his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 2299
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andersson, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Procedurellt genererade provinskartor för strategispel: En jämförelse mellan Voronoidiagram och Cellular Automata2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Procedurell generering är ett område som vuxit mycket på de senaste åren men som också är ett gammalt område. Kända koncept inom detta område är kart- och terränggenerering. Koncepten används för att skapa både verklighetstrolig terräng och för att skapa spelkartor för spelaren att utforska.Detta arbete använder sig av procedurell generering för att undersöka skillnaden mellan två kända metoder; Voronoidiagram och Cellular Automata vid skapandet av en provinskarta. Tre kartor från varje metod evalueras genom att importeras i spelet Crusader Kings 2 och sedan spelas med hjälp av spelets artificiella intelligens. Kartorna evalueras genom att titta på tre olika faktorer för hur intressant kartan är och prestandan för att skapa en karta. Resultatet visar att det både är lite skillnad mellan de två metoderna som jämförts men också att det är väldigt liten skillnad mot standardkartan. Prestandamässigt är det dock Voronoidiagrammet som är överlägset med ungefär dubbel tidseffektivitet jämfört med Cellular Automata.

  Fulltekst (pdf)
  f10frean_exjobb
 • 102.
  Andersson, Gustav Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Design från intressen: Hur intressen kan påverka utformningen av ett stridsfordon till att framstå som vänligt sinnat och eget2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar hur individers mål, ståndpunkter och attityder kring ett föremål kan användas i föremålets design för att individerna lättare skall kunna identifiera sig med föremålet ifråga samt betrakta det som eget och/eller vänligt sinnat. Denna metod för design av föremål testades genom design och modellering av ett stridsfordon, vilket sedan utvärderades i en enkätundersökning tillsammans med ett redan existerande västerländskt stridsfordon. Syftet med undersökningen var att undersöka vilket av stridsfordonen som målgruppen ansåg vara lättast att identifiera sig med/framstod mest som egen.

  Undersökningen visade att stridsfordonet som designats med tanke på målgruppens  mål, ståndpunkter och attityder också i större utsträckning upplevdes  som vänligt sinnat/egen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Andersson, Jimmy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Defining Nostalgia and Its Functions: A Review2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Nostalgia is a psychological phenomenon we all can relate to but have a hard time to define. What characterizes the mental state of feeling nostalgia? What psychological function does it serve? Different published materials in a wide range of fields, from consumption research and sport science to clinical psychology, psychoanalysis and sociology, all have slightly different definition of this mental experience. Some claim it is a psychiatric disease giving melancholic emotions to a memory you would consider a happy one, while others state it enforces positivity in our mood. First in this paper a thorough review of the history of nostalgia is presented, then a look at the body of contemporary nostalgia research to see what it could be constituted of. Finally, we want to dig even deeper to see what is suggested by the literature in terms of triggers and functions. Some say that digitally recorded material like music and videos has a potential nostalgic component, which could trigger a reflection of the past in ways that was difficult before such inventions. Hinting towards that nostalgia as a cultural phenomenon is on a rising scene. Some authors say that odors have the strongest impact on nostalgic reverie due to activating it without too much cognitive appraisal. Cognitive neuropsychology has shed new light on a lot of human psychological phenomena‘s and even though empirical testing have been scarce in this field, it should get a fair scrutiny within this perspective as well and hopefully helping to clarify the definition of the word to ease future investigations, both scientifically speaking and in laymen‘s retro hysteria.Keywords:

  Fulltekst (pdf)
  nostalgiajimmyandersson2011
 • 104.
  Andersson, Jimmy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Skillnader i arbetet enligt säkerhetspolicyn och arbetet i verkligheten2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Information är en viktig tillgång för organisationer och därför är också informationssäkerhet viktigt för företag som vill skydda sin information. Företag inför informationssäkerhetspolicys som är en syn på hur företagets ledning vill att informationssäkerheten ska skötas. Det är ett problem att anställda väljer att inte följa vissa delar eller hela säkerhetspolicyn av olika anledningar. Detta arbete utför en fallstudie på ett företag för att se hur anställda efterlever den säkerhetspolicy som finns. Strategin för undersökningen är generell och den visar hur företag kan gå tillväga för att identifiera brister i efterlevnaden av säkerhetspolicyn. Resultat visar att flera av de anställda på företaget inte följer den policy som ledningen har tagit fram. I framtiden skulle det vara intressant att utföra en större undersökning som sträcker sig över flera företag.

  Fulltekst (pdf)
  Skillnader_i_arbetet_enligt_säkerhetspolicyn_och_arbetet_i_verkligheten.pdf
 • 105.
  Andersson, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lageroptimering med hjälp av datautvinning ur datalager2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Datalager är ett system som består av information från flera olika system. Datautvinning går ut på att få fram ej tidigare känd kunskap från till exempel datalager. Kostnaden för att hålla något i lager är en dold kostnad som många företagsledare ej är medvetna om hur mycket det kostar dem. Syftet med detta examensarbete är att undersöka ett möjligt angreppssätt med datautvinningsmetoder ur datalager för framtagande av beslutsunderlag rörande lagernivåer. Kostnaden att hålla något i lager är en dold kostnad som det är intressant att finna nya metoder för att påverka.

  För att besvara frågeställningen utfördes en fallstudie på ett lagerhållande företag som använder sig av datalager. Resultatet visar att den ena metoden är mer lämpad än den andra för beslutsunderlag.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 106.
  Andersson, Jonas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Utvinningsmetoder och användningsområden av data ur datalager inom industribranschen2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))Oppgave
  Abstract [sv]

  I datalager samlas information från flera olika system och sparas på ett gemensamt sätt. Informationen i ett datalager ger en holistiskbild över organisation och bör användas som beslutsstöd. För att utvinna information ur datalager finns flera olika metoder och informationen kan sedan användas inom flera olika områden.

  Syftet med studien är att undersöka vilka metoder som används för att utvinna informationen ur datalager inom industribranschen samt inom vilka användningsområden informationen används.

  För att besvara frågeställningen genomfördes fem intervjuer med företag i industribranschen. Resultatet visar på att vissa metoder för att utvinna information ur datalager används framför andra och inom datautvinning används inte den förutsägandekategorin alls. Framförallt använde sig företagen av informationen på kundsidan och såg det som ett levande projekt som skall täcka in hela processen i framtiden.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 107.
  Andersson, Kajsa-Stina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Karlström, Pernilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  "Förhoppningsvis når man alla någon gång": - en kvalitativ studie om individanpassad undervisning2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

   

  Litteratur som berör begreppet individanpassad undervisning framhåller både positiva samt negativa aspekter, vad beträffar detta arbetssätt. Med denna bakgrund fann vi det intressant att undersöka hur verksamma pedagoger i grundskolans tidiga år, uttrycker sig om individanpassad undervisning. För att studera hur det ser ut i verksamheten, valde vi att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer som teknik för insamlande av data. Det material som samlats in har analyserats och beskrivits med hjälp av teorianknytning. Resultatet visade att tidsrelaterad individualisering är den form som tillämpas mest i undervisningen, men respondenterna poängterar också betydelsen av att anpassa undervisningen till den nivå där eleven befinner sig, det vill säga svårighetsrelaterad individualisering. Respondenterna vidhöll även att denna arbetsform är till fördel för de svagpresterande eleverna, något som skiljer sig från den forskning som framkommit inom området. En annan intressant aspekt som vi kunde urskilja utifrån resultatet, var att det fanns motsättningar mellan pedagoger och forskare huruvida individanpassad undervisning, är en illusion eller verklighet. Ett hinder som respondenterna lyfter fram är att det i dagens skola förekommer stora klasser med bara en pedagog, vilket innebär att det kan vara svårt att få tiden att räcka till för att organisera en individanpassad undervisning.

   

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 108.
  Andersson, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  'Consider' and its Swedish equivalents in relation to machine translation2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study describes the English verb ’consider’ and the characteristics of some of its senses. An investigation of this kind may be useful, since a machine translation program, SYSTRAN, has invariably translated ’consider’ with the Swedish verbs ’betrakta’ (Eng: ’view’, regard’) and ’anse’ (Eng: ’regard’). This handling of ’consider’ is not satisfactory in all contexts.

  Since ’consider’ is a cogitative verb, it is fascinating to observe that both the theory of semantic primes and universals and conceptual semantics are concerned with cogitation in various ways. Anna Wierzbicka, who is one of the advocates of semantic primes and universals, argues that THINK should be considered as a semantic prime. Moreover, one of the prime issues of conceptual semantics is to describe how thoughts are constructed by virtue of e.g. linguistic components, perception and experience.

  In order to define and clarify the distinctions between the different senses, we have taken advantage of the theory of mental spaces.

  This thesis has been structured in accordance with the meanings that have been indicated in WordNet as to ’consider’. As a consequence, the senses that ’consider’ represents have been organized to form the subsequent groups: ’Observation’, ’Opinion’ together with its sub-group ’Likelihood’ and ’Cogitation’ followed by its sub-group ’Attention/Consideration’.

  A concordance tool, http://www.nla.se/culler, provided us with 90 literary quotations that were collected in a corpus. Afterwards, these citations were distributed between the groups mentioned above and translated into Swedish by SYSTRAN.

  Furthermore, the meanings as to ’consider’ have also been related to the senses, recorded by the FrameNet scholars. Here, ’consider’ is regarded as a verb of ’Cogitation’ and ’Categorization’.

  When this study was accomplished, it could be inferred that certain senses are connected to specific syntactic constructions. In other cases, however, the distinctions between various meanings can only be explained by virtue of semantics.

  To conclude, it appears to be likely that an implementation is facilitated if a specific syntactic construction can be tied to a particular sense. This may be the case concerning some meanings of ’consider’. Machine translation is presumably a much more laborious task, if one is solely governed by semantic conditions.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 109.
  Andersson, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  KARAKTÄRSDESIGN MED SUBTILARE FORMELEMENT: Design av goda och onda manliga och kvinnliga karaktärer2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om hur jag har tagit fram koncept och färdiga modeller på fyra karaktärer, två manliga och två kvinnliga. Under arbetets gång har jag försökt ta reda på om jag kan förmedla livsåskådningarna god och ond genom subtilare formelement. Jag valde att använda mig av både ett västerländskt och österländskt perspektiv i min karaktärsdesign. Det västerländska perspektivet på de goda och det österländska på de onda karaktärerna.

  Jag har studerat bland annat hur vi uppfattar varandra, kroppsspråk, stereotyper och färger. Jag har dessutom jämfört västerländskt tecknade filmer, Walt Disney, med japanskt tecknad animeserier. Jag kom fram till att en blandning av former, stereotyper och färger gör det möjligt att förmedla godhet och ondska med en subtilare stil, det vill säga min stil.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 110.
  Andersson, Louice
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Sex- och samlevnadsundervisning: En kvalitativ studie om flickors och pojkars uppfattningar om undervisningen i skolår 7-92010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Erfarenheten av och forskning om sex- och samlevnadsundervisningen i skolan pekar på att undervisningen inte är till belåtenhet hos eleverna. För att utröna detta ytterligare valdes en studie med syftet att undersöka flickors och pojkars uppfattningar om innehåll och undervisningsmetoder inom sex- och samlevnadsundervisningen i skolåren 7-9. Hur undervisningen skall vara utformad för att kännas meningsfull för eleverna är av intresse i studien. Studien genomfördes utifrån en kvalitativ ansats med enkäter och gruppintervjuer som metod att skapa ett empiriskt material. Undersökningen genomfördes på två skolor. I enkätundersökningen deltog 47 elever och i gruppintervjuerna deltog fyra flickor och fyra pojkar. Resultatet visar att flickor ochpojkar anser att sex- och samlevnadsundervisning är viktigt och att de fått en relevant undervisning under grundskolans senare år. Gemensamt för flickor och pojkar är att de vill ha en varierad undervisning av såväl innehåll som undervisningsmetoder. Viktigt är att den som undervisar i området skall vara väl insatt och ha stora kunskaper inomområdet. Den som undervisar får heller inte, anser eleverna, bli generad och tycka att det är pinsamt när eleverna ställer frågor. Eleverna i undersökningen saknar dock utrymme för diskussion i undervisningen. Studien visar även att eleverna uppfattar att en stor del av undervisningen läggs på frågor rörande sexualitet, könsorganens anatomi,könssjukdomar och preventivmedel. Däremot läggs endast en begränsad del utav tiden på samtal rörande samlevnad, vilket är ett område som eleverna efterfrågar i undervisningen. För att åstadkomma en meningsfull undervisning i sex- och samlevnad ur ett elevperspektiv förutsätts att eleverna får tillgång till information om vad undervisningsområdet skall innehålla. Genom förhandsinformationen kan eleverna ges inflytande i undervisningen. Av stor betydelse för eleverna är att läraren utgår ifrån elevernas frågor och vad eleverna känner är relevant för dem just nu.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 111.
  Andersson, Malin
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hedlund, Erik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Musikproducentens skyldigheter och rättigheter vid en skivproduktion2008Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I vårt examensarbete vill vi få en djupare insikt i en musikproducents arbetsprocess vid produktionen av ett musikalbum. Vi antog uppdraget att spela in, producera och mixa en barnproduktion innehållande tretton låtar, vilket är vårt Case. Under arbetets gång har vi även gjort en fallstudie i form av en djupintervju med en etablerad musikproducent. Resultatet blev en fullängdsproduktion som släpps under sommaren 2008.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 112.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Blomqvist, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Individualisering av barns språkutveckling i förskolans stora barngrupper: pedagogers utsagor om arbetssätt och organisation av verksamheten2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det blir allt vanligare med stora barngrupper i förskolan och personaltätheten är ofta låg i

  relation till barngruppens storlek. Detta leder till att pedagoger i förskolan, upplever

  frustration när det gäller att uppnå förskolans uppdrag som innefattar att tillgodose varje

  barns behov för att främja deras utveckling. Syftet med vår studie är att belysa

  pedagogers utsagor, inklusive resonemang, om arbetssätt och organisation av

  verksamheten gällande individualisering av barns språkutveckling i förskolans stora

  barngrupper. Studien bygger på sex kvalitativa forskningsintervjuer med pedagoger som

  arbetar eller har arbetat med barn i åldern 3-5 år. Resultatet av vår studie visar att ett

  arbetssätt för att se den enskilda individen är att dela in den stora gruppen i mindre

  grupper. Ett annat arbetssätt är att i vardagssituationer möta barnen i samspel och dialog

  på den nivå de befinner sig. Den stora barngruppen kan hindra barnens språkutveckling

  på olika sätt som när det gäller barnens talutrymme och möjlighet till enskild tid med

  pedagogerna. Dokumentation och kartläggning hjälper pedagogerna att följa barnens

  individuella språkutveckling och att organisera verksamheten. Det är inte alltid

  gruppstorleken som bidrar till att pedagogerna inte kan möta alla barn utan

  konstellationen av gruppen kan vara minst lika betydelsefull.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 113.
  Andersson, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Karlsson, Åsa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Förskoleklassen-lekens mellanrum?: En studie kring den fria lekens plats i förskoleklassen2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen handlar om den fria leken i förskoleklassen och hur mycket tidsutrymme den har där. Studien skildrar vilken betydelse lekmaterialet och den fysiska miljön har för att den fria leken ska infinna sig. Studien skildrar även om förskoleklassens placering i förhållande till skola och förskola påverkar den tid som ägnas åt fri lek samt vilka tankar pedagogerna i förskoleklasserna har kring den fria leken och dess förutsättningar. Observationer och intervjuer genomfördes med pedagoger från tre olika förskoleklasser och skolor.

  Resultatet visar att den tid som ägnas till fri lek varierade mellan förskoleklasserna och att lekmaterialet och miljön har viss betydelse för att den fria leken ska infinna sig. Förskoleklasserna som befinner sig inom skolans lokaler är mer skolinriktade och styrda av skolans mål än de som ligger utanför som är mer förskoleinriktade. Det visade sig även att pedagogen har en betydande roll för den fria leken. I diskussionen ställer vi oss frågan om förskoleklassen borde ha en egen läroplan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 114.
  Andersson, Marie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Granath, Petra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Larm, Veronica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lektionen om substantiv: En illustration från tre teoretiska positioner2009Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt läroplanen ska alla elever bli tillgodosedda det svenska språket och dess uppbyggnad genom undervisning. Vi fann det då intressant att utforma en gemensam lektionsplanering som skulle varieras utifrån tre olika teoretiska positioner, socialkonstruktivismen, individkonstruktivismen och behaviorismen. Vidare valdes att utgå ifrån ett lärandeobjekt, substantiv med inriktning på obestämd och bestämd form, i singular och plural form. Dessutom ska studien visa hur elevernas kunskapsutveckling ser ut efter genomförd undervisning, det gjordes genom skriftliga tester. De tre elevgrupper som ingick i studien var elever i årskurs 2, årskurs 2-3 och årskurs 3. Resultatet av studien visar att elevernas kunskapsutveckling har påverkats av den undervisning de fått ta del av. Vi fann även att det inte finns någon optimal undervisningsmetod. För att gynna flertalet elever är en variation av undervisningen betydelsefull.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 115.
  Andersson, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Representation och algoritmer för optimering av postdistributionsnätverk2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Det här arbetet undersöker om heuristik i en algoritm kan förbättra optimeringen av postdistributionsnätverk. Som optimeringsalgoritm används hill climbing och heuristiken appliceras på mutationsoperatorn. För att utvärdera mutationsoperatorn skapas en förenklad modell av ett postdistribueringsnätverk. Ett befintligt postdistribueringsnätverk används som utgångspunkt för den förenklade modellen för att snabbt kunna få en bra och realistisk modell. Resultaten av undersökningen indikerar på att den heuristiska mutationsoperatorn sänker tiden det tar att hitta en bra lösning jämfört med att använda en slumpmässig mutationsoperator.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT03
 • 116.
  Andersson, Martin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  SANDBUNKERSEGMENTERING FÖR SMARTPHONES: Automatisk positionsuppskattning av sandbunkrar för smartphone som golfcaddie2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ett av många nya användningsområden för smartphones är att använda dem som

  caddie på golfbanan. Golfaren kan få hjälp med avståndsuppskattning till intressanta

  punkter på banan genom att dessa punkter programmeras in och jämförs med

  smartphonens inbyggda positioneringssystem. Den här rapporten visar hur det med en

  bildsegmenteringsalgoritm går att slippa det manuella arbetet med att lägga in

  positioner för sandbunkrar på golfbanan. Algoritmen som tagits fram arbetar på

  satellitbilder som smartphonen kan ladda ned via dess Internetanslutning. Golfaren

  kan i ett tänkt scenario ge sig ut på en godtycklig golfbana och få hjälp med

  avståndsbedömning enbart med hjälp av satellitbilder och smartphonens gps. I snitt

  hittar den framtagna segmenteringsalgoritmen cirka 70 % av sandbunkrarna på en

  satellitbild, en siffra som i en verklig applikation skulle behöva ökas och förslag på

  hur detta kan göras ges i slutet av rapporten. Tre olika upplösningar på satellitbilderna

  har utvärderats och testkörts i en nyare smartphone. Även om den högsta

  upplösningen används tar en hel golfbana endast cirka 15 sekunder att segmentera

  vilket bör hinnas med under loppet av en vanlig golfrunda som i regel tar 3 till 5

  timmar.

  I ett vidare perspektiv går det att tänka sig helt andra tillämpningar där det finns

  behov av positionsuppskattning av objekt i en satellitbild i sin smartphone. Det bör på

  ett förhållandevis enkelt sätt gå att utvidga slutsatserna som dragits i rapporten till att

  gälla annat än enbart sandbunkrar, t.ex. sjöar, fält, åkrar och givetvis andra delar av

  golfbanan som vattenhinder och greener.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Snögren, Rasmus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Produktion och presentation av en artist2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vårt examensarbete går ut på att utforska processen kring att producera en artist och sedan presentera denne för skivbolag. Till grund för detta arbete ligger vår förra studie, ”Hur ser musikproducentens roll ut inom svensk populärmusik” och resultatet av den studien har vi i detta arbete omsatt i praktiken. Vi har nu arbetat med ett case, vilket bestod i att producera en sångerska och sammanföra hennes låtar till en homogen produktion för att slutligen presentera denna för två svenska majorskivbolag. Vid presentationen förde vi en diskussion med respektive A & R angående både vår presentation och artistpresentationer i allmänhet. Resultatet av arbetet är dels produkten, vilken är en demonstration av de tre låtar vi producerade samt de tips och reflektioner vi fick vid presentationerna.

  Fulltekst (pdf)
  Mikael Andersson & Rasmus Snögren - Produktion & presentation av en artist
 • 118.
  Andersson, Niklas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  DAISY-formatets påverkan på läsning: En studie på barn i och utanför läs- och skrivsvårigheter2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I grundskolan skiljer det sig mycket från elev till elev när det gäller konsten att behärska läsning. Då läsning är något som tränas genom övning är det oftast de som tycker det är svårt som håller sig borta från läsandet. DAISY är ett format som erbjuder läsare att, samtidigt som de läser en text, få den uppläst. Genom att presentera text både visuellt och auditivt kan fokus tas bort från själva ordavkodningen, vilket är det som de flesta i läs- och skrivsvårigheter har problem med. I detta arbete undersöktes läshastighet, läsförståelse och läseffektivitet på 18 åttondeklassare, varav sju uppvisade olika grader av läs- och skrivsvårigheter. Resultaten mellan när de läste en text med DAISY och när de läste en text utan DAISY jämfördes. Resultatet visade att deltagarna läste långsammare med DAISY än utan. De i läs- och skrivsvårigheter hade dock både en större läsförståelse och läseffektivitet när de använde DAISY.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 119.
  Andersson, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Force-dynamics in the history of Swedish modals2009Inngår i: Studies in Language and Cognition / [ed] Jordan Zlatev, Mats Andrén, Marlene Johansson Falck & Carita Lundmark, Cambridge Scholars Publishing, 2009, s. 487-503Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The development of modal meanings has been an important topic in the literature on semantic change and evidence exists for a diachronic relation between root and non-root (epistemic) meanings. However, there is less certainty regarding the details and potential causes of this development. This chapter contributes to this discussion by considering the development of the Swedish modal 'may', arguing that the concept of force-dynamics can explain the relations among different modal meanings. The assumption is that a general image-schema in terms of forces and barriers underlies and motivates the root as well as the non-root meanings. Morever, I show how the schema may be transferred to and used in different kinds of semantic/conceptual domains.

 • 120.
  Andersson, Peter
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Modalitet och förändring: En studie av må och kunna i fornsvenska2007Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis investigates the development of root and non-root meanings of modal verbs through an empirical study of the verbs and kunna in Old Swedish. Modality is taken to refer domains in which possibility contrasts with necessity. In Old Swedish, (magha) and kunna 'may' and kunna 'can' have the potential to express most of the meanings relating to possibility and necessity, as well as lexical meanings.

  The two verbs are investigated in an Old Swedish corpus consisting of legal and religious texts. Certain default correlations between type of modal and semantic and syntatic enviroments, which have been proposed in the litterature, are investigated.

  The result shows that frequently expresses participant-internal possibility, 'ability' and deonic possibility, 'permission', whereas kunna is mainly associated with participant-internal and general external possibility. Of particular interest is the use of in conditions, which provides evidence that this construction type may have played a bridging role in the development on non-root modality.

  Using the framework of force dynamics, the development of modal meaning is analysed as a metamorphical transfer of one consistent image-schema between different conceptual domains. the schematic components are described in terms of forces and barriers. The proposed transfer from a physical to a social domain and further on to a mental and a conversional domain provides a good account of the diachronic development.

 • 121.
  Andersson, Peter
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Wilhelmsson Ramshage, Bitte
  Texter som inte räknas?: Om digitala läs- och skrivaktiviteter bland barn och unga2010Inngår i: Utbildning och lärande, ISSN 1653-0594, Vol. 4, nr 1, s. 14-33Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In the age of the Internet and a changing semiotic landscape, reading and writing become increasingly complex activities in school. ICT have to be considered as a partner in the daily pedagogies. Digital media and new forms of communication are of great interest for literacy researches, particularly within the area of research that has come to be called New literacies. This article presents the results of a survey in which we asked 320 pupils about their use of information technology as part of daily literacy activities in and outside school. The study is inspired by an American study among young adolescents in New York (Agee & Altarriba 2009), but based on a wider range of ages: between 10-16 years. Our results show some significant differences in the pupils’ literacy activities based on factors such as gender, age, and attitudes towards reading and writing. Of particular interest is one group that distinguishes itself by having a negative attitude to reading and writing even though spending much time on digital literacies in and outside school.

 • 122.
  Andersson, Simon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Evolution av värden i en sokastisk tillståndsmaskin: Kan evolution underlätta för att finna lämpliga värden åt en sokastisk tillståndsmaskin hos en agent?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Evolution och tillståndsmaskiner är kända koncept inom både AI-forskning och spelindustrin. Tillståndsmaskiner har länge använts för att simulera artificella motståndare, samtidigt som evolution i många fall applicerats för att få agenter att själva upptäcka bra lösningar på problem. Arbetet använder sig av evolution för att undersöka om det går att evolvera fram bättre tillståndsövergångar i en stokastisk tillståndsmaskin än hos en fördefinierad tillståndsmaskin. Två homogena lag med två agenter vardera skapas, vilka tävlar på en arena där det går ut på att döda det andra laget först. Det ena laget delar en ständigt evolverande beteendemall medan det andra laget består av fördefinierade agenter, på så sätt att de har bedömts som duktiga på att spela spelet. De evolverande lagets framgång mäts i hur mycket hälsa de har kvar när en match är över. Utvärderingen visar en klar förbättring från 3% till 25% vinstchans hos en agent som startar med helt slumpade övergångsvärden och sedan evolverar dessa i 230 generationer emot en godtyckligt vald fördefinierad agent.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Andersson, Simon
  Högskolan i Skövde, Institutionen för datavetenskap. Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Evolution av värden i en sokastisk tillståndsmaskin: Kan evolution underlätta för att finns lämpliga värden åt en sokastisk tillståndsmaskin hos en agent?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Evolution och tillståndsmaskiner är kända koncept inom både AI-forskning och spelindustrin. Tillståndsmaskiner har länge använts för att simulera artificella motståndare, samtidigt som evolution i många fall applicerats för att få agenter att själva upptäcka bra lösningar på problem. Arbetet använder sig av evolution för att undersöka om det går att evolvera fram bättre tillståndsövergångar i en stokastisk tillståndsmaskin än hos en fördefinierad tillståndsmaskin. Två homogena lag med två agenter vardera skapas, vilka tävlar på en arena där det går ut på att döda det andra laget först. Det ena laget delar en ständigt evolverande beteendemall medan det andra laget består av fördefinierade agenter, på så sätt att de har bedömts som duktiga på att spela spelet. De evolverande lagets framgång mäts i hur mycket hälsa de har kvar när en match är över. Utvärderingen visar en klar förbättring från 3% till 25% vinstchans hos en agent som startar med helt slumpade övergångsvärden och sedan evolverar dessa i 230 generationer emot en godtyckligt vald fördefinierad agent.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 124.
  Andersson, Svetlana
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Anglicismos del ámbito de la informática y de Internet en prensa española entre 1990-20042008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [es]

  Síntesis:

  El presente estudio trata el uso de los anglicismos del ámbito de informática y de Internet durante el período de quince años 1990-2004. En él se examina qué tipos de anglicismos se utilizan más en los periódicos españoles, observando si hay una disminución constante de los anglicismos puros durante todo el período investigado y si hay un cambio de estos términos puros por sus formas híbridas o sus traducciones al español.

  La investigación del presente trabajo está dividida en dos partes. En la primera parte se presentan las definiciones y clasificaciones de los diversos estudios sobre el tema de anglicismos. La segunda parte de la investigación consiste en el análisis del corpus, siguiendo el objetivo principal del estudio: investigar las frecuencias de las formas diferentes de los anglicismos y su adaptación a la lengua española.

  Los resultados obtenidos muestran que no hay diferencias significativas en el uso de los anglicismos, ni en sus formas puras ni en sus formas híbridas o calcadas. Además se observan los mismos puntos máximos de las frecuencias de todos los anglicismos en 1997 y en 2003.

  Hipótesis:

  Partimos de la hipótesis de que los anglicismos del tema de informática en su forma pura se utilizan en mayor grado en prensa española escrita en el comienzo de los años noventa, y que una década después tiene lugar la sustitución de la mayoría de ellos por las formas asimiladas y calcadas.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 125.
  Andersson, Svetlana
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Elmefeldt, Iréne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Spår av grundtankar i Vygotskijs teori i gymnasieskolan: En studie om hur Vygotskijs socio-kulturella teoribildning återspeglas i gymnasielärares syn på lärande2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att genom gymnasielärares utsagor söka spår av grundtankar i Vygotskijs teoribildning i deras syn på lärande. Detta för att ta reda på vilka kriterier lärare utgår ifrån när de gör sina didaktiska val i undervisningen och på vilket sätt Vygotskijs grundtankar återspeglas i lärares syn på lärande.

  Vår studie grundar sig på kvalitativa intervjuer. I undersökningen deltog fyra lärare på två gymnasieskolor. Efter att materialet var transkriberat, gjordes en analys utifrån de fyra aspekterna som kännetecknar ett socio-kulturellt perspektiv enligt Vygotskij: de sociala, de medierande, de situerade och de kreativa med betoning på lärarroll och lärande. Vi använde oss av en hermeneutisk ansats för att analysera resultatet där vi använde relevant forskning för att förstärka vår tolkning av respondenternas utsagor.

  I studien framkom att lärare gav uttryck för att samspel och dialog är viktiga inslag i undervisningen. Vi har även funnit spår av de medierande aspekterna där lärare som mediator har en aktiv roll, men att de samtidigt förespråkar en traditionell katederundervisning.

  Vår slutsats är att lärare inte stödjer sig på någon specifik vetenskaplig teori i sin syn på lärande. Vi har emellertid tolkat det som att lärare vid sina didaktiska val i undervisningen väljer att reflektera över hur elever tillägnar sig kunskap framför vad elever ska lära och utveckla. Den syn på lärande som vi kan skönja utifrån lärares utsagor är en blandning av olika teorier som färgats av Vygotskijs teoribildning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 126.
  Andersson, Therese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Aspenbäck, Sandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Förskolerummets pedagogiska dilemma: Pedagogernas syn på miljöns och materialets betydelse.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger på förskolan tänker om miljön och materialets betydelse för barns utveckling och lärande. Vi har även tagit reda på hur innemiljön på avdelningarna är uppbyggda, om de är traditionella och ser ut som hemmet eller om de är inspirerande för barnen att experimentera och utforska i miljön. Vi har också tittat på hur materialet används och hur detta är placerat och vilken tillgång barnen har till det. Vi har utgått från det sociokulturella perspektivet i studien, vilket menar att det är pedagogen som organiserar miljön runt barnen och att barnen tar hjälp av sin omgivning för att lära och utvecklas. Vårt empiriska insamlande material har tagits fram via intervjuer och observationer. Pedagogerna som vi intervjuat var från olika avdelningar. Observationerna gjordes genom att gå runt och titta på miljön samt att fotografera det vi ville undersöka extra mycket. Resultatet visade att de flesta tänkte på miljöns betydelse. Det traditionella fanns på förskolorna men med försök till förändringar. Materialet skulle vara synligt för barnen förutom det ”smutsiga och kladdiga”.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 127.
  Andersson, Therese
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Lindblom, Veronica
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Skönlitteraturens möjligheter i undervisningen: en studie om sex lärares uppfattningar om skönlitteratur som läromedel i skolans tidigare år2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till vår studie är vårt gemensamma intresse för skönlitteratur och vår nyfikenhet över hur den används i dagens skola. Syfte var att ta reda på om samt hur lärare, verksamma inom skolans tidiga år, använder sig av skönlitteratur i sin undervisning. Vi har undersökt hur lärare tänker kring skönlitteratur i sin undervisning och i vilka syften som skönlitteratur används. Genom kvalitativa intervjuer med sex verksamma lärare fick vi det material som vi sedan analyserade. Vi fann att lärarna var väl medvetna om skönlitteraturens möjligheter, inte bara i svenska utan i skolans alla ämnen. Huvudsyftet med att utnyttja skönlitteratur i skolan fann vi vara underhållning, men även läsinlärning, kunskapsutveckling och inspiration var nyckelord i resultatet. Slutsatsen var att skönlitteratur används mycket i dagens skola, på många olika sätt och med olika syften. Vi fann att skönlitteratur har förmågan att stimulera barns fantasi och får dem att uppleva andra världar och kulturer utan att lämna klassrummet. Följaktligen kan vi konstatera att skönlitteratur är mer än bara en bok!

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 128.
  Andersson, Thomas
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Managerial self-knowledge in conducting management2004Inngår i: EURAM 2004 European Academy of Management 4th Annual Conference, 2004Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 129.
  Andersson, Tommy
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Avvaktande AJAX- anrop: En avlastningsteknik för 3G-nätet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den ökade användningen av nätuppkopplade mobilapplikationer har resulterat i en överbelastning i 3G-nätet. Förslag för att avlasta nätet har bland annat varit genom alternativa uppkopplingar, vilket innebär en uppoffring av 3G-nätets tillgänglighet. Detta leder till frågor om andra avlastningsmetoder. Arbetets målsättning var att se hur en applikations datatrafik påverkas av att klassiska intervallanrop ersätts av avvaktande AJAX-anrop. Detta görs genom att implementera respektive anropsmetod i två identiska alfapetapplikationer. Mätdata erhölls genom att låta användare spela längre omgångar av respektive applikation, vilket även genererar realistiska uppdateringar. Resultaten visar att den klientgenererade bandbreddskonsumtionen minskas vid användning av avvaktande AJAX-anrop. Detta gör den, i kontrast med klassiska intervallanrop, till en möjlig avlastningsmetod.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete_AJAX_a09toman_2012
 • 130.
  Andersson, Tor
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Databaslagring av tredimensionella datorspelsobjekt i realtid2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att enbart kunna lagra ett tredimensionellt objekt i en databas krävs inte en väldigt optimerad databasdesign. Men beroende på användningsområdet av databasen kan det krävas stora optimeringar för just detta. I jämförelse med ett dataspel som har en framerate över 30 fps (uppdateringar per sekund) så är en databas väldigt långsam. Eftersom att databasen sett ur ett spels perspektiv tar lång tid på sig att svara när man frågar den något kommer detta att innebära stora problem när man försöker kombinera de två. Det finns dock saker man kan göra för att öka prestanda på en databas, exempelvis att optimera själva frågorna till databasen. Men framför allt kan man optimera själva databasdesignen. Självklart kan man utveckla spelet så att det inte nödvändigtvis behöver ha kontakt med databasen i varje uppdatering. Detta är något som denna rapport kommer att gå in på djupet med och då läggs större vikt på databassidan än på spelsidan.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 131.
  Andersson, Ulf
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Databasteknologier i svenska företag och organisationer och hinder för dess användning2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Oppgave
  Abstract [sv]

  Databaser och databassystem är grunden för en stor del av de verksamheter som företag och organisationer sysslar med idag. Att utnyttja moderna databasteknologier kan medföra ett säkrare och smidigare system vilket i sin tur kan leda till konkurrens-fördelar för de som använder dem.

  I detta arbete undersöks i vilken omfattning ett antal olika moderna databasteknologier används inom företag och organisationer i Sverige och huruvida kostnaden är det största hindret för vidareutvecklingar av befintliga system.

  Inledningsvis beskrivs ett antal moderna databasteknologier för att ge en uppfattning om vilka möjligheter som finns på databasområdet. Därefter redovisas den under-sökning som gjorts med hjälp av telefonintervju som metod för att samla in material.

  Resultatet visar att vissa teknologier, som exempelvis databaser kopplade mot Internet, utnyttjas och i stor utsträckning kommer att användas i ännu högre grad i framtiden. Av undersökningen framkom ett flertal olika hinder för utveckling av databassystem där kostnaden endast är ett av dessa.

  Fulltekst (ps)
  FULLTEXT01
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT02
 • 132.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Folkhögskolans många ansikten i de högskoleförberedande kurserna2012Inngår i: Årsbok om folkbildning: Forskning & utveckling 2011 / [ed] Stellan Boozon, Krister Hansson, Maj-Britt Imnander, Ants Viirman, Stockholm: Föreningen för folkbildningsforskning , 2012, s. 108-119Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 133.
  Andersén, Jim
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Andersén, Annelie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  The relationship between employee well-being and firm performance: A resource-based analysis2012Inngår i: Proceedings of the 12th Annual Hawaii International Conference on Business, Hawaii International Conference on Business , 2012, s. 719-724Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Enhancing the wellbeing of employees is a key feature of human resource management (HRM) and numerous HRM-practices to strengthen the wellbeing of co-workers have been developed. Although the benefits for the employees of such practices are obvious, the relationship between employee wellbeing and firm performance is unclear. In order to strengthen this relationship some studies have extended the concept of firm performance by including additional "soft" dimensions of performance. However, investing in wellbeing is, of course, associated with costs and several scholars argue that investments in the wellbeing of employees can be regarded as any other investment and from an owner's perspective it is essential to get a return on the investment. In the field of strategic HRM (SHRM), some attempts have been made to analyze the relationship between wellbeing, firm resources and firm performance. Most studies have, however, focused on the relationship between specific HRM-activities and firm performance or certain aspects of resource features. For example, how the wellbeing of employees can enhance the retention of human resources or how wellbeing can stimulate intrapreneurship and thereby generate short-term increases in profits. Thus, few studies have analysed the relationship between wellbeing, competetive advantages and performance from a holistic approach. Consequently, in this paper we present a resource-based analysis of the relationship between the wellbeing of employees and firm performance. We present three propositions regarding the relationship between wellbeing, resources and firm performance. These propositions illustrate the complexity of the relationship by discussing why wellbeing can enhance as well as reduce firm performance.

 • 134.
  Andler, Sten F.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations: Annual Report 20052006Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 135.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Brohede, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations: Annual Report 20062007Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 136.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Brohede, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations: Annual Report 20072008Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 137.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Brohede, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations: Annual Report 20082009Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 138.
  Andler, Sten F
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Brohede, Marcus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Gustavsson, Sanny
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Mathiason, Gunnar
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  DeeDS NG: Architecture, Design, and Sample Application Scenario2007Inngår i: Handbook of Real-Time and Embedded Systems, CRC Press, 2007Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 139.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Fredin, Mikael
  Saab Microwave Systems AB, Sweden.
  Gustavsson, Per M.
  George Mason Univ., USA.
  van Laere, Joeri
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Nilsson, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information. Högskolan i Skövde, Forskningscentrum för Informationsteknologi.
  Svenson, Pontus
  Swedish Defence Research Agency, Sweden.
  SMARTracIn: a concept for spoof resistant tracking of vessels and detection of adverse intentions2009Inngår i: Sensors, and Command, Control, Communications, and Intelligence (C3I) Technologies for Homeland Security and Homeland Defense VIII / [ed] Edward M. Carapezza, SPIE - International Society for Optical Engineering, 2009, s. 73050G-1-73050G-9, artikkel-id 73050GKonferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of maritime surveillance systems is to detect threats earlyenough to take appropriate actions. We present the results ofa study on maritime domain awareness performed during the fallof 2008. We analyze an identified capability gap of worldwidesurveillance in the maritime domain, and report from a userworkshop addressing the identified gap. We describe a SMARTracIn conceptsystem that integrates information from surveillance systems with background knowledgeon normal conditions to help users detect and visualize anomaliesin vessel traffic. Land-based systems that cover the coastal watersas well as airborne, space-borne and ships covering open seaare considered. Sensor data are combined with intelligence information fromship reporting systems and databases. We describe how information fusion,anomaly detection and semantic technology can be used to helpusers achieve more detailed maritime domain awareness. Human operators area vital part of this system and should be activecomponents in the fusion process. We focus on the problemof detecting anomalous behavior in ocean-going traffic, and a roomand door segmentation concept to achieve this. This requires theability to identify vessels that enter into areas covered bysensors as well as the use of information management systemsthat allow us to quickly find all relevant information.

 • 140.
  Andler, Sten F.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Niklasson, Lars
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Olsson, Björn
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Persson, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Planstedt, Tomas
  Ericsson Microwave Systems AB, Skövde, Sweden.
  De Vin, Leo J.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för teknik och samhälle.
  Wangler, Benkt
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Ziemke, Tom
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Information Fusion from Databases, Sensors and Simulations: A Collaborative Research Program2005Inngår i: Proceedings: 29th Annual IEEE/NASA Software Engineering Workshop, IEEE Computer Society, 2005, s. 234-241Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper provides an overview of a collaborative research program in information fusion from databases, sensors and simulations. Information fusion entails the combination of data from multiple sources, to generate information that cannot be derived from the individual sources. This area is of strategic importance for industry and defense, as well as public administration areas such as health care, and needs to be pursued as an academic subject. A large number of industrial partners are supporting and participating in the development of the area. The paper describes the program’s general approach and main research areas, with a particular focus on the role of information fusion in systems development

 • 141.
  Andreasson, Carl-Emil
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Kroppsbyggnad och kroppsproportioner i actionspel: och dess påverkan på spelaren2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Huvudmålet med detta arbete är att se huruvida det finns några tydliga sammanhang mellan den mängd tid en individ spenderar med att spela actionbaserade tv- och datorspel och dennes uppfattning när det gäller människors kroppsbyggnad och proportioner. I arbetet kommer proportioner som anses fördelaktiga när det gäller kropp och ansikte tas upp för att sedan testas med hjälp utav bland annat en enkätundersökning huruvida de stämmer. För enkäten kommer ett antal skulpturer skapas efter bestämda proportioner för båda ansikte och kropp och respondenterna kommer att delas in i grupper efter kön och tid ägnad framför tv- och datorspel för att se om några meningsskiljaktigheter om skulpturerna finns.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 142.
  Andreasson, Klara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Ökat Välbefinnande med Känslomässig Förutsägelse2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vi ställs dagligen inför väldigt många val och beroende på vilka val vi väljer att göra kommer dessa till stor del att påverka hur vi lever vårt liv och även hur tillfreds vi kommer att vara med livet. Vi baserar många av våra val på känslomässiga förutsägelser som är våra antaganden om hur framtida händelser kommer att påverka oss känslomässigt. Våra känslomässiga förutsägelser är dessvärre ofta påverkade av olika bias som gör att vi missbedömer hur starkt och under hur lång tid vi kommer att reagera känslomässigt på kommande händelser, vilket i sin tur påverkar vilka val vi kommer att göra. Den här uppsatsen kommer att undersöka hur våra känslomässiga förutsägelser påverkar vårt subjektiva välbefinnande och även hur förståelse för detta skulle kunna användas i psykologisk coachning i form av interventioner för att hjälpa människor att göra fler val som leder till ett ökat subjektivt välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  Uppsats_K.Andreasson.pdf
 • 143.
  Andreasson, Rebecca
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Ökad grad av användbarhetsarbete i organisationer: Utveckling av rekommendationer för en ökad tillämpning av användarcentrerade designansatser2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Människans samspel med teknik har blivit allt mer vanligt förekommande. Detta medför en allt större vikt på användbarhet, något som lämpligen uppnås med hjälp av användarcentrerade designansatser. Forskningsfältet människa-datorinteraktion (MDI) är idag högst aktuellt och snabbt växande, men det har trots detta uppvisats ett gap mellan teori och praktik där de tekniker som vetenskapen presenterar ej tillämpas. En fallstudie med aktionsforskningsperspektiv utfördes för att få en förståelse för vilka aktiviteter från de användarcentrerade designansatserna som tillämpas, vilka som ej tillämpas, samt varför. Studien genomfördes på ett företag som arbetar med högteknologisk utveckling med hjälp av datainsamlingsteknikerna observation och intervju. Vidare studerades problemet även genom ett aktivt deltagande i en av företagets designprocesser. Resultatet tyder på ett bristande användbarhetsarbete och genom en integrering av den insamlade empirin och den teoretiska referensramen har sex rekommendationer för ökad användning av aktiviteter från de användarcentrerade designansatserna tagits fram.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Antila, Lotta
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Ingemarsdotter Ochoa, Lina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Hur var det i skolan idag?: Elevers tankar om motivation2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Genom denna studie ville vi få inblick i och öka förståelsen kring elevers upplevelser av motivation i skolan. Detta för att öka medvetenhet hos lärare som ska stimulera elever till kunskapsinhämtning. Denna intervjustudie hade som avsikt att studera elevers upplevelser om motivation i skolan. Studien jämförde elever i årskurs fem och årskurs nio. Information samlades in med fokusintervjuer. En intervjuform som sker i grupp. För att tolka intervjuresultatet har vi använt oss av socialkognitiv teori, inre och yttre motivationsteori samt attributsteori. Resultatet gav att elever upplever sig mest motiverade när de arbetar med konkreta mål och då de kan påverka sin studiesituation. Även betyg och bedömning motiverar eleverna men inte lika starkt. Vi kom fram till att det inte fanns någon större skillnad mellan hur de olika åldersgrupperna resonerade. Enda skillnaden var att de yngre eleverna hellre låtsades motiverade än de äldre som öppet visade ointresse då skolarbetet upplevdes tråkigt. Däremot hade de liknande tankar om betyg trots att elever i årskurs fem ännu inte fått sådana.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 145.
  Areskog, Per
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  The concept of identity in Bohm's implicate order scheme2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 146.
  Arnell, Fredrik
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Modulära metoder för spelgrafik i Bloodline Champions2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I mitt examensarbete så har jag valt att titta närmare på vad modulär spelgrafik är och hur grafik kan anpassas för att fungera bättre som moduler. Till min hjälp så har jag identifierat och använt mig av olika exempel från spelet Bloodline Champions. Bloodline Champions är ett kompetetivt nätverksspel till PC som jag tillsammans med en grupp andra studenter har varit med och utvecklat sedan hösten 2008. Jag kommer även att gå igenom och förklara hur, var och varför vi använder oss av modulär spelgrafik i spelet.

  Moduler används flitigt av många spel och det finns många olika sätt att använda moduler på. Att dela upp moduler i olika nivåer leder till att det blir lättare att få en överblick över hur detaljerade modulerna behöver vara. I spelet Bloodline Champions används moduler bland annat till karaktärer och olika miljöobjekt.

  Detta examensarbete innehåller även en film som redovisar exempel på några av de objekt som används modulärt i Bloodline Champions

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 147.
  Aronson, Gustav
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Grafik för smartphoneskärmar: Grafisk anpassning mellan plattformar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet har varit att undersöka vilken skillnad av visuell igenkänningsbarhet och perception av 3d-spelgrafik, adapterad från en datorskärm till en mobiltelefonskärm, ger det att använda relativ omskalning och förenkling av objekt i en scen jämfört med att justera färg, silhuett och ljussättning.

  Undersökningen genomfördes genom att adaptera en 3d-modellerad scen till två olika versioner. En av versionerna av scenen modifierades genom relativ omskalning och förenkling av objekt enligt tidigare forskning inom närliggande område. Den andra versionen av scenen modifierades genom att justera färg, silhuett och ljussättning baserat på teoretiska grunder. Dessa två versioner av en scen jämfördes sedan mot varandra, och mot original scenen de var adapterade ifrån, i en undersökning.  Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ undersökning i form utav semistrukturerade intervjuer.

  Resultatet av undersökningen visar på viss skillnad i perceptionen av de olika versionerna.  De olika adaptionsversionerna får grafiken att uppfattas olika, och påverkar observationsvänligheten av grafiken. Resultatet visar även på att dessa metoder inte gör grafiken lättare att uppfatta jämfört med original scenen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 148.
  Aronson, Johan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Tydlighet kontra realism vid karaktärsdesign2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I lagbaserade, tävlingsinriktade dataspel är det viktigt att det är tydligt vem som är medspelare och vem som är motspelare, och jag har undersökt olika verktyg som en koncepttecknare kan använda för att uppnå detta i sin karaktärsdesign. Höga krav på realism begränsar dock hur dessa verktyg kan användas, och det är detta motsatsförhållande mellan krav på realism och krav på tydlighet som jag har undersökt i detta arbete. Jag har också försökt omsätta detta i praktiken genom att rita 46 karaktärskoncept till ett spelkoncept, med målet att det tydligt skall framgå vilka karaktärer som hör ihop och vilka som är varandras motståndare. Jag har kommit fram till att höga krav på realism avsevärt försvårar och begränsar hur tydlig en karaktär kan göras, och min slutsats är att spelkonceptet skulle tjäna i tydlighet om kraven på realism skulle lättas.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 149.
  Arslan, Tursic
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Varma och kalla färger som stöd för karaktärsdesignprocessen.: En studie inom Concept Art för datorspel2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna undersökning har syftat till att testa om varma/kalla färger kan påverka uppfattningen av en karaktärs uttryck när de används på karaktärskoncept. Undersök-ningen bygger på tidigare forskning om hur färg uppfattas och vilka intryck kalla/varma färger ger.

  Fulltekst (pdf)
  a08arstu_Slutrapport
 • 150.
  Arvidsson, Linus
  Högskolan i Skövde, Institutionen för kommunikation och information.
  Variation med modulär modellering: Hur upplever en spelare grafisk variation i en spelvärld i stadsmiljö?2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete syftar till att undersöka hur en spelare upplever grafisk variation i en spelvärld i stadsmiljö. I arbetet används en mängd olika tekniker för att på ett effektivt sätt ge spelvärlden olika grader av variation. Arbetet undersöker om en spelare upplever de variationer som finns i spelvärlden och på vilket sätt variationerna i sådana fall upplevs.

  Resultatet visar att en spelare upplever variationer i spelvärlden men visar även att olika spelare upplever variationerna olika mycket och på olika sätt. Trots detta så visar resultatet att alla spelare har sitt primära fokus på samma ställe i spelvärlden. Därmed går det att fokusera den grafiska variationen som implementeras till dessa fokusområden.

1234567 101 - 150 of 2299
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf