his.sePublications
Change search
Refine search result
23456 201 - 250 of 264
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Runsten, Jacqline
  University of Skövde, School of Informatics.
  UX-MOGNAD: Jämförelse mellan UX-mognadsmodeller inom spelindustrin2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  UX-mognad inom företag kan enklast beskrivas som mätningen av användarfokus under utvecklingen av en produkt och inom ett företag. Syftet med denna rapport är att jämföra två UX-mognadsmodeller i praktisk tillämning inom ett spelföretag utifrån aspekterna lätthanterlighet, modellprecision samt tillgänglighet. Nielsens UX-mognadsmodell som kom ut 2006 är utformad för organisationer, medan McAllisters UX-mognadsmodell är specifikt utformad för spelföretag och släpptes 2018. Den praktiska tillämpningen av modellerna bestod av en fältstudie där anställda på spelföretaget intervjuades. Analysen gjordes sedan i två delar. Den första delen var att fastställa spelföretagets UX-mognadsnivå genom användning av modellerna, under denna analys separerades modellerna. Andra analysen var den jämförande analysen mellan de två modellerna ur de tre aspekterna, även under denna analys separerades de två modellerna. Studiens resultat påvisar att McAllister UX- mognadsmodell är bättre på att fastställa spelföretags UX-mognadsnivå ur aspekterna lätthanterlighet och modellprecision, men Nielsens modell är mer tillgänglig. De hinder som stöttes på i studien pekar på att båda modellerna innehåller svagheter som bör förändras för enklare tillämpning i praktiken. Ihop med studiens resultat uppenbarades det även att finns behov för områdesspecificera UX-mognadsmodeller, och att detta skulle leda till enklare tillämpning för företag, organisationer och konsulter.

 • 202.
  Rydberg, Hannes
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Kontextberoende likhet och relationslikheter: Objekt i samma respektive olika scener2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Begreppet likhet har en central roll inom kognitionsvetenskapen och är betydelsefullt för beskrivningar av flertalet kognitiva processer. I denna rapport behandlas kontexters påverkan på utfallen av likhetsjämförelser. Det har tidigare visats att hänsyn till relationslikheter i likhetsjämförelser har ett samband med tillämpandet av den kognitiva process som på engelska kallas för structural alignment. Det har dessutom visats att den utsträckning i vilken structural alignment tillämpas beror av kontextfaktorer såsom hur de objekt som jämförs presenteras. Sambandet mellan kontext och hänsyn till relationslikheter vid likhetsjämförelser behandlas i denna rapport. För att ta reda på om objekts tillhörighet till samma respektive olika scener, d.v.s. omgivningar, påverkar hänsynstagandet till relationslikheter i likhetsjämförelser utförs ett experiment i vilket likhet mellan par av bilder jämförs. Det går dock inte att härleda ur experimentets resultat huruvida den marginella skillnaden i hänsynstagande till relationslikheter mellan experimentets två grupper av försökspersoner är en effekt av scenkontexterna eller ej.

 • 203.
  Rånge, Ylva
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Informationshantering i en automatiserad och datoriserad arbetsmiljö.1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete behandlar operatörers informationshantering och problemlösning på en arbetsplats som utmärks av en hög grad av automatisering och datorisering. Automatisering innebär att det tillkommer ett system mellan operatörerna och deras arbetsuppgifter. Gränssnittet är den yta som finns mellan operatören och systemet, och det är gränssnittet som avgör vilka systemtjänster som operatörerna kan använda. Utformningen av gränssnittet är således betydelsefullt för hur väl operatörerna kan utföra sina arbetsuppgifter.

  För att studera samspelet mellan operatörerna och gränssnitten har jag gjort en utforskande undersökning. Denna bygger på en fallstudie av ett arbetsområde på vevstakslinjen på Volvo Personvagnar Komponenter AB, Flobyfabriken. Ett antal operatörer har observerats och intervjuats. Operatörernas arbetsuppgifter består främst av övervakning och kontroll, underhåll samt felhantering.

  Studien visar att de gränssnitt som förekommer på arbetsplatsen saknar en konsistent informationskodning, det finns t.ex. inga konsekventa relationer mellan maskinernas och gränssnitten utformning och funktioner. Operatörerna måste därför lägga ner mycket tid och kraft på att lära sig att hantera systemen och deras arbetsuppgifter, främst felhanteringen, kräver ett stort mått av problemlösning.

  Människors informationsbearbetning sker på två nivåer, en medveten och en omedveten nivå. Den nivå som har störst kapacitet är den omedvetna. Alla informationsprocesser som inte kan hanteras på denna nivå, t.ex. problemlösning, måste bearbetas genom medvetna, kontrollerade processer. Gränssnittens utformning kräver ett stort mått av medveten informationshantering och begränsar därmed operatörernas överblicks-, kontroll- och styrmöjligheter. Detta innebär att det föreligger ett kognitivt arbetsmiljöproblem.

 • 204.
  Sandström, Einar
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Jämförelse av användbarhet mellan integrerat intranät och e-post och separat intranät och e-post vid arbete med möteshantering2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid möteshantering används många olika groupware, några av de groupware som används är intranät och e-post. Något som blir allt vanligare är att integrerade intranät och e-postlösningar (exempelvis Sharepoint) används vid möteshantering. Det behövs fler jämförelser om hur användbara olika informationssystem är vid möteshantering. Den här studien syftar till att jämföra hur användbart integrerat intranät och e-post är jämfört med separat intranät och e-post vid möteshantering. För att besvara frågan så har groupware walkhtrough och enkäter använts. Studien har skett på Stena Line i två olika grupper. Resultatet pekar mot att integrerat intranät och e-post är mer användbart vid möteshantering än separat intranät och e-post. Det krävs dock fler liknande undersökningar på andra arbetsplatser för att kunna generalisera resultatet.

 • 205.
  Santinelli, Sebastian
  University of Skövde, School of Informatics.
  Spelmekaniker - en granskning av deras lagförenlighet och med användarupplevelsen i fokus: En kvalitativ studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gamification kan enklast beskrivas som tillämpningen av speldesignselement i en kontext orelaterad till spel. Gamification-mekaniker används inom nätkasinobranschen som ett medel för att engagera slutanvändarna och skapa interaktion mellan användaren och systemet. Syftet med denna studie var att undersöka hur spelmekanikerna inom nätkasinobranschen kan användas utan att vara motstridig till svensk lagstiftning, samt vilka konsekvenser som appliceringen skulle kunna få på användarnas upplevelse. Metoderna för studien var litteraturgenomgång och en fallstudie. Resultatet tyder på att det finns spelmekaniker som inte bryter mot svensk lagstiftning, till exempelvis erfarenhets- och inlösningsbara poäng. Avslutningsvis presenteras förslag på hur de identifierade spelmekanikerna som går emot svensk lagstiftning kan användas och vilka åtgärder spelföretag kan ta för att minimera risker för att spelare, genom diverse spelmekaniker, utvecklar riskfaktorer för problemspelande.

 • 206.
  Sarnold, Björn
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Dynamisk textpresentation på små displayer utifrån ett kognitivt synsätt2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  När allt fler produkter blir bärbara, t ex handdatorer och mobiltelefoner, innebär det även att dessa har blivit mindre. Ytan där text och liknande presenteras blir då även den mer begränsad. Läsning kan ses som en komplex kognitiv process med många ingående delar, bland annat tolkning, förståelse och ögats fysiska funktion. Dessa ingående processer begränsas när ytan texten presenteras på är mycket liten. För att motverka detta har alternativa sätt att presentera text på tagits fram, så kallad dynamisk textpresentation. Ett försök har genomförts med presentationssättet "leading" för att få klarhet i hur textens svårighetsgrad, samt presentationsytans bredd påverkar läsarens förståelse och upplevda stress. Resultatet visar att signifikanta skillnader finns i förståelse och stress mellan svåra och lätta texter. Stressen verkar till synes följa nivån av förståelse på ett systematiskt sätt. Dessa skillnader och samband diskuteras utifrån de ingående kognitiva delar läsprocessen består av samt funktioner som parafoveal preview benefit och optokinetic nystagmus.

 • 207.
  Scandurra, Isabella
  et al.
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lind, Thomas
  Uppsala universitet, Avdelningen för visuell information och interaktion.
  Myreteg, Gunilla
  Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen.
  Development of patient access to electronic health records as a step towards ubiquitous public eHealth2013In: European Journal of ePractice, ISSN 1988-625X, E-ISSN 1988-625X, Vol. 20, p. 21-36Article in journal (Refereed)
 • 208.
  Schnell, Marie
  University of Skövde, School of Informatics.
  "Ingen blir ju egentligen glad över en förstudie": Framgångsfaktorer bakom kraftfulla förstudier2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En förstudie baserad på användarstudier kan vara hur välgjord som helst, men det spelar ingen roll om den inte används efteråt utan bara ligger och dammar hos kunden. Vad är det som gör att användarstudier ibland inte används av kunden som det var tänkt? Det är en av frågorna för det här arbetet, vars syfte är att ta reda på vilka framgångsfaktorerna är för en lyckad leverans av användarstudier i en förstudie genomförd av en UX- konsult.  Frågeställningen är Hur ska resultatet från användarstudier, som utförs i förstudier av konsulter, levereras och kommuniceras för största påverkan hos kunden? En fallstudie har genomförts, där 15 personer har intervjuats. Majoriteten av dem arbetar med användarstudier på ett svenskt konsultföretag och övriga är konkurrenter eller kund till företaget.

   

  Slutsatsen är att det inte går att begränsa svaret till att enbart handla om slutpresentationen och paketeringen av resultatet. Tvärtom. Grunden till en framgångsrik leverans läggs redan i början av projektet, från den allra första kontakten med kunden, och pågår sedan under hela processen. Kärnan bakom framgång är kommunikation på olika sätt: att kommunicera för att skapa förståelse för metoden, användaren och problemet, att kommunicera för att uppnå samsyn och delaktighet bland alla inblandade och att kommunicera för att se helhetsperspektivet, förvalta materialet efteråt och lära sig av goda och dåliga erfarenheter.

   

  Ett antal riktlinjer för en framgångsrik leverans av användarstudier i en förstudie har utarbetats, som är tänkt att användas som en checklista av UX-konsulter, för att se till att inga delar glöms bort.  

 • 209.
  Sellberg, Charlott
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lindblom, Jessica
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Comparing methods for workplace studies: a theoretical and empirical analysis2014In: Cognition, Technology & Work, ISSN 1435-5558, E-ISSN 1435-5566, Vol. 16, no 4, p. 467-486Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A comparative theoretical and empirical analysis of three methods for workplace studies is being conducted in this article. The aim of the study was to explore what level of theoretical depth and methodological structure is appropriate when conducting methods for workplace studies to inform design of complex socio-technical systems. As workplace studies in human–computer interaction (HCI) are a research field that has expanded in an extensive way in the past years, currently there are a wide range of theoretical approaches and methods to select from. The variety of approaches and methods makes it problematic to do relevant methodological choices both in research and system design. While there have been several studies that assess the different approaches to workplace studies, there seem to be a lack of studies that explore the theoretical and methodological differences between more structured methods within the research field. This article serves as a starting point to explore the many methods for workplace studies in HCI and contributes to the field with increased knowledge regarding the theoretical and methodological differences in workplace studies. When using the two criteria descriptive power and application power to assess Contextual Design, Determining Information Flow Breakdown, and Capturing Semi-Automated Decision-Making, lessons are learned about in which ways the methods are acceptable and useful when the purpose is to inform system design.

 • 210.
  Sjöberg, Lise-Lotte
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Banner blindness: har kontexten någon betydelse för banners synlighet på webbsidor?2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Banners är annonser som finns på de flesta webbsidor. Användare är oftast ute på Internet med syftet att leta efter specifik information. Vid informationsökning används troligen ett speciellt kognitivt schema som gör att användaren undviker att fokusera på banners eftersom informationen som eftersöks inte antas finnas i banners. Om en navigering på Internet görs för lik en banner ser inte användaren den heller. Man kan säga att banner blindness är en tendens hos användaren av webben att ignorera banners, även när de innehåller information som användaren aktivt söker. Detta examensarbete undersöker om banners lättare kan kommas ihåg när ämnet överensstämmer med webbsidans text. En experimentell studie genomfördes med två betingelser, en grupp fick kontextberoende och den andra fick kontextoberoende banners. Medelvärdena visade att det var lättare att komma ihåg kontextoberoende banners, men inget signifikant säkerställt resultat erhölls. Resultatet kan ha påverkats av att det var få försöksdeltagare

 • 211.
  Sjölin, David
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Egenskaper hos program som introducerar nästlade monitoranrop samt hur problemen med dessa kan undvikas2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I slutet på 70-talet så identifierades problemet med nästlade monitoranrop av A.M. Lister (1977). Därefter kom flera artiklar med förslag på lösningar, men ingen kom med en generell lösning eller en lösning på problemet inom ett specifikt område. På grund av detta avser författaren att med detta arbete försöka identifiera egenskaperna hos en applikation som introducerar nästlade monitoranrop och försöker dessutom hitta sätt att undvika problemen med dessa anrop.

 • 212.
  Skoglund, Ivar
  University of Skövde, School of Informatics.
  Ett interaktivt ljudvisualiseringsverktyg för att strukturera och presentera spelljud2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ljud i spel är en essentiell del av den kompletta spelupplevelsen och vikten av att ha god förståelse för vilken typ av ljud som ska existera i spelvärlden är därför kritiskt för spelutvecklare. Främst för ljuddesigners, men även för hela spelutvecklingsteamet för att kunna mötas och tillsammans utveckla idéer som slutligen resulterar i spelet med en sammanhängande ljuddesign. Examensarbetet baseras på tidigare forskning om att visualisera och strukturera ljud, bland annat Murch konceptuella modell (Murch, 2005), IEZA-ramverket (Huiberts och van Tol, 2008) och den kombinerade modellen (Wilhelmsson och Wallén, 2011). Undersökningen har genomförts med hjälp av en prototyp av ett program som sedan har testats genom intervjuer. Resultatet visar att det finns ett intresse att vidareutveckla ett verktyg som stöd för när man organisera och presenterar spelljud. Det mest rimliga framtida arbete av studien är att vidareutveckla ett produktionsvänligt verktyg för att strukturera och presentera spelljud. Sedan får verktyget testas i reella spelutvecklingsmiljöer i både kortare- och längre produktionscyklar, exempelvis i game jams eller inom större speltitlar.

 • 213.
  Soljamo, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics.
  Tillit till små E-handelssidor2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker vilka webbkaraktärsdrag det är som skapar tillit respektive misstro till små E-handelssidor. Studien är inspirerad av en liknande studie som utfördes av Seckler et.al (2014) där de som resultat skapade 18 webbkaraktärsdrag som påverkar tillit och misstro hos webbsidor. Datainsamlingsmetoderna som användes för att utföra studien var en enkätundersökning och intervjuer för att få in kvalitativ och kvantitativ data. Totalt deltog 15 personer i enkätundersökningen och 5 personer i intervjuerna. Deltagarna i enkätundersökningen var kunder eller besökare hos webbsidan som studien utfördes på och intervjuerna utfördes med nya besökare. Resultatet visade på att faktorer som Externa referenser, Design och Struktur, Funktionalitet och Erfarenhet är starka bidragande faktorer som skapar tillit. Starka bidragande faktorer som minskar tilliten till webbsidor är Design och Struktur, Funktionalitet och Information. Eftersom flertalet deltagare berättade något som berör erfarenhet hos företaget kan detta vara intressant att undersöka vidare på och kan leda till skapa riktlinjer för hur små E-handelssidor kan bli mer tillitsfulla.

 • 214.
  Stening, John
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Traditionella och interaktiva representationer: En jämförande robotstudie.2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete tar upp och diskuterar det eventuella användandet av representationer i en autonom robot kontrollerad av ett extended sequential neural network (ESCN). Diskussionen utgår från en tidigare distinktion, framförd av bl.a. Bickhard och Terveen (1995), mellan traditionella representationer, som förespråkas av kognitivismen, och interaktiva representationer, som förespråkas av många företrädare för en mer förkroppsligad och situerad syn på kognition. Resultatet i detta arbete visar att det är möjligt, med hänvisning till robotens interna tillstånd, att påstå att roboten inte använder sig av representationer i någon traditionell bemärkelse. Resultatet visar vidare att det är möjligt att hävda att roboten använder sig av interaktiva representationer. Detta resultat är av intresse som förklaringsmodell till representationsbegreppet vid fortsatta försök att modellera kognition med hjälp av ESCN inom adaptiv robotik.

 • 215.
  Stenseke, Wictor
  University of Skövde, School of Informatics.
  Självkörande fordons olika sätt att kommunicera med föraren: En studie på hur ett självkörande fordon kan kommunicera sin intention till föraren för att uppnå en tillräcklig nivå av tillit2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självkörande fordon har med hjälp av den senaste teknologin utvecklats till att bli allt mer autonoma. Att fordonet kan ansvara för säkerhetskritiska funktioner som t.ex. styrning, broms och gas kräver en bra förståelse över vilka aspekter som kan ligga till grund för en lyckad interaktion mellan människa – maskin. Detta kräver också att den manuella föraren kan känna tillit till det automatiserade fordonet. Detta har gjort att förarens användarupplevelse (UX) har blivit allt viktigare vid interaktioner med självkörande fordon och relevant litteratur i området menar att tillit är en viktig del för en god användarupplevelse. I denna rapport presenteras olika aspekter som kan leda till ökad tillit gentemot automatiserade fordon. Litteratur har studerats för att hitta vilka aspekter som har särskild betydelse. Här visade det sig att den feedback som det autonoma systemet levererar till föraren är av stor betydelse. Feedbacken möjliggör att den manuella föraren slipper känna oro över vad det autonoma systemet utför för handlingar. Feedbacken bidrar också till att den manuella föraren vet och förstår om den behöver ta över kontrollen över fordonet.

  Forskningsfrågan som adresserades i studien var: ”Hur kan grafiska användargränssnitt designas för att kommunicera intention i självkörande fordon så föraren upplever en tillräcklig nivå av tillit?”. För att besvara forskningsfrågan användes en filmbaserad simulatorstudie där individers upplevelse av att ett grafiskt användargränssnitt kommunicerar fordonets intentioner undersöktes. Resultaten indikerar att grafiska användargränssnitt kan kommunicera ett självkörande fordons intentioner och att detta skulle kunna påverka en förares tillit till fordonet positivt. För att få djupare kunskap om detta rekommenderas det att framtida studier innefattar fler testdeltagare och att undersökningen utförs i en mer verklig kontext t.ex. i form av fordon ute i trafik eller i en avancerad bilsimulator.

  Genom att besvara forskningsfrågan kan ny kunskap erhållas där feedback gällande fordonets intentioner är i fokus. 

 • 216.
  Susi, Tarja
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  ACTA: Utvärdering av dess tillämpning i praktiken1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport redogör för en utvärdering av praktisk tillämpning av ACTA (Applied Cognitive Task Analysis). Studien har genomförts vid Saab AB (publ) i Linköping. ACTA består av tre intervjutekniker och resulterar i en tabell över kognitiva krav. Metoden är speciellt utvecklad för att kunna användas av praktiker, utan kunskap om kognitiv psykologi eller human factors. Metoden är tänkt att utgöra ett verktyg med vars hjälp praktiker kan ta fram de expertkunskaper mycket erfarna personer besitter, för att sedan använda informationen som underlag för exempelvis systemdesign. I utvärderingen deltog civilingenjörer som intervjuledare, och de intervjuade experterna var stridsflygförare från Saab och FMV. Personer med mycket stor domänkunskap validerade informationen som framkom genom ACTA:s tillämpning, med avseende på i vilken grad innehållet kan betraktas som expertkunskap. Studien visar att metoden i stort fungerar som den är tänkt, d.v.s att den kan tillämpas av praktiker för att ta fram expertkunskap

 • 217.
  Svensson, Henrik
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Embodied simulation as off-line representation2007Licentiate thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This licentiate thesis argues that a key to understanding the embodiment of cognition is the “sharing” of neural mechanisms between sensorimotor processes and higher-level cognitive processes as described by simulation theories. Simulation theories explain higher-level cognition as (partial) simulations or emulations of sensorimotor processes through the re-activation of neural circuitry also active in bodily perception, action, and emotion. This thesis develops the notion that simulation mechanisms have a particular representational function, as off-line representations, which contributes to the representation debate in embodied cognitive science. Based on empirical evidence from neuroscience, psychology and other disciplines as well as a review of existing simulation theories, the thesis describes three main mechanisms of simulation theories: re-activation, binding, and prediction. The possibility of using situated and embodied artificial agents to further understand and validate simulation as a mechanism of (higher-level) cognition is addressed through analysis and comparison of existing models. The thesis also presents some directions for further research on modeling simulation as well as the notion of embodied simulation as off-line representation.

 • 218.
  Svensson, Henrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Notions of Embodiment in Cognitive Science2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Cognitive science has traditionally viewed the mind as essentially disembodied, that is, the nature of mind and cognition is neither affected by the ¡Èsystem¡É it is implemented in nor affected by the environment that the system is situated in. But since the mid-1980s a new approach emerged in artificial intelligence that emphasized the importance of embodiment and situatedness and since then terms like embodied cognition, embodied intelligence have become more and more apparent in discussions of cognition. As embodied cognition has increased in interest so have the notions of embodiment and situatedness and they are not always compatible. This report has found that there are, at least, four notions of embodiment in the discussions of embodied cognition: software embodiment, physical embodiment, biological embodiment and human(oid) embodiment.

 • 219.
  Svensson, Henrik
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Possible selves statement test: en studie mot bakgrund av Locus of control scale2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver en studie av Possible selves statement test (PSST) mot bakgrund av Rotters Locus of control scale. PSST är ett instrument för att mäta possible selves - konkreta och personliga förställningar om ett framtida själv. En del sådana föreställningar innefattar förhoppningar om ett framtida själv medan andra snarare innefattar farhågor (Markus & Nurius, 1986). Locus of control scale mäter locus of control, vilken beskriver huruvida en person uppfattar händelser som slumpartade, eller som resultatet av sitt agerande eller sina egenskaper. En person med extern locus of control uppfattar yttre omständigheter, snarare än det egna agerandet, som orsaken till utfallet i olika situationer. Omvänt så uppfattar en person med intern locus of control det egna agerandet som avgörande för utfallet (Rotter, 1966). Resultaten från studien ger ett visst stöd för huvudhypotesen. Enligt denna hypotes beskriver den skala på PSST som mäter i vilken grad espondenterna tror sig kunna påverka om ett possible self inträffar eller inte samma egenskap hos respondenterna som Locus of control scale beskriver hos dem

 • 220.
  Svensson, Henrik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Thill, Serge
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Beyond bodily anticipation: Internal simulations in social interaction2016In: Cognitive Systems Research, ISSN 2214-4366, E-ISSN 1389-0417, Vol. 40, p. 161-171Article in journal (Refereed)
 • 221.
  Svensson, Torbjörn
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  User and Player Engagement in Local News and/as Interactive Narratives2017In: Interactive Storytelling: 10th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2017 Funchal, Madeira, Portugal, November 14–17, 2017, Proceedings / [ed] Nuno Nunes, Ian Oakley, Valentina Nisi, Springer, 2017, p. 384-387Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a new approach to the understanding of gamification within the context of local news, foregrounding the varied ways that games and interactable narratives engage player/readers through increased interactability, relationship-building and dynamic storytelling. The research extends a model of Self Determination Theory and applies it to game play as a way to develop news content and build relationships among readers/players. This approach provides a foundation for the development of a new kind of local digital news-service where readers are given more possibilities to interact with the non-fiction narratives of news stories, allowing them to transform and grow over time and to build more personalized connections to news content.

 • 222.
  Svensson, Torbjörn
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Holloway-Attaway, Lissa
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Etienne, Beroldy
  École d`Ingénieurs de l´université de Nantes, Nantes, France.
  Leaving the Small Screen: Telling News Stories in a VR Simulation of an AR News Service2018In: Interactive Storytelling: 11th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2018, Dublin, Ireland, December 5–8, 2018, Proceedings / [ed] Rebecca Rouse, Hartmut Koenitz, Mads Haahr, Cham: Springer, 2018, p. 352-355Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper describes a demo of a Virtual Reality simulation of an AQ1 interactable news service for Augmented Reality. The aim of the prototype is to implement it for user testing of new forms of news-interaction, leaving the small screen of mobile applications and entering into a ‘virtual’ world instead. This system can potentially be used for subjects other than news interactions and would be suitable as a test-platform for other kinds of AR-based digital story- telling. An advantage for a VR simulation is that current AR technology in the form of AR headsets/glasses are still in technical infancy, and therefore they are quite limited, both when it comes to field of view and for handling dynamic outdoor environments.

 • 223.
  Taube, Ulrika
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Sambandet mellan aktivering av olika minnessystem och datering av händelser2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur daterar människor händelser? Ett grundantagande gjordes att människor daterar på olika sätt beroende på vilket minnessystem de använder. Det antagandet gav upphov till två delantaganden. Det första är att vi med hjälp av det episodiska minnet daterar händelser som går att visualisera, det vill säga göra sig en bild av det inträffade. Visualiseringshypotesen ställdes om sambandet mellan visualisering och datering i närheten av nuet, med andra ord uppskattning av tiden som gått. Det andra antagandet som gjordes var att vi med hjälp av det semantiska minnet daterar händelser som innehåller faktakunskaper, det vill säga detaljer som går att uttrycka verbalt. Detaljhypotesen behandlar sambandet mellan detaljkunskap och det absoluta felet i tidsdateringen. Hypotesen om detaljkunskap fick stöd av korrelationsberäkningarna, men inte visualiseringshypotesen. Det visar att antagandet om att vi daterar händelser på olika sätt beroende på vilket minnessystem som används inte går att styrka. Fortsatta fördjupade studier behövs.

 • 224.
  Taylor, Mario
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Upplevelsen av ett ljud som inte finns: en jämförelse mellan vänster- och högerhäntas perception1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Högerhänta och vänsterhänta försökspersoner utsattes för, och fick bedöma skillnad i tonhöjd hos, ett antal tonpar i vilka den ena tonen saknade grundfrekvens. Undersökningens ändamål var att söka verifiera hypotesen: "Vid perception av komplexa toner med saknad grundfrekvens, uppvisar flertalet vänsterhänta människor asymmetri i mindre utsträckning än vad högerhänta människor gör". Emellertid kunde inte hypotesen vare sig verifieras eller falsifieras, eftersom för få försökspersoner kunde uppbringas.

 • 225.
  Tejnung, Elias
  University of Skövde, School of Informatics.
  Pains, delights och allt däremellan: En guide för kundresekartläggning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Metoden Kundresekartläggning har använts i årtionden för att kartlägga målgruppers upplevelser, exempelvis kunders upplevelse av en organisations tjänster. I vetenskaplig litteratur saknas beskrivning av hur datainsamling och analys går till i kundresekartläggnings-projekt. För att öka förståelsen för hur metoden går till har kunskap samlats in, främst genom intervjuer med praktiker (user experience designers och tjänstedesigners) erfarna av metoden. Resultatet blev en guide fylld av tips som kan vara bra för praktiker att tänka på inför och under den här typen av projekt, samt hur man kan engagera organisationen (beställaren av kundresekartan) i projektet så att insikterna används vidare även efter leveransen av kundresekartan. I slutet av guiden finns dessutom fem exempel på kundresekartor som praktiker delat med sig av och berättar om.

 • 226.
  Tevell, Maria
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Effekten av subjektiv riskuppfattning på mental belastning1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människor har en viss mental kapacitet. Beroende på situation och uppgift belastas denna kapacitet olika mycket. Huvudhypotesen i detta examensarbete lyder "en persons mentala belastning ökar om hon/han upplever att risken ökar", oberoende av de krav uppgiften ställer, dvs uppgiftens svårighetsgrad.

  Undersökningen utfördes som ett experimentet med inomgruppsdesign och 24 försöksdeltagare. Två oberoende variabler med vardera två nivåer användes: Konsekvens, normal/ökad och Information om svårighetsgrad, normal/ökad. Dessa var avsedda att manipulera riskuppfattning. Analys av resultaten visar att hypotesen stämmer, den mentala belastningen påverkas av uppfattning av risk. Den påverkas på så sätt att prestationen höjs vid upplevelse av ökad risk.

  Denna kunskap kan användas för att öka säkerheten bland annat när det gäller bil-körning. Nästa steg är bland annat att undersöka på vilket sätt man ska upplysa om risk och när det är mest effektivt.

 • 227.
  Thill, Serge
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Hemeren, Paul
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Nilsson, Maria
  Cooperative Systems Group, Viktoria Swedish ICT, Göteborg, Sweden.
  The apparent intelligence of a system as a factor in situation awareness2014In: 2014 IEEE International Inter-Disciplinary Conference on Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA), IEEE Communications Society, 2014, p. 52-58Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  In the context of interactive and automated vehicles, driver situation awareness becomes an increasingly important consideration for future traffic systems, whether it concerns the current status of the vehicle or the surrounding environment. Here, we present a simulator study investigating whether the apparent intelligence - i.e. intelligence as perceived by the driver, which is distinct from how intelligent a designer might think the system is - of a vehicle is a factor in the expectations and behaviour of the driver. We are specifically interested in perceived intelligence as a factor in situation awareness. To this end, the study modulates both traffic conditions and the type of navigational assistance given in a goal-navigation task to influence participant's perception of the system. Our result show two distinct effects relevant to situation awareness: 1) Participants who think the vehicle is highly intelligent spend more time glancing at the surrounding environment through the left door window than those who rank intelligence low and 2) participants prefer an awareness of why the navigation aid decided for specific directions but are sensitive to the manner it is presented. Our results have broader implications for the design of future automated systems in vehicles.

 • 228.
  Thill, Serge
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Nilsson, Maria
  Cooperative Systems Group, Viktoria Swedish ICT, Sweden.
  Hemeren, Paul
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  On the influence of a vehicle's apparent intelligence on driving behaviour and consequences for car UI design2013In: Adjunct Proceedings of Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications 2013 Oct 27 -- 30, Eindhoven, The Netherlands, 2013, p. 91-92Conference paper (Refereed)
 • 229.
  Thill, Serge
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Riveiro, Maria
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Situation awareness in eco-driving2015In: Cognitive Methods in Situation Awareness and Decision Support (CogSIMA), 2015 IEEE International Inter-Disciplinary Conference on, IEEE conference proceedings, 2015, p. 125-131Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  An increasing number of vehicles provide feedbackon eco-driving; information whose purpose it is to increase fuel efficiency in driving. The development of this feedback is relatively novel and there are currently no standards or long-term insights into best design strategies (e.g. leading to a permanent improvement in driving style).

  In this paper, we discuss the unexplored relevance of situation awareness (SA) research for eco-driving feedback, highlighting in particular that eco-driving feedback has to be understood as intricately tied into SA. Specifically, we argue that, for the purpose of promoting eco-friendly driving behaviour, the relevant information needs to be part of a driver SA without interfering with safety-critical aspects. We show that this requires eco-feedback systems to possess, themselves, a SA of the traffic situation. This lends support to arguments that SA in a road traffic context is different from SA in the military or aviation domain and takes on a more distributed nature. We conclude by suggesting that head-up displays are a particularly promising interface technology with which to implement the suggestions provided here.

 • 230.
  Thill, Serge
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Riveiro, Maria
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lagerstedt, Erik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lebram, Mikael
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Hemeren, Paul
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Habibovic, Azra
  Research Institutes of Sweden, RISE Viktoria, Lindholmen Science Park, Göteborg, Sweden.
  Klingegård, Maria
  Research Institutes of Sweden, RISE Viktoria, Lindholmen Science Park, Göteborg, Sweden.
  Driver adherence to recommendations from support systems improves if the systems explain why they are given: A simulator study2018In: Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, ISSN 1369-8478, E-ISSN 1873-5517, Vol. 56, p. 420-435Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a large-scale simulator study on driver adherence to recommendationsgiven by driver support systems, specifically eco-driving support and navigation support.123 participants took part in this study, and drove a vehicle simulator through a pre-defined environment for a duration of approximately 10 min. Depending on the experi-mental condition, participants were either given no eco-driving recommendations, or asystem whose provided support was either basic (recommendations were given in theform of an icon displayed in a manner that simulates a heads-up display) or informative(the system additionally displayed a line of text justifying its recommendations). A naviga-tion system that likewise provided either basic or informative support, depending on thecondition, was also provided.

  Effects are measured in terms of estimated simulated fuel savings as well as engine brak-ing/coasting behaviour and gear change efficiency. Results indicate improvements in allvariables. In particular, participants who had the support of an eco-driving system spenta significantly higher proportion of the time coasting. Participants also changed gears atlower engine RPM when using an eco-driving support system, and significantly more sowhen the system provided justifications. Overall, the results support the notion that pro-viding reasons why a support system puts forward a certain recommendation improvesadherence to it over mere presentation of the recommendation.

  Finally, results indicate that participants’ driving style was less eco-friendly if the navi-gation system provided justifications but the eco-system did not. This may be due to par-ticipants considering the two systems as one whole rather than separate entities withindividual merits. This has implications for how to design and evaluate a given driver sup-port system since its effectiveness may depend on the performance of other systems in thevehicle.

 • 231.
  Thill, Serge
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Riveiro, Maria
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Nilsson, Maria
  Viktoria Swedish ICT.
  Perceived intelligence as a factor in (semi-) autonomous vehicle UX2015Conference paper (Refereed)
 • 232.
  Thill, Serge
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Vernon, David
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  How to Design Emergent Models of Cognition for Application-Driven Artificial Agents2016In: Neurocomputational Models of Cognitive Development and Processing: Proceedings of the 14th Neural Computation and Psychology Workshop / [ed] Katherine Twomey, Gert Westermann, Padraic Monaghan & Alastair Smith, Singapore: World Scientific, 2016, p. 115-129Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Emergent models of cognition are attractive for artificial cognitive agents because they overcome the brittleness of systems that are fully specified in axiomatic terms at design time, increasing, for example, the ability to deal with uncertainty and unforeseen events. When the agent is created to fulfil specific requirements defined by a given application, there is an apparent conflict between the emergent (i.e. self-defining) nature of the agent's behaviour and the pre-specified (i.e. axiomatically-defined) nature of the requirements.

  Here, we develop a framework for the design of emergent models of cognition whose behaviour can be shaped to fulfil application requirements while retaining the desired characteristics of emergence. We achieve this by viewing the artificial agent as forming an eco-system with the environment in which it is deployed. Consequently, the objective function that determines the agent's behaviour is cast in terms that factor in interaction with the environment (while not being controlled by it) and therefore implicitly includes the application requirements.

  This framework is particularly relevant to application driven research where artificial agents are designed to interact with humans in a certain manner. We illustrate this with the example of robot-enhanced therapy for children with autism spectrum disorder

 • 233.
  Thill, Serge
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Ziemke, Tom
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre. Human-Centered Systems, Department of Computer & Information Science, Linköping University, Sweden.
  Interaction as a bridge between cognition and robotics2015Conference paper (Refereed)
 • 234.
  Thorarinsson, Johann Sigurdur
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Navigating in a dynamic world: Predicting the movements of others2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The human brain is always trying to predict ahead in time. Many say that it is possible to take actions only based on internal simulations of the brain. A recent trend in the field of Artificial Intelligence is to provide agents with an “inner world” or internal simulations. This inner world can then be used instead of the real world, making it possible to operate without any inputs from the real world.

  This final year project explores the possibility to navigate collision-free in a dynamic environment, using only internal simulation of sensor input instead of real input. Three scenarios will be presented that show how internal simulation operates in a dynamic environment. The results show that it is possible to navigate entirely based on predictions without a collision.

 • 235.
  Thorvald, Peter
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Kontextuell analys av monteringsbana på Volvo Powertrain i Skövde2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Kontexten har en stor inverkan på en produkts användbarhet och på utförande av arbete. Både den sociala och den fysiska kontexten kan leda till kraftiga problem i form av kognitiv överbelastning och i slutändan påverka hur en montör utför sitt arbete. Studien har undersökt hur den fysiska och den sociala omgivningen påverkar arbete och vilka möjligheter som kontexten ger användaren att hantera sin kognitiva belastning. Undersökningen har genomförts som en fallstudie på Volvo Powertrain och resultatet pekar på flera faktorer som samverkar och kan leda till att montörerna monterar fel detaljer. För att reducera den kognitiva belastningen hos montörer föreslås ett antal åtgärder som kan stödja montören i sitt informationsbeteende.

 • 236.
  Thorvald, Peter
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Triggers, Entry Points, and Affordances: How to Improve Their Cognitive Congeniality2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  At the core of this thesis lies the concept of triggers and how a trigger’s general purpose is to raise attention to something. We discuss the similarities of triggers, entry points, and affordances in terms of medium dependency and information value, and how they can co-exist. As a basis of our trigger discussion we consider active and passive attention along with the use of tools as triggers. A number of problems are identified in trigger use, including continuous or discrete triggers and information value. Finally, suggestions are made regarding the handling of triggers, entry points, and affordances from a designer’s point of view. We discuss and suggest that triggers and their contextual elements can be handled and designed on the basis of their type, information demand, cognitive congeniality, and characteristics.

  Key words: Trigger, entry point, affordance, cognitive congeniality, attention, task transformations, information demand, medium dependency, information value.

 • 237.
  Tornqvist, Cecilia
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Representation av färginformation hos färgblinda1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Var tionde person har en defekt som gör att de inte upplever färger som andra. Denna defekt kallas för färgblindhet. Forskningen om färgblindhet har främst fokuserats kring de fysiologiska aspekterna av färgblindheten samt vilka våglängder av ljus (färger) som färgblinda förväxlar. Hur färgblinda upplever färger har sällan, eller aldrig, studerats särskilt ingående.

  Denna studie fokuseras på hur färgblinda upplever färger, genom att b l a undersöka hur färgblinda kategoriserar färger och använder färgbegrepp. Studien har genomförts utifrån olika teorier om människans upplevelser, begreppsvärld och sätt att kategorisera olika typer av information (här färginformation). Studien belyser ett kognitionsvetenskapligt perspektiv av hur en färgdefekt påverkar individens sätt att uppleva färger.

  Metoden som använts för att studera de färgblindas upplevelser har varit en blandning av en kvalitativ intervju och kvantitativa färguppgifter. Materialet har sedan bearbetats kvalitativt.

  Resultaten visar att färgblinda inte upplever färger på det sätt som tidigare antagits och att andra faktorer än själva färgen påverkar vilken upplevelse den färgblinde får av ett färgstimuli. Resultaten belyser även hur en defekt som färgblindhet påverkar individens sätt att mentalt representera färg och bearbeta färginformation. Färgblindheten påverkar starkt färgblindas sätt att kategorisera färger. Undersökningen visar också att färgblindas mentala representationer av rött och grönt inte skiljer sig från normalseende man tidigare antagit. Färgblindas prototyper för färgerna rött, grönt, gult och blått skiljer sig inte från normalseendes. Vidare framkom att färgblinda är lika beroende av färger som ledtrådar i omgivningen som normalseende. Resultaten kan säga mycket om hur färger bör användas och inte användas.

 • 238.
  Torstensson, Niklas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Judging the Immigrant: Accents and Attitudes2010Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Spoken language as a means of communication contains huge amounts of information apart from the linguistic message that is conveyed. It is often the first channel of interaction between people and based on the speaker’s manner of talk, we create a mental image of the speaker as a person, of the speaker’s background, origin and personal qualities. Through five case studies, this dissertation investigates how immigrants to Sweden are judged based on their foreign accents (Cases 1—3) and how the use of an interpreter in court can affect the legal process and the judging of the immigrant (Cases 4—5). Case 1 investigated Swedish students’ attitudes towards immigration and immigrants through a survey-based study and revealed that Swedish students hold predominantly positive attitudes towards immigrations and immigrants. Case 2, using accent imitation, asked if Swedish speakers have a cognitive prototype for British English accented Swedish and found that this was the case. This demonstrated that Swedes have models of accented Swedish accents. Case 3 asked Swedish students to rate their impressions of speakers of nine foreign accented Swedish voices on 18 six-point semantic differential scales. They also rated their impressions of each voice for five social factors. The results suggest that the listeners evaluated the voices based on perceived social desirability, or perceived cultural distance between the listener and the voice’s country of origin. Juxtaposing these findings with those of Case 1 suggests that even among a group who are positive to immigrants and immigration some groups of immigrants are more welcome than others. Case 4 examined discourse disfluencies in a bilingual court hearing and a Swedish-Polish bilingual court hearing in detail. The case showed that most of the dialogue-related difficulties have other sources than the interpreter, even if the interpreter at first glance often appeared to be part of the problem rather than part of the solution. Case 5 examined the interpreter’s role in courtroom dialogue situations through interviews with a court interpreter and a lay judge. The study found that the picture of the interpreter’s role differs between the various actors in the court setting. This, in combination with a lack of knowledge about cultural differences in dialogue strategies, creates complications, can have an impact on the perception of the witness and, ultimately, affect the legal rights of the accused. Furthermore, as the interpreter most frequently speaks foreign accented Swedish, the perception and evaluation of their foreign accented Swedish can further place some immigrant groups at a double legal disadvantage when being judged.

 • 239.
  Trigo Algar, Antonio Rafael
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Serious Games For Overcoming Phobias: The Benefits of Game Elements2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyses the benefits of applying game elements to a Virtual Reality application for overcoming phobias, with a special focus on acrophobia, i.e. the fear of heights. Two different prototypes using the Oculus Rift head-mounted display were developed with a gradually exposure to heights. Both prototypes shared the same acrophobic scenario, but one included extra features from games such as engagement, motivation or goals. Twenty-four participants, divided into two groups of twelve, with moderate aversion to heights tested the prototypes. The participants’ heart rate and the time that they looked down from high altitudes were also measured and evaluated. The study showed slightly higher results regarding motivation for the prototype which included the additional game elements. Future studies should include a different head-mounted display, which would allow a longer time of play without motion sickness, and the participation of people diagnosed with acrophobia.

 • 240.
  Tydén, Philip
  University of Skövde, School of Informatics.
  Misstro till mobilapplikationer, men varför?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks vilka aspekter av mobilapplikationer det är som får användare att uppleva misstro. Studien är framförallt kvalitativ och använder sig av dels en enkätundersökning och dels telefonintervjuer som datainsamlingsmetoder. Enkätundersökningen är en validering av en tidigare studie av Seckler, Heinz, Forde, & Opwis (2015) som genomfördes på användning av webbsidor, och undersöker om samma egenskaper som orsakar misstro i kontexten webbplatser även gör det i kontexten mobila gränssnitt. 76 personer deltog i enkätundersökningen och 5 personer deltog vid telefonintervjuerna. Resultatet i denna studie pekar på att egenskaperna Visual design, Demands, Privacy: collection, Usability, Privacy: secondary use, Implausbile promises och Pop-ups/ads är de vanligaste orsakerna till uppkomsten av misstro. Majoriteten av rapporterade misstrosincidenter skedde i samband med en mobilapplikation som användare hade använt 5 eller färre gånger. Slutligen svarade ett flertal användare att de aldrig tidigare hade upplevt misstro till en mobilapplikation, vilket kan vara värt att undersöka vidare i framtida studier.

 • 241.
  Tängermyr, Anna-Marie
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Inkodningens påverkan på minnet för mekaniska funktioner2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människan minns händelser och rörelser som hon själv genomfört bättre än de hon fått berättade för sig. Minnet för händelser och rörelser behandlas i det episodiska minnet. Multimodal memory theory är en teori om det episodiska minnet vilket bland annat behandlar förkunskapernas och modaliteternas betydelse för minneskapaciteten. Då människan genomför något används den motoriska modaliteten och då hon får höra något berättas används den verbala modaliteten. Det som har undersökts är om minnet och förståelsen för komplexa och tekniska lösningar påverkas av vilket modalitet som används vid inkodningen. Undersökningen visade inte någon skillnad på förståelse eller minneskapacitet för komplexa och tekniska lösningar, beroende av vilket modalitet som används vid inkodningen. En anledning till att undersökningen inte visade någon skillnad kan vara att mätredskapet var för trubbigt. Det är även möjligt att resultatet hade blivit ett annat om utformningen på experimentet hade varit annorlunda.

 • 242.
  Tärning, Betty
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Simulatorträning som ett redskap för att förbättra procedurell kunskap2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Anestesören arbetar i en miljö som är dynamisk och komplex vilket gör att det krävs att de kan utföra sekvenser av moment på automatik eftersom det oftast inte finns tid till djupare beslutsöverläggningar. Vid Huddinge Unviersitetssjukhus finns METI som är en patientsimulator. Denna simulator används idag för att öva medicine kandidater i att ge anestesi. Detta arbete undersöker om simulatorträning kan förbättra medicine kandidaters procedurella färdigheter. Undersökningen är en enkätundersökning där frågor som sökte ta reda på deltagarnas procedurella ställdes. Enkäten delades ut till deltagare som fått undervisning i simulatorn och till en grupp deltagare som endast fått traditionell undervisning. Utifrån dessa enkätsvar gjordes en kvalitativ analys där simulatorgruppens enkätsvar jämfördes för att se om gruppen lärt sig något från sin simulatorträning. Det gjordes även en kvantitativ undersökning där ett t-test räknades ut för att se om simulatorgruppens och kontrollgruppens medelvärden var signifikanta. Detta t-test blev statistiskt signifikant

 • 243.
  Varpstuen, Johan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Heuristisk Utvärdering och Användartestning av ett Verktyg för Web-based Training: Korrespondensen mellan Predicerade och Observerade Användbarhetsproblem2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett verktyg för datorstödd interaktiv utbildning, Web-based Training, har utvecklats på Sigma Information Design. Två olika utvärderingsmetoder har använts för att öka dess användbarhet: heuristisk utvärdering och användartestning. Heuristisk utvärdering är en analytisk metod där expertutvärderare inspekterar gränssnittet för att predicera (förutse) användbarhetsproblem. Användartestning är en empirisk metod där tänkbara reella användare deltar och användbarhetsproblem observeras. Föreliggande studie fokuserar på användbarhets-

  problem som både prediceras med den analytiska metoden och observeras med den empiriska, så kallade ”träffar”.

  Analytiska metoder predicerar användbarhetsproblem genom att utpeka bristande ”intrinsic features”

  (gränssnittsegenskaper). Empiriska metoder observerar istället ”payoff features”, för att kunna identifiera användbarhetsproblem och sedan relatera dessa till bristande gränssnitts-egenskaper. Frågeställningen är om analytiska- respektive empiriska metoder utpekar samma bristande ”intrinsic feature” vid identifiering av en ”träff”. Utvärdering av verktyget med respektive utvärderingsmetod har genomförts. Under användartesterna påträffades endast ett fåtal användbarhetsproblem, vilket har medfört att ett litet antal ”träffar” identifierats för att kunna ge svar på frågeställningen. Det finns dock indikationer på en oklar korrespondens mellan metoderna.

 • 244.
  Venson, José Eduardo
  et al.
  Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil.
  Bevilacqua, Fernando
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre. Universidade Federal da Fronteira Sul, Chapecó, Brazil.
  Berni, Jean
  Animati Computação Aplicada à Saúde, Santa Maria, Brazil.
  Onuki, Fabio
  Medvia Diagnóstico, Porto Alegre, Brazil.
  Maciel, Anderson
  Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brazil.
  Diagnostic concordance between mobile interfaces and conventional workstations for emergency imaging assessment2018In: International Journal of Medical Informatics, ISSN 1386-5056, E-ISSN 1872-8243, Vol. 113, p. 1-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction

  Mobile devices and software are now available with sufficient computing power, speed and complexity to allow for real-time interpretation of radiology exams. In this paper, we perform a multivariable user study that investigates concordance of image-based diagnoses provided using mobile devices on the one hand and conventional workstations on the other hand.

  Methods

  We performed a between-subjects task-analysis using CT, MRI and radiography datasets. Moreover, we investigated the adequacy of the screen size, image quality, usability and the availability of the tools necessary for the analysis. Radiologists, members of several teams, participated in the experiment under real work conditions. A total of 64 studies with 93 main diagnoses were analyzed.

  Results

  Our results showed that 56 cases were classified with complete concordance (87.69%), 5 cases with almost complete concordance (7.69%) and 1 case (1.56%) with partial concordance. Only 2 studies presented discordance between the reports (3.07%). The main reason to explain the cause of those disagreements was the lack of multiplanar reconstruction tool in the mobile viewer. Screen size and image quality had no direct impact on the mobile diagnosis process.

  Conclusion

  We concluded that for images from emergency modalities, a mobile interface provides accurate interpretation and swift response, which could benefit patients' healthcare.

 • 245.
  Ventocilla, Elio
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Riveiro, Maria
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Visual Analytics Solutions as 'off-the-shelf' Libraries2017In: 2017 21st International Conference Information Visualisation (IV): Computer Graphics, Imaging and Visualisation. Biomedical Visualization, Visualisation on Built and Rural Environments & Geometric Modelling and Imaging, IEETeL2017 / [ed] Ebad Banissi, Mark W. McK. Bannatyne, Fatma Bouali, Nuno Miguel Soares Datia, Georges Grinstein, Dennis Groth, Weidong Huang, Malinka Ivanova, Sarah Kenderdine, Minoru Nakayama, Joao Moura Pires, Muhammad Sarfraz, Marco Temperini, Anna Ursyn, Gilles Venturini, Theodor G. Wyeld, Jian J. Zhang, IEEE Computer Society, 2017, p. 281-287Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Visual Analytics has brought forward many solutions to different tasks such as exploring topics, understanding user and customer behavior, comparing genomes, or detecting anomalies. Many of these solutions, if not most, are standalone applications with technological contributions which cannot be easily taken for: reuse in other domains, further improvement, benchmarking, or integration and deployment alongside other solutions. The latter can prove specially helpful for exploratory data analysis. This often leads researchers to re-implement solutions and thus to a suboptimal use of skills and resources. This paper discusses further the lack of off-the-shelf libraries for Visual Analytics, and proposes the creation of pluggable libraries on top of existing technologies such as Spark and Zeppelin. We provide an illustrative example of a pluggable, Visual Analytics library using these technologies.

 • 246.
  Vielfort, Andreas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Text och tal vid inlärning1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Att använda samplat tal i datorprogram blir allt vanligare vilket leder in på frågan om detta är av godo. Kan tal och text kombineras i en datorapplikation för att skapa effektivare inlärning eller bör en sådan kombination undvikas? För att utreda detta studerades teorier rörande inlärning, cues, kognitiva flaskhalsar samt automatisk informationsbehandling. Utifrån dessa teorier drogs slutsatsen att en kombination av text och tal inte ger en effektivare inlärning. För att undersöka detta empiriskt genomfördes ett kvantitativt experiment med 60 experimentdeltagare i åldrarna 11-13 år. Experimentdeltagarna studerade ett inlärningsmaterial vilket utgjordes av fakta om ett imaginärt land. Deltagarna testades sedan och deras resultat jämfördes utifrån om de läst, lyssnat eller både läst och lyssnat på inlärningsmaterialet.

 • 247.
  Wahlström, Malin
  University of Skövde, School of Informatics.
  Persona: Metod för att validera personor ta fram användbara personor i en statlig myndighet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Migrationsverkets ökade intresse för User experience design i ett nytt projekt innebär stora möjligheter för användbarhet inom statliga myndigheter, men kräver att nya metoder och verktyg testas innan de kan införas. Bland annat är kontakt med användarna någonting Migrationsverket vill fortsätta med och förbättra i användbarhetssyfte. Detta arbete har i syfte att validera en persona av handläggare på Tillståndsenheter där handböcker ska omformas samt att hypotespröva en metod för att ta fram valida personor som lämpar sig i statliga myndigheter. En persona är en fiktiv version av den typiska användaren som tagits fram utifrån riktiga användare. Personorna som togs fram var av varierande kvalitet och lämpade för olika syften. En alternativ metod för att skapa personor med hög kvalitet togs fram genom att förse deltagare med mer information i en annan workshop. Resultatet visade att genom att förmedla bra information till deltagare kan de skapa representativa personor även när de inte närvarat vid datainsamling. Avslutningsvis ges fyra riktlinjer som kan följas för att öka kvaliteten på personan även när skaparen inte är samma person som den som intervjuar och analyserar. Riktlinjerna är att låta den som utfört intervjuerna med användare ta fram kategorier och underkategorier för personan, låta gruppen som ska använda personan skapa den åt sig själva, skapa fler än en persona för olika användare och hoppa över de attribut som inte finns behov av att använda. 

 • 248.
  Wallström, Josefine
  University of Skövde, School of Informatics.
  Utvärdering av UX i interaktion med sociala robotar: - USUS Goals, en modifiering av USUS- ramverket och utveckling av riktlinjer för UX- utvärdering inom människa robotinteraktion2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har utförts inom ramarna för SIDUS-projektet AIR och fokuserar på interaktion mellan människa och autonoma och sociala robotar. Inom fältet för människa- robotinteraktion (MRI) ökar medvetenheten kring hur viktigt en positiv användarupplevelse (eng. user experience, UX) av dessa interaktioner är. När intresset för UX blir större ökar också behovet av att kunna arbeta med det på ett korrekt och lämpligt sätt. Idag finns det ett stort behov av metoder och tekniker för UX-arbete som är anpassade efter detta komplexa gränssnitt. Det övergripande syftet med detta arbete är därför att minska detta behov genom både en teoretisk litteraturstudie samt ett empiriskt arbete. I litteraturstudien kunde endast två ramverk ämnade för UX-utvärdering av MRI identifieras, varav ett av dem, USUS-ramverket, anses erbjuda en god grund för arbete med UX-utvärdering inom MRI. Fokus för det empiriska arbetet har sedan varit att förbättra och modifiera detta ramverk genom att integrera UX-mål som en del av det. UX-mål pekas ut som en central del för all sorts UX-arbete och är något som också kan optimera de utvärderingar som sker. Därför bör det också vara en del av det UX-arbete som sker inom MRI-fältet. Detta presenteras sedan i en ny version av USUS-ramverket, kallat USUS Goals. Baserat på dessa teoretiska och empiriska studier presenteras sedan riktlinjer för hur det fortsatta arbetet med UX- utvärdering inom MRI bör ske. Slutresultatet visar bland annat att utmaningarna med att integrera UX som del av MRI-fältet är större än vad som först antagits. Utmaningen ligger inte endast i att skapa användbara och anpassade UX-metoder, det är snarare ett ömsesidigt ansvar för båda domänerna att mötas för att tillsammans adressera dessa utmaningar. 

 • 249.
  Weidensten, Anna
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Människors förväntningar på arbetsbelysningen i hemmiljö: En studie för IKEA of Sweden2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Det artificiella ljuset är något som idag ses som en självklarhet. Det är först när ett strömavbrott uppstår som betydelsen av ljuset blir riktigt påtaglig och visar hur hjälplösa människor blir utan det. En bra belysningsanordning, på exempelvis arbetsplatsen, är en förutsättning för att korrekt information från kontexten återges. Det här examensarbetet har undersökt vilka förväntningar och krav människor har på sin arbetsbelysning i hemmet. I samband med examensarbetet utfördes intervjuer för att få en bättre förståelse för hur individer tänker kring arbetsbelysning i hemmiljö.

  Det erhållna resultatet värderades sedan i relation till en konceptuell modell över hur ljuset kan påverka arbetsprestationen. Studien förväntades besvara vilken betydelse och funktion komponenterna förväntningar, kontext och humör har för arbetsbelysning i hemmiljösammanhang. Utifrån resultatet kan en slutsats dras om att Boyces arbetsprestationsmodell (2003) kan vara lämplig för att beskriva arbetsbelysningskontexten men att vissa modifieringar i modellen bör göras. Människor har olika förväntningar på arbetsbelysningen och det gäller främst designen, ljusstyrkan och ljusspridningen.

 • 250.
  Wendelholt, Erica
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Evolutionary Psychology - Sex Differences in Spatial Abilities2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sex differences in spatial ability, especially mental rotation, navigation and object-location memory are described in this essay. Biological differences in brain morphology, hormones and genes between men and women are presented as explanations for the sex differences. Another level of explanations offered are evolutionary, hence the most influential evolutionary psychological theories are summarized and evaluated. These theories are Gaulin’s and Fitzgerald’s male range theory, Silverman’s and Eals’s hunter-gatherer theory, and Ecuyer-Dab’s and Robert’s twofold selection theory. The hunter-gatherer theory at present seems to be of the most importance, though the twofold selection theory may in the future challenge it. Regardless, united biological and evolutionary explanations would create the best comprehensive theory.

23456 201 - 250 of 264
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf