his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
4142434445 2151 - 2200 av 2215
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2151.
  Westerberg, Gunilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Pedagogisk ledare eller curlingrektor?: Arbetslagens förväntade behov av ledning och rektors roll2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2152.
  Westerdahl, Natalie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Autenticitet: - En studie om betydelsen av autenticitet i vår nutida upplevelse-ekonomi2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens konsumenter nöjer sig inte längre med en enstaka produkt, de vill ha ett mervärde, en

  image att förhålla sig till, kunna passa in men även anpassa sina produkter efter just deras

  specifika behov. Vi befinner oss i en slags upplevelse-ekonomi. Efterfrågan på var ifrån min

  produkt som jag köper exempelvis kommer ifrån och vem som har gjort den, spelar en större

  och större roll för konsumenter. En vara ska kännas autentisk, alltså äkta. Det som gör en sak

  äkta för en människa, kanske dock inte känns äkta för en annan, därför individualiseras

  företagens produkter mer och mer. Detta har lett till en uppsjö av olika erbjudanden vilket vi

  som konsumenter också förväntar oss. Denna uppsats beskriver det mervärde som nutidens

  konsumenter vill ha och varför det blivit så. Att skapa ett mervärde i produkten samt skapa

  känslomässiga relationer med konsumenter är en viktig del i teoriavsnittet vad det gäller att

  förstå vad autenticitet är och vilka som vill ha det. Uppsatsens undersökning genomförs

  tillsammans med respondenter, aktiva inom hudvårdsbranschen för att uppsatsen ska finna

  svar på problemformuleringen. Analysen och slutsatsen innehåller dem nyanser av svaren från

  respondenterna som ställs mot teorin för att se hur autenticitet tar sig i uttryck i företags

  marknadskommunikation.

 • 2153.
  Westerlund, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Uppfattningen av aktivitetsbaserade arbetsplatser: En kvantitativ studie om hur aktivitetsbaserade arbetsplatser uppfattas av anställda inom en kunskapsintensiv organisation2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den tekniska utvecklingen i kombination med att organisationer blir allt mer kunskapsintensiva har fött nya arbetssätt som kräver ett nytt sätt att utforma arbetslokaler. Det moderna kontorskonceptet aktivitetsbaserade arbetsplatser innebär att en arbetsplats är utformad efter de arbetsuppgifter som sker inom organisationen. Tidigare forskning och studier visar på flera fördelar med konceptet men få stämmer överens med hur de anställda uppfattar det i praktiken. Därav är syftet med den aktuella studien att undersöka hur anställda inom en kunskapsintensiv organisation uppfattar en aktivitetsbaserad arbetsplats. För att generera en helhetsbild över hur anställda inom en kunskapsintensiv organisation uppfattar en aktivitetsbaserad arbetsplats användes en kvantitativ metod i form av en webbaserad enkät. Respondenterna bestod av anställda på ett företag inom revisionsbranschen och resultatet styrker tidigare forskning inom ämnet där fördelar som bättre kommunikation och samarbete ökar samtidigt som de skapar koncentrationssvårigheter för många anställda. Det visar sig även att anställda anpassar sig olika till det nya konceptet beroende på hur delaktiga de upplever att de fått vara i utformningen av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen. Vidare tyder resultatet på att vissa faktorer som är viktiga för att anställda ska trivas på sin arbetsplats såsom att kunna reglera luft-, ljus- och ljudnivå där de arbetar, försvinner i samband med implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats. Sammanfattningsvis styrker resultatet tidigare studier om att den aktivitetsbaserade arbetsplatsen inte är lämpad för alla anställda och skulle behöva utvecklas för att gynna alla delar inom en organisation.

 • 2154.
  Westerlund, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Franzén, Julia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Vad attraherar kvinnliga IT-studenter vid val av arbetsplats?: En kvantitativ jämförande studie mellan män och kvinnors preferenser vid val av arbetsplats2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In today's labor market, it is important for organizations growth to both recruit and keep talented people and the understanding of what is decisive for a person when choosing where to seek employment, is therefore more important than ever. Although Sweden is ranked as one of the world's leading countries in terms of gender equality and IT is one of the country's largest professions, women only account for one-fifth of all those working in the profession. One reason why there is a lack of women in the industry, according to previous studies, may be that men and women´s preferences in choosing a workplace differ. Previous studies show that men and women have different preferences in choosing a workplace and it may be one of the reasons why they choose to work in different industries. Basically, we chose to investigate whether there are differences between men and women's preferences, which could be the reason for the lack of women working in IT in the automotive industry. In order to find out, we have investigated the preferences of men and women in the choice of workplace as well as the differences between men and women's perceptions of the automotive industry. A quantitative survey in the form of an inquiry was conducted and the results showed that the discrepancy between men and women's preferences is low and that prejudices such as previous research on women's relation to IT show are not fully correct.

 • 2155.
  Westerlund, Patrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Nieminen, Tapani
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Marknadskommunikation: Sinnesmarknadsföring inom klädbutiker beroende på om den är riktad mot män eller kvinnor2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom att tillämpa sinnesmarknadsföring i butikens marknadskommunikation så kan konsumenterna bli mottagliga för det budskapet som sänds ut till dem. Däremot är det få marknadsförare som idag arbetar aktivt med sinnesmarknadsföring. Detär en viktig del i att driva en butik då denna kommunikation kan vara en helt avgörande faktor i hur människan upplever butiken och produkterna. Syftet meduppsatsen är att analysera hur butikschefer tillsammans med medarbetarna arbetar med sinnesmarknadsföring samt hur konsumenterna påverkas av detta. Uppsatsens undersökning kommer att ge svar på hur olika marknadsföringssätt skiljer sig beroende på vem den riktar sig mot. Frågan som kommer att besvaras i uppsatsen är: Hur reagerar män och kvinnor på budskap som har till avsikt att påverkaderas sinnen?

 • 2156.
  Westin Kornblad, Birgitta
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Larm, Marita
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Pedagogers utsagor och resonemang om mötet med barn som är identifierade med språkstörning.2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En av skolans viktigaste uppgifter är att lära alla barn att läsa. Syftet med denna studieär att belysa och analysera pedagogers utsagor och resonemang om mötet med barn somhar identifierad språkstörning. Vi vill fånga vad som uppfattas vara av betydelse för attstimulera dessa elevers läsutveckling i årskurs 1-3. För att få svar på frågeställningarnahar vi använt oss av en kvalitativ metod med ostrukturerad intervju. I studien intervjuasfem pedagoger med erfarenhet av att arbeta med elever som har språkstörning.Resultatet visar att respondenternas uppfattning om vad som är av betydelse för attkunna stimulera dessa elevers läsutveckling är relationen till eleven, möta eleven pådess nivå, flexibilitet i organisationen, mängden erfarenhet, extern hjälp och samarbetemed föräldrar. Kartläggning hjälper dessutom pedagogerna att följa elevens individuellaläsutveckling och att organisera verksamheten därefter. Språkstörning påverkar elevensläsutveckling, på så sätt att varje nytt moment upplevs som svårt och svårigheternaföljer eleven under skoltiden. Elevens starka sidor och sinnen måste därför tas tillvara iundervisningen för att elever med språkstörning ska kunna tillgodogöra sig läsningbättre. Anpassad, strukturerad, lustfylld språkstimulans i varierande former och elevensegen motivation är av betydelse vid stimuleringen av språkstörda elevers läsutveckling.Grundläggande förutsättningar som pedagogerna framhåller i utsagorna är pedagogensbehov av information inför mötet med dessa elever, betydelsen av språklig medvetenhetoch föräldrars delaktighet.

 • 2157.
  Wetterström Stålarm, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jag nöjer mig med godkänt: En studie om elevers mål mot betyget A eller E2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien grundar sig i att undersöka varför vissa elever ”nöjer sig med godkänt”. Varför väljer vissa elever att sträva mot betyget E och andra mot A i samband med teoretiska prov? Fyra elever på ett yrkesförberedande gymnasieprogram har intervjuats i denna kvalitativa studie för att förstå vilka motivationsaspekter som kan påverka elever i sina studier. Resultatet visar bland annat att elever värderar betyg olika, någon elev tvivlar på sin förmåga att kunna prestera ett A, samt att eleverna påverkas av sina klasskamraters studiemotivation. I diskussionen påpekas värdet av feedback och att eleverna hellre bör berömmas för sina prestationer än för sina personliga egenskaper.

 • 2158.
  White, Stuart
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Narcissistic chief executive officers and corporate acquisitions: An upper echelons perspective2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur verkställande direktör narcissism påverkar organisationens strategiska beslut och utfall. Med förankring i idén att organisationen är en reflektion av sina ledare, teoretiserar jag för hur narcissistiska verkställande direktörer kan influera beslutsprocessen som leder till företagsförvärv. Vidare, genom att ta i beaktning IT bubblan och finanskrisen, inkorporeras forskning om merger waves i det teoretiska ramverket som en extern faktor vilket påverkar organisatoriska utfall. Med ett urval av 116 uppköp av 60 verkställande direktörer på publika företag i USA testas detta under perioden 1994-2017. Resultatet visar lite till ingen koppling mellan narcissistiska verkställande direktörer och företagsförvärv vare sig totalt, internationella förvärv eller genom mycket stora förvärv. Däremot visar denna studie en koppling mellan observerbara egenskaper såsom utbildning och ålder påverkar beslutet att förvärva företag. När urvalet 116 förvärv jämförs med ett generellt marknadsurval på 4379 förvärv, påvisas det en koppling till merger wave teori.

 • 2159.
  Wiberg, Gustav
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Open Source, Pedagogik och Teknik: rekommendation av pedagogisk OS-programvara2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att erhålla relevanta frågeställningar som ska utgöra engrund för att ge en rekommendation på en pedagogisk Open Source-programvara som stödjere-learning. En utvärderingsmodell skapas för att få fram ett relevant resultat baseras på svarenpå dessa frågeställningar. Utvärderingsmodellen tillämpas i en fallstudie för att visa enpraktisk användning av modellen. Det framgår vad som är relevant att tänka på vidinförskaffande av en Open Source-programvara som ska vara så pedagogisk som möjligt.

 • 2160.
  Wiberg, Olivia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Smedman, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Kvalitativ jämställdhet på ledande positioner: En studie om kvinnliga chefers ledarskap2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Bakgrunden till denna studie är att det än idag råder en kvalitativ ojämställdhet på ledande positioner. Trots att kvinnor har både förmågan och viljan att agera chefer så utgör de en minoritet på dessa positioner. Det finns därmed ett problem då företag inte tar tillvara på kvinnliga chefer och dess egenskaper i samma utsträckning som de gör med manliga chefer. Problemfrågan blir då varför kvinnor fortfarande utgör en minoritet bland chefer på ledande positioner.

  Syfte och metod: Syftet med studien är att skapa en djupare förståelse för egenskaper som utmärker ledarskapet hos kvinnliga chefer ur ett medarbetarperspektiv. Detta för att ge förslag på hur en verksamhet kan arbeta med att främja kvalitativ jämställdhet på chefspositioner. Metoden som använts för studien har varit en kvalitativ metod där data samlats in genom semistrukturerade intervjuer av kvinnliga chefers medarbetare på olika bankkontor i Västra Sverige.

  Empiri: Det empiriska resultatet har visat på indikationer hur medarbetare uppfattar sina chefer samt vilka egenskaper som speglar deras ledarskap. Resultatet visade att egenskaperna kunde delas in i tre områden av färdigheter som chefer bör besitta för att tillämpa ett ledarskap som anses fördelaktigt av medarbetare och som får dem att trivas i arbetet. Dessa är: personliga-, mellanmänskliga- och grupporienterade färdigheter som består av en mängd egenskaper.

  Analys: Analysen har visat att det finns både likheter och skillnader mellan denna studies resultat och tidigare studiers resultat. Dessa likheter och skillnader har möjliggjort att studiens syfte och problembakgrund besvarats.

  Slutsats: Slutsatsen av studiens resultat visar att det är viktigt att verksamheter arbetar för en kvalitativ jämställdhet då resultatet visade att de kvinnliga cheferna tillämpar ett effektivt ledarskap som utgörs av en kombination av både manliga och kvinnliga ledaregenskaper, en så kallad “dubbelkombination”, vilket därmed indikerar att kvinnor kan likaväl som män agera chefer. 

 • 2161.
  Wickelgren, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  En skiss över Volvos historia2011Ingår i: Volvo i våra hjärtan - hur skall det gå?: En närdiskussion om "nationalklenoden" Volvo / [ed] Sten Jönsson & Mikael Wickelgren, Malmö: Liber, 2011, s. 30-62Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 2162.
  Wickelgren, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Varumärket Volvo2011Ingår i: Volvo i våra hjärtan - hur skall det gå?: En närdiskussion om "nationalklenoden" Volvo / [ed] Sten Jönsson & Mikael Wickelgren, Malmö: Liber, 2011, s. 86-114Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 2163.
  Wickelgren, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Cäker, Mikael
  University of Gothenburg, Sweden / Trondheim Business School, Norway.
  How incentive systems arrived in Sweden: a tale of travelling ideas and ghost myths in action2018Ingår i: International Journal of Management Concepts and Philosophy, ISSN 1478-1484, E-ISSN 1741-8135, Vol. 11, nr 1, s. 67-81Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes and explains how and why incentive systems began spreading in Sweden, despite the differences between the dominating business values in the USA (where incentive systems originated) and Sweden. A ghost myth in Sweden’s national business system explains why it happened when it did. Theories on travelling ideas underemphasise the fact that organisations/countries hold varying and competing ideas of suitable practices at the same time. Ghost myths are important alternative concepts which are activated when contextual circumstances arise for a shift in practices. This research is based on a hermeneutic and qualitative approach using texts and interviews and it highlights the role of ghost myths in terms of how ideas travel and how they are translated in different contexts.

 • 2164.
  Wickelgren, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Cäker, Mikael
  School of business, economics and law, University of Gothenburg.
  The infusion of incentive systems in Sweden - translating ideas from one context to another2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 2165.
  Wickelgren, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Personalledning i detaljhandeln: Ledarskap och medarbetarskap i svenska butiker2012Rapport (Refereegranskat)
 • 2166.
  Wickerath, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Definitions of an intangible asset: in context with HGB, IFRS and US-GAAP2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

   

   

  This Bachelor thesis deals with the definition of Intangible Assets in the context of

  financial reporting. The purpose is to integrate intangible assets into the balance

  sheet. After a thorough analysis of the ongoing research shows that there is general

  consensus concerning intellectual property, and general confusion concerning

  knowledge, information and organization capital. Some have what it takes to enter

  balance sheets, while others still lack a holistic concept that is generally accepted

  and fulfils the demand of accounting. Neither of them is reported according to the

  presently available and established knowledge. This thesis shows that a prerequisite

  for an improved reporting is the consequential extension of accounting principles for

  intangible assets. The fact that the term “intangible asset” became a gathering of all

  possible intangible phenomena demands counter-actions. One of its reasons is the

  demand for the measurement of relative performances of intangible assets. This

  thesis shows that reporting absolute figures for intangible assets does not stand in

  contrast with this, but can deliver the necessary data set for a holistic analysis that

  also deals with intangible assets.

   

   

 • 2167.
  Widell, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hanna, Tornblad
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Education is the key of life": A Minor Field Study about the discourses of parental involvement in two Tanzanian primary schools2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In Tanzania, the enrolment in school is high but the students’ performance is in general low. Parents are seen as important agents to provide students with opportunities to succeed in school. It is therefore of interest to investigate what is being said about parental involvement (PI) in the Tanzanian school. The aim with this study is to identify and analyse common assumptions about PI in the context of the Tanzanian primary school. We had the opportunity to travel to Tanzania for eight weeks to investigate this. Qualitative semi-structured interviews with eight parents and two teachers about PI were carried out in two rural villages. Questions to the parents about their perception of education were furthermore asked in order to achieve a background for their statements about PI. The study is based on a discourse analytical approach, meaning that the result was obtained through identifying discourses by analysing the respondents’ statements. The analysis resulted in five discourses: Education for the future, PI as a resource, PI as pressures from teachers, PI as a lack of education and PI as paying attention to children’s education. The contents which fill the discourses are discussed in relation to the context of the study as well as perception of the relationship between home and school. The parents in this study value education highly and their involvement is mostly about contributing with financial support. Yet, the teachers are demanding a higher involvement from parents. The low socioeconomic background is a barrier for many parents to become involved. A conscious effort, aimed at getting parents more involved, is needed in order to increase the children’s academic performance.

 • 2168.
  Widsing, Veronica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Grundell, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Pedagogers användning av verktyget pekplattan i förskolan: Pekplattan som stöd för barns språkutveckling2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Tekniken är en stor del av alla barns vardag i samhället, detta ger oss därför ett ansvar att ge barnen möjlighet att utforska och experimentera med IT-verktyget pekplattan för att kunna stimulera barns språkutveckling i deras tidiga år. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010) står det skrivet att förskolan ska främja barns utveckling inom enkel teknik i vardagen (a.a).

  IT-utvecklingen är i ständig rörelse framåt, hela tiden upptäcks nya fantastiska användningsområden kring de IT-verktyg vi använder oss av idag. Tekniken är här för att stanna! Hur kan vi delge vår kunskap till barnen inom användningsområdet pekplattan när det gäller barns språkutveckling?

  Syftet med studien är att undersöka hur pekplattan används i förskolans verksamhet för att främja barns språkutveckling. I studien belyser författarna hur pedagogerna använder sig av pekplattan som ett verktyg när det gäller att främja barns språkliga utveckling.

  Denna studie är kvalitativ då författarna har gjort egna analyser och tolkningar utifrån observationer, samt att författarna belyser pedagogernas syn och tankar hur de använder pekplattan genom intervjuer. Elva pedagoger på tre olika avdelningar har intervjuats och sex observationer har genomförts.

  Resultatet visar på hur pedagoger använder sig av pekplattan för att främja barns språkliga utveckling. De frågeställningar som är aktuella i studien besvaras genom respondenternas intervjusvar samt de genomförda observationerna.

  Diskussionen innefattar författarnas egna tankar om pedagogernas förhållningssätt till IT-verktyget pekplattan. Den framtagna teorin i studien diskuteras och knyter an till studiens syfte samt frågeställningar.

 • 2169.
  Widéll, Maja
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lundberg, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Konflikter i arbetslag: En studie kring hinder och möjligheter i förhållande till lärarrollen2008Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Studien behandlar, genom en kvalitativ ansats, de uttryck lärare har kring konflikter i arbetslag som en möjlighet respektive ett hinder i förhållande till lärarrollen. Vidare är studiens mål att skapa förståelse för konflikternas betydelse för lärarrollen. Kvalitativa intervjuer genomfördes individuellt med verksamma lärare inom årskurserna 3-6, vilka representerar tre skilda skolor inom samma kommun.

   

  Under lärarutbildningen har området konflikter främst behandlats ur ett elevperspektiv. Genom att vistas inom skolans värld har dock studiens författare uppmärksammat att konflikter även är vanligt förekommande bland lärare, där effekterna på olika sätt påverkat yrkesutövningen. I sammanhanget bildades ett intresse kring området, med utgångspunkt i huruvida konflikter verkar som en möjlighet, respektive ett hinder för lärarrollen.

   

  Resultatet av studien visar att konflikter i arbetslag uttrycks både som en möjlighet, respektive ett hinder, för lärarrollen. Konflikternas hanterande beskrivs vidare som avgörande för huruvida de betraktas. Lärarens erfarenhet, inställning och kunskap kring konflikter i arbetslag betonas som en central del för konflikternas utfall. Lärarna uttrycker konflikter i arbetslag främst som en negativ företeelse för lärarrollen. Svårigheter som kan uppstå avser samarbete, bristande engagemang, lärarens hälsa samt avstannande i lärarrollens utveckling. I sammanhanget visar studiens resultat dock även på möjligheter i samband med konflikter i arbetslaget som berör ökad kreativitet, ett mer framgångsrikt samarbete samt ett förbättrat utvecklingsarbete.

 • 2170.
  Wikström Bennulf, Christer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Larsson, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Infärgningens nyanser: Tolkningar av infärgning vid kärn- och karaktärsämnen på gymnasiet ur ett lärarperspektiv2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka de möjligheter respektive svårigheter sex behöriga karaktärs- och kärnämneslärare på en gymnasieskola upplever med infärgning i undervisningen.

  Studien är kvalitativ och inleddes med en pilotundersökning och följdes därefter av sex intervjuer med gymnasielärare som alla har erfarenheter av yrkes- och studieförberedande program.

  Teorin som valts att koppla till består av en definition av vad infärgning innebär, sätt att se kunskap på samt studier där teori integrerats med praktik i undervisningen.

  Resultaten tyder på att en stor svårighet för lärare som arbetar med infärgning är att enas om en gemensam uppfattning om infärgning. Stora faktorer för denna kollektiva förståelse är samarbete och planering. Vidare kan förändringar av lokaler och scheman förbättra situationer då samarbetet inte fungerar. Detta innebär bland annat att skolans organisation bör ta ett större ansvar för att följa upp arbetet med infärgning. Resultaten av studien visar att lärarna anser att infärgning kan innebära att elever ser ett större samband och i längden lär sig mer.

 • 2171.
  Wikström, Niclas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Sjöholm, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Välj rätt känd profil: En studie inriktad på kapitalvarubranschen. Företagens användning av marknadsföringsmetoden Celebrity endorsement, tillsammans med kundernas uppfattning.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2172.
  Wilbert, Julieta K. W.
  et al.
  Federal University of Santa Catarina, Brazil.
  Durst, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Federal University of Santa Catarina, Brazil.
  Selig, Paulo M.
  Federal University of Santa Catarina, Brazil.
  Unlearning at the Individual Level: An Exploratory Case Study in a High Power Distance Country2018Ingår i: Journal of Innovation Management, ISSN 1000-324X, E-ISSN 2183-0606, Vol. 6, nr 3, s. 17-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents a case study that addresses factors that influence unlearning at the individual level. These factors were studied in a public sector organization located in a country characterized by high power distance. The case organization went through a change process of a daily routine caused by the introduction of a new technology. Data were collected through semi structured face-to-face interviews with shop floor agents in the state of Santa Catarina/Brazil. The results highlight the strong influence of the support of formal leaders on the unlearning process of individuals, suggesting that managers operating in a high power distance environment have to make bigger efforts compared to their counterparts in small power distance settings to promote unlearning processes of employees. The study advances the limited body of knowledge regarding unlearning in general and unlearning at the individual level in particular. It also stresses the influence of the national cultural dimension on the unlearning process of individuals.

 • 2173.
  Wilhelmsson, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Varumärkens påverkan av konkurrensmedel: hur påverkar valet av konkurrensmedel butikens arbete med att förstärka varumärket?2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I dagens samhälle har varumärken kommit att spela en allt mer betydelsefull roll för konsumenten. Vi exponeras för dem dagligen och det är därför näst intill omöjligt att inte påverkas av dem. Ett varumärke innebär inte enbart ett namn på en produkt utan även dess identitet, det vill säga de mervärden, värderingar samt uppfattningar som varumärket medför. I och med företagens ökade marknadsföringsåtgärder har det blivit svårare att kunna urskilja sig ifrån mängden. Det har därför blivit allt viktigare att kunna positionera sig på marknaden genom att skapa differentierade produkter för att kunna synas i mängden och nå ut till konsumenten. Genom att ha ett väl genomarbetat varumärke och en bra positionering kan företaget finna sin unika position på marknaden och därigenom skapa en plats i kundens medvetande. Butikerna utsätts alltså för en allt mer konkurrenskraftig marknad där detta arbete blivit allt viktigare att granska och utveckla. Undersökningen syftar till att beskriva hur butiker arbetar med att förstärka sitt varumärkes identitet samt positionering. Jag vill utreda hur det faktiska arbetet ser ut och hur detta arbete påverkas av de olika konkurrensmedel butiken har valt.

  Samtliga undersökta butiker har en unik varumärkesidentitet och arbetar på olika sätt med att förstärka sitt varumärke samt sin position. En av de intervjuade butikerna är Din Sko som just nu genomgår en förändring av sin positionering där de vill öka modegraden samt förbättra kvaliteten på produkterna. En strategi har därför utvecklats för att kunna bli allt mer konkurrenskraftiga, bland annat genom att förändra sina marknadsföringsåtgärder. De andra butikerna vars butikschefer har intervjuats är Hemköp, Pressbyrån samt ICA Maxi. De tre olika kedjorna har väl inarbetade varumärken och arbetet med att förstärka dem sker till stor del genom att trycka på de egenskaper de redan besitter samt ständigt utveckla och förbättra dem. För samtliga butiker som ingår i undersökningen påverkas arbetet med att förstärka sina varumärken på olika sätt av de konkurrensmedel de valt. Ett av Din Skos främsta konkurrensmedel är priset vilket försvårar deras arbete med att genomföra en förändring då detta är kostnadskrävande men får ändå inte påverka prisnivån i någon större bemärkelse. Hemköp och Pressbyrån satsar på konkurrensmedel som kräver stora resurser vilket kräver en relativt hög prisnivå på sortimentet. Detta kompenseras genom att butikerna ständigt måste påvisa på sin varumärkesidentitet och dess egenskaper för att kunderna ska tycka att det är värt att lägga några kronor extra för att handla i de båda kedjorna. ICA Maxi satsar på flera konkurrensmedel vilket gör att höga förväntningar skapas. För att behålla kundernas lojalitet måste företaget ständigt förbättra det svåra arbetet med att uppfylla dessa förväntningar.

 • 2174.
  Williams, Christopher
  et al.
  Durham University Business School, Durham, United Kingdom.
  Durst, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Exploring the transition phase in offshore outsourcing: Decision making amidst knowledge at risk2019Ingår i: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 103, s. 460-471Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We explore the transition phase in information system (IS) offshore outsourcing, focusing on ongoing decisions made in a client-vendor arrangement and the implications these decisions have for knowledge at risk. Drawing on time-compression and knowledge at risk literatures we argue that firms will need to make ongoing transitional decisions over time as knowledge intensive work is increasingly handed over from client to vendor. We conduct a longitudinal exploratory case study of a strategic development project transitioned from a European client to a company in India over a 4-year period. Analysis indicates: (1) four distinct phases of the transition: penetration, embedment, ramp-up and stabilization; (2) how transitional decisions and knowledge at risk vary across these phases. Results from the longitudinal approach have implications not only for understanding the ‘what’ and ‘how’ in IS offshore outsourcing but also for a deeper insight into the ‘when’ question.

 • 2175.
  Windhaber, Kevin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  How interactive storytelling in a digital role-playing game can improve the learnability of Japanese Kanji2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This work explores the possibility of Interactive Storytelling being able to mediate meanings of Chinese Characters used in the Japanese language, or kanji, and successful learning foundations of kanji. A great inspiration for this work was Dr. James Heisig and his series of books “Remembering the Kanji”. The advanced learning principles he proposed were used as a foundation to create an interactive storytelling experience prototype to test if students were able to pick up on said learning strategies and also meanings of kanji. Furthermore, to ensure didactical correctness of the software teachers of Japanese and Japanese studies were asked as well to participate in the test phase with the request for didactic feedback. The obtained results showed that learnability was improved, speaking for the future prospects of this project.

 • 2176.
  Winkler, Philip
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Komayesh, Nadia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ledning och styrning av tvärfunktionella managementteam: En fallstudie som söker att förstå införandet av tvärfunktionella team som organisatoriska utmaningar2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kostnaden för hälso- och sjukvård i Sverige uppgår årligen enligt Statistiska centralbyrån till drygt 230 miljarder kronor vilket kan anses vara mycket. Den svenska hälso- och sjukvården är viktig för samhället och således blir de interna förhållandena och processerna viktiga för de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Denna fallstudie har genom två delstudier undersökt en större hälso- och sjukvårdsorganisation som för drygt 1,5 år sedan genomförde en omorganisering. Specifikt har studien undersökt stödfunktionernas teamarbete och syftar till att öka förståelsen för hur teamens nya organisation teoretiskt kan förstås. Vidare syftar studien till att söka förståelse för hur arbetet som teamen bedriver upplevs fungera och tas emot. I delstudie ett intervjuades 12 medarbetare och chefer och i delstudie två insamlades en webbenkät ifrån 10 verksamhetschefer. Empirin har analyserats tematiskt och visade bland annat att den struktur som teamen verkar inom bättre kan förstås som en matrisorganisation med tillhörande utmaningar. Vidare är några av slutsatserna att den interna kontrollen var bristfällig och att både medarbetare och chefer gavs föga möjligheter till att i förlängningen utveckla ett ansvarsfullt arbetssätt. Diskussion om vad som kan utvecklas har redogjorts. Förslag på framtida forskning är att jämföra planerad- och upplevd styrning med faktisk produktivitet.

 • 2177.
  Wintner, Birgit
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap.
  "Night, night, sleep tight": Effects of exercise and light on sleep physiology2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2178.
  Wirén, Klara Li
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Shahine, Berola
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Svenska konsumenters förtroende till okända nätaktörer: Konsumenters beteende och erfarenheter gällande näthandel2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Med hjälp av digitalisering och IT-utvecklingen har både marknadsförare och svenska konsumenter större valfrihet och möjligheter gällande försäljningskanaler och konsumtion. Med denna utveckling har det även skapats utmaningar för såväl marknadsförare som konsumenter. Å ena sidan behöver marknadsförare kunna erbjuda konsumenter försäljning via olika kanaler såsom fysiska butiker och nätbutiker, å andra sidan behöver konsumenter vara aktiva informationssökare och fatta många beslut som exempelvis pålitlighet gällande val av nätaktörer och deras erbjudanden. Enligt en undersökning, som genomförts av Kreditor, vill konsumenter överlag ha säkerhet och trygghet gällande konsumtion via internet (Dagens Handel 2007). Man kan tyda att näthandel kan innebära risker. Trots detta verkar näthandel fått fotfäste på den svenska marknaden och denna typ av konsumtion verkar bli allt vanligare bland svenska konsumenter (PostNord 2017 & Statistiska Centralbyrån 2017).

  Vår studie baseras bland annat på teorier inom konsumentbeteendevetenskap och olika marknadsföringsstrategier. För att få djupare kunskap om vad som gör att svenska konsumenter handlar i allt större utsträckning via nätet har vi genomfört en enkätundersökning gällande svenska konsumenternas åsikter kring näthandel, hur ofta de handlar och vilka faktorer som ligger bakom deras val av okända nätaktörer. Enkäten redovisar bland annat att positiva erfarenheter och att imitation driver svenska konsumenter till att vilja handla via internet. Faktorer som skapar förtroende och viljan att handla hos okända nätaktörer är olika betalningsalternativ, konsumentskydd, omdömen och rekommendationer från andra konsumenter och att företag använder sig av multikanalförsäljning såsom fysisk- och nätbutik. I vår undersökning fann vi att förtroende bland svenska konsumenter uppstår av konsumenterna själva och detta grundas på marknadsföringsstrategier såsom mun till mun metoden och principen om sociala bevis. Vi fann även att konsumenter verkar vara aktiva informationssökare gällande handel hos okända nätaktörer.

 • 2179.
  Wolmar, Andreas
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Carlsson, Wictoria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Samverkan mellan förskola och skola: Lärarperspektiv på överlämning av barn mellan verksamheterna2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att presentera förskollärares och lärares syn på vad som kännetecknar samverkan och dess betydelse mellan förskolan och skolan vid överlämningen av barn mellan verksamheterna. Den belyser även den pedagogiska dokumentationens betydelse för förskolans och skolans arbete med barnets utveckling. Studiens syfte uppkom ur teoretiska problem när det beror samverkan mellan förskola och skola, där den pedagogiska dokumentationen torde vara av betydelse för barnets utveckling. Utbildning och våra erfarenheter har också under åren gett ett intryck om att samverkan mellan verksamheterna visats sig vara en brist och att dokumentationen inte har använts på ett sätt som utvecklat barnet vidare.

  Studien är kvalitativ och genomförandet av intervjuerna skedde med hjälp av strukturerade intervjufrågor. Studien baseras på fem intervjuer, tre förskollärares och två lärare i skolan. Förskolorna och skolorna kommunalt drivna inom samma kommun. Resultatet visade på, enligt respondenterna, att samverkan har en stor betydelse inom verksamheterna vid överlämning av barn samt att vårdnadshavarna har en betydande roll för den pedagogiska dokumentationens vikt vid överlämningen. Sekretess och tystnadsplikt är av betydelse när dokumentationen överlämnas till skolorna. Yrkesetiska principer och normer vid samverkan, som till exempel trygghet, ses vara nödvändiga att beakta för barnen när de börjar skolan.

  Diskussionen berör samverkans betydelse, vilket framställs som en förhoppning och förberedande process som gynnar och främjar barnets fortsatta utveckling och trivsel. Studiens diskussion relateras till tidigare forskning och gällande styrdokument för förskola och skola. Samverkan som en röd tråd och organiseringen för att knyta nya vänskapsband lärare och barn emellan diskuteras då det enskilda barnet inte alltid är utgångspunkten. Skolan vill föra in förskolans pedagogik för att ta del av varandras erfarenheter, vilket uppmärksammas som en intressant diskussionsfråga.

 • 2180.
  Woolfson, Charles
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Fudge, Judy
  University of Kent, UK.
  Thörnqvist, Christer
  Linköping University, Sweden.
  Migrant precarity and future challenges to labour standards in Sweden2014Ingår i: Economic and Industrial Democracy, ISSN 0143-831X, E-ISSN 1461-7099, Vol. 35, nr 4, s. 695-715Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Fears of a ‘race to the bottom’ in labour standards may have been overstated. Nevertheless, using Sweden as a case study, it is argued that the diminished capacity of trade unions to defend labour standards following the Laval judgement of the European Court of Justice, together with a decline in trade union density, a limited remit of enforcement authorities and recent changes to the Swedish labour migration regime, may have detrimental impacts on labour standards, particularly in low-skill low-wage occupations. In combination, these developments are creating new spaces for migrant precariousness within the context of a formerly well-regulated Swedish labour market model.

 • 2181.
  Wu, Yifan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Varumärkesplacering i digitala spel: Inverkan av interaktiv belöning och bestraffning på spelarens inställning till och minnesbilder av varumärken2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varumärkesplacering i digitala spel i samband med belöning och bestraffning harundersökts i denna studie. Resultat från tidigare studier på varumärkesplacering i spelanvändes i utformningen av undersökningen. Tidigare undersökningar av belöningoch bestraffning och dess inverkan på minnet studerades också. Detta kan vara förstagången som varumärkesplacering i digitala spel undersöks i samband med interaktivbelöning och bestraffning.Två versioner av spelet Supertuxkart skapades för undersökningen; den ena medbelönings- och bestraffningsåterkoppling och den andra utan. Deltagare från Kina ochSverige medverkade i experimentet.Undersökningen visade att varumärken med belöning eller bestraffning har tydligaeffekter på deltagarnas memorering av varumärken. Detta verkar gälla oberoende avdeltagarnas kulturella bakgrund, genus eller erfarenhet av digitala spel. Resultatetvisade även att bestraffning inte nödvändigtvis leder till en negativ inställning hosdeltagarna i samband med varumärkesplacering. Vidare studier behövs för att bättreförstå inställningsförändring i detta sammanhang.

 • 2182.
  Wänegård, Annica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde.
  Nordén, Olof
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde.
  IKT som pedagogiskt verktyg: - en studie om lärares användning av IKT i undervisningen2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   

  The purpose of this study is to investigate the attitude to and experience of information and communication technology (ICT) in teachers teaching and what motivates them.

   

  The study is qualitative and its research material is based on interviews. There are eight interviews and they where carried out at one school with a stated IT profile and at another school without a stated IT profile. The two schools are located in different municipalities, but both are secondary schools.

   

  The result shows that there are differences in attitude between the two schools. The school with a stated IT profile seems to have a more open mind of using ICT when teaching, but both schools sees the lack of availability as one of the main hindrance for using it. None of the participating teachers saw themselves as controlled to use ICT in their teaching. Neither did the guiding principles from The National Agency for Education about using ICT affect their teaching.

 • 2183.
  Wåtz, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Introduktionsdesign: en tutorial till Dreamlords - The Reawakening2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  I denna reflekterande rapport beskrivs processen av arbetet med att skapa en introduktion till spelet Dreamlords the Reawakening (vidare benämnt som Dreamlords). Verket består av ett designdokument (se bilaga), tre spelbara uppdrag samt en serie texter som syftar till att instruera spelaren om hur Dreamlords går till. Inledningsvis ges en bakgrund till Dreamlords historia, genre och målgrupp samt syftet med verket och de mål som har satts upp. Rapporten beskriver sedan förarbetet, planeringen, designdokumentet och det praktiska arbetet. En reflektion kring de val som gjorts under framställandet av verket belyser sedan den kreativa processen. Slutsatsen som presenteras i rapporten är att de arbetsmetoder som använts i framtagandet av introduktionen till Dreamlords har fungerat väl och resulterat i en godtagbar slutprodukt.

 • 2184.
  Xiao, Shengting
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Zhang, Jingyu
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Research on Agricultural Insurance Modes in China2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The agriculture is the basic industry of national economy, and as it has the characteristic of feebleness, its development requires the safeguard and support of many kinds of mechanisms. The agricultural insurance has a great significance for avoiding the risk during agricultural production and promoting the rural economy. But at present the demand and supplies of the agricultural insurance are both dispirited, and the status quo of development is not very atisfactory in China. Therefore, develop Chinese agricultural insurance is significant and urgent all the time.

  Although Chinese government has done a lot of innovations and experiments in some places, the agricultural insurance market is still dead-alive in China. This thesis constructs the research from the point of the present situation of the agricultural insurance, studies and compares the data of agricultural insurance modes in Shanghai, Xinjiang and Heilongjiang in the way of using the real diagnosis, thus to propose the new viewpoint on the mode of the agricultural insurance’s present stage which is used to anticipate the future of the agricultural insurance in the end.

 • 2185.
  Xu, Michelle
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Karlsson, Therése
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Upplevd marknadskommunikation och relation genom sociala medier2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den studie är att få en djupare förståelse för hur den förändrade kommunikationsmöjligheten via Facebook upplevs av kunder och företag inom dagligvaruhandeln. Vidare är syftet att också få en djupare förståelse för hur dessa upplevelserpåverkar relationen mellan kund och företag inom dagligvaruhandeln.

  Studien bygger på både en kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod. Undersökningen har genomförts med både enkät och intervjuer, på två företag och 17 kunder.

  Resultatet är endast baserat på två svenska dagligvaruhandelsföretag och desskunder. Studien går inte att generalisera eftersom det är för få komponenter som undersökts.

  Både kunder och företag är överens om att företag ska ha Facebooksidor, och det ärviktigt att företagen är aktiva på dessa. Däremot är de inte överens om vad huvudsyftet med Facebooksidorna faktiskt är, företagen respektive kunderna har olika önskemål. Båda tror att Facebooksidan kan bidra till en ökad relation men om det i praktiken gör det, varierar pågrund av personliga upplevelser och åsikter.

  Resultatet är endast baserat på två svenska dagligvaruhandelsföretag och dess kunder. Studien går inte att generalisera eftersom det är för få komponenter som undersökts.

 • 2186.
  Yngvesson, Anna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Levander, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Representation av transpersoner i spelsammanhang: En studie om HBTQ-personers upplevelse av transkaraktärer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det råder en brist på transkaraktärer i spel och dessa efterfrågas ständigt av transpersoner. I denna studie har vi skapat 5 transkaraktärer med både grafisk gestaltning och exempelscen från det påhittade spelet för varje karaktär. Dessa visades sedan för 6 respondenter som identifierar sig inom HBTQ-spektrumet och deltagarnas uppfattning om karaktärerna diskuterades. Resultatet visar att samtliga karaktärer utom en ansågs vara positiv representation i spel, då dessa inte fokuserar på negativa stereotyper som transpersoner får utstå. Som slutsats kan vi konstatera att så länge karaktärerna behandlas med respekt vill respondenterna främst ha fler karaktärer, oavsett personlighet och utseende. Det finns dock vissa aspekter i skapandet av transkaraktärer som bör tänkas över, då de kan påverka synen på transpersoner negativt, men som respondenterna ponerade kan vara gynnande för transpersoner själva att se i spel. Det blir alltså en balansgång över vad som transpersoner själva vill se och vad som transfober kan använda som argument mot den marginaliserade gruppen.

 • 2187.
  Yue, Xiabin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Xing, Bo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  The impact of R&D intensity on the volatility of stock price: A study of the Swedish Market during year 1997-20052007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This thesis investigates the theoretical and empirical relationships between a firm’s R&D investment intensity and the systematic risk of its common stock in Sweden. This is done by examining 38 Swedish firms between 1997 and 2005. An overlapping set of 5-year window is chosen to apply to calculate the variables of the samples.

  In this thesis, three factors are introduced as a proxy of main constituents of systematic risk: intrinsic business risk, degree of financial leverage and degree of operating leverage. And we use these three constituents to analysis the relationship between R&D investment and systematic risk.

  The results from Monte Carlos simulations and correlation analysis of our sample show that, in Sweden, firms with higher R&D intensity do face higher stock price volatility in the stock market. At the same time, we attempt to test the relationship among R&D and systematic risk’s three constituents, but find that R&D intensive firms have more financial leverage which is opposite to our expect, which might due to the shortage of data and limitation of our sample selection, and R&D intensive firms do not have obvious relations directly with intrinsic business risk, degree of financial leverage or degree of operating leverage.

 • 2188.
  Yüksel, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Nilsson, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Mobbning: - Förväntningar på skolan ur ett föräldraperspektiv2009Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att synliggöra några föräldrars förväntningar på skolans ansvarstagande när deras barn hamnar i en situation som resulterar i mobbning. Studien syftar också till att lyfta fram föräldrarnas tankar och förväntningar kring samarbetet mellan hem och skola i detta avseende. Definitionen av mobbning som ligger till grund för denna studie är: när någon eller några vid upprepande tillfällen blir utsatta för någon form av kränkande behandling. Olika variationer av mobbning tas upp för att ge en bakgrund till vad mobbning kan innebära. Studien har gjorts genom en kvalitativ undersökning med sju intervjuer med föräldrar till barn i åldrarna 6-12 år. Resultatet av studien visar att föräldrarna har höga förväntningar på ett väl fungerande samarbete mellan hemmet och skolan. Det visade sig också att föräldrarna förväntar sig att skolan på något sätt markerar att mobbning inte får förekomma. Vidare önskar även föräldrarna att någon form av åtgärd samt uppföljning sker vid en mobbningssituation. Slutsatsen av studien är att, engagemang, tillgänglighet och samarbete är viktiga delar som föräldrarna förväntar sig från skolan om en mobbningssituation uppstår.

 • 2189.
  Yüksel, Simon
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Sedin, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Extern ekonomisk kompetens: Familjeföretag och anlitandet av extern ekonomisk kompetens2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskningen om familjeföretag är relativt omfattande. Men det finns fortfarande många frågor som är obesvarade. En viktig fråga som berör familjeföretags utveckling är viljan att ta in extern kompetens inom ekonomiområdet. Det kan röra sig om tjänster såsom ekonomichef, controller eller redovisningekonom. I detta arbete har vi försökt besvara frågan om varför ledningen i familjeföretag väljer att ta in extern kompetens inom ekonomi. Teorin för fram att familjeföretag i det längsta drar sig för att ta in extern kompetens till förmån för den egna familjens medlemmar. Slutsatserna man kan dra efter att ha utvärderat svar från åtta familjeföretags VD:ar samt externt tillsatt personal inom ekonomi är att de till största delen ser mycket positivt på tillsättandet av extern personal inom ekonomi. De flesta för fram åsikten om att utan att tillsätta extern personal hade bolagen i fråga inte kunnat utvecklas så framgångsrikt som de har gjort. De ser extern personal inom ekonomiområdet som en styrka med avseende på de nya kunskaper, erfarenheter och kompetenser som kommer företagen till del. Det många pekar på i intervjerna är att man får in en person som kan komma med andra lösningar på problemen än de konventionella, men även en mindre känslosam attityd till familjeföretagets affärer, vilket kan vara en klar fördel. Nya synpunkter och kunskaper kommer företaget till godo. Dock är den personliga dynamiken med den externa kompetensen av stor vikt för företagen i undersökningen, man bör passa in i företagsandan samt vara lätt att ha att göra med, men ända ha integritet. Nackdelar som man har pekat på är till exempel om den externt tillsatte experten eventuellt slutar sin tjänst eller manipulerar bokföringen.

  Med tanke på alla de lagar och regelverk som styr företagens vardag krävs en hel del specialistkunskap inom ekonomiområdet, särskilt inom koncernredovisning, beskattning, bokslut och årsredovisning. Dessa kunskaper kan i ett fåtal fall tillgodoses av familjemedlemmar, men i de allra flesta företag är det kompetens man måste få in i företaget utifrån.

  Vi anser att vår undersökning har gett oss svar på de frågor som vi hade ställt upp angående familjeföretags syn på att anlita extern kompetens inom ekonomi. Nämligen att familjeföretag som vill utvecklas vinner mycket på att anlita extern kompetens inom ekonomi. Inte bara ekonomiskt utan även på många andra områden.

  Nyckelord: Familjeföretag, Extern ekonomisk kompetens, Bolagsstyrning, Familjeföretags komplexitet, Successionsplanering. 

 • 2190.
  Zafran, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Mohlin Z, Emmelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tillbaka till samhället: En undersökning av unga vuxna deltagare i verksamheten Catch Up2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fokuset i denna uppsats ligger på att undersöka hur vilken roll Catch Up spelar för de unga vuxnas återintegrering i samhället via studier och arbete. Studien vill vidare undersöka om större förmåga att integrera sig i samhället stärker deltagarens egen roll i samhället, ändrar dennes attityder mot sig själv och andra samt ökar kommunikationsförmågan. Genom denna studie hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse av de socialpsykologiska problem som de unga vuxna deltagarna i Catch Up upplever samt kunna förklara de problem mekanismer som försvårar unga vuxnas integrering i samhället. Verksamheten Catch Up ligger i Skövde kommun och är en del av socialtjänsten. Verksamhetens mål är myndighetssamverkan kring unga vuxna i åldrarna 18-29. För att delta i verksamheten ska individen vara beroende av försörjningsstöd samt ha ett hinder av någon form, t ex. psykisk ohälsa. Uppsatsen utgår från den symbolisk interaktionistiska traditionen med inslag av teorin om symboliskt kapital. Tillvägagångssättet har en kvalitativ grund med semistrukturerad intervju, där åtta deltagare på Catch Up intervjuades. Resultatet visade att uppmärksamheten individerna får från Catch Ups personal gör att de kan ändra sin attityd gentemot sig själv och samhället till mer positivt. Dessutom ökar och effektivera de sin kommunikationsförmåga samt skapar en större tillit till sin sociala kontext.

 • 2191.
  Zaher, Fadi
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Evaluating Asset-Pricing Models in International Financial Markets2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis consists of three empirical studies on asset-prices in international financial markets. The purpose is three-fold. First, to evaluate whether good predictions of economic variables may be obtained by pooling information from a broad group of financial variables. Second, to formulate asset-pricing models from seven established stock markets. Third, to evaluate the asset-pricing models in the presence of short-sales.

  Chapter 2 applies a large data set, consisting of 167 monthly time series for the UK, both economic and financial, to simulate out-of-sample predictions of industrial production, inflation, three-month Treasury-Bills and other variables. Fifteen dynamic factor models that allow forecasting based on large panels of time series are considered. The performances of these factor models are then compared to the following competing models: a simple univariate autoregressive, a vector autoregressive, a leading indicator, and a non-expectational Phillips curve models. The results show that the dynamic factor models outperform the competing models in forecasting at 6-, 12-, and 24-month horizons. Two main findings are highlighted. First, the financial markets have a predictive power in terms of economic activity. Second, for some variables, the dynamic factor model appears to be more reliable than other competing models.

  In an attempt to analyze the equity premium puzzle and the risk-free rate puzzle, Chapter 3 compares different asset-pricing models within an international framework. To do so, it evaluates the performance of the following models: time separable-constant relative risk aversion, internal habit, external habit with externality, external habits which yield a constant risk-free rate, adaptive learning with constant gain, and state non-separability. The data are from seven industrialized countries, namely the United States, Canada, Japan, the United Kingdom, France, Denmark, and Sweden. Regarding empirical evidence, this thesis uses the Hansen-Jagannathan approaches to impose volatility restrictions on the asset-pricing models. The time-separable, adaptive learning and external habit models fail, and the evidence favors the internal habit persistence model. However, success is limited to some countries and to the equity premium puzzle rather than the risk-free rate puzzle. Finally, the state-non-separable specification consistently resolves the equity premium puzzle for all the countries.

  Chapter 4 analyzes the effect of market frictions on the equity premium puzzle. Indeed, in the standard asset-pricing model with time-separable preferences, the volatility of the intertemporal marginal rate of substitution is too low for plausible values of risk aversion to be consistent with consumption and asset return data. Following this, the Hansen-Jagannathan method is applied to evaluate the equity premium puzzle for the UK in two directions. First, the time-separable model, the internal and the external habit formation models and the state non-separable model are examined under the assumptions of both frictionless markets and market frictions. Second, a bootstrap experiment is conducted to show that these asset-pricing models violate the Hansen-Jagannathan bound in almost all the samples. Indeed, because of the changes in the sample means in consumption growth and asset returns, all the models appear to be weak under frictionless markets. By contrast, asset-pricing models with market frictions are much more successful in the bootstrap experiment.

 • 2192.
  Zelander Bävholm, Charlotta
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Form och Karaktärsdesign: Formens påverkan på hur människor uppfattar datorspelskaraktärer2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna undersökning syftade till att undersöka om människor uppfattade karaktärers personlighet olika beroende på vilken geometrisk form som vävts in i deras design. För att ge en bakgrund till undersökningen går arbetet igenom tidigare undersökningar gällande geometriska former och känslor, ikonografisk analys av bilder på karaktärer, stereotypiska karaktärer och karaktärsdesign.

  Som material för undersökningen skapades sex stycken konceptbilder på karaktärer, en kvinnlig och en manlig för var av de geometriska former som undersöktes: Cirkel, rektangel och triangel. Undersökningen utfördes med hjälp av en enkät där högstadieelever fick kryssa i de personlighetsdrag de förknippade med de olika karaktärerna, samt motivera sina val.

  Resultatet visade att geometriska former påverkade hur respondenterna uppfattade karaktärernas personlighet, men också att många andra attribut spelade en roll, som till exempel ansiktsdrag, kroppshållning och kläder. Slutsatsen skulle kunna bevisas bättre om fler, liknande arbeten gjordes, som fokuserade på flera åldersgrupper eller ställde fler djupgående frågor.

 • 2193.
  Zhang, Qiongyan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  The Consumption Function of Luxury Goods2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The goal of this thesis will be to formulate an economic model that exposes the relationship between consumption of luxury goods and selected factors which includes advertising, disposable income, interest rate, price index and stock premium.

  By building the Multiple Linear Regressions model to formulate the consumption function and using the Ordinary Least Squares (OLS) as the method, it becomes apparent that advertising, disposable income and the previous quarter´s disposable income are the major variables to affect luxury good consumption, of all the factors. Furthermore, the previous quarter´s disposable income has a slightly higher effect than the current one on luxury consumption. Similar studies, which focus on luxury items, have proposed models that test a single or a few variables at a time, and others that concentrate on durable goods have a wide range of variables to examine. I attempt to combine both in my model to test luxury consumption with a wide range of variables.

 • 2194.
  Zieba, Malgorzata
  et al.
  Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland.
  Durst, Susanne
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Knowledge Risks in the Sharing Economy2018Ingår i: Knowledge Management in the Sharing Economy: Cross-Sectoral Insights into the Future of Competitive Advantage / [ed] Elena-Mădălina Vătămănescu & Florina Pînzaru, Springer, 2018, s. 253-270Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this chapter is to present and analyze potential risks connected with knowledge that organizations operating in the sharing economy might potentially face. 

 • 2195.
  Ziemke, Tom
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Arvola, MattiasLinköpings Universitet, Sweden.Dahlbäck, NilsLinköpings Universitet, Sweden.Billing, ErikHögskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Proceedings of the 14th SweCog Conference2018Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 2196.
  Zomaya, Homer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Dautbegovic, Arnel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Sex lärares uppfattningar kring ämnesintegrerad undervisning som inkluderar fysisk aktivitet.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med studien var att undersöka vad sex olika lärare på lågstadiet har för uppfattningar kring ämnesintegrerad undervisning som inkluderar fysisk aktivitet. För att besvara vårt syfte har vi som författare utfört en kvalitativ undersökning där det genomfördes totalt sex intervjuer med sex stycken lärare från tre olika skolor. Eftersom urvalsgruppen är begränsad kan vi inte dra några generella slutsatser.

   

  Resultatet i vår studie visar att samtliga respondenter anser att fysisk aktivitet är viktigt för skolbarn där respondenterna kopplar ihop fysisk aktivitet med inlärning på olika sätt. De tar upp faktorer som ökad motivation, ökad koncentration och större möjlighet till individualisering i undervisningen för eleverna. Det visar sig även att ämnesintegrerad undervisning med rörelse förekommer i samband med olika ämnen, men undervisningen är oftast inte planerad. Resultatet visar även att planerad ämnesintegrerad undervisning mellan ämnet Idrott och hälsa och andra ämnen inte förekommer på de tre skolorna. Respondenterna är positivt inställda till rörelse i skolan samt ett samarbete med ämnet Idrott och hälsa. Det visar sig dock att det enligt respondenterna förekommer olika hinder så som tidsbrist, ont om utrymme samt att det inte alltid går att integrera rörelse med olika ämnen då barn även behöver arbetsro för att kunna arbeta och koncentrera sig i klassrummet. 

 • 2197.
  Åberg, Lisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Henry, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Employee Retention: Utifrån ett generationsperspektiv2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns idag en problematik för kunskapsintensiva företag i Sverige att lyckas bibehålla medarbetare. Detta då den svenska arbetsmarknadens utveckling har resulterat i fler högutbildade medarbetare, vilka generellt känner lite lojalitet gentemot arbetsgivaren. Företags önskan om att bibehålla medarbetare grundar sig i deras strävan att uppnå en låg personalomsättning då det anses positivt för företaget ur flera aspekter. För att studera denna problematik studeras Employee Retention-faktorer utifrån ett generationsperspektiv. Detta då medarbetares jobbvärderingar och därmed preferenser kring viktiga faktorer enligt tidigare forskning till stor del påverkas av generationstillhörigheten.

  Syfte: Syftet med studien är att utforska vilka faktorer som får medarbetare i olika generationer att stanna inom kunskapsintensiva företag. Detta genom att belysa Employee Retention utifrån ett medarbetarskap- samt generationsperspektiv.

  Metod: Studien syftar till att undersöka medarbetarnas upplevda verklighet, därför utgår studien från en kvalitativ forskningsmetod. Fallstudiemetoden har tillämpats, då denna är lämplig för att förstå komplicerade sociala företeelser. Ett centralt drag i fallstudier är att kombinera olika datainsamlingsmetoder, därför har 10 semistrukturerade intervjuer samt 25 frågeformulär med medarbetare på valt fallföretag genomförts. En analys av insamlad data har därefter genomförts, vilket resulterat i studiens slutsats.

  Slutsats: Studien har identifierat de viktigaste Employee Retention-faktorerna inom respektive generation och bekräftar därmed att generationstillhörigheten påverkar de faktorer som får medarbetare att stanna inom kunskapsintensiva företag. Studien har också påvisat att de viktigaste faktorerna som identifierats i respektive generationerna har en tydlig koppling till det psykologiska kontraktet. Om kunskapsintensiva företag tar hänsyn till dessa faktorer och därmed det psykologiska kontraktet, resulterar det i lojalitet och bibehållande av medarbetare.

 • 2198.
  Ågren, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Stämplad för livet?: En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av sluten ungdomsvård2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en förståelse för hur ungdomar dömda till sluten ungdomsvård uppfattar sig själva och hur institutionstiden påverkar deras självuppfattning. Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är Socialkonstruktionism och det teoretiska perspektivet är Symbolisk interaktionism. Teorier som används rör Självets socialisation (Mead, 1977 & Berger & Luckmann, 1979), Stämpling och avvikelse (Becker, 1991) samt Totalainstitutioner (Goffman, 1961). Studien bygger på kvalitativa semistruktureradeintervjuer med fem ungdomar dömda till sluten ungdomsvård och som vid intervjutillfället avtjänade sina straff på ett av Statens institutionsstyrelses ungdomshem. Slutsatser som kunde dras av studien var att ungdomarna upplevde sig som avvikande och var rädda för att stämplas som avvikare efter sin tid på institutionen. Vidare upplevde ungdomarna att de förändrats under tiden på institutionen och att de övriga intagna var viktiga för ungdomarnas välbefinnande.

 • 2199.
  Åhlin, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Arkadestetik i moderna dataspel: En stilstudie av klassisk shoot'em-up2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker det grafiska och estetiska uttrycket från klassiska spel ur genren shoot’em up, och hur man som grafiker, art director eller speldesigner kan överföra delar av detta uttryck till ett modernt spel skapat med andra förutsättningar. Uppsatsen ligger till grund för ett grafiskt verk kallat Hands of Deliverance, som består av spelgrafik som i sin helhet kan illustrera hur ett sådant modernt spel kan se ut.

 • 2200.
  Åhnborg Petrushenko, Diana
  Högskolan i Skövde.
  Vilka makroekonomiska faktorer styr köp av kapitalvaror?: en teoretisk och empirisk studie av faktorer som påverkar hushållens val av nybilsinköp.2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  I detta projektarbete kommer följande att behandlas;

  Efter en definition och begreppsförklarande inledande del presenteras en teoretisk genomgång av konsumtionsteori med en mer specifik vinkling mot teorier om kapitalvaror. Därefter kommer en empirisk studie där faktorer som behandlats i teoridelen tas upp som beroendevariabler för efterfrågan på kapitalvaran bil. Slutsatserna som dras är att räntenivån påverkar bilinköp mest, troligen för att kreditkostnaderna utgör en allt större del av hushållens disponibla inkomster. Dessutom bekräftas det att inkomsten fluktuerar mer än konsumtionen och detta gäller också för hushållens konsumtion av nya bilar.

4142434445 2151 - 2200 av 2215
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf