his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 844
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Blomsterberg, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Carlsson, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mödrars upplevelser av känslor och relationen till sina barn vid matning med modersmjölksersättning2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag är det vanligt att mödrar inte ammar, dock värderas detta fortfarande lågt i samhället. Forskningen som finns angående dessa mödrars erfarenheter av anknytning till sina barn, är begränsad. En distriktssköterska ska kunna ge olika sorters stöd i moderskapet, exempelvis genom praktisk kunskap och på ett sätt som identifierar mödrars upplevelser kring att inte amma. 

  Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva hur mödrar som ger sina barn modersmjölksersättning, upplever känslorna och relationen till sina barn. 

  Metod: Tio intervjuer med mödrar genomfördes. Kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats och en deduktiv ansats användes i studien. Den induktiva delen bestod av öppna frågor och i den deduktiva delen användes MIRF-skalan. 

  Resultat: Åtta underkategorier och tre huvudkategorier framträdde. Kategorierna resulterade i ett tema: " Upplevelser av att skapa en föräldraroll och hur relationen till barnen varierade och utvecklades känslomässigt över tid."

  Konklusion: Mödrarna uttryckte starka, mestadels positiva känslor gentemot sina barn. De mödrar som försökt att amma men fått avsluta amningen, var särskilt sårbara och i behov av stöd. Känslor av att vara en otillräcklig moder på grund av att inte kunna amma, kunde påverka moderns psykiska hälsa negativt och orsaka fördröjda moderskänslor.                     

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Blomén, Alice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gustafsson, Linnéa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mitt spruckna hjärta: En litteraturbaserad studie av individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtinfarkt drabbar människor över hela världen och kan leda till döden. Efter hjärtinfarkten påbörjar individerna sin återhämtningsperiod. Då ska individerna påbörja sina livsstilsförändringar samtidigt som de måste hantera den krissituation de plötsligt hamnat i. Syfte: Att beskriva individers upplevelser av det dagliga livet efter en hjärtinfarkt. Metod: En litteraturbaserad studie med tolv kvalitativa artiklar. Resultat: Individernas vardag förändrades drastiskt efter hjärtinfarkten och alla hinder var inte lika lätta att överkomma. Ur analysen framträdde tre teman; Ny verklighet att förhålla sig till, En andra chans samt Hjälp till återhämtning, med åtta underteman. Slutsats: Hjärtinfarkt är en sjukdom som drabbar hela individen. Individerna behöver arbeta med både fysiska och psykiska aspekter av sitt välmående under återhämtningsperioden. Sjuksköterskan är ett stöd under sjukhustiden som hjälper patienten att återgå till hemmet och sitt vardagliga liv. Dock måste sjukvården ta sitt ansvar på större allvar när det kommer till informationsbehovet hos de individer som drabbats av hjärtinfarkt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 153.
  Bodare, Linnea
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vad händer när sjuksköterskor mår dåligt? Sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Sjuksköterskor bär ansvaret över patienters omvårdnad och säkerhet. Arbetsmiljön är direkt kopplad till sjuksköterskors tillfredställelse över arbetet. När sjuksköterskor tappar kontrollen över arbetet riskeras patientsäkerheten. SYFTE: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön och hur den inverkar på arbetet inom somatisk slutenvård. METOD: En litteraturöversikt baserad på sex kvalitativa artiklar och fem kvantitativa artiklar. RESULTAT: Fem teman uppkom under analysprocessen; En jämställd relation med läkare tillåter sjuksköterskor att tillämpa sin kompetens, Stödjande relationer och tid för kompetensutveckling, Att få sina röster hörda och att få delta i beslut, Möjlighet att tillämpa sitt omvårdnadskunnande, samt Försämring av hälsan. DISKUSSION: Ungefär varannan sjuksköterska är missnöjd över sin arbetsmiljö vilket innefattar underbemanning och icke-stödjande relationer. Detta leder till en ohälsosam arbetsbelastning som skapar stress. När sjuksköterskor inte har kontroll påverkas patienters omvårdnad vilket gör att sjuksköterskor upplever att de utfört ett dåligt arbete. KONKLUSION: Kvalitativ omvårdnad uppnås genom en god arbetsmiljö. Sjuksköterskor och sjukhusledningen behöver därför införa åtgärder för att motverka en dålig arbetsmiljö.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 154.
  Bodén, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Wendel, Carina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Endometrios hos unga kvinnor: upplevelser av skolhälsovården2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Endometrios, en sjukdom med symtom som smärtor eller blödningar i samband med menstruation, börjar ofta i tonåren men diagnostiseras inte förrän flera år senare. Kvinnorna med denna diagnos beskriver ofta att de inte fått förståelse för sina problem under tonåren. Sjukdomen kan innebära stora besvär för den drabbade och följder på det fysiska, psykiska och sociala planet kan ses. Syftet var att studera hur unga kvinnor med endometriossymtom upplevde skolsköterskans stöd under högstadie- och gymnasietiden, för att kunna påverka deras livskvalitet. Via Svenska endometriosföreningens ungdomssektion i Sverige gjordes en kvantitativ undersökning med kvalitativt inslag. Ett frågeformulär skickades ut till föreningens 59 medlemmar, 24 kvinnor svarade. Resultatet visade att några få kvinnor var nöjda med den hjälp de fått under skoltiden men de flesta kvinnorna uttryckte att de saknade kunskap, stöd och förståelse från skolsköterskan vilket ibland gav ett icke tillfredsställande bemötande. Det framkom även i studien att förståelse och kunskaper saknades i vissa fall även hos ungdomsmottagningar och läkare. Tillgängligheten av skolsköterskan på de olika skolorna varierade. Mer resurser bör läggas på kunskaper både hos skolsköterskor och de unga kvinnorna själva för att förbättra livskvaliteten hos de unga kvinnorna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 155.
  Bogered, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ivehag, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors kommunikation med patienter som har svårt med språket i det land som de kommer till: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I dagens samhälle är det vanligt att människor flyttar från ett land till ett annat. Sjuksköterskor möter i bland patienter som har ett annat språk och kulturell bakgrund men som har svårt att förstå språket i det land som de kommer till. Kommunikationshinder kan uppstå på grund av språkbrister och därför leda till att patientens hälsa och livsvärld påverkas negativt. Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation i mötet med patienter med ett annat språk och kulturell bakgrund som har svårt med språket i det land som de kommer till. Metod: En litteraturbaserad studie där 10 vetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Ur analysen framkom fyra områden som benämndes: Tiden påverkar kommunikationen, Behov av interkulturell kompetens, Strategier till att överkomma kommunikationshinder och Betydelse av tolkanvändning. Sjuksköterskor behöver ta hjälp av kommunikationsstrategier och tolk för att förbättra kommunikationen i vårdmötet. Sjuksköterskor påvisar att tid och närvaro behövs för att bilda en respektfull och trovärdig relation som påverkar kommunikationen positivt. Behovet av interkulturell kompetens skapar en bättre uppfattning om hur patienter med annan kultur och språk som gynnar kommunikationen. Slutsats: Att vara närvarande, ge tid och skapa tillit och trygghet för patienten var viktiga för sjuksköterskor men det saknades tid för detta. Sjuksköterskor kan använda kroppsspråk och tolk som verktyg för att möta kommunikationshinder i möte med patienter som har svårt med språket.

  Fulltekst (pdf)
  Sjuksköterskors kommunikation med patienter som har svårt med det land som de kommer till. pdf
 • 156.
  Bolin, Ingalena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Caldana, Ulrika
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  En för alltid förändrad tillvaro: En litteraturöversikt som belyser hur det är att leva med positivt BRCA2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancerfallen ökar och ärftligheten till bröst- och äggstockscancer samt prostatacancer via mutation i BRCA1/2 generna är dokumenterad. Genom att sätta ljuset på positivt BRCA bärares upplevelser av att leva med risken för ärftlig cancer kan sjuksköterskors möjlighet att stärka deras hälsa öka. Syfte: Att belysa hur det är att leva med vetskapen om att bära på positivt BRCA för att med grund i detta kunna skapa en vårdverklighet som främjar de drabbades hälsa. Metod: Litteraturöversikt, baserad på 14 kvalitativa artiklar från CINAHL. Resultat: Resultatet presenteras under tre teman med sammanlagt åtta underteman. Temat I väntan på cancern belyser hur de drabbade upplever livet med cancern som följeslagare, sin förändrade hälsobild och framtidsutsikt. Kampen för att hålla cancer på avstånd belyser upplevelser av livet kring valen av egna strategier, förebyggande kirurgi och övervakning samt förlusten av något viktigt i livet. Vägen till stöd och förståelse belyser upplevelser av att finna stöd och förståelse samt livet med att bli lämnad åt sig själv. Konklusion: Drabbade av positivt BRCA kan genom sjuksköterskors lyssnande öra få den vägledning och förståelse de så väl behöver.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Bolin, Johanna
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Strömstedt, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper.
  Reflekterande KRAFT-Givande Samtal: Vårdares fördjupade förståelse för samtalets kraft2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 158.
  Bolling, Jessica Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  BVC-sjuksköterskors upplevelser av arbetet med omsorgssviktande familjer2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Many children in Sweden are exposed to maltreatment. Among the purposes of the Child health care (CHC) are to decrease mortality, infirmity and handicaps among mothers and their children, and to decrease hurtful strains for parents and their children. CHC-nurses get critizism for not reporting child maltreatment in high enough numbers to the Social service. The aim of this study was to chart how CHC-nurses finds their work with families suffering from maltreatment. Ten CHC-nurses were interviewed with semistructured interviews. The study has a qualitative approach and the interviews were analysed with the help of content analysis. In the result it appears that CHC-nurses experiences working with families suffering from maltreatment is very emotional. The support from collegues, psychlogists and co-operation with Mother Health Care, pre-school and Social Service is valuable. It’s hard to judge which who are exposed to maltreatment because the definition is unclear. There’s a wish to be able to help more families without needing to report to the Social service. The prevented work by the CHC agains maltreatment should get a more prominent clear position in CHC’s standard program for the entire family.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 159.
  Borell, Magdalena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Tranberg, Sofie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Attityder från vårdpersonal i omvårdnaden av överviktiga patienter: En litteraturöversikt2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor och läkare spelar en stor roll i vården av överviktiga patienter och att denna patientgrupp får samma vård på samma villkor som patienter som inte är överviktiga. Inom hälso- och sjukvård kan det finnas negativa attityder om att patienter med ett högt BMI är lata och odisciplinerade. Vårt syfte var tudelat. Det första delsyftet var att beskriva om det finns negativa attityder från vårdpersonal gentemot överviktiga patienter. Den andra delen av syftet var att beskriva den överviktiga patientens egna upplevelser av vårdpersonalens attityder. Det gjordes en litteraturöversikt för att sammanställa forskningsläget. Sammanlagt har det analyserats 14 artiklar i resultatet, dessa var både kvantitativa och kvalitativa studier. Två teman arbetades fram. Till dessa framkom åtta underteman. Vårdpersonalens attityder visade sig påverkas av ett antal faktorer. Detta ledde i viss mån till att patienterna undvek att uppsöka vård. Resultatet visade att vårdpersonal är medvetna om att det finns negativa attityder mot överviktiga. Trots detta upplevde många överviktiga patienter nedvärderande attityder från just vårdpersonal. Vårdpersonal uppvisade en del attityder. Det visade sig att patienterna påverkades av dessa attityder oavsett om det var en egen upplevelse eller de faktiskt förekom.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 160.
  Botonjic, Elvira
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Richardson, Tanja
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Distriktssköterskors uppfattningar om vad som motiverar patienter med övervikt eller fetma till livsstilsförändring2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett växande bekymmer som medför hälsoproblem. En av de vanligaste orsakerna är ohälsosamma levnadsvanor gällande kost och fysisk aktivitet. För att hindra den negativa utvecklingen behövs livsstilsförändring. Därför är distriktssköterskans stöd och vägledning viktigt i arbetet med dessa patienter för att kunna få dem att bli motiverade. Syfte: Syftet var att belysa distriktssköterskors uppfattningar om vad som motiverar patienter med övervikt eller fetma till livsstilsförändring. Metod: En kvalitativ ansats med fenomenografisk metod har använts i studien. Tio distriktssköterskor inom primärvård intervjuades. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde fyra beskrivningskategorier: få patienten att reflektera, skapa förtroende, öka patientens förståelse och patienten upplever sig må dåligt med 11 uppfattningar. Konklusion: Resultatet kan bidra till att utveckla och förbättra distriktssköterkans möjligheter att vägleda och ge adekvat stöd till patienter med övervikt eller fetma som behöver livsstilsförändring. Detta möjliggörs av att en förtroendefull relation skapas genom att lyssna på patienten och respektera dennes val. Likaså ökar möjligheterna att vägleda och ge stöd när patientens livsstil synliggörs med hjälp av dennes egna reflektioner på detta.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 161.
  Bramstång, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lagergren, Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Huden blev min fiende: En kvalitativ litteraturöversikt ur ett patientperspektiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund:Malignt melanom är den femte vanligaste cancerdiagnosen i Sverige. En kändriskfaktor är solens ultravioletta strålning. Prognosen för överlevnad ökar genom tidig upptäckt, detär därför viktigt att arbetaförebyggande. Sjuksköterskan har till uppgift att erbjuda patienter en god vård som är personcentrerad. Detta kan förhindra lidande och öka livskvalitén hos patienterna.Syfte:Examensarbetets syfte var att beskriva patientersupplevelser av att leva med malignt melanom. Metod:En litteraturöversikt baserad på10 kvalitativa artiklar. Resultat:Malignt melanom rör upp många känslor, det är en cancerdiagnos och cancer är starkt kopplat till döden. Patienterna upplevde att deras oro inte var berättigad, då deras omgivning inte var införstådda i allvaret med sjukdomen. När patienternas förväntningar inte motsvara resultatet efter kirurgi skapade detta ett lidande. De var i stort behov av stöd för att finna strategier till ett fortsatt liv. Konklusion:Malignt melanom påverkar hela människan, patienterna behöver stöd för att öka deras livskvalité.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Brandel, Marie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Brühn-Wahlström, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med närstående vid palliativ vård på somatiska vårdavdelningar: En intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Palliativ vård benämns ofta som vård vid livets slutskede och förekommer i hemmet, på hospice, palliativa enheter eller sjukhus. År 2003 avled ca 35 000 personer av 80 000 avlidna på sjukhus i Sverige. Palliativ vård är en komplex omvårdnadssituation då sjuksköterskor behöver bemöta såväl patientens som de närståendes behov. Närstående har behov av ett individuellt anpassat stöd och önskar mer information och delaktighet i vården. Kommunikationen kan för sjuksköterskorna upplevas som svårt och stressande. Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av kommunikation med närstående vid palliativ vård på somatiska vårdavdelningar. En kvalitativ metod har använts och åtta sjuksköterskor på tre olika medicinavdelningar har intervjuats. I resultatet framkom fyra huvudteman i sjuksköterskornas upplevelser av kommunikationen, att vilja skapa relationer, att vara ärlig, att kunna ge stöd och att bli berörd, dessa relaterades till nio teman. Konklusionen visade att sjuksköterskorna tycker det är viktigt att visa värdighet i hennes sätt att kommunicera till närstående. Kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare behöver förbättras för att kommunikationen inte ska begränsas till närstående.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 163.
  Bratt, Sofia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mattsson, Kristoffer
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters erfarenheter av elektrokonvulsiv terapi: En kvalitativ innehållsanalys av bloggar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: ECT har funnits inom den psykiatriska vården sedan 40-talet och används fortfarande idag. Behandlingen är vanligast hos patienter med djup depression. Trots att behandlingen är vanlig finns det en begränsad kunskap om patienters erfarenheter inom området.  Sjuksköterskorna ansvarar för omvårdnad och ska identifiera patienternas behov.  Syfte: Syftet är att beskriva erfarenheter av ECT hos patienter som lever med depression. Metod: En kvalitativ innehållsanalys av 12 narrativa texter i form av bloggar har lyfts fram. Resultat: En hoppfullhet finns inför behandlingen, men patienterna är rädda för att biverkningar efteråt ska påverka deras liv negativt. ECT hjälper patienterna att bryta depression, men biverkningar i form av minnesstörningar och kognitiv påverkan förekommer. Patienterna anser att delaktigheten blir lidande då informationen för att kunna ta ett beslut om ECT är bristfällig. Konklusion: Patienterna ser en ljusare framtid då ECT har hjälpt dem att bryta depressionen och lidandet. Patienterna önskar att informationen om ECT:s  risker och biverkningar skulle ha lyfts fram tydligare då biverkningarna påverkar deras liv negativt så som minnesstörningar och kognitiv biverkan. Det är viktigt att sjuksköterskorna samspelar med patienten och gör patienten delaktig i den egna vården för att minska lidandet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 164.
  Brattström Edgren, Kristin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Finnerup Andresen, Janne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  En mage att vara glad för!: En intervjustudie med gravida kvinnor som har BMI ≥ 30 kg/m22012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt WHO är övervikt och fetma ett växande problem världen över. Att vara kvinna och ha ett BMI ≥ 30 kg/m2 innebär risker i samband med en graviditet. Det kan exempelvis påverka kvinnans välmående under graviditeten i form av högt blodtryck, graviditetsdiabetes, risk för intrauterin fosterdöd och en långsam framskridande förlossning. Krav ställs på barnmorskan i mötet med den gravida kvinnan med BMI ≥ 30 kg/m2 då kvinnan önskar att få information om risker kring graviditeten utan att barnmorskan är dömande. Att leva med fetma innebär för många kvinnor att inte bli sedda som den person de egentligen är. Kvinnan önskar att bli sedd som en egen person och inte som en person med fetma. Kvinnorna upplever att de inte passar in i samhällets ideal på grund av sin storlek och andras fördomar kring fetma. Vid graviditet får kvinnor som lever med fetma en känsla av att passa in då det nu finns en förklaring till magens storlek. De upplever att de kan vara glada och stolta över sin mage vid graviditet vilket känns befriande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 165.
  Bring, Kajsa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. kajsabring@hotmail.com.
  Nilssen, Gunnhild
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. gunnhildnilssen@hotmail.com.
  Att leva med en berg- och dalbana i hjärnan: Hur vuxna med ADHD upplever vardagen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 166.
  Broberg, Linnea
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Petersson, Josefine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljö på två akutvårdsavdelningar: En kvantitativ empirisk studie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: För en god arbetsmiljö krävs ett positivt ledningsklimat där samarbete mellan kollegor och chefer fungerar i en miljö där anställda har möjlighet att styra över arbetsbörda och arbetstakt till viss del. Akutsjukvård är ofta stressig med hög arbetsbörda. Risker för medicinska fel och brister i patientsäkerhet och personcentrerad vård förekommer. Sjuksköterskans arbete är omfattande och inkluderar praktiska arbetsuppgifter som förhåller sig till lagar och författningar. Arbetet utgår också från patientens delaktighet, säker vård och att vara lyhörd till vad patienter och anhöriga uppger. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av arbetsmiljö på två akutvårdsavdelningar. Metod: Uppsatsen är en kvantitativ empirisk studie. Enkäter har använts som datainsamling på MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning) och KAVA (kirurgisk akutvårdsavdelning). Resultat: 31 sjuksköterskor svarade på enkäten. Den genomsnittliga yrkeserfarenheten var relativt låg. Brister i bemanningen visade på en arbetsmiljö som inte främjar patientsäkerhet och personcentrerad vård. Arbetsmiljön är stressig och möjlighet till återhämtning är liten. Konklusion: På MAVA och KAVA är arbetsmiljön svår då sjuksköterskor hanterar akuta situationer i relation till brist på resurser. God omvårdnad, patientsäkerhet och personcentrerad vård ska upprätthållas trots brister. Därför krävs förbättringar och större tillgång på resurser och kompetens.

 • 167.
  Brodén, Jennie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Magnusson, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Personers upplevelse av ett cancerbesked: En självbiografistudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar och förekomsten avsjukdomen har ökat de senaste decennierna. Det finns flera orsaker till att sjukdomen uppstår och beskedet medför ofta olika upplevelser och känslor samt existentiella tankar väcks. Kommunikation och patientdelaktighet blir därför viktiga delar vid ett cancerbesked för att kunna tillgodose personers behov. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva personers upplevelser av ett cancerbesked. Metod: En narrativ metod där sju självbiografier har analyserats. Resultat: Ur analysen framträdde sex områden såsom kommunikationens betydelse, emotionella uttryck, förnekelse och chock, viljan att fortsättaleva, funderar kring döden samt ambivalenta känslor i kontakten med närstående. Slutsats:Cancerbeskedet skapar flera olika upplevelser hos en person. Kommunikationen ses som en viktig del vid cancerbeskedet och sjuksköterskan har en viktig roll gällande informationoch trygghet, då existentiella tankar ofta förekommer som kan blockera personens möjlighet att ta in och förstå information i samband med sjukdomen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 168.
  Broholm, Kiki
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hertzman, Ami
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Diabetessjuksköterskors upplevelser vid kostrådgivning till patienter med typ-2 diabetes2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Föreliggande studies syfte var att beskriva diabetessjuksköterskors inom Primärvården Skaraborg upplevelser vid kostrådgivning till patienter med typ-2 diabetes. Studien undersöker frågor kring diabetessjuksköterskans ansvar, hur de påverkas av andra yrkeskategorier och patienter, svårigheter i att motivera patienten och eventuell diskrepans mellan vårdprogram och egen inställning. Informanterna var sex diabetessjuksköterskor med mångårig arbetslivserfarenhet. Studien var utformad som en kvalitativ intervjustudie. De ljudbandinspelade intervjuerna har transkriberats och analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Studiens resultat presenteras som två kategorier: Kostrådgivning som utgår från patienten och Kostrådgivning som utgår från diabetessjuksköterskan. Studiens resultat följer väl tidigare forskning och lyfter fram betydelsen av individuella skillnader i patientens förutsättningar och diabetessjuksköterskans möjligheter att motivera patienten till förändring och möjlighet att nå uppsatta mål.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 169.
  Brolund, Frida
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Abrahamsson, Maud
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Pappors upplevelser av att vårda sitt barn på en neonatalavdelning.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige föds ca 90 000 barn per år och cirka 10 % behöver vård på en neonatalavdelning. Orsakerna till det kan vara många, men vanligt är att barnen som drabbas, är för tidigt födda och då är extra utsatta pga. sin omognad. Syftet med studien var att ta reda på pappans upplevelse att vårda sitt barn på en neonatalavdelning. En kvalitativ forskning med innehållsanalys som metod valdes. Sju stycken pappor som hade vårdat sitt barn på en neonatalavdelning intervjuades med en frågeställning ”Hur upplevde du att vårda ditt barn på en neonatalavdelning”? Resultatet delades in i tre kategorier som ”vilja skapa anknytning till sitt barn”, ”känsla av otillräcklighet” och ”behov av att känna trygghet” med tillhörande underkategorier. I studien framkom att pappan tycker att det är viktigt att få vara nära barnet och vill gärna ta ansvar för vården. De var mycket nöjda med vården och hade tillit till vårdpersonalen men upplevde att de skulle velat haft mer stöd.  Det framkom även att de tyckte att det var frustrerande att vilja vara på flera ställen samtidigt. Med denna studie hoppas författarna kunna öka kunskapen som ska främja ett individuellt anpassat stöd för en bättre omvårdnad av det nyfödda barnet.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 170.
  Browall, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Neurobiology, Care Science and Society, Division of Nursing, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Brandberg, Yvonne
  Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Nasic, Salmir
  Research and Development Centre, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Rydberg, Per
  Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bergh, Jonas
  Radiumhemmet and Cancer Centre Karolinska, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Rydén, Andreas
  Department of Oncology-Pathology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Xie, Hanjing
  Radiumhemmet and Cancer Centre Karolinska, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Eriksson, Irene
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Wengström, Yvonne
  Department of Neurobiology, Care Science and Society, Division of Nursing, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden / Radiumhemmet and Cancer Centre Karolinska, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  A prospective exploration of symptom burden clusters in women with breast cancer during chemotherapy treatment2017Inngår i: Supportive Care in Cancer, ISSN 0941-4355, E-ISSN 1433-7339, Vol. 25, nr 5, s. 1423-1429Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose

  The aim was to prospectively map symptom clusters in patients with stage I–IIIa breast cancer during standard chemotherapy treatment in a randomised study.

  Methods

  Participants completed the Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) at baseline, day 12 after the first and third cycle of FEC 75 or FEC 100, and day 12 after the last cycle of Taxotere. Cut-off values for symptom scores, a mean value based on each individual reporting a symptom including occurrence, frequency, severity and distress for inclusion in analysis, were determined.

  Results

  The symptom burden cluster analysis was conducted in two steps and included symptoms with high frequency and high levels of distress. The factor analysis revealed three symptom clusters; physical, gastro (phys/gastro) and emotional, with core symptoms that remained stable over time. The most prevalent symptoms for the total sample during all cycles were as follows: lack of energy (range between 48 and 90%), feeling sad (48–79%), difficulty sleeping (54–78%), difficulty concentrating (53–74%), worrying (54–74%) and pain (29–67%).

  Conclusion

  In summary, we have prospectively established that symptom clusters remain stable over time with a basis of core symptoms. This knowledge will aid in the development of effective core symptom-focused interventions to minimise symptom burden for patients treated with chemotherapy for breast cancer.

 • 171.
  Browall, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Forsberg, Christina
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Karolinska Institutet, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden / Karolinska University Hospital, Breast and Sarcoma Unit, Radiumhemmet, Sweden.
  Assessing patient outcomes and cost effectiveness of nurse-led follow-up for women with breast cancer: have relevant and sensitive evaluation measures been used?2017Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 26, nr 13-14, s. 1770-1786Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim

  To explore how interventions using nurse-led follow-up in breast cancer care have been evaluated with a focus on patient outcomes and cost effectiveness.

  Background

  As part of the advancement of breast care, nurse-led follow-up is increasingly used as an alternative to routine hospital follow-up in outpatient clinics. There is evidence suggesting that patients appear to be satisfied with the nurse-led follow-up, but there is a lack of evidence of whether this perception equates to patients’ satisfaction with the model of physician-led follow-up.

  Design

  Systematic review.

  Method

  Three databases were searched, and 29 RCT were initially screened. Finally, 13 articles were critically appraised. Searches included articles between 2005 and 2013. The quality of appraisal assessment was inspired by the GRADE system.

  Results

  The results show that there are many different instruments used when evaluating nurse-led follow up which makes it difficult to compare the studies. Several of the studies used QoL as an outcome measure; this is a broad concept that includes several aspects ranging from social role and psychosocial issues to symptoms and therefore difficult to use as an outcome measure. Only two of the studies made any cost-effective analyses and the results are hard to interpret.

  Conclusions

  Nurse-led follow-up can potentially result in better continuity of care and the availability of more time to provide psychosocial support and address patients’ information needs. However, more well-conducted research is needed before equivalence to physician-led follow-up can be assessed in terms of survival, recurrence, patient well-being and cost-effectiveness.

 • 172.
  Browall, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Karolinska Institute, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Stockholm, Sweden.
  Henoch, Ingela
  University of Gothenburg, The Sahlgrenska Academy, Institute of Health and Care Sciences, Göteborg, Sweden / University of Gothenburg Centre for Person-Centred Care (GPCC), Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Melin-Johansson, Christina
  Mid Sweden University, Department of Nursing, Östersund, Sweden.
  Strang, Susann
  University of Gothenburg, The Sahlgrenska Academy, Institute of Health and Care Sciences, Göteborg, Sweden.
  Danielson, Ella
  University of Gothenburg, The Sahlgrenska Academy, Institute of Health and Care Sciences, Göteborg, Sweden / Mid Sweden University, Department of Nursing, Östersund, Sweden.
  Existential encounters: Nurses' descriptions of critical incidents in end-of-life cancer care2014Inngår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 18, nr 6, s. 636-644Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Nurses working with cancer patients in end of life care need to be prepared to encounter patients' psychosocial and spiritual distress. Aim: The aim of this study was to describe nurses' experiences of existential situations when caring for patients severely affected by cancer. Methods and sample: Nurses (registered and enrolled) from three urban in-patient hospices, an oncology clinic and a surgery clinic and a palliative homecare team were, prior to the start of a training program, invited to write down their experiences of a critical incident (CI), in which existential issues were featured. Results: Eighty-eight CIs were written by 83 nurses. The CIs were analyzed with qualitative content analysis. Two main themes were found: Encounters with existential pain experiences, which concerned facing death and facing losses; and Encountering experiences of hope, which concerned balancing honesty, and desire to live. Conclusions: This study points out that health care professionals need to be aware of patients' feelings of abandonment in exposed situations such as patients' feelings of existential loneliness. That there are some patients that express a desire to die and this makes the nurses feel uncomfortable and difficult to confront these occurrences and its therefore important to listen to patients' stories, regardless of care organization, in order to gain access to patients' inner existential needs. (C) 2014 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 173.
  Browall, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden / Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA.
  Kenne Sarenmalm, Elisabeth
  Research and Development Centre, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden / Institute of Health and Caring Sciences, Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Gothenburg, Sweden / Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA.
  Nasic, Salmir
  Research and Development Centre, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Gaston-Johansson, Fannie
  Johns Hopkins School of Nursing, Baltimore, Maryland, USA.
  Validity and Reliability of the Swedish Version of the Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS): An Instrument for the Evaluation of Symptom Prevalence, Characteristics, and Distress2013Inngår i: Journal of Pain and Symptom Management, ISSN 0885-3924, E-ISSN 1873-6513, Vol. 46, nr 1, s. 131-141Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 174.
  Browall, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Karolinska Institute, Stockholm.
  Kenne Sarenmalm, Elisabeth
  Research and Development Centre, Skaraborg Hospital, Skövde.
  Persson, Lars-Olof
  Institute of Health and Caring Sciences, Sahlgrenska Academy at Gothenburg University, Gothenburg.
  Wengström, Yvonne
  Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Nursing, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Gaston-Johansson, Fannie
  School of Nursing, Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland, USA.
  Patient-reported stressful events and coping strategies in post-menopausal women with breast cancer2016Inngår i: European Journal of Cancer Care, ISSN 0961-5423, E-ISSN 1365-2354, Vol. 25, nr 2, s. 324-333Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 175.
  Browall, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Mijwel, Sara
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Rundqvist, Helen
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Wengstrom, Yvonne
  Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden / Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Physical Activity During and After Adjuvant Treatment for Breast Cancer: An Integrative Review of Women's Experiences2018Inngår i: Integrative Cancer Therapies, ISSN 1534-7354, E-ISSN 1552-695X, Vol. 17, nr 1, s. 16-30Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: In oncology, physical activity (PA) is recognized to improve psychological and physiological functions. Motivating women with breast cancer to sustain a physically active lifestyle is important for promoting positive health after diagnosis. To review and synthesize what is known about how women with breast cancer experience supervised and unsupervised PA during and after adjuvant treatment. PubMed, PsycINFO, and CINAHL were searched, yielding 994 citations. The final review included 17 articles published between 2004 and 2014 in English. The CASP (Critical Appraisal Skills Programme) instrument was used to appraise quality. Results: Exercise is experienced as a positive element with multiple benefits. However, maintaining a physically active lifestyle during and after chemotherapy is sometimes challenging. Reported benefits of PA include feeling empowered, and improving and reclaiming health. Facilitators to PA comprised exercising with peers and skilled instructors. Barriers included social factors and lack of information. Conclusions: Findings highlight the importance of incorporating PA programs from a patient experience perspective as routine treatment. Health care professionals play a crucial gateway role in providing information on implementation and benefits of PA. Providing support and educated advice about how to safely start or continue regular PA to minimize symptoms, reduce morbidity, and increase well-being during or after treatment is vital for women with breast cancer. Implications for Practice: Health care professionals need increased knowledge of the breast cancer patients' perspectives on facilitators and barriers to PA during and after treatment, in order to provide sufficient support for women to stay physically active during a breast cancer illness.

 • 176.
  Brunbäck, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nilsson, Viktoria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors upplevelser av att vårda suicidala patienter2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjuksköterskor inom somatiken möter patienter med psykisk ohälsa i sitt dagliga omvårdnadsarbete. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av omvårdnad av en patient som utfört suicidal handling och vårdas på somatisk akutavdelning/akutmottagning. Författarna använde sig av en kvalitativ metod med intervjuer som datainsamlingsmetod. Tio sjuksköterskor intervjuades som arbetade inom akutsjukvård och hade minst ett års erfarenhet. Resultatet bestod av fyra teman; svårigheter i omvårdnaden, känslor i mötet med patienten, resurser och samarbete med psykiatrin. Resultat visade att allmänsjuksköterskan önskade mer psykologisk grundkunskap för att utveckla sin omvårdnad av den suicidala patienten, med exempelvis samtalsteknik, eftersom de ansåg att kommunikationen med patienten var utmanande. Även ett bättre tillvägagångssätt för att närma sig, bemöta och knyta an i en vårdrelation med patienterna. Samarbetet mellan psykiatrin och den somatiska vården var inte tillfredställande vilket gjorde sjuksköterskans omvårdnadsarbete svårare. Det behövdes en tydlighet i utförandet av omvårdnad och arbetsrutiner för patienter som vårdades inom både somatik och psykiatri.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 177.
  Bäck, Kristina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ATT LEVA I EN NY KROPP: En kvalitativ studie över självbiografiska böcker om att hantera vardagen efter en överviktsoperation2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige är övervikt och fetma ett folkhälsoproblem. Detta tenderar till att bli allt större vilket kan ge en ökad risk för bl.a. hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2. En allmänsjuksköterska möter överviktsopererade patienter varhälst i vårdsektorn hon/han arbetar. Därför är det viktigt att känna till hur dessa människor upplever sin nya vardag för att på bästa sätt kunna erbjuda dem en optimal, hälsofrämjande vård. Syftet: Syftet med denna studie var att belysa människors upplevelser av vardagen efter en överviktsoperation. Metod: En självbiografisk kvalitativ studie baserat på sju böcker. Resultat: Ur analysen av datamaterialet identifierades tre huvudteman ”Ett bättre liv”, ”Kroppsliga och själsliga besvärlighetersamt ”Den nya livssituationen” samt nio subteman vilka alla belyser individers upplever av vardagen efter en överviktsoperation. Diskussion: Individer som genomgår en överviktsoperation har svårt att anpassa sig till sin nya livsstiuation trots att de samtidigt upplever ett stort välbefinnade över att bland annat ha nått sitt mål. Ett förändrat bemötande från omvärlden är ibland svår att hantera vilket leder till en osäkerhet inför den egna kroppen och kroppsuppfattning. För sjuksköterskan är det viktigt att förstå att förändringen efter en överviktoperation inte endast är fysisk utan även i allra högsta grad psykisk. Slutsats: För att livsstilsförändringen ska fortgå efter en överviktsoperation krävs att individen känner meningsfullhet i sin nya situation. Genom utbildning, inför och efter det kirurgiska ingreppet, är det lättare att leva med denna livsstilsförändring. Med tanke på att livet kan förlängas med tio år genom kraftig viktreducering och därmed även frånvaro av överviktsrelaterade sjukdomar, bör ämnet om hälsobefrämjande åtgärder för fetmadrabbade individer inkluderas i sjuksköterskans grundutbildning.

  Fulltekst (pdf)
  Att leva i en ny kropp
 • 178.
  Bäck, Ronja
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Mujkanovic, Andrea
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Unga vuxnas behov av stöd under behandling av cancersjukdom: Kvalitativ innehållsanalys av bloggar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att drabbas av cancer som ung vuxen innebär ett avbrott i livsprocessen och det kan upplevas som en katastrofal förändring. När en människa upplever att helheten hotas uppstår ett lidande, unga vuxna som drabbas av allvarlig sjukdom kan uppleva traumatisk kris. Det är viktigt att i ett tidigt stadium fånga upp och stötta unga vuxna med en cancerdiagnos eftersom lidandet kan lindras under sjukdomsprocessen. Individer som får social och professionellt stöd orkar engagera sig i återhämtningsprocessen och kan uppnå bättre livskvalité. Syfte: Studiens syfte var att belysa unga vuxnas behov av stöd under behandling av cancersjukdom. Metod: Studien har en kvalitativ ansats och kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera bloggarna. Datamaterialet bestod av fem svenska bloggar publicerade på ung cancers webbsida. Resultat: Unga vuxna med en cancersjukdom upplevde att socialt stöd var värdefullt under cancerbehandling. Individerna upplevde emotionellt, informativt, praktisk och bekräftande stöd från familj och närstående samt från individer i liknande situation. Det professionella stödet uppskattades när individerna betraktades som en helhet dock visades det vara negativt när det brast i kommunikationen mellan patient och vårdgivare. Slutsats: Unga vuxna som drabbades av en cancersjukdom hade behov av både socialt och professionellt stöd för att hantera sjukdomen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 179.
  Bäckström, Annelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Persson, Ylva
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att tacka nej till erbjuden gruppundervisning: En fenomenografisk intervjustudie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Då en patient drabbas av långvarig sjukdom som Diabetes typ 2 uppstår ett behov av kunskap för att hantera sin sjukdom. Tidigare forskning visar att gruppundervisning till patienter med diabetes typ 2 sänker HbA1c vilket i sin tur minskar risken för komplikationer. Problemet är att alla inte erbjuds grupputbildning och ett annat problem är att en betydande andel tackar nej till erbjuden utbildning. Syfte: Syftet var att beskriva uppfattningar om gruppundervisning hos patienter med diabetes typ 2 som valt att avstå erbjuden gruppundervisning. Metod: Nio semistruktuerade intervjuer analyserades med en fenomenografisk metod. Intervjuerna analyserades genom sju steg för att få fram uppfattningar om hur patienter med diabetes typ 2 som valt att avstå erbjuden gruppundervisning resonerar. Resultat: Analysen resulterade i två kvalitativt skilda beskrivningskategorier sett ur ett patientperspektiv: en möjlighet att dela erfarenheter med andra i samma situation men med risk att ”blotta” sig själv och sin sjukdom i en grupp med okända samt att formen för lärande och kunskap inte är anpassat till patientens specifika behov och prioriteras inte då sjukdomen inte uppfattas som allvarlig. Konklusion: En möjlig förståelse av resultatet är att gruppundervisning inte passar alla utan en variation av former för undervisning krävs så att patienter kan få den undervisning som de själva uppfattar som kunskapsgivande, i passande tid och form.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 180.
  Bäckström, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Högskolan i Jönköping, Hälsohögskolan, HHJ. CHILD.
  Professional and social support for first-time mothers and partners during childbearing2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: Expecting a child and becoming a parent is one of life’s major events, during which the parents’ perspective on life and their couple relationship changes. For some parents, childbearing entails a decrease in parental couple relationship quality. The way in which parents are able to cope with childbearing may be connected with their Sense of Coherence; which is a person’s ability to perceive life as comprehensible, manageable and meaningful. For parents’ positive childbearing experiences, professional and social support have been proven to be valuable. However, far from all parents have access to social support; furthermore, professional support does not always meet the needs of expectant parents. Hence, more research is needed to increase knowledge about expectant parents’ experiences of professiona land social support. In addition, more research is needed to explore factors associated with quality of couple relationship among parents during childbearing.

  Aims: The overall aim of the thesis was to explore professional and social support for first-time mothers and partners during childbearing in relation toquality of couple relationship and Sense of Coherence.

  Methods: The study’s designs were explorative, prospective and longitudinal; both qualitative and quantitative methods were used. Specifically, explorative designs, qualitative methods and phenomenographic analysis were used to explore expectant first-time mothers’ (I) and partners’ perceptions of professional support (II). Furthermore, an explorative design, qualitative method and qualitative content analysis were used to explore expectant first-time mothers’ experiences of social support (III). Within Study IV, a prospective longitudinal design, descriptive statistics, non-parametric tests and multiple linear regression analysis were used to evaluate factors associated with quality of couple relationship among first-time mothers and partners, during pregnancy and the first six months of parenthood.

  Results: The overall results of the thesis revealed both similarities and differences between expectant first-time mothers’ and partners’ perceptions of professional support, effects from social support and associated factors with perceived quality of couple relationship. The similarities were; both mothers and partners perceived that professional support could facilitate partner involvement, influence their couple relationship and facilitate contacts with other expectant parents. According to first-time mothers’ experiences, their couple relationship with their partner was also strengthened by social support during pregnancy. Further, the results showed that both first-time mothers’ and partners’ higher perceived couple relationship quality six months after birth, was associated with their higher perceived social support. The results showed also that both mothers and partners perceived their quality of couple relationship to decrease and Sense of Coherence to increase six months after childbirth, compared to the pregnancy. Differences revealed were such as: higher Sense of Coherence was only associated with mothers’ higher perceived quality of couple relationship, and first-time mothers reported perceiving more social support compared to the partners both during pregnancy, first week and six months after childbirth.

  Conclusions: Professional and social support can strengthen first-time mothers and partners both individually and as a couple, in their abilities to cope with childbearing. On the individual basis, the expectant parents could be strengthened through professional and social support that contributed to their understanding and feeling of being prepared for childbirth and parenting, for instance. As a couple, the parents were strengthened by professional support that included the partner’s role, as well as higher perceived social support overall. In contrast, lack of support could have a negative influence on the expectant parents’ feeling of being prepared for childbirth and parenting. Besides this, the results indicates that childbearing has a positive effect on parents’ abilities to cope with life even though their quality of couple relationship decrease. Professionals can use these results in their further understanding about how to offer satisfactory support to first-time mothers and partners during childbearing.

 • 181.
  Bäckström, Caroline
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Stöd till förstagångsföräldrar i samband med barnafödande2018Inngår i: Jordemodern, ISSN 0021-7468, Vol. 131, nr 1, s. 4-7Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 182.
  Bäckström, Caroline A.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospital Skövde, Woman, Child (K3), Skövde, Sweden / Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-Research Group, Jönköping, Sweden.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Golsäter, Marie H.
  Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-Research Group, Jönköping, Sweden.
  Thorstensson, Stina A.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  "It's like a puzzle": Pregnant women's perceptions of professional support in midwifery care2016Inngår i: Women and Birth, ISSN 1871-5192, E-ISSN 1878-1799, Vol. 29, nr 6, s. e110-e118Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ProblemPregnant women are not always satisfied with the professional support they receive during their midwifery care. More knowledge is needed to understand what professional support pregnant women need for childbirth and parenting.

  BackgroundChildbearing and the transition to becoming a parent is a sensitive period in one's life during which one should have the opportunity to receive professional support. Professional support does not always correspond to pregnant women's needs. To understand pregnant women's needs for professional support within midwifery care, it is crucial to further illuminate women's experiences of this support.

  AimTo explore pregnant women's perceptions of professional support in midwifery care.

  MethodsA qualitative study using semi-structured interviews. Fifteen women were interviewed during gestational weeks 36–38. Data was analysed using phenomenography.

  FindingsThe women perceived professional support in midwifery care to be reassuring and emotional, to consist of reliable information, and to be mediated with pedagogical creativity. The professional support facilitated new social contacts, partner involvement and contributed to mental preparedness. The findings of the study were presented in six categories and the category Professional support contributes to mental preparedness was influenced by the five other categories.

  ConclusionPregnant women prepare for childbirth and parenting by using several different types of professional support in midwifery care: a strategy that could be described as piecing together a puzzle. When the women put the puzzle together, each type of professional support works as a valuable piece in the whole puzzle. Through this, professional support could contribute to women's mental preparedness for childbirth and parenting.

 • 183.
  Bäckström, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospital Skövde, ‘ Woman, Child ’ (K3) Skövde, Sweden / Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-research Group, Jönköping, Sweden.
  Kåreholt, Ingemar
  Jönköping University, School of Health and Welfare, Aging Research Network – Jönköping (ARN-J), Jönköping, Sweden / Karolinska Institutet and Stockholm University, Aging Research Center, Gävlegatan 16, Stockholm, Sweden.
  Thorstensson, Stina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Golsäter, Marie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-research Group, Jönköping, Sweden.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Quality of couple relationship among first-time mothers and partners during pregnancy and the first six months of parenthood2018Inngår i: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 17, s. 56-64Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 184.
  Bäckström, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospital Skövde, Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-research Group, Jönköping, Sweden.
  Larsson, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Närhälsan Midwifery Unit, Skövde, Sweden.
  Wahlgren, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Skaraborg Hospital Skövde.
  Golsäter, Marie
  Jönköping University, School of Health and Welfare, CHILD-research Group, Jönköping, Sweden.
  Mårtensson, Lena B.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Thorstensson, Stina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  ‘It makes you feel like you are not alone’: Expectant first-time mothers’ experiences of social support within the social network, when preparing for childbirth and parenting2017Inngår i: Sexual & Reproductive HealthCare, ISSN 1877-5756, E-ISSN 1877-5764, Vol. 12, s. 51-57Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 185.
  Bäckström, Linnéa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Liljeberg, Victoria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Livet efter döden: Patienters upplevelser av att överleva hjärtstopp2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Approximately 10.000 out-of-hospital cardiac arrest occurs every year in Sweden. Surviving a cardiac arrest leads to a change in the victims life-world.

   Aim: The aim of the study was to describe people's experiences of surviving a cardiac arrest.

   Method: The method used is a literature study in which 11 qualitative scientific articles formed the basis for the result.

   Results: Four main themes emerged: coping with emotional challenges, being in need of support from health care, meeting the existential and living with physical and cognitive changes. Eight sub-themes emerged as well: Emotional stress, emotional support from the surroundings, need to be seen, need for information, thoughts about death and the future, living in a changed life situation, changes and their impact, and reflection on ones living habits.

   Conclusion: It is important for health care professionals to gain knowledge of people's experiences of surviving a cardiac arrest in order to best meet the needs of those affected and provide good health care.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 186.
  Bäckström, Lyupka
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Tvärkulturella möten inom hälso- och sjukvården: En litteraturöversikt ur patientperspektivet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Möten med olika människor inom hälso- och sjukvården innebär också möten mellan människor med olika kulturell bakgrund, kunskaper och som talar olika språk. Antalet patienter som söker vård och inte delar samma språk eller kultur med sin vårdgivare och omvänt ökar kontinuerligt. Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av mötet med västerländsk hälso- och sjukvård för patienter med annan kulturell bakgrunden för att öka förståelsen och ge kunskaper som kan minska, ändra eller lindra möjliga negativa effekter av dessa möten. Metod: För att besvara studiens syfte användes litteraturöversikt med induktiv ansats. Resultat: Tre kategorier: Kommunikation och kommunikationsrelaterade aspekter, Hälso- och sjukvårdsrelaterade aspekter och kultur och kulturrelaterade aspekter. Konklusion: Studien visar att även då en del av patienterna upplever att tvärkulturella möten inom hälso- och sjukvården anses vara bra så finns också luckor och möjligheter till förbättringar inom vårdande kommunikation och kulturell anpassad omvårdnad. Brister i kulturellt anpassad kommunikation och omvårdnad lämnar patienterna att känna frustration, rädsla, sårbarhet, hjälplöshet och skam. Detta i sin tur leder till att patienternas förtroende och delaktighet i hälso- och sjukvården minskar och därför är det viktigt att det uppmärksammas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 187.
  Caesar Nilsson, Lina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hag Birkeland, Nicklas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva med schizofreni: En narrativ studie baserad på självbiografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 188.
  Cani, Caroline
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjödin, Ingela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "JAG SKA LÄMNA MIN FAMILJ OCH MIN KROPP. SEN SKA JAG FLYTTA UT I EVIGHETEN, VAD NU DET ÄR?": Kvinnors upplevelser av vad som skapar ökat lidande respektive ökat välbefinnande i det sena palliativa skedet, vid recidiv av bröstcancer. - En litteraturstudie baserad på bloggar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Bröstcancer är en av de vanligaste dödsorsakerna hos medelålders kvinnor i Sverige och varje år drabbas närmare 8500 kvinnor. Antalet kvinnor som avlider är ca 1400 per år. Recidiv av cancer kan bero på att alla cancerceller inte lyckats elimineras vid första behandlingen och istället återkommer i förökat antal. Tidigare forskning visar att lidandet hos cancerpatienter i det sena palliativa skedet omfattar psykiskt, socialt, existentiellt/andligt och fysiskt lidande. Den visar också att välbefinnande uppnås när kropp och själ fylls med meningsfulla upplevelser. Här har det sociala och professionella stödet en betydelsefull uppgift att fylla. SYFTE: Syftet är att identifiera faktorer som ökar upplevelsen av lidande respektive välbefinnande i det sena palliativa skedet hos kvinnor med recidiv av bröstcancer. METOD: Metoden som används är narrativ med berättelser i form av bloggar RESULTAT: Presenteras i två domäner med tillhörande kategorier. Domänen ökat lidande resulterade i två kategorier; Känslan av maktlöshet av att vara i sjukdomens grepp och tankar på att livet går mot sitt slut. Domänen ökat välbefinnande resulterade i en kategori; Att få stöd- en källa till trygghet, återhämtning, fortsatt livslust och kämparglöd. SLUTSATS: Kvinnor med recidiv av bröstcancer som befinner sig i det sena palliativa skedet upplever ökat lidande när känslan av maktlöshet och tankar på att döden står för dörren infinner sig. Genom stöd från nära och kära samt professionell hälso-och sjukvårdspersonal, upplever kvinnorna bland annat ökad trygghet, fortsatt livslust och kämparglöd, vilket skapar en upplevelse av ökat välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 189.
  Cannmo, Matilda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Forsgren, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Faktorer som påverkar vårdrelationen: En litteraturbaserad studie om mötet mellan patienten med anorexia nervosa och sjuksköterskan.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 190.
  Cappelen, Ane
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stridh, Veronica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förlossningsställningens betydelse för perineala bristningar under utdrivningsskedet: Ett barnmorskeperspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Perineala bristningar är vanligt förekommande vid vaginal förlossning. Bristningar kan leda till bland annat smärta i underlivet som i sin tur kan påverka den sexuella hälsan negativt. Befintlig forskning visar att en förlossningsställning kan påverka både uppkomsten samt graden av bristning, dock framkommer inte förklaring om varför. Syfte: Undersöka barnmorskors uppfattning av förlossningsställningens betydelse för perineala bristningar under utdrivningsskedet. Metod: Studien baseras på en fenomenografisk forskningsmetod där tio intervjuer har genomförts med barnmorskor från sex olika förlossningsavdelningar i södra och mellersta Sverige. Resultat: Förlossningsställningen uppfattas av barnmorskor kunna avlasta trycket mot perineum, undvika ett utdraget utdrivningsskede, vara avgörande för kvinnors kroppskontroll samt bidra till ett långsamt framfödande, vilket uppfattas minska risken för uppkomst av perineala bristningar. Förlossningsställningen uppfattas även kunna öka belastningen mot perineum, minska kvinnors möjlighet att själv kontrollera sin kropp samt bidra till spänd muskulatur i bäckenbotten, vilket uppfattas öka risken för perineala bristningar. I denna studie belyser även barnmorskor värdet av kommunikation med de födande kvinnorna under utdrivningsskedet. Detta uppfattas vara en av de viktigaste faktorerna för att förebygga perineala bristningar. Konklusion: Barnmorskor uppfattar att förlossningsställningen har olika betydelser för perineala bristningar. De för också ett resonemang kring varför och hur bristningar kan uppkomma samt förebyggas relaterat till olika förlossningsställningar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 191.
  Cardelli, Christofer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjöstrand, Alexander
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nederländska sjuksköterskors personliga åsikter om dödshjälp2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim. The aim of the study is to highlight Dutch nurses’ opinions about assisted death. Background. Since 2002 it has been legally justified for physicians to assist a patients’ death in the Netherlands. Public and ethical debate, scientific research, guidelines for prudent practice and legislatures focus predominantly on the role of physicians, seemingly assuming that the tasks of other health care professionals are less important. Though, the nurse cares for the patient on a daily basis, and has a close relationship with the terminally ill and their next of kin. Method. A qualitative method was used. Twelve nurses were used in the study, and they received a questionnaire with open questions where they were supposed to motivate their personal opinions related to assisted death. Results. Three main categories (and seven sub categories) highlights the nurses’ opinions; the meeting (discussion, next of kin), inner conflicts (religion, participation) and influences (pain relief, living will, laws and criteria). Conclusions. The Swedish taboo concerning assisted death need to be removed. The quality of the palliative care is decisive of when the patients’ request of assisted death is putted. Continuous discussion elicits underlying factors of why a request of assisted death is putted.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 192.
  Carlsson, Anai
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Roslund, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Samtal om blommor och bin – en het potatis eller helt naturligt?: En kvalitativ studie om hur föräldrar  i Sverige upplever och hanterar att samtal med sina barn om sex, samlevnad och sexualitet2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: As a parent, talking about sex, relationship and sexuality might be seen upon as a sensitive matter and is sometimes a difficult subject to raise with your child. Earlier studies show that a good communication in the home environment decreases childrens sexual risk behaviours. Health care personal is lifted as important actors within the sex education for children, adolecents and their parents.

  Aim: The aim of this study was to describe how parents in Sweden experience and handle the conversation about sex, relationship and sexuality with their children.

  Method: A qualitative study with Critical Incident Technique as method was used. The 20 parents who chose to participate in the study got to answer two opened ended questions in a questionnaire.

  Results: The result led to three main areas; “Parents experience and motivation for conversation”, “The affirmative conversation” and last “Elements that influence a negative experience of the conversation”. Parents describe the question being lifted in the home environment in different occations. Parents own experiences effects the content in the conversation and how they interpret the conversation as a whole. An important factor for the conversations to be experienced in a positive way is an open climat and mutual trust between parent and child. Parents describe difficulties in communicating about the subject when the child does not seem receptive and don’t give any respons. When parents felt the lack of positive respons and the children dit not seem adoptive the conversation was described as negative.

  Conclusion: Parents describe the importance of an open climate in the home environment together with mutual trust and respect as essential conditions for a positive experience of the conversation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 193.
  Carlsson, Catharina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Lundin, Diana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Nordiska kvinnors upplevelser av klimakteriet: en litteraturöversikt2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Klimakteriet är en naturlig del av kvinnans liv. Klimakteriet som även kallas övergångsåldern, är en period då kvinnans fysiologiska kropp genomgår hormonella förändringar. Tiden då klimakteriet infinner sig är individuellt. Vanligast är dock att klimakteriet infinner sig då kvinnan passerat en ålder av 40. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva nordiska kvinnors upplevelser av klimakteriet. Metod: Metoden som används följer Friberg (2006) rekommendationer vad beträffar en litteraturöversikt. Resultat: Resultatet bygger på nio vetenskapliga artiklar, vilka är såväl kvalitativa som kvantitativa. I resultatet presenteras fyra teman. Personlig utveckling, Livskvalitet, Kroppsliga förändringar och symtom samt Det sexuella samlivet. Konklusion: Studiens fynd visar att kvinnors upplevelser av klimakteriet skiljer sig åt. Vi är alla unika och uppfattar således livets prövningar olika. Trots individuella upplevelser visar studiens resultat att många kvinnor upplever klimakteriet positivt. De upplever att de utvecklats som person likväl som de ser att de blivit bättre rustade inför det kommande livet. Författarna kopplar kvinnornas positiva upplevelser till KASAM, Känsla av sammanhang, som talar för att människan lättare kan möta livets utmaningar om hon kan förstå dess relevans och mening.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 194.
  Carlsson, Emma
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Engström, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter som söker vård på grund av psykisk ohälsa i sjukvårdsrådgivning: En intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsans utbredning är omfattande och är idag ett folkhälsoproblem i Sverige. Många människor söker vård för psykisk ohälsa genom telefonrådgivning. Syftet med denna studie har varit att undersöka och beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med psykisk ohälsa i arbetet med sjukvårdsrådgivning. För att genomföra denna studie valdes en kvalitativ metod. Sju sjuksköterskor som arbetar med telefonrådgivning intervjuades. I resultatet framkom fem olika teman som benämndes: ”att känna att man betyder något för en annan människa”, ”att känna obehag inför samtal”, ”att inte kunna göra något och att känna sig otillräcklig”, ”att inte ha tid och resurser” samt ”att inte kunna se varandra”. Studien visar att det är viktigt för sjuksköterskan att betyda något för patienten. Den visar också att samtal om psykisk ohälsa kan innebära känslor som stress och obehag hos sjuksköterskorna. I studien framkommer för- och nackdelar med att inte ha en visuell kontakt mellan sjuksköterskan och patienten.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 195.
  Carlsson, Ewa
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sätherberg, Jennie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskans upplevelse av att samtala med föräldrar om elevens övervikt2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Skolsköterskans arbete inom elevhälsan är att erbjuda hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att värna om elevers välmående. Elever med övervikt i tidig ålder riskerar att få hälsoproblem och psykosociala problem senare i livet. Det är därför viktigt att kommunikationen mellan skolsköterska och föräldrar fungerar bra för att ett gemensamt mål kring eleven ska kunna uppnås.

  Syfte: Att studera skolsköterskans upplevelse av att samtala med föräldrar om elevens övervikt.

  Metod: En kvalitativ e-poststudie med induktiv ansats gjordes. Åtta skolsköterskor deltog i studien.

  Resultat: I resultatet framkom tre innebördsteman som beskrev skolsköterskans upplevelse av att samtala med föräldrar om elevens övervikt. Skolsköterskorna i studien uttryckte att det var svårt att nå målet med en livsstilsförändring för eleven om inte förtroendet och en bra kommunikation med föräldrarna fanns.

  Slutsats: Genom samtalen med föräldrarna hade skolsköterskan möjlighet att skapa en bra relation och bygga upp ett förtroendefullt samarbete med elev och föräldrar. Skolsköterskan hade även som uppgift att försöka nå de föräldrar som hade en negativ inställning. Några viktiga aspekter som skolsköterskan beaktade var att kunna förmedla trygghet, visa kunskap och låta elev och föräldrar vara delaktiga i elevens hälsoförbättring.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 196.
  Carlström, Per
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Stensby, Anders
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskors bedömningssitutationer inom prehospital sjukvård: en intervjustudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att belysa sjuksköterskors bedömningssituationer inom prehospital vård. Metod: I studien medverkar fyra män och fyra kvinnor med olika lång arbetslivserfarenhet inom prehospital vård. Alla arbetar i en region i mellan Sverige. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer. Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehålls analys. Resultat: Resultatet visar att bedöma sker utifrån tecken och symtom (vad sjuksköterskan ser, vad sjuksköterskan lyssnar till, vad erfarenheten säger, vad beslutstödet anger) och genom att skapa en god relation (förklara och informera, lugn skapar trygghet, delaktighet och samförstånd). Sammanfattning: Sjuksköterskan som är arbetsverksam inom ambulanssjukvården har så ofta som det är möjligt ett öppet sinne för att kunna göra rätt bedömning och beslut. Sjuksköterskan söker stöd från riktlinjer, och ibland även hos läkare. Men mest av allt söker de stöd från sin arbetslivserfarenhet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 197.
  Carlén, Helena
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Rånge, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Sjuksköterskans bedömning av smärta postoperativt2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Trots all forskning som är gjord inom området postoperativ smärta, kvarstår det faktum att många patienter upplever otillfredsställelse i sin smärtlindring. Syftet med denna studie var att beskriva och analysera aktuell forskning om vad som påverkar sjuksköterskans smärtbedömning vid postoperativ omvårdnad. Studien har genomförts som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. I resultatet framkom fyra kategorier som tydligt beskriver de områden som påverkar sjuksköterskans smärtbedömning: (1) patientens sätt att visa smärta, (2) patientens uttalande, (3) erfarenhetsbaserad bedömning och (4) rådande normer. När sjuksköterskan smärtbedömer vägs ofta flera av dessa kategorier in, genom att man utefter tidigare erfarenhet observerar den generella framtoningen, i kombination med patientens vitala tecken. Resultatet visar att när sjuksköterskan lyssnar på det patienten säger, stämmer sjuksköterskans smärtbedömning bäst överens med patientens egen bedömning av smärtan. I resultatet framkommer också att de sociala normer som råder på arbetsplatsen har stor påverkan på hur sjuksköterskan väljer att smärtbedöma.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 198.
  Cartemo, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Göransson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  DISTRIKTSSKÖTERSKORS UPPFATTNING OM ATT MOTIVERA PATIENTER TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR GENOM ATT FÖRSKRIVA FYSISK AKTIVITET PÅ RECEPT2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 199.
  Cartemo, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Starck, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Larsson, Elin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Hur vardagslivet gestaltar sig hos patienter med diagnosen ALS och MS: En studie gjord för att öka kunskapen och förståelsen hos sjuksköterskan2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Amyotrofisk lateralskleros och multipel skleros är båda neurologiska sjukdomar som orsakar fysiska begränsningar och påverkar vardagslivet. Syftet med studien var att undersöka hur vardagslivet gestaltar sig för dessa patienter. Studien baseras på en kvalitativ metod utifrån sex självbiografier och en biografi, vilket ger en insyn i patienternas egna upplevelser av hur det är att leva med ALS eller MS. Resultatet består av fyra huvudteman; Relationer, Begränsningar, Psykisk hälsa och Tankar. I samband med sjukdomen blir relationer mer betydelsefulla samtidigt som den för med sig påfrestningar i förhållandet. Begränsningarna kan leda till att den sjuke får allt svårare att klara av sin vardag vad det gäller hemmet, fritiden samt arbete. Den psykiska hälsan kan yttra sig som depression och det blir en daglig kamp där de söker mening med livet och försöker ta kontroll över situationen. Tankarna handlar om nya värderingar i livet och deras ovisshet om framtiden samt att acceptera situationen. Denna studie kan öka sjuksköterskans kunskap och förståelse för patientens situation, samt vara till hjälp vid individanpassningen av omvårdnaden för dessa patienter. Den kan även vara till hjälp för andra personer som vårdar dessa patienter, som till exempel anhöriga och annan ansvarig vårdpersonal.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 200.
  Cederholm, Louise
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Gulin, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur.
  Utbildning av vårdpersonal stärker stöd till förstföderskor i samband med tidig och sen hemgång efter barnafödande2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

   

   

   

1234567 151 - 200 of 844
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf