his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 10579
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Alajarva, Sami
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Användarverifiering från webbkamera2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet som presenteras i den här rapporten handlar om ansiktsigenkänning från webbkameror med hjälp av principal component analysis samt artificiella neurala nätverk av typen feedforward. Arbetet förbättrar tekniken med hjälp av filterbaserade metoder som bland annat används inom ansiktsdetektering. Dessa filter bygger på att skicka med redundant data av delregioner av ansiktet.

 • 202.
  Alam, Kashan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  IT-stöd för Migrationsverket: En studie om nyttjande av beslutsstödssystem vid placeringen av ensamkommande flyktingbarn2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har de senaste åren konfronterats med ett ökat mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Vid situationer som denna är det viktigt för myndigheter att fatta rättvisa beslut med rätt beslutsstödsystem.

  Denna studie inriktar sig på en undersökning hos Migrationsverket samt två kommuner där forskningsfrågan som tillämpades var ”Hur används beslutsstödsystem vad gäller placering av ensamkommandebarn i kommuner?”. Metoden som användes var kvalitativ data erhölls genom litteratursökning samt intervjuer. Studien har pågående under flera faser tillämpat Zachmans ramverk som ett hjälpmedel för att analysera erhållen data samt för att skapa intervjufrågor och genomföra intervjuer. En beslutsmodell och Zachmans ramverk har applicerats på respondenternas svar för att kartlägga respondenterna enligt modellerna. Resultatet har varit en önskan av en ökad effektivitet vad gäller beslutsfattande för kommuner och mottagandet av denna information från Migrationsverket. Idag uppfattar kommunerna sina beslutprocesser som manuella. Utifrån ett Business Intelligence (BI) perspektiv är slutsatsen av denna studie att Migrationsverket samt kommunerna behöver tillämpa ett dynamiskt samspel vad gäller beslutsfattande, integrering, mottagande av information och hantering av denna information för att fatta beslut.

  Denna studie kan användas som grund för framtida forskning där syftet är att applicera Business Intelligence (BI) behov i en verksamhet genom en tillämpning av Zachmans ramverk.

 • 203.
  Al-Bayati, Omar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för biovetenskap. Baghdad university.
  Optimizing the Fluorescence In situ hybridization technique for a more rapid inspection of Sepsis causative pathogens by employing DNA probes2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Sepsis is a serious clinical condition that is characterized by a systemic inflammatory response syndrome resulting from a known or suspected infection. The major clinical symptoms involve an abnormal WBC count, elevated body temperature, respiration and pulse rate. Reported cases with high mortality rate range between 13 - 20 million. In order to treat Sepsis, the detection of bacteria in blood culture is extremely crucial. Treating patients with broad spectrum antibiotics is usually related to adverse effects, drug resistance, increased mortality, and high cost. In the past decades, researches had detected that E. coli and S. aureus are the major role players that cause sepsis. These microbes are molecularly tested by methods like MALDI TOF, FISH and Microarrays.  

  In this analysis, DNA fluorescence in situ hybridization (FISH) assessment for the identification of S. aureus, one of the most frequent blood pathogens, was optimized in the labs of Högskolan i Skövde. As a result, the growth of S. aureus was observed very carefully, optimizing the FISH procedure for gram positive bacteria was done and the sensitivity, stability and specificity of the DNA probe were examined under variant conditions like the continuous decrease in the bacteria cells number and utilizing a mixture of different types of bacteria cells. 

 • 204.
  Albertsson, Josefin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Bergström, Matilda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Copingstrategier hos patienter med KOL: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: KOL är en sjukdom som drabbar luftvägarna och lungorna. Sjukdomen kännetecknas av att patienten får ett begränsat luftflöde och den vanligaste riskfaktorn för KOL är tobaksrökning. KOL påverkar hela patientens livsvärld då sjukdomen har både fysisk och psykisk påverkan och patienten är ofta i behov av stöd. För att hantera faktorer som orsakar stress använder människan olika copingstrategier och dessa kan variera beroende på situation, erfarenhet och vilket stöd som finns runt människan. Syfte: Att beskriva copingstrategier hos patienter med KOL och därmed skapa förståelse för dessa patienters behov av stöd. Metod: Studien är en litteraturöversikt där nio artiklar med kvalitativ ansats och en artikel med kvantitativ ansats har analyserats. Resultat: Resultatet presenteras med kategorierna Copingstrategier för att hantera känslor och tankar samt Copingstrategier som fokuserar på förändring. Under dessa kategorier beskrivs KOL- patienters olika copingstrategier i tio underkategorier. Konklusion: Vilka copingstrategier KOL-patienter använder beror på deras livsvärld och vilket socialt och professionellt stöd som finns runt dem. De copingstrategier som fokuserar på förändring är framför allt de som också främjar hälsa men andra copingstrategier är också vanliga då sjukdomen är förknippad med skam och skuld. Sjuksköterskan måste uppmärksamma patienternas copingstrategier och ge dem stöd i att implementera copingstrategier som är hälsofrämjande. 

 • 205.
  Albihn, Hampus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Steg mot Informationsvisualisering med Augmented Reality2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Som en del av forskningsprojektet Young Operator 2020 så syftar den här studien till att vara ett första steg mot en produkt, som med hjälp av av tekniken augmented reality ska vara en del av framtidens tillverkningsindustri. Studien utgår från kognitionsvetenskap och människa-datorinteraktion för att ha användaren och användarens interaktion med prototypen i fokus. Eftersom olika typer av användare kan behöva olika saker av ett system, kommer den här studien också att utgå från teorier om kompetensnivåer. Ett system som är användbart för exempelvis en novis behöver inte nödvändigtvis vara användbart för en expert. En prototyp har skapats som en del av ett annat projekt och den utgår från det arbetssätt som operatörer på Volvo GTO i Skövde har idag. Prototypen använder sig av augmented reality för att visualisera instruktioner. Det är tänkt att prototypen bland annat ska hjälpa noviser att närma sig expertanvändare. Ett kompetitivt användbarhetstest har gjorts där prototypen jämförts med nuvarande system på Volvo GTO. Resultatet av studien visar att prototypen i dagsläget inte kan anses vara användbar. Flera rekommendationer har dock presenterats som ett bidrag till vidareutveckling av prototypen.

 • 206.
  Albin, Christoffer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Ponies i Westport: En analys av narrativa aspekter i estetiska moddar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete har fokuserat på spelarens uppfattning av estetiska moddar utifrån Mieke Bals taxonomi.Först beskrivdes den teoretiska grunden genom att förklara koncepten modd, Mieke Bals taxonomi, intertextualitet samt problematiken med Bal applicerat på visuella medier. Arbetets frågeställning sammanfattades som: hur förändras uppfattningen av ett spelnarrativ utifrån enbart estetiska förändringar och intertextualitet?För att besvara frågeställningen skapades en artefakt gjord under praktik på Double Zero One Zero baserat på deras spel The Westport Independent som ersatte representationen av karaktärerna med karaktärer från My Little Pony: Friendship is Magic. Därefter fick fem personer läsa artefakten och intervjuades enligt en semistrukturerad metod för att analysera deras uppfattningar.Resultatet visade på att även om Respondenten hävdade att detta var samma narrativ förändrades uppfattningen om den estetiska genren och karaktärerna. Därtill kunde det konstateras att deltagarna upplevde en annan tolkning av texten.

 • 207.
  Albinsdotter, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  En utredning gällande vilken information en kravspecifikation bör innehålla ur ett kontraktperspektiv1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av informationssystem utförs vanligen med hjälp av en systemutvecklingsmodell där kravhanteringsaktivitetens (Requirements Engineering – RE-processen) syfte är att samla in och bearbeta kundens alla krav på systemet. Den slutliga produkten av RE-processen är en kravspecifikation där alla kraven gällande exempelvis systemets funktionalitet, syfte etc skall specificeras.

  Det är inte alltid självklart vilken information som en kravspecifikation bör innehålla då detta dokument kan för både kunden och leverantören ses som ett kvitto på vad som skall utvecklas och hur det skall gå till. Dokumentet skall nämligen fungera som ett underlag för de så kallade implementations- och designaktiviteterna i systemutvecklingsarbetet samt fungera som ett underlag för diskussion och kontrakt mellan leverantör och kund gällande utvecklingen av informationssystemet. Kravspecifikationen bör därför innehålla komplett och förståelig information så att detta dokument uppfyller sina syften. Därmed är det inte enkelt att veta vilken information som en kravspecifikation bör innehålla för att detta dokument skall uppfylla ovannämnda egenskaper. Då kravspecifikationen skall upprättas kan ett ramverk eller en standard tillämpas som förespråkar att viss information skall ingå.

  Det ramverk som är upprättat i detta examensarbete innehåller den information som jag anser bör ingå i en kravspecifikation. Utifrån detta ramverk finns det viss information som jag anser att en kravspecifikation bör innehålla just ur kontraktsynpunkt. Denna information är följande:

  · Informationssystemets funktioner

  · Informationssystemets funktionella egenskaper

  · Informationssystemets generella egenskaper

  · Utbildning

  · Dokumentation

  · Leveransdatum

 • 208.
  Alcantud, Jose Carlos R.
  et al.
  BORDA Research Unit and Multidisciplinary Institute of Enterprise (IME), University of Salamanca, Salamanca, Spain.
  Torra, Vicenç
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Decomposition theorems and extension principles for hesitant fuzzy sets2018Inngår i: Information Fusion, ISSN 1566-2535, E-ISSN 1872-6305, Vol. 41, s. 48-56Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  We prove a decomposition theorem for hesitant fuzzy sets, which states that every typical hesitant fuzzy set on a set can be represented by a well-structured family of fuzzy sets on that set. This decomposition is expressed by the novel concept of hesitant fuzzy set associated with a family of hesitant fuzzy sets, in terms of newly defined families of their cuts. Our result supposes the first representation theorem of hesitant fuzzy sets in the literature. Other related representation results are proven. We also define two novel extension principles that extend crisp functions to functions that map hesitant fuzzy sets into hesitant fuzzy sets.

 • 209.
  Al-Dabagh, Hussain
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Wahlström, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Konstruktion av gripverktyg för en kollaborativ robot2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete utförs för att använda en kollaborativ robot i en monteringsprocess med målet att lösa en typ av dold montering, där kugghjul ska synkroniseras. Eftersom delarna är ömtåliga och tunga blir de svåra för montören att hantera, vilket kan leda till skador på material eller ännu värre på montören. Ett gripverktyg ska därför konstrueras för att användas med en kollaborativ robot vid denna typ av montering. En jämförelse av kollaborativa robotar utförs, utifrån två nödvändiga krav,  där robotens lyftförmåga måste vara minst 10 kg och att robotarna säkerhetsmässigt uppfyller säkerhetsstandarder. Där coboten KUKA LBR IIWA 14 visas uppfylla dessa krav och anses vara lämpligast till att utföra arbetsuppgiften. Roboten har en lyftförmåga på 14 kg, vilket betyder att den klarar av gripverktyget och transmissionskåpans massa, roboten anses också vara väldigt enkel att programmera. LBR iiwa är en väldigt mångsidig robot och har inte några stora brister och därför anses valet av robot vara väl genomfört. Ett gripverktyg har konstruerats och gått igenom olika utvecklingsfaser, från att konceptgenerera idéer på designen till att välja material och göra FEM-analyser. Resultat antyder att val av design och material på gripverktyget gör att den är godkänd för tillverkning och kommer att klara av belastningarna gripverktyget kommer att utsättas för vid utförandet av arbetsuppgiften.

 • 210.
  Aldenmyr, Sara Irisdotter
  et al.
  Stockholm University, Sweden.
  Jepson Wigg, Ulrika
  Mälardalen University, Sweden.
  Olson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Worries and possibilities in active citizenship: Three Swedish educational contexts2012Inngår i: Education, Citizenship and Social Justice, ISSN 1746-1979, E-ISSN 1746-1987, Vol. 7, nr 3, s. 255-270Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article examines how the concept of active citizenship has been given a neo-liberal character by examining practice in three different educational contexts in Sweden. The concept of active citizenship has become influential in educational policy and practice throughout the European Union. The aim of this article is to highlight concerns at how this concept has come to be re-shaped by neo-liberal principles in Swedish education. The analysis highlights three themes, based on voice, ethical awareness and complexity and mutuality of lived experience, and argues that they provide the basis for a shift away from the present neo-liberal colouring of the concept.

 • 211.
  Alemayehu, Samrawit
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Tranchell, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser efter en gastric bypass operation: Är gräset alltid grönare på andra sidan?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: De senaste tjugo åren har förekomsten av fetma fördubblats i världen och räknas därför till en global epidemi och är ett stort folkhälsoproblem. I samband med detta har även det kirurgiska ingreppet gastric bypass blivit allt vanligare. Det är därför viktigt att sjuksköterskor och personer som överväger denna operation får en ökad förståelse och kunskap om hur patienter som genomgått operationen upplever livet efter. Syfte: syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser efter en gastric bypass operation. Metod: I studien användes kvalitativ ansats för att studera bloggar skrivna av kvinnor som genomgått en gastric bypass operation. Fjorton Bloggar analyserades. Resultat/ Diskussion: Resultatet visar att kvinnorna får en bättre livskvalité då de har lättare att röra på sig och inte längre upplever obehag när de deltar i sociala sammanhang. Dock finns en baksida med operationen, de har svårt att ställa om till den nya livsstilen som är ett måste för att undvika komplikationer. Många av kvinnorna upplever också identitetskriser. Slutsats: Det är av stor vikt att patienter som genomgår gastric bypass operation får hjälp med förhållningssätt och information kring kosthållning för att kunna få en hälsosam och bestående viktminskning och livsstil. Vidare forskning om hur kvinnorna mår psykiskt innan respektive efter operationen behöver göras då fler människor väljer denna viktminskningsmetod. 

 • 212.
  Alenius, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Artificiella växtbaserade ekosystem i dataspel för lärande: Realism & effektivitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Procedurell generering innebär att innehåll genereras automatiskt istället för att skapas för hand. En form av procedurell generering är att inte bara generera innehåll en gång, utan även fortsätta uppdatera innehållet allteftersom tiden går. Ett intressant användningsområde för detta är artificiella ekosystem, där växtligheten hela tiden uppdateras dynamiskt baserat på förhållandena i världen. Detta kan skapa mer variation och dynamik i dataspelsvärldar men kan också användas för att skapa spel med fokus på ekosystemet, exempelvis med ett pedagogiskt syfte. Målet med detta arbete är därför att utveckla en modell för simulering av artificiella ekosystem i dataspel, där systemet uppdateras dynamiskt. Arbetet utvärderas genom mätning av modellens tids- och minneseffektivitet, samt en diskussion kring vilken nivå av realism den uppehåller.

  Utvärderingen visar att modellen kan behöva anpassas till lokala behov, men att den ur ett generellt perspektiv anses vara rimlig som grund för ett artificiellt ekosystem i ett dataspel.

 • 213.
  Alenljung, Beatrice
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Decision-making in the Requirements Engineering Process: A Human-centred Approach2005Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Complex decision-making is a prominent aspect of requirements engineering and the need for improved decision support for requirements engineers has been identified by a number of authors. A first step toward better decision support in requirements engineering is to understand decision-makers’ complex decision situations. To gain a holistic perspective of the decision situation from a decision-makers perspective, a decision situation framework has been created. The framework evolved through a literature analysis of decision support systems and decision-making theories. The decision situation of requirements engineers has been studied at Ericsson Microwave Systems and is described in this thesis. Aspects of decision situations are decision matters, decision-making activities, and decision processes. Another aspect of decision situations is the factors that affect the decision-maker. A number of interrelated factors have been identified. Each factor consists of problems and these are related to decision-making theories. The consequences of this for requirements engineering decision support, represented as a list that consists of desirable high-level characteristics, are also discussed.

 • 214.
  Alenljung, Beatrice
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Envisioning a future decision support system for requirements engineering: A holistic and human-centred perspective2008Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 215.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Andreasson, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Department of Information Technology, Visual Information & Interaction. Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Billing, Erik A.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lowe, Robert
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  User Experience of Conveying Emotions by Touch2017Inngår i: Proceedings of the 26th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), IEEE, 2017, s. 1240-1247Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the present study, 64 users were asked to convey eight distinct emotion to a humanoid Nao robot via touch, and were then asked to evaluate their experiences of performing that task. Large differences between emotions were revealed. Users perceived conveying of positive/pro-social emotions as significantly easier than negative emotions, with love and disgust as the two extremes. When asked whether they would act differently towards a human, compared to the robot, the users’ replies varied. A content analysis of interviews revealed a generally positive user experience (UX) while interacting with the robot, but users also found the task challenging in several ways. Three major themes with impact on the UX emerged; responsiveness, robustness, and trickiness. The results are discussed in relation to a study of human-human affective tactile interaction, with implications for human-robot interaction (HRI) and design of social and affective robotics in particular. 

 • 216.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Andreasson, Rebecca
  Department of Information Technology, Uppsala University.
  Lowe, Robert
  Department of Applied IT, University of Gothenburg.
  Billing, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Conveying Emotions by Touch to the Nao Robot: A User Experience Perspective2018Inngår i: Multimodal Technologies and Interaction, ISSN 2414-4088, Vol. 2, nr 4, artikkel-id 82Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Social robots are expected gradually to be used by more and more people in a widerrange of settings, domestic as well as professional. As a consequence, the features and qualityrequirements on human–robot interaction will increase, comprising possibilities to communicateemotions, establishing a positive user experience, e.g., using touch. In this paper, the focus is ondepicting how humans, as the users of robots, experience tactile emotional communication with theNao Robot, as well as identifying aspects affecting the experience and touch behavior. A qualitativeinvestigation was conducted as part of a larger experiment. The major findings consist of 15 differentaspects that vary along one or more dimensions and how those influence the four dimensions ofuser experience that are present in the study, as well as the different parts of touch behavior ofconveying emotions.

 • 217.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  User Experience of Socially Interactive Robots: Its Role and Relevance2015Inngår i: Handbook of Research on Synthesizing Human Emotion in Intelligent Systems and Robotics / [ed] Jordi Vallverdú, Hershey, Pennsylvania, USA: IGI Global, 2015, s. 352-364Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Socially interactive robots are expected to have an increasing importance in everyday life for a growing number of people, but negative user experience (UX) can entail reluctance to use robots. Positive user experience underpins proliferation of socially interactive robots. Therefore, it is essential for robot developers to put serious efforts to attain social robots that the users experience as positive. In current human-robot interaction (HRI) research, user experience is reckoned to be important and is used as an argument for stating that something is positive. However, the notion of user experience is noticeably often taken for granted and is neither described nor problematized. By recognizing the complexity of user experience the intended contributions can be even more valuable. Another trend in HRI research is to focus on user experience evaluation and examination of user experience. The current research paths of user experience of socially interactive robots are not enough. This chapter suggests that additional research directions are needed in order accomplish long-term, wide-spread success of socially interactive robots.

 • 218.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Andreasson, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Department of Information Technology, Visual Information & Interaction. Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Ziemke, Tom
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Department of Computer & Information Science, Linköping University, Linköping, Sweden.
  User Experience in Social Human-Robot Interaction2017Inngår i: International Journal of Ambient Computing and Intelligence (IJACI), ISSN 1941-6237, E-ISSN 1941-6245, Vol. 8, nr 2, s. 12-31Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Socially interactive robots are expected to have an increasing importance in human society. For social robots to provide long-term added value to people’s lives, it is of major importance to stressthe need for positive user experience (UX) of such robots. The human-centered view emphasizes various aspects that emerge in the interaction between humans and robots. However, a positive UX does not appear by itself but has to be designed for and evaluated systematically. In this paper, the focus is on the role and relevance of UX in human-robot interaction (HRI) and four trends concerning the role and relevance of UX related to socially interactive robots are identified, and three challenges related to its evaluation are also presented. It is argued that current research efforts and directions are not sufficient in HRI research, and that future research needs to further address interdisciplinary research in order to achieve long-term success of socially interactive robots.

 • 219.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Maurin Söderholm, Hanna
  Högskolan i Borås.
  Designing Simulation-Based Training for Prehospital Emergency Care: Participation from a Participants Perspective2015Inngår i: Human-Computer Interaction: Designing and Evaluation: 17th International Conference, HCI International 2015, Los Angeles, CA, USA, August 2-7, 2015, Proceedings, Part I / [ed] Masaaki Kurosu, Springer Berlin/Heidelberg, 2015, Vol. 9169, s. 297-306Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Simulation-based training for prehospital emergency care is characterized by high degrees of complexity. Thorough knowledge of both the work and the setting is crucial and it is therefore important to involve both end-users and other stakeholders during the whole design process. This paper investigates a design process by focusing on how project participants experience the work process and participation of a multi-disciplinary, research-practitioner design team. This case study focuses on the work within a development project of a new prehospital emergency training facility. Open-ended interviews were conducted with the project participants halfway through the project. Strikingly, the results show that while there are problems and tensions that potentially could overturn the project, all participants express strong satisfaction with their participation in the project. This implies that the accumulated positive experiences are so strong that they overshadow tensions and problems that under other circumstances could have caused a project breakdown.

 • 220.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Nilsson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Beslutstödssystem2012Inngår i: Kognitionsvetenskap / [ed] Jens Allwood, Mikael Jensen, Studentlitteratur, 2012, 1, s. 595-602Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 221.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Nilsson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Människa-dator-interaktion2012Inngår i: Kognitionsvetenskap / [ed] Jens Allwood, Mikael Jensen, Studentlitteratur, 2012, 1, s. 573-581Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 222.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Persson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Decision-making activities in the requirements engineering decision processes: A case study2006Inngår i: the 14th International Conference on Information Systems Development: ISD 2005 / [ed] Nilsson, AG; Gustas, R; Wojtkowski, W; Wojtkowski, WG; Wrycza, S; Zupancic, J, Springer, 2006, s. 707-718Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Complex decision-making is a prominent aspect of requirements engineering and the need for improved decision support for requirements engineers has been identified by a number of authors. A first step toward better decision support is to understand decision-makers’ complex decision situations. Aspects of decision situations are decision matters, decision-making activities, and decision processes. In this paper we present two requirements engineering decision processes and their decision-making activities and decision matters. These were identified in a case study conducted at Ericsson Microwave Systems. We also discuss the consequences of these for requirements engineering decision support.

 • 223.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Persson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Decision-making from the decision-maker's perspective: A framework for analysing decision situations2005Inngår i: BIR 2005: proceedings of the 4th international conference on business informatics research / [ed] Per Backlund, Sven Carlsson, Eva Söderström, Skövde: Skövde University , 2005, s. 13-22Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 224.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Persson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  DESCRY: A Method for Evaluating Decision-Supporting Capabilities of Requirements Engineering2008Inngår i: Requirements Engineering: Foundation for Software Quality: 14th International Working Conference, REFSQ 2008, Montpellier, France, June 16-17, 2008, Proceedings / [ed] Barbara Paech, Colette Rolland, Springer Berlin/Heidelberg, 2008, s. 52-57Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Complex decision-making is a prominent aspect of requirements engineering (RE) and the need for improved decision support for RE decision-makers has been identified by a number of authors in the research literature. Decision-supporting features and qualities can be integrated in RE tools. Thus, there is a need to evaluate the decision-supporting capabilities of RE tools. In this paper, we introduce a summative, criteria-based evaluation method termed DESCRY, which purpose is to investigate to what extent RE tools have decision-supporting capabilities. The criteria and their related questions are empirically as well as theoretically grounded.

 • 225.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Persson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Factors that affect requirements engineers in their decision situations: A case study2005Inngår i: Proceedings of the 11th International Workshop on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality: REFSQ'05: in conjunction with CAiSE '05, 13-14 June 2005, Porto, Portugal / [ed] Erik Kamsties, Essen: Universität Duisburg-Essen , 2005, s. 101-108Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 226.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Persson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Portraying the practice of decision-making in requirements engineering: a case of large scale bespoke development2008Inngår i: Requirements Engineering, ISSN 0947-3602, E-ISSN 1432-010X, Vol. 13, nr 4, s. 257-279Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

   

  Complex decision-making is a prominent aspect of requirements engineering (RE) and the need for improved decision support for RE decision-makers has been identified by a number of authors in the research literature. A first step toward better decision support in requirements engineering is to understand multifaceted decision situations of decision-makers. In this paper, the focus is on RE decision-making in large scale bespoke development. The decision situation of RE decision-makers on a subsystem level has been studied at a systems engineering company and is depicted in this paper. These situations are described in terms of, e.g., RE decision matters, RE decision-making activities, and RE decision processes. Factors that affect RE decision-makers are also identified.

   

 • 227.
  Alenljung, Beatrice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Persson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Supporting requirement-based decision-making in the software engineering process: A position paper2004Inngår i: The Tenth International Workshop on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality (REFSQ 2004), 2004, s. 63-68Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 228.
  Ales, Nathaly
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Milatos, Nikos
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Konflikter på arbetsplatsen: En studie om hur butikschefer hanterar och förebygger mellanmänskliga konflikter på arbetsplatsen2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 229.
  Alexander, Wallberg
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Designa för rörelse: En studie i accelerometerbaserade kontrollscheman2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det finns i dagsläget gott om spelplattformar med stöd för accelerometer.

  När spel skall utvecklas mot dessa spelplattformar så är det viktig att ställa frågorna. är det lämpligt att använda accelerometern? Vilka problem innebär det? Är andra alternativ mer lämpliga?

  I detta arbete behandlas spelet Flygplan. Är accelerometer en lämplig kontrolltyp till flygplan eller är ett tangentbord mer lämpligt. För att få svar på frågorna utvecklades en prototyp av Flygplan med de två kontrolltyperna. Prototypen genomgick sedan tester. Resultatet visade att tangentbordskontrollen var lättare att använda än accelerometerkontrollen, skillnaden var marginell. Skillnader bestod av hur de olika kontrolltyperna användes för att styra i Flygplan, samt att spelare hade större erfarenhet av tangentbord. Fortsatt arbete med Flygplan skulle innebära att utveckla det till ett fullt spel anpassat till en mobil plattform t.ex. iPhone.

 • 230.
  Alexandersson, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Generisk Affärsmodell för E-tjänster2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Intresset för e-tjänster och affärsmodeller har ökat det senaste decenniet, med anledning av Internets snabba utspridning och att allt mer webbaserade organisationer vuxit fram. Det råder dock viss missuppfattning över koncepten, vilket kan härledas från de många olika definitioner som finns för både affärsmodeller och e-tjänster. I detta arbete ses e-tjänster som webbaserade tjänster som erbjuds genom användningen av Internet. För affärsmodeller finns två inriktningar: (traditionella) affärsmodeller och e-affärsmodeller. Många blandar ihop dessa och gör därmed ingen skillnad på begreppen. I detta arbete ses en e-affärsmodell som en affärsmodell som används för webbaserade organisationer, där Internet används som teknik. Det finns mycket litteratur om affärsmodeller. Dock behandlar den i mindre omfattning affärsmodeller för e-tjänster, och det finns följaktligen ingen riktlinje över hur en affärsmodell anpassad för e-tjänster ska se ut. Detta arbete granskar litteratur inom området e-tjänster och affärsmodeller för att analysera vilka konsekvenser e-tjänsters karaktäristik har för utformning av affärsmodeller anpassade för e-tjänster. Resultatet av arbetet är 12 komponenter som affärsmodeller anpassade för e-tjänster bör innehålla.

 • 231.
  Alexandersson, Elin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Willsson, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Barns upplevelser av att leva med övervikt eller fetma: en litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aimed to describe children’s experience of living with overweight or obesity, by using a literature-review. The study includes eleven articles, data is from children between ages 5-15 year. The result occurring were in the areas; Quality of life and self-esteem, Social company, Body concept and weight reduction and Psychological unhealth. BMI above what is recommended gives a negative influence on quality of live and self-esteem. The exposure of teasing is rising, which also dieting and weight–related concerns do. Depression symptoms occur in varying degree, but the correlation to BMI is not direct. Girls in ages up to 14 years seem to be most influenced by being overweight or obese. The language children are using related to their own body may act as a barrier to apply its health- consequences on themselves. Health- care professionals should treat those children in a way that reinforce their view of themselves, by doing so they can help them reaching better health. To improve treat and treatment of the children, there is a need of more qualitative investigation in the subject.

 • 232.
  Alexandersson, Marina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Carlén, Anne-Sofie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Arbetslaget tar mark: En studie av förändringsarbetes komplexitet2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under vår tidigare studie med titel ”Utveckling eller förveckling; En interaktiv studie om en förändringsprocess på en gymnasieskola.” (Alexandersson & Carlén, 2007) uppmärksammade vi förändringsarbetes komplexitet. Tillsammans med lärarna och skolledningen togs beslutet att följa upp deras utvecklingsprocess genom denna studie av fördjupande karaktär. Studiens syfte var att förstå vad som sker i en arbetslagspraktik i samband med ett utvecklingsarbete med fokus på de kritiska aspekter som kan uppstå i en sådan process.

   

  Vi antog en hermeneutisk ansats och valde aktionsforskning som metod där vi använde reflexiva intervjuer som erbjuder flexibilitet vid intervjutillfällena. Analysarbetet präglades av att tolka, och reflektera över, den insamlade datan i relation till vår förförståelse som inom hermeneutiken ses som grundläggande.

   

  Resultatet visar på hur flera olika faktorer inverkar på, och samverkar i, förändringsarbete. Ur dessa har vi urskiljt tre kritiska aspekter i arbetslagets förändringsarbete som vi anser särskilt betydelsefulla att beakta vid förändringsarbete;

   

  • Att organisationen förhindrar det pedagogiska förhållningssättet
  • Att målstyrning kräver förändrat ledarskap.
  • Att samarbete och förändring bidrar till lärares kritiska reflektion och makt över sin egen praktik.

   

  Vi konstaterar att en gemensam förståelse för uppdraget, genom hela skolans organisation, är nödvändig för att kunna genomföra de omstruktureringar som förnyade undervisningsformer kräver. En ytterligare förutsättning för förnyade undervisningsformer är att våga frångå det gamla till förmån för det nya.

   

   

 • 233.
  Alexandersson, Robin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Källefjord, Tiffany
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Vilken prioritet har csr vid kommunal upphandling?: En fallstudie i Skövde Kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 234.
  Alexandersson, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Roos Andersson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Att förebygga och behandla malnutrition i sjukvården: En litteraturstudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Malnutrition är ett välkänt problem i den patientrelaterade vården både i Europa och i resten av världen. Trots detta är malnutrition något som fortfarande förekommer. Vad kan det bero på? Det är viktigt att man bedömer patientens nutritionsstatus rutinmässigt för att kunna förebygga malnutrition. Effekterna av malnutrition kostar samhället mycket pengar och orsakar mänskligt lidande. Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans ansvar för att förebygga och behandla malnutrition. För att besvara syftet blev valet av metod en litteratur studie. Med hänsyn till vetenskaplig kvalitet granskades tio artiklar. Resultatet av denna studie visar att bedömning, åtgärder, dokumentation och interaktion mellan sjuksköterska och patient är viktig i arbetet med att förebygga och behandla malnutrition. Slutsatsen visar att det är nödvändigt för sjuksköterskorna att få mer utbildning inom malnutrition för att kunna identifiera riskpatienter. Interaktionen mellan sjuksköterska och patient är också en mycket viktig del och måste fungera fullt ut.

 • 235.
  Alexandersson, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Pettersson, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning inom primärvården i samtal med människor av annan etnisk bakgrund: En intervjustudie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Telefonrådgivning är en stor del av distriktssköterskans arbetsuppgifter inom primärvården. Distriktsköterskan ska kunna bedöma vårdbehov samt brådskegrad, informera, undervisa och ge råd per telefon. I takt med ökad invandring i Sverige ökar sannolikt telefonsamtalen till vårdcentralerna från personer med annan etnisk bakgrund. Svårigheter i kommunikationen samt brist på visuell kontakt kan leda till missuppfattningar och risk för felbedömning av patientens ärende. Det är viktigt att distriktssköterskan kan få fram relevant information för att kunna göra en så korrekt bedömning som möjligt av patientens vårdbehov.

  Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av telefonrådgivning inom primärvården i samtal med människor av annan etnisk bakgrund.

  Metod: Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes i studien. Sju distriktssköterskor intervjuades.

  Resultat: Ur analysen framkom fyra teman vilka benämndes; En fara för patientsäkerheten, Olika synsätt som kolliderar, En resurskrävande utmaning och Skiftande känslor i telefonrådgivningen.

  Konklusion: Denna studie har synliggjort svårigheter i telefonrådgivningen med personer med annan etnisk bakgrund, vilket kan utgöra risker för patientsäkerheten. Resultatet kan bidra till ökad medvetenhet om detta samt att det finns behov av att förbättra och anpassa telefonrådgivningen till dessa personer.

 • 236.
  Alf, Jeanette
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Sjuksköterskans IT-kompetens2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskornas omvårdnadsdokumentation skall fungera som stöd, arbetsverktyg och arbetsunderlag i vårdarbetet. Utvecklingen av informationsteknologi (IT) i vården har inneburit en möjliggörande faktor som har medfört nya arbetssätt, organisationsformer och arbetsprocesser. Utvecklingen och användningen av informationssystem (IS) i vården är det mest centrala informations- och kommunikationsverktyget för sjuksköterskorna i den dagliga patientbehandlingen. Det är viktigt att sjuksköterskor skaffar sig en utbildning inom IT, vilket innebär kunskap och skicklighet och stödjer dem i deras praktik, administration och forskning. Betydelsen av att sjuksköterskorna innehar en IT-kompetens i vården idag kan inte nog understrykas. Syftet med undersökningen var att hitta olika tillvägagångssätt som gör att sjuksköterskans IT-kompetens kan höjas. Intervjuer och observationer genomfördes för att undersöka problemområdet. Resultatet visade att det är av stor vikt att organisationerna för de olika verksamheterna inom Hälso- och Sjukvården utvecklar en strategi angående sjuksköterskans IT-kompetens för att precisera vilka IT-kunskaper som krävs för att kunna hantera den stora mängden av informationsflöde i vården

 • 237.
  Alfjorden, Håkan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Webbaserad redigering på icke-kommersiella organisationers webbplatser2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Icke-kommersiella organisationer har fått en ökad betydelse för samhället vilket har medfört samhällsgranskning och kritik mot dessa organisationer. Utvecklingen kan leda till förändrade attityder för organisationerna med minskad kredibilitet som följd. Detta har en avgörande betydelse för deras utveckling och fortlevnad eftersom de interagerar med och är beroende av samhället. Ett alternativ för att bemöta den bristande kredibiliteten är Internet som via webbplatser tillhandahåller kommunikation med samhället både enkelt och ekonomiskt. Det har dock visat sig att icke-kommersiella organisationer ofta brister i uppdatering av dessa. Det finns således ett behov för dem att finna enkla och lätthanterliga verktyg för att administrera sina webbplatser. Ett möjligt sådant verktyg är det webbaserade redigeringsverktyget phpwiki. Denna studie undersöker hur detta verktyg kan integreras på en icke-kommersiell organisations webbplats för att underlätta administration. Undersökningen genomförs som en aktionsforskningsstudie baserat på ett antal cykler av observation, reflektion och analys dels ur ett praktiskt, dels ur ett teoretiskt perspektiv.

  Det praktiska resultatet från studien är dels en integrerad version av phpwiki på webbplatsen, dels en manual för hur det webbaserade redigeringsverktyget phpwiki kan integreras på en icke-kommersiell organisations webbplats. Studien påvisar att phpwiki är ett alternativ för att bemöta bristande kredibilitet i form av dåligt uppdaterade webbplatser. Den bekräftar även kritik som riktats mot aktionsforskning men påvisar samtidigt att bra modeller, tekniker, ramverk och kunskap kan förebygga detta.

 • 238.
  Alfred, Ekroth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Outsourcing: Uppmärksamma risker med outsourcing på småföretag2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  IT-outsourcing blir bara mer vanligt och därmed blir det även mer nödvändigt att uppmärksamma de risker som kan uppstå i samband med outsourcing. Denna studie identifierar olika risker med IT-outsourcing och applicerar dessa i en kvalitativ undersökningsform för att ta reda på riskmedvetenheten hos småföretag i Göteborg. Studien har påvisat att det inte finns några genomträngande drag gällande om småföretag har bra eller dålig riskmedvetenhet. Det studien har påvisat är att det är väldigt blandat och att företagen i många fall är väldigt spridda kring vetskap av de olika riskerna som behandlas i denna studie. Denna studie bidrar även med en lista med punkter som är viktiga att tänka på vid IT-outsourcing och denna lista baseras på vad som framträdde som bristande hos vissa företag vid deras riskmedvetenhet.

 • 239.
  Alfredson, Jens
  et al.
  Saab Aeronautics, Linköping, Sweden.
  Ohlander, Ulrika
  Saab Aeronautics, Linköping, Sweden.
  System Characteristics and Contextual Constraints for Future Fighter Decision Support2016Inngår i: International Journal of Information System Modeling and Design, ISSN 1947-8186, E-ISSN 1947-8194, Vol. 7, nr 1, s. 1-17Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Research on decision support systems for fighter aircraft has to regard future manned and unmanned cooperating aircraft. This paper highlights system characteristics and contextual constraints to guide research as well as system development. Long term trends have been identified for the domain that has to be coped with, including the transformation of the fighter pilot from pilot to tactical decision maker. Automation strategies have to be developed to support manned and unmanned aircraft in a joint cognitive system. For instance, for intelligent fighter pilot support, for distributed unmanned and manned decision making, function allocation has to be concerned. For function allocation it is important not only to regard which agent is best at performing a task but also to regard the risk/cost of performing a task in this kind of potentially hazardous context.

 • 240.
  Alfredsson, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  XML as a Format for Representation and Manipulation of Data from Radar Communications2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [en]

  XML was designed to be a new standard for marking up data on the web. However, as a result of its extensible and flexible properties, XML is now being used more and more for other purposes than was originally intended. Today XML is prompting an approach more focused on data exchange, between different applications inside companies or even between cooperating businesses.

  Businesses are showing interest in using XML as an integral part of their work. Ericsson Microwave Systems (EMW) is a company that sees XML as a conceivable solution to problems in the work with radar communications. An approach towards a solution based on a relational database system has earlier been analysed.

  In this project we present an investigation of the work at EMW, and identification and documentation of the problems in the radar communication work. Also, the requirements and expectations that EMW has on XML are presented. Moreover, an analysis has been made to decide to what extent XML could be used to solve the problems of EMW. The analysis was conducted by elucidating the problems and possibilities of XML compared to the previous approach for solving the problems at EMW, which was based on using a relational database management system.

  The analysis shows that XML has good features for representing hierarchically structured data, as in the EMW case. It is also shown that XML is good for data integration purposes. Furthermore, the analysis shows that XML, due to its self-describing and weak typing nature, is inappropriate to use in the data semantics and integrity problem context of EMW. However, it also shows that the new XML Schema standard could be used as a complement to the core XML standard, to partially solve the semantics problems.

 • 241.
  Alfredsson, Ellen
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Evelina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors upplevelser av telefonrådgivning: En litteraturöversikt2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Telefonrådgivning inom hälso- och sjukvård förekommer runt om i världen och är ett enkelt sätt för patienten att komma i kontakt med vården. Bedömningsprocessen i telefonrådgivning försvåras på grund av att sjuksköterskan inte ser patienten vilket ställer krav på en bred kunskap. Telefonrådgivning gör det möjligt för sjuksköterskan att utföra omvårdnadsarbete utan att fysiskt träffa patienten. Syfte: Att beskriva sjuksköterskan upplevelse av telefonrådgivning. Metod: En litteraturöversikt baserad på 11 artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Tre kategorier framkom ur analysen; Känslor av arbetet, Patientmötet i telefonrådgivning och Att göra egna bedömningar. Kategorierna understödjs av sammanlagt sju underkategorier. Diskussion: Sjuksköterskan upplever arbetet i telefonrådgivning som stressigt vilket kan påverka den vårdande relationen med patienten. Vid bedömning över telefon ställer sjuksköterskan mer frågor än vid ett fysiskt möte för att skapa sig en förståelse för patientens livsvärld. Detta kan leda till en mer individanpassad vård för patienten. Slutsats: Sjuksköterskan känner att arbetet i telefonrådgivning är stimulerande och givande. Den vårdande relationen är avgörande för hur sjuksköterskan känner för sitt arbete. Sjuksköterskan upplever dock vissa svårigheter, en av dessa är att fatta beslut och göra bedömningar utan att se patienten.

 • 242.
  Alfredsson, Henrik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Kyngäs, Johanni
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Simuleringsmodell för kontroll av färdigvarulagers storlek2014Independent thesis Basic level (university diploma), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
 • 243.
  Alfredsson, K. Svante
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  On the determination of constitutive properties of adhesive layers loaded in shear - an inverse solution2003Inngår i: International Journal of Fracture, ISSN 0376-9429, E-ISSN 1573-2673, Vol. 123, nr 1-2, s. 49-62Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A method to determine constitutive properties of thin adhesive layers loaded in shear is presented. The test specimen consists of two adherends joined by the adhesive layer. By loading the specimen antisymmetrically with respect to the adhesive layer a state of pure shear is ensured. To avoid instability the test specimen is designed to give a non-uniform stress distribution in the adhesive layer. This is achieved by using a long specimen loaded at one side. The method is based on an exact inverse solution which is derived utilizing the balance of the energetic forces of the applied loads and of the adhesive at the start of the adhesive layer. The method is intended for determination of both hardening and softening behaviour of adhesives but is confined to monotonic loading

 • 244.
  Alfredsson, K. Svante
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  On the instantaneous energy release rate of the end-notch flexure adhesive joint specimen2004Inngår i: International Journal of Solids and Structures, ISSN 0020-7683, Vol. 41, nr 16-17, s. 4787-1807Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The energy release rate of the ENF adhesive joint specimen is derived. The resulting formula accounts for the presence of an adhesive layer with a possibly non-linear constitutive relation. The actual form of the constitutive relation need not to be known a priori. It is shown that measurements of both the applied load and the adhesive deformation at the crack tip are needed to determine the instantaneous value of the energy release rate. Experimental results show that the influence of the deformation of the adhesive layer can be substantial. The stability of the ENF-specimen is studied and a method to estimate the critical value of the crack length, accounting for the flexibility of the adhesive layer, is presented. In the analysis, the adherends are modelled as elastically deforming Euler–Bernoulli beams and the intermediate adhesive layer is modelled as a material surface transmitting shear stress between the adherends.

 • 245.
  Alfredsson, K. Svante
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Biel, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Salimi, Saeed
  Högskolan i Skövde.
  Shear testing of thick adhesive layers using the ENF-specimen2015Inngår i: International Journal of Adhesion and Adhesives, ISSN 0143-7496, E-ISSN 1879-0127, Vol. 62, s. 130-138Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 246.
  Alfredsson, K. Svante
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Gawandi, A. A.
  Univ Delaware, Ctr Composite Mat, Newark, DE 19716 USA.
  Gillespie, J. W., Jr.
  Univ Delaware, Ctr Composite Mat, Newark, DE 19716 USA.
  Carlsson, L. A.
  Florida Atlantic Univ, Dept Mech Engn, Boca Raton, FL 33431 USA.
  Bogetti, T. A.
  USA, Res Lab, Aberdeen Proving Ground, MD 21005 USA.
  Stress analysis of axially and thermally loaded discontinuous tile core sandwich with and without adhesive filled core gaps2011Inngår i: Composite structures, ISSN 0263-8223, E-ISSN 1879-1085, Vol. 93, nr 7, s. 1621-1630Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An analytical study is performed to investigate the stress states in an axially and thermally loaded sandwich structure with a discontinuous ceramic tile core. General and simplified models are developed to determine stresses in the constituents of the sandwich structure with and without adhesive in the gaps between adjacent tiles. A general model that allows local bending of the face sheet and a simplified model which assumes uniform through-thickness stress distribution in the face sheets are developed. It is shown that the normal stress in the face sheet decreases when the gap is filled by adhesive, although the tile stress increases. The analytical model shows that normal and shear stresses at the face/core interface can be reduced by filling the gaps between tiles. Filled gaps also elevate the axial stiffness of the structure. Model results are verified by comparison to a previously developed analytical model and finite element analysis. (C) 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 247.
  Alfredsson, K. Svante
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Gawandi, A. A.
  University of Delaware.
  Gillespie Jr., J. W.
  University of Delaware.
  Carlsson, L. A.
  Florida Atlantic University.
  Bogetti, T. A.
  Army Research Laboratory, Aberdeen Proving Ground.
  Flexural analysis of discontinuous tile core sandwich structure2012Inngår i: Composite structures, ISSN 0263-8223, E-ISSN 1879-1085, Vol. 94, nr 5, s. 1524-1532Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Three-point flexure loading of sandwich beams with a core consisting of discrete ceramic tiles (DTSS) is considered. The tile gaps may be bonded or unbonded (open gaps). The analysis utilizes a layer-wise beam theory approach. The general formulation for the displacements and stresses in the face sheets, face/core adhesive layer, and core is derived. Solutions for stresses and displacements of the beam constituents are obtained from finite element formulation based on analytical solution of the face sheet/tile unit cell. The approach is verified by comparison to stress results obtained from ordinary finite element analysis where each layer is modeled discretely. Effects of load introduction and support conditions on the effective flexural stiffness are examined. It is demonstrated that the face sheets experience substantial stress concentrations at the tile joint locations, especially if the gaps are unfilled. Analysis of beam compliance reveals sensitivity to details of load introduction and support conditions, especially when the span length becomes comparable to the tile length.

 • 248.
  Alfredsson, K. Svante
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Stigh, Ulf
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Stability of beam-like fracture mechanics specimens2012Inngår i: Engineering Fracture Mechanics, ISSN 0013-7944, E-ISSN 1873-7315, Vol. 89, s. 98-113Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Test specimens used to determine the interlaminar strength of composites as well as the strength of adhesive layers are known to occasionally suffer from instability. Thus, even though the experiments are performed under controlled load-point displacement, the experiments are terminated prematurely by unstable crack propagation. Often there exists a critical crack length which must be exceeded in order to obtain stable crack propagation. In this paper, a general method to assess the stability of beam-like fracture mechanics specimens is developed. Both systems subjected to a single load and the more general situation with several independent loads are treated. A simple formula is derived for the critical crack length for one-parameter loading. The only parameter necessary as input is the compliance of the un-cracked specimen. For the case of non-proportional loading, stability is determined by studying the eigenvalues of a symmetric matrix. Other findings quantified in the paper are the effect of orthotropy, the influence of a flexible interphase layer and the influence of the compliance of the loading device.

 • 249.
  Alfredsson, Katarina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Blom, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och värdering av patientens smärta i den palliativa vården2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Palliativ vård bedrivs på alla vårdinrättningar i Sverige. Vi ville med denna studie belysa faktorer som påverkar sjuksköterskan bedömning och värdering av smärta hos patienter som är döende. Vår avsikt var att uppmärksamma hur viktigt det är att sjuksköterskan gör en korrekt bedömning av smärta. Alla patienter förtjänar att dö smärtfria. Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning av smärta i den palliativa vården. Metoden som använts var en kvalitativ litteraturstudie. I resultatet framgick det att sjuksköterskan upplevde smärtbedömning som komplicerad på grund av många olika andledningar, bland annat brist på kunskap och svårigheter att kommunicera med vissa patientgrupper. Resultatet visade också att sjuksköterskorna saknade tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att göra en smärtbedömning på bästa sätt och att de saknade god självkännedom och känslan av trygghet i sin yrkesroll.

 • 250.
  Alfredsson, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Amanda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  I väntan på ett nytt hjärta.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: In Sweden the primary reason for heart transplants is severe heart failure. Heart transplants are performed both at Sahlgrenska University hospital and at Skånes University hospital. Patient undergoing several extensive investigations before he or she will be considered for the waiting list. Primary factor for receiving a heart is first of all the patient who is in the greatest need of a new heart and the patient most suited to receive the donated heart. Previous studies show that patients feel the waiting time to be unpredictable. Aim: To describe patients’ experiences of the time before a heart transplant. Method: Qualitative content analysis was used as the analysis method and seven blogs were applied. Results: Life is seen from a new and different perspective. A common factor for patients with heart failure was the physical limitation they felt. Life stopped for a while, and a waiting to regain “life” grew strong. Family and nursing staff was thought to play an important role. To maintain a positive attitude was thought to be a criterion to manage the anticipations. Conclusion: A patient waiting for a heart transplant experiences a change in their life world. To allow proper care it is important that the nurse recognizes this change and acknowledge it.

2345678 201 - 250 of 10579
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf