his.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 745
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Deraz, Hossam
  et al.
  School of Business and Engineering, Halmstad University, Sweden.
  Baffour Awuah, Gabriel
  School of Business and Engineering, Halmstad University, Sweden.
  Abraha Gebrekidan, Desalegn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Factors Predicting Consumers' Assessment of Advertisments on Social Networking Sites2015In: International Journal of Digital Information and Wireless Communications (IJDIWC), ISSN 2225-658X, E-ISSN 2225-658X, Vol. 5, no 2, p. 111-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Marketers act on social networking sites (SNSs) in order to be more efficient in merchandising their products and/or services. Even so, the scope of the published studies regarding the assessment of advertisements on social networking sites (SNAs) is limited. Consequently, the present study aimed to consider credibility and interactivity, in addition to information, entertainment and irritation values, as main factors for consumers’ assessment of SNAs, as perceived by SNSs’ users.An analysis of empirical data helped to identify four main factors for assessing SNAs. These were: information value, entertainment value, credibility value and interactivity value. Irritation value was the only factor that had no significant effect on the assessment of SNAs. Furthermore, based on the beta coefficients, the information and entertainment values of SNAs, in conjunction with credibility and interactivity values, had different outcomes from previous studies. Consequently, the interactivity value was the strongest among the four predictors for assessing SNAs.

 • 202.
  Djana, Lamija
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Cehic, Nermina
  University of Skövde, School of Business.
  Immateriella tillgångar: Om problematiken i kreditbedömningsprocessen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problem: Today's businesses consist increasingly of intangible assets because the society we live in has become increasingly high-tech and knowledge-intensive. When small businesses are looking to expand, they usually turn to banks to apply for loans. However, there is a great criticism of how banks handle loans to small businesses. Overall, it is very difficult for small businesses to get credits granted by banks, especially for those small businesses that have a high percentage of intangible assets. Some researchers also believe that there are differences in how intangible assets are assessed on credit decisions. We therefore wish to examine: How do banks assess intangible assets on credit rating of small business? How lenders view differs on intangibles?

  Purpose: The aim of this study is to examine how banks assess intangible assets in the credit assessment of SMEs and whether there are any differences in lenders' assessment. An additional purpose of the study is to contribute to an increased understanding of the importance of intangible assets when banks make credit decisions. The study's purpose is not to generalize and draw conclusions about how all banks assesses intangible assets on a credit assessment process.

  Method: The essay is written from a qualitative approach because the goal of our study is to contribute to an increased understanding of the importance of intangible assets when banks make credit decisions but also to illustrate how the uncertainty of intangibles is treated from the banks' situation. The lenders ' personal opinions are of great importance in our study, therefore, we have also chosen to use a qualitative approach as it helps to highlight the respondents' personal opinions and reflections which are necessary to get a deeper understanding.

  Conclusion: Our study shows that creditors assess intangible assets similarly. There were no significant differences in the actual assessment of the intangible assets. However lenders view of intangible assets differs. Although all respondents assessed the assets in basically the same way, we can see that there are differences. Overall it is very difficult for small companies with a high proportion of intangible assets to be granted credits but that we have arrived to the conclusion that there are indeed factors that can affect a credit decision and therefore make it easier for these companies to be granted credits.

 • 203.
  Djavadpour, Maral
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Larsson, Jenny
  University of Skövde, School of Business.
  Revisionsberättelsen: Hur kommer revisorns tillämpning av ISA 701 påverka revisionens förväntningsgap?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Finanskriser, företagskonkurser och olika skandaler runt om i världen har resulterat i att revisorns tillförlitlighet har ifrågasatts och förtroendet för revisionsbranschen har skadats. Det bristande förtroendet tyder på att det finns skillnader mellan användarna av den finansiella rapporten och revisorernas förväntningar gällande revisionens utfall och har utmynnat i ett förväntningsgap. Revisorns uttalanden i revisionsberättelsen har utstått mycket kritik genom åren då den inte tillför ett informationsvärde för användarna. Revisionens förväntningsgap är ett fenomen som studerats över tid och nationella gränser men trots utveckling av lagstiftning fortfarande är bestående. IAASB har utgett ett utkast av en ny revisionsstandard, ISA 701, som ska bidra till en mer individualiserad revisionsberättelse i syfte att minska förväntningsgapet. De nya förändringarna kommer innebära att revisorn ska förse användarna med mer väsentlig information om vad revisorn funnit under granskningen i revisionsberättelsen.  

   

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka revisorernas tolkningar angående den kommande revisionsstandarden ISA 701 samt vilken effekt de nya upplysningarna i revisionsberättelsen kan ge på revisionens förväntningsgap.

   

  Metod: Studiens empiriska material insamlades via kvalitativa intervjuer med nio auktoriserade revisorer.

   

  Slutsats: Den nya revisionsberättelsen bidrar till en bättre kommunikation än den som råder idag men effekten på förväntningsgapet kommer vara begränsad och inte på den nivå som IAASB har i åtanke. Revisorernas uttalanden enligt ISA 701 kommer i konflikt med revisionens lagstiftning i form av tystnadsplikt och därav blir informationsvärdet för användarna begränsat. Revisorernas uppfattning om ISA 701:s effekt på förväntningsgapet är att det kommer minska ytterst lite då den nya revisionsstandarden inte är fullt ut anpassad efter revisorernas förutsättningar. Ett förslag är en förändring av lagstiftningen som begränsar skadeståndsansvaret. Detta kan öka revisorernas trygghet i att ge användarna en större insyn i företaget genom att de kommer bort från den utsatta position som de upplever finns i dagsläget.

 • 204.
  Drndo, Anela
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Jonsson, Erika
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Kjaer, Martina
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Relationsskapande marknadsföringsåtgärder: En studie om detaljhandelns verksamhet kring kundlojalitetsbegreppet2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter genomförd forskning har författarna till denna uppsats konstaterat att det finns problem på den svenska marknaden. Allt större kedjor etablerar sig och småbutiker får allt svårare att överleva. Dock finns det möjlighet för småbutikers överlevnad och det är bland annat förstärkt lojalitet, vilket är huvudbegreppet för denna uppsats.  

  Den sammanfattade teoretiska modell som lyfts fram genom teoretisk referensram indikerar på att det finns två led av lojalitet, beteendemässig och attitydmässig lojalitet. Den beteendemässiga lojaliteten har en inverkan på butikens lönsamhet och den attitydmässiga lojaliteten ligger till grund för återkommande kunder. Författarna av denna uppsats kan genom utförd forskning fastställa att en kombination mellan attitydmässig och beteendemässig lojalitet både skapar och förstärker kundlojalitet. Kombinationen av den attitydmässiga och beteendemässiga lojaliteten sammanställs längre fram i uppsatsen till en modifierad modell. Modellen redogör för lojalitet i form av ett kretslopp, där lojaliteten inleds genom en emotionell relation mellan butik och kund. Relationsbyggnaden är enligt forskningen konstaterad som en grundsten i lojalitetsbyggandet. Den uppbyggda och förstärkta relationen resulterar vidare till en attitydmässig lojalitet gentemot butiken. En attitydmässig lojalitet visar att kunden är emotionellt bunden till butiken. Vidare leder den emotionella känslan till en lojalitet i form av ett återkommande beteende, beteendemässig lojalitet. Butiker kan genom kundklubben påverka de attitydmässigt och beteendemässigt lojala kunderna genom premierande aktiviteter. Detta i sin tur skapar en positiv känsla till kunden att kunna sprida vidare till omgivningen genom ”word of mouth”. Denna kommunikation ser författarna vara den sistnämnda grundstenen i det lojalitetsförstärkande kretsloppet som förenar befintlig lojalitet med nya och färska kunder att arbeta med. 

 • 205.
  Dunge, Marielle
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Andersson, Annelie
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Ljussättning i Butik: För att förstärka atmosfär och kundupplevelse2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In consideration to the over-establishment in today’s fashion industry, it has become more important for companies to differentiate oneself from competitors. A way of succeeding at this is by offering a complete packet of experience instead of just a product.

   

  This study aims to examine whether one uses lighting in order to enhance the atmospherics and increase the customer experience in retailing. We chose to focus on the retail chain Monki, since they work with an unconventional and distinguished atmosphere. To strengthen the study, we also made contact with Fagerhult Light Agency, who works with lighting solutions. Store lighting aims to make the customer pay attention to the product as well as create an atmosphere. Former research papers show that the store atmosphere, including lighting, has an impact on the customer’s emotions and behavior. As different lighting solutions and environment affects the human in an emotional level, it may also influence the customer’s idea and experience of the visit. For example, a room with a lower lighting could be perceived as more pleasant and relaxing, in contrast to a brighter light. Further on, store lighting in combination with different colours could affect how attractive a product seems.

   

  The study was executed in forms of a case study focusing on Monki, where a depth interview was made with Monki Store Concept team. Another depth interview was made at Fagerhult Light Agency with the purpose of gaining knowledge about different types of lighting solutions and what these could express. In addition to this, observations were made at three Monki stores all with different store concepts in order to see how the concepts were actualized. To clarify the different components of lighting and the interaction between these, we developed a model, which then were used as material for the analysis.

   

  The results of the study showed that Monki use lighting in order to enhance the atmosphere and create emotions and experience. They succeed with this by allowing the armatures to become a part of the interior design, by combining a low level of ambient lighting with accent lighting and by creating effects with built-in lighting and combining color and light.

 • 206.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, Enterprises for the Future. University of Skövde, School of Business.
  How far have we come with the study of knowledge risks?2019In: Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, ISSN 0305-5728, E-ISSN 1474-1032, Vol. 49, no 1, p. 21-34Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to review research on the topic of knowledge risks to establish the current body of knowledge and, on this basis, to suggest some promising avenues for future research.

  Design/methodology/approach – This study consists of a systematic review of 52 refereed articles on knowledge risks.

  Findings – The findings contribute to a more holistic view of the topic and related aspects and, thus, complement the study of knowledge management. Additionally, a number of research questions are proposed, aimed at guiding and informing future research activities.

  Research limitations/implications – This study may not have enabled a complete coverage of all articles in the field of knowledge risks. Yet, based on the chosen research methodology, it seems reasonable to assume that the review process covered a large share of studies available.

  Originality/value – To the best of the author’s knowledge, no systematic literature review on knowledge risks and related issues has previously been published in academic journals. Keywords Knowledge loss, Knowledge management, Systematic literature review, Knowledge risk management, Knowledge risks

  Paper type Literature review

 • 207.
  Durst, Susanne
  University of Liechtenstein, Principality of Liechtenstein.
  Intangible assets and company succession: Are there any differences between buy-in and buy-out initiatives?2010In: Identifying, Measuring, and Valuing Knowledge-Based Intangible Assets: New Perspectives, IGI Global, 2010, p. 64-85Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  A successful company succession depends on a multitude of different aspects. In the case of external succession, certainly, the available funds represent a critical factor. Nevertheless, it can be argued that the decision to acquire a company is based on other factors as well. This chapter rests upon the hypothesis that a potential external successor will be only interested in those companies offering promising prospects. Thus, it is expected that the decision to takeover a company is rooted in the target firm's inherent intangible assets which justify a financial investment in return. Data are collected through interviews with eight external successors from Germany who pursued buy-in respectively buy-out initiatives in small and medium-sized enterprises. The study's findings highlight those intangible assets that are regarded as critical in the external succession process. This helps us to obtain a more complete picture about the issue of company succession. © 2011, IGI Global.

 • 208.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Aggestam, Lena
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Using IT-Supported Knowledge Repositories for Succession Planning in SMEs: How to Deal with Knowledge Loss?2016In: Handbook of Research on Human Resources Strategies for the New Millennial Workforce / [ed] Patricia Ordoñez de Pablos and Robert D. Tennyson, IGI Global, 2016, p. 393-406Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In the context of succession planning a huge number of critical knowledge can be at risk. This challenges smaller firms in particular. Based upon this, the chapter intends to highlight the contribution of IT-supported repositories to small and medium-sized enterprises (SME) succession planning as a promising approach to better cope with the risk of knowledge loss. More precisely, the aim of this chapter is to analyze different types of knowledge loss in the capture process with SME succession planning to demonstrate the potentials and deficiencies with IT-supported knowledge repositories. The findings presented in this chapter will hopefully contribute to a better understanding of how to deal with knowledge loss in the capture process when using IT-supported knowledge repositories for SME succession planning.

 • 209.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Aggestam, Lena
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Department of Production Engineering and Systems, Federal University of Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, Santa Catarina, Brazil.
  Understanding knowledge leakage: a review of previous studies2015In: Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, ISSN 0305-5728, E-ISSN 1474-1032, Vol. 45, no 4, p. 568-586Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – This paper aims to review research on the topic of knowledge leakage to establish the current body of knowledge and, on this basis, to suggest some promising avenues for future research.

  Design/methodology/approach – The study consists of a systematic review of 57 refereed empirical articles on knowledge leakage.

  Findings – The findings contribute to a more holistic view of the topic and complement the study of knowledge management. Additionally, a conceptual framework is proposed that aims at guiding and informing future research activities.

  Research limitations/implications – This study may not have enabled a complete coverage of all empirical articles in the field of knowledge leakage. Yet, based on the chosen research methodology, it seems reasonable to assume that the review process covered a large share of studies available.

  Originality/value – To the best of the authors’ knowledge, no systematic literature review on knowledge leakage has previously been published in academic journals.

 • 210.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil / Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, Brazil.
  Knowledge Risk Management in Turbulent Times2016In: Competitive Strategies for Small and Medium Enterprises: Increasing Crisis Resilience, Agility and Innovation in Turbulent Times / [ed] Klaus North & Gregorio Varvakis, Springer, 2016, p. 195-209Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter presents a knowledge risk management framework. In turbulent times organizations of all sizes are required to be even more prepared to make necessary changes in their business strategies. Access to knowledge that is relevant and up-to-date is critical in meeting this challenge. Knowledge however is not always positive, i.e. something of value, but has a negative side as well. This situation can be tackled with a knowledge risk management approach that addresses knowledge from a holistic point of view. Therefore this approach supports companies in better managing their critical knowledge to master present and future business challenges. The aim of this chapter is to introduce knowledge risk management and its contribution to meeting these challenges. Regarding Knowledge management tools refer to the following chapter.

 • 211.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Department of Production Engineering and Systems, Federal University of Santa Catarina (UFSC), Campus Trindade Florianópolis/SC, Brazil.
  What do we know about knowledge reuse in organisations?2017In: Global Business and Economics Review (GBER), ISSN 1097-4954, E-ISSN 1745-1329, Vol. 19, no 4, p. 420-447Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper looks into knowledge that is ‘wasted’ in organisations, that is existing relevant knowledge that is not (re)used in business operations. Against the backdrop of today’s business environment, a lack of knowledge application is not only costly but also dangerous. Therefore, the purpose of this paper is to review research on knowledge reuse (waste) in organisations to identify our current body of knowledge and gaps in the field justifying further research activities. In order to do so, the study consists of a systematic review of 52 refereed empirical articles on knowledge reuse in organisations. The topic seems to be a promising field for intensive research and offers a variety of future research avenues. Some ideas for future research are proposed in this study.

 • 212.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Universidade Federal de Santa Catarina, Brazil.
  Yousefi, Bahram Hooshyar
  Literature Review on Big Data: What Do We Know So Far?2018In: Big Data in the Arts and Humanities: Theory and Practice / [ed] Giovanni Schiuma, Daniela Carlucci, CRC Press, 2018, p. 3-14Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The term “big data” has been discussed often in recent years so it is high time for us to determine the current state of knowledge on big data and the benefits and challenges that its applications may bring to individuals, companies, or the society at large. We argue that such work will allow for greater dissemination of results across both academic research and practitioners. The determination of the body of knowledge will help to systematize research, whereas practitioners will get insights into the pros and cons of using big data, which in turn can provide the basis for the improved use of big data or its first-time application, respectively. Based on a systematic review consisting of 87 papers, this chapter proposes a number of future research avenues that can be used to organize the study of big data. The future avenues and the determination of the current body of knowledge about big data are considered the main contributions of this chapter. Next, we briefly discuss the term “big data.” Then the insights into the methodology are provided. After that, the results are presented. This is followed by a discussion about the possible future research opportunities. The chapter terminates with final remarks and conclusions.

 • 213.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Brunold, Julia
  University of Skövde, School of Business.
  Corporate governance practices in smaller privately held businesses – insights from the Rhine Valley region2017In: Handbook of Research on Corporate Governance and Entrepreneurship / [ed] Jonas Gabrielsson, Edward Elgar Publishing, 2017, p. 201-223Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The study of corporate governance is dominated by quantitative research and tends to focus on large listed companies businesses. As a response to this situation, this chapter examines how corporate governance is practiced in smaller businesses. It reports findings based on semi-structured interviews conducted with executive staff of smaller privately held firms from the Rhine Valley region. More precisely parts of both Austria (Province of Vorarlberg) and the Principality of Liechtenstein were covered. In total, twenty-five individuals were involved. The findings particularly emphasize the concept of relational governance as a more appropriate governance approach in small firms. Thereby the chapter suggests that the relational governance approach needs to be extended by considering employees and their contribution to governance practices and company development as well. The chapter´s findings may help managing directors of smaller firms to better understand and exploit the benefits of different governance mechanisms in their efforts to cope with different business challenges ahead. The findings may also be used by policy makers helping them to develop improved corporate governance codes and best practice recommendations. To sum up, the chapter provides fresh insights into the practice of governance in smaller firms taken from a practitioner’s perspective. Additionally, it offers the opportunity of expanding our understanding of the topic in different parts of the world.

   

 • 214.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future. Department of Business Administration, Universidad del Pacífico, Lima, Peru.
  Bruns, Guido
  Incipere, Lindau, Germany.
  Knowledge Management in Small and Medium-Sized Enterprises2018In: The Palgrave Handbook of Knowledge Management / [ed] Jawad Syed, Peter A. Murray, Donald Hislop, Yusra Mouzughi, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, p. 495-514Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Against the background of knowledge as an ever more important strategic resource in the current environment, as well as demographic developments which will soon lead to a shortage of expert knowledge, the practice of knowledge management (KM) calls for an even stronger consideration. Knowledge is the critical asset that will help organizations master present and future organizational challenges. This applies to small and medium-sized enterprises (SMEs) in particular. Therefore, the aim of this chapter is to discuss KM in SMEs by first defining this category of firms in quantitative and qualitative terms. Once this understanding is established, we turn to the current body of knowledge regarding KM in SMEs and discuss both the benefits and challenges ahead. We then address how to apply knowledge management in SMEs. The chapter concludes with a number of promising research avenues intended to develop further the study of KM in SMEs.

 • 215.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Bruns, Guido
  Incipere, Düsseldorf, Germany.
  Sustaining the Future of the Public Sector: Insights into a Swedish Municipality’s Dealing with Knowledge Management and Succession Planning2016In: Journal of Information & Knowledge Management, ISSN 0219-6492, E-ISSN 1793-6926, Vol. 15, no 2, article id 1650012Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The ageing workforce soon leads to a number of retirements in government organisations that will put the knowledge basis at risk. Addressing this point the present study provides an analysis and evaluation of a Swedish municipality’s dealing with the aspects of knowledge management and succession planning against the background of demographic developments and the increased relevance of knowledge. It reports findings based on semi-structured interviews conducted with executive staff of the municipality. Results of data analysed show that the municipality is far from being ready to master the challenges ahead. To date the municipality follows a sporadic approach rather than a strategic and planned one when addressing the issue of succession planning. Indeed, the findings suggest that a muddling through approach prevails. Based on the findings some suggestions were derived that may help both municipalities facing similar circumstances as well as policy makers drafting suitable policies.

 • 216.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future. Department of Business Administration, Universidad del Pacífico, Lima, Peru.
  Bruns, Guido
  Incipere Consulting and Education, Lindau, Germany.
  Visualization of IC for Improving Green Innovations in SMEs2019In: Intellectual Capital Management as a Driver of Sustainability: Perspectives for Organizations and Society / [ed] Florinda Matos, Valter Vairinhos, Paulo Maurício Selig, Leif Edvinsson, Springer, 2019, p. 139-155Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Investments in sustainable practices, such as green innovations are expected to increase both an organization’s long-term survival and its operational performance. Sustainable development of organizations is driven by organizations’ ability to continuously exploit their base of or access to intellectual capital (IC)/knowledge. Thus, organizations of each kind need to integrate the management of IC/knowledge into their overall strategic efforts. Taking the relevance of IC management for organizations’ sustainability and growth intents, the visualization of IC should be a critical component of organizations’ IC management. Against this background, the purpose of this chapter is to explore and discuss the benefits of IC visualization for sustainable development of organizations. More precisely, the focus is on IC visualization for green innovation activities in smaller companies. Smaller firms have been chosen because the resource constraints create unique challenges for both sustainability and growth. Based on a theoretical discussion a set of guidelines for improving green innovations in SMEs taking into account their IC is proposed.

 • 217.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, Enterprises for the Future. University of Skövde, School of Business.
  Bruns, Guido
  Incipire Consulting, Lindau, Germany.
  Edvardsson, Ingi Runar
  Reykjavík, University of Iceland, Iceland.
  Retaining Knowledge in Smaller Building and Construction Firms2017In: International Journal of Knowledge and Systems Science, ISSN 1947-8208, Vol. 8, no 3, p. 1-12, article id 1Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to increase our understanding of how SMEs retain critical knowledge. Against the background of the underdeveloped body of knowledge regarding knowledge retention, the authors selected an explorative (qualitative) research approach. More precisely, they conducted semi-structured interviews with organization members (i.e. executive and regular staff) of five Austrian SMEs operating in the building and construction industry. This study provides fresh insights into knowledge retention in SMEs. The findings advance the limited understanding of knowledge retention in general and regarding SMEs. They also contribute to the further development of the study of knowledge management in the building and construction sector. Based on the study's findings the authors derive suitable measures to better manage the process of knowledge retention in SMEs. These measures may be useful for SMEs operating in other industries as well.

 • 218.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Bruns, Guido
  Incipere, Germany.
  Edvardsson, Ingi-Runar
  University of Iceland, Iceland.
  Knowledge Retention in Smaller Firms2018In: Contemporary Knowledge and Systems Science / [ed] W. B. Lee, F. Sabetzadeh, IGI Global, 2018, p. 100-119Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In environments that are characterized by skill shortage, knowledge retention should be a key activity. Our understanding of this knowledge practice, however, is underdeveloped. The purpose of this chapter is to contribute to the further development of this field. The authors are interested in studying how smaller firms approach the retention of critical knowledge. Semi-structured interviews with organization members of five smaller Austrian firms operating in the building and construction industry were conducted. The findings presented in this chapter advance the limited understanding of knowledge retention in general and regarding smaller businesses. They also contribute to the further development of the study of knowledge management in the building and construction sector. Based on the study's findings, suitable measures to better manage the process of knowledge retention in smaller firms are derived. These measures may be useful for smaller firms operating in similar industries as well.

 • 219.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Bruns, Guido
  Incipere, Düsseldorf, Germany.
  Henschel, Thomas
  HTW Berlin, Berlin, Germany.
  The Management of Knowledge Risks: What do We Really Know?2016In: International Journal of Knowledge and Systems Science, ISSN 1947-8208, Vol. 7, no 3, p. 19-29Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to review extant research on knowledge risk management (KRM) to establish our body of knowledge and to identify gaps justifying further research activities. The study is based on a systematic review of peer-reviewed empirical and conceptual articles on the management of knowledge risks. This proceeding proves evidence that there are a small number of papers addressing knowledge risks and its management. The recommendations derived from the findings can assist researchers, managers and consultants to better understand the critical importance of integrating KRM in the firms’ enterprise risk management. This increased understanding can particularly be useful for managers as better decisions will be possible.

 • 220.
  Durst, Susanne
  et al.
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Edvardsson, Ingi Runar
  School of Business, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.
  Knowledge management in SMEs: A literature review2012In: Journal of Knowledge Management, ISSN 1367-3270, E-ISSN 1758-7484, Vol. 16, no 6, p. 879-903Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The aim of this paper is to review research on knowledge management in small and medium-sized enterprises to identify gaps in the current body of knowledge, which justify future research directions. Design/methodology/approach: The study consists of a systematic review of 36-refereed empirical articles on knowledge management and small and medium-sized enterprises. Findings: The areas of knowledge management implementation, knowledge management perception, and knowledge transfer are relatively well researched topics; whereas those of knowledge identification, knowledge storage/retention and knowledge utilisation are poorly understood. Given the prevalence of small and medium-sized enterprises there is a strong need for more research on this important topic. The future research directions proposed by the authors may help to develop a greater understanding of knowledge management in small and medium-sized enterprises. Research limitations/implications: By only using the ProQuest database this study may not have allowed a complete coverage of all empirical articles in the field of knowledge management in small and medium-sized enterprises. Yet, it is believed that the findings provide a valuable understanding of the current situation in this research field. The study proposes a number of future research directions, which may stimulate more intensive research in this important field. Originality/value: To the best of the authors' knowledge, no systematic literature review on this topic has previously been published in academic journals. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 221.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Edvardsson, Ingi Runar
  School of Business, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.
  Bruns, Guido
  Fågelås Bygg, Hjo, Sweden.
  Sustainable Knowledge Management and the Outsourcing of Core Competences—Does that Fit Together?: Initial Insights from a Literature Review2015In: Sustainable Operations Management: Advances in Strategy and Methodology / [ed] Andrea Chiarini, Springer, 2015, p. 15-35Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The issue of sustainability has been frequently discussed in recent years. Knowledge and its management represent aspects that fit nicely with one of the underlying conditions of sustainability, i.e. durability. Indeed, proper knowledge management can help firms in coping with present and future business challenges. The outsourcing of secondary business functions has become popular with many firms. What is increasingly present is the outsourcing of knowledge competences that is the firms’ core competences. This trend means a challenge for both the firms’ knowledge management and their sustainability. Against this background, the purpose of this paper is to review extant research on the outsourcing of knowledge competences to establish our body of knowledge and to identify gaps justifying further research activities. The study is based on a systematic review of peer reviewed empirical articles on the outsourcing of knowledge competences. This proceeding proves evidence that there are a small number of papers addressing outsourcing and its consequences for knowledge management (KM) sustainability. The recommendations derived from the findings can assist researchers, managers and consultants to better understand the link between knowledge competence outsourcing and KM sustainability. This increased understanding can particularly be useful for managers as better decisions will be possible.

 • 222.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Edvardsson, Ingi Runar
  School of Business, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.
  Bruns, Guido
  Incipere, Düsseldorf, Germany.
  Sustainable organisations and knowledge process outsourcing: Conditions for success2015In: International Journal of Knowledge and Learning, ISSN 1741-1009, E-ISSN 1741-1017, Vol. 10, no 2, p. 110-123Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The outsourcing of knowledge processes has become a popularbusiness practice. This situation provides both new opportunities and threats forfirms’ and their development. In this context, it would be interesting to discussthe link between knowledge process outsourcing (KPO) and sustainableorganisations that pursue not only economic issues but also social andenvironmental ones. Against this background, the purpose of this paper is toreview extant research on KPO and bring it together with the concept ofsustainable organisations. To do so, the paper relied on a combination of recentreviews of scholarly papers on KPO. This proceeding enabled the identificationof three main conditions that need to be fulfilled in order to increase the successof the integration of the two terms. The conditions are governance, partnershipand organisation members. The recommendations derived from the findingscan assist researchers and other actors in better understanding the requirementsof KPO for sustainable organisations.

 • 223.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Evangelista, Pietro
  Research Institute on Innovation and Services for Development (IRISS), National Research Council (CNR), Naples, Italy.
  Exploring knowledge management practices in third-party logistics service providers2018In: Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, ISSN 0305-5728, E-ISSN 1474-1032, Vol. 48, no 2, p. 162-177Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The aim of this paper is to explore knowledge management (KM) practices implemented by third-party logistics service companies (3PLs) and the main barriers slowing down the adoption of such practices.

  Design/methodology/approach – The methodological approach used in this paper is based on a multiple case study analysis involving a set of 3PLs operating in Italy and Sweden.

  Findings – In spite of some adoption, our findings suggest that 3PLs are not sufficiently realizing the full potential of KM. Our evidence also indicates that there is a link between the type of 3PL company (in terms of the breadth and complexity of the services supplied) and the sophistication of KM tools adopted.

  Research limitations/implications – From a practical point of view, the findings may help the management of 3PL companies to take a more strategic approach to KM and thus its contribution to the firms´ overall goals. Additionally, it is critical to conduct a careful analysis of current and future KM needs to identify the most suitable KM solutions linked to the specific characteristics of the business in which 3PLs operate. From a research point of view, further research should focus on the validation of the link between the number and sophistication of KM tools used and the breadth of services supplied. Further research should also focus on exploring how KM can support 3PL companies in enhancing their performance.

  Originality/value – This study provides fresh insights into the adoption of KM practices in logistics service organizations. The findings advance the limited body of knowledge regarding this topic and contribute to the further development of the study of KM.

 • 224.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, Enterprises for the Future. University of Skövde, School of Business.
  Evangelista, Pietro
  Institute on Innovation and Services for Development (IRISS), National Research Council (CNR), Naples, Italy.
  Logistics knowledge management: state of the art and future perspectives2018In: Knowledge Management Research & Practice, ISSN 1477-8238, E-ISSN 1477-8246, Vol. 16, no 4, p. 427-434Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This position paper is interested in determining the current state of research on knowledge management (KM) in logistics, By emphasising the important role of logistics at global level, the authors of the position paper present latest research that has addressed KM in logistics. This makes it possible to propose a number of promising future research avenues in order to foster more rigour research on KM in logistics, which is still underdeveloped.

 • 225.
  Durst, Susanne
  et al.
  Institute of Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein.
  Gueldenberg, Stefan
  Institute of Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein.
  What makes SMEs attractive to external successors?2010In: Vine: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, ISSN 0305-5728, E-ISSN 1474-1032, Vol. 40, no 2, p. 108-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: Taking company succession as an alternative means of embarking on an entrepreneurial activity, the aim of this study is to explore those intangible assets that are regarded as attractive from the viewpoints of external successors. Thereby, the focal point is on the preparation stage in which promising companies are identified and scrutinised. Design/methodology/approach: The strategy of research behind this paper is the application of a mixed methods approach that is divided into an internet-mediated questionnaire and a series of in depth interviews (given priority). Findings: The findings suggest that intangible assets have a notable influence on the intention of an external successor to take over a company. This would suggest that the traditional issues considered with regard to company succession, such as tax, legal and financial aspects, should be extended to include intangible aspects. The findings are summarized by proposing a framework for the role of intangibles in external succession, thereby highlighting critical intangibles as perceived by external successors. Research limitations/implications: This explorative study is by no means exhaustive; however it is regarded as a valuable fundament for further research activities associated with the role of intangible assets in terms of company succession, particularly external succession. Practical implications: The framework appears to be a valuable tool for understanding the importance of intangibles in external company succession in general and particularly their influence on external successors' business acquisition intentions. The findings are particularly considered as helpful for incumbent-owners who plan to sell off their companies. Originality/value: The study's findings can be viewed as a new perspective on company succession as it highlights the intangible assets that make a company attractive to external successors. Given the increasing number of small to medium-sized enterprises waiting to be transferred to new owners, these findings are highly important as they provide a more holistic view of the dynamics of company succession (and external succession in particular). © Emerald Group Publishing Limited.

 • 226.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Guldenberg, Stefan
  University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  The influence of intangible assets on external succession decisions in small and medium-sized enterprises2010In: International Journal of Entrepreneurial Venturing, ISSN 1742-5360, E-ISSN 1742-5379, Vol. 1, no 4, p. 367-381Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  External company succession provides an alternative route into entrepreneurship. However, due to a strong focus on new ventures, this form of succession would appear to be less in the public eye. This article endeavours to contribute to changing this situation. In doing so, it explores the meaning of intangible assets in company succession from an external successor perspective. Despite the fact that intangibles are supposedly the key drivers of business performance, the connection between intangibles and external company succession in small and medium-sized enterprises (SMEs) has so far been neglected. Our research draws on a quantitative web survey of German trade associations and qualitative interviews with external SME successors. Our findings suggest that intangible assets have a notable influence on the decision of an external successor to take over a company. This research offers new insights into company succession, specifically with regard to the selection process for potential external successors.

 • 227.
  Durst, Susanne
  et al.
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein .
  Henschel, Thomas
  HTW-Berlin, Wirtschaftswissenschaften I, Berlin, Germany.
  Governance in small firms - A country comparison of current practices2014In: International Journal of Entrepreneurship and Small Business, ISSN 1476-1297, E-ISSN 1741-8054, Vol. 21, no 1, p. 16-32Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study investigates the practice of governance in small firms and shows differences between these firms in the principality of Liechtenstein and Scotland. Thereby, the study's intention is to draw particular attention to the influence of corporate governance on the firm's ability to change. Thus a broader scope of corporate governance, which is normally discussed from a control perspective, is taken. Using data from semi-structured interviews with 20 managing directors of small firms, the findings showed that they see corporate governance more as a concept for managing the internal and external relationships with the various stakeholders than as a control concept. The study provides fresh insights into the practice of governance in small firms and offers the opportunity to expand our understanding of the topic in different parts of the world. Moreover, by taking a qualitative research approach, the study addresses recent calls concerning more methodological diversity. Copyright © 2014 Inderscience Enterprises Ltd.

 • 228.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future. Department of Business Administration, Universidad del Pacifico, Lima, Peru.
  Hinteregger, Christoph
  School of Management, University of Innsbruck, Innsbruck, Austria.
  Temel, Serdal
  Science and Technology Centre/Department of Innovation and Entrepreneurship, Ege University, Izmir, Turkey.
  Yesilay, R. Baris
  Aviation Higher Vocational, Ege Universitesi, Izmir, Turkey.
  Insights from the later stage of the new product development process: findings from Turkey2018In: European Journal of Innovation Management, ISSN 1460-1060, E-ISSN 1758-7115, Vol. 21, no 3, p. 456-477Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – The understanding of the later stage (i.e. the exploitation phase) in the new product development (NPD) process by companies from emerging markets is underdeveloped. The purpose of this paper is to address this lack and, by drawing upon a dataset from Turkish firms, explore how different factors affect the exploitation phase of the NPD process.

  Design/methodology/approach – Multiple hierarchical regression analyses were carried out on a sample of 671 Turkish firms operating in five industries (i.e. information and communication technologies, biomedical, machinery, chemical and plastic, and food and beverage) in the Izmir region (Turkey) to test the hypotheses.

  Findings–Results reveal major differences regarding human capital, leadership, marketing capabilities, and business and institutional networks in terms of the commercialization of newly developed products in domestic and international markets. Originality/value – By focusing on the exploitation stage, this paper extents the growing research efforts to study the NPD process of companies in emerging economies other than China by using primary data from Turkey.

 • 229.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, Enterprises for the Future. University of Skövde, School of Business.
  Hinteregger, Christoph
  School of Managementm, University of Innsbruck, Austria.
  Zieba, Malgorzata
  Department of Management, Faculty of Management and Economics, Gdańsk University of Technology, Poland.
  The linkage between knowledge risk management and organizational performance2019In: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 105, p. 1-10Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the effect of knowledge risk management (KRM) on organizationalperformance, with measures considered as “softer” measures of performance, i.e. innovativeness, responsiveness,sustainability, and agility. Data were collected using an online questionnaire sent to private and public orga-nizations located all over the world. The analysis and hypotheses testing were performed using structuralequation modeling. The results showed that KRM positively affects organizational success, sustainability,growth, innovativeness, and agility, however, KRM does not show any positive effect on the responsiveness oforganizations. The results can help managers and owners to a better understanding of the linkage between KRMand organizational performance. They could use the results to design their KRM practices accordingly. To theauthors' best knowledge, this paper is the first empirical study that has investigated the relationship betweenKRM and organizational performance with a broad organization sample.

 • 230.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Leyer, Michael
  University of Rostock, Rostock, Germany.
  A framework for using social media channels in knowledge exchange with customers2015In: Proceedings of the LWA 2015 Workshops: KDML, FGWM, IR, and FGDBTrier, Germany, October 7-9, 2015 / [ed] Ralph Bergmann, Sebastian Görg & Gilbert Müller, 2015, p. 272-278Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Social media channels become more and more important for serviceproviders in contacting customers. Given the variety of offers it is important tounderstand the contribution of social media channels to knowledge exchangewith customers. We analyse the requirements of customer contact in service provisionand develop a framework how different social media channels can be usedfor knowledge exchange. In particular, we show from the perspective of serviceproviders how these organisations may apply different social media channels indifferent stages of service processes.

 • 231.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future. Universidad del Pacifico, Lima, Peru.
  Lindvall, Birgitta
  Project Vision, Skövde.
  Bruns, Guido
  Building and Construction Company Located in the Lake Constance Region, Germany.
  Knowledge risk management in the public sector: insights into a Swedish municipality2018In: Journal of Knowledge Management, ISSN 1367-3270, E-ISSN 1758-7484Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  This study aims to contribute to the understanding of knowledge risk management (KRM) and a range of related knowledge management practices in the public sector through a case study conducted in a Swedish municipality.

  Design/methodology/approach

  A single case study was conducted in a Swedish municipality involving two offices. Data were collected through an online survey, group interviews and group exercises involving members of the offices who represented different functions, roles and age groups.

  Findings

  The findings underline the need for a systematic approach to KRM for being in a position to continuously deliver the municipality’s products and services, specifically against the knowledge challenges ahead. In addition, the authors identified a number of internal and external factors that are challenging KRM.

  Research limitations/implications

  Data were collected from a single case study, to generalize the findings future research should study additional local governments.

  Practical implications

  A holistic KRM framework is proposed intended to help managers tackle present and future challenges in the public sector.

  Originality/value

  The study contributes to the underdeveloped field of KRM by providing insights into KRM and KRM-related activities found in a Swedish municipality.

 • 232.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Mention, Anne-Laure
  Innovation Economics & Service Valuation, Head of Unit, INNOFinance Program Manager, Centre de Recherche Public Henri Tudor, Luxembourg – Kirchberg, Luxembourg.
  Poutanen, Petro
  Department of Communication, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Service innovation and its impact: What do we know about?2015In: Investigaciones Europeas de Direccion y Economia de la Empresa, ISSN 1135-2523, Vol. 21, no 2, p. 65-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Despite the growing body of literature concentrating on service innovation, empirical research focusing on measuring its impact, mainly at firm-level, remains scarce. Adopting the perspective that the ability to monitor the service innovation process and to assess its impact is a pre-condition to properly manage it, we conduct a literature review of recent empirical studies on the measurement of service innovation to ascertain our current body of knowledge. We restrict our review to the period covering 2006 to 2014, as previous research has been extensively covered by Adams, Bessant, and Phelps (2006) and concentrate on published empirical academic articles which clearly examine “service innovation” and its impact on performance. Relying on several inclusion and exclusion criteria, thirteen empirical studies were retained and are discussed in this paper. Although this study does not claim to be exhaustive, it shows that knowledge on the relationship between service innovation and performance is limited and that this area of research deserves further scrutiny. We conclude with some avenues for further research, in view of stimulating more research in this promising yet emerging field.

 • 233.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Roth, SteffenESC Rennes School of Business, France.
  International Journal of Entrepreneurship and Small Business: Special Issue on: "Entrepreneurship: Made in German (Language)"2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  German is hip again. German is not only the most widely spoken native language in the European Union, but there is also a global increase in persons interested in learning German as a foreign language. Moreover, the German language area has for decades now been a major growth engine of the global economy.

  Against this backdrop, the aim of this special issue is to get a better understanding of the stories, reasons and antecedents behind this successful development.

 • 234.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future. Universidad del Pacίfico, Lima, Peru.
  Temel, Serdal
  Ege University, İzmir, Turkey.
  Open Innovation and Knowledge Management in SMEs: What Comes Next?2018In: Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises / [ed] Susanne Durst, Serdal Temel, Helio Aisenberg Ferenhof, Singapore: World Scientific, 2018, p. 207-217Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim behind this final chapter is to propose and discuss a number of topics that could build the basis for future research regarding the interplay between knowledge management (KM) and open innovation (OI) in SMEs.

 • 235.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future. Universidad del Pacίfico, Lima, Peru.
  Temel, Serdal
  Ege University, İzmir, Turkey.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Universidade Federal de Santa Catarina, Campus Reitor, João David Ferreira Lima, Florianópolio, Brazil.
  Introduction2018In: Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises / [ed] Susanne Durst, Serdal Temel, Helio Aisenberg Ferenhof, Singapore: World Scientific, 2018, p. 1-4Chapter in book (Refereed)
 • 236.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Temel, SerdalEge University, Turkey.Aisenberg Ferenhof, HelioFederal University of Santa Catarina, Brazil.
  Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises2018Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  The book studies the interplay between open innovation and knowledge management issues in small and medium-sized enterprises (SMEs). With the proliferation of the open innovation paradigm and against the backdrop of increasing external knowledge transfer activities, knowledge management is more important than ever for innovation and firm performance of any type of organization. In fact, knowledge management is no longer a pure intra-organizational activity but constitutes a vital interface function between the organization and its external partners/stakeholders.

  Throughout the book, readers will obtain both a broad overview of the two main concepts namely open innovation and knowledge management and its interplay. In addition, research will be presented which will help the readers to develop and/or expand their understanding of the phenomenon. This broad approach can also support in broadening the mindset regarding the topic under investigation and its application. Thereby, this book will primarily focus on SMEs and their approach with respect to the interplay in question.

  In order to achieve the above-mentioned aim, the book consists of ten chapters that are assigned to three parts. Part 1 introduces to the main concepts, namely, SMEs, Open Innovation, Knowledge Management, and the interplay between open innovation and knowledge management in SMEs. This is followed by Part 2, which provides empirical research insights into the phenomenon of interest. The book concludes with Part 3 which addresses promising future avenues regarding the study of open innovation and knowledge management in SMEs. All the chapters are written by leading international researchers in the respective fields, which makes the book a unique piece of work.

 • 237.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Temel, Serdal
  Ege University Department of Innovation and Entrepreneurship, Ege University Science and Technology Center, Izmir, Turkey.
  Hinteregger, Christoph
  University of Innsbruck, Innsbruck, Austria.
  Yesilay, Rustem Baris
  Ege University Aviation Higher Vocational School, Sarnic, Gaziemir, Izmir, Turkey.
  New Product Introduction in Turkish Firms: Insights Across Sectors2017In: International Journal of Innovation and Technology Management (IJITM), ISSN 0219-8770, Vol. 4, no 3, article id 1750011Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Continued new product introduction (NPI) concerns all companies regardless if they are from advanced economies or emerging ones. Our understanding of NPI in emerging economies is still in the development phase. There is also a lack of studies of variations across sectors relating to determinants of NPI in particular. This study addresses these lacks and, drawing upon a dataset from Turkish companies, it explores whether there are di®erences regarding infuential factors on the introduction of new products or services across sectors. Results reveal major differences with regard to human capital, social capital, and leadership capital.

 • 238.
  Durst, Susanne
  et al.
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Wilhelm, Stefan
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Do you know your knowledge at risk?2013In: Measuring Business Excellence, ISSN 1368-3047, E-ISSN 1758-8057, Vol. 17, no 3, p. 28-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: This paper seeks to propose and discuss a knowledge management tool which has been designed to enable small to medium-sized enterprises (SMEs) to obtain information about the concentration of relevant knowledge with certain individuals respectively in certain departments. Design/methodology/approach: The tool represents an outcome of the authors' ongoing research activities related to the danger of knowledge loss due to turnover or long-term absence. A static knowledge map was developed based on a series of semi-structured interviews with 14 organization members from a German medium-sized enterprise operating in the printing sector. To apply this knowledge map to a broader range of SMEs a knowledge management tool has been developed. As underlying framework, the IC classification scheme and the concept of social capital were utilized. Findings: The knowledge management tool helps smaller firms to calculate a "knowledge at risk" score, which gives them a better understanding of their critical organization members and what is making them critical. Practical implications: The tool's outcome can illustrate the potential danger of organizational turnover, which hopefully triggers the development and implementation of specific replacement/retention measures in a timely manner. Originality/value: A tool is proposed that identifies indispensable organization members within SMEs. The tool's strength is its simple but powerful nature which does not require long-term preparation and/or training. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 239.
  Durst, Susanne
  et al.
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Wilhelm, Stefan
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Knowledge management and succession planning in SMEs2012In: Journal of Knowledge Management, ISSN 1367-3270, E-ISSN 1758-7484, Vol. 16, no 4, p. 637-649Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: An ignorance of knowledge attrition caused by employee exits is considered as careless and can lead to considerable consequences regarding both a firm's financial capital and intellectual capital, or in other words an ignorance of the danger of knowledge loss is associated with a missing or improper succession planning. The purpose of this study is to gain a better understanding of how a medium-sized firm copes with the danger of knowledge loss due to employee exit or long-term absence. Design/methodology/approach: Data were obtained through semi-structured interviews with 14 organization members from a German medium-sized enterprise operating in the printing sector. These participants represented different departments and positions. Findings: The findings demonstrate the influence of a precarious financial situation on activities related to knowledge management and succession planning. Although the organization members are aware of obvious needs for improvement within the firm, their actual scope of action is centered on the execution of current orders. Research limitations/implications: The data are cross-sectional and were collected in one organization. Future studies should consider longitudinal designs across multiple organizations. Practical implications: Based on the findings some suggestions were derived that may help firms facing similar circumstances. Originality/value: The study's findings provide fresh insights into how an established firm tackles the issue of knowledge attrition and its likely implications for the firm's performance. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 240.
  Durst, Susanne
  et al.
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein , Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Wilhelm, Stefan
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein , Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Knowledge management in practice: Insights into a medium-sized enterprise's exposure to knowledge loss2011In: Prometheus, ISSN 0810-9028, E-ISSN 1470-1030, Vol. 29, no 1, p. 23-38Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of our paper is to examine how a medium-sized enterprise characterised by slow executive turnover might identify and manage its critical knowledge. The main interest is in the management's handling of the potential danger of knowledge loss due to turnover or long-term absence. A qualitative research approach is adopted through semi-structured interviews with seven members of top and middle management of a German medium-sized enterprise operating in the printing sector. Our findings contribute to the literature on knowledge management in SMEs and provide fresh insights into the management of knowledge attrition. A knowledge map of the firm is derived and used to demonstrate how smaller firms can identify key organisation members and their relevance to the firm's business model. This may provide a better overview of potential areas of knowledge attrition. The information provided by the knowledge map can raise awareness of the perils of knowledge loss and suggest initiatives that not only help firms defend competitiveness and save financially but also sustain their intangible resources. © 2011 Taylor & Francis.

 • 241.
  Durst, Susanne
  et al.
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein.
  Wilhelm, Stefan
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Liechtenstein.
  The meaning of social capital in the event of organisational failure: Insights into a medium-sized company2014In: International Journal of Knowledge-Based Development, ISSN 2040-4476, Vol. 5, no 1, p. 50-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This case study of a medium-sized firm in Germany suggests how such companies experience the changing meaning of social capital in the face of organisational failure. The authors provide an analysis of the manner in which the company's managing directors responded to and behaved during an event that threatened the firm's existence. It is based on literature concerning social capital and organisational failure discussed from a small firm perspective and illustrates the fragility of social capital. More precisely, it displays the issue of trust in times of financial distress. © Copyright 2014 Inderscience Enterprises Ltd.

 • 242.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Zieba, Malgorzata
  Department of Management, Gdansk University of Technology, Poland.
  Knowledge risks: towards a taxonomy2017In: International Journal of Business Environment, ISSN 1740-0589, E-ISSN 1740-0597, Vol. 9, no 1, p. 51-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The paper aims to identify, describe and analyse knowledge risksorganisations might face and based on this, proposes a taxonomy of knowledgerisks. To achieve this goal, a literature review was conducted. After the analysisof the existing material, it was possible to divide knowledge risks into twocategories: internal (originating from the inside of the organisation) andexternal (originating from the outside of the organisation). Some of thepresented knowledge risks appear to have an incidental character (e.g.,knowledge spillover, knowledge leakage or knowledge waste), while others areof a continued nature (e.g., knowledge attrition or risks connected withknowledge work).Our study is not only timely but also relevant for initiating increased andrigorous research activities in the field of knowledge risks. The proposedtaxonomy will also help organisations in concentrating on their crucialknowledge and in finding ways to prevent or reduce these risks.

 • 243.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, Enterprises for the Future. University of Skövde, School of Business.
  Zieba, Malgorzata
  Management, Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland.
  Mapping knowledge risks: towards a better understanding of knowledge management2019In: Knowledge Management Research & Practice, ISSN 1477-8238, E-ISSN 1477-8246, Vol. 17, no 1, p. 1-13Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This conceptual paper aims to identify, present, and analyze potential knowledge risks organizations might face. With the growing complexity of organizational environments and the plethora of new knowledge risks emerging, this critical but under-researched field of knowledge management (KM) deserves closer attention. The study is based on a critical analysis of the extant literature devoted to knowledge risks, discusses potential outcomes of these risks and proposes a concept map of knowledge risks. The map shows a number of knowledge risks organizations should be aware of. Knowledge risks can be assigned to three categories: human, technological and operational. The research is the first systematic and comprehensive review of knowledge risks at the organizational level. By aggregating and consolidating the knowledge risks covered, the study does not only provide a knowledge risk taxonomy but also promising directions for future research. The study also contributes to a more comprehensive understanding of KM.

 • 244.
  Durst, Susanne
  et al.
  University of Skövde, Enterprises for the Future. University of Skövde, School of Business.
  Zieba, Malgorzata
  Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland.
  Aisenberg Ferenhof, Helio
  Federal University of Santa Catarina, Brazil.
  Knowledge Risk Management in Organizations2018In: IFKAD 2018 - Societal Impact of Knowledge and Design, Delft, 2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose – Shorter product life cycles, greater demands from consumers for sustainable and eco-friendly products and services, and thus the need for constant market observation make today’s business environment a rather complex one, the one that is characterized not only by a number of opportunities but also by a number of risks. These risks are increasingly related to knowledge which, in turn, underlines the need for an updated approach to risk management, i.e. one that covers knowledge risks as well. Although the role of knowledge in organizational performance is generally acknowledged and has been explored vastly, the study of risks related to knowledge or knowledge risk management is still in its infancy. Indeed, we lack an in-depth understanding of how organizations perceive and manage the possible downsides of knowledge. Therefore, the aim of this paper is to empirically investigate knowledge risk management in organizations.  

  Design/methodology/approach – An international sample of organizations is surveyed to understand how knowledge risks are managed, what knowledge risks are managed and what tools and methods are used to manage these knowledge risks.

  Originality/value – To the best of the authors’ knowledge, no quantitative study on knowledge risk management in organizations has been conducted and published in academic journals. Moreover, it is the first complex study dealing with a large number of potential knowledge risks, previous studies have tended to deal with one or two knowledge risks only (e.g. knowledge hiding, knowledge loss or knowledge spillover).

  Practical implications – The results of the study provide insights into the risk management of knowledge as well as knowledge risks that are managed by organizations of different size and from different sectors. Additionally, an overview of methods used to manage knowledge risks is made available. Based on the findings, managers and company owners can develop actions in order to improve their approach to knowledge risk management. 

   

 • 245.
  Dzafic, Samir
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Lagen om anmälningsplikt: En retrospektiv studie 1999-20132013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Titel: Lagen om anmälningsplikt – en retrospektiv studie 1999-2013.

  Nivå och ämne: Kandidatuppsats i Företagsekonomi

  Författare: Samir Dzafic

  Handledare: Marianne Kullenwall

  Examinator: Jim Andersén

  Nyckelord: Revisor, revision, tystnadsplikt, anmälningsplikt, förväntningsgap, oberoende, kompetens

  Bakgrund:

  Ekonomisk brottslighet är ett växande problem, både i Sverige och internationellt. Sedan den 1 januari 1999 har en revisor skyldighet att företa vissa åtgärder vid misstanke om brott i ett bolag som han eller hon granskar. Bestämmelserna härom finns i aktiebolagslagens (2005:551) nionde kapitel 42-44 §§. Innan anmälningsplikten infördes var det praktiskt omöjligt för revisorn att anmäla misstanken om brott på grund av revisorns tystnadsplikt enligt 41 § i ABL nionde kapitel. Trots att 14 år har gott sedan anmälningspliktens införande, har den fortfarande inte fått något genomslag bland revisorerna.

  Syfte:

  Studiens syfte är att analysera problematiken kring anmälningsplikten och tystnadsplikten vid förekommande av ekonomisk brottslighet samt att beskriva om synen på problematiken har ändrat sig bland revisorerna under perioden 1999-2013. Vidare vill jag öka förståelsen för den 14 år gamla lagen och dess konsekvenser.

  Metod:

  Med utgångspunkt i en induktiv forskningsansats har jag genom en kvalitativ design utfört studien. Primärdata har jag samlat in genom intervjuer med tolv revisorer i Skaraborg som sedan jämförts med tidigare forskning och erkänd litteratur.

  Resultat och slutsats:

  Studiens slutsats visar att trots att lagen om anmälningsplikt funnits i 14 år, revisorerna bryr sig inte så mycket om den. Revisorkåren har hittat nya sätt att arbeta, revisorerna är mer proaktiva idag och hjälper sina klienter under hela resan. På så sätt undviker man framtida problem. En utav lagens största konsekvenser är att revisorer väljer sina kunder med stor omsorg efter ganska omfattande granskningar.

  Utbildningar angående revisors handlande vid förekomsten av ekonomisk brottslighet har lägsta prioritet. Yrkeskåren besitter bara den allmänna juridiska kompetensen och frågan är hur den kan vidareutvecklas.

 • 246.
  Dávila, Guillermo Antonio
  et al.
  Department of Knowledge Engineering and Management, Federal University of Santa Catarina, Campus Universitario Trindade, Florianópolis/SC, Brazil.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Varvakis, Gregorio
  Department of Knowledge Engineering and Management, Federal University of Santa Catarina, Campus Universitario Trindade, Florianópolis/SC, Brazil.
  Knowledge Absorptive Capacity, Innovation, and Firm’s Performance: Insights From the South of Brazil2018In: International Journal of Innovation Management, ISSN 1363-9196, E-ISSN 1757-5877, Vol. 22, no 2, article id UNSP 1850013Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to verify the relationships that may exist between knowledge absorptive capacity (ACAP), innovation performance, and organisational performance in Brazilian firms. A sample of 111 firms from Southern Brazil was surveyed and PLSSEM was used to test the theoretical hypotheses. The relevance of ACAP for innovation and organisational performance is supported. The research also shows that realised ACAP has more influence on innovation performance compared with potential ACAP. Some guidelines for furthering ACAP models suitable for developing countries are provided as well. The findings are a good reference for practitioners as they identify possible actions which can enhance ACAP and thereby contribute to improving innovativeness and performance. This research complements earlier studies which called for the exploration of the role of ACAP on innovation performance and firm’s competitiveness in developing countries, and it opens new avenues for multidisciplinary research.

 • 247.
  Edgren, Albin
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Käkönen, Henri
  University of Skövde, School of Business.
  Medelstora företags kapitalstruktur och lönsamhet2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background

  Research on the impact of capital structure on profitability has shown very different results, some results show that a higher ratio of debt is beneficial and other results suggests the opposite. The reasons for this may be due, for example, to different conditions in different countries, industries and company sizes. Medium-sized companies have often been involved in surveys together with small ones, but research has rarely been concentrated on medium-sized companies. The study focused on medium-sized companies because they are relatively unexplored.

  Purpose

  The purpose of the study is to describe the relationship between capital structure and profitability among Swedish medium-sized capital-intensive companies and explain the relationship with pecking order and trade off theory.

  Method

  A capital intensive industry was chosen partly to make the companies in the sample more comparable to each other and partly because capital intensive companies encounters more financing decisions. Metal-industry was chosen as a representative of capital intensive companies. Annual reports from all companies that met the criteria for company size were examined. Linear regression analysis was used to study relationships between capital structure and profitability.

  Result and Conclusion

  The result of the study showed that ROA is negatively correlated with total debt ratio and shortterm debt ratio, but no correlation between ROA and long-term debt ratio could be found. There was no correlation between ROE and long-term debt ratio, short-term debt ratio or long-term debt ratio. The results show that companies with higher debt ratio tend to perform worse when measured in ROA. However, ROE was not affected by debt ratio.

 • 248.
  Edström, Anders
  et al.
  University of Borås.
  Oudhuis, Margareta
  University of Borås.
  Ljungkvist, Torbjörn
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Brorström, Björn
  University of Borås.
  Regional Resilience2018In: The Resilience Framework: Organizing for Sustained Viability / [ed] Stefan Tengblad, Margareta Oudhuis, Singapore: Springer, 2018, p. 213-229Chapter in book (Refereed)
 • 249.
  Edvardsson, Ingi Runar
  et al.
  School of Business, University of Iceland, Reykjavik, Iceland.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  Outsourcing, Knowledge, and Learning: A Critical Review2017In: International Journal of Knowledge-Based Organizations, ISSN 2155-6393, Vol. 7, no 2, p. 13-26, article id 2Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper aims to review research that determines the influence of outsourcing on knowledge management and learning, a process which will help identify new research opportunities and contribute to the further development of outsourcing theory. The study consists of a review of 34 refereed articles on outsourcing in relation to knowledge management and learning. The findings were summarised in a number of hypotheses and two conceptual models which highlight the contribution of outsourcing to either competitive advantage or disadvantage. This study may not have enabled a complete coverage of all peer reviewed articles in the field of outsourcing in relation to learning and knowledge management. Yet, it seems reasonable to assume that the review process covered a large share of studies available. To the best of the authors' knowledge, no literature review on this topic has previously been published in academic journals.

 • 250.
  Edvardsson, Ingi Runar
  et al.
  University of Iceland.
  Durst, Susanne
  University of Skövde, School of Business. University of Skövde, Enterprises for the Future.
  The impact of outsourcing on knowledge and learning in organisations2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This theoretical paper reviews extant research to determine the impact of outsourcing on knowledge and learning in organisations. The study is based on a review of 41 peer-reviewed articles on outsourcing in relation to knowledge and learning. The literature has identified some opportunities related to outsourcing, such as a focus on core competences, organisational learning, shorter design cycle time and quality improvements. Risks have also been related to outsourcing, including knowledge loss, knowledge drainage, organisational learning problems, loss of trust, decreased quality and diminished innovation. The paper ends by highlighting a number of new research opportunities which in turn can contribute to the further development of the fields of outsourcing, knowledge, and learning.

2345678 201 - 250 of 745
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf