his.sePublications
Change search
Refine search result
203204205206207 10251 - 10300 of 10319
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 10251.
  Åhman, Josefina
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Davidsson, Anna
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Facebook är en scen och vi blott aktörer: Facebooks inverkan på individers identitet2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att utifrån en socialpsykologisk begreppsram ge en beskrivning om hur vuxna individer upplever att den sociala nätverksidan Facebook påverkar deras sociala identitet. Studien ämnade även ge kunskap om huruvida individer förväntas framställa sig på ett visst sätt på nätverksidan och om denna framställning överensstämmer med deras identitet i övriga livet.

       Tillvägagångssättet i studien var semi-strukturerade intervjuer med åtta aktiva användare av Facebook i Västra Götalands län. Intervjumaterialet analyserades utifrån dramaturgiska perspektivet, spegeljaget och rollteori. Fem dominerande teman framkom då respondenterna berättade om sina upplevelser av sitt aktiva medlemskap i Facebook. Dessa var: en allmän bild av användandet, oro för offentligheten, gemenskap efter behag, att vara som de andra och en önskvärd profil.

        Studiens resultat visar att Facebook-användare inte är helt medvetna om hur mycket nätverksidan faktiskt påverkar dem. Det förekommer många olika förväntningar på Facebook och detta har visat sig påverka respondenterna i sina sätt att framställa sig på nätverksidan. Dissonans uppstod hos respondenterna då det var svårt att leva upp till förväntningarna från andra medlemmar på Facebook. Detta kan ha grundat sig i att nätverksidan ännu inte är en definierad situation vilket beror på oklara normer. Respondenterna påvisade att de inte såg Facebook som en del av det verkliga livet vilket kan påverka deras framställning på nätverksidan i jämförelse med övriga livet.

   

  Nyckelord: Facebook, social identitet, social påverkan, offentlighet, gemenskap

   

   

   

   

   

   

 • 10252.
  Åhnborg Petrushenko, Diana
  University of Skövde.
  Vilka makroekonomiska faktorer styr köp av kapitalvaror?: en teoretisk och empirisk studie av faktorer som påverkar hushållens val av nybilsinköp.2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  I detta projektarbete kommer följande att behandlas;

  Efter en definition och begreppsförklarande inledande del presenteras en teoretisk genomgång av konsumtionsteori med en mer specifik vinkling mot teorier om kapitalvaror. Därefter kommer en empirisk studie där faktorer som behandlats i teoridelen tas upp som beroendevariabler för efterfrågan på kapitalvaran bil. Slutsatserna som dras är att räntenivån påverkar bilinköp mest, troligen för att kreditkostnaderna utgör en allt större del av hushållens disponibla inkomster. Dessutom bekräftas det att inkomsten fluktuerar mer än konsumtionen och detta gäller också för hushållens konsumtion av nya bilar.

 • 10253.
  Åkerberg, Carl-Johan
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Feedbackens inverkan på kognitiva processer1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om hur feedbacken påverkar människans kognitiva processer när denne använder sig av någon form av webbrowser. Genom en användarutvärdering och enkätundersökning besvarades följande frågor:

  Hur påverkar visuell feedback de kognitiva processerna uppmärksamhet och perception, i vanlig webbrowsermiljö?

  Hur pass stor är visuell feedbacks effektivitet i olika interaktionssituationer?

  De resultat som framkom tyder på att visuell feedback spelar en betydande roll när det gäller att påvisa funktioner, ge en känsla av länkning och ge användaren en uppfattning om vad som kan utföras på en hemsida. Även placeringen av feedback spelar en roll för hur väl feedbacken uppfattas av användaren.

 • 10254.
  Åkerblad, Niklas
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Animationsarbete till spelet Colosseum: Code of Hammurabi: en studie i hur man skapar animationer till ett spel utifrån dess kontext och spelsystem utan att kunna testa dessa i en prototyp.2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport behandlar det animationsarbete som jag gått igenom för att försöka skapa så trovärdiga och dynamiska animationer som möjligt till spelet Colosseum: Code of Hammurabi och dess nya omarbetade stridssystem. Jag har utgått från ett relativt sparsmakat designdokument som i princip bara förklarar kortfattat hur spelmekaniken ska fungera på en grundläggande nivå samt en animationslista på animationer som ska finnas i spelet. Spelet ska i slutändan innehålla 3 olika vapenstilar men på grund av tidsbrist har jag valt att fokusera på en av dess, nämligen kampstilen för strid med tvåhandssvärd. Först har jag analyserat det gamla stridssystemet för att ha en grund att stå på, för att bland annat se vilka brister mitt tidigare arbete präglats av. Utifrån diverse referenser som behandlar medeltida stridkonst inom nyss nämnda kampstil har jag hämtat det mesta av inspirationen och följaktligen kryddat dessa jordnära anvisningar med mina egna idéer samt ett antal fightingspel med spektakulära kontexter och även försökt dra nytta av det material som finns i kampsportsfilmer. Mycket av arbetet har cirkulerat kring att lära sig hur animationer implementeras i ett stridssystem och vilka tekniska samt programmerarmässiga relationer man måste ta hänsyn till. Jag har även försökt ha Disneys 12 animationsprinciper i bakhuvudet för att ha en teoretisk källa till hur animation ska se ut och fungera.

 • 10255.
  Åkerblad, Philip
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hur lanserar man en debut-EP digitalt inom en tidsram på 10 veckor?2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10256.
  Åkerhage, Jessica
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Complete vs Abridged: A Readability Study of Charlotte Brontë's Jane Eyre2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay deals with the issue of readability, the term readability referring to what it is that makes a reader perceive a text as difficult or easy. Some factors are related to the reader but there are also those which depend on the text as such, one such factor being style which is the one that will be focused on in this essay.

  The investigation is based on the analysis and comparison of a complete version and an abridged version of Charlotte Brontë’s Jane Eyre, and the questions to be investigated are whether the author of the abridged version has succeeded in making it less complicated, and if he or she has done so by considering stylistic features said to be affecting readability.

  Further, this essay is divided into four chapters. The first chapter contains the background for the analysis and is divided into 4 parts dealing with the following aspects: the definition of readability, early research on readability, later research on readability, and difficult and easy language. Chapter two describes the limitations made and the method used for the analysis which involves looking at the noun phrase, the verb phrase, and the clause. Chapter three gives a detailed description of the corpus investigated. Moving on to chapter four, this is where the results of the investigation are presented. This is done by dividing it into four different subchapters, each of them dealing with issues related to the different areas described in the method. Each of the subchapters then begins with the presentation of the results for each edition which is then followed by a comparative discussion. The essay ends with a conclusion part where conclusions regarding the four areas presented in the analysis are made along with the answering of research questions.

 • 10257.
  Åkerhage, Jessica
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Estudio sobre el lenguaje juvenil en la obra Historias del Kronen, de José Ángel Mañas2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

   

  Abstract:

  En los años sesenta surgieron en España varios movimientos o subculturas juveniles que influenciaron a varias prácticas comunicativas.

  La principal meta del lenguaje juvenil es diferenciarse de la lengua estándar y, por eso, la mayoría de los movimientos juveniles tienen un argot que se refiere a temas como las drogas, el sexo y la música, ya que estos temas son las principales formas de huida de la cultura oficial por parte de los jóvenes. El lenguaje de los jóvenes se caracteriza como tal sobre todo en el plano lexicológico y en la morfología, pero también en el plano sintáctico se pueden observar unos rasgos interesantes.

  Esta tesina prueba la afirmación de que la mayoría de las palabras y expresiones jergales en el lenguaje juvenil de la obra Historias del Kronen están, de una u otra manera, relacionadas con el sexo.

  El propósito del estudio es intentar averiguar qué tipos de palabras y expresiones de dicho lenguaje caracterizan esta jerga. El resultado está presentado en dos partes: la primera muestra la distribución de los términos entre once fenómenos lexicológicos, morfológicos y sintácticos, y la segunda muestra la distribución de los términos entre los temas que se pudieron distinguir en la investigación.

  Del resultado del estudio se han sacado conclusiones como que el lenguaje juvenil consiste, en gran parte, en préstamos de otras jergas españolas; de que la lengua extranjera que más influye en el lenguaje juvenil es la inglesa; de que el uso de vulgarismos y palabras de connotación baja es un elemento importante para los jóvenes en su intento de alejarse de la lengua oficial; y de que la mayoría de las palabras y expresiones jergales sacadas de Historias del Kronen muestran, de alguna manera, una relación con lo sexual.

  Hipótesis, objetivo y propósito:

  La hipótesis de mi estudio es que la mayoría de las palabras y expresiones jergales en el lenguaje de los jóvenes de la obra estudiada están, de una u otra manera, relacionadas con el sexo. Mi objetivo es analizar y tipificar las palabras y expresiones jergales que se usan en el lenguaje juvenil en la obra Historias del Kronen, de José Ángel Mañas (1994) con el propósito de intentar de averiguar qué tipos de palabras y expresiones del lenguaje juvenil caracterizan esta jerga.

   

 • 10258.
  Åkerman, Hedwig
  University of Skövde, School of Informatics.
  Dataskyddsförordningen GDPR:S påverkan på befintliga informationssystem: En studie om hur befintliga informationsystem påverkas av GDPR, med fokus på Privacy by Design2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study has examined how the new data protection regulation GDPR affect existing information systems. The study has had a focus on the method Privacy by Design and how well its principles are fulfilled by different companies. In Sweden, the GDPR will replace the personal data act, ‘Personuppgiftslagen’. This change may result in greater challenges for companies since the requirements of GDPR are higher than they were before. The GDPR means a greater protection of privacy and it gives EU citizens more rights regarding how their personal data should be processed. Many of the older, existing information systems weren’t created with regards to what GDPR demands. It is possible that this creates a risk for several existing information systems not being compliant with the regulation, because of difficulties in updating the systems. The GDPR also includes requirements related to Privacy by Design, and it is likely that companies that better meet the Privacy by Design principles are better compliant with the GDPR. From the participating respondents, it was shown that a majority of the seven fundamental principles of Privacy by Design are met. However, an absence of some principles could be seen depending on the organisation or information system. The most challenging aspect of the GDPR according to all respondents was to understand the meaning and intent of the regulation. Regarding what was perceived as the most challenging technical aspect of the GDPR, there were patterns for several requirements from the regulation. The requirements that were considered the essential ones for existing information systems to adapt to, as well as the principles that were better fulfilled were the factors the checklist was based on. The checklist can serve as a tool that provides a direction for how the identified issues can be addressed.

 • 10259.
  Åkerstedt, Olle
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Figuras retóricas en la canción La soledad comienza de Xhelazz2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  Síntesis:

  Este estudio trata de las figuras retóricas que se encuentran en la canción “La soledad comienza” del artista español Xhelazz. La investigación se basa en las definiciones de figuras retóricas de los libros DRCT (Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria) (1991) de Marchese y Forradellas y Figuras retóricas (1994) de Mayoral. El análisis está divido en 14 puntos de capítulo y en cada uno de ellos se trata una figura retórica encontrada en la letra de la canción. En estos puntos hay una presentación de la figura retórica de que se trata, basada en las fuentes y, a continuación, se presentan los ejemplos de la figura encontrados en la obra. Como resultado de este estudio se ha constatado que la canción contiene 14 tipos distintos de figuras retóricas, las cuales también fueron utilizadas por los poetas del Siglo de Oro.

  Hipótesis:

  Mi hipótesis al iniciar este estudio es que “La soledad comienza” contiene una gran variedad de figuras retóricas y que, aunque haya 500 años de diferencia, las figuras retóricas son las mismas en esta canción contemporánea que las que utilizaban los poetas del Siglo de Oro.

 • 10260.
  Åkerström, Hanna
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Holmén, Ida-Maria
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Att förebygga konflikter: - en studie av butikschefer inom detaljhandeln2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De flesta tillbringar en stor del av sitt liv på arbetet, och en stor del av den tiden arbetar vi också med andra, därför är konflikter inte ovanligt. Vi kommer i denna uppsats beskriva för läsaren hur butikschefer inom detaljhandeln arbetar för att förebygga att konflikter uppstår på deras arbetsplats, faktorer som kan bidra till en harmonisk arbetsmiljö och hur dessa används i förebyggande syfte. Vår problemformulering och syfte har varit att beskriva detta utifrån butikschefernas egna erfarenheter, för att få ökad förståelse. Uppsatsen beskriver hur butikscheferna motiverar sina anställda på olika sätt, och hur de kommunicerar med de anställda för att förebygga att konflikter uppkommer på arbetsplatsen.

   

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod, då vi ville få en djupare inblick i hur våra respondenter upplevde och såg på sin egen situation. Vi intervjuade nio butikschefer inom detaljhandeln med hjälp av en intervjuguide på deras arbetsplats.

   

  Vi såg att det fanns många sätt att förebygga konflikter men det genomgående temat var att vara rak och ärlig så att uppkomsten av konflikter kunde förebyggas. Vi såg även att chefens engagemang var viktigt för gruppen och hur de anställda fungerade tillsammans. Om ingen tar tag i oenigheter i tid uppkommer konflikter och det blir svårare att reda ut meningssiljaktigheter. Förebyggande av konflikter förekommer på arbetsplatserna men inte i den utsträckning eller i den mening som vi först trodde. De teorier som vi tog fram praktiserades på arbetsplatserna, men användes inte som förebyggande metoder utan snarare som nödvändiga metoder för att klara av vardagen.

 • 10261.
  Åkeson, Filip
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Bergman, Martin
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Morgondagens cafémöbel - för uteservering: Tomorrows furnishing - for outdoor use2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This report covers the development of a new exclusive furnishing for outdoor use. The furnishing is primarily destined for the city of Lidköping, in connection with the new design manual they have developed. During the development of the furnishing, we aimed for two main requirements; a furnishing that prevents steeling and vandalism. Requirements according the negative influence of the environment were also set as high priority. Methods employed like 6-3-5, Stimuli a la POW and SCAMPER are a few keys to the design of the furnishing. The project group aimed for a quantitative collection of sketches, where later on a few sketches were selected for further development. Most of the results that the group has generated are present in regular sketches or CAD-sketches in each chapter. Later in process the group focused on details like technical solutions for the locking mechanism etcetera. To be sure that the furnishing will stand against vandalism the group focused on analyzing the strength of the materials and the construction. The project group aimed for one concept that later on will be possible to produce. One important step before the manufacturing is to optimize the concept in regard to all the materials nature. After a tough project the group, together with all the external contacts, succeeded to get a very attractive result that fulfill a majority of the customer demands.

 • 10262.
  Åkesson, Daniel
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Driftssäkerhet hos datorutrustning som används som arbetsredskap2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Idag är datorutrustning en central del av många personers arbete. Vissa personer är helt beroende av datorutrustning för att kunna utföra sitt arbete. Om denna datorutrustning havererar kan detta leda till att en anställd person på ett företag inte kan utföra sitt arbete vilket leder till en ekonomisk förlust för företaget. Ett haveri av datorutrustning kan även innebära att viktig data som företaget använder i sin verksamhet kan gå förlorad, vilket kan vara dyrt att återställa.

  Detta arbete kartlägger hur väl förberedda företag idag är för att minimera de ekonomiska förluster och förluster av data ett haveri av datorutrustning kan innebära.

  Resultatet av den genomförda intervjuundersökningen tyder på att små företag idag har en relativt dålig framförhållning för att minimera förluster till följd av haveri av datorutrustning. Därtill har guidelines arbetats fram för att vara ett stöd för företag att välja rutiner för att minimera konsekvenserna av ett haveri av datorutrustning

 • 10263.
  Åkesson, Josefine
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Henrikson, Sara
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Gillberg, Jenny
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Kundsegmentets påverkan på den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det blir allt viktigare för butikerna att differentiera sig på marknaden, för att locka till sig det tänkta kundsegmentet i takt med att konkurrensen inom handeln ökar. Att anpassa den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön utefter butikens kundsegment blir därför allt mer viktig för att attrahera kunderna. Det är även viktigt att det finns en röd tråd genom de tre säljmiljöerna. De tre miljöerna prioriteras oftast mindre i fabriksbutiker trots att de inte skiljer sig så mycket från andra butiker. Vi har därför valt att undersöka hur fabriksbutiker arbetar med säljmiljöerna och hur de kan förbättra sina butiker utefter sitt valda kundsegment. Uppsatsens syfte är att försöka beskriva hur den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön i en fabriksbutik kan utformas utifrån vilket kundsegment butiken riktar sig till. Vi vill se hur kundsegmentet reflekteras i de olika miljöerna i de valda fabriksbutikerna och hur de har tänkt när de utformat fabriksbutikerna. Vi vill även undersöka varför kunderna lockas till en fabriksbutik, om det är priset, upplevelsen eller något annat som lockar dem dit. Vår målsättning med den här uppsatsen är att visa hur kundsegmentet påverkar de tre miljöerna och hur de kan utformas för att attrahera rätt målgrupp. Vi har använt oss av den kvalitativa metoden och har då utfört benchmarkingstudier genom observationer, öppna individuella intervjuer med butiksansvariga samt kunder i tre fabriksbutiker och öppen individuell intervju med en butiksinredare. Den data vi har samlat in har vi sedan använt oss av i analysavsnittet, där vi har gjort en schematisk bild för en lättare översikt av vad vi kommit fram till. Därefter har vi dragit slutsatser utifrån analysen och bland annat kommit fram till att ingen av de undersökta fabriksbutikerna medvetet har använt sig av sitt kundsegment vid utformningen av säljmiljöerna och att kunderna söker svensktillverkade och prisvärda produkter. Vi har även kommit fram till vissa förslag på förbättringar, som finns med i rekommendationerna.

 • 10264.
  Åkesson, Maria
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  En studie om förändringsarbete och dess kritiska steg1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete behandlas frågor som berör förändringsarbete. Alla verksamheter och organisationer arbetar kontinuerligt med att förbättra och effektivisera den egna verksamheten. Genom att arbete med förändringar på ett strukturerat sätt kan företag och organsiationer öka sannolikheten när det gäller att arbeta fram rätt lösningar och förändringsförslag till den utvecklade verksamheten.

  I mitt arbete har jag undersökt hur verksamhetsutvecklare genomför förändringar. Jag har, genom intervjuer, tagit reda på vilka metoder som används och hur dessa metoder är uppbyggda. Genom att studera de metoder som angivits har jag kommit fram till att metoderna, i stora drag, innehåller liknade arbetssteg. Metoderna inleds med en processkartläggning, denna processkartläggning används som underlag till nästa arbetssteg där verksamhetens problem identifieras. Arbetet avslutas med att lösningar till problemen arbetas fram och prövas.

  Det finns ett antal kriterier och riktlinjer som kan vara viktiga att ha i åtanke när förändringsarbete genomförs. Jag har med hjälp av intervjumaterialet sammanställt ett antal punkter som alla kan hjälpa till när det gäller att öka sannolikheten till att rätt förändringar identifieras. Några utav de kriterier som jag arbetat fram är till exempel att ha en hög grad av användarmedverkan i projektgrupperna, att utnyttja användarnas kunskap och kompetens samt att skapa en gemensam målformulering hos de medverkande.

 • 10265.
  Åkesson, Moa
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Att animera mänskliga Karaktärer: En studie kring animation med hjälp av icke verbal kommunikation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete undersöks det vilken av två animationsmetoder, handanimation eller motion capture som främst skapar animation som upplevs av åskådaren som naturlig i sitt rörelsemönster. För att besvara denna fråga har en litteraturstudie genomförts som främst fokuserar på området kroppsspråk. Tre typer av animationer har skapats dels med hjälp av motion capture-teknik och dels med handanimation. Sedan utvärderas de olika animationsklippen genom en kvalitativ undersökning där det visade sig att de animationer som skapats med hjälp av motion capture-teknik upplevdes som naturligast i sitt rörelsemönster.    

 • 10266.
  Ålebring, Frida
  University of Skövde, School of Business.
  Utveckling av karriär inom en organisation: - Att få medarbetare att stanna2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background and problem: The background to this study is the organizations increased difficulty to retain employees in the organization when more and more employees today choose to do their career in several organizations. The problem to keep the employees in the organization leads to several problems where the loss of experience reduces efficiency and increased risks and cost associated with recruitment are some problems that arise. The problem therefore faced for this study is: How can opportunities for career development within an organization created to get employees to stay over time?

  Purpose and method: The purpose for this study is to describe how organizations can create opportunities for the development of career that gets employees to stay within the same organization and make their career in this organization. The method used for this study is a qualitative approach where data is collected through semi-structured interviews in a case study.

  Empiricism: The empirical result have shown there are four factors that an organization should overhaul to create an opportunity for the development of a career that gets employees to stay in an organization over time. These four factors are: Internal recruitment, external recruitment, internal mobility and privacy/family.

  Analysis: The analysis has shown that there are both similarities and differences between this study and the results of earlier studies results. Where these similarities and differences have enabled that the purpose and the problem for this study has been answered.

  Conclusion: The conclusion of this study has shown the importance of combining a traditional career in which the organization has a long-term perspective of the employee with the modern career in which the employee is controlling the career to get employees to stay in the organization over time. This study is unique in its conclusion because previous studies have been more focused on distinguishing these two career methods.

  Keywords: Career; Development of careers; Recruitment; Internal Recruitment; Retain Employees

 • 10267.
  Ålrud, Josefin
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Andersson, Andina
  University of Skövde, School of Health and Education.
  På barnens initiativ- en kvalitativ studie om matematik på förskolans utegård2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to investigate and analyze how preschool teachers use preschool yard in their work with mathematics. The method that was selected to collect data was qualitative interviews and observations. The result shows that preschool teachers work with mathematics mainly occurs through use of mathematics concept to term what the children are doing and by challenging them by asking questions that can develop thechildren´s activities. Some preschool teachers mention that they work in an exploratory manner with problem solving.Some preschool teachers also create learning opportunities by providing the children with materials or by working with planned activities on the preschool yard involving mathematics. The result shows that the preschool teachers only see benefits with working with mathematics on the preschool yard and that their attitudes affect how this work is done. The conclusion is that preschool teachers have an important role in how work with mathematics on the preschool yard appears. This makes it interesting that the result still shows that the work with mathematics on the preschool yard occurs primarily on initiatives from the children.

 • 10268.
  Åman Dahlquist, Linnea
  University of Skövde, School of Bioscience.
  GRÖNA KORRIDORER OCH SPRIDNINGSVÄGAR I MARIESTADS TÄTORT2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan 1800-talet har Sverige haft en pågående urbaniseringsprocess. Detta har resulterat i en konkurrens mellan arters livsmiljöer och människans behov av mark. Denna konkurrens leder till att arters livsmiljöer fragmenteras i och utanför tätorter. Skog i tätorten är särskilt utsatt, då den skövlas när nya marker ska exploateras och ofta saknar legitimt skydd. Skogen har stor betydelse för den biologiska mångfalden, människans hälsa och rekreationsmöjligheter. Gröna korridorer inom stadsplanering har blivit ett sätt att skapa konnektivitet mellan de fragmenterade livsmiljöerna och på så sätt öka och bibehålla den biologiska mångfalden. Mariestads kommun vill undersöka hur de kan utforma gröna korridorer för att förbättra konnektiviteten i tätorten. Detta undersöktes genom att använda två hypotetiska arters spridningsförmåga tillsammans med grafteori och ett nätverksmått. Resultatet visade att barrblandskog och lövskog är fragmenterade på olika sätt och att arter som är beroende av dessa habitat har olika behov för att förbättra sin spridningsförmåga. Studien kan inte användas som underlag vid stadsplanering, men den kan förhoppningsvis öka förståelsen kring hur viktig konnektivitet är i fragmenterade habitat i tätorten.  

 • 10269.
  Åman, Petter
  University of Skövde, School of Informatics.
  Informationsäkerhet vid användning av SaaS: En studie om vilka aspekter som påverkar om informationsäkerheten höjs vid användning av Saas2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den tidiga IT-historien utgick data från att endast kunna angripas genom att befinna sig på fysisk plats för att kunna genomföra ett intrång och tillförskaffa sig data eller information. I äldre actionfilmer syns ofta någon rysk eller amerikansk spion som överför data från en fysisk dator till en lika fysisk disk. I takt med den ökade globaliseringen finns också ett ökat behov av tillgång till data och information på olika platser samt på olika sätt. För att tillfredsställa ett ökande behov av tillgänglighet och rörlighet har IT-världen fått skapa nya lösningar vilka uppfyller det behovet. Första steget var i och med införandet av internet och numera med nya olika molnlösningar tillgängliga för företag, privatpersoner och även angripare via internet. Moderna tekniker frambringar också i princip alltid nya risker och hot. Där det tidigare i mänskligheten användes lås för dörrar, måste nu beaktning tas där vilken typ av kryptering, virusskydd och andra åtgärder krävs för att skydda privat information. Cloud Computing och användningen av molntjänster som Software as a Service (SaaS), Plattform as a Service (PaaS) och Infrastructure as a Service (IaaS) fortsätter att öka vilket kan bidrar med många fördelar för företag (Balco, Drahošová & Law, 2017; Basishtha & Boruah, 2013; SCB, 2018; Sultan, 2011; Shahzad, 2014). Dock ger inte en flytt av data, från marken upp till molnet, en garanti för säkerhet eftersom molnets tillgänglighet och förflyttning av data utanför företagets gränser ställer frågor kring informationssäkerheten och kommer med många utmaningar samt risker (Kavitha & Subashini, 2011; Dorey & Leite, 2011). I och med utökad globalitet borde det väl vara passande att data lagras på olika platser i världen. Men hur säkert är det egentligen när ett företag baserat i exempelvis Finland har viktig data lagrad på andra sidan jordklotet? Eftersom ”Molnet” fortsätter att öka finns ett behov att undersöka hur, var och när användning av molnet kan bidra till att öka informationssäkerheten samt även varför och under vilka omständigheter. Studien kommer fokusera på användningen kring informationssäkerheten inom SaaS och vilka aspekter som påverkar om företag kan tillförskaffa ökad informationssäkerhet. SaaS har valts ut då molntjänsten är mest frekvent förekommen inom företag. Studiens rapport är uppbyggd på följande sätt: kapitel två tar upp relevanta begrepp samt bakgrund till ämnet. Därefter i kapitel tre beskrivs problemområdet samt rapportens syfte och frågeställning. I kapitel fyra presenteras studiens vetenskapliga metod vilken har använts för att samla in och analysera data. I kapitel fem presenteras analysen av arbetet vilket har lett fram till kapitel sex slutmodell. Slutligen följer en diskussion kring studien.

 • 10270.
  Åman Svensson, Mattias
  University of Skövde, School of Health and Education. mattias.aman.svensson@gmail.com.
  Att behandla depression hos äldre: en global utmaning2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The older population makes up the largest group of people struck by mental depression. Meanwhile it is also the most rapidly increasing population group suffering from depression. There is a lack of research in this field and there are indications that older people do not respond to treatment in the same way as the younger population. The aim of this literature review is to examine methods of treatment for depression in the elderly population.Method: A systematic literature review with thematic content analysis of quantitative data.Results: Fifteen articles were included. The analysis resulted in four themes: Physical activity, Therapy, Social interaction, Medical treatment. Conclusion: There are indications of treatments with good effect, but it is difficult to identify possible clinical implications due to heterogeneity within the study population. More studies in the field focusing on subgroups are needed.

 • 10271.
  Årman, Erik
  University of Skövde, School of Informatics.
  Grå dilemman i dataspel: Konsekvensers inverkan på spelares agerande i moraliska dilemman2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Arbetet redogör för konsekvensers inverkan på spelares agerande i moraliska dilemman i dataspel. Arbetet försöker även underlätta framtida debatt inom området genom att definiera begreppen svart-vita dilemman, grå dilemman, moraliska konsekvenser och praktiska konsekvenser. Tidigare statistik visar att ungefär 15 % av spelare agerar omoraliskt i spel som inte ger några incentiv till att göra så, arbetet testar hypotesen att andelen spelare som agerar omoraliskt ökar om spelet uppmuntrar omoraliskt beteende. Arbetet lät åtta testpersoner spela ett spel där de ställdes inför åtta svart-vita dilemman, undertiden samlades data in om deras agerande i spelet. Resultatet visade att testpersonerna agerade omoraliskt 17 % av gångerna, alltså ingen signifikant ökning från 15 %. Slutsatsen blev att ungefär 15 % av alla spelare agerar omoraliskt i moraliska dilemman och att den siffran är svår att förändra, även när omoraliskt beteende uppmuntras genom praktiska konsekvenser. Slutligen diskuteras svagheter med arbetet och potentiell framtida forskning, inklusive liknande arbeten med större fokus på skillnaderna mellan könens agerande i moraliska dilemman.

 • 10272.
  Åstrand, Erik
  University of Skövde, School of Informatics.
  Rendering och manipulering av dom: Undersökning av AngularJS och ReactJS2016Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Webben växer och webbapplikationer blir mer och mer komplexa och innehållsrika. Med detta så ska dessa växande applikationer även kunna presenteras på ett tilltalande och effektivt sätt. Jättarna Facebook, Twitter, Instagram och små bloggar har alla börjat använda sig av en teknik för att kunna dynamiskt ladda in ytterligare innehåll på en sida utan att behöva ladda om den. Denna teknik kallas för Infinite Scroll eller oändlig scrollning. Infinite Scroll kan resultera i enormt stort innehåll vilket tidigare studier visar på att det bidrar till bristande prestanda för rendering och manipulering av innehållet. Arbetet kommer utföra ett experiment där målet är att undersöka hur två populära SPA-ramverk AngularJS och ReactJS hanterar detta problem. 

 • 10273.
  Åstrand, Gustav
  University of Skövde, School of Informatics.
  Realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation för modellering av UML-diagram: Mätning på uppdateringstid vid förändring i ett delat objekt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation kategoriseras som en molntjänst och en molntjänst består utav en webbapplikation och en eller flera databaser. MongoDB som används i projektet är en icke-relationsdatabas. För att uppnå realtid används verktyget HTML5 WebSockets. Problemet är att hur ska den realtidsbaserade kollaborativa webbapplikationen byggas upp för att kunna uppdatera datan så snabbt som möjligt vid förändring. Databaserna som testas mot varandra är MySQL mot MongoDB och för att testa databaserna byggs en realtidsbaserad kollaborativ webbapplikation för modellering av UML-diagram. För att testa hypotesen utförs ett experiment och experimentet påvisade att hypotesen stämde delvis. MongoDB är snabbar på att uppdatera ett specifikt objekt jämfört med MySQL i tre av fyra testfall och för att hämta all data presterar databaserna nästan identiskt i alla testfallen. För fortsatt arbete är de intressant att testa en större datamängd och se hur det påverkar hämtningstiden när all data hämtas från databaserna.

 • 10274.
  Åström, Axel
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  REALISTISKT SPELKARAKTÄRSBETEENDE VID ANVÄNDANDET AV HMD2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning faller under två olika teoretiska fält, Sommerseth (2007), som använder sig av fenomenologins teorier för att förklara realism inom dataspel, och Freeman m.fl. (2000) som har en psykologisk utgångspunkt. Tillsammans används dessa teorier för att undersöka hur spelare uppfattar animationer i förhållande till Oculus Rift. Denna undersökning genomfördes genom åtta kvalitativa intervjuer, där deltagarna fick testa två olika versioner av ett spel, med olika animationer. Deltagarna filmades för att kunna observeras i efterhand. Data visar att spelare påverkas av tidigare erfarenheter och av spelkaraktärens fackla. Detta påverkade vilka animationer deltagarna uppfattade som realistiska. Data visade också på att Freemans m.fl. teori inte gick att applicera eftersom deltagarens spelvana tog över den kognitiva responsen. Vidare forskning kan göras på Freemans m.fl. metod för att se hur spelvanan hindrades, och även se hur spelare påverkas av ett annat objekt än en fackla.

 • 10275.
  Åström, Emil
  et al.
  University of Skövde, Department of Computer Science. Swedish Institute of Computer Science.
  Ziemke, Tom
  University of Skövde, Department of Computer Science. University of Sheffield, UK.
  Robot Navigation using the Connectionist Navigational Map1997Report (Other academic)
  Abstract [en]

  The `grounding problem' poses the question of how the function and internal mechanisms of a machine, natural or artificial, can be intrinsic to the machine itself, i.e. independent of an external designer or observer. Searle's and Harnad's analyses of the grounding problem are briefly reviewed as well as different approaches to solving it, based on the cognitivist and the enactive paradigms in cognitive science. It is argued that, although the two categories of grounding approaches differ in their nature and the problems they have to face, both, so far, fail to provide fully grounded systems for similar reasons: Only isolated parts of systems are grounded, whereas other, essential, parts are left ungrounded. Hence, it is further argued that grounding should instead be understood and approached as radical bottom-up development of complete robotic agents in interaction with their environment.

 • 10276.
  Åström, Frida
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  The Left Hemisphere Interpreter and Confabulation: a Comparison2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The left hemisphere interpreter refers to a function in the left hemisphere of the brain that search for and produce causal explanations for events, behaviours and feelings, even though no such apparent pattern exists between them. Confabulation is said to occur when a person presents or acts on obviously false information, despite being aware that they are false. People who confabulate also tend to defend their confabulations even when they are presented with counterevidence. Research related to these two areas seems to deal with the same phenomenon, namely the human tendency to infer explanations for events, even if the explanations have no actual bearing in reality. Despite this, research on the left hemisphere interpreter has progressed relatively independently from research related to the concept of confabulation. This thesis has therefore aimed at reviewing each area and comparing them in a search for common relations. What has been found as a common theme is the emphasis they both place on the potentially underlying function of the interpreter and confabulation. Many researchers across the two fields stress the adaptive and vital function of keeping the brain free from both contradiction and unpredictability, and propose that this function is served by confabulations and the left hemisphere interpreter. This finding may provide a possible opening for collaboration across the fields, and for the continued understanding of these exciting and perplexing phenomena.

 • 10277.
  Åström, Mattias
  University of Skövde, Department of Computer Science.
  Faktorer som orsakar misslyckade data warehousingprojekt2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Student thesis
  Abstract [sv]

  Eftersom så många organisationer och företag använder sig av data warehouses idag kan inte innehavet av data warehouses räknas som ett strategiskt övertag, utan en strategisk nödvändighet för företagen eller organisationerna. Att införa ett data warehouse kräver dock stort engagemang från alla inblandade i projektet och ett misslyckande kostar företaget mycket resurser och kapital.

  Detta arbete undersöker vilka faktorer som främst bidrar till att ett data warehousingprojekt misslyckas. En litteraturstudie genomförs där misslyckade fall samt litteratur som beskriver författares generella uppfattningar angående faktorer med potentiell risk att orsaka ett misslyckat data warehousingprojekt undersöks. Undersökningen leder fram till en lista med faktorer som anses ha stor potential att orsaka ett misslyckande. Att identifera dessa faktorer bidrar till att organisationer och företag får möjligheten att i ett tidigt skede av projektet förhindra att dessa uppstår, vilket kan spara stora ekonomiska resurser.

 • 10278.
  Åström, Stina
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Bränning som alternativ skötselmetodi gräsmarker2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When the large-scale and nitrogen-intensive agriculture gained land many naturalpastures and meadows started to overgrow. This led to that many species dependent onopen land decreased or totally disappeared. To grow or re-colonize land many speciesneed some form of disturbance. Burning can be one of such disturbances. Burningincrease the light inlet and decrease the amount of nitrogen in the soil. Both of thesechanges will favor the open-land species.The aim of this study was to explore if burning could be a complement or alternative tograzing and mowing for preserving the biological diversity among plants in grasslands.The different kinds of grasslands that were inventoried include hard shoulders, meadows,field slopes and natural pastures. Both burned and control areas were inventoried at 11places. All of them were located in different habitats in Östergötland, Sweden.Three different diversity-indexes have been used to answer the question if diversity washigher on the burned areas than on the control surface. The result showed that both thediversity was higher and the distribution in species spread more evenly on the burnedareas. Species dependent on open land had a notably larger spreading on the burned areasthan on the control areas. This confirms the hypothesis that burning has a positive effecton open-land species and can be a complement or replacement for grazing or mowing inpreserving the biological diversity of plants in grasslands. The future care could bedifferent combinations of burning, grazing and mowing.To the conservation, this knowledge can have a great impact for both state and privatelandowners. Knowing that this method will favor the open-land species, more areas canbe burned. To burn, instead of mowing or grazing, can lead to that larger areas can havethe proper maintenance it requires, without changes in the financial budget of thelandowner.

 • 10279.
  Åsén, Erik
  University of Skövde, School of Informatics.
  Undersökning av tekniker för rörelseoskärpa: En prestandajämförelse av olika tekniker för rörelseoskärpa i scener med statisk miljö2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fenomenet oskärpa existerar i verkligenheten och i spel, i olika former för olika syften. Olika tekniker har utvecklats för att skapa oskärpa av varierande effekt och till varierande ändamål i spelvärlden. Ett av dessa ändamål är när ett föremål är i rörelse, vilket brukar benämnas rörelseoskärpa.

  För att skapa rörelseoskärpa finns det en mängd olika tekniker som går att dela in i två huvudgrupper; geometribaserad- och pixelbaserad rörelseoskärpa, beroende på vilken data oskärpan förändrar. För detta arbete valdes en teknik från varje grupp ut. Syftet var att jämföra teknikernas prestandapåverkan på två olika statiska miljöer, nämligen skog och stad. En undersökning gjordes genom att en kamera utförde en automatiserad rörelse från punkt A till punkt B. Först gjordes detta utan någon rörelseoskärpa på båda miljöerna vilket skapade basfallet. Sedan kopplades rörelseoskärpatekniken på och kameran gjorde samma rörelse 30 gånger med varje teknik och per miljö. Syftet var att utvärdera vilken av rörelseoskärpateknikerna som kom närmast basfallets prestanda samt att undersöka vilken av teknikerna som var minst prestandakrävande.

  Tekniken som visade sig komma närmast basfallen var pixeltekniken i båda miljöerna. Det visade sig dock att geometritekniken kunde konkurrera till viss del i skogsmiljön. Pixeltekniken var dock dominerande i de flesta mätvärdena och dominerade helt en av de utvalda miljöerna, staden.

 • 10280.
  Åsén, Kristina Helene
  University of Skövde, School of Informatics.
  Motion capture och skräck: Hur skakiga rörelser påverkar skräckupplevelsen hos en zombie-spelkaraktär2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet syftade till att undersöka om de skakningar och ryck som uppstår vid en dålig motion capture-inspelning, kan användas till fördel i skräcksammanhang och utveckla den skrämmande egenskapen hos en zombiekaraktär. Som bakgrund har undersökningen gått igenom litteratur kring Zombies, The uncanny valley, Das Unheimliche och deras förhållande till spel.Till det material som skapades till undersökningen genomfördes en motion capture-inspelning och sedan skapades tre stycken videoklipp föreställande en zombie. Datan ur inspelningen redigerades på tre olika sätt och varierade mängden ryckighet i zombiens rörelser. Undersökningen utfördes med intervjuer av både icke-skräckerfarana och skräckerfarna informanter.Resultatet visade att det klipp där skak och ryck tillförts uppfattades som mest läskigast av en majoritet av informanterna. Slutsatsen skulle däremot ha kunnat validerats i högre utsträckning med fler intervjuade informanter.

 • 10281.
  Åtland, Astrid J.
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Geidvall, Pernilla
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Kvalitetsbristkostnad2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract

  Detta examensarbete går ut på att finna ett arbetssätt för att sammanställa ett företags kvalitetsbristkostnader, utifrån en definition som tas fram genom en jämförelse av empiri och teori. För detta ändamål har vi valt att göra en fallstudie på Volvo Powertrain i Skövde. Definitionen har vi tagit fram med hjälp av ostrukturerade intervjuer. Detta har möjliggjort att flertalet avdelningar kunnat uttrycka sin åsikt om vilka kostnader som bör rymmas inom denna definition.

  Då företaget är stort och tillhör en koncern, finns små chanser att specificera kvalitetsbristkostnader i form av en egen rad i resultaträkningen. Därför har vi utifrån teorin funnit ett alternativt arbetssätt för att sammanställa kvalitetsbristkostnaderna. Sammanställningen bygger bland annat på uppgifter som kan tas direkt ur företagets redovisningssystem, samt uppskattningar. Det viktiga är inte att kostnaderna som redovisas är exakta, utan att de leder till förbättringsåtgärder.

 • 10282.
  ívarsson, Óli
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Improved Combat Tactics of AI Agents in Real-Time Strategy Games Using Qualitative Spatial Reasoning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [en]

  Real-time strategy (RTS) games constitute one of the largest game genres today and have done so for the past decade. A central feature of real-time strategy games is opponent AI which is suggestively the “last frontier” of game development because the focus of research has primarily been on other components, graphics in particular. This has led to AI research being largely ignored within the commercial game industry but several methods have recently been suggested for improving the strategic ability of AI agents in real-time strategy games.

  The aim of this project is to evaluate how a method called qualitative spatial reasoning can improve AI on a tactical level in a selected RTS game. An implementation of an AI agent that uses qualitative spatial reasoning has been obtained and an evaluation of its performance in an RTS game example monitored and analysed.

  The study has shown that qualitative spatial reasoning affects AI agent’s behaviour significantly and indicates that it can be used to deduce a rule-base that increases the unpredictability and performance of the agent.

 • 10283.
  Öberg, Daniel
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Utveckling av ett cykelskåp anpassat för stadsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The project began as an open question in collaboration with a consulting company in product development to develop a more secure parking for bicycles. Therefore, a comprehensive feasibility study was performed to evaluate the bicycle values and to see potential development opportunities for different types of bicycle parking. Blidsberg mekaniska is a company that manufactures bicycle parking and other types of outdoor environment products. They were involved in the work and wanted to expand their range with a new bike box. The designprocess started with a marketreasearch with the aim to analyze cycle parks in a pre-study. During the pre-study demands was researched and formed a requirement specification. The creative work in the development of a new cycle park was helped by many creative methods that generated many concepts that later was compared in a matrix. The final concept was able to compete with the existing solutions. The result was a combination of already existing solutions. The bicycle locker does not take up more space than is necessary for most bicycles to fit in. The bicycle locker is modularly adapted and can therefore be placed more space efficiently in different places. A light indication on the handle indicates whether the bicycle locker is free or occupied and opened with a tag that is scanned on a RFID-reader.

 • 10284.
  Öberg, Isabella
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Copingstrategier för sjuksköterskor i mötet med döden inom vården: En kvalitativ litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10285.
  Öberg, Viktor
  University of Skövde, School of Informatics.
  EVOLUTIONARY AI IN BOARD GAMES: An evaluation of the performance of an evolutionary algorithm in two perfect information board games with low branching factor2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is well known that the branching factor of a computer based board game has an effect on how long a searching AI algorithm takes to search through the game tree of the game. Something that is not as known is that the branching factor may have an additional effect for certain types of AI algorithms.

  The aim of this work is to evaluate if the win rate of an evolutionary AI algorithm is affected by the branching factor of the board game it is applied to. To do that, an experiment is performed where an evolutionary algorithm known as “Genetic Minimax” is evaluated for the two low branching factor board games Othello and Gomoku (Gomoku is also known as 5 in a row). The performance here is defined as how many times the algorithm manages to win against another algorithm.

  The results from this experiment showed both some promising data, and some data which could not be as easily interpreted. For the game Othello the hypothesis about this particular evolutionary algorithm appears to be valid, while for the game Gomoku the results were somewhat inconclusive. For the game Othello the performance of the genetic minimax algorithm was comparable to the alpha-beta algorithm it played against up to and including depth 4 in the game tree. After that however, the performance started to decline more and more the deeper the algorithms searched. The branching factor of the game may be an indirect cause of this behaviour, due to the fact that as the depth increases, the search space increases proportionally to the branching factor. This increase in the search space due to the increased depth, in combination with the settings used by the genetic minimax algorithm, may have been the cause of the performance decline after that point.

 • 10286.
  Ödman, Alina
  University of Skövde, School of Informatics.
  Moderna sociala manipuleringsangrepp: En kvalitativ intervjustudie med penetrationstestare2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Our modern World is filled with information everywhere. Information isconstantly processed, stored and communicated. However,we all know that information usuallyhas some value;therefore,we build secure and complex systems, whichare packed with data. Valuable data. Then we put humans behind those systems and introduce ahuge vulnerability and by that,we are risking our data falling into the wrong hands. Social engineering –it is used to deceive people and letting themgive up sensitive information.

  This qualitative interview study will attempt to disclose the perception of social engineering from people who perform penetration-testingservices.

  The results of the study are showing that participators are partially decided of their view of social engineering. They almost all agree that “phishing” is a common attack in bothinternet occurrences and in work-related matters. Furthermore, the conclusion shows that the psychological aspect of social engineering is an important improvement area.

  Lastly, the participants explain several preventative actions, whichcan be used by organizations and by individuals to minimize the risk of exposure to social engineering.

 • 10287.
  Öhlin, Linnéa
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Kjellén, Malin
  University of Skövde, School of Health and Education.
  ”DET HÄR ÄR JAG FÖR ALLTID”: En kvalitativ studie baserad på bloggar skrivna av människor som lever med hiv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The human immunodeficiency virus (HIV) is a cause of chronic disease discovered in America in the 1980s. People living with HIV have since the discovery of the disease been exposed to discrimination, stigmatization and exclusion. Today effective treatment enables people with HIV to live a life without reduced lifespan. Purpose: The aim of the study is to describe people's experience of living with HIV in Sweden. Method: Narrative method based on qualitative data in form of blogs written by people living with HIV. Google database from google LLC was searched for relevant material. Result: The notification of HIV causes feelings of shock, fear and anxiety of death. Concurrent with the shocking message, a considerable need to converse occurs. However, many people also experience a fear of rejection when they tell others that they are HIV positive. This fear also have a negative impact on their sex life, since many of the them prefer to refrain from sexual relations rather than telling about the virus. Despite these difficulties, people living with HIV create strategies that make life manageable, and express a gratitude for lessons learned since exposure. Conclusion: The toughest challenge for people living with HIV is to deal with the prejudices and stigmatization by people in their surrounding.

 • 10288.
  Öhlund, Helena
  et al.
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Svensson, Marie
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Diagnostiskt prov i matematik för årskurs 2: till vilken nytta?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vår utbildning på högskolan i Skövde har vi stött på Skolverkets Diagnostiska uppgifter i matematik - för användning i de tidiga skolåren. Genom användandet av materialet tror vi att elevernas inlärningsprocess blir synlig. Men hur ser lärarna på materialet? För att få svar på frågor om detta har vi intervjuat fem lärare i grundskolans tidigare årskurser. Den empiriska studien har en kvalitativ ansats där vi genom intervjuer försöker ta reda på lärarnas åsikter och uppfattningar om materialet. Vi tolkar utifrån vår teoretiska bakgrund samt vårt resultat att materialet används på olika sätt. Det kan sättas ihop till ett arbetshäfte, vilket används under en längre period. Det kan användas som ett summerande prov av elevernas kunskapsnivå i slutet av årskurs två. Enligt vår tolkning är det hur de alltid gjort på skolan som styr förfarandet. Det är oklart om lärarna ser nyttan med materialet, eftersom de uttrycker att de har goda kunskaper om elevernas kunskapsnivå även utan att använda det. När lärarna använder materialet som ett prov, uttrycker de att de får resurser utefter resultatet som meddelas till rektor, vilken i sin tur anmäler resultatet till kommunens kvalitetsredovisning. Vi har genom vår undersökning funnit att lärarna är fokuserade på mål att uppnå för årskurs fem. Vi tror att om lärarna arbetade med materialet så som författarna av det avser, underlättar det för läraren att nå målen.

 • 10289.
  Öhlén, Joakim
  et al.
  Institute of Health Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Sweden.
  Furåker, Carina
  Institute of Health Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Sweden.
  Jakobsson, Eva
  Institute of Health Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Sweden.
  Bergh, Ingrid
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Hermansson, Evelyn
  Institute of Health Care Sciences, Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg, Sweden.
  Impact of the Bologna process in Bachelor nursing programmes: The Swedish case2011In: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 31, no 2, p. 122-128Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The higher education reform in Europe known as the “Bologna Process” implies further harmonisation and integration of nursing programmes into the higher education system. This study explores this process in Sweden, where the development of nursing education into an undergraduate programme started in 1977. The aim of this study was to analyse characteristics of the major subject and its relationship to other subject areas, such as medical sciences and social sciences, in Bachelor level nursing programmes in Sweden following initial implementation of the Bologna process. A constructivist approach and descriptive content analysis were employed to analyse the 2008 nursing curricula and syllabi of 27 undergraduate programmes at 26 Swedish universities and university colleges. The results revealed variation in terms and concepts used for the major subject as well as its scientific foundation, demarcation between the major subject and other subjects included in the study programmes and its relationship to the profession. These variations are linked to the variety of research orientations under debate in the Scandinavian countries: Nursing Science and Caring Science; representing different knowledge domains, focus, challenges and visions for the discipline. Potential implications of basing curricula on a major subject other than Nursing Science in a Bachelor level nursing programme are highlighted.

 • 10290.
  Öhman, Fredrik
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Att spela, eller att inte spela: Motivationer och roller i onlinespeletDreamlords: The Reawakening2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mitt syfte med detta arbete har varit att undersöka i vilken utsträckning speletDreamlords: The Reawakening tillfredsställer olika motivationer, samt hur det skullekunna omformas för att bättre tillfredsställa dessa.

  Det första som gjordes var att undersöka teorier som finns om ämnet, och av dessa harjag valt att använda mig av Bartles spelartyper (2003) och Yees komponenter förmotivation (2007), samt att jag även har använt mig av Yees undersökning av preferensav klasstyp (2008). Jag har valt ut de delar som är mest intressant för detta arbete, dvs.det som är applicerbart på Dreamlords: The Reawakening.

  I analysen används alla modeller var för sig för att utröna om de i sin helhet eller delar avteorierna är applicerbara på Dreamlords: The Reawakening. Analysen innebär enundersökning om vilka spelartyper, komponenter och roller som tillfredsställs, och vilka som inte gör det. Resultatet av denna undersökning är tänkt att ligga till grund för eneventuell om-design av raserna i spelet i ett försök att tillfredsställa fler spelartyper ochkomponenter.

  Om motivationer kan jag som slutsats säga att Dreamlords: The Reawakeningtillfredsställer de flesta motivationerna delvis, men det finns mycket som kan görasbättre.

  För rollerna är det dock värre. Jag fann att Dreamlords: The Reawakening i nulägeterbjuder några roller som en spelare kan anta, dock är det en som är överlägset bäst,”skada på avstånd”, eller ”kiting”. För att råda bot på detta problem föreslår jag att ökaantalet aktiva fiender, för att låta de andra rollerna komma till sin rätt. Ytterligare förslagjag ger är att ge möjlighet att specialisera sitt lag för att bättre kunna välja ochspecialisera sin roll. Även rollerna tillfredsställs alltså delvis, men det finns mycket somkan göras för att bättre tillfredsställa dem.

 • 10291.
  Öhman, Tanja
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Flexible touch screen for Rear Seat Entertainment2011Independent thesis Basic level (university diploma), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rapporten beskriver förslag på framtidens ”Rear Seat Entertainment” som baseras på användning av pekskärm, istället för de DVD-baserade TV-skärmar som finns i t ex Volvo S80 i dagsläget. Projektet utfördes som ett examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. Syftet med arbetet var att hitta lösningar som möjliggör användning av ”touchteknik” som kräver armavstånd till displayen. Arbetet delades upp i tre delar där val av pekskärmsenhet (inbyggd eller mobil), positionering av pekskärmen i bilen enligt ergonomiska rekommendationer, samt anpassning för olika stora personer inkluderade barn och utformning av infästningselement har utvecklats.  Arbete inleddes med litteraturstudier om interaktion av pekbaserade interface, målgruppsundersökningar, sammanställning av marknadsundersökningar, trendanalyser samt ergonomiska förutsättningar och miljöutvärderingar.  För idégenereringen användes kreativa och systematiserade metoder. Urval av idéer skedde i samråd med Volvo och med hjälp av en konceptvalsmatris. Det  slutliga  konceptet  baseras  på  användningen  av  mobila  pekskärmsenheter.  Dessa  motsvarar  bäst  de  i dagsläget ställda kriterierna på användning, ekonomi, miljö och flexibilitet. Dessutom erhålls en enklare mjuk- och hårdvaruuppdatering.   Positionering  av  pekskärmar  i  bilens  baksäte  gjordes  med  hjälp  av  ergonomiska  rekommendationer  samt databaserade beräkningar och simuleringar.    Utformning av infästningselementen anpassades till kravspecifikationen och resulterade i ett fäste som håller fast enheten med hjälp av  permanentmagneter  som byggs in i  ett infästningselement  på stolens baksida och ett i fodralet för surfplattan. Arbetet har lett till skärmar som enkelt kan fästas med magnetkrafter.

 • 10292.
  Öhnström, Magnus
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Göhlin, Victor
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Förbättring av passivdämpande hörselskydd2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Magnus Öhnström and Victor Göhlin are two design engineer students from the University of Skövde. To obtain their bachelor in engineering they have completed a study for Hellberg Safety to improve the sound dampening effect in their passive earmuffs. The goal is a standard shell that can be optimized for different grades of sound dampening. In order to obtain knowledge a pilot study was performed. This included an analysis of one of the major competitor’s products. In order to reach the goal, the shell, absorber and cushion had to be examined. Modifications made were evaluated with an Acoustic Test Fixture (ATF) located in Hellbergs sound lab. Different modifications were combined, evaluated and sent to Germany for further evaluation. From the given results parts of the shell were further developed.

 • 10293.
  Öhrn, Malin
  et al.
  University of Skövde, School of Business.
  Frydén, Susanna
  University of Skövde, School of Business.
  Penningtvätt - en studie om varför revisorer anmäler få fall av penningtvätt2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemdiskussion: Revisorer riskerar att stöta på penningtvätt i allt större omfattning då kriminella hittar nya vägar för att undkomma upptäckt. Trots detta står revisorer endast för ett fåtal av de totala anmälningarna som görs årligen. Två viktiga faktorer som har uppmärksammats i problemdiskussionen är kunskap om penningtvätt och kundrelation som båda kan påverka revisorns anmälan av penningtvätt.

  Problemformulering: Vilka är de främsta faktorerna till att revisorer anmäler få fall av penningtvätt?Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen till varför inte revisorer anmäler fler fall av penningtvätt och vilka faktorer som kan orsaka detta. Utifrån våra iakttagelser vill vi belysa problematiken revisorer står inför när dessa ska hantera detta brott. Målet med denna studie är att belysa olika faktorer för att sedan komma fram till de mest centrala.

  Teoretisk referensram: Den institutionella teorin med inriktning på den kulturell-kognitiva pelaren har tillämpats i studien. Denna pelare inriktar sig på beteenden som tas för givet och regler som anses vara självklara. Teorin kan hjälpa till att förklara varför revisorer agerar som de gör och ge en ökad förståelse för den iakttagna problematiken.

  Metod: För att uppnå syftet med studien har en kvalitativ metod använts för att öka förståelsen. Primärdata samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Dessa utfördes med två jurister och sex revisorer för att uppnå en djup förståelse.

  Slutsats: I denna studie har det framkommit att kundrelationen skulle kunna påverka revisorns anmälan av penningtvätt. Revisorernas kunskap har även visat sig vara bristfällig i flera avseenden när det gäller penningtvätt. Den största bristen har dock varit angående penningtvättslagens tillämpning. Många revisorer är medvetna om att de inte kan speciellt mycket om penningtvätt i stort samtidigt som de inte är medvetna om att de tillämpar lagen felaktigt. Den bristande kunskapen är inte särskilt förvånande eftersom att en respondent från FAR påpekar att varken de eller samhället har något fokus på penningtvättsfrågan.

  Nyckelord: Penningtvätt, Revisor, Revision, Kunskap om penningtvätt, Kundrelation, Anmälningsplikt

 • 10294.
  Öjlert, Björn
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Hur skapar jag ett spel där spelarens huvudsakliga sysselsättning är att måla?: Reflektioner kring arbetet med spelet ”Art Hero”2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet behandlar frågan: ”Hur kan illusionen av att vara en skicklig renässansmålare förmedlas i ett spel och vad är en lämplig arbetsmetod för att uppnå detta?” Metoden jag använde för att ta reda på detta var att utveckla spelet Art Hero som låter spelaren måla en förenklad version av några av historiens mest kända verk. Knepet är dock att det inte är den förenklade versionen som träder fram under penseln utan originalverket. Den arbetsmetod jag utvärderade är något som jag kallar ”improviserande produktion”. Grundidén med denna metod är att ambitionerna i början hålls på en låg nivå och att resten av utvecklingsperioden sedan används åt att finputsa spelet. Denna metod visade sig vara lämplig då jag efter 13 veckors arbete kunde konstatera, med hjälp av tre speltestare, att spelet visar på en lyckad metod för att uppnå illusionen. En kritik mot spelet var dock att det snarare ger en känsla av att skrapa än av att måla och det är något som jag hoppas kunna motverka i framtiden. Rent konkret fann jag att det är viktig att motivet som spelaren ”målar av” är mer abstrakt än den bild som spelaren själv ”skapar”. Det gör att spelaren får en illusion av att måla mer detaljerat än spelets verklighet och det bidrar i sin tur till känslan av skicklighet. Nyckeln till illusionen är dock framför allt att spelet i likhet med Guitar Hero (Harmonix Music, 2005) låter spelaren utföra en komplicerad uppgift på ett förenklat sätt.

 • 10295.
  Önnberg, Fredrik
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Software Configuration Management: A comparison of Chef, CFEngine and Puppet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Configuring services in an ad-hoc way is less than optimal as human error can result in services that fail. Even though scripting offers a solution it does not allow for a uniform deployment of configurations. A possible solution to this problem is the use of software configuration management systems (SCMS) that allow administrators to specify what should be done, and not necessarily how. An implementation is conducted that focuses on the first part of implementing an SCMS to see if a transition to a SCMS governed environment can be worthwhile. Three SCMS will be investigated; Chef, CFEngine and Puppet. The results show that administrators can receive good support from the documentation as documentation of the three SCMS are mostly accurate. The support from the community is affected by region and activity is declining in some cases. Overall it is easy to install an SCMS and special purpose languages are effective for specifying functionality of services.

 • 10296.
  Önnberg, Maria
  University of Skövde, School of Informatics.
  DATASPEL UTAN VISUELLA MEDEL: Hur skapar man ett skräckspel utan visuella medel?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här rapporten var att skapa ett ljudbaserat skräckspel utifrån vissa ramar och modeller. Spelet består av tre banor med tre olika ljudbilder som utgår från Murch (2005) fem spektrum. Med hjälp av undersökningen ville jag ta reda på vilken av de tre banorna som var tydligast att följa och förstå och vilken som var, om någon, mest skrämmande. Undersökningen bestod av tre urvalsgrupper, personer med mycket spelerfarenhet, personer med liten spelerfarenhet och synskadade. Personerna som deltog fick spela hela spelet för att sedan svara på enkätfrågor samt medverka i en intervju. Resultatet från undersökningen har sammanställs, en analys av resultatet har genomförts och diskuteras utifrån teorier som tagits upp i rapporten. Framtida forskning och förslag på förbättringar presenteras i slutkapitlet.

 • 10297.
  Örnbratt, Filip
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics.
  Isaksson, Jonathan
  University of Skövde, School of Informatics.
  Willing, Mario
  University of Skövde, School of Informatics.
  A comparative study of social bot classification techniques2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  With social media rising in popularity over the recent years, new so called social bots are infiltrating by spamming and manipulating people all over the world. Many different methods have been presented to solve this problem with varying success. This study aims to compare some of these methods, on a dataset of Twitter account metadata, to provide helpful information to companies when deciding how to solve this problem. Two machine learning algorithms and a human survey will be compared on the ability to classify accounts. The algorithms used are the supervised algorithm random forest and the unsupervised algorithm k-means. There will also be an evaluation of two ways to run these algorithms, using the machine learning as a service BigML and the python library Scikit-learn. Additionally, what metadata features are most valuable in the supervised and human survey will be compared. Results show that supervised machine learning is the superior technique for social bot identification with an accuracy of almost 99%. To conclude, it depends on the expertise of the company and if a relevant training dataset is available but in most cases supervised machine learning is recommended.

 • 10298.
  Östblad, Per Anders
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Analytisk lyssning: Hur påverkar bilder vad vi hör och kan vi träna vår hörsel?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt huruvida det är möjligt att träna sin hörsel i att lyssna analytiskt. Den har också syftat till att undersöka huruvida bilder påverkar hur människor identifierar och bedömer ljud. Efter en litteraturstudie samt en hypotestestande undersökning på området har jag sett tendenser som tyder på att det går att träna sin hörsel i denna typ av lyssning. Jag har också sett indikationer på att bilder kan påverka hur vi identifierar ljud.

 • 10299.
  Östblad, Per Anders
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  AUDIO-NAVIGATION: What are the benefits of utilising diegetic spatial audio in audio-navigation software?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The task of navigating and orienting oneself in an unknown environment might seem arbitrary to most people. For a person with a visual impairment however, it can prove to be a challenge. Much research has been conducted to provide useful software solutions to aid this problem. Nevertheless, not enough research has been put into studying the use of our everyday sounds for such software. The present thesis is aimed at evaluating the usefulness of utilising diegetic spatial audio. After a real environment was replicated in a virtual audio environment without visual input, 16 sound students from the University of Skövde were asked to perform the same set of tasks in the virtual and the real environment. The results indicated that diegetic spatial audio is an important part of navigating without vision and that the experiment would be interesting to perform on a larger scale with visually impaired participants.

 • 10300.
  Östblad, Per Anders
  et al.
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Engström, Henrik
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Brusk, Jenny
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Backlund, Per
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Wilhelmsson, Ulf
  University of Skövde, School of Informatics. University of Skövde, The Informatics Research Centre.
  Inclusive game design: audio interface in a graphical adventure game2014In: 9th Audio Mostly: A Conference on Interaction With Sound (AM '14). ACM, New York, NY, USA, New York, USA: ACM Digital Library, 2014, p. 8-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  A lot of video games on the market are inaccessible to players with visual impairments because they rely heavily on use of graphical elements. This paper presents a project aimed at developing a point-and-click adventure game for smart phones and tablets that is equally functional and enjoyable by blind and sighted players. This will be achieved by utilizing audio to give blind players all necessary information and enjoyment without graphics. In addition to creating the game, the aim of the project is to identify design aspects that can be applied to more types of games to include more players. This paper also presents a pilot study that has been conducted on an early version of the game and the preliminary findings are discussed.

203204205206207 10251 - 10300 of 10319
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf