his.sePublications
Change search
Refine search result
23242526272829 1251 - 1300 of 10837
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1251.
  Bergman, Stig
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Användarmedverkan inom systemutveckling1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Användarmedverkan inom systemutveckling står för att användaren av olika artefakter antas medverka i utvecklingen av dessa artefakter och interaktionen mellan artefakten och människan. Begreppet systemutveckling syftar på utveckling av datorsystem.

  Vissa vetenskapsmän och forskare hävdar att användare och systemutvecklare inte förstår varandra och att det fokuseras enbart på artefakten (datorn) och inte på människan. Detta faktum skulle medföra att användare av olika artefakter inte medverkar på ett genuint sätt i utvecklingen av dessa system.

  Vilka orsakerna är till att det ser ut som det gör enligt källorna i ovanstående stycke är svårt att spekulera i. Men tre områden har studerats översiktligt och dessa områden är kommunikationsprocessen, attityder, syften och mål.

  Antagandet som gjorts är att kunna påvisa att det existerar en förhållandevis bättre förståelse, än vad källorna hävdar, mellan användare och systemutvecklare tack vare att de befinner sig i en och samma organisation och på så vis erhållit en bättre förståelse för varandras verksamhetsområde.

  Undersökningen har utförts på Volvo Östra Fabriken. Försökspersonerna består av hela avdelning M3 Lager Hög/Låd. Populationen är på så sätt begränsad och utgörs inte av hela Volvo Östra Fabriken. Därför går inte resultatet att generalisera över hela företaget utan enbart till avdelning M3 Lager Hög/låd.

  Svarsfrekvensen var oväntat låg. 12% av försökspersonerna svarade inom begärd svarstid. Efter påtryckningar och ytterligare svarstid slutade svarsfrekvensen på 36%. Varför svarsfrekvensen blev så låg är svårt att svara på. Flera olika orsaker kan ha påverkat viljan till att svara på enkäten vilket har nämnts i rapporten.

  Resultatet av undersökningen utföll så att någon förståelse och entydighet mellan användare och systemutvecklare kunde inte fastslås. Snarare visade undersökningen att åsikterna mellan användarna och systemutvecklarna om man lyckats att nå förståelse och samarbete uppvisade olika uppfattningar. Systemutvecklarna å sin sida menade att förklara och beskriva användarnas verksamhetsområde inte var några problem men var tveksamma om användarna förstod arbetssättet. Användarna å sin sida ansåg att det var svårt att förstå systemutvecklarnas språk och beskrivningstekniker och samtidigt ansåg användarna att de hade svårt att beskriva sitt eget verksamhetsområde. Systemutvecklarna fordrade ingen mer utbildning medan användarna ansåg att omfattande utbildning krävdes för egen del. Användarna ansåg även att de inte fick medverka i utvecklingsarbetet i tillräcklig grad.

  Användaren av olika artefakter är experten inom verksamhetsområdet och skall därför medverka i utvecklingen av systemen för att erhålla en bättre anpassning till användaren än vad som gäller idag. Graden och formen av medverkan är inte tillräcklig som det ser ut nu.

 • 1252.
  Bergmark, Allis
  University of Skövde, School of Informatics.
  Kvinnliga spelare och deras uppfattning och val av kvinnliga karaktärer med bred representation: Kroppsform, ras (hudfärg) och ålder2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har fokuserat på kvinnliga spelare och deras uppfattning och val av kvinnliga spelkaraktärer då representationen av kvinnliga karaktärer i spel är mindre varierad än den av manliga. Målet med undersökningen var att undersöka vilken av de fyra karaktärerna i undersökningen de valde baserat på utseende, och spelklass, samt ifall de kände sig representerade av någon av karaktärerna och hur de motiverade sina val. Detta för att undersöka vad av utseende och spelklass som väger tyngst hos kvinnliga spelare och, ifall utseende väger tyngre; vilka designval de anser mest viktiga hos karaktären. Resultaten av undersökningen tyder på att spelklass är viktigare vid val av karaktär men att det även finns en efterfrågan gällande en bredare representation av kvinnliga spelkaraktärer.

 • 1253.
  Bergmark, Robin
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Utvecklingsprocessens inverkan på testautomatisering: En fallstudie2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Testning av programvara utgör i många fall en stor del av den totala utvecklingstiden. Då testning drar mycket resurser finns det en önskan om att testningen ska kunna utföras så effektivt som möjligt. Ett steg mot en effektivare testning är automatisering, då detta, om korrekt utfört, medför att fler fel kan identifieras på kortare tid. Det finns däremot risker och fallgropar på vägen mot automatiserad testning.

  I det här arbetet ges en översikt av 21 krav som forskning och litteratur ställer på en utvecklingsprocess för att automatiserad testning ska kunna genomföras lyckat. Därefter presenteras en metodik som tagits fram för hur översikten kan användas i en organisation för att få en lägesbild av möjligheterna till automatisering. Denna metodik har validerats i en fallstudie, som påvisat att kraven tillsammans med metodiken kan användas för att diskutera en organisations möjligheter till automatiserad testning.

 • 1254.
  Bergquist, Marie
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Larsson, Sanna
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Skolsköterskans arbete med sex- och samlevnadsundervisning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Research has shown that it is varies in the methods and the contents in the sexual- and interpersonal relation education. Students consider the sexual education need to improve. School nurses work to promote sexual health. It’s important to understand how school nurses work with education on sexuality- and interpersonal relations. Purpose: Describe how school nurses work with sex and social education. Method: Nine e-mail interviews were conducted. School nurses working with adolescents ages 12-18. Data analyzed with a qualitative meaning. Results: Demonstrated five themes; Knowledge and competence contribute to security with the sexual- and interpersonal relation education; Supportive environment and time for the school nurse´s work on the sexual- and interpersonal relation education; The school nurse´s diversity in teaching structure is adapted to the students’ knowledge; Teaching immigrants and refugees new students requires more preparation; The school nurse´s treatment and approach is important for questions about HBTQ. Conclusion: Difficulty for school nurses in their work is the lack of time, which implies limited teaching. The cooperation of teaching is perceived as positive and desirable. The sexual- and interpersonal relation education is of importance to the students. Challenge of teaching students from other cultures, school nurses lacking in deeper knowledge. 

 • 1255.
  Bergqvist, Desiré
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Fernández García - Llera, Jorge
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Development of a modular sofa for public environments2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
 • 1256.
  Bergqvist, Ellen
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Forsander, Leif
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Framtagande och införande av process för metodisk produktutveckling: specifikt för Tibrokök2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med examensarbetet är att hjälpa Tibrokök med produktutveckling, Tibrokök har idag en enkel processplan vid produktutveckling som inte används fullt ut eller som det var tänkt, därför utformas en ny produkt-utvecklingsprocess specifik för Tibrokök. Under förstudien i examensarbetet upptäcks flera brister inom produktutveckling på Tibrokök exempelvis onödig väntan på beslut och oklara regler eller roller, målet är att reducera dessa brister så att produktutveckling på företaget kan bedrivas effektivare.

  Observationer, existerande hjälpmedel och personalens erfarenheter inom produktutveckling på Tibrokök tas tillvara vid framtagningen av den nya produktutvecklingsprocessen.

  För att underlätta införandet av det nya arbetssättet för produktutveckling ut-formas en produktutvecklingsguide som är ett hjälpmedel till produktutveck-lingsprocessen. Produktutvecklingsguiden ska även stärka kommunikationen och dokumentationen inom produktutveckling på Tibrokök. Dokumentationen stärks genom ett antal underlag som tas fram tillhörande produktutvecklings-processen.

  Produktutvecklingsprocessens funktionalitet testas och utvärderas genom simulering av två produktutvecklingsprojekt, simuleringarna säkerställer om produktutvecklingsprocessen är tillräckligt generell för att passa alla typer av produktutvecklingsprojekt.

  Resultatet blir en produktutvecklingsprocess speciellt anpassad för Tibrokök. Med hjälp av den framtagna produktutvecklingsguiden kan all personal oavsett förkunskap använda produktutvecklingsprocessen.

  För att implementera det nya arbetssättet med produktutveckling på Tibrokök utförs utbildande redovisningar och en workshop med personalen. Som ett slutligt steg överlämnas ett antal rekommendationer om ändringar i Tibroköks arbetssätt för att utföra effektivare produktutveckling.

 • 1257.
  Bergqvist, Emil
  University of Skövde, School of Informatics.
  Auditory displays: A study in effectiveness between binaural and stereo audio to support interface navigation2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyses if the change of auditory feedback can improve the effectiveness of performance in the interaction with a non-visual system, or with a system used by individuals with visual impairment. Two prototypes were developed, one with binaural audio and the other with stereo audio. The interaction was evaluated in an experiment where 22 participants, divided into two groups, performed a number of interaction tasks. A post-interview were conducted together with the experiment. The result of the experiment displayed that there were no great difference between binaural audio and stereo regarding the speed and accuracy of the interaction. The post-interviews displayed interesting differences in the way participants visualized the virtual environment that affected the interaction. This opened up interesting questions for future studies.

 • 1258.
  Bergqvist, Emil
  University of Skövde, School of Informatics.
  Spatial orientation & imagery: What are the gender differences in spatial orientation and mental imaging when navigating a virtual environment with only auditory cues?2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyses the gender differences in spatial orientation and mental imagery when navigating a virtual environment with only auditory cues. A prototype was developed for an iPod Touch device to evaluate possible gender difference in performance of orientation. A sketch map task was conducted to externalize the participants’ mental representation they achieved from the environment. Questionnaires were used to collect data on previous video game experience, spatial orientation self-assessment and spatial anxiety. A post-interview was conducted to gather qualitative information from the participants on how they experienced the experiment and to collect some background about them. In total, 30 participants (15 females, 15 males) with tertiary education participated in the experiment. The result indicates that there are gender differences in time to complete the tasks in the virtual environment. In the sketch map task, there were no gender differences in how well they sketch and externalize their mental representation of the environment. The post-interview showed tendencies that there are possible gender differences in vividness of mental imagery.

 • 1259.
  Bergqvist, Johan
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Falk, Marica
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Linder, Daniel
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Personalrekrytering: Rekryteringsprocessen inom detaljhandeln2007Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem: Det sägs att medarbetarna hör till företagets viktigaste tillgångar och i vår bakgrund kan man läs om problematiken kring att rekrytera nya medarbetare, detta ledde oss till vår problemformulering. Problemformulering: Hur fungerar rekryteringsprocessen inom detaljhandeln och vad tittar rekryterarna på, vid urval bland kandidater till en tjänst?

  Syfte: Syftet med denna rapport är att få en inblick i rekryteringsprocessen inom detaljhandeln för att vi som framtida butikschefer bör ha kunskapen kring detta ämne. Viss önskan finns också om att få kunskaper och information om rekryterarnas tankebanor i processen för vårt framtida sökande av arbete.

  Metod: Vår rapport undersöker hur rekryterare går till väga för att gallra bland kandidaterna till en aktuell tjänst inom detaljhandeln. För att genomföra undersökningen valde vi att göra fyra stycken halvöppna intervjuer i fyra olika detaljhandelskedjor. Vid genomförandet användes hjälpmaterial i form av inspelningsanordning samt gammal hederlig penna och papper.

  Slutsats: Svaren vi fick under våra intervjuer visade att rekryteringsprocessen i stort sett ser likadan ut i alla de företag som vi besökt. Det var bara detaljer i processen som skiljde sig mellan företagen. Det visade sig också att rekryteringsprocessen som helhet inte skiljer sig nämnvärt mellan teori och empiri. Våra huvudsakliga slutsatser är att rekryterarna tittar på CV, kandidatens arbetslivserfarenhet, utseende och familjesituation vid urval till en tjänst.

 • 1260.
  Bergqvist, Johan
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Stenman Josefsson, Märta
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med demens på akutvårdsavdelningar: En litteraturbaserad studie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The diagnoses of dementia increases in line with the aging population of the earth. Symptoms vary between different dementia diagnoses and for some, a diagnosis might be a relief and confirmation of what’s really going on for both the patient and their relatives. Person centered care aims to empower a person's self-esteem and involvement in their own care. It urges healthcare professionals to look beyond the diagnosis of the patient, which makes this the form of care advocated for patients with dementia. Despite the fact that long waiting times is an acknowledged problem, nurses are still obliged to pursue nursing on equal standardse. Aim: The aim was to acknowledge nurses' experiences of caring for patients with dementia in acute care settings Method: A literature-based study with nine qualitative articles were chosen. Results: The analysis identified three main categories; lack of knowledge, structural deficiencies and relatives as a co-actor of the caring process, and eight subcategories. Conclusion: Dedication and education are central aspects regarding the care of patients with dementia. It becomes apparent that regardless of context, caring for patients with dementia is often mired in complexity. Nurses claim that lack of time and education combined with structural deficiencies constitutes an obstacle for nurses providing what they would consider sufficient care. These deficiencies may also negatively affect attitudes and perceptions and consequently the care of patients with dementia can be stigmatized.

 • 1261.
  Bergqvist, Lisen
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Johansson, Sofie
  University of Skövde, School of Health and Education.
  ATT BLI FÅNGE I SIN EGEN KROPP: En litteraturstudie om patienters upplevelser av välbefinnande vid ALS2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 1262.
  Bergstedt, Pontus
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Svemark, Viktor
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Konstruktion av stegmatare för vevstakar2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This work describes the preparatory work and construction of a step feeder that sorts and orients connecting rods in a cycle time of ten seconds. Industries are often dependent of different material handling operations which assures a specific material orientation, which validates the importance of this work. This has been done by dividing the machine into two main functions; Stair case-function, which pre-sorts and transports the connecting rods further to the second function, the orientation- function where the orientation is performed.

  By using methods such as; design for manufacture & assembly, failure mode & effects analysis and softwares for material database handling, computer aided design and numerical strength analysis a construction could be formulated which reflects the aspects that characterize a well-planned product. Seven different design-methods were used in order to generate and evaluate ideas in several iterated steps. Ten investigative experiments were conducted as an additional evaluation of concepts and as a basis for further calculations and conclusions.

  The formulation of the step feeder resulted in a single-acting stair with two moving stairs and a static between them for transfer. A single-feeder after the staircase in the shape of a “paddle wheel” ensures that the connection rods are delivered one-by-one to the orientation-function while also ensuring the cycle time. An orientation-function consisting of a “conveyor“ that with the aid of friction and an offset of the center of gravity orients the connecting rods with the crankshaft-end first. Lastly were three critical areas in the construction further examined with finite element method with passing results.

  All objectives for the project were achieved, the step feeder have for instance fewer unique components than existing solutions. The ambition was to design the step feeder with a low grade of complexity and without sensors have permeated throughout the entire project, which also was achieved.

 • 1263.
  Bergsten, Emelie
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Föräldrainflytande i förskolan: Föräldrars uppfattningar om inflytande2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Summary: The overall aim of the study was to examine what it means for parents to formally have the right to influence in preschool. The study had three questions: What do parents want to have influence of in preschool? How much would the parents have the influence in preschool? and In what way would the parents have the influence in preschool?As a data collection method both a quantitative method and a qualitative method were used in the form of questionnaires and interviews. Questionnaires were sent to 126 parents of which 52 participated, nine interviews were conducted one of which was written implemented by email. The study is inspired by the phenomenographic research approach because I wanted to find out parents' attitudes of the influence as a phenomenon.The results showed that the parents’ knowledge of what parental influence in preschool means is inadequate. It also showed that the preschool teachers do not have sufficient knowledge about what parental influence formally means which makes it difficult to convey to the parents’ about their right to influence. The conclusion of the study is that parental influence is a collective work that should be implemented in interaction between parents, school teachers and school authorities.

 • 1264.
  Bergsten, Helena
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Edman Hellberg, Ida
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Hel, ren och fräsch!: Betydelsen av en säljares framtoning inom hemelektronikbranschen2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På senare tid har estetiken blivit en allt viktigare faktor när butikskedjor ska förmedla sinaerbjudanden till konsumenten, kedjan måste representeras på ett bra sätt. Här har personalensroll fått allt större utrymme och betydelse för att kunden ska få en positiv helhetsupplevelseav butiken. Personalen ska representera kedjan och vad denna står för på ett, för kunden,fördelaktigt sätt. Personalens framtoning har därmed hamnat mer och mer i fokus undersenare tid. Kraven på sökandes framtoning från arbetsgivare vid anställningar ökar och harblivit mer utförliga och omfattande, och hemelektronikbranschen är inget undantag. Inombranschen finns krav på att säljaren ska framstå som professionell, kompetent och trovärdig,men samtidigt sympatisk.Undersökningen i uppsatsen bygger på att vi har genomfört intervjuer med tre olika kedjorshuvudkontor inom hemelektronikbranschen där vi ville få reda på deras synsätt på hur derassäljare genom sin framtoning kan framstå som professionella, kompetenta, trovärdiga ochsympatiska. Då det är kundens perspektiv på frågan som vi är ute efter genomfördes vidarefokusgruppsintervjuer med konsumenter av varierande ålder, kön och bakgrund på sammatema.Uppsatsens syfte är att beskriva hur personalens framtoning kan se ut och hur den kanpåverka kundens helhetsupplevelse av, och förtroende för, personalen i enhemelektronikkedja. Vi har utgått ifrån en kvalitativ undersökningsmetod då vi är intresseradeav att gå på djupet och få mer nyanserad och detaljerad data.Resultatet av vår undersökning visar på att personalens framtoning är viktig för att kunden skakänna förtroende för, och få en positiv helhetsupplevelse av, personalen i enhemelektronikkedja. Vidare spelar det inte så stor roll hur personalen ser ut så länge derasframtoning bildar en sammanhängande positiv helhet. Så länge alla delar stämmer överenskan de se ut i stort sett hur som helst. Ett annat resultat av vår undersökning visar på attkunden inte föredrar en proper och strikt klädsel hos personalen utan istället efterfrågar enprofilklädsel av mer ledig sort. Intressant att nämna är att de kedjor vi har varit i kontakt medinte är medvetna om vad deras kunder efterfrågar, i någon större utsträckning, rörandepersonalens profilklädsel, då de bara har gjort antaganden utan egna undersökningar att luta sig emot.

 • 1265.
  Bergsten, Jonas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  ATT VÄLJA RÄTT IP-TELEFONILÖSNING: En jämförande studie av mjukvara2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete har vanligt förekommande krav på IP-telefonilösningar identifierats via litteraturstudier. Därefter har en testmiljö skapats där ett urval av mjukvaror har utvärderats med avseende på funktionalitet och dokumentation.

  Kraven som ställts relaterar till säkerhet och kvalitet samt den funktionalitet som krävs för att motsvara den hos det vanliga telefonnätet. Mjukvarorna som presenteras är 3CX, Asterisk, sipXecs och Switchvox. Urvalet av mjukvaror är baserade på antingen öppen källkod eller proprietära motsvarigheter. Faktorer som möjlighet till support och användarvänlighet har också belysts. De mjukvaror som presterar bäst utifrån givna parametrar är 3CX och Asterisk. Arkitekturen mellan de två mjukvarorna olika och båda kan ha fördelar beroende på struktur och kompetens hos det specifika företaget.

 • 1266.
  Bergsten, Kevin
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  CARL MICHAEL BELLMAN - En remediering2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete skapades illustrationer och modeller i digital 3D-grafik, föreställande den svenske skalden Carl Michael Bellman (1740 - 1795). Förebild för arbetet var en 2D-bild i detta fall Per Krafft d.ä:s (1724 - 1793) målning av Bellman från 1779. Arbetet utfördes med föresatsen att åstadkomma en så realistisk återgivning av en verklig karaktär som var rimligt tidsmässigt. Den modellerade karaktären poserades och renderades i flera bilder. Den praktiska delen av arbetet resulterade alltså i en remediering av en målning till digital 3D-grafik. Remedieringarna av karaktären Bellman utformades för att användas i en undersökning som syftade till att studera följande: Vilken typ av komplikationer skulle remediering av kulturarv kunna innebära? Om det finns komplikationer, är dessa i så fall olika beroende på syftet med den realistiska gestaltningen, exempelvis om den utförs i undervisnings- eller underhållningssammanhang? Studien utvärderades via en kvalitativ undersökning, med frågor till tre informanter vilka arbetar som museipedagog (konst- och kulturhistoriker), antikvarie (arkeolog) samt författare/journalist (medie- och kommunikationsvetenskap). Undersökningsresultatet redovisas i en diskuterande text där även en diskussion förs om framtida arbete.

 • 1267.
  Bergsten, Niklas
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  1,25(OH)2D3 and Prostate Cancer: The Effects on cAMP/PKA-dependent Gene Expression in LnCaP cells2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Prostate cancer is the leading male cancer form i Sweden and maybe worldwide as well. Vitamin D is synthesized in the skin following the exposure to sunlight. Researcers have long been aware of the positive effect that vitamin D3 has on prostate tumour growth. 1,25(OH)2D3 have for a long time been the target of these studies and have shown good results. The steroid hormone induces cAMP accumulation and activiates the cAMP dependent protein kinaseA (PKA). PKA is then able to activate a transcription regulating protein. 1,25(OH)2D3 is known to cause LNCaP cells to accumulate in the G1 phase ofthe cell cycle. It has also been shown that 1,25(OH)2D3 is under negativefeedback control via 24-hydroxylase. In this study, PKA activity was observed by transfecting LNCaP cells with a viral vector carrying firefly and Renillaluciferase genes. The successfully transfected LNCaP cells would then express luciferase as a response to PKA gene expression. The LNCaP cells were then treated with 1,25(OH)2D3 and GDP-β-S (100μM), a G-protein coupled receptorinhibitor, in order to examine if 1,25(OH)2D3 regulate PKA dependent gene expression through a G-protein coupled receptor. The study could show that 1,25(OH)2D3 regulate gene expression in LNCaP cells through a PKAdependent pathway. Furthermore, the PKA dependent gene expression was demonstrated to be independent of G-protein coupled recpetor activation.

 • 1268.
  Bergsten, Niklas
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  PDIA3 and Prostate Cancer: Do changes in nucleotidesequence correspond tomalignancy?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  PDIA3 interacts with the lectin chaperons; calnexin and calreticulin to surveythe folding of newly synthesized glycoproteins by the addition of N-linkedglycans. PDIA3 is also involved in transcaltachia signaling cascades andimmunogenicity. The purpose was to determine if there were any changespresent in the nucleotide sequence of the Pdia3 gene. To study this, fourprostate cell lines were examined by Sanger sequencing, two malignant(LNCaP, PC3) and two normal (PNT1A, PNT2). These were to be compared tothe nucleotide sequence from nine formalin fixed paraffin-embedded (FFPE)samples of different Gleason score and the sequence from three FFPE samplesof normal prostate tissue chosen from the Örebro Radical Cohort. The obtainedsequences were then analysed with several bioinformatics tools to determine ifthere were any changes present. The nucleotide sequence obtained from thesequencing indicated that none of the cell lines expressed the most redundantisofrom; CRA_c, but instead CRA_a and CRA_b. Surprisingly, the two normalcell lines (PNT1A and PNT2) produced similar scores in BLAST search forboth the CRA_a and the CRA_b isoforms. Software analysis of the translatedsequences predicted that LNCaP expressed a membrane bound form PDIA3while PC3 expressed a cytoplasmic variant of the protein. To confirm this,another sequencing reaction was performed. The second results indicated thatall cell lines expressed the same isoform, but that the isoforms were localizedto different intracellular compartments.

 • 1269.
  Bergström, Anton
  University of Skövde, School of Informatics.
  Novelty Search och krav inom evolutionära algoritmer: En jämförelse av FINS och PMOEA för att generera dungeon nivåer med krav2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Evolutionära algoritmer har visat sig vara effektiva för att utveckla spelnivåer. Dock finns fortfarande ett behov av nivåer som både uppfyller de krav som spelen har, samt att nivåerna som skapas ska vara så olika som möjligt för att uppmuntra upprepade spelomgångar. För att åstadkomma detta kan man använda Novelty Search. Dock saknar Novelty Search funktioner som gör att populationen vill uppfylla de krav som nivåerna ska ha. Arbetet fokuserar därför på att jämföra två Novelty Search baserade algoritmer som båda uppmuntrar kravuppfyllning: Feasible Infeasible Novelty Search (FINS) och Pareto based Multi-objective evolutionary algorithm (PMOEA) med två mål: krav och Novelty Search.

  Studien jämför algoritmerna utifrån tre värden: hur stor andel av populationen som följer de ställda kraven, hur bra dessa individer är på att lösa ett nivårelaterat problem samt diversiteten bland dessa individer. Utöver PMOEA och FINS implementeras även en Novelty Search algoritm och en traditionell evolutionär algoritm. Tre experiment genomförs där nivåernas storlek och antalet krav varierade.

  Resultatet visar att PMOEA var bättre på att skapa fler individer som följde alla kraven och att dessa individer överlag var bättre på att optimera lösningar än vanlig Novelty Search och FINS. Dock hade FINS högre diversitet bland individerna än alla algoritmerna som testades. Studiens svaghet är att resultatet är subjektivt till algoritmernas uppsättning i artefakten, som sådan borde framtida arbeten fokusera på att utforska nya uppsättningar för att generalisera resultatet.

 • 1270.
  Bergström, Bjarne
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Sellgren, Tommy
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Flödessimulering och simuleringsbaserad optimering för bristidentifiering och förbättring av bearbetningslinje: Genom data-analys, modellering och flermålsoptimering2013Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 1271.
  Bergström, Camilla
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hansson, Karin
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Läxor - en del av undervisningen?: En studie kring lärares förhållningssätt och intentioner rörande läxor2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our qualitative study is aimed at teachers´ intentions with the homework and their attitude to it. We wanted to create a picture of what attitude we could adopt to homework in our future professional role as teachers. To achieve the objective of the study, we interviewed four teachers in the elementary school. Based on the material the interwiews gave we came up with four categories around teachers´attitude to homework: Homework by tradition and routine, Teachers´views on homework given to the pupils, Homework as a timesaver and a timecost and Parents as a partner and a help with homework. The result shows that for teachers is homework important to maintain a good and close relationship with parents and that parents should be allowed to see their children´s achievements and what they are working with in the school. Another intention, for teachers, with homework is that pupils need skills in order to take in knowledge. Homework is a natural part of school for most teachers, but homework is not a major topic of discussion either in teams or schools in general.

 • 1272.
  Bergström, Clara
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Disturbed Eating Patterns and Body Image Distortions: A review2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Women in general seem to have a complicated relationship with their bodies and their body image. A small percent of the female population develop a serious pathological eating pattern which is characterized by a disturbed image of body size and shape. This disturbance has been investigated by many researchers and the quest of finding the underlying neural correlates has progressed enormously during the last decade. The relationship between disturbed eating patterns and body image distortions is highly complicated. The purpose of this review article is to give an overview of current research literature and scientific results. The aim is to find a framework for the phenomenon of body image distortions among both healthy and non-healthy women. Differences between genders and how food intake affects body image will also be addressed. The focus lies on behavioral traits and the underlying neural correlates, with focus on both the perceptual and the cognitive-affective component.

 • 1273.
  Bergström, Erik
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  A Research Proposal on Software Standards and their Implementation in OSS2012In: Proceedings of the OSS 2012 Doctoral Consortium, September 13,2012, Hammamet, Tunisia / [ed] Klaas-Jan Stol, Charles M. Schweik & Imed Hammouda, Tampere University of Technology, 2012, p. 73-85Conference paper (Refereed)
 • 1274.
  Bergström, Erik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Thesis Proposal: A Method for Information Classification2017Report (Other academic)
  Abstract [en]

  In the highly digitalized world in which we live today, information and information systems have become key assets to organizations.  These assets need to be managed properly because it is difficult to safeguard assets that an organization does not know exist and does not know the value they offer. In an Information Security Management System (ISMS), asset management is an important activity as it aims at identifying, assigning ownership and adding protection to information assets. Within asset management, one activity is information classification that has the objective to ensure that information receives an appropriate level of protection in accordance with its importance to the organization. In practice, this is usually done using a classification scheme, and the result is handled as input to the risk analysis. Information classification is a well-known practice for all kind of organizations, both in the private and public sector, and is included in different variants in standards such as ISO/IEC 27002, COBIT and NIST-SP800.

  However, information classification has received little attention from academia, and many organizations are struggling with the implementation. Little is known about the reasons behind why it is problematic, and how to address such issues. Furthermore, the existing methods, described in, e.g., standards do not provide a coherent and systematic approach to information classification. The short descriptions in standards, and literature alike, leave out important aspects needed for many to adopt any kind of information classification. For instance, there is a lack of detailed descriptions regarding (1) overview of procedures, and concepts, (2) which roles are involved in the classification, and how they interact, (3) how to tailor the method for different situations and (4) a framework that structures and guides the classification. If information classification is not implemented in an organization, the organization might not know what information they possess, what the value of the information is, but even if it is implemented, an unclear approach can lead to information being under or overvalued, which, in turn, lead to under or overprotected information.

  This thesis aims to increase the applicability of information classification by devising a method for information classification in ISMS that draws from established standards and practice. In order to address this aim, a Design Science Research (DSR) study has been performed in five cycles. The contributions so far include an identification of issues and enablers for information classification and propose a component-based method for information classification. Furthermore, eighth design principles underpinning an information classification method are presented. Additionally, an outline for further research is provided, where the objectives are to further develop the method by addressing the context around information classification (the risk analysis and security controls), and by adding usage views to the method. Finally, a security declaration as an addition to the information classification method is outlined as a complement for tying security controls to the information classification scheme. 

 • 1275.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Carlén, Urban
  University of Skövde, School of Health and Education. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lennerholt, Christian
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Certifications in Higher Education - Friend or Foe?2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate the uncritical approach among teachers and students of how certifications are used and applied within higher education. This paper offers a clearer image of how to use certification in a learning environment that support student learning and further developing the academia as a learning organisation.  In the last decade universities worldwide has started to adopt certifications offered by multinational corporations, such as Cisco and Microsoft. For example, Cisco’s curriculum is taught in over 10.000 academies such as universities to more than 1.000.000 students currently, which reveals the huge influences those certifications have for the organisation of courses and examination of academic skills.  Academy and industry needs to collaborate to offer students relevant tools and knowledge, but the lack of uncritical views based on scientific values and proven experience challenges teachers to explicit what knowledge have to be taught within academia to reach further academic goals.  The methods used are initially a literature study to identify positive aspects and challenges with integrated certifications. Based on these results, we have performed interviews with students, teachers and certified instructors with different backgrounds.  Literature describing information and communications technology (ICT) certifications mainly refer to positive aspects such as meeting job market needs, standardisation of courses, and decreased time for course development. Challenges identified raise several questions and call for further investigation. Among challenges identified were companies practically deciding examination criteria, student’s recall learnt material rather than understanding concepts, and the usage of non-academic material.  Interviews reveal that students are aware of many challenges, but still the benefits of achieving a certification outweighs. For instance, students rather accept a course with out-dated material and company decided examination criteria that result in a certification than taking a course based on research and examinations that foster creativity through reflection, analysing skills with no certification.  From a teacher and instructor perspective, the interviews reveal that there is awareness about the challenges of using certifications in higher education. One of the pedagogical issues we would like to present is how to create a learning environment with embedded certification in a course rather than basing courses on certifications alone.  This paper also open up for a discussion on how these results affect other areas than the ICT domain, but also on how the challenges can be tackled from a higher education perspective that rethink the academia as a learning organisation. 

 • 1276.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Carlén, Urban
  University West.
  Riveiro, Maria
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  How to Include Female Students in Technical Computer Science Study Programs2016In: NU2016 Högskolan i samhället - samhället i högskolan, 2016, article id BT30Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This study examines why female students do not register in computer sciencerelated programs after submitting their application. In design for inclusion in academic culture, pedagogical implications are based on empirical findings that intend to foster a more heterogeneous group, which can be introduced to promote student’s interest in technology.

 • 1277.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Holgersson, Jesper
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Kävrestad, Joakim
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Larsson, Sanna
  University of Skövde.
  Lindgren, Frida
  University of Skövde.
  Mandl, Paul
  University of Skövde, School of Informatics.
  Persson, Louise
  University of Skövde, School of Informatics.
  Svensson, Henrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Erfarenheter, lärdomar och effekter med gränsöverskridande arbete för utbytesstudier2018In: NU2018 - Det akademiska lärarskapet, 2018, article id 685Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  I Högskolan i Skövdes (HS) nuvarande utvecklingsplan beskrivs att samtliga utbildningsprogram som ges vid lärosätet skall erbjuda möjligheter till studier utomlands. Som en konsekvens har en strategisk satsning för att stimulera en ökad mobilitet vid HS initierats genom att Institutionen för informationsteknologi (IIT) tillsammans med verksamhetsstödet har deltagit i ett UHR-projekt med fokus på vägledningsprocessen i samband med mobilitet.

  Projektet har pågått under 18 månader och ett 10-tal deltagare som representerar de flesta roller som är involverade i internationaliseringsarbetet på IIT och verksamhetsstödet har ingått. Projektet har bedrivits främst som en serie av workshoppar där parallell datainsamling har skett med hjälp av intervjuer och enkätstudier.

  I detta bidrag vill vi visa några av de mål som projektet fokuserat på samt syftet med dessa. Projektet har haft följande mål:

  Identifiera minst tre partnerlärosäten som passar varje utbildningsprogram - Målet syftar till att kartlägga både existerande och nya partnerlärosäte för att på så sätt sänka tröskeln för studenter som är intresserade av utbyte, men som har svårt att hitta lämpliga alternativ.

  Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning i mobilitetsprocessen - Detta mål syftar till att utforma processbeskrivningar för att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning kring utresandeprocessen för programansvarig, ämnesföreträdare, internationell koordinator, studie- och karriärvägledaren, studenten och partnerlärosätet. Även kommunikationsaspekter och studentperspektiv beaktas i detta mål.

  Skapa adekvat vägledning och informationsinsatser gentemot studenterna - Syftet med målet är att utveckla, strukturera och systematisera informationsvägar och kommunikation mellan vägledning, programansvarig, partnerlärosäte och studenter.

  Identifiera och utvärdera nyckelfaktorerna för att förbättra stödet till studenterna, undanröja hinder i mobilitetsprocessen samt underlätta programansvarigas och studie- och karriärvägledarnas arbete med utresande studenter - Målet är att identifiera och utvärdera nyckelfaktorer som hindrar mobilitet som kan spridas internt på HS samt externt för att i förlängningen öka mobiliteten bland Sveriges studenter.

  Se till att samtliga kandidatprogram på IIT har en termin avsatt för utlandsstudier och undanröja de hinder som finns i befintliga programstrukturer - Syftet är att göra det enklare för studenter att under sin ordinarie studietid genomföra utbytesstudier utan att deras studier vid HS blir drabbade av förkunskapsstrukturer som hindrar fortsatta studier vid hemkomst.

  I studien inkludera de studenter som har varit intresserade eller sökt utbytesstudier men som inte kommit iväg på utbyte - Syftet är att skapa en god översikt över vilka skäl denna studentkategori har haft för att avstå utbytesstudier för att på så vis kunna förbättra existerande processer för utbytesstudier och därmed minimera risken att intresserade studenter väljer att avstå från utbytesstudier.

  Vid projektets avslut analyserades projektets direkta och indirekta interorganisatoriska effekter tillsammans med aktuell statistik för de studenter som under 2017 nominerats för utbytesstudier. En uppenbar effekt av projektets arbete är att antalet studenter som 2017 vid IIT nominerats för utbytesstudier ökat kraftigt. Likaså observeras ökade kunskaper om processen kring utbytesstudier och ett förbättrat studentperspektiv och bättre kunskaper om studenternas upplevelse av nomineringsprocessen.

  Under presentation vill vi visa upp fler detaljer från vår analys samt hur vi planerar att arbeta vidare med de resultat vi fått fram i projektet.

 • 1278.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Lundgren, Martin
  Department of Computer Science, Information Systems, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Ericson, Åsa M.
  Department of Computer Science, Information Systems, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden.
  Revisiting information security risk management challenges: a practice perspective2019In: Information and Computer Security, E-ISSN 2056-4961, Vol. 27, no 3, p. 358-372Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The study aims to revisit six previously defined challenges in information security risk management to provide insights into new challenges based on current practices. Design/methodology/approach: The study is based on an empirical study consisting of in-depth interviews with representatives from public sector organisations. The data were analysed by applying a practice-based view, i.e. the lens of knowing (or knowings). The results were validated by an expert panel. Findings: Managerial and organisational concerns that go beyond a technical perspective have been found, which affect the ongoing social build-up of knowledge in everyday information security work. Research limitations/implications: The study has delimitation as it consists of data from four public sector organisations, i.e. statistical analyses have not been in focus, while implying a better understanding of what and why certain actions are practised in their security work. Practical implications: The new challenges that have been identified offer a refined set of actionable advice to practitioners, which, for example, can support cost-efficient decisions and avoid unnecessary security trade-offs. Originality/value: Information security is increasingly relevant for organisations, yet little is still known about how related risks are handled in practice. Recent studies have indicated a gap between the espoused and the actual actions. Insights from actual, situated enactment of practice can advise on process adaption and suggest more fit approaches. 

 • 1279.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Pehrsson, Helen
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Performance Assessments in Computer Science - An example of student perceptions2014In: Next Generation Learning Conference: Conference Summary / [ed] Erik Brunnert Walfridsson, 2014, p. 4-16Conference paper (Refereed)
 • 1280.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Söderström, Eva
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Reference Implementations - Usages And The Quest For A Definition2014In: EURAS Proceedings 2014: Cooperation among standardisation organisations and the scientific and academic community / [ed] Ivana Mijatovic, Kai Jakobs, Aachen: Wissenschaftsverlag Mainz , 2014, p. 17-31Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a systematic literature review performed to investigate if there is a prevailing definition of reference implementation in the standards community, and how reference implementations are referenced to be used within the standards community. The literature review targets all electronically available core journals and conferences in the field, and the results are classified according to a framework introduced in the paper. We found that there is one definition that focuses on conformance testing, but the results from the literature review show more uses of reference implementations such as when developing standards, when implementing them, and when developing products.

 • 1281.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Information Classification Enablers2015In: Foundations and Practice of Security: 8th International Symposium, FPS 2015, Clermont-Ferrand, France, October 26-28, 2015, Revised Selected Papers / [ed] Garcia-Alfaro, Joaquin Kranakis, Evangelos Bonfante, Guillaume, Cham: Springer, 2015, Vol. 9482, p. 268-276Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a comprehensive systematic literature review of information classification (IC) enablers. We propose a classification based on the well-known levels of management: strategic, tactical and operational. The results reveal that a large number of enablers could be adopted to increase the applicability of IC in organizations. The results also indicate that there is not one single enabler solving the problem, but rather several enablers can influence the adoption.

 • 1282.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Information Classification Issues2014In: Secure IT Systems: 19th Nordic Conference, NordSec 2014, Tromsø, Norway, October 15-17, 2014, Proceedings / [ed] Karin Bernsmed & Simone Fischer-Hübner, Springer, 2014, p. 27-41Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an extensive systematic literature review with the aim of identifying and classifying issues in the information classification process. The classification selected uses human and organizational factors for grouping the identified issues. The results reveal that policy-related issues are most commonly described, but not necessarily the most crucial ones. Furthermore, gaps in the research field are identified in order to outline paths for further research.

 • 1283.
  Bergström, Erik
  et al.
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Åhlfeldt, Rose-Mharie
  University of Skövde, The Informatics Research Centre. University of Skövde, School of Informatics.
  Anteryd, Fredrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Informationsklassificering och säkerhetsåtgärder2016Report (Other academic)
 • 1284.
  Bergström, Evelyn
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Bega, Arijana
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Upplevelser av att leva med lungcancer: En litteraturbaserad studie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Lung cancer is a disease with poor prognosis, with many people that falls ill each year. It is a disease which leads to numerous and severe symptoms that create much suffering. Aim: The aim of this study was to describe patients' experiences of living with lung cancer in daily life. Methods: A literature study was conducted with a qualitative approach. Twelve scientific articles were reviewed and analyzed according to a model for a literature study. Results: Six categories were identified: live with uncertainty, stigma and guilt, experience of disease-related symptoms, a changed self-esteem, to get support and be confirmed and thrown between hope and despair. Discussion: There was a need for patients to live as independent as possible, social support and the support from health professionals was crucial for them to cope with it. Support overall was important for patients to be able to handle most situations. By acquiring knowledge about patients' with lung cancers experiences the nurse can be a better support for the patient in order to alleviate patients suffering.

 • 1285.
  Bergström, Henrik
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Hammar, Andreas
  University of Skövde, School of Health and Education.
  ANHÖRIGAS UPPLEVDA SITUATION NÄR EN NÄRSTÅENDE VÅRDAS PÅ EN INTENSIVVÅRDSAVDELNING: -En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The intensive care unit is a department where critically and acute sick patients are being treated. The department has specialized routines, equipment to treat and screening. Nurses on a intensive care unit are responsible for the treatment of patients as well as the leadership of the workforce. The nurses are also responsible to acknowledge the patient’s relatives. Therefore, it is of great importance for the nurses to understand relatives’ experiences in this situation, to be able to give treatment of good quality to relatives too. Aim: To describe the experience of relatives to patients who are being treated at the intensive care unit. Method: A literature review of scientific articles with a qualitative standpoint, aimed towards the experiences of relatives to intensive care unit patients. Results: Relatives experienced that a lot of factors affected them negatively. Routines, equipment and treatment were experienced as unfamiliar and confusing. The situation made it hard for the relatives to experience being close to the patient. Relatives experienced that good communication and information made the situation positive. Relatives experienced that being a part and having a say in the patients’ treatment were important. Conclusion: To be a relative at the intensive care unit can feel unfamiliar and differ from other kinds of departments. There are rules, equipment and situations that makes it difficult for the relatives to see the context of the situation. It is of great importance that the healthcare is attentive and give the relatives the possibility to understand the context.

 • 1286.
  Bergström, Karl Viktor
  University of Skövde, School of Informatics.
  Agil Regelefterlevnad: Agila tankesätt för Compliance & PCI DSS2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Regulatory compliance is an important and growing topic that requires companies to adapt to rules and regulations. All organizations that want to be active in the business market must follow and adapt to these rules regardless of company size and capital. The consequences of not following the regulations are to a large extent fines or increased transaction costs.

  This study focuses on the usefulness of agile approaches in compliance and specifically PCI DSS regulations. PCI DSS is a framework that regulates the credit card payment system used by an organization. All security involving customer data during a card payment is also included in this ruleset.

  To execute the research on how agile methods function within compliance, a qualitative research strategy has been implemented. Empirical material has been collected through interviews with the company CGI. The respondents in this inquiry work in the compliance sector and have great knowledge of the subject.

  The result of the study show that respondents view agile methods within compliance projects in a positive light. That the obstacles experienced in these projects can be alleviated with the help of agile tools such as morning meetings and structured responsibilities.

 • 1287.
  Bergström, Lena
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Blenckner, Thorsten
  Stockholm Recilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Frelat, Romain
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Grimvall, Anders
  Swedish Institute for the Marine Environment, Gothenburg, Sweden.
  Haapasaari, Päivi
  University of Helsinki, Department of Environmental Sciences, Helsinki, Finland.
  Haas, Bianca
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg Germany.
  Heikinheimo, Outi
  Natural Resources Institute Finland, Helsinki, Finland.
  Jernberg, Susanna
  Finnish Environment Institute, Marine Research Centre, Helsinki, Finland.
  Large, Scott
  ICES, Copenhagen, Denmark.
  Lindegren, Martin
  Centre for Ocean Life, DTU-Aqua, Charlottenlund, Denmark.
  Levin, Phil
  Northwest Fisheries Science Center, Seattle, USA.
  Lehikoinen, Annukka
  Helsinki University, Kotka Maritime Research Centre, Kotka, Finland.
  Möllmann, Christian
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Nordström, Marie
  Åbo Akademi University, Environmental and Marine Biology, Åbo, Finland.
  Norrström, Niclas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Otto, Saskia
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Peltonen, Heikki
  Marine Research Centre, Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland.
  Précuchét, Laurence
  Centre for Ocean Life, DTU-Aqua, Charlottenlund, Denmark.
  Putnis, Ivars
  Institute of Food Safety, Animal Health and Environment BIOR, Fish Resources Research Department, Riga, Latvia.
  Romakkaniemi, Atso
  Natural Resources Institute Finland, Oulun yliopisto, Finland.
  Suikkanen, Sanna
  Finnish Environment Institute, Marine Research Centre, Helsinki, Finland.
  Torres, Marian
  Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Uusitalo, Laura
  Finnish Environment Institute, Marine Research Centre, Helsinki, Finland.
  Weigel, Benjamin
  Åbo Akademi University, Environmental and Marine Biology, Åbo, Finland.
  Wesslander, Karin
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Marine Environment, Västra Frölunda, Sweden.
  Zagrodzka, Zuzanna
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Interim Report of the ICES/HELCOM Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea (WGIAB): 18-22 April 2016 Helsinki, Finland2016Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The ICES/HELCOM Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea (WGIAB) meeting was held in Helsinki (Finland), 18-22 April 2016. The meeting was attended by 26 participants from five countries and chaired by Laura Uusitalo, Fin-land, Saskia Otto, Germany, Martin Lindegren, Denmark, and Lena Bergström, Swe-den. This was the first year of the new three-year Terms of Reference (ToR) for WGIAB. The main working activities in 2016 were to A) develop the trait-based ap-proach of understanding the ecosystem function, and B) explore the social-ecological system, including indicator development, revising the conceptual model, and devel-oping case studies. As a primary outcome of the ToR A, we built on our previous work on integrated ecosystem assessments (IEAs) in the Baltic Sea, but extended it beyond considering changes in abundances of a few dominant species, to accounting for community-wide changes in a number of key traits across multiple trophic levels. These traits represent various ecosystem functions upon which we derive important ecosystem services. By investigating temporal changes in the community weighted mean traits of phyto-plankton, zooplankton, zoobenthos, and fish, we demonstrated whether trait reor-ganizations at the level of entire communities occurred in the Central Baltic Sea as a result of the 1980s regime shift. Using in total 29 traits combined for all groups we found indications of two breakpoints across all four taxonomic groups over the last decades, i.e. one around 1990 and one around 2000. Further work will focus on ex-ploring the nature of the changes in trait composition and on standardizing the num-ber of traits and data types (i.e. binary, continuous or categorical) across taxonomic group.In addition, we collected data on key functional groups and abiotic variables in all main sub-basins of the Baltic Sea, setting the stage for a cross-regional comparison of temporal patterns and trends in lower trophic level in the face of recent develop-ments in climate-related drivers.With reference to Tor B, to explore how social indicators could be used in parallel with biological indicators in an integrated assessment framework, we developed a conceptual model of interrelationships between ecosystem and society. We used the model as a basis for mapping factors to be accounted for in the ecosystem-based management using the Baltic salmon and clupeid species as case studies. The models depict 1) the structure of the foodweb relevant to the target species, 2) the key com-munity level and population traits that contribute to the state of the species, 3) main pressures affecting the foodweb and their effects on the species, 4) key management measures, and 5) benefits that the species can produce for society.To support the development of Ecosystem Overview the group members evaluated the probability of occurrence and the magnitude of the effect of 15 pressures occur-ring in the Baltic Sea. The top five pressures identified were input of nutrients, in-creased temperature, decreased salinity, input of hazardous substances, and input or spread of non-indigenous species.The work will continue intersessionally and the next meeting of WGIAB is planned to be held in Lisbon, Portugal, back-to-back with WGCOMEDA and WGEAWESS.

 • 1288.
  Bergström, Lena
  et al.
  Swedish Univeristy of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Blenckner, Thorsten
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Grimvall, Anders
  Swedish Institute for the Marine Environment, Gothenburg, Sweden.
  Gårdmark, Anna
  Swedish Univeristy of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Hamrén, Henrik
  Baltic Sea Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Holmgren, Noél
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Jacob, Ute
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Kininmonth, Stuart
  Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Large, Scott
  ICES, Copenhagen, Denmark.
  Levin, Phil
  Northwest Fisheries Science Center, Seattle, USA.
  Lehikoinen, Annukka
  Helsinki University, Kotka Maritime Research Centre, Kotka, Finland.
  Llope, Marcos
  Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Cádiz, Spain.
  Luzenczyk, Anna
  National Marine Fisheries Research Institute, Gdynia, Poland.
  Müller-Karulis, Bärbel
  Baltic Sea Centre, Stockholm university, Stockholm, Sweden.
  Möllmann, Christian
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Neuenfeldt, Stefan
  DTU Aqua, Charlottenlund, Denmark.
  Norrström, Niclas
  University of Skövde, School of Bioscience. University of Skövde, The Systems Biology Research Centre.
  Olsson, Jens
  Swedish Univeristy of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Otto, Saskia
  University of Hamburg, Institute of Hydrobiology and Fishery Science, Hamburg, Germany.
  Pekcan-Hekim, Zeynep
  Swedish Univeristy of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Rau, Andrea
  Thuenen-Institute of Baltic Sea Fisheries, Rostock, Germany.
  Reid, David
  Marine Institute, Rinville, Galway, Ireland.
  Tomczak, Maciej, T.
  Baltic Sea Centre, Stockholm university, Stockholm, Sweden.
  Torres, Marian
  Swedish Univeristy of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources, Öregrund, Sweden.
  Ustups, Didzis
  Institute of Food safety, Animal Health and Environment, Riga, Latvia.
  Uusitalo, Laura
  Finnish Environment Institute, Marine Research Centre, Helsinki, Finland.
  Wesslander, Karin
  Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Marine Environment, Västra Frölunda, Sweden.
  Report of the ICES/HELCOM Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea (WGIAB)2015Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The ICES/HELCOM Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea(WGIAB) was established in 2007 as a forum for developing and combining ecosystembasedmanagement efforts for the Baltic Sea. The group intends to serve as a scientificcounterpart and support for the ICES Baltic Fisheries Assessment Working Group(WGBFAS) as well as for efforts and projects related to Integrated Ecosystem Assessments(IEA) within ICES and HELCOM. The group works in cooperation with similargroups within the ACOM/SCICOM Steering Group on Integrated Ecosystem Assessments(SSGIEA).The 2015 WGIAB meeting was held in Cádiz, Spain, from 9–13 March, back-to-backwith the meeting of its counterpart in the Working Group on Ecosystem Assessmentof Western European Shelf Seas (WGEAWESS). The meetings had joint sessions as wellas WG specific work, and some participants effectively participated in both meetings.The WGIAB meeting was attended by 27 participants from nine countries. The meetingwas chaired by Christian Möllmann, Germany, Laura Uusitalo, Finland and Lena Bergström,Sweden.This was the last year of the ongoing three-year Terms of Reference (ToR) for WGIAB.The main working activities in 2015 were to i) conduct studies on Baltic Sea ecosystemfunctioning with the goal to publish case studies from different parts of the Baltic Seain peer-reviewed journals, ii) work on the demonstration exercise to develop ecosystem-based assessment and advice for Baltic fish stocks focusing on cod (DEMO) withmultiple approaches, iii) plan further how to integrate the social and economic aspectsmore tightly in the WGIAB work, and iv) discuss the future focus and format of theWGIAB work.The Baltic ecosystem functioning activity focused on identifying and exploring keytrends and linkages in the Baltic Sea foodweb. This was pursued by presentation andfurther discussion of ongoing intersessional work on foodweb modelling and integratedanalyses, and by exercises to develop conceptual models Baltic Sea foodwebsand the links to ecosystem function. Long-term monitoring datasets on the abiotic andbiotic parts of the Baltic Sea Proper ecosystem were updated for use in the continuedwork to develop environmental indicators for fisheries and marine management.The focus of the DEMO 3 (DEMOnstration exercise for Integrated Ecosystem Assessmentand Advice of Baltic Sea cod) was on finding a way to use the results from theDEMO1 and DEMO2 workshops in short and midterm projections/scenarios of Balticcod dynamics based on different types of modelling, as well as designing methodologyand modelling data for practical implementation of Integrated Advice for Baltic cod.The WGIAB was positively inclined towards including social and economic aspectsinto the integrated assessment. Openings to this path were provided by presentationon ongoing project work, and discussing their linkages to ecological aspects. It wasseen as crucial that experts on social and economic analysis should be included andtake an active part in the future work of the group.The group concluded that its upcoming work should focus more closely on functionaldiversity, which was identified as a recurring issue in the Baltic Sea. This approach wasalso identified as a useful connection point between scientific and management aspectsin order for the group to continue serving as a forum for developing ecosystem-basedmanagement efforts in the Baltic Sea. A focus on functional diversity was also seen as2 | ICES WGIAB REPORT 2015a potentially feasible way of bringing together management aspects for different sectors,by linking to ecosystem services concepts.The group proposed Saskia Otto, Germany and Martin Lindegren, Denmark as newincoming Chairs, together with Lena Bergström, Sweden and Laura Uusitalo, Finland.Having four Chairs is justified due to the wide scope of the group's work, as well asthe increased work load due to the planned new foci.

 • 1289.
  Bergström, Marina
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Wiklander, Shaghayegh
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Unga kvinnors användande av sexualitet som självskadebeteende: En kvalitativ studie2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Young girls that self-harm themselves have recent years been in focus. Thosewho earlier in life have been sexually abused are overrepresented among these women thatself-harm themselves through their sexuality.Aim: The aim of this study was to illustrate young women’s experiences of sexuality as aself-harm behavior.Method: A qualitative study with a phenomenological approach of own written stories.Result: Young women that harm themselves with their sexuality seek acknowledgement forinstance by publishing pictures on the internet to receive positive feedback on theirappearance. Further they use their sexuality to achieve a rush and a sense of suffice and bythat mitigate their anxiety. These women need a lot of support from their surroundings inorder to understand and process their self-harm behavior.Conclusion: School nurses need to pay attention that sexuality as a self-harm behavior existsin all social classes. The school nurse can through continuity and a trustworthy attitude createa good relation that is based on a genuine interest of wanting to understand these youngwomen from a life-world perspective. To be able to offer these young women the supportthey are in need of it is important that the school nurse dare to be present, listen and ask the question.

 • 1290.
  Bergström, Martina
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Larsson, Ida
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Kommunikation i kundorderprocessen: En fallstudie på OFFECCT2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis emphasizes the importance of efficient communication on an internal and external level as well as how an organisation should use communication in order to improve its business. Logistics is considered to be a tool for controlling different flows and it can be used to fulfil the needs and wishes of a customer. This thesis has been carried out at the furniture company OFFECCT that cooperates with internationally known designers to develop furniture for a private and public environment. A previous mapping of the orderfulfilment process at this company proved that the communication is not satisfactory. It is very important for OFFECCT as a rather small company to pull off an efficient communication on an internal and external level in order to survive on the market. Some of the reasons for focusing on communication are an increased return on investment and an improved customer service.

  The orderfulfilment process includes several activities, starting off with a need and is finished by the distribution of products and after sales service. The activities create a flow with different kinds of information that are to be sent in between the persons in charge of each activity. The kind of information can vary depending on where in the flow it is located. In order to communicate this information, a process to transmit the message is required so that an interpretation of the sent message is possible. By using different sorts of communication channels, a company can send certain information in a specific way to enhance the scattering of information. Communication and information can be either formal or informal depending on whether it is work related or not. Furthermore, communication should be carried out internal within the company and external with interested parties to obtain a solid organisation that changes with its surroundings. How well a company communicates information can be determined by a few factors such as actual distances and organisational structures.

  Observations and interviews at OFFECCT revealed a few problems within the communication aspects that cause an inferior customer service and difficulties to carry out the orderfulfilment process efficiently. An analysis of the empirical information resulted in a few ideas for improvements and a general process that can be used to improve communication, which are presented further in the thesis.

 • 1291.
  Bergström, Matilda
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Gard, Pauline
  University of Skövde, School of Business.
  Livs- och arbetssituationen: En enkätstudie om upplevd balans2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: In recent years, sickness absence has increased in Sweden. Something that also has become noted is how the individual manages to combine their living and working conditions. Living conditions includes everthing that happens outside paid work. Partner, children and the private economy are factors that also are included in the individuals living conditions. With working conditions means everthing that happens at work, but also events related to work. Sickness absence can be seen as a consequence of the fact that the individual is not able to balance their living and working conditions, which in turn may have an impact on the organisation. On this basis this study’s problem area was developed from a perspective that combines sickness absence and the experience of balance, between the two main areas that the individual constantly orients between.

  Purpose: The aim of this study is to examine which factors in the lifesituation that is recurring among employees who are experiencing similar degrees of balance between living and working conditons.

  Method: The methodology used in this study was a questionnaire, which was analyzed with help of an understanding interpretation. The method was choosen because of the sensitive nature of this subject, but also to keep the respondents anonymous. As mentioned, the subject of sickness absence is interesting to examine in relation to the subject of balance. Therefore the selection of respondents was based on their history of sickness absence, and formed two respondents groups: sickness absence and healthy attendence. This to investigate differences and similarities between the two groups.

  Findings: The theories of work-life balance and work-life conflict, which is about how balance and conflicts occurs between individuals living and working conditions, were used to make an understanding interpretation of respondents’ surveys. The study showed no distinctive differences regarding the experience of balance, between the respondents groups. 

 • 1292.
  Bergström, Natalie
  University of Skövde, School of Bioscience.
  The neural correlates of cognitive reappraisal stress resilience2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Resilience refers to the fact that some individuals cope well with stressful experiences. Many factors contribute to this sort of resilience, such as the early environment, the serotonin transporter gene (5-HTTPLR), the hypothalamic-pituitaryadrenal (HPA) axis, the sympathetic-adrenal medullary (SAM) axis, and emotion regulation techniques. The aim of this thesis is to investigate which factors contribute to resilience, with a particular focus on the emotion regulation technique of cognitive reappraisal. The results show that the prefrontal cortex (PFC) and amygdala each play a crucial role when it comes to stress regulation. Studies have found that the PFC inhibits the amygdala response, but that the PFC is vulnerable to exposure to chronic stress. As a result, the PFC might fail to inhibit the amygdala response. Individuals who use cognitive reappraisal techniques – which has been associated particularly with frontal and parietal brain activity – seem to be less prone to this sort of problem, and, as a result, more resilient to stress.

 • 1293.
  Bergström, Tobias
  University of Skövde, School of Informatics.
  Agency i Förgrenande Dialogsystem: En undersökning om agency i förgrenande dialogsystem i spel2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Frågeställningen till den här studien undersöker hur spelare upplever agency i ett förgrenande dialogsystem med tidsbegränsade valtillfällen i jämförelse med dialogsystem utan tidsbegränsningar. I bakgrunden observeras vad agency betyder och hur begreppet används samt vad tidigare studier har lett till. Kapitlet fortsätter med att diskutera vad meningsfulla val är för något och hur en berättelse kan upplevas som trovärdig.

  För att kunna besvara studiens frågeställning skapades två olika textbaserade spel, en med tidsbegränsningar i dialogerna och en utan. För övrigt har de inga andra skillnader. Dessa användes sedan till att mäta skillnader i hur spelarna upplevde agency genom att jämföra resultatet från två olika undersökningsgrupper, en för varje version av spelet.

  Resultatet bestod av ett antal åsikter från deltagarna angående sin spelupplevelse. Skillnaderna mellan grupperna var små och mängden insamlad data var för liten för att ge något säkert resultat och frågan fick inte något pålitligt svar.  

 • 1294.
  Bergvall, Kasper
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Lindefors, Clara
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  ”Det är många som tror att det bara finns två kön”: – en studie om genuskonstruktion utanför den traditionella genusdikotomin2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att genom ett symboliskt interaktionistiskt och ett social konstruktionistiskt perspektiv öka förståelsen för hur personer som anser att de överskrider de dikotomiska kategorierna man/kvinna konstruerar sitt genus. Samt problematisera om och hur individer kan frångå dessa kategorier i skapandet av genus. Studien grundades på sju djupintervjuer med personer som upplevde att de överskred eller inte identifierade sig med kategorierna man/kvinna. Som teoretisk grund gällande identitetskonstruktion och socialisation har vi främst använt oss av Berger och Luckmann (1991) samt tolkningar av Mead (Berg, 1992; 2007). För att få en djupare insikt kring genuskonstruktion har teorier av Butler (2007) samt Connell (2003; 1996) använts. Konstruktionen av könsidentiteten är en ständigt pågående process som är i ständigt behov av upprätthållelse. Upprätthållandet sker till stor del genom identifikation och bekräftelse samt uttryck, så som språk och yttre attribut. Då samhället har ett mycket dikotomiskt synsätt gällande kön/genus så krävs av respondenterna ett aktivt ställningstagande för att de ska kunna avvika från det normativa. Respondenterna kan dock inte helt frångå de dikotomiska kategorierna då de måste förhålla sig till dem i mötet med andra människor. Eftersom de avviker från det normativa får de också svårare att upprätthålla könsidentiteten då den inte uppmuntras av samhällsnormen och det därmed blir svårare att få bekräftelse och hitta identifikationsobjekt. Vi menar att denna uppsats ger den socialpsykologiska diskursen gällande genus, en bredare syn på identitets- och genuskonstruktion utanför normen, då vi uppfattar detta som underrepresenterat inom den socialpsykologiska forskningen.

 • 1295.
  Bergwall, Niklas
  University of Skövde, School of Informatics.
  Dominans och undergivenhet hos spelkaraktärer: Faktorer som påverkar uppfattningen av dominans kontra undergivenhet hos animerade spelkaraktärer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur man som animatör bör gå tillväga för att gestalta karaktärer med dominanta alternativt undergivna personligheter. Ett antal faktorer som förväntas förmedla dominans respektive undergivenhet identifieras i bakgrundskapitlet och används sedan som bas för att gestalta sex olika animationer där dessa faktorer kombineras på olika sätt. Dessa faktorer inkluderar kraftcentrumets placering, expansivitet i poser, samt Labans efforts. Undersökningen genomförs med hjälp av en online-enkät där respondenterna får svara på frågor om hur de tolkar karaktärerna. Resultatet indikerar att de identifierade faktorerna alla har betydelse för hur dominant kontra undergiven karaktärerna uppfattas.

 • 1296. Bermejo, Jesús
  et al.
  Lundell, BjörnUniversity of Skövde, School of Humanities and Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.van der Linden, Frank
  Combining the Advantages of Product Lines and Open Source: Dagstuhl Seminar Proceedings 08142, 02.04 - 05.04.20082008Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 1297.
  Bermúdez Román, Abel
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Gaztelumendi Arriaga, Javier
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Building and programming an autonomous robot using a Raspberry Pi as a PLC2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  PLC programming students are often limited to simulated systems or soft PLCs, because the high price of the hardware and the software licenses make it difficult for faculties to use real equipment for teaching. This paper describes the design and building of a PLC controlled self-balancing robot with CodeSys and Raspberry Pi as a low-cost demonstrator model that students can use as a base to interact with a real system. A first prototype has been developed, which can be used in the future to get students involved in beginner automation courses without having to build a system from scratch.

 • 1298.
  Bernanker Lundaahl, Sara
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Klint Carlander, Anna-Karin
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Ungdomars syn på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Sex och samlevnad är en av många faktorer som har betydelse för hälsa och välbefinnande hos såväl vuxna som ungdomar. Alla elever har rätt att få sex- och samlevnadsundervisning i skolan. I arbetet med att stärka ungdomars förmåga att göra medvetna och ansvarstagande val som rör sexualitet och relationer är sex- och samlevnadsundervisningen en viktig del.

  Syfte: Att beskriva hur förstaårselever på gymnasiet upplever den sex- och samlevnadsundervisning som de hade i högstadiet.

  Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod med induktiv ansats och data analyserades med innehållsanalys. Fyra fokusgrupper genomfördes med totalt 20 deltagare. 

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier; Eleverna beskriver att sex- och samlevnadsundervisning är av stor betydelse, Att ha erfarenhet av en undervisning som upplevs bristfällig samt elevernas önskemål om förändring i undervisningen.

  Slutsats: Ungdomarna upplever att sex- och samlevnadsundervisning är viktig men att undervisningen i detta ämne också har brister. Det finns behov av att lyssna på och respektera unga människors åsikter gällande undervisningen i sex- och samlevnad. Detta för att anpassa undervisningen utifrån ungdomars livsvärld och deras behov och därmed bidra med betydelsefull kunskap i ämnet. Skolsköterskors omvårdnadsperspektiv kan tänkas bidra till den öppenhet och följsamhet för individens unika behov vilket efterfrågas av deltagarna. 

 • 1299.
  Berndtsson, Cecilia
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Effektiv hantering av krav under systemförvaltning2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  

  I ett systemutvecklingsprojekt är kravspecifikation en av de främsta nyckelfaktorerna för att åstadkomma ett system som samtliga inblandade aktörer känner sig tillfredsställda med. Teorin innehåller ett stort antal riktlinjer och tekniker som hjälpmedel i arbetet med att ta fram komplett kravspecifikation.  När ett system väl har implementerats och sats i drift är vidareutveckling, anpassning samt underhåll av stor betydelse för hur väl systemet kommer att fungera i framtiden, som präglas av förändring. Trots detta förekommer det betydligt färre rekommendationer angående hur receptet för ett lyckat systemförvaltningsarbete kan uppnås. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur processen för att samla in krav under systemförvaltningsfasen och med vilka tekniker krav detta sker och påvisa likheter och skillnader teori och praktik emellan. Resultatet av undersökningen påvisar att systemförvaltningsarbetet gällande krav till stor del sker ad hoc, medans litteraturen förordar ett kravhanteringsarbete som kan liknas det som rekommenderas i systemutvecklingsteorin.

 • 1300.
  Berndtsson, Dennis
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Karaktärsgestaltning genom kroppsspråk: En studie i gester hos den nervöse och blyge karaktären2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete ämnar undersöka vilka kroppsdelar som effektivast kommunicerar nervositet och blyghet hos en karaktär. Detta för att etablera riktlinjer för en animerare så han/hon ska veta vilken kroppsdel som det bör läggas mest tid på under produktionen. Detta genomfördes genom en stadig grund i litteratur inom ämnet kroppsspråk samt filmmaterial i form av referensmaterial. En karaktär animerades med ett kroppsspråk som tyder på ett nervöst samt blygt beteende. Sedan utvärderades de olika kroppsdelarna genom en kvalitativ undersökning där det visar sig att ansiktet var den kroppsdel kommunicerar den eftersträvande sinnestämningen effektivast. Sedan armarna samt händerna, sist benen samt fötterna. Detta resulterar i de riktlinjer som arbetet ämnar framställa.

23242526272829 1251 - 1300 of 10837
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf