his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 840
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Cederqvist, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Torsson, Mattias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Propofols väg till patienten: Anestesisjuksköterskors följsamhet till och uppfattningar av aseptiska hygienrutiner vid iordningställande och administrering av propofol2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: tidigare forskning visar på flera risker vid läkemedelshantering inom anestesi som resulterar i smittspridning vilket orsakar vårdrelaterade infektioner. Detta leder till lidande för patienter samt förlängda vårdtider och därmed ökade vårdkostnader. Delvis beror detta på riskfaktorer som bedöms som tämligen enkla att förebygga då de i huvudsak handlar om följsamhet till basala hygienrutiner. Inom anestesin finns stor utbredning och ökad förekomst av användandet av intravenös anestesi baserad på propofol. Propofol är ett gynnsamt medium för bakterietillväxt och således känsligt för kontamination och ska handhas aseptiskt. Syfte: undersöka anestesisjuksköterskors följsamhet till och uppfattningar av aseptiska hygienrutiner vid iordningställande och administrering av propofol. Metod: prospektiv kvantitativ tvärsnittsstudie med deduktiv ansats. I studien observerades 22 anestesisjuksköterskor som även fick skatta sin egen uppfattning om aseptiskt handhavande i en enkät. Resultat: studien påvisar brister i följsamhet till både basala hygienrutiner och aseptiskt handhavande av propofol. Konklusion: brister i följsamhet till aseptik medför risk för vårdrelaterade infektioner och således lidande för patienter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 202.
  Cederström, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kindström, Josefine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med autismspektrumtillstånd: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Autismspektrumtillstånd (AST) är ett samlingsnamn för flertalet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Oförståelse, bristande helhetssyn samt behov av rutiner utmärker diagnosen. Kommunikation och kunskap om AST är något som brister i möte med dessa patienter. Därmed är kunskap om AST samt hur dessa patienter upplever mötet med vården betydande för att främja omvårdnaden och deras hälsa. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter som har diagnostiserats med autismspektrumtillstånd. Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ och kvantitativ ansats baserad på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Ur analysen framkom två teman; anpassning och förberedelse för att möta patientens behov samt kunskapens och kompetensens betydelse i mötet, med fyra underteman. Slutsats: Sjuksköterskan ska i mötet vara engagerad i patienten och dess situation samt ha en god dialog med närstående och arbeta i team för att finna rätt tillvägagångssätt i mötet. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap och utbildning kring AST och de olika kommunikationshjälpmedlen som anses vara en av de mötesfrämjande faktorer.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Claeson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Arvidsson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  I väntan på att det nya livet ska börja: En kvalitativ studie om patienters upplevelser av att vänta på ett nytt hjärta2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 204.
  Claesson, Hanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Midsten, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Basala hygienrutiner: faktorer som påverkar följsamheten för sjuksköterskor inom somatisk vård2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner utgör ett betydande hot för alla patienter inom somatisk vård och förknippas med stora ekonomiska kostnader. Den huvudsakliga orsaken är bristande handhygienrutiner och problemet skulle kunna elimineras med högre följsamhet. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors följsamhet till basala hygienrutiner inom somatisk vård. Metod: En litteraturöversikt där artiklar med kvalitativ och kvantitativ inriktning som uppfyllde förutbestämda krav utvaldes för analys. Tolv artiklar selekterades fram. Resultat: Flera påverkande faktorer till följsamhet har uppmärksammats. Dessa bildade fyra områden: utbildning, arbetsmiljö, demografiska faktorer samt förhållningssätt. Diskussion: Det finns inget enkelt svar på problemet. En kombination av faktorer bland de fyra områden som studerats kan utgöra svaret, där det goda exemplet lyfts fram. Sannolikt krävs därför betydande fokus från linjeansvariga på att söka genomdriva en fundamental beteendeförändring hos sådana nyckelpersoner inom vården som utifrån ett vårdperspektiv i övrigt framstår som professionella och trovärdiga. Återkoppling av fortlöpande kvalitativa och kvantitativa mål utvärderas med samling av hela personalstyrkan. Öppna och raka diskussioner kring vårdhygieniska incidenter och haverier kan bidra till ökad följsamhet och medvetenhet. Långsiktiga ekonomiska vinster kan uppnås med minskat antal vårdrelaterade infektioner. Genom att tillämpa goda hygienrutiner kan en god vård utföras där kostnader och patientlidande minimeras.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 205.
  Claesson, Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gustafsson, Emelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av sin kroppsbild ochsin sexualitet då de till följd av bröstcancer genomgått mastektomi2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Dess behandlingar inverkar på kvinnors kroppsbild och sexualitet vilket påverkar välbefinnandet och samlivet med andra människor. För att som sjuksköterska kunna hjälpa och stödja dessa kvinnor är det viktigt att undersöka hur kvinnor upplever dessa omställningar. Syfte: Att belysa bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av sin kroppsbild och sexualitet efter en mastektomi och de bieffekter som medföljer. Metod: Litteraturbaserad studie med utgång i kvalitativa studier grundad på 17 vetenskapliga artiklar som analyserats. Resultat: I resultatet framkom tre teman, Upplevelser av förändrad kroppsbild, Upplevelser av förändrad sexualitet och Upplevelser av sjuksköterskors kommunikativa och stödjande förmåga avseende sexuella behov, med sju tillhörande subteman. Slutsats: En god relation till sin kroppsbild och sin sexualitet är en förutsättning för att uppleva välbefinnande och livskvalité. Sjuksköterskor bör ha detta i åtanke och arbeta mer informativt och stödja bröstcancerdrabbade kvinnor i deras kamp med att bibehålla sin identitet och främja deras hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  Kvinnors upplevelser av sin kroppsbild och sin sexualitet då de till följd av bröstcancer genomgått mastektomi
 • 206.
  Collberg, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Ekman, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  NÄTMOBBNING OCH DESS PÅVERKAN PÅ ELEVERS HÄLSA: -UR ETT SKOLSKÖTERSKEPERSPEKTIV2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Internetanvändandet erbjuder en arena för social interaktion men kan innebära en risk att bli utsatt för nätmobbning. Flera barn och ungdomar beskriver negativa emotionella och psykiska effekter till följd av nätmobbning. I skolsköterskans yrkesansvar ingår att arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt att verka för en god fysisk, psykisk och social skolmiljö. Syfte: Syftet med studien var att beskriva skolsköterskors erfarenheter av hur nätmobbning påverkar elevers hälsa i mellan- och högstadiet. Metod: Data insamlades genom kvalitativa intervjuer med sju skolsköterskor. Data analyserades med induktiv ansats och kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Resultat: I analysen framkom att nätmobbning på olika sätt bryter ner elevers välbefinnande. Detta genom att den tär på eleverna, påverkar självbilden, orsakar självdestruktivt beteende och skapar stress. Den kan även påverka utsatta elevers sociala relationer genom att den skapar bristande tillit, utanförskap och i att de uppvisar utåtagerande beteende. Slutsats: Skolsköterskornas erfarenheter stämmer väl överens med tidigare forskningsresultat där barn och ungdomar beskriver hur de påverkats av nätmobbning. Nätmobbning påverkar ibland inte bara den utsatta eleven utan kan även uppfattas som en kollektiv kränkning mot en hel grupp eller familj. Enligt författarna kan nätmobbning ses som en riskfaktor som kan påverka elevers känsla av sammanhang och därmed påverka deras hälsa negativt.

  Fulltekst (pdf)
  D-uppsats_CollbergEkman2.pdf
 • 207.
  Corrochano, Ana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Anorexia Nervosa: patienters erfarenheter av den mänskliga kontaktens betydelse i möten med vårdpersonalen - en kvalitativ studie baserad på självbiografier2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En av de viktigaste aspekterna i omvårdnad är betydelsen av mänsklig kontakt i interaktionen mellan patienter och vårdgivare. Anorexia Nervosa är en komplex sjukdom av psykisk och fysisk karaktär och vårdpersonal spelar en viktig roll för dessa patienters tillfrisknad. Målet med denna studie var att nå en djupare förståelse för den mänskliga kontaktens betydelse i omvårdnaden av patienter med Anorexia Nervosa samt att belysa essensen i en vårdande relation. Syftet med studien var att beskriva Anorexia Nervosa patienters erfarenheter av den mänskliga kontaktens betydelse i möten med vårdpersonalen. En kvalitativ ansats valdes och datainsamlingen grundade sig på sex självbiografier, skrivna av sex unga kvinnor som har varit sjuka i Anorexia Nervosa. En kvalitativ textanalys användes för att tolka data. Åtta teman framkom i resultatet: ”att känna förtroende” ”att få hjälp med att gå till botten med problemet”, ”att inte bli förstådd”, ”att inte våga öppna sig”, ”att inte bli sedd”, ” att få bekräftelse”, ”att känna maktlöshet” och slutligen, ”att någon talar till den friska delen”. Dessa teman speglade dessa personers erfarenheter av den mänskliga kontaktens betydelse i möten med hälso- och sjukvårdspersonal. Denna studie kan bidra med att ge en ökad förståelse för den mänskliga kontaktens betydelse i omvårdnaden av patienter som lider av Anorexia Nervosa samt att hjälpa vårdpersonal att tillmötesgå dessa patienters behov.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 208.
  Cronholm, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Delad föräldraledighet redan verklighet för flera pappor2005Inngår i: Jordemodern, ISSN 0021-7468, Vol. 118, nr 4, s. 34-37Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 209.
  Curtin, Alicia
  et al.
  Department of Family Medicine, Memorial Hospital of Rhode Island, Pawtucket, RI, USA.
  Martins, Diane C.
  University of Rhode Island, College of Nursing, Kingston, RI, USA.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Schwartz-Barcott, Donna
  University of Rhode Island, College of Nursing, Kingston, RI, USA.
  Ageing out of place: The meaning of home among hispanic older persons living in the United States2017Inngår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 12, nr 3, artikkel-id e12150Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim

  To explore the meaning of home among older Hispanic immigrants who are “aging out of place.”

  Background

  Emerging evidence supports the concept of older persons ageing in place. Nurse researchers have demonstrated that older person who age in place have better physical, psychological and cognitive outcomes. Less, however, is known about older persons who are “aging out of place,” meaning out of their country of origin. With the growth of home health care, there is a need to understand the older immigrants' meaning of home when ageing out of their country of origin.

  Design and Method

  An inductive, qualitative descriptive research design was used. Seventeen Hispanic participants, ranging in age from 65 to 83 years were interviewed using a semi-structured interview protocol.

  Findings

  Two major finding of the study focused on participants' descriptions of home in their country of origin and in the USA. The majority of participants described their home in their native country as the community, countryside or town (pueblo) and in the U.S.A. as family. The level of social isolation and loneliness among participants was evident.

  Conclusions

  Older Hispanic immigrants who are “aging out of place” integrate their past experiences of sense of place in their native country with their present experiences of home in the USA. The need to understand the role of the community and the family in the provision of nursing care in the home may be more important than the physical structure or setting in which it is delivered. Further intra- and cross-national studies are needed to provide a framework for understanding the issues of ageing and immigration globally.

  Implications for Practice

  Gerontological nurses need to recognise the complexity of family relationships for older Hispanic persons who are ageing out of place of origin and their risk of depression, social isolation, and loneliness.

 • 210.
  Dahlberg, Erika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Sandberg, Patrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Kombinera två tjänster: En kvalitativ innehållsanalys om anestessjuksköterskors erfarenheter av kombinationstjänst mellen en operationsavdelning och ambulanssjukvård2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Dahlborg, Emelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Beka, Pajtim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede: En litteraturbaserad studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige dör ca 100 000 varje år en stor del av dessa är i behov av palliativ vård. Palliativ vård handlar om att lidande minskas och livskvaliteten främjas genom att symtomlindra och att inte ge livsuppehållande vård. Sjuksköterskor har det övergripande ansvaret för omvårdnaden av patienten därför tillbringar sjuksköterskan mycket tid med patienten. Sjuksköterskan ser individen och inte bara patienten och dennes sjukdom, det är sjuksköterskans ansvara att bilda en relation med patienten. För att vården ska kunna vara individanpassad krävs det att sjuksköterskan är lyhörd och öppen inför patientens behov. Syfte: Att beskriva sjuksköterskor erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede. Metod: En litteraturbaserad studie där datamaterialet innehöll åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Ur analysen framkom fyra kategorier; vara följsam i samtalet, tillgodose patientens behov, samverkan om patienten, involvera närstående som aktiv part med nio underkategorier. Konklusion: Det framkom att sjuksköterskors erfarenheter varierade och att kunskapsbristen var ett problem som behövdes utvecklas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 212.
  Dahlgren, Ida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Persson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors roll i rehabiliteringen av en skallskadad patient: En litteraturöversikt2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sjuksköterskor är en viktig länk i omvårdnaden kring den traumatiskt skallskadade patienten och dennes anhöriga. Den tidigare forskningen inom området har visat hur viktigt bemötandet och anhörigmedverkan är för patientens tillfrisknande. De kognitiva problem som ofta uppstår hos en traumatisk skallskadad patient är också de som är svårast att bemöta och behandla. Syfte: Att sammanställa och belysa forskning, som beskriver sjuksköterskors roll i omvårdnadsarbetet av traumatiskt skallskadade patienters speciella behov av omvårdnad. Metod: En litteraturöversikt med 13 empiriska artiklar. Resultat: Sjuksköterskor har en nyckelroll i att förmedla information till patient, anhöriga och övriga i rehabiliteringsteamet. En annan del av rollen är att koordinera samverkan mellan olika yrkeskategorier för att främja patientens välbefinnande. Diskussion: Sjuksköterskor som arbetar på en rehabiliteringsavdelning, behöver mer kunskap och utbildning om bl. a kognitiva beteendeproblem. Dessutom behöver patient och anhöriga få bättre och mer enhetlig information om skadan och rehabiliteringsprocessen.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 213.
  Dahlgren, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. högskola Skövde.
  Johansson, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. högskola Skövde.
  Vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner: en kvantitativ studie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) ses som en av de främsta vårdskadorna i världen och beskrivs ge ett enormt lidande för patienten. Basala hygienrutiner började utvecklas redan på 1800-talet och är idag den huvudsakliga åtgärden för att minska VRI. Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal har en skyldighet att följa lagar, författningar och riktlinjer så att omvårdnaden av patienter blir patientsäker. Syfte: Var att undersöka vårdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner. Metod: En kvantitativ retrospektiv longitudinell studie som byggde på observationer av vårdpersonal samt punkprevalensmätningar av VRI. Resultat: Det sågs en högre följsamhet till basala hygienrutiner hos vårdpersonalen på medicinkliniken. Medicinkliniken hade även en signifikant förbättring av följsamhet till basala hygienrutiner. Båda klinikerna hade en lägre följsamhet till desinfektion av händer före en patientkontakt än efteråt. Studerande hade högre följsamhet än sjuksköterskor och läkare. Medicinkliniken hade som mest 5 (n=43; 11,6%) patienter med en VRI och kirurgkliniken hade som mest 9 (n=63; 14,3%) patienter. Diskussion: Tidigare forskning visar att det är lägre följsamhet till desinfektion av händer före en patientkontakt än efteråt, något som även setts i resultatet. Tidigare forskning tar även upp möjliga orsaker till en låg följsamhet samt verktyg för att skapa en högre följsamhet till basala hygienrutiner

  Fulltekst (pdf)
  följsamhet till basala hygienrutiner
 • 214.
  Dahlheim-Englund, Ann-Charlotte
  et al.
  The academy for Work Life and Social Welfare, Faculty of Caring Science, University of Borås, Sweden.
  Carlsson, Gunilla
  The academy for Work Life and Social Welfare, Faculty of Caring Science, University of Borås, Sweden.
  Nyström, Maria
  The academy for Work Life and Social Welfare, Faculty of Caring Science, University of Borås, Sweden.
  Gillsjö, Catharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. College of Nursing, University of Rhode Island, RI, USA.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Palmér, Lina
  The academy for Work Life and Social Welfare, Faculty of Caring Science, University of Borås, Sweden.
  Life without professional work: perceptions about one’s self, interpersonal relations and social life after retirement2019Inngår i: Healthy Aging Research, ISSN 2261-7434, Vol. 8, nr 1Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to understand how healthy, older adults in Sweden perceive their life situation after retirement. The study is based on a lifeworld approach, and a phenomenographic method was used. Eighteen participants were interviewed, and data were analysed according to the phenomenographic principle of qualitatively different categories. Two categories were developed. The first category, “perceptions that draw attention inward, towards one’s self”, was further described in three subcategories: Sense of decreased status in society, the desire to keep aging at a distance, and contemplation of one’s own existence. The second category, “perceptions that draw attention outward, away from one’s self” was further described in the following four subcategories: caretaking of family members, involvement in social relationships, finding of deep meaning in animals and nature and engagement with society. In the discussion, the findings are further illuminated through comparisons with concepts such as maturity, wisdom and gerotranscendence, and reflections on the findings ‘relevance to a caring context follow. The conclusion suggests this study can provide knowledge that will allow healthcare providers to bridge the gap between generations in order to provide high-quality care. However, for a more profound caring dialogue, for example, about the end of life, a deeper analysis is required.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Dahlin, Linnea
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Janzen, Katharina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  När medlidande blir lidande: Hur sjuksköterskor påverkas av traumatiska händelser och hur de hanterar uppkomna känslor.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:

  Bakgrund: Sjuksköterskor kan konfronteras med traumatiska händelser i sitt dagliga arbete. Dessa händelser kan leda till en fara för sjuksköterskors hälsa i form av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), sekundär traumatisk stress (STS) eller utbrändhet. Hanteringsstrategier är individuella och har en stor betydelse för sjuksköterskors återhämtning.

  Syfte: Hur påverkas sjuksköterskor av traumatiska händelser och hur hanterar de uppkomna känslor. Metod: En kvalitativ innehållsanalys valdes som metod där 14 bloggar analyserades. Sökningen genomfördes osystematiskt via sökmotorn Google. Analysen resulterade i två kategorier och sju underkategorier.

  Resultat: Sjuksköterskor kände en fysisk och emotionell utmattning på grund av de traumatiska upplevelserna. Personligheten förändrades. Att stänga av sina känslor eller att frigöra sig från dem var möjliga hanteringsstrategier. En positiv inställning till livet samt acceptans av egna känslor, sammanhållning i team och erfarenhet har bidragit positivt i hanteringsprocessen.

  Slutsats: Genom att sjuksköterskor upplever traumatiska händelser i sitt arbete är risken för ohälsa stor. Utbrändhet och PTSD kan utvecklas hos sjuksköterskor och påverkar vårdandet negativt. Klinisk betydelse: Studiens resultat kan användas av verksamhetschefer och sjuksköterskor för att öka kunskapen i området. Programansvariga på högskolor kan inkludera studien i utbildningsinnehållet för att även förbereda studenter inför sin kommande praktik. 

  Fulltekst (pdf)
  När medlidande blir lidande.
 • 216.
  Dahlström, Evelina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gustafsson, Lisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors upplevelser av hur stress påverkar mötet med patienten: En litteraturbaserad studie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stress är något som ökar i samhället och sjuksköterskor är en grupp som riskerar att drabbas. Hög arbetsbelastning, långa arbetsdagar och känslan av att inte räcka till är faktorer som gör att sjuksköterskor upplever stress. I mötet med patienten skapas en mellanmänsklig relation och ömsesidig förståelse där sjuksköterskors förmåga att känna empati är viktig. Sjuksköterskor har en central roll i omvårdnaden för patienten. Sjuksköterskors kompetensområde är omvårdnadsvetenskap som innefattar fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur stress påverkar sjuksköterskor i mötet med patienten. Metod: En litteraturbasers studie valdes där tio artiklar analyserats Resultat: Ur analysen framträdde två teman; Fördröjt eller uteblivet möte och obehagliga känslor med fem underteman. Slutsats: Stress hos sjuksköterskor påverkar mötet med patienten negativt. Den mellanmänskliga relation som är viktig för patientens hälsa uteblir när sjuksköterskan inte hinner möta patienten på grund av den tidsbrist som råder på arbetet

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 217.
  Dahlvid, Henrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sandberg, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  MÄNNISKORS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED TYP-2-DIABETES: EN INTERVJUSTUDIE2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Typ-2-diabetes är en kronisk välfärdssjukdom som är associerad med livsstilsförändringar. Omvårdnaden av typ-2-diabetes har traditionellt förknippats med egenvård och patientinformation. Det finns en stor kunskap om typ-2-diabetes och vilka konsekvenser det medför. Det är viktigt att Hälso- och sjukvårdspersonal även har kunskap om människors personliga upplevelser av hälsa och välbefinnande vid typ-2-diabetes. Det finns annars en risk att hälso- och sjukvårdpersonalen fokuserar för mycket på sjukdomen och missar den unika sjukdomsupplevelsen. Syftet med denna studie är att beskriva människors upplevelser av att leva med typ-2 diabetes. Metoden som valdes hade en kvalitativ ansats där data samlades in genom intervjuer. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet utmynnande i ett överordnat tema balans mellan Trygghet – Otrygghet och aktiviteter som krav och möjligheter ger hanterbarhet. Temat beskrivs utifrån två huvudkategorier och beskrivande underkategorier. Studien visar att människor med typ-2-diabetes generellt erfar en god hälsa och ett gott välbefinnande utifrån deras egna förutsättningar. De levda erfarenheterna och de olika kraven för hanteringen av typ-2-diabetes varierar utifrån varje människa. Detta indikerar att hälso- och sjukvården bör vara uppmärksam på hur människor betraktar sin subjektiva upplevelse av hälsa och välbefinnande utifrån typ-2-diabetes.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 218.
  Dahlén, Carl
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Forsdal, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Jag är väl ingen sexolog?": Faktorer som påverkar att sjuksköterskor samtalar om sexuell hälsa2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: There are many diseases and conditions that can affect the sexual health of patients. Research shows that nurses do not talk to patients about sexual health. Swedish law, nurses’ competence description and ICN's ethical code state that the nurse has a responsibility to counteract illness and work on a holistic approach. Purpose: The purpose of this study was to account for the factors that affect nurses talking about the patient's sexual health. Method: Literature overview. Result: Three themes were found and presented in the results. These were: Nurses attitudes, knowledge and competence and organizational factors. Discussion: The discussion discussed the importance of nurses' attitude, as well as how knowledge and the health care setting together affect nurses' motivation to talk with patients about their sexual health. Conclusion: Nurses largely refrain from discussing sexual health with patients. It is dependent on the attitude of the nurse, knowledge and workplace environment. In order for nurses to be able to provide care based on a holistic approach, more knowledge is needed in both sexual dysfunctions and patient communication. Nurses need to be comfortable with sexuality as a subject and get routine talking to patients about their sexual health.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Dahlén, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Wallenstein, Rikard
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  När erektionen försvinner: Mäns erfarenheter av erektil dysfunktion till följd av diabetes mellitus typ 2. En litteraturöversikt2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det är känt att erektil dysfunktion, eller impotens, orsakas av förstorad prostata, depression och diabetes. Den typ av erektil dysfunktion som orsakas av diabetes har en mer komplicerad utveckling än övriga orsaker.Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sexuellt aktiva mäns erfarenheter av erektil dysfunktion till följd av diabetes mellitus typ 2.

  Metod: Metoden som valdes var en litteraturöversikt med kvalitativa och kvantitativa artiklar. Datamaterialet bestod av tio kvantitativa och två kvalitativa artiklar.

  Resultat: Två kategorier identifierades såsom Livet påverkas samt Förståelse för situationen med underkategorier.

  Konklusion: Det råder kunskapsbrist i fråga om varför män drabbas av erektil dysfunktion. Många män anser inte att det finns någon fungerande behandling. Om kontroll av den erektila funktionen ingick i årskontrollen av diabetes tillsammans med en välgrundad information samt adekvat behandling skulle de drabbade männen och deras partner få bättre insikt och medvetande om problemet. Detta skulle leda till mindre oro, bättre sexuell och mental hälsa samt en bättre relation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Dahlén, Inga Margareta
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos elever2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den psykiska ohälsan ökar hos barn och unga. De ökade psykiska besvären hos elever kan knytas till den individualisering som är en del av den moderna utvecklingen. Att så tidigt som möjligt upptäcka och behandla psykisk ohälsa är angeläget. Skolsköterskan är central för skolhälsovården då hon är tillgänglig i elevernas vardagsmiljö.

  Syfte. Att belysa skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos elever.

  Metod: Som metod valdes semistrukturerad intervju. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysresultatet beskriver fem skolsköterskors upplevelse av psykisk ohälsa hos elever.

  Resultat: Ur analysresultatet framträdde sex kategorier: Ont, Kommer, Överaktivitet, Trötta, Självskadebeteende och Kompisar. Resultatet visar på en hög frekvens av återkommande besök. Eleverna sökte mest för huvudvärk och ont i magen. Det är mest flickor som söker skolsköterskan, pojkar upplevs ha svårare att ta emot hjälp.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 221.
  Dahlén, Ingrid
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Westin, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Adolfsson, Annsofie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Experience of being a low priority patient during waiting time at an emergency department2012Inngår i: Psychology Research and Behavior Management, ISSN 1179-1578, E-ISSN 1179-1578, Vol. 5, s. 1-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Work in the emergency department is characterized by fast and efficient medical efforts to save lives, but can also involve a long waiting time for patients. Patients are given a priority rating upon their arrival in the clinic based on the seriousness of their problem, and nursing care for lower priority patients is given a lower prioritization. Regardless of their medical prioritization, all patients have a right to expect good nursing care while they are waiting. The purpose of this study was to illustrate the experience of the low prioritized patient during their waiting time in the emergency department. Methods: A phenomenological hermeneutic research method was used to analyze an interview transcript. Data collection consisted of narrative interviews. The interviewees were 14 patients who had waited more than three hours for surgical, orthopedic, or other medical care.Results: The findings resulted in four different themes, ie, being dependent on care, being exposed, being vulnerable, and being secure. Lower priority patients are not paid as much attention by nursing staff. Patients reported feeling powerless, insulted, and humiliated when their care was delayed without their understanding what was happening to them. Not understanding results in exposure that violates self-esteem. Conclusion: The goal of the health care provider must be to minimize and prevent suffering, prevent feelings of vulnerability, and to create conditions for optimal patient well being.

 • 222.
  Dalebrand, Marie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. marie_wallin@live.se.
  Karlsson Nordmalm, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. johannanordmalm@hotmail.com.
  I mitt huvud var det upp och ner: Unga kvinnor med adhd och deras upplevelse under skolåren2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Flickor med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) har en ökad risk att inte upptäckas då det finns kunskapsbrister med att identifiera ADHD-symtom särskilt hos flickor. De riskerar därmed att inte få adekvata stödinsatser under skolåren. Skolsköterskan ska i den hälsofrämjande omvårdnaden bemöta elevernas behov på bästa sätt vilket bygger på förtroende, vetenskap och beprövad erfarenhet.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva unga kvinnor med ADHD och deras upplevelse under skolåren.

  Metod: Studien har genomförts med kvalitativ metod och materialet har analyserats med en kvalitativ innebördsanalys. Studien är baserad på sex intervjuer som utförts via e-post.

  Resultat: Analysen resulterade i sex kategorier som beskriver unga kvinnor med ADHD och deras upplevelse under skolåren; Att må psykiskt dåligt och känna utanförskap; Upplevelse av bristande förståelse; Upplevelse i klassrummet; Att få förståelse; Upplevelse att få en ADHD-diagnos; Att få en tidigare ADHD-diagnos hade underlättat.

  Slutsats: Det finns en kunskapsbrist i skolan med att identifiera ADHD hos flickor och som  resulterat i diagnos först i tonåren. Okunskap och bristfälliga individanpassade stödinsatser har en negativ påverkan på skolprestationer och den psykiska hälsan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 223.
  Danielsen, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Caroline, Lundberg
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors egna berättelser om upplevelser av vård vid cancerbehandling2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Omkring 8000 kvinnor får diagnosen bröstcancer i Sverige varje år. Dessa kvinnor möter vården vid flertalet tillfällen under den tid de behandlas, och deras behov av stöd och information har i flera studier konstaterats vara viktigt. För att möta och förstå dessa kvinnors behov, behöver vi veta mer om hur de upplever vården. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur kvinnor med bröstcancer upplever sin vård. Metod: Studien har gjorts med en innebördsanalys. Den har utförts genom att analysera åtta biografier skrivna av kvinnor med erfarenhet av att själva ha eller ha haft bröstcancer. Resultat: Resultatet visar att kvinnor med bröstcancer vill bli mött som en unik person under tiden som patient. De behöver stöd och bekräftelse från anhöriga och sjukvårdspersonal. De uttrycker också att de vill bli omhändertagna på ett mjukt och varsamt sätt med respekt och utifrån den egna livsvärlden. Konklusioner: Kvinnor med bröstcancer vill bli mött som den unika person de är i mötet med vården. Genom ett större omvårdnadsperspektiv och mer personcentrerad vård kan deras lidande lindras. Nyckelord: bröstcancer, upplevelse, vård

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 224.
  Darcy, Laura
  et al.
  Department of Nursing Sciences, CHILD Research Group, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden / School of Health Sciences, University College Borås, Borås, Sweden.
  Björk, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Nursing Sciences, CHILD Research Group, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Enskär, Karin
  Department of Nursing Sciences, CHILD Research Group, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Knutsson, Susanne
  Department of Nursing Sciences, CHILD Research Group, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden / School of Health Sciences, University College Borås, Borås, Sweden.
  The process of striving for an ordinary, everyday life, in young children living with cancer, at six months and one year post diagnosis2014Inngår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 18, nr 6, s. 605-612Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: Health care focus is shifting from solely looking at surviving cancer to elements of attention relating to living with it on a daily basis.The young child's experiences are crucial to providing evidence based care. The aim of this study was to explore the everyday life of young children as expressed by the child and parents at six months and one year post diagnosis.

  METHODS: Interviews were conducted with children and their parents connected to a paediatric oncology unit in Southern Sweden. A qualitative content analysis of interview data from two time points, six months and one year post diagnosis, was carried out.

  RESULTS: The process of living with cancer at six months and at one year post diagnosis revealed the child's striving for an ordinary, everyday life. Experiences over time of gaining control, making a normality of the illness and treatment and feeling lonely were described.

  CONCLUSION: Nurses have a major role to play in the process of striving for a new normal in the world post-diagnosis, and provide essential roles by giving the young child information, making them participatory in their care and encouraging access to both parents and peers. Understanding this role and addressing these issues regularly can assist the young child in the transition to living with cancer. Longitudinal studies with young children are vital in capturing their experiences through the cancer trajectory and necessary to ensure quality care.

 • 225.
  Darcy, Laura
  et al.
  Jönköping University, Jönköping, Sweden / University of Borås, Borås, Sweden.
  Björk, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Knutsson, Susanne
  Jönköping University, Jönköping, Sweden / University of Borås, Borås, Sweden.
  Granlund, Mats
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Enskär, Karin
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Following Young Children's Health and Functioning in Everyday Life Through Their Cancer Trajectory2016Inngår i: Journal of Pediatric Oncology Nursing, ISSN 1043-4542, E-ISSN 1532-8457, Vol. 33, nr 3, s. 173-189Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Knowledge of living with childhood cancer, through the trajectory, is sparse. Aim: The aim of this study was to follow young children's health and functioning in everyday life through their cancer trajectory. Methods: Data were gathered longitudinally from a group of 13 young children and their parents connected to a pediatric oncology unit in Sweden. The International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth structure was used to identify difficulties in health and functioning in everyday life, in interview and questionnaire data. Descriptive statistical analysis was performed to show patterns of difficulty over a 3-year period from diagnosis. Results: Difficulties experienced by children declined and changed over time. An increase in difficulties with personal interactions with others and access to and support from health care professionals was seen 2 to 3 years after diagnosis and start of treatment. Similar patterns are seen within individual children's trajectories in relation to diagnosis but individual patterns were seen for each child. Conclusions and Clinical Implications: Health care professionals need to plan for ongoing contact with school services and information and support pathways, beyond the treatment period. A person-centered philosophy of care is required throughout the cancer trajectory.

 • 226.
  Darcy, Laura
  et al.
  CHILD Research Group, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden / School of Health Sciences, University College Borås, Borås, Sweden.
  Enskär, Karin
  CHILD Research Group, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Granlund, M.
  CHILD Research Group, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Simeonsson, R. J.
  CHILD Research Group, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden / School of Psychology and Early Childhood Education, University of North Carolina at Chapel Hill, Chapel Hill, NC, USA.
  Peterson, C.
  CHILD Research Group, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Björk, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. CHILD Research Group, School of Health Sciences, Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Health and functioning in the everyday lives of young children with cancer: documenting with the International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth (ICF-CY)2015Inngår i: Child Care Health and Development, ISSN 0305-1862, E-ISSN 1365-2214, Vol. 41, nr 3, s. 475-482Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Health care focus is shifting for children from surviving childhood cancer to living with it on a daily basis. There is a need to document health and function in the everyday lives of young children with cancer using the multidimensional framework and language of the International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth (ICF-CY).

  AIMS: The aims of this study were (1) to document health and functioning in the everyday lives of young children with cancer using ICF-CY codes and (2) to identify a comprehensive code set that can aid clinical assessment.

  METHOD: Interviews with children diagnosed with cancer and their parents, were transcribed, reviewed for content and coded to the ICF-CY using linking procedures.

  RESULTS: A comprehensive code set (n = 70) for childhood cancer was identified. The majority of content identified to codes was related to activity and participation describing social relations with family, peers and professionals, preschool attendance and play, as well as issues related to support and independence.

  CONCLUSIONS: The ICF-CY can be used to document the nature and range of characteristics and consequences of cancer experienced by children. The identified comprehensive code set could be helpful to health care professionals, parents and teachers in assessing and supporting young children's health and everyday life through the cancer trajectory. The comprehensive code set could be developed as a clinical assessment tool for those caring for young children with cancer. The universal language of the ICF-CY means that the utility of a clinical assessment tool based on identified codes can have wide reaching effects for the care of young children with cancer.

 • 227.
  Davidsson, Julia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjöström, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med HIV: En självbiografistudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är en virussjukdom som smittar via blod och sexuella kontakter. Med bra bromsmediciner kan en person med HIV leva utan några fysiska symptom. När HIV upptäcktes skapades mycket fördomar och rädsla kring sjukdomen som till viss del fortfarande lever vidare idag. Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av att leva med HIV. Metod: Analys av narrativer där sex självbiografier analyserades som var skrivna av personer med HIV. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom två kategorier; Ett förändrat liv och värdesätter erfarenheter av HIV med sju underkategorier. Konklusion: Personer med HIV upplever en sämre hälsa på grund av känslor som ensamhet och utanförskap. Med ökade kunskaper om sjukdomen kan fördomarna minskas i hälso- och sjukvården. Sjuksköterskan kan öka dessa personers välbefinnande genom att ha goda kunskaper om sjukdomen, ge ett respektfullt bemötande och informera om sexuell hälsa.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 228.
  de la Rosée, Tommy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans uppfattningar om vård av barn på sjukhus i samband med barnets diabetesdebut2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige insjuknar varje år ca 600 ungdomar i åldrarna 0-14 år i diabetes typ 1. Antalet ungdomar som insjuknar i diabetes typ 1 ökar kontinuerligt. Föräldrar, anhöriga och barn måste lära sig leva med sjukdomen och framförallt försöka anpassa vardagens liv utifrån de nya villkor som sjukdomen medför. För att möjliggöra denna anpassning bidrar sjukvården med viktig kunskap och vård under hela sjukdomstiden men kanske speciellt under debuten av sjukdomen. Denna studies syfte var att beskriva sjuksköterskans uppfattningar av vård av barn på sjukhus i samband med barnets diabetesdebut. En kvalitativ metod med en fenomenografisk ansats användes för att beskriva variationer och uppfattningar hos sjuksköterskorna. Datainsamlingen skedde genom intervjuer. Resultatet beskriver sjuksköterskans uppfattning i tre kategorier: information, frågor och utslussning. Resultatet visar att sjuksköterskorna noterar problem och brister i den information som hanteras. De uppfattar att anpassningen till vardagen är viktig och att sjuksköterskorna har en viktig roll i denna handledning. Kunskapen från denna studie visar att det är viktigt att se barnet tillsammans med familjen. Den visar också värdet av en god uppföljning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 229.
  Deiana, Virginia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Bengtsson, Christina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors följsamhet till handhygienrutiner: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Handhygienrutiner är en grundläggande åtgärd i sjuksköterskans dagliga arbete för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Över 1500 patienter dör varje år på grund av bristfällig standard på hygienrutiner. Vårdrelaterade infektioner orsakar stort vårdlidande hos patienten som kan förebyggas med god följsamhet till handhygienrutiner. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva orsaker som påverkar sjuksköterskors följsamhet till riktlinjer vid handhygien på sjukhus. Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt av artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom tre huvudkategorier; Risk för smittspridning, omgivningens villighet att ge återkoppling, samt brister i organisationen, med åtta underkategorier. Konklusion: Brister på följsamhet till handhygienrutiner ökar risken för vårdrelaterade infektioner. Det finns ett behov av större insikt inom sjuksköterskors följsamhet till handhygienrutiner för att minska vårdlidandet hos patienten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 230.
  Dicander, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Rosenqvist, Rosanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Föräldrars erfarenheter av kommunikation med skolsköterskor2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie var att beskriva föräldrars erfarenheter av kommunikation med skolsköterskor. Skolsköterskor arbetar med hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad och möter barn i deras vardagsmiljö i skolan flera gånger under barnens skolgång. Den hälsofrämjande omvårdnaden är som mest effektiv om det finns ett samarbete mellan skolsköterskor och föräldrar och det är viktigt att kommunikationen dem emellan fungerar väl. Intervjuer genomfördes med en grupp föräldrar för att få kunskap om hur de erfor kommunikationen med skolsköterskor. Genom en innebördsanalys av innehållet i intervjuerna framkom fyra innebördsteman: Skolsköterskors förmåga att förmedla engagemang och omtanke, Skolsköterskors tillgänglighet för skolbarn och föräldrar, Oklarheter kring skolsköterskeprofessionen kan påverka kommunikationen samt Informativ kommunikation- positiva och negativa erfarenheter. Delar av dessa teman finns också att läsa i kompetensbeskrivningen för skolsköterskor, och de är alla viktiga delar i skolsköterskans profession. Sammanfattningsvis visar resultatet att föräldrar mestadels upplever kommunikationen med skolsköterskor som positiv. Det finns dock områden som skulle kunna förbättras, exempelvis val av sättet att kommunicera i olika sammanhang samt en ökad tillgänglighet till skolsköterskor. Resultatet visar också att föräldrar inte har kunskap om vilken utbildning skolsköterskor har eller vilka arbetsuppgifter som ingår i skolsköterskors uppdrag.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 231.
  Didriksson, Emilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gripenwald, Iri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förstärkt föräldraskap - utökade hembesök: Barnhälsovårdssköterskors och föräldrarådgivares erfarenheter av att stödja föräldrar i deras föräldraskap2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The parenting usually entails great joy but can also involve major challenges. Parenting is not always experienced positively, on occasion it can be very stressful. Studies show that early intervention can enhance the parenting role and promote connection between the child and the parent and thus facilitate illness prevention in children.

   Aim: To illustrate child health, nurses and parenting counselors provided extended home

  visits for new parents.  

   Method: A qualitative design and the phenomenological approach are used. Seven

  interviews were carried out with Child health nurses and parenting counselors. The results

  were analyzed with a content analysis.

   Results consist of four headings; Prerequisites for good cooperation, The importance of the meeting place, Concrete support for parents, Challenges to support parents

   Conclusion: The result shows that the project helped child health nurses and parenting counselors provide increased security and support in the parenting role. They have learned that the collaboration in the project has been experienced positively as they together can support families with their specific knowledge. Their view is that the families appreciate the support offered and it is easier for them to discuss sensitive topics in their own home. The prerequisites for being able to respond to challenges in the project require staff support from the manager and training in different cultural approaches.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 232.
  Djapo, Medisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gustafsson, Ellinor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Åhl, Isabell
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Betydelsen av stöd för postmenopausala kvinnor med bröstcancer: En litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Under 2008 fick ca 7300 kvinnor diagnosen bröstcancer och av dessa var 72 procent 55 år och äldre. Tidigare forskning har visat att postmenopausala kvinnor som är 55 år och äldre upplever att de inte får tillräckligt stöd från vårdpersonal och närstående.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur postmenopausala kvinnor med bröstcancer upplever olika former av stöd och hur dessa påverkar deras hälsa.

  Metod: Vi använde oss av en litteraturöversikt, med 16 kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som undersöktes och analyserades enligt Friberg (2006).

  Resultat: Dataanalysen av artiklarna resulterade i fem teman och dessa är: emotionellt stöd, vårdpersonalens stöd, närståendes stöd, religiöst stöd och informationsstöd. Vi fann att dessa stöd är viktiga för postmenopausala kvinnors hälsa och livskvalitet.

  Slutsats: Olika typer av stöd från närstående och vårdpersonal upplevs som viktiga för postmenopausala kvinnor med bröstcancer. Mer forskning behövs för att få en bättre förståelse för vilka stöd som är viktiga för postmenopausala kvinnor med bröstcancer och hur dessa påverkar deras hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 233.
  Djurberg, Annica Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Granberg, Anna Helena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors attityder och förhållningssätt till patienter med fetma: en litteraturöversikt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fetma är en sjukdom som drabbar allt fler människor i världen, och problemet beräknas öka bland befolkningen. Många människor med fetma får hjälp av sjukvården för att få stöd i en livsstilsförändring. Alla patienter har rätt att bli behandlade med respekt och värdighet, utifrån den de är, oberoende av kroppsstorlek eller personlighet. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors attityder och förhållningssätt till patienter med fetma utifrån tidigare forskning. Metod: Studien bestod i en litteraturöversikt över tidigare publicerad forskning. Datamaterialet som format resultatet inom ämnet begränsades till åtta vetenskapliga artiklar, av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Resultat: Fem teman med subtema framstår: känsligheten runt patientens vikt och livssituation, -patientens eget ansvar för sin vikt och livsföring, -beteende och personlighet, -kunskap, utbildning och utrustning, -sjuksköterskans ansvar. Slutsats: Sjuksköterskors attityder till patienter med fetma, positiva och negativa, påverkar patientens möjlighet att uppleva tillfredsställelse och genomföra en livsstilsförändring. I studien framgår även att en god relation mellan patient och sjuksköterska är en förutsättning för att patienten ska få förtroende för sjuksköterskan och känna sig trygg i sin situation.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 234.
  Dreimane, Baiba
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hagman, Wiebke
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Familjens upplevelser av sorg när en närstående vårdas i livets slutskede: en litteraturbaserad studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: När en närstående befinner sig i livets slutskede påverkas hela familjen, genom att deras liv förändras och sorg och lidande uppstår. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva familjens upplevelser av sorg och hur deras liv påverkas när en närstående vårdas i livets slutskede, samt sjuksköterskans roll i detta skede. Metod: En litteraturstudie genomfördes där 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats granskades och analyserades. Resultat: Tre övergripande teman framkom: familjens sorg, påverkan på familjen och vårdpersonalens bemötande och stöd. Familjen blev överraskad av sina starka sorgereaktioner. En öppen kommunikation mellan patient och familj var ofta svårt att upprätthålla. Påverkan på familjen yttrade sig med exempelvis konflikter inom familjen, att den blev isolerad och att ohälsa kunde uppstå orsakad av den arbetsbelastning vårdansvaret medförde. Vårdpersonalens bemötande och stöd upplevdes både positivt och negativt. Konklusion: Sorg är ett mer komplicerad fenomen än förväntat. Den är en individuell upplevelse och måste alltid betraktas i sitt sammanhang där den uppstår. För att underlätta familjens sorgeupplevelse och lidande behövs det förbättrade kommunikationskunskaper hos vårdpersonalen och en tillämpning av familjecentrerad omvårdnad inom palliativ vård.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 235.
  Drevhage, Pernilla
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Thorén, Erica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Informationens betydelse för patienten med hjärtinfarkt i det akuta skedet2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Information ska ses som en integrerad del i god omvårdnad av den patient som befinner sig i det akuta skedet av en hjärtinfarkt och är en förutsättning för en god vård. Sjuksköterskans bemötande och kommunikation är en viktig del i omvårdnaden av patienten. Det är av betydelse att sjuksköterskan har en förmåga att förmedla kunskap, förståelse under de stressade förhållanden som ibland kan råda på en akutmottagning. På så sätt ges förutsättningar för att patienten att kunna vara delaktig och ha inflytande över sin egen vård och behandling. Syftet med studien är att belysa informationens betydelse för patienten i den akuta fasen av en hjärtinfarkt. Metoden som använts är en litteraturstudie och resultatet består av 12 artiklar, 10 kvalitativa och 2 kvantitativa. I resultatet finns fem kategorier: patientens upplevelse av information, sjuksköterskans roll vid information, kommunikation mellan sjuksköterska och patient, sjuksköterskans stöd till patienten samt patientens oro och rädsla. Resultatet i litteraturstudien belyser att bra information som talas i klartext minskar patientens oro, reducerar ångest och ökar patientens förståelse för sin sjukdom. Patienter som får relevant och individuell information känner även tillfredställelse med vården och upplever ökat välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 236.
  du Rietz Söderström, Ann
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Barnsjuksköterskors erfarenheter i möten med små underviktiga barn och deras föräldrar2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The aim of child health care is to promote health and development for all children, to early identify problems that concern children´s growth and development and to prevent ill-health among children. Today in our society the proportion of children who are underweight are few.

  The aim with this study was to describe paediatric nurses experience in meeting with underweight children and their parents. Interviews were implemented and analyzed according to qualitative content analysis. Focus was placed on looking at differences and interpretations in the text content. The analyse resulted in six main categories, such as a need of sensitivity and a holistic view from the nurse, difficulties in handling the meeting because lack of tools. A positive experience which facilitated the meeting was the emotional sensitivity from the parents. In their work the nurses used different facilities. It was also described how the nurse influenced the meeting with the family.

  It would be desirable to have guidelines for how to handle underweight children.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 237.
  Dudley, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Olsson, Pirjo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mina fötter är viktiga!: En intervjustudie om erfarenheter av egenvård av fötter hos personer med diabetes typ 22019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Fotkomplikationer är vanligt bland personer med diabetes typ 2 och kan förebyggas genom egenvård av fötter. Diabetessjuksköterskan har en viktig uppgift i att hjälpa personen att integrera sjukdomen i vardagslivet och hitta strategier för effektiv egenvård.

  Syfte: Att beskriva personers erfarenheter av egenvård av fötter vid diabetes typ 2.

  Metod: Kvalitativ studie med induktiv ansats där 12 individuella intervjuer genomfördes och datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Studiens resultat visar på förutsättningar och hinder för egenvård av fötter hos personer med diabetes typ 2. Förutsättningarna innehöll strategier för livsstilsförändring, att ta ansvar för den egna fothälsan samt rådgivning, stöd och hjälpmedel. Hinder var begränsningar på det psykologiska, kroppsliga, fysiska och organisatoriska planet. Temat kunskap skapar kontroll och handlingskraft framträdde.

  Diskussion: Resultatet stämmer överens med tidigare forskning angående personer med diabetes behov för att kunna utföra egenvård. Deltagarna önskade dialog och samarbete med diabetessjuksköterska för att bli en aktiv del av vård och egenvård. När samarbetet fungerade upplevde personen kontroll över sjukdomen och kunde ta välinformerade beslut angående egenvård.

  Konklusion: Kunskap om samband mellan diabetes och fothälsa var avgörande för möjligheten att utföra egenvård och här blev diabetessjuksköterskan en resurs att vända sig till för information och stöd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 238.
  Edberg, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Öberg, Linnea
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Min levda kropp: Kvinnors upplevelser av förändringar i deras levda kropp i samband med bröstcancer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är vanligt i Sverige. Behandlingar vid bröstcancer leder till biverkningar som påverkar kvinnors levda kropp och sexualitet vilket skapar ett stort lidande. Det är sjuksköterskan ansvar att förebygga och lindra lidande. Det behövs en djupgående förståelse av patienters upplevelser vid bröstcancer för att sjuksköterska ska kunna bedriva en adekvat omvårdnad.

  Syfte: Att belysa kvinnors upplevelse av förändring i sin levda kropp vid bröstcancer.

  Metod: En beskrivande innebördsanalys av självbiografier.

  Resultat: Det framkom en upplevelse av stympning efter mastektomi och en rädsla för håravfall. Det fanns en förlust av den kvinnliga identiteten. Orkeslöshet var vanligt efter behandlingarna vilket påverkade vardagen. Oro fanns över vad andra tyckte om den nya kroppen. Sexualiteten försämrades och påverkade den levda kroppen. Rörelseförmågan upplevdes sämre efter behandlingarna. Trots alla biverkningar fanns en acceptans hos kvinnorna för den nya kroppen.

  Konklusion: Den levda kroppen och sexualiteten förändras vid bröstcancer och både den mentala och fysiska hälsan påverkas. Sjuksköterskan behöver prata och lyssna på patienten för att kunna ge en adekvat, personcentrerad vård.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Edvardsson, Anton
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nilsson, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Omvårdnadsåtgärder vid andningssvårigheter hos patienter med sjukdomen KOL: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: KOL är en sjukdom som drabbar allt fler personer världen över och anses bli den tredje vanligaste dödsorsaken i världen år 2020. Det finns inget botemedel mot KOL men genom omfattande omvårdnad kan patienten och anhöriga uppleva välbefinnande trots sjukdomen. Andningssvårigheterna påverkar patientens vardagliga liv och livskvalitet negativt både psykiskt och fysiskt. SYFTE: Syftet med denna studie var att belysa hur sjuksköterskor kan underlätta vid andningssvårigheter för patienter med sjukdomen KOL med utgångspunkt från både patienters önskemål och sjuksköterskors erfarenheter. METOD: Studien var en litteraturöversikt baserad på redan vetenskapligt framforskat datamaterial. Datamaterialet inom ämnet som format resultatet begränsades till nio vetenskapliga artiklar, både av kvalitativ- och kvantitativ karaktär. RESULTAT: Det framstår tre teman; kontinuerligt utbyte av kunskaper, spara på patientens krafter samt ge stöd och trygghet. Kontinuerligt utbyte av kunskaper innebär det kunskapsutbyte som sker mellan patienter och sjuksköterskor i omvårdnaden. Det andra temat beskriver hur patienters andning påverkas genom planering av vardagen och det sista temat visar på de psykiska aspekterna. DISKUSSION: Denna studie visar på vikten av en god relation mellan sjuksköterskor och patienter för att omvårdnaden ska bli av bästa kvalitet. Med en god relation skapas trygghet och tillförlitlighet vilket är det viktigaste för patienter med KOL.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 240.
  Edvardsson, Kristina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Carlsson, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Bolinder, Catarina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Patientens delaktighet i vården: En litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Patientens roll i vården har under det senaste decenniet förändrats. Dagens patienter är allt mer medvetna om rättigheterna som de har i vården. Alla människor har laglig rätt till information och delaktighet i beslutsfattandet som berör deras egen vård. Sjuksköterskans förhållningssätt är av betydelse för patientdelaktigheten. Forskning har visat att det fortfarande kvarstår brister i patientens rätt till delaktighet, det är därför viktigt att veta vad patienten upplever som delaktighet och hur sjuksköterskan kan främja detta. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelser av delaktighet och hur sjuksköterskan anser att hon eller han ska förhålla sig för att främja patientens delaktighet. Metod: Studien är en litteraturöversikt där både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts. Resultat: Resultatet visar på att patienterna upplever delaktighet när de får information och kunskap vilket leder till kontroll över situationen. Patienterna upplever också delaktighet när de har en bra relation med sjuksköterskan. De förhållningssätt som framkommer i resultatet för hur sjuksköterskan kan främja patientens delaktighet, är när hon eller han etablerar en bra relation, ger information, bidrar till kontroll och ser till patientens resurser. Diskussion: Det är viktigt att sjuksköterskan alltid reflekterar över patientens delaktighet samt får ökad kunskap i detta ämne i både utbildning och yrkesverksamhet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 241.
  Eimersson, Joar
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kapanen, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Prostatacancer: En kvalitativ innehållsanalys av mäns upplevelser av sjukdomen2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män i Sverige. Syfte: Syftet med studien är att beskriva mäns upplevelser av prostatacancer. Metod: Fyra självbiografier har analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Resultatet visar att män som drabbas av prostatacancer upplever oro, existentiella tankar och känslor av förlorad identitet samt manlighet. Resultatet visar även att urininkontinens och impotens är centrala upplevelser av sjukdomen. Detta sätter männen i en helt ny vardagssituation med planering och anpassning som effekt. Männen anpassar sig efter situationer och accepterar att livet fortsättningsvis kommer vara ovisst. Diskussion: Urininkontinens och impotens upplevs som starkt bidragande faktorer till ohälsa. Detta orsakar frustration, ilska och en känsla av skam mot sin partner. Konklusion:  Prostatacancer förändrar en mans liv. Män upplever beskedet som livsomvälvande med mycket oro men de ser ändå livet värt att leva.  

  Fulltekst (pdf)
  Prostatacancer - C-Uppsats 2019
 • 242.
  Einberg, Eva-Lena
  et al.
  Högskolan Kristianstad.
  Wilhsson, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Skolsköterskans hälsofrämjande arbete med ett kontextuellt perspektiv2019Inngår i: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete / [ed] Eva K. Clausson, Siv Morberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2019, 2, s. 73-84Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 243.
  Einesson, Ronja
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvick, Amanda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Ingen hade förberett mig på de förändringar som skulle påverka hela min sexualitet": Att beskriva kvinnors upplevelse av kommunikation om sexualitet i vården vid gynekologisk cancer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sexualitet och sexuell hälsa har olika betydelse för varje individ. Vid gynekologisk cancer förändras upplevelsen av sin sexualitet på grund av kroppsliga förändringar som skapas vid behandling och som innebär både fysiska och psykiska konsekvenser på sexualiteten. Att drabbas av gynekologisk cancer kan skapa oro och funderingar kring individens existens samt oro inför förändringar på sexualitet och livsstil.

  Syfte: Syftet med studien var att beskriva kvinnors upplevelse av kommunikation om sexualitet i vården vid gynekologisk cancer.

  Metod: En litteraturöversikt där tio kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel har analyserats.

  Resultat: Tre teman framkom efter att ha analyserat artiklarna; när kommunikationen brister, skillnader i behov av information och vårdmiljöns påverkan på kommunikationen. Kvinnor upplever brist på kommunikation och information kring deras sexualitet när de drabbas av gynekologisk cancer.

  Diskussion: Det finns hjälpmedel för sjuksköterskor att tillhandahålla för att öka kommunikation om sexualitet. God kommunikation om sexualitet vid gynekologisk cancer leder till ett ökat välbefinnande, självförtroende och kunskap om sjukdomen.

  Konklusion: Kvinnor med gynekologisk cancer vårdas inte utifrån ett helhetsperspektiv. Kommunikationen och därmed informationen om sexualitet och sexuell hälsa är bristfällig och det leder till lidande och psykisk ohälsa. Detta bör uppmärksammas och det är ett område som behöver förbättras drastiskt. 

  Fulltekst (pdf)
  "Ingen hade förberett mig på de förändringar som skulle påverka hela min sexualitet"
 • 244.
  Ejdebäck, Tobias
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gustavsson, Olof
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Upplevelser av att leva med hemodialys vid kronisk njursvikt: Ett patientperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kronisk njursvikt är ett tillstånd som i senare stadium kräver dialysbehandling. Hemodialys är den mest förekommande typen av dialysbehandling och den sker vanligtvis på en sjukhusavdelning. Hemodialys medför olika komplikationer och biverkningar som kan upplevas jobbiga för patienten. Utöver biverkningar får patienten också vätske- och dietrestriktioner. Dessa faktorer påverkar patiens dagliga liv. Syfte: Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att leva med hemodialys vid kronisk njursvikt. Metod: Metoden som använts är en litteraturbaserad studie. Resultat: Resultatet presenteras genom tre huvudkategorier. Patienter beskriver skilda upplevelser av hur hemodialys påverkas kroppen, både till det positiva och negativa. Under behandling uppkommer existentiella tankar och känslor som relaterar till den egna dödligheten. Patienter beskriver att de söker stöd hos både anhöriga och hos vårdpersonal men att det kan vara svårt att diskutera existentiella tankar. Konklusion: Hemodialysbehandlingen har en begränsand effekt på patienters liv, de upplever en ökad känsla av ensamhet. En central faktor för att patienter ska kunna finna stöd är att de känner tillit och trygghet i personalen som vårdar dem.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 245.
  Ek, Kristina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Andershed, Birgitta
  Department of Palliative Care Research, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden / Department of Nursing, Gjøvik University College, Gjøvik, Norway.
  Sahlberg-Blom, Eva
  School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Ternestedt, Britt-Marie
  Department of Palliative Care Research, Ersta Sköndal University College, Stockholm, Sweden / Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  "The unpredictable death" - The last year of life for patients with advanced COPD: Relatives' stories2015Inngår i: Palliative & Supportive Care, ISSN 1478-9515, E-ISSN 1478-9523, Vol. 13, nr 5, s. 1213-1222Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: The end stage of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is described as prolonged and the symptom burden for patients with COPD is often high. It progresses slowly over several years and can be punctuated by abrupt exacerbations that sometimes end in sudden death or recovery of longer or shorter duration. This makes it difficult to identify the critical junctures in order to prognisticate the progress and time for death. patients with COPD often express a fear that the dying process is going to be difficult. There is a fear that the dyspnea will worsen and lead to death by suffocation. The present article aimed to retrospectively describe the final year of life for patients with advanced COPD with focus on death and dying from the perspective of relatives. Method:Interviews were conducted with relatives of deceased family members who had advanced COPD. In total, 13 interviews were conducted and analyzed by menas of content analysis. Result: All relatives described the patients as having had a peacful death that did not correspond with the worry expressed earlier by both the patients and themselves. during the final week of life, two different patterns in the progress of the illness trajectory emerged: a temporary improvement where death was unexpected and a continued deterioration where death was inevitable. Sigificance and Results: The patients and their realtives lived with uncertainty up until the time of death. Little support for psychosocial and existential needs was avaiable. It is essential for the nurse to create relationship with patients and relatives that enable them to talk about dying and death on their own terms.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 246.
  Ek, Kristina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Browall, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Eriksson, Monika
  Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Healthcare providers’ experiences of assessing and performing oral care in older adults2018Inngår i: International Journal of Older People Nursing, ISSN 1748-3735, E-ISSN 1748-3743, Vol. 13, nr 2, artikkel-id e12189Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 247.
  Ek, Malena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Karlson, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvård hos patienter med venösa bensår2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Venösa bensår är ett växande problem som orsakar smärta, begränsad rörlighet och minskad livskvalitet. Genom att främja egenvård till patienter med venösa bensår kan sårläkning förbättras. Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare har bedömt att personen kan utöva själv eller med hjälp av någon annan. Sjuksköterskors nyckelroll är att främja och optimera följsamhet av egenvård. Patientdelaktighet leder till att målen med vård och behandling uppfylls bättre.

  Syfte: Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvård hos patienter med venösa bensår.

  Metod: Data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. Tio intervjuer med distriktssköterskor genomfördes.

  Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra kategorier med elva underkategorier; Involvera patienten i behandlingen, Skapa samsyn till förändring, Samarbeta kring patienten och Beakta patientens bristande medverkan.

  Konklusion: Studiens resultat visade att egenvårdsråd främjas till patienter med venösa bensår men att distriktssköterskorna saknade gemensamma riktlinjer. Genom att distriktssköterskorna tar sig tid och främjar egenvård kan patienten få ökad insikt till varför egenvård behövs för att främja sårläkning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 248.
  Ek, Tova
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Alexandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Depression hos äldre är ett växande problem. Sjukdomen bedöms som underdiagnostiserad vilket medför att antalet äldre med depression beräknas ha ett mörkertal. Symtomen på depression förväxlas lätt med andra sjukdomar eller som tecken på ålderdom. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar att se till att de äldre får den hjälp de behöver för att undvika onödigt lidande. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre. Metoden som använts är litteraturöversikt över kvalitativ forskning. I resultatet framkom fem teman som beskriver sjuksköterskans erfarenheter av att uppmärksamma depression hos äldre. “Vikten av att skapa en god relation”, “Tid med patienten kan vara avgörande”, “Samarbete med annan vårdpersonal krävs”, “Användning av screeningverktyg underlättar” och “Kunskap och utbildning”. Resultatet visar att sjuksköterskan kan uppmärksamma depression om relationen är god mellan sjuksköterskan och patient. Dock upplever många sjuksköterskor problem med att få tiden att räcka till att skapa goda relationer. Sjuksköterskorna upplever att kunskap om depression är otillräcklig och många önskar mer utbildning i ämnet. Slutsatsen är att sjuksköterskor behöver mer kunskap om depression och mer träning i att använda olika screeningverktyg för att upptäcka depression tidigt, vilket kan leda till att vården utvecklas och minskar lidandet för de äldre.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 249.
  Ekberg Rydén, Siri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Unga människors upplevelse av övervikt. Vilken roll har skolsköterskan?: En litteraturöversikt2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomstiden är en kritisk period i livet med fysiska och psykiska förändringar. Övervikt och fetma ökar bland unga människor och påverkar deras hälsa. Syftet med denna studie var att beskriva unga människors egna upplevelser av övervikt och detta gjordes i en litteraturöversikt. Tre databaser användes för litteratursökningen, som genomfördes med hjälp av nyckelord som bedömdes relevanta för ämnet. Artiklarna bearbetades och resultatet sammanställdes i fyra olika områden: Kroppsuppfattning och utseende, Upplevd hälsa, Sociala relationer, Skolsituationen. Både uppmätt och upplevd övervikt påverkade självkänslan och vardagen för de unga människorna i varierande grad. Flickor uppfattade sig ofta som överviktiga även om deras BMI var normalt. BMI, Body Mass Index (kroppsmasseindex), är ett mätvärde där kroppsvikt bedöms i förhållande till kroppslängd. Skolsituationen kunde vara svår för unga människor med övervikt eller fetma. Skolsköterskan har en stor del i arbetet med att främja elevers hälsa eftersom lärande och hälsa har ett samband. I detta arbete bekräftades att skolsköterskan behöver kunskap om unga människors egna upplevelser av övervikt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 250.
  Ekblom, Eva- Lena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Götesson, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans moraliska dilemman och förhållningssätt i mötet med abortpatienten: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En sjuksköterska ställs dagligen inför moraliska ställningstaganden. När en patients livsstil och val inte stämmer överens med sjuksköterskans egna värderingar vid exempelvis en abort kan det vara problematiskt att ge en objektiv vård och ett gott bemötande. Syftet med litteraturstudien är att beskriva hur sjuksköterskan handskas med egna moraliska dilemman som uppstår i mötet med abortpatienten och hur sjuksköterskan hanterar dessa dilemman för att skapa förutsättningar för god vård. Metoden som valdes var en litteraturstudie där tolv artiklar analyserades som svarade på studiens syfte och frågeställningar. Ur studiens resultat framkom tre huvudteman, vilka var Egna värderingar och etiska principer i konflikt, Att tvingas ta ställning och Behov av stöd för växt i yrkesprofessionen. Denna studies resultat visar att sjuksköterskor, beroende av anledning till aborten var positivt eller negativt inställda. Genom att sjuksköterskor tog ställning i abortfrågan hanterade de dessa dilemman på olika sätt. Moraliska konflikter och emotionell stress var hög hos sjuksköterskor som upplever att det behövs fler diskussionsforum och fler stödgrupper för att diskutera och reflektera över dessa dilemman. Det är viktigt att sjuksköterskor klargör sina egna värderingar eftersom oreflekterade värderingar oavsiktligt kan påverka vården. Genom klara riktlinjer, diskussionsforum och en yrkesutveckling genom kollegial handledning kan sjuksköterskan stödjas i sitt arbete och få tillfälle att reflektera och diskutera svåra situationer som uppstått med patienter.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
2345678 201 - 250 of 840
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf