his.sePublications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Forsberg, Per
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Grupp-polarisering: ett fenomen styrt av kontext?1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Grupp-polarisering är ett fenomen som hävdar att individuella gruppmedlemmar efter diskussion ändrar sina åsikter i den riktning som gruppens åsikt som helhet håller för riktig. I denna studie var syftet att utreda om kontext var en källa till variation av grupp-polariseringen. Med kontext avsågs gruppernas sammansättning. De olika gruppsammansättningar som studerades var grupper vars medlemmar kände varandra sedan tidigare jämfört med grupper med medlemmar som inte kände varandra, samt grupper bestående av medlemmar med samma kön jämfört med grupper med blandade kön.

  Trots att polariseringseffekterna i studien visade sig vara mindre än förväntat pekade resultaten ändå på två saker. Resultaten visade att polariseringseffekter inte är beroende av huruvida gruppmedlemmarna känner varandra sedan tidigare eller inte, men könssammansättningen av gruppen är av betydelse för grupp-polariseringseffekter. Analysen visade att grupper med individer av olika kön uppvisade en signifikant skillnad i polarisering (mer) jämfört med grupper vars medlemmar hade samma kön.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
 • 202.
  Forseland, Sebastian
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Urvalskriterier för projektledare och projektgrupp1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Från att endast finnas inom enstaka branscher, till att sprida sig brett över branschregistret har ordet projekt fått en vidare betydelse. Begreppet projekt används idag flitigt inom IT-branschen. I och med att projektarbete har blivit vanligare, har nya frågor och funderingar kommit upp kring teambuilding.

  I rapporten tar jag tar upp de kriterier som ställs, både på projektledare och de medlemmar som ingår i projektgruppen, samt vilka egenskaper en projektledare bör besitta för att skapa en bra miljö i ett projekt. Vidare i min genomförandedel gör jag en jämförelse hos litteraturen för att avgöra skillnader och likheter i åsikter och synsätt.

  I min studie har jag funnit att litteraturen till stor del är överrens om de kriterier som ställs upp på projektledare och projektmedlemmar. Däremot finns det vissa skillnader i litteraturen om projektledarens arbetsuppgifter och ansvarsområden.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 203.
  Forss, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Real-Time Communication over Broadcast Networks1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Today the utilization of all kind of multimedia services in networks increases and due to this demand for real-time communication gets higher for every day. One of the most common protocols used today is Ethernet. It is of interest to find real-time protocols that are useful together with already existing protocols since it is expensive to rebuild the network infrastructure. Several new protocols have been proposed to solve the upcoming problems.

  The objective of this project is to make an inventory and a comparison between Ethernet and these new protocols. During this project four different protocols capability to fulfill the demands for real-time communication have been studied and compared with Ethernet. Three of the protocols are built on the same basic technique as Ethernet and these are PCSMA, CSMA-DCR and DOD-CSMA-CD. The fourth protocol is ATM and it transmits in a different way over communication networks.

  The analysis of this project is pointing out advantages, similarities and differences between the protocols from a real-time perspective. All four protocols are more suitable for real-time requirements than Ethernet.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
 • 204.
  Frank, Charlotte
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Datorn som utbildningsverktyg1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar datorstödda multimedia utbildningar vars syfte är att utbilda ovana användare i datorkunskap. Hur ska instruktioner utformas för att stödja inlärning i dessa datorstödda utbildningar? Vilka instruktionsteorier och inlärningsteorier är viktiga att stödja? Detta är de huvudsakliga frågeställningar rapporten behandlar. Studien innefattar en utvärdering av tre datorstödda utbildningsprogram för att besvara vilka instruktioner programmen stödjer. Utöver utvärderingen har även en empirisk studie i form av en direktobservation utförts. Observationsstudien har givit svar på vilka instruktioner utbildningarna bör innefatta och även hur dessa instruktioner bör ges. Det finns fortfarande många frågor kvar att besvara beträffande instruktioner och inlärning för datorstödd utbildning. Studien har väckt intressanta frågeställningar relaterat till användbarhet i dessa utbildningsprogram samt givit en grund att bygga vidare studier på.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 205.
  Frankenberg, Odd
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Arbetsklimatet i IT-företag1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har jag undersökt hur anställda på IT-företag uppfattar arbetsklimatet i dagens IT-företag och hur de önskar att arbetsklimatet egentligen skulle vara. Anledningen till att IT-företag skall satsa på ett bra arbetsklimat är flera. Ett bra arbetsklimat ger dels en konkurrensfördel vid rekrytering av kompetent personal och dels finns det en koppling mellan lönsamhet och ett bra arbetsklimat.

  Jag har gjort denna undersökning genom att intervjua personal vid olika IT-företag och fått fram information om deras uppfattningar om arbetsklimatet. Arbetsklimatet har jag delat upp i flera delar vilka alla har gåtts igenom och undersökts. Svaret på dessa delar har varit positivt men med vissa negativa aspekter som bör ses över. De anställda har dock som helhet ansett att arbetsklimatet på IT-företag är tillfredsställande men att det kan bli bättre.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 206.
  Fransson, Jimmy
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Organisatoriska motståndsfaktorer vid val av användarrepresentanter till systemutvecklingsprojekt2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet med att utveckla informationssystem organiseras ofta som ett projekt, och därmed kan projektstyrningen ses som ett hjälpmedel i systemutvecklingen. Innan projektgruppen startar är det även viktigt att rätt användarrepresentanter väljs till den projektgrupp som arbetet ska bedrivas i. De användare som ska delta i projektgruppen måste vanligtvis friställas från sina ordinarie arbetsuppgifter just för att kunna delta i projektgruppen. Om en användare med de egenskaper som efterfrågas i projektgruppen inte friställs, kanske risken finns att projektgruppen saknar nödvändig kompetens för att projektet ska kunna uppfylla det förväntade resultatet. Det ansågs därför intressant att undersöka om det förekom några organisatoriska motståndsfaktorer vid val av särskilda användare, samt om detta kunde generera några konsekvenser för fortsatt arbete och resultat. Den undersökning som genomfördes visade att det förekom motståndsfaktorer vid val av användare till projektgrupper. Undersökningen visade bland annat att oförståelse kan leda till brist på tillgänglighet, vilket i sin tur kan leda till tidsförskjutningar i projektet. Ovilja eller rädsla mot ett nytt system kan leda till brist på kompetens i projektgruppen. Slutligen visade undersökningen att dålig kommunikation inom företaget från ledningen till övriga anställda kan leda till brist på kompetens i projektgruppen.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 207.
  Fransson, Joakim
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Effekten av olika presentationssätts inverkan på tredimensionella avståndsbedömningar i ett tvådimensionellt gränssnitt.2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Hur påverkas effektiviteten när olika typer av presentationssätt används för att presentera tredimensionell ursprungsdata i ett tvådimensionellt gränssnitt? För att undersöka detta har tre typer av presentationssätt använts i en kvantitativ undersökning. Presentationssättet skiljer sig på hur höjden beskrivs för ett objekt. Där den första presentationstypen som tas upp i rapporten använder sig av djupledtrådar. Den andra typen är abstrakta objekt, den tredje och sista använder sig av siffror för att beskriva höjden.

  Resultaten som framkom i studien pekar på att det finns skillnader mellan de olika typerna av presentationssätt. Den effektivaste presentationstypen är den som använder djupledtrådar för att presentera höjden.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 208.
  Franzen, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Elektroniska signaturer: hur upplevs dess påstådda brister?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  För att informationsöverföring över publika nät ska kunna utföras på ett säkert sätt krävs identifiering, signering och kryptering, vilka är grundstenarna i en elektronisk signatur. Dessa delar i kombination ger oss bl.a. säker e-handel. Som plattform för detta ligger PKI (Public Key Infrastructure), vilket är samlingsnamnet för lösningar där man med hjälp av en speciell krypteringsteknologi skapar system för identifiering, kryptering och integritetskontroll (Halvarsson & Morin, 2000). Systemen kan användas för att till exempel skapa elektroniska signaturer för olika typer av avtal, säkra elektroniska transaktioner, identifiering av användare, säker e-post, och olika typer av säker kommunikation över publika nätverk.

  Tekniken lovordas till stor del, men även dess brister förs fram av kritikerna. Det gäller exempelvis rutiner för utgivande av certifikat, vem ett certifikat verkligen tillhör etc. Detta arbete syftar till att ta reda på huruvida de påstådda bristerna upplevs hos sakkunniga i ämnet genom litteraturstudier och intervjuer. Resultatet pekar på att brister föreligger, men att de inte upplevs vara i den omfattning som kritikerna menar.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 209.
  Franzén, Ann-Charlotte
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användarmedverkan vid systemutveckling: en jämförande metodstudie2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ordet användarmedverkan används ofta inom systemutvecklingsområdet, men vad som egentligen menas med användarmedverkan är enligt min uppfattning otydligt. Många metoder specificerar att användarna skall involveras på olika sätt men det slutliga engagemanget sker ändå utifrån vad organisationen och det aktuella projektet avser att lösa. Denna rapport skall belysa två systemutvecklingsmetoder från olika länder och hur de ställer sig till användarmedverkan. Rapporten genomförs i huvudsak som en litteraturstudie.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 210.
  Franzén, Esbjörn
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Cognitive Differences, Adaptation and Disabilities: A Study in Extra-Ordinary Human-Computer Interaction1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  This thesis concerns the relationship between aspects of cognitive differences and interface design in the context of visual impairment. Among a number of sources of cognitive differences studied, this work focuses on Witkin’s Cognitive Style Theory (1971). According to this theory people are more or less field-dependent. A field-independent person has good analytical and restructuring skills while the field-dependent individual has a more holistic approach and good inter-personal skills. According to several researchers, a number of design aspects such as dialogue style, user versus system guiding etc., can be designed to accommodate these differences in cognitive style. An interview study gives some support to the hypothesis that this relationship between cognitive style and design aspects also is relevant in a context of visual impairment.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 211.
  Fredell, Henrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  En jämförande studie av algoritmer för visualisering av volumetrisk data i datorspelsmiljö.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks två algoritmer för att rendera volumetrisk data. Studien syftar till att undersöka om det är möjligt att använda dessa algoritmer i en datorspelsmiljö. De båda algoritmerna, som kallas för shear-warp-algoritmen och footprint-algoritmen, jämförs mot varandra för att ta reda på vilken som är bäst på att lösa uppgiften. Algoritmerna testas också för att se om de är lämpade att verka i en datorspelsmiljö med avseende på om de kan generera tillräckligt antal bilder per sekund.

  Resultatet av studien visar på att ingen av de två algoritmerna är lämpade inom den domän de är tänkta att verka inom. Även om shear-warp-algoritmen är effektivare på att lösa sin uppgift än vad footprint-algoritmen är så visar studien att ingen av dessa två algoritmer är lämpade i den domän de är undersökta i.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 212.
  Fredh, Helene
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Use case som teknik för identifiering och dokumentering av krav2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Ett effektivt användande av ett informationssystem förbättrar informationshanteringen inom en verksamhet. För att ett informationssystem ska kunna fungera effektivt krävs att det motsvarar de krav som ställts på informationssystemet av olika intressenter.

  Requirements Engineering (RE) är en viktig del av systemutvecklingsprocessen för att kunna säkerställa en väl fungerande kravhantering. Use case är en teknik som kan användas som hjälpmedel i RE-processen för att identifiera och dokumentera krav.

  Syftet med detta examensarbete är att undersöka om use case är tillräcklig som enda teknik för att identifiera och dokumentera krav samt vilka eventuella kompletterande tekniker som används bland systemutvecklare. Resultatet av undersökningen visar att use case-tekniken inte är tillräcklig utan måste kompletteras med andra tekniker för att möjliggöra att samtliga krav kan identifieras och dokumenteras.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 213.
  Fredin, AnnaLena
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Vad driver utvecklingen av system för elektroniska affärer mellan företag idag2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har som fokusering att studera vad som driver utvecklingen av system för elektroniska affärer mellan företag. Syftet är dels att belysa vilka krav som företag som har infört system för elektroniska affärer ställer på systemet och dels att ta reda på de faktorer som driver utvecklingen framåt. Undersökningen har genomförts genom intervjuer med företag som utvecklar system för elektroniska affärer mellan företag. Sammanlagt har sex intervjuer gjorts genom besöks- och telefonintervjuer. Området har delats in i två olika typer av system för elektroniska affärer beroende på mot vilken del i förädlingskedjan de riktar sig. De två typerna är inköpssystem och försäljningssystem och de sex företagen representerar båda dessa typer av system. Två av de intervjuade företagen representerar inköpssystem, två representerar försäljningssystem och de sista två täcker hela förädlingskedjan.

  Det resultat som har framkommit efter undersökningen visar på olika faktorer som svarar på problemformuleringen i arbetet. Det handlar bland annat om spridningen av elektroniska affärer, beslutsfattarnas roll, tillgängligheten av information, små företags alltmer framträdande roll och köparnas inflytande.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 214.
  Fredriksson, Nell
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Perception av social styrka inom datormedierad kommunikation: Går det att skapa en rättvis bild av någon utifrån ett e-postmeddelande2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Människor tillskriver varandra egenskaper. Detta sker omedvetet och systematiskt och syftar till att underlätta förståelsen av omvärlden. Syftet med detta arbete har varit att undersöka i vilken utsträckning det är möjligt att utifrån vald språkstil i ett e-postmeddelande bedöma en persons egenskaper, vilket i denna rapport benämnts en persons sociala styrka. En engelskspråkig undersökning har legat till grund för arbetet och tanken har - förutom ovanstående - varit att utröna hur väl ett experimentellt engelskspråkigt undersökningsresultat står sig under förhållandevis naturalistiska svenska förhållanden. Resultatet visar inte entydigt att språkstilen styr de egenskaper som författaren tillskrivs. Framräknade medelvärden ger en indikation på att kraftfullt formulerade meddelanden i större utsträckning bedömts som författade av personer besittande en hög social styrka, men endast ett fåtal av resultaten var statistiskt signifikanta. Bl.a. kan en viss skillnad i mäns och kvinnors bedömning skönjas, en skillnad som dock kan vara ett utslag av att grupperna storleksmässigt varit olika.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 215.
  Frenger-Franzén, Nina
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Undersökning av informationstavlor: ur ett kognitivt perspektiv1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete undersöks hur informationstavlor vid Volvo PV AB, motor, Östra fabriken, Skövde påverkar montörerna som arbetar där i deras arbete. Uppdraget som undersökaren fick av Volvo var att undersöka vilken betydelse de informationstavlor som sitter vid varje modul/arbetsstation spelar i det dagliga arbetet. De här informationstavlorna visar hur många motorer som ska produceras per vecka. Metoden som användes i undersökningen var en kvalitativ intervjubaserad undersökning, med 24 deltagande montörer.

  Resultatet visar att den information som fås via tavlorna är av stor vikt och behövs i någon form. Det finns dock vissa betydande brister som påverkar montörerna negativt på olika sätt. Framförallt upplevs de som stressande och det är lätt att tappa motivationen när tavlorna visar för stort minus (när produktionstakten inte hålls).

  En övervägande del av montörerna anser vidare att de får för lite information via tavlorna. Därför har ett förslag på ett alternativt gränssnitt tagits fram där dessa synpunkter och andra kognitiva aspekter har tagits i beaktande. Hänsyn har tagits till människans olika sätt att uppfatta/varsebli information och vikten av att snabbt kunna tolka informationen. Viss information har också lagts till så att bl.a. både veckoackordet och dagsackordet kan utläsas.

  Avslutningsvis i rapporten diskuteras de resultat som undersökaren har kommit fram till. Detta sker till stor del med hjälp av den litteraturstudie som genomfördes inledningsvis. Här kritiseras också den egna undersökning och förslag på framtida forskning ges.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 216.
  Frennert, Susanne
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Sambandet mellan individens tankeprocesser och akademiska utbildning1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar förhållandet mellan personlighet, akademisk utbildning och kognition. Alla vet vi att individer skiljer sig från varandra, men vi måste också veta hur de skiljer sig från varandra. Med detta menas att individer kan skilja sig från varandra beroende på den information de besitter, men de kan även skilja sig från varandra i hur de tar emot och bearbetar information.

  De teoretiska och experimentella delarna av rapporten fokuserar på om det sker någon karatäristisk förändring i tankeprocesserna beroende på individens akademiska utbildning.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 217.
  Friborg, Anneli
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Hur inlärningsstilar kan tillgodoses i vuxenutbildning1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  En lista med förslag på metoder som kan användas inom vuxenutbildning är resultatet av detta arbete. Dessa metoder har tagits fram med utgångspunkt dels från teorierna bakom Dunn & Prashnigs Arbetsstilsanalys och dels från ett exempel på hur kontexten ser ut inom svensk vuxenutbildning idag. En beskrivning av denna kontext har tagits fram med hjälp av en intervjuundersökning. I den undersökningen låg fokus på hur deltagare och medarbetare går tillväga i sitt arbete, hur studiemiljön ser ut, åsikter hos deltagare och medarbetare om dagens situation och slutligen idéer om vad som skulle kunna förändras. De föreslagna metoderna är uppdelade efter Arbetsstilsanalysens sex kategorier med tillhörande element. Den undersökta kontexten har ett individcentrerat upplägg på utbildningarna, vilket gör att de föreslagna metoderna anses kunna implementeras på ett smidigt sätt i en liknande organisation.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 218.
  Fridriksson, Arnar
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Design and Evaluation of a Real-Time Task Scheduler using Tabu Search1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Real-time task scheduling problems are generally considered to be NP-hard problems. Therefore it is necessary to apply a heuristic search strategy on these problems. This project focuses on the development of a real-time scheduling algorithm using tabu search.

  A dynamic real-time task scheduling problem is defined for a single processor. The tasks in the system are sporadic, mutually independent, non-preemptable with firm, arbitrary deadlines. This problem is represented with tabu search. For performance measurements a simulator has been designed and implemented. Simulations have been conducted comparing scheduler based on tabu search to two well known scheduling algorithms, namely: earliest deadline first and highest value first. It was expected that the scheduler based on tabu search would outperform highest-value first and it would miss fewer deadlines than earliest deadline, as soon as earliest deadline starts to miss deadlines. The results of the simulations conducted did not show this results. Nevertheless did the simulation results indicate that tabu search could be a suitable heuristic search strategy for real-time task scheduling problems. This project provides a starting point on which it is possible to continue work on enhancing the tabu search scheduler.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 219.
  Frykmer, Ulrika
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Den elektroniska handelns förutsättningar via digital-TV kontra Internet1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad den elektroniska handeln via digital-TV har för förutsättningar att slå sig in på den redan befintliga marknaden där bland annat Internet finns. Elektronisk handel via digital-TV är en tjänst som inte finns idag, men som skall introduceras under hösten 1999.

  Eftersom handel via digital-TV inte finns i dagsläget, har en jämförelse gjorts mellan digital-TV och Internet för att på så sätt få ett mer konkret resultat vad det gäller digital-TV. Den elektroniska handeln via Internet är på frammarsch och om tekniken fungerar bra på Internet, kan erfarenheterna även utnyttjas och användas på digital-TV.

  Rapportens resultat visar att den elektroniska handeln via digital-TV kommer att fungera och även att handel via digital-TV kommer att bli ett komplement till Internet. Rapporten visar också vilka produkter och tjänster som kommer att finnas tillgängligt via digital-TV.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 220.
  Furborg, Lars-Johan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Datasäkerhet: metoder för säkerhetsanalys1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Verksamheters datasystem är i dag utsatta för en mängd olika hot och risker. Dessa kan vara allt från oavsiktliga driftstörningar och slarv av personal till angrepp utifrån och sabotage. De kan leda till förlust av viktig information eller till stopp i produktionen och kan bli mycket kostsamma. Det är därför viktigt att ringa in vilka risker och hot som finns för verksamheter av olika slag

  Ett sätt att förebygga risker och hot är att använda en färdig metod för analysera säkerheten. Metoder för att analysera säkerhet handlar om att identifiera de risker som kan uppstå. Därefter har man en handlingsplan för var de förebyggande insatserna bör sättas in.

  I detta arbete har jag försökt att belysa de viktigaste metoderna för att analysera säkerhet. Det finns i rapporten också en genomgång vilka riskerna mot olika typer av verksamheter kan vara. Den viktigaste delen av rapporten är undersökningen som jag utfört på ett antal organisationer för att se hur säkerhetsarbetet bedrivs i praktiken.

  Genom att studera litteratur, främst om metoder för att analysera säkerhet och sedan jämföra denna med min undersökning om hur ett antal organisationer bedriver sitt säkerhetsarbete, har jag bl.a. sökt besvara frågeställningen "hur analyseras säkerheten i vissa verksamheter". Resultatet och de slutsatser jag har kommit fram till finns redovisade i denna rapport.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 221.
  Furåker, Linda
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Förändringsarbete: faktorer som påverkar en anställds förändringsbenägenhet vid införandet av en ny systemutvecklingsmetod2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle förändras i en alltmer ökande takt. För att företag och organisationer skall hänga med i denna utveckling, krävs förändringar och omorganisationer även här. För att en förändring skall få ett önskat resultat finns dock vissa faktorer som bör beaktas. Det kan vara faktorer som ledningen i viss mån kan påverka, exempelvis information, delaktighet och trygghet, men det kan också vara så att en individs personlighet kan vara avgörande för om en förändring lyckas eller inte.

  En av de viktigaste faktorerna vid ett förändringsarbete är att de anställda får veta varför förändringen skall genomföras. Det är viktigt att de som berörs av en förändring kan se nyttan av densamma.

  Arbetet bygger på en fallstudie, som har utförts på Volvo IT, och den förändring som genomförts har resulterat i en ny systemutvecklingsmetod.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 222.
  Gamalielsson, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Models for Protein Structure Prediction by Evolutionary Algorithms2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Evolutionary algorithms (EAs) have been shown to be competent at solving complex, multimodal optimisation problems in applications where the search space is large and badly understood. EAs are therefore among the most promising classes of algorithms for solving the Protein Structure Prediction Problem (PSPP). The PSPP is how to derive the 3D-structure of a protein given only its sequence of amino acids. This dissertation defines, evaluates and shows limitations of simplified models for solving the PSPP. These simplified models are off-lattice extensions to the lattice HP model which has been proposed and is claimed to possess some of the properties of real protein folding such as the formation of a hydrophobic core. Lattice models usually model a protein at the amino acid level of detail, use simple energy calculations and are used mainly for search algorithm development. Off-lattice models usually model the protein at the atomic level of detail, use more complex energy calculations and may be used for comparison with real proteins. The idea is to combine the fast energy calculations of lattice models with the increased spatial possibilities of an off-lattice environment allowing for comparison with real protein structures. A hypothesis is presented which claims that a simplified off-lattice model which considers other amino acid properties apart from hydrophobicity will yield simulated structures with lower Root Mean Square Deviation (RMSD) to the native fold than a model only considering hydrophobicity. The hypothesis holds for four of five tested short proteins with a maximum of 46 residues. Best average RMSD for any model tested is above 6Å, i.e. too high for useful structure prediction and excludes significant resemblance between native and simulated structure. Hence, the tested models do not contain the necessary biological information to capture the complex interactions of real protein folding. It is also shown that the EA itself is competent and can produce near-native structures if given a suitable evaluation function. Hence, EAs are useful for eventually solving the PSPP.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 223.
  Gamalielsson, Jonas
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Olsson, Björn
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Evaluating Protein Structure Prediction Models with Evolutionary Algorithms2005In: Information processing with evolutionary algorithms: from industrial applications to academic speculations / [ed] Manuel Graña, Richard Duro, Alicia d’Anjou and Paul P. Wang, Springer London, 2005, p. 143-158Chapter in book (Refereed)
 • 224.
  Gardarsson, Bjarki
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Informationsflöden i e-logistik: En studie av elektroniskt informationsutbyte i den nya logistiken2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Elektroniska affärer mellan företag har skapat en ny generation av logistik, e-logistiken. I e-logistiken är kraven på informations- och kunskapstillgänglighet större än på fysiska resurser. E-logistik bygger på att ha tillgång till rätt information på rätt plats i rätt tid. Det är därför viktigt att ha en så klar bild som möjligt av informationsutbyten i logistikprocesserna. Detta arbete syftar på att belysa vilka informationsflödena är i dagens e-logistik, samt vilka aspekter är viktiga att beakta med avseende på elektroniska informationsflöden i e-logistiken?

  En tänkbar uppdelning av informationsflödena i e-logistik är före, under och efter transport. Det är huvudsakligen fraktdokumentation som fortfarande sker manuellt, annars är flödena fullt elektroniska. Det är viktigt att definiera ansvar för loggning och lagring av de elektroniska informationsflödena.

  Huvudvinsterna med elektroniskt informationsutbyte är tidsbesparingar, ökad översyn, bättre informationskvalitet, effektivare arbetsprocesser, bättre relationer och mindre kapitalbindning. Problemen är behovet för dubbla system, brist på standarder för fraktdokumentation och ostrukturerade arbetsprocesser.

  Elektroniskt informationsutbyte kommer att anses vara en självklarhet och kritisk överlevnadsfaktor i framtiden. Företagen öppnar sina informationssystem för sina partners i större grad. Tredjepartslogistik fortsätter utvecklas och eventuellt kommer logistikföretagen att ta hand om alla logistikfrågor. Detta kommer att påverka informationsflödena på olika sätt och nya informationstjänster skapas.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 225.
  Geppert, Andreas
  et al.
  University of Zurich, Switzerland.
  Berndtsson, MikaelUniversity of Skövde, Department of Computer Science.
  Rules in Database Systems: Third International Workshop, RIDS '97 Skövde, Sweden, June 26–28, 1997 Proceedings1997Conference proceedings (editor) (Refereed)
 • 226.
  Geppert, Andreas
  et al.
  University of Zurich, Switzerland.
  Berndtsson, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  The Third International Workshop on Rules in Database Systems (RIDS'97)1998In: Knowledge engineering review (Print), ISSN 0269-8889, E-ISSN 1469-8005, Vol. 13, no 2, p. 195-199Article in journal (Refereed)
 • 227.
  Geppert, Andreas
  et al.
  University of Zurich, Switzerland.
  Berndtsson, Mikael
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lieuwen, Daniel
  Bell Laboratories, Murray Hill, NJ, USA.
  Roncancio, Claudia
  University of Grenoble, France.
  Performance evaluation of object‐oriented active database systems using the BEAST benchmark1998In: Theory and Practice of Object Systems, ISSN 1074-3227, E-ISSN 1096-9942, Vol. 4, no 3, p. 135-149Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper uses the BEAST benchmark to present the first comprehensive performance study of object‐oriented active database management systems (ADBMS). BEAST stresses the performance‐critical components of active systems: event detection, event composition, rule retrieval, and rule firing. Method invocation events and transactional events are taken into account. Four systems, namely ACOOD, NAOS, Ode, and SAMOS, have been tested with the benchmark tests of BEAST. The performance measurements demonstrate achievements in the area of active database technology, but also indicate trade‐offs (e.g., between performance and functionality). Finally, the benchmark identifies optimizations and provides hints to ADBMS designers about producing systems with adequate performance and functionality—as well as some open issues.

 • 228.
  Gerner, Stefan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Lyckat projektledarskap i praktiken inom systemutvecklingsprojekt.1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Projektledarskap är en företeelse som är relativt ny bland olika verksamheter i samhället, vilket medfört att mycket lite forskning finns inom detta område. Projektarbetsformen blir vanligare och vanligare bland olika verksamheter, speciellt bland IT-företagen. Detta beror främst på att projektarbetsformen medför kortare ledtider från analys till resultat. Att agera som projektledare för ett projekt är en uppgift som inte alltid är helt lätt. Det är oftast projektledaren som får ta konsekvenserna av att projektet inte gav ett tillfredsställande resultat. Få av dagens systemutvecklingsprojekt uppfyller de kriterier som avgör om ett projekt är lyckat eller ej. Dessa kriterier är att projektet skall vara färdigt i rätt tid, hållit sig inom kostnadsramarna och gett den funktionalitet som önskades.

  I rapporten tas olika kriterier fram för hur projektledaren skall agera för att ett projektledarskap skall kunna anses som lyckat. Utefter dessa kriterier skapas en mall som visar vilka egenskaper och förhållningssätt litteraturen anser en projektledare skall inneha. Denna mall används sedan för att jämföra verkligheten med teorin.

  I min studie kommer jag att undersöka hur olika projektledare agerar gentemot projektgruppen och projektets intressenter för att åstadkomma ett lyckat projektledarskap. Studien innefattar även projektledarens agerande gentemot sig själv, dvs granskning av sitt eget arbete för att förbättra projektledarskapet. Min undersökning har skett på sex olika företag: IT-strategiska Förvaltningen i Västra Götalandslän, GTS (vilka driver sina egna systemutvecklingsprojekt), Cap Gemini, Mandator, WM-data och Enator (vilka är datatjänsteföretag).

  Utifrån min undersökning har jag kommit fram till att projektledarna agerar på olika sätt i sitt projektledarskap. De sociala delarna, dvs mänskliga relationer är projektledarna mycket framgångsrika på. De mer strukturella delarna, dvs uppföljning och återkoppling av projekten är oftast mer bristfälliga. Ofta är dock projektledarna styrda av företagets metoder vilket inte sällan medför att projektledarna inte kan genomföra vissa delar som de anser viktiga.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 229.
  Gipestam, Morgan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Kvalitet på införande av MPS-system1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Företag och organisationer har sedan industrialismens första år arbetat med att försöka effektivisera produktionen. Effektiv produktion leder till billigare produkter, som i sin tur leder till ökad försäljning. Ett bra hjälpmedel för att uppnå denna effektivisering är införande av ett MPS-system. Systemet hjälper till att planera, organisera, samordna, styra och kontrollera materialflödet i företaget.

  Införandet av detta system är dock inte alldeles trivialt. Många experter säger att implementering av MPS-system är svårare än att introducera en ny produkt eller att etablera sig på en helt ny marknad. Det finns många kritiska faktorer för att införandet skall bli lyckat. Några av de viktigaste är att det måste finnas klart uttalade mål med implementationen, engagemanget hos företagsledningen och de anställda, noggrann analys av företagets behov, tillvägagångssättet vid val av system, samarbetet med leverantören samt utbildning av personalen.

  Denna uppsats har gjorts i syfte att undersöka hur företag har behandlat dessa olika faktorer vid införandet av deras MPS-system. Hur man går tillväga vid införandet påverkar i mycket hög grad hur nöjd man skall bli med systemet. Med nöjd menas här att systemet skall leva upp till de förväntningar som fanns på det före införandet. För att undersöka hur nöjda företag är med sina system har jag gjort en enkätundersökning. Utifrån den kan konstateras att många har slarvat med de faktorer som nämndes ovan och då framför allt analysen av företagets behov. Som en följd av detta har de blivit mer eller mindre missnöjda med sina system.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 230.
  Grehag, Björn
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Versionstransparens i evolutionära relationsdatabaser2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Många databassystem utsätts ideligen för förändring. Dessa förändringar påverkar databasens schema. Detta har lett till att stöd för dessa förändringar har utvecklas. Schema versioning är det stödet för förändringar av databasscheman som ger det mest omfattande stödet. Med schema versioning menas att DBMS:et kan hantera flera versioner av databasschemat. Ett problem med schema versioning är att användaren måste veta vilken version en viss fråga ska ställas emot för att svaret ska bli korrekt. I detta arbete har det undersökts för vilka typer av förändringar mot en relationsdatabas som detta problem kan undvikas genom att uppnå versionstransparens, vilket innebär att versionshanteringen är osynlig för användaren. Undersökningen gjordes mot en modell som bara använder information ifrån de frågor som ställs mot databasen för att hitta rätt version att ställa frågan emot. Resultatet av undersökningen visar att versionstransparens kan uppnås för alla typer av förändringar utom för ändringar av datatypen för kolumner.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 231.
  Grehag, Åsa
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Stöd för kommunikation i systemutvecklingsmetoder: ett ramverk och en jämförelse1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett informationssystem syftar till att förse ett företag med information för att förbättra dess kompetens och effektivitet. Acceptansen av informationssystemet, och den effekt det får i företaget, är beroende av hur väl systemet motsvarar kundens krav. Trots denna vetskap är den främsta kritik som riktas mot informationssystem idag att de inte motsvarar intressenternas krav och således inte används i avsedd omfattning.

  Den viktigaste informationskällan, som systemutvecklarna har vid undersökning av problemdomänen och kraven på det tänkta systemet är intressenterna. För att resultatet av systemutvecklingsprojektet skall bli så bra som möjligt kräver det att intressenterna är engagerade och involverade i processen att samla in information. Risken är annars att den insamlade kunskapen är ofullständig och inkonsistent. De metoder och tekniker som systemutvecklarna använder måste dels dokumentera informationen på ett explicit sätt och dels stödja kommunikationen med intressenterna.

  I detta examensarbete undersöks de krav som ställs på metoder och tekniker för att de skall stödja kommunikationen med intressenterna. Resultatet av denna undersökning presenteras i ett ramverk som kan användas som underlag vid en undersökning av denna fråga. Ett exempel på användandet av ramverket utvecklas också.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 232.
  Grimm, Henrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Distributed database support for networked real-time multiplayer games2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  The focus of this dissertation is on large-scale and long-running networked real-time multiplayer games. In this type of games, each player controls one or many entities, which interact in a shared virtual environment. Three attributes - scalability, security, and fault tolerance - are considered essential for this type of games. The normal approaches for building this type of games, using a client/server or peer-to-peer architecture, fail in achieving all three attributes. We propose a server-network architecture that supports these attributes. In this architecture, a cluster of servers collectively manage the game state and each server manages a separate region of the virtual environment. We discuss how the architecture can be extended using proxies, and we compare it to other similar architectures. Further, we investigate how a distributed database management system can support the proposed architecture. Since efficiency is very important in this type of games, some properties of traditional database systems must be relaxed. We also show how methods for increasing scalability, such as interest management and dead reckoning, can be implemented in a database system. Finally, we suggest how the proposed architecture can be validated using a simulation of a large-scale game.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 233.
  Grimm, Henrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Environment simulation of track-based systems2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Simulation means running a model of a system with suitable input and observing the corresponding output. Real-time environment simulation is a special kind of simulation used to simulate a control system's environment in real-time. This is done to test the control system before it is used in its real environment. In this project, computer simulation of a certain kind of environments, called track-based systems, is studied and a general model for track-based systems is developed. In this model, track layouts are represented by graphs, which is a flexible and extensible representation and a method for visualizing these layouts is presented. The model also includes representation of switches, sensors, and trains. In addition, a configurable prototype simulator is designed and implemented for a model railroad system. The experience gained in this project is documented in the report and is presented as guidelines for developing simulators for track-based systems.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 234.
  Grunditz, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Aktivt beteende i datalager2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Marknaden för datalager har sedan mitten på 1990 talet expanderat kraftigt. Det finns emellertid forskare och utvecklare vid företag som menar att dessa datalager är allt för passiva. Med det menar de att alla uppgifter som är relaterade till analys av data måste göras manuellt. Det finns dock hjälp att få när det gäller detta. Lösningen heter aktiva datalager, dessa datalager har ett så kallat aktivt beteende. Det innebär att de automatiskt kan reagera och handla utifrån olika förutbestämda händelser.

  Syftet med denna undersökning är att kartlägga om det finns aktivt beteende i dagens datalager som utvecklats av svenska företag, samt vilka förväntningar och erfarenheter som finns kring aktivt beteende i datalager. För att undersöka detta har ett antal intervjuer på olika företag som utvecklar datalager genomförts.

  Undersökningen bygger på de svar som inkommit under intervjueran, där olika områden har belysts. Dessa områden är, används aktivt beteende, orsaker, förväntningar, erfarenheter, kostnader och framtid. Undersökningens resultat visar att det finns svenska företag som utvecklar datalager med aktivt beteende. Undersökningen visar också att åsikterna kring aktivt beteende skiljer sig mellan olika företag som utvecklar datalager.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 235.
  Gudjonsen, Ludvik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Combining Probabilistic and Discrete Methods for Sequence Modelling1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Sequence modelling is used for analysing newly sequenced proteins, giving indication of the 3-D structure and functionality. Current approaches to the modelling of protein families are either based on discrete or probabilistic methods. Here we present an approach for combining these two approaches in a hybrid model, where discrete patterns are used to model conserved regions and probabilistic models are used for variable regions. When hidden Markov models are used to model the variable regions, the hybrid method gives increased classification accuracy, compared to pure discrete or probabilistic models.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 236.
  Gudlaugsson, Rúnar
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Using security protocols to extend the FiLDB architecture2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  With the escalating growth of e-commerce in today’s society, many e-commerce sites have emerged that offer products on the Internet. To be able to verify orders from customers, some sites require sensitive information from their customers such as credit card details that is stored in their databases. The security of these sites has become the concern of many and it is a common opinion among the public that such sites cannot be trusted.

  The FiLDB architecture presents an interesting approach for increasing the security of Internet connected databases. This approach is, in short, based on firewall protection; one external firewall protecting an external network, which in turn is connected to an internal network, which was protected by a internal firewall. A database is kept on each network. There are however few issues that are unsolved in the FiLDB architecture. One of them and the problem that is covered in this report is how a user could securely insert, modify and fetch sensitive data into the internal database which stores the sensitive data.

  In this work a few selected cryptographic protocols are studied by evaluating them with respect to five security criteria: confidentiality, authentication, integrity, key management and nonrepudiation. The initial selection of cryptographic protocols is mainly based on applicability in e-commerce systems. Based on the evaluation, one of the protocols is chosen to be implemented with the FiLDB architecture and then the extended architecture was evaluated.

  This project shows that, by integrating a security protocol into architectures such as the FiLDB, the security of the system can be increased substantially.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
 • 237.
  Gunnarsson, Gunnar Freyr
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Outsourcing: en fallstudie av processen runt transitering av personal2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar överföring av personal från ett företag till ett annat. Vikten av att hantera personalen rätt vid en outsourcingaffär är stor. Därför är det viktigt att ledningen hela tiden håller personalen informerad om vad som kommer att hända i och med outsourcingaffären.

  Personalen spelar en central roll i företaget då den besitter kunskap om kundföretaget. Denna kunskap kan avgöra hur bra leverantören kan sköta kundens system. Därför är det viktigt att sköta överföringen av personalen rätt, för att få nöjd personal och framförallt inte förlora personal.

  I mitt arbete har jag undersökt hur personalen upplever övergången till det nya företaget. Arbetet har bedrivits i form av en fallstudie, där de överförda personerna intervjuats.

  Resultatet av undersökningen kan sammanfattas i tre ord; tid, information och arbetssituation. Tid och information är viktigt för att personerna skall vara nöjda med överföringen. Arbetssituationen är viktig så att personerna kan känna sig nöjda efter överföringen.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 238.
  Gunnarsson, Ida
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Deriving Protein Networks by Combining Gene Expression and Protein Chip Analysis2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  In order to derive reliable protein networks it has recently been suggested that the combination of information from both gene and protein level is required. In this thesis a combination of gene expression and protein chip analysis was performed when constructing protein networks. Proteins with high affinity to the same substrates and encoded by genes with high correlation is here thought to constitute reliable protein networks. The protein networks derived are unfortunately not as reliable as were hoped for. According to the tests performed, the method derived in this thesis does not perform more than slightly better than chance. However, the poor results can depend on the data used, since mismatching and shortage of data has been evident.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 239.
  Gunnarsson, Pia
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Utvärdering av strategier för prestandaoptimering i relationsdatabaser2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  När ett nytt databassystem ska tas fram och införas i en organisation ska funktioner och krav på systemet identifieras och analyseras i en designprocess. Ett krav på ett databassystem kan vara att systemet ska uppvisa en viss prestanda. Designprocessen leder så småningom fram till fysisk design av databasen och dess applikationer. Det kan finnas flera olika lösningar för fysisk design av databasen och dess applikationer som tillgodoser kraven och funktionerna som ska finnas i systemet. Dessa olika lösningsalternativ ger olika prestanda. Detta arbete ger en inblick i att fysisk design av en databas och dess applikationer påverkar prestanda och att det finns strategier för när olika lösningar kan vara lämpliga att använda för prestandaoptimering.

  Nyckelord: Fysisk design, SQL, index, trigger, lagrad procedur, denormalisering.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 240.
  Gustafsson, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bör införandet av ”application service provider”- modellen medföra förändrat fokus för företags IT-avdelningar?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport syftar till att besvara frågan om det är nödvändigt att göra omfördelningar av befintliga IT-resurser för att erhålla största möjliga nytta med application service provider-modellen (ASP-modellen). Rapporten besvarar även frågan om hur IT-avdelningens fokus hos en ASP-kund påverkats av det nya arbetssättet. De svar som presenteras i rapporten visar på att en omfördelning av IT-resurserna kan vara en bidragande orsak till att införandet av ASP anses lyckat. Vidare påvisar rapporten att efter att ASP införts försvinner vanligtvis en del av de tekniska arbetsuppgifterna och undersökningen som gjorts pekar mot att IT-avdelningen får ansvar för att ta fram krav för vidare samarbete med ASPn. Ansvaret yttrar sig genom att någon på företaget får ansvaret för att kontrollera om leverantören håller de servicenivåer som kontraktet fastställer. Slutligen pekar denna undersökning på att införandet av ASP-modellen inte medför att IT-avdelningen får ökat ansvar för att upprätta visioner och strategier för användandet av ASP-tjänster.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
 • 241.
  Gustafsson, Jonas
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Datakommunikation vid vetenskapliga konferenser2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Under konferenser distribueras det ut mycket material mellan konferensarrangörerna och deltagarna. Idag sker det mesta av denna distribuering i pappersform. Genom att utnyttja den tekniken som finns inom datakommunikation kan datanätverk användas för att underlätta denna informationsspridning. I denna rapport har två olika nätverkstopologier undersökts för att se hur dessa kan användas för att tillgodose de önskemål som finns på kommunikation vid en konferens. De topologier som undersökts är trådbundna LAN samt spontana nätverk. Lösningen blev en hybrid av de olika tjänster som dessa båda topologier kan erbjuda.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 242.
  Gustafsson, Petra
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Transaktioner via Internet: vilka faktorer ligger till grund för osäkerheten hos användaren2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete har 31 enkäter delats ut till privatpersoner. Syftet med detta arbete är att belysa några faktorer vilka kan tänkas påverka en person att känna osäkerhet vid hantering av transaktioner via Internet som vid e-handel och bankärenden. De faktorer som tagits upp är kön, ålder, utbildning och yrkesområde.

  De slutsatser som framkommit är endast baserade på respondenternas egna erfarenheter och åsikter och de respondenter som besvarat enkäterna anses inte som representanter för exempelvis alla personer inom ett yrkesområde. Enligt de slutsatser som framkommit känner personer en osäkerhet i att handla varor och tjänster via Internet när ingen fysisk person finns närvarande.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 243.
  Gustafsson, Sandra
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Miljöledningssystem enligt ISO 14001 i mindre företag2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler företag väljer att föra ett aktivt miljöarbete och marknadsföra sig som miljöanpassade. Många företag väljer att följa olika miljöstandarder som är ett verktyg för att miljöarbetet utförs på strukturerat och effektivt sätt. Enligt miljöstandarden ISO 14001 kan företag införa och certifiera ett miljöledningssystem, som är en arbetsmodell som företaget skall följa i sitt miljöarbete. Rapporten syftar till att genom intervjuer kartlägga de förändringar införandet av ett miljöledningssystem innebär för mindre företag. Rapporten kartlägger både fördelar och nackdelar systemet medfört. Rapporten tar även upp följande frågor: Vilka förväntningar hade företagen innan implementationen av miljöledningssystemet och har dessa förväntningar uppfyllts? Har den kostnad miljöledningssystemet skapat uppvägts av de ekonomiska fördelar miljöledningssystemet skapat. Hur har företagens miljöpåverkan förändrats efter införandet av miljöledningssystemet? Undersökningen visar att miljöledningssystemet medfört ett förändringar för företagen till exempel bättre miljötänkande och rutiner för miljöarbete, kostnadsbesparingar, konkurrensfördelar och positivt inställda medarbetare.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 244.
  Gustafsson, Sara
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Evaluation of analysis methods for identification of differentially expressed genes in oligonucleotide microarray data2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Microarrays are part of a new class of biotechnologies which allow the monitoring of expression levels four thousands of genes simultaneously. The problem is now to make sense of the resulting massive data set. In this thesis the results from five different methods for differential analysis of oligonucleotide microarray data are evaluated. The methods are simple classic t-test and Mann-Whitney U test, the software GeneSpring and Significance Analysis of Microarrays (SAM) and the use of Affymetrix software in combination with a scoring system. The methods are used to analyse two different microarray data sets with different number of replicates. These data sets are further divided in different ways to examine different questions that still are unsolved problems in the microarray technology. The aim of the evaluation is to examine the reliability of the results obtained from differential analysis of microarray data.

 • 245.
  Gustavii, Christer
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  MODELLING WITH COMPETENCE REQUIREMENTS IN ENTERPRISING AND ORGANISATIONS1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  The purpose for this report is to give some suggestions for how to carry out competence analysis in enterprising and organisations by using principles and technics from requirements engineering. The basic idea of this report is that competence development has very much in common with information systems development and I have been trying to give some good examples of such similarities. The Enterprise Modelling methodology, developed in the ESPRIT project 6612 From Fuzzy to Formal (F3) constitutes the base on which my discussion stands. The model is based on a method for business modelling developed by the Swedish Institute for Systems Development (SISU), see further (Persson, 1997). The focus of the report is on modelling with the components of IT-competence and the elicitation of education goals. I’m giving the experiences from the practical project I did within the frames of the examination paper big importance. The project was pursued by order of the "Chalmers tekniska högskola". It’s purpose was to stipulate the IT-competence requirements for the employees at the department for administration at the university.

  The conclusions from the project is that "Enterprise Modelling" can be used to carry on competence analysis. The way of using "Enterprise Modelling" and the necessary changes needed is discussed in the report. Furthermore is the concept of competence discussed both in a general perspective and a IT-perspective.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 246.
  Gustavsson, Anneli
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Urvalskriterier för användare i systemutvecklingsprojekt?2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Projekt som arbetsform har använts under lång tid och har under senare år fått en stor spridning inom olika områden. Vid framtagningen av ett informationssystem är det vanligt att arbetet bedrivs i projektform. Idag har de tänkta användarna av systemet fått ett större inflytande i systemutvecklingsarbetet och det är vanligt förekommande med användarmedverkan. Den studerade litteraturen i samband med detta arbete menar att det finns ett behov av att skapa framgångsrika projekt. Detta kan åstadkommas genom korrekta bedömningsgrunder vid urvalet av medarbetarna i projektet. Syftet med detta arbete var att fastställa om det används några urvalskriterier vid urvalet av användare vid systemutvecklingsprojekt samt vem eller vilka som ansvarar för urvalet. Dessutom förväntades rapporten kartlägga utseendet för eventuella urvalskriterier. Vidare var syftet att ta reda på om det finns några metoder, hjälpmedel eller tester vid urvalsprocessen. Besöksintervjuer har legat till grund för att uppnå detta arbetes resultat. Resultatet av besöksintervjuerna visar att det inte används några dokumenterade eller allmänt vedertagna urvalskriterier vid urvalet av användare i ett systemutvecklingsprojekt. Resultatet visar en tydlig tendens till att metoder, hjälpmedel eller tester inte används vid urvalsprocessen.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 247.
  Gustavsson, Ewa-Jolanta
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Bilförarens informationsinhämtning efter en krävande situation2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Tyngpunkten i denna rapport ligger på att undersöka bilförarens förmåga att inhämta symbolisk information från vägskyltar efter krävande situation. Då korsningar är ett exempel på krävande situationer med hög mental belastning är den konkreta frågan som ställs: Tenderar bilförare att i större utsträckning missa visuell information i form av trafikskyltar som presenteras i direkt närområde efter en korsning i förhållande till om dem skulle presenteras längre bort från korsningen. Resultaten visar att om visuell information i form av vägskyltar placeras i direkt närområde efter en korsning tenderar bilföraren att i större utsträckning missa denna information än om skyltarna är placerade längre bort från korsningen.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 248.
  Gustavsson, Henrik
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Representation and extraction of CASE information using a repository1997Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [en]

  Many contemporary development environments rely on CASE tools to store and manipulate development information. To be able to integrate different tools a central place of storage called a repository is used. The content of the repository is defined by a metamodel. CDIF is a standard proposal which supports transfer between many different types of CASE tools. CDIF contains an extensive and extensible metamodel which could be used as a transfer format or as a repository metamodel. In this dissertation a set of requirements for a repository metamodel are then developed and a repository metamodel based on CDIF is defined. The representation of a contemporary CASE tool is mapped into this repository metamodel. The full semantics of the CASE information stored in the repository is then extracted using an external validation system which transfers the CASE data into natural language. An evaluation of the results against the developed requirements conclude that a repository metamodel which is very close to the CDIF metamodel will not fully meet all of these requirements without changes to the metamodel structure.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 249.
  Gustavsson, Kristina
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Aspekter som påverkar framställning och förvaltning av minimal dokumentation.1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten innehåller en presentation av aspekter som är viktiga för att minimal dokumentation kontinuerligt ska framställas under system- utvecklingsfasen, aspekter som är primära för att minimal dokumentation ska bibehållas korrekt under systemförvaltningsfasen, samt hur förvaltning av minimal dokumentation kan förenklas. Dessutom innehåller rapporten ett förslag till vad minimal dokumentation är.

  Det som framkommer i rapporten är att det är viktigt att en verksamhet har policies som ställer krav på kontinuerlig framställning av minimal dokumentation under systemutvecklingsfasen, samt på att minimal dokumentation ska bibehållas korrekt under systemförvaltningsfasen. Dessutom ska planer framställas som beskriver samtliga dokumentations- aktiviteter, och en metod ska användas som stödjer dokumentation under systemutvecklingsfasen och systemförvaltningsfasen. Att förvaltning av dokumentation kan förenklas vid användning av ett datoriserat dokumenthanteringssystem, framkommer också. Rapporten avslutas med en allmän diskussion om arbetet, och ett förslag till hur en verksamhet kan gå tillväga för att minimal dokumentation ska utvecklas och förvaltas.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 250.
  Gustavsson, Linda
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Samarbete, sammanhållning och konflikter i systemutvecklingsgrupper.1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  I will in this paper give an introduction to the subject fields systemdevelopment, groupdynamic, conflicts and kommunication. The paper will fokus on what systemdevelopmentgroups can do before and during a project to support the teamwork and what systemdevelopmentgroups kan do to overbuild destruktive conflicts.

  Download full text (ps)
  FULLTEXT01
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
2345678 201 - 250 of 680
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf