his.sePublications
Change search
Refine search result
43444546 2251 - 2294 of 2294
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2251.
  Wilhelmsson, Emma
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Varumärkens påverkan av konkurrensmedel: hur påverkar valet av konkurrensmedel butikens arbete med att förstärka varumärket?2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har varumärken kommit att spela en allt mer betydelsefull roll för konsumenten. Vi exponeras för dem dagligen och det är därför näst intill omöjligt att inte påverkas av dem. Ett varumärke innebär inte enbart ett namn på en produkt utan även dess identitet, det vill säga de mervärden, värderingar samt uppfattningar som varumärket medför. I och med företagens ökade marknadsföringsåtgärder har det blivit svårare att kunna urskilja sig ifrån mängden. Det har därför blivit allt viktigare att kunna positionera sig på marknaden genom att skapa differentierade produkter för att kunna synas i mängden och nå ut till konsumenten. Genom att ha ett väl genomarbetat varumärke och en bra positionering kan företaget finna sin unika position på marknaden och därigenom skapa en plats i kundens medvetande. Butikerna utsätts alltså för en allt mer konkurrenskraftig marknad där detta arbete blivit allt viktigare att granska och utveckla. Undersökningen syftar till att beskriva hur butiker arbetar med att förstärka sitt varumärkes identitet samt positionering. Jag vill utreda hur det faktiska arbetet ser ut och hur detta arbete påverkas av de olika konkurrensmedel butiken har valt.

  Samtliga undersökta butiker har en unik varumärkesidentitet och arbetar på olika sätt med att förstärka sitt varumärke samt sin position. En av de intervjuade butikerna är Din Sko som just nu genomgår en förändring av sin positionering där de vill öka modegraden samt förbättra kvaliteten på produkterna. En strategi har därför utvecklats för att kunna bli allt mer konkurrenskraftiga, bland annat genom att förändra sina marknadsföringsåtgärder. De andra butikerna vars butikschefer har intervjuats är Hemköp, Pressbyrån samt ICA Maxi. De tre olika kedjorna har väl inarbetade varumärken och arbetet med att förstärka dem sker till stor del genom att trycka på de egenskaper de redan besitter samt ständigt utveckla och förbättra dem. För samtliga butiker som ingår i undersökningen påverkas arbetet med att förstärka sina varumärken på olika sätt av de konkurrensmedel de valt. Ett av Din Skos främsta konkurrensmedel är priset vilket försvårar deras arbete med att genomföra en förändring då detta är kostnadskrävande men får ändå inte påverka prisnivån i någon större bemärkelse. Hemköp och Pressbyrån satsar på konkurrensmedel som kräver stora resurser vilket kräver en relativt hög prisnivå på sortimentet. Detta kompenseras genom att butikerna ständigt måste påvisa på sin varumärkesidentitet och dess egenskaper för att kunderna ska tycka att det är värt att lägga några kronor extra för att handla i de båda kedjorna. ICA Maxi satsar på flera konkurrensmedel vilket gör att höga förväntningar skapas. För att behålla kundernas lojalitet måste företaget ständigt förbättra det svåra arbetet med att uppfylla dessa förväntningar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2252.
  Williams, Christopher
  et al.
  Durham University Business School, Durham, United Kingdom.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Exploring the transition phase in offshore outsourcing: Decision making amidst knowledge at risk2019In: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 103, p. 460-471Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We explore the transition phase in information system (IS) offshore outsourcing, focusing on ongoing decisions made in a client-vendor arrangement and the implications these decisions have for knowledge at risk. Drawing on time-compression and knowledge at risk literatures we argue that firms will need to make ongoing transitional decisions over time as knowledge intensive work is increasingly handed over from client to vendor. We conduct a longitudinal exploratory case study of a strategic development project transitioned from a European client to a company in India over a 4-year period. Analysis indicates: (1) four distinct phases of the transition: penetration, embedment, ramp-up and stabilization; (2) how transitional decisions and knowledge at risk vary across these phases. Results from the longitudinal approach have implications not only for understanding the ‘what’ and ‘how’ in IS offshore outsourcing but also for a deeper insight into the ‘when’ question.

 • 2253.
  Windhaber, Kevin
  University of Skövde, School of Informatics.
  How interactive storytelling in a digital role-playing game can improve the learnability of Japanese Kanji2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work explores the possibility of Interactive Storytelling being able to mediate meanings of Chinese Characters used in the Japanese language, or kanji, and successful learning foundations of kanji. A great inspiration for this work was Dr. James Heisig and his series of books “Remembering the Kanji”. The advanced learning principles he proposed were used as a foundation to create an interactive storytelling experience prototype to test if students were able to pick up on said learning strategies and also meanings of kanji. Furthermore, to ensure didactical correctness of the software teachers of Japanese and Japanese studies were asked as well to participate in the test phase with the request for didactic feedback. The obtained results showed that learnability was improved, speaking for the future prospects of this project.

  Download full text (pdf)
  Master Thesis Windhaber
 • 2254.
  Winkler, Philip
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Komayesh, Nadia
  University of Skövde, School of Business.
  Ledning och styrning av tvärfunktionella managementteam: En fallstudie som söker att förstå införandet av tvärfunktionella team som organisatoriska utmaningar2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kostnaden för hälso- och sjukvård i Sverige uppgår årligen enligt Statistiska centralbyrån till drygt 230 miljarder kronor vilket kan anses vara mycket. Den svenska hälso- och sjukvården är viktig för samhället och således blir de interna förhållandena och processerna viktiga för de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Denna fallstudie har genom två delstudier undersökt en större hälso- och sjukvårdsorganisation som för drygt 1,5 år sedan genomförde en omorganisering. Specifikt har studien undersökt stödfunktionernas teamarbete och syftar till att öka förståelsen för hur teamens nya organisation teoretiskt kan förstås. Vidare syftar studien till att söka förståelse för hur arbetet som teamen bedriver upplevs fungera och tas emot. I delstudie ett intervjuades 12 medarbetare och chefer och i delstudie två insamlades en webbenkät ifrån 10 verksamhetschefer. Empirin har analyserats tematiskt och visade bland annat att den struktur som teamen verkar inom bättre kan förstås som en matrisorganisation med tillhörande utmaningar. Vidare är några av slutsatserna att den interna kontrollen var bristfällig och att både medarbetare och chefer gavs föga möjligheter till att i förlängningen utveckla ett ansvarsfullt arbetssätt. Diskussion om vad som kan utvecklas har redogjorts. Förslag på framtida forskning är att jämföra planerad- och upplevd styrning med faktisk produktivitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2255.
  Wintner, Birgit
  University of Skövde, School of Bioscience.
  "Night, night, sleep tight": Effects of exercise and light on sleep physiology2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2256.
  Wirén, Klara Li
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Shahine, Berola
  University of Skövde, School of Business.
  Svenska konsumenters förtroende till okända nätaktörer: Konsumenters beteende och erfarenheter gällande näthandel2018Independent thesis Basic level (university diploma), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Based on digitalization and IT development marketers and Swedish consumers have increased the number of choices and opportunities regarding sales channels and consumption and through this development new challenges have been introduced to the actors on the market. On the one hand, marketers need to be able to offer consumers sales through various channels such as physical stores and online stores, on the other hand, consumers need to be active information seekers and make many decisions such as judging reliability in selecting online actors and their offers. According to a survey conducted by Kreditor, consumers in general are conscious when it comes to reliability and security regarding consumption via the Internet (Dagens Handel 2007). It can be argued that online shopping can pose risks. Nevertheless, online shopping seems to have been a foothold in the Swedish market and this type of consumption seems to be becoming more common among Swedish consumers (PostNord 2017 & Statistiska Centralbyrån 2017).

  Our study is based, among other things, on theories in consumer behavioral science and different marketing strategies. In order to get a deeper knowledge of factors behind Swedish consumers increasing online shopping we have conducted a survey of the Swedish consumers' opinions about online trading, how often they are trading together with which underlying factors that are important when buying from unknown online players. The survey states, among other things, that positive experiences and imitation drive Swedish consumers to want to shop online. Factors that create trust and willingness to trade with unknown online actors are for example different payment options, consumer privacy-policy, ratings and recommendations from other consumers but also if the companies use multi-channel sales such as both physical and online stores. In our survey we found that trustfulness for online shopping among Swedish consumers arises from marketing strategies such as word of mouth-method and the principle of social evidence. We also found that consumers seem to be active information seekers regarding trade with unknown online operators.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2257.
  Wolmar, Andreas
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Carlsson, Wictoria
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Samverkan mellan förskola och skola: Lärarperspektiv på överlämning av barn mellan verksamheterna2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att presentera förskollärares och lärares syn på vad som kännetecknar samverkan och dess betydelse mellan förskolan och skolan vid överlämningen av barn mellan verksamheterna. Den belyser även den pedagogiska dokumentationens betydelse för förskolans och skolans arbete med barnets utveckling. Studiens syfte uppkom ur teoretiska problem när det beror samverkan mellan förskola och skola, där den pedagogiska dokumentationen torde vara av betydelse för barnets utveckling. Utbildning och våra erfarenheter har också under åren gett ett intryck om att samverkan mellan verksamheterna visats sig vara en brist och att dokumentationen inte har använts på ett sätt som utvecklat barnet vidare.

  Studien är kvalitativ och genomförandet av intervjuerna skedde med hjälp av strukturerade intervjufrågor. Studien baseras på fem intervjuer, tre förskollärares och två lärare i skolan. Förskolorna och skolorna kommunalt drivna inom samma kommun. Resultatet visade på, enligt respondenterna, att samverkan har en stor betydelse inom verksamheterna vid överlämning av barn samt att vårdnadshavarna har en betydande roll för den pedagogiska dokumentationens vikt vid överlämningen. Sekretess och tystnadsplikt är av betydelse när dokumentationen överlämnas till skolorna. Yrkesetiska principer och normer vid samverkan, som till exempel trygghet, ses vara nödvändiga att beakta för barnen när de börjar skolan.

  Diskussionen berör samverkans betydelse, vilket framställs som en förhoppning och förberedande process som gynnar och främjar barnets fortsatta utveckling och trivsel. Studiens diskussion relateras till tidigare forskning och gällande styrdokument för förskola och skola. Samverkan som en röd tråd och organiseringen för att knyta nya vänskapsband lärare och barn emellan diskuteras då det enskilda barnet inte alltid är utgångspunkten. Skolan vill föra in förskolans pedagogik för att ta del av varandras erfarenheter, vilket uppmärksammas som en intressant diskussionsfråga.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2258.
  Woolfson, Charles
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Fudge, Judy
  University of Kent, UK.
  Thörnqvist, Christer
  Linköping University, Sweden.
  Migrant precarity and future challenges to labour standards in Sweden2014In: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 35, no 4, p. 695-715Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Fears of a ‘race to the bottom’ in labour standards may have been overstated. Nevertheless, using Sweden as a case study, it is argued that the diminished capacity of trade unions to defend labour standards following the Laval judgement of the European Court of Justice, together with a decline in trade union density, a limited remit of enforcement authorities and recent changes to the Swedish labour migration regime, may have detrimental impacts on labour standards, particularly in low-skill low-wage occupations. In combination, these developments are creating new spaces for migrant precariousness within the context of a formerly well-regulated Swedish labour market model.

 • 2259.
  Wu, Yifan
  University of Skövde, School of Informatics.
  Varumärkesplacering i digitala spel: Inverkan av interaktiv belöning och bestraffning på spelarens inställning till och minnesbilder av varumärken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varumärkesplacering i digitala spel i samband med belöning och bestraffning harundersökts i denna studie. Resultat från tidigare studier på varumärkesplacering i spelanvändes i utformningen av undersökningen. Tidigare undersökningar av belöningoch bestraffning och dess inverkan på minnet studerades också. Detta kan vara förstagången som varumärkesplacering i digitala spel undersöks i samband med interaktivbelöning och bestraffning.Två versioner av spelet Supertuxkart skapades för undersökningen; den ena medbelönings- och bestraffningsåterkoppling och den andra utan. Deltagare från Kina ochSverige medverkade i experimentet.Undersökningen visade att varumärken med belöning eller bestraffning har tydligaeffekter på deltagarnas memorering av varumärken. Detta verkar gälla oberoende avdeltagarnas kulturella bakgrund, genus eller erfarenhet av digitala spel. Resultatetvisade även att bestraffning inte nödvändigtvis leder till en negativ inställning hosdeltagarna i samband med varumärkesplacering. Vidare studier behövs för att bättreförstå inställningsförändring i detta sammanhang.

  Download full text (pdf)
  Yifan Wu Examensarbete
 • 2260.
  Wänegård, Annica
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde.
  Nordén, Olof
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde.
  IKT som pedagogiskt verktyg: - en studie om lärares användning av IKT i undervisningen2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  The purpose of this study is to investigate the attitude to and experience of information and communication technology (ICT) in teachers teaching and what motivates them.

   

  The study is qualitative and its research material is based on interviews. There are eight interviews and they where carried out at one school with a stated IT profile and at another school without a stated IT profile. The two schools are located in different municipalities, but both are secondary schools.

   

  The result shows that there are differences in attitude between the two schools. The school with a stated IT profile seems to have a more open mind of using ICT when teaching, but both schools sees the lack of availability as one of the main hindrance for using it. None of the participating teachers saw themselves as controlled to use ICT in their teaching. Neither did the guiding principles from The National Agency for Education about using ICT affect their teaching.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2261.
  Wåtz, Christian
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Introduktionsdesign: en tutorial till Dreamlords - The Reawakening2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna reflekterande rapport beskrivs processen av arbetet med att skapa en introduktion till spelet Dreamlords the Reawakening (vidare benämnt som Dreamlords). Verket består av ett designdokument (se bilaga), tre spelbara uppdrag samt en serie texter som syftar till att instruera spelaren om hur Dreamlords går till. Inledningsvis ges en bakgrund till Dreamlords historia, genre och målgrupp samt syftet med verket och de mål som har satts upp. Rapporten beskriver sedan förarbetet, planeringen, designdokumentet och det praktiska arbetet. En reflektion kring de val som gjorts under framställandet av verket belyser sedan den kreativa processen. Slutsatsen som presenteras i rapporten är att de arbetsmetoder som använts i framtagandet av introduktionen till Dreamlords har fungerat väl och resulterat i en godtagbar slutprodukt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2262.
  Xiao, Shengting
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Zhang, Jingyu
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Research on Agricultural Insurance Modes in China2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The agriculture is the basic industry of national economy, and as it has the characteristic of feebleness, its development requires the safeguard and support of many kinds of mechanisms. The agricultural insurance has a great significance for avoiding the risk during agricultural production and promoting the rural economy. But at present the demand and supplies of the agricultural insurance are both dispirited, and the status quo of development is not very atisfactory in China. Therefore, develop Chinese agricultural insurance is significant and urgent all the time.

  Although Chinese government has done a lot of innovations and experiments in some places, the agricultural insurance market is still dead-alive in China. This thesis constructs the research from the point of the present situation of the agricultural insurance, studies and compares the data of agricultural insurance modes in Shanghai, Xinjiang and Heilongjiang in the way of using the real diagnosis, thus to propose the new viewpoint on the mode of the agricultural insurance’s present stage which is used to anticipate the future of the agricultural insurance in the end.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2263.
  Xu, Michelle
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Karlsson, Therése
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Upplevd marknadskommunikation och relation genom sociala medier2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose is to gain a deeper understanding concerning the changes tocommunication and how these changes are perceived from customers and retail companies.Furthermore the intention is to see if these experiences affect the relationship between customer and company through Facebook.

  This study is based on a combination of quantitative and qualitative approach.Data has been collected with surveys and interviews from two Swedish retail companies and 17 of their customers also participated.

  The result is based upon the answers from only two Swedish retailcompanies and their customers. Because of the few components involved the findings cannotbe generalized.

  The findings are that both companies and customers agree regarding the importanceof a company Facebookpage. They also believe the significance of a company beingconstantly active as well. Though they disagree about the main purpose with the company Facebookpage since the customers and companies’ expectations differ. Both parties believethat the company Facebookpage has the possibility to improve the relation however it seemsto depend on personal experiences and opinions when applying to reality-cases.

  Download full text (pdf)
  Upplevd marknadskommunikation och relation genom sociala medier
 • 2264.
  Yngvesson, Anna
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics.
  Levander, Maria
  University of Skövde, School of Informatics.
  Representation av transpersoner i spelsammanhang: En studie om HBTQ-personers upplevelse av transkaraktärer2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder en brist på transkaraktärer i spel och dessa efterfrågas ständigt av transpersoner. I denna studie har vi skapat 5 transkaraktärer med både grafisk gestaltning och exempelscen från det påhittade spelet för varje karaktär. Dessa visades sedan för 6 respondenter som identifierar sig inom HBTQ-spektrumet och deltagarnas uppfattning om karaktärerna diskuterades. Resultatet visar att samtliga karaktärer utom en ansågs vara positiv representation i spel, då dessa inte fokuserar på negativa stereotyper som transpersoner får utstå. Som slutsats kan vi konstatera att så länge karaktärerna behandlas med respekt vill respondenterna främst ha fler karaktärer, oavsett personlighet och utseende. Det finns dock vissa aspekter i skapandet av transkaraktärer som bör tänkas över, då de kan påverka synen på transpersoner negativt, men som respondenterna ponerade kan vara gynnande för transpersoner själva att se i spel. Det blir alltså en balansgång över vad som transpersoner själva vill se och vad som transfober kan använda som argument mot den marginaliserade gruppen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2265.
  Yue, Xiabin
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Xing, Bo
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  The impact of R&D intensity on the volatility of stock price: A study of the Swedish Market during year 1997-20052007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates the theoretical and empirical relationships between a firm’s R&D investment intensity and the systematic risk of its common stock in Sweden. This is done by examining 38 Swedish firms between 1997 and 2005. An overlapping set of 5-year window is chosen to apply to calculate the variables of the samples.

  In this thesis, three factors are introduced as a proxy of main constituents of systematic risk: intrinsic business risk, degree of financial leverage and degree of operating leverage. And we use these three constituents to analysis the relationship between R&D investment and systematic risk.

  The results from Monte Carlos simulations and correlation analysis of our sample show that, in Sweden, firms with higher R&D intensity do face higher stock price volatility in the stock market. At the same time, we attempt to test the relationship among R&D and systematic risk’s three constituents, but find that R&D intensive firms have more financial leverage which is opposite to our expect, which might due to the shortage of data and limitation of our sample selection, and R&D intensive firms do not have obvious relations directly with intrinsic business risk, degree of financial leverage or degree of operating leverage.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2266.
  Yüksel, Caroline
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Nilsson, Therese
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Mobbning: - Förväntningar på skolan ur ett föräldraperspektiv2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

  The purpose of this study is to make the parents expectations on the schools liability, of when a child ends up in a situation where he/she gets bullied, visible. The study aims also at lifting the parents' thoughts and expectations of the work around the cooperation between the school and the home in this matter. The definition of bullying which underlies this study is: when some or someone repeatedly gets insulting treatment. Different types of bullying are presented to give a background to what bullying could mean. The study is a qualitative examination where seven parents, to children between the ages of 6-12, have been interviewed. The result shows that parents have high expectations on the schools in the matter of cooperation with the homes. It also showed that the parents expect the schools to mark that bullying is unacceptable. The parents also wish for measures and follow-ups in the event of a bullying situation. The conclusion is that commitment, availability and cooperation are important parts which the parents expect from the schools in the case of a bullying situation.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2267.
  Yüksel, Simon
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Sedin, Peter
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Extern ekonomisk kompetens: Familjeföretag och anlitandet av extern ekonomisk kompetens2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research on family business is quite extensive. But there are still many questions that remain unanswered. An important issue relating to family business development is the desire to bring in external expertise in the finance area. It may involve services such as finance manager, controller or accountant. In this work the authors have attempted to answer the question of why the management of family businesses chooses to bring in external expertise in economics. The theory implies that the family business as long reluctant to bring in external expertise for the benefit of their own family members. The conclusions to be drawn after evaluating responses from eight family business CEOs and externally added staff in finance is that they are mostly very much welcoming the appointment of external staff in finance. Most of the view implies that without the addition of external staff, the companies would not develop as successfully as they have done. They see external staff within the finance area as strength for the new knowledge, experience and skills that businesses will benefit from. Many CEO: s advocates that you get in a person who can come up with other solutions to the problems than the conventional ones, but also a less emotional approach to family business affairs, which may be a distinct advantage. New ideas and knowledge will benefit the company. However, the personal dynamics of the external competence are of great importance to companies in the survey, it should fit into the entrepreneurial spirit and be easy to deal with, but still have privacy. Disadvantages as some have pointed out are for example, if the externally appointed expert may terminate their service or manipulate the records.

  Given all the laws and regulations that govern todays businesses requires a lot of expertise in economics, especially in the consolidated financial statements, taxation, financial statement and annual reports. This knowledge can in a few cases be met by family members, but in the vast majority of companies, you need to get the skills into the company from outside.

  We believe that our study has given us answers to the questions we had put up on the family company's approach to the use of external expertise in economics. Namely, those family businesses that want to develop win a lot of hiring external expertise in economics. Not just economically but also in many other areas.

  Keywords: Family firm, External financial competence, Corporate governance, Complexity of family firms, Succession planning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2268.
  Zafran, Ulrika
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Mohlin Z, Emmelie
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Tillbaka till samhället: En undersökning av unga vuxna deltagare i verksamheten Catch Up2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fokuset i denna uppsats ligger på att undersöka hur vilken roll Catch Up spelar för de unga vuxnas återintegrering i samhället via studier och arbete. Studien vill vidare undersöka om större förmåga att integrera sig i samhället stärker deltagarens egen roll i samhället, ändrar dennes attityder mot sig själv och andra samt ökar kommunikationsförmågan. Genom denna studie hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse av de socialpsykologiska problem som de unga vuxna deltagarna i Catch Up upplever samt kunna förklara de problem mekanismer som försvårar unga vuxnas integrering i samhället. Verksamheten Catch Up ligger i Skövde kommun och är en del av socialtjänsten. Verksamhetens mål är myndighetssamverkan kring unga vuxna i åldrarna 18-29. För att delta i verksamheten ska individen vara beroende av försörjningsstöd samt ha ett hinder av någon form, t ex. psykisk ohälsa. Uppsatsen utgår från den symbolisk interaktionistiska traditionen med inslag av teorin om symboliskt kapital. Tillvägagångssättet har en kvalitativ grund med semistrukturerad intervju, där åtta deltagare på Catch Up intervjuades. Resultatet visade att uppmärksamheten individerna får från Catch Ups personal gör att de kan ändra sin attityd gentemot sig själv och samhället till mer positivt. Dessutom ökar och effektivera de sin kommunikationsförmåga samt skapar en större tillit till sin sociala kontext.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2269.
  Zaher, Fadi
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Evaluating Asset-Pricing Models in International Financial Markets2006Doctoral thesis, monograph (Other scientific)
  Abstract [en]

  This thesis consists of three empirical studies on asset-prices in international financial markets. The purpose is three-fold. First, to evaluate whether good predictions of economic variables may be obtained by pooling information from a broad group of financial variables. Second, to formulate asset-pricing models from seven established stock markets. Third, to evaluate the asset-pricing models in the presence of short-sales.

  Chapter 2 applies a large data set, consisting of 167 monthly time series for the UK, both economic and financial, to simulate out-of-sample predictions of industrial production, inflation, three-month Treasury-Bills and other variables. Fifteen dynamic factor models that allow forecasting based on large panels of time series are considered. The performances of these factor models are then compared to the following competing models: a simple univariate autoregressive, a vector autoregressive, a leading indicator, and a non-expectational Phillips curve models. The results show that the dynamic factor models outperform the competing models in forecasting at 6-, 12-, and 24-month horizons. Two main findings are highlighted. First, the financial markets have a predictive power in terms of economic activity. Second, for some variables, the dynamic factor model appears to be more reliable than other competing models.

  In an attempt to analyze the equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle, Chapter 3 compares different asset-pricing models within an international framework. To do so, it evaluates the performance of the following models: time separable-constant relative risk aversion, internal habit, external habit with externality, external habits which yield a constant risk-free rate, adaptive learning with constant gain, and state non-separability. The data are from seven industrialized countries, namely the United States, Canada, Japan, the United Kingdom, France, Denmark, and Sweden. Regarding empirical evidence, this thesis uses the Hansen-Jagannathan approaches to impose volatility restrictions on the asset-pricing models. The time-separable, adaptive learning and external habit models fail, and the evidence favors the internal habit persistence model. However, success is limited to some countries and to the equity premium puzzle rather than the risk-free rate puzzle. Finally, the state-non-separable specification consistently resolves the equity premium puzzle for all the countries.

  Chapter 4 analyzes the effect of market frictions on the equity premium puzzle. Indeed, in the standard asset-pricing model with time-separable preferences, the volatility of the intertemporal marginal rate of substitution is too low for plausible values of risk aversion to be consistent with consumption and asset return data. Following this, the Hansen-Jagannathan method is applied to evaluate the equity premium puzzle for the UK in two directions. First, the time-separable model, the internal and the external habit formation models and the state non-separable model are examined under the assumptions of both frictionless markets and market frictions. Second, a bootstrap experiment is conducted to show that these asset-pricing models violate the Hansen-Jagannathan bound in almost all the samples. Indeed, because of the changes in the sample means in consumption growth and asset returns, all the models appear to be weak under frictionless markets. By contrast, asset-pricing models with market frictions are much more successful in the bootstrap experiment.

 • 2270.
  Zelander Bävholm, Charlotta
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Form och Karaktärsdesign: Formens påverkan på hur människor uppfattar datorspelskaraktärer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftade till att undersöka om människor uppfattade karaktärers personlighet olika beroende på vilken geometrisk form som vävts in i deras design. För att ge en bakgrund till undersökningen går arbetet igenom tidigare undersökningar gällande geometriska former och känslor, ikonografisk analys av bilder på karaktärer, stereotypiska karaktärer och karaktärsdesign.

  Som material för undersökningen skapades sex stycken konceptbilder på karaktärer, en kvinnlig och en manlig för var av de geometriska former som undersöktes: Cirkel, rektangel och triangel. Undersökningen utfördes med hjälp av en enkät där högstadieelever fick kryssa i de personlighetsdrag de förknippade med de olika karaktärerna, samt motivera sina val.

  Resultatet visade att geometriska former påverkade hur respondenterna uppfattade karaktärernas personlighet, men också att många andra attribut spelade en roll, som till exempel ansiktsdrag, kroppshållning och kläder. Slutsatsen skulle kunna bevisas bättre om fler, liknande arbeten gjordes, som fokuserade på flera åldersgrupper eller ställde fler djupgående frågor.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2271.
  Zhang, Qiongyan
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  The Consumption Function of Luxury Goods2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The goal of this thesis will be to formulate an economic model that exposes the relationship between consumption of luxury goods and selected factors which includes advertising, disposable income, interest rate, price index and stock premium.

  By building the Multiple Linear Regressions model to formulate the consumption function and using the Ordinary Least Squares (OLS) as the method, it becomes apparent that advertising, disposable income and the previous quarter´s disposable income are the major variables to affect luxury good consumption, of all the factors. Furthermore, the previous quarter´s disposable income has a slightly higher effect than the current one on luxury consumption. Similar studies, which focus on luxury items, have proposed models that test a single or a few variables at a time, and others that concentrate on durable goods have a wide range of variables to examine. I attempt to combine both in my model to test luxury consumption with a wide range of variables.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2272.
  Zieba, Malgorzata
  et al.
  Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, Enterprises for the Future. University of Skövde, School of Business.
  Knowledge Risks in the Sharing Economy2018In: Knowledge Management in the Sharing Economy: Cross-Sectoral Insights into the Future of Competitive Advantage / [ed] Elena-Mădălina Vătămănescu & Florina Pînzaru, Springer, 2018, p. 253-270Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this chapter is to present and analyze potential risks connected with knowledge that organizations operating in the sharing economy might potentially face. 

 • 2273.
  Ziemke, Tom
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Arvola, MattiasLinköpings Universitet, Sweden.Dahlbäck, NilsLinköpings Universitet, Sweden.Billing, ErikUniversity of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Proceedings of the 14th SweCog Conference2018Conference proceedings (editor) (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2274.
  Zomaya, Homer
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Dautbegovic, Arnel
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Sex lärares uppfattningar kring ämnesintegrerad undervisning som inkluderar fysisk aktivitet.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our purpose of this study is to investigate which perceptions six different teachers in primary schools have about subject integrated teaching that includes physical activity. To answer our purpose, we as authors performed a qualitative study where we carried out totally six interviews with six teachers from three different schools. Because the sample group is limited, we cannot draw any general conclusions.

   

  In the results, it appears that all respondents believe that physical activity is important for children at school where the respondents connect movement with learning in different ways. They mentioned factors as increased motivation, improved concentration and greater opportunity for individualization for the students. It also appears that subject integrated teaching with motion occurs in the context of various subjects, but the teaching is usually not planned. The results also showed that subject integrated teaching between the subject Physical Education and other subjects are not planned in those three schools. The respondents are positive when it comes to movement in school as well as collaboration with the subject Physical Education. It turns out, however, that according to the respondents, there are various obstacles such as lack of time, running out of space and that it is not always possible to integrate movement with different subjects when children also need to work in peace, they need to work and concentrate in the classroom.

  Download full text (pdf)
  Homer.Arnel.Examensarbete
 • 2275.
  Åberg, Lisa
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Henry, Jessica
  University of Skövde, School of Business.
  Employee Retention: Utifrån ett generationsperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In the last couple of years there has been an ongoing change in the Swedish labor market where the knowledge-intensive companies find it harder to retain employees. This because highly educated employees generally are less experience less loyal towards the employer. Why companies wish to retain employees is because they aim for a low employee turnover, which is considered to be important for companies in several aspects. The study focus on important variables for employees, which makes them stay at a company, using a generation perspective. This perspective is used because employee’s work values and preferences are found to be affected by generational belonging.

  Purpose: The purpose of this study is to explore which variables that make employees with different generation belongings stay at knowledge-intensive companies. This by illustrating Employee Retention from the employee’s perspective and using a generation perspective.

  Method: The study applies a qualitative approach since the purpose is to explore the employee’s experienced reality. A case-study method is also applied since it’s suitable for complicated social phenomenon. Fundamental for a case-study is to combine different data collection methods, which is why 10 semi-structured interviews and 25 questionnaires are made within the case-company. The analysis of the data was then made with directions of an analysis strategy, which lead to the conclusion of the study.

  Conclusion: This study has identified the most important Employee Retention-variables within each generation, which also acknowledge that the generational belonging affects the variables that the employees value and consequently makes them stay at a company. The study has also shown that the most important variables that are identified in the different generations, also are found in the psychological contract. If knowledge-intensive companies identifies these variables and thereby strengthen the psychological contract, the output will be organizational loyalty and Employee Retention.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2276.
  Ågren, Anna
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Stämplad för livet?: En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av sluten ungdomsvård2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en förståelse för hur ungdomar dömda till sluten ungdomsvård uppfattar sig själva och hur institutionstiden påverkar deras självuppfattning. Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är Socialkonstruktionism och det teoretiska perspektivet är Symbolisk interaktionism. Teorier som används rör Självets socialisation (Mead, 1977 & Berger & Luckmann, 1979), Stämpling och avvikelse (Becker, 1991) samt Totalainstitutioner (Goffman, 1961). Studien bygger på kvalitativa semistruktureradeintervjuer med fem ungdomar dömda till sluten ungdomsvård och som vid intervjutillfället avtjänade sina straff på ett av Statens institutionsstyrelses ungdomshem. Slutsatser som kunde dras av studien var att ungdomarna upplevde sig som avvikande och var rädda för att stämplas som avvikare efter sin tid på institutionen. Vidare upplevde ungdomarna att de förändrats under tiden på institutionen och att de övriga intagna var viktiga för ungdomarnas välbefinnande.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2277.
  Åhlin, Stefan
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Arkadestetik i moderna dataspel: En stilstudie av klassisk shoot'em-up2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker det grafiska och estetiska uttrycket från klassiska spel ur genren shoot’em up, och hur man som grafiker, art director eller speldesigner kan överföra delar av detta uttryck till ett modernt spel skapat med andra förutsättningar. Uppsatsen ligger till grund för ett grafiskt verk kallat Hands of Deliverance, som består av spelgrafik som i sin helhet kan illustrera hur ett sådant modernt spel kan se ut.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2278.
  Åhnborg Petrushenko, Diana
  University of Skövde.
  Vilka makroekonomiska faktorer styr köp av kapitalvaror?: en teoretisk och empirisk studie av faktorer som påverkar hushållens val av nybilsinköp.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I detta projektarbete kommer följande att behandlas;

  Efter en definition och begreppsförklarande inledande del presenteras en teoretisk genomgång av konsumtionsteori med en mer specifik vinkling mot teorier om kapitalvaror. Därefter kommer en empirisk studie där faktorer som behandlats i teoridelen tas upp som beroendevariabler för efterfrågan på kapitalvaran bil. Slutsatserna som dras är att räntenivån påverkar bilinköp mest, troligen för att kreditkostnaderna utgör en allt större del av hushållens disponibla inkomster. Dessutom bekräftas det att inkomsten fluktuerar mer än konsumtionen och detta gäller också för hushållens konsumtion av nya bilar.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2279.
  Åkerström, Hanna
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Holmén, Ida-Maria
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Att förebygga konflikter: - en studie av butikschefer inom detaljhandeln2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De flesta tillbringar en stor del av sitt liv på arbetet, och en stor del av den tiden arbetar vi också med andra, därför är konflikter inte ovanligt. Vi kommer i denna uppsats beskriva för läsaren hur butikschefer inom detaljhandeln arbetar för att förebygga att konflikter uppstår på deras arbetsplats, faktorer som kan bidra till en harmonisk arbetsmiljö och hur dessa används i förebyggande syfte. Vår problemformulering och syfte har varit att beskriva detta utifrån butikschefernas egna erfarenheter, för att få ökad förståelse. Uppsatsen beskriver hur butikscheferna motiverar sina anställda på olika sätt, och hur de kommunicerar med de anställda för att förebygga att konflikter uppkommer på arbetsplatsen.

   

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod, då vi ville få en djupare inblick i hur våra respondenter upplevde och såg på sin egen situation. Vi intervjuade nio butikschefer inom detaljhandeln med hjälp av en intervjuguide på deras arbetsplats.

   

  Vi såg att det fanns många sätt att förebygga konflikter men det genomgående temat var att vara rak och ärlig så att uppkomsten av konflikter kunde förebyggas. Vi såg även att chefens engagemang var viktigt för gruppen och hur de anställda fungerade tillsammans. Om ingen tar tag i oenigheter i tid uppkommer konflikter och det blir svårare att reda ut meningssiljaktigheter. Förebyggande av konflikter förekommer på arbetsplatserna men inte i den utsträckning eller i den mening som vi först trodde. De teorier som vi tog fram praktiserades på arbetsplatserna, men användes inte som förebyggande metoder utan snarare som nödvändiga metoder för att klara av vardagen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2280.
  Åkesson, Josefine
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Henrikson, Sara
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Gillberg, Jenny
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Kundsegmentets påverkan på den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt viktigare för butikerna att differentiera sig på marknaden, för att locka till sig det tänkta kundsegmentet i takt med att konkurrensen inom handeln ökar. Att anpassa den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön utefter butikens kundsegment blir därför allt mer viktig för att attrahera kunderna. Det är även viktigt att det finns en röd tråd genom de tre säljmiljöerna. De tre miljöerna prioriteras oftast mindre i fabriksbutiker trots att de inte skiljer sig så mycket från andra butiker. Vi har därför valt att undersöka hur fabriksbutiker arbetar med säljmiljöerna och hur de kan förbättra sina butiker utefter sitt valda kundsegment. Uppsatsens syfte är att försöka beskriva hur den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön i en fabriksbutik kan utformas utifrån vilket kundsegment butiken riktar sig till. Vi vill se hur kundsegmentet reflekteras i de olika miljöerna i de valda fabriksbutikerna och hur de har tänkt när de utformat fabriksbutikerna. Vi vill även undersöka varför kunderna lockas till en fabriksbutik, om det är priset, upplevelsen eller något annat som lockar dem dit. Vår målsättning med den här uppsatsen är att visa hur kundsegmentet påverkar de tre miljöerna och hur de kan utformas för att attrahera rätt målgrupp. Vi har använt oss av den kvalitativa metoden och har då utfört benchmarkingstudier genom observationer, öppna individuella intervjuer med butiksansvariga samt kunder i tre fabriksbutiker och öppen individuell intervju med en butiksinredare. Den data vi har samlat in har vi sedan använt oss av i analysavsnittet, där vi har gjort en schematisk bild för en lättare översikt av vad vi kommit fram till. Därefter har vi dragit slutsatser utifrån analysen och bland annat kommit fram till att ingen av de undersökta fabriksbutikerna medvetet har använt sig av sitt kundsegment vid utformningen av säljmiljöerna och att kunderna söker svensktillverkade och prisvärda produkter. Vi har även kommit fram till vissa förslag på förbättringar, som finns med i rekommendationerna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2281.
  Ålebring, Frida
  University of Skövde, School of Business.
  Utveckling av karriär inom en organisation: - Att få medarbetare att stanna2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problem: The background to this study is the organizations increased difficulty to retain employees in the organization when more and more employees today choose to do their career in several organizations. The problem to keep the employees in the organization leads to several problems where the loss of experience reduces efficiency and increased risks and cost associated with recruitment are some problems that arise. The problem therefore faced for this study is: How can opportunities for career development within an organization created to get employees to stay over time?

  Purpose and method: The purpose for this study is to describe how organizations can create opportunities for the development of career that gets employees to stay within the same organization and make their career in this organization. The method used for this study is a qualitative approach where data is collected through semi-structured interviews in a case study.

  Empiricism: The empirical result have shown there are four factors that an organization should overhaul to create an opportunity for the development of a career that gets employees to stay in an organization over time. These four factors are: Internal recruitment, external recruitment, internal mobility and privacy/family.

  Analysis: The analysis has shown that there are both similarities and differences between this study and the results of earlier studies results. Where these similarities and differences have enabled that the purpose and the problem for this study has been answered.

  Conclusion: The conclusion of this study has shown the importance of combining a traditional career in which the organization has a long-term perspective of the employee with the modern career in which the employee is controlling the career to get employees to stay in the organization over time. This study is unique in its conclusion because previous studies have been more focused on distinguishing these two career methods.

  Keywords: Career; Development of careers; Recruitment; Internal Recruitment; Retain Employees

  Download full text (pdf)
  Utveckling av karriär inom en organisation
 • 2282.
  Ålrud, Josefin
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Andersson, Andina
  University of Skövde, School of Health and Education.
  På barnens initiativ- en kvalitativ studie om matematik på förskolans utegård2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate and analyze how preschool teachers use preschool yard in their work with mathematics. The method that was selected to collect data was qualitative interviews and observations. The result shows that preschool teachers work with mathematics mainly occurs through use of mathematics concept to term what the children are doing and by challenging them by asking questions that can develop thechildren´s activities. Some preschool teachers mention that they work in an exploratory manner with problem solving.Some preschool teachers also create learning opportunities by providing the children with materials or by working with planned activities on the preschool yard involving mathematics. The result shows that the preschool teachers only see benefits with working with mathematics on the preschool yard and that their attitudes affect how this work is done. The conclusion is that preschool teachers have an important role in how work with mathematics on the preschool yard appears. This makes it interesting that the result still shows that the work with mathematics on the preschool yard occurs primarily on initiatives from the children.

  Download full text (pdf)
  På barnens initiativ- en kvalitativ studie om matematik på förskolans utegård
 • 2283.
  Åman, Petter
  University of Skövde, School of Informatics.
  Informationsäkerhet vid användning av SaaS: En studie om vilka aspekter som påverkar om informationsäkerheten höjs vid användning av Saas2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den tidiga IT-historien utgick data från att endast kunna angripas genom att befinna sig på fysisk plats för att kunna genomföra ett intrång och tillförskaffa sig data eller information. I äldre actionfilmer syns ofta någon rysk eller amerikansk spion som överför data från en fysisk dator till en lika fysisk disk. I takt med den ökade globaliseringen finns också ett ökat behov av tillgång till data och information på olika platser samt på olika sätt. För att tillfredsställa ett ökande behov av tillgänglighet och rörlighet har IT-världen fått skapa nya lösningar vilka uppfyller det behovet. Första steget var i och med införandet av internet och numera med nya olika molnlösningar tillgängliga för företag, privatpersoner och även angripare via internet. Moderna tekniker frambringar också i princip alltid nya risker och hot. Där det tidigare i mänskligheten användes lås för dörrar, måste nu beaktning tas där vilken typ av kryptering, virusskydd och andra åtgärder krävs för att skydda privat information. Cloud Computing och användningen av molntjänster som Software as a Service (SaaS), Plattform as a Service (PaaS) och Infrastructure as a Service (IaaS) fortsätter att öka vilket kan bidrar med många fördelar för företag (Balco, Drahošová & Law, 2017; Basishtha & Boruah, 2013; SCB, 2018; Sultan, 2011; Shahzad, 2014). Dock ger inte en flytt av data, från marken upp till molnet, en garanti för säkerhet eftersom molnets tillgänglighet och förflyttning av data utanför företagets gränser ställer frågor kring informationssäkerheten och kommer med många utmaningar samt risker (Kavitha & Subashini, 2011; Dorey & Leite, 2011). I och med utökad globalitet borde det väl vara passande att data lagras på olika platser i världen. Men hur säkert är det egentligen när ett företag baserat i exempelvis Finland har viktig data lagrad på andra sidan jordklotet? Eftersom ”Molnet” fortsätter att öka finns ett behov att undersöka hur, var och när användning av molnet kan bidra till att öka informationssäkerheten samt även varför och under vilka omständigheter. Studien kommer fokusera på användningen kring informationssäkerheten inom SaaS och vilka aspekter som påverkar om företag kan tillförskaffa ökad informationssäkerhet. SaaS har valts ut då molntjänsten är mest frekvent förekommen inom företag. Studiens rapport är uppbyggd på följande sätt: kapitel två tar upp relevanta begrepp samt bakgrund till ämnet. Därefter i kapitel tre beskrivs problemområdet samt rapportens syfte och frågeställning. I kapitel fyra presenteras studiens vetenskapliga metod vilken har använts för att samla in och analysera data. I kapitel fem presenteras analysen av arbetet vilket har lett fram till kapitel sex slutmodell. Slutligen följer en diskussion kring studien.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2284.
  Åsén, Kristina Helene
  University of Skövde, School of Informatics.
  Motion capture och skräck: Hur skakiga rörelser påverkar skräckupplevelsen hos en zombie-spelkaraktär2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet syftade till att undersöka om de skakningar och ryck som uppstår vid en dålig motion capture-inspelning, kan användas till fördel i skräcksammanhang och utveckla den skrämmande egenskapen hos en zombiekaraktär. Som bakgrund har undersökningen gått igenom litteratur kring Zombies, The uncanny valley, Das Unheimliche och deras förhållande till spel.Till det material som skapades till undersökningen genomfördes en motion capture-inspelning och sedan skapades tre stycken videoklipp föreställande en zombie. Datan ur inspelningen redigerades på tre olika sätt och varierade mängden ryckighet i zombiens rörelser. Undersökningen utfördes med intervjuer av både icke-skräckerfarana och skräckerfarna informanter.Resultatet visade att det klipp där skak och ryck tillförts uppfattades som mest läskigast av en majoritet av informanterna. Slutsatsen skulle däremot ha kunnat validerats i högre utsträckning med fler intervjuade informanter.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2285.
  Åtland, Astrid J.
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Geidvall, Pernilla
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Kvalitetsbristkostnad2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Detta examensarbete går ut på att finna ett arbetssätt för att sammanställa ett företags kvalitetsbristkostnader, utifrån en definition som tas fram genom en jämförelse av empiri och teori. För detta ändamål har vi valt att göra en fallstudie på Volvo Powertrain i Skövde. Definitionen har vi tagit fram med hjälp av ostrukturerade intervjuer. Detta har möjliggjort att flertalet avdelningar kunnat uttrycka sin åsikt om vilka kostnader som bör rymmas inom denna definition.

  Då företaget är stort och tillhör en koncern, finns små chanser att specificera kvalitetsbristkostnader i form av en egen rad i resultaträkningen. Därför har vi utifrån teorin funnit ett alternativt arbetssätt för att sammanställa kvalitetsbristkostnaderna. Sammanställningen bygger bland annat på uppgifter som kan tas direkt ur företagets redovisningssystem, samt uppskattningar. Det viktiga är inte att kostnaderna som redovisas är exakta, utan att de leder till förbättringsåtgärder.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2286.
  Öberg, Christina
  et al.
  Weaterhead Center for International Affairs, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA / The Ratio Institute, Stockholm, Sweden / School of Business, Örebro University, Sweden.
  Klinton, Markus
  Örebro University, Sweden.
  Stockhult, Helen
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future Research Environment.
  Inside the incubator - business relationship creations among incubated firms2020In: Journal of business & industrial marketing, ISSN 0885-8624, E-ISSN 2052-1189Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose Incubators, as providers of advice and resources, suggest fostering the development of early-idea firms. Literature and practice seem to suggest an ever-increasing amount of incubator support. The creation of business relationships is at the heart of any business development, and this paper addresses whether a laissez-faire incubator fosters the creation of business relationships. The purpose of this paper is to explore the creation of business relationships among incubated firms during and after their time in the incubator along with the roles that these relationships play for the incubated firms. Design/methodology/approach Empirically, the paper is based on retrospective interviews with representatives of all incubated firms in a university incubator. A total of fifteen interviews were conducted with representatives of the incubated firms, the incubator and its owners, complemented by secondary data sources. Findings The paper points out three antecedents for business relationship creation: the lack of experience and connections; convenience; and trust based on the interactions with others in the incubator. These antecedents are connected to the roles of transforming businesses and of adaptation in the dyadic relationships. The laissez-faire incubator helped through the learning-by-doing among the incubated firms, which made them focus on business relationship creation from early on. Originality/value Most incubator research portrays the unilateral transfer of knowledge from the incubator to the incubated firm, with the latter being a service taker rather than a co-producer. The paper adds knowledge about business relationships among firms in incubators and the roles that these business relationships could play for the firms. The focus on an incubator providing limited support is of high practical relevance, given the trend of incubators facilitating more and more services.

 • 2287.
  Öhlund, Helena
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Svensson, Marie
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Diagnostiskt prov i matematik för årskurs 2: till vilken nytta?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vår utbildning på högskolan i Skövde har vi stött på Skolverkets Diagnostiska uppgifter i matematik - för användning i de tidiga skolåren. Genom användandet av materialet tror vi att elevernas inlärningsprocess blir synlig. Men hur ser lärarna på materialet? För att få svar på frågor om detta har vi intervjuat fem lärare i grundskolans tidigare årskurser. Den empiriska studien har en kvalitativ ansats där vi genom intervjuer försöker ta reda på lärarnas åsikter och uppfattningar om materialet. Vi tolkar utifrån vår teoretiska bakgrund samt vårt resultat att materialet används på olika sätt. Det kan sättas ihop till ett arbetshäfte, vilket används under en längre period. Det kan användas som ett summerande prov av elevernas kunskapsnivå i slutet av årskurs två. Enligt vår tolkning är det hur de alltid gjort på skolan som styr förfarandet. Det är oklart om lärarna ser nyttan med materialet, eftersom de uttrycker att de har goda kunskaper om elevernas kunskapsnivå även utan att använda det. När lärarna använder materialet som ett prov, uttrycker de att de får resurser utefter resultatet som meddelas till rektor, vilken i sin tur anmäler resultatet till kommunens kvalitetsredovisning. Vi har genom vår undersökning funnit att lärarna är fokuserade på mål att uppnå för årskurs fem. Vi tror att om lärarna arbetade med materialet så som författarna av det avser, underlättar det för läraren att nå målen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2288.
  Öhrn, Malin
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Frydén, Susanna
  University of Skövde, School of Business.
  Penningtvätt - en studie om varför revisorer anmäler få fall av penningtvätt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemdiskussion: Revisorer riskerar att stöta på penningtvätt i allt större omfattning då kriminella hittar nya vägar för att undkomma upptäckt. Trots detta står revisorer endast för ett fåtal av de totala anmälningarna som görs årligen. Två viktiga faktorer som har uppmärksammats i problemdiskussionen är kunskap om penningtvätt och kundrelation som båda kan påverka revisorns anmälan av penningtvätt.

  Problemformulering: Vilka är de främsta faktorerna till att revisorer anmäler få fall av penningtvätt?Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen till varför inte revisorer anmäler fler fall av penningtvätt och vilka faktorer som kan orsaka detta. Utifrån våra iakttagelser vill vi belysa problematiken revisorer står inför när dessa ska hantera detta brott. Målet med denna studie är att belysa olika faktorer för att sedan komma fram till de mest centrala.

  Teoretisk referensram: Den institutionella teorin med inriktning på den kulturell-kognitiva pelaren har tillämpats i studien. Denna pelare inriktar sig på beteenden som tas för givet och regler som anses vara självklara. Teorin kan hjälpa till att förklara varför revisorer agerar som de gör och ge en ökad förståelse för den iakttagna problematiken.

  Metod: För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ metod använts för att öka förståelsen. Primärdata samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Dessa utfördes med två jurister och sex revisorer för att uppnå en djup förståelse.

  Slutsats: I denna studie har det framkommit att kundrelationen skulle kunna påverka revisorns anmälan av penningtvätt. Revisorernas kunskap har även visat sig vara bristfällig i flera avseenden när det gäller penningtvätt. Den största bristen har dock varit angående penningtvättslagens tillämpning. Många revisorer är medvetna om att de inte kan speciellt mycket om penningtvätt i stort samtidigt som de inte är medvetna om att de tillämpar lagen felaktigt. Den bristande kunskapen är inte särskilt förvånande eftersom att en respondent från FAR påpekar att varken de eller samhället har något fokus på penningtvättsfrågan.

  Nyckelord: Penningtvätt, Revisor, Revision, Kunskap om penningtvätt, Kundrelation, Anmälningsplikt

  Download full text (pdf)
  Penningtvätt
 • 2289.
  Österberg, Cecilia
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Claesson, Ellen
  University of Skövde, School of Business.
  Komponentavskrivning inom kommunal redovisning: Nytt explicit krav från och med år 20142014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Several accounting scandals have caused a development from rules-based to principles-based regulation. Swedish municipalities follow the principle-based recommendations issued by RKR (The Council for Municipal Accounting). An explicit requirement of component depreciation has been introduced prior to 2014. The principles-based regulatory framework raises some choices regarding the introduction and demands that professional judgments are made. There is some risk that comparability decreases. This risk could be reduced by being inspired by and do similarly to what the previous actors have done. Questions: How do municipalities introduce component depreciation based on the principles-based regulatory framework? What underlying factors affecting the choice and what are the effects of the transition to component depreciation?

  Purpose: This study aims to create an understanding of how various municipalities’ behavior is influenced by the limited guidance that principle-based system gives when component depreciation is being introduced. It also seeks to explain the effects of the transition.

  Method: The study is based on a qualitative approach in which five in-depth interviews were conducted with five different municipalities. The respondents were selected through a targeted selection depending on how far they have come in the change process.

  Results and conclusion: The study shows that municipalities primarily choose to use component depreciation for new investments, how the old fixed assets should be handled is somewhat unclear. Furthermore, municipalities tend largely to be inspired by and collaborate with each other. Cooperation takes place but in different ways depending on whether it is a large or small community. Small municipalities often collaborate with each other and are inspired by the larger municipalities, while the larger municipalities cooperate with each other and are inspired by the private sector. Component depreciation gives rise to a need for increased internal cooperation between the various municipal departments

  Download full text (pdf)
  Komponentavskrivning inom kommunal redovisning
 • 2290.
  Österlund, Axel
  University of Skövde, School of Informatics.
  Etiskt Spelande i Tabletop-RPGs: En undersökning av rollen moralisk val spelar inom RPG2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien i denna rapport undersöker huruvida en spelares inlevelse och engagemang kan påverkas av välutvecklad etisk inverkan i ett Dungeons & Dragons rollspel.

  Studien innefattar en kvalitativ undersökning och fokuserar på västerländska RPG-spel. Frågan undersöks genom att en grupp av måttligt erfarna RPG-spelare observeras och intervjuas i samband med att de spelar igenom en kort artefakt.

  Resultatet av undersökningen visar att genom att ge spelarna val kring deras spelarkaraktärers etiska värderingar leder till en mer positiv värdering av ett spel. Dessa val kommer från förbereda scenarion utformade med bakgrunder, välskrivna karaktärer och effektfulla konsekvenser för både spelet och narrativet, utformade utifrån tidigare spelstudier på vad ett ”etiskt spel” ska innehålla. Vid projektets slut kommer jag utreda att huruvida detta etik-orienterade spel hjälpt skapa inlevande och engagerande upplevelse för mina spelare.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2291.
  Österlund, Urban
  et al.
  University of Borås, Sweden.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Effects of Capital Structure, Composition of Managament Team and Performance Among Swedish SME Companies2015Conference paper (Refereed)
 • 2292.
  Östlund, Daniel
  University of Skövde, School of Informatics.
  Examining Sound Design's Effect On A Player's Wayfinding By Utilizing Musical Intervals2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As games get more complex, they can easily become overwhelming and difficult to navigate in. A way to make navigation and wayfinding in games easier is to add visual aids that help the player find the way, to progress to the next objective of the game. However, visual aids, such as arrows, or highlighted objects, can be distracting and break immersion. In this paper, the topic is how sound can be used to aid and guide a player in a game. More specifically, how using certain musically consonant or dissonant intervals can guide the player. A game prototype was created to examine how the use of musical intervals of varying degrees of consonance and dissonance would affect the participant’s choice of path. The results are analysed, and discussions are made on the results, what the conclusions made can be used for, and on future research in the area.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2293.
  Östman, Marie
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Mötet mellan psykiskt funktionshindrad individ och sällskapsdjur: En etnografisk studie om interaktionens betydelse för känsla av välbefinnande.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study was to find out whether the interaction between mentally disabled individuals and pet positively affects the individual and gives a feeling of well-being to the extent that this might be implicated in the psychologically disabled people’s everyday life in some form of rehabilitation measure. The study is qualitative and builds on an ethnographic design. Data collection was performed through six observations, six interviews and reflections. Interviews were also conducted with relatives and assistants for greater opportunity for follow-up questions, and descriptions of the situation. Theoretical perspective guiding this study is symbolic interactionism. Theoretical focus is on Asplund's theory of social responsivity and Asplund's explanations of the concrete person and abstract social being. This focus is complemented through Mead's theory on self-consciousness, Cooley’s theory of the looking-glass-self and Berg's description of  different expressions and forms of play. Previous research is linked to interaction with pets and the elderly, individuals with autism and other disabilities. The conclusion of the study show that positive feelings of well-being arise in the meeting through interaction with companion animals. Relatives and assistants experience the activity to be of importance in the mentally disabled’s everyday life. The study also shows incomprehension in bringing this to decision-makers and others to possibly enhance the mentally disabled people everyday life with animal-assisted rehabilitation measures.

  Download full text (pdf)
  Mötet mellan psykiskt funktionshindrad och sällskapsdjur
 • 2294.
  Özdemir, Elizabeth
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Salomonsson, Charlotte
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Positiva effekter av ISO 14001 mellan åren 1998 och 20082008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler företag inser vikten av att föra ett aktivt miljöarbete och inför därför miljöledningsstandarden ISO 14001. Denna hjälper företagen att arbeta på ett systematiskt sätt för att minska sin miljöpåverkan. Rapporten syftar till att kartlägga de positiva effekter som ISO 14001 haft på certifierade företag mellan år 1998 och 2008. Dels har enkätundersökning genomförts 1998 på 124 certifierade företag och dels har en dokumentstudie gjorts under 2008 på tio andra uppsatser och rapporter inom området. Undersökningarna visar att ISO 14001 haft många positiva effekter såsom ordning och reda, bättre målstyrning, minskade kostnader genom minskad resursanvändning och förbättrad effektivitet samt förbättrad kontroll av miljöpåverkan. Företagens produkter har också blivit mer miljövänliga. Varumärket stärks och förtroendet för företagets miljöimage ökar. Marknadsandelar, konkurrensfördelar, försäljning och kvalitén på produkterna ökar också. Företagen får också bättre relationer med myndigheter och bättre förmåga att möta myndighetskrav.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
43444546 2251 - 2294 of 2294
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf