his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
2345678 201 - 250 av 904
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Carlsson, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Mellanchefens arbetsmotivation: En kvalitativ studie kring arbetsmotivation utifrån mellanchefens perspektiv2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Varje dag arbetar tusentals mellanchefer i våra svenska dagligvarubutiker med målet att genom optimal styrning nå upp till uppsatta avdelningsmål. Detta samtidigt som personalen ställer krav på sitt arbete och samtidigt som kunderna skall vara i fokus och uppmärksammas. Detta ställer höga krav på att som butik ha mellanchefer som upplever arbetet som motiverande, då motiverade individer tenderar att prestera bättre resultat än ickemotiverade individer. Denna kvalitativa studie behandlar arbetsmotivationen bland mellanchefer i svenska dagligvarubutiker och har för avsikt att undersöka vilka faktorer som kan bidra till arbetsmotivation hos dessa mellanchefer. Denna studie visar att faktorer såsom ansvar, utveckling, varierande och utmanande arbetsuppgifter, feedback samt relationen till andra kollegor är centrala element för respondenternas upplevda motivation i arbetet. Resultatet i denna studie kan dock inte generaliseras, men kan trots detta ses som ett viktigt och relevant bidrag för både framtida forskning på området arbetsmotivation, men också som ett relevant bidrag i butikschefens arbete med att utforma olika incitament och belöningsinstrument för mellanchefer i dagligvarubutiker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mellanchefens arbetsmotivation - En kvalitativ studie kring arbetsmotivation utifrån mellanchefens perspektiv
 • 202.
  Carlsson, Lenita
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Dovrén, Ulrica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Atmosfär och tillgänglighet: är det viktigt för en handelsplats?2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Shopping har idag blivit ett fritidsnöje bland konsumenterna och när konsumenterna går till olika shoppingcentrum är det lika viktigt med en bra upplevelse som med själva handlandet. Det läggs ned mycket tid på att få rätt butiksmix i stadskärnan och externa köpcentrum. Under de senaste årtionden har externa köpcentrum vuxit fram och blivit en konkurrens för stadskärnan. Det är därför viktigt att stärka upplevelsen för konsumenten och locka dem till sig. Viktigt är att känna till kundernas behov och önskemål för att lyckas överleva och konkurrera mot de olika köpcentrumen.

  Uppsatsen har som mål att ta reda på vad det är konsumenten vill uppleva vid shoppingen, och inte själva handlandet i sig. Vi vill få fram faktorer som kan beskriva hur en handelsplats blir attraktiv med avseende på atmosfär och tillgänglighet. Med andra ord hur ser konsumenten på atmosfären och tillgängligheten runt själva stadskärnan och det externa köpcentrumet. Valet föll på en kvalitativ undersökning som går på djupet, den undersökningsmetod som var bäst lämpad för ändamålet blev fokusgrupper. Med fokusgrupper ges uttömmande svar då det diskuteras både fördelar och nackdelar med olika centrum. Grupperna delade vi in i ungdomar, barnfamiljer och parförhållanden utan barn, grupperingarna gjorde vi med tanke på att de troligen har olika värderingar beroende på vilket stadie de är i livet.

  Det som kan utläsa av undersökningen är att atmosfär har en stor betydelse för både stadskärnan och externt köpcentra speciellt när konsumenterna vill kombinera handlandet och umgänget med vänner och familj. De viktigaste faktorerna som har kommit fram är att torget spelar en stor betydelse och de efterfrågar fler aktiviteter och gröna oaser med bänkar där man kan sitta i lugn och ro och koppla av. Det visade sig ha stor betydelse var någonstans i livet konsumenten befinner sig. De som lever utan barn tänker mer på det kvalitativa och njutningsperspektivet. Medan de som har barn tänker mer på att det ska vara enkelt att handla när barnen är med. Ungdomarnas syn var att ha någonstans att ”hänga på”. Tillgänglighet däremot är något som tas för givet och gav inte så stora diskussioner. Det som gavs mest uppmärksamhet var Öppettider, Utbud av butiker samt Restauranger, Caféer och toaletter. En bra kommentar som vi fick av en respondent var:

  ”I externa köpcentrum går jag om jag vill ha effektiv shopping och till en stadskärna går jag om jag vill ha ett socialt umgänge”

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 203.
  Carlsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Consoli, Isabella
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bemanningspersonal - ett personaletiskt skyddsnät: En studie om kundföretags syn på bemanningspersonal2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte var att identifiera teoretiska begrepp för att kunna förstå kundföretags till synes konsumtionsinriktade hantering av bemanningspersonal. Vidare ämnar studien beskriva den förändrade personaletiken gällande bemanningspersonal, vilken verkar ligga till grund för hanteringen av personalgruppen.

  Teori: Inledande presenteras bemanningsbranschens premisser. För att förstå kundföretags ”syn på” bemanningspersonal anammade studien tre perspektiv för att försöka förstå problemformuleringen. Dessa var HRM, Flexibilitet och Ekonomi.

  Metod: Empirin samlades in med hjälp av semistrukturerade informantintervjuer. Totalt deltog tre kundföretag och 9 informanter i studien. Dessa ombads inledande att tala fritt om några utvalda ämnen med hjälp av ledord. Senare ombads de associera fritt kring begrepp i relation till bemanningspersonal.

  Resultat: Studien fastställer att kundföretags ”syn på” bemanningspersonal är personaletiskt politisk god men att hanteringen av bemanningspersonal innehåller dimensioner av nyttjande i övergång till utnyttjande. Vilket bildligt liknar konsumtion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Carlsson, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Eriksson, Christoffer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Generation Y:s Upplevelse av Ett Attraktivt arbete: En fallstudie av det Attraktiva arbetet2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka det Attraktiva arbetet enligt Generation Y. Genom att utgå från Åteg, Hedlund och Pontén (2004) modell för ett attraktivt arbete är syftet att skapa en djupare och ökad förståelse för de delar som bygger upp helheten vilka utgör upplevelsen av ett Attraktivt arbete för Generation Y. 

   

  Teori: Inledningsvis behandlar studiens teori definitionen av Generation Y och vad generationen som homogen grupp tenderar att värdesätta för upplevelsen av ett attraktivt arbete. Vidare presenterar studien teorier för vad ett attraktivt arbete innebär och hur detta kan förstås. Avslutningsvis behandlar teorin Åteg m.fl. (2004) modell över det Attraktiva arbetet vilken bygger på tre kategorier (Arbetsförhållanden, Arbetstillfredsställelse och Arbetsinnehåll) för ett attraktivt arbete. Dessa tre kategorier utgör tillsammans 22 attribut vilka alla definierar och skapar upplevelsen av ett attraktivt arbete (Åteg m.fl., 2004).

   

  Metod: Studien genomfördes på ett fallobjekt med 99 deltagande. Empirin samlades in via fysiskt utformade enkäter vilka besvarades under respondenternas arbetstid. Av de 99 tillfrågade respondenterna kom 30 att besvara enkäten. Detta resulterade i en svarsfrekvens på 30,3 %. Empirin behandlades sedan i analysprogrammet IBM SPSS statistics 24, för att fastställa det empiriska underlaget.

   

  Resultat: Utifrån studiens resultat går det utläsa ett mönster gällande kategoriernas betydelse för upplevelsen av ett attraktivt arbete. Detta mönster talar för att Arbetstillfredsställelse är av mindre betydelse för Generation Y:s upplevelse av ett attraktivt arbete jämfört med Arbetsförhållanden och Arbetsinnehåll.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Carlsson Ruiter, Elina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hilldén, Felizia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Unga vuxnas miljömässigt hållbara konsumtionsmönster: En studie i hur unga fattar hållbara köpbeslut vid köp av livsmedel & inredning2018Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 5 poäng / 7,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen behandlar unga vuxnas miljömässigt hållbara konsumtion i relation till livsmedel och inredning. Miljömässig hållbarhet innebär att hänsyn tas till vilka effekter en vara eller tjänst har på ekologin och naturens framtida förmåga att frodas. samtidigt som efterfrågan på miljömässigt hållbara produkter växer och utbudet ökar förekommer en viss skepsis gentemot de certifieringar hållbara produkter får. Fler hinder för en hållbar konsumtion är bland annat att många köpbeslut sker på vana, att priset mellan ekologiska och icke-ekologiska livsmedel skiljer sig åt samt att det saknas information om vad som faktiskt är det mest miljömässigt hållbara alternativet. För att ta reda på uppsatsens syfte intervjuades sex unga vuxna i Västra Götalandsregionen och deras konsumtionsmönster. Resultatet visade att hållbara köpbeslut som tas  i många fall har andra grundläggande anledningar som ekonomiska eller är helt omedvetna. Det visade sig även att konsumenter i stor utsträckning använder sig av ett kompensatoriskt konsumtionsmönster. Slutsatser som dragits är att miljöengagemanget mellan deltagarna i intervjuerna var varierande och att ett större miljöengagemang leder till fler hållbara beslut hos konsumenter. Pris är också en bidragande faktor till ett hållbart konsumtionsmönster tillsammans med en bred kunskapsbas hos konsumenten. För att hållbarhetscertifieringar ska få önskvärd effekt krävs tydligare information riktad till konsumenterna, både från företagen och organisationerna samt i butikerna.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 206.
  Chaou, Yousra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Chamoun, Sebastian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  AstraZeneca och CSR: En studie om läkemedelsbranschens arbete med CSR2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Företagens sociala ansvar har blivit en global faktor i olika delar av organisationer och företag. Under de senaste åren har kravet på ett samhällsansvar ökat från allmänheten. Företagens sociala ansvar innehåller tre huvudämnen vilket består av sociala, miljömässiga och ekonomiska ansvarstaganden. Den ökade efterfrågan från allmänheten gällande Corporate Social Responsibility-frågor, har således lett till en ökad publicering av hållbarhets- och etiska rapporter bland företag.

  Syfte

  Syftet med studien är att undersöka hur det globala läkemedelsföretaget AstraZeneca inkluderar ett företagsansvar i sin dagliga verksamhet. Studiens mål är även att illustrera vilken påverkan AstraZenecas etiska CSR-arbete har på olika faktorer, däribland miljömässiga, ekonomiska samt sociala ansvarstaganden. Målet med studien är också att upplysa och ge kunskap gällande den etiska inriktningen inom CSR.

  Metod

  Den primära metoden som studien utgår från är en litteraturstudie och textanalys. men även en mejlintervju har genomförts med AstraZenecas svenska kommunikationsdirektör. Det medvetna valet gällande två olika metoder har tagits med hänseende av att studien skall kunna ge en så gedigen uppfattning som möjligt, utifrån olika perspektiv gällande AstraZenecas CSR-arbete.

  Slutsats

  Studien har påvisat att företaget anses vara djupt engagerade inom ett flertal olika hållbarhetsområden, däribland socialt, miljö samt ekonomiskt ansvarstagande. Kritik har riktats mot vissa etiska parametrar angående AstraZenecas arbete med företagens sociala ansvar. Trots den kritik som har varit riktad mot företaget, så finns ett positivt övervägande gällande arbetet med CSR.

 • 207.
  Claeson, Lisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Mört, Mikaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Sedan IFRS infördes 2005 skall goodwill inte lägre skivas av utan istället testas för nedskrivning minst en gång per år. Nedskrivningsprövningen har sedan dess kritiserats av flertalet forskare och ansetts vara ett ämne för earnings management (EM). Eftersom goodwill skall värderas till verkligt värde följer viss problematik, särskilt under lågkonjunkturer då det är svårt att förutspå hur långvarig den ekonomiska nedgången förväntas bli. Cykliska branscher, såsom bankbranschen, är känsliga för förändringar i konjunkturen och således borde sådana förändringar avspeglas i bankernas goodwillpost.

  Syfte

  Studien har två övergripande syften, dels att kartlägga nedskrivningar av goodwill i nordiska storbanker och dels att testa samband mellan dessa och olika konjunkturlägen, Big Bath Accounting och Income Smoothing. Målet med studien är att komplettera det redan befintliga forskningsområdet gällande EM vid nedskrivning av goodwill. Detta genom att ta konjunkturens påverkan i beaktning samt inkludering av nordiska storbanker.  

  Metod

  Då tidigare studier inom området har exkluderat bankbranschen, var det just av denna anledning som banker valdes ut för studien. För att besvara studiens syfte och frågeställning föll sig en kvantitativ metod mest lämplig. Insamlad data från årsredovisningar perioden mellan 2006–2017 sammanställdes i statistiska modeller och tester och därmed kunde studiens resultat erhållas.

  Resultat & Slutsats

  Studiens resultat visar att varken konjunktur, utövande av Big Bath Accounting eller Income Smoothing signifikant påverkar nedskrivning av goodwill i nordiska storbanker. Studien kan därmed inte påvisa förekomsten av någon av dessa två strategier för EM, vilket motsäger tidigare forskning. Gällande konjunkturens påverkan på nedskrivning av goodwill föreligger en negativ korrelation där nedskrivningar tenderar att vara som störst under en lågkonjunktur. Dock har inget tydligt mönster för när nedskrivningar har gjorts kunnat urskiljas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Claesson, Ebba
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bergstrand, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Upplärning av visstidsanställda - Butikschefers perspektiv: En kvalitativ studie inom detaljhandeln2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Idag eftersträvar företag kostnadsminskning genom flexibilitet, vilket har medfört att efterfrågan på visstidsanställda inom detaljhandeln har ökat markant. Trots den ökade efterfrågan är det inte ovanligt att visstidsanställda inte får någon upplärning alls och företag riskerar lägre produktivitet till följd av lägre kompetens. Utifrån den resursbaserade teorin är det viktigt att de visstidsanställda bidrar med värde genom acceptabel produktivitet, vilket innebär hur mycket företag förväntar sig av sina anställda. Det krävs inte minst eftersom yrket butiksbiträde anses vara komplext. På grund av komplexiteten och den ökade andelen visstidsanställda är det därför centralt att bevara och utveckla visstidsanställdas kompetens genom en god upplärning för att de ska uppnå acceptabel produktivitet.

  Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur företag inom detaljhandeln arbetar med upplärning av visstidsanställda. Studien avser att undersöka hur företag kan bemöta den föränderliga marknaden genom att förstå hur upplärning av visstidsanställda kan utformas för att de ska uppnå acceptabel produktivitet.

  Metod: Studien har antagit en kvalitativ metod för att uppnå studien syfte. Åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts med olika butikschefer, vilket har bidragit med deras syn på visstidsanställdas upplärning i praktiken.

  Slutsats: Studiens resultat visar att visstidsanställdas upplärning varierar beroende på vilken butik det gäller, men att det finns vissa aspekter som är generella. På grund av att butiker är unika och att individuella skillnader påverkar finns inget konkret arbetssätt för hur upplärningen blir mest effektiv. Trots det har studien klargjort för att skriftliga, muntliga och digitala verktyg är av central betydelse för upplärningen och borde kombineras för att generera värde. Hur kombinationen ser ut beror däremot på hur företaget arbetar och vad som förväntas av de visstidsanställda, alltså den acceptabla produktiviteten. Det har även visat sig att företag vanligtvis inte förväntar sig lika mycket vad gäller produktivitet hos de visstidsanställda som de tillsvidareanställda och att upplärningen därför varierar. Av resultatet framgår även att en värdefull aspekt av upplärningsarbetet är att låta nyanställda implementera teoretiska kunskaper i praktiken. Därmed krävs både teoretisk och praktisk upplärning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Claesson, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Madsen, Granath, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Rambäck, Angelica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Manligt och kvinnligt ledarskap med inriktning mot konflikhantering2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konflikter är vanligt förekommande på arbetsplatser. De kan lätt få negativa konsekvenser som sämre kvalité på arbetet och medarbetare som sjukskriver sig. Därför är det viktigt att ledaren klarar av att hantera dessa på ett bra sätt. Kan de lösa konflikten på ett bra sätt kan de också få ut positiva saker av den.

  Kvinnor och män anses arbeta olika som ledare och många anser att män leder bättre än kvinnor. Därför är det intressant att se hur könen leder sina medarbetare och ifall de hanterar konflikter på liknade sätt eller om det skiljer sig.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnliga och manliga butikschefer uppfattar sin egen och det motsatta könets roll som ledare och hur väl det stämmer överrens med teorin med avseende på konflikthantering, även se till likheter och skillnader mellan könens ledarskap. Detta har gjorts genom kvalitativa intervjuer med tre butikschefer av vardera kön.

  Intervjuerna har visat att butikscheferna både manliga och kvinnliga utövar ledarskap som överensstämmer med teorin om ett gott ledarskap. Genom undersökningen har det även visat sig att kvinnliga ledare kan utöva ett teoretiskt manligt ledarskap samtidigt som manliga ledare i praktiken kan ses som kvinnliga ledare enligt teorin. Ytterligare har framkommit att varken de manliga eller kvinnliga respondenterna använder sig av någon form av konflikthanteringsprogram, trots alla olika metoder som finns att använda sig av inom den teoretiska världen. Däremot skildras det i rapporten en rad ageringar som används av de båda könen i deras konflikthantering.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Manligt och kvinnligt ledarskap med inriktning mot konflikthanetering
 • 210.
  Colhon, Eliza
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hedlund, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Varumärkens påverkan av konkurrensmedel: hur påverkar valet av konkurrensmedel butikens arbete med att förstärka varumärket?2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Varumärken spelar en allt mer betydande roll för konsumenter i dagens läge, vilket gör att företag måste använda sig av olika konkurrensmedel för att på bästa sätt hålla kvar en stark position på marknaden. Det har blivit allt svårare att överleva på marknaden utan ett starkt varumärke, då konkurrenssituationen är hårdare. För att företag skall kunna differentiera sig från sina konkurrenter samt ge produkterna mervärden ska de på bästa sätt försöka stärka sitt varumärke kontinuerligt. Detta kan de olika företagen göra genom branding, det vill säga genom att skapa, upprätthålla, skydda samt förstärka varumärket. Ett starkt varumärke skall kunna kommunicera till konsumenterna om vilket kvalitetsnivå företaget erbjuder. För att företagen skall kunna bibehålla en stark position på marknaden krävs det att de lägger stor vikt vid att förstärka varumärkesidentiteten. I denna uppsats utgår vi ifrån Philip Kotler´s 4: P samt Mikael Hernants Sexhörning. Dessa två teorier tillämpar olika konkurrensmedel som företag kan använda sig utav vid utformningen av olika konkurrensstrategier.

  Vi har valt att undersöka hur företag påverkas av valda konkurrensmedel när de arbetar med att förstärka varumärket. De butiker vi har valt att studera är Indiska, Smultronsstället samt Grand Parfymeri. Detta val gjordes för att vi ville beskriva hur olika butiker med en befintligt stark position på marknaden samt hur butiker med olika mycket resurser hanterar arbetet med varumärket. Vi valde även att undersöka hur utvalda konsumenter influeras av företags varumärken. Vid genomförandet av vår kvalitativa undersökning utgick vi ifrån öppna individuella intervjuer med butikscheferna för att få insyn i hur de arbetar med att förstärka butikernas varumärke samt ett fokusgruppsintervju med de utvalda konsumenterna.

  Det som tydligt går att utläsa av våra slutsatser är att varumärken har blivit ett allt mer betydelsefullt konkurrensmedel men att företagen fortfarande underskattar värdet av att inneha en stark position på marknaden. Därför lägger de inte mer än nödvändiga resurser på att utveckla och förstärka sina varumärken trots att de är medvetna om att betydelsen av starka varumärken har ökat genom den mer konkurrensutsatta marknaden. Hur företagens varumärken förmedlas i kombination med hur de valt att konkurrera har även stor betydelse för hur konsumenterna upplever företagen som helhet. Detta konstaterande gör det tydligt att varumärket bör vara ett centralt objekt i varje marknadsföringsåtgärd samt att bli förmedlat på ett entydigt sätt oavsett genom vilken konkurrensmedelsmix ett företag än väljer att använda sig av.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 211.
  Colliander Samuelsson, David
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ivarsson, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Privatpersoners finansiella risktolerans vid aktieinvestering: En studie om vilka aspekter som påverkar2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  De senaste årens ekonomiska utveckling i Sverige har lett till ett ökat finansiellt sparande i de svenska hushållen. Detta sparande har mestadels ökat på bankkonton med låga räntor då privatpersoner i allmänhet har ett mer försiktigt ställningstagande till aktie och börshandel. Anledningen till detta passiva ställningstagande tros bero på att beslut som gynnar mest ekonomiskt ofta utmanar känslan av att ha kontroll. Samtidigt påverkas ställningstagandet av den risktoleransnivå som en viss individ besitter. Följden av detta blir att privatpersoners risktolerans påverkar investeringsbeslutet och därmed även utvecklingen av aktiemarknaden.

  Sparande och investering är två viktiga faktorer som påverkar en nations ekonomiska tillväxt vilket gör det viktigt att studera bakomliggande faktorer till vad som påverkar en privatperson när ett finansiellt beslut ska tas. När det pratas om risktolerans i vardagslivet har tidigare forskning delgett att det finns fyra olika aspekter som påverkar detta komplexa begrepp, nämligen den ekonomiska aspekten, fysiska aspekten, sociala aspekten och etiska aspekten. Då investeringsbeslut påverkas av den finansiella risktoleransen och risktoleransen i sin tur påverkas av de fyra aspekterna blir problemfrågan hur dessa aspekter påverkar en privatpersons finansiella risktolerans vid investering i aktier. 

  Syftet med denna studie har varit att förklara de fyra aspekterna för privatpersoners finansiella risktolerans vid aktieinvestering. Studien har genomförts med hjälp av en kvantitativ metod och deduktiv ansats. Den urvalsgrupp som studien vänt sig till är svenska aktieinvesterare och datainsamlingen har gjorts med hjälp av en enkätundersökning som besvarats av 232 personer.  De bakomliggande faktorerna för de fyra aspekterna som har testats i studien är inkomst, kön, ålder, utbildning, civilstånd och etisk karaktär.

  Studien visar att alla fyra aspekter tillsammans har sammantagen påverkan på privatpersoners finansiella risktolerans. Studien har även visat att alla de fyra aspekterna har en koppling till den finansiella risktoleransen, var och en för sig, genom de underliggande faktorerna inkomstnivå, kön, civilstånd och etisk karaktär.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Comé, Henning
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Fribergh, Melissa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Marknads Analys: Marketing Research2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Marknads Analys
 • 213.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Berntson, Erik
  Stockholms universitet.
  Tengblad, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Andersson, Pia
  Göteborgs universitet.
  Lindgren, Hans
  Göteborgs universitet.
  En introduktion till ledarskap och organisatorisk komplexitet2018Ingår i: Att leda i en komplex organisation: Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet / [ed] Anna Cregård, Erik Berntson, Stefan Tengblad, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, s. 9-21Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 214.
  Cregård, Anna
  et al.
  Högskolan i Halmstad.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Chefskap i professionella organisationer: läkare som chefer2018Ingår i: Att leda i en komplex organisation: Utmaningar och nya perspektiv för chefer i offentlig verksamhet / [ed] Anna Cregård, Erik Berntson, Stefan Tengblad, Stockholm: Natur och kultur, 2018, 1, s. 71-82Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Komplexa organisationer är vanligen svåra att styra – och det gäller särskilt organisationer med starkt professionaliserade aktörer. Det beror på flera faktorer: att det är svårt att överblicka handlingars konsekvenser i sådana organisationer, att det inte är självklart att styrimpulser efterföljs eller att verksamhetens viktigaste procedurer ens går att följa upp. Dessutom kan det som sker på en hierarkisk nivå sakna koppling till det som händer på en annan – och det gäller särskilt for kärnverksamhet i relation till ledning.

 • 215.
  Cregård, Anna
  et al.
  Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Medicinare som managers2011Ingår i: School of Business - NFF 2011 August 20-24, 2011Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Sjukvårdspersonalen har ett stort inflytande på sitt arbete. I en tid när NPM fått en stark inverkan på offentliga organisationer förskjuts det som tidigare varit den offentliga sektorns kännetecken som: demokrati, öppenhet, yttrandefrihet, samverkan, helhetssyn och rättssäkerhet, till mer ekonomistiska och managementlika sådana, som produktivitet, kostnadseffektivitet, kundorientering, resultatkrav och avtal.

  Syftet i denna artikel är att kritiskt diskutera tillsättningen av medicinare på traditionella managementtjänster i hälso- och sjukvården och vad det kan medföra. Dessa tillsättningar motiveras vanligen av förbättrad effektivitet, men också av kvalitet och säkerhet för verksamheten. Skälen är svåra att argumentera emot, och därför har de fått stark genomslagskraft. Vi vill just peka på riskerna, som ofta negligeras och förespråkarna har en slagkraftig retorik. Positiva effekter saknas inte men de måste vägas mot de negativa effekterna.

  Metoden är intervjuer med 15 sjuksköterskor och läkare som har chefsuppdrag. Därtill har vi 5 fokusgrupper som består av verksamhetsansvariga sjuksköterskor och läkare under managementutbildning.

  Resultaten visar på att det främst är fyra risker förknippat med tillsättning av medicinare på traditionella managementtjänster: läkarens professionella kompetens minskar, förtroendet för läkaren som medicinsk kunnig minskar, liksom för organisationen och vården i stort. Därtill trängs viktiga värden inom servicedomänen undan till förmån för administrativa värden.

 • 216.
  Cregård, Anna
  et al.
  Förvaltningshögskolan Göteborgs universitet, School of Public Administration, University of Gothenburg, Göteborg, Sweden.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Perceptions of trust in physician-managers2015Ingår i: Leadership in Health Services, ISSN 1751-1879, E-ISSN 1751-1887, Vol. 28, nr 4, s. 281-297Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – The purpose of this paper is to explore the dual role of physician-managers through an examination of perceptions of trust and distrust in physician-managers. The healthcare sector needs physicians to lead. Physicians in part-time managerial positions who continue their medical practice are called part-time physician-managers. This paper explores this dual role through an examination of perceptions of trust and distrust in physician-managers. Design/methodology/approach – The study takes a qualitative research approach in which interviews and focus group discussions with physician-managers and nurse-managers provide the empirical data. An analytical model, with the three elements of ability, benevolence and integrity, was used in the analysis of trust and distrust in physician-managers. Findings – The respondents (physician-managers and nurse-managers) perceived both an increase and a decrease in physicians’ trust in the physician-managers. Because elements of distrust were more numerous and more severe than elements of trust, the physician-managers received negative perceptions of their role. Research limitations/implications – This paper’s findings are based on perceptions of perceptions. The physicians were not interviewed on their trust and distrust of physician-managers. Practical implications – The healthcare sector must pay attention to the diverse expectations of the physician-manager role that is based on both managerial and medical logics. Hospital management should provide proper support to physician-managers in their dual role to ensure their willingness to continue to assume managerial responsibilities. Originality/value – The paper takes an original approach in its research into the dual role of physician-managers who work under two conflicting logics: the medical logic and the managerial logic. The focus on perceived trust and distrust in physician-managers is a new perspective on this complicated role.

 • 217.
  Cunow, Rebecka
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Gustavsson, Erica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  En studie i hur kommuner arbetar med personalomsättning, sjukfrånvaro & jämställdhet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Här presenteras en kort sammanfattning gällande rapportens innehåll.

  Bakgrund

  I kommunernas årsredovisning finns det ett kapitel om personalredovisning där olika nyckeltal presenteras. I denna rapport studeras hur kommuner valt att arbeta med tre utvalda personalnyckeltal. De utvalda nyckeltalen har en påverkan på effektiviteten och kostnaderna inom organisationen. Organisationer har möjlighet att påverka nyckeltal men hur organisationer väljer att arbeta med dem kan variera.

  Syfte

  Syftet med denna studie är dels att studera hur kommunerna i Skaraborg har valt att redovisa utvalda nyckeltal i sin årsredovisning. De nyckeltal som kommer undersökas är personalomsättning, sjukfrånvaro och jämställdhet. Vidare är syftet att undersöka hur kommuner arbetar med dessa nyckeltal.

  Frågeställning

  Hur arbetar kommuner i Skaraborg med personalomsättning, sjukfrånvaro och jämställdhet samt hur redovisar dem detta?

  Metod 

  Denna studie har genomförts genom en dokumentstudie samt kvalitativa och semistrukturerade intervjuer. Empirin samlades in utifrån åtta kommuners årsredovisningar och intervju hölls med respektive kommuns personalchef. Undersökningen begränsades till att omfatta tre personalnyckeltal: personalomsättning, sjukfrånvaro och jämställdhet.

  Slutsats

  Kommunerna arbetar aktivt med att sänka sjukfrånvaron och den externa personalomsättningen. Sjukfrånvaro är lagstadgat att det skall redovisas, vilket följs av samtliga kommuner. Redovisningen av personalomsättning är inget som prioriteras på grund av att det påverkas av många olika variabler och kan ge missvisande information. Jämställdhet var inget som kommunerna prioriterade och inte många aktiva åtgärder fanns för att få det mer jämt mellan andelen kvinnor och män. Men alla kommuner har valt att redovisa fördelningen mellan könen.

 • 218.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Coordination in interorganizational relations: perspective of dominated suppliers2004Ingår i: Sixth International Management Control Systems Research Conference, Edinburgh, Scotland, 2004Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 219.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Customer influence on management accounting change2007Ingår i: European Accounting Association Annual Congress. Portugal: Lissabon, 2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 220.
  Cäker, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Management Accounting as Constructing and Opposing Customer Focus: Three case studies on management accounting and customer relations2005Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis is on the relation between management accounting and customer focus and relates to discussions about how internal managing processes in organizations are interrelated with interorganizational relations, specifically constructions of customers. Both a normative and a descriptive perspective on the relation are taken within the different parts of the thesis, which consists of a licentiate thesis, three articles and a synthesizing text. The purpose is to understand the interaction between management accounting and customer focus on operative levels in industrial organizations, where focus on customer has a central place. The results are also discussed with respect to its possible importance in the development of managing processes of organizations. The thesis is based on three cases, which have been studied with mainly a qualitative approach.

  In the licentiate thesis, traditional accounting models, originally developed to provide information for analyzing products, are revisited under the assumption that customers and products are equally interesting to analyze. The three articles explore the role of management accounting in interpreting customers and the interface to customers. In the first article, strong customer accountability is found to override the intentions from managers, as communicated through the accounting system. Arguments of how management accounting can be perceived as inaccurate then have a central place in motivating how customers are prioritized in a way not favored by managers. Furthermore, in the second article, customers are experienced as both catalysts and frustrators to change processes and changes in management accounting are found in co-development with the different customer relations and how different customers prefer to communicate. The third article explores how coordination mechanisms operate in relation to each other in coordination of customer-supplier relationships. A strong market mechanism creates space for bureaucratic control and use of management accounting. However, the use of bureaucratic control in turn relies on social coordination between actors in order to function.

  These four parts are revisited and related to each other in a synthesizing part of the thesis. The relation between management accounting and customer focus is approached in two ways. Management accounting may construct customer focus, making it impossible to distinguish between the two. However, another interpretation of the relation is management accounting and customer focus as opposing logics, where management accounting represents hierarchical influence, homogeneous control processes and cost efficient operations, and customer focus represents customer influence; control processes adapted to the customer and customized operations.

 • 221.
  Dahlin, Karin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Robinson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Att synas i mängden på en fackmässa: hur ska företag marknadsföringsmässigt agera för att inspirera och attrahera sin specifika målgrupp, före och under en blomster- och inredningsmässa?2008Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Förr i tiden fanns det marknadsplatser där människor utbytte varor så som mat och kläder - dagens marknadsplatser kallas idag mässor och fyller en viktig funktion i att utveckla det globala samhället. Mässor är idag en viktig del i företags- och konsumenters utveckling. Det är viktigt att företag vet hur de på bästa sätt ska agera före, under och efter mässan för att lyckas så bra som möjligt. Vi har använt oss utav en teoretisk modell vid namn Trade Fair Intelligence, för att få med alla delar som berör ett mässdeltagande.

  Uppsatsens undersökning bygger på att vi har utfört en dold observation på en verklig blomster- och inredningsmässa, för att se hur kunder och personal beter sig under en mässa. Vilka problem som kan uppstå och vilka metoder som är bäst för att lösa dem. Vi har även genomfört en enkätundersökning där mässbesökare själva har fått svara på vilka delar i deras mässbesök som de tycker har haft störst betydelse.

  Syftet med uppsatsen är att få reda på hur företag ska marknadsföra sig för att synas i mängden och fånga sina potentiella kunders uppmärksamhet? Vi vill också få reda på hur viktigt det är med inbjudan, monterns layout, monteraktivitet och monteragerandet för att få nya kunder. Vi har valt att använda oss utav en blandning av kvalitativ och kvantitativ undersökning, detta för att vara säkra på att vi skulle få med oss alla bitar och få en tillräcklig bredd på undersökningen.

  De slutsatser vi drar genom att analysera resultatet är att alla delar i Trade Fair Intelligence spelar lika stor roll för mässdeltagandets betydelse. Det är viktigt för företaget att lägga lika stort fokus på alla delar och inte tappa någon del på vägen, för om alla delar hänger ihop och fungerar lika bra kommer företaget nå fler kunder och få en nöjdare och stabilare kundkrets.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 222.
  Dal, Johannes
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Sassanian, Shahab
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ansvarsfullt företagande och investeringar: En studie om tillverkande företag och investerares inställning till ansvarsfullt företagande och investeringar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Sustainable development has become more important because the world has realized that changes are needed to protect the environment. It is essential that companies increasingly engage in long-term thinking and take responsibility for the environment. The aim of this study is to determine the approach manufacturing companies and investors have toward sustainability and sustainable investments. The theoretical frame of reference describes approaches within sustainable investments and various instruments within CSR. The study then introduces two theories: the legitimacy theory and the stakeholder theory. These theories can strengthen the CSR approaches in sustainable investments. The study consists of a qualitative research approach since the focus of the study is approaches within sustainability. Furthermore, interviews were conducted with seven different companies to gain views from companies active in different industries. In the empirical study, all seven interviewed companies are introduced and all the collected data is presented. To clarify the empirical study, each company is given its own section to highlight their approaches. The empirical study then presents the similarities and differences between manufacturing companies and investors regarding the research question. After the theory and the data were analyzed, the study concludes that companies relate to sustainability to meet stakeholder expectations. The manufacturing companies and investors work within sustainably as CSR has become an increasingly important area in the business world. A company must consider what the market and stakeholders demand in a sustainable market.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Davidsson, Ida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Nilsson Gårdemark, Nikolas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Digitala bildskärmar i butik: Hur interagerar konsumenten med bildskärmar i butik i köpprocessens informationssökande skede?2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I takt med den digitala utvecklingen och dess framfart är det relevant att som butik förstå konsumenters interaktion med digitala bildskärmar och hur dessa bildskärmar kan förmedla information, som i slutändan kan locka till sig konsumenter. Det är i och med detta också väsentligt för butikerna och dess medarbetare att få en förståelse kring köpprocessen då vi anser att denna går hand i hand med konsumenters interaktion av skyltning genom digitala bildskärmar. I denna uppsats presenteras det hur konsumenters interaktion med digitala bildskärmar sker och hur konsumenten tar till sig den information som flödar via detta medium. Vidare presenteras köpprocessens alla steg och där en fördjupning i steget informationssökning kopplas till konsumenters interaktion med digitala bildskärmar. Med hjälp av kvalitativa studier där intervjuer varit en central del besvaras den forskningsfråga som presenteras och som i samband med uppsatsens syfte ska ge svar på det centrala i uppsatsen såsom köpprocessen, informationssökning och digitala bildskärmar i butik.Hur går konsumenters köpprocess till och hur påverkas konsumenten i ett informationssökande skede vid interaktion med bildskärmar i butik?Uppsatsen fann en tydlig koppling till en konsuments interaktion till digitala bildskärmar i butik och där en konsuments köpprocess hade stor betydelse för interaktionen. Uppsatsen fann även att vid ett informationssökande skede användes den digitala bildskärmen men först i sista hand och där istället personliga kontakter var något som värderades högt hos respondenterna. Det har i denna uppsats tagits hänsyn till köpprocessen och kritik mot modellen då den är föränderlig beroende på en konsuments köpsituation. De största faktorerna till varför köpprocessens alla steg inte skulle gås igenom var då impulsköp eller vaneköp skedde.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Davidsson, Julia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Remmerth, Olivia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Förhållanden mellan privat användning av ICT på arbetet, work-­life balance och produktivitet2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användningen av ICT (Information and communication technology) är något som har ökat de senaste åren och mycket av kommunikationen, både privat och arbetsrelaterad, sker idag digitalt. Denna användning har gjort att gränserna mellan arbete och fritid har suddats ut (Cöster & Westelius, 2016). Den arbetsrelaterade användningen kan påverka fritiden i stor omfattning, vilken kan leda till överbelastning och stress (Gulliksen, Lantz, Walldius, Sandblad & Åborg, 2015). Den privata användningen kan å andra sidan påverka arbetet, vilket vissa tror kan leda till en försämring av produktiviteten, och därför har förbud mot privat ICT-användning införts på vissa arbetsplatser (Steen, 2014; Ehrlin & Wengberg, 2014). Det finns dock studier som visar att den privata användningen av ICT kan ha positiva effekter på work-life balance (WLB) (Sayah, 2013) och produktivitet (Nduhura & Prieler, 2017). Det finns däremot ingen studie som har försökt koppla ihop samtliga tre delar (ICT, WLB och produktivitet), för att se hur de samspelar. Problemet med denna kunskapslucka är att man då inte vet hur eventuella åtgärder mot privat ICT-användning, i syfte att förbättra produktiviteten, påverkar WLB och vice versa, vilket därmed skulle kunna leda till oönskade effekter. Det denna studie ämnade undersöka var därför hur privat användning av ICT, WLB och produktivitet, samspelar och förhåller sig till varandra. Frågeställningen besvarades med kvalitativ metod, via intervjuer med tolv arbetstagare inom kommunal verksamhet.

  Studien visade att den privata ICT-användningen kan skapa en större trygghet och flexibilitet, då arbetstagarna kan hantera privata ärenden och relationer även under arbetstid, vilket leder till en bättre WLB. Det finns dock flera variabler som påverkar detta förhållande, såsom personliga preferenser, yrke och personer i omgivningen. När det gällde produktivitetspåverkan sågs både positiva och negativa effekter. De negativa effekterna som nämndes var att det tar tid och fokus från arbetet. De positiva effekterna påminde mer om den påverkan ICT-användningen har på WLB, det vill säga arbetstagarna menade att de via en större trygghet och nåbarhet, även förbättrar sin produktivitet. Därmed drogs slutsatsen att den förbättrade produktiviteten, som en följd av privat ICT-användning under arbetstid, är en indirekt effekt av en förbättrad WLB. Denna effekt varierade beroende på familjesituation. Arbetstagare med yngre barn upplevde större positiva effekter på produktivitet, jämfört med arbetstagare utan barn, eller med äldre barn.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 225.
  Davidsson, Therese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ryberg, Karolin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Hur kan den interna kontrollen kostnadsberäknas?: En fallstudie hos GÖSAB Sotnings AB2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Intern kontroll är ett stort ledningsverktyg som kommit i diskussion den senaste tiden. Verktyget syftar till att strukturera upp och kvalitetssäkra verksamheten och kräver stort engagemang och kunskap. Men vad kostar det att använda sig av det? Syftet med denna uppsats är att utifrån COSO-modellens kontrollkomponenter skapa en modell för kostnadsberäkning av intern kontroll för mindre tjänsteföretag. Uppsatsen baseras på en fallstudie gjord på ett mindre tjänsteföretag samt sammanställning av intervjuer med fyra utvalda mindre tjänsteföretag, vilket sedan kopplas samman med teori om intern kontroll, COSO-modellen och tidigare forskning om kostnadsanalys.

  Efter genomförd studie framgår det att den största kostnadsposten för intern kontroll är tid och innefattar många aktiviteter utförda av många medarbetare i ett företag. Dessa aktiviteter överlappar många gånger med varandra och integrerar ofta med de ordinarie arbetsuppgifterna, vilket kan försvåra uppdelningen av den interna kontrollens kostnadsbärare.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Fulltext
 • 226.
  De La Barra, Anders
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Zekkari, Joseph
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Miljöredovisning: En studie kring varför börsnoterade företag som associeras med en betydande miljöpåverkan väljer att redovisa på ett visst sätt2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund:

  Miljöredovisningen är ett sätt för företagen att beskriva sitt miljöarbete. Den har fått allt större betydelse för företagen i takt med att miljöfrågorna blivit allt viktigare hos intressenter och allmänheten. Det gäller för företagen att visa att man tar ett miljö- och samhällsansvar för att skapa trovärdighet och förtroende i samhället. 

   Syfte:                                 

  Att ge läsaren en bild över hur och varför miljöredovisningen ser ut som den gör och vad företagen, som associeras med betydande miljöpåverkan, väljer att fokusera på i sina miljöredovisningar.

   Metod:                              

  En kvalitativ studie som grundar sig i legitimitetsteorin och institutionell teori har utförts. Vi har undersökt litteratur, vetenskapliga artiklar, miljöredovisningar samt fört intervjuer med personer som har behörig kompetens.

   Slutsats:                            

  Studien visar på hur viktig miljöredovisningen är för företagen som associeras med betydande miljöpåverkan. Företagen belyser det viktiga i att kunna vara transparent och visa intressenter och allmänheten att man tar miljöfrågor på största allvar. Studien visar även på hur yttre faktorer påverkar utformningen av miljöredovisningen så som förväntningar och institutionella tryck. Studien visar även på vad företagen fokuserar på i sina miljöredovisningar så som; energieffektivisering, minskning av utsläpp, miljökostnader, miljöinvesteringar, upprättandet av miljömål, miljöstrategier och miljöaktiviteter. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Miljöredovisning: En studie kring varför svenska börsnoterade företag som associeras med en betydande miljöpåverkan väljer att miljöredovisa på ett visst sätt
 • 227.
  Demircan, Natalin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Milton, Marielle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Chefers förståelse kring medarbetarskap och sin ledarstil2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Studiens syfte är att undersöka chefers förståelse kring medarbetarskapet och deras ledarstil vid implementering av en aktivitet som ska främja medarbetarskapet. Teorier som används i studien speglar hur ett välfungerande medarbetarskap ser ut genom hur individer påverkar varandra, samt ledarskapsteori. Undersökningen är kvalitativt inriktad med semistrukturerade intervjuer. Det empiriska materialet är baserat på fyra intervjuer med chefer som arbetar inom den offentliga sektorn. Utifrån den teoretiska referensramen har vi analyserat vårt material från intervjuerna.

  Studien konstaterar att chefers förståelse för medarbetarskapet är att diskussioner om medarbetarskapet främjar implementeringen och utvecklingen av medarbetarna. Diskussionerna bidrar till att medarbetarna får vara med i påverkansprocessen som strävar mot ett beslut, och därmed motiveras medarbetarna till att ta ansvar. Diskussionerna frambringar respekt och ett förtroende mellan chef och medarbetare, som anses vara viktiga aspekter för att ett medarbetarskap ska fungera väl. Cheferna anser att en utvecklingsplan för varje enskild medarbetare är nödvändig som visar medarbetarens drivkrafter och den enskildes motivation. Detta bidrar till utvecklandet av att varje enskild medarbetare känner en arbetsglädje och utvecklingsprocess som främjar medarbetarskapet.

  Chefernas uppfattning kring aktiviteten “medarbetaridén” är att den ska främja medarbetarskapet genom att bidra med förändringar hos medarbetarna som i sin tur ska leda till ett gemensamt förhållningssätt. Cheferna beskriver även att medarbetaridén ska få medarbetarna att känna en enhetlighet och gemenskap i Skövde kommun.

  Cheferna utövar ett situationsanpassat ledarskap för att säkerhetsställa att varje enskild medarbetare får efterfrågat stöd av sin chef, för att bästa möjliga utveckling ska ske för medarbetaren.

  Avslutningsvis konstaterar vi att cheferna anser att kommunikation med sina medarbetare är ett oerhört betydelsefullt verktyg för att kunna bedriva ett väl fungerande medarbetarskap. Kommunikation mellan chef och medarbetare bidrar till att de får en förståelse och ett förtroende för varandra, gemensamt förhållningsätt och ett delat ansvar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  examensarbete
 • 228.
  Deraz, Hossam A.
  et al.
  Halmstad University.
  Awuah, Gabriel B.
  Halmstad University.
  Abraha Gebrekidan, Desalegn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The Effect of Culture on the Consumers’ Assessment of Advertisements on Social Networking Sites; Cross-cultural analysis2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Do consumers of the same brand from different culture have the same perceptions while assessing the advertisements on Social Networking Sites’ (SNSAs)? To answer this question, the data for this study were collected from brand communities’ consumers (BCCs) on SNSs. 278 respondents from three different cultural backgrounds (Egyptians, Dutch and British) answered the questionnaires. Five main variables to collect the consumers’ assessment of SNSAs were tested (information value, entertainment value, credibility value, interactivity value, and irritation value). Based on the empirical findings, the three groups perceived five of the six variables with significant difference F ratios. Consequently, their perception of the entertainment value of SNSAs has no significant differences between the three groups. Based on the cross-cultural theory, the findings of this study have some agreements and some contradictions, especially the influences of power distance and uncertainly avoidance. Moreover, the researchers used the One-way analysis of variance (ANOVA) with Post Hoc tests to compare between the assessments of the three groups.

 • 229.
  Deraz, Hossam
  et al.
  School of Business and Engineering, Halmstad University, Sweden.
  Baffour Awuah, Gabriel
  School of Business and Engineering, Halmstad University, Sweden.
  Abraha Gebrekidan, Desalegn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Assessing the Value of Social Network Sites' Advertisements2015Ingår i: Proceedings of the Third International Conference on E-Technologies and Business on the Web, Paris, France 2015, 2015, s. 89-101Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 230.
  Deraz, Hossam
  et al.
  School of Business and Engineering, Halmstad University, Sweden.
  Baffour Awuah, Gabriel
  School of Business and Engineering, Halmstad University, Sweden.
  Abraha Gebrekidan, Desalegn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Factors Predicting Consumers' Assessment of Advertisments on Social Networking Sites2015Ingår i: International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC), ISSN 2225-658X, E-ISSN 2225-658X, Vol. 5, nr 2, s. 111-123Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Marketers act on social networking sites (SNSs) in order to be more efficient in merchandising their products and/or services. Even so, the scope of the published studies regarding the assessment of advertisements on social networking sites (SNAs) is limited. Consequently, the present study aimed to consider credibility and interactivity, in addition to information, entertainment and irritation values, as main factors for consumers’ assessment of SNAs, as perceived by SNSs’ users.An analysis of empirical data helped to identify four main factors for assessing SNAs. These were: information value, entertainment value, credibility value and interactivity value. Irritation value was the only factor that had no significant effect on the assessment of SNAs. Furthermore, based on the beta coefficients, the information and entertainment values of SNAs, in conjunction with credibility and interactivity values, had different outcomes from previous studies. Consequently, the interactivity value was the strongest among the four predictors for assessing SNAs.

 • 231.
  Djana, Lamija
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Cehic, Nermina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Immateriella tillgångar: Om problematiken i kreditbedömningsprocessen2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem: Dagens företag består allt mer av immateriella tillgångar då samhället vi lever i har blivit allt mer högteknologiskt och kunskapsintensivt. När småföretag vill expandera vänder de sig vanligtvis till banker för att ansöka om krediter. Det finns dock en stor kritik mot hur banker hanterar utlåning till småföretag. Överlag är det väldigt svårt för småföretag att bli beviljade krediter hos banker, speciellt för de småföretag som har en hög andel immateriella tillgångar. Vissa forskare menar även att det finns skillnader i hur immateriella tillgångar bedöms vid kreditbeslut. Vi vill därför undersöka följande: Hur bedömer banker immateriella tillgångar vid kreditbedömningar av småföretag? Hur skiljer sig kreditgivarnas syn på de immateriella tillgångarna?

  Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur banker bedömer immateriella tillgångar vid kreditbedömningar av småföretag och om det finns några skillnader i kreditgivarnas bedömning. Vidare är syftet att studien ska bidra till en ökad förståelse kring vilken betydelse immateriella tillgångar har när banker fattar ett kreditbeslut. Studiens syfte är inte att generalisera och dra slutsatser kring hur alla banker bedömer immateriella tillgångar vid en kreditbedömningsprocess.

  Metod: Uppsatsen är skriven utifrån en kvalitativ ansats då målet med vår studie är att bidra till en ökad förståelse kring vilken betydelse immateriella tillgångar har när banker fattar ett kreditbeslut men även för att belysa hur osäkerheten med immateriella tillgångar behandlas ur bankernas situation. Kreditgivarnas personliga åsikter har en stor betydelse i vår studie, därför har vi också valt att använda en kvalitativ metod då den bidrar till att respondenternas personliga åsikter och reflektioner kan lyftas fram vilket är nödvändigt för att få en djupare förståelse.

  Slutsats: Vår studie visar att bankerna vid kreditbedömning av småföretag bedömer immateriella tillgångar på ungefär liknande sätt. Det fanns inga stora skillnader i själva bedömningen av de immateriella tillgångarna. Däremot skiljer sig kreditgivarnas syn på immateriella tillgångar. Trots att samtliga respondenter bedömde tillgångarna i princip på samma sätt kan vi se att det finns skillnader. Det är överlag väldigt svårt för småföretag med en hög andel immateriella tillgångar att bli beviljade krediter men det vi har kommit fram till i den här studien är att det faktiskt finns faktorer som kan påverka ett kreditbeslut och därmed också underlätta för dessa företag att bli beviljade krediter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Immateriella tillgångar - Om problematiken i kreditbedömningsprocessen
 • 232.
  Djavadpour, Maral
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Larsson, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Revisionsberättelsen: Hur kommer revisorns tillämpning av ISA 701 påverka revisionens förväntningsgap?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Finanskriser, företagskonkurser och olika skandaler runt om i världen har resulterat i att revisorns tillförlitlighet har ifrågasatts och förtroendet för revisionsbranschen har skadats. Det bristande förtroendet tyder på att det finns skillnader mellan användarna av den finansiella rapporten och revisorernas förväntningar gällande revisionens utfall och har utmynnat i ett förväntningsgap. Revisorns uttalanden i revisionsberättelsen har utstått mycket kritik genom åren då den inte tillför ett informationsvärde för användarna. Revisionens förväntningsgap är ett fenomen som studerats över tid och nationella gränser men trots utveckling av lagstiftning fortfarande är bestående. IAASB har utgett ett utkast av en ny revisionsstandard, ISA 701, som ska bidra till en mer individualiserad revisionsberättelse i syfte att minska förväntningsgapet. De nya förändringarna kommer innebära att revisorn ska förse användarna med mer väsentlig information om vad revisorn funnit under granskningen i revisionsberättelsen.  

   

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka revisorernas tolkningar angående den kommande revisionsstandarden ISA 701 samt vilken effekt de nya upplysningarna i revisionsberättelsen kan ge på revisionens förväntningsgap.

   

  Metod: Studiens empiriska material insamlades via kvalitativa intervjuer med nio auktoriserade revisorer.

   

  Slutsats: Den nya revisionsberättelsen bidrar till en bättre kommunikation än den som råder idag men effekten på förväntningsgapet kommer vara begränsad och inte på den nivå som IAASB har i åtanke. Revisorernas uttalanden enligt ISA 701 kommer i konflikt med revisionens lagstiftning i form av tystnadsplikt och därav blir informationsvärdet för användarna begränsat. Revisorernas uppfattning om ISA 701:s effekt på förväntningsgapet är att det kommer minska ytterst lite då den nya revisionsstandarden inte är fullt ut anpassad efter revisorernas förutsättningar. Ett förslag är en förändring av lagstiftningen som begränsar skadeståndsansvaret. Detta kan öka revisorernas trygghet i att ge användarna en större insyn i företaget genom att de kommer bort från den utsatta position som de upplever finns i dagsläget.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Drndo, Anela
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Jonsson, Erika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kjaer, Martina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Relationsskapande marknadsföringsåtgärder: En studie om detaljhandelns verksamhet kring kundlojalitetsbegreppet2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Efter genomförd forskning har författarna till denna uppsats konstaterat att det finns problem på den svenska marknaden. Allt större kedjor etablerar sig och småbutiker får allt svårare att överleva. Dock finns det möjlighet för småbutikers överlevnad och det är bland annat förstärkt lojalitet, vilket är huvudbegreppet för denna uppsats.  

  Den sammanfattade teoretiska modell som lyfts fram genom teoretisk referensram indikerar på att det finns två led av lojalitet, beteendemässig och attitydmässig lojalitet. Den beteendemässiga lojaliteten har en inverkan på butikens lönsamhet och den attitydmässiga lojaliteten ligger till grund för återkommande kunder. Författarna av denna uppsats kan genom utförd forskning fastställa att en kombination mellan attitydmässig och beteendemässig lojalitet både skapar och förstärker kundlojalitet. Kombinationen av den attitydmässiga och beteendemässiga lojaliteten sammanställs längre fram i uppsatsen till en modifierad modell. Modellen redogör för lojalitet i form av ett kretslopp, där lojaliteten inleds genom en emotionell relation mellan butik och kund. Relationsbyggnaden är enligt forskningen konstaterad som en grundsten i lojalitetsbyggandet. Den uppbyggda och förstärkta relationen resulterar vidare till en attitydmässig lojalitet gentemot butiken. En attitydmässig lojalitet visar att kunden är emotionellt bunden till butiken. Vidare leder den emotionella känslan till en lojalitet i form av ett återkommande beteende, beteendemässig lojalitet. Butiker kan genom kundklubben påverka de attitydmässigt och beteendemässigt lojala kunderna genom premierande aktiviteter. Detta i sin tur skapar en positiv känsla till kunden att kunna sprida vidare till omgivningen genom ”word of mouth”. Denna kommunikation ser författarna vara den sistnämnda grundstenen i det lojalitetsförstärkande kretsloppet som förenar befintlig lojalitet med nya och färska kunder att arbeta med. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 234.
  Dunge, Marielle
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Andersson, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ljussättning i Butik: För att förstärka atmosfär och kundupplevelse2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det råder idag en överetablering på modemarknaden, vilket gör det allt viktigare att som företag differentiera sig från sina konkurrenter. Ett sätt att lyckas med detta är att erbjuda kunden mer av en helhetsupplevelse, istället för bara en produkt.

   

  Denna studie ämnade undersöka hur man inom detaljhandeln använder sig av ljussättning för att stärka butiksatmosfären och höja kundupplevelsen. Vi valde att fokusera på modekedjan Monki, då de arbetar med en okonventionell och utmärkande butiksmiljö. Som stöd för studien kontaktade vi även Fagerhult Light Agency, vilka arbetar med belysningslösningar. Ljussättning i butik syftar till att få kunden att uppmärksamma produkten, såväl som att verka rumsskapande. Forskning visar att butikens atmosfär, däribland ljussättning, har en påverkan på kundens känslor och beteende. I och med att olika ljussättningar och miljöer påverkar människan emotionellt, kan det i sin tur även påverka uppfattningen och upplevelsen av butiksbesöket. Exempelvis upplevs ett rum med svagare ljus mer behagligt och avslappnande, till skillnad från starkare ljus. Vidare kan ljussättning i kombination med olika färger påverka hur attraktiv en produkt upplevs.

   

  Undersökningen utfördes i form av en fallstudie av Monki, där en djupintervju genomfördes med Monki Store Concept team. Ytterligare en djupintervju gjordes på Fagerhult Light Agency för att få kunskap om olika typer av belysningslösningar, och vad dessa kan förmedla. Detta kompletterades med observationer i tre Monkibutiker med olika atmosfärskoncept för att se hur dessa har förverkligats. För att tydliggöra ljussättningens komponenter, och samspelet dem emellan, utvecklade vi en modell, som sedan användes som underlag för analys.

   

  Studiens resultat visade att Monki använder ljussättning för att förstärka atmosfären samt skapa känsla och upplevelse. Detta genom att armaturerna tillåts vara en del av inredningen, man kombinerar låg allmänbelysning med punktbelysning samt skapar effekter med hjälp av inbyggt ljus och leker med ljus och färg.

 • 235.
  Durst, Susanne
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  How far have we come with the study of knowledge risks?2019Ingår i: Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, ISSN 0305-5728, E-ISSN 1474-1032, Vol. 49, nr 1, s. 21-34Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to review research on the topic of knowledge risks to establish the current body of knowledge and, on this basis, to suggest some promising avenues for future research.

  Design/methodology/approach – This study consists of a systematic review of 52 refereed articles on knowledge risks.

  Findings – The findings contribute to a more holistic view of the topic and related aspects and, thus, complement the study of knowledge management. Additionally, a number of research questions are proposed, aimed at guiding and informing future research activities.

  Research limitations/implications – This study may not have enabled a complete coverage of all articles in the field of knowledge risks. Yet, based on the chosen research methodology, it seems reasonable to assume that the review process covered a large share of studies available.

  Originality/value – To the best of the author’s knowledge, no systematic literature review on knowledge risks and related issues has previously been published in academic journals. Keywords Knowledge loss, Knowledge management, Systematic literature review, Knowledge risk management, Knowledge risks

  Paper type Literature review

 • 236.
  Durst, Susanne
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein.
  Innovation and intellectual capital (risk) management in small and medium-sized enterprises2012Ingår i: International Journal of Transitions and Innovation systems, ISSN 1745-0071, E-ISSN 1745-008X, Vol. 2, nr 3/4, s. 233-246Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Innovation is driven by firms’ ability to exploit their stock of or access to intellectual capital (IC). Thus companies need to integrate the management of IC, including both the up- and downsides of IC into the core of their strategic efforts. Taking the relevance of innovations for firm’s competitiveness and growth intents, the management of risks associated with innovation should be a critical component of the firm’s IC (risk) management. The purpose of this paper is to link IC (risk) management and innovation. It is conducted from the point of view of SMEs as their resource constraints create unique challenges. Based on a discussion of the relevant fields a framework is presented which highlights a holistic IC management approach.

 • 237.
  Durst, Susanne
  University of Liechtenstein, Principality of Liechtenstein.
  Intangible assets and company succession: Are there any differences between buy-in and buy-out initiatives?2010Ingår i: Identifying, Measuring, and Valuing Knowledge-Based Intangible Assets: New Perspectives, IGI Global, 2010, s. 64-85Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A successful company succession depends on a multitude of different aspects. In the case of external succession, certainly, the available funds represent a critical factor. Nevertheless, it can be argued that the decision to acquire a company is based on other factors as well. This chapter rests upon the hypothesis that a potential external successor will be only interested in those companies offering promising prospects. Thus, it is expected that the decision to takeover a company is rooted in the target firm's inherent intangible assets which justify a financial investment in return. Data are collected through interviews with eight external successors from Germany who pursued buy-in respectively buy-out initiatives in small and medium-sized enterprises. The study's findings highlight those intangible assets that are regarded as critical in the external succession process. This helps us to obtain a more complete picture about the issue of company succession. © 2011, IGI Global.

 • 238.
  Durst, Susanne
  Hochschule Liechtenstein.
  The relevance of intangible assets in German SMEs2008Ingår i: Journal of Intellectual Capital, ISSN 1469-1930, E-ISSN 1758-7468, Vol. 9, nr 3, s. 410-432Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to study the perceptions of the advisors and valuers of German associations regarding the relevance of intangible assets in general, and for the purpose of company succession in particular. Design/methodology/approach - To perform this study German associations were examined, which play an essential role in company succession in Germany, from both sides of the process. Conducting a web-survey, 51 answers were received (response-rate = 42.5 per cent) which could be used for the analyses. Findings - Amongst others, the study showed that intangible assets are of a moderate relevance. However, a large proportion of respondents expect intangible assets to be of greater relevance in the future. The study highlighted that intangibles do have a great impact on the decision-making process of an investor. Research limitations/implications - The total population of German Association is 135. The author received answers from 51 associations, which did not fulfil the statistical size to conduct advanced statistical methods. The specific relationship of German associations with small- to medium-sized enterprises (SMEs) is rather unique compared to similar institutions around the world, therefore, the results may not be replicable in other countries. Practical implications - The results of this study will help practitioners as well as academics to better understand the relevance of intangible assets in SMEs. Originality/value - This paper is pioneeringin the analysis of the influence of intangible assets in German SMEs for the purpose of company succession.

 • 239.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Aggestam, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Using IT-Supported Knowledge Repositories for Succession Planning in SMEs: How to Deal with Knowledge Loss?2016Ingår i: Handbook of Research on Human Resources Strategies for the New Millennial Workforce / [ed] Patricia Ordoñez de Pablos and Robert D. Tennyson, IGI Global, 2016, s. 393-406Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the context of succession planning a huge number of critical knowledge can be at risk. This challenges smaller firms in particular. Based upon this, the chapter intends to highlight the contribution of IT-supported repositories to small and medium-sized enterprises (SME) succession planning as a promising approach to better cope with the risk of knowledge loss. More precisely, the aim of this chapter is to analyze different types of knowledge loss in the capture process with SME succession planning to demonstrate the potentials and deficiencies with IT-supported knowledge repositories. The findings presented in this chapter will hopefully contribute to a better understanding of how to deal with knowledge loss in the capture process when using IT-supported knowledge repositories for SME succession planning.

 • 240.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Aggestam, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Department of Production Engineering and Systems, Federal University of Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Santa Catarina, Brazil.
  Understanding knowledge leakage: a review of previous studies2015Ingår i: Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, ISSN 0305-5728, E-ISSN 1474-1032, Vol. 45, nr 4, s. 568-586Artikel, forskningsöversikt (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to review research on the topic of knowledge leakage to establish the current body of knowledge and, on this basis, to suggest some promising avenues for future research.

  Design/methodology/approach – The study consists of a systematic review of 57 refereed empirical articles on knowledge leakage.

  Findings – The findings contribute to a more holistic view of the topic and complement the study of knowledge management. Additionally, a conceptual framework is proposed that aims at guiding and informing future research activities.

  Research limitations/implications – This study may not have enabled a complete coverage of all empirical articles in the field of knowledge leakage. Yet, based on the chosen research methodology, it seems reasonable to assume that the review process covered a large share of studies available.

  Originality/value – To the best of the authors’ knowledge, no systematic literature review on knowledge leakage has previously been published in academic journals.

 • 241.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Federal University of Santa Catarina (UFSC), Brazil.
  Knowledge Leakages and Ways to Reduce Them in Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)2014Ingår i: Information, ISSN 2078-2489, Vol. 5, nr 3, s. 440-450Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we look into knowledge leakages and ways to address them. It is conducted from the point of view of small and medium-sized enterprises (SMEs), as their specific attributes create unique challenges. Based on a discussion of the relevant fields, ways are presented in order to reduce the danger of knowledge leakages. In view of practitioners, the paper’s findings may enable an increased awareness towards the areas where existing knowledge is at the mercy of “leakage”. This can assist managers of SMEs to better cope with risks related to knowledge leakage and, therefore, better exploit the (limited) knowledge base available.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 242.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil / Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil.
  Knowledge Risk Management in Turbulent Times2016Ingår i: Competitive Strategies for Small and Medium Enterprises: Increasing Crisis Resilience, Agility and Innovation in Turbulent Times / [ed] Klaus North & Gregorio Varvakis, Springer, 2016, s. 195-209Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter presents a knowledge risk management framework. In turbulent times organizations of all sizes are required to be even more prepared to make necessary changes in their business strategies. Access to knowledge that is relevant and up-to-date is critical in meeting this challenge. Knowledge however is not always positive, i.e. something of value, but has a negative side as well. This situation can be tackled with a knowledge risk management approach that addresses knowledge from a holistic point of view. Therefore this approach supports companies in better managing their critical knowledge to master present and future business challenges. The aim of this chapter is to introduce knowledge risk management and its contribution to meeting these challenges. Regarding Knowledge management tools refer to the following chapter.

 • 243.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Department of Production Engineering and Systems, Federal University of Santa Catarina (UFSC), Campus Trindade Florianópolis/SC, Brazil.
  What do we know about knowledge reuse in organisations?2017Ingår i: Global Business and Economics Review (GBER), ISSN 1097-4954, E-ISSN 1745-1329, Vol. 19, nr 4, s. 420-447Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper looks into knowledge that is ‘wasted’ in organisations, that is existing relevant knowledge that is not (re)used in business operations. Against the backdrop of today’s business environment, a lack of knowledge application is not only costly but also dangerous. Therefore, the purpose of this paper is to review research on knowledge reuse (waste) in organisations to identify our current body of knowledge and gaps in the field justifying further research activities. In order to do so, the study consists of a systematic review of 52 refereed empirical articles on knowledge reuse in organisations. The topic seems to be a promising field for intensive research and offers a variety of future research avenues. Some ideas for future research are proposed in this study.

 • 244.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil.
  Yousefi, Bahram Hooshyar
  Literature Review on Big Data: What Do We Know So Far?2018Ingår i: Big Data in the Arts and Humanities: Theory and Practice / [ed] Giovanni Schiuma, Daniela Carlucci, CRC Press, 2018, s. 3-14Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The term “big data” has been discussed often in recent years so it is high time for us to determine the current state of knowledge on big data and the benefits and challenges that its applications may bring to individuals, companies, or the society at large. We argue that such work will allow for greater dissemination of results across both academic research and practitioners. The determination of the body of knowledge will help to systematize research, whereas practitioners will get insights into the pros and cons of using big data, which in turn can provide the basis for the improved use of big data or its first-time application, respectively. Based on a systematic review consisting of 87 papers, this chapter proposes a number of future research avenues that can be used to organize the study of big data. The future avenues and the determination of the current body of knowledge about big data are considered the main contributions of this chapter. Next, we briefly discuss the term “big data.” Then the insights into the methodology are provided. After that, the results are presented. This is followed by a discussion about the possible future research opportunities. The chapter terminates with final remarks and conclusions.

 • 245.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Brunold, Julia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Corporate governance practices in smaller privately held businesses – insights from the Rhine Valley region2017Ingår i: Handbook of Research on Corporate Governance and Entrepreneurship / [ed] Jonas Gabrielsson, Edward Elgar Publishing, 2017, s. 201-223Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The study of corporate governance is dominated by quantitative research and tends to focus on large listed companies businesses. As a response to this situation, this chapter examines how corporate governance is practiced in smaller businesses. It reports findings based on semi-structured interviews conducted with executive staff of smaller privately held firms from the Rhine Valley region. More precisely parts of both Austria (Province of Vorarlberg) and the Principality of Liechtenstein were covered. In total, twenty-five individuals were involved. The findings particularly emphasize the concept of relational governance as a more appropriate governance approach in small firms. Thereby the chapter suggests that the relational governance approach needs to be extended by considering employees and their contribution to governance practices and company development as well. The chapter´s findings may help managing directors of smaller firms to better understand and exploit the benefits of different governance mechanisms in their efforts to cope with different business challenges ahead. The findings may also be used by policy makers helping them to develop improved corporate governance codes and best practice recommendations. To sum up, the chapter provides fresh insights into the practice of governance in smaller firms taken from a practitioner’s perspective. Additionally, it offers the opportunity of expanding our understanding of the topic in different parts of the world.

   

 • 246.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Department of Business Administration, Universidad del Pacífico, Lima, Peru.
  Bruns, Guido
  Incipere, Lindau, Germany.
  Knowledge Management in Small and Medium-Sized Enterprises2018Ingår i: The Palgrave Handbook of Knowledge Management / [ed] Jawad Syed, Peter A. Murray, Donald Hislop, Yusra Mouzughi, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 495-514Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Against the background of knowledge as an ever more important strategic resource in the current environment, as well as demographic developments which will soon lead to a shortage of expert knowledge, the practice of knowledge management (KM) calls for an even stronger consideration. Knowledge is the critical asset that will help organizations master present and future organizational challenges. This applies to small and medium-sized enterprises (SMEs) in particular. Therefore, the aim of this chapter is to discuss KM in SMEs by first defining this category of firms in quantitative and qualitative terms. Once this understanding is established, we turn to the current body of knowledge regarding KM in SMEs and discuss both the benefits and challenges ahead. We then address how to apply knowledge management in SMEs. The chapter concludes with a number of promising research avenues intended to develop further the study of KM in SMEs.

 • 247.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Bruns, Guido
  Incipere, Düsseldorf, Germany.
  Sustaining the Future of the Public Sector: Insights into a Swedish Municipality’s Dealing with Knowledge Management and Succession Planning2016Ingår i: Journal of Information & Knowledge Management, ISSN 0219-6492, E-ISSN 1793-6926, Vol. 15, nr 2, artikel-id 1650012Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ageing workforce soon leads to a number of retirements in government organisations that will put the knowledge basis at risk. Addressing this point the present study provides an analysis and evaluation of a Swedish municipality’s dealing with the aspects of knowledge management and succession planning against the background of demographic developments and the increased relevance of knowledge. It reports findings based on semi-structured interviews conducted with executive staff of the municipality. Results of data analysed show that the municipality is far from being ready to master the challenges ahead. To date the municipality follows a sporadic approach rather than a strategic and planned one when addressing the issue of succession planning. Indeed, the findings suggest that a muddling through approach prevails. Based on the findings some suggestions were derived that may help both municipalities facing similar circumstances as well as policy makers drafting suitable policies.

 • 248.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Department of Business Administration, Universidad del Pacífico, Lima, Peru.
  Bruns, Guido
  Incipere Consulting and Education, Lindau, Germany.
  Visualization of IC for Improving Green Innovations in SMEs2019Ingår i: Intellectual Capital Management as a Driver of Sustainability: Perspectives for Organizations and Society / [ed] Florinda Matos, Valter Vairinhos, Paulo Maurício Selig, Leif Edvinsson, Springer, 2019, s. 139-155Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Investments in sustainable practices, such as green innovations are expected to increase both an organization’s long-term survival and its operational performance. Sustainable development of organizations is driven by organizations’ ability to continuously exploit their base of or access to intellectual capital (IC)/knowledge. Thus, organizations of each kind need to integrate the management of IC/knowledge into their overall strategic efforts. Taking the relevance of IC management for organizations’ sustainability and growth intents, the visualization of IC should be a critical component of organizations’ IC management. Against this background, the purpose of this chapter is to explore and discuss the benefits of IC visualization for sustainable development of organizations. More precisely, the focus is on IC visualization for green innovation activities in smaller companies. Smaller firms have been chosen because the resource constraints create unique challenges for both sustainability and growth. Based on a theoretical discussion a set of guidelines for improving green innovations in SMEs taking into account their IC is proposed.

 • 249.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bruns, Guido
  Incipire Consulting, Lindau, Germany.
  Edvardsson, Ingi Runar
  Reykjavík, University of Iceland, Iceland.
  Retaining Knowledge in Smaller Building and Construction Firms2017Ingår i: International Journal of Knowledge and Systems Science, ISSN 1947-8208, Vol. 8, nr 3, s. 1-12, artikel-id 1Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase our understanding of how SMEs retain critical knowledge. Against the background of the underdeveloped body of knowledge regarding knowledge retention, the authors selected an explorative (qualitative) research approach. More precisely, they conducted semi-structured interviews with organization members (i.e. executive and regular staff) of five Austrian SMEs operating in the building and construction industry. This study provides fresh insights into knowledge retention in SMEs. The findings advance the limited understanding of knowledge retention in general and regarding SMEs. They also contribute to the further development of the study of knowledge management in the building and construction sector. Based on the study's findings the authors derive suitable measures to better manage the process of knowledge retention in SMEs. These measures may be useful for SMEs operating in other industries as well.

 • 250.
  Durst, Susanne
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Bruns, Guido
  Incipere, Germany.
  Edvardsson, Ingi-Runar
  University of Iceland, Iceland.
  Knowledge Retention in Smaller Firms2018Ingår i: Contemporary Knowledge and Systems Science / [ed] W. B. Lee, F. Sabetzadeh, IGI Global, 2018, s. 100-119Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In environments that are characterized by skill shortage, knowledge retention should be a key activity. Our understanding of this knowledge practice, however, is underdeveloped. The purpose of this chapter is to contribute to the further development of this field. The authors are interested in studying how smaller firms approach the retention of critical knowledge. Semi-structured interviews with organization members of five smaller Austrian firms operating in the building and construction industry were conducted. The findings presented in this chapter advance the limited understanding of knowledge retention in general and regarding smaller businesses. They also contribute to the further development of the study of knowledge management in the building and construction sector. Based on the study's findings, suitable measures to better manage the process of knowledge retention in smaller firms are derived. These measures may be useful for smaller firms operating in similar industries as well.

2345678 201 - 250 av 904
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf