advent of the telephone healthcare advice has probably meant that individuals, who initially wouldn’t have sought help, if they needed to meet healthcare providers face to face, now actually have the confidence to turn to healthcare. For telephone healthcare advice is professional care to identify, assess and advise on individuals’ reactions to actual or potential health problems. AIM: The aim of this literature review was to illuminate how the nurses´ assessment was affected during giving telephone advice. METHOD: This literature review has a qualitative approach and was conducted through twelve analyzed articles which were from the nurses’ point of view. FINDINGS: Two categories emerged from analyzing the articles. These were ethical dilemmas and assessment tools. The first category deals with the ethical dilemmas the telenurses’ are facing while giving advice via the telephone. The second category present which tools the telephone nurses have available or needs for assessment. DISCUSSION: It seems like the telenurses’ are drawn between the limited accesses to healthcare, the care seekers’ agenda and the demands of how them as nurses’ are expected to act.  CONCLUSION:   Possessing coping strategies related to stress and responsibility are valuable factors for the telenurses’ assessment process. Future research is felt to be needed on the subject of how the nurse deals with stress and the feeling of responsibility.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 299.
  Fabricius, Jaqueline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gustafsson, Petra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Förändrad familjesituation hos premenopausala kvinnor som drabbats av bröstcancer och deras behov av stöd: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna idag. Det är bara fem procent av kvinnorna som insjuknar som är under 40år.  Pågrund av den låga siffran av unga kvinnor som insjuknar finns det anledning att tro att vården till dem inte är anpassat till situationen de lever i. Pågrund av att de unga kvinnorna är få kan kunskapen kring deras upplevelser vara bristfällig och därför blir vården till dem svårare att anpassa. SYFTE: Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor som drabbats av bröstcancer före menopaus påverkas i sin familjesituation och deras behov av stöd. METOD: Studien är en litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar. RESULTAT: Resultatet visar att unga kvinnor känner att de inte passar in i bröstcancervården. De upplever att vården till kvinnor i deras ålder är bristfällig. Det är en svår situation att vara mitt uppe i livet med barn, partner och karriär samtidigt som de lever med diagnos och behandling av bröstcancer vilket för många leder till ett livslidande. KONKLUSION: Det är viktigt att belysa de unga kvinnornas upplevelser för att göra vården mer anpassad till dem. Kunskapen underlättar sjuksköterskans arbete med att se varje patient som unik och behandla varje patient efter det.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 300.
  Fabricius, Jaqueline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gustafsson, Petra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Förändrad familjesituation hos premenopausala kvinnor som drabbats av bröstcancer och deras behov av stöd: En litteraturstudie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna idag. Det är bara fem procent av kvinnorna som insjuknar som är under 40år.  Pågrund av den låga siffran av unga kvinnor som insjuknar finns det anledning att tro att vården till dem inte är anpassat till situationen de lever i. Pågrund av att de unga kvinnorna är få kan kunskapen kring deras upplevelser vara bristfällig och därför blir vården till dem svårare att anpassa. SYFTE: Studiens syfte var att undersöka hur kvinnor som drabbats av bröstcancer före menopaus påverkas i sin familjesituation och deras behov av stöd. METOD: Studien är en litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar. RESULTAT: Resultatet visar att unga kvinnor känner att de inte passar in i bröstcancervården. De upplever att vården till kvinnor i deras ålder är bristfällig. Det är en svår situation att vara mitt uppe i livet med barn, partner och karriär samtidigt som de lever med diagnos och behandling av bröstcancer vilket för många leder till ett livslidande. KONKLUSION: Det är viktigt att belysa de unga kvinnornas upplevelser för att göra vården mer anpassad till dem. Kunskapen underlättar sjuksköterskans arbete med att se varje patient som unik och behandla varje patient efter det.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
3456789 251 - 300 of 840
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf