his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 904
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Beydon, Mimmi
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lilja, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Rekrytera utan fördomar: En kvalitativ studie om hur rekryterare kan hantera svårigheter med omedveten diskriminering2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Människan anses ofta vara organisationens viktigaste resurs. Av den anledningen är det ytterst viktigt att rätt kandidat anlitas till rätt företag. Det är inte helt lätt alla gånger att vara objektiv som rekryterare i sitt val av kandidater. Det föreligger en tendens hos människor att tycka om folk som delar liknande attityder, personlighetsdrag och ekonomisk status som sig själva. Detta kan i sin tur leda till att rekryterare på grund av förutfattade meningar drar förhastade slutsatser gentemot kandidater.

  Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för varför rekryterare har svårt att göra rättvisa bedömningar av kandidater och vad de kan göra för att hantera dessa svårigheter för att minska risken för omedveten diskriminering. Anledningen till val av detta område har sin förklaring i att, trots att det föreligger forskning om hur fördomar styr över bedömningen av andra människor så finns det inte särskilt många studier som lyfter fram detta ur ett rekryteringssammanhang.

  Metod: Studiens empiriska material har samlats in genom intervjuer med rekryterare från tio olika företag i olika branscher. Teorier och effekter har använts i studien i syfte av att analysera intervjusvaren och dessa är: likhetseffekten, balansteorin, kompetensblomman, haloeffekten, djävulseffekten och femfaktorteorin.

  Slutsats: Studiens resultat har visat att det förekommer omedvetna fördomar vid rekrytering i de olika företagen. Det har visat sig bland annat vad gäller respondenternas syn på kandidaterna att utseendet har en avgörande faktor i rekryteringsprocessen. Det har emellertid också visat sig att rekryterare kan arbeta mot fördomar genom att exempelvis ha tydligt strukturerade intervjufrågor för att inte riskera att ställa irrelevanta frågor för de berörda tjänsterna. Ett annat sätt att motverka omedveten diskriminering är genom att ha tydliga kravmål på vilka kandidater som efterfrågas. De kandidater som inte uppfyller kravmålen, får därav ingen chans till att bli kallad på intervjuer.

 • 152.
  Bialecki, Veronica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Olofsson, Markus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Skatteundandraganden i kontantbranschen: En studie om hur Skatteverket upptäcker skatteundandragande och vilka åtgärder de vidtar2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Skatteundandraganden inom kontantbranschen är ett stort problem. Restaurangbranschen är den bransch som är mest drabbad men det förekommer även i taxi- och frisörbranschen. Med kontantbranschen avses en verksamhet, där det mest förekommer kontanter och där köparna oftast inte har något intresse av kvitto. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur Skatteverket får kännedom om ett eventuellt skatteundandragande inom kontantbranschen. Utifrån den kännedomen har det varit intressant att även undersöka vilka åtgärder Skatteverket vidtar därefter.

  Skatteverket får reda på skatteundandraganden på en mängd olika sätt exempelvis genom att företaget inte fört personalliggare eller att skatterevisorerna fått in orena revisionsberättelser av de externa revisorerna eller genom anonyma tips från allmänheten. Skatteverket kan även genom kund- respektive kontanträkning hitta felaktigheter i företagens redovisning. Skatteverket kan genom en skatterevision avgöra om felaktigheterna har skett genom misstag och okunskap, eller om det har skett på ett avsiktligt sätt, för att företaget skall kunna stoppa undan kontanter som egentligen skall beskattas. Beror felen på avsiktlighet från företagets sida har de begått ett brott och skatterevisorn skall genast göra en anmälan till EBM.

  Genom att intervjua tre skatterevisorer samt två skatteinformatörer, har slutsatser kunnat dras att Skatteverkets arbete för att försöka bekämpa skatteundandraganden är mycket omfattande. Skatteverket har olika metoder de kan använda sig av för att försöka upptäcka skatteundandraganden. Det senaste är att det kommer en ny lag år 2010 som kräver att alla företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning skall ha certifierade kassaregister och då kommer Skatteverket ytterliggare ett steg närmare fusket inom framförallt restaurangbranschen som är den bransch där det förekommer mest skattefusk.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 153.
  Bilgiç, Emrah
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Causal relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth in Turkey2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Although there is a considerable evidence on the link between Foreign Direct Investment (FDI) and economic growth in developing countries, the causal relationship of these two variables still remains an important question. This study attempts to examine the possible causal relationship between FDI and economic growth in Turkey, during the period 1992 (Quarter 2) – 2006 (Quarter 3). We employed the Johansen Cointegration and Granger Causality tests for detecting the long run or short run causality. Our results showed that there is no long run relationship between the variables, which led us to search the causality in the short run. However we couldn’t find any evidence for a causality running from FDI to economic growth or economic growth to FDI in Turkey.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 154.
  Binaku, Ramiz
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Turcinhodzic, Alen
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  GRÖN MARKNADSFÖRING –KONKURRENSFÖRDELAR VID ARBETE MED GRÖNA PRODUKTER OCH GRÖN MARKNADSFÖRING: En studie ur företagets perspektiv2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka hur textilföretag använder ”gröna argument” i sin marknadsföring och hur dessa argument påverkar konkurrensfördelarna i dessa företag. Undersökningen genomfördes utifrån kvalitativa intervjuer med chefer som är ansvariga för miljöfrågor inom området marknadsföring. Undersökningens syfte är att klarlägga hur företag använder ”gröna argument” för att skapa konkurrensfördelar. Vi har valt att begränsa undersökningsområdet till textilbranschen där undersökningen utfördes på sex företag. De två teorierna Porters fem konkurrenskrafter och Marknadsföringsmixen utgör den största delen av den teoretiska referensramen.Undersökningen visade att företagen idag använder sig utav ”gröna argument” i sin marknadsföring för att uppnå konkurrensfördelar, men enbart till en viss gräns. Samtliga företag förstår vikten av att arbeta mer miljömedvetet och att reducera de negativa följder på miljön som ofta uppstår som ett resultat av ett företags aktiviteter. Det framgår dock att samtliga företag väljer att inte aktivt förmedla sitt miljöåtagande och de åtgärder som företagen vidtar till respektive konsumentsegment. Intrycket är att mycket av det miljöarbete som görs är ett resultat av att företagen inte vill hamna steget efter sina konkurrenter då det i framtiden kan komma att bli en konkurrensfördel.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Grön Marknadsföring
 • 155.
  Bissioni, Madeleine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Vårhall, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Aurén, Marielle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Visuell exponering i butik: Hur kan butikschefer öka kundernas uppmärksamhet genom butikslayouten?2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Visuell exponering i butik
 • 156.
  Björk, Sanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Klang Schönborg, Rebecka
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Miljöanpassade inköp: Tre familjeägda företags drivkrafter, hinder och arbetssätt2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med att klimatet förändras och att extremväder blir allt vanligare har miljön blivit en viktig faktor att ta hänsyn till. Det är omtalat i media nästa dagligen och vi påminns om att värna om miljön. Mest viktigt är det för företag att ta hänsyn till miljön, de är en av de stora påverkarna av miljöförstörelse. Det främsta problemet hos företag är att de vill ha en ekonomisk tillväxt men samtidigt inte skada miljön. Här kan inköpsfunktionen ha stor påverkan genom att köpa in material som är framtaget på ett sätt som är mindre miljöbelastande. 

  Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur företag arbetar med miljöanpassade inköp, vad det finns för drivkrafter som driver miljöarbete framåt, vilka hinder som finns som bromsar utvecklingstakten och vilka möjliga arbetssätt som finns för inköpsfunktionen att miljöanpassa sig. Dessa aspekter är också våra problemfrågor. Vi har valt att göra en intervjustudie för att besvara våra problemfrågor. Tre familjeägda företag av olika storlek är intervjuade och de alla är verksamma inom stålindustrin. Detta för att kunna göra en så rättvis jämförelse som möjligt mot den teoretiska referensramen samt företagen sinsemellan. Rapportens resultat är att vi hittade gemensamma nämnare i både drivkrafter och hinder hos våra tillfrågade företag. Vi hittade även olikheter såsom att ytterligare drivkrafter hos företagen var att miljöprofilera sig, en marknadsföringsfördel mot kund – en extern drivkraft eller att arbetet med de interna miljömålen – en intern drivkraft. Vidare vilket arbetssätt de använder sig av för att möliggöra miljöanpassade inköp är individuellt och mycket beroende av företagsstorlek.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Björlin, Nadia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Maliqaj, Denis
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Emotionella och identitetsskapande fördelar: Innebörden av fördelarna enligt varumärkeskonsulterna2014Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare år har de emotionella och identitetsskapande fördelarna blivit starkt eftertraktade i varumärken. Att som företag inneha ett varumärke, vars produkter enbart innehar funktionella fördelar, är inte längre konkurrenskraftigt. Därför är det extra viktigt att betona de emotionella och identitetsskapande fördelarna i varumärkets värdeerbjudande. Genom denna utveckling, har varumärkeskonsulternas kunskaper blivit allt mer eftertraktade, då dessa förstår hur konsumenten tänker och hur arbetet skall utformas för att attrahera konsumenterna med fördelarna som hjälp.

  Syftet med studien har varit att redogöra för vad innebörden av de emotionella och identitetsskapande fördelarna är för konsumenter. Detta har gjorts med hjälp av att intervjua sex stycken ledande varumärkeskonsulter med mångårig erfarenhet inom detta verksamhetsfält. Kvalitativa undersökningar i form av telefonintervjuer har gjorts med varumärkeskonsulterna, som klargjort hur innebörden av fördelarna påverkar konsumenten genom andra varumärkesbegrepp. Resultatet har pekat på att de emotionella och identitetsskapande fördelarna definieras olika och har olika användningsområden för den enskilde konsumenten. De emotionella fördelarna ämnar att framkalla känslor inom konsumenten gentemot det valda varumärket. Att fördelarna är introverta och icke-verbala, exemplifieras av att en konsument köper ett par Calvin Klein-kalsonger för att få en känsla av fräschör, trots att plagget inte kan beskådas av omgivningen.

  De identitetsskapande fördelarna betonar istället de sociala aspekterna av varumärkesnyttjandet. Fördelarna är självexpressiva och extroverta, alltså skall de nyttjas av konsumenten för att uttrycka dennes identitet mot omgivningen. Att dessa skall nyttjas i en social kontext för att visa vad konsumenten vill stå för och identifiera sig med, är innebörden av fördelarna för konsumenten. En konsument som exempelvis köper en Porsche för att uppvisa sig själv i en eftertraktad bil med syftet att upplevas mer fysiskt attraktiv, är signifikativt för detta. 

  Slutsatsen som kan dras är att de emotionella och identitetsskapande fördelarna är svårdefinierade men viktiga enligt varumärkeskonsulter för att nå ut till dagens konsument. Konsumenter vill numera ha en emotionell koppling till sina köp och därför är det extremt viktigt att betona båda fördelarna i ett varumärkes värdeerbjudande. Det har aldrig varit så aktuellt och avgörande att som företag arbeta med de emotionella och identitetsskapande fördelarna, som det är idag. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Emotionella och identitetsskapande fördelar
 • 158.
  Björn, Jenny-Ann
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Thörnqvist, Angelica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Vilken enskild faktor har störst påverkan vid val av dagligvaruhandel?2012Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Många dagliga köpbeslut berör saker som måste inhandlas till hemmet för vårt dagliga leverne. Matvaror, toalettpapper och övriga nödvändiga varor inhandlas ofta på samma butik om och om igen. Av vilken anledning återvänder vi till samma butik för att utföra inköp av det som kan räknas som de mest återkommande produkter vi använder oss av?Denna uppsats lägger fokus på att hitta skillnader och likheter mellan mäns och kvinnors köpbeteende och av vilka anledningar de väljer att handla på de dagligvarubutiker som de har valt som sina primära.För att svara på frågan om män och kvinnor anger samma faktor som störst påverkansfaktor vid val av dagligvarubutik utfördes två enkätundersökningar på vardera 72 respondenter. En undersökning utfördes i kommuner med invånarantal mellan 1000- 30 000. Den andra undersökningen utfördes i större kommuner med invånarantal över 30 000.Med utgångspunkt i dessa undersökningar har vi kommit fram till att det finns en del likheter mellan manligt och kvinnligt köpbeteende, som att både män och kvinnor anser att läget är den enskilt viktigaste påverkansfaktorn och att butiken bör ligga nära hemmet, men även skillnader som att män inte är lika priskänsliga som kvinnor eller att de föredrar att spendera kortare tid i dagligvarubutiker.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  påverkansfaktor vid val av dagligvaruhandel
 • 159.
  Blake, Christopher
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Östman, Britt-Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Relationer och projekt: En studie av det mellanmänskliga i det rationella2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Projekt pratas ofta om i form av ett logiskt och rationellt system, men det är i sig ologiskt eftersom projektet i sådana termer inte existerar. Exempelvis kan projektet själv inte ha mål. Vid flera undersökningar har en majoritet angett relationer som den största framgångsfaktorn för projekt. Med hjälp av en fallstudie och tidigare forskning i ämnet anser vi att människor är det som kausalt skapar projekt och har därför intervjuat personer med olika roller med erfarenheter av arbete i projekt.

  Vår sammanslagning av empiri och teori pekar på att relationer existerar bland annat genom kommunikation, ansvar, samarbete, gemenskap och tillit. Men i detta fall är relationerna ock-så hårt styrda av strukturer och otydlighet. Vi har argumenterat för att ledningen, i vårt fall både kan och bör arbeta aktivt för att skapa fungerande relationer i projekt där uppgiften kräver det.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 160.
  Blomquist, Yohan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Savas, Emel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Spång, Michaela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ledarskapsstilar: En jämförelse av ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport fokuserar på vilka skillnader och likheter det finns mellan ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor. Rapporten använder sig av ett statistiskt underlag som tagits fram med hjälp av beteendeprofileringsverktyget Interpersonal Dynamics Inventory (IDI). Dessutom har ett flertal intervjuer genomförts med utvalda ledare inom privat och offentlig sektor. Rapporten undersöker vilka ledarskapstilar som finns och vilka som är vanligast förekommande. Rapporten tar även upp viktiga faktorer som skiljer den privata sektorn från den offentliga.

  Syftet med denna rapport är att identifiera skillnader och likheter vad gäller ledarskapsstilar inom privat och offentlig sektor. Dessutom redogör rapporten för ett antal orsaker som bidrar att det finns skillnader och likheter mellan de båda sektorerna. Den teoretiska referensramen utgår från teorier som fokuserar på traditionella ledarskapsstilar och vad som omfattas av privat respektive offentlig sektor, dessa jämförs i sin tur med statistik och intervjuer.

  Undersökningen visade att skillnaderna mellan privat och offentlig sektor inte var stora vad gäller ledarskapsstilar. Samma typ av ledarstil var vanligast bland chefer oavsett vilken sektor som granskades.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 161.
  Bobar, Amela
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Caperman, Oskar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  The phenomenon of motivation within an employment & staffing company: A qualitative study at Proffice2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Denna studie berör motivation till arbete och syftar till att öka förståelsen för området. Motivation är dock ett svårbegripligt ämne att förstå sig på. Dess komplexitet kan åskådliggöras i att det än idag inte finns en enskild accepterad definition av motivation. Så länge som det betyder olika saker kommer det att vara ett svårstuderat område Även det faktum att individer har olika behov och därför motiveras av olika faktorer gör området än mer komplext.

  Då pengar gör det möjligt att förvärva olika saker och tillfredsställa en del av de mänskliga behoven så anses de också av somliga vara motiverande, varpå vi valde att inkludera även lön i vår studie. Studien har genomförts i ett bemanningsföretag för att öka förståelsen om motivation i ett sådant företag då arbetsförhållandet skiljer sig något från en traditionell anställning där individer arbetar direkt för sina arbetsgivare.

  Problemformulering: - Vad motiverar individer att arbeta för ett bemanningsföretag?

  - Vilken effekt har lönen på anställdas motivation i ett bemanningsföretag?

  Syfte: Syftet med arbetet är att få en ökad förståelse om motivation till arbete samt relationen mellan lön och motivation och hur det förhåller sig i ett bemanningsföretag.

  Metod: Vi valde att utföra en kvalitativ studie på Proffice där vi intervjuade fyra fastanställda konsulter. Slutsatser: Då individer har olika behov och är motiverade av olika saker är det svårt att dra generella slutsatser om vad som motiverar. Det som individerna i just detta fall var nöjda med var varierande uppdrag som tillät individerna att utvecklas och lära sig nya saker som i sin tur kan vara motiverande. Det som individerna var missnöjda med var osäkerheten kring anställningen och de sociala relationerna till kollegor och arbetsgivare, aspekter som i sin tur kan ha en negativ effekt på motivation när de inte är tillfredställda.

  Trots att majoriteten av individerna i undersökningen inte var nöjda med sin lön så tycktes den inte ha en negativ effekt på deras prestationer då de inte hade fått vara kvar på uppdraget så länge om de inte hade utfört sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Dock verkade missnöjdheten ha en negativ effekt på motivationen att stanna kvar i företaget på lång sikt.

  Rekommendationer till fortsatta studier: Vidare forskning inom området kan genomföras med andra metoder eftersom resultaten är i hög grad beroende av de metoder som används. En annan möjlighet är att inkludera respondenter från andra kontor. Då vi endast valde att inkludera fast anställda i vår studie så kan studien vidareutvecklas genom att inkludera även provanställda.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 162.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  100 years and older: responsible ownership in long-lived family firms2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to explore the implications of responsible ownership in long-lived family firms. Theoretically, the paper draws on responsible ownership. Responsible ownership is suggested as an alternative conceptualization of social responsible behavior in family firms. Empirically, the study draws on in depth case studies from Germany and Sweden. The study focuses on responsible ownership behavior towards two key stakeholders, i.e. employees and the home community. Thereby the study contributes to further the understanding of responsible ownership of family firms.

 • 163.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Go East! How family businesses choose markets and entry modes when internationalising2016Ingår i: International Journal of Globalisation and Small Business, ISSN 1479-3059, E-ISSN 1479-3067, Vol. 8, nr 4, s. 333-354Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper investigates the choices of foreign markets, international market selection (IMS), and the respective entry modes, entry mode selection (EMS), for family firms internationalisation by using in-depth case studies of two family-owned newspaper companies. These decisions are studied from the Uppsala-stage model perspective. The purpose is to understand how and why family firms choose IMS and EMS when internationalising from a risk perspective. This study shows that IMS and EMS can at times be the consequence of one decision which may be the result of opportunistic behaviour. The decision reflects the risk preferences of owning families when selecting markets and entry modes. The explored family firms use contrasting approaches as they choose IMS and EMS according to different logics. Psychic distance leads to certain international market selection, but there is not a given preference for low distance. Instead, the entry mode selection reflects the dominant risk perception of the owning families. A preference for direct entry modes corresponds to the owning families risk perception and need for control. Accordingly, IMS and EMS are two steps, but the order of these is not given, i.e. after an entry mode is chosen this may be applied irrespective of the market to be entered. Business model and acquisition are highlighted as alternative entry modes, giving control to family firms. Thereby, this study expands those prior and increases the understanding of the peculiarities of family firm internationalisation.

 • 164.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Heteronormativity and the family firm: Will we ever see a queer family business?2017Ingår i: Gender and Family Entrepreneurship / [ed] João J. Ferreira, Vanessa Ratten, Veland Ramadani, Robert D. Hisrich, Leo-Paul Dana, London and New York: Routledge, 2017, 1, s. 171-182Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 165.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Internationalization of regional newspaper companies: two examples2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Newspaper companies and other media companies are under pressure as their traditional business model is challenged. Some companies try to compensate by entering new markets, i.e. to internationalize. This strategy increases their presence in old and new media markets and segments. This paper problematizes how two family owned newspaper companies internationalize from two perspectives, i.e. an ownership perspective and an industry perspective. Empirically, the paper draws on two examples of family owned newspaper companies. Semi-structured interviews with owners, managers and editors have been conducted domestically and in the respective foreign market. Archival data has been used to complement the interviews. Both companies started as regional newspaper companies and have reached leading positions in their distribution area. Whereas one company entered the Eastern European market in the 1990s the other company focused on domestic expansion and small scale, international joint ventures in the later 2000s. From an ownership perspective it becomes visible that the family owners are initiating and supporting the internationalization process. In one company, an owner manager was in charge for the internationalization process which can be seen as a success factor. In the other company, the owners were not actively involved which is reflected in the relatively poorer results. From a newspaper industry perspective the study shows that synergies are possible by syndication of content across languages within the same industry as well as business models (printing).These perspectives contribute to the developing body of literature in the field of media management on internationalization and ownership.

 • 166.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Learning to professionalize: handling tensions in a family owned newspaper business2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper aims at understanding the professionalization process of a Swedish family owned newspaper from a generational perspective. Professionalization is a much debated topic within the family business field. Family ownership is still common in the Nordic countries.  But the consequences and implications are not well understood and despite its presence the issue of family ownership is rarely discussed in the academic field. Media studies discuss professionalization but mostly focusing on the journalistic profession. Ownership and ownership transition have only recently been discussed.

   Empirically, the paper draws on an in depth case study of a family owned newspaper company. Semi-structured interviews with owners, managers, board members, and editors have been conducted. The interviews were complemented with secondary material, e.g. annual reports and biographies. Four generations are discussed with regards to professionalization processes.  The study shows that competence and learning are factors influencing the professionalization process across generations.  Competence is divided into cultural and formal competence. Learning is categorized as experiential learning which increases over generations. Formal competence and structures become important, increasing the risk for alienation between the owners and the business.  Professionalization of ownership structures and roles has consequences for family, ownership and business. The paper contributes to the limited research on family ownership in media management research.

 • 167.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Jönköping International Business School.
  The codetermined family business: a paradox?2013Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This work in progress paper introduces codetermination as phenomenon to the family business field. The study aims at exploring the role of employee-representatives in boards of non-listed family businesses and thereby contributes to understanding ownership and governance processes in family businesses.

 • 168.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The codetermined family business: a paradox?: Comparing cases from Sweden and Germany2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this comparative case study is to understand codetermination in two family firms. Empirically, this study draws on an interpretive case study of two family businesses. Its findings extends earlier research, by exploring and introducing the phenomenon of codetermination in the family business literature. Theoretically, the study draws on the control-collaboration paradox which helps understanding the phenomenon of codetermination. Findings highlight the need for professional governance structures in order to facilitate cooperation between family owners, the management, and employee representatives.

 • 169.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande.
  Brozovic, Danilo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande.
  Work-family interface: coping strategies in growing family SMEs2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  SMEs may be more vulnerable because of their limited resources (Falkner & Hiebl, 2015). SMEs’ success is often dependent on their owner managers, e.g. their attitude towards growth may differ substantively (Achtenhagen, Naldi, & Melin, 2010; Jaouen & Lasch, 2015). For instance, Davidsson argued that not all small firm owners are willing to grow because they, e.g., fear that growth will endanger employee well-being and the owners will lose control (Davidsson, 1989, 1991). The ability of owner managers to follow a growth strategy may in part also be dependent on how the owner manager is able to handle its life outside the business (Jennings & McDougald, 2007), e.g. the family embeddedness (Aldrich & Cliff, 2003).

  More recent research has called for studies investigating, e.g. the work–family (WF) interactions in businesses run by male and female entrepreneurs (Adkins, Samaras, Gilfillan, & McWee, 2013; Ahl, 2006). Extant research has started looking at motives and constrains of female entrepreneurs in regards to the work family interface (Adkins, et al., 2013; Ahl, 2006).

  Research on work family interface is, in line with other areas, dominated by studies investigating the US-context, disregarding other contexts (Shaffer, Joplin, & Hsu, 2011). More and more researchers have called for further research on the interface between family and work life (Jaskiewicz, Combs, Shanine, & Kacmar, 2017; Nguyen & Sawang, 2016; Powell & Eddleston, 2017; Powell, Greenhaus, Allen, & Johnson, 2018). Therefore, we offer a new angle by investigating male entrepreneurs who can be considered successful in a Swedish context. Success in this context refers to a sustainable growth strategy in regards to growing the business considerably in both turnover and number of employees over a period of five years.

   Purpose/topic of research

  The purpose of this study is to understand the work-family interface in small, growing family firms by answering the following research questions:

  Which coping strategies are used to address conflicts in the work family interface?How do these strategies support work/life –balance and how to do they influence firm growth?

  Research method

  The authors of this study conducted a research project on SMEs which, after a period of stable performance in terms of turnover and number of employees, grew with 50% in bother turnover and number of employees over a consecutive period of five years. The study was conducted in the southwest of Sweden.

  For this paper and purpose we selected three companies where the respondents had expressed that work-life-conflicts played a role for being able to focus on and execute a growth strategy.

  The figures concerning turnover and number of employees were taken from the publicly available annual reports. The collection of this data was executed in 2017 and included annual reports from 2000 to 2016.

  As part of the general study, the selected companies were interviewed. Before the interviews were conducted, the interviewees were contacted by email and afterwards by telephone. In this first telephone conversation, the general purpose of the study was explained. In the following face-to-face interviews the respondents, usually owner-managers, were interviewed, using a structured interview guideline. The guideline entailed open questions and scaled questions concerning reasons for growth, performance, change in ownership and management, entrepreneurial orientation, employee concerns, justice and equality.

   Theories used Coping strategies

  The literature has come up with plenty of coping strategies that deal with how individual deal with issues that bothers them. In this study we draw on research with a connection to entrepreneurship and growth (Jennings & McDougald, 2007).

   Coping has been defined in psychological terms by Lazarus and Folkman (1984) as “constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing”. Coping is expending conscious effort to solve personal and interpersonal problems, and seeking to master and minimize stress (Weiten & Lloyd, 2008). Psychological coping mechanisms are usually termed coping strategies or coping skills. Unconscious strategies are commonly excluded. The term coping generally refers to adaptive or constructive coping strategies. However, some coping strategies can also be considered maladaptive. Maladaptive coping can be described as non-coping. Furthermore, the term coping commonly refers to reactive coping. This contrasts with proactive coping, in which a coping response aims to head off a future stressor. Coping responses are partly controlled by personality, but also by the social context, particularly the stressful environment (Carver & Connor-Smith, 2010).

  On growth

  “Most firms start small, live small and die small” (Davidsson 2010, p. 23[BB1] ). Growth is not the norm, and the main reason that most firms do not grow is that they operate in mature industries and serves local markets (Davidsson 2010). For those firms that do grow the entrepreneur often plays an important role. Factors such as motivation, education, management experience, number of founders have been proven to influence growth in a positive direction. However, there is a lack of research regarding how different factors related to work-life balance affects firm growth.

  Growth is usually defined as an increase in the amount of some measurable outcome, e.g. sales or employment (Cyron & Zoellick, 2018)(Cyron & Zoellick 2018, Davidsson 2010).

   Contribution of research

  The research contributes insights on which and how male entrepreneurs use coping strategies to address conflicts in the work family interface.

  Findings reveal the complex role of family which can both be an origin but also a solution to these conflicts.

  The study further contributes to the ongoing debate concerning growth intension and growth ambition in the entrepreneurship literature. Especially in small family firms, growth is not only hindered by limited resources. At the same time, resources and obstacles for growth are complex.

 • 170.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Henschel, Thomas
  Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin.
  Being Entrepreneurial in a Crisis?: The Role of Entrepreneurial Orientation in Crisis Management of Family Firms2019Ingår i: Embracing uncertainty: Entrepreneurship as a key capability for the 21st century / [ed] René Maurer, Sophia Braun, 2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 171.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  A founder's heritage: the development of organizational identity2019Ingår i: Journal of Small Business and Entrepreneurship, ISSN 0827-6331, E-ISSN 2169-2610, Vol. 31, nr 1, s. 73-95Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to understand how a former family firm strategically makes use of the founder's legacy to preserve its organizational identity. Following a single case study approach, it draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data. We show how central organizational activities are affected by a founder's heritage long after the formal exit has taken place, illustrating the central, enduring, and distinctive elements of organizational identity a founder has. Regardless of ownership forms, the family company founder's legacy is used to legitimize new owners and maintain the organization's identity. However, centripetal moves complicate the preservation of the organizational identity, whereas a high focus on value leveraging in another ownership form opens up for centrifugal approaches which strengthen the entrepreneurial dimension of organizational identity.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 172.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  A founder’s heritage: the development of psychological ownership2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  ObjectivesIs a founder “leaving” an organization by selling it, or are there aspects of the founder left even though, the founder does not have a formal occupation or ownership in the organization?Will there be a legacy of the founder and how will this affect the psychological ownership? What is the founder’s heritage from a psychological ownership perspective?The purpose is to understand the consequences of a business sale of the founder and from a psychological ownership perspective.

  Prior WorkDrawing on the work of psychological ownership and founder heritage, the work combines important literatures to shed light on an important empirical phenomenon, i.e. the exit of a founder/entrepreneur and its consequences for the organization.

  ApproachThis study follows a single case study approach and draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data.

  ResultsWe show how central activities are affected by a founder’s heritage over long time after the formal exit has taken place. We illustrate the development of a founder’s psychological ownership before and after he has formally sold the legal ownership.

  Implications and ValueThe paper aims at contributing to the entrepreneurial and founder exit-literature by adding a process perspective. Unlike it is sometimes assumed in the entrepreneurship literature is an exit not necessarily a clear-cut and once and for all decision. The paper contributes also psychological ownership literature by highlighting its continuity after the formal sale of the legal ownership and its consequences for the organization.

 • 173.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande. CeFEO@JIBS.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Family business, resilience and regional culture: Examples from Sweden2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The present study examines two regions in the south west of Sweden. A number of factors which are of significant importance in creating resilient family businesses as well as regions are identified. The study is based on a literature investigation and on 60 interviews of leaders in business and communities. Thereby, the study contributes to the scarce literature on resilience in family businesses and the interdependence with regional culture. Resilience in this paper refers to a particular type of economic and structural crisis which has not been considered before. We highlight similarities and differences of two regions in Sweden which have distinct regional cultures. These cultures support the development of resiliency. However, owning families as facilitators for organizational resilience play the central role. Their closeness and involvement in the business allows them to act fast and take decisions quickly which makes them more resilient.

 • 174.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Family businesses as venture capitalists: the exception that proves the rules?2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 175.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Remembering the Founder in Times of Ownership and Leadership Changes2016Ingår i: RENT Proceedings 2016, Antwerp, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Objectives

  Is a founder “leaving” an organization by selling it, or are there aspects of the founder left even though, the founder does not have a formal occupation or ownership in the organization?

  What are the motives of a founder to sell his organization? Will there be a legacy of the founder and how will this affect the organization’s identity? By questioning ‘who were we?’ or ‘who have we been?’ the relevance of organizational history becomes apparent. But how does this work in practice when a founder is not any longer part of the dominant coalition of the organization?

  The purpose is to understand the heritage of a founder, and the consequences for the organizational identity when the founder exits.

  Prior Work

  Drawing on the work of entrepreneurial exit and organizational identity, including imprinting, the work combines important literatures to shed light on an important empirical phenomenon, i.e. the exit of a founder/entrepreneur.

   

  Approach

  This study follows a single case study approach and draws on rich empirical material from semi-structured interviews and extensive archival data.

   

  Results

  We show how central activities are affected by a founder’s heritage over long time after the formal exit has taken place. We illustrate this by analyzing the consequences of changes in ownership and leadership after the founder’s exit. The founder becomes an artefact which allows to signal continuity and discontinuity depending on the different owners’ perspectives.

   

  Implications and Value

  The paper aims at contributing to the entrepreneurial and founder exit-literature by adding a process perspective. Unlike it is sometimes assumed in the entrepreneurship literature is an exit not necessarily a clear-cut and once and for all decision. The paper contributes also to the organizational identity literature by highlighting the central role a founder can have for an organization.

 • 176.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Brunninge, Olof
  University of Jönköping.
  Giving Up The Family Name While Staying A Family Business: The Family Business As Acquirer2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 177.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Brunninge, Olof
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Nordqvist, Mattias
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Going private: A socioemotional wealth perspective on why family controlled companies decide to leave the stock-exchange2017Ingår i: The Journal of Family Business Strategy, ISSN 1877-8585, E-ISSN 1877-8593, Vol. 8, nr 2, s. 74-86Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Our purpose is to understand the process of ‘going private’ decisions in family firms by applying a socioemotional wealth (SEW) perspective, specified in the following research questions: how do socioemotional wealth considerations influence owning families’ decisions to delist their publicly-listed companies? How do socioemotional wealth considerations change after the delisting of a firm? Based on case studies of two family firms, we elaborate upon the balancing of socioemotional and financial wealth considerations by the family owners, the assessment of which changes over time. Ultimately, we propose that the experiences from being listed can lead to the reevaluation of financial, as well as socioemotional, wealth considerations. By delisting, the companies reclaim independence and control, and the identity as a private family-owned firm becomes once again pronounced. We develop the SEW-perspective by viewing the decision to delist as a mixed gamble, in that owning families have to weigh personal and financial losses against SEW gains, thereby indicating how SEW-considerations change over time. We find that owning families are willing to sacrifice current SEW, accepting current financial losses for prospective increased SEW. Additionally, in this study we extend the argument that decisions to leave the stock market are tradeoffs between competing factors.

 • 178.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Brunninge, Olof
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Nordqvist, Mattias
  Jönköping International Business School, Sweden.
  Going private: Why family controlled, publicly-listed companies decide to leave the stock-exchange2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 179.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Melin, Leif
  Jönköping International Business School.
  Family business: A duality perspective on organizational identity in family businesses2015Ingår i: Proceedings IFERA 2015, Hamburg: Hamburg Institute of Family Owned Business , 2015, s. 107-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Organizational identity has become a popular topic in family business research. Yet, there is little research accounting for the peculiarities of family businesses. Organizational identity research is dominated by the view of Albert and Whetten (1985) and the question of what organizational identity is. Little attention has been devoted to understand how organizational identity is constructed in family businesses. We draw on case studies and use a dualities perspective. This perspective builds on three dualities which are common to family businesses, i.e. formality-informality, independence-dependence, and historical paths-new paths.

 • 180.
  Boers, Börje
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsmiljön Framtidens företagande. Universität Witten, Herdecke, Germany.
  Nordqvist, Mattias
  Jönköping University, Sweden.
  Family businesses as hybrid organisations2020Ingår i: Handbook on Hybrid Organisations / [ed] David Billis, Colin Rochester, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2020, s. 507-521Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The objective of this chapter is to deepen our understanding of the nature of family businesses by analysing them as hybrid organisations. We define family businesses as businesses where one or several families own the controlling majority of the shares and are actively involved in the business (Chrisman et al., 2005; Chua et al., 1999). The focus of the chapter is on the theoretical notion of family businesses as hybrid organisations, and it draws on case research based on two publicly listed family firms. Publicly listed family firms are common around the world (La Porta et al., 1999) and they illustrate explicitly the hybrid character of family businesses by combining the logic of family ownership with the expectation of delivering shareholder value (Boers and Nordqvist, 2012). We argue that hybridity is especially apparent in publicly listed family businesses, where it arises from different underlying institutional logics related to the family and the market and the private and the public. The hybrid nature of this kind of business has an impact on their decision-making, their control and/or their governance more generally. To analyse the two cases, we draw on literature on hybrid organisations, governance and family firms. The study of hybrid organisations has gained momentum in recent years (see, e.g., Battilana and Dorado, 2010; Battilana and Lee, 2014; Billis, 2010; Pache and Santos, 2013; and also this Handbook). The current focus seems to be on social enterprises as typical examples of hybrid organisations (Battilana and Lee, 2014; Doherty et al., 2014). Yet this phenomenon is not exclusive to social enterprises or the third sector: it is equally relevant for some public sector and for-profit organisations. The most common type of business is the family business (Dyer, 2003), which also represents a hybrid organisation, with the two domains of family and business constituting the source of hybridity. Family businesses have been portrayed as hybrid organisations in previous literature (e.g., Arregle et al., 2007; Boers and Nordqvist, 2012; Ljungkvist and Boers, 2017), but the concept of hybridity has not gained as much research attention as it deserves. The purpose of this chapter is to address this limitation.

 • 181.
  Boers, Qiuhong
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Boers, Börje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  The Construction of a Professional Identity of a Female Entrepreneur2018Ingår i: Knowledge, Learning and Innovation: Research Insights on Cross-Sector Collaborations / [ed] Vanessa Ratten, Vitor Braga, Carla Susana Marques, Cham: Springer, 2018, s. 113-122Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The construction of professional identity of an entrepreneur involves many factors. In this chapter, the case study of a Chinese female immigrant entrepreneur in Sweden illustrates the complexity of professional identity which intertwines with the gender identity and the cultural identity in all levels from personal, professional and socio-cultural. The methods of participant observation and discourse analysis are used. The results reflect the impacts of gender and culture factors in the construction and communication of professional identity, which can contribute to the integration process of Chinese immigrants in Sweden.

 • 182.
  Bofacher, Emilia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Andreasson, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Hållbart Inköp: En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hållbarhet är idag ett aktuellt ämne som har influerat många industrier och logistikstrukturer. Syftet med denna rapport är att studera hur inköpsfunktionen inom möbelbranschen kan bidra till att öka den hållbara utvecklingen inom företag och därmed påverka den hållbara utvecklingen i samhället. Författarna för denna studie har studerat hur hållbarhetsarbetet ser ut hos fyra svenska möbelföretag samt hur deras kortsiktiga- och långsiktiga mål ser ut. Arbetet med hållbart inköp gynnar flera parter i en försörjningskedja och i samhället. Litteraturen som har använts visar på att det hållbara arbetet oftast brister hos leverantörerna på fabrikerna. Många fabriker finns i länder som är klassificerade som högriskländer, vilket innebär att de inte förhåller sig till exempelvis rättvisa arbetsvillkor eller löner. I de fallen behöver företag interagera leverantörerna i sitt CSR-arbete, utöver sitt interna hållbarhetsarbete, vilket innefattar ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. Genom att arbeta med CSR-aspekterna kopplat till inköpsarbetet, kan företag uppnå ett hållbart inköp. Författarna för denna studie har analyserat vilka svårigheter som finns i hållbarhetsarbetet och har på så sätt kunnat redogöra för eventuella förbättringsåtgärder. Den teoretiska referensramen lyfter fram teorier som har kunnat användas som riktlinjer för utvecklingsarbetet för hållbart inköp. Det empiriska materialet sammanställer hur företagens inköpsstrategier ser ut för det ekonomiska, miljömässiga och det sociala arbetet idag. Många av de studerade företagen förhåller sig till teorin, även om de har potential att arbeta med teorierna i större utsträckning. Resultatet av denna studie är att det föreligger en gemensam svårighet för de studerade företagen, vilket är att integrera leverantörer och underleverantörer i CSR-arbetet för att uppnå ett hållbart inköp. Eftersom det exempelvis förekommer kulturella skillnader och lagstiftningar, kan det vara svårt att påverka leverantörerna. Därför ingår en del av företagen i samarbete med externa parter som granskar att leverantörerna förhåller sig till företagens krav och till de globala riktlinjerna. Genom att utöva inflytande på leverantörernas arbete och få dem att förstå hur kedjan tillsamman kan bidra till ett hållbart klimat, kan de skapa ett närmare samarbete för att företaget ska uppnå ett hållbart inköp.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  -En kvalitativ studie av hur svenska möbelföretag tillämpar CSR i sitt inköpsarbete
 • 183.
  Bolin, Joakim
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ljung, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Målstyrning i skolan: En fallstudie i gymnasieskolan2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemformulering: År 1990 fastställdes beslut om den s.k. ansvarsprincipen för skolan. Syftet med denna ansvarsprincip var att tydliggöra ansvarsfördelningen inom skolan samt att målstyrning skall användas. Staten skall se till att utbildningen i landet är likvärdig och av hög kvalitet genom att sätta nationella riktlinjer och mål. Kommunerna har stor frihet att själva utveckla skolverksamheten inom de lagar och riktlinjer som fastställts av regering och riksdag. Skolenheterna i sin tur skall forma innehållet och strukturen för skolarbetet, utifrån de nationella målen och riktlinjer samt de förutsättningar som råder inom kommunen. Lärare och rektorer skall även bryta ner de övergripande målen och precisera de till sin egen verksamhet. Denna decentralisering av skolan har komplicerat styrningen av skolan ytterligare. Skolan formas idag av nationella politiker, kommunala politiker och professionella aktörer. Dessa mål, normer och styrsignaler från olika håll kan vara svåra att förena och det leder till skilda tolkningar. Utifrån detta har vi kommit fram till följande problemformulering.

  Hur tolkas och prioriteras komplexa mål som fastställs av stat och kommun på de olika nivåerna inom den kommunala skolan?

  Syfte: Syftet med detta arbete är att analysera hur man inom den kommunala skolans olika hierarkiska nivåer, från utbildningschef till lärare, tolkar, prioriterar och praktiserar de övergripande mål och riktlinjer som fastställs av stat och kommun.

  Metod: Syftet med vårt arbete var att analysera och öka förståelsen för det valda ämnet. En kvalitativ studie syftar till att erhålla en djupare förståelse. Vi har valt att göra en fallstudie då fallstudier används för att skaffa sig djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna. Vi valde att intervjua personer från samtliga hierarkiska nivåer inom gymnasieskolan för att se hur de upplever målstyrning och tolkar mål.

  Slutsats: Tolkningen och prioriteringarna av mål styrs i stor utsträckning av den politiska, administrativa och professionella logik som finns i skolan. Dessa logiker har olika sätt att se på skolan och kommer att påverka på vilket sätt prioriteringar och tolkningar av målen görs. Dessa tolkningar mellan logikerna sker både på individnivå och på organisatorisk nivå. Vilket leder till att skolan är komplex. Utfallet av dessa tolkningar och prioriteringar kan ses som en förhandlad ordning och en socialt konstruerad praktik.

  Förslag till vidare forskning: Utifrån vårt arbete anser vi att följande vore intressanta ämnen att utreda ytterligare. Vad är det kommuner vill med skolan? Viljan borde vara att göra den attraktiv för att få in resurser, samtidigt som ska ge en utbildning som möter de statliga kvalitetskraven. Var går pengarna skolan får i form av elevpeng och liknande? Går alla pengar till skolan eller går det till andra former av kommunal verksamhet?

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 184.
  Bolund, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Åhlfeldt, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Värdering till Verkligt Värde: Utlåning till allmänheten inom banksektorn2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: IFRS 13 behandlar värdering och upplysningskrav för värdering till verkligt värde som är en marknadsbaserad värdering. Banksektorn är en verksamhet som får tydliga konsekvenser med svårigheterna att värdera sina finansiella tillgångar till verkligt värde. En finansiell tillgång som bankerna har är utlåning till allmänheten. Mindre banker får fler förfrågningar om lån med hög risk och för att undvika en felbedömning av utlåningen bör en riskbedömning göras. Om en bank gör denna riskbedömning felaktigt kan bankerna få en förlust och förlora eget kapital.

  Syfte: Syftet med arbetet är att granska skillnaderna mellan några mindre bankers värdering till verkligt värde av posten utlåning till allmänheten. Syftet är dessutom att belysa både problem och möjligheter med bankernas riskhantering för både banksektorn och externa parter.

  Metod: Undersökningen har baserats på en kvalitativ metod med fyra stycken personliga intervjuer samt två telefonintervjuer med ekonomiansvarige på mindre banker. En telefonintervju genomfördes även med en revisor för att få mer förståelse över lagverket och få en revisors syn på värdering till verkligt värde.

  Slutsats: Bankerna hanterar värderingen med tanke på risken genom att försöka säkra lånen så mycket som möjligt. Bankerna hanterar risken mellan företagslån och konsumentlån på samma sätt. Bankerna ser dock en större risk med företagslån därför att dessa lån inte har någon säkerhet. Säkerhet och återbetalningsförmåga är A och O för bankerna när det gäller riskhantering av utlåningen.

  Bankerna värderar allmänhetens utlåning till verkligt värde på två olika sätt. Två av bankerna värderar posten utlåning till allmänheten korrekt enligt IAS 39 medan fyra banker inte gör denna värdering. Anledningen till dessa skillnader är att det finns en tydlig tolkningskonflikt på vad som är verkligt värde. Detta påvisar att det är problematiskt för mindre banker att tilllämpa regelverket och detta kan leda till att de mindre bankerna vänder sig till större banker för att få hjälp. På så vis kommer bankerna eventuellt bli institutionaliserade med tiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 185.
  Boman, Alexandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Elvin, Nora
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  VOLUNTARY DISCLOSURES AND TRUST IN CORPORATIONS: A study of listed corporations in Sweden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under de senaste årtionden har stora förändringar i årsredovisningen skett. Ett exempel är att de ökat i omfattning. Företag har idag delvis frihet att själva bestämma vad som ska ingå i deras årsredovisning. Denna del kallas för den frivilliga informationen. Vidare kan företag med hjälp av bland annat bilder, berättande text och annat grafiskt material måla upp en bild av sig själva. Detta är något som kan ha en påverkan på aktieägarnas upplevda tillit gentemot företagen. Därför är det av intresse att studera huruvida aktieägarnas tillit påverkas av den frivilliga informationen i årsredovisningar.

   

  Syftet med studien är således att undersöka hur aktieägares tillit påverkas av ökad frivillig information som företag väljer att publicera i sina årsredovisningar. Studien kommer även att undersöka om marknadsföringsaspekter i årsredovisningar ökar aktieägarnas tillit. Vidare kommer det även undersökas hur företag ser på den frivilliga informationen och marknadsföringsaspekterna i deras årsredovisningar som ett sätt att öka aktieägarnas tillit. 

   

  Denna studie genomfördes med en kvalitativ forskningsmetod. Därmed samlades studiens empiri in genom semistrukturerade intervjuer med både aktieägare och svenska börsnoterade företag. Under dessa intervjuer fick både aktieägarna och företagen svara på frågor gällande deras syn på årsredovisningen, dess frivilliga information och tillit.

   

  Efter genomförd studie har författarna identifierat delar i den frivilliga informationen som anses vara mer intressant i tillitssyfte. Ett exempel är att ökad information från VD:n skulle öka tilliten hos aktieägarna. Vidare pratade samtliga aktieägare om att transparens och ärlighet är två faktorer som påverkar tilliten positivt. Detta behöver inte innebära mer information utan det kan även betyda att det ska vara kvalité på den information som företagen publicerar i deras årsredovisningar. Detta är någonting som företagen även identifierat och satsar därför på att publicera kortfattad och informativ frivillig information i sina årsredovisningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 186.
  Borgklint, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Söderberg, Michael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Bitcoin och banker: En studie om bankens syn på kryptovalutan Bitcoin2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Satoshi Nakamoto kallas gruppen eller individen bakom kryptovalutan Bitcoin. Syftet med valutan är att kunna genomföra transaktioner snabbt, anonymt och kunna hålla tredje part, centralbanker och banker utanför.

  Syfte: Syftet är att undersöka och analysera svenska bankers inställning till Bitcoin. Det författarna till denna studie vill undersöka är hur bankens inställning ser ut till valutan om den blir allt mer populär att företag och privatpersoner börjar genomföra transaktioner utan inblandning med banken.

  Metod: För att kunna svara på syftet har studien genomförts med en abduktiv metod. Datainsamling har skett genom att intervjua relevanta personer på banker genom semistrukturerade intervjuer. I analysen förklaras sedan den datainsamlingen utifrån studiens teoretiska referensram. I syfte att få kvalificerade bedömningar om framtiden har studien använt sig av delfi-metoden.

  Slutsats: Författarna till studien kom fram till att Bitcoin inte utgör något hot mot bankerna eftersom de kan kopiera tekniken och bankens kärnverksamhet handlar inte bara om att genomföra transaktioner. Den underliggande tekniken till Bitcoin tillsammans med en mer legitimerad valuta (exempelvis e-krona) har en möjlighet att användas av banker i framtiden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 187.
  Bossius, Annika
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Leijon, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Visselblåsning: Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda.

  Att minimera risker för ekonomiska oegentligheter är en nyckelfråga för företag och som visselblåsarsystem förväntas bidra till. Mutor, bokföringsbrott och bedrägerier kan påverka trovärdigheten i företagens redovisning och om brott förekommer och uppdagas kan företagets existens stå på spel. Allvarliga konsekvenser kan vara att investerare och aktieägare förlorar insatt kapital och anställda kan förlora sina arbeten.

  Intern styrning och kontroll påverkar företagets arbete för att uppfylla målen för effektivitet och produktivitet i verksamheten, tillförlitlig finansiell rapportering samt efterlevnad av tillämpliga lagar och regler. En aspekt som bidrar till ett säkrare kontrollarbete är när medarbetare och andra intressenter tryggt kan larma vid misstanke om ekonomisk brottslighet och andra oegentligheter.

  Syfte: Denna rapport syftar till att beskriva om införandet av ett visselblåsarsystem kan bidra till att minimera risker för ekonomisk brottslighet och bidra i företagets arbete med intern styrning och kontroll.

  Metod: Det empiriska materialet som har samlats in i studien har gjorts med en kvalitativ metod och 10 personer har intervjuats med semistrukturerade intervjuer. Informanterna har kunskap kring visselblåsning och förebyggande av ekonomisk brottslighet.

  Analys och Slutsats: Analysen pekar på att ett visselblåsarsystem kan bidra till företagets arbete med intern styrning och kontroll och till en korrekt redovisning och säkrare rapportering av företagets resultat, framförallt förebyggande genom att upptäcka oegentligheter i ett tidigt skede. Flertalet informanter belyste även vikten av företagskultur och dess påverkan på visselblåsarsystemets effektivitet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 188.
  Brage, Elisabeth
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Ivarsson, Kajsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån: Skillnader utifrån generationstillhörighet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare studier indikerar på en attitydförändring till konsumtionslån, där konsumtionslån blir en allt mer socialt accepterad lösning. Det vittnas även om att mängden konsumtionslån har ökat de senaste åren. En del av problemet som belysts, är även att aggressiv marknadsföring skulle kunna bidra till denna attitydförändring. Tidigare studier och rapporter vittnar om att ålder är en aspekt som spelar roll för hur utsatt olika grupper är, vilket gör det till ett viktigt ämne att undersöka. Med utgångspunkt i problembakgrunden formuleras frågeställningen.

  Syfte: Syftet med studien är att beskriva vilka kommunikationseffekter som kan urskiljas från  reklam om konsumtionslån, samt vilka attityder till konsumtionslån som kan urskiljas. Huruvida generationstillhörighet påverkar kommunikationseffekter från reklam om konsumtionslån samt konsumtionslån i sig.

  Metod: Genom en kvalitativ metod samlades empiriska data in, detta i form av 16 intervjuer. Intervjupersonerna utgjordes av konsumenter från Generation Y, Generation X och Generation Baby boomer.

  Slutsats: Studien visar att det finns variationer gällande hur de olika generationerna förhåller sig till reklam gällande konsumtionslån, samt dess attityder till att ta konsumtionslån. Generation Y verkar vara mer utsatta då de inte verkar ha en lika befäst attityd till ämnet, jämfört med de äldre generationerna. Hos de intervjupersoner som medverkar i studien finns inga direkta indikationer på att konsumtionslån skulle vara en accepterad lösning, vilket inte påvisar en attitydförändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 189.
  Bridfelt, Nathalie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Olivares Neira, Maddelyn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kundservice: I mindre butiker2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Konsumtionen i dagens samhälle ökar och konkurrensen mellan butikerna är idag hårdare än någonsin. För en mindre butik kan det bli en avgörande faktor att särskilja sig i den befintliga marknaden genom att förstå kunders behov samt erbjuda positivt utmärkande kundservice för att få en god möjlighet till en långsiktig och lönsam framtid. Denna rapport behandlar kundservice med fokus på det personliga kundmötet i mindre butiker som är fristående och inte ingår i en butikskedja och verkar på en lättöverskådlig yta, då vår utgångspunkt är att dessa möjligtvis hanterar kundservice på ett annat sätt än exempelvis större ledande butikskedjor i Sverige. Syftet med rapporten är att utröna vilka förväntningar kunder har gällande kundservice i mindre butiker för att sedan jämföra med butikschefer samt butiksmedarbetare vad som enligt dem karaktäriserar bra kundservice. Rapporten har även för avsikt att jämföra genomförda intervjuerna med utvalda och relevanta teorier inom området för kundservice och bemötande. Detta för att även där kunna se eventuella skillnader samt likheter mellan vad teori förespråkar bör göras i en butik för att upprätthålla god kundservice och vad som sker i praktiken. Presentation av resultaten från intervjuerna har genomförts i form av empiri där detta material sedan analyserats och jämförts med samtliga respondenters inställning till kundservice, men även i förhållande till utvald teori. I rapportens avslutande del diskuteras slutsatser utifrån utförd analys där författarnas egna åsikter och teorier diskuteras kring orsakerna till att respondenternas åsikter dels skiljer sig åt men även i de fall då åsikterna är enhetliga. Resultaten i rapporten konstaterar att kunder har olika behov och förväntningar på vad som enligt dem är bra kundservice. Vi kan även konstatera att butikerna som analyserats enbart följer teorier kring kundbemötande och service till en viss grad, då de arbetat fram sitt koncept när det gäller kundservice genom erfarenhet i branschen. Även om vår utförda undersökning inte kan göras allmängiltig för alla mindre butiker, då den enbart utförts på lokal nivå så är vår slutsats att alla kunder är olika och kräver olika mycket vid det personliga mötet, men att mindre fristående butiker med kunden i fokus har bra förutsättningar för att butikschefer och medarbetare ska kunna möta och leva upp till kundens förväntningar. Detta menar vi kan bero på att kunder och butik lättare skapar en personlig relation med varandra i en mindre butik, vilket medför att butiken känner igen sina kunder, lär sig vad de värdesätter och vilka behov de har.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Kundservice: I mindre butiker
 • 190.
  Broberg, Anna Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Åkerberg, Joakim
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Komponentavskrivning enligt K3-regelverket: Hur identifierar fastighetsbolag komponenterna?2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Problembakgrund och problemformulering: Komponentavskrivningar är en del av BFN:s allmänna råd som även kallas K3, vilket blev tvingande från och med år 2014. Vi har i denna komparativa studie behandlat hur familjeägda och kommunala fastighetsbolag tillämpar komponentmetoden, eftersom de kan ha olika skäl till förvaltning. Vi kom därför fram till följande problemformuleringar: Vilka kriterier har familjeägda respektive kommunägda fastighetsbolag vid identifieringen av antal komponenter? Hur förhåller sig dessa fastighetsbolag till begreppet rättvisande bild i samband med valet av antal komponenter?

  Syfte: Syftet med den här studien är att utveckla en förklaringsmodell för vilka kriterier familjeägda respektive kommunägda fastighetsföretag beaktar vid urskiljning av antal komponenter enligt K3-regelverket.

  Metod: Studien har ett explorativt syfte eftersom området är outforskat. Studien har genomförts med en triangulering, där vi först gjorde en pilotstudie där vi tog reda på om fastighetsbolagen hade tillräckligt med kunskap för att svara på våra frågor. Därefter gjordes en kvalitativ undersökning med sju besöksintervjuer och en mailintervju.

  Analys och slutsats: Både familjeägda och kommunala fastighetsföretag beaktade långsiktigheten vid identifieringen av antal komponenter. Fastighetsbolagen har, på grund av den osäkerhet de har upplevt i samband med identifieringen av komponenter, i stor utsträckning följt branschorganisationernas rekommendationer. De kommunägda fastighetsbolagen har i större utsträckning samarbetat med andra fastighetsbolag i samband med indelningen av komponenter. Fastighetsföretagen upplever att den rättvisande bilden kommer att förbättras i framtiden då det skapas ett mer enhetligt tillämpningssätt av komponentmetoden.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 191.
  Brodén, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Ohlsson, Nathalie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kundbemötande: Samspelet mellan butikspersonalens bemötande och kundens förväntningar2011Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att kundens förväntningar på kundbemötandet uppfylls är viktigt, då det påverkar kundens lojalitet samt ger effekter på butikens lönsamhet. Vi ville därför ta reda på hur butikspersonalens bemötande i just klädkedjebutiker kan påverka kundens tillfredsställelse och lojalitet. Genom att anpassa bemötandet efter vad kunden förväntar sig kan detta uppnås, men för att kunna anpassa bemötandet krävs kunskap om vilka förväntningar kunden har. För att uppnå kundtillfredsställelse och få lojala kunder kan butikerna arbeta efter Zeithamls (2009) kundgapsmodell, som visar kundens förväntningar på bemötandet i förhållande till butikspersonalens uppfattning om hur kunden vill bli bemött. För att ta reda på om butikschefer och kunder har olika uppfattning om bemötandet har vi använt oss av en kvalitativ datainsamlingsmetod, där vi utfört tre personliga intervjuer med butikschefer i klädkedjebutiker i Varberg samt en fokusgrupp med butikernas kunder. I analysen har vi utgått från teorier om kundbemötande och lojalitet. De resultat som vi funnit visar att det finns skillnader mellan butikspersonalens uppfattning om hur kunden vill bli bemött och de förväntningar kunden har på bemötandet. Det visade sig också att kunderna har låga förväntningar på kundbemötandet i klädkedjebutiker och att bemötandet inte anses vara den viktigaste faktorn för att kunna uppnå kundtillfredsställelse. Butikscheferna arbetar inte aktivt med att sprida positiv word-of-mouth, men däremot med att förhindra spridning av negativ word-of-mouth med hjälp av bemötandet. Då en stor mängd informationsspridare är positivt ur ett lönsamhetsperspektiv är det viktigt för butikspersonalen att arbeta med både spridning av positiv word-of-mouth, men också att förhindra spridning av negativ word-ofmouth. Vår främsta rekommendation till butikscheferna är att använda kundgapsmodellen, som kan fungera som ett effektivt verktyg för att uppnå kundtillfredsställelse och lojalitet. Det råder delade meningar om butikens stamkunder eller nya potentiella kunder ska prioriteras, men vi anser att butikspersonalen har möjlighet att skapa fler stamkunder med hjälp av hur de bemöter nya kunder. Butikspersonalens humör påverkar kundens uppfattning. Därför måste butikspersonalen tänka på hur de bemöter kunderna, men samtidigt kan kundens eget humör också påverka hur bemötandet uppfattas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 192.
  Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Edström, Anders
  Högskolan i Borås.
  Ljungkvist, Torbjörn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Oudhuis, Margareta
  Högskolan i Borås.
  Uthålligt företagande: Om regionala förutsättningar och förhållningssätt2012 (uppl. 1)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 193.
  Brorström, Björn
  et al.
  Högskolan i Borås.
  Eriksson, Nomie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Jensen, Christian
  Handelshögskolan Göteborg univeristet.
  Nilsson, Viveka
  Kfi - Kommunforskning i Västsverige, Göteborgs universitet.
  Hållbar kommun: Att balansera konkurrerande värden2015Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Frågan ”Vad är en hållbar kommun?” är utgångspunkt i den studie som presenteras. Studien syftar till att belysa vad en hållbar kommun kan vara och behandlar frågan både ur ett teoretiskt och empiriskt perspektiv. Begreppet hållbarhet används flitigt i samhällsdebatten om hur vi ska ta oss an allehanda utmaningar på såväl global som lokal nivå. Hållbarhetsbegreppet används inte bara som ett attraktivt värdeomdöme och en retorisk tankefigur i samhällsdebatten, utan även som en strukturerande idé som håller på att finna sina organisatoriska uttrycksformer på såväl nationell som lokal nivå. Hållbarhetsbegreppet adresserar både ett tillstånd och ideal (hållbarhet) och en process och dynamik (hållbar utveckling).

  Vad händer då i ett redan komplext system när nya ideal adderas? Blir det ”lager på lager” och allt ska göras samtidigt? Blir det särkoppling, transformeras kommunen eller förändrar man där det är möjligt och ger det nya namn, men gör man det man alltid gjort? Inom forskning finns alla alternativ dokumenterade det tenderar nämligen att ske flera saker samtidigt när nya struktureringsidéer anammas.

  I den teoretiska referensramen identifierades tre konfliktytor; de kring ägande, resurser och utveckling. En förutsättning för all konfliktlösning är institutionella arrangemang för att hantera makt, intressen och möjligheter. Makt i form av vem som ingår överenskommelser, intressen i form av vad man är beredd att gå med på och möjligheter kring vad som kan åstadkommas. Det är således inte ”antingen eller”, utan snarare ”både och”, där flera avvägningar och bedömningar måste göras. Det kommunala självstyret är en god grund att vidareutveckla detta institutionella arrangemang för en hållbar kommun.

   Forskningsprojektet fortsätter där föreliggande rapport ger en god grund för fördjupade studier med mer precisa frågeställningar och intervjuer av fler aktörer. Kommunerna behöver organiseras, styras och ledas för att få fokus på hållbarhet. Hur det sker är en viktig fråga för fortsatt forskning. 

 • 194.
  Brozovic, Danilo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Framtidens Företagande.
  Business model based on strong sustainability: Insights from an empirical study2020Ingår i: Business Strategy and the Environment, ISSN 0964-4733, E-ISSN 1099-0836, Vol. 29, nr 2, s. 763-778Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The extant literature on traditional and sustainable business models lacks insights into how strong sustainability-that is, constraining economic and social activities within the limitations of natural resources-can shape business models. Thus, the purpose of this article is to propose a business model framework based on the principles of strong sustainability (SSBM). The proposed framework is developed combining available literature and empirical insights from a qualitative abductive study of 12 permaculture business ventures in Sweden. The results identify nature as the primary stakeholder and recommend strong local anchorage, the creation of diversified income sources, deliberate limitations on economic growth, the infusion of the business model with a systemic and ecosystem perspective, and the design of value flows beyond financial aspects. The discussion reflects on the most important results, provides practical implications and managerial guidelines, and suggests future research in the SSBM.

 • 195.
  Brunold, Julia
  et al.
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Durst, Susanne
  Institute for Entrepreneurship, University of Liechtenstein, Vaduz, Principality of Liechtenstein.
  Intellectual capital risks and job rotation2012Ingår i: Journal of Intellectual Capital, ISSN 1469-1930, E-ISSN 1758-7468, Vol. 13, nr 2, s. 178-195Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - This study aims to shed light on the phenomenon of intellectual capital (IC) risks. More precisely, the perception of such risks in the context of the job rotation process often applied in multinational corporations (MNCs) is to be investigated. Design/methodology/approach - Eleven semi-structured interviews are conducted in an exemplary knowledge-intensive MNC operating in the construction industry. Six interviews among top managers and five interviews among participants in the job rotation process are carried out to gain insights from different perspectives. Findings - The study underlines the influence of time pressure on the perception of the variety of IC-related risks in general and of those related to the job rotation process. As a result, the risks are not tackled even though the managers are aware of some of them. Research limitations/implications - The data were collected in one organization, making inferences about the findings not possible. Future studies should consider multiple organizations. Practical implications - A list of potential IC risks triggered during the job rotation process is presented and suggestions to tackle them are discussed. Furthermore, the findings can contribute to the further development of an overall overview of IC risks. Originality/value - The study provides fresh insights into the relationship between IC risks and job rotation as perceived by different organization members. © Emerald Group Publishing Limited.

 • 196.
  Buryla, Eliza
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Relation between Accounting Choices, Book Values and Stock Prices2008Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This study examines the relationship between stock prices and accounting figures, primarily the book value of equity and earnings, as well as the market perception of accounting choices implemented by

  companies. Market event studies from late sixties have initiated numerous of researches, and the majority of contemporary results were consistent with strong belief in the market efficiency theory. The

  book value of equity and earnings have been proved to have the highest explanatory power of future stock prices. Other accounting-related issues, like inventory methods or accounting for business combination, were proven to have reliable impact on the stock prices. Moreover, the cash flow implications triggered by the accounting change are not an indispensable condition to influence the stock price level. Although a great body of research has treated the relationship between accounting

  choices and stock prices, a clear-cut mechanism is not well specified. The evidence is inconsistent, and the consequences of accounting change are difficult to measure. However, the accounting figures

  included in financial statements remain the most important measure of the companies’ performance. Due to the economic and technical progress, which considerably modified the structure of companies

  and the environment in which they operate, further studies are advisable in order to maintain the reliability of accounting figures on significant level.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 197.
  Bye, Cathrine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Lindblom, Josefine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för handel och företagande.
  Den interna styrningens påverkan på motivationen: En fallstudie över styrsystemet i en icke vinstdrivande nischbank2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problemdiskussion: Styrsystem är ett brett och komplext begrepp som kan innehålla många olika komponenter, till exempel budgetering. Bankverksamheterna är hårt reglerade utifrån de lagar och regler som gäller i det aktuella landet som de är verksamma inom. Därför är det viktigt att ha tydliga riktlinjer och styra de anställda så att de inte bryter mot några lagar och/eller regler. Dock finns det en viss problematik kring en hårt reglerad verksamhet. Till exempel kan både regler och strikta budgetar leda till att de anställdas motivation påverkas negativt då de är hårt hållna och inte kan arbeta på det sätt de vill på grund av strikta riktlinjer. En annan del kring problematiken med en icke vinstdrivande organisation är hur medarbetarna kan motiveras utan monetär bonus/utdelning, då dessa kan ses som volontärarbetare i denna typ av organisation.

  Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur en icke vinstdrivande bank arbetar med sitt interna styrsystem för att bibehålla medarbetarnas motivation till att genomföra arbetsuppgifterna, trots hårda påtryckningar utifrån i form av bland annat lagar och regler. Denna studie avser även att beskriva hur en medarbetare kan belönas utan monetära ersättningar och se om denna har någon inverkan på medarbetarens motivation.

  Metod: En kvalitativ metod användes i denna studie då djupgående intervjuer genomfördes och därmed kunde respondenternas uppfattningar redogöras. En fallstudiestrategi valdes för att studien skulle kunna fånga upp respondenternas uppfattningar då fallstudier används för att forskaren ska kunna skaffa sig en djupare insikt i hur det ser ut i till exempel en organisation. Intervjufrågorna formulerades efter de teorier och begrepp som finns i den teoretiska referensramen och alla respondenter utom en intervjuades på sin ordinarie arbetsplats. Intervjuerna spelades in, transkriberades och sorterades efter de teoretiska begrepp som används i studien.

  Slutsats: Trots hårda yttre regleringar och strikta riktlinjer kan styrsystemet utformas på ett sätt som har en positiv inverkan på medarbetarnas motivation. Att arbeta efter budget kan ha en negativ inverkan på motivationen men föreliggande studie visar att detta kan ha en positiv inverkan på motivationen beroende på hur organisationen utformar sitt interna styrsystem utifrån de tre styrningsperspektiven, resultat-, handlings- och social styrning. Även i en icke vinstdrivande organisation kan medarbetarna belönas på andra sätt än genom monetära ersättningar, vilket har en positiv inverkan på medarbetarnas förväntningar och motivation enligt denna studie. Belöningarna måste vara intressanta för medarbetaren, annars är det troligt att medarbetaren inte uppfattar detta som en belöning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Den interna styrningens påverkan på motivationen
 • 198.
  Börjesson, Therese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Granstrand, Jennie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Karlsson, Carolina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Kundlojalitet: En kvalitativ konsumentstudie2007Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  För en butiks överlevnad har vikten av lojalitet kommit att bli en allt mer central punkt då konkurrensen inom olika branscher ständigt ökar. Då det finns en strävan för företag att behålla sina nuvarande kunder kan företaget, genom att skapa kundlojalitet, bidra till en högre lönsamhet. Det finns olika tillvägagångssätt för ett företag att använda sig utav för att uppnå lojalitet bland konsumenter, frågan är dock vad och vilka metoder som kan tänkas bidra till lojalitet. Beroende på vilken sorts produkt konsumenten söker ser de olika stegen i köpprocessen annorlunda ut då vikten av de olika stegen baseras på konsumenters engagemang kring en produkt. Utifrån denna bakgrund anser i det vara intressant att se om det finns några bidragande faktorer till skapandet av kundlojalitet gentemot en butik. Vi ställer oss därför frågan; Påverkar faktorerna i konkurrensmedelsmixen konsumenter till lojalitet gentemot en butik, och i sådana fall vilka faktorer? Är det någon skillnad mellan vilka faktorer som påverkar konsumenten till ökad lojalitet gentemot en butik när det gäller hög- respektive lågengagemangsprodukter? Vår frågeställning leder till syftet som lyder; Vi avser att beskriva vilken roll olika faktorer i konkurrensmedelsmixen har för skapandet av kundlojalitet. Denna beskrivning kommer att göras för hög- respektive lågengagemangsprodukter. För att besvara uppsatsens syfte har vi valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer ur ett konsumentperspektiv genom en fokusgruppsintervju och individuella intervjuer. För att uppnå ett internt giltigt resultat valde vi att, bland de utvalda respondenterna, sätta samman gruppen utifrån olika demografiska egenskaper. Kontentan av denna studie är att det finns faktorer i konkurrensmedelsmixen som bidrar till lojalitet gentemot en butik. Dock visade resultatet av vår studie att faktorerna skiljer sig beroende på graden av engagemang bakom köpet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 199.
  Carlehed, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Haumann, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Bemanningsföretag i detaljhanden: en flexibel lösning?2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 200.
  Carlehed, Sara
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Haumann, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Bemanningsföretag inom detaljhandeln - en flexibel lösning?2010Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
1234567 151 - 200 av 904
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf