his.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 101 - 150 of 1244
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Andrén, Emelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Svensson, Daniel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom: En studie av självbiografier2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som kännetecknas av kraftiga humörsvängningar i maniska och depressiva skov. Den har påverkan på personens livsvärld och upplevelse av hälsa. Sjukdomen är kronisk och för med sig lidande för personen. Sjuksköterskan har en väsentlig roll i att ge stöd och undervisning. Syfte: Är att beskriva personers upplevelser av att leva med bipolär sjukdom. Metod: Kvalitativ metod där fem självbiografier lästes. Analysmetoden är analys av narrativer. Resultat: I resultatet framkom det sex kategorier. Dessa är: den känslomässiga berg och dalbanan, den euforiska gränslösheten, som mörkast före gryning, den annorlunda verkligheten, påverkan på det vardagliga, i kontakt med vården. Diskussion: Personer med bipolär sjukdom upplever hälsa, ohälsa och lidande beroende på vilket skov i sjukdom de befinner sig i. Det är viktigt att ha personer i sin omgivning som är förstående och bryr sig för att kunna finna ro. Sjuksköterskan agerar som stöd i det dynamiska humöret hos personerna och kan bidra med information för att lättare hantera sjukdomen. Konklusion: Att leva med bipolär sjukdom innebär ett ständigt varierande humör. Vården ska vara öppen och bemöta personen i dennes livsvärld. Det är viktigt som sjuksköterska att skapa balans för att lindra lidande och uppmuntra till hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Andrén, Felicia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Björkman, Jonna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ackulturationsstrategier: Första och andra generationens invandrare och anpassningen till det nya samhället2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns en skillnad mellan första och andra generationens invandrare och hur de upplevde olika ackulturationsstrategier. Studiens struktur är uppbyggd med en kvantitativ ansats. De nyckelbegrepp som har används genom studien och som utgör grunden är integration, assimilation, separation och marginalisering. Tidigare forskning har visat på att andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin integration mer än första generationens invandrare. Det ingick 117 respondenter där första generationen bestod av 57 respondenter och andra generationen bestod av 60 respondenter. Respondenterna kom från länder spridda över hela världen och var även bosatta i flertalet städer runt om i Sverige. Resultatet stämmer i stort sätt överens med vad den tidigare forskningen sagt. Andra generationens invandrare föredrar ackulturationsstrategin integration mer än första generationen invandrare. Dock så visade denna studies resultat att denna skillnad inte var så stor. Det visades även att marginalisering är den ackulturationsstrategi som respondenterna föredrog minst, oavsett vilken generation de tillhör. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 103.
  Andrén, Martina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stenman, Isabelle
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Anorexia nervosa - unga kvinnors upplevelser av mötet med vårdpersonalen: En självbiografistudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa drabbar vanligen unga kvinnor. Sjukdomen grundar sig i en skev kroppsuppfattning vilket leder till bantning för att nå en idealvikt. Personer diagnostiserade med anorexia nervosa kan ha en dålig självbild och bristande självförtroende vilket kan leda till självdestruktivitet och lidande. Sjuksköterskan behöver visa tillit och skapa trygghet i mötet. Professionellt stöd i form av kommunikation och interaktion kan skapa en god vårdrelation. Syfte: Att beskriva hur unga kvinnor diagnostiserade med anorexia nervosa upplever mötet med vårdpersonal. Metod: Datamaterialet består av fem självbiografier som har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Ur analysen framkom fyra kategorier; känna sig orättvist behandlad, hamnat i underläge, utsatt för maktmissbruk och tvång samt hopp och förtroende medåtta underkategorier. Konklusion:Mötet med vården upplevs både negativt och positivt. Det är viktigt att vårdpersonal respekterar de unga kvinnornas autonomi och engagerar dem i vården. Att vården präglas av ett etiskt perspektiv och att det avsätts tid till mötet är viktigt. Ett gott bemötande, adekvat kunskap och en icke-dömande attityd från vårdpersonalen är betydelsefullt. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 104.
  Angrimer, Therese
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att ha ett mål: En av framgångsfaktorerna för att eleven ska lyckas med yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Att ha ett mål: En av framgågnsfaktorerna för att eleven skall lyckas med yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet
 • 105.
  Anicic, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kristiansson, Anna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Bröstcancer vänder upp och ner på hela livet: En studie av självbiografier om kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Varje år drabbas tusentals kvinnor av bröstcancer i Sverige. Sjukdomen förändrar livet på olika sätt för kvinnorna. Diagnosen ger upphov till olika känslor såsom oro, ångest och rädsla. Behandlingen medför olika biverkningar som kan ge känslan av att tappa sin identitet. Dessa erfarenheter kräver att sjuksköterskan har kunskap för att kunna ge rätt stöd, vård och bemötande för att lindra lidande och främja hälsa. Syfte: Syftet med studien var att belysa kvinnors erfarenheter av att leva med bröstcancer Metod: En kvalitativ innehållsanalys av modellen beskriven av Lundman och Hällgren Granheim (2014) baserad på fem självbiografier. Resultat: Ur analysen framkom fyra huvudkategorier; Rädsla för framtiden, Mista sin kvinnliga identitet, behov av samverkan samt förändrad livssyn med åtta underkategorier. Diskussion: Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om de psykiska och fysiska förändringarna som sker i samband med bröstcancer hos kvinnorna. Genom att sjuksköterkan är medveten om kvinnornas erfarenheter och upplevelser ökar kunskapen för individanpassad vård. Slutsats: Kvinnorna som drabbas av bröstcancer lever med en ständig rädsla, ångest och oro. Stöd av personer i samma situation och sjuksköterskor har en viktig inverkan på kvinnornas hälsa och minskar deras lidande. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Ankarlund, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Inkludering i skolverksamhet: En analys om en grupp pedagogers uppfattning om en inkluderande skolverksamhet2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inkludering är ett begrepp vilket kan antyda individens gemenskap med andra människor, en gemenskap baserad på upplevd ömsesidighet och delaktighet. Inkluderad kan även antyda att någon eller något ingår i en kontext, exempelvis att eleven är en del av gruppen eller att momsen är inkluderad i priset. Beroende på i vilken kontext begreppet används blir betydelsen olika. Inom svensk skolverksamhet ska alla barn erbjudas bildning samt stimuleras till livslångt lärande. Pedagoger inom skolverksamheten ansvarar för barn samt ungas bildning och ytterst ansvarig är rektor för att så sker. Forskning visar att inkludering är komplext inom svensk skolverksamhet och komplexiteten är till viss del utifrån hur pedagoger upplever funktionsnedsättningar och dels utifrån hur prioriteringar görs av rektor. Prioriteringar om budget, utbildning och tid till diskussion mellan pedagoger påverkar utfallet av den inkluderande skolverksamheten. Syftet med denna studie var att öka förståelsen för en grupp pedagogers uppfattning om inkludering i syfte att skapa en djupare förståelse för en inkluderande skolverksamhet. För att uppnå syftet utformades forskningsfrågor om vilken betydelse en grupp pedagoger tillskriver begreppet inkludering och inkluderande verksamhet, hur pedagogerna förhåller sig till sitt uppdrag att arbeta inkluderande i sina olika roller samt vilken betydelse pedagogerna tillskriver de undervisningsstrategier de använder i den dagliga verksamheten. För att besvara studiens frågeställning genomfördes tre gruppintervjuer med pedagoger verksamma inom en inkluderande skolverksamhet. Vid två intervjutillfällen var respondenterna två till antalet och vid en var de tre. Intervjuerna genomfördes med frågor av en öppen karaktär. Resultatet har analyserats med hjälp av denna studies teoretiska ramverk med fokus på inkludering inom svensk skolverksamhet, vad som anses vara ett funktionshinder, en grupp pedagogers undervisningsstrategier i grupper med inkluderade elever samt en skolverksamhets lärande. Studiens resultat visar att rektor har en överhängande betydelse i hur skolverksamheten utformas och i hur en gemensam förståelse om en inkluderande skolverksamhet kan skapas. Dessutom visar resultatet att pedagogens och skolledningens uppfattning om mänskliga rättigheter samt förståelse för funktionsnedsättningar av varierande grad, kan påverka elevens lärande i en inkluderande skolverksamhet. Slutligen visar resultatet att skolledningen i sin tur påverkas av politiska beslut och statliga styrdokument i hur en inkluderande skolverksamhet kan utformas och utvecklas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 107.
  Annerfalk, Alice
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. a.annerfalk@gmail.com.
  Svensson, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sociala mediers effekt på ungdomar och unga vuxnas psykiska hälsa: En litteraturstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Introduktion: De senaste åren har användning av sociala medier ökat kraftigt hos ungdomar. 92 procent av alla 13 till 16 åringar använder idag sociala medier där de vanligaste medierna är Facebook, Instagram och Snapchat. Något annat som ökar i samma takt som sociala medier är psykisk ohälsa hos ungdomar. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka huruvida ungdomar och unga vuxnas (13-24 år) användande av sociala medier har några effekter på deras psykiska hälsa och välbefinnande. Metod: Metoden är en litteraturstudie där 21 vetenskapliga artiklar har analyserats för att besvara frågeställningarna. Resultat: Sociala medier visade sig både  ha en negativ och en positiv effekt på unga människor. Psykologiska konsekvenser kunde påvisas och förklaras genom såväl hur sociala medier används, hur ofta de används och olika medierande variabler. Den starkaste medieringen visades vara FoMO, rädslan över att råka missa något om man inte ständigt kollar igenom sina sociala medier. Social medier påvisades även vara ett hälsofrämjande verktyg om de används med måtta, individen utvecklar då dels sin kommunikationsförmåga och stärker sitt sociala umgänge och stöd. Slutsats: Sociala medier har såväl positiva som negativa effekter på den psykiska hälsan. Däremot blir slutsatsen i denna litteraturstudie att de negativa effekterna överväger och att sociala medier således bör användas med mer varsamhet och eftertanke.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 108.
  Annica, Hammarlund
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stress, ångest & depression - faktorer hos kvinnor med bröstcancerdiagnos: Systematisk litteraturstudie om ångest, depression och stress hos kvinnor med en bröstcancer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning: Med tiden har folkhälsa och vad som ses som folksjukdomar förändrats. Idag har vi folksjukdomar som inte var vanliga för årtionden sedan, sjukdomar som nu blivit ett globalt folkhälsoproblem. En av dessa sjukdomar är cancer. Bröstcancer är den vanligaste cancerform för kvinnor. Brösten är en stor del för att en kvinna ska känna sig kvinnlig.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva kvinnans psykiska hälsa efter en bröstcancerdiagnos med fokus på ångest, depression och stress.

  Metod: Vald metod är en systematisk litteraturöversikt. Artiklar söktes i databasen PubMed som analyserades systematiskt. Under sökprocessen valdes 15 vetenskapliga artiklar ut med relevant information för att svara på syftet till studien. Tre teman valdes ut under analysen av artiklarna. Temaorden: Rädsla för återfall av bröstcancer, kvinnlighet, psykologiska hälsoeffekter.

  Resultat: Resultatet visar att kvinnor känner sig mindre kvinnlig och attraktiv när ett bröst opererats bort. Kvinnor med en bröstcancerhistorik är rädd för att få ett återfall vilket påverkar deras liv genom oro, ångest och stress. Yngre kvinnor är mer rädd för döden än äldre vilket kan bero på, yngre kvinnor har små barn och är rädd för att inte se barnen växa upp.

  Diskussion: En bröstcancerdiagnos kan vända upp och ner på tillvaron för en kvinna. Efter att hon har fått en diagnos behöver hon ändra om sin planering inför framtiden Detta kan skapa ångest och oro inför hur det kommer att bli, hur hon kommer att må samt oro för vilken utgång sjukdomen har. Det finns ett behov för mer träning för läkaren och sjuksköterskor för att bättre hjälpa bröstcancerpatienter med psykologiska konsekvenser.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 109.
  Antonsson, Maria
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Häggblad, Gisela
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Alltid redo: En fenomenologisk studie om undersköterskors arbetsliv2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sjukvårdsorganisationer står inför stora utmaningar när andelen äldre i befolkningen ökar. Undersköterskor inom äldreomsorgen är en yrkeskategori som det ställs höga krav på eftersom de står för huvuddelen av den praktiska patientvården. Sjukskrivningarna ökar och ur ett nationellt perspektiv sticker Västsverige ut med särskilt höga sjukskrivningstal.

  Syftet med föreliggande studie var att få en djupare förståelse för undersköterskors subjektiva upplevelser av arbetslivet inom kommunal äldreomsorg.

  En kvalitativ fenomenologisk metod med tematisk analys tillämpades med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Tio undersköterskor från en kommun i regionen deltog. Intervjuerna transkriberades och kodades.

  I resultatet utkristalliserades tre teman och åtta underteman/kategorier: Arbetsuppgifter (praktiska arbetsuppgifter, sociala arbetsuppgifter, osynliga arbetsuppgifter), Organisering (formell organisation, informell organisation, omorganisation), och Välbefinnande (ökar välbefinnandet samt minskar välbefinnandet).

  De socialpsykologiska teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen är social utbytesteori samt gruppsykologi.

  Resultaten visade att upplevelser av arbetslivet till stor del präglas av sociala relationer, både inom arbetsgruppen och mellan vårdtagare - undersköterska. Själva arbetsuppgifterna var mindre framträdande när det kom till meningsskapandet kring vad som upplevs påverka välbefinnandet i yrkeslivet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 110.
  Aoso, Zozan
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ebrahimi Ganjgah, Hossein
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer: En litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor runt om i världen. Sjukdomen är vanligast hos medelålders och äldre kvinnor. Att få en diagnos med bröstcancer är en traumatisk upplevelse som kan leda till en känsla av hopplöshet, lidande, smärta, ångest och depression. Syfte: Att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer och dess behandlingar. Metod: En litteraturöversikt är baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Datainsamling skedde via CINAHL och MEDLINE. Analysen utfördes utifrån Fribergs (2017a) fyrastegsmodell. Resultat: Tre huvudkategorier identifierades i resultatet. I resultaten beskrivs kvinnors upplevelse av att få ett bröstcancerbesked och deras upplevelse av biverkningar vid olika typer av bröstcancerbehandlingar samt upplevelse av brist på information. Kvinnorna upplevde en övergång från hälsa till sjukdom med chock i samband med ett bröstcancerbesked. De vanligaste biverkningarna som upplevdes var illamående, oro, rädsla och förlust av sexualiteten. Otillräcklig information upplevde vissa av kvinnorna gällande behandlingar och dess biverkningar. Konklusion: Vid bröstcancer upplever kvinnor både fysiska och psykiska besvär. Upplevelsen av olika känslor såsom chock, rädsla och oro uppträder hos kvinnor i sambandet med beskedet. Stöd och vägledning från sjuksköterska är betydelsefullt så att kvinnor kan hantera sin sjukdom.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Aregawi, Lydia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Wenhong
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2: En litteraturöversikt2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kan drabba människor i alla åldrar. Sjukdomen orsakar lidande och kan även påverka patienters livskvalitet. Förmåga till egenvård har en avgörande betydelse för att undvika komplikationer i samband med diabetes typ 2.

  Syfte: Studiens syfte är att beskriva patienters upplevelse av att leva med diabetes typ 2.

  Metod: Metoden som valdes var en litteraturöversikt bestående av 15 kvalitativa artiklar.

  Resultat: I resultatet framkom sex teman; begränsningar i vardagar, väcker många känslor, vikten av egenvårdsförmåga, vikten av kunskap och information, att bli stärkt i mötet med vårdpersonalen och behov av stöd från sin omgivning. Livet med diabetes innebär en kamp med krav i samband med sjukdomshantering. Patienter upplever avsaknad av motivation för att utföra egenvård kring förändringar av levnadsvanor och hantering av sjukdomen. Kunskap resulterar i en förbättrad sjukdomshantering. Patienter uttrycker sina behov av information. Stöd från vårdpersonal och omgivning underlättar patienters vardag med diabetes.

  Slutsats: Genom att förstå patienters upplevelser av att leva med diabetes kan vårdpersonal identifiera varje persons behov och förväntningar och därigenom erbjuda en personcentrerad vård. Vårdpersonal har en avgörande roll för att främja patienters förmåga att hantera sin sjukdom och uppleva välbefinnande.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 112.
  Arnoldussen, Ilse A. C.
  et al.
  Department of Anatomy, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen, The Netherlands / Radboud Alzheimer Center, Radboud University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands.
  Gustafson, Deborah R.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Neurology, The State University of New York Downstate Health Sciences University, Brooklyn, USA.
  Leijsen, Esther M. C.
  Department of Neurology, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen, The Netherlands.
  de Leeuw, Frank-Erik
  Department of Neurology, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen, The Netherlands.
  Kiliaan, Amanda J.
  Department of Anatomy, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen, The Netherlands / Radboud Alzheimer Center, Radboud University Medical Center, Nijmegen, the Netherlands.
  Adiposity is related to cerebrovascular and brain volumetry outcomes in the RUN DMC study2019Inngår i: Neurology, ISSN 0028-3878, E-ISSN 1526-632X, Vol. 93, nr 9, s. e864-e878Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: Adiposity predictors, body mass index (BMI), waist circumference (WC), and blood leptin and total adiponectin levels were associated with components of cerebral small vessel disease (CSVD) and brain volumetry in 503 adults with CSVD who were ≥50 years of age and enrolled in the Radboud University Nijmegen Diffusion Tensor and Magnetic Resonance Imaging Cohort (RUN DMC).

  METHODS: RUN DMC participants were followed up for 9 years (2006-2015). BMI, WC, brain imaging, and dementia diagnoses were evaluated at baseline and follow-up. Adipokines were measured at baseline. Brain imaging outcomes included CSVD components, white matter hyperintensities, lacunes, microbleeds, gray and white matter, hippocampal, total brain, and intracranial volumes.

  RESULTS: Cross-sectionally among men at baseline, higher BMI, WC, and leptin were associated with lower gray matter and total brain volumes, and higher BMI and WC were associated with lower hippocampal volume. At follow-up 9 years later, higher BMI was cross-sectionally associated with lower gray matter volume, and an obese WC (>102 cm) was protective for ≥1 lacune or ≥1 microbleed in men. In women, increasing BMI and overweight or obesity (BMI ≥25 kg/m2 or WC >88 cm) were associated with ≥1 lacune. Longitudinally, over 9 years, a baseline obese WC was associated with decreasing hippocampal volume, particularly in men, and increasing white matter hyperintensity volume in women and men.

  CONCLUSIONS: Anthropometric and metabolic adiposity predictors were differentially associated with CSVD components and brain volumetry outcomes by sex. Higher adiposity is associated with a vascular-neurodegenerative spectrum among adults at risk for vascular forms of cognitive impairment and dementias.

 • 113.
  Arnoldussen, Ilse A. C.
  et al.
  Department of Anatomy, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud university medical center, Nijmegen, The Netherlands.
  Sundh, Valter
  Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Institute for Neuroscience and Physiology, Gothenburg, Sweden.
  Bäckman, Kristoffer
  Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Institute for Neuroscience and Physiology, Gothenburg, Sweden.
  Kern, Silke
  Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Institute for Neuroscience and Physiology, Gothenburg, Sweden.
  Östling, Svante
  Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Institute for Neuroscience and Physiology, Gothenburg, Sweden.
  Blennow, Kaj
  Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Institute for Neuroscience and Physiology, Gothenburg, Sweden.
  Zetterberg, Henrik
  Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Institute for Neuroscience and Physiology, Gothenburg, Sweden.
  Skoog, Ingmar
  Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Institute for Neuroscience and Physiology, Gothenburg, Sweden.
  Kiliaan, Amanda J.
  Department of Anatomy, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Radboud university medical center, Nijmegen, The Netherlands.
  Gustafson, Deborah R.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Neurology, State University of New York, Downstate Medical Center, Brooklyn, NY, USA / Neuropsychiatric Epidemiology Unit, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Institute for Neuroscience and Physiology, Gothenburg, Sweden.
  A 10-Year Follow-Up of Adiposity and Dementia in Swedish Adults Aged 70 Years and Older2018Inngår i: Journal of Alzheimer's Disease, ISSN 1387-2877, E-ISSN 1875-8908, Vol. 63, nr 4, s. 1325-1335Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Adiposity measured in mid-or late-life and estimated using anthropometric measures such as body mass index (BMI) and waist-to-hip ratio (WHR), or metabolic markers such as blood leptin and adiponectin levels, is associated with late-onset dementia risk. However, during later life, this association may reverse and aging- and dementia-related processes may differentially affect adiposity measures.

  Objective: We explored associations of concurrent BMI, WHR, and blood leptin and high molecular weight adiponectin levels with dementia occurrence.

  Methods: 924 Swedish community-dwelling elderly without dementia, aged 70 years and older, systematically-sampled by birth day and birth year population-based in the Gothenburg city region of Sweden. The Gothenburg Birth Cohort Studies are designed for evaluating risk and protective factors for dementia. All dementias diagnosed after age 70 for 10 years were identified. Multivariable logistic regression models were used to predict dementia occurrence between 2000-2005, 2005-2010, and 2000-2010 after excluding prevalent baseline (year 2000) dementias. Baseline levels of BMI, WHR, leptin, and adiponectin were used.

  Results: Within 5 years of baseline, low BMI (<20 kg/m(2)) was associated with higher odds of dementia compared to those in the healthy BMI category (>= 20-24.9 kg/m(2)). Compared to the lowest quartile, leptin levels in the second quartile were associated with lower odds of dementia in women (p < 0.05).

  Conclusion: In late-life, anthropometric and metabolic adiposity measures appear to be differentially associated with dementia risk. While BMI and leptin levels are highly positively correlated, our results show that their association with dementia at age >= 70 years, is asynchronous. These data suggest that with aging, the complexity of the adiposity exposure may increase and suggests metabolic dysregulation. Additional studies are needed to better understand this complexity.

 • 114.
  Arvidsson, L.
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Bogl, L. H.
  Department of Public Health, University of Helsinki, Helsinki, Finland.
  Eiben, Gabriele
  Univ Gothenburg, Sect Epidemiol & Social Med EPSO, Dept Publ Hlth & Community Med, Inst Med,Sahlgrenska Acad, S-40530 Gothenburg, Sweden.
  Hebestreit, A.
  Leibniz Inst Prevent Res & Epidemiol BIPS, Bremen, Germany.
  Nagy, P.
  Univ Pecs, Dept Pediat, Pecs, Hungary.
  Tornaritis, M.
  Res & Educ Inst Child Hlth, Strovolos, Cyprus.
  Moreno, L. A.
  Univ Zaragoza, GENUD Growth Exercise Nutr & Dev Res Grp, Zaragoza, Spain.
  Siani, A.
  CNR, Inst Food Sci, Epidemiol & Populat Genet, Avellino, Italy.
  Veidebaum, T.
  Natl Inst Hlth Dev, Res Ctr, Tallinn, Estonia.
  De Henauw, S.
  Univ Ghent, Dept Publ Hlth, B-9000 Ghent, Belgium.
  Lissner, L.
  Univ Gothenburg, Sect Epidemiol & Social Med EPSO, Dept Publ Hlth & Community Med, Inst Med,Sahlgrenska Acad, S-40530 Gothenburg, Sweden.
  Fat, sugar and water intakes among families from the IDEFICS intervention and control groups: first observations from I.Family2015Inngår i: Obesity Reviews, ISSN 1467-7881, E-ISSN 1467-789X, Vol. 16, s. 127-137Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BackgroundThe objective of this paper is to investigate differences in diets of families in intervention versus control communities 5years after the Identification and Prevention of Dietary- and Lifestyle-Induced Health Effects in Children and Infants intervention ended. MethodsAltogether, 4,691 families from the I.Family study with at least one participating parent and one child are included in this analysis. Diet quality indicators, defined as propensities to consume fat, sugar, water and fruit and vegetables, are calculated from a 59-item food frequency questionnaire. Multilevel linear models with random intercepts for study centre are used to determine whether mean diet indicators, calculated at the family level, differed as a function of previous exposure to the intervention. ResultsFamilies in the intervention communities reported a significantly lower sugar propensity (19.8% vs. 20.7% of total food items, p<0.01) and a higher water propensity (47.3% vs. 46.0% of total beverages, p<0.05) compared with families in the control communities, while fat and fruit and vegetables propensities were similar. No significant diet differences between intervention and control children were present at the Identification and Prevention of Dietary- and Lifestyle-Induced Health Effects in Children and Infants baseline. DiscussionThis result indicates better diet quality in intervention families, which was not present in children when their diets were assessed before the intervention, and gives some cause for optimism regarding the sustainability of some aspects of the diet intervention.

 • 115.
  Arvidsson, Louise
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Birkhed, Dowen
  Univ Gothenburg, Inst Odontol, Dept Cariol, Gothenburg, Sweden.
  Hunsberger, Monica
  Univ Gothenburg, Sect Epidemiol & Social Med, S-40530 Gothenburg, Sweden.
  Lanfer, Anne
  Leibniz Inst Prevent Res & Epidemiol BIPS GmbH, Bremen, Germany.
  Lissner, Lauren
  Univ Gothenburg, Sect Epidemiol & Social Med, S-40530 Gothenburg, Sweden.
  Mehlig, Kirsten
  Marild, Staffan
  Univ Gothenburg, Queen Silvia Childrens Hosp, Dept Paediat, Gothenburg, Sweden..
  Eiben, Gabriele
  Univ Gothenburg, Sect Epidemiol & Social Med, S-40530 Gothenburg, Sweden.
  BMI, eating habits and sleep in relation to salivary counts of mutans streptococci in children - the IDEFICS Sweden study2016Inngår i: Public Health Nutrition, ISSN 1368-9800, E-ISSN 1475-2727, Vol. 19, nr 6, s. 1088-1092Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: The objective of the present study was to investigate the association between salivary counts of mutans streptococci (MS) and children's weight status, while considering associated covariates. MS ferments carbohydrates from the diet and contributes to caries by lowering the pH in dental plaque. In adults, high counts of MS in saliva have been associated with overweight, but this has not been shown in children. Design: Cross-sectional study investigating salivary counts of MS, BMI Z-score, waist circumference, meal frequency, sugar propensity and sleep duration, in children. Setting: West Sweden. Subjects: Children (n 271) aged 4-11 years. Results: Medium-high counts of MS were positively associated with higher BMI Z-score (OR=1.6; 95 % CI 1.1, 2.3). Positive associations were also found between medium-high counts of MS and more frequent meals per day (OR=1.5; 95 % CI 1.1, 2.2), greater percentage of sugar-rich foods consumed (OR=1.1; 95 % CI 1.0, 1.3) and female sex (OR=2.4; 95 % CI 1.1, 5.4). A negative association was found between medium-high counts of MS and longer sleep duration (OR=0.5; 95 % CI 0.3, 1.0). Conclusions: BMI Z-score was associated with counts of MS. Promoting adequate sleep duration and limiting the intake frequency of sugar-rich foods and beverages could provide multiple benefits in public health interventions aimed at reducing dental caries and childhood overweight.

 • 116.
  Austvik, Alicia
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Blomé, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av vårdmöten med endometriosdrabbade kvinnor: En enkätstudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Endometrios är en sjukdom där livmoderslemhinnan växer på annan plats än i livmodern. Endometrios kan orsaka stark smärta och ett stort lidande för den drabbade kvinnan. Forskning visar att endometriosdrabbde kvinnor upplever bristande bemötande och en okunskap från sjukvården. Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors och barnmorskors upplevelser av vårdmöten med endometriosdrabbade kvinnor. Metod: Kvantitativ metod med kvalitativa inslag och deskriptiv ansats via en empirisk studie. Resultat: De flesta studiedeltagarna upplever brister i sin kunskap om endometrios och önskar mer kunskap för att kunna bemöta och hjälpa endometriosdrabbade kvinnor. Några av studiedeltagarna upplever inte brister i lika stor utsträckning men önskar ändå mer kunskap om den gynekologiska sjukdomen endometrios. Det förekommer faktorer som kan påverka kommunikationen i vårdmöten. Endometriosdrabbade kvinnor upplevs vara svåra att bemöta och hjälpa. Slutsats: Kunskapen och medvetenheten om endometrios behöver fördjupas hos alla sjuksköterskor i studien. Fördjupad kunskap kan medföra att sjuksköterskor känner sig tryggare i vårdmötet vilket kan resultera i en bättre omvårdnad för endometriosdrabbade kvinnor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Awe, Julius Adebayo
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Manitoba Institute of Cell Biology, University of Manitoba, CancerCare Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada / Department of Clinical Genetics, Institute of Biomedicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Saranchuk, Jeff
  Department of Surgery, Manitoba Prostate Center, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.
  Drachenberg, Darrel
  Department of Surgery, Manitoba Prostate Center, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.
  Mai, Sabine
  Manitoba Institute of Cell Biology, University of Manitoba, CancerCare Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.
  Filtration-based enrichment of circulating tumor cells from all prostate cancer risk groups2017Inngår i: Urologic Oncology, ISSN 1078-1439, E-ISSN 1873-2496, Vol. 35, nr 5, s. 300-309Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: To combine circulating tumor cell (CTC) isolation by filtration and immunohistochemistry to investigate the presence of CTCs in low, intermediate, and high-risk prostate cancer (PCa). CTCs isolated from these risk groups stained positive for both cytokeratin and androgen receptors, but negative for CD45.

  Patients and methods: Blood samples from 41 biopsy confirmed patients with PCa at different clinical stages such as low, intermediate, and high risk were analyzed. The samples were processed with the ScreenCell filtration device and PCa CTCs were captured for all patients. The isolated CTCs were confirmed PCa CTCs by the presence of androgen receptors and cytokeratins 8, 18, and 19 that occurred in the absence of CD45 positivity. PCa CTC nuclear sizes were measured using the TeloView program.

  Results: The filtration-based isolation method used permitted the measurement of the average nuclear size of the captured CTCs. CTCs were identified by immunohistochemistry in low, intermediate, and high-risk groups of patients with PCa.

  Conclusion: CTCs may be found in all stages of PCa. These CTCs can be used to determine the level of genomic instability at any stage of PCa; this will, in the future, enable personalized patient management. 

 • 118.
  Axelsson, Amanda
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Karlberg, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  En litteraturöversikt: Kvinnors upplevelser av hur deras sexuella hälsa har påverkats av behandling mot bröstcancer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnors sexuella hälsa kan påverkas negativt av behandlingar mot bröstcancer samt orsaka lidande. Medicinsk behandling mot bröstcancer orsakar bland annat klimakteriebesvär, trötthet och håravfall, medan kirurgisk behandling kan påverka kvinnornas självbild. Syfte: Att belysa kvinnors upplevelser av hur den sexuella hälsan har påverkats av behandling mot bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt baserad på kvalitativa och kvantitativa forskningsresultat. Resultat: Tre kategorier identifierades i resultatet; nedsatt sexuell aktivitet, förändrad kroppsuppfattning och självbild samt relationens påverkan på den sexuella hälsan. De vanligaste biverkningarna som upplevdes var minskad sexuell lust och smärta vid samlag på grund av vaginal torrhet. Förlust av kvinnlighet till följd av mastektomi var en vanligt förekommande upplevelse hos kvinnorna. En stöttande och förstående partner belystes vara betydelsefullt och främjade deras sexuella hälsa. Konklusion: Kvinnors sexuella hälsa påverkas både mentalt och fysiskt av behandling mot bröstcancer vilket bör uppmärksammas av sjuksköterskor inom alla vårdinstanser. Det är viktigt att sjuksköterskor arbetar utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt och anpassar information och stöd efter individuella önskemål och behov för att förebygga sexuell ohälsa. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 119.
  Axelsson, Annie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Lennér, Sara
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors akuta bedömningar av sköra äldre: En intervjustudie med sjuksköterskor i kommunal hemsjukvård2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: The number of frail elderly people is increasing in society which places great demands on the health system. In municipal homecare nurses often work alone which can lead to uncertainty in emergency assessments. To make informed decisions about continuing care of the frail elderly is vital. From an economic aspect is the correct care at the right level also significant.

  Aim: The aim of this study is to highlight nurses' experiences of acute assessment of frail elderly persons with deteriorating health in municipal home care.

  Method: The method used was qualitative with an inductive approach where data was analyzed with a qualitative content analysis. There were 11 registered nurses/district nurses working in municipal home care interviewed.

  Results: From the analysis of the data emerged three categories; to make informed, long-term planning, collaboration on patient involves with seven subcategories.

  Conclusion: For nurses to experience good support in the acute assessment requires effective cooperation especially with doctors. The result shows that insecurity in the assessment often leads patients to be sent to the hospital. The medical care plans have proven to be a great help in the assessments and needs to be implemented on many frail elderly persons in municipal homecare.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 120.
  Axelsson Brakstad, Sandra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Pettersson, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  KRÄVS DET EN SNARA RUNT HALSEN FÖR ATT BLI TAGEN PÅ ALLVAR?: Kvinnors upplevelse av vården vid själskadebeteende. En självbiografistudie.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnor med självskadebeteende skadar sig inte för att de vill ta livet av sig, utan för att lindra den psykiska smärtan och för att få kontroll över ångesten. Det är viktigt att vårdpersonalen ser hela människan och inte bara beteendet, kvinnor med självskadebeteende vill bli sedda och behandlade som alla andra patienter. 

  Syfte: Syftet var att beskriva kvinnors upplevelse av vården vid självskadebeteende.

  Metod: En kvalitativ studie gjordes utifrån en innebördsanalys. Fem självbiografier analyserades och bildade resultatet.

  Resultat: De fyra teman som återfinns i resultatet; att uppleva betydelsen av mötet mellan personal och kvinnor, att uppleva behandlingen som vårdande eller skadande, att uppleva betydelsen av att få bekräftelse vid vårdandet och att uppleva betydelsen av olika känslor vid vårdandet. Dessa teman visar att kvinnor med självskadebeteende vill bli sedda samt kunna känna en tillit till sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Tid för samtal upplevs vara viktigt för att kvinnor ska få en bra vård.

  Slutsats: Kvinnors upplevelser är både positiva och negativa. Delaktighet och förklaringar kring självskadebeteendet och vårdandet upplevs vara viktigt för att få en god hälsa och en god vårdtid.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 121.
  Axelsson, Gustav
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Johansson, Linda
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  En dag lämnar jag honom: Kvinnors erfarenheter av att leva med våld i nära relation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Var tredje kvinna runt om i världen har någon gång blivit utsatt för fysiskt eller psykiskt våld och majoriteten lever i ett partnerskap med sin förövare. Konsekvenserna av att leva med våld i en nära relation skapar ohälsa och lidande hos kvinnan. Sjuksköterskan har en väsentlig roll i att upptäcka våld i nära relationer och därmed kunna ge ett förtroendeingivande stöd och adekvat hjälp.   Syfte: Att beskriva kvinnors erfarenheter av att leva som våldsutsatt i en nära relation. Metod: En narrativ metod av Dahlborg- Lyckhage. Resultat: Ur analysen av datamaterialet framkom tre huvudkategorier; Succesivt nedbruten självkänsla, utnyttjad i beroendeställning till mannen och Vägen ut med fem underkategorier. Slutsats: Studien har bidragit till ökad förståelse kring kvinnors erfarenheter av att leva med våld i nära relationer så att sjuksköterskan kan skapa trygghet i det vårdande mötet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 122.
  Axelsson, K. F.
  et al.
  Department of Orthopaedic Surgery, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden / Geriatric Medicine, Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Wallander, M.
  Geriatric Medicine, Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Department of Medicine Huddinge, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden.
  Johansson, H.
  Institute for Health and Ageing, Catholic University of Australia, Melbourne, Vic., Australia.
  Lundh, Dan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Lorentzon, M.
  Geriatric Medicine, Department of Internal Medicine and ClinicalNutrition, Institute of Medicine, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Geriatric Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Mölndal, Sweden.
  Hip fracture risk and safety with alendronate treatment in the oldest-old2017Inngår i: Journal of Internal Medicine, ISSN 0954-6820, E-ISSN 1365-2796, Vol. 282, nr 6, s. 546-559Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background. There is high evidence for secondary prevention of fractures, including hip fracture, with alendronate treatment, but alendronate's efficacy to prevent hip fractures in the oldest-old (80 years old), the population with the highest fracture risk, has not been studied. Objective. To investigate whether alendronate treatment amongst the oldest-old with prior fracture was related to decreased hip fracture rate and sustained safety. Methods. Using a national database of men and women undergoing a fall risk assessment at a Swedish healthcare facility, we identified 90 795 patients who were 80 years or older and had a prior fracture. Propensity score matching (four to one) was then used to identify 7844 controls to 1961 alendronate-treated patients. The risk of incident hip fracture was investigated with Cox models and the interaction between age and treatment was investigated using an interaction term. Results. The case and control groups were well balanced in regard to age, sex, anthropometrics and comorbidity. Alendronate treatment was associated with a decreased risk of hip fracture in crude (hazard ratio (HR) 0.62 (0.49-0.79), P < 0.001) and multivariable models (HR 0.66 (0.51-0.86), P < 0.01). Alendronate was related to reduced mortality risk (HR 0.88 (0.82-0.95) but increased risk of mild upper gastrointestinal symptoms (UGI) (HR 1.58 (1.12-2.24). The alendronate association did not change with age for hip fractures or mild UGI. Conclusion. In old patients with prior fracture, alendronate treatment reduces the risk of hip fracture with sustained safety, indicating that this treatment should be considered in these high-risk patients.

 • 123.
  Axelsson, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Canonical tag questions in contemporary British English2018Inngår i: Corpus approaches to contemporary British speech: Sociolinguistic studies of the Spoken BNC2014 / [ed] Vaclav Brezina, Robbie Love, Karin Aijmer, New York: Routledge, 2018, s. 96-119Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 124.
  Axelsson, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Confirmation-demanding tag questions in fiction dialogue2014Inngår i: Subjectivity and epistemicity: Corpus, discourse, and literary approaches to stance / [ed] Dylan Glynn & Mette Sjölin, Lund: Lund University , 2014, s. 165-185Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper deals with tag questions to which an answer is demanded by a speaker who is certain about the truth of the proposition but who wants to hear the answer uttered by the addressee. Similar tag questions have previously been described based on data from courtrooms (e.g. Biscetti 2006), where tag questions are typically used by powerful speakers. However, data from the British National Corpus shows that confirmation-demanding tag questions may also be used outside institutional settings and in situations with various power relationships. Most of these examples are from fiction dialogue, where conflicts and confrontations are often depicted. In courtrooms, there is always an audience; however, in fiction dialogue, most confirmation-demanding questions in the data are found in private conversations. Confirmation-demanding tag questions seldom seem to be captured in conversational data, apart from in cases where the speaker wants the answer to be heard by a third party; it is therefore suggested that private confrontations might be underrepresented in conversational data. This paper also discusses functional categorizations of tag questions in general and argues that the unit of analysis should be the whole tag question, i.e. the anchor and the tag taken together, and not just the tag.

 • 125.
  Axelsson, Kristian F.
  et al.
  Department of Orthopaedic Surgery, Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden / Geriatric Medicine, Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, University of Gothenburg, Sweden.
  Nilsson, Anna G.
  Geriatric Medicine, Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, University of Gothenburg, Sweden / Department of Endocrinology, Internal Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden.
  Wedel, Hans
  Health Metrics, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Lundh, Dan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Lorentzon, Mattias
  Geriatric Medicine, Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, University of Gothenburg, Sweden / Geriatric Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Mölndal, Sweden.
  Association between alendronate use and hip fracture risk in older patients using oral prednisolone2017Inngår i: Journal of the American Medical Association (JAMA), ISSN 0098-7484, E-ISSN 1538-3598, Vol. 318, nr 2, s. 146-155Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Importance  Oral glucocorticoid treatment increases fracture risk, and evidence is lacking regarding the efficacy of alendronate to protect against hip fracture in older patients using glucocorticoids.Objective  To investigate whether alendronate treatment in older patients using oral prednisolone is associated with decreased hip fracture risk and adverse effects.Design, Setting, and Participants  Retrospective cohort study using a national database (N = 433 195) of patients aged 65 years or older undergoing a health evaluation (baseline) at Swedish health care facilities; 1802 patients who were prescribed alendronate after at least 3 months of oral prednisolone treatment (≥5 mg/d) were identified. Propensity score matching was used to select 1802 patients without alendronate use from 6076 patients taking prednisolone with the same dose and treatment time criteria. Follow-up occurred between January 2008 and December 2014.Exposures  Alendronate vs no alendronate use; no patients had previously taken alendronate at the time of prednisolone initiation.Main Outcomes and Measures  The primary outcome was incident hip fracture.Results  Of the 3604 included patients, the mean age was 79.9 (SD, 7.5) years, and 2524 (70%) were women. After a median follow-up of 1.32 years (interquartile range, 0.57-2.34 years), there were 27 hip fractures in the alendronate group and 73 in the no-alendronate group, corresponding to incidence rates of 9.5 (95% CI, 6.5-13.9) and 27.2 (95% CI, 21.6-34.2) fractures per 1000 person-years, with an absolute rate difference of −17.6 (95% CI, −24.8 to −10.4). The use of alendronate was associated with a lower risk of hip fracture in a multivariable-adjusted Cox model (hazard ratio, 0.35; 95% CI, 0.22-0.54). Alendronate treatment was not associated with increased risk of mild upper gastrointestinal tract symptoms (alendronate vs no alendronate, 15.6 [95% CI, 11.6-21.0] vs 12.9 [95% CI, 9.3-18.0] per 1000 person-years; P = .40) or peptic ulcers (10.9 [95% CI, 7.7-15.5] vs 11.4 [95% CI, 8.0-16.2] per 1000 person-years; P = .86). There were no cases of incident drug-induced osteonecrosis and only 1 case of femoral shaft fracture in each group.Conclusions and Relevance  Among older patients using medium to high doses of prednisolone, alendronate treatment was associated with a significantly lower risk of hip fracture over a median of 1.32 years. Although the findings are limited by the observational study design and the small number of events, these results support the use of alendronate in this patient group.

 • 126.
  Axelsson, Kristian F.
  et al.
  Skaraborg Hospital, Skövde, Sweden / University of Gothenburg, Sweden.
  Werling, Malin
  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Eliasson, Björn
  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Szabo, Eva
  Örebro University, Sweden.
  Näslund, Ingmar
  Örebro University, Sweden.
  Wedel, Hans
  Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, Sweden.
  Lundh, Dan
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Lorentzon, Mattias
  University of Gothenburg, Sweden / Sahlgrenska University Hospital, Mölndal, Sweden.
  Fracture risk after gastric bypass surgery – a retrospective cohort study2018Inngår i: Journal of Bone and Mineral Research, ISSN 0884-0431, E-ISSN 1523-4681, Vol. 33, nr 12, s. 2122-2131Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Gastric bypass surgery constitutes the most common and effective bariatric surgery to treat obesity. Gastric bypass leads to bone loss, but fracture risk following surgery has been insufficiently studied. Furthermore, the association between gastric bypass and fracture risk has not been studied in patients with diabetes, which is a risk factor for fracture and affected by surgery. In this retrospective cohort study using Swedish national databases, 38 971 obese patients undergoing gastric bypass were identified, 7758 with diabetes and 31 213 without. An equal amount of well-balanced controls were identified through multivariable 1:1 propensity score matching. The risk of fracture and fall injury was investigated using Cox proportional hazards and flexible parameter models. Fracture risk according to weight loss and degree of calcium and vitamin D supplementation one-year post- surgery was investigated. During a median follow-up time of 3.1 (IQR 1.7-4.6) years, gastric bypass was associated with increased risk of any fracture, in patients with and without diabetes using a multivariable Cox model (HR 1.26, 95% CI 1.05- 1.53 and HR 1.32, 95% CI 1.18-1.47, respectively). Using flexible parameter models, the fracture risk appeared to increase with time. The risk of fall injury without fracture was also increased after gastric bypass. Larger weight loss or poor calcium and vitamin D supplementation after surgery were not associated with increased fracture risk. In conclusion, gastric bypass surgery is associated with an increased fracture risk, which appears to be increasing with time and not associated with degree of weight loss or calcium and vitamin D supplementation following surgery. An increased risk of fall injury was seen after surgery, which could contribute to the increased fracture risk. This article is protected by copyright. All rights reserved.

 • 127.
  Axelsson, Lina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Andersson, Marie
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Förälders alkoholproblematik och dess påverkan på barns psykiska hälsa (0-17 år): En litteraturstudie2016Independent thesis Basic level (university diploma), 5 poäng / 7,5 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige växer cirka 385 000 barn upp i familjer där en eller bägge föräldrar har en riskabel konsumtion av alkohol, vilket innebär att 4- 5 barn i varje skolklass har minst en förälder med riskabel alkoholkonsumtion, och att minst 60 000 barn under 18 år har en förälder vilken har allvarliga alkoholproblem. Dessa barn har en ökad risk att utveckla ohälsa, där den psykiska ohälsan är en av de allvarligaste riskerna för folkhälsan på sikt. Syfte: Studiens syfte var att beskriva hur en förälders alkoholproblematik påverkar den psykiska hälsan hos barn (0 - 17 år). Metod: Metoden är en litteraturstudie där 10 vetenskapliga artiklar har analyserats och sammanställts för att besvara frågeställningen. Resultat: De granskade studierna visar tydligt på att barns psykiska hälsa påverkas av en förälders alkoholproblematik. Både internaliserade- och externaliserade symtom finns representerade, likväl som risken att utveckla egen missbruksproblematik. Slutsats: Forskning visar på ett samband mellan förälderns alkoholproblematik och påverkan på barns psykiska hälsa. Dock är inte förälderns alkoholproblematik i sig som enskild faktor endast avgörande om en ogynnsam utveckling sker hos barnen, utan flertalet andra förmedlande faktorer samspelar och utgör en påverkan. Flickor och pojkar anses bli påverkade på olika sätt, likväl föreligger varierande uppfattningar om hur allvarligt barnen påverkas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 128.
  Axelsson, Louise
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Stadin, Anne
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Att leva i väntan på döden: En litteraturöversikt om patientens upplevda hälsa vid livets slutskede2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att leva med en cancerdiagnos och genomgå en transition från kurativ till palliativ vård är en livsomvälvande upplevelse som påverkar patientens vardag. Patienten hamnar i en situation där denne tvingas överlämna sig själv i andras händer. Hälsa och lidande får en annan innebörd när livets slut närmar sig och ett gott slut på livet ses som viktigt. Upplevelsen av hälsa varierar och påverkar ständigt. Patientens hälsa påverkas ständigt av omgivningen. Syfte: Syftet var att beskriva faktorer som påverkar patientens upplevelse av hälsa i samband med palliativ vård vid cancersjukdom. Metod: Metoden som använts är litteraturöversikt där 12 artiklar inkluderades. Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och sju subkategorier som avhandlar de olika faktorer som påverkar patientens upplevelse av hälsa. Slutsats: När en patient befinner sig i ett palliativt skede kan dennes upplevelse av hälsa öka eller minska beroende på huruvida denne får adekvat information, upplever ett gott stöd från sjuksköterskan och anhöriga samt om denne får möjligheten att delta i livet och vardagen i den mån det för patienten är möjligt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Axelsson, Mikaela
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vildhede, Emilia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "Ni ska inte tro att jag vet": Tvåföderskors förväntningar inför kommande förlossning2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns samband mellan den gravida kvinnans förväntningar inför förlossning och förlossningsupplevelsen. Trots tidigare förlossningserfarenhet tycks omföderskor förvånansvärt nog inte ha mer realistiska förväntningar inför förlossning än vad förstföderskor har. Syfte: Att synliggöra tvåföderskors förväntningar inför kommande förlossning. Metod: En kvalitativ metod med hermeneutisk textanalys inspirerad av Gadamer användes. Nio tvåföderskor i åldrarna 26-33 år intervjuades med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide. Resultat: De analyserade intervjutexterna mynnade ut i fyra huvudteman: Blandade känslor – förväntningar formas av första förlossningsupplevelsen, Partnern – en stöttepelare för vissa, Barnmorskan som vägledare genom förlossningen och ”Go with the flow” – förväntningar på kontroll under förlossning. I resultatet framgår att det finns en uppfattning hos kvinnorna om att den första förlossningsupplevelsen har stor inverkan på förväntningarna inför kommande förlossning, på gott och ont. Det finns en rädsla hos kvinnorna att det förväntas av dem att de på grund av sin tidigare förlossningserfarenhet redan ”kan”, vilket leder till oro. Konklusion: Tvåföderskorna har överlag positiva förväntningar inför sin kommande förlossning. Trots positiva förväntningar ges uttryck för en oro om att barnmorskan förväntar sig att de på grund av sin tidigare förlossningserfarenhet redan ”kan”. Tvåföderskor är således i behov av barnmorskans individuella och professionella stöd.

  Fulltekst (pdf)
  "Ni ska inte tro att jag vet": Tvåföderskors förväntningar inför kommande förlossning.
 • 130.
  Axelsson, Veronica
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Svensson, Karin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  När du fick alzheimers förändrades allt: Hur närståendes livskvalité påverkas av att någon de älskar drabbas av Alzheimers sjukdom2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AS) kallas ofta för den anhöriges sjukdom med anledning av att sjukdomen även påverkar de närstående. Det är därför av vikt att sjuksköterskan arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att på så sätt få en förståelse för vilken inverkan AS har på familj och närstående. Syfte: Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av hur livskvalitén påverkas av att vara närstående till en person med AS. Metod: En kvalitativ innehållsanalys, där självbiografiska verk har analyserats Resultat: Resultatet presenteras med tre kategorier ”En ny vardag”, ”Leva med ett lidande” och ”Ett tungt ansvar”. Varje kategori har två underkategorier vardera. . Det liv och den vardag som tidigare var känd för den närstående blev till ett minne. Nya utmaningar i vardagen och ett tungt ansvar väntade som resulterade att livskvalitén blev påverkad. Psykisk och fysisk ohälsa blev ett faktum. Slutsats: Det fanns flera faktorer till att livskvalitén blev försämrad. En faktor var att den närstående fick ta hela ansvaret för att vardagen skulle fungera i hemmet och spelade därför en viktig roll för personen med AS. Med anledning av detta måste sjuksköterskan kunna stödja den närstående så att denne orkar med sin vårdande roll och minimera risken för psykisk ohälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 131.
  Axéll, Catharina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Ericsson, Frida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskans hälsofrämjande omvårdnadsarbete med psykisk hälsa hos barn2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Ayeb, Eman
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Järrebring, Ida
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  "I vårt samhälle är du antingen eller".: En kvalitativ studie om unga vuxnas upplevelser av att leva med dubbla kulturella identiteter.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 133.
  Babovic, Elvir
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  ADHD och risken för kriminellt beteende senare i livet: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inledning

  ADHD är en neuropsykiatrisk störning som tillhör spektret av neuro-kognitiva funktionsstörningar och den ökar risken för att hamna i kriminalitet senare. Individer med denna störning kan vara inkapabla att styra sina impulser vilket gör att individerna med problematiken inte har ett funktionellt konsekvenstänk. ADHD är också något som ökar risken för missbruk och destruktivt beteende.

  Metod

  En litteraturöversikt med tio vetenskapliga artiklar användes i studien för grunden till resultatet. Artiklarna granskades och bearbetades för att få en så stark tillförlitlighet som möjligt. Databasen som användes var Pubmed och träffarna enligt sökorden var många men de slutligt inkluderade studierna valdes ut noggrant utifrån avgränsning av syften samt relevansen för det valda området.

  Syfte

  Litteraturstudiens syfte var att ta reda på kopplingen mellan diagnosen ADHD samt risken för kriminellt beteende senare i livet.

  Resultat

  Diagnosen ADHD uppvisade ett tydligt samband med senare missbruksproblematik och personer med denna diagnos hade klart oftare tvångsvårdats under sin barndom eller ungdom och hade även under sitt liv suttit oftare än andra i fängelse på grund av kriminella gärningar och hade fler rubriceringar i brottsartiklarna. De ungdomar med ADHD och utvecklat missbruk hade presterat sämre på prov och tester i skolan och visat sämre kognitiva resultat än de ungdomar som inte hade diagnosen ADHD.

  Diskussion

  Tydliga resultat var gemensamma för många av de valda artiklarna då det fanns ett tydligt samband mellan diagnosticerad ADHD och kriminellt beteende senare i livet. Flera av artiklarna tar upp att ungdomar med diagnosen ADHD har uppenbara problem i skolgången och att detta i sin tur leder till utanförskap samt dålig social anpassning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 134.
  Backman, Malin
  et al.
  Department of Neurobiology, Care Science and Society, Division of Nursing, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Browall, Maria
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Neurobiology, Care Science and Society, Division of Nursing, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Sundberg, Carl Johan
  Department of Physiology & Pharmacology and Unit for Bioentrepreneurship, Karolinska Institutet, Sweden / Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Department of Neurobiology, Care Science and Society, Division of Nursing, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Experiencing health - Physical activity during adjuvant chemotherapy treatment for women with breast cancer2016Inngår i: European Journal of Oncology Nursing, ISSN 1462-3889, E-ISSN 1532-2122, Vol. 21, s. 160-167Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The aim of this study was to explore how women with breast cancer experience physical activity (PA) during adjuvant chemotherapy treatment.

  METHODS: This study included sixteen women diagnosed with breast cancer who had participated in a supervised 16-week PA intervention during adjuvant chemotherapy treatment. The qualitative approach included semi-structured individual and focus group interviews. Data were analyzed inductively with content analysis.

  RESULT: The content analysis resulted in a description of experiencing health during chemotherapy treatment covered by five categories: Solidarity with others and being good to oneself; Experiencing functional improvement and social support; Empowerment and motivation to focus on health; Barriers to adherence to PA during illness and treatment; and Enabling health and independence. A core category was identified; PA a tool for maintenance and recovery of physical, mental and social health. The women reported that PA had a positive impact on both physical function and mental wellbeing. Participating in the PA intervention also increased their feeling of social support, which was reported to be important to motivate adherence to PA when the side effects became more severe. Symptom burden, time and lack of motivation were reported as barriers to continue PA during treatment.

  CONCLUSION: The women in this study reported that PA had a positive impact on their perceived health and that it was possible to exercise despite increasing symptom burden from treatment. PA was perceived as a tool that supported health processes and gave the women a feeling of getting respite from the illness.

 • 135.
  Bagewitz, Astrid
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Skolsköterskors erfarenhet av att förebygga kränkningar i skolor och på nätet: En kvalitativ studie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar på en stark koppling mellan elever som utsätts för kränkningar och på psykisk och fysisk ohälsa. Kränkningar som sker på nätet upplevs av tonåringar som extra skadligt på den mentala hälsan. Skolsköterskor har möjlighet att förebygga kränkningar och främja hälsa på tre olika nivåer; individ, mellanmänsklig och systemnivå.

  Syfte: Studiens syfte var att undersöka skolsköterskors erfarenhet av att förebygga kränkningar i skolor och på nätet.

  Metod: Det användes en kvalitativ metod i studien och resultatet analyserades genom innehållsanalys. Sju skolsköterskor i Sverige har intervjuats via e-post.

  Resultat: Tre kategorier framträdde i resultatet: att vara tillgänglig för elever och vårdnadshavare, att samtala med elever, och att samverka.

  Konklusion: Studien visar att skolsköterskorna visar på bred erfarenhet av att förebygga kränkningar. Dessa erfarenheter beskrivs framförallt i det individinriktade- och mellanmänskliga arbetet. Arbetet på systemnivå tenderar att vara eftersatt. Fynd visar på varierad erfarenhet av normkritiskt perspektiv som arbetsmetod.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Bahadi, Nour
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Enhancing iron bioavailability and accessibility by analyzing the effect of micro-milling and hydrothermal processing on iron release and uptake in wheat flour2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In the UK cereals products (mostly wheat) are considered to be the main source of iron as they contribute to 39-50% of iron intake. Iron from cereals has low availability due to presence of anti-nutrients and the resistance to digest plants cell wall in the human GI tract. However, they are still considred main dietry source due to the high consumption rate. Aleurone which is the layer found between the starch endosperm and the outer bran is rich in iron. However, aleurone is removed during white flour production leading to iron loss. Therefore, white flour in the UK is fortified with elemental iron which has low solubility. Adding aleurone back to white flour might have a greater bioavailability compared to wholegrain and white with elemental iron flour.

  The aim of this project is to investigate the effect of hydrothermal processing and micro-milling on iron release, bioavailability, and phytic acid content which is the main iron bioavailability inhibitor. After in vitro digestion (gastric and intestinal), total iron release from baked and boiled bread made with different types of flour was determined using ICP-OES. Iron uptake by Caco-2 cells was measured using ICP-MS. Phytic acid levels in the bread samples was measured using K-PHYT kit (Megazyme, Inc, Bray, Ireland). All the obtained data was then analyzed applying two-way and three-way ANOVA.

  Neither micro-milling nor hydrothermal processing had a significant difference on iron release and uptake. However, iron release from stand and micro-milled wholegrain and white flour enriched with aleurone in gastric phase was significantly increased compared to intestinal phase irrespective of cooking method. Phytic acid content which is found in wheat grain and is abundant in aleurone layer was significantly decreased in cooked wholegrain and aleurone flour compared to raw flour. Together with all the findings of this study, using aleurone as a fortificate for bioavailable iron can be possible. However, a human study which will take place soon can establish whether aleurone has the potential to be used as food fortificant for iron as well as other micronutrients.

  Download (pdf)
  attachment
 • 137.
  Baldursdottir, Birna
  et al.
  Department of Psychology, School of Business, Reykjavik University, Iceland / Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden.
  Taehtinen, Richard E.
  Department of Psychology, School of Business, Reykjavik University, Iceland / ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis), Reykjavik University, Iceland.
  Sigfusdottir, Inga Dora
  Department of Psychology, School of Business, Reykjavik University, Iceland / ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis), Reykjavik University, Iceland / Department of Health & Behavior Studies, Teachers College, Columbia University, New York, NY, USA.
  Krettek, Alexandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Sweden / Department of Community Medicine, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway.
  Valdimarsdottir, Heiddis B.
  Department of Psychology, School of Business, Reykjavik University, Iceland / Department of Oncological Sciences, Mount Sinai School of Medicine, New York, NY, USA.
  Impact of a physical activity intervention on adolescents' subjective sleep quality: a pilot study2017Inngår i: Global Health Promotion, ISSN 1757-9759, E-ISSN 1757-9767, Vol. 24, nr 4, s. 14-22Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: The aim of this pilot study was to examine the impact of a brief physical activity intervention on adolescents' subjective sleep quality. Cross-sectional studies indicate that physically active adolescents have better subjective sleep quality than those with more sedentary habits. However, less is known about the effectiveness of physical activity interventions in improving adolescents' subjective sleep quality.

  METHODS: In a three-week physical activity intervention, four Icelandic upper secondary schools were randomized to either an intervention group with pedometers and step diaries or a control group without pedometers and diaries. Out of 84, a total of 53 students, aged 15-16 years, provided complete data or a minimum of two days step data (out of three possible) as well as sleep quality measures at baseline and follow-up. Subjective sleep quality, the primary outcome in this study, was assessed with four individual items: sleep onset latency, nightly awakenings, general sleep quality, and sleep sufficiency. Daily steps were assessed with Yamax CW-701 pedometers.

  RESULTS: The intervention group (n = 26) had significantly higher average step-count (p = 0.03, partial η(2) = 0.093) compared to the control group (n = 27) at follow-up. Subjective sleep quality improved (p = 0.02, partial η(2) = 0.203) over time in the intervention group but not in the control group.

  CONCLUSIONS: Brief physical activity interventions based on pedometers and step diaries may be effective in improving adolescents' subjective sleep quality. This has important public health relevance as the intervention can easily be disseminated and incorporated into school curricula.

 • 138.
  Baldursdottir, Birna
  et al.
  Department of Psychology, School of Business, Reykjavik University, Reykjavik, Iceland / Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden.
  Valdimarsdottir, Heiddis B.
  Department of Psychology, School of Business, Reykjavik University, Reykjavik, Iceland / Department of Oncological Sciences, Mount Sinai School of Medicine, New York, USA.
  Krettek, Alexandra
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Internal Medicine and Clinical Nutrition, Institute of Medicine, Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden / Department of Community Medicine, Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway, Tromsø, Norway.
  Gylfason, Haukur Freyr
  School of Business, Reykjavik University, Reykjavik, Iceland.
  Sigfusdottir, Inga Dora
  Department of Psychology, School of Business, Reykjavik University, Reykjavik, Iceland / ICSRA (Icelandic Centre for Social Research and Analysis), Reykjavik University, Reykjavik, Iceland / Department of Health & Behavior Studies, Teachers College, Columbia University, New York, USA .
  Age-related differences in physical activity and depressive symptoms among 10-19-year-old adolescents: A population based study2017Inngår i: Psychology of Sport And Exercise, ISSN 1469-0292, E-ISSN 1878-5476, Vol. 28, s. 91-99Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: The aim of this study was to examine age- and gender-related patterns of PA and depressive symptoms among students through their adolescent years. Design: Data from three population-based surveys were analysed to determine levels of moderate- to vigorous-intensity PA (MVPA), participation in organized sports and depressive symptoms among 10-19-year-old adolescents. Method: Questionnaires assessing PA and depressive symptoms were administered to 32 860 students in compulsory and upper-secondary schools in Iceland. Results: As age increased, depressive symptoms increased and PA decreased with over half of the adolescents in upper-secondary schools not achieving recommended daily PA. There were gender differences in PA and depressive symptoms with girls being less active and reporting higher levels of depressive symptoms than boys. MVPA was associated with lower levels of depressive symptoms among both genders while organized sports had more impact on depressive symptoms among girls. Conclusions: To our knowledge, this study is the first to simultaneously examine patterns of PA and depressive symptoms among students through their adolescent years. Our findings show that the decrease in PA and increase in depressive symptoms is most pronounced around the transition from compulsory to upper-secondary school, or around the age of 15-16. Thus the findings provide important information about when to tailor public health efforts to reduce the burden of depressive symptoms among adolescents, for example by employing PA interventions. (C) 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 139.
  Bander, Zerina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gac Allamand, Gabriel
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Vänskap och kultur: En kvalitativ  studie om immigranters upplevelse av deras ackulturationsprocess med fokus på etniska vänskapsrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kvalitativa studie är att erhålla en djupare förståelse för hur migranter som har flyttat från Chile samt Bosnien och Hercegovina och bosatt sig i Sverige, upplever sin ackulturationsprocess i relation till deras vänskapskrets etniska bakgrund. Arbetet fokuserar på migranters subjektiva upplevelse av den egna ackulturationsprocessen som sedan analyseras utifrån socialpsykologiska teorier. Dessa är social utbytesteori, ackulturation och symbolisk interaktionism samt begrepp som tillhör dessa teorier. Genom semistrukturerade intervjuer framkom ett resultat som visar att ackulturationen har en påverkan på vem man väljer att etablera en vänskapsrelation med. Resultatet visar ansatser till att migranter vars strategi för ackulturation är integration i det nya landets samhälle, utvecklar vänskapsrelationer med den etniska majoritetsbefolkningen. Det framkom även att ackulturation som tydliggörs i känsla av separation och marginalisering leder till att migranter endast vänder sig till vänner med tillhörande etnicitet från samma hemland. Vidare visar resultatet att språket är den mest bidragande faktorn till integration, följt av arbete och skolutbildning i det nya landet som andra viktiga bidragande faktorer. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 140.
  Barker, Dean
  et al.
  University of Gothenburg, Sweden.
  Nielsen, Jacob
  University of Gothenburg, Sweden.
  Wahlström, Martin
  University of Gothenburg, Sweden.
  Barker-Ruchti, Natalie
  University of Gothenburg, Sweden.
  Carlén, Urban
  University of West, Sweden.
  Maivorsdotter, Ninitha
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande.
  Jacob and Martin: Developing digital technology competence in physical education teacher education2017Inngår i: Digital technologies and learning in physical education: Pedagogical cases / [ed] Ashley Casey, Victoria A. Goodyear, Kathleen M. Armour, London: Routledge, 2017, s. 231-246Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 141.
  Barrsten, Petra
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Malmborg, Johanna
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Palliativ vård i hemmet: Närståendes erfarenheter - En litteraturbaserad studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett förhållningsätt som innebär att öka livskvalitén för både patienten och dess närstående. Palliativ vård handlar om god symtom kontroll och lindring. Den palliativa vården i hemmet lägger stort ansvar på de närstående, inte bara när det kommer till kontrollera symtomen men att organisera vården för patienten 24 timmar/dygnet. Sjuksköterskan måste se patienten och närståendes livssituation för att ge bra stöd i hemmet. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa närståendes erfarenheter av att vårda den sjuke palliativt i hemmet. Metod: Som metod valdes en litteraturbaserad studie. Datamaterialet bestod av nio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre kategorier identifierades såsom: Ny roll, behov av hjälp från kunniga och behålla det egna livet med sex underkategorier. Närståendes erfarenheter, att ha ett stort ansvar är svårt och krävande men även meningsfullt. Brist på stöd från sjukvården påverkar närståendes förmåga att vårda den sjuke. Slutsats: När närstående vårdar den sjuke i hemmet är tiden både tung och meningsfull. Det beror på vilket stöd och information de får från sjuksköterskorna samt om de själva får möjligheten att distansera sig till vårdandet för att behålla det egna livet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 142.
  Behnsen, Pia
  et al.
  Department of Clinical, Neuro- and Developmental Psychology, Amsterdam Public Health Research Institute, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
  Buil, Joanne M.
  Department of Clinical, Neuro- and Developmental Psychology, Amsterdam Public Health Research Institute, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
  Koot, Susanne
  Department of Clinical, Neuro- and Developmental Psychology, Amsterdam Public Health Research Institute, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
  Huizink, Anja
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande. Högskolan i Skövde, Forskningsspecialiseringen Hälsa och Lärande. Department of Clinical, Neuro- and Developmental Psychology, Amsterdam Public Health Research Institute, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
  Van Lier, Poul
  Department of Clinical, Neuro- and Developmental Psychology, Amsterdam Public Health Research Institute, Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
  Heart rate (variability) and the association between relational peer victimization and internalizing symptoms in elementary school children2019Inngår i: Development and psychopathology (Print), ISSN 0954-5794, E-ISSN 1469-2198, s. 1-9, artikkel-id 29 aprilArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Relational victimization typically emerges first during the elementary school period, and has been associated with increased levels of internalizing symptoms in children. Individual differences in autonomic nervous system functioning have been suggested as a potential factor linking social stressors and internalizing symptoms. The aim of this study was therefore to examine whether heart rate and heart rate variability mediated the association between relational victimization and internalizing symptoms in 373 mainstream elementary school children. Children were assessed in 2015 (T 0 ; Grades 3-5, M age = 9.78 years, 51% boys) and reassessed in 2016 (T 1 ). Heart rate and heart rate variability were assessed during a regular school day at T 1 . A multi-informant (teacher and peer report) cross-time measure of relational victimization, and a multi-informant (self- and teacher report) measure of internalizing problems at T 1 was used. Results showed that heart rate variability, but not heart rate, mediated the association between relational victimization and internalizing symptoms. This study provides tentative support that in children from a general population sample, a psychobiological factor may mediate the association of relational victimization with internalizing symptoms.

 • 143.
  Bejdén, Malin
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Digital loggbok under apl: ett verktyg för elevens lärande?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Bengtsson, Emelie
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Tysk, Lina
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelser av att leva med kronisk njursvikt i väntan på njurtransplantation: En litteraturbaserad studie.2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Njurarna har en central funktion i kroppen och sviktar dessa innebär det en stor påverkan på det dagliga livet samt en kontinuerlig kontakt med sjukvården. Sjukdomen och dess behandling påverkar inte bara kroppen fysiskt utan även psykiskt och socialt. Njurtransplantation är en kostnadseffektiv och väletablerad behandlingsform vilken ger god prognos för patienten. Dock är efterfrågan på organ större än tillgången vilket i många fall innebär en väntan på obestämd tid för patienten. Syfte: Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med kronisk njursvikt i väntan på transplantation. Metod: Litteraturbaserad studie baserad på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultat: Ur analysen framkom tre kategorier; Livet begränsas, en oviss väntan samt stöd från omgivningen med nio underkategorier. Diskussion: Livet i väntan på transplantation medför många begränsningar som i sin tur innebär lidande. Detta skapar ett behov av stöd från omgivningen, däribland sjuksköterskan. För att sjuksköterskan ska kunna ge stöd åt patienten är det viktigt att förstå hur patienter upplever livet i väntan på transplantation.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 145.
  Bengtsson, Emily
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Larsson, Lisa
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Patienters upplevelse av hälsa och välbefinnande under långvarig behandling av hemodialys: En litteraturöversikt2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Många patienter lever med kronisk njursjukdom som påverkar det dagliga livet. En försämring av njurfunktionen innebär att en kronisk njursvikt uppstår som kan leda till att behovet av dialys uppstår. En behandlingsform av dialys är hemodialys vilket innebär att blodet renas utanför kroppen. En förståelse för hur patienter upplever hälsa och välbefinnande är av vikt för att sjuksköterskorna ska kunna arbeta främjande för patienterna. Syfte: Beskriva patienters upplevelser av hälsa och välbefinnande under långvarig behandling av hemodialys. Metod: En litteraturöversikt som byggde på 10 kvalitativa artiklar. Resultat: Patienterna upplevde att hemodialysbehandlingarna medförde flera begränsningar i livet som påverkade deras hälsa och välbefinnande. Det skapade känslor av förlust och att vara beroende av andra människor. När patienterna upplevde ett stöd från andra människor gav det kraft och energi. Upplevelsen av att vara begränsad i tid och rum skapade existentiella frågor. Hoppet om en ny njure blev avgörande för patienternas hälsa och välbefinnande. Konklusion: För att skapa hälsa och välbefinnande för patienterna är det av stor vikt att sjuksköterskorna visar ett intresse och en ödmjukhet för patienternas existentiella tankar. Sjuksköterskorna behöver uppmuntra till känslor av hopp hos patienterna för att upplevelsen av hälsa och välbefinnande ska kunna uppstå.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 146.
  Bengtsson, Felicia
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  SJUKSKÖTERSKORS NEGATIVA ATTITYDER GENTEMOT PATIENTER MED PSYKISK OHÄLSA - En litteraturstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Att beskriva sjuksköterskors negativa attityder gentemot patienter med psykisk ohälsa. Metod: En litteraturöversikt gjord på elva studier varav sju stycken var kvalitativa och fyra var kvantitativa. Artiklarna valdes ut utifrån inklusionskriterier vilka var att artiklarna skulle vara relevanta utifrån studiens syfte, vara publicerade mellan år 2004-2014, att de var utav god kvalitet samt att dem var peer-rewieved. Kvalitetsgranskning och analysering skedde med hjälp av kvalitativ metod. Resultat: Tre kategorier uppstod: attityder grundade på okunskap, attityder grundade på rädsla och attityder grundade på osäkerhet. I resultatet framkommer det att de främsta attityderna är negativa och beror i första hand på okunskap, rädslor och osäkerhet. Okunskapen bidrog till rädslor och osäkerhet och betraktades grundstenen i attityderna. Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer utbildning och kunskap och det kan bidra till atträdslor och osäkerhet också minskar.

 • 147.
  Bengtsson, Jennifer
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Thorsson, Hannah
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Kärleken som förlorade: En kvalitativ socialpsykologisk studie om avslutade kärleksrelationer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Individer har ett grundläggande närhetsbehov som bara kan uppfyllas genom varaktiga relationer, samtidigt är det i dagens samhälle vanligt förekommande med separationer. I Sverige har det dessutom visat sig att sambopar separerar i hög utsträckning. Föreliggande studie tillämpar ett kvalitativt, fenomenologiskt förhållningssätt och syftar till att skapa förståelse för vilka upplevelser individer som avslutat ett samboförhållande har om hur det sociala utbytet mellan partnerna uttrycktes och påverkade förhållandet. Med social utbytesteori, social resursteori och rättviseteori som teoretiska utgångspunkter intervjuades tio respondenter som har avslutat ett samboförhållande. Resultatet visar att respondenterna i aspekten av tid upplevde sig vara bortprioriterade samt att tiden som spenderades tillsammans upplevdes vara utan kvalitet. I aspekten av kärlek upplevde respondenterna att det var viktigt att uttrycka kärlek genom symboliska gester men att det inte uttrycktes tillräckligt i förhållandet. Respondenterna upplevde sig även vara missgynnade i aspekten av både tid och kärlek på grund av upplevelsen av att ge mer i båda aspekterna än vad respondenten fick tillbaka av sin partner.

  Fulltekst (pdf)
  Examensarbete
 • 148.
  Bengtsson, Josefine
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Hansson, Emma
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att närstående till patienter närvarar vid HLR: en litteraturöversikt2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hjärtstopp drabbar cirka 10 000 människor i Sverige årligen och få av dem överlever. Påbörjas hjärt- och lungräddning omedelbart ökar chansen för överlevnad markant. Sjuksköterskan har en betydande roll vid hjärtstopp i samband med hjärt- och lungräddning ska de också ta hand om de närstående som ser det som sin rättighet att närvara. De närstående uttrycker att det ökar lidandet om de inte får tillräckligt med stöd vid HLR. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av att närstående till patienter närvarar vid HLR i sjukhusmiljö Metod: En litteraturöversikt gjordes där tio artiklar ligger till grund för resultatet. Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier: Patientens önskningar ska vara i fokus, En känslomässig upplevelse för närstående, Emotionellt krävande moment för sjuksköterskor och Det krävs resurser i situationen. Slutsats: Sjuksköterskorna uppfattar fördelar för alla inblandade men önskar mer utbildning i kommunikation med närstående vid HLR.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 149.
  Bengtsson, Katarina
  et al.
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Qorri, Mirjeta
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Min välsignelse och min börda: att vara närstående till en person med demenssjukdom2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Demens är en folksjukdom, där även närstående påverkas och kan uppleva lidande.Personer med demens bor kvar längre hemma med hjälp av och stöd från närstående.Genom att ge närstående rätt stöd och verktyg kan ohälsa förebyggas samt främja hälsanhos personer med demens. Syftet var att belysa närståendes upplevelser av att leva med enperson med demenssjukdom. Metoden bestod av en litteraturöversikt med 11 kvalitativaartiklar. Resultatet presenterades i fyra huvudteman, “Att kämpa i motvind”, “Förändraderelationer”, “Känslornas ständiga närvaro” och “Behovet av stöd”. Närstående beskrevmånga förändringar och påfrestningar och upplevde en sorg över att den livskamrat ellerförälder de en gång hade inte fanns mer. Närstående upplevde bristande bemötande frånvården och det fanns ett stort behov av stöd vilket inte tillgodosågs. Det lidande somnärstående upplever kan förhindras med rätt resurser och kunskap från sjuksköterskan.Sjuksköterskan bör också leda och instruera sina medarbetare för att bättre kunna mötanärstående och tillgodose deras behov. Sjuksköterskan kan även ge närstående informationom olika möjligheter till stöd.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 150.
  Bengtsson, Nilla
  Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsa och lärande.
  Gymnasiearbetet: Handleder yrkeslärarna eleverna?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 101 - 150 of 1244
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf