his.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
123456 101 - 150 av 279
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Jiang, Yuning
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Atif, Yacine
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Ding, Jianguo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Wang, Wei
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  A Semantic Framework With Humans in the Loop for Vulnerability-Assessment in Cyber-Physical Production Systems2019Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Criticalmanufacturingprocessesinsmartnetworkedsystems such as Cyber-Physical Production Systems (CPPSs) typically require guaranteed quality-of-service performances, which is supported by cyber- security management. Currently, most existing vulnerability-assessment techniques mostly rely on only the security department due to limited communication between di↵erent working groups. This poses a limitation to the security management of CPPSs, as malicious operations may use new exploits that occur between successive analysis milestones or across departmental managerial boundaries. Thus, it is important to study and analyse CPPS networks’ security, in terms of vulnerability analysis that accounts for humans in the production process loop, to prevent potential threats to infiltrate through cross-layer gaps and to reduce the magnitude of their impact. We propose a semantic framework that supports the col- laboration between di↵erent actors in the production process, to improve situation awareness for cyberthreats prevention. Stakeholders with dif- ferent expertise are contributing to vulnerability assessment, which can be further combined with attack-scenario analysis to provide more prac- tical analysis. In doing so, we show through a case study evaluation how our proposed framework leverages crucial relationships between vulner- abilities, threats and attacks, in order to narrow further the risk-window induced by discoverable vulnerabilities.

 • 102.
  Johansson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Symbolers synlighet mot ett informationsbärande gränssnitt2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Svenska försvarsmakten utvecklar sedan en tid ett datoriserat ledningstödssystem (FUM SLB) som skall stödja ledning vid markstrid. Problem har uppstått med de i systemet ingående symbolerna vad gäller synlighet mot bakomvarande kartgränssnitt.

  Syftet med föreliggande arbete har varit att undersöka om symboler med tilläggseffekter såsom skuggverkan och transparent ifyllnad ökar i synlighet jämfört med symboler utan tilläggseffekter. Synlighet definieras i rapporten som urskiljningsbarhet av symbolerna mot bakomvarande kartgränssnitt och urskiljningsbarhet av detaljer i symbolerna.

  Såväl kvantitativa undersökningar som kvalitativa har genomförts. I de kvantitativa undersökningarna kan inte ökad synlighet fastställas på grund av varierande resultat. För de kvalitativa undersökningarna har symbolen med skuggverkan upplevts öka i synlighet jämfört med symbolen utan tilläggseffekter.

 • 103.
  Johansson, Bo
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Hur hanterar vi seriell information?1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete inriktar sig på frågan: "Hur organiserar vi seriell information"? Jag tar upp en del om forskning fram till nu och försöker utveckla den genom att pröva en hypotes om att vi hanterar seriell information genom att skapa mentala modeller. För att prova hypotesen har en undersökning gjorts.

 • 104.
  Johansson, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  En studie om användbarhetskrav: hur valet av insamlingsteknik kan påverka identifieringen av olika aspekter av användbarhet.2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Sociotekniska system, är system där användare ingår i processen för att uppnå någon bredare typ av mål och ställer därför krav på användbarheten av ett system. Av mjukvaruprocessen är mjukvaruspecifikationen den process som är till för att specificera vilka krav systemet ska innehålla. Användbarhetskrav finns i olika former för att passa olika aspekter av användbarhet. Att arbeta med användbarhetskrav har visat sig vara en bra metod att uppnå användbarhet. Detta arbete ska undersöka om huruvida vissa insamlingstekniker kan fördelaktigt användas för att identifiera olika aspekter av användbarhet. Frågeställningen besvarades genom att utföra en genomgång av vetenskaplig litteratur och intervjuer av utvecklare om deras erfarenheter att arbetet med användbarhetskrav. Resultatet visade bland annat på att utvecklare väljer insamlingsteknik efter vilken erfarenhet denne har med att arbeta med den och vad som är möjligt att utför inom projektets ramar med avseende på tid, pengar och tillgång till användare. Vidare uppfattades även observation som en av de bättre insamlingsteknikerna att identifiera användbarhetskrav.

 • 105.
  Johansson, Martina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hästens tolkning av människans icke-verbala språk i dominanssituationer2004Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Hästar är flockdjur som (enligt de flesta) har en tydlig dominansstruktur, i alla fall när resurserna är begränsade. För att människan ska kunna lita på hästen och få hästen att lita på en och lyda ens kommandon, måste även människan passa in i hästens flock. Hästens perception och kommunikation har studerats, liksom människans sätt att visa dominans mot varandra. Studien har visat att det inte fungerar att vara dominant mot hästen på samma sätt som vi är dominanta mot andra människor, när det gäller att få hästen att lyda. Hästen tolkar antagligen inte våra dominanstecken så som vi önskar. Däremot borde inte dessa tecken göra någon större skada för interaktionen. Det som man bör vara mest medveten om är vilka gester man använder. Hur snabb en gest är har visat sig spela större roll för hur mycket hästen reagerar på den, än hur stor gesten är. Det här har undersökt med hjälp av triangulering, där litteraturstudie, intervju och experiment har ingått.

 • 106.
  Johansson, Martina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Lögner på Internets chatter2003Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Chattande har på kort tid blivit en mycket vanlig sysselsättning bland framförallt ungdomar. Denna studie syftar till att öka förståelsen för chattkulturen, genom att åskådliggöra hur chattare ser på, och själva använder, lögner. 101 gymnasieelever har besvarat en enkät, utifrån vilken resultatet har analyserats. I undersökningen framkom att hur fel en osanning är påverkar om den betraktas som en lögn eller inte. Ju mer fel, desto troligare är det att den anses vara lögn. Ungefär hälften av osanningarna som används anses av den egna personen vara lögner, men bland sådana osanningar som inte används är andelen lögner större, enligt vad chattarna själva menar är lögner. Deltagarna använder alltså osanningar som de själva ser som lögner, även om de ofta låter bli att använda rena lögner. Det är också så att det aktiva självet ändras när man chattar. Detta är inte konstigt, då aktiva självet är kontextberoende. De flesta av deltagarna i undersökningen kunde själva känna att de ändras på chatten, vilket tyder på att den verkliga skillnaden är stor.

 • 107.
  Johansson, Mia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Två mentala modeller och en hjälptext; skribenters och läsares uppfattning av en manual2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport binder samman två områden; mentala modeller och teknisk dokumentation. Det som undersökts är förhållandet mellan de som designar och skriver teknisk dokumentation och de som läser och använder denna dokumentation. Det som har studerats är huruvida skribenters och läsares mentala modell över en hjälptext överensstämmer. Problemområdet undersöktes genom att skribenterna och läsarna intervjuades, läsarna fick dessutom utföra en kooperativ utvärdering av hjälptexten. Resultatet visar att skribenterna och läsarnas mentala modeller ej överensstämmer. Den största skillnaden ligger i förståelsen för manualens upplägg och uppbyggnad samt användningen av manualen.

 • 108.
  Johansson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Kunskapsöverföring i praktiken: kravspecifikationens roll, en fallstudie1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  God användbarhet märks inte, den bara finns medan dålig användbarhet är uppenbar för alla användare. I värsta fall leder den till att produkten inte används alls, i bästa fall åtgärdas de värsta felen till höga kostnader. Kunskap om hur god användbarhet hos datorprogram erhålls finns inom den akademiska världen men den har svårt att få praktisk tillämpning.

  I föreliggande studie undersöks problemet med kunskapsöverföring av forskningsresultat till företag och organisationer. Efter en inledande historisk tillbakablick redovisas en fallstudie över framtagning av en kravspecifikation för ett Geografiskt Informationssystem (GIS) hos en stor svensk organisation. Speciellt behandlar undersökningen hur användbarhetsfrågor hanteras i kravspecifikationen i förhållande till vetenskapliga rön inom forskningsområdet människa-datorinteraktion (MDI). Resultatet visar att dessa rön har svårt att få genomslag i praktisk tillämpning även om de är kända.

 • 109.
  Joram, Kia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Mentala representationer hos hönor2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Värphönor lever ofta i trånga burar och det tas lite hänsyn till deras naturliga beteende. Hönornas kognitiva förmågor kan ge oss kunskap om när deras välfärd kan vara hotad. Två experiment utfördes i syfte att undersöka om hönor kan ha deklarativa representationer av ett sandbad. Före experimenten depriverades hönorna från sandbad för att öka deras motivation. I experiment 1 fick de lära sig att springa i en gång till en målbox med strö som fanns bakom hörnet. Under testproceduren byttes målboxen ut mot en tom, och det som mättes i var den tid det tog för hönorna att efter bytet ta sig till målboxen. I experiment 2 delades hönorna in i två grupper. För den ena gruppen devalverades sandbadet. Hönorna fick som i experiment 1 springa i gången till målboxen med strö. Resultatet från experiment 1 tyder inte på några deklarativa representationer, medan resultatet i experiment 2 kan tolkas som att hönorna formade deklarativa representationer av sandbadet.

 • 110.
  Jovic, Igor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Användarcentrerad Design: Utveckling av prototyper för pekskärmsgränssnitt2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Det här arbetet preciserar ett problem utifrån ett problemområde som faller inom ramen för användarcentrerad design. Den preciserade problemformuleringen är: I vilken utsträckning kan ett gränssnitt göras användbart genom prototyping, aktiv användarmedverkan och iterativ utveckling genom användningen av en modifierad version av ISO 13407 standarden som ett utvecklingsramverk? Den här frågeställningen har tillämpats och avgränsats till ett pekskärmsgränssnitt vid namn Navigator som är utvecklat av Asko. Resultaten visar att de gränssnittsprototyper som har skapats är användbara. Vidare visar resultaten även att det inte är tillräckligt att enbart använda tre nyckelprinciper för användarcentrerad design i syfte att uppnå användbarhet.

 • 111.
  Kardell, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Användbarhetsaspekter för domänexperter inom programmering vid användning av grafiska verktyg2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna studie har avsett undersöka hur ett lämpligt gränssnit för en expert ska se ut. En expert utvecklar enligt Soloway, Adelson & Ehrlich (1988) kognitiva scheman vilka används vid problemlösning. När dessa scheman inte stämmer, och inte kan användas, sjunker expertens prestation till samma nivå som hos en novis. Detta gör att man när man utvecklar gränssnitt för experter måste ta hänsyn till den kunskap som experten besitter. I studien genomfördes en observation där man kunde dra slutsatserna att experter vill ha överblick över koden när de programmerar, samt att det är viktigt att använda etablerade begrepp i gränssnittsdesignen.

 • 112.
  Karlberg, Pontus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  FÄRGERS PÅVERKAN PÅ TIDSUPPLEVELSE: Kopplingen mellan designartefakter och användares upplevelse av tid utifrån ett UXperspektiv.2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt tidigare forskning upplever människor att tiden går fortare i lugna trygga miljöer och går långsamt i påfrestande situationer. Något som skapar lugna trygga känslor hos människor är färgen blå medans färgen gul som har ett ständigt tröttande ljus upplevs som påfrestande. Vilket i teorin ska innebära att människor som tittar på något blått upplever att tiden går snabbare än de som betraktar något gult. I föreliggande studie har detta undersökts med två experiment, i första experimentet fick deltagarna slå multiplikationstal på kalkylatorn på en dator medan det var en blå eller gul bakgrund. I det andra experimentet fick deltagarna se en snurra på en gul eller blå bakgrund. I inget av experimenten upptäcktes någon signifikant skillnad. I experimentet var det dessutom fler som svarade att de ville använda den blåa bakgrunden om den fick tiden att upplevas gå fortare än den gula.

 • 113.
  Karlsson, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Integrerade användarprofiler: Integrering av personas och "designa för olikheter" som ett hjälpmedel att utveckla HS studentportal2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete har utförts med syftet att ta reda på hur området "designa för olikheter" kan integreras med personas, för att öka användbarheten i ett intranät. "Designa för olikheter" anser att systemdesigners ska ta hänsyn till att alla människor är olika. Personas är fiktiva personer som håller systemdesigners fokuserade på användarna under hela systemutvecklingsprocessen. För att uppnå syftet med rapporten har målet varit att utveckla integrerade användarprofiler (personas integrerat med "Designa för olikheter"), som ett hjälpmedel vid projektet att utveckla Högskolan i Skövdes studentportal. Ett samarbete utfördes med projektteamet för att skapa integrerade användarprofiler som representerar alla potentiella användarna för studentportalen. Tre integrerade användarprofiler togs fram som sedan granskades av projektgruppen och representativa användare. Granskningen visade att de integrerade användarprofilerna representerade atypiska användare och därav uppnått sitt syfte. Det främsta bidraget med detta arbete är att integrerade användarprofiler hjälper till att skapa användbara system för både atypiska och typiska användare.

 • 114.
  Karlsson, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Abstrakt matematiskt språk och konkret matematisk modell i en inlärningssituation2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport undersöker huruvida barns förmåga att överföra matematisk kunskap till en annan kontext kan underlättas med hjälp av en konkret matematisk modell (en modell som varken använder sig av siffror eller matematiska tecken) jämfört med det vanliga abstrakta matematiska språket. De två olika betingelserna är implementerade i två olika datorspel. Studien behandlar även om något kön gynnas mer än det andra vid användandet av de två olika datorspelen. Resultatet av studien visar ingen statistisk signifikant skillnad till att elever lär sig att överföra kunskap bättre om de använt en konkret matematisk modell. En statistiskt signifikant skillnad mellan könen uppvisades däremot, dock gynnades killarna istället för som hypotesen i studien var; att tjejerna skulle gynnas framför killar vid användning av de två olika datorspelen.

 • 115.
  Karponi, Vasiliki
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Designriktlinjer för förstärkt verklighet i kontextkänsliga mobilapplikationer2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Förstärkt verklighet eller Augmented Reality (AR) är idag en av de viktigaste riktningarna inom informationsteknologiområdet (IT). AR-tekniken har redan använts inom områden såsom underhållning, konstruktion, medicinsk behandling, utbildning och är tillgänglig i flera olika enheter som till exempel mobiltelefoner, surfplattor, etcetera. Under de senaste åren har allt snabbare framsteg gjorts inom mobilapplikationer som erbjuder AR-upplevelser, men det finns fortfarande ett behov av en djupare förståelse för hur en bättre användarupplevelse eller User Experience (UX) kan designas i dessa Augmented Reality Mobile Applications (ARMA).

  Detta examensarbete fokuserar på de aspekter av interaktionen som måste beaktas när ett grafiskt användargränssnitt baserat på ARMA utformas i syfte att göra applikationerna kontextkänsliga. Det betyder att hjälpa användaren få relevant information som passar situationen eller den kontext denne befinner sig in när hen använder sin mobiltelefon och därmed erbjuda hen bättre användarupplevelser. Studien omfattar en heuristisk utvärdering och ett användbarhetstest av mobilapplikationen Layar som bland annat känner igen olika Points of Interest (POI) och som ger direkt digital kontextuell information om dem. Baserat på resultatet av den heuristiska utvärderingen och användbarhetstestet i kombination med tidigare forskning inom området, har åtta stycken designriktlinjer tagits fram. Jag hoppas att dessa riktlinjer kan fungera som ett stöd vid utformningen av gränssnittet på kontextkänsliga ARMA och i förlängningen förbättra användarupplevelsen.

 • 116.
  Katzenellenbogen, Yael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Vad har den deklarativa kunskapen för effekt på den procedurella?1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Mentala modeller består av deklarativ och procedurell kunskap. Vad har dessa kunskaper för effekt på varann? Fitts och Posner (1967 enligt Rasmussen, 1991) presenterar en teori som beskriver en utveckling om hur en färdighet utvecklas. Enligt denna teori föregår deklarativ kunskap procedurell kunskap. Av resonemanget: hur kan barn rent intuitivt veta hur de ska göra? bildas en hypotes som ska ge svar på frågeställningen: är deklarativ kunskap alltid en förutsättning för den procedurella?

  Ett experiment utfördes med två oberoende grupper. Den oberoende variabeln var tillförande av deklarativ kunskap (två nivåer: tillförsel och inte tillförsel) och den beroende variabeln var procedurell kunskap. Resultaten pekade mot att den oberoende variabeln inte hade någon effekt på den beroende, då det inte fanns några signifikanta skillnader. Således hittades en tendens till att Fitts och Posners teori, procedurell kunskap föregås av deklarativ kunskap, inte alltid stämmer. Men med anledning av att experimentet utfördes med ett litet antal försökspersoner blev experimentet okänsligt, vilket innebär låg extern validitet och hindrar generalisering.

 • 117.
  Khan, Zayera
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Visuell presentation, mentala modeller och operatörsgränssnitt1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar operatörsgränssnitt som har konstruerats av ingenjörer på ABB Atom. De operatörer som skall arbeta med dessa operatörsgränssnitt har intervjuats i en undersökning för att undersöka den visuella presentationen genom bildelement, färg och text. Mentala modeller har studerats för att avgöra hur väl konstruerade operatörsgränssnitten är. Resultaten visar att undersökandet av mentala modeller är ett utmärkt verktyg för att undersöka och ta reda på hur man kan förbättra operatörsgränssnitten.

 • 118.
  Kilén, Isabelle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Könsrelaterade kognitiva skillnader uppvisade hos 11-åringar vid interaktion med matematiska dataspel2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Mäns och kvinnors kognition skiljer sig i flera avseenden, bland annat vad gäller interaktion med omvärlden, uppfattning och tolkning av information, problemlösning och så vidare. Dessa skillnader kan även observeras vid människa-datorinteraktion. Tidigare studier har bland annat visat att skärmen läses av olika beroende på kön.

  Denna undersökning genomfördes med hjälp av deltagande observation, intervju och enkätundersökning. Den syftade till att utreda hur barn i årskurs fyra interagerar med lärande dataspel och om det finns någon skillnad mellan flickor och pojkar i det avseendet. Resultatet pekar på att könsrelaterade skillnader finns. Pojkar föredrar abstrakt problemlösning medan flickorna presterar bättre vid interaktion med spel där det förekommer beräkningsdelar. Flickorna visade sig även vara mer intresserade av berättelsetemat i spelen än vad pojkarna var. Pojkarna uppfattade snarare detta som ett störande moment och ville istället fokusera på uppgifterna.

 • 119.
  Kjellqvist, Linus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Har storleken någon betydelse?2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Bläddring och rullning är de vanligaste sätten att orientera sig på i digitala presentationsytor. Tidigare undersökningar om hur människor orienterar sig på stora presentationsytor har visat att det inte finns någon statistisk skillnad mellan bläddring och rullning med avseende på hur lång tid det tar att läsa en text och hur lång tid det tar att söka information i texten, men att människor ändå föredrar att använda rullning som orienteringssätt. Gäller dessa resultat även för små presentationsytor? Utifrån denna bakgrund genomfördes en undersökning på små presentationsytor. Som metod användes loggning och enkäter. Resultatet från deltagarnas läs- och söktid visade att bläddring var signifikant bättre än rullning som orienteringssätt på små presentationsytor. Det var även så att försöksdeltarna föredrog bläddring framför rullning som orienteringssätt. Resultatet visar att riktlinjer för orienteringssätt framtagna för stora presentationsytor inte alltid kan appliceras direkt till små presentationsytor.

 • 120.
  Knutsson, Tobias
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Utvärdering av riktlinjer för lärbarhet: att tillämpa befintliga riktlinjer på produktionssystem2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Användbarhet kan definieras på en rad olika sätt, men en metod för att beskriva användbarhet är att dela upp det i ytterligare mer precisa begrepp. Ett av dessa är lärbarhet som enkelt förklarat syftar till att ett system eller produkt ska vara lätt för dess användare att lära. I detta arbete har en utvärdering av existerande riktlinjer för lärbarhet utförts med syfte att undersöka om Linja-ahos (2006) riktlinjer kan tillämpas i en annan domän än den domän de är utvecklade för. Detta har gjorts genom en arbetsprocess bestående tre delar: En förstudie, prototyping samt en expertutvärdering. Förstudien bestod av intervjuer och observationer av anställda på ett tillverkningsföretag. Syftet med prototyping var att applicera Linja-ahos (2006) riktlinjer på ett produktionssystem och expertutvärderingens syfte var att undersöka vad andra användbarhetsspecialister anser om hur Linja-ahos (2006) riktlinjer för lärbarhet kan applicerats i domänen och i de prototyper som tagits fram. Arbetets resultat är dels en beskrivning av hur riktlinjerna tillämpats för ett produktionssystem samt att riktlinjerna har kunnat implementeras i denna typ av system i stor utsträckning.

 • 121.
  Kolbeinsson, Ari
  Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Virtuella system.
  Situating interruptions in manufacturing assembly2019Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Denna avhandling undersöker hur olika former av att bli avbruten från sin nuvarande uppgift av antingen andra personer eller av datorbaserade informationssystem påverkar monteringspersonal inom tillverkningsindustrin. Avhandlingen presenterar sedan olika strategier för att reducera de negativa effekterna av avbrotten. Datorbaserade informationssystem (IT-system) används i allt större omfattning inom industrin för att effektivisera produktionen och undvika arbetskrävande manuell uppdatering av information. Notifieringar behövs eftersom montören kan ha behov av ny information som har blivit tillgänglig och i vissa fall måste arbetsuppgifter ändras omedelbart baserat på den nya informationen. Detta kräver olika former av avbrott och existerande forskning visar att det att bli avbruten kan leda till ökat antal fel, längre tid för att utföra den huvudsakliga uppgiften och ökad stress.

  Avbrott har studerats tidigare för att testa när det är lämpligt att avbryta någon och hur. Dock har den tidigare forskningen främst genomförts i situationer som inte liknar vanliga arbetsuppgifter. Forskning finns där avbrott har observerats inom sjukvården, men det kan inte fastställas att samma teorier fungerar för att stödja montörer inom industrin.

  En existerande och etablerad taxonomi för avbrott identifierades att vara av stor relevans för detta arbete, men eftersom taxonomin enbart hade använts på uppgifter av mer artificiell karaktär behövde den testas under mer verklighetsliknande förhållanden inom tillverkningsindustrin. Denna avhandling innehåller resultat från två experiment som utfördes för att undersöka om taxonomin även fungerar vid manuellt monteringsarbete inom tillverkningsindustrin. Eftersom att experimenten innebar en stor risk för ett ökat antal fel under monteringsarbetet valdes istället simulera en monteringslina, som innebär att en hyfsat verklighetstrogen monteringslina byggdes enbart för att bedriva experiment.

  Resultaten visar att det finns skillnader mellan att använda uppgifter av artificiell karaktär i en labbmiljö och att använda mer autentiska uppgifter som efterliknar faktiskt monteringsarbete. En viktig skillnad som identifierades fick benämningen negotiation element, och visar hur det nästan alltid går att välja (till någon grad) när avbrott åtgärdas. Identifieringen av lämpliga avbrottstillfällen visade sig också vara svårare än vad som antogs på förhand, som ledde till det andra experimentet där detta studerades i mer detalj. Andra experimentet visade att en utav de förvalda avbrottstillfällena inte alls fungerade lika bra som förväntat. En observationsstudie utfördes också i en fullt naturlig tillverkningsmiljö för att kategorisera hur störningar hanteras av montörer i denna miljön. Denna studie visade att klassiska avbrott där montören byter ifrån sin uppgift till en annan uppgift var väldigt sällsynta, och detta sågs vara på grund av att uppgifterna är designade för att undvika avbrott, samt att montörerna är erfarna och har träning för att undvika avbrott. Resultaten från dessa tre studier användes för att bygga ihop olika teorier för att skapa ett teoretiskt ramverk som introduceras i avhandlingen. Detta ramverk använder grafiska metoder för att analysera och mer intuitivt kunna förstå hur avbrott inverkar på manuella monteringsuppgifter.

 • 122.
  Kross, Willy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Erfarenhetens inverkan vid kategorisering av komplexa begrepp1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Undersökningens hypotes är: Mer erfarenhet leder till ett mer likformigt sätt att kategorisera komplexa begrepp. De komplexa begrepp som ingår i kortsortering är 14 st, dessa 14 st komplexa begrepp symboliserar en stor informationsmängd på Vara kommuns websidor.

  Metoden som används för att undersöka hypotesen är kortsortering. Den valda populationen var "invånare i Vara kommun" och kortsorteringarna utfördes av 30 st försökspersoner på Vara stadsbibliotek.

  Analysen av datainsamlingsmaterialet givet av kortsorteringarna utfördes med en kvantitativ metodinriktning. En generell mätning av de båda gruppernas likformighetsgrad, med de matematiska funktionerna; kvadratsumma och totalsumma gav båda de båda grupperna nästan exakt samma likformighetsvärde. En klusteranalys av datainsamlingsmaterialet gav samma klusterbildning för båda grupperna vilket också tyder på att graden av likformighet var relativt lika för de båda grupperna. Dessa analysresultat tyder enligt min mening på att undersökningens hypotes är falsifierad.

 • 123.
  Krča, Michal
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Making better serious games for children with ADHD: Guidelines for designing motivational video game training2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines how serious games may be designed and developed to contain engaging working memory (WM) training exercises. Video games have a high potential as WM exercise environment for children with ADHD, but it is still difficult to create a long-term training solution due to their problem to retain attention. This thesis aims for better understanding of ADHD children’s motivation to be trained by describing the creation of a game prototype that was designed with the help from WM experts, workshops with designers working on previous prototypes of the same game, guidance from medical doctors specialized on ADHD, and by using a methodical formal game design approach along with frequent user tests. The results of the presented prototype showed an increase in play-time and in retention of player’s attention over time in comparison to the previous prototype. The study concludes how game design resonated with the target audience.

 • 124.
  Labbé, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  The Feeling of Anxiety: Phenomenology and neural correlates2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The feeling of anxiety, a conscious experience, is associated with uneasiness, painfulness, or disturbing suspense. The current paper presents the phenomenology of anxiety disorders based on diagnostic criteria and reviews neuroimaging studies on anxiety including dissociation studies. Activity in the anterior cingulate cortex, medial prefrontal cortex, insula, temporal poles and amygdala suggest neural correlates of anxiety. The relevance of the neural correlates, how the feeling of anxiety differs from fear and worry, and the construct validity of anxiety are addressed. Anxiety and pain correlate with activity in the anterior cingulate cortex, which warrants further studies on the painfulness–anxiety relationship.

 • 125.
  Ladenfors, Marjukka
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  En ikons symbolik: kan den förmedlas utan ledtext?1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Det här är en undersökning om ett användargränssnitt för relativt ovana användare. Undersökningen handlar om huruvida gränssnittet ska innehålla bilder med ledtext eller enbart bilder. Hypotesen är att om bilderna är ordentligt utformade behövs ingen hjälpande ledtext. I den här undersökningen har digitala fotografier använts för att undersöka om hypotesen är giltig. En ledtext är till för att öka förståelsen av bilden och vad den skall representera. Om bilden i sig själv förmedlar sin symbolik, för användaren, behövs ingen hjälpande ledtext.

  Förhoppningen med denna undersökning är att introducera datorer på gruppbostäder för utvecklingsstörda. Datorerna skulle då användas av både personalen och de boende på gruppbostäderna. Många av de utvecklingsstörda kan inte läsa och skulle därför kanske kunna bli förvirrade om de skulle konfronteras med text på skärmen. Av bland annat den anledningen är det viktigt att utforma gränssnittet så att det passar de blivande användarna.

  Undersökningen är inte utförd på utvecklingsstörda personer. Det fanns inte möjligheter till detta inom ramarna för det här arbetet. Undersökningen är utförd på slumpvis utvalda läskunniga personer. Den är inte inriktad på någon speciell grupp av människor utan kan därför användas mer generellt.

 • 126.
  Lagerstedt, Erik
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Riveiro, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Thill, Serge
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Interacting with Artificial Agents2015Ingår i: Thirteenth Scandinavian Conference on Artificial Intelligence / [ed] Sławomir Nowaczyk, IOS Press, 2015, Vol. 278, s. 184-185Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 127.
  Lamb, Maurice
  et al.
  Center for Cognition, Action and Perception, University of Cincinnati, Cincinnati, OH, United States.
  Kallen, Rachel W.
  Center for Cognition, Action and Perception, University of Cincinnati, Cincinnati, OH, United States.
  Harrison, Steven J.
  Department of Kinesiology, University of Connecticut, Connecticut, CT, United States.
  Di Bernardo, Mario
  Department of Electrical Engineering and Information Technology, University of Naples Federico II, Naples, Italy / Department of Engineering Mathematics, University of Bristol, Bristol, United Kingdom.
  Minai, Ali A.
  Department of Electrical Engineering and Computing Science, University of Cincinnati, Cincinnati, OH, United States.
  Richardson, Michael J.
  Center for Cognition, Action and Perception, University of Cincinnati, Cincinnati, OH, United States.
  To Pass or Not to Pass: Modeling the Movement and Affordance Dynamics of a Pick and Place Task2017Ingår i: Frontiers in Psychology, ISSN 1664-1078, E-ISSN 1664-1078, Vol. 8, artikel-id 1061Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Humans commonly engage in tasks that require or are made more efficient by coordinating with other humans. In this paper we introduce a task dynamics approach for modeling multi-agent interaction and decision making in a pick and place task where an agent must move an object from one location to another and decide whether to act alone or with a partner. Our aims were to identify and model (1) the affordance related dynamics that define an actor’s choice to move an object alone or to pass it to their co-actor and (2) the trajectory dynamics of an actor’s hand movements when moving to grasp, relocate, or pass the object. Using a virtual reality pick and place task, we demonstrate that both the decision to pass or not pass an object and the movement trajectories of the participants can be characterized in terms of behavioral dynamics model. Simulations suggest that the proposed behavioral dynamics model exhibits features observed in human participants including hysteresis in decision making, non-straight trajectories, and non-constant velocity profiles. The proposed model highlights how the same low-dimensional behavioral dynamics can operate to constrain multiple (and often nested) levels of human activity and suggests that knowledge of what, when, where and how to move or act during pick and place behavior may be defined by these low dimensional task dynamics and, thus, can emerge spontaneously and in real-time with little a priori planning.

 • 128.
  Lamb, Maurice
  et al.
  Department of Psychology, Cincinnati, OH, USA.
  Lorenz, Tamara
  Department of Psychology, Cincinnati, OH, USA / Department of Electrical Engineering and Computer Science, Rhodes Hall Cincinnati, OH, USA / Department of Materials and Mechanical Engineering, Cincinnati, Ohio, USA.
  Harrison, Stephen
  Department of Kinesiology, University of Connecticut, CT, USA.
  Kallen, Rachel
  Department of Psychology, Cincinnati, OH, USA.
  Minai, Ali
  Department of Electrical Engineering and Computer Science, Rhodes Hall Cincinnati, OH, USA.
  Richardson, Michael
  Department of Psychology, Cincinnati, OH, USA.
  Behavioral Dynamics and Action Selection in a Joint Action Pick-and-Place Task2017Ingår i: Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Cognitive Science Society (CogSci), Cognitive Science Society , 2017, s. 2506-2511Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Many common tasks require or are made more efficient by coordinating with others. In this paper we investigate the coordination dynamics of a joint action pick-and-place task in order to identify the behavioral dynamics that underlie the emergence of human coordination. More precisely, we introduce a task dynamics approach for modeling multi-agent interaction in a continuous pick-and-place task where two agents must decide to work together or alone to move an object from one location to another. Our aims in the current paper are to identify and model (1) the relevant affordance dynamics that underlie the selection of the different action modes required by the task and (2) the trajectory dynamics of each actor’s hand movements when moving to grasp, relocate, or pass the object. We demonstrate that the emergence of successful coordination can be characterized in terms of behavioral dynamics models which may have applications for artificial agent design.

 • 129.
  Larsson, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Införande av CSS i existerande tabellbaserat HTML-dokument2006Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  För att på ett effektivt sätt kunna konstruera komplexa lösningar för webben krävs det tekniker med stora krav på förändringsbarhet. Det gäller att de tekniker som används ger utrymme till att dynamiskt modifiera sidor, och att alltför statiska lösningar undviks då dessa oftast resulterar i att senare uppdateringar försvåras. Andra krav som ställs är kraven på hastighet. För att en teknik skall accepteras räcker det sällan med att den endast bidrar till en dynamisk lösning. Den skall även öka prestanda hos applikationen. En teknik som stämmer väl in på dessa krav är CSS. CSS är ett språk som kompletterar HTML på de punkter där HTML är som svagast, nämligen designdelen.

  I det här arbetet används en exempelsida helt konstruerad med HTML. Genom arbetet konverteras denna sida till en lösning innehållande en HTML-del och en CSS-del. Syftet är att studera vilka fördelar en sådan konvertering resulterar i. Rapporten visar att CSS fungerar mycket väl som en komplettering av HTML.

 • 130.
  Larsson, Lisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Dynamiskt beslutsfattande i beslutstödssystem: Hur visualiseringsdimension och informationsmängd påverkar användarnas förmåga att fatta dynamiska beslut med hjälp av CoMap2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Behovet av beslutsstöd är stort, inte minst i den militära sektorn där beslut kan få stora konsekvenser. CoMap är ett verktyg framtaget av FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) för att stödja beslutsfattaren fatta dynamiska beslut. CoMap gör det möjligt att se omvärlden på en karta i såväl 2D som 3D.

  Studien ämnar besvara frågor om vilken visualiseringsdimension som föreligger den bästa prestationen i dynamiskt beslutsfattande samt hur prestationen förändras i förhållande till visualiseringsdimensionen. Likaså hanterar studien frågor om informationshantering. Hur mängden information påverkar dynamiskt beslutsfattande samt hur mängden information upplevs hanterbar och i vilken utsträckning beslutsfattarna skattar att beslut grundats på delgiven information. Interaktionen av delgiven informationsmängd samt visualiseringsdimension av mikrovärlden i vilken studien utförs studeras likaså.

  För att besvara dessa frågor med både kontroll och hänsyn tagen till kontexten har studien utförts i en mikrovärld. Totalt sjuttiotvå personer i grupper om sex personer uppdelade på två lag har genomfört en simulerad strid i PC-spelet Battlefield/Silent Heroes. En person i varje lag agerade stidsledare, till sin hjälp hade de verktyget CoMap.

  Studiens resultat visar att inga signifikanta skillnader finns för prestation vare sig beroende på visualiseringsdimension eller informationsmängd. Däremot pekar en tendens mot att beslutsfattarens prestation förbättras när beslutsfattaren förses med lite information och endast ges möjlighet att arbeta i 2D. Likaså tenderar prestationen förbättras när beslutsfattaren med mycket information har möjligheten att använda såväl 2D som 3D. Att döma av observationer och försöksdeltagarnas skattningar används 2D ungefär 90 % av tiden för att leda striden. För att lösa tilldelade uppgifter har 2D använts 82 % av tiden. 3D har använts främst som ett stöd vid specifika situationer när beslutsfattaren behöver bilda sig en uppfattning om miljön soldaterna befinner sig i eller när riskfyllda situationer utforskas närmare. Observationer har visat att för att guida sina trupper i detalj är lägeskartan i 3D ett bra hjälpmedel.

 • 131.
  Laurila, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Neuropsychology of Semantic Memory: Theories, Models, and Tests2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Semantic memory is part of the long-term memory system, and there are several theories concerning this type of memory. Some of these will be described in this essay. There are also several types of neuropsychological semantic memory deficits. For example, test results have shown that patients tend to have more difficulties naming living than nonliving things, and one probable explanation is that living things are more dependent on sensory than on functional features. Description of concrete concepts is a new test of semantic memory, in which cueing is used, both to capture the maximum performance of patients, and to give insight into the access versus storage problem. The theoretical ideas and empirical results relating to this new test will be described in detail. Furthermore, other tests of semantic memory that have been commonly used will also be briefly described. In conclusion semantic memory is a complex cognitive system that needs to be studied further.

 • 132.
  Lehtonen, Tor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Neural Darwinism and Consciousness2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Neural Darwinism (ND), also called the Theory of Neuronal Group Selection (TNGS) is a biological theory of brain development and function which is based on evolutionary and developmental principles. ND highlights the importance of selectionist processes underlying these principles. The aim of this literature review is to capture and summarize the essentials of both ND and its theoretical extensions, the Dynamic Core Hypothesis (TDCH) and Information Integration Theory, and reflect how ND as a theory accounts for a wide range of conscious phenomena such as general, informational and subjective conscious states. This is achieved by evaluating how 16 widely recognized properties of consciousness can be explained and accounted for with the theoretical framework of ND.

 • 133.
  Lenneryd, Mikael
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Utveckling av grafiskt pekskärmsgränssnitt1997Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är i första hand att utröna vad som händer med interaktionsspråket mellan operatör och och maskin då ett gränssnitts aktiva yta förminskas. På ett övergripande plan kan syftet utryckas i termer av vad som händer med användarens varseblivning och förståelse av gränssnittet då detta krymper.

  Det konkreta syftet med detta arbete är att utröna om det går att ersätta ett nuvarande foliegränssnitt (42 x 42 cm) med en pekskärm (10 x 7,5 cm) som har en aktiv gränssnittsyta som svarar mot c:a 10 % av foligränssnittets.

  Utvecklingen av pekskärmsgränssnittet har gjorts i samarbete med Tetra Pak i Lund. Pekskärmsgränssnittet, som skall ersätta foliegränssnittet, hör till en förpackningsmaskin som emballerar dryckesförpackningar i kartonger. Guidelines av Ben Shneiderman (1992) har legat till grund för gränssnittsutformningen.

  Utvärdering av det nya pekskärms- och det gamla foliegränssnittet har genomförts med ICS-metoden (Interacting Cognitive Subsystems) och fokus har varit på vad som händer då gränssnittet krymps. En jämförelse mellan gammalt och nytt gränssnitt ligger till grund för att peka på kognitiva förändringar som det nya gränssnittet kan tänkas medföra.

  Det teoretiska syftet med detta arbete är att utvärdera ICS-metoden i sig, samt att jämföra denna med Shneidermans guidelines.

 • 134.
  Liberg, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Informationsbeteende i en industriell miljö2005Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Dagens monteringsarbete skiljer sig nämnvärt från det monteringsarbetet som utfördes för 50 år sedan. En stor skillnad är dels att produktionssystemet skiljer sig men även att en montör i dag måste ha ett sätt att förhålla sig till den information som finns om monteringsarbetet. Om inte montörer har ett informationsbeteende som är anpassat till det produktionssystem som är aktivt så föreligger det stor risk att kassaktioner uppstår. För att undersöka hur montörers informationsbeteende ser ut så har en observation genomförts i form av en fallstudie på Volvo Powertrain i Skövde. Observationen gick ut på att studera de montörer som arbetar på en arbetsstation och undersöka hur de förhåller sig till den information som finns tillgänglig om deras arbetsuppgifter. Observationerna har påvisat vilket vikt det är av att montörernas informationsbehov sammanfaller med organisationens mål. Som ett resultat av arbetet så har även ett förslag om ett signalsystem påvisats för att stödja montörernas informationsbehov.

 • 135.
  Lidholm, Lena
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Barns mentala bilder: minneshjälp?2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Syftet med denna rapport har varit att undersöka om det föreligger några skillnader mellan 5-åriga och 8-åriga barns sätt att minnas detaljer, antingen med hjälp av mentala bilder eller rent verbalt. Som metod användes kognitiv intervjuteknik (KI) och ostrukturerad intervjuteknik (OI). Barnen fick tillsammans se två korta sketcher från en film med Herr Gunnar Papphammar. Femton minuter senare intervjuades barnen antingen med den kognitiva intervjutekniken eller med den ostrukturerade. Resultatet visade endast en signifikant skillnad när det gäller barnens ålder och hågkomna detaljer. De 8-åriga barnen mindes signifikant fler detaljer än de 5-åriga barnen. Det uppvisades inte några signifikanta skillnader mellan hågkomst med hjälp av mentala bilder eller verbala satser. Det fanns heller inte någon signifikant interaktion mellen ålder och intervjuteknik.

 • 136.
  Lidén, Andreas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Hur kan telekomkunders användning av själv-serviceteknologi öka?: En kvalitativ studie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att undersöka hur telekomkunder användning av själv-serviceteknologi (SST) kan öka. Relevant litteratur som SST, teknologisk acceptans, user experience (UX), customer experience (CX) och servicedesign (SD) har identifierats och förankrat studien vetenskapligt. Baserat på syftet och den teoretiska grunden har en designstrategi skapats för att undersöka detta på ett relevant sätt på ett telekomföretag i Sverige. Studien har utgått från en formativ utvärdering där expertanvändares upplevelser av telekomkunder, kundservice och själv-serviceteknologi har studerats, för att kunna identifiera möjliga problem och förbättringsområden. Semi-strukturerade djupintervjuer har använts som datainsamlingsmetoden på grund av de förutsättningar som fanns för studien. Detta har i kombination med analysstrategierna har medverkat till identifieringen av kontextuella fynd som kan öka användning av SST för telekomföretagets kunder. Några av dessa fynd är att SST behöver vara standardiserad inom telekombranschen och att telekomföretaget kan öka användandet genom att informera sina kunder mer om möjligheterna med SST. I Studien har också faktorer som tyder på ett samband mellan områdena service, SST och telekomkunder identifierats, detta kan öka förståelsen för hur SST i denna kontext bör utvecklas och designas framöver.

 • 137.
  Lindahl, Mats
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Utmärkning av information i manualer: Jämförelse av olika sätt att fånga visuell uppmärksamhet2004Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Då användare av någon produkt använder sig av dess manual, är det vanligt han eller hon hoppar över stycken som verkar irrelevanta eller för mödosamma att ta till sig i för hållande till den nyttan som informationen kan tänkas ge. Då kan användaren också missa information, som är nödvändig för att en uppgift/problem skall lösas. Denna studie har undersökt och jämfört tre olika sätt att markera ut ett stycke information i en manual. Med manualens hjälp har försöksdeltagarna sorterat kanaler på en TV. De olika sätten att markera informationen skiljer sig åt i den grad av relevans de har till uppgiften. Resultatet antyder att de som haft manual där informationen märkts ut gjorde fler fel än då ingen markering skett men det beror troligtvis mer på tolkning av innehåll och struktur, snarare än att den utmärkta informationen uppmärksammades i mindre grad än den icke utmärkta.

 • 138.
  Lindblom, Jessica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Utvecklar problembaserat lärande: PBL i större omfattning de metakognitiva förmågorna för ett livslångt lärande?2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Dagens växande kunskapssamhälle kräver förmågan till ett livslångt lärande och forskare inom inlärningspsykologin antyder att metakognition kan vara av omfattande betydelse för inlärningsresultatet. I en inlärningssituation utgörs det metakognitiva tänkandet av samordnandet av kunskap och andra strategier för hur vi ska gå till väga för att uppnå eftersträvansvärda kunskaper. Denna rapport undersöker huruvida problembaserat lärande - PBL utvecklar de metakognitiva förmågorna för ett livslångt lärande, jämfört med en traditionell undervisningsmetod. En quasi-experimentell design utfördes mellan PBL respektive traditionell undervisning där den metakognitiva förmågan bedömdes med hjälp av Assessment of Cognitive Monitoring Effectiveness - ACME. Undersökningsmetoden ACME innebär att studenterna uppmanas att bedöma vad de tror sig kunna respektive inte kunna. Resultatet av experimentet visar att PBL-studenterna presterade signifikant bättre än studerande enligt traditionell undervisning med avseende på metakognitivt tänkande i form av ACME-bedömning.

 • 139.
  Lindblom, Jessica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Alklind Taylor, Anna-Sofia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Rambusch, Jana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Svensson, Henrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Fem framgångsfaktorer för utveckling av pedagogisk digital kompetens för nätbaserat lärande inom högre utbildning2012Ingår i: NU2012: Gränslöst lärande: Göteborg, 17-19 oktober, 2012, s. 188-189Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Utbredningen av kommunikations- och IT-verktyg (IKT) i samhället influerar även undervisningen inom högre utbildning (se t.ex., Ala-Mutka, Punie & Redecker, 2008; Glenn, 2008). Olika lärplattformar har utvecklats som möjliggör skilda former av interaktion mellan lärare och studenter. En konsekvens av detta är att andelen distansstudenter kraftigt ökat de senaste åren. Förutom de möjligheter och begränsningar som de nya tekniska verktygen erbjuder för nätbaserat lärande, behövs det även nya kunskaper hos den undervisande universitetsläraren och behovet av en god pedagogisk digital kompetens blir därmed aktuellt (EUT, 2006; Glenn, 2008; Krumsvik, 2008).

  Syftet med detta bidrag är att delge andra universitetslärare som vill börja med eller vidareutveckla nätbaserad undervisning våra praktiska erfarenheter och kunskaper för hur detta kan genomföras med utgångspunkt utifrån pedagogisk digital kompetens.

  Utifrån en fallstudie (Patton, 2002) har vi genom ett aktionsforskningsperspektiv identifierat fem framgångsfaktorer för utveckling av pedagogisk digital kompetens vid högre studier:

  • En gemensam pedagogisk grundsyn
  • Teamwork
  • Undervisningskultur
  • Positiv inställning till teknik
  • Administrativa, pedagogiska och tekniska stödresurser

  De identifierade framgångsfaktorerna presenteras med ett abduktivt upplägg. Vi utgår utifrån våra praktiska erfarenheter och kopplar samman dessa med teorier och relevant litteratur inom området för varje framgångsfaktor.

  För att aktivt arbeta med att utveckla den digitala pedagogiska kompetensen är det viktigt att inte enbart fokusera på de tillgängliga tekniska verktygen, utan det är viktigt att framhäva i vilket sammanhang ett visst undervisningsmoment ingår i. Det är väldigt lätt att se läraren som en ensam individ som ska stödja studentens kunskapsutveckling under en kurs, men verkligheten är något helt annat. En bra lärare, enligt oss, är en lärare som kan se sin egen undervisning i ett större sammanhang, t.ex. hur en kurs hänger ihop med andra kurser inom utbildningen eller hur den kopplar till en framtida yrkesroll. På så sätt har man större möjlighet att motivera sina studenter till lärande och i det större perspektivet till ett kontinuerligt lärande som fortgår under hela livet i dagens kunskapssamhälle. En fara med informationssamhället är att den tolkande och värderande förmågan underskattas (Gärdenfors, 2005) vilket vi anser har konsekvenser för högre utbildning, som bör undvika att begå detta misstag genom att fokusera i alltför stor grad på IKT-lösningar i sig, utan satsa större resurser på att stödja och utveckla studenternas lärande och tolkande förmåga av olika former av information och källor. Med andra ord, fokusera mer på innehållet än på formen, och detta ökar vikten av en god pedagogisk digital kompetens.

  Referenser

  Ala-Mutka, K., Punie, Y & Redecker, C. (2008) Digital competence for lifelong learning. JRC Technical Notes. Policy brief by the Institute for Prospective Technological Studies (IPTS), part of the European Commission’s Joint Research Centre (JRC). Tillgänglig på http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC48708.TN.pdf [Hämtad: 2011-05-28].

  EUT (Europeiska unionens officiella tidning) (2006) L 394 10.

  Glenn, M. (2008) The future of higher education: How technology will shape learning. A report from the Economist Intelligence Unit.

  Gärdenfors, P. (2005) Tankens vindlar: Om språk, minne och berättande. Nora: Nya Doxa

  Krumsvik, R. J. (2008) Situated learning and teachers’ digital competence. Education and Information Technologies, 13, 279–290.

  Patton, M.Q. (2002) Qualitative research and evaluation methods. (3:e upplagan). Thousand Oaks: Sage Publications.

 • 140.
  Lindblom, Jessica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Lundström, Christina
  Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Ljung, Magnus
  Sveriges lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Next Generation Decision Support Systems for Farmers: Sustainable Agriculture through Sustainable IT2016Ingår i: Farming Systems Facing Global Challenges: Capacities and Strategies.: Volume 1 / [ed] Thomas Aenis; Andrea Knierim; Maja-Catrin Riecher; Rebecka Ridder; Heike Schobert; Holger Fischer, Berlin: IFSA Europe , 2016, Vol. 1, s. 49-57Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The core of many changes towards a more sustainable agriculture is the individual decision-maker. The decisions of each farmer have impacts on sustainability and are made in a complex world of contradictious interests and values. Agricultural decision support systems (AgriDSS) will be a major contributor in the realization of a viable farm economy with less negative environmental impact, but it must not only provide current and relevant information. Current DSSs available to farmers, advisors, experts, and policy makers are not used to their full potential. One reason is that they fail to capture the actual needs of the farmers and to understand their decision-making in practice. They are not adapted to the high complexity characterizing sustainable land use decision-making. Among farmers the acceptance of these systems are low, partly because existing DSS are based on what scientists and system developers consider as necessary. As a result, new linkages and better understanding between different stakeholders in agriculture has to be improved. The user-centred design (UCD) approach can answer the core of the identified problems of most DSSs, because it put the farmers’ experience in focus and involve them early and continuously in the design process. In this paper we discuss next generation’s AgriDSS which are useful and useable for farmers and other stakeholders. By introducing theories from UCD, illustrated by the Swedish case of implementing Precision Agriculture, we show what is needed to make new technologies contribute to resilient farms and farming systems. We argue that there is a dual link between environmental sustainability and information systems (IS) addressing both sustainability through design – how IS can be used to promote more sustainable behaviours, and sustainability in design – how sustainability can be the governing principle of the design of the information systems themselves.

  Consequently, the next generation’s AgriDSS must simultaneously enable stakeholders to get access to the best knowledge available, and at the same time involve them in the process of developing the user interface design. To use existing and future information efficiently, participatory approaches are therefore crucial and need to be a part of transition towards sustainable agriculture.

 • 141.
  Lindblom, Jessica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Rambusch, Jana
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Ljung, Magnus
  Sveriges Lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Lundström, Christina
  Sveriges Lantbruksuniversitet, Swedish University of Agricultural Sciences.
  Decision Making in Agriculture: Farmers' Lifeworld in Theory and Practice2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The challenges facing the agriculture sector are immense and a wide range of factors and demands influence it on both local and global level. Making decisions under such circumstances is a complex and delicate task in which goal conflicts cannot easily be resolved. This puts farmers in a rather difficult position as it is impossible for a single individual to make informed and appropriate decisions, which strongly emphasizes the need for an increased collaboration between farmers and other actors in the agricultural sector. This paper aims to explore in more detail farmers' lifeworld which refers to their social environment and working life. Particular focus will be on the socially situated organization of collaborative activities in farmers' lifeworld and the ways in which technologies and artifacts can be present in practical action. For instance, agricultural advisory situations can be considered complex social systems where people with different backgrounds, experiences, and expectations collaborate by means of a wide range of artifacts to develop some common understanding and shared knowledge. We suggest that theories of distributed and situated cognition and the methodologies that come with them are well suited to capture farmers' lifeworld and their daily working practices. Material from an ongoing workplace study will be used for illustration purposes to provide concrete examples.

 • 142.
  Lindblom, Jessica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi.
  Siewertz, Josefine
  Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap.
  Challenges and lessons learned concerning learning in a social context in web-based education2014Ingår i: Next Generation Learning Conference, NGL 2014: Conference Summary / [ed] Erik Brunnert Walfridsson, Falun: Högskolan Dalarna, 2014, s. 27-41Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  This paper presents five identified challenges concerning learning in a social context in web-based education and discusses lessons learned on how to reduce these challenges in higher education. The study is primarily based on the authors’ own experiences in conducting web-based education as well as on theories and research on learning and e-learning.

 • 143.
  Lindblom, Jessica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Ziemke, Tom
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Interacting Socially through Embodied Action2008Ingår i: Enacting Intersubjectivity: A Cognitive and Social Perspective on the Study of Interactions, IOS Press, 2008, s. 49-63Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This chapter contrasts traditional, disembodied information-processing approaches to intersubjectivity in socio-cognitive research with more recent, embodied approaches. Based on an analysis of the shortcomings of the former, it focuses on the latter, but also clarifies different notions of embodiment and its role in cognition and social interaction. Integrating a broad range of theoretical perspectives and empirical evidence from mainly social psychology, social neuroscience, embodied linguistics and gesture studies, four fundamental functions of the body in social interaction are identified: (1) the body as a social resonance mechanism, (2) the body as a means and end in communication and social interaction, (3) embodied action and gesture as a ‘helping hand’ in shaping, expressing and sharing thoughts, and (4) the body as a representational device. The theoretical discussions are illustrated with an example from a case study of insitu embodied social interaction, with a focus on the importance of crossmodal interaction in the process of scaffolding. It is concluded that the body is of crucial importance in understanding social interaction and cognition in general, and in particular the relational nature of mind and intersubjectivity.

 • 144.
  Linderang, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Subjektiv risk i trafiken - skillnad mellan kvinnor och män2001Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Vi gör dagligen bedömningar av risker i situationer av alla de slag. Trafiken är en av de situationer där riskbedömningar är särskilt viktiga och hur korrekt bedömningen blir beror på hur vi upplever riskerna, vilket i hög grad varierar från person till person. Hypotesen i detta examensarbete är: Kvinnliga bilister upplever större subjektiv risk i trafiken än manliga bilister. Undersökningen av hypotesens giltighet utfördes med hjälp av intervjuer av 20 män och kvinnor. Frågorna syftade till att ta reda på deltagarnas subjektiva upplevelser av trafikrisker. Resultaten pekade på att det finns en tendens till skillnad i hur de båda könen upplever risker i trafiken. Kunskap om hur kvinnor och män upplever risker i trafiken är användbara för att göra olika trafiksituationer säkrare och därmed minska antalet olyckor. Ännu ett steg i denna strävan är att undersöka hur stressfaktorer påverkar riskuppfattningen i en trafiksituation.

 • 145.
  Lindholm, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Vad motiverar människor till att spela dataspel?1999Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Denna rapport handlar om vad det är i dataspel som engagerar så många människor samt om detta engagemang går att överföra till andra slag av interaktiva informationsdesigner såsom t.ex. ett dataprogram innehållande information. Rapporten inleds med en litteraturstudie där begrepp som dataspel, interaktivitet och motivation tas upp. Sedan undersöks olika frågeställningar om vad det egentligen är som lockar i dataspel samt om det föreligger en skillnad mellan vad som engagerar kvinnor respektive män. Undersökningsmetoden är intervju- och enkätstudie. Försökspersonerna är människor med datorvana i åldrarna 19-48 år. Några av de slutsatser som dragits utifrån analysen av arbetet är att både kvinnor och män tycks se på representationen av ett dataspel på samma sätt. Kvinnor tycks dock föredra spel innehållande en personlig berättelse framför spel som är uppbyggda runt navigering. Rapporten avslutas med en kritisk granskning av resultaten samt förslag till vidare forskning som undersökningen lett fram till.

 • 146.
  Lindoff, Jenny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Distribuerat beslutsfattande i en dynamisk militär miljö2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Människan ställs dagligen inför en mängd beslut. Att fatta beslut i dynamiska eller naturliga miljöer ställer höga krav på människan. Det är ofta mycket som står på spel, problemen är dåligt strukturerade, miljön är föränderlig och besluten måste fattas under tidspress. När flera personer ska beslut tillsammans kan beslutsfattandet organiseras på olika sätt t.ex. genom en demokratisk eller en hierarkisk organisationsstruktur. Denna rapport undersöker hurivida en hierarkisk organisationsstruktur är bättre lämpad än en demokratisk, för såväl experter som noviser, vid distribuerat beslutsfattande i en dynamisk militär domän. En experimentell studie genomfördes med studenter och officerare i en mikrovärld som skapats utifrån ett kommersiellt krigsstrategispel. I grupper om fyra personer skulle försöksdeltagarna utföra två militära uppdrag. Resultatet visar att studenterna eliminerade signifikant fler fiender än officerarna. Inga andra signifikanta skillnader erhölls. Resultatet kan ha påverkats av ett antal faktorer, studenterna hade t.ex. större vana av datorer, PC-spel och strategispel än officerarna.

 • 147.
  Lorentsson, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  he Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism: en empirisk utvärdering av två teorier om kunskapsrepresentation2000Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för rapporten är två snarlika teorier om hur begrepp är strukturerade; The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism. Teorierna säger att en egenskap som är definierande (eller åtminstone väldigt central) för ett begrepp har högre kausal status, alternativt, är perceptuellt identifierbar i en mindre grad, än en egenskap som endast är karakäristiskt för begreppet. En allmänt vedertagen uppfattning är att det är lättare att lära sig kunskaper och färdigheter som stämmer överens med de tidigare erfarenheter man har, än sånt som strider mot de erfarenheter man har sedan tidigare.I enlighet med detta antas i denna rapport att om teorierna stämmer så bör det vara lättare att lära sig skilja positiva instanser från negativa instanser av ett nytt (artificiellt) begrepp när begreppets struktur är förenligt (kongruent) med The Dual Theory och teorin om psykologisk essentialism, jämfört med när begreppets struktur är oförenligt (inkongruent) med teorierna. Två experiment med syfte att testa denna hypotes utfördes. Det första experimentet gav inga signifikanta resultat, vilket förklaras med inverkan av en störande variabel. Det andra experimentet, som tog hänsyn till den störande variabeln, gav signifikanta resultat. Detta tolkades som att teorierna kunde ges empiriskt stöd.

 • 148.
  Lowe, Robert
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi. University of Gothenburg, Sweden.
  Barakova, Emilia
  Eindhoven University of Technology, The Netherlands.
  Billing, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för informationsteknologi. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Broekens, Joost
  Delft University of Technology, The Netherlands.
  Grounding emotions in robots: An introduction to the special issue2016Ingår i: Adaptive Behavior, ISSN 1059-7123, E-ISSN 1741-2633, Vol. 24, nr 5, s. 263-266Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Robots inhabiting human environments need to act in relation to their own experience and embodiment as well as to social and emotional aspects. Robots that learn, act upon and incorporate their own experience and perception of others’ emotions into their responses make not only more productive artificial agents but also agents with whom humans can appropriately interact. This special issue seeks to address the significance of grounding of emotions in robots in relation to aspects of physical and homeostatic interaction in the world at an individual and social level. Specific questions concern: How can emotion and social interaction be grounded in the behavioral activity of the robotic system? Is a robot able to have intrinsic emotions? How can emotions, grounded in the embodiment of the robot, facilitate individually and socially adaptive behavior to the robot? This opening chapter provides an introduction to the articles that comprise this special issue and briefly discusses their relationship to grounding emotions in robots.

 • 149.
  Loyola, Mauricio
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  IT-användning och ledarskap: ledarens roll2002Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Användningen av informationsteknologi (IT) på arbetsplatser ökar markant. Detta innebär att organisationer och människor utsätts för förändringar och omstruktureringar som kan vara svåra att hantera. Vid IT-satsningar är satsningens framgång helt beroende av en effektiv användning av IT-verktyget, vilket bl.a. förutsätter att slutanvändarna accepterar och vill använda det.

  På en arbetsplats finns det ett stort antal olika faktorer som kan påverka användaren och användningen av ett IT-verktyg. En av dessa faktorer är ledningen/chefen vilken har möjligheten att skapa förutsättningar och förhållanden som bidrar och ökar chanserna till en effektiv användning och ökad förståelse för IT.

  Undersökningen som gjordes på Försäkringskassan i Skövde hade för syftet att kunna se i vilken utsträckning en chef för en avdelning kan påverka IT-användning via dennes dagliga kontakt med underordnade samt kunna identifiera vilken roll chefen spelar i samband med försäkringskassans genomförda IT-satsning.

 • 150.
  Lundberg, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap.
  Förskollärarens roll i barnets språkutveckling: en jämförelse mellan Reggio Emilia-inriktningen och Vygotsky2002Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen)Studentuppsats
  Abstract [sv]

  Inom området barnets utveckling borde pedagogiken och kognitionsvetenskapen samarbeta. Pedagogikinriktningen Reggio Emilia påstår bygga sin verksamhet på delar av bland annat Vygotskys teorier. I denna rapport utvärderas detta påstående utifrån frågan: Har förskollärarna inom Reggio Emilia-förskolan stöd hos Vygotskys teorier när det gäller deras roll i barnets vardagsspråkliga utveckling. Reggio Emilia-inriktningens och Vygotskys åsikter om språk och lärarens roll analyseras och jämförs med ett hermeneutiskt angreppssätt. Analysen visar att det finns skillnader mellan Reggio Emilia-inriktningens syn på förskollärarens roll när det gäller barnets vardagsspråkliga utveckling och Vygotskys teorier inom området. Trots skillnaderna visar ändå analysen att Reggio Emilia-inriktningen har fått stora influenser ifrån Vygotsky. Resultatet visar således att även om stödet från Vygotskys teorier inte är hundraprocentigt så finns det där. Undersökningen visar också att pedagogiken och kognitionsvetenskapen kan samarbeta framgångsrikt.

123456 101 - 150 av 279
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf