his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 858
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Cajander, Åsa
  et al.
  Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Grünloh, Christiane
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden / CUAS Cologne University of Applied Sciences, Gummersbach, Germany.
  Rexhepi, Hanife
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Worlds Apart - Doctors’ Technological Frames and Online Medical Records2015Ingår i: INTERACT 2015 adjunct proceedings: 15th IFIP TC.13 International Conference on Human-Computer Interaction 14 to 18 September 2015, Bamberg, Germany / [ed] Christoph Beckmann & Tom Gross, Bamberg: University of Bamberg Press , 2015, s. 357-367Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The ability of individuals to access and use their online medical records serves as one of the cornerstones of national efforts to increase patient empowerment and improve health outcomes. However, the launch of online medical records in Uppsala County, Sweden, has been criticized by the medical profession and the local doctors’ union. The aim of this paper is therefore to present the results from an exploratory study where interviews with two oncologists are analysed and discussed based on the theory of Technological Frames and Patient Empowerment. The results indicate that medical doctors have different assumptions and perspectives that affect their use of technology and how they view patient empowerment in everyday clinical work.

 • 152.
  Calestam, Bengt
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Jämförelse mellan pollning och användande av en aktiv databas i ett CIM-scenario.1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Konventionella databassystem är passiva. Detta innebär att databasen förändras genom explicita användarkommandon. Ett aktivt databassystem är ett databassystem som bevakar situationer (events) av intresse och, när de inträffar, utlöser ett lämpligt beteende (action) förutsatt att ett visst villkor (condition) är uppfyllt [Kim95]. De aktiva databassystemen sägs ha ett aktivt beteende. Detta beteende kan t ex specificeras i sk ECA-regler.

  I de passiva databassystemen kan det aktiva beteendet efterliknas på två olika sätt. Bägge lösningarna medför dock problem. Den första lösningen innebär att applikationsprogrammen byggs ut med kod för villkor och handling samt med kod för att kunna kontrollera om händelsen har inträffat. En av nackdelarna med denna lösning är att samtliga relevanta applikationsprogram måste sökas upp och justeras då villkoret och/eller handlingen ska förändras.

  I den andra lösningen ställer applikationsprogram frågor med jämna mellanrum till databasen (pollas) för att kontrollera om villkoret är uppfyllt. Det största problemet med att polla databasen är att fastställa den lämpligaste pollningsfrekvensen. Då pollningsfrekvensen är för hög överbelastas databasen och dess prestanda blir lidande. Om databasen däremot pollas för sällan uppstår en tidsfördröjning innan händelsen upptäcks. I vissa fall kanske inte händelsen upptäcks alls. Enligt [L&L95] blir problemet med pollning större desto fler applikationsprogram som pollar databasen.

  Ett tänkbart användningsområde för aktiva databaser är computer-integrated manufacturing (CIM) [Gat95] m.fl. Enligt [Kus90] är CIM ett koncept antaget av företag för att förbli konkurrenskraftiga. CIM skulle även kunna sägas utgöra ett verktyg genom vilket företag försöker spara tid och pengar.

  Pollningen antas inverka negativt på tillverkningen i CIM. Jag har försökt visa att antagandet är riktigt genom att i en experimentcell utforma tre olika situationer där pollningsfrekvensen är olika samt en situation där en aktiv databas används. I arbetet har följande problemställningar undersökts:

  · Vilka blir effekterna på genomflödet och på kapacitetsutnyttjandet om databasen pollas med olika frekvenser och om en aktiv databas används i den specifika tillämpningen i cellen?

  · Är det möjligt att göra några ekonomiska vinster, dvs att spara in tid och kapital eller att öka intäkterna, genom att slippa polla i det aktuella scenariot och istället använda en aktiv databas?

  Resultaten av arbetet visar att pollningen inverkar negativt på såväl genomflödet som på kapacitetsutnyttjandet i scenariot samt att bägge faktorernas värden förbättrades då en aktiv databas användes. Med andra ord kan pollningen anses inverka negativt på tillverkningen. Det visade sig även vara möjligt att göra ekonomiska vinster i scenariot genom att ersätta den passiva databasen med en aktiv. Hur omfattande vinsterna blev berodde bl a på vilken pollningsfrekvens den passiva databasen pollades med innan den aktiva databasen infördes. Vilka resultaten blir i andra situationer är dock svårt att uttala sig om.

 • 153.
  Calestam, Bengt
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  OMT-A: An Extension of OMT to Model Active Rules1999Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Today there are commercially available databases with active features, i.e. active mechanisms are available for development of information systems. But the usage of active mechanisms is low in practice. This is due to the insufficient methodological support in analysis and design for developing ECA rule based software. It has been proposed that one of the most suitable ways to tackle this problem is not to develop new methods but to extend existing methodologies.

  In this thesis an extension of the Object Modeling Technique (OMT) is developed, called OMT-A, which is able to model active rules. The Active Database Management System Manifesto is used as a base for the refinements. OMT-A also supports an extensive set of event operators. Although the refined notation and the new, recommended steps, it is still possible to use OMT-A as if it is the original OMT.

  OMT-A is compared with OMT and two other extensions of OMT. The comparison revealed some interesting differences, e.g. to what extent OMT has been changed. It also turned out that OMT-A is the only one of the three refined versions having an explicit focus on the dynamic modeling, which is an interesting contribution of this work

 • 154.
  Carlehed, Claes
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Kognitiva belastningar vid läsning och navigering i elektronisk text.1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Idag lagras enorma mängder elektronisk text i databaser på företag, institutioner och liknande ställen. Textmassorna är oftast lättåtkomliga, lätt redigerade och enkla att sprida. Dessvärre dyker det upp problem när man ska läsa och navigera i stora dokument. Kognitiva belastningar på korttidsminnet är en följd av svårigheten att överblicka stora dokument. Det uppstår även problem med navigeringen i dokumenten. Oftast leder detta till att läsaren skriver ut dokumentet för att undkomma dessa och liknande problem.

  Föreliggande arbete utfördes i samarbete med Familjen Dafgård AB i Källby. Ett intranet håller på att utvecklas hos dem och i detta ingår stora textbaserade databaser. Undersökningar har utförts med hjälp av anställda på företaget för att fånga deras synpunkter vad gäller navigation och läsning i elektroniska dokument.

  Metoden som använts för att bringa klarhet i hur läsarna upplever olika navigeringssätt i elektronisk text har varit en kvalitativ intervju och en kvantitativ effektivitetsmätning av två olika sätt att navigera i dokument, scrollning eller länkning av textmassan.

  Resultaten visar att de anställda i huvudsak föredrar länkningen framför scrollningen i långa textdokument. Tidsstudien visar tendenser till att länkningen är något snabbare än scrollningen.

 • 155.
  Carlsen, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Betalning av varor över Internet: är det en företeelse som uppfattas som säkert av svenska konsumenter?2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna undersökning kartlägger svenska konsumenters uppfattning kring hur säkert de uppfattar betalning av varor via Internet. Detta sker genom att beakta olika faktorer, såsom kön, ålder, sysselsättning och civiltillstånd. Med betalning avses i den här rapporten att en konsument betalar sina varor på elektronisk sätt över Internet.

  I denna undersökning har metoden enkäter använts. I undersökningen ingick 45 svenska konsumenter. Många av konsumenterna känner sig osäkra vid betalning av varor över Internet, vissa känner till och med att det är så osäkert att de helt enkelt avstår att handla varor över Internet på grund av att detta.

 • 156.
  Carlson, Gustav
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Testning, buggar och rapid release2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Rapid Release är en relativt ny agil utvecklingsmetod som fokuserar på mycket korta cykeltider och små, isolerade uppdateringar som levereras till produktion så snart som möjlig. Google, Facebook, Mozilla Firefox och Amazon är några av de företag som har övergått till Rapid Release (Khomh et al., 2012; Mäntylä et al., 2013; Rossi, 2017). Amazon har enligt Khomh et al. (2012) tagit Rapid Release till en extrem nivå och har med hjälp av Rapid Release minskat sin cykeltid till 11,6 sekunder vilket innebär över 1000 uppdateringar i timman. Några av de fördelarna relaterade till reducerad cykeltid är att kunden får ta del av uppdateringen och eventuellt ny funktionalitet tidigare jämfört med andra utvecklingsmetoder samt att utvecklingsarbetet blir enklare att planera (Khomh et al., 2012). Det finns också forskning som visar att buggar åtgärdas snabbare I Rapid Release jämfört med andra utvecklingsmetoder (Khomh et al., 2012).

  Karvonen et al. (2017) hävdar att utmaningar med mer traditionell agil utveckling ärvs av Rapid Release och nämner då bland annat kvalitetskontroll. Det är just denna utmaning denna studie avser att studera genom att undersöka hur mindre utvecklare kan tillämpa testning i en RR-miljö och vilken typ av buggfördelning en sådan utvecklingsmetod kan leda till. Detta studeras med hjälp av två delfrågor: ”Hur kan en mindre utvecklare använda och tillämpa testning i en RR-miljö?” och ”Hur kan buggfördelningen i en mjukvara utvecklad och testad i en RR-miljö skilja sig jämfört med mjukvara utvecklad i traditionella metoder?”.

  För att besvara dessa delfrågor utfördes en kombination av kvalitativa och kvantitativa studier. Dessa delfrågor resulterade i indikationer att testning på ett företag, som ovan nämnt, testar nya funktioner och komponenter mycket isolerat och att majoriteten av denna testning sker i användargränssnittet där utvecklarna överväger användarnas beteende för att testa funktionen eller komponenten och att denna typ av testning kan leda till ökad mängd samtidighetsbuggar i mjukvaran jämfört med mjukvara utvecklad i mer traditionella utvecklingsmetoder.

 • 157.
  Carlsson, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Arbetsgivarnas policy beträffande anställdas datoranvändning under arbetstid2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöker jag frågan om hur arbetsgivarnas policy för de anställdas datoranvändning under arbetstid ser ut. Jag har gjort en jämförelse mellan kommuner och verkstadsföretag inom Västra Götaland.

  Rapporten inleds med en introduktion till privata angelägenheter, personlig integritet och kontroll av de anställda. Vidare behandlas hur en policy ser ut, behovet av en policy och hur det ser ut hos arbetsgivarna gällande policys för datoranvändningen. I denna del tas bland annat tidigare undersökningar och publikationer upp.

  För att kunna besvara denna fråga har jag använt mig av enkätundersökning. 11 kommuner och 11 verkstadsföretag ingår i undersökningen. Dessutom har jag gjort fyra intervjuer, två hos kommuner och två hos verkstadsföretag.

  Resultatet visar att 45% av verksamheterna har en policy för de anställdas datoranvändning under arbetstid, samt att det är något vanligare med policys där antalet Internetanvändare är stort.

 • 158.
  Carlsson, Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Evolution av modulära neuronnät för styrning av en mobil robot1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  I dagens utveckling av robotkontrollers så finner vi olika synsätt på hur vi ska angripa problemen som en robot ställs inför. Det här arbetet koncentrerar sig på artificiella neurala nät (ANN) och evolution med genetiska algoritmer och en fokusering sker på en speciell arkitektur av ANN som Stefano Nolfi presenterat.

  Rapporten kan ses som en fortsättning på Nolfis arbete och behandlar extensioner av fenomenet "spontan modularitet" som Nolfi beskriver. Det testproblem som används består i att utveckla ett kontrollsystem för en skräpsamlande robot. Detta arbete baseras på experiment runt detta problem med arkitekturer, vilka baseras på Nolfis spontana modularitet. Vi testar hur arkitekturerna påverkas av interna och återkopplade noder.

  Resultaten visar på att en spontan modularitet inte tycks påverkas positivt av återkopplade eller interna noder.

 • 159.
  Carlsson, Patric
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Lageroptimering med MRP II konceptet1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  ag har studerat och undersökt de problem som uppkommer när företag ska minska sina lager. Jag har koncentrerat mig på företag som har tillverkning och inköp mot lager.

  Jag har undersökt de i litteraturen beskrivna problemen och sedan jämfört några av dem mot en fallstudie på ett företag som motsvarar ovanstående beskrivning.

  Det finns många olika sorters lager, vilket har lett till att denna rapports tyngdpunkt ligger på hur företagens färdigvarulager kan minimeras.

  De första fem kapitlen är en inledning och beskrivning av lagerproblematiken och de ligger till grund för mina problemställningar i kapitel 6. Sedan följer en beskrivning av genomförandet av min fallstudie hos Fiskars Sverige AB.

 • 160.
  Carlsson, Roger
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Elektronisk affärskommunikation inom den privata företagsamheten i Skaraborg2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Elektronisk affärskommunikation har kommit att influera den privata företagsamheten i allt högre grad. Syftet med denna rapport är att ta reda på hur den privata företagsamheten i Skaraborg använder sig av elektronisk affärskommunikation. Rapporten baserar sig på intervjuer som har gjorts med åtta privata företag inom skilda branscher i Skaraborg. Intervjuerna är uppdelade i fem olika delar, presentation av företagen, e-närvaro, e-handel, e-business samt för- nackdelar och övriga kommentarer.

  Resultatet som framkom ur undersökningen var att de undersökta företagen har kommit olika långt vad det gäller utveckling och användning av elektronisk affärskommunikation. E-mail och hemsida har nästintill samtliga undersökta företag, men hur pass stor del av de anställda som kan använda sig e-mail samt hur de undersökta företagen använder sig av sin hemsida skiljer sig markant.

 • 161.
  Carlsson, Stefan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Informationssystemutveckling: skillnader mellan traditionella informationssystem och e-learningapplikationer2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [en]

  I dagens informationssamhälle har fokuseringen på livslångt lärande och kontinuerlig kompetensutveckling blivit en viktig fråga. E-learning kan vara en teknik som får en avgörande roll för både individers och organisationers utveckling framöver. E-learning kan definieras som ett koncept för att distribuera utbildning och lärande via Internet eller ett lokalt nätverk. En e-learningapplikation kan ses som en relativt ny typ av informationssystem vars syfte är att öka användarens kunskaper inom ett aktuellt område. Denna rapport undersöker huruvida det finns någon skillnad mellan att utveckla ett traditionellt informationssystem och en webbaserad e-learningapplikation. Undersökningen genomförs i former av litteraturstudie och intervjuer. Resultatet visar att det finns en skillnad mellan hur en livscykelmodell för ett traditionellt informationssystem ser ut jämfört med hur en livscykelmodell för en webbaserad e-learningapplikation ser ut. Resultatet visar även att det tillkommer fler intressenter och kompetenser i ett e-learningprojekt än vid ett traditionellt systemutvecklingsprojekt.

 • 162.
  Carlsson, Terje
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Flickors attityder till IT, relaterat till utbildningsval1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Denna rapport har söker finna vad attityden till IT är hos flickor i åk 9, och huruvida en positiv attityd gör att flickor känner lägre motstånd till att söka en naturvetenskaplig utbildning på gymnasiet.

  Relevant litteratur för problemställningen har studerats. I uppsatsen presenteras teorier, åsikter och tidigare forskning från närliggande ämnesdiscipliner, såsom t ex systemvetenskap och sociologi.

  Såväl kvantitativ- som kvalitativ vetenskaplig metodik har tillämpats i undersökningen.

  I undersökningen bedömer jag att en god insikt i flickors attityd till IT har erhållits. Någon generellt giltig slutsats rörande ett samband mellan en positiv IT-attityd och att söka naturvetenskaplig utbildning kan ej dras. Materialet i uppsatsen antyder visserligen svagt att så är fallet, men en allmän generalisering är såväl felaktig som ogiltig.

 • 163.
  Case, Keith
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system. Mechanical and Manufacturing Engineering, Loughborough University, UK.
  Marshall, Russell
  Department of Design and Technology, Loughborough University, UK.
  Högberg, Dan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Summerskill, Steve
  Department of Design and Technology, Loughborough University, UK.
  Gyi, Diane
  Department of Human Sciences, Loughborough University, UK.
  Sims, Ruth
  Department of Design and Technology, Loughborough University, UK.
  HADRIAN: Fitting Trials by Digital Human Modelling2009Ingår i: Digital Human Modeling: Second International Conference, ICDHM 2009 Held as Part of HCI International 2009 San Diego, CA, USA, July 19-24, 2009 Proceedings / [ed] Vincent G. Duffy, Springer Berlin/Heidelberg, 2009, s. 673-680Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Anthropometric data are often described in terms of percentiles and too often digital human models are synthesised from such data using a single percentile value for all body dimensions. The poor correlation between body dimensions means that products may be evaluated against models of humans that do not exist. Alternative digital approaches try to minimise this difficulty using pre-defined families of manikins to represent human diversity, whereas in the real world carefully selected real people take part in 'fitting trials'. HADRIAN is a digital human modeling system which uses discrete data sets for individuals rather than statistical populations. A task description language is used to execute the evaluative capabilities of the underlying SAMMIE human modelling system as though a 'real' fitting trial was being conducted. The approach is described with a focus on the elderly and disabled and their potential exclusion from public transport systems.

 • 164.
  Chamoun, Christoffer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Self-Service Business Intelligence: Kritiska framgångsfaktorer för att tillämpa Self-Service Business Intelligence2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Self-service Business Intelligence är idag ett relativt nytt koncept och det blir vanligare idag att verksamheter börjar röra sig mot denna nya trend inom Business Intelligence för att att göra sina användare mer flexibla i sitt beslutsfattande. Anpassningen idag till Self- service BI är idag är låg och har sjunkit de senare trots stora investeringar. Konceptet med Self-service BI är kan vara svårt för användarna att förstå och det finns ett antal faktorer som kan bidra till att öka anpassningen och uppnå framgångar med att tillämpa SSBI.

  Denna studien syftar till att ta reda på: ”Vad finns det för kritiska framgångsfaktorer för att tillämpa Self-Service BI? ”.

  För att besvara frågan användes en kvalitativ metod och insamlingen för data utfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna utfördes på 6 företag med 6 olika respondenter som har erfarenhet inom SSBI och BI. Respondenterna bidrog med empirisk underlag för att kunna besvara studiens frågeställning, men även till litteraturen med information som litteraturen tidigare inte nämner.

  Resultaten har visat att svaren från respondenterna och litteraturen går i linje med varandra när det gäller kritiska framgångsfaktorer. Framgångsfaktorerna som diskuteras och tas upp av respondenterna och litteraturen var: Rätt verktyg för rätt användare & anpassningsbara användargränssnitt, utbildning, data governance & data management, kartlägga användare och tillgänglighet av data för att framgångsrikt tillämpa SSBI. Nya faktorer som framkom under de semistrukturerade intervjuerna med respondenterna var: Change management, kommunikation och experimentering & testning.

 • 165.
  Chanko, Elisabeth
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Factors that influence users' perceptions of trust in e-commerce2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [en]

  The popularity of personal computers and recent advances in Internet technology has provided companies with a new medium for selling their products and increasing their customer base. Due to the influx and acceptance of these new possibilities for both users and businesses, all the more organizations are choosing to exploit electronic commerce. This concept is nothing new or novel, but over the years recent development in the domain of e-commerce has increased tremendously and it has become more commonplace and viable as a solution for customers to easily and effectively shop for products and services. One reason for users not to do an online purchase is feelings of uncertainty and dependency on the unknown, but more importantly a lack of trust for the vendor and the technology involved in the transaction. The focus of this report is on aspects of user trust in business-to-consumer e-commerce and how specific factors of e-commerce, i.e., usability, web site design, security, transference and privacy, influence user trust in e-businesses.

  Eleven respondents who had some experience in e-commerce purchases were interviewed using open-ended questions to find out how they perceived trust in general and how certain factors influence their perception of trust in e-commerce. The results of this study show that usability, web site design, security, and transference and privacy, directly influence user trust in e-businesses since these factors lie closest to the user and are deciding factors for the users and influence their decisions regarding transactions in e-commerce. These results can be of importance for vendors since they show how the customers perceive trust and which factors can directly influence their trust in a vendor and their experience with e-commerce and that the factors can play a deciding role on whether or not a customer will make a purchase.

 • 166.
  Chaparadza, Ranganai
  et al.
  ETSI AFI & IPv6Forum.
  Ben Meriem, Tayeb
  Orange, AFI.
  Radier, Benoit
  Orange, AFI.
  Szott, Szymon
  AGH University , AFI.
  Wodczak, Michal
  IT Department of Poznan University of Economics, AFI.
  Prakash, Arun
  FOKUS, AFI.
  Ding, Jianguo
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Soulhi, Said
  Ericsson, AFI.
  Mihailovic, Andrej
  KCL, AFI.
  Implementation Guide for the ETSI AFI GANA Model: a Standardized Reference Model for Autonomic Networking, Cognitive Networking and Self-Management2013Ingår i: Proceedings of 2013 IEEE Globecom Workshops, IEEE Computer Society, 2013, s. 935-940Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper describes an Implementation Guide for an emerging standard for autonomic management &control of networks and services, namely the ETSI AFI GANA Reference Model for Autonomic Networking, Cognitive Networking and Self-Management (an emerging standard from ETSI). The implementation guide also takes into consideration the impact of emerging paradigms such as SDN and Virtualization. This is because as the standardized Reference Model has been published, it becomes important to provide an associated Implementation Guide that can be followed in implementing autonomic management & control in network architectures.

 • 167.
  Chaparadza, Ranganai
  et al.
  ETSI AFI & IPv6Forum.
  Ben Meriem, Tayeb
  Orange, AFI.
  Radier, Benoit
  Orange, AFI.
  Szott, Szymon
  AGH University, AFI.
  Wodczak, Michal
  IT Department of Poznan University of Economics, AFI.
  Prakash, Arun
  FOKUS, AFI.
  Ding, Jianguo
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Soulhi, Said
  Ericsson, AFI.
  Mihailovic, Andrej
  KCL, AFI.
  SDN Enablers in the ETSI AFI GANA Reference Model for Autonomic Management & Control (emerging standard), and Virtualization Impact2013Ingår i: Proceedings of 2013 IEEE Globecom Workshops, IEEE Computer Society, 2013, s. 818-823Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This standardization oriented paper describes the SDN (Software-Driven Networking) Enablers in the ETSI AFI GANA Reference Model for Autonomic Management & Control (an emerging standard from ETSI), and impact of Virtualization. This is because in this study we see that Autonomic Management & Control and SDN (Software-Driven Networking) share the same objective of enabling programmable, manageable, dynamically self-adaptable and cost-effective networks and services. SDN enablers in the AFI GANA Model are: (1) Modularization of Logically centralized Control Software (the GANA Network Level DEs in the GANA Knowledge Plane) and Reference Points Definitions; (2) Primitives for Programmability at various layers; (3) Use of Runtime Executable Behavioral Models to complement the use of Policy-Control and dynamic policies; (4) The role and value the GANA MBTS (Model Based Translation Service) brings in SDN; (5) The role and value the GANA ONIX (Overlay Network for Information eXchange) brings in SDN; (6) Interworking GANA Knowledge Plane Decision Elements and SDN Controllers; (7) GANA “Decision-Making-Elements” logics as “software” that can be loaded into nodes and network (enabling “software-empowered networks”). The study is important because it is now becoming critical to study and explore the relationships between Autonomic Management & Control and SDN paradigms, as well as Virtualization, identify complementarities between the paradigms and close the gaps by unifying SDN concepts and associated frameworks with the emerging ETSI AFI GANA Reference Model standard for Autonomic Networking, Cognitive Networking and Self-Management, a hybrid model enabling to combine both centralized and distributed control.

 • 168.
  Claesson, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Application Service Provider, lever modellen upp till förväntningarna?2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Allt sedan datorer började användas som en resurs i företag har mindre företag sett de höga kostnaderna dessa fört med sig. I slutet av 1990-talet skapas en modell som möjliggör att hyra program från en Application Service Provider, ASP. Med ASP-modellen följer ett flertal förväntningar och fördelar om vad modellen kan tillföra i framförallt mindre företag. De ska till exempel till lägre kostnader få tillgång till program som kan öka deras konkurrensförmåga. Denna rapports fråga är om modellen lever upp till dessa förväntningar hos kunderna.

  Vid intervjuer som genomfördes med fem olika företag framkom bland annat att ASP-modellen kan möjliggöra ett minskat behov av egen IT-personal och att internt kunna ge användarsupport. ASP-leverantören tar istället över denna roll. ASP-modellen kan också hjälpa till att öka ett företags konkurrenskraft gentemot andra företag och sett ur ett helhetsperspektiv sänka företagets kostnader. Användningen av ASP-tjänster anses i flera fall ha levt upp till förväntningarna.

 • 169.
  Clasen, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Tekniker i Requirements Engineering med inriktning på Use Case-modellering2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete innehåller en introduktion till informationssystemutveckling och Requirements Engineering (RE). Vikten av att utföra RE på ett effektivt sätt är stor. Hela informationssystemet blir lidande om denna del inte utförs på ett tillfredställande sätt. För att utföra RE finns en rad tekniker och verktyg. Detta arbete behandlar en teknik i RE, nämligen Use Case-modellering. Arbetets syfte är att finna styrkor respektive svagheter med tekniken Use Case-modellering. Dessutom påvisar arbetet hur Use Case-modellering eventuellt kan förbättras.

  Det som framkommer i rapporten visar hur litteraturen ser på Use Case-modellering samt hur personer som praktiskt har använt sig av tekniken ser på den. Resultatet belyser att litteraturen och praktiken har ungefär samma syn på Use Case-modellerings styrkor och svagheter och att tekniken bör förbättras på olika sätt. Arbetet avslutas med en diskussion kring genomförandet av arbetet samt en diskussion kring det uppnådda resultatet.

 • 170.
  Cremonesi, Paolo
  et al.
  Politecnico di Milano.
  Said, Alan
  Recorded Future.
  Tikk, Domonkos
  GravityR & D.
  Zhou, Michelle
  Juji.
  Introduction to the Special Issue on Recommender System Benchmarking2016Ingår i: ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), ISSN 2157-6904, Vol. 7, nr 3, s. 1-4, artikel-id 38Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 171.
  Crona, Tobias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  I vilken utsträckning i nuläget lagrar organisationer data om externa affärsdomäner i ett datalager?2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Ett datalager är ett beslutstödssystem som integrerar stora mängder data från interna och externa källor. Dessutom är datalagret subjektorienterat, vilket innebär att det är organsierat kring ett antal betydelsefulla affärsdomäner som företaget lagrar data om. Många menar att det börjar bli allt viktigare för företag att söka information utanför verksamheten. Detta kan göras genom att de externa affärsdomänerna skannas av på information.

  Syftet med detta arbete är att ta reda på i vilken utsträckning i nuläget som organisationer lagrar data om affärsdomäner i sitt datalager. För att ta reda på detta har företag som använder datalager kontaktats och intervjuats.

  Resultatet visar att företag lagrar data om externa affärsdomäner, fast i ganska liten utsträckning. Däremot visar resultatet att intresset för att lagra information om dessa externa affärsdomäner håller på att öka bland företag.

 • 172.
  Da Silva Sampaio, David
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Considering non-supported information on logistics costs when self-developing ERP-systems: A case study in a manufacturing organization2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Logistics and Information System Development are hot topics in today’s business world. Although many studies have been conducted on these two areas, information about logistics costs is still lacking in many companies. Information Systems are tools that, if properly developed, aid organizations in processing data and providing information with speed, accuracy and quality to its intended users. A lacking in the relation between the business world and the Information System’s world was apparent in a studied company’s self-developed Enterprise Resource Planning system, where information about logistics costs was neglected. A case study made in this same studied company, show the importance of seven different logistics costs types and its related information. Using the analysis of the material gathered from both literary work and this case study, it was determined what information about logistics costs is neglected by the manufacturing organization’s self-developed ERP-system. Finally, it was concluded what information on these logistics costs that should be considered by manufacturing organizations for facilitating the understanding of total product cost of specific products and which may not be supported by these systems.

 • 173.
  Dafid, Susanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Design eller innehåll: vad är viktigast för en webbportal?2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Användningen av Internet har ökat kraftigt de senaste åren och begreppet webbportal har blivit allt vanligare. Syftet med det här arbetet är att undersöka om det är en webbportals design som är det avgörande vid valet av webbportal eller om det är innehållet och tjänsterna. Kanske är det en kombination av design och tjänster som värdesätts högst.

  I detta arbete utförs en heuristisk utvärdering av ett antal bostadsförvaltningsportaler för att undersöka både eventuella användbarhetsproblem samt hur väl designade portalerna är. I arbetet görs även en enkätundersökning hos ett antal utvalda hyresgäster hos AB Skövdebostäder för att undersöka inställningen till designen av företagets webbplats samt dess innehåll och tjänster.

  Resultatet visar att webbportalers tjänster är viktigare än designen men att designen inte är helt oviktig. Några generella slutsatser kan dock inte dras av detta arbetes undersökningar eftersom både antalet medverkande portaler och hyresgäster är allt för få.

 • 174.
  Dahlberg, Kristian
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Marknadsinriktad Requirements Engineering: kännetecken och centrala aktiviteter2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar den marknadsinriktade Requirements Engineering (RE) processen. Allt fler företag väljer idag att implementera standardsystem i sina verksamheter. Den situation som ett standardsystem utvecklas i är annorlunda jämfört med den som ett kundspecifikt system utvecklas i. Detta innebär att den traditionella RE-processen inte är anpassad till dessa nya förhållanden.

  Syftet med denna rapport är därför att utreda vad som kännetecknar en marknadsinriktad RE-process som stödjer kravhanteringsarbetet vid utvecklingen av ett standardsystem. Rapporten avser även att undersöka hur RE tillämpas av marknadsinriktade systemtillverkare i praktiken. Detta har gjorts genom en litteraturstudie och intervjuer med tre marknadsinriktade systemtillverkare.

  Rapporten resulterar i en beskrivning av den marknadsinriktade RE-processens kännetecken och centrala aktiviteter samt en översiktlig sammanställning över hur marknadsinriktade systemtillverkare tillämpar RE i praktiken. Resultatet belyser att de teorier och aktiviteter som betraktas som centrala i den marknadsinriktade RE-processen även tillämpas i praktiken.

 • 175.
  Dahlbom, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Real-time terrain rendering with large geometric deformations2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [en]

  Computer gamers demand more realistic effects for each release of a new game. This final year project is concerned with deforming the geometry in a terrain rendering environment. The intension is to increase the resolution where the original resolution of the terrain is not enough to cater for all the details associated with a deformation, such as an explosion.

  An algorithm for extending the maximum available resolution was found, the DEXTER algorithm, but calculations have shown that it has a too high memory consumption to be feasible in a game environment. In this project, an algorithm has been implemented, based on the DEXTER algorithm, but with some structural changes. The algorithm which has been implemented increases the resolution, if needed, where a deformation occurs. The increased resolution is described by b-spline surfaces, whereas the original resolution is given by a height map. Further, graphics primitives are only allocated to a high resolution region, when needed by the refinement process.

  It has been found that by using dynamic blocks of graphics primitives, the amount of RAM consumed can be lowered, without a severe decrease in rendering speed. However, the algorithm implemented has been found to suffer from frame rate drops, if too many high resolution cells need to be attached to the refinement process during a single frame.

  Is has been concluded that the algorithm, which is the result of this final year project, is not suitable for a game environment, as the memory consumption is still too high. The amount of time spent on refining the terrain can also be considered too much, as no time is left for other aspects of a game environment.

  The algorithm is however considered a good choice concerning deformations, as the updates needed in association with a deformation, can be kept small and localized, according to the DEXTER structure. Also, the b-spline surfaces offer more freedom over the deformation, compared to using a height map.

 • 176.
  Dahlbom, Anders
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Niklasson, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Evolving Petri Net Situation Templates for Situation Recognition2009Ingår i: Proceedings of the 3rd Skövde Workshop on Information Fusion Topics (SWIFT 2009) / [ed] Ronnie Johansson, Joeri van Laere and Jonas Mellin, University of Skövde , 2009, s. 11-16Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

   

  Situation recognition is an important problem to address in order to enhance the capabilities of modern surveillance systems. Situation recognition is concerned with finding a priori defined situations that possibly are instantiated in the present flow of information. It can be a rather tricky task to manually define templates for situations that evolve over time, and to at the same time achieve good results with respect to recall and precision on a situation recognition task. In this paper we present some initial results concerning the task of applying genetic algorithms to evolve Petri net based situation templates of interesting situations. Our results show that it is possible to evolve Petri nets that are on par with manually defined templates. However, more research is needed in order to establish the actual effects it has on recall and precision.

   

 • 177.
  Dahlstedt, Åsa G
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Requirements Managements from a Life Cycle Perspective: Overview and Research Areas2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [en]

  Requirements Engineering (RE) is nowadays considered to be an activity, that aims at supporting the whole lifecycle of an information system by: eliciting, documenting, validating, and managing the requirements of the system. This thesis aims at providing an overview of the area of Requirements Management (RM) and to identify important and interesting issues or areas where further research is needed.

  RM includes two major areas; organising requirements and requirements change management. Organising requirements is concerned with structuring the requirements and storing additional relevant information about them e.g. attributes and traceability information. Requirements change management is concerned with dealing with changing requirement in a systematic way i.e. making informed decisions whether to implement a certain change or not, and support the implementation of approved changes.

  In order to provided a broader view of RM, the literature study were complemented by an interview study of how RM is conducted in practice. This interview study shows that the effort resources spent on RM differs substantially between different organisations. Various reasons for these discrepancies are elaborated in the work, but one of the main reasons are the type of software development that is conducted in the organisation. There is a tendency that organisations that develop software products and continuously releases new versions of there products are more likely to spend resources on RM, compared with organisations that develop customers specific solutions in one shoot projects. The need to reuse requirements and knowledge, as well as the maturity of the RE/RM process, are other factors that affects the resources spent on RM. The RM activities performed in practice are concordant with the activities found in literature.

  A number of areas where further research is needed were identified: requirements change management, dependencies between requirements, RM tools, and information management

 • 178.
  Dalhage, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Produktivitet: en motpol till säkerhet2000Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Huvudfrågan i arbetet är hur produktivitet och säkerhet kombineras i de säkerhetslösningar som existerar idag samt huruvida högre säkerhet leder till ökad komplexitet. Det tillvägagångssätt som använts består av en lastmätning av Secure Socket Layer (SSL), och Pretty Good Privacy (PGP), samt en teoretisk jämförelse av säkerhetslösningarna PGP, SSL och Secure Electronic Transaction (SET). Detta innebär att PGP som har jämförelsevis hög säkerhet när det kommer till kryptering även är den säkerhetslösning är mest resurskrävande. SSL däremot är mindre säkert med betydligt lägre resursanvändning. Generellt kan man med facit i hand säga att den lösning som är säkrast även är den mest komplexa. Den säkerhetsaspekt lastmätningen bygger på är främst krypteringsalgoritm och nyckellängd. Även om dessa aspekter är allmänt vedertagna i säkerhetstänkande måste även hänsyn tas till säkerhetstänkandet som helhet. SET visar ett sätt att kringgå den klassiska motsättningen mellan säkerhet och produktivitet genom att begränsa användningsområdet, men detta på bekostnad av flexibilitet och ger vidare potential för interoperabilitet.

 • 179.
  Danielsson, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Utvärdering och utformning av webbokningssystemgränssnitt2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Eftersom webbokningssystem kan ge stora fördelar för feedback och valmöjligheter jämfört med övriga bokningstekniker, är detta ett sätt att boka på som allt fler människor väljer. I de webbokningssystem som existerar idag finns det dock flera brister, dels beroende på att de ser ganska olika ut beroende på vilket företag som står för dem och dels därför att inte alla möjliga funktioner utnyttjas. I detta examensarbete har det därför genom intervjuer och enkäter undersökts hur användarna vill att ett webbokningssystem ska se ut och vilka funktioner som ska finnas. De slutsatser som har arbetats fram är antalet sidor ett webbokningssystem bör vara uppbyggt av samt om och hur olika funktioner bör användas i ett webbokningssystem, och hur dessa i så fall ska se ut. De resultat som framtagits i arbetet ger goda riktlinjer om hur ett webbokningssystem bör se ut och kan användas som en guide för uppbyggnaden av webbokningssystem

 • 180.
  Davoust, Emelia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE: Hantering av användarrelaterade utmaningar vid införande av SSBI2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det behövs mer databaserade beslut av företag för att konkurrera på marknaden, vilket har bidragit till att business intelligence har gått från att användas på strategisk nivå till att även användas på en mer operativ nivå. Detta har medfört att behovet av analys och beslutsunderlag har vuxit hos ett större antal anställda som har resulterat i att IT-avdelningen i verksamheter blir en flaskhals. I takt med att behovet av BI har vuxit har begreppet self-service kommit, som innebär att användare själva ska kunna ta fram sina beslutsunderlag.

  Att införa self-service BI innebär dock en del utmaningar, och många av verksamheterna som har infört det blev missnöjda med resultatet. Det största hindret har visat sig vara användarna och det oväntade faktum att det krävs mer utbildning än förväntat. Därför är syftet med den här studien att underlätta införande av SSBI genom att undersöka hur användarrelaterade utmaningar kan hanteras vid införande av SSBI.

  För att besvara frågeställningen har sex stycken intervjuer genomförts på ett anonymt företag med respondenter som på olika sätt har en koppling till införande av SSBI. Resultatet av studien är en modell över de användarrelaterade utmaningarna vid införande av SSBI och de i detta arbete identifierade rekommendationerna för hur de kan hanteras. Genom att använda sig av dessa utmaningar vid införande av SSBI kan verksamheter ge användarna goda förutsättningar, vilket ökar möjligheten att införa ett lyckat och hållbart SSBI.

 • 181.
  Davíðsson, Einar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Införandet av intranät1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  I denna rapport har jag försökt göra en studie om hur Skövde kommun skall gå till väga för att implementera ett intranät. Kommunen har över 3000 anställda och jag intervjuade 12 förvaltningschefer för att få fram deras önskningar och åsikter.

  I början av rapporten introducerar jag vad konceptet intranät betyder i stort och hur det har kommit till. I kapitel tre kommer mina frågeställningar.

  Slutsatsen i arbetet är i stort sätt att jag rekommenderar att kommunen sätter igång ett pilotprojekt där en IT-specialist är projektledare. Projektet kan ta hänsyn till den önskelista som jag tog fram från intervjuerna med cheferna.

  Rapporten avslutas med en diskussion om arbetets gång.

 • 182.
  Ding, Jianguo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Intrusion Detection, Prevention, and Response System (IDPRS) for Cyber-Physical Systems (CPSs)2015Ingår i: Securing Cyber Physical Systems / [ed] Al-Sakib Khan Pathan, Boca Raton, US: Taylor & Francis Group, 2015, s. 371-392Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Cyber-physical systems (CPSs) are integrated physical, engineered, andsocial systems whose operations are monitored, coordinated, controlled, and integratedby a computing and communication core. Due to the dynamic structure ofCPSs, the security measurements are often complex. Given this fact, the objectiveof this chapter is to present the intrusion detection, prevention, and response system(IDPRS) for such a dynamic environment.

 • 183.
  Dolck, Kristoffer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Jämförelse av dagens komponentteknologier med avseende på deras tekniska egenskaper2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  En komponentbaserad mjukvaruutveckling syftar till att minska utvecklings- och underhållskostnader för mjukvaruprogram. Trots att det idag inte finns någon enhälligt accepterad definition av en komponent så existerar komponentteknologier som ämnar till att minska utvecklingstiden för mjukvara genom komponenter.

  De olika teknologierna som undersöks i denna rapport är Microsofts COM, OMGs CORBA och Suns JavaBeans. Dessa jämförs på tekniska egenskaper, prestanda, språkberoende, plattformsberoende och distributionsstöd då dessa egenskaper är viktiga för programvaruutvecklare vid val av teknologi. Detta genomförs med hjälp av en litteraturstudie över specifikationerna för respektive teknologi. Litteraturstudien täcker även material av teknologiernas existens på dagens kommersiella komponentmarknad.

  Resultatet från jämförelsen pekar på att COM-teknologin kommer att dominera marknaden för komponenter på Windows-plattformarna och att CORBA kommer att smälta ihop med JavaBeans för att dominera marknaden för icke Windows-plattformar.

 • 184.
  Dolfe, Emilie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Vidareutveckling av informationssystem: Vilka beslut fattas i VAD-fasen?2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats/Examensarbete
  Abstract [sv]

  Den miljö som dagens informationssystem (IS) befinner sig i kommer att förändras och bli mer komplex (Lindencrona, 2000). Lindencrona (2000) menar att de nya IS som skapas kommer att utvecklas genom att de befintliga systemen integreras med nya resurser. Företag kan besparas stora kostnader vid en utvecklingsprocess genom att nya resurser integreras med det befintliga systemet (Lyttinen & Zhang, 2000).

  Den systematiserade kunskap som finns på marknaden idag behandlar främst återanvändning och integrering av källkod. Aggestam (2001) har i sitt examensarbete identifierat fyra olika aktiviteter som sker i VAD-fasen vid vidareutveckling av befintliga IS. En av dessa aktiviteter är att fatta beslut.

  Detta arbete har genom en enkätundersökning identifierat de beslut som företag fattar i VAD-fasen då de vidareutvecklar sina befintliga IS.

  Resultatet från studien tillför kunskap till ytterligare forskning som bör göras för att få fram metoder för utveckling av de IS som kommer att skapas utifrån vidareutveckling och integrering av befintliga IS.

 • 185.
  Drott, Ingemar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Ambiguities and Limited Expressiveness in the Use Case Notation2001Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  UML and use case modeling have the last few years received much attention. Use cases are used to describe the functional requirements of a system and a use case diagram shows the relationships among use cases and actors within a system. The semantics of use case diagrams are, however, often unclear. The aim of this dissertation is to point out ambiguities and limited expressiveness present in the current use case notation of UML and to indicate in which directions remedies to these deficiencies may be sought.

  Problems reported by researchers were identified and presented to a set of use case practitioners. Then a proposal of possible improvements of the use case notation, which should reduce the ambiguities and increase the expressiveness in the notation, was developed. To place some measurements on the value the proposal can have in practice, it was also presented to a set of practitioners.

  The proposal provides a suggestion of how to model various tricky situations in a use case diagram. Furthermore, the dissertation gives insight on how the use case technique is used in practice. Practitioners argue that the use case specifications are more important than the use case diagrams. They also argue that the purpose of use case diagrams is to describe a system's main functionalities and not details, and that as few use case relationships as possible should be used in use case diagrams.

 • 186.
  Drott, Ingemar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Identifiering av problem och möjligheter i RE-processen: med avseende på intressenterna2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetets problemområde återfinns i den tidiga delen inom informationssystemutveckling. Denna utvecklingsfas, kallad Requirements Engineering (RE), innefattar aktiviteter för att förstå, dokumentera och validera de behov och krav som föreligger för ett framtida informationssystem. RE är en avgörande aktivitet i processen att utveckla ett informationssystem som tillfredsställer användare och kunders förväntningar och behov.

  De olika intressenterna som är involverade i RE-processen har olika roller, bakgrund och kunskaper. Av denna anledning föreligger olika problem och möjligheter med avseende på intressenterna. I examensarbetet utreds vilka dessa möjligheter och problem kan vara. För att besvara frågeställningen har en mindre litteraturstudie och fem intervjuer med analytiker genomförts.

  Intressentprofiler har tagits fram där respektive intressenttyps roll och bidrag framgår och för dessa har även svårigheter och problem som kan uppstå i RE-processen identifierats. För att ge en tydlig bild över identifierade möjligheter och problem samt redovisa interaktionen mellan intressenterna har även sammanfattande figurer över detta skapats.

 • 187.
  Dulgher Mustafa, Ludmila
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  REALTIDS BUSINESS INTELLIGENCE: Förändring av Besluts- och Affärsprocessen vid Införandet av en Realtids Business Intelligence System2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Business Intelligence och realtids Business Intelligence har blivit ett område som allt fler företag intresseras av. Forskningen idag involverar en rad företag som koncentrerar sig på stora kund-, produkt- och tjänstevolymer. Ett av dessa företag är flygbolaget Continental Airlines. Detta bolag har funnit sju faktorer som bör beaktas då en realtids BI-lösning ska anammas. 

  Detta arbete kommer att lägga fokus på en av dessa faktorer. Denna faktor säger att realtids BI endast levererar något värde om besluts- och affärsprocessen ändras i enlighet med den IT-lösning som införs i företaget.

  Under denna studie kommer det att undersökas hur denna faktor fungerar i mindre organisationer. Behöver mindre organisationer ändra sina processer vid införandet av en realtids BI-lösning och i så fall i vilken utsträckning ska dessa ändras.

  Det här projektet innebär ett samarbete med Svenska Kyrkan i Lidköping som utgör den mikromiljö som den ovan nämnda faktorn kommer att testas på, samt iP1 Networks AB som har utvecklat realtids BI-lösningen Svenska Kyrkan i Lidköping är intresserade av.

 • 188.
  Edin, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Utveckling av kvalitetssystem1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  "Att utveckla en modell som beskriver tillvägagångssättet vid utvecklingen av kvalitetssystem i medelstora företag."

  För att besvara min problemställning genomförde jag intervjuer av fyra kvalitetsansvariga, anställda i organisationer med kvalitetssystem som är eller skall tredjepartscertifieras. Syftet med intervjuerna var att identifiera kritiska faser i utvecklingen av ett kvalitetssystem och erhålla råd hur dessa faser skall genomföras på bästa möjliga sätt. Det insamlade materialet och en litteraturstudie ligger till grund för resultatet som presenteras i form av olika faser som ingår i min egenutvecklade modell för utveckling av kvalitetssystem.

  I resultatkapitlet framgår att de kritiska faserna i utvecklingen av ett kvalitetssystem var resurstilldelning, utbildning, mätpunkter och ständiga förbättringar. Av intervjuerna framkom även att det är frågor som utbildning och motivering som är avgörande för hur väl kvalitetssystemet skall motsvara förväntningarna snarare än de hårda frågorna i form av genomförande

 • 189.
  Egilsson, Guðlaugur Stefán
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Event Models: An Evaluation Framework1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Event based programming is an important metaphor used in a variety of applications. Research and practice in this field comes primarily from two distinct sources, component software and databases. In both those fields, the need for asynchronous notifications has led to the specification and implementation of event models, but with somewhat different emphasis.

  This dissertation defines an evaluation framework for evaluating event models. In doing so, it defines several factors that are important when reviewing different event models with respect to implementing applications or components that require event notification mechanisms.

  It has been suggested that the event models defined for COM and CORBA can each be used as the basis for implementing advanced event services. The framework presented in this dissertation is used to evaluate these two event models with respect to their capability to support an advanced event service originating from active database research.

 • 190.
  Eigert, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Extending the opinion integration model2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Internet holds large amounts of data. This data is in many cases unstructured. The information is there, the problem is how to structure it so that we can quantify the data and save it in a database. Yaakub et al (2011) proposes a model (Opinion Integration Model) for structuring product reviews written by customers or opinion mining. This method is in many ways a complete base for structuring this type of data but it lacks a way of creating the ontology that creates a common language for how to interpret what the customers are talking about. This is were this paper enters the picture. This paper intends to extend Yaakubs et al. (2011) work with a way of developing this ontology. This is done by walking two different paths, one commercially grounded ontology development process were a web application is used as the base for the ontology, and one ontology development process based on a literature study of earlier research within the area. These are then compared by applying them in a real case were customer reviews for a television is used as input. These results are then used as a basis for a proposed way of creating an ontology that also is tested by applying the developed ontology in Yaakubs et al (2011) research on new reviews for the same television. The conclusion and the result of this paper is a 5-step method for developing ontologies for home electronic products that can be directly applied in Yaakubs et al (2011) model. 

 • 191.
  Ejdersund, Tomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Förbättrad användaracceptans vid anskaffning av standardsystem2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom alla verksamheter och organisationer finns det idag någon form av informationssystem. För att effektivisera, förändra och stödja verksamheten har allt fler företag valt att anskaffa ett standardsystem som hjälpmedel. Tyvärr innebär detta även att ett antal problem kan uppstå. Ett av de mest kritiska problemen som bör försöka undvikas är utebliven användaracceptans. Syftet med detta arbete var att undersöka vilka insatser som bör vidtas i arbetet med att anskaffa ett standardsystem, för att förbättra användaracceptansen. Arbetet syftade även till att undersöka om de insatser som litteraturen tar upp, för att påverka användaracceptansen, är samma insatser som en organisation i verkligheten tycker är de mest lämpliga. I denna studie kartläggs attityder och inställningar hos tilltänkta användare av ett standardsystem, för att via analyser urskilja specifika insatser. Arbetet påvisar vikten av att vidta åtgärder så tidigt som möjligt i anskaffningsprocessen, till exempel bör de tilltänkta användarna av standardsystemet få ta del av information i ett tidigt stadium. Resultatet påvisar flertalet insatser som kan vidtas för att förbättra användar-acceptansen, vissa av insatserna stämmer överens med de insatser som litteraturen nämner. Resultatet av fallstudien är inte av generell karaktär, utan mer av en transibiltetisk karaktär. Detta betyder att lösningsförslaget är applicerbart på liknade problem inom liknande kontexter.

 • 192.
  Ekberg, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Jämförelse av analysmetoder för clickstream-data2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här arbetet har som syfte att genom en jämförelse av olika analysmetoder för clickstream-data kunna fungera som en vägledning när en metod ska implementeras. Metoden som använts vid jämförelsen är litteraturstudie i och med att de analyseringsmetoder som ska undersökas redan är framtagna och kunskap om dem fås genom att studera litteratur i vilka de förekommer. Ett antal kriterier används sedan vid själva jämförelsen, anledningen till detta är att metoderna ska jämföras utifrån en gemensam grund.

  De metoder som uppfyllde kraven för de olika kriterierna bäst var page events fact model och subsession fact model. Subsession fact model kan dock upplevas som det bästa valet i alla lägen men samtidigt är den kanske lite överdriven om clickstream-datan bara ska användas till att se hur besökarna använder varje individuell sida för att användas i designsupport syfte. Det går alltså att påvisa att syftet styr vilken metod som är mest lämpad.

 • 193.
  Ekberg, Ken
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Utvärdering av verktyg för underhåll av en website i en blandad miljö1998Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  För att kunna underhålla en stor website måste många saker tas i åtanke. Särskilt om man arbetar i en blandad miljö, som sker vid Högskolan i Skövde. Eftersom högskolan använder både PC-, Macintosh- och UNIX-datorer för att designa och uppdatera sina hemsidor, måste ett verktyg hittas som integrerar dessa tre plattformar på ett bra sätt.

  Denna rapport behandlar de problem som kan uppstå då en website skall underhållas, med tyngdpunkten på vad som gäller vid Högskolan i Skövde. Olika verktyg som innehar den önskade funktionaliteten undersöks innan ett av dem slutligen väljs. Det valda verktyget är Microsoft FrontPage 98, för dess möjligheter att integreras med olika UNIX-webservrar och för dess möjligheter att användas på både PC och på Macintosh.

 • 194.
  Ekhäll, Susanne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Systemutvecklares och användares mål med ett informationssystem1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En utveckling i dagens systemutvecklingsprojekt går mot att använda flera olika perspektiv vid utformning av ett informationssystem, exempelvis social kontext och sociologiska- och psykologiska aspekter. Kritik som idag riktas mot informationssystem är att systemen inte motsvarar de krav som finns från de olika intressenterna. Denna rapporten innehåller en presentation av de mål och egenskaper som anses vara viktiga vid utformning av ett informationssystem, för såväl systemutvecklare som användare. Mitt arbete har omfattat en empirisk undersökning samt en litteraturstudie. Den empiriska undersökningen har innefattat tre stycken djupintervjuer med systemutvecklare och användare av informationssystem. Syftet med undersökningen har varit att göra en jämförelse mellan hur systemutvecklare och användare tänker kring begreppet mål samt vilka egenskaper som anses vara viktiga. Undersökningen har visat att det finns både likheter och skillnader i litteraturens syn på begreppen mål och egenskaper jämfört med hur det praktiskt fungerar ute i arbetslivet.

 • 195.
  Ekman, Magnus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Risk Management: Kvalitativ Utvärdering av Verktyg och Metoder för Riskanalys1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna rapport ingår tillsammans med en muntlig presentation som examination i kursen Examensarbete i ADB, 20p vid Högskolan i Skövde. Kursen ingår som slutmoment på det systemvetenskapliga programmet.

  Undersökningen, vilken genomfördes i samarbete med företaget Arthur Andersen, hade som syfte att utvärdera verktyg och metoder för riskanalys av verksamheters informationssäkerhet.

  Medelst intervjuer av 5 experter inom området, samt med en dokumentstudie, utvärderades problemställningen kvalitativt. Resultatet blev en analys av existerande verktyg och metoder för riskanalys, med avseende på deras olika fördelar och nackdelar, samt deras resultat.

 • 196.
  Elgåsen, Robert
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  En modell för att identifiera krav som måste uppfyllas av alla informationssystem inom en specifik domän2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Allt för ofta händer det att systemutvecklingsprojekt misslyckas. Ofta beror dessa misslyckanden på att systemutvecklingsprocessens tidiga faser utförs bristfälligt. Genom att ta tillvara och återanvända information som uppkommit under tidigare utförda informationssystemutvecklingsprojekt, ökas chansen att nästa informationssystemutvecklingsprocess får ett bra resultat. En kravspecifikation som endast innehåller krav som måste uppfyllas av alla informationssystem inom en specifik domän, går att tillämpa vid all informationssystemsutveckling inom denna specifika domän. För att denna kravspecifikation skall kunna användas på detta vis, krävs det att uppdateringar sker i denna allt eftersom aktuell domän förändras. Huvudsyftet med denna rapport är att presentera ett möjligt tillvägagångssätt för att skapa en kravspecifikation som endast innehåller krav som måste uppfyllas av alla informationssystem inom en specifik domän. Denna rapport syftar även till att förklara vilka problem som kan uppkomma under framtagandet av en sådan kravspecifikation samt hur dessa problem kan reduceras. För att kunna framställa denna information, har bland annat en fallstudie på ett stort företag som egenutvecklar informationssystem utförts. I slutet av denna rapport presenteras en modell över ett rekommenderat tillvägagångssätt vid skapande av en kravspecifikation som endast innehåller krav som måste uppfyllas av alla informationssystem inom en specifik domän. Denna modell är framställd med erfarenheter från den utförda fallstudien som grund.

 • 197.
  Ellgren, Max
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Hur äldre påverkas av digitala utbildningsinsatser: En undersökning gällande hur digitalt utanförskap kan motverkas sett ur ett långsiktigt perspektiv2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens digitala samhälle håller på att utvecklas i en oerhört snabb takt, vilket inte alltid gör det lätt för personer att anpassa sig till förändringarna. Speciellt inte om man som individ redan tillhör socialt utsatta grupper, vilket är fallet för många av den äldre generationen. Dessa grupper hamnar enkelt i digitala utanförskap, där de inte har samma möjligheter till att använda sig av samhällets digitaliserade tjänster på samma sätt som resten av befolkningen. Denna fallstudie har då till syfte att försöka mäta effektiviteten av ett specifikt utbildningstillfälle som genomfördes i Torsby kommun. Målet med detta utbildningstillfälle var att utbilda dess äldre deltagare om digital användning och med hjälp av en mer praktiskt inlärning förhoppningsvis även motverka deras digitala utanförskap. Hur effektiv var denna insats sett ur ett kortsiktigt kontra långsiktigt perspektiv?

  För att ta reda på detta genomfördes det kvalitativa telefonintervjuer med ett antal tidigare deltagare. Denna återkoppling genomfördes ungefär två och en halv månader efter utbildningstillfället för att se hur väl de tidigare deltagarna hade kommit ihåg sin utbildning.

  Resultatet och analyseringen av intervjuerna visar på att de flesta deltagare inte hade förändrat sina vanor särskilt mycket efter utbildningstillfället. Orsaken bakom detta verkar huvudsakligen vara fortsatt osäkerhet gällande ämnet, där flera av deltagarna svarade med att de inte kunde komma ihåg vad som hade lärts ut under utbildningstillfället. Även om i stort sett alla uppringda svarade med att de tyckte om tillfället verkar det som att det heller inte var tillräckligt för att effektivt motverka deltagarnas digitala utanförskap, vilket skulle kunna vara en potentiell förbättringspunkt för uppkommande insatser.

 • 198.
  Ellus, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  En undersökning av EDI i små och medelstora företag2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  EDI (Electronic Data Interchange) är en av de olika tekniker och metoder som finns för att etablera e-handel. Trots att tekniken erbjuder en rad fördelar, exempelvis automatisk överföring av information utan mänsklig inblandning, är utbredningen inte så stor bland små och medelstora företag. Anledningen till detta är främst för att det är för dyrt och komplext att införa. Syftet med detta arbete är att undersöka om implementeringen av EDI har gett förväntad lönsamhet i små och medelstora företag.

  För att söka svar på frågeställningen har enkäter använts som metod. De slutsatser som kan dras från enkätundersökningen är att de flesta små och medelstora företag införskaffade EDI av andra skäl än lönsamhet, då främst krav från kunder. Dessa företag anser dock att EDI är mer lönsam än förväntat. Små och medelstora företag som införskaffat tekniken av lönsamhetsskäl och som hade förhoppningar om att EDI skulle vara lönsam inom ett år eller flera år, anser att lönsamheten i allmänhet är som förväntat.

  Det bakomliggande syftet med undersökningen är att få en indikation om EDI i allmänhet är intressant att införskaffa för denna kategori av företag. EDI verkar av allt att döma ge lönsamhet i små och medelstora företag.

 • 199.
  Elmervik, Christin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Kvalitetssäkring av systemutvecklingsprocessen2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar hur IT-konsultföretag arbetar för att kvalitetssäkra systemutvecklingsprocessen. För att utreda problemställningen har jag genomfört litteraturstudier om kvalitet, systemutveckling och ISO 9000. Jag har även intervjuat fem IT-konsultföretag, varav två företag är certifierade enligt standarden ISO 9001. Syftet med intervjuerna var att undersöka om kvalitetssäkringsprocessen varierande mellan olika företag och om det

  var stor skillnad mot hur litteraturen föreskriver kvalitetssäkring.

  Resultatet som framkommit utifrån det insamlade materialet är att företagen använder sig av en systemutvecklingsmodell, men det kan variera om det är en standardiserad modell eller en egenutvecklad systemutvecklingsmodell.

  I samband med systemutvecklingsprocessen arbetar företagen i projektform. När ett projekt startar skapas en projektplan som bl.a. innehåller en tidsplan och anvisningar om när tester ska genomföras. Det är inget krav från kunderna att företagen ska vara certifierade enligt någon standard, men företagen måste kunna visa att de arbetar på ett strukturerat sätt.

 • 200.
  Elmquist, Petra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Anskaffning av standardsystem: en företagsstudie2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vid affärssystembyten väljs ibland standardsystem framför egenutvecklade system. En orsak är att egenutvecklade system är dyra och komplicerade att bygga. Flera företag tycker också att det är smidigare att implementera standardsystem då dessa är utformade som en paketlösning där samtliga moduler är integrerade.

  Ett problem för företag är att välja "rätt" standardsystem. Ett arbetsmål i denna uppsats är att ta reda på i hur stor utsträckning företag använder sig av en metod i anskaffningsprocessen. Huvudfokus är att ta reda på vad företag tycker är viktigast att anpassa - verksamhet eller system? Ett annat delmål är att titta på hur företagskulturen förändras vid ett standardsysteminförande.

  I undersökningen görs sex företagsintervjuer hos företag som alla har anskaffat standardsystem. Utifrån uppsatsens resultat har ingen av dessa företag använt sig av en metod i anskaffningsprocessen. Fem av sex företag har gjort anpassningar både i verksamheten och i systemet. Sammanfattningsvis påverkas också företagskulturen vid ett standardsysteminförande.

1234567 151 - 200 av 858
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf