his.sePublications
Change search
Refine search result
201202203204205206207 10151 - 10200 of 10653
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 10151.
  Wallqvist, Marika
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Pettersson, Evelina
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Att förlora ett bröst- att förlora en del av sig själv: En litteraturbaserad studie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Breast cancer is the most common form of cancer among women in Sweden. Mastectomy is a common treatment for breast cancer. It is a surgical procedure where the whole breast is removed. Losing a breast can affect a woman’s body image and identity. The aim of this literature-based study was to describe how women treated with mastectomy experience themselves after the surgery, regarding body image and identity. The method used is a qualitative literature-based study based on eleven articles with qualitative approach. The results show that women undergoing mastectomy feel a loss of more than a physical body part. The women misses a significant marker for femininity and experienced that their altered bodies becomes deformed. Their body becomes estranged and their sexuality will be affected, the women may also experience a social deviation due to their changing body. The study shows that when the woman's identity and body image is affected, she experiences severe suffering. It is important that the nurse has knowledge of the experiences that can occur after a mastectomy. The nurse has a key responsibility when meeting women, to guide her through the treatment process so that the woman can find an understanding and acceptance about the changing body.

 • 10152.
  Wallsin, Daniel
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Blandning av objekt från olika tidsepoker i Sanctum: Uppfattas avvikelsen om texturen modifierats?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att blanda objekt från olika tidsepoker i spelet Sanctum utan att spelaren observerar någon avvikelse. Detta är intressant då vi kan se om det är texturen eller formen som är mest dominant när det gäller att smälta in i en miljö, vilket kan användas för att förenkla arbetsprocesser vid skapade av spelgrafik eller vid design av miljöer, både utanför och innanför virtuella miljöer.

  Jag har valt att använda en kvantitativ undersökning där testpersonerna fick se på ett kort filmklipp med fyra objekt med två olika texturer, vardera placerade i en spelmiljö med två områden från olika tidsperioder i Sanctum. Därefter fick testpersonerna svara på frågor om de hade observerat något objekt som avvek från sin miljö och i så fall om det var texturen eller formen som avvikit. De fick sedan veta vad undersökningen går ut på och fick sedan se på filmklippet en gång till med möjligheten att spola och pausa i filmklippet. Därefter fick testpersonerna svara på frågor en gång till om objekt som avvikit och i så fall vad som avvek.

  Undersökningen har visat att det inte är möjligt att blanda objekt från olika tidsepoker om texturen inte modifierats utan att en avvikelse observeras. Däremot visar resultaten från undersökningen att det är möjligt att blanda objekt från olika tidsepoker om texturen modifierats. Det är lättare att blanda små objekt från olika tidsepoker, än att blanda stora objekt, då avvikande form lättare observeras när objekten blir större. Undersökningen tyder också på att det är  mindre chans att en avvikelse observeras om ett objekts textur modifierats för att passa in i ett mörkt område, än objekt vars textur modifierats för att passa in i ett ljust område.

 • 10153.
  Wallstedt, Johannes
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Empati i spel: Spelares reaktioner på moraliskt tveksamma situationer i dataspel2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att låta spelaren fatta moraliska beslut är något som blivit allt vanligare inom spelmediet och det dyker upp allt fler spel på marknaden som ger spelaren denna möjlighet. Men hur reagerar egentligen spelare på moraliska val i spel? Påverkas denna reaktion av den roll som spelaren stigit in i? Tar spelaren oftast den väg som denne finner mest rättfärdig? I denna rapport beskrivs utvecklingen av ett spel som skapats med hjälp av Freemans (2004) emotioneering-tekniker. En metod baserad på Self-assessment Manikin (Bradley & Lang, 1994) har sedan använts för att undersöka reaktioner på moraliska val i spelet. Resultaten från undersökningen visar att den roll spelaren tar på sig har liten om någon effekt på upplevelsen av moraliska val och att en majoritet av spelare helst väljer det mest rättfärdiga alternativet. 

 • 10154.
  Wallström, Josefine
  University of Skövde, School of Informatics.
  Utvärdering av UX i interaktion med sociala robotar: - USUS Goals, en modifiering av USUS- ramverket och utveckling av riktlinjer för UX- utvärdering inom människa robotinteraktion2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete har utförts inom ramarna för SIDUS-projektet AIR och fokuserar på interaktion mellan människa och autonoma och sociala robotar. Inom fältet för människa- robotinteraktion (MRI) ökar medvetenheten kring hur viktigt en positiv användarupplevelse (eng. user experience, UX) av dessa interaktioner är. När intresset för UX blir större ökar också behovet av att kunna arbeta med det på ett korrekt och lämpligt sätt. Idag finns det ett stort behov av metoder och tekniker för UX-arbete som är anpassade efter detta komplexa gränssnitt. Det övergripande syftet med detta arbete är därför att minska detta behov genom både en teoretisk litteraturstudie samt ett empiriskt arbete. I litteraturstudien kunde endast två ramverk ämnade för UX-utvärdering av MRI identifieras, varav ett av dem, USUS-ramverket, anses erbjuda en god grund för arbete med UX-utvärdering inom MRI. Fokus för det empiriska arbetet har sedan varit att förbättra och modifiera detta ramverk genom att integrera UX-mål som en del av det. UX-mål pekas ut som en central del för all sorts UX-arbete och är något som också kan optimera de utvärderingar som sker. Därför bör det också vara en del av det UX-arbete som sker inom MRI-fältet. Detta presenteras sedan i en ny version av USUS-ramverket, kallat USUS Goals. Baserat på dessa teoretiska och empiriska studier presenteras sedan riktlinjer för hur det fortsatta arbetet med UX- utvärdering inom MRI bör ske. Slutresultatet visar bland annat att utmaningarna med att integrera UX som del av MRI-fältet är större än vad som först antagits. Utmaningen ligger inte endast i att skapa användbara och anpassade UX-metoder, det är snarare ett ömsesidigt ansvar för båda domänerna att mötas för att tillsammans adressera dessa utmaningar. 

 • 10155.
  Wallén, Jacob
  University of Skövde, School of Humanities and Informatics.
  Från Smet till Klarhet: Bättre ljud i datorspel2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har under våren 2008 arbetat med att ta fram ett skriftligt verk som försöker besvara frågan hur jag kan designa en komplett och balanserad ljudbild för datorspel. Arbetet är baserat på en omfattande litteraturstudie, två större ljudanalyser av två datorspel samt mindre studier av ljud i ett antal datorspel. Utöver det så har arbetet även innefattat ett samarbete med ett anonymt datorspelsföretag där målet var att ta fram ett antal ljudeffekter inom ramen för en större uppdatering av ett datorspel som de utvecklar.

  Syftet med att finna svaret på frågeställningen har varit att öka min egen förståelse för vad som utgör en komplett och balanserad ljudbild i datorspel samt att vidareförmedla detta och på så vis uppmuntra datorspelsutvecklare att tänka mer på ljud. Detta genom att i det skriftliga verket ta upp de relaterade problemen i processen och ge förslag på hur de skulle kunna avhjälpas. Ett av de absolut största problemen är att ljud ofta blir underprioriterat, och det fick jag själv uppleva under arbetet med ljudeffekterna till det anonyma företaget.

 • 10156.
  Wallén, Michael
  et al.
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Lindahl, Lena
  University of Skövde, School of Health and Education.
  Patienters upplevelser av att drabbas och leva med kolorektalcancer: En litteraturöversikt2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att få en cancerdiagnos innebär ofta en kris för den som drabbas. Kolorektalcancer är den tredje vanligast cancersjukdomen i Sverige och den tredje vanligaste dödsorsaken där män och kvinnor drabbas likvärdigt. Eftersom allt fler blir sjuka i cancer ökar också behovet av kunskap och stöd i form av vård och omvårdnad. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att drabbas och leva med kolorektalcancer. Metod: Metoden som användes var en litteraturöversikt. Resultatet bygger på 10 stycken kvalitativa artiklar som sökts fram i databaserna Cinahl och PubMed. Resultat: Patienterna som drabbades av kolorektalcancer upplevde att känslorna pendlade mellan hopp och förtvivlan. Detta ledde till en känsla av förlorad kontroll över sitt liv. Information hade stor betydelse. Patienterna uttryckte ett behov av stöd från omgivningen i kampen mot sjukdomen. De upplevde också att det fanns olika strategier för hantering som var helt individuella och unika. Konklusion: Patienter som drabbas av kolorektalcancer ställs inför förändringar och starka känslor uppstår. De saknar kontroll över sina liv och är i behov av stöd. För att kunna hantera livet med kolorektalcancer behöver de använda sig av olika strategier. Sjuksköterskan behöver ha kunskap om sjukdomen kolorektalcancer för att kunna möta patienters individuella behov. 

 • 10157.
  Walman, Anna
  et al.
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Abrahamsson, Pia-Marie
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Upplevelsen av att stå i transplantationskö ur ett patient- och anhörigperspektiv: en studie av självbiografier2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The waiting period for organ transplantation can be a complex situation for patients and their relatives. The purpose of the study was to enlighten the experiences of patients and their relatives when they stand in queue for organ transplantation. With a qualitative attempt four autobiographies were read and analyzed.

  The result showed that the experiences started with the information that transplantation was essential for the patients’ continuance of life, to when they were hospitalized for the operation.

  The analysis of the data resulted in five categories: The insight about the gravity of the disease, Between hope and despair, Thoughts surrounding death, Qualms of conscience and A call much longed for. The result can be used to increase the understanding for what patients and their relatives go through emotionally during their wait for organ transplantation among the nursing staff.

 • 10158.
  Wamala, Sarah
  et al.
  Centre for Public Health, Stockholms Läns Landsting and Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Boström, Gunnel
  Swedish National Institute of Public Health, Stockholm, Sweden.
  Akhavan, Sharareh
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Bildt, Carina
  Gotland University College and Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Does socioeconomic disadvantage explain why immigrants in Sweden refrain from seeking the needed medical treatment?2007In: Italian Journal of Public Health, ISSN 1723-7807, E-ISSN 1723-7815, Vol. 4, no 3, p. 227-233Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: For the last 20 years, Sweden has changed from a homogeneous to multicultural society with about 20% of immigrants born in other countries. The existing Swedish studies have not shown coherent results on how access to health care services varies by ethnicity. The aim of this paper was to analyze the association between country of birth and refraining from seeking medical treatment and whether socioeconomic disadvantage modifies this association.Methods: Cross-sectional Swedish National Survey of Public Health 2004. A population-based sample comprising of 14,732 men (1,382 immigrants) and 17,115 women (1,717 immigrants) aged 21 to 84 years. Country of birth was categorised as being born in Sweden, other OECD countries or other countries (non-OECD). The main outcome was the self-reporting of refraining from seeking medical treatment during the past three months. Data was collected within a three-month period during the spring of 2004 and was based on a postal self-administered questionnaire linked to registry data from Statistics Sweden. The nonresponse rate was 37%.Main results: In spite of the fact that immigrants reported poorer health status, they were more likely to refrain from seeking medical treatment as compared to Swedish-born residents (odds for immigrants from other OECD countries were ORmen = 2.2, 95% CI 1.8-2.6 and ORwomen = 1.8, 95% CI 1.5-2.1 and forimmigrants from other countries (ORmen = 3.1, 95% CI 2.4-3.4 and ORwomen = 2.3, 95% CI 1.8-2.9). Socioeconomic disadvantage (SDI) did not explain why immigrants fromother OECD countries had increased odds for refraining fromseekingmedical treatment. However SDI explained about 20%of the increased odds for refraining from seeking medical treatment among immigrants from other (non-OECD) countries.Conclusions: Socioeconomic disadvantage does not fully explain why immigrants refrain from seeking medical treatment. Public health strategies towards the goal “care on equal terms” cannot be achieved without addressing wider socioeconomic determinants including interactions between class and ethnicity.

 • 10159.
  Wang, Chao-Jie
  et al.
  Sichuan Univ, Inst Digest Surg, Dept Colorectal Surg, W China Hosp, Chengdu 610064, Peoples R China / Sichuan Univ, State Key Lab Biotherapy, W China Hosp, Chengdu 610064, Peoples R China.
  Zhou, Zong-Guang
  Sichuan Univ, Inst Digest Surg, Dept Colorectal Surg, W China Hosp, Chengdu 610064, Peoples R China / Sichuan Univ, State Key Lab Biotherapy, W China Hosp, Chengdu 610064, Peoples R China.
  Holmqvist, Annica
  Linkoping Univ, Dept Oncol, Inst Clin & Expt Med, S-58185 Linkoping, Sweden .
  Zhang, Hong
  University of Skövde, School of Life Sciences.
  Li, Yuan
  Sichuan Univ, Inst Digest Surg, Dept Colorectal Surg, W China Hosp, Chengdu 610064, Peoples R China / Sichuan Univ, State Key Lab Biotherapy, W China Hosp, Chengdu 610064, Peoples R China.
  Adell, Gunnar
  Karolinska Univ Hosp, Dept Oncol, Stockholm, Sweden.
  Sun, Xiao-Feng
  Linkoping Univ, Dept Oncol, Inst Clin & Expt Med, S-58185 Linkoping, Sweden .
  Survivin Expression Quantified by Image Pro-plus Compared With Visual Assessment2009In: Applied immunohistochemistry & molecular morphology (Print), ISSN 1541-2016, E-ISSN 1533-4058, Vol. 17, no 6, p. 530-535Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Over the past decades, immunohistochemistry has gained significance and already taken a crucial position in diagnosis of diseases and prognosis of patients. However, manual interpretation of immunohistochemistry and reproducibility of the scoring systems can be highly Subjective. In the article, the immunohistochemical staining of survivin in 98 rectal cancers was analyzed by using Image Pro-Plus (IPP) [3 parameters: density mean, area sum, and integrated optical density (IOD)] and the results were compared with visual assessment (2 parameters: intensity and percentage). The correlations between the 2 methods were examined, significant correlations were observed between density mean and staining intensity (Spearman correlation coefficient, r(s) = 0.806, P < 0.001) IOD and staining intensity (r(s) = 0.9147 P < 0.001) area sum and staining percentage (r(s) = 0.883, P < 0.001), IOD and staining percentage (r(s) = 0.884, P < 0.001). There was no significant difference between survivin expression and clinicopathologic variables (P > 0.05) by visual assessment. However, by IPP analysis, both the density mean and IOD were higher in better-differentiated cancers than in worse differentiated ones (P = 0.02 and 0.03). There was a substantial agreement between the 2 methods. Density mean and IOD of IPP were representative parameters to assess the immunostaining quantification, and increased sensitivity in scoring and provided a more reliable and reproducible analysis of protein expression, especially, more information of the protein expression in relation to clinicopathologic variables can be provided by IPP analysis.

 • 10160.
  Wang, Jiacheng
  et al.
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Domingos, Luzaisso
  University of Skövde, School of Engineering Science.
  Developing of Data Logging System for Flow Test Station in Industrial Laboratory2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  CEJN is a leading transnational company with long history and professional background providing high-tech quick connect products in global market. The headquarters of the com-pany in Skövde, Sweden, is the birthplace and core location of the entire corporation. In the headquarters, the engineer tests their products at their flow test laboratory. In the laboratory, there are flow test stations for all product ranges. Within them, the most basic are flow test benches for air, water and hydraulic oil products. The flow test benches are aim to test the products under International/Swedish standard conditions to determine the performance.

  This project is aimed in upgrading the test benches by engineering both hardware and soft-ware, to achieve higher level of automation of the data logging system used in the lab. All three test benches were designed and installed following requirements in corresponding in-ternational standards. The principles of testing are similar, but they are not developed from the same era, and the automation level of each test bench differs. As a result, the need of up-grading in the benches is different.

  In the laboratory, the recorded test results are reorganized and processed by a report genera-tor developed on Microsoft Excel. The Excel report generator is used for organize test results, calibrate the deviation of the instruments, calculate the flow coefficient of the product, gener-ate performance diagrams of the products, generate test reports for different purpose of use, and save the test data and results on the server of the company.

  Above all, an upgrade of the data logging system for the three flow test benches was needed. Depending on the conditions of each test bench, the project is implemented and designed the following three parts:

  • A hardware upgrading (flow rate computer) for the air flow test benchA new signal indicating device for replacing the old flow rate computer is purchased from Italy by the company. The new instrument contains filter function to stabilize the flow rate value.

  • A software upgrading (Excel report generator) for all the test benchesVisual Basic for Applications (VBA) programming language is used for developing functions such as data communication, signal decoding and user interface developing in Excel.

  • Develop of an automated data visualizing system for the air flow test benchData communication from the new instrument to a PC through serial port and Mod-bus RTU interface is established. The data visualizing function is compiled in the Ex-cel report generator for the air flow test, realized by VBA programming.

 • 10161.
  Wang, Jinjiang
  et al.
  University of Connecticut, Storrs, CT, USA.
  Gao, Robert X.
  University of Connecticut, Storrs, CT, USA.
  Yan, Ruqiang
  Southeast University, Nanjing, China.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  An EEMD and ICA-based Integrative Approach to Wind Turbine Gearbox Diagnosis2013In: Eighth CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering / [ed] Roberto Teti, Elsevier, 2013, Vol. 12, p. 133-138Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Increasing demand on energy has accelerated research on improving the reliability of wind turbines. As a critical component in wind turbine drivetrains, the majority of gearbox failures have shown to initiate from bearing failures. The low signal-to-noise ratio and transient nature of bearing signals pose significant difficulty for bearing defect diagnosis at the incipient stage. For improved bearing diagnosis, this paper presents a new method that integrates ensemble empirical mode decomposition (EEMD) with independent component analysis (ICA) to effectively separate bearing and gear meshing signals, without requiring a priori information on rotating speeds or bandwidth. The method first decomposes sensor measurement into a series of intrinsic mode functions (IMFs) as pseudo multi-channel signals, by means of EEMD, to satisfy the requirement by ICA for redundant information. ICA is performed on the IMFs to separate defective bearing components from gear meshing signal. Enveloping spectrum analysis is then performed to identify bearing structural defects. Both numerical and experimental studies have demonstrated the merit of the developed new method in improving gearbox diagnosis.

 • 10162.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  A Novel Collaborative Planning Approach for Digital Manufacturing2010In: Proceedings of the 6th CIRP-Sponsored International Conference on Digital Enterprise Technology / [ed] George Q. Huang, K. L. Mak, Paul G. Maropoulos, Berlin, Heidelberg: Springer Berlin/Heidelberg, 2010, p. 939-955Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this research is to develop methodology and algorithms for web-based digital manufacturing, supported by real-time monitoring for dynamic scheduling. This paper presents in particular an integrated approach for developing a web-based system, including distributed process planning, real-time monitoring and remote machining. It is enabled by a Wise-ShopFloor (Web-based integrated sensor-driven e-ShopFloor) framework targeting distributed yet collaborative manufacturing environments. Utilizing the latest Java technologies (Java 3D and Java Servlet) for system implementation, this approach allows users to plan and control distant shop floor operations based on runtime information from the shop floor. Details on the principle of the Wise-ShopFloor framework, system architecture, and a proof-of-concept prototype are reported in this paper. An example of distributed process planning for remote machining is chosen as a case study to demonstrate the effectiveness of this approach toward web-based digital manufacturing.

 • 10163.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Alternative Shop-Floor Re-Layout Design due to Dynamic Operation Changes2011In: ASME 2011 International Manufacturing Science and Engineering Conference, Volume 2, ASME Press, 2011, p. 127-133Conference paper (Refereed)
 • 10164.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  An ASP Approach to Adaptive Setup Planning and Merging for Available Machines2011Conference paper (Refereed)
 • 10165.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Challenges of Adaptive and Collaborative Manufacturing in the 21st Century2010In: Proceedings of the 14th International Conference on Machine Design and Production / [ed] Akkök, M. et al, Middle East Technical University , 2010, p. 39-53Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Manufacturing has been one of the key areas that support and influence a nation’s economy since  the  18th  century.  Being  the  primary  driving  force  in  economy  growth,  manufacturing constantly serves as the foundation and contributes to other industries. In the past centuries, manufacturing contributed significantly to modern civilisation and created momentum that is driving today’s  economy. Despite of various revolutionary achievements, we are still facing challenges  when  striving  to  achieve  greater  success  in  manufacturing  in  the  21st  century. This paper highlights the challenges, particularly in adaptive and collaborative manufacturing, and offers a unique approach to solving the problems.

 • 10166.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Collaborations towards adaptive manufacturing2012In: Proceedings of the 2012 IEEE 16th International Conference on Computer Supported Cooperative Work in Design (CSCWD) / [ed] Liang Gao, Weiming Shen, Jean-Paul Barthès, Junzhou Luo, Jianming Yong, Wenfeng Li & Weidong Li, IEEE conference proceedings, 2012, p. 14-21Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a new approach for real-time collaborations in adaptive manufacturing, including web-based remote monitoring and control of an industrial robot, and active collision avoidance for human-robot collaborations. It is enabled by using virtual 3D models driven by real sensor data and depth images of human operators. The objectives of this research are to significantly reduce network traffic needed for real-time monitoring over the Internet and to increase the human safety in a human-robot coexisting environment. The results of a case study show that the approach consumes less than 1% of network bandwidth of traditional camera-based methods, and is feasible and practical as a web-based solution.

 • 10167.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Combining Facility Layout Redesign and Dynamic Routing for Job-shop Assembly Operations2011In: Proceedings of 2011 IEEE International Symposium on Assembly and Manufacturing, IEEE conference proceedings, 2011, p. artikelnummer 5942302-Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a hybrid approach for facility layout redesign and dynamic job routing. More specifically, based on the source of uncertainty, the facility layout problem is split into two sub-problems and dealt with by two modules: relayout and find-route. Genetic algorithm is used where changes may cause a layout redesign of the entire shop, while function blocks are utilised to find the best sequence of robots for the new conditions within the existing layout. The method is verified in a case study of a hypothetic robotic assembly shop.

 • 10168.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Disassembly Planning by Motion Tracking Analysis2011In: Proceedings of International Conference on Remanufacturing, University of Strathclyde , 2011, p. 182-186Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an integrated intuitive system for disassembly planning by actively tracking the motion of an experienced operator. It can also be used for operators training by combining a virtual reality (VR) environment with the motion tracking. The developed conceptual prototype for disassembly planning and training enables individuals to interact with a virtual environment in real time. It extends the technology of motion tracking and integrates it with virtual environment technology to create real-time virtual work cell simulations in which disassembly operators may be immersed with hands-on experiences. In addition to the operators training, the experimental results to date are presented to demonstrate the potential contributions of human skills in achieving effective disassembly planning for remanufacturing. It is expected that this approach will lead to environment-friendly and sustainable operations by conserving energy and cost that are first tested in a human-emerged virtual system.

 • 10169.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  International Journal of Manufacturing Research2012Collection (editor) (Refereed)
 • 10170.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  International Journal of Manufacturing Research2012Collection (editor) (Refereed)
 • 10171.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  International Journal of Manufacturing Research2010Collection (editor) (Refereed)
 • 10172.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  International Journal of Manufacturing Research2011Collection (editor) (Refereed)
 • 10173.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  International Journal of Manufacturing Research2011Collection (editor) (Refereed)
 • 10174.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  International Journal of Manufacturing Research2011Collection (editor) (Refereed)
 • 10175.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  International Journal of Manufacturing Research2012Collection (editor) (Refereed)
 • 10176.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  International Journal of Manufacturing Research2009Collection (editor) (Refereed)
 • 10177.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  International Journal of Manufacturing Research2009Collection (editor) (Refereed)
 • 10178.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  International Journal of Manufacturing Research2010Collection (editor) (Refereed)
 • 10179.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  International Journal of Manufacturing Research2010Collection (editor) (Refereed)
 • 10180.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  International Journal of Manufacturing Research2011Collection (editor) (Refereed)
 • 10181.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  International Journal of Manufacturing Research2009Collection (editor) (Other academic)
 • 10182.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Overview of an adaptive setup planning approach for job shop operations2009In: ASME 2009 International Manufacturing Science and Engineering Conference, Volume 1: Advances in Manufacturing Process Planning and Scheduling, ASME Press, 2009, p. 221-229Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an overview of an adaptive setup planning system that considers both the availability and capability of machines on a shop floor. It integrates scheduling functions at setup planning stage, and utilizes a two-step decision-making strategy for generating machine-neutral and machine-specific optimal setup plans. The objective is to enable adaptive setup planning for dynamic machining job shop operations. Particularly, this paper documents basic algorithms and architecture of the setup planning system for dynamically assigned machines. It is then validated through a case study.

 • 10183.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Planning towards enhanced adaptability in digital manufacturing2011In: International journal of computer integrated manufacturing (Print), ISSN 0951-192X, E-ISSN 1362-3052, Vol. 24, no 5, p. 378-390Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an integrated approach for developing a web-based system with enhanced adaptability, including distributed process planning, real-time monitoring and remote machining. The objective is to develop a new methodology and relevant processing algorithms for enhancing adaptability in digital manufacturing. This approach is enabled by a Wise-ShopFloor (Web-based integrated sensor-driven e-ShopFloor) framework targeting distributed yet collaborative manufacturing environments. Utilising the latest Java technologies (Java 3D and Java Servlet) for system implementation, it allows end-users to plan and control distant manufacturing operations based on runtime information from shop floors. Details on the principle of the Wise-ShopFloor framework, system architecture, and a prototype system are reported in this paper. An example of distributed process planning for remote machining is chosen as a case study to demonstrate the effectiveness of this approach toward web-based digital manufacturing.

 • 10184.
  Wang, Lihui
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Wise-Shop Floor: Linking Virtual Manufacturing to Real Productions2009In: The International 3rd Swedish Production Symposium / [ed] B. G. Rosén, The Swedish Production Academy , 2009, p. 164-169Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an integrated approach for web-based sensor-driven real-time monitoring and control. it is enabled by a Wise-ShopFloor (Web-based integrated sensor-driven e-ShopFloor) framework targeting distributed yet collaborative manufacturing environments. The objective of this research is to develop methodology and algorithms that utilise virtual manufacturing technology for real production. Details on the principle of the Wise-ShopFloor framework, system architecture, and a proof-of-concept prototype are reported in this paper. Remote machining is chosen as a case study to demonstrate the effectiveness of this approach toward web-based manufacturing.

 • 10185.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Adamson, Göran
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Holm, Magnus
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Moore, Philip
  Mechatronics Research Centre, De Montfort University, Leicester LE1 9BH, United Kingdom.
  A review of function blocks for process planning and control of manufacturing equipment2012In: Journal of manufacturing systems, ISSN 0278-6125, E-ISSN 1878-6642, Vol. 31, no 3, p. 269-279Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Manufacturing in a job-shop environment is often characterized by a large variety of products in small batch sizes, requiring real-time monitoring for dynamic distributed decision making, and adaptive control capabilities that are able to handle, in a responsive way, different kinds of uncertainty, such as changes in demand and variations in production capability and functionality. In many manufacturing systems, traditional methods, based on offline processing performed in advance, are used. These methods are not up to the standard of handling uncertainty, in the dynamically changing environment of these manufacturing systems. Using real-time manufacturing intelligence and information to perform at a maximum level, with a minimum of unscheduled downtime, would be a more effective approach to handling the negative performance impacts of uncertainty. The objective of our research is to develop methodologies for distributed, adaptive and dynamic process planning as well as machine monitoring and control for machining and assembly operations, using event-driven function blocks. The implementation of this technology is expected to increase productivity, as well as flexibility and responsiveness in a job-shop environment. This paper, in particular, presents the current status in this field and a comprehensive overview of our research work on function block-enabled process planning and execution control of manufacturing equipment.

 • 10186.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Adamson, Göran
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Holm, Magnus
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Moore, Philip
  De Montfort University.
  Current Status of Function Blocks for Process Planning and Execution Control of Manufacturing Equipment2011In: Proceedings of the 21st International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing, Feng Chia University , 2011, p. 963-973Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Manufacturing in a job-shop environment is often characterized by a large variety of products in small batch size, requiring real-time monitoring for dynamic distributed decision making, as well as dynamic control capabilities that are able to handle, in a responsive and adaptive way, different kinds of uncertainty, such as changes in demand and variations in production capability and functionality. In many manufacturing systems, traditional methods, based on offline processing performed in advance, are used. These methods are not up to the standard of handling uncertainty, in the dynamically changing environment of these manufacturing systems. Using real-time manufacturing intelligence and information to perform at a maximum level, with a minimum of unscheduled downtime, would be a more effective approach to handling the negative performance impacts of uncertainty. The objective of our research is to develop methodologies for distributed, adaptive and dynamic process planning as well a machine monitoring and control for machining and assembly operations, using event-driven function blocks. The implementation of this technology is expected to increase productivity, as well as flexibility and responsiveness in a job-shop environment. This paper, in particular, presents the current status in this field and a comprehensive overview of our research work on function block-enabled process planning and execution control of manufacturing equipment.

 • 10187.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society.
  Bi, Z. M.
  Current Status of 3D Data Acquisition and Processing Technologies2010In: 20th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing 2010 (FAIM 2010): Volume 2 of 2, Curran Associates, Inc., 2010, p. 595-607Conference paper (Refereed)
 • 10188.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Cai, Ningxu
  Hyperion Technologies, Inc..
  Feng, Hsi-Yung
  University of British Colombia.
  Ma, Ji
  University of Western Ontario.
  ASP: An Adaptive Setup Planning Approach for Dynamic Machine Assignments2010In: IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, ISSN 1545-5955, E-ISSN 1558-3783, Vol. 7, no 1, p. 2-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a decision-making approach towards adaptive setup planning that considers both the availability and capability of machines on a shop floor. It loosely integrates scheduling functions at the setup planning stage, and utilizes a two-step decision-making strategy for generating machine-neutral and machine-specific setup plans at each stage. The objective of the research is to enable adaptive setup planning for dynamic job shop machining operations. Particularly, this paper covers basic concepts and algorithms for one-time generic setup planning, and run-time final setup merging for dynamic machine assignments. The decision-making algorithms validation is further demonstrated through a case study.

 • 10189.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Feng, Hsi-Yung
  The University of British Columbia.
  Adaptive Manufacturing2011In: Journal of manufacturing systems, ISSN 0278-6125, E-ISSN 1878-6642, Vol. 30, no 3, p. 117-117Article in journal (Refereed)
 • 10190.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Feng, Hsi-YungThe University of British Columbia.
  Journal of Manufacturing Systems2011Collection (editor) (Refereed)
 • 10191.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Givehchi, Mohammad
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Web-DPP: An adaptive approach to planning and monitoring of job-shop machining operations2011In: Proceedings of the 7th CIRP-Sponsored International Conference on Digital Enterprise Technology, Athens, Greece, 2011, University of Patras , 2011Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Utilising the existing IT infrastructure, the objective of this research is to develop an integrated Web-based distributed process planning system (Web-DPP) for job-shop machining operations and their runtime execution monitoring. Our approach tries to engage a dispersed working group in a collaborative environment, allowing the team members to share real-time information through the Web-DPP. This paper analyses the challenges, and presents both the system design specification and the latest development of the Web-DPP system. Particularly, it proposes a two-tier architecture for effective decision making and introduces a set of event-driven function blocks for bridging the gap between high-level planning and low-level execution functions. By connecting to a Wise-ShopFloor framework, it enables real-time execution monitoring during the machining operations, locally or remotely. The closed-loop information flow makes adaptive planning possible.

 • 10192.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Givehchi, Mohammad
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Adamson, Göran
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Holm, Magnus
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  A sensor-driven 3D model-based approach to remote real-time monitoring2011In: CIRP annals, ISSN 0007-8506, E-ISSN 1726-0604, Vol. 60, no 1, p. 493-496Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an integrated approach for remote real-time monitoring of manufacturing operations. It is enabled by using virtual 3D models driven by real sensor data. The objectives of this research are twofold: (1) to significantly reduce network traffic for real-time monitoring over the Internet: and (2) to increase the controllability of manufacturing systems from anywhere in a decentralised environment. Particularly, this paper covers the principle of the approach, system architecture, prototype implementation, and a case study of remote control of a robotic assembly cell. Compared with camera-based monitoring systems, our approach only consumes less than 1% of its network bandwidth, feasible and practical as a web-based portable solution. (C) 2011 CIRP.

 • 10193.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Givehchi, Mohammad
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Schmidt, Bernard
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Adamson, Göran
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Robotic Assembly Planning and Control with Enhanced Adaptability2012In: 45th CIRP Conference on Manufacturing Systems 2012 / [ed] G. Chryssolouris, D. Mourtzis, Elsevier, 2012, Vol. 3, p. 173-178Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The dynamic market today requires manufacturing companies to possess high degree of adaptability and flexibility in order to deal with shop-floor uncertainties. Such uncertainties as missing tools, part shortage, job delay, rush-order and unavailability of resources, etc. happen more often in assembly operations. Targeting this problem, this research proposes a function block enabled approach to achieving adaptability and flexibility in assembly planning and control. In particular, this paper presents our latest development using a robotic mini assembly cell for testing and validation of a function block enabled system capable of assembly and robot trajectory planning and control. It is expected that a better adaptability can be achieved by this approach.

 • 10194.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Holm, Magnus
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Adamson, Göran
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Embedding a process plan in function blocks for adaptive machining2010In: CIRP annals, ISSN 0007-8506, E-ISSN 1726-0604, Vol. 59, no 1, p. 433-436Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents a function block enabled approach towards adaptive process planning and machining. A two-layer structure of supervisory planning and operation planning is proposed to separate generic data from machine-specific ones. The supervisory planning is only performed once, in advance, at the shop level to generate machine-neutral process plans, whereas the operation planning is carried out at runtime at the machine level to determine machine-specific operations. Such adaptive decision making is facilitated by event-driven algorithms embedded in the function blocks. It is expected that the new approach can greatly enhance the dynamism of fluctuating job-shop machining operations.

 • 10195.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Keshavarzmanesh, Shadi
  Univ Western Ontario, Dept Mech & Mat Engn, London, ON, Canada .
  Feng, Hsi-Yung
  Univ British Columbia, Dept Mech Engn, Vancouver, BC V6T 1W5, Canada.
  A function block based approach for increasing adaptability of assembly planning and control2011In: International Journal of Production Research, ISSN 0020-7543, E-ISSN 1366-588X, Vol. 49, no 16, p. 4903-4924Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Today's market turbulences cause frequent changes in manufacturing environments. Products diversity, small batch sizes and short life cycles have increased production uncertainties and created a highly dynamic shop floor environment. One essential requirement of such an environment is an adaptive planning and control system that is sufficiently agile to respond to the variety of production requirements and enable easy system reconfiguration at run-time. When developing a product, assembly is a key area that impacts the manufacturing system's responsiveness to the changes. In this research, a framework and a new methodology are introduced to increase the adaptability and autonomy of job-shop assembly process planning and control using function blocks (FBs). A function block is a reusable functional module with an explicit event-driven model, and provides for data flow and finite state automata based control. Event-driven and FB-enabled decision-making is unique in adaptive assembly planning and control. It is explained through an example of a two-robot assembly work cell, where the result of the adaptive planning is wrapped in FBs for execution. The proposed approach has been implemented and simulated using Matlab Simulink in the case study. The simulation demonstrates how this approach would increase the adaptability and responsiveness to changes that may occur regularly in dynamic job-shop assembly operations.

 • 10196.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Keshavarzmanesh, Shadi
  The University of Western Ontario, Canada.
  Feng, Hsi-Yung
  The University of British Columbia, Canada.
  Reconfigurable Facility Layout Design for Job-Shop Assembly Operations2011In: Multi-objective Evolutionary Optimisation for Product Design and Manufacturing / [ed] Lihui Wang, Amos H. C. Ng, Kalyanmoy Deb, Springer London, 2011, p. 365-384Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Highly turbulent environment of dynamic job-shop operations affects shop-floor layout as well as manufacturing operations. Due to the dynamic nature of layout changes, essential requirements such as adaptability and responsiveness to the changes need to be considered in addition to the cost issues of material handling and machine relocation when reconfiguring a shop floor’s layout. Here, based on the source of uncertainty, the shop-floor layout problem is split into two sub-problems and dealt with by two modules: re-layout and find-route. Genetic algorithm is used where changes cause the entire shop re-layout, while function blocks are utilized to find the best sequence of robots for the new conditions within the existing layout. This chapter reports the latest development to the authors’ previous work.

 • 10197.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Keshavarzmanesh, Shadi
  University of Western Ontario, Dept. of Mechanical and Materials Engineering, London, ON N6A 5B8, Canada.
  Feng, Hsi-Yung (Steve)
  University of British Columbia, Dept. of Mechanical and Materials Engineering, Vancouver, BC V6T 1Z4, Canada.
  A Hybrid Approach for Dynamic Assembly Shop Floor Layout2010In: Proceedings of the 6th IEEE Conference on Automation Science and Engineering, IEEE conference proceedings, 2010, p. 604-609Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Highly  turbulent  environment  of  dynamic  job-shop operations affects the shop floor layout problem as well as other areas. Due to frequently altering needs of layout, essential requirements such as adaptability and proactive responsiveness to the dynamic changes need to be considered in addition to the materials  handling  and  machine  relocation  costs  when  a  shop floor is reconfigured from one layout to the next. Targeting the autonomy  and  adaptability  of  dynamic  and  distributed  job-shop  assembly  operations,  this  paper  proposes  to  incorporate function block methodology to deal with the layout issues of the frequently  changing  environment.  This  is  an  extension  to  the authors’ previous work.

 • 10198.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Koh, S.C. LennyThe University of Sheffield.
  Enterprise Networks and Logistics for Agile Manufacturing2010Collection (editor) (Other academic)
 • 10199.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre. University of Skövde, School of Technology and Society.
  Ma, Ji
  The University of Western Ontario, Canada.
  Feng, Hsi-Yung
  The University of British Columbia, Canada.
  Web-DPP: A Distributed Process Planning System for Adaptive Machining Operations2009In: Proceedings of the 19th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing: FAIM 2009 / [ed] Farhad Nabhani, Teesside University , 2009, p. 186-193Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Outsourcing, joint ventures, and cross-border collaborations have led to work environments geographically distributed across organizational and national boundaries. Targeting the distributed environment, the Web has been widely used for development of collaborative applications supporting dispersed working groups and organizations, because of its platform, network and operating system transparency, and its easy-to-use browser interface. The objective of this research is to develop an innovative Web-based distributed process planning system (Web-DPP) for machining operations. Our approach tries to engage a dispersed working group in a collaborative environment, allowing the team members to share real-time information through the Web-DPP. This paper presents both the system design specification and the latest development of this system.

 • 10200.
  Wang, Lihui
  et al.
  University of Skövde, School of Technology and Society. University of Skövde, The Virtual Systems Research Centre.
  Ma, Ji
  Department of Mechanical and Materials Engineering, University of Western Ontario, London, Canada.
  Feng, Hsi-Yung
  Department of Mechanical Engineering, University of British Columbia, Vancouver, Canada.
  Web-DPP: towards job-shop machining process planning and monitoring2011In: International Journal of Manufacturing Research, ISSN 1750-0591, Vol. 6, no 4, p. 337-353Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Outsourcing, joint ventures and cross-border collaborations have led to job environments geographically distributed. Targeting the distributed environment, the web has been widely used for developing collaborative applications due to its platform, network and operating system transparency and easy-to-use interface. Utilising the existing infrastructure, the objective of this research is to develop an integrated Web-based Distributed Process Planning (Web-DPP) system for job-shop machining operations and execution monitoring. Our approach engages a dispersed working group in a collaborative environment, allowing team members to share real-time information through the Web-DPP. This paper presents both the system design specification and the latest development.

201202203204205206207 10151 - 10200 of 10653
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard1
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf