his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234 151 - 196 av 196
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Pietilä, Sirpa
  Högskolan i Jönköping, HHJ, Institutet för gerontologi.
  Tvillingskap genom livet: individualitet och relation i äldre tvillingars livsberättelser2012Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med avhandlingen var att utforska, beskriva och förstå upplevelser av tvillingskap utifrån äldre tvillingars livsberättelser. De 35 tvillingarna som ingår i denna avhandling var ett urval av deltagarna i två longitudinella studier av äldre tvillingar, SATSA (Swedish Adoption Twin Study of Aging) och Gender. Studiedesignen är kvalitativ och vid intervjuerna användes narrativ metod och berättelsematerialet analyserades med narrativ analys (studie I och II) och med kvalitativ, latent innehållsanalys (studie III och IV).

  Enligt tvillingarna i denna avhandling beskrevs tvillingskapet utifrån relationen med tvillingpartnern (I, III, IV) och ur ett identitetsperspektiv (II). Tvillingrelationer är unika men representerar också variationer. Tre slags relationsmönster identifierades, benämnda den närande, tärande och den ytliga relationen som baseras på kvalitativa aspekter (I). De olika typerna av relationer blev särskilt tydliga under viktiga skeden i livet, såsom vid ingående av äktenskap (III) och vid förlusten av tvillingpartnern (IV), vilket innebar att tvillingarna fick anpassa sig till ett mer individualiserat liv. I den närande och den ytliga tvillingrelationen upplevdes inte dessa livsförändringar som särskilt dramatiska, medan de för tvillingarna i den tärande relationen upplevdes som mer dramatiska. Från ett anknytningsteoriskt perspektiv förblev de äldre tvillingarna ankytningspersoner med oförändrade anknytningsmönster genom livet (I). Sammanbundet med den nära tvillingrelationen är hur tvillingar definerar sig själva, då tvillingskapet innebär att hantera både sin individuella identitet och tvillingidentiteten. Självbeskrivningarna med betoning av olikheter, ses mot bakgrund av hur tvillingarna upplevde att omgivningen uppfattade dem som en social enhet och tolkades som en vilja att betona sin individualitet i förhållande till tvillingpartnern och som ett budskap till omgivningen att vilja bli sedd som en egen individ (II).

  Sammanfattningsvis beskrevs tvillingskap av de flesta som en nära, berikande relation genom livet och för vissa mindre berikande beroende på vilken slags relation de hade till sin tvillingpartner. Parallellt pågick ett identitetsarbete att ta plats som en egen individ i tvillingrelationen och att hävda sin individualitet gentemot den övriga omgivningen i budskapet: ”Vi är inte så lika som ni tror”!

 • 152.
  Pietilä, Sirpa
  et al.
  Research School of Health and Welfare, School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden / Institute of Gerontology, School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden.
  Björklund, Anita
  Department of Rehabilitation, School of Health Sciences, Jönköping University, Sweden.
  Bülow, Pia
  Department of Behavioral Science and Social Work, Jönköping University, Sweden.
  Older twins' experiences of the relationship with their co-twin over the life course2012Ingår i: Journal of Aging Studies, ISSN 0890-4065, E-ISSN 1879-193X, Vol. 26, nr 2, s. 119-128Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Based on 35 life stories of aging twins, this study focuses on personal experiences and recollections of their relationships with the co-twin over the life course. The participants are part of two longitudinal Swedish twin studies on aging, SATSA and Gender. In the narrative analysis, three relationship patterns, labeled ‘nurturing’, ‘draining’, and ‘superficial’, emerged, pointing to qualitative aspects in the co-twin relationship. The dominating aspect was emotional closeness, which differed in the three relationship patterns. In the nurturing twin relationship pattern, emotional closeness was experienced as intimacy and yet independence, while in the draining relationship pattern it was experienced as dependence. The superficial twin relationship was experienced as distant and lacking in emotional involvement. Most of the relationship patterns seemed to remain the same throughout life. However, seen from a life course perspective, this study pointed to complexity and diversity in lifelong twin relationships.

 • 153.
  Popovic, Janna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Syrag, Fathiya
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kognitiv coaching: ett sätt att utvecklas framåt2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kognitiv coaching hjälper individer att utveckla positiva tankar, känslor och beteenden. Kognitiv coaching kan användas av egenföretagare, entreprenörer, företagsledare och privatpersoner. Syftet med denna undersökning är att se hur kognitiv coaching kan framgångsrikt används som metod för att minska stressen samt balansera motivationen och prestationen hos individer. Detta skulle kunna ske genom kognitiva coachingens inflytande på gamla och negativa tankar, känslor och beteendescheman.Vårt arbete har en kvalitativ karaktär och hermeneutiken har använts som metod eftersom tolkning har gjorts utifrån redan befintlig fakta. Avsikten med vår empiriska undersökning har varit att se hur kognitiv coaching uppfattas och tillämpas av individen. Vårt urval består av fem respondenter som genomgått kognitiv coaching för att förbättra motivationen och prestationsförmågan och minska stressen. Resultat härledd ur vår undersökning ger stöd till att den kognitiva coachingen kan ändra och influera på gamla, negativa tanke, känslo- och beteendescheman hos individer samt att kognitiv coaching bidrar till att minska stressen och balansera motivationen samt prestationen.

 • 154.
  Porath, Sophie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Nyströmer, Eliin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  INTERAKTION I EN OFFENTLIG ORGANISATION: Hur bedömer medarbetarna kommunikationen med sina chefer och vad blir förtroendet för chefen till följd av detta?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Ett stort förtroende för sin närmaste chef är inte alltid en självklarhet. Många olika faktorer påverkar vilket förtroende medarbetare inom en organisation känner för chefen, och denna studie har fokuserat på olika faktorer relaterade till kommunikation; uppföljning, uppskattning, feedback, tydlighet, meningsfullhet samt hantering av konflikter/relationer. Det kan också skilja sig åt mellan hur män och kvinnor värderar dessa faktorer, och att studera detta ingår också i syftet för denna undersökning. Tidigare forskning på området har visat på tydliga skillnader mellan hur kvinnor och män upplever och värderar kommunikation. Även denna studies resultat visar på att det finns kommunikativa skillnader mellan kvinnor och män, samt att de värderar faktorerna på olika sätt. Kvinnor känner sig nöjdare med den kommunikation de har, men korrelationen mellan förtroende och samtliga studerade kommunikationsfaktorervar starkare för män. Med hjälp av det socialpsykologiska perspektivet symbolisk interaktionism har undersökningens resultat analyserats och diskuterats. Generellt visar vår studie ett starkt samband mellan de studerade kommunikationsfaktorerna och förtroendet för närmaste chefen. Studien har en kvantitativ ansats och har utförts genom en enkätundersökning i en kommunorganisation där alla medarbetare getts möjligheten att värdera kommunikationen med den närmaste chefen samt deras tillit till denna.

 • 155.
  Rasan, Imad
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Irakiska invandrares identitetsskapande i det svenska samhället2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Migranternas självidentitet förändras och omkonstrueras när de flyttar till ett nytt land. I denna kvalitativa studie ligger fokus på identitetskapande och förändringar hos irakiska invandrare i Sverige. Uppsatsen belyser de följande frågeställningarna utifrån socialpsykologiska teorier om självidentitet och förändringar: Vilken roll spelar sökande av arbete för migranternas identitetsskapande? Vilken roll spelar inlärning av ett nytt språk för identitetsförändringar och vilken inverkan har sociala nätverk med egna landsmän på irakiernas identitetsskapande och integrationsupplevelse? Uppsatsen bygger på semistrukturella intervjuer med 6 irakiska flyktingar bosatta i Sverige sedan 5-8 år tillbaka. Slutsatser dras om att irakierna har skapat en ny identitet som är bikulturell, dvs. de känner sig fortfarande som irakier, och samtidigt inkorporerar en del av den svenska kulturen och sociala normer i självet.

 • 156.
  Ringkvist, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vighagen, Pernilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  "Walk the talk": Kvalitativ intervjustudie i hur en organisationskultur kan förändras2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förändringar är vanligt förekommande i dagens organisationer. En strategi som kan nyttjas för att öka lönsamheten och nå målen är förändring av organisationskulturen. Dessa är svåra att genomföra eftersom omedvetna antaganden måste synliggöras och ifrågasättas samt förändringen i sig är tidskrävande. I socialt samspel formas och omformas kulturen av individerna och enligt symbolisk interaktionism sker då överföring och tolkning av symboler. Genom att utföra en kvalitativ intervjustudie på en specifik stödenhet inom en organisation kan de faktorer som behöver tas i beaktande i en kulturförändring belysas däribland symbolbegreppet. Syftet med studien är att utifrån ett ledarperspektiv få djupare förståelse för förändring av organisationskultur och hur ledarna anser sig vara viktiga i förändringsprocessen. I studien tas hänsyn till organisationens internmaterial kring förändringsarbetet och för att besvara forskningsfrågorna genomfördes åtta samtalsintervjuer med ledare inom stödenheten. Behov av samsyn, mätning, stöd från organisationen samt högsta ledningen och ledaren som symboler är enligt ledarna de bidragande faktorerna i kulturförändringsprocessen. Ledaren anses i synnerhet vara viktig då denne fyller en central funktion i överförandet av organisationskulturen. Ifall ledaren anses vara en symbol kan denne påverka kulturförändringen genom att synliggöra den önskade kulturen i sitt agerande.

 • 157.
  Rodin, Lika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Biopolitics, Border Management and the Frame of Humanization of 'Total Institutions': Experiences and Representations of Swedish Immigrant Detention2016Ingår i: Zhurnal Issledovanii Sotsial'noi Politiki / The Journal of Social Policy Studies, ISSN 1727-0634, Vol. 14, nr 2, s. 275-290Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study addresses the issue of international migration and border management. Specifically, it focuses on the phenomenon of immigrant detention within a framework of humanizing closed institutions. With the help of structural semiotics, I examine the widely debated documentary 'Detained' (2015), which explores sociality unfolding in a detention centre in southern Sweden. I scrutinize four categories of film characters and their interrelationships. Giorgio Agamben's conception of biopolitics is used to interpret the study results. This theory highlights the fundamental vulnerability of detained non-citizens and explains this as a result of disruption in the linkages between 'natural life' and politics, which grounds the system of modern sovereignty. I argue the film should be recognized as a critique of biopolitical border regulation. It demonstrates that attempts to improve the detention system and its practices along the lines of a more civic model are both fundamentally undermined by the contradictory nature of the confinement ideology and insufficient as long as the very legitimacy of detention as a part of border control remains uncontested. On the one hand, custodial humanism is always fragmented by the organizational priorities of effectiveness and security. On the other hand, the sociality of staff-detainees is deeply framed by the overall regime of border management. As representatives of social activists, the film's producers are sensitive to the limited effects of the humanization project and attempt to mobilize public opinion to contest practices of policing irregular migration. The study concludes with an emphasis on the need for further research on civil society's response to the recent immigrant crises and its related policies.

 • 158.
  Rodin, Lika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  From othering to belonging: Integration politics, social intervention and the limits of cultural ideology2017Ingår i: Zhurnal Issledovanii Sotsial'noi Politiki / The Journal of Social Policy Studies, ISSN 1727-0634, Vol. 15, nr 4, s. 603-616Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With the shift of political discourse in the European Union away from the idea of multiculturalism, the notion of 'civic integration', frequently accompanied by the language of cultural differences, has become prominent in policies and social interventions. This study explores the experiences of an integration project entitled 'Cultural Friend Tibro', initiated in Western Sweden by local authorities. The main idea of the project is to bring together representatives of different cultural groups - immigrants and local residents - and facilitate the development of friendship-like relationships. Mutual learning, exchange and joy are especially emphasised as a means to overcoming prejudices and social divisions. No specific requirements in terms of ethnicity are demanded of the participants: local residents involved in the project are not expected to be of Swedish origin. Instead, the requirement is that they possess sufficient knowledge of Swedish culture and society. Both categories of participants are considered 'cultural friends'. The procedure of 'matching' newly arrived and 'established Swedes' is hoped to initiate interpersonal interactions. Matching couples individuals or families is done with reference to gender, family situation and possible common interests or hobbies. It is left to the participants themselves to decide whether they would like to develop further relationships. In spite of the seemingly open and friendly format initially promoted by the project organisers, practices of estrangement ('othering') have surfaced in participant reflections on how the project was implemented. In this study, I identify and critically examine manifestations of othering as an effect of employing the notion of culture in the project's rhetoric, as well as possible ways by which participants may spontaneously destabilise the constructed cultural boundaries. This case study is built on the analysis of multiple sources, including ten semi-structured interviews with project participants, inquiries with the project leader, analysis of project documents and advertisements and social media materials.

 • 159.
  Rodin, Lika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  "Governmentality" in the Clinical Context: The Paradoxes of Humanization of Healthcare in Sweden2015Ingår i: Zhurnal Issledovanii Sotsial'noi Politiki / The Journal of Social Policy Studies, ISSN 1727-0634, Vol. 13, nr 4, s. 643-656Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The humanization of healthcare provision is a vibrant topic in academic and public discussions. Sweden has pioneered innovative educational policies seeking to forge commitment among a new generation of doctors to a "patient-centred" approach. In accordance with Michel Foucault's theoretical elaborations, this study takes the discourse of humanization to be a feature of politico-economic regulation or governing, and measures the adherence of doctors to this humanization project. Conducted in western and southern Sweden among practitioners in public primary and specialized care, the survey confirmed the importance of patient-centeredness at the level of doctors' rhetoric, self-reflection and in self-reported clinical practice. Additionally, another discourse shaping the collective professional "mentality" - the discourse of economic efficiency - emerged from the collected data, potentially destabilizing the effects of humanization.

 • 160.
  Rodin, Lika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Horizons of sustainability and individual ethics: The case of the International Space Station2019Ingår i: Zhurnal Issledovanii Sotsial'noi Politiki / The Journal of Social Policy Studies, ISSN 1727-0634, Vol. 17, nr 2, s. 293-306Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Sustainability is a hot topic in contemporary politics both nationally and internationally. While the current framing of sustainability promoted at the international level favours social policies, doubts about their possible success are growing. If social aspirations are not realised, technological solutions to ecological problems might appear to be the only options. This study contributes to the field of sociology of the future. It explores and problematizes the technologically-oriented approach to sustainability. I consider a radical case of sustainable living – a spacecraft – looking at the emerging challenges to individual human ethics and the general order of sociality. More specifically, the largest contemporary manned space project, the International Space Station (ISS), is taken into analytical focus. With the help of the Foucauldian notion of governmentality, I examine routines and discourses related to the utilization of the life support system at the ISS in regard to human conduct, both terrestrial and extra-terrestrial. Mass-media materials comprise a large part of the dataset for this research. As demonstrated, techno-functionalism characterizes sustainability as governmental rationality. It imposes a subordination of individual human actors to the general order driven by systemic objectives frequently framed in pragmatic and technical terms. Specific practices, including ethically controversial ones, might be requested from individual humans in the name of the system’s stability and efficiency. Those practices are naturalized and normalized within a truth regime constituted by scientific discourse, the authority of experts, media events and the related public discussions.

 • 161.
  Rodin, Lika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Robo-Revolution: A Marxist Approach to Social Uprising in the High-Tech Age2019Ingår i: Sociologiceskoe Obozrenie, ISSN 1728-192X, Vol. 18, nr 3, s. 224-244Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  With the increasing role of technological agents in contemporary society, questions surrounding the future of socio-economic organization are intensely debated. A variety of predictions have been made, ranging from conservative views that emphasize the gradual integration of techno-actors into human social collectives to radical outlooks that assume the inevitability of a dramatic historic break This study employs the method of simulation, exploring the ongoing path towards automation with the help of classical Marxism. It seeks to understand whether robots and artificial intelligence (AI) might become new value producers and a revolutionary social class. As demonstrated, the continuity of capitalist relationships may facilitate the formation of new social groups and recast class-based political agendas.

 • 162.
  Rodin, Lika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Studies on Governmentality: Six Epistemological Pitfalls2017Ingår i: Sotsiologicheskoe Obozrenie, ISSN 1728-192X, Vol. 16, nr 2, s. 9-28Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The notion of governmentality, developed in the works of Michel Foucault, is actively employed across academic disciplines. Reviewing the secondary literature, this paper specifies and systematizes some particularities of Foucault's theoretical account which are reflected in contemporary studies on governmentality. Six latent epistemological obstacles in research on governmentality are described-the essentialization of power; the impossibility of agency and counteraction; latent idealism; the inconsistent presentation of governmentality; the shortage of explanatory perspective on the micro-macro linkage; and a vanishing critical standpoint-to stimulate an academic discussion on possible methodological insights capable of overcoming some of those difficulties. Those limitations are seen to be immanent in Foucault's overall theoretical account rather than the effects of deviation from it. Examples of studies associated with the fields of international relations and sociology support the central arguments of the paper. As demonstrated, the regrounding of a Foucault-inspired analysis of power in the updated version of historical materialism might have the potential to ensure rigor in governmentality research and redefine its critical intent. Further, a consensus is needed on the fundamental notions of governmentality studies to stabilize the research agenda. Recognizing the importance of Foucault's overall contribution to the understanding of contemporary phenomena and practices, scholars need to acknowledge its conceptual and social limitations.

 • 163.
  Rodin, Lika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Rodin, Andre
  Department of Social Work, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Brunke, Susanne
  Komvux Adult Education, Gothenburg, Sweden.
  Language training and well-being for qualified migrants in Sweden2017Ingår i: International Journal of Migration, Health and Social Care, ISSN 1747-9894, E-ISSN 2042-8650, Vol. 13, nr 2, s. 220-233Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to examine the role of "Korta Vagen" (The short cut), a targeted language program for qualified migrants in Sweden, in self-maintaining, well-being and perspectives for socio-economic integration for foreigners with academic diploma. Design/methodology/approach - In-class observations, individual semi-structured interviews, focus-group interviews and written essays were used for data collection. A thematic analysis was applied as a method of data analysis. Amartya Sen's capability approach constituted a theoretical framework of the research discussion. Findings - Korta Vagen provides various resources for the participants, some of which (language training and internship) can become real advantages for employment. Others (IT, interview training and CV writing) are less translatable into concrete outcomes. The study suggests that satisfaction with the program is modulated by commitment to one's professional identity, initial language proficiency, scope of cultural knowledge, the participants' goals and the flexibility of the training offered. The acculturation frame of the program does not necessarily correspond with the objective need of many participants for quick entry into the labor market. Originality/value - Insights into the social-psychological aspects of targeted language training as a measure for socio-economic integration can serve to enhance educational and institutional policies and professional practice.

 • 164.
  Roos, John Magnus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering. Division of Physical Resource Theory, Chalmers University of Technology, Gothenburg / Centre for Consumer Research, School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, Sweden / Department of Business Administration and Textile Management, University of Borås, Sweden.
  Personality and E-shopping: Insights from a Nationally Representative Study2019Ingår i: Digital Transformation and Global Society: 4th International Conference, DTGS 2019, St. Petersburg, Russia, June 19–21, 2019, Revised Selected Papers / [ed] Daniel A. Alexandrov, Alexander V. Boukhanovsky, Andrei V. Chugunov, Yury Kabanov, Olessia Koltsova, Ilya Musabirov, Cham: Springer, 2019, s. 257-267Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  According to previous research, a high degree of Openness and Neuroticism, and a low degree of Agreeableness are personality determinants of e-shopping. This study aims to explore the relationship between the Five-factor model of personality (i.e. Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism) and e-shopping in a Swedish context. In a nationally representative sample, a questionnaire was distributed to 3400 citizens. The response rate was 53 percentage (N = 1812). The questionnaire included measures of the Five-factor model of personality (BFI-ten) and e-shopping. Multiple regression analyses were conducted to test if the Five-factor model of personality predicted e-shopping. The dependent variable was self-reported frequencies of e-shopping during the last 12 months. The first analysis showed that Openness is predicting e-shopping. However, this effect disappeared, when age, educational attainment and income were controlled for. Our conclusion is that the Five-factor model of personality is a poor predictor of e-shopping and that e-shopping frequencies are unrelated to the personality of internet users. Methodological limitations are discussed, for instance the use of a single-item for measuring e-shopping and a short-scale for measuring personality. There are difficulties comparing our findings with previous findings, since the concepts personality and e-shopping have not been defined uniformly. The analyses revealed significant variation in definitions, measurements and methodologies. Caution should also be taken in generalizing the present results to other countries and other time periods. © 2019, Springer Nature Switzerland AG.

 • 165.
  Roos, Magnus
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Mapping the Relationship between Personality and Electronic Commerce in a Representative Swedish sample2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose: According to previous research, a high degree of Openness and Neuroticism, and a low degree of Agreeableness are personality determinants of online shopping. This study aims to explore the relationship between the five factor model of personality and online shopping in a Swedish context.

  Methods: 5238 individuals in a representative sample of the Swedish population responded to a survey including measures of the five personality factors (HP5i, 15 items) and online shopping. (3686 individuals were included in the analysis).

  Results: A logistic regression analysis was conducted to test if personality factors (ranging from 1 = completely disagree to 4 = completely agree) predicted online shopping. The dependent variable was buying online at least one time per month. Gender, age and monthly income were control variables. Our findings indicated that online shopping was significantly (p < .05) associated with a high degree of Openness (e.g. open to feelings/emotions) and high degree of Extraversion (e.g. positive emotional experiences).

  Discussion and Conclusion: People high on Openness might like to shop online because online shopping offers them an adventure, variety and new ideas. People high on extraversion might be motivated to purchase online for their need of excitability. The findings propose that online shopping primarily is triggered by emotions and affect rather than reasoning and cognition.

 • 166.
  Rosanna, Lindström
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med två kulturer: En studie om hur unga kvinnor i det svenska samhället upplever att de påverkas av att leva med två kulturer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en bredare och djupare förståelse för hur kulturella möten mellan familjens ursprungskultur och den svenska kulturen påverkar unga kvinnor i Sverige. Således är syftet att genom en fenomenologisk studie fånga den sanna essensen som inte varierar mellan olika individer. För att uppnå studiens syfte har det valts en kvalitativ och fenomenologisk forskningsansats. Urvalet består av unga kvinnor mellan 18–27 år som är döttrar till föräldrar med annan etnisk härkomst. Kvinnorna har bott i Sverige största delen av sitt liv eller är födda här. Genom studiens resultat har det konstaterats att majoriteten av respondenterna upplever att de tillhör både den svenska kulturen och föräldrarnas ursprungskultur(er). Det har även framkommit genom studiens resultat och analysarbete att den multikulturella tillhörigheten kan orsaka generationskonflikter samt värde-och normkrock. 

 • 167.
  Rosendahl, Dan
  et al.
  Trinity College of the Bible and Trinity Theological Seminary, Evansville, USA.
  Rosendahl, Sirpa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Role stress: Experiences of Swedish Non-Lutheran Clergy2019Ingår i: Proceedings Book: ICSS XX, 20th International Conference on Social Sciences, 6-7 September 2019, Zurich, EUSER - European Center for Science Education and Research , 2019, s. 218-218Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 168.
  Rosendahl, Dan
  et al.
  Trinity Bible College and Trinity Theological Seminary, Evansville, IN, USA.
  Rosendahl, Sirpa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön hälsa, hållbarhet och digitalisering.
  Role-stress: Experiences of Non-Lutheran Clergy2020Ingår i: European Journal of Social Sciences, ISSN 2601-8632, Vol. 3, nr 1, s. 108-118Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background: About fifty percent of Swedish Non-Lutheran Clergy leave the vocation before retirement resulting in huge personal, financial, psychological, emotional, spiritual and social costs. The factors behind this substantial flood out has scarcely been researched. From the multifaceted problematic aspects of pastoral work, the aim of this study was to explore the clergy’s experiences of work stressors with the focus on Role-stress. Method: A qualitative approach with 19 open ended interviews was used and the interview material underwent qualitative content analysis. Results: Multiple external role-senders together with the individual pastor’s experienced, internal expectations and demands, generated different types of Clergy role-categories that surfaced during the analysis. These roles were accompanied by several role-stressors as apparent with the roles Servants of men and Servants of God and the presence of Vision Conflict. Further the pastor as the Church’s ultimately responsible person is plagued by Role-ambiguity and Role-confusion, and as the Proven trustworthy administrator struggling with Role-conflict. Family-work and Work-family conflicts, especially for female pastors, contributed to Work overload, this consequence also effecting the male colleagues during the generic attempts to meet as many of the Church members’ expectations as possible. The accumulated Work overload, together with a lowered level of Work Satisfaction, boosted the Turnover intentions. Conclusions: Mutual succinct information between employer and employee, active continuous communication and refined and updated organizational structure need to be coordinated in order to lower the level of experienced role stress and thus reduce the present substantial number of Clergy leaving the vocation prematurely.

 • 169.
  Rudhem Haglund, Anton
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Jonsson, Christian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hur skapar man psykosocialt gynnsamma lärmiljöer i skolan?: Om skolkuratorns främjande arbete2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med den nya skollagen i Sverige 2010 förändrades skolkuratorns uppdrag. Ett syfte med förändringen var att knyta skolkuratorn närmare skolans övergripande uppdrag samt att styra arbetet till att företrädesvis handla om främjande och förebyggande insatser. Den här studien handlar om att undersöka hur skolkuratorer uppfattar att de kan bidra till lärmiljöer som främjar elevernas lärande och identitetsutveckling. Studiens teoretiska utgångspunkter lyfter fram psykosociala faktorer i skolans lärmiljö samt barn och ungas psykosociala utveckling. Tio semistrukturerade intervjuer på 40-60 minuter har gjorts med olika kuratorer som jobbar med elever årskurs 7-9 i Västra Götaland. Studiens resultat visar att en viktig del i arbetet med att skapa psykosocialt främjande lärmiljöer handlar om att nå ut till vuxna på skolan med kunskap, synsätt och sätt att bemöta eleverna. Resultatet visar också att skolkuratorn själv behöver ha god kontakt med eleverna samt att skolan som helhet behöver arbeta med psykosocialt perspektiv i åtanke. 

 • 170.
  Saldner, Madeleine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Rummet utanför staden: om individens upplevelse av Självet och interaktionen i en ickeverbal miljö på en retreatgård ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att beskriva och förstå hur interaktion uppkommer och formas, hur individerna upplever interaktionen samt sitt Jag i en ickeverbal miljö. För att uppnå uppsatsens syfte är den övergripande frågeställningen: hur kan vi ur ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv förstå hur interaktionen uppkommer och formas i en ickeverbal retreatmiljö samt hur deltagarna upplever sitt Själv och interaktionen, interaktionens uppkomst och formande i en ickeverbalmiljö på en retreatgård? För att empiriskt besvara dessa frågor gjordes kvalitativa semistrukturerade intervjuer och därtill har två mindre deskriptiva och i viss mån tolkande observationer genomförts. Den empiri som framkom har analyserats med hjälp av Mead (1979), Goffman (1959) och Berg (1992). Studienvisar på att individen i den ickeverbala situationen upplever sig gå in i sitt Själv och erfara en reflektionsprocess som bidrar till utveckling och nyorientering. I den ickeverbala interaktionen pågår ett flöde av gester och en symboliseringsprocess varigenom en del interaktion upplevs som signifikant och andra delar som mycket ovissa då feedback inte förekommer som i den verbala interaktionen. I retreaten upplevs en stark och speciell gemenskap bland deltagarna.

 • 171.
  Sargun Dawod, Tanya
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Pettersson Dahl, Katja
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Migration och identitet: En kvalitativ intervjustudie med arabisktalande kvinnliga immigranter i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Migration är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Många människor tvingas fly, men många flyttar även av andra skäl, för att exempelvis studera, arbeta eller bilda familj. Syftet med arbetet är att få en ökad förståelse kring arabisktalande kvinnliga immigranters upplevelser av anpassningsprocessen och huruvida det sker en förändring gällande deras könsidentitet. Urvalet består av arabisktalande kvinnor som flytt från sina hemländer och som har bott i Sverige i högst fem år. En kvalitativ ansats har använts och data samlades in genom intervjuer och analyserades med tematisk analys. Vid analys framkom fyra övergripande teman som var identitet, sociala relationer, kulturella skillnader och migrationsprocessen. Resultatet av undersökningen visar på att majoriteten av respondenterna upplever att de har påverkats av migrationen, att de har upplevt kulturella skillnader i Sverige jämfört med deras hemländer och att de har influerats av deras sociala relationer.

 • 172. Silfwerflycht Leth, Maria
  Situation hemlös: En studie hur hemlöshet påverkar identitetsskapandet2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Syftet med studien var att få ökad förståelse för hur människor som definieras hemlösa i det svenska samhället, försöker skapa sig en positiv självkänsla och identitet. Jag har utifrån mina forskningsfrågor försökt besvarat mitt syfte. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer och observationer har jag intervjuat två personer i situationen hemlös samt tre personer som arbetar med hemlösa och har kunskaper om hemlösa personer i situationen hemlös. Situation hemlös, tolkar jag med hjälp av symbolisk interaktionism som utgör en teoretisk referensram. Identitet, thomasteoremet, generaliserade andra, och stämplingsteorierna har avgörande betydelse för analysen av empiriska data. Från studien framkommer det en viss skillnad mellan hur personerna i situationen hemlöshet upplever sin självkänsla och identitet. Boendeformerna som myndigheterna erbjuder passar inte kvinnor utan är ”formade” utifrån männens behov. Slutsatserna jag drar är att alla jag intervjuat bekräftar att det inte finns något boende alternativ för de hemlösa som inte vill anpassa sig efter myndigheternas regler och krav. De hemlösa har tappat tillitet och tilltron till myndigheterna. De hemlösa betraktas som avvikande men de använder sig av olika strategier för att bibehålla sin positiva självkänsla och identitet.

 • 173.
  Sjöstrand, Julia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stålnacke, Mårten
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnlig chefskarriär i ”gubbväldet”: -      En studie om kvinnliga chefers upplevelser av möjligheter och hinder i karriären, i en mansdominerad organisation2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för kvinnliga chefers upplevelser av möjligheter och hinder i sin karriär i en mansdominerad organisation. Vi vill även undersöka inom vilka livssfärer dessa hinder och möjligheter uppstår. Vi ställer frågor om hur kvinnliga chefer upplever sin karriär i en mansdominerad organisation samt vilka möjligheter och hinder de upplevt och stött på under sin karriär och hur kvinnliga chefer kan skapa en balans mellan de olika livssfärerna, arbetsliv och privatliv. Studien är av kvalitativ art och tar sig an syftet med inspiration från ett narrativt synsätt för att på bästa möjliga sätt förstå deltagarnas personliga berättelser. Datainsamlingsmetoden har skett genom ett tiotal semistrukturerade intervjuer där resultatet visade att möjligheter och hinder främst konstitueras i arbetsorganisationen, att betydelsen av stöd, både från chefer och från privatlivet visade sig vara betydelsefullt och att privatlivet inte påverkar karriären negativt i lika hög grad som karriären påverkar privatlivet. 

 • 174.
  Soltani, Sepide
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Från blöjan till boken: en studie om stressupplevelse hos studerande mödrar2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of the essay is to investigate the experience of stress in student mothers, if it turns out that the roles they carry are incompatible. Furthermore, I want to know what factors can create this.

  The study is based on a qualitative method and the empirical material is produced via semi-structured interviews in which five student mothers participated.

   The result showed that the roles of student and mother of a student mother are incompatible.

  It was also shown that there are factors such as behavioral expectations of a role based on the social context one is in, inadequacy as a mother or student, finding balance between these roles may be a reason for their perceived stress.

  It was also stated in the results that the perceived stress has different effects on student mothers' everyday lives. There was a positive impact where their motivation to achieve the goal was increased and negative which contributed to a negative feeling such as insufficiency in order to  internalize the student role with the mother role.

 • 175.
  Stier, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Misshandel av systemet - Medborgare som inte sätter punkt2012Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, nr 1, s. 84-92Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 176.
  Stier, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Mälardalens högskola.
  Ta klagande patienter på allvar2011Ingår i: Dagens Samhälle, ISSN 1652-6511Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 177.
  Stigen, Lotta
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Batista, Ana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Mobbning: en del av sjuksköterskors vardag?2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Vuxenmobbning är ett allvarligt problem på många arbetsplatser. Mot bakgrund av att fenomenet är ett av de största psykosociala arbetsmiljöproblem som vi står inför idag, bör det uppmärksammas. Syftet med studien är att titta på relationen mellan mobbning, makt och organisationsstatus inom vården. Fokus ligger på mobbningens förekomst, toleransen gentemot fenomenet och dess konsekvenser. Frågeställningarna besvarades via en enkätstudie som genomfördes av 133 verksamma sjuksköterskor i Västra Götalands län. Resultatet visade att en majoritet av respondenterna hade liten eller ingen erfarenhet av mobbning på sin arbetsplats. Mobbning tolereras inte oavsett förövare och flertalet sjuksköterskor var överrens om att mobbning leder till mycket allvarliga konsekvenser.

 • 178.
  Svedberg, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Systerskap, ledarskap, gemenskap.: En studie om unga kvinnor och upplevelsen av att vara ledare.2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Studien bygger på semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 14 tjejer som går på Porthälla gymnasium i Partille kommun och som läsåret 2008-2009 var med i organisationen Systerskap. Systerskap är ett samverkansprojekt mellan Ungdomsmottagningen i Partille kommun, högstadieskolorna i Partille kommun och Porthälla gymnasium med syfte att stärka unga tjejer genom att de får komma samma i grupp och utvecklas och samarbeta. Gymnasietjejerna leder i par en tjejgrupp med högstadietjejer på ca 10 deltagare och har träffar där relevanta ämnen för de yngre tjejerna tas upp. Huvudsyftet med studien är att fånga tjejgruppsledarnas upplevelse av att vara unga kvinnliga ledare men även hur de upplevde sitt delade ledarskap. Jag har i detta arbete använt mig av det socialkonstruktionistiska perspektivet och även begrepp som in-grupp/ut-grupp, Thomasteoremet, den generaliserade andre, självuppfyllande profetia och tre olika ledarskapsteorier som situationsanpassat ledarskap, transformativt ledarskap och egenskapssynsättet. Det huvudsakliga resultatet i studien är att projekt som Systerskap är till gagn, både för de yngre tjejerna som är gruppdeltagare och för de gymnasietjejer som är ledare för grupperna, då både de yngre och äldre tjejerna fick bättre självförtroende efter tiden i Systerskap. Ytterligare en slutsats är att Systerskapstjejerna inte såg någon större skillnad på manligt och kvinnligt ledarskap. För dem var det personliga faktorer och ålder som spelade in mest i hur man är som ledare, inte kön.

 • 179.
  Tahmi-Masoleh, Parisa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Linn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  HUR NÖJD ÄR DU I SJÄLVA VERKET?: En studie om skattehandläggares upplevelse av arbetstillfredsställelse i relation till deras syn på myndigheten.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skatteverket är en av Sveriges viktigaste statliga myndigheter då myndigheten på något sätt berör alla individer i samhället. Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för varför det finns en diskrepans i svaren från Skatteverkets medarbetarundersökning 2013, gällande upplevelsen av arbetstillfredsställelse, i relation till synen på Skatteverket som en attraktiv arbetsplats samt till synen på att rekommendera arbetsplatsen till andra personer. Studien tar utgångspunkt i begreppet arbetstillfredsställelse, som betraktas som attityder människan känner gentemot sitt arbete, och tillämpar ett kvalitativt angreppssätt. Genom 12 semistrukturerade intervjuer med handläggare på ett skattekontor i Västsverige, görs en ansats till att förklara diskrepansen utifrån en analys av medarbetarnas uppfattningar. Det empiriska materialet har analyserats genom fenomenologisk dataanalys och studiens slutsatser visar att det finns en viss grad av missnöje bland handläggarna gällande faktorer såsom löneutveckling, bristande karriärvägar samt upplevelsen av andra människors uppfattning om handläggarens arbete och arbetsplats. 

 • 180.
  Tapper, Rebecca
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Holmén, Amanda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Män är fruktansvärda, fåfänga och högmodiga; de har hår över hela kroppen!"(SOMMARNATTENSLEENDE, 1955): En studie om representationen av maskulinitet i 1950- och 2010-talsfilmer.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genusforskning inkluderar oftast inte maskulinitet, speciellt inte hur det reproduceras i samhället. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv utgår därför denna studie från den socialisation som dagligen sker mellan media och samhällsstrukturen. Den här studien beskriver den kulturella representationen av män med hjälp av 80 analyserade filmer och 239 analyserade manliga roller från Sverige och Amerika under 1950- och 2010-talet. En kvalitativ- kvantitativ innehållsanalys genomfördes för att kunna placera de analyserade manliga rollerna i redan existerande maskulinitetskategorier. Resultatet visar att maskulinitet inte får tillräckligt med utrymme i dagens samhälle och kan därmed inte alltid kategoriseras in i dessa maskulinitetskategorier. De största förändringarna av män från 1950-talet och 2010-talet är att vikten av familjen har minskat, samt att mannen har blivit mer känslosam. De största skillnaderna mellan den amerikanska och svenska mannen ligger i hur den amerikanska mannen dominerar i arbetslivet samtidigt som han är familjefar, medan den svenska mannen lever ett ungkarlsliv och lägger stort fokus på sina vänner.

 • 181.
  Tengblad, Stefan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Kajonius, Petri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Brukarorientering och nöjdhet i svensk äldreomsorg2016Ingår i: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 93, nr 2, s. 178-189Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  I artikeln redogörs för de viktigaste faktorerna som påverkar brukarnöjdhet inom svensk äldreomsorg på basis av statistiska analyser av primärdata i Socialstyrelsens och SKL:s årliga undersökning Öppna jämförelser samt fältstudier. Resultaten visar på den stora betydelsen av goda relationer mellan medarbetare och brukare präglade av respekt, trygghet och inflytande.  I artikeln redogörs också för de fem viktigaste komponenterna i det som kallas brukarorientering nämligen uppgiftsfokus, individfokus, känsla, samarbete och tidsanvändning. Syftet med denna artikel är att uppmärksamma beslutsfattare och äldreomsorgsadministratörer på betydelsen av att sträva efter en hög relationskvalitet och att undvika ett överdrivet fokus på att nå goda rankningresultat, särskilt som dessa rankningar har visats överdriva skillnader i kommuners äldreomsorgskvalitet.

 • 182.
  Thill, Serge
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Duran, BorisHögskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.Hemeren, PaulHögskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Social signals in action recognition and intention understanding2013Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 183.
  Tolonen, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Karlsson, Josephine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnor i Försvarsmakten: En kvalitativ studie om hur kvinnor påverkas inom ett mansdominerat yrke2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att ge en djupare förståelse för hur kvinnor påverkas och svarar upp på förväntningar som förekommer vid en mansdominerad arbetsplats. Trots den svenska framgången inom jämställdhet finns det än idag arbetsplatser som fortfarande är mansdominerade där kvinnorna kan ha svårt att finna sin roll vilket bidrar till fortsatt ojämställd arbetsmarknad. Forskarna har valt en kvalitativ ansats med symbolisk interaktionism och rollidentitet som utgångspunkt. Studien genomfördes med semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar inom den svenska Försvarsmakten. Resultatet av studien visade att kvinnorna upplever förväntningar från andra både på fysisk prestation och kunskap vilket leder till höga förväntningar på sig själv. Kvinnorna svarade upp på dessa förväntningar genom att anpassa sig till den mansdominerade kulturen genom att skala av feminint beteende i sin yrkesidentitet. Detta påverkade i sin tur kvinnornas välbefinnande då de upplevde stress, ångest och besvikelse när de inte nådde upp till de förväntningarna.

 • 184.
  Törnblom, Kjell
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Jasso, Guillermina
  Department of Sociology, New York University, 295 Lafayette Street, New York, NY 10012-9605, United States.
  Vermunt, Riël
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Theoretical Integration and Unification: A Focus on Justice2007Ingår i: Social Justice Research, ISSN 0885-7466, E-ISSN 1573-6725, Vol. 20, nr 3, s. 263-269Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  A commonly shared goal among scientists is to reach the ‘holy grail’ of theoretical integration or unification. We list several examples of such attempts within sociology and psychology in general and, more specifically, within the subarea of social justice. A distinction is made between the seemingly interchangeable terms integration and unification. We note the scarcity of work concerned with untangling the meaning of theoretical integration, with differentiating among forms of integration, and with mapping the variety of ways in which integration might be accomplished. The five articles published in this issue of Social Justice Research, and here briefly reviewed, address these and related questions and/or exemplify theoretical integration with a focus on justice.

 • 185.
  Törnblom, Kjell
  et al.
  ETH Zürich, Department of Environmental Systems Science, USYS TdLab, Switzerland.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Distributive Justice: Revisiting Past Statements and Reflecting on Future Prospects2015Ingår i: The Oxford Handbook of Justice in the Workplace / [ed] Russell S. Cropanzano & Maureen L. Ambrose, New York: Oxford University Press, 2015, s. 15-50Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This chapter starts with brief discussions of the whens and whys of justice reasoning and acting, after which descriptions of several distributive justice theories are provided. These are analyzed on the basis of four dimensions: type of justice motivation, orientation of justice behavior, the source of justice behavior initiation, and the source of justice behavior direction. We suggest that the overemphasis in the distributive justice literature on the three principles of equity, equality, and need, ought to be tempered by finer distinctions among the varieties of each and increased attention to additional principles and combinations of principles. The chapter ends by outlining suggestions for future research. Four issues are featured: the nature of the object (social resource) that is distributed and the focus of justice judgments, how the way the resource was produced may affect its allocation and justice judgment, how justice relates to various types of conflict, and why people sometimes do not react to perceived injustices.

 • 186.
  Törnblom, Kjell
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kazemi, AliHögskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Social Justice Research2012Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 187.
  Törnblom, Kjell
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kazemi, AliHögskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Social Justice Research2012Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 188.
  Törnblom, Kjell Y.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kazemi, Ali
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Social Justice Research: Mission, Some Prospects, and Challenges2011Ingår i: Social Justice Research, ISSN 0885-7466, E-ISSN 1573-6725, Vol. 24, nr 1, s. 1-5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 189.
  Törnblom, Kjell Y.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vermunt, Riël
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Towards an Integration of Distributive Justice, Procedural Justice, and Social Resource Theories2007Ingår i: Social Justice Research, ISSN 0885-7466, E-ISSN 1573-6725, Vol. 20, nr 3, s. 312-335Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to formulate new and more precise predictions regarding behavioral reactions to distributive and procedural injustice via insights from resource theory. The three theories share focus on discrepancies between actual and ideal states of existence as well as on psychological and behavioral reactions to discrepancy. But they also differ from each other in their conceptualizations and theorizing about these matters. Equity theory conceptualizes discrepancy as a perceived mismatch between inputs and outcomes; multiprinciple distributive justice and procedural justice theories view discrepancy as a mismatch between expected and applied distribution and procedural rules, respectively. Resulting feelings of inequity/injustice may trigger attempts to restore justice. Within the framework of resource theory, discrepancy concerns an inappropriate match between the nature of the provided and received resources. This leads to frustration which, in turn, may trigger attempts at retaliation. Limitations of the theories are discussed, with particular focus on their inability to match specific discrepancies with appropriate behavioral reactions. Behavioral predictions are based upon established congruence between behavioral reactions and violated procedural rules as well as type of inequity, as determined via their respective resource isomorphism. Limitations of the present integration attempt are discussed.

 • 190. Velten, Johan
  et al.
  Stefan, Tengblad
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Heggen, Runar
  Medarbeiderskap: Hva som får folk til å ta ansvar og vise initiativ2016 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 191.
  Vermunt, Riël
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Universiteit Leiden, Nederländerna.
  Stresshantering med hjälp av bättre kommunikation2005Ingår i: Perspektiv på Högskolan i Skövde, ISSN 1653-8242, Vol. 2, nr 1, s. 24-25Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 192.
  Vestin, Jenny-Ann
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Bredenfeldt, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Relationen mellan "identitetskärnan" och postmoderniteten: En kvalitativ undersökning om relationer, identitet och postmodernism2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har valt att genomföra denna studie då vi anser att det är ett ämne som är relevant då det inte finns så mycket tidigare forskning om sambandet mellan identitet, relationer och det postmoderna samhället. Problemformulering i denna studie är: Hur upplever 19–20-åriga ungdomar, av båda könen, identitetsskapande och relationer i det postmoderna samhället? Studien genomfördes i form av semistrukturerade intervjuer och på så sätt försökte vi förstå hur ungdomarna hanterar den komplexitet som ligger bakom de postmoderna identite-terna och deras skapelseprocess. Intervjuerna sattes i förhållande till teorier av exempelvis Mead (1977), Bauman (2002, 2003) och Giddens (1997). Tidigare forskning visar att postmodernitetens identitet är ett uppmärksammat ämne ex-empelvis genom Hjalmarson Vertovecs (2009) studie kring just postmodernitetens identitet. Dock läggs fokus, i denna studie, på relationernas betydelse för identitetsskapande i det post-moderna samhället. På så sätt kompletteras bilden av postmoderna identiteter. Målgruppen i denna studie är varierad, uppsatsen kan läsas av socialpsykologer då den är skriven ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Men den kan också läsas av någon som är in-tresserad av något av våra huvudbegrepp; identitet, postmodernitet och relationer. I och med vald metod, semistrukturerade intervjuer, är det lämpligt att ett bekvämlig-hetsurval används. Respondentantalet var 6 stycken. De innehållsrika intervjuerna bidrog till att en grundlig analys kunde genomföras och därmed fann vi reliabla förklaringar till studiens frågeställningar. De resultat vi funnit visar att identitet, relationer och samhälle är tre ämnen som är mer sammanknutna än vi först trodde från början. Respondenterna hade ibland svårt att skilja de olika teman vi valt åt, då de är så ihopkopplade i dagens samhälle. Resultaten visar att identi-teten idag sammankopplas väldigt lätt med roller och att relationer är en stor påverkansfaktor i identitetsskapandet. Slutsatser vi dragit utifrån denna studie är bland annat att detta ämne är relevant och att det behövs göras fortsatta, djupare studier inom det.

 • 193.
  Warell, Annelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Wising, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Skapandet av narcissistiska karaktärer: En symbolisk interaktionistisk- samt kulturanalytisk tolkning av uppkomsten av narcissism2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att ge förståelse för de förklaringsmodeller som ges av informanter gällande sexualförbrytares tolknings- och beteendemönster analyserat utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv och ett socialpsykologiskt samt kulturanalytiskt perspektiv på narcissism. Det som behandlas i studien är hur personal inom psykiatrin uppfattar att självet hos sexualförbrytare utvecklats samt hur detta beskrivs i de två dokument studien använder sig av och hur dessa utsagor kan tolkas utifrån ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv på identitetsskapande. Vidare belyses hur sexualförbrytares tolknings- och beteendemönster kopplas till narcissism utifrån ett socialpsykologiskt och kulturanalytiskt perspektiv. Genomförandet av studien har skett med hjälp av triangulering i form av kvalitativa, semistrukturerade djupintervjuer med personal vid Skogomeanstalten samt analys utifrån två dokument (Hedin, Kuosmanen,Lindholm & Månsson, 2002; Kwarnmark & Tidefors Andersson, 1999) som behandlar sexualbrottsdömda vid Skogomeanstalten. Framkommit i studien har att primär- samt sekundärsocialisation är av stor vikt vid utvecklingen av narcissistiska karaktärsdrag samt att kulturella och sociala förhållanden påverkar formandet av just dessa karaktärsdrag. Studien har påvisat dessa narcissistiska karaktärsdrag hos vissa av de sexualförbrytare som undersökts.

 • 194.
  Zafran, Ulrika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Mohlin Z, Emmelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Tillbaka till samhället: En undersökning av unga vuxna deltagare i verksamheten Catch Up2011Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fokuset i denna uppsats ligger på att undersöka hur vilken roll Catch Up spelar för de unga vuxnas återintegrering i samhället via studier och arbete. Studien vill vidare undersöka om större förmåga att integrera sig i samhället stärker deltagarens egen roll i samhället, ändrar dennes attityder mot sig själv och andra samt ökar kommunikationsförmågan. Genom denna studie hoppas vi kunna bidra till en ökad förståelse av de socialpsykologiska problem som de unga vuxna deltagarna i Catch Up upplever samt kunna förklara de problem mekanismer som försvårar unga vuxnas integrering i samhället. Verksamheten Catch Up ligger i Skövde kommun och är en del av socialtjänsten. Verksamhetens mål är myndighetssamverkan kring unga vuxna i åldrarna 18-29. För att delta i verksamheten ska individen vara beroende av försörjningsstöd samt ha ett hinder av någon form, t ex. psykisk ohälsa. Uppsatsen utgår från den symbolisk interaktionistiska traditionen med inslag av teorin om symboliskt kapital. Tillvägagångssättet har en kvalitativ grund med semistrukturerad intervju, där åtta deltagare på Catch Up intervjuades. Resultatet visade att uppmärksamheten individerna får från Catch Ups personal gör att de kan ändra sin attityd gentemot sig själv och samhället till mer positivt. Dessutom ökar och effektivera de sin kommunikationsförmåga samt skapar en större tillit till sin sociala kontext.

 • 195.
  Ågren, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Stämplad för livet?: En kvalitativ studie om ungdomars upplevelser av sluten ungdomsvård2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att få en förståelse för hur ungdomar dömda till sluten ungdomsvård uppfattar sig själva och hur institutionstiden påverkar deras självuppfattning. Studiens vetenskapsteoretiska perspektiv är Socialkonstruktionism och det teoretiska perspektivet är Symbolisk interaktionism. Teorier som används rör Självets socialisation (Mead, 1977 & Berger & Luckmann, 1979), Stämpling och avvikelse (Becker, 1991) samt Totalainstitutioner (Goffman, 1961). Studien bygger på kvalitativa semistruktureradeintervjuer med fem ungdomar dömda till sluten ungdomsvård och som vid intervjutillfället avtjänade sina straff på ett av Statens institutionsstyrelses ungdomshem. Slutsatser som kunde dras av studien var att ungdomarna upplevde sig som avvikande och var rädda för att stämplas som avvikare efter sin tid på institutionen. Vidare upplevde ungdomarna att de förändrats under tiden på institutionen och att de övriga intagna var viktiga för ungdomarnas välbefinnande.

 • 196.
  Östman, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Mötet mellan psykiskt funktionshindrad individ och sällskapsdjur: En etnografisk studie om interaktionens betydelse för känsla av välbefinnande.2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen har varit att ta reda på om interaktion mellan psykiskt funktionshindrad individ och sällskapsdjur påverkar individen positivt och ger en känsla av välbefinnande i den omfattningen att detta eventuellt kan appliceras i den psykiskt funktionshindrades vardag i någon form av habiliteringsåtgärd. Undersökningen är kvalitativ och har utgått ifrån etnografisk design. Respondenterna är tre psykiskt funktionshindrade individer som har följts genom intervjuer och dubbla observationer. Intervjuer gjordes även med anhörig och assistenter för större möjlighet till följdfrågor och beskrivningar av situationen. Studien bygger på symbolisk interaktionism och teoretiskt fokus är Asplunds teori om social responsivitet. Även Asplunds förklaringar om skillnaden mellan konkret person och abstrakt samhällsvarelse används för att förstå ämnet. Denna utgångspunkt stärks genom Meads teorier om jagmedvetande och lekens betydelse samt Cooleys speglingsteori och Bergs beskrivning av lekens olika uttryck och form. Tidigare forskning har kopplingar till interaktion med sällskapsdjur och äldre, individer med autism och andra svårigheter. Slutsatsen i studien visar att positiva känslor av välbefinnande skapas i mötet mellan psykiskt funktionshindrad och sällskapsdjur genom interaktionen och samvaron. Anhörig och assistenter upplever aktiviteten vara viktig i psykiskt funktionshindrads vardag. Studien illustrerar även oförståelsen i att föra detta vidare till beslutsfattare och liknande för att eventuellt kunna förstärka den psykiskt funktionshindrades vardag med djurassisterade habiliteringsåtgärder.

1234 151 - 196 av 196
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf